www.1chirurgie.cz

Komentáře

Transkript

www.1chirurgie.cz
Poslední novinka v léčbě artrózy,
autologní kondiciovaná plasma - ACP
ACP neboli “Autologous Conditioned Plasma” je nová, bezpečná
a velmi účinná biochirurgická metoda, vycházející z nových
poznatků tkáňového inženýrství. K léčbě pohybového aparátu
využívá hojivých účinků látek z vlastního těla pacienta upravenou krevní plasmu, která je obohacena aktivovanými
krevními destičkami - trombocyty, obsahující růstové
a protizánětlivé faktory. Někdy se také hovoří o PRP “Platelet
Rich Plasma” - plasma obohacená o trombocyty. ACP / PRP
byla vyvinuta za účelem cílené léčby poškozené chrupavky
u artrózy malých a velkých kloubů a sportovních úrazů,
ale její terapeutické možnosti jsou mnohem širší. S výhodou ji
lze použít po terapeutických a rekonstrukčních artroskopických
operacích kloubů, kde významně urychluje procesy hojení
a regenerace poškozených tkáňových struktur.
Podstata účinku této bioterapie je založena především na
vlastnostech krevních destiček, které v aktivovaném stavu
uvolňují bílkoviny růstových a protizánětlivých faktorů. Tyto
faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (chrupavky,
šlachy, vazy, kosti a kůže) hojivé regenerační a reparační
procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do
nemocných tkání dochází především k:
protizánětlivým procesům
urychlení hojivých procesů
zábraně přechodu do chronického stavu
regeneraci a reparaci tkáňových struktur
Nenahraditelná funkce krevních destiček je evidentní
při každém poškození celistvosti tkání lidského těla.
Na regeneraci původních tkání se zásadně podílí růstové
a protizánětlivé faktory uvolněné z aktivovaných
destiček, které jsou v léčivém procesu naprosto
nezbytné.
Výhody léčby v našem centru
Multidisciplinární přístup
na diagnostice i léčbě se podílí ortoped, chirurg, traumatolog,
algesiolog, fyzioterapeut a hematolog
Kvalita
zkušení specialisté jednotlivých oborů s nejvyšší odbornou
kvalifikací a lidským přístupem k pacientovi, nejmodernější
přístrojová technika, zázemí operačního sálu s pooperačními
pokoji
Komplexnost léčby
poskytujeme všechny dostupné metody léčby pohybového
aparátu - nesteroidní antiflogistika, deriváty kyseliny hyaluronové, artroskopická a operační léčba, biologická léčba ACP,
fyzioterapie a léčebná rehabilitace s návazností na wellness,
fitness a balnea služby
ACP
Biologická léčba pohybového aparátu
Autologní kondiciovaná plasma ACP
Přirozená léčba artrózy a artritidy
Cenová dostupnost
naše ceny jsou jedny z nejnižších v ČR
Centrum jednodenní chirurgie
HRADEC KRÁLOVÉ:
ÚT 8 - 12, 15 - 18 MUDr. Aleš Chaloupka
ČT 15 - 18 MUDr. Rudolf Prix
Nutné objednání tel.: 495 269 768
PARDUBICE:
PO 16 - 18 MUDr. Aleš Chaloupka
Nutné objednání tel.: 466 687 151, 736 603 124
www.1chirurgie.cz
Štefánikova 537, Hradec Králové, 500 11
tel.: +420 495 269 768
Smilova 930, Pardubice, 530 02
tel.: +420 466 687 151
Léčebné spektrum bioterapie
Možné indikace aplikace ACP
Terapeutické možnosti metody ACP se neustále rozšiřují. Zahrnují
ortopedii, traumatologii, sportovní medicínu, revmatologii,
algesiologii a léčebnou rehabilitaci. Léčbu velkých kloubů (koleno,
rameno, hlezno, loket) je v přísně indikovaných případech
výhodné provádět po artroskopickém miniinvazivním
zákroku. Při artroskopii dojde k vyšetření a ošetření poškozených
nitrokloubních struktur shavingem, vaporizací atd. a kloub je
vyčištěn a připraven pro bioterapii. Aby léčba byla i dlouhodobě
efektivní, je nutné dle diagnózy provést několik aplikací ACP
zpravidla v týdenních intervalech. U léčby poranění a nemocí
chrupavek, šlach a vazů je doporučeno cca 5 aplikací, při
úponových bolestech může stačit i jedna aplikace. Ústup bolesti
a zlepšení hybnosti léčeného kloubu či oblasti je postupné.
Artróza (neboli osteoartróza) kloubů - koleno, rameno,
hlezno, loket, kyčel, malé klouby - cca 5 aplikací, vhodné
u 1., 2. a části 3. stupně artrózy dle RTG, kdy je ještě v kloubu
přítomna chrupavka. Existují pozitivní zkušenosti s aplikací
ACP plasmy i do kloubů s artrozou 4. stupně. Tato analgetická
indikace může být řešením pro pacienty trpící bolestmi, kteří
nemohou z jiných důvodů podstoupit operační náhradu kloubu
nebo nemohou trvale užívat protizánětlivé léky.
Postižení chrupavky 1. až 3. stupně
chondromalácie, chondropatie
Ložiskové defekty kloubní chrupavky
poúrazové stavy, osteochondrosis dissecans
Akutní poškození menisků kolenního kloubu
Akutní a subakutní částečná poškození kloubních vazů
rameno, koleno, hlezno atd.
Podvrtnutí kloubů a natažení vazů
zejména distorze kolene a hlezna
Po atroskopické sutuře menisku
Po rekonstrukci předního zkříženého vazu kolene
Po operační stabilizaci ramene či sutuře rotátorů
