propozice

Komentáře

Transkript

propozice
ZÁVOD SWS VE WESTERNOVÉ STŘELBĚ
"DRSNÍ JEZDCI"
SOBOTA 7. ČERVNA 2014
STŘELNICE "HALDA" - VINAŘICE U KLADNA
PROPOZICE
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Bankéř:
Přejímka zbraní:
Zdravotní zajištění:
Rozhodčí stanovišť:
Účastníci:
Pojištění:
Informace:
Jasoň Šilhan
Miloslav Prášek
Jiří Michálek
Karel Seitz
první pomoc na místě, dále pohotovostní služba Kladno
jmenovaní členové SWS
pouze držitelé ZP a odpovídajících průkazů zbraní
pořadatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti
odpovědnosti za způsobenou škodu u ČPP
Miloslav Prášek,
Prášek , tel. 606 339 600
Startovné:
Časový průběh:
300,300, - Kč
Hodnocení:
Zbraně:
Oblečení:
Odměny:
viz jednotlivé disciplíny
podle pravidel SWS
nutné pouze stylové oblečení
střelci na prvních třech místech v každé hodnocené disciplíně obdrží diplom
a věcnou cenu dle možnosti pořadatele
8:00 - 9:30 prezentace střelců
9:00 zahájení závodu
1 7:00 konec závodu
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY:
1. V závodu může soutěžit závodník, který je držitelem ZP a patřičného PZ.
2. Každý účastník závodu se pohybuje po střelnici a jejím okolí na vlastní nebezpečí, je povinen dbát
pokynů správce střelnice, rozhodčích a pořadatelů, je osobně zodpovědný za jím způsobenou škodu
na zařízení střelnice nebo za újmu na zdraví způsobenou
způsobenou sobě, jinému účastníkovi závodu či jiné
osobě.
3. V závodu startuje každý účastnik na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat zásady bezpečného
zacházení se zbraněmi, a to zejména:
povinně nosit zbraně po střelnici mimo střelecká stanoviště v pouzdrech,
pouzdrech, zásadně nenabité,
zbraně nabíjet až na stanovišti na povel rozhodčího;
nemanipulovat jakkoliv se zbraněmi mimo střelecká stanoviště;
nekouřit na stanovištích, kde se manipuluje s černým prachem;
nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před a během závodu.
4. Zaplacením startovného každý závodník stvrzuje, že zná pravidla závodu a zásady bezpečného
zacházení s palnými zbraněmi a že je bude bezpodmínečně dodržovat, v případě jejich porušení
může být diskvalifikován ze stanoviště, celého závodu, popřípadě
popřípadě i vykázán ze střelnice.
DISCIPLÍNY
1. STŘELBA NA BANDITU:
BANDITU:
Zbraně:
Počet ran:
Střeliště:
2 x SA
2x5
25 m
Terče
Terč e :
Poloha:
Hodnocení:
papírové
papírové
vstoje s tasením
čas + penalizace 10 vteřin
Terče
Terč e :
Poloha:
Hodnocení:
papírové
papírové
vstoje
body v čase
čas e 3 0 vteřin
Terče
Terč e :
Poloha:
Hodnocení:
kovové, papírové
papírové
vstoje s tasením
čas + penalizace 10 vteřin
Terče
Terč e :
Poloha:
Hodnocení:
kovové, papírové
papír ové
kombinovaná
čas + penalizace 10 vteřin
2 x SA, 1 x libovolná kulovnice,
kulovnice , 1 x brokovnice Terč:
2 x 5 , 10, 8
Poloha:
100
Hodnocení:
10 0 m
kovové
kovové
kombinovaná
čas + penalizace 10 vteřin
2. STŘELECKÉ KLÁNÍ:
KLÁNÍ:
Zbraně:
Počet ran:
Střeliště:
1 x SA
6 + dobíjení
25 m
3. PŘESTŘELKA V BARU:
BARU:
Zbraně:
Počet ran:
Střeliště:
2 x SA
2x5
25 m
4. PŘESTŘELKA U O. K. CORRAL:
CORRAL:
Zbraně:
Počet ran:
Střeliště:
2 x SA, 1 x brokovnice
2 x 5,
5 , 6 + dobíjení
50 m
5. PŘEPADENÍ KARAVANY
KARAVANY:
Zbraně:
Počet ran:
Střeliště:
6. OBRANA ZÁSOB:
ZÁSOB:
Zbraně:
Počet ran:
Střeliště:
7. SOUBOJ:
SOUBOJ:
Zbraně:
Počet ran:
Střeliště:
2 x SA, 1 x LA,
LA, 1 x brokovnice
2 x 5 , 10, 8
100 m
Terč:
Poloha:
Hodnocení:
kovové
kombinovaná
čas + penalizace 10 vteřin
LA
5
100 m
Terč:
Poloha:
Hodnocení:
kovové
kovové
vstoje
vyřazovací způsob
O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDOU ÚČASTNÍCI INFORM OVÁNI PŘI ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE
POČET RAN Z DLOUHÝCH ZBRANÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN SMĚ REM NAHO RU PODLE POČTU
PŘIHLÁŠENÝCH SOUTĚŽÍCÍCH. DOPORUČUJEME PROTO ÚČASTNÍKŮM, ABY SI VZALI VÍCE
STŘELIVA PRO DLOUHÉ ZBRANĚ, NEŽ JE UVEDENO V TĚCHTO PROPOZICÍCH.
DISCIPLÍNA Č. 5 BUDE HODNOCENA PODLE DRUHU POUŽITÉ KULOVNICE
(LA, JEDNORA NOV Á ZADOVKA, PERKUSNÍ KULOVNICE)

Podobné dokumenty