nekončí zima

Komentáře

Transkript

nekončí zima
UL
kultura do kapsy!
zima
nekončí
strANa 51, 62-63
semafor str. 20
pavel mrkus
ROZHOVOR MĚSÍCE
únor 2015
ročník 2 | číslo 7
enter enter e
Grafická kompozice obálky: Rozka © 2015
OBSAH ČÍSLA
12 - 15
kina
18 - 25
DIVADLa
28 - 31
KLUBY A HUDBA
32 - 39
RESTAURACE A BARY
40 - 57
KŘÍŽEM KRÁŽEM
58 - 65
ŽIVOTNÍ STYL A ZÁBAVA
ÚNOROVÝ ÚVODNÍK
Z jedné staré kroniky, která se dochovala ve Francii, se dozvídáme, že na hradě
Canburgu se roku 805 ubránil kmen Čechů proti velké přesile franské armády. Dnes
již nevíme, kde se onen Canburg nacházel. Bylo to někde v Českém středohoří
v blízkosti řeky Labe. Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že hradiště Canburg je
totožné s náhorní plošinou zvanou Hrádek jižně od Libochovan - v těsné blízkosti
Kalvárie se známými třemi kříži na skalnaté vyhlídce nad řekou Labe.
Dochované valy tohoto hradiště jsou tak ohromné, že je turisté většinou považují
za přírodní útvar a nikoli za dílo člověka. Slované navíc nebyli první, kdo hradiště užíval, podle archeologů je
nejméně tři tisíce let staré. A navíc nejde o jedinou památku tohoto druhu v Českém středohoří.
Co tím chci říci? Toužíme-li spatřit něco krásného, monumentálního a tajemného, nemusíme putovat
do vzdálených krajin. Loni jeden turista při procházce se psem objevil na zmíněné náhorní plošině
u Libochovan tisíce let starý zlatý poklad, který vyryli divočáci. Jen málo krajin světa obsahuje tolik vrstev
přírodních i lidských dějin. Celé České středohoří je jako poklad, a na každého, kdo se do něj vypraví, něco
jedinečného čeká.
Slavný český malíř Emil Filla řekl o Českém středohoří: „Je to kraj, kam by měli chodit všichni naši mladí lidé,
aby se z nich stali básníci a filozofové“.
Lidé, choďte!
Jiří Svoboda (autor knihy Tajemství Českého středohoří)
UZÁVĚRKA BŘEZNOVÉHO ČÍSLA JE 13.2. 2015
e-mail: [email protected] • tel.: 739 312 901 • www.enterUL.cz
er enter enter enter enter enter
enter enter enter enter
3
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně
2.–4. 2.
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
Plzeň
6. 2.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR FILOZOFICKÉ FAKULTY
10:00 h, Červená aula MFC, Pasteurova 1, Ústí n. L.
14. 2.
PLES UJEP 2015
Dům kultury města Ústí nad Labem
14. 2.
SKIVO PŘEBOR UJEP A VEŘEJNÝ ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH 2015
11:00 h, Tisá (viz webové stránky závodu)
19. 2.
JEDEN DEN NA VEJŠCE
9:00–13:00 h, malá aula CN 152, PřF UJEP, České mládeže 8, Ústí n. L.
19.–21. 2.
ZIMNÍ SKLIZEŇ 2015
FUD, Pasteurova 9, Ústí n. L.
21. 2.
USK FUTSAL CUP
9:00 h, sportovní hala UJEP
26. 2. – 10. 5.
ZE STŘEDU VEN – UMĚNÍ REGIONŮ 1985 - 2010
Kunsthalle – Hala umenia v Košicích
únor
JAK PSÁT KVALIFIKAČNÍ PRÁCE?
Vědecká knihovna UJEP, Pasteurova 5, Ústí n. L.
únor
ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA UJEP
Vědecká knihovna UJEP, Pasteurova 5, Ústí n. L.
ROZHOVOR měsíce
enter enter e
Pavel Mrkus
„Menší či větší úkoly“
Radiolaria, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, sklo, Galerie Emila Filly, Next Planet,
děkanát, neuron, videoprojekce, Fakulta umění a designu, cena časopisu Art+Antiques,
ateliér Time-based media. To všechno je pouze pár pojmů, které mají něco společného
s osobou Pavla Mrkuse. Tohoto nepřehlednutelného českého umělce čeká velký měsíc.
Po celý únor bude probíhat v Galerii Emilla Filly jeho nový projekt Radiolaria a také se
stane novým děkanem Fakulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.
Především okolo těchto aktivit se točí náš rozhovor.
Co pro vás znamená umění?
Na to se mi trochu těžko odpovídá. Uměním žiju a nemůžu ho posuzovat z vnějšku jako nějakou
hodnotu, nemám potřebný odstup. Když tvoříte, musíte si od práce poodejít, abyste viděli, co vám
vzniká. Já už jsem s tím obrazem trochu moc srostlý.
Únor bude pro Vás pravděpodobně velkým měsícem. V ústecké Galerii Emila Filly budete
mít od konce ledna až do 4. března výstavu a navíc se stanete novým děkanem Fakulty
umění a designu na UJEPu. Je to náhoda, že se tyto dvě aktivity sešly ve stejný čas?
Obě dvě situace jsou pro mě hlavně velkou výzvou. Fillovka je obrovský fascinující prostor s výbornou
tradicí. Připravuji pro ni nový, celkem technologicky náročný projekt, který zde bude uveden poprvé.
Úřad děkana je samozřejmě pro mne také zcela novým “projektem”, ve kterém se daný systém musí
potkávat s intuicí. V tomto smyslu se obě situace scházejí, ale pokud jde o časovou souslednost, tak
mým záměrem to tedy vůbec nebylo, ani být technicky nemohlo.
Myslíte si, že tohle časové protnutí může býti i do jisté míry reklamou pro vaši
vernisáž a následnou expozici?
Obecně bych byl rád, aby se do galerie odvážili přijít i návštěvníci, kteří si nejsou vždy jisti tím,
že jim současné umění něco říká a zároveň se přitom třeba i dozvěděli o fakultě. Spíš bych to
tedy bral jako spojené nádoby. Ale koneckonců proč ne - příští děkan Fakulty umění a designu
má ve Fillovce výstavu - přijďte se podívat!
Vyučoval jste například v Americe nebo Japonsku, ale berete svoji novou funkci jako
váš kariérní vrchol?
Takhle vůbec neuvažuji. Jdeme nějakou cestou a na ní se občas vyskytují menší či větší úkoly.
Tenhle určitě patří k těm větším ve smyslu jeho společenského dosahu. Osobně mám ale
hierarchii postavenou jinak. Těším se na spolupráci s lidmi na fakultě, na pozitivní energii
studentů a umělců, kteří fakultou procházejí a také mám radost, že mohu tuto skvěle rozjetou
školu zkusit posunout zase o kousek dál.
Budovu Fakulty umění a designu zdobí také jedna vaše instalace. Co představuje?
Jde o společnou práci s Danielem Hanzlíkem, její název je Neuron a vznikla v rámci vyhlášené
soutěže se zadaným okruhem témat vybraných z objevů Jana Evangelisty Purkyně, jehož
jméno univerzita nese. Vybrali jsme si neuronovou mozkovou buňku, která přenáší informace
pomocí elektrických impulsů v mozku. Napadla nás analogie s pohybem uvnitř budovy fakulty,
hektickým myšlenkovým životem školy a umělecké tvorby, proto ty světelné výboje na fasádě
v “náhodně uspořádaných” cyklech.
Vaše nová výstava nese název Radiolaria, což je také jedno z označení pro Mřížovce
(mořské jednobuněčné organismy s vnější křemičitou schránkou). Jaká je spojitost
mezi nimi a vaším dílem?
Spojitostí a analogií jsem našel celou řadu. Tak například jedna buňka tvoří asociaci k jednomu
bitu datové informace, křemíková skořápka schránky je ze stejného prvku jako křemíkové
prvky procesorů, osová souměrnost vznikající v přírodním řádu odkazuje na kompoziční princip
next planet
er enter enter enter enter enter
enter enter enter enter
7
ROZHOVOR měsíce
enter enter e
určitého typu historického kanonického zobrazování. Zajímavější analogie si ale nechávám rozvíjet
kolem forem zvuku a prostorového uspořádání kulovité formy, jejich šíření z centra a pravidelnost
vlnových formací.
Z jakých inspirací a myšlenek tedy převážně čerpáte pro své práce?
