Angličtina zimní semestr 2014/2015

Komentáře

Transkript

Angličtina zimní semestr 2014/2015
Angličtina zimní semestr 2014/2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Kadlecová
Ready for IELTS U1 U4, Macmilian 2010
Rusňaková
Ready for IELTS U1 U4, Macmilian 2010
Límanová
Ready for IELTS U1 U4, Macmilian 2010
Mičínová
Ready for IELTS U1 U4, Macmilian 2010
Zádrapová
Ready for IELTS U1 U4, Macmilian 2010
Angličtina I. Kurz pro mírně pokročilé, 2×2 hod. týdně
English Language. Course I
POZOR! OD ZS 2012 NOVÁ UČEBNICE
ASZAJ0006/1
ASZAJ0006/2
ASZAJ0006/3
ASZAJ0006/4
ASZAJ0006/5
ASZAJ0097
pondělí
17.30 – 19.00
143 C
středa
14.10 – 15.40
144 C
středa
10.50 – 12.20
425 C
pátek
10.50 – 12.20
425 C
středa
12.30 – 14.00
428 C
pátek
9.10 – 10.40
143 C
pondělí
12.30 – 14.00
136 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
212 C
pondělí
úterý
9.10 – 10.40
136 C
10.50 – 12.20
425 C
on-line výuka - začátek 6/10/2014 (pouze pro
studenty zapsané v SISu)
Hanzlíková
elearningový kurz na
doplnění znalostí z
NSFC U1 - U7, resp.
Ready for IELTS U1 U4, Macmilian 2010
Galatová
Ready for IELTS U5 –
U9, Macmilian 2010
Galatová
Ready for IELTS U5 –
U9, Macmilian 2010
Rusňaková
Ready for IELTS U5 –
U9, Macmilian 2010
Límanová
Ready for IELTS U5 –
U9, Macmilian 2010
Mičínová
Ready for IELTS U5 –
U9, Macmilian 2010
Zádrapová
Ready for IELTS U5 –
U9, Macmilian 2010
Zádrapová
Ready for IELTS U5 –
U9, Macmilian 2010
Kadlecová
Ready for IELTS U5 –
U9, Macmilian 2010
Angličtina II. Kurz pro středně pokročilé, 2×2 hod. týdně
English Language. Course II
ASZAJ0010/1
ASZAJ0010/2
ASZAJ0010/3
ASZAJ0010/4
ASZAJ0010/5
ASZAJ0010/6
ASZAJ0010/7
ASZAJ0010/8
pondělí
10.50 – 12.20
425 C
středa
10.50 – 12.20
136 C
pondělí
12.30 – 14.00
212 C
středa
12.30 – 14.00
143 C
středa
12.30 – 14.00
425 C
pátek
9.10 – 10.40
425 C
úterý
12.30 – 14.00
136 C
středa
14.10 – 15.40
143 C
úterý
14.10 – 15.40
143 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
212 C
pondělí
10.50 – 12.20
136 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
145 C
úterý
12.30 – 14.00
428 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
středa
10.50 – 12.20
143 C
212 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
425 C
Angličtina III. Kurz pro pokročilé
English Language. Course III
2×2 hod. týdně
ASZAJ0015/1
ASZAJ0015/2
ASZAJ0015/3
ASZAJ0015/4
ASZAJ0015/5
úterý
10.50 – 12.20
143 C
pátek
12.30 – 14.00
144 C
středa
9.10 – 10.40
425 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
425 C
Hanzlíková
Ready for IELTS U10 - U14,
Macmilian 2010
Kadlecová
Ready for IELTS U10 - U14,
Macmilian 2010
Rusňaková
Ready for IELTS U10 - U14,
Macmilian 2010
Límanová
Ready for IELTS U10 - U14,
Macmilian 2010
Mičínová
Ready for IELTS U10 - U14,
Macmilian 2010
úterý
9.10 – 10.40
425 C
středa
9.10 – 10.40
144 C
úterý
9.10 – 10.40
136 C
pátek
10.50 – 12.20
143 C
pondělí
10.50 – 12.20
212 C
úterý
12.30 – 14.00
143 C
čtvrtek
15.50 – 17.20
144 C
Galatová
Focus on Grammar
212 C
Buben
Academic Texts
1×2 hod. týdně
ASZAJ0019
Formy odborné jazykové komunikace
LAP
FOJK - History Seminar, 1×2 hod. týdně
LAP - English. History Seminar
ASZAJ0020
úterý
14.10 – 15.40
FOJK – History Seminar Specialized in Auxiliary Historical Sciences, 1 x 2 hod. týdně
