RTG PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE

Komentáře

Transkript

RTG PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE
WWW.RCPTM.COM
RTG PRÁŠKOVÁ DIFRAKCE
PANalytical Empyrean, PANalytical X’Pert Pro MPD
RTG prášková difrakce je rychlá nedestruk vní fyzikální metoda sloužící k provádění ru nní strukturní a fázové analýzy
krystalických látek, stanovení krystalinity nanokrystalických materiálů a velikos čás c. RTG práškovou difrakci lze při použi
vysokoteplotní/reakční komory použít ke všem výše uvedeným analýzám za zvýšené teploty a/nebo tlaku plynu a navíc také
k in-situ monitorování termicky indukovaných reakcí v pevné fázi a reakcí pevná fáze-plyn.
VÝSTUPNÍ INFORMACE
> iden fikace krystalických fází
> kvan ta vní fázová analýza
> stanovení obsahu amorfní fáze
> strukturní analýza práškových vzorků
> určení velikos čás c
> určení střední velikos koherentních domén (MCL)
> stanovení residuálního stresu v (nano)materiálových vzorcích
> monitorování a určení strukturních/fázových transformací
v nestandardních podmínkách (zvýšená teplota, tlak plynu,
okolní atmosféra)
> stanovení teplotní dilatace materiálů
TYPY VZORKŮ
> práškové (nano)materiály
> objemové nanostrukturní materiály (maximální parametry
vzorku: průměr 140 mm, výška 64 mm, váha 2 kg)
> tenké filmy
RTG práškový difraktometr
(Empyrean, PANaly cal, B.V.)
> kapalné vzorky (měřeny v kapiláře)
> výše uvedené typy na vzduchu nestabilních vzorků (měřeny
v ochranné Kaptonové fólii)
PARAMETRY MĚŘENÍ/PŘÍSTROJE
> θ-θ Bragg-Brentanova parafokusující geometrie (2θ rozsah:
0 - 145°)
> Co Kα záření (λ = 1.79031 Å)
> reflexní/transmisní uspořádání
> měření RTG difrakce pod nízkým úhlem dopadajícího záření,
tzv. “Grazing incidence“ (GI) režim
> rozptyl RTG záření pod nízkým úhlem (SAXS)
> měření v rozsahu teplot 25 °C – 1200 °C
> oxidační (1200 °C)/inertní (1200 °C)/redukční (900 °C)
atmosféra/vakuum (1200 °C)
> měření v rozsahu tlaků 1 mbar – 10 bar
WWW.RCPTM.COM [email protected]
Difrakční záznam a kvan ta vní fázová analýza
měřeného vzorku
DALŠÍ INFORMACE NA VYŽÁDÁNÍ

Podobné dokumenty

TZ_stav - Moutnice

TZ_stav - Moutnice Dále byla zpracována dokumentace vnitřního rozvodu plynu v objektu. Vzduchotechnika je navržena jako vzduchotechnika stavební pro odvětrání sociálního zařízení do fasády (VZT plastové potrubí s ven...

Více

Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně (obr. 1) s možností měření práškových vzorků, tenkých vrstev a nanomateriálů s výborným rozlišením a vysokou rychlostí měření. Mezi příslušenství patří vysokoteplotní komora pro měření vzorků za vy...

Více

InNmomediální šíře a ateroskleróza

InNmomediální šíře a ateroskleróza ateroskleróza Zajímavé  a  módní  („in“;  „cool“)     Vědecké  („publikace“)     Ru#nní  („dělá  se  to“)     Přínosné  pro  běžnou  klinickou  praxi,  predikce ...

Více

Instalační kanály a šachty 290.20

Instalační kanály a šachty 290.20 • vysoká využitelná nosnost kabelových kanálů až 300 N/m2 • možnost ušetření jedné, dvou nebo i tří stran kabelového kanálu

Více

Certifikace

Certifikace prostředí spolkové republiky a jednotlivých zemí, a sice jako trhu odpovídající nástroj ekologické poliky, kterým jsou na dobrovolné bázi označovány kladné vlastnos nabízených produktů. Tím byla ...

Více