Již přes deset let žiji v krajině Šluknovského výběžku, těší mne zde pozorovat přírodní formy a jejich
uspořádání do dokonalých a krásných funkčních systémů. V současné době pak hlavně vyhledávám
zajímavé kompoziční principy v hudbě, promýšlím si rytmické strukturování času i hmoty. A také mne
stále zaměstnávají dnes již staré myšlenky konfliktu skutečného a virtuálního světa.
Čerpáte i ze zkušeností, které jste získal při studiu na sklářské škole?
Střední sklářská škola v Kamenickém Šenově člověku dá nenahraditelný základní vztah a cit k materiálu, ruční práci a řemeslu. Sklářský ateliér na VŠUP v Praze byl oproti tomu spíše jakýmsi
otevřeným polem napříč dějinami lidské kultury. Měl jsem štěstí na profesora Vladimíra Kopeckého,
na načasování studia v období sametové revoluce a těsně po ní. Takže to nebylo ani o řemesle, ale
spíš otevírání se světovému umění jako celku. Precizní řemeslo a velkorysost by jistě patřily mezi
zkušenosti, které se nezapomínají.
Ve své tvorbě hojně využíváte různé digitální technologie, od videoprojekcí až po audio
instalace. Co vás k tomu přivedlo?
Původně jsem vyšel od skleněných, světlem definovaných objektů a klasických malovaných závěsných
obrazů, které jsem potřeboval rozvinout do pohybu, světla a zvuku a naopak jim sebrat hmotu. Právě
nehmotná povaha promítaného obrazu a plynoucího zvuku mě na digitálních médiích baví, spolu
s jejich pomíjivostí. Je to sice kontraproduktivní vzhledem k zákonům trhu, protože u nás stále ještě
nemáte “produkt”, ale pro mne to přesněji odpovídá tomu, jak vnímám skutečnost.
Čím byste nalákal případné návštěvníky na svoji výstavu Radiolaria?
Vlastně to není výstava v tom smyslu, jak jí obvykle známe, tedy - obraz vedle obrazu, socha
vedle sochy. Je to jeden monumentální prostor rozezněný speciálně připravenou skladbou pro bicí
soupravu, která vytváří pohyb v počítačově generovaných projekcích. Stojí za to poznat také unikátní
architekturu komplexu budov bývalé Armaturky, ve které galerie Emila Filly působí.
n
neews
Děkuji vám za rozhovor a přeji do obou i dalších aktivit hodně štěstí.
Póža
STŘEKAJZNA PO ČTYŘICÁTÉOSMÉ
Klapka jednoho z nejstarších ústeckých festivalů padne
20. a 21. 2. v ústeckém Nároďáku. Soutěž je určena
filmům všech kategorií, resp. všem amatérům, jednotlivcům a kolektivům z ČR i ze zahraničí. Uzávěrka
přihlášených „kraťasů“ do 48. ročníku Střekovské
kamery, jíž provází Mgr. Petr Špás, byla 31. 1.
www.filmdat.cz
er enter enter enter enter enter
enter enter enter enter
9
Vás zvou na
Večer plný kávy a čokolády
Dne 26. 2. 2015
v klubovně Muzea
města Ústí nad Labem.
Vstupenky v prodeji od 2. 2. 2015
v obchodě BON-BON.
www.muzeumusti.cz
Ochutnáme čokoládu
a naučíme se připravovat
kávu trošku jinak ...
Hrajte s námi o 2 vstupenky ZDARMA.
Více informací na www.bonbonul.cz a nebo v obchodě BON-BON .
B ON U S

Enteru UL
pro čtenáře
Pařížská 9, Ústí nad Labem
telefon: 732 288 558
e-mail: [email protected]
www.bonbonul.cz
facebook.com/bonbonul
OTEVÍRACÍ DOBA
Po–Pá 9.00–17.30 hodin
So 9.00–12.00 hodin
KINO
kinoKINOKINO
KINOK
K
Sama nocí tmou
10. 2. út /19.30/
HRANIČÁŘ
„Jednoho dne nám přistál v počítači e-mail od producentů filmu se strašně dlouhým názvem.
Mluvilo se v něm o černobílém „íránském” hororu, což nás moc nezaujalo a film spadl do kategorie
„příliš podivné”. Jenže potom se začaly objevovat z různých míst nadšené hlasy, které říkaly, že to
vlastně není úplně horor a že to vlastně ani není úplně íránský film, poněvadž je celý natočený
v USA. Tak jsme se na něj na jednom festivalu vypravili a opravdu - viděli jsme zábavný film se
skvěle nafilmovanou atmosférou vlastního umělého světa. Okouzlila nás estetika, hudební složka,
nepředvídatelnost příběhu. Takže jsme se nakonec navzdory tomu mizernému producentskému
e-mailu rozhodli tu holku, která jde sama v noci domů, pozvat do českých kin. Bacha na ni!“
Vizuálně výrazný celovečerní debut íránské režisérky Any Lily Amirpour vznikl v americké
produkci a vyniká působivou ponurou atmosférou, svérázným humorem i promyšlenými odkazy
na symboly západní popkultury. Mluví se o něm jako o prvním íránském upírském westernu
a odráží režisérčinu zálibu v brakových žánrech. Výsledkem je chytrý a těžko zařaditelný žánrový
mix, který nezapře inspiraci hororovými filmy, westernem, komiksem a íránskou novou vlnou.
Režie: Ana Lily Amirpour
Hrají: Sheila Vand, Marshall Manesh, Mozhan Marnò,
Dominic Rains, Reza Sixo Safai, Pej Vahdat
KINOKINO
KINOKINO
KINOKINO
KINOKINOKINO
KINOKINO
KINOKIN
KINOKINOKINO
KINOKINO
KINOKINO
KINO
13
KINO
kinoKINOKINO
KINOK
K
KONTAKT: Velká Hradební 50, 400 01 Ústí nad Labem I www.prostormumie.cz I FB
kino na únor
mumie
Lucy
2. 2. po /20:00/
akční - sci-fi / FR / 2014 / 90 min. / 80,režie: Luc Besson
hrají: S. Johansson, M. Freeman, Min-sik Choi
Lucy je typická „blbá“ blondýna, co se vždycky zamiluje do
toho největšího ksindla v okolí. Ten poslední ji právě zapletl do
obchodu s drogami, který řídí všehoschopný pan Jang (Choi Min
Sik z kultovního Oldboye). Než se stačí pořádně rozkoukat, má
v břiše zašitý balíček obsahující extrémně silnou syntetickou
drogu, který má propašovat do Evropy, pokud chce přežít. Nešťastná náhoda nebo spíš brutalita strážců,
kteří ji mají hlídat před odletem, zapříčiní, že se zásilka roztrhne a její obsah se začne vstřebávat do Lucyiina
těla. Že se jedná o opravdu výjimečný „matroš“, zjistí záhy...
ČSFD.cz boduje: 64%
ChlapectvÍ
4. 2. st /20:00/
drama / USA/ 2014 / 165 min. / 80,režie: Richard Linklater
hrají: P. Arquette, E. Coltrane, E. Hawke, E. Thompson
Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání jednoho
obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater (Před
soumrakem, Před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto na
něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí
dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby natočila další
střípek do jedné životní mozaiky. Výsledkem je snímek, který je neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak
neuvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže ze svých diváků vydolovat. Mason (Ellar Coltrane) je sympatický
šestiletý kluk, který po cestě míjí spousty známých a přátel, prvních a druhých lásek, konfliktů a usmiřování
se sestrou a matkou a dalších životních křižovatek, které všichni tak důvěrně známe... ČSFD.cz boduje: 80%
Spring Breakers
9. 2. po /20:00/
krimi-drama-thriller / USA / 2012 / 94 min. / 80,režie: Harmony Korine
hrají: J. Franco, V. Hudgens, S. Gomez, A. Benson
Čtyři sexy středoškolačky se rozhodnou vyloupit fast food, aby
měly peníze na krátkou jarní dovolenou. Jenže to je jenom
začátek... Při oslavách v motelovém pokoji se zábava zvrhne
a překročí zákonnou hranici. Dívky jsou zatčené a stanou před
soudem... pouze v bikinách se ocitnou v soudní síni, kde za ně
překvapivě zaplatí kauci nechvalně proslulý místní gangster Alien (James Franco). Alien vezme dívky pod
svá křídla a začíná ta nejdivočejší jarní jízda, co pamatují. Na oko drsný Alien má i citlivou stránku, a tak
si ho mladé školačky zamilují a vydávají se společně na prázdniny, o kterých se žádné z nich ani nezdálo...
