CityBug Manuál

Komentáře

Transkript

CityBug Manuál
UŽIVATELSKÝ
MANUÁL
Česky
OBSAH
**V případě rozdílu mezi anglickou verzí a jinými překlady jsou validní informace v anglické verzi.**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ÚVOD................................................................................................................
SOUČÁSTI KOLOBĚŽKY....................................................................................
SPECIFIKACE...................................................................................................
MONTÁŽ...........................................................................................................
JÍZDA................................................................................................................
BEZPEČNOST...................................................................................................
NABÍJENÍ A PÉČE O BATERII............................................................................
ÚDRŽBA A SERVIS............................................................................................
REGULACE, PRAVIDLA PROVOZU A POJIŠTĚNÍ...............................................
PREVENCE.......................................................................................................
FAQ..................................................................................................................
3
4
6
7
10
14
16
17
23
24
26
1. ÚVOD
Děkujeme, že jste si vybrali koloběžku CityBug2S E-Scoot pro její komptaktní vlastnosti a nebo jen
pro možnost užívání si městského života. Kromě toho, že si s ní užijete mnoho zábavy, koloběžka
CityBug2S Vám ušetří čas a redukuje Vaši ekologickou stopu. Tento manuál Vám poskytne
informace a instrukce o používání, úpravě, pravidlech a regulacích spojených s tímto modelem.
< 100
350
NOSNOST [KG]
VÝKON [W]
4,4
18~20
BATERIE [Ah]
DOJEZD [KM]
CityBug2S dostanete téměř celou zkompletovanou. Jediné, co musíte udělat je sestavit řidítka a
nabít baterii (pro finální kompletaci a bezpečnostní instrukce si proísm přečtěte pokyny
v tomto manuálu). Jakmile LED světlo zasvítí zeleně, můžete se směle pustit do JÍzdy. Vaše
koloběžka Vás doveze skoro všude, kam budete chtít na jediné nabití.
Rada: V některých zemích či městech nemohou elektrické koloběžky na veřejné silnice. Proto si
prosím před jízdou zkontrolujte, které dopravní prostředky mohou ve Vaší zemi legálně na silnice.
Pro naprosto bezpečnou jízdu s koloběžkou CityBug2S si pečlivě přečtěte informace v tomto
manuálu.
Česky
CityBug2S
Odnímatelná řidítka
Řidítka
Plyn
Přední brzdy
Zajišťovací mechanismus
Úprava výšky
Indikátor stavu baterie
Senzor zatížení
Vypínač
Blatník s brzdou
Přední kolo
Nabíjecí port
Zadní kolo a motor
Česky
2. SOUČÁSTI KOLOBĚŽKY
4. MONTÁŽ
Před prvním použitím Vaší CityBug2S , prosím sledujte informace níže a řiďte se všemi
montážními pokyny při používání jednotlivých částí poskytnutých pro plné složení koloběžky.
Údaj
Technická specifikace
Celková hmotnost
13 kg
Možné zatížení
35 ~ 100 kg
Provozní rychlost
6,6 ~ 18 km/h
Dojezd na plné
nabití
18 ~ 20 km
Zdroj nabíjenít
Li-ion baterie, 48 V DC; 4,4 Ah
Nabíjení
100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
990 x 460 x 360 mm
Detailnější informace v části 5.1
990 x 150 x 360 mm
Složená koloběžka (bez řidítek)
1010 x 460 x 1140 mm
76 mm
Rozložená koloběžka
Výška podvozku
Výška plošiny
156 mm
Pneumatiky
8“ přední,7,2“ zadní
Motor
350 W DC Motor
Ovládání rychlosti
Tlačítkem u palce
Rozměry
(D x Š x V)
Vysvětlení
4.1 OBSAH BALENÍ
Vyndejte všechny součásti z krabice. Zkontrolujte, jestli při přepravě nedošlo k nějakému poškození.
Balení by mělo obsahovat následující součásti. Pokud některá části chybí, ihned kontaktujte Vašeho
CityBug prodejce.
Délka dojezdu na plné nabití může být
výrazně omezena (30 - 40%) kvůli
nepříznivým okolnostem, jako jsou prudké kopce
CityBug2S
Uživatelská příručka
Inbusový klíč
Řidítka
Nabíječka
a kabel
Ocelová tyčka
(Φ 3,0)
Složená koloběžka
pro utěsnění /
úpravy řidítek jděte
na kapitolu 8.1
Česky
3. SPECIFIKACE
Přední brzda a zadní brzdový pedál mají plynulý chod bez zadrhávání.
