PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Komentáře

Transkript

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
STAŇTE SE SOUČÁSTÍ CZECH TEAM
Vyhrajte týden v Olympijském parku pro 1 ze svých tříd a oficiální triko Czech Team.
I. POŘADATEL SOUTĚŽE
Český olympijský výbor, IČ 485 46 607, se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10, zapsaný v rejstříku
spolků vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4600 (dále jen „pořadatel“), vyhlašuje v rámci
projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ soutěž pod názvem „Staňte se součástí Czech Team. Vyhrajte
týden v Olympijském parku pro 1 ze svých tříd a oficiální triko Czech Team“ (dále jen „soutěž“).
II. DOBA SOUTĚŽE
1. Soutěž proběhne v období od 2. května 2016 do půlnoci 15. května 2016.
2. Výherní školy budou zveřejněny do 25. května 2016 na www.ceskosportuje/sazkaolympijskyviceboj
a na www.facebook.com/groups/Sazkaolympijskyviceboj.
III. ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Do soutěže budou pořadatelem zařazeny všechny školy, které v průběhu soutěžního období splní
v rámci projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ následující podmínky:



jedná se o základní školu nebo víceleté gymnázium v České republice (u víceletých gymnázií se
školy mohou zapojit pouze s žáky ročníků, které odpovídají ročníkům základních škol)
škola je registrována do projektu Sazka Olympijský víceboj na
www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj
nejpozději k poslednímu dni soutěžního období bude mít v administračním systému Sazka
Olympijského víceboje zapsané výsledky z 8 disciplín SOV s předepsaným počtem žáků; počty
žáků jsou odstupňované dle velikosti škol: 90 % pro školy do 100 žáků, 75 % pro školy se
101−200 žáky, 50 % pro školy s 201−300 žáky, 35 % pro školy s 301−450 žáky, 25 % pro školy
nad 451 žáků
2. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména
např. funkčnost internetu, webové stránky soutěže atd.).
3. Do soutěže budou zařazeny pouze ty školy, které splní všechny výše uvedené podmínky soutěže.
IV. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
1. Hlavní výhrou v soutěži je 5× pobyt v Olympijském parku Rio-Lipno (5denní pobyt ve stanovém
městečku pro 5 vylosovaných škol pro skupinu o 20 žácích s doprovodem 2 učitelů v termínu 15. srpna
– 19. srpna 2016).
2. O výherních školách rozhodne los, přičemž losování proběhne po ukončení soutěže za přítomnosti
zástupců pořadatele. Spolu s 5 výherními školami bude vylosováno též 5 náhradních škol pro případ,
že by výherce cenu nepřevzal.
3. Garant každé ze škol, které splní podmínky účasti v soutěži, získá oficiální triko Czech Team.
4. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže
stanoveno.
5. Školy, které získají hlavní výhru v soutěži, budou povinny kontaktovat pořadatele v termínu do
1. června 2016 a sdělit, zda výhru v soutěži přijímají, a zaslat jmenný seznam účastníků pobytu.
Nepotvrdí-li některá ze škol pořadateli ve stanoveném termínu, že výhru v soutěži přijímá, nastoupí na
její místo škola, která byla vylosována jako náhradní v pořadí.
6. Oficiální triko Czech Team bude zasláno na adresu školy garantovi projektu do 30. června 2016.
7. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře nebo výhry z důvodů spočívajících na straně
přepravce či nesprávnosti kontaktních údajů, technických nedostatků atd.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí
osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti
či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Podobné dokumenty

ZDE - Baseball do škol

ZDE - Baseball do škol Český olympijský výbor, IČ: 485 46 607, se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10, zapsaný v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4600 (dále jen „pořadatel“). II. DOBA PLATN...

Více

zde - rvisejakolev.cz

zde - rvisejakolev.cz 3. Dne 26. dubna 2016 pořadatel zveřejní na internetových stránkách soutěže a na www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj 56 škol, které vyhrály basketbalové sety, a 14 škol, které vyhrály navíc...

Více