Brožura: Dräger Zeus IE

Komentáře

Transkript

Brožura: Dräger Zeus IE
D-9256-2009
Dáváme pojmu anestezie
nový obsah
DRÄGER ZEUS ®
INFINITY ® EMPOWERED
02 |
DRÄGER ZEUS® INFINITY® EMPOWERED
možnostech
Je v našich
D-9255-2009
dělat více než dosud?
DRÄGER ZEUS® INFINITY® EMPOWERED
| 03
Představujeme vám Dräger Zeus®
Infinity® Empowered
Předpokladem dosahování vynikajících výsledků je dokonalý proces.
Orientace na léčebné postupy je klíčovým činitelem při poskytování
takové péče, jakou vaši pacienti očekávají a naši pracovníci chtějí
poskytovat. Tento druh integrace přenese vaši práci na vyšší úroveň.
Je to skutečná revoluce.
V moderní medicíně neustále rostou požadavky na
perioperativní prostředí. Povaha procesů se mění,
stávají se čím dál složitějšími a náročnějšími.
Specialisté jsou dnes často konfrontováni s intenzitou
onemocnění a komorbiditou v minulosti téměř
neznámými. A protože náklady na zdravotní péči
rostou a nemocnice dnes mezi sebou soutěží o co
nejlepší výsledky na poli kvality, hospodárnosti
a výsledku léčby, stala se efektivita léčebných procesů
ústředním tématem.
Nezbytným předpokladem schopnosti vyhovět všem
těmto požadavkům jsou nové nápady, svěží, neotřelé
myšlenky a nová řešení využívající celé spektrum
moderní techniky, jež je dnes k dispozici. Už déle
než jedno století představuje značka Dräger právě
tyto vlastnosti – výkonnost, novátorství a kvalitu.
Nyní opět zvedáme laťku: výsledkem kombinace
dlouholetých zkušeností s nejmodernějšími
technologiemi je vyspělá, komplexní zdravotnická
technika Dräger, jedna z nejlepších, jaká kdy byla
pro anestezii vyrobena.
D-9268-2009
Anestezie je složitý komplex činností. Na jejím
počátku stojí hluboké vědomosti v oblasti fyziologie
a farmakologie a podrobná znalost lékařského nálezu
a zdravotního stavu každého jednotlivého pacienta.
Pokračuje tím, že se zaměří na požadavky procedury,
jejím završením je pak detailní plán činnosti zahrnující
narkózu, ventilaci, léčbu a rekonvalescenci. Celý
proces je pak doprovázen pozorným monitorováním
životních funkcí pacienta i parametrů systému.
04 |
target
DRÄGER ZEUS® INFINITY® EMPOWERED
MT-3911-2008
MT-3921-2008
controlled anaesthesia
PLNOHODNOTNÁ VENTILACE S KVALITOU JIP
Jednotka Zeus Infinity Empowered (IE) vám poskytne
vysoce kvalitní ventilaci v operačním sále. Hodí se
ideálně jak pro dospělé, tak pro děti a novorozence.
Inovační turbínový ventilační systém TurboVent vás
přesvědčí podporou spontánního dýchání a aktivním
PEEP s prakticky neomezeným inspiračním průtokem,
nezávislým na druhu ventilačního režimu.
VYSOCE ÚČINNÁ A PŘESNÁ:
Target Controlled Anaesthesia (TCA), anestezie
řízené cíli fází procesu, při níž anesteziolog pouze
stanoví cíle jednotlivých fází narkotizačního procesu
a jednotka Zeus IE sama vypočítá rozumnou a efektivní cestu k úspěchu. TCA lze používat bez ohledu
na požadovanou průtokovou rychlost nebo interval
dýchací směsi – a to neustále, v rámci ventilace
s uzavřenou smyčkou. Vaše narkotizační procesy se
tím zhospodární, neboť budete schopni udržovat
spotřebu dýchacího plynu na absolutním minimu.
TARGET CONTROLLED ANAESTHESIA (TCA)
Ventilace s turbínovým pohonem vám umožní lépe
poznat metodu anestezie přímým vstřikováním
prchavých anestetik (Direct Injection of Volatile
Agents, DIVA) s plně automatickým podáváním
kyslíku, nosného plynu a prchavých anestetik.
V kombinaci s celou řadou funkcí a schopností na
podporu rozhodování vás Zeus IE uvede do éry tzv.
AKTIVNÍ PODPORA ŘÍZENÍ RIZIKA