ČSFD.cz boduje: 49%
SeverskÁ filmovÁ zima 2015
16. po - 20. 2. pá /20:00/
Festival zavítá do českých kin již popáté.
Filmy jsou promítány v původním znění s českými, barevně
upravenými titulky, vstřícnými pro neslyšící diváky / 80,Na scestí /16. 2. po / drama / DK-IS / 1998 / 95 min.
Severní blata /17. 2. út / drama-krimi / IS / 2006 / 91 min.
Chci tvé srdce /18. 2. st / drama / NOR / 2002 / 100 min.
Mrzout /19. 2. čt / trpká komedie / FIN / 2014 / 113 min.
Srdce světla /20. 2. pá / drama / DK-Grónsko / 1998 / 90 min.
BilÝ bŮh
23. 2. po /20:00/
drama / HUN-DE-SE / 2014 / 119 min. / 80,režie: Kornél Mundruczó
hrají: Z. Psotta, L. Monori, G. Bánki, T. Polgár
Hlavním hrdinou filmového podobenství zpochybňujícího
nadřazenost lidské rasy je pes Hagen, který je řízením osudu
oddělen od svojí milující paničky, třináctileté Lili, a musí se
naučit přežít na ulicích Budapešti. Tam mu ze strany lidí stále
hrozí nebezpečí, přesto se Hagenovi podaří získat psí společníky
a přežít, aby se ve strhujícím finále postavil do čela dvousethlavé smečky psů a vrátil svým trýznitelům vše
i s úroky...
ČSFD.cz boduje: 71%
KINOKINO
KINOKINO
KINOKINO
KINOKINOKINO
KINOKINO
KINOKIN
KINOKINOKINO
KINOKINO
KINOKINO
KINO
15
NEJVĚTŠÍ
PŮJČOVNA
NA 200 m2 NAJDETE:
NAJ
> 150 nových llyží
NEJVĚTŠÍ
V KRAJI!!!
> 150 bruslí vč
vč. bazarových
PŘIJET PRO VYBAVENÍ DO >DĚČÍNA
SE VÁM
300 nových
b
botVYPLATÍ!
a lyžáků
> 400 lyžařský
lyžařských brýlí
LYŽE | BĚŽKY | SNOWBOARDY
> 250 helem | BRUSLE
> 200 PÁTEŘÁKY,
bund a k
kalhot
+ PŘÍSLUŠENSTVÍ: HELMY,
ATD.
VÝBĚR
V OKOLÍ 50 KM
Hudečkova ul., Děčín 1,
mobil: 603 465 823
Otevírací doba: Pondělí - Pátek 10.00 - 18.00 Sobota 9.00 - 12.00
divadlo
divadlodivad
divadlo
divad
divadlodivadlo
divadlo
divadlodivadlo
divadlodivadlo
divadlodi
di
dlodivadlo
dlo
divadlodivadlo
divadlodivad
divad
19
divadlo
divadlodivad
divadlo
divad
akce na mesíc
ˇ
brezen
2015
ˇ
www.agenturafor.cz
3. 3. /19.00/ Severočeské divadlo opery a baletu Ústí n. L.
DIVADLO SEMAFOR
Představení divadla Semafor je věnované
nedožitým 90. narozeninám Jiřího Šlitra
a 110. výročí narození legendární dvojice
Voskovec a Werich
V hlavních rolích: Jiří Suchý, Jitka Molavcová
a Michal Malátný (Chinaski)
Představení pořádá: agentura For společně s agenturou Monia
REZERVACE: [email protected]
Předprodej: v divadle
23. 3. /19.00/ Dům kultury Ústí n. L.
ONE WOMAN SHOW
HALINA PAWLOwSKÁ
Chuť do života anebo všechno je putna, jen když
nám chutná...
Představení pořádá: agentura Oskar Hahn
ve spolupráci s agenturou For
Předprodej od 20. 2. 2015
27. 3. /20.00/ Dům kultury Ústí n. L.
PLES ÚSTECKÉHO KRAJE
předprodej: Krajský úřad Ústeckého kraje
PŘEDPRODEJ na akce agentury for:
Informační středisko města v Paláci Zdar • CK Firo-tour v OC Forum
Raiffeisen stavební spořitelna (Dlouhá ulice)
Rezervace: [email protected]
/
ÁK
ŘEKOV
ST
HER
ČINO
Franz KAFKA - ZÁMEK
20. a 21. 2. /19.30/
premiéra a repríza
Zeměměřič K. na stopě největší záhady svého života. Kdo ho do vesnice pozval? Proč ho
místní nenávidí? Může ho cesta na zámek stát život? A hlavně - kdo je tajemný přednosta
Klamm? Franz Kafka jako temná groteska. Zámek jako virtuální realita.
Slovo dramaturga Vladimíra Fanty:
Kavkův Zámek uvádíme v rámci trilogie „Tři podoby svobody“ spolu s dokumentárním dramatem Kopanec, který měl premiéru v lednu, a dramatizací Cervantesova Dona Quijota, jejíž
premiéra nás čeká v dubnu. Spojujícím motivem všech tří děl je boj za svobodu - ať už v podobě
boje idealistického, přes boj frustrovaných, až po bizarní situace, kdy člověk nese odpovědnost
za osobu, která není schopná vzdorovat své situaci.
Cílem inscenace Zámek je zbavit Franze Kafku odéru málo srozumitelného, téměř mystického autora, kterému nemohou do hloubky porozumět ani sami jeho vykladači. Chceme jej
ukázat jako ironika, který velmi přesně vnímal nejen ducha doby, „zeitgeist“, ale i zákruty
lidské psychiky, dokázal je vylíčit s krutou přesností a místy i s úšklebkem. Podobu grotesky
nedostalo představení proto, že by se inscenátoři snažili Kafku přetvořit k obrazu svému,
naopak text sám si o tento způsob ztvárnění řekl.
Režie: Filip Nuckolls / Dramaturgie: Vladimír Fanta / Scéna: Štěpán Jirák
Kostýmy: Lucie Šperlová / Foto: Štěpán Jirák
Hrají: J. Jankovský (v hlavní roli zeměměřiče K.), A. Krausová, D. Dittrich, J. Achab Haidler,
J. Maryško, J. Trnka, M. Bukovčan, M. Steinmasslová a R. Němec
divadlodivadlo
divadlo
divadlodivadlo
divadlodivadlo
divadlodi
di
dlodivadlo
dlo
divadlodivadlo
divadlodivad
divad
21
divadlo
divadlodivad
divadlo
divad
divadlodivadlo
divadlo
divadlodivadlo
divadlodivadlo
divadlodi
di
dlodivadlo
dlo
divadlodivadlo
divadlodivad
divad
23
divadlo
divadlodivad
divadlo
divad
foto zleva: J. Donáth, P. Krajíček, L. Fulínová, J. Bezemková, E. Burachovičová, M. Outrata
ENTER ZVE NA ÚSTECKOU DIVADELNÍ PREMIÉRU
wodny muž/vodník
(drama)
Inscenace Wodny muž pojednává o současné situaci mladých Lužických Srbů, kteří se
snaží zachovávat lužickosrbskou kulturu a přes ni budovat svojí identitu.
Příběh mladého Toma ilustruje problémy dnešních mladých Lužických Srbů - frustrace z „vymírající
kultury“, odliv mladých lidí do atraktivnějších regionů SRN, devastaci tradiční kulturní krajiny těžbou
uhlí, nezaměstnanost, problém ztotožnění se s kulturou stojící především na folklórních tradicích
a nesrozumitelnou pro „dnešní mladé“ (zejména v Dolní Lužici). Symbolem tradiční lužickosrbské
kultury v příběhu je postava vodníka, podobně jako např. u Krabata jde o tradiční postavu
lužickosrbských bájí a pověstí.
Tom je obyčejný mladý rebel - štve ho konzervativní společnost, miluje starou lužickou srbštinu, chce
skládat písničky, spí se svou profesorkou a pohrdá svou matkou. A touží poznat Vodníka - jenže pozná
Ute. Existuje vůbec Vodník? „Nekalkuluje, počítá...“ Hra o našich nejhlubších touhách, frustracích
a pudech. „Nenech se vodníkem stáhnout pod hladinu“.
www.neprijatelni.cz
Nepřijatelní z.s. - je zapsaný spolek - seskupením kreativních osobností z nejrůznějších oborů a škol.
Vyvinulo se z tříletého soužití divadelního spolku „Uvidíme...“, aby dále „oficiálně“ rozvíjelo své tvůrčí snahy.