LAP - English. History Seminar Specialized in Auxiliary Historical Sciences
ASZAJ0031
úterý
15.50 – 17.20
143 C
Buben
Academic Texts
FOJK - Social Work and Related Subjects Seminar I, 1×2 hod. týdně
LAP - English. Social Work and Related Subjects Seminar
ASZAJ0021
pondělí
9.10 – 10.40
143 C
Mičínová
FOJK - Academic English Grammar, 1×2 hod. týdně
LAP - Academic English Grammar
ASZAJ0026
úterý
12.30 – 14.00
425 C
Rusňaková
FOJK - Academic English. Reading and Writing Practice, 1×2 hod. týdně
LAP - Academic English. Reading and Writing Practice
ASZAJ0024/1
čtvrtek
12.30 – 14.00
428 C
Kadlecová
ASZAJ0024/2
úterý
9.10 – 10.50
212 C
Zádrapová
Academic Texts
FOJK – Making Presentations, 1x2 hod. týdně + on line
LAP – English. Making Presentations
ASZAJ0098
čtvrtek
14.10 – 15.40
144 C
Galatová
FOJK - Vocabulary Development and Practice, 1×2 hod. týdně
LAP - English. Vocabulary Development and Practice
ASZAJ0034/1
pondělí
10.50 – 12.20
144 C
Hanzlíková
ASZAJ0034/2
úterý
9.10 – 10.50
143 C
Hanzlíková
FOJK – Talking on Academic Topics. Vocabulary and Speaking Skills, 1 x 2 hod. týdně
LAP -
Talking on Academic Topics. Vocabulary and Speaking Skills
ASZAJ0027
úterý
14.10 – 15.40
136 C
Límanová
Angličtina. Konzultace pro doktorské studium
English. Tutorial for Doctoral Study
ASZAJ0005
pondělí
12.30 – 13.15
133 C
Hanzlíková
ASZAJ0005
úterý
12.30 – 14.00
133 C
Hanzlíková
konzultace jen po dohodě
Angličtina. Kombinované studium
English Language. Credit for Part-Time Study
ASZAJ0004
jen seznam pro zápis
Erasmus I. –cizí jazyk - angličtina
Erasmus I – Foreign langauge - English
ASZAJ0090
just a list of registered students
Erasmus II. –cizí jazyk - angličtina
Erasmus II – Foreign langauge - English
ASZAJ110
just a list of registered students
Němčina zimní semestr 2014/2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Němčina I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
German Language.
Course I
ASZNJ0006/1
ASZNJ0006/2
ASZNJ0006/3
ASZNJ0006/4
pondělí
10.50 – 12.20
143 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
144 C
úterý
14.10 – 15.40
144 C
pátek
14.10 – 15.40
143 C
středa
9.10 – 10.40
143 C
pátek
9.10 – 10.40
212 C
pondělí
14.10 – 15.40
143 C
čtvrtek
15.50 – 17.20
428 C
Kašparová
Blahníková
Tschek
Hasilová
Sicher! B1+,
Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce
–4
Sicher! B1+,
Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce
–4
Sicher! B1+,
Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce
–4
Sicher! B1+,
Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce
–4
1
1
1
1
Němčina II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
German Language. Course II
ASZNJ0010/1
ASZNJ0010/2
ASZNJ0010/3
ASZNJ0010/4
pondělí
12.30 – 14.00
143 C
středa
12.30 – 14.00
144 C
úterý
10.50 – 12.20
212 C
pátek
12.30 – 14.00
143 C
úterý
9.10 – 10.40
144 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
144 C
pondělí
12.30 – 14.00
144 C
středa
10.50 – 12.20
143 C
Kašparová
Blahníková
Drnková
Hasilová
Sicher! B1+,
Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce
–8
Sicher! B1+,
Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce
–8
Sicher! B1+,
Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce
–8
Sicher! B1+,
Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce
–8
5
5
5
5
Němčina III. Kurz pro pokročilé
German Language. Course III
2 x 2 hod. týdně
ASZNJ0015/1
ASZNJ0015/2
pondělí
9.10 – 10.40
144 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
143 C
úterý
12.30 – 14.00
212 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
144 C
pátek
10.50 – 12.20
144 C
Kašparová
Německy s úsměvem
nově, lekce 19 - 22
Blahníková
Německy s úsměvem
nově, lekce 19 - 22
Tschek
Německy s úsměvem
nově, lekce 19 - 22
1 x 2 hod. týdně
ASZNJ0015/3
FOJK - Formy odborné jazykové komunikace, 1 x 2 hod. týdně
LAP
FOJK – Schreiben und Sprechen in der Wissenschaftssprache
LAP - German. Writing and Speaking for Special Purposes
ASZNJ0021
čtvrtek
10.50 – 12.20
143 C
Blahníková
FOJK Hör- und Lesetexte als Sprechanlass
LAP – German. Listening and Reading Exercises as Motivation for Speaking
ASZNJ0022
středa
10.50 – 12.20
144 C
Kašparová
FOJK - Němčina pro studující archivnictví, příp.historie
LAP - German Language for History and Archives Studies
ASZNJ0024
pondělí
9.10 – 10.40
425 C
Hasilová
FOJK - Němčina historických pramenů
LAP - German of Historical Sources
ASZNJ0025
úterý
10.50 – 12.20
136 C
Hasilová
144 C
Drnková
FOJK - Četba a analýza textů pro archeology II.
LAP – German Language for Archeology Studies II.
ASZNJ0062
úterý
10.50 – 12.20
Konzultace pro doktorské studium
German Language. Tutorial for doctoral study
ASZNJ0005
čtvrtek
10.50 – 12.20
133 C
Drnková
Kurzy rakouské lektorky, 1 x 2 hod. týdně
German. Courses of Austrian lecturer - výuka končí 19.12.2014
Konverzace pro mírně a středně pokročilé II
German Conversation (Native teacher). Course II
ASZNJ0027
pondělí
14.10 – 15.40
212 C
Kapsamer
143 C
Kapsamer
Konverzace pro pokročilé III
German Conversation (Native teacher). Course III
ASZNJ0028
pondělí
15.50 – 17.20
Gramatika a konverzace pro mírně a středně pokročilé
German Grammar and Conversation I and II
ASZNJ0029
středa
15.50 – 17.20
212 C
Kapsamer
212 C
Kapsamer
Gramatika a konverzace pro pokročilé
German Grammar and Conversation III
ASZNJ0030
čtvrtek
15.50 – 17.20
Němčina. Kombinované studium (zápočet)
German Language – Credit for Part-time Study
ASZNJ0004
Němčina. ERASMUS cizí jazyk (zápočet)
ERASMUS - German
ASZNJ0065
just a list of registered students
ASZNJ0067
just a list of registered students
Francouzština zimní semestr 2014/2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Francouzština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
French Language.
Course I
ASZFJ0006/1
ASZFJ0006/2
úterý
12.30 – 14.00
144 C
pátek
12.30 – 14.00
212 C
pondělí
17.30 – 19.00
144 C
středa
15.50 - 17.20
425 C
Pauerová
Slabochová
Francouzština pro
samouky
(Borovanová), lekce 511
Francouzština pro
samouky
(Borovanová), lekce 511
Francouzština II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
French Language. Course II
ASZFJ0008/1
ASZFJ0008/2
úterý
14.10 - 15.40
425 C
středa
15.50 - 17.20
143 C
středa
14.10 - 15.40
425 C
čtvrtek
14.10 - 15.40
143 C
Pauerová
Vite et bien 2, lekce 110
Slabochová
Vite et bien 2, lekce 110
Francouzština III. Kurz pro pokročilé, 1 x 2 hod. týdně
French Language. Course III.
