musica religiosa olomouc 2010 - Festa Musicale Choir Festivals

Komentáře

Transkript

musica religiosa olomouc 2010 - Festa Musicale Choir Festivals
MUSICA RELIGIOSA
OLOMOUC 2010
Organizátoři festivalu:
FESTA Olomouc s. r. o.
FESTA MUSICALE Olomouc
Katedra Hv PdF Univerzity Palackého
CAMPANELLA Olomouc
MUSICA Kulturně-vzdělávací spolek
Pod záštitou:
Statutární město Olomouc
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
a metropolita moravský
Počet zúčastněných sborů:
13
Počet zpěváků:
366
Porota soutěže M U S I C A R E L I G I O S A :
Prof. Ph D r. Mil os la v Bu č ek, CSc. (CZ)
Pae d D r. Lu b o m í r a Hell o v á (CZ)
Prof. Pae d D r. Mila n Pazúrik, Csc. (SK)
Doc. M g r. Art. Štefa n Sedlic k ý (SK)
M g r. Jaro m í r Synek, Ph.D. (CZ)
- VÝSLEDKOVÁ LISTINA -
MUSICA RELIGIOSA OLOMOUC 2010
KATEGORIE A1 - Dětské sbory do 12 let
ZLATÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
STŘÍBRNÁ MEDAILE (75 – 89 bodů)
CA M P A N E L L K A Olo m o u c (CZ)___________________________________________________________________84
BRONZOVÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
KATEGORIE A2 – Dětské sbory do 16 let
ZLATÁ MEDAILE (90 – 100 bodů)
CEDAR GIRLS´ SECO N D A R Y SCHO O L CHOIR Singa p o r e (SGP)________________________________99
STŘÍBRNÁ MEDAILE (75 – 89 bodů)
CHIL DRE N´S CHOIR OF VILNIUS MUSIC SCHO O L LYRA Vilni us (LT)__________________________78
BRONZOVÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
KATEGORIE B2 – Chlapecké sbory (SATB)
ZLATÁ MEDAILE (90 – 100 bodů)
TARTU BOYS´ CHOIR Tart u (EST)________________________________________________________________94
STŘÍBRNÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
BRONZOVÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
KATEGORIE D2 – Sbory dospělých - mužské
ZLATÁ MEDAILE (90 – 100 bodů)
WYRZYSKY CHÓR M Ę SKI Wyrz ys k (PL)__________________________________________________________94
STŘÍBRNÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
BRONZOVÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
KATEGORIE D4 – Komorní sbory
ZLATÁ MEDAILE (90 – 100 bodů)
VOCES FIDELIS Tok y o (JPN)______________________________________________________________________100
RESON A N S CON TUTTI Zabrz e (PL)_____________________________________________________________96
STŘÍBRNÁ MEDAILE (75 – 89 bodů)
FONS Žďár na d Sázav o u (CZ)___________________________________________________________________85
CHÓR AKA DE M I C KI WYSZEJ SZKOLY GOSP O D A R K I W BYDG O S Z C Z Y (PL)___________________80
BRONZOVÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
KATEGORIE E – Polyfonie
ZLATÁ MEDAILE (90 – 100 bodů)
VOCES FIDELIS Tok y o (JPN)______________________________________________________________________100
STŘÍBRNÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
BRONZOVÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
KATEGORIE D3 – Sbory dospělých - smíšené
ZLATÁ MEDAILE (90 – 100 bodů)
RESON A N S CON TUTTI Zabrz e (PL)_____________________________________________________________94
CHÓR KA M ER A L N Y CA NT O Wyrz ys k (PL)_______________________________________________________91
STŘÍBRNÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
BRONZOVÁ MEDAILE ne b y l a ud ě le n a
KATEGORIE X – Nesoutěžní sbory
SPEVÁCKY ZBOR SLOVE NSKÝ C H U Č ITE Ľ OV Tren č ia ns k e Teplic e (SK)
Výsledková listina také na www.festamusicale.com

Podobné dokumenty

Pozvánka

Pozvánka prof. MgA. Irena Medňanská, PhD. - Prešovská univerzita v Prešově (SR)- [email protected] prof. Belo Felix, PhD. - Univerzita M. Bela v B. Bystrici (SR) - [email protected] prof. PhDr. Milan Paz...

Více

kulturní kalendář 2011

kulturní kalendář 2011 (Festa Musicale, www.festamusicale.cz) DUBEN – KVĚTEN  EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC (o.p.s. Sluňákov, www.slunakov.cz) KVĚTEN  1. 5. EKOJARMARK ekojarmark s koncerty, divadlem, výstavami a progra...

Více

MUSICA RELIGIOSA 2010

MUSICA RELIGIOSA 2010 a provedení na festivalu Musica Religiosa a s případným komerčním vydáním skladeb nakladatelstvím Edizione Festa Olomouc na základě autorských zákonů platících v České republice.

Více

EVROPSKÉ DUCHOVNÍ HUDBY č 50 K - T

EVROPSKÉ DUCHOVNÍ HUDBY č 50 K - T Roman Catholic parochial community, the mayor of Prague-Nebušice, The Circle of Friends of Music, The Family Center and Art agency Alexandra Benešová invite you to

Více

program koncertu

program koncertu centrum spo č ívá v uctívání kří ž e (Adoratio crucis). Podobně jako na Zelený čtvrtek a Bílou sobotu se i na Velký pátek již stovky let zpívá stále se opakující systém textů. Lamentace Jeremiáše p...

Více