Sestava 1 - Cytologická laboratoř Damier sro

Komentáře

Transkript

Sestava 1 - Cytologická laboratoř Damier sro
když můj lékař nařídil společně s obvyklým
pap testem (klasické cytologické vyšetření)
provést i test na hpv, změnilo mi to život.
moje výsledky pap testu byly normální, ale
test na hpv byl pozitivní na jeden z nejrizikovějších genotypů hpv, které
mohou vést k rozvoji rakoviny děložního čípku. můj
lékař nařídil důkladné
vyšetření, aby se s jistotou prokázalo, že
nemám známky
prekancerózních změn.
Jsem velmi ráda, že
jsem odhalila svoje
riziko a mohla podniknout kroky
k prevenci
rakoviny
děložního
čípku.
80%
80
%
žen na světě se v průběhu života
nakazí virem HPV.
• hpv (human papilloma virus) je velmi rozšířený
a přenáší se sexuálním stykem.
• každý může mít pozitivní výsledek na hpv, i když již
mnoho let žije v monogamním vztahu. virus totiž
může dlouhou dobu v těle přežívat.
• když jste hpv pozitivní, není to odraz vašeho
chování nebo vašeho životního stylu, protože hpv je
v intimních vztazích velmi rozšířený.
• existuje přes 100 typů hpv, ale jenom 14 z nich je
považováno za rizikové pro rozvoj rakoviny děložního
čípku a z nich pouze typy 16 a 18 jsou nejrizikovější.
• většina infekcí virem hpv je bezpříznakových,
bezbolestných a imunitní systém člověka se s nimi
vypořádá, nicméně u některých žen infekce hpv
přetrvá.
Když víte, zda máte HPV typu 16 a 18, znáte také
svoje riziko rozvoje rakoviny děložního čípku.
existují nízkorizikové typy (genotypy) viru hpv, které
rakovinu děložního čípku nezpůsobují. existuje ale
také řada vysoce rizikových typů, které jsou s rakovinou spojovány, ačkoliv ji nemusejí nutně způsobit. ve
skutečnosti má 70% žen s rakovinou
děložního čípku nejrizikovější
typy hpv 16 a 18. a tak
pokud jste hpv pozitivní,
je důležité vědět, jaký
typ hpv máte, abyste
mohla riziku plně
porozumět.
mnoho testů na hpv jenom
stanoví, zda jste na hpv pozitivní
či negativní. pokud je váš test pozitivní, váš lékař vám
někdy doporučí počkat rok do dalšího vyšetření. proč
ale čekat, když si můžete nechat udělat hpv test, který
vám okamžitě sdělí, zda je u
vás riziko rozvoje rakoviny
děložního čípku vysoké
či nikoliv?
Jenom test cobas®
HPV poskytne
Vašemu lékaři
zevrubnou informaci
o tom, jaké máte
riziko – stačí k tomu
jeden test.
test cobas® hpv unikátní technologií identifikuje hpv
16 a 18 mezi všemi ostatními druhy a váš lékař tak má
v rámci jednoho testu ucelený přehled o riziku a může
okamžitě rozhodnout o dalších vyšetřeních a prevenci.
nemusíte čekat na další návštěvu a další výsledky
testů, preventivní kroky můžete začít dělat hned.
Začněte s prevencí – požádejte svého
lékaře, aby Vám kromě testu PAP (klasické
cytologické vyšetření) nechal udělat i test
cobas® HPV. Získáte tak včas informaci,
kterou Vám samotný PAP neposkytne.
Nezapomeňte se také každý rok objednat na
prohlídku a proberte se svým lékařem další
důležité aspekty Vašeho zdraví:
komplexní zdravotní prohlídku
plánování rodiny
mamografii a kolonoskopii
rizikové kardiovaskulární faktory
prevenci osteoporózy
Jaké je riziko, že onemocníte rakovinou
děložního čípku?
HPV způsobuje rakovinu
děložního čípku.
Rakovina děložního čípku je druhým nejrozšířenějším typem nádorového bujení
u žen na celém světě. Neodhalená infekce
HPV je jeho největší příčinou. Proto
potřebujete vědět, zda jste na HPV pozitivní, při včasné detekci lze totiž rakovině
děložního čípku úspěšně předejít.
hpv a pap testy
– zdravá kombinace
V době, kdy PAP test (klasické cytologické vyšetření) odhalí abnormální buněčné změny, už se
prekanceróza děložního čípku rozvíjí. Pokud se ale
k PAP testu přidá ještě test na HPV, lze zjistit, jaké je Vaše
riziko vniku změn na děložním čípku i v případě, že ještě
nejsou zaznamenány pomocí
PAP testu. Váš lékař může
ale provést test na HPV
i v případě, že je PAP test
abnormální, protože oba
testy lze provést z jednoho vzorku. Vy tak
získáte kompletní
informaci při jedné
návštěvě
u lékaře.
pokud to nevíte, zjistěte to ještě dnes, protože rakovině
děložního čípku lze předcházet.
11
Rakovina děložního čípku je celosvětově druhé
nejčastěji se vyskytující zhoubné bujení u žen.
22
Rakovina děložního čípku je způsobena viry HPV.
33
Rakovině děložního čípku lze předcházet včasnou
diagnózou nebo, v závislosti na Vašem věku, očkováním
proti viru HPV.
44
U 80% žen na světě se v průběhu jejich života HPV
objeví – infekce HPV neznamená, že onemocníte
rakovinou děložního čípku.
55
I když jste byla očkována proti HPV, stejně musíte být
pravidelně kontrolována na výskyt rakoviny děložního
čípku.
66
Samotný PAP test (klasické cytologické vyšetření)
někdy cervikální abnormality neodhalí – zeptejte se
svého lékaře, zda by u Vás nebylo vhodné provést
současně s PAP i test na HPV.
77
Téměř 1 ze 7 žen s normálními výsledky PAP testu měla
na děložním čípku prekancerózní změny.
8
8
Až jedna třetina případů rakoviny děložního čípku se
objevila u žen, které již byly vyšetřeny. Proto je důležité
znát své riziko a podniknout preventivní kroky.
9
9
10
HPV pozitivní diagnóza neznamená, že
máte rakovinu děložního čípku, znamená to
jenom, že je u Vás zvýšené riziko a Vy
můžete provést kroky bránící jejímu
pozdějšímu rozvoji.
11
10
Rakovina
děložního čípku.
Víte, jaké máte
riziko?
70% žen, u kterých byla diagnostikována rakovina
děložního čípku, mají vysoce rizikové genotypy 16 a 18.
Ačkoliv mnoho testů odhalí, zda jste HPV pozitivní,
vy potřebujete vědět přesně, zda máte HPV typu 16 a 18.
Zeptejte se svého lékaře na test cobas® HPV a získejte
úplný obrázek o tom, jaké je Vaše riziko. Stačí jeden test.
HPV testace je preferovaným screeningovým postupem
pro ženy ve věku 30-65 let, v nižším věku má přínos díky
negativní prediktivní hodnotě u nejasných cytologií.
11
1
Damier s.r.o., cytologická laboratoř
Štefánikova 16, 602 00 Brno
Web: www.damier.cz, e-mail: [email protected], telefon: 549 523 286
Kontaktní osoba pro vyšetření HPV: Mgr. Irena Večerková
Já to své znám.
Důležité informace, které byste měly
znát o prevenci rakoviny děložního čípku.