ASZFJ0010
úterý
15.50 – 17.20
425 C
Pauerová
Vite et bien 2, lekce
11-20
FOJK - Formy odborné jazykové komunikace
LAP
FOJK - Communication écrite (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2), 1 x 2 hod.
týdně
LAP - French. Written Communication
ASZFJ0012
středa
14.10 – 15.40
212 C
Pauerová
Textes de spécialité
dans le contexte
académique (CV,
résumé, compte rendu)
FOJK - Communication orale (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2), 1x2 hod. týdně
LAP - French. Oral Communication
Stratégies de
compréhension
ASZFJ0014
čtvrtek
12.30 - 14.00
425 C
Slabochová
/production dans le
contexte
académique(exposé)
FOJK - Grammaire en contexte (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2), 1x2 hod.
týdně
LAP - French. Academic Grammar in Context
ASZFJ0013
pondělí
14.10 – 15.40
144 C
Slabochová
Francouzština. Konzultace pro doktorské studium
French Language. Tutorial for doctoral study
ASZFJ0005
středa
17:30 –
19:00
330 C
Slabochová
Morphosyntaxe
(difficultés, révision,
perfectionnement)
Erasmus I. –cizí jazyk - francouzština
Erasmus I – Foreign langauge - French
ASZFJ0030
just a list of registered
students
Erasmus II. –cizí jazyk - francouzština
Erasmus II – Foreign langauge - French
ASZFJ0029
just a list of registered
students
Italština zimní semestr 2014/2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Žáčková
lekce 11-16 učebnice
Italština (Bahníková Benešová Ehrenbergerová,
Praha: Leda 2001)
Italština I. Kurz pro mírně pokročilé, 1×2 hod. týdně
Italian Language.
Course I
ASZIJ0006
úterý
15.50 – 17.20
212 C
Erasmus I. –cizí jazyk - italština
Erasmus I – Foreign langauge - Italian
ASZIJ0015
just a list of registered
students
Erasmus II. –cizí jazyk - italština
Erasmus II – Foreign langauge - Italian
ASZIJ0014
just a list of registered
students
Latina zimní semestr 2014/2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Latina. Kurz pro začátečníky
Latin Language. Course I
1 x 2 hod. týdně
ASZLJ0006/01
úterý
9.10 – 10.40
428 C
Bočková
ASZLJ0006/02
čtvrtek
12.30 – 14.00
212 C
Žytková
pondělí
14.10 – 15.40
428 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
428 C
Ad fontes – Cursus
Latinus (nové vyd.
2014), lekce I–V
Ad fontes – Cursus
Latinus
(nové vyd. 2014),
lekce I–V
2 x 2 hod. týdně
ASZLJ0006/04
Bočková
Ad fontes – Cursus
Latinus
(nové vyd. 2014),
lekce I–V
Latina. Kurz pro mírně pokročilé
Latin Language. Course II
1 x 2 hod. týdně
ASZLJ0013/01
středa
9.10 – 10.40
428 C
pondělí
9.10 – 10.40
428 C
čtvrtek
14.10 – 15.40
212 C
Žytková
Ad fontes – Cursus
Latinus (3. vyd.),
lekce VI–X
Žytková
Ad fontes – Cursus
Latinus (3. vyd.),
lekce VI–X
2 x 2 hod. týdně
ASZLJ0013/02
Latina. Kurz pro středně pokročilé, 1 x 2 hod. týdně
Latin Language. Course III.
