Obor Prodavač - Střední škola potravinářská, obchodu a služeb

Komentáře

Transkript

Obor Prodavač - Střední škola potravinářská, obchodu a služeb
STŘEDNÍ ŠKOLA BRNO
CHARBULOVA
ADRESA ŠKOLY:
Střední škola Brno, Charbulova, p. o.
Sídlo: Charbulova 106
618 00 Brno
_______________________________
Telefon recepce: 548 424 111
e-mail: [email protected]
www.ssposbrno.cz
SEKCE OBCHODU
JÁNSKÁ 22:
Telefon: 545 212 263
ŘEDITELKA ŠKOLY:
RNDr. Jana MARKOVÁ
tel.: 548 424 133
e-mail: [email protected]
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY:
statutární zástupce ředitelky pro výchovně vzdělávací
proces a teoretické vyučování sekce obchodu
PhDr. Pavel MRÁZEK
tel.: 602 330 424
e-mail: [email protected]
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY:
pro praktické vyučování
Mgr. Anežka ČAJKOVÁ
tel.: 545 212 263, linka 213
e-mail: [email protected]
Výchovná poradkyně:
Mgr. Jana MOUČKOVÁ
Školní metodik prevence:
Mgr. Pavel Zapletal
Školní psycholožka:
PhDr. Jiřina Kolčavová
ODBORNÝ VÝCVIK
 Bc.
Hana SRNCOVÁ
e-mail: [email protected]
 Hana
SRNOVÁ
e-mail: [email protected]
 Jánská
22, 3. patro
tel. 545 212 263, linka 438
ODBORNÝ VÝCVIK
 Pracovní
doba žáků 1. ročníku je 6,5 hodiny
 Poskytování
 Zdravotní
ochranných pracovních prostředků
průkaz pracovníka v potravinářství
SEKRETARIÁT ŠKOLY
NA PRACOVIŠTI JÁNSKÁ 22
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ, MATRIKA ŠKOLY
Jana POKORNÁ
tel.: 545 212 263, linka 212
e-mail: [email protected]
Potvrzování průkazek na dopravu od 24. 8. 2015
Potvrzení o studiu od 1. 9. 2015
KARTA ISIC - POVINNÁ

prokazování totožnosti žáka ve škole,
vstup do budovy

objednávání obědů a tisk stravenek

kopírování a tisk ve škole
FOTOGRAFOVÁNÍ NA KARTU ISIC

zajistila škola (zdarma)

náhradní fotografování se uskuteční
23. 6. 2015 v době od 8:00 do 16:00 hodin
Trnitá 8, Brno

platba nyní na místě: 210,- Kč
ÚŘEDNÍ HODINY STRAVOVACÍ REFERENTKY
•
Gabriela HRDINOVÁ
•
tel.: 548 424 164, 725 800 825, [email protected]
•
od 24. 8. 2015 8:00-13:00 hodin
•
přihlášky ke stravování jsou k dispozici dnes tady a
nebo na stránkách školy, vyplněné možno naskenovat
a poslat pí Hrdinové
•
pro platbu obědů z bankovního účtu vám bude
přidělen variabilního symbol po obdržení vyplněné
přihlášky
•
stravování na kartu ISIC (v případě, že 1. 9. nebudete
mít kartu, je nutné si na nezbytnou dobu opatřit čip)
PŘÍSPĚVEK SDRUŽENÍ RODIČŮ

výše příspěvku 250 Kč na školní rok

platba nyní na místě

využití příspěvku např.:
- vybavení tříd ICT
- příspěvek na školní akce žáků
- odměny v soutěžích a další
DALŠÍ INFORMACE
 Přítomnost
rodičů na třídních schůzkách je
nutná (listopad, duben)
 Dotazy,
stížnosti nebo problémy:
řeší třídní učitel nebo učitel odborného
výcviku
UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK
žáků oboru vzdělání
PRODAVAČ
budeme objednávat hromadně
se slevou
na začátku školního roku
KLASIFIKACE A OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ
 hodnocení
žáků (známky) je vedeno
elektronicky
 www.ssposbrno.cz
– Klasifikace - SAS
 heslo
pro přihlášení obdrží rodiče a žák
od třídního učitele
 důvod
nepřítomnosti žáka
ve vyučování se zapisuje
do studijního průkazu
ŠKOLNÍ ŘÁD
 najdete
na
www.ssposbrno.cz
O škole – Informace o škole – Školní řád
 seznamte
se podrobně s celým školním
řádem včetně pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
 úterý
 7:50
v

1. září 2015
h
budově Jánská 22
seznamy žáků s rozdělením do tříd
budou umístěny u vchodu do budovy
školy
Děkujeme Vám za pozornost