Na podporu amatérských umělců, neúspěšných adeptů na studium uměleckých škol a jejich studentů
či absolventů za účelem jejich dalšího uměleckého rozvoje. Příprava, organizace a podpora jejich neprofesionálních
divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných a jiných kulturních projektů a veřejných vystoupení (divadelní
představení, koncerty, vernisáže, výstavy atd.).
Máme za sebou množství zajímavých projektů - od divadelních inscenací nejrůznějších autorů
(W. Allen, N. Erdman, J. Suchý), přes mezinárodní divadelní spolupráci (projekt Babylon s řeckou divadelní
skupinou), až po natáčení drobných filmů (Absolvent, Terapie, trailer k inscenaci Sebevrah)...
Divadelní spolek
uvádí hru
Ingrid Hustetowé a Beaty Mičerlichowé
Collegium Bohemicum uvádí...
17. 2. 2015 od 19:30
Císařský sál Muzea Města Ústí nad laBeM
vstup volný
HRAJÍ: Jan Donáth, Pavel Krajíček, Lucie Fulínová, Jana Bezemková,
Eva Burachovičová, Mikuláš Outrata
REŽIE: Petr Smyczek PŘEKLAD: Radek Čermák
HUDBA A DOPROVOD: Silvie Morasten
P ře d s t a v e n í s e k o n á s f i n a n č n í p o d p o ro u Č e s k o - n ě m e c k é h o f o n d u b u d o u c n o s t i .
WODNY MUŽ
WODNY
MUŽ
divadlodivadlo
divadlo
divadlodivadlo
divadlodivadlo
divadlodi
di
dlodivadlo
dlo
divadlodivadlo
divadlodivad
divad
25
yy,,
ppsse ,m,míríru
Dlouhé nnaa
Kanekalon,dread,design euuddooddrreeddu
Krátké
35š4f,cm
3fzšMkus
Střední
55š6f,cm
35zšMkus
95š1ff,cm
4fzšMkus
Natural,dread,design
výroba,dredů
opravy
,,
e
c
e
a
c
háčkování
zulltta
kkoonnzu rmmaa zahušťování
zzddaar
Hair,accessory,design
sponky,a,šperky
ncae,,
,
a
a
t
b
rzoul
kvoýn akárzmkau
zzda
tteellHH:: ,71144
f33,7
7
,
f
8
7
,
f
8
6
6f
Drea
k::
o
o
k
b
o
dyM
e
o
c
b
ffaace maaddeeHHmmee
ade
H
m
e
y
m
d
ay
DDrreead
kluby & hudba
kluby&hudba
EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR MUMIE
VELKÁ HRADEBNÍ 50, ÚSTÍ NAD LABEM
02/15
2. února | 20.00 | 80 Kč | KINO
Lucy (2014)
režie: L. Besson, 90 minut
4. února | 20.00 | 80 Kč | KINO
Chlapectví (2014)
režie: R. Linklater, 163 minut
6. února | 22.00 | DJ
Sound of Indies
by DJ Messiah & Worm
9. února | 20.00 | 80 Kč | KINO
Spring Breakers (2012)
režie: H. Korine, 94 minut
10. února | 20.00 | 50 Kč | ČTENÍ
Jaroslav Rudiš—Národní třída
hudební doprovod: Jirka Imlauf
13. února | 22.00 | DJ
Duck the Mainstream
16.—20. února | 20.00 | 80 Kč | KINO
Festival Severská filmová zima
přehlídka skandinávského filmu, info
na speciálních letácích a plakátech
18. února | 21.00 | DJ
Afterparty Po klauzurách
by DJ Murder Bear Doug & Aid Kid
20. února | 22.00 | DJ
MAX V MUMII, MUMIE V MAXU
DJ Funkenstein & Jan B.
23. února | 20.00 | 80 Kč | KINO
Bílý bůh (2014)
režie: K. Mundruczó, 114 minut
27. února | 21.00 | 150 Kč | KŘEST
Nauzea Orchestra (CZ)
supp. Kill The Dandies (CZ)
Každý čtvrtek po celý únor od 19:30
cestopisné audiovizuální přednášky
v režii ústecké agentury Hotrock.cz,
bližší info na speciálních plakátech
a na webu agentury.
kluby&hudbakluby&hudba
kluby&hudba
kluby&hudbakluby&
kluby&
akluby&hudba
kluby&hudbakluby&hud
kluby&hud
29
kluby & hudba
kluby&hudba
Doma
music pub
Masarykova 3125/18, ÚSTÍ N. L.
facebook.com/domamusicpub
VSTUPNÉ: 200
20. 3. /20h/
VISACÍ ZÁMEK
ˇ (pˇredprodej)
Kc
DUBEN
(datum upresníme)
ˇ
WOHNOUT
ˇ
MNÁGA
ˇˇ
A ZDORP
6. 6. /20h/
18. 4. /20h/
27. 3. /20h/
+ support: JOULY
ˇ
9. SRAZ MÁNICEK
kluby&hudbakluby&hudba
kluby&hudba
kluby&hudbakluby&
kluby&
akluby&hudba
kluby&hudbakluby&hud
kluby&hud
°
Michal Hruza
Tel.: 603 450 420 (J. Janecek)
ˇ I e-mail: [email protected] I www.horikusti.cz
31
restaurace & bary
T
OD
HA
restauracere
restaurace
re
NIČK
Y
RE
CE
P
Chcete
svého partnera
zaujmout dobrou večeří při svíčkách, ale zároveň si čas a jídlo chcete koordinovat sami? Máme zde skvělý tip pro páry, které
neignorují svátek sv. Valentýna, ale zároveň chtějí
tento den strávit v klidu doma a uzpůsobit si večer
přesně podle svého. Kupte lahvinku nějakého
dobrého vína, dvě svíčky a třeba i nějaký
drobný dáreček, který udělá radost. Hezky
prostřete stůl a můžete se vrhnout
na vaření. Enter doporučuje
toto skvělé tříchodové
menu.
SLADKÁ KŘIDÉLKA NA MEDU
JAKO HLAVNÍ CHOD
Ingredience: kuřecí křidélka (cca 500 g),
med (4 lžíce), sojová omáčka (3 lžíce), olej
(4 lžíce), česnek (3 stroužky), mletý pepř,
mletá paprika, skořice, sůl
TOUSTÍKOVÁ SRDCE JAKO PŘEDKRM
Ingredience: toustový chléb, vejce, sůl, zelenina na ozdobu (okurka, rajčátko, pažitka)
Postup: Opečeme dva plátky toustového chleba. Na pánvi usmažíme volské oko, které dáme
na spodní opečený toust a osolíme. Uprostřed
druhého opečeného toustu vykrojíme srdíčko.
Tento plátek položíme opatrně na volské oko
tak, aby žloutek zůstal ve vykrojeném srdci
a jemně posypeme pažitkou. Ukrojíme plátek
okurky a plátek rajčátka (můžeme též použít
vykrajovátko ve tvaru srdce).
Postup: Vytvoříme si ze surovin marinádu,
do které vložíme křidélka a necháme naložené
co nejdéle. Poté si na plech položíme pečící
papír, naložená křidélka vyskládáme na plech
a dáme péct do trouby, než budou křupavá
a zezlátnou. Jako přílohu zvolíme bagetku,
kterou dáme rozpéct v troubě a pokud nám
u tohoto chodu budou srdíčka chybět, můžeme
si je vykrájet do bagety.
HORKÉ MALINY JAKO DEZERT
Ingredience: maliny (mohou být mražené),
vanilkový cukr, jakákoliv zmrzlina ve vaničce,
šlehačka, zdobení (srdíčka)
Postup: Dáme maliny do hrníčku a rozehřejeme v mikrovlnce. Poté vyndáme,
vidličkou rozmačkáme, zasypeme vanilkovým
cukrem a zamícháme. Ještě na chvíli vložíme
do mikrovlnky a znovu prohřejeme. Ukrojíme
si zmrzlinu a zalijeme horkými malinami.
