Obsah knihy v PDF

Komentáře

Transkript

Obsah knihy v PDF
Obsah
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1. LIBUŠE NEBOLI NĚKOLIK VERZÍ PŮVODU . . . . . . 19
Co se učí děti ve škole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
O čem jsou přesvědčeni archeologové a historikové
– hypotézy a rekonstrukce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Libušiny osudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2. OTAKAROVA PRAHA (880–1278) . . . . . . . . . . . . . . 57
Od obchodní stanice ke královskému sídlu . . . . . . . . . . . . . .57
Vzestup jednoho krále. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Raná židovská obec a pražští tosafisté . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Čeští světci, italští rétorikové a němečtí básníci . . . . . . . . . .83
„… Mé království stojí na křehkém skle“ . . . . . . . . . . . . . . . 101
3. KARLOVSKÝ OKAMŽIK:
KAREL IV. A JEHO DOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Měšťané, trhy a dlážděné ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Princ Václav, nebo spíše Karel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Král Karel, Otec vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Založení Nového Města. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Karel zakládá svou univerzitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Králův užší kabinet a italské spojení:
Cola di Rienzo a Francesco Petrarca . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Karel vytváří svůj mýtus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7
Peter Demetz: Praha černá a zlatá
Nové písemnictví v Karlově Praze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Trhliny ve fasádě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Židovské Město v době Karlově a masakr z roku 1389 . . . . 173
4. HUSITSKÁ REVOLUCE: 1415–1422 . . . . . . . . . . . . . 181
Král a generální vikář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Postupné kroky náboženských reformátorů . . . . . . . . . . . . 188
Jan Hus v Betlémské kapli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Kutnohorský dekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Jan Hus v Kostnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Počátky husitského odporu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Praha přitahuje evropské rozkolníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Povstání pražských radikálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Příchod křižáků: bitva na Vítkově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Bitva pod Vyšehradem a smrt Jana Želivského. . . . . . . . . . 243
Husité a Židé, jakož i závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
5. RUDOLF II. A POVSTÁNÍ V ROCE 1618 . . . . . . . . . 254
Praga mystica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Po polských králích opět Habsburkové . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Rudolf na vzestupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Vědci v Praze: Tadeáš Hájek, Tycho de Brahe,
Johannes Kepler a Jessenius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Příchod alchymistů do Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
„Zlatý věk“ pražské židovské obce: rabi Löw
a jeho golem; židovská tradice a nové poznání . . . . . . . . . . 296
Pikareskní Praha a případ barona Rusworma. . . . . . . . . . . 313
Poslední léta Rudolfa II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Povstání v roce 1618 a bitva na Bílé hoře . . . . . . . . . . . . . . 329
Pražské baroko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
8
6. MOZART V PRAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Gli Italiani a Praga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Místo třetího řádu: válka a mír v zapadlé provincii . . . . . . . 353
Věk reforem: matka a syn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Mozart na Bertramce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
7. ROK 1848 A KONTRAREVOLUCE . . . . . . . . . . . . . . 396
Co cestovatelé neviděli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Bouřlivé intermezzo: stávky v roce 1844. . . . . . . . . . . . . . . 413
Revoluce a kontrarevoluce: 1848–1849. . . . . . . . . . . . . . . . 416
Tři životy ve stínu revoluce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
8. PRAHA T. G. MASARYKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Zmodernizované město a literatura duchů . . . . . . . . . . . . . 456
Republika ve svátečním úboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Masaryk se vrací do Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Z chaloupky kočího na Pražský hrad – novodobá pohádka 481
Bouřlivá republikánská Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Různé typy kultury v republikánské Praze. . . . . . . . . . . . . . 497
Praha 21. září 1937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
DOVĚTEK: OBTÍŽNÝ NÁVRAT DO PRAHY. . . . . . . . . 527
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Jmenný a věcný rejstřík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Poznámka překladatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
9

Podobné dokumenty