Integrovaná databáze léků aktivně napojená na
systém IVenus automaticky nastaví standardní
hodnoty a meze dávkování nejrůznějších farmaceutik.
Navíc používá systém dobře viditelného barevného
kódování, což snižuje nebezpečí záměny.
DRÄGER ZEUS® INFINITY® EMPOWERED
| 05
DRÄGER ZEUS® INFINITY ® EMPOWERED
Dotyková obrazovka
Pumpy IV
Dýchací systém
s ventilem APL
Průtokoměr O2
(pro lokální anestezii)
MT-9268-2009
Dávkovací moduly DIVA
(pro isofluran, sevofluran a desfluran)
Podvozek s centrální brzdou
DRÄGER ZEUS® INFINITY® EMPOWERED
| 06
více času
na péči
D-12340-2009
MT-5549-2008
BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ, MOŽNOST POU-
Nekompromisní technika systému Zeus IE představuje
bezproblémovou integraci monitoringu pacienta
a intravenózní terapie, snadno ovladatelných a řízených
z dotykové obrazovky. Celou řadu životně důležitých
parametrů lze snadno sledovat prostřednictvím
integrovaného zástrčkového panelu. Od doplňované
anestezie k nejmodernější celkové intravenózní
anestezii (Total Intravenous Anaesthesia, TIVA):
intravenózní anestezie se dnes aplikuje stejně jednoduše jako konvenční narkóza prchavými anestetiky.
Integrovaná databáze léků aktivně napojená na systém
IVenus automaticky nastaví standardní hodnoty
a meze dávkování nejrůznějších farmaceutik. Navíc
používá systém dobře viditelného barevného kódování, což omezuje nebezpečí záměny. Terapeutická
rozhodnutí jsou rozsáhle monitorována a podporována
inteligentním systémem řízení výstražných signálů.
ŽITÍ DVOU OBRAZOVEK
Při tvorbě uživatelských rozhraní se firma Dräger
zaměřuje na maximální intuitivnost a jednoduchost.
Vysoká úroveň standardizace umožňuje obsluhujícímu
personálu rychlé seznámení se systémem Zeus IE
a snižuje tak náklady a náročnost školení zaměstnanců na nezbytné minimum. Díky vybavení největším
standardním monitorem, jaký je dnes na trhu*, je
Zeus IE schopen zobrazovat parametry s nejvyšší
čitelností. Strukturované, individualizované nastavení
obrazovky dovoluje uživateli přizpůsobit systém svým
osobním potřebám. Dotyková obrazovka umožňuje
rychlý přístup ke všem důležitým parametrům, datům
trendů a diagnostickým informacím a poskytuje inovační, inteligentní systém řízení výstražných signálů.
Ani to však ještě není vše. Druhý, přiřazený monitor
zobrazuje informace získané prostřednictvím systému
Infinity Acute Care. To znamená nepřerušenou,
simultánní vizualizaci parametrů v reálném čase
a lékařských nálezů či jiných dat získaných z počítačové sítě vaší nemocnice – nebo i odjinud.
* v době vydání tohoto prospektu
DRÄGER ZEUS® INFINITY® EMPOWERED
SÍLA
Jednotka Zeus Infinity Empowered (IE) firmy Dräger
představuje dokonalé spojení ventilace, terapie,
monitoringu a řízení informací do jednoho jediného
elegantního řešení. Tím, že Zeus IE povyšuje zaměření
na anesteziologický proces na vyšší úroveň, budete
mít prakticky všechny aspekty své práce takříkajíc
v malíčku – a to přímo na místě péče o pacienta.
KONTROLA
Vysoký stupeň integrace a automatizace rutinních
procesů, který systém Zeus IE nabízí, vám umožní
jedinečnou kontrolu a ovládání celého perioperačního
procesu a soustředění na váš hlavní úkol – péči
o pacienta.
MT-5477-2008
07 |
KVALITA
EFEKTIVITA
Zeus Infinity Empowered je po všech stránkách
zkonstruován a vyroben podle našich nekompromisních
jakostních norem – tradice, kterou je firma Dräger
známa již více než sto let. Zeus IE firmy Dräger vám
pomůže maximalizovat jakost vašich procesů a tím
i jakost péče o pacienta.
