Podpora studentů biblických škol – Nepál

Komentáře

Transkript

Podpora studentů biblických škol – Nepál
severozápadně od Nepálu:
Doon Bible College (DBC)
New Theological College (NTC)
Presbyterian Theological Seminary (PTS)
zemí. Pouze v České republice zastáváme od samého
počátku obě uvedené role.
O Nadaci Mezinárodní potřeby
Podpora studentů
biblických škol – Nepál
Nadace Mezinárodní potřeby vznikla v ČR v roce 1995
jako organizace pomáhající místním křesťanům v úsilí
o dílo Kristova evangelia. Podporujeme všestrannou
veřejně prospěšnou činnost křesťanů v ČR i v zahraničí.
Jsme zapsáni v nadačním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl N 231. Jsme členem České
evangelikální aliance a Křesťanské misijní společnosti.
Jeden křesťanský služebník
může během svého života pomoci
tisícům
dalších lidí.
Naše další programy:
Výuka je v angličtině. Bakalářské studium trvá 3–4 roky
podle typu školy a vstupních znalostí studenta. Všechny
tyto školy poskytují seriózní a věrné biblické učení.
Existuje kontrola využití peněz?
Dárcům zaručujeme 4 zprávy od „jejich” studenta
za rok. Správa prostředků nadace a přijatých darů
podléhá přísným účetním pravidlům a Zákonu
o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb.
Dárce může o své dary snížit základ daně.
Dálková adopce PLUS® (všestranná pomoc chudým
dětem v rozvojových zemích),
„Zdravá mládež“ v ČR (více než 20 000 mladých ročně
se účastní přednášek na českých školách na etická
témata).
Děkujeme Vám za Váš zájem.
Jsme Vám k dispozici.
Více o organizaci I.N. Network
Nadace Mezinárodní potřeby
Vinohradská 909, 560 02 Česká Třebová
IČ: 63836831
Web: www.mezinarodni-potreby.cz
E-mail: [email protected]
Výkonný ředitel: Mgr. Petr Horáček
Telefon: (+420) 483 394 202
Mobil: (+420) 732 373 573, (+420) 603 531 138
Č. účtu: 139513054/2700, UniCredit Bank Liberec
Můžeš se na tom podílet a podpořit studium
jednoho
budoucího služebníka
jedné z nejrychleji rostoucích církví
na světě!
© SATO TANVALD, www. reklamatisk.cz
Je to mezinárodní křesťanské sdružení více než 33
národních organizací. Celý název zní The InterNational Needs Network Incorporated (www.innetwork.
org). Podpora studentů biblických škol probíhá
v místní partnerské pobočce této organizace. Klíčovou
hodnotou I.N. Network je to, že práci v každé zemi
řídí a provádějí výhradně místní lidé. I.N. Network má
své pobočky v dárcovských („týlových“) zemích, které
získávají finanční prostředky na podporu vybraných
projektů v organizacích podporovaných („frontových“)
Jak?
Otevři a čti
Rychle rostoucí církev
Nepál je hinduistickou zemí. Evangeliu byl dlouho
uzavřen. Donedávna platil zákon, podle něhož člověku,
který se nechal pokřtít, hrozil rok vězení, a 6 let tomu,
kdo křest provedl. V r. 1996 vyvolali maoisté občanskou
válku. Trvala 10 let. Monarchie padla a Nepál je nyní
mladou republikou s pozvolna se vyvíjející demokracií.
působí nejen v církvi, ale i na místní komunitu.
V ČR jsme se k tomuto projektu připojili v r. 1997. Díky
obětavosti a štědrosti českých dárců mohlo od té doby
postupně vystudovat 33 studentů z celkového počtu.
(Údaje jsou z května 2011.)
Kdo může získat podporu
Studenti mohou dostat podporu, jen když se už před
studiem aktivně zapojují v křesťanských sborech. Studenti
jsou přímo z Nepálu nebo z nepálsky hovořících oblastí
Indie a Bhútánu, kam jejich rodiny dříve emigrovaly (tam
pak mohou sloužit nepálsky mluvícím menšinám). Vždy
jde o lidi z chudých rodin a chudých sborů. Zájemců
o službu je dost, ale studium je velmi drahé.
Nepálci naslouchají zvěsti evangelia.
Výše podpory
je uvedena na vloženém lístku. Podpora může být
i poloviční i nižší (pak hledáme další dárce), je možné
odesílat ji v různých intervalech i měsíčně. Délka podpory
je optimální po celou dobu studia, nebo alespoň 1 rok.
Počet křesťanů v Nepálu prudce roste. Až do r. 1952
není o křesťanech v Nepálu žádná zmínka, v r. 1972 jich
bylo max. 1500. V roce 1990 bylo křesťanů asi 50 000,
nyní se k víře v Krista hlásí odhadem více než milion lidí.
Pastorem nového sboru se v Nepálu často stane první,
kdo ve vesnici uvěří. Je tam totiž velký nedostatek dobře
připravených služebníků. Právě studium biblické školy
pomůže dospělým mladým lidem k lepšímu zakotvení
v biblické zvěsti. Připraví je pro službu v církvi a lidem
ve svém okolí. Očekává se, že z nich budou duchovní
pracovníci v křesťanských sborech.
Školné, ubytování, strava, kapesné pouze na školní rok,
1 cesta domů na zimní a letní prázdniny (druhou cestu
hradí rodina), lékařská péče, pojištění, záloha škole
na případné zdravotní výdaje, příspěvek na knihy, malý
vánoční dárek a malý dárek k promoci.
Rodiny studentů kromě toho samy hradí další výdaje:
zápis a související poplatky vždy na začátku školního
roku (ve výši asi 1/10 celoroční podpory od dárce),
oblečení a další.
Projekt běží od roku 1991
Volba studenta
I.N. Network Nepál podporuje tyto studenty už
20 let. Za tu dobu dokončilo biblickou školu
přes 150 podpořených studentů a 90 % z nich je
zapojeno do služby. Naprostá většina z nich pracuje
v nepálské církvi, někteří se stali učiteli. Jejich vliv
Co je v podpoře zahrnuto
Studenta si můžete vybrat sami podle fotografie
a stručných údajů, které najdete na našich webových
stránkách. Nebo Vám na vyžádání zašleme vytištěná
data více studentů. Můžete též výběr ponechat na nás.
Jak se přihlásit k podpoře
Sdělíte nám své jméno, adresu, číslo telefonu
a elektronickou adresu (pokud máte), koho jste se
rozhodli podporovat, jakou část podpory budete darovat,
zda budete potřebovat překlad dopisů od studenta
z angličtiny do češtiny, předpokládanou délku podpory
a od kdy můžete začít s platbami.
A co dál?
My Vám sdělíme variabilní symbol „Vašeho“ studenta.
Vy pak začnete posílat podporu. Máte-li zájem,
uzavřeme s Vámi darovací smlouvu. Když dostaneme
Vaši první platbu, písemně Vám ji potvrdíme a zašleme
Vám tzv. osobní profil Vámi vybraného studenta (jeho
údaje s fotem).
Biblické školy
V Nepálu zatím dobré teologické školy nejsou –
křesťanství tam donedávna bylo trestné. Studium proto
probíhá na třech školách v Dehradunu v severní Indii,

Podobné dokumenty