Krok
1. Rozložte Citybug2S
> Ujistěte se, že vypínač je v poloze OFF (VYPNUTO)
> Vyjměte řidítka z plastového obalu.
> Odjistěte pojistku a rozložte koloěžku do normální
pozice pro jízdu.
2. Smontujte řidítka
> Umístěte řidítka do otvoru pro rychlé upnutí.
> Utáhněte uzávěr pro bezpečné upnutí řidítek.
3. Nabíjení
> Baterie ve Vaší koloběžce nemusí být plně nabitá.
Před prvním použitím je nutné baterii plně nabít.
(Informace o nabíjení v kapitole 5.1)
4. Nahuštění pneumatiky
> Přední pneumatika by měla být nahuštěná již při
dodání, nicméně může dojít k úniku tlaku. Proto
prosím vždy dofoukněte pneumatiku na doporučený
tlak PSI-36 P.S.I. před každou jízdou.
Nákres
Jakmile je koloběžka složená, zkontorujte následující
Pečlivé upevnění řidítek koloběžky.
Bezproblémovou funkčnost tlačítka ON/OFF
Zajištění pojistného mechanismu „quick-release“.
V případě nedodržení může dojít ke ztrátě kontroly nad koloběžkou.
Plynulý bezproblémový chod přední brzdy a zadního brzdového pedálu
Česky
4.2 INSTRUKCE PRO FINÁLNÍ MONTÁŽ
Zapněte zmáčknutím tlačítka ON
Jednou nohou vstupte na koloběžku
Nevstupujte na koloběžku během
zapínání.
Senzor na nášlapné ploše detekuje Vaší přítomnost
a zapne motor.
Vyhněte se šlápnutí na zadní brzdu.
Zapněte
zmáčknutím
tlačítka ON
Zmáčkněte talčítko OFF
Uvolněte palcové tlačítko pohonu a pozvolna
zmáčkněte přední brzdový pedál.
Zatlačtě na zadní brzdový pedál pro
okamžité zastavení.
Zmáčkněte vypínací tlačítko pro
vypnutí koloběžky.
Vypněte motor
Složení a skladování
Pokud nebudou Vaše nohy na koloběžce,
motor se vypne automaticky.
Zmáčkněte tlačítko pro složení CityBug2S.
Koloběžku je doporučeno skladovat
v horizontální pozici.
Z bezpečnostních důvodů
se motor ihned vypne,
pokud nebude senzor
zatížen.
Zapnutí / vypnutí omezovače rychlosti
Rozjezd na vaší koloběžce 2S
Pro ovládání rychlosti jízdy.
Pro spuštění omezovače nastavte do pozice
ON. Max. rychlost je omezena na 6 km/h.
Pro vypnutí omezovače nastavte do polohy
OFF. Rychlost
Omezovač
jízdy se zvýší
rychlosti
na
6,6 - 18 km/h.
Nohou se odstrčte od země a pomocí palce na pravé ruce
přidejte plyn.
Prosím řiďtě se
omezením rychlosti prvozou v daném místě.
Zpomalení a zastavení
Koloběžka musí jet aspoň
5km/h, aby se aktivoval
motor.
Česky
5. JÍZDA
5.2 DÉLKA DOJEZDU
Pro nabíjení použijte výhradně dodanou
nabíječku.
Připojte nabíječku do elektrického zdroje
parametrů 220V AC (50-60 Hz).
Česky
5.1 NABÍJENÍ
Ukazatel nabití
Ukazatel nabití
Nabíječka
Nabíječka
1 ~ 3: dojezd 10 km
Ukazatel nabití
Nabíjecí port
Zástrčka do
el. sítě
Sejměte kryt nabíjecího portu a připojte
nabíječku.
Nabíjecí port
4 ~ 5: dojezd 15 km
Zástrčka do
el. sítě
Baterie je plně nabitá, když LED světlo na nabíječce
svítí zeleně.
Barva LED diody znamená:
Červená - Nabíjí se
Zelená - Plně nabito
Poznámka:
Ujeté vzdálenosti níže jsou založeny na následujících předpokladech:
Váha jezdce : 80 Kg
Jízda v rovinatém terénu.
Jízda maximální rychlostí
Maximální ujetá vzdálenost záleží na mnoha faktorech jako terén, zatížení, počasí
(nízké teploty mohou ovlivnit kapacitu baterie).
Pro Vaši bezpečnost si přečtěte tyto bezpečnostní instrukce a ujistěte se, že jste je řádně
nastudovali před použitím. Řiďte se jimy při každé jízdě s Vaší koloběžkou CityBug2S. Pro další
informace prosím navštivte www.citybug.com nebo zavolejte na své lokální call centrum.