Onemocnění úponů šlach a vazů
tzv. entezopatie - ostruha kosti patní, natažená třísla
Tenisový a golfový loket
Postižení Achillovy šlachy
entezopatie (úponové bolesti) či tendinoza (chronický zánět
a hmatné zduření)
Bolesti pat - plantární fasciitis
Akutní a chronické záněty šlach a vazů
Skokanské koleno, poškození AC kloubu
Podpora hojení chrupavek, vazů, svalů, šlach a kostí
po úrazech, operacích a plastikách
Částečné ruptury svalů atd.
ACP otevřelo novou etapu a významě rozšířilo možnosti boje
s artrózou, nicméně budoucnost léčby artrózy nadále spočívá
v komplexnosti. Racionální kombinace dostupných léčebných
postupů, biologické léčby ACP, rehabilitace, balneoterapie
a režimových opatření (redukce váhy, pohyb, zdravý životní
styl) je standartem terapie. Až při vyčerpání těchto léčebných
opatření zůstává možnost náhrady kloubu umělým. S rozvojem
biochirurgické medicíny a nových technologií léčby artrózy bude
těchto operací jistě ubývat.
Postup biologické léčby
Metoda ACP je založená na odběru vlastní krve. Čerstvé sérum
získané z této krve je po speciální úpravě injekčně aplikováno
přímo do postiženého místa. Jedná se o běžný ambulantní
zákrok, u kterého nejsou používána anestetika.
Před výkonem:
Posledních 24 hodin před aplikací doporučujeme pitný režim
s příjmem 2-3 litrů nealkoholických tekutin, z toho poslední půllitr
dvě hodiny před výkonem. Posledních 24 hodin nekonzumujte
žádné tučné potraviny a mléčné nápoje. Získáme tak větší
množství kvalitního séra. Před léčbou je vhodné dočasně
vysadit protizánětlivé léky - nesteroidní antirevmatika (Ibalgin,
Aulin, Voltaren atd.). U warfarinizovaných pacientů je nutná
úprava dávkování tak, aby hodnota INR byla před aplikací pod
2,0. Akutní infekční onemocnění jsou kontraindikací výkonu.
Před zahájením léčby obdržíte k podpisu informovaný souhlas
pacienta, kde jsou shrnuty informace o postupu léčby ACP.
Postup léčby:
1. Na základě telefonického objednání se dostavte do naší ortopedické ambulance a vezměte veškerou zdravotní dokumentaci a
vyšetření (RTG, MRI, UZ atd.), týkající se Vašich obtíží.
2. Lékař Vás vyšetří a podle dostupných údajů navrhne
optimální léčebný postup.
3. Odběr krve se za přísně aseptických podmínek provádí
nejčastěji z žíly horní končetiny.
4. Po odebrání cca 10 ml krve do speciální zkumavky se krev
dále zpracovává v přístroji, kde dojde k oddělení plasmy bohaté
na krevní destičky od ostatních krevních elementů. Destičky se
mimo krevní řečiště přirozeně aktivují.
5. Plasma bohatá na aktivované trombocyty uvolňující léčivé
růstové a protizánětlivé faktory je poté opět za přísně sterilních podmínek injekčně aplikována do oblasti poranění, zánětu
či kloubu. V místě aplikace je chvíli cítit mírný tlak. Bolestivost
je srovnatelná s obstřikem kloubu, a je zpravidla dobře snášena.
Místo vpichu se přelepuje náplastí, kterou můžete za cca
2 hodiny odstranit.
6. Celá léčebná procedura tak trvá 20 minut.
7. Aby léčba byla i dlouhodobě efektivní, je nutné dle diagnózy
provést několik aplikací ACP zpravidla v týdenních intervalech.
Prodloužení intervalu mezi aplikacemi neovlivní výsledek léčby.
Typická léčba velkého kloubu zahrnuje 5 aplikací ACP v pěti
týdnech, kdy v průběhu léčby dochází k postupnému ústupu
obtíží, snižování bolestivosti a zlepšení hybnosti kloubu či oblasti.
8. Po výkonu není třeba pracovní neschopnosti, pouze v den
aplikace vyloučení velké fyzické námahy a tepelně zatěžujících
procedur jako bazény, vířivky, sauny, solária, kryokomory atd..
Další dny můžete dělat vše prakticky bez omezení, avšak léčenou
část těla je nutné šetřit. Rozsah omezení stanoví ortoped.
Podstata léčebného účinku ACP
Lidská krev vedle séra (plasma) obsahuje červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty). Trombocyty putují krevním řečištěm při neporušené cévní
stěně v klidovém inaktivním stavu. Při narušení cévní stěny, po
odběru krve atd. se trombocyty aktivují a začnou uvolňovat bílkoviny růstových a protizánětlivých faktorů. Tyto faktory podporují ve tkáních pohybového ústrojí hojivé procesy. Pokud tyto
koncentrované faktory injekčně aplikujeme do poškozených
tkání, dochází k urychlení reparačních a regeneračních
procesů chrupavek, šlach, svalů, kostí, kůže a podkoží. Klinicky
u léčeného pacienta postupně dochází k ústupu obtíží, snížení
bolesti a zlepšení hybnosti kloubu nebo postižené oblasti. Celá
řada vědeckých studií a velké množství úspěšně ošetřených
pacientů z celého světa, kterým metoda ACP umožnila opět
aktivně žít, dokumentují účinnost a efektivnost léčby. Studie
prokazují několikanásobné koncentrace trombocytů a proteinů
růstových a protizánětlivých faktorů (growth factor = GF)
v autologní kondiciované plasmě.

