17 Návod Vitamíny

Komentáře

Transkript

17 Návod Vitamíny
Projekt: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Návod k laboratornímu cvičení
Vitamíny
Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině
Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky
Chemikálie: 5% roztok chloridu železitého FeCl3 (Xn,C), 5% roztok hexakyanoželezitanu
draselnéhoK3(Fe(CN)6), tableta Celaskonu, vzorek jablka, citrónu, cibule, mrkve, brambory a dalšího ovoce a
zeleniny.
Pracovní postup:
1. Rozetřete asi 5 g vzorku v 5 cm3 destilované vody v třecí misce a směs přefiltrujte do čisté zkumavky.
2. Z každého filtrátu převeďte stejné množství (asi 2 cm3) do čisté zkumavky. K filtrátu přidejte asi 2 cm3
roztoku chloridu železitého a po zamíchání stejný objem roztoku hexakyanoželezitanu draselného.
3. Stejnou reakci proveďte s kontrolním vzorkem – Celaskonem.
4. Zaznamenejte barevné změny ve zkumavkách, porovnejte výsledky u použitých vzorků ovoce a
zeleniny s kontrolním vzorkem.
Nákres (foto):
celaskon
Pozorování:
Princip úkolu a závěr:
1
cibule
brambora
zelí
mrkev
jablko
Projekt: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Úkol č. 2: Stanovení účinnosti vitamínu C
Pomůcky: Počítač, měřící rozhraní, pH elektroda, odměrný válec (100 ml), magnetické míchadlo, držák,
křížová svorka, 2 kádinky (400 ml), třecí miska s tloučkem, filtrační papír
Chemikálie: 500 mg vitamínu C s normálním uvolňováním, 500 mg vitamínu C s postupným
uvolňováním, destilovaná voda
Pracovní postup:
1. Pomocí odměrného válce odměřte a nalijte 250 ml destilované vody do suché a čisté
400ml kádinky.
2. Jestliže máte magnetické míchadlo, vložte magnet do kádinky s destilovanou vodou.
3. Připevněte elektrodu křížovou svorkou a držákem ke stojanu (spíše stranou v kádince).
4. Připojte měřicí jednotku k počítači a následně připojte teplotní senzor k měřicí jednotce.
5. Nyní následuje kalibrace pH pufry. pH pufry jsou často k dispozici jako koncentrované roztoky, proto se
nejprve podívejte na ředění těchto pufrů pro dosažení požadovaného pH.
6. Po ustavení hodnoty 4,00 vytáhněte čidlo a vložte je do destilované vody, osušte
filtračním papírem a vložte do pufru o pH = 7,00.
7. Zapněte míchání a zahajte měření a počkejte, až se ustálí pH destilované vody (pH by mělo být v
rozmezí 6 – 7, jestliže není, je špatně provedena kalibrace!).
8. Přidejte do destilované vody tabletu vitamínu C s postupným uvolňováním, směs míchejte a
pozorujte změny pH po dobu 12- ti minut. Pozn. pokud nemáte magnetické míchadlo, provádějte
míchání skleněnou tyčinkou. Poté sběr dat ukončete a uložte si výsledky!
9. Opláchněte pH elektrodu destilovanou vodou a usušte ji filtračním papírem.
10. Připravte si druhou 400ml kádinku, do které nalijte 250 ml destilované vody.
11. Připevněte elektrodu křížovou svorkou a držákem ke stojanu (spíše stranou v kádince).
12. Zapněte míchání a zahajte měření a počkejte, až se ustálí pH destilované vody (pH by mělo být v
rozmezí 6 – 7, jestliže není, je špatně provedena kalibrace!).
13. Přidejte do destilované vody tabletu vitamínu C s okamžitým uvolňováním a směs míchejte a
pozorujte změny pH po dobu 12- ti minut. Pozn. pokud nemáte magnetické míchadlo, provádějte
míchání skleněnou tyčinkou. Poté sběr dat ukončete a uložte si výsledky!
2
Projekt: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Nákres (foto):
Pozorování:
Překresli grafy z obrazovky
3
Projekt: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
Princip úkolu a závěr:
Na základě grafických výstupů urči pH obou vitamínů C (tabletových forem) v čase 0, 4, 8
a 12 minut! Výsledky zapište do tabulky!
čas
pH vitamínu C s postupným
uvolňováním
pH vitamínu C s normálním
uvolňováním
0 minut
4 minuty
8 minut
12 minut
Otázky a úkoly(teorie):
1. Vitamín C patří mezi vitamíny rozpustné. Pro člověka má tento vitamín velký význam jako antioxidant.
Při pokusu bylo rychlejší snižování pH u……………………………
2. Jaké je odborné označení vitamínu C?
3. Jak se nazývá onemocnění při úplném nedostatku vitamínu C?
4. Vysvětli rozdíly mezi pojmy avitaminóza, hypovitaminóza a hypervitaminóza!
5. Můžeš se „předávkovat“ vitamínem C?
6. Jaká je doporučená denní dávka vitamínu C?
7. Seřaď na základě zjištěných informací z literatury nebo internetu plody obsahující vitamín C od
nejvyššího obsahu po nejnižší: ananas, šípky z růže šípkové, citrón, banán, paprika
4
Projekt: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
8. Doplňte vynechané výrazy v textu:
Vitamíny jsou látky, které musíme přijímat v…………………, protože si je naše tělo většinou neumí
vyrobit samo. Tyto látky jsou nezbytné pro mnohé funkce našeho organismu.
Vitamíny rozdělujeme na rozpustné v ……………………., mezi něž patří vitamíny…………. a
nerozpustné v………………… mezi něž patří vitamíny……………a…………Vitamín A nalezneme
v………… nebo ve špenátu, přičemž v organismu pozitivně ovlivňuje funkci……………., při jeho
nedostatku člověk trpí …… ……………. Vitamín D je obsažen v…………………………., nebo mléku
a ovlivňuje správný růst………………….., při jeho nedostatku v dětství se může rozvinout onemocnění,
kterému říkáme……………….. . Vitamín K pozitivně ovlivňuje………………………krve a najdeme
ho v……………………... částech rostlin. Z vitamínů nerozpustných v tucích jmenujme vitamín C,
který ovlivňuje…………………. a zpomaluje ……………, jeho nedostatek se projevuje
krvácením…………………
5

Podobné dokumenty

Téma – d

Téma – d K roztoku dichromanu draselného přiléváme za stálého míchání roztok hydroxidu sodného až do změny barvy. Následně k témuž roztoku přiléváme ocet, až se barva změní zpět. Vše zaznamenáváme pomocí či...

Více

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem polysacharidů, nedají se štěpit na jednodušší sacharidy. Podle přítomnosti aldehydové nebo ketonové skupiny v molekule je dělíme na: • Aldózy – obsahují v acyklické formě aldehydovou skupinu, jsou to

Více

Jak je svět rozdělen

Jak je svět rozdělen geologickými vlivy. Na konci třetihor –silné pohyby zemské kůry a vulkanická činnost a Afr. Štít byl rozlámán na jednotlivé kry a vyzdvižen do různých výšek. Na V vznikl Východoafrický prolom = nej...

Více

Vitamíny rozpustné ve vodě

Vitamíny rozpustné ve vodě kostech se ukládá málo vápníku a fosforu – kostní tkáň je měkká a hmotností těla se deformuje. Nadbytek vitamínů v organismu = hypervitaminóza; nadbytek vitamínů rozpustných ve vodě tělo většinou v...

Více