Dodržujte prosím následující instrukce pro zajištšní bezpečné jízdy:
Pokaždé mějte nasazenou bezpečnostní helmu, vhodné oblečení, bezpečné boty bez vysokých podpatků.
Během jízdy držte řidítka oběma rukama.
Vyzkoušejte si jízdu na koloběžce na volném prostranství, než se vydáte na veřejné komunikace.
(Řiďte se prosím místní legislativou ohledně jízdy po veřejných komunikacích).
Elektrická koloběžka CityBug2S není určena pro osoby mladší 16 let.
CityBug2S je určená pro jednu osobu o maximální povolené hmotnosti 100 kg.
CityBug2S je vhodná pro použití pouze na rovinatém povrchu.
Sledujte bedlivě okoloní provoz a dodržujte dopravní předpisy po celou dobu jízdy.
Nejezděte ve vodě, v dešti, v noci, nebo za snížené viditelnosti.
CityBug2S není určená pro kaskaderské kousky - NEZKOUŠEJTE s ní skákat nebo podnikat jiné
nebezpežné manévry.
Není doporučeno nechávat CityBug2S venku nebo v mokru.
Před každou jízdou se ujistěte, že všechny šrouby jsou bezpečně utaženy.
Nestrkejte prsty do pohybujících se částí koloběžky, abyste předešli úrazu.
CityBug2S má citlivé elektronické součásti, řiďte se prosím
následujícími instrukcemi, abyste předešli poškození.
Neumisťujte žádné kovové nebo ostré předměty na gumovou podložku.
Nepoužívejte ředidla ani jiná rozpouštědla na čištění částí koloběžky.
Nemyjte koloběžku vysokotlakou hadicí nebo ponořením do vody; použijte navlhčený hadr pro
mytí plastových součástí.
Nepropichujte nebo neodstraňujte gumovou podložku.
Česky
6. BEZPEČNOST
Prvotní nabíjení: baterie musí být plně nabitá.
Čas nutný pro plné dobití: cca 3 hodiny.
Ujistěte se, že během nabíjení je koloběžka vypnutá.
Zapojte nabíjecí konektor do portu na koloběžce a druhý konec
do zásuvky ve zdi.
Používejte jen originální nabíječku určenou pro koloběžku CityBug 2S.
Zkontrolujte stav baterie během nabíjení.
Neupravujte, nevyměnujte ani neotvírejte baterii.
Baterii nenabíjejte ani nenechávejte u zdroje tepla.
Chraňte anodu a katodu baterie před stykem s vodiči.
Chraňte baterii před pády a nárazy.
Pokud se baterie nedobije do 4 hodin, ihned odpojte nabíječku
a zavolejte do servisního centra.
Nabíjejte baterii pouze při pokojové teplotě (5 - 25°C).
Nenabíjejte baterii v místech s vysokou vlhkostí.
Nepoužívejte nabíječku, pokud je viditelně poškozená.
Pro instrukce k uskladnění viz. kapitola 8.4, transport viz. kapitola 8.3 a likvidace viz kapitola 8.6
8. ÚDRŽBA, SERVIS
A LIKVIDACE
8.1 ÚDRŽBA
Čištění
Pokaždé odpojte koloběžku ze zdroje před mytím jakoukoliv tekutinou.
Nepoužívetje ředidla ani rozpouštědla, mohly by poškodit povrch.
Použijte navlhčený hadr pro čištění plastových součástí.
Nemyjte koloběžku vysokotlakou hadicí nebo ponořením do vody; použijte navlhčený hadr
pro mytí plastových součástí.
Údržba a opravy
Pravidelně kontrolujte pneumatiky, zvláště profil přední pneumatiky a vyměňte je dle potřeby.
Česky
7. ÚDRŽBA BATERIE A NABÍJENÍ
Ocelová tyčka (Φ 3,0)
8.2 NASTAVENÍ PŘEDNÍ BRZDY
Pozor! Přední brzdy slouží ke snížení rychlosti. Při nesprávném použití nebo nastavení může
dojít ke snížení účinnosti nebo k selhání brzd. Zkontrolujte prosím funkčnost a správné nastavení
brzd, aby byla zajištěná bezpečná jízda na Vaší koloběžce CityBug2S.
8.2.1
Poznámka:
Otvor
Vložte dodadnou ocelovou tyčku do otvoru pro utažení (viz. nákres).
Utáhněte šrou otáčením tyčkou do polohy „+“, dokud se nepřestanou
řidítka viklat.
Nedoporučuje se skladovat koloběžku CityBug2S venku nebo ve vlhku. Prodloužíte se tak délku
její životnosti.