ASZLJ0017/01
pondělí
12.30 – 14.00
425 C
Žytková
ASZLJ0017/02
středa
10.50 – 12.20
428 C
Žytková
Ad fontes – Cursus
Latinus (3. vyd.),
lekce XI–XV
Ad fontes – Cursus
Latinus (3. vyd.),
lekce XI–XV
FOJK - Formy odborné jazykové komunikace
LAP
Čtení latinských pramenů
LAP – Reading of Latin Sources
ASZLJ0021
pondělí
10.50 – 12.20
428 C
Žytková
Ad fontes – Cursus
Latinus (3. vyd.),
lekce XVI–XX a
vybrané texty
Četba latinských textů (pro historiky umění)
LAP – Reading of Latin Texts for Art Historians
ASZLJ0047
pondělí
12.30 – 14.00
428 C
Bočková
vybrané texty a
odborné prameny
Četba raněnovověkých latinských textů (pro historiky)
LAP – Reading of Latin Texts for Historians
ASZLJ0049
čtvrtek
10.50 – 12.20
428 C
Bočková,
Zdichynec
10.50 – 12.20
136 C
Pauerová
330 C
Slabochová
vybrané texty a
odborné prameny
Latina pro romanisty
LAP - Latin
ASZLJ0051
pátek
Latina. Konzultace pro doktorské studium
Latin Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZLJ0005
středa
17.30 – 19.00
Erasmus I. –cizí jazyk - latina
Erasmus I – Foreign langauge - Latin
ASZLJ0045
just a list of registered
students
Ruština zimní semestr 2014/2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Vinceová
Ruština nejen pro
samouky, lekce 1 - 14
Dolanová
Ruština nejen pro
samouky, lekce 1 - 14
Ruština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
Russian Language.
Course I
ASZRJ0006x01
ASZRJ0006x02
pondělí
14.10 – 15.40
136 C
čtvrtek
9.10 - 10.40
136 C
úterý
14.10 – 15.40
428 C
pátek
10.50 – 12.20
212 C
Ruština II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
Russian Language. Course II
ASZRJ0008x01
ASZRJ0008x02
středa
9.10 – 10.40
136 C
čtvrtek
10.50 - 12.20
136 C
úterý
15.50 – 17.20
144 C
čtvrtek
15.50 – 17.20
143 C
středa
12.30 – 14.00
136 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
136 C
úterý
17.30 - 19.00
9.10 – 10.40
Vinceová
Dolanová
Ruština nejen pro
samouky, lekce 15 21
Ruština nejen pro
samouky, lekce 15 21
Ruština III. Kurz pro pokročilé
Russian Language. Course III
2 x 2 hod. týdně
ASZRJ00012x01b
Vinceová
Ruština nejen pro
samouky, lekce 21 30
144 C
Dolanová
Ruština nejen pro
samouky, lekce 21 30
144 C
Dolanová
330 C
Vinceová
1 x 2 hod. týdně
ASZRJ00012x02
FOJK - Ruština, 1 x 2 hod. týdně
LAP - Russian Language
ASZRJ00016x01
pátek
Konzultace pro doktorské studium
Russian Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZRJ0005x01
středa
10.50 – 12.20
Erasmus I. –cizí jazyk - ruština
Erasmus I – Foreign langauge - Russian
ASZRJ0029
just a list of registered
students
Erasmus II. –cizí jazyk - ruština
Erasmus II – Foreign langauge - Russian
ASZRJ0030
just a list of registered
students
Španělština zimní semestr 2014/2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Šašková
Učebnice současné
španělštiny I. díl
(Macíková, Mlýnková),
lekce 10-17/18
Španělština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
Spanish Language. Course I
ASZSJ0007
středa
9.10 - 10.40
212 C
pátek
9.10 - 10.40
428 C
Španělština II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
Spanish Language. Course II
ASZSJ0008
středa
14.10 - 15.40
428 C
Candía
pátek
10.50 - 12.20
428 C
Šašková
Gente 2, lekce 1 - 8
Španělština III. Kurz pro pokročilé, 1 x 2 hod. týdně
Spanish Language. Course III
ASZSJ0009
středa
15.50 – 17.20
428 C
Candía
212 C
Šašková
Nuevo Ven III, výběr
lekcí
FOJK - Španělština, 1 x 2 hod. týdně
LAP - Spanish Language
ASZSJ0010
středa
12.30 – 14.00
Španělština. Konzultace pro doktorské studium.
Spanish Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZSJ0005
středa
10.50 – 12.20
330 C
Šašková
Erasmus I. –cizí jazyk - španělština
Erasmus I – Foreign langauge - Spanish
ASZSJ0019
just a list of registered
students
Erasmus II. –cizí jazyk - španělština
Erasmus II – Foreign langauge - Spanish
ASZSJ0020
just a list of registered
students

Podobné dokumenty

Angličtina – letní semestr 2015

Angličtina – letní semestr 2015 FOJK - Grammaire en contexte (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2) LAP – French. Academic Grammar in Context

Více