My u firmy Dräger víme, že proces probíhající
v operačním sále je více než jen operace sama.
Jeho neméně důležitými složkami jsou i příprava,
dokumentace, pooperační rutinní úkony a údržba
technických prostředků. Účelem systému Zeus IE
je pomáhat vám při zvyšování perioperativní
produktivity – jednoho z nejdůležitějších činitelů
vytváření nákladově co možná nejefektivnějšího
pracovního prostředí.
BEZPEČNOST PACIENTŮ
Prvky vybavení jednotky jako podpora rozhodování,
soustava inteligentních výstražných hlášení či vyspělé
monitorovací a vizualizační systémy – to všechno
jsou součásti pokračujícího nesmlouvavého závazku
firmy Dräger poskytovat v každé fázi léčebné procedury optimální bezpečnost pacientů.
08 |
DRÄGER ZEUS® INFINITY® EMPOWERED
ochrana vaší
investice
D-9254-2009
SÍLA INFINITY
Náš systém akutní péče Infinity Acute Care System
(IACS) je koncepcí optimalizace nemocničních
procesů zaměřenou na aspekty vaší práce. Jeho cílem
je zvýšení ergonomie pracoviště, pomoc při překonávání technických omezení, celkové zjednodušení,
zlepšení přístupu k informacím a bezpečnější
a rychlejší přeprava pacientů. Jednotka Zeus Infinity
Empowered je kompatibilní se systémem IACS; sdílí
i jeho uživatelské rozhraní, takže máte možnost
využívat předností systému monitorování pacienta
IACS přímo z místa péče. Sečteno a podtrženo:
zařízení Zeus Infinity Empowered firmy Dräger je
významným novátorským počinem v oblasti praktické
anesteziologie a monitorování.
ÚDRŽBA A SERVIS
Běžné kontroly se provádějí dotykem tlačítka. Funkce
dálkového servisu, jen jeden z inovačních prvků sítě
Infinity, slouží ke zkrácení doby servisu na místě
provozu na minimum a dále tím snižuje náklady
a prostoje systému. Tato vyspělá propojitelnost,
kombinovaná s otevřenou architekturou a modulární
strukturou systému, poskytnou vaší investici i v dlouhodobé perspektivě spolehlivou ochranu.
DRÄGER ZEUS® INFINITY® EMPOWERED
Součásti systému a příslušenství
MT-1366-2008
Systém odsávání anestetika (AGS),
kapacita: 30 až 50 L/min
Velmi účinný způsob odstraňování anestetických plynů z pracoviště
MT-2564-2004
Modul dávkovacího pumpy DPS
Určen k použití v rámci integrovaného
systému intravenózní anestezie IVENUS
MT-3791-2008
MT-2006-2008
Flowsenzor SpiroLife®
Spolehlivá a přesná technologie
tepelné anemometrie; sterilizovatelný
Drägersorb® CLIC
K rychlé výměně absorpčního vápna
bez nebezpečí styku s pokožkou
Sada dýchacího okruhu k
opakovanému použití pro
novorozence a děti
Pro dechový objem do 200 mL
Filtr dýchacího systému HEPA
SafeStar® 55
Účinná úprava dýchacího vzduchu
MT-10994-2006
MT-2696-2004
Aplikační moduly DIVATM pro
isofluran, sevofluran a desfluran
Určeny k použití při anestezii přímým
vstřikováním prchavých anestetik
(DIVA)
MT-11165-2006
MT-876-2002
MT-0730-2008
Jako uživatel systému Dräger Zeus® Infinity® Empowered máte možnost volit
z široké palety doplňujícího vybavení a příslušenství a sestavit si tak přesně
takové anesteziologické pracoviště, jaké potřebujete. Zde je pouze několik
příkladů:
Waterlock® 2
K účinnému odlučování vodního kondenzátu z dýchacího okruhu
Obličejová maska LiteStar®
Lehká, transparentní obličejová
dýchací maska k aplikaci kyslíku,
s kompatibilní přípojkou
| 09
Přívod plynů
Provozní režimy Průtok dýchací směsi Regulace O2 Nosné plyny
Proplachování O2
O2 safety flow Pomocný průtokoměr O2 Externí výstup dýchací směsi regulace dýchací směsi, automat. regul.
s regulací inspiračního O2
0,25 až 18 L/min (regulace dých. směsi);
0 až 18 L/min (autom. regulace);