Podobné dokumenty

HPV - Úloha 3 (Průsak blokem zeminy s vlivem infiltrace) / zadání č

HPV - Úloha 3 (Průsak blokem zeminy s vlivem infiltrace) / zadání č HPV - Úloha 3 (Průsak blokem zeminy s vlivem infiltrace) / zadání č. 106 L(m)=3200 K(m/den)=34 ho(m)=22 hl(m)=12 e(mm/rok)=-901 L1(m)=1000 L2(m)=2200 K1(m/den)=24 K2(m/den)=45

Více

HPV (human papilloma virus) - Ústav patologie 1.LF UK a VFN

HPV (human papilloma virus) - Ústav patologie 1.LF UK a VFN - 15% progreduje do vyššího stupně  High grade (HSIL = CIN2, CIN3, CIS): - HPV 16, 18 - Vysoké riziko dlaždicobuněčného karcinomu

Více

Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (CAFL) Tento

Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (CAFL) Tento Bacteroides fragilis (použijte společně se sadou proti Ascaris; škrkavkám) – 633, 634, 635, 636, 637 Bacteroides fragilis HC – 16180.80, 16230.58, 808.07, 805.59 Bakteriální infekce; všeobecně (po...

Více

(Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 17.0

(Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze 17.0 jakékoli jiné názvy, které by nemohly být potenciálně zaměněny s SMQ schválenými ICH. V celé této Úvodní příručce jsou občasné odkazy na „testování fáze II". Během dřívějšího vývoje SMQ bylo časové...

Více

Standardized MedDRA Queries, SMQ

Standardized MedDRA Queries, SMQ jakékoli jiné názvy, které by nemohly být potenciálně zaměněny s SMQ schválenými ICH. V celé této Úvodní příručce jsou občasné odkazy na „testování fáze II". Během dřívějšího vývoje SMQ bylo časové...

Více

Produktová monografie PICOPREP

Produktová monografie PICOPREP u a l i z a c i s t ø e v n í c h s t ì n p ø i z a c h o v á n í

Více