závazná přihláška na prague games 2016

Komentáře

Transkript

závazná přihláška na prague games 2016
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PRAGUE GAMES 2016 Jméno: .................................................. Příjmení: ........................................................ Datum narození:............................................ Rodné číslo: ........................................... Telefon na hráčku: ..................................... Email: ........................................................ Telefon na rodiče: ...................................... Email: …………......................................... Zdravotní problémy, alergie, léky a jiná důležitá sdělení: ……………………………............................................................................................... ……………………………............................................................................................... Zálohu ve výši 500,­ Kč prosím uhraďte na účet FBŠ Jihlava, č. 2500239084 / 2010 (Specifický symbol: 555, Variabilní symbol: florbalové ID (desetimístné číslo na členské kartě)​
) a to nejpozději do ​
31. března 2016. Jméno a příjmení rodiče / zákonného zástupce…………………………………………. Svým podpisem stvrzuji závazné přihlášení. Podpis: ....................................................... 

Podobné dokumenty

Dorost A - FC Bučis team

Dorost A - FC Bučis team Rozpis utkání 1. ligy dorostenců - divize II 2012-2013 základní část 15. a 16. kolo 8XK1-B071 8XK1-B072 8XK1-B073 8XK1-B074 8XK1-B075

Více

PH+SČ soutěž mužů - skupina B - 2015/2016

PH+SČ soutěž mužů - skupina B - 2015/2016 FbC Engineers, z.s. | IČO: 22731563 | kód ČFbU: 697

Více

Junioři - FC Bučis team

Junioři - FC Bučis team Rozpis utkání 2. ligy juniorů - divize II 2012-2013 základní část 1. a 2. kolo 8XJ2-B001 8XJ2-B002 8XJ2-B003 8XJ2-B004 8XJ2-B005

Více

big one pole dance battle 2016 - přihláška-4

big one pole dance battle 2016 - přihláška-4 BIG ONE FITNESS Club, Benešova 14, 602 00 Brno.

Více

žádost o členství v občanském sdružení orbis unum, os vyjádření

žádost o členství v občanském sdružení orbis unum, os vyjádření stanovami a interními řády občanského sdružení Orbis Unum, o. s., budu dodržovat veškeré povinnosti ze stanov a interních řádů pro mě vyplývající. Rovněž uděluji občanskému sdružení souhlas k evide...

Více

Prohlášení zákonných zástupců pro nezletilé: piercing

Prohlášení zákonných zástupců pro nezletilé: piercing cukrovka, porucha imunity či srážlivosti krve, alergie, nízký tlak). Pokud zde nějaké obtíže či nemoci jsou, zavazuji se, že o nich bude piercer/piercerka před zákrokem informován/a. Uvědomuji si, ...

Více

Přihláška DDM Nymburk

Přihláška DDM Nymburk Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 2. května 968/16, 288 02 Nymburk,  325 514 671  [email protected] http://www.ddm-nymburk.cz

Více

VĚRNOSTNÍ PROGRAM – REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

VĚRNOSTNÍ PROGRAM – REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ VĚRNOSTNÍ PROGRAM – REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ JALTA BOUTIQUE HOTEL

Více