Neotvírejte nebo nerozebírejte koloběžku na součástky, pokud to není uvedeno v návodu, nebo pokud
Vám to nedoporučí servisní centrum.
Pravidelně čistěte přední blatník. Otestujte brzdu v nižších rychlostech a ujistěte se, že funguje
správně.
Pro správné nastavení brz doporučujeme využít služeb odborného
mechanika.
Páčka přední brdy by měla být rovnoběžná s řidítky a vzdálená od nich
zhruba 2,5 cm, abyste ji byli schopni co nejlépe obsluhovat. Nastavení lze
regulovat otočným kolečkem na řidítkách, kde ústí kabel do brzdové páky.
Nastavení reguluje dílku pláště, kterým prochází lanko. Čím více otočíte
kolečkem, tím více se dostanou brzdové destičky k ráfku, a tím pádem stačí
méně zmáčknout brzdovou páku pro nástup ostřejšího brzdění. Při nastavení kolečka opačným směrem se
destičky naopak vzdalují od ráfku. Potom je nutné pro nástup brzdného efektu zmáčknout brzdovou páku
větší silou.
Po přvzetí koloběžky prosím zkontrolujte funkčnost brzd a utažení všech šroubů.
Varování:
Po každé úpravě brzd prosím zkontrolujte jejich funkčnost při pomalé rychlosti a ujistěte se, že fungují
správně. Pro zastavení koloběžky prosím vždy používejte zadní brzdu.
Česky
Pokud se řídítka uvolní, utáhněte šroub znázorněný na ilustraci níže, pomocí přiloženého nářadí.
Česky
8.3 VÝMĚNA PŘEDNÍHO KOLA
Prosím vyměňte kolo pokaždé, když je pneumatika opotřebovaná. Dodržujte následující instrukce.
8.3.1
Pro demontáž přední vidlice odšroubujte šrouby (ABCD) podle
obrázku pomocí 5mm a 6mm imbusového klíče.
8.2.1
Poznámka:
Pravidelně prosím kontrolujte a seřizujte brzdy. Doporučujeme kontrolovat
brzdy každý den a před každou jízdou se ujistit, že fungují správně.
Pokud se Vám zdá, že brzdy nejsou správně nastaveny, prosím seřiďte je
pomocí odporového šroubu na předním kole.Uvolněním šroubu se odpor
zmenšuje, utahováním zvětšuje.
8.3.2
Pro demontáž pneumatiky vypusťte nejprve vzduch (E) z vnitřní duše.
Uvolněte 4 šrouby - F,G,H,I , vyjměte náboj kola a poté je pneumatika
uvolněná.
Poznámka:
Prosím držte se instrukcí pro demontáž a montáž kola, abyste předešli
jakémukoliv poškození nebo nehodě.
Sériové číslo
Pro servis budete muset poskytnout uniáktní číslo Vaši koloběžky CityBug2S. Seriové číslo je
umístěno pod nabíječkou. Doporučujeme poznamenat si seriové číslo a zapsat si ho na bezpečné
místo. Jděte na www.citybug.com pro registraci Vaší CityBug2S a možnosti využít VIP servisu.
Pro další detaily navštivte naše webové stránky.
Informace
Pro zákaznický servis se prosím podívejte na kontakty pro Vaší zemi, které jsou zobrazeny na
krabici.
9. OMEZENÍ,
DOPRAVNÍ PRAVIDLA
A POJIŠTĚNÍ
8.6 LIKVIDACE
Pro likvidaci Vaší CityBug2S dodržujte předpisy ve Vaší zemi. V případě, že si nejste jistí, kontaktuje
místní úřady.
CityBug2S Li-ion baterie by měla být zničena s maximální opatrností. Pro více informací kontaktujte
místní úřady, nebo jděte na naše webové stránky.
** CityBug2S si je vědoma své zodpovědnosti minimalizovat vliv svých výrobků na životní prostředí
** Tento výrobek musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy a zákony.
Místní legislativa
Vždy se ujistěte, že v místě, ve kterém se nacházíte, je používání elektrické koloběžky
zákonem povoleno.
Pojištění
Je možné, že vaše pojišťovna nebude hradit úrazy na elektrické koloběžce.
Prosím zkontrolujte si podmínky Vašeho zdravotního pojištění.
Česky
8.5 SERVIS
Problém
Motor nestartuje.
Slabá výdrž baterie
(méně než 15 min.
na jedno nabití).
Možná příčina
Řešení
CityBug2S musíte rozjet do
rychlosti 5km/h odrážením.
Zrychlete odrážením do rychlosti 5km/h.
