Zahraniční platební styk

Komentáře

Transkript

Zahraniční platební styk
Ceník pro Zahraniční platební styk
pro soukromou klientelu
1. Zvýhodněné platby v rámci finanční skupiny ERSTE Group
2. Úhrady do zahraničí a do tuzemských bank v cizí měně
3. Úhrady ze zahraničí a z tuzemských bank v cizí měně
4. SEPA inkaso
5. Příplatky za nadstandardní služby
6. Ostatní
1. ZvýhOdněné PlATby v RámCi finAnční SkuPiny ERSTE GROuP
Úhrada ze Slovenské spořitelny, a. s.
zdarma
Úhrada ve prospěch účtu klienta Slovenské spořitelny, a. s.
50 Kč
FIT platba od klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP
100 Kč
FIT platba ve prospěch účtu klienta banky finanční skupiny ERSTE GROUP
220 Kč
2. ÚhRAdy dO ZAhRAničí A dO TuZEmSkýCh bAnk v CiZí měně
SEPA převod do 50 000 EUR včetně
Ostatní úhrady
220 Kč
1 % min. 220, max. 1 500 Kč
3. ÚhRAdy ZE ZAhRAničí A Z TuZEmSkýCh bAnk v CiZí měně
SEPA převod do 50 000 EUR včetně
100 Kč
Úhrada Direct Deposit of U.S. Federal Benefits z Bank of New York
100 Kč
Ostatní úhrady
1 % min. 100, max. 1 000 Kč
4. SEPA inkASO
Odchozí platba na základě SEPA inkasa
220 Kč
Souhlas se SEPA inkasem – zřízení, změna, zrušení
zdarma
5. PříPlATky ZA nAdSTAndARdní Služby
Zpracování platebního příkazu přijatého v písemné podobě
250 Kč
Prioritní úhrada – zrychlení o každý 1 den
250 Kč
PRIEURO
750 Kč
Strana 1 z 2
6. OSTATní
Zřízení / změna / zrušení trvalého příkazu do zahraničí
zdarma
Změna instrukcí nebo zrušení dosud neprovedeného platebního příkazu
zdarma
Oznámení o neprovedených platebních příkazech
zdarma
Potvrzení o provedené úhradě do zahraničí
100 Kč
Změna instrukcí, žádost o storno, doplňující informace k již provedenému platebnímu příkazu do zahraničí
500 Kč + poplatky
zahraniční banky
Šetření o avizované úhradě ze zahraničí
500 Kč + poplatky
zahraniční banky
víte, že...
SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako a Švýcarsko,
s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, banky plátce a příjemce ve formátu BIC, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických
požadavků na zpracování.
víte, že...
Majitelé Osobního účtu ČS II a Osobního konta ČS mohou díky balíčku Zvýhodněných zahraničních plateb v EUR ušetřit 380 Kč za zvýhodněné SEPA platby?
Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její
maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování
poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu
ČS, a. s., v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku.
Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchody a Oznámením České spořitelny, a. s., o úrokových sazbách. Tento ceník
nabývá účinnosti dnem 18. 1. 2016..
Strana 2 z 2

Podobné dokumenty

Sazebník - Deutsche Bank

Sazebník - Deutsche Bank organizační složka v jejich platném znění. DB AG je připravena vést účty pro právnické osoby pouze na základě elektronického bankovnictví, papírové příkazy k převodu budou akceptovány pouze ve výji...

Více

Sazebník - Deutsche Bank

Sazebník - Deutsche Bank Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  se  sídlem  ve  Spolkové  republice  Německo,  Frankfurt  nad  Mohanem,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném Úředním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod H...

Více

Sazebník - Deutsche Bank

Sazebník - Deutsche Bank     Manuální zásah do platby z důvodu nedostatku informací nebo jejich neúplnosti či          nesprávnosti, změna, zrušení platby u platby dosud neprovedené      Manuální zásah do platby z důvodu n...

Více

fyzické osoby 05032005

fyzické osoby 05032005 Ostatní Storno nebo změna platebního příkazu - před dnem splatnosti - v den splatnosti (papírový a trvalý příkaz) - zaúčtované platby Příplatek za spěšnou platbu Potvrzení o provedení platby (vydán...

Více

AXA Letak Small Cap Portfolio CZ

AXA Letak Small Cap Portfolio CZ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Více

Na kolik by vás vyšel dluh, když byste ho nechali

Na kolik by vás vyšel dluh, když byste ho nechali Zajímalo nás, kolik bychom zaplatili v případě, že by se dluh dostal až k exekutorovi. S modelovým příkladem jsme se obrátili na společnost M.B.A. Finance, která se zabývá inkasem pohledávek. „Poku...

Více

Sazebník pro držitele Citi kreditních karet

Sazebník pro držitele Citi kreditních karet * Úroková sazba bude individuálně dohodnuta s klientem a bude uvedena na Výpise z kartového účtu klienta.

Více

Produktové podmínky pro držitele platebních karet Equa bank a.s.

Produktové podmínky pro držitele platebních karet Equa bank a.s. na  zaúčtování Platební transakce prostřednictvím Karty od  smluvní banky Obchodníka, od  banky, která je provozovatelem Bankomatu, nebo od banky či směnárny, která provedla službu Cash Advance. Po...

Více