režim uzavřeného systému (Uptake)
25 až 100 %; ORC
N2O a Air
> 35 L/min
0 až 12 L/min
0 až 16 L/min (regionální anestezie)
volitelně
Přívod anestetika DIVA
Provozní režim: max. 2 moduly DIVA
regulace dýchací směsi, automat.
regul. s regul. exsp. anestetika ISO,
SEV, DES
Objem 315 mL
Rozsah dodávky: Regulace dýchací směsi ISO: 0 až 5 kPa; SEV: 0 až 8 kPa;
DES: 0 až 18 kPa;
Rozsah dodávky: Auto control ISO: 0 až 2,5 kPa; SEV: 0 až 5 kPa;
DES: 0 až 12 kPa;
Ventilátor TurboVent
Turbína s elektronickým pohonem a ovládáním pro spontánní dýchání
Provozní režimy
ruční ventilace; spontánní ventilace;
objemový režim; objemový režim
s Autoflow; tlakový režim;
synchronizovaný objemový a tlakový
režim; podpora tlaku CPAP
Dechový objem 20 až 1 500 mL (objemový režim)
Rozsah použití: novorozenci, děti, dospělí
Inspirační tlak Pinsp PEEP–70 hPa
Podpora tlaku nad PEEP (PSupp) 0 až 70 hPa
Dechová frekvence 3 až 80 /min
Inspirační doba
0,2 až 10 s ; (I:E 4:1 až 1:4)
Doba nárůstu tlaku 0 až 2 s
Inspirační průtok 0 až 180 L/min
Omezení tlaku PMAX
8 až 50 hPa
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com
Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Na Záhonech 884/27
141 00 Praha 4
Tel +420 272 760 141
Fax+420 272 769 242
[email protected]
PEEP/CPAP Flowtrigger
Těsnost systému Objem nádrže na absorpční vápno 0 až 35 hPa / 0 až 10 hPa
0,3 až 15 L/min
< 100 mL při 20 hPa (autom. měření)
1,5 L
Monitoring
Barevný dotykový displej 17“; možnost zobrazení až sedmi křivek s minitrendy;
inteligentní systém řízení výstrah, centrální výstražný displej; komplexní systém
nápovědy na bázi webového prohlížeče; kontrola inspiračních a exspiračních
koncentrací O2, N2O, CO2 a prchavých anestetik; minutový objem, dechový
objem, dechová frekvence; špičkový průtok, Plateau, střední tlak dýchání a
PEEP; inspirační a exspirační průtok; kompliance, rezistance. Následující
parametry mohou být zobrazeny jako křivky: CO2, O2, prchavá anestetika,
tlak dýchání, inspirační a exspirační průtok nebo objem; virtuální průtokoměr;
smyčka PV nebo FV; okamžitá/celková spotřeba směsi a prch. anestetika;
grafický trend s kurzorem; tab. trend s časovým filtrem
Monitoring pacienta
EKG (6 svodů); nastavitelná vícesvodová analýza segmentu ST včetně výstrahy;
neinvazivní měření krev. tlaku (samost., interval, průběž., venostáza); invazivní
měření krev. tlaku (max. 10 kanálů); srdeční výdej vč. hemod. výpočtů, pulzní
oxymetrie s pletysmogramem; měření teploty (2x); neuromuskulární transmise
(NMT); kontrola účinku anestezie (BISx)
Dálkové ovládání infuzního systému IVENUS
Dálkové ovládání až čtyř pump IV, databáze léků;
centrální systém řízení výstrah, zobrazení trendů, mechanická integrace
Obecné parametry
Výměna dat
Sériové rozhraní Rozhraní pro systém IV
Ethernetové rozhraní (1)
Ethernetové rozhraní (2)
Ethernetové rozhraní (3) Napájení el. proudem Bateriové zálohování Rozměry (v × š × h) Hmotnost USB
2 × RS232
Volitelné dálkové ovládání pump IV
Pro přístup k nemocniční počítač. síti,
síťové tiskárně nebo dálkové kontrole
Pro přístup k tiskárně nemocniční sítě
nebo systému dálkové kontroly
Přípojka sítě Infinity
100 až 240 V, 45 až 65 Hz
min. 30, max. 90 minut
165 × 110 × 70 cm
180 kg vč. 2 modulů DIVA
90 66 319 | 15.06-3 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Printed in Germany | Na bezchlorově běleném – ekologickém papíru | Změny vyhrazeny | © 2015 Drägerwerk AG & Co. KGaA
TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY ZEUS ® INFINITY ® EMPOWERED