Na vrch dáme šlehačku, znovu jemně zalijeme
malinami a zasypeme malými srdíčky. -HH-
restaurace restaurace restaurace
estaurace restaurace res
33
CK
Cyklozájezdy
po Evropě
BONDO
Ústí nad Labem
Anglie na kole: Po stopách krále Artuše
Bretaň na kole
České Švýcarsko: Cyklotoulky
Elba na kole i pěšky: Ráj vůní, vůně ráje
Ennská cyklostezka
Holandsko na kole: Rovinkami za tulipány
Korsika na kole: Nejkrásnější ostrov
Lago di Garda: Ráj na kole pro začátečníky i borce
Mallorca na kole: Svěží vítr
Mosela a Sára na kole
Norsko na kole i pěšky: fjordy, hory, řeky
Portugalsko na kole: Atlantické a římské cesty
Provence na kole i pěšky
Řecko Zakythos: Na kole za plážemi
Skotsko na kole: Od Highland až po Skye
Šumava na kole: Kvilda
Švýcarská jezera na kole
Velká britská pouť na kole
Velká skandinávská pouť na kole
www.bondo.cz
restaurace & bary
restauracere
restaurace
re
RESTAURACE
PRAHA
POLÉVKY ~ HOTOVKY (70 Kč)
MINUTKY ~ NÁPOJE
JÍDLO S SEBOU
VENKOVNÍ POSEZENÍ
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 11:00 - 22:00
SO 17:00 - 23:00
Střekovské nábřeží 22
400 03 Ústí nad labem
tel.: 475 531 593
[email protected]
Klidná rodinná hospůdka na Střekovském nábřeží a v blízkosti labské cyklostezky.
PO - ČT 9.30 - 22.00 hodin
PÁ 9.30 - 23.00 hodin
SO 11.00 - 23.00 hodin
NE 11.00 - 21.00 hodin
Dětské
párty
Svatební
hostiny
RESTAURACE
DĚTSKÝ KOUTEK
ZAHRÁDKA
HŘIŠTĚ
Firemní
večírky
Stříbrnická 3030/2
400 11 Ústí n. L. (Severní Terasa)
tel.: 777 660 820
[email protected]
www.restaurace-cezar.cz
restaurace restaurace restaurace
estaurace restaurace res
37
restaurace & bary
restauracere
restaurace
re
Dobrý Fokus je jídlo s příběhem. Je to nový webový
portál, kde najdete vše o našem jídle a službách pro
Vás. Dobrý Fokus vznikl spojením lásky k jídlu a snahy
dát lidem s duševním onemocněním smysluplnou práci.
Fokus catering
Fokus La Buž
Literární kavárna
Fokus kafe Ústí nad Labem
Fokus kafe Teplice
Fokus mobilní kavárna
CAJOVNA
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 11 - 22:00
so - ne 14 - 22:00
U VYSMÁTÝ ŽÁBY
každou středu (10h)
cvičení s prvky
jogy, tai-chi, lory
akce!!!
při útratě nad 400,- kč
dostáváte čaj či vodní dýmku
dle vlastního výběru
zdarma!!!
Platí i pro skupiny max. 6ti osob :)
&
&
www.vysmatazaba.cz
10%
W. Churchilla č. 10 (naproti Vladimíru), Ústí n. L.,
tel.: 608 584 442, [email protected]
slevový
pón 15
kPlau
tí do 31. 3. 20
2. 2. (19h) cestovatelský pondělky
v žábě: Emilio uvádí - Austrálie
15. 2. (12h)Deskovky
(přijďte si zahrát různé hry)
17. 2. (17h)Mandaly (tvorba mandal)
19. 2. OSLAVA NOVÉHO
ČÍNSKÉHO ROKU KOZY
28. 2. (10h) Vysmátý deskovky (tentokráte hra BANG,
registrace nutná, viz FB)
Připravujeme: 6. 4. JOHNNY KOWALSKI
& THE SEXY WEIRDOS (UK) - klezmer punk
restaurace restaurace restaurace
estaurace restaurace res
39
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
OTEVÍRACÍ DOBA
A BLIŽŠÍ INFORMACE NA
TEL.: (lidová část) 475 209 126, (vědecká) 475 220 811
WWW.SVKUL.CZ/PRO-CTENARE/OTEVIRACI-DOBA/
4. 2. /17.00/
W. Churchilla 3
LITVA
Jaroslav Boháč
registrovaní čtenáři svkul,
majitelé rodinných pasů
a senior pasů
na akce knihovny vstup zdarma,
ostatní platí 50 kč
W. Churchilla 3
SEMINÁŘ
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Ludmila Makovská
rezervace: tel. 607 808 531,
e-mail: [email protected]
/vstup zdarma/
24. 2. /13.00/
W. Churchilla 3
HOW TO REALLY
USE ROLE-PLAY,
IMPROVISATION
AND PLAYS
17. 2. /17.00/
W. Churchilla 3
CESTOPISNÁ
MOZAIKA
K SEDMDESÁTCE
KNIHOVNY:
Metodický seminář
pro učitele angličtiny
s lektorem British Council
akreditováno MŠMT
/cena semináře 300 Kč/
SPOLEČNĚ
ZA PŘÍRODOU OD
MADEIRY PŘES AFRIKU
PO MADAGASKAR
24. 2. /17.00/
W. Churchilla 3
Zuzana Vařilová a Jiří Bálek
W. Churchilla 3
HORY JSOU BOŽÍ!
Horolezec Zdeněk Právec
- pro všechny dobrodruhy
od 8 let výše,
spojeno s malou dílnou
/vstup zdarma/
W. Churchilla 3
ČTEME? ČTEME! III.
VE SPOLUPRÁCI SE
ZUŠ EVY RANDOVÉ
Pásmo poezie žáků ze
3. - 6. roč. I. stupně
Literárně-dramatického
oboru
/vstup zdarma/
17. 2. /11.00/
18. 2. /16.30/
19. 2. /18.00/
18. 2. /17.00/
W. Churchilla 3
INDICKÝM
HIMÁLAJEM
PO TIBETSKÝCH
STOPÁCH
Jan Pokorný
BARMA
Topi Pigula
25. 2. /17.00/
W. Churchilla 3
KOSTARIKA
Mart Eslem a David Surý
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
41
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
www.usti-nad-labem.cz
R
VÝSTAVA
OBRAZŮ
„Hledání“
vystavuje:
Vlasta Borecká
od 2. 2. do 27. 2. 2015
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
►od 16. 2. do 28. 2. 2015 proběhne výstava návrhů
odevzdaných do soutěže „Kultivace veřejného prostoru
mezi obchodními domy OD Labe a OC Forum“
►VSTUPENKY V PRODEJI:
František Ringo Čech - „Ringova škola života a sexu“
3. 2. - Národní dům (290 Kč)
►PRODEJ:
KNIHY: Tajemství Českého středohoří; Obrazové album ze života
ústeckého archiváře F. J. Umlaufta; Ústecké retro (2. vydání);
Rozvoj města Ústí n. L.; Tak to bylo... I., II., III.; Pohádky Českého
středohoří; Krásy Ústí nad Labem fotografky Ludmily Hájkové
a synů s textem V. Houfka
PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY: karty, magnety, trička, hrnky,
čokomince, turistické vizitky - nové: Mariánský most, Kostel
Nanebevzetí Panny Marie, Labská stezka, 20 let Asociace
turistických informačních center, lokální značky, zástěra, taška,
reflexní páska, nafukovací míč, pláštěnka, geocachingové
hry Za pokladem Labské královny a Putování krajinou Labské
královny aneb sedm klíčů k pohádkovému pokladu
TRASY NETUŠENÝCH KRÁS: možnost zapůjčení audioguidů
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 9 - 17h / SO 9 - 12h
PALÁC ZDAR, Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí n. L.,
tel.: 475 271 700, [email protected],
[email protected]
Máte zájem vystavovat v galerii IS v rOCE 2015?
Kontakt: E. Povolná, 475 271 883, [email protected]
Výstava PETRA BEROUNSKÉHO
“MOJE DIVADLO” V GALERII OKO
POTRVÁ AŽ DO 8. 3. 2015
G
A
L
E R
I E O K O
PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU
MIROSLAVA HABRA “ZÁPAD USA”
OD 10. 3. 2015
rohypnol
Mississippi Aussig
Ústecký Blues & Boogie
pátek
13. února 2015
od 20:00
HOSPODA HAMBURG
Ústí n. L.