Podobné dokumenty

A3 - Centrum jednodenní chirurgie

A3 - Centrum jednodenní chirurgie klinický hematolog, chirurg, traumatolog, imunolog, fyzioterapeut a algesiolog. Nová bezpečná a velmi účinná biochirurgická metoda, využívá hojivých účinků látek z vlastního těla pacienta. Široké t...

Více

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA

Centrum jednodenní chirurgie HVĚZDA centrum – artroskopie velkých kloubů (koleno, rameno, hlezno, loket) V Centru jednodenní chirurgie provádíme cca 1200

Více

Obor: Jaderná energetická zařízení

Obor: Jaderná energetická zařízení Fluent ověří platnost kritéria pro teplotní stratifikaci. Model bude založený na geometrii studené větve smyčky reaktoru VVER-440. Na vytvořeném modelu bude možné otestovat vliv clony ve vstřikovac...

Více

Centrum ESWT - Revmacentrum MUDr. Mostera, sro

Centrum ESWT - Revmacentrum MUDr. Mostera, sro T Bolesti v oblasti kolena (skokanské koleno, poruchy chrupavky kolenního kloubu) T Bolesti v oblasti Achillovy šlachy – achillodynia, peritenonitis Achillea T Bolesti v oblasti paty (patní ostr...

Více

biologická olymPiáda 2009–2010

biologická olymPiáda 2009–2010 2. c) fibroblasty (vazivové b.)/melanocyty (pigmentové b.)/makrofágy/leukocyty (bílé krvinky) stačí jeden typ, uznávat české i latinské názvy 1 bod 2. d) sérum je plasma po vysrážení (míněno krevn...

Více

vliv termomechannického spracování na vývoj trip jevu

vliv termomechannického spracování na vývoj trip jevu (TM) zpracováním. Termomechanické zpracování se provádí za účelem zjemnění zrna, přinášející současné zvýšení pevnosti a tažnosti a může být realizováno jako nízkoteplotní (pod teplotou A1) nebo vy...

Více

Makromolekuly v BS

Makromolekuly v BS ASOCIACE Terminalního komplexu a mikrotubulů nejasná... Jednou z možností jak interaguje (a „drží“ se) TK mikrotubulu je konformace spojená s torzním tlakem při syntéze mikrofibrily. Roli hrají pra...

Více