Podobné dokumenty

BG 4 - OKD HBZS, as

BG 4 - OKD HBZS, as  4 bary při 40 barech + 0 barů / - 5 barů Pohlcovač CO2: Patrona na jedno použití nebo plnitelná patrona naplněná sorbentem DRÄGERSORB®400 Objem dýchacího vaku

Více

Infinity® Acute Care SystemTM – Dräger Evita Infinity® V500

Infinity® Acute Care SystemTM – Dräger Evita Infinity® V500 jednotku s ovládáním pomocí dotykového displeje (pro budoucí použití)

Více

Evita V300

Evita V300 BIPAP, obchodní známka se používá v rámci licence. ATC™, obchodní známka firmy Dräger. AutoFlow™, obchodní známka firmy Dräger. BTPS - Body Temperature Pressure Saturated. (Teplota těla, tlak, sat...

Více

Dräger Savina® 300 Příslušenství a spotřební materiál

Dräger Savina® 300 Příslušenství a spotřební materiál Další součásti v dýchacím okruhu jako bakteriové filtry nebo HME zvyšují mrtvý prostor a způsobují nárůst kompliance a rezistance. Používání dalších komponent tudíž vyžaduje zvláštní péči a monitor...

Více

PC-BIPAP a AutoFlow - Savina® 300

PC-BIPAP a AutoFlow - Savina® 300 Volitelný doplněk AutoFlow Sada AutoFlow Literatura 1. Putensen C, Mutz N J, Putensen-Himmer G, Zinserling J. Am J Resp and CC Medicine, Vol. 159, 1999 2. Baum, Benzer, Putensen, Koller, Putz. Anae...

Více

Bulletin 2011 - Česká společnost pro zdravotnickou techniku

Bulletin 2011 - Česká společnost pro zdravotnickou techniku Proto prosím kolegy a kolegyně, aby (aţ si přečtou celý VP) přemýšleli, zda někdo z nich, resp. jeho technické či zdravotnické (klinické) pracoviště by nemohli být aspoň ve velmi úzké problematice ...

Více

Puritan Bennett

Puritan Bennett jejího svolení je není možné rozmnožovat. Společnost Covidien si vyhrazuje právo kdykoli návod upravit nebo nahradit. Doporučujeme si zajistit aktuální platnou verzi příručky. V případě pochybností...

Více

SmartCare®/ PS

SmartCare®/ PS Ventilation. Am J Respir Crit Care Med Vol 174. pp 894 -900, 2006 | 3 Wesley, E,; Effect on the duration of mechanical ventilation of identifying patients capable of breathing spontaneously. N Engl...

Více

Priloha 2 ZD 08668 050214 po oprave

Priloha 2 ZD 08668 050214 po oprave subarachnoidální krvácení, předoperační a peroperační vyšetření u EC-IC anastomós. Peroperační užití zlepší bezpečnost cévních, punkčních a resekčních výkonů na CNS, umožní peroperační a pooperační...

Více