vstup: do klobouku
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
43
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
WWW.USTI.YMCA.CZ
5. 2. čt v 19.00
CESTOPISNÁ BESEDA: Rumunsko aneb země hraběte Drákuly
Hostem večera bude Denisa Cirt - dobrovolnice Evropské dobrovolné služby z YMCA
Baia Mare v Maramures v Rumunsku
Vinárna Podskalák, Lidické náměstí 5, Ústí nad Labem
19. 2. čt 17.00
HODINKA KRÁSY S DEGUSTACÍ VÍN
Prezentační a společenská akce partnerů YMCA pro dámy i pány
Club DOMA, Masarykova 18, Ústí nad Labem
26. 2. čt v 19.00
FILOSOFICKÝ KLUB: Kulturní dědictví, historické památky a jejich význam pro
společnost - Hostem večera bude Ing. Pavel Hušek - emeritní ředitel Památkového
ústavu a zahradní architekt
Čajovna u spícího draka, Bratislavská 22, Ústí nad Labem
Pravidelné aktivity:
DĚTSKÝ KOUTEK U ZVÍŘÁTEK
Obchodní centrum Sever - 2. patro, Mírové nám. 103/27, ÚL, [email protected],
tel: 733 643 243, otevírací doba: PO - PÁ 8.30 - 17.00 Hlídání dětí a volná herna pro rodiče
s dětmi, 2. - 6. 2. Cvičíme paměť - Pexeso a Hod na terč, 9. - 13. 2. Hrajeme si s tabletem a
Skládáme origami, 16. - 20. 2. Hledáme veverčiny oříšky a Razítkování, 23. - 27. 2. Malujeme
Českou vlajku a vystřihovánky
LEZECKÉ CENTRUM
Club DOMA, Masarykova 3125/18, ÚL , každý ČT 15 - 20 hod., vstup na stěnu: 50,-/30,- Kč
Kroužky lezení: 16 - 17 hod. pro děti
LUKOSTŘELBA
Tělocvična TJ SOKOL, Vaníčkova 9, ÚL, každý ČT 15 - 16 hod., Jednorázový vstup 100,- Kč
ORION - Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Drážďanská 106, 400 07, ÚL - K. Březno, tel: +420 477 753 636 , [email protected]
otevřeno PO - ČT 14 - 18 hod., ÚT Posilování a box, ST 15 hod. Stolní tenis, PO a ČT 15 hod.
Hra na klávesy, Akce vždy od 15 hod. viz. web
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
45
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
47
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
obchodní dům labe
...je poněkud přehlíženou perlou moderní architektury města Ústí nad Labem.
Oživit prestiž této stavby v očích Ústečanů by mohla výstava Labe-Máje-Priory, která
probíhá od 21. ledna do 19. března v Muzeu města Ústí nad Labem.
Jde o regionální verzi úspěšného projektu Kotvy-Máje dokumentujícího architekturu obchodních
domů v Československu v letech 1965-1975. Výstava řadí Labe mezi nejpovedenější realizace své doby.
Ústečtí muzejníci obohatili putovní výstavu o řadu artefaktů k historii obchodního domu.
Připomenou například původní obklad části fasády obchodního domu břidlicí, který žel při poslední
rekonstrukci zmizel. Obvodový plášť si však dosud zachoval své hlavní specifikum, které Labi zajišťuje
mimořádné postavení v architektuře obchodních domů v Československu. Efekt rozvlněné fasády
zvýraznil hliníkový obklad evokující lesk vodní hladiny a zároveň odolávající místnímu agresivnímu
ovzduší. I jeho část si můžete prohlédnout v expozici.
Zjistíte také, že v roce 1991 málem o tento skvost Ústí nad Labem přišlo. V rámci přípravy výstavy se
totiž podařilo objevit dosud neznámou studii k razantní rekonstrukci, naštěstí nerealizované.
Expozici rozšiřuje samostatná výstava k tvorbě
brněnské architektky, výtvarnice a designérky Růženy Žertové. Ta byla autorkou návrhu obchodního
domu Labe, i jiných vysoce hodnocených obchodních domů té doby, třeba Prioru v Pardubicích.
V rámci doprovodného programu se uskuteční několik komentovaných prohlídek obchodního
domu Labe, které vás zavedou i do prostor veřejnosti běžně nepřístupných, kde se zachovala řada
původních detailů. Sraz zájemců je v muzeu v 16.30 hod., a to 3. a 24. února.
Martin Krsek a Václav Houfek
České obchodní domy 1965–1975
21 01 – 19 04 2015
R
Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem
www.muzeumusti.cz
www.kotvymaje.cz
Otevřeno denně mimo pondělí
09 00 – 17 00
Růžena
Žertová
Architektka OD Labe
www.ruzenazertova.cz
LABE MÁJE
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
49
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
Studio Karima
ÚSTÍ NAD LABEM (Dům Haber, Stará 90) • 603 181 439 • [email protected] • www.karima.at
Orientální tanec
•9. a 23. února 16:20 - 17:20
zkušební hodiny pro začátečnice
•Od února začíná nový semestr kurzů
pro mírně pokročilé, středně pokročilé
a pokročilé tanečnice
•Nabízíme vystoupení orientálních tanečnic
na plesech, oslavách, večírcích, festivalech
a jiných společenských příležitostech...
• podrobnosti na www.karima.at
Alternativní
rodičovská iniciativa
• 21. února od 10:30
proběhne první setkání rodičů se zájmem
o alternativní výchovu, vzdělávání, zdravou stravu...
•více informací najdete na:
www.rodicovskainiciativa.estranky.cz
Zdravá výživa
Vás zve k nákupům: Po - Pá 9:30 - 17:30 (Hradiště 10, UL)
Info o krámečku a vybraný sortiment:
zdravé výživy, křemelinu, produkty na podporu a odkyselení organizmu najdete i na www.club-vital.cz
Horská Bouda
RŮŽOHORKY
Bouda Růžohorky (č.p.182)
Pec pod Sněžkou
www.ruzohorky.cz
Zimní sezóna v KRKONOŠÍCH
je velmi dobrým výchozím místem pro běžkaře, lyžování a pro pěší turistiku...
Lyžování
• Sagasserovy boudy - mírný svah, spíše pro začátečníky, vhodné pro děti (2 vleky)
• Portášky sjezdovka - pěkný svah pro pokročilé lyžaře,
moderní třísedačková lanovka (3 vleky)
(zajišťujeme zdarma odvoz lyžařského vybavení zpět na chalupu)
VÝLETY
Sněžka (lanovkou nebo pěšky), Pec pod Sněžkou, Velká Úpa a Jánské Lázně
NABÍDKA
Ubytování • Sauna • Domácí kuchyně (borůvkové knedlíky, couračka, koláč...)
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
51
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
Cesta
do pravěku
aneb
Vyrob si svého trilobita
Zábavně-vzdělávací odpoledne
s Muzeem Karla Zemana
15. 2. ne / 15:00
HRANIČÁŘ ústí n. l.
Populárně naučný film z roku 1955 vypráví příběh čtyř chlapců,
kteří se vydají na dřevěné loďce proti proudu času. Celé generace
dětí se díky němu seznámily s minulostí naší planety, s rostlinami
a živočichy, které zásluhou kreativity a trikového umění Karla
Zemana poprvé spatřily v pohybu.
Jeden z nejlepších dětských dobrodružných filmů je zároveň
průkopnickým dílem světové kinematografie. O jeho popularitě
svědčilo uvedení v americké distribuci v roce 1960 s novým,
rozšířeným úvodem.
Hrají: V. Bejval, P. Hermann, J. Lukáš, Z. Husták / Režie: K. Zeman
Více informací na: www.cinoherak-usti.cz
´
ˇ
ˇ umeleckych
Vecer
ˇ
chutovek na téma
INTIMITA
ˇ a kytice
ˇ
vecerem
provázeji´ vasek
´
ˇ
JIRKA cERNy
(divadelní, filmový i televizní herec, slamer)
DOBRA (SLÁMOVÁ)
(písničkářka & poeta)
ADAM VOSTÁREK
(poesie charismatického muzikanta)
ˇ
MILAN HOLEcEK
(intimní fotograf + člen Fotoklubu F99)
´
MUDr. JAN LiMAN
(teplický gynekolog)
FUD UJEP
(akt on-lájn: přímo na místě potřebné zakreslí studenti
Fakulty umění a designu ústečtí)
IGOR BARBOI TRIO
(akustická trojice Teplice - harmonika, kytara a violoncello)
www.collegiumbohemicum.cz
13. 2. 2015
u vlka / ústí n. l.
19:00 / 50Kč
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
53
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
55
KŘÍŽEM KRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
Další informace naleznete na cafenobel.ujep.cz nebo na hapteplice.cz
19. 2. 2015, 18.00, Hvězdárna Písečný vrch, Teplice
Mgr. Pavel Hošek
Madagaskar - laboratoř bohů
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.