Baterie musí být nabita.
Nabijte baterii. Ujistěte se, že je nabíječka
zapojena do elektriky.
Zkontrolujte, jestli Vaše
nabíječka správně funguje.
Ujistěte se, že Váš zdroj elektrické energie
funguje. Kontaktujte místní podporu CityBug
pro další pomoc.
Zkontrolujte stav nabití baterie.
Nabijte baterii, dokud nebude plně nabita
nebo alespoň na 4 LED světla.
Česky
10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
CityBug2S
jede moc
pomalu.
Koloběžka nestartuje
pokaždé.
Baterie je stará a její kapacita
je již příliš malá a nelze ji
nabít na původní hodnotu.
Kontaktujte místní podporu CityBug
pro další pomoc.
Motor pořád běží,
i když stojím na brzdě.
Možná příčina
Řešení
Špatné podmínky na
cestě.
Jezděte jen na pevném, rovném a suchém povrchu.
CityBug je přetížená.
Maximální hmotnost uživatele by neměla překročit
100 kg (hodnota stanovená pro maximální efektivitu
provozu.)
Motor je přehřátý.
Z bezpečnostních důvodů se motor vypne,
pokud teplota začne stoupat vlivem extrémní jízdy.
Zastavte a nechte motor vychladnout.
Špatné spoje a kontakty.
Zkontrolujte spoje a kontakty.
Baterie může být stará. Kontaktujte CityBug centrum.
Porucha motoru nebo
elektrických rozvodů.
Kontaktujte servisní linku CityBug pro další pomoc.
Porucha brzdového
čidla.
Kontaktujte servisní linku CityBug pro další pomoc.
Č.
Dotaz
Odpověď
1
Jaká je životnost baterie
v koloběžce?
Minimálně 400 cyklů plného nabití.
Životnost baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou
přirodní podmínky, podmínky skladování a dalších.
2
Lze nabít baterii kdykoliv a
musím jí pokaždé nabít na plnou
kapacitu?
Ano, baterii můžete nabíjet kdykoliv.
Plné nabití není pokaždé vyžadováno. Nabíjejte baterii
tak dlouho, dokud nebude plně nabita nebo nebude
ukazovat rozsvícená 4 LED světla.
3
Jak nabíjet koloběžku?
Zvládne 220 V?
Koloběžka může být nabíjena ze standartní zásuvky
el. proudem o napětí 220V.
4
Budete pořádat nějaké
akce v mém okolí?
Ano, prosím navštivte naše webové stránky
www.citybug.com, nebo nás sledujte na
Facebooku, kde se vše dozvíte.
Česky
11. ČASTÉ DOTAZY
Č.
5
Dotaz
Odpověď
Jak dobře koloběžka
funguje v dešti?
Z bezepčnostních důvodů není doporučeno jezdit na
koloběžce za deště, kvůli snížené viditelnosti,
kluzkému povrchu a delší brzdné dráze. Nicméně
koloběžka CityBug2S je vodě odolná a zvládá jízdu i za
deště.
Po jízdě, setřete vodu a uskladněte koloběžku na suchém
místě pro prodloužení její životnosti.Vlkost nedělá dobře
elektronice a bateriím.
6
Jaký je váhový limit pro řidiče?
Pro nejlepší výkon, doporučujeme maximálně 100 kg, ale
CityBug2S uveze i těžší řidiče. Prosím berte na vědomí, že
při jízdě s těžším řidičem klesá rychlost jízdy.
Česky
Č.
Dotaz
Odpověď
Všechna práva vyhrazena. Žádná část dokumentu nesmí být šířena bez písemného povolení Giant
Union lnternational Enterprise Co. Ltd.
7
Jak vyměnit pneumatiky?
Kontaktujte prosím servisní centrum.
8
Lze elektrickou koloběžka legálně provozovat
na komunikacích?
Některé města / státy mají vlastní zákony
týkající se lehkých elektrických vozidel.
Pro jistotu si vždy nastudujte místní dopravní
předpisy.
Giant Union lnternational Enterprise Co. Ltd. nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody
vyplívající z použití informací obažených v této publikaci. lnformace zde uvedené se mohou změnit
bez oznámení. I když všechny možnosti byly brány v potaz při psaní tohoto manuálu Giant Union
lnternational Enterprise Co. Ltd. nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody vyplívající
z použití informací obažených v této publikaci.
9
Zvládá koloběžka CityBug2S dobře i jízdu
do kopce?
S koloběžkou je doporučeno jezdit
v rovinatém prostředí.
Česky
POHYBUJTE SE
CHYTŘE.

Podobné dokumenty