5. 2. 2015, 18.00, Fokus kafe, Ústí nad Labem
Out of Africa
aneb Jak moderní lidé zabydlili svět
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás srdečně zve na setkání vědců a veřejnosti
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽE
KŘÍŽE
MKŘÍŽEMKRÁŽEM
KŘÍŽEMKRÁŽEMKŘÍŽEMKR
KŘÍŽEMKR
57
lifestyle & fun
enter enter e
obrázkový ostrov
zleva: Radka & Lenka
„Dělám, co mě baví“
Sluníčko. Lenka. Obrázkový. Procházková. Ostrov. Pařížská. Ústí. - pár slov, která mi jako
první přišla na mysl při tvorbě rozhovoru s osobou, které si za její dílo i podnikatelský
um velmi vážím. Lenka jest dámou, jejíž nezaměnitelné slunce vévodí mnohým jejím
výrobkům, ale i grafickým upoutávkám pro ostatní (např. loď Marie, červnový Family Fest).
Těžko si za tím vším představit jiného člověka, než toho, kterému úsměv z obličeje takřka nikdy
ne(z)mizí. A je úplně jedno, kolik vám je let: zakotvení v „Ostrově dobré nálady“ („plném absolutně
nepotřebných věcí pro každodenní život, ale nezbytně nutných pro každodenní radost“) znamená
potěšení pro všechny, kde se radost jen násobí...
Píše se rok 2000 „...a já začala známým a kamarádům rozdávat obrázky pro radost a pobavení. Odezva
byla pozitivní. Potom vzniknul nápad a s několika přáteli jsme začali podnikat, ale dodnes jsem to
vydržela jen já...“, říká - dámy a pánové, milí čtenáři - výtvarnice a kreslířka Mgr. Lenka Procházková.
Zdravíčko Lenko: Dovolte, abych vám do roku 2015 popřál vše dobré a zeptal se vás na
takové malé ohlédnutí za tím minulým...
Děkuji moc, spokojený rok 2015 přeji nám všem, a myslím si, že by mohl být... Ráda bych se ohlížela,
ale dívám se více dopředu, abych nenarazila, to je hned☺. Tak jen krátce: Vloni jsem musela
zavřít vysněný a nejkrásnější Ostrov dobré nálady v Litoměřicích a dodnes mě to mrzí, kdykoli se
v tom malebném městečku ocitnu, ale čísla jsou neúprosná. V roce 2014 jsem vydala v nakladatelství
Fortuna Libri dvě leporela pro tvořivé, za která se nestydím.
„Vše o obchodě a zákaznících jsme se s Radkou naučily na krásném dvorečku v centru města,
který ale našel jen málokdo... :-)“, píšete na www.obrazkovyostrov.cz. Co přesně vás
podnikání za ta léta naučilo a míníte, že teď už „víte všechno“..?
Když jsem byla zaměstnaná, nedokázala jsem přečíst výplatní pásku. Podnikání mě naučilo počítat,
bez toho to nejde, hodně vás to změní. Ale stále toho o obchodu vím málo, věci dělám
intuitivně a s chybami☺ A tak se snažím zas a znovu...
V Hrnčířské jste fungovaly od září 2008 do října 2010: pamatuju si, že tenhle stánek
na mne dýchnul jistou kouzelnou magií, učaroval mi svým umístěním vč. venkovní
lavičky. Mám pocit, že tím prvním příchodem jste si mne získaly nadobro - od té
doby se k vám rád vracím. Mělo by to podobně fungovat i s ostatními? Přibýváme...?
O tom krásným, dobře ukrytým místě v centru města ani nemluvte. Měl to být sklad s dílnou
a obchůdkem, ale na lavičku k nám o polední pauze chodily prodavačky z okolních obchodů se
svačinou, někdo jiný přišel málokdy. Pak se roztočila čísla, člověk začal jinak přemýšlet a octly
jsme se díky náhodě a vstřícnosti pana Peška v Pařížské ulici. Hra na obchod skončila, začalo
opravdu prodávání. A zatím stále přibýváte, a zatím stále chválíte...
Většina čtenářů vás zná z „Ostrova dobré nálady v Pařížské ulici“, kterému vévodí
vaše sluníčko ve štítu. Slunce je, míním, vlastně takovým vaším logem, značkou...
Ptám se: proč slunce a jakou roli vlastně hraje tato hvězda ve vašem životě?
Narodila jsem se v Ústí a 70. a 80. léta v ulicích našeho města bych už nechtěla. Nejen proto,
že nebylo ráno vidět z jednoho chodníku na druhý, a třeba několik týdnů v kuse... Kde je
slunce, tam jsou spokojení lidé a pohoda... I když slunce všechno nezmůže, také se musíme
snažit, to je jasné.
A jak to vnímá vaše prodavačka Radka Šedivá, s níž se o krámkové metry čtvereční
léta dělíte? Jste s ní spokojena a je pro vás tou „pravou rukou“, o jaké jste vždy snila?
Radka je paní krámku a metry jsou jen její. Já všechno
hlídám a řídím a vymýšlím a sháním, ale prodávat jako
ona neumím a pletu se jí do toho co nejméně. Kdyby
Radka mohla být víckrát, žádná čísla by mě nikde
nedostala.
Průvodcem rodinným i pracovním životem je
vám také váš manžel, který se věnuje překladům
do angličtiny. Jak moc na jeho názor dáte a čím
se navzájem ovlivňujete? A na jaké cestě byste
jednou rádi viděli stát vaše děti..?
Manžel je ten, který mě drží při zemi ve všech směrech
☺, a já ho zase učím létat, takže sehraná dvojka☺
Spokojený osobní život, stejně jako zdraví, je základ
pro vše ostatní, bez něj bych nebyla, kde jsem.
Obchodník není, ale o tom, co mi říká, vždy přemýšlím.
A děti necháme, ať si vyberou, ty starší to už udělaly
a nevedou si špatně, hlavně ať jsou slušnými lidmi!
Naší životní filozofií je kalokagathia.
er enter enter enter enter enter
enter enter enter enter
59
lifestyle & fun
enter enter e
Kromě výrobní a prodejní činnosti se věnujete
„Výtvarným dílnám“ pro děti. Jaké aktuální kurzy
v „Ateliéru dobré nálady“ probíhají či teprve budou,
a koho byste v nich nejraději potkávala..?
To je taková moje libůstka, vzpomínka na staré časy. Kursy
jsou naplněny, nakonec se vytvořily uzavřené skupiny dětí,
které docházejí pravidelně a se kterými si výtvarně hraji,
a nenápadně se jim snažím vysvětlit, že skutečné hodnoty
nejde spočítat ani změřit, a že radovat se dá z obyčejných věcí.
Z vaší tvorby si dovolím vypíchnout výrobky mne nejbližší: Podlouhlý závěsný kalendář,
dále všechny pohledy, plakáty, záložky, vymalovánky, vystřihovánky , kterými lze potěšit
nejednu třídu, školu či festival (např. Útulek Fest)...; s oblibou obdarovávám také vašimi
samolepkami (mj. „Pozor: Jedou děti“) i dřevěnými štítky na dveře („Garáž, Ředitelna, WC,
Škola, Půda, Pracovna...“). Na které vaše „dítko“ jste nejvíc hrdá..?
Pochybuji stále o všem, takže o hrdosti nemůže být řeč. Vděčnost za to, že se obrázky lidem - a hlavně
dětem - líbí, je pocit, který mám, když někdo chválí.
V roce 1992 jste vystudovala obory český jazyk a výtvarná výchova na pedagogické
fakultě UJEP. Po několikaletém učení v roce na gymnáziu v Ústí n. L. Jateční jste se roku
2004 rozhodla vstoupit na “podnikatelskou dráhu”... Byl to opravdu ten správný krok?
A nedumáte někdy nad tím, že byste se znovu nechala „bezstarostně“ zaměstnat na
některé z ústeckých škol či fakult..?
Co by kdyby... to nemá cenu. Na učení na gymnáziu vzpomínám ráda a v tom nejlepším, děti studentů
dnes ke mně chodí do ateliéru, to je pro mě velké uznání. Necítím se jako podnikatelka, dělám, co mě
baví a považuji to za velké štěstí. To, že toho občas mám jako buchet..., a kdo nemá. Bezstarostnost
v zaměstnání je vykoupená poslušností a loajalitou.
Když stojím uprostřed té vaší „pozitivní a pestré barvičkiády“ (tj. na krámě obklopen
všemi těmi výrobky) přeju vám, abyste měla od rána do večera narváno tak, jak by si
„ostrov“ vaší krásy zasloužil. Ovšem nejsme v Praze, Brně, nebo v Berlíně... v Ústí
„mechanismus“ funguje jinak... Jak vlastně - a dá se s tím něco dělat?
To kdybych věděla, mám o starost méně☺ Pro nás s Radkou je každý den tržba zázrak a modlíme
se za to, aby aspoň takto plynuly další dny... a nepřestáváme věřit, že to půjde. Ale někdy je to hodně
napínavé!
Nezeptal jsem se na něco, nač byste ráda? Prosím, vemte si poslední slovo...
Přeji všem Ústečanům, aby viděli, kolik věcí se k lepšímu změnilo, byli méně kritičtí a snažili se sami
být prospěšní a radovali se z toho, že už i v našem městě svítí slunce. Vám děkuji za milý rozhovor.
Přeju vám i celému „Obrázkovému ostrovu“ ten nejukotvenější rok 2015 plný veselých změn, vtipných
her, nápaditých a hlavně dobrých lidí.
Za redakci Emilio
Platnost 10. – 14. února 2015 (neplatí pro nákup knih)
20 % SLEVA na nákup dárků k Valentýnu
www.obrazkovyostrov.cz
er enter enter enter enter enter
enter enter enter enter
61
lifestyle & fun
enter enter e
KAM
NA
LYŽE
V
OKOLÍ
ANEB PŘEHLED STŘEDISEK DO HODINY OD ÚSTÍ
Letošní způsob zimy zdá se být poněkud podivný. Ochlazení střídá oteplení a naopak a televizní rosničky ne a ne se s předpovědí trefit. Naštěstí existuje umělý sníh
a i když to není žádná sláva, tak lyžovat se dá. Budeme doufat, že únor konečně
přinese to správné zimní počasí a s ním přijde i vymýšlení lokalit na zimní radovánky. Dáme vám tedy pár tipů, kam se můžete vydat v blízkém okolí...
TELNICE - 20 km od Ústí
Tato lokalita je z Ústí nejblíž. Motoristé využijí velké parkoviště přímo pod lanovkou. Veřejná
doprava má zastávku 100 m pod lanovkou. V areálu najdeme 5 vleků + tzv. kolotoč, který
je určen pro ty nejmenší a nově otevřenou dvousedačkovou lanovku. Vybrat si můžete z 9
sjezdovek, které se samozřejmě liší náročností (od modré až po černou). Celodenní permice
pro dospělé za 400 Kč a děti + senioři za 300 Kč. Více info: www.ski-telnice.cz.
BOUŘŇÁK - 35 km od Ústí
Největší skiareál v okolí nabízí 6 vleků a 6 sjezdovek pro méně náročné i náročné lyžaře
s krásným výhledem na České středohoří. Dopravíte se buďto autem, nebo můžete využít
i hromadnou dopravu. Pokud se rozhodnete pouze pro večerní lyžování, SKIbus vás do areálu
dopraví zdarma. Dospělého vyjde celodenní permice na 380 Kč a pro děti 250 Kč. Pro večerní
lyžování pak platí jednotná cena 250 Kč. Více info: www.scbournak.cz.
POLEVSKO + LUŽ - 50 km od Ústí
V okolí Ústí se nenacházejí jen výše zmíněné lokality, ale je možné navštívit i poněkud
menší, ale o nic méně zajímavější střediska. Na Polevsku nás 400 m dlouhá poma vyveze na
dvě sjezdovky (červenou a modrou). Jednotlivá jízda stojí 12 Kč. Skiareál Luž nabízí dva vleky
se dvěma sjezdovkami. Jízdné stojí 15 Kč. Více info: www.arealpolevsko.cz, www.skiluz.cz.
JEDLOVÁ + PODLUŽÍ - 60 km od Ústí
Říká se, že je Jedlová nejhezčím místem pro lyžování a snowboarding v Lužických horách.
Do střediska se můžete dostat autem, vlakem i autobusem. Areál nabízí 4 sjezdové tratě se
dvěma vleky. Dospělí zaplatí za jízdu 20 Kč, děti 15 Kč. V blízkém okolí se nachází další menší
areál v Horním Podluží se dvěma vleky a dvěma sjezdovkami. Areál je sice menší, ovšem
výhodu skýtá v celodenním nepřerušeném provozu, tedy od 9.00 do 20.00 hod. Jedna jízda
stojí 10 Kč. Více info: www.sport-jedlova.cz, www.timski.cz.
-ZA-
ZAJÍMAVOST!
V blízkosti Ústí n. L. se nachází jedna
z nejoblíbenějších zimních lokalit
pro vyznavače kiteboardingu.
Víte, kde se nachází?
Odpověď: Kousek za Petrovicemi nad vesnicí Adolfov.
Sponzorem této rubriky je:
er enter enter enter enter enter
enter enter enter enter
63
lifestyle & fun
enter enter e
LEHKÉ
TĚŽKÉ
SUDOKU SUDOKU
Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a v každé
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.
ZDROJ: KAMPOCESKU.CZ
Anežský klášter, založený sv. Anežkou Českou a králem Václavem I., vznikl v letech 1233-1234
a sama Anežka ...(TAJENKA). Klášter byl jedničnou stavbou, protože poprvé u nás byla
použita gotika takového rozsahu. Dnes jsou zde ostatky některých králů a osobností.
er enter enter enter enter enter
enter enter enter enter
65
již
seznam míst
85
CENTRUM • Informační středisko • Muzeum města Ústí n. L. • Severočeská vědecká knihovna • U Vlka
• Magistrát města Ústí n. L. • Contours Fitness • Trafika “V Jirchářích” • Expres pekárna
• Zdravá výživa • Kavárna “Galerie” • Národní dům • Dům kultury • Hamburg • Kafé Bárka
• Čajovna U Vysmátý žáby • Legends Rock Café • Hraničář • Pekárna u muzea • BubbleMania
• Báchorka • Ústecký kraj • OC Forum: Eiffel Optic, Fluvio - Julius Meinl Café • Na Rychtě
• Severočeské divadlo • Bontonland • Knihkupectví „U Berana“ • Pekárna (Revoluční ul.)
• Mumie • SWIS • Trafika „ZDAR“ • Obrázkový ostrov • Big Bang! • DOMA • Simware • Café Max
• BON BON • Etnomagic • Fokus La Buž • Pizza/Kebab (Pařížská ul.) • Lardon • Irská Sport Pub
• Hospůdka „U Beránka“ • Pizza/Kebab (Masarykova ul.) • Nová Akropolis • Mlsnej Kocour
• Pekárna Inpeko (Grand) • Grill & Pub • Kadeřnictví + Vinotéka (Masarykova ul.)
• UJEP (knihovna) + kampus • Hotel Vladimír • OC Sever (Štýbr) • Veterina Tůma - Král
• HUDEBNINY-ÚSTÍ.cz • Mexická (restaurace) • Retro´s Steakhouse • Zimní stadion (vrátnice)
• OD Labe (papírnictví) • Chaloupka • Galerie OKO • Tribal Tattoo • Lékárna Alphega
KLÍŠE
• Koleje UJEP • FF UJEP • Trafika Hvězda • Gastro Hvězda • Bowling Restaurant • Gymnázium
S. TERASA • Zdravotní středisko “pod Horizontem” • Gymnázium • Masarykova nemocnice • Stodola
STŘEKOV • Restaurace Praha • Hrad Střekov • Činoherák
K. BŘEZNO• ZOO Ústí n. L. • VŠEBOŘICE • Kocanda
PŘEDLICE • Amibeauty • DOBĚTICE • Péxis • Cézar
NEŠTĚMICE • Club Vegas • VAŇOV • Kotva
...TENTO POČET NEUSTÁLE ROZŠIŘUJEME!
Výčet distribučních míst najdete na www.enterUL.cz
HLEDÁME NOVÉ PARTNERY
Enter - MKČR E 18764, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí n. L., e-mail: [email protected]
Redakce: Jiří „Póža” Poživil, Josefína Juhasová, Joky, Hanička Hammerlová
Šéfredaktor: Emil „Emilio” Dvořák • Grafika: Rozka Pidrmanová, inzerenti
Periodicita: měsíc • rozsah: 68 stran, náklad: 5.000 ks • distribuce: Ústí nad Labem
Vydavatel: Zbyněk Andráš © 2009 - 2015. Všechna práva vyhrazena. Změna programu vyhrazena.
Za správnost informací ručí jednotlivé organizace a inzerenti samostatně!
INZERUJTE U NÁS JIŽ OD 1.500 Kč! Pište na [email protected]
nebo volejte tel. 739 312 901 - uzávěrka na BŘEZEN je 13.02.!!!
Partnery měsíčníku Enter ULjsou:
JUDr. Pavel Mareček REHABILITACE
DVOŘÁKOVÁ
míst
KDE SI MŮŽETE ZDARMA VZÍT ENTER:
er enter enter enter enter enter
enter enter enter enter
67

Podobné dokumenty