ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

ve formátu PDF
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Praha 5-Jinonice, U kříže 8, PSČ 158 00, telefon: 251 080 111
IMS zodpovídá za bakalářský studijní obor Mezinárodní teritoriální studia, magisterské studijní obory Mezinárodní
teritoriální studia v zaměřeních na americká studia, evropská studia, německá a rakouská studia, ruská a
východoevropská studia a západoevropská studia a za doktorandské studijní obory Mezinárodní teritoriální studia a
Moderní dějiny. Tyto obory jsou akreditovány v rámci studijního programu 6702 Mezinárodní teritoriální studia.
IMS rozvíjí vědeckou činnost v oblasti teritoriálních studií s akcentem na sféru historiografickou, politicko-právní,
sociálně-kulturní a ekonomickou.
Ředitel institutu
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
[email protected]
Zástupce ředitele
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
[email protected]
Tajemník ústavu
PhDr. Lucie Filipová
filipová@fsv.cuni.cz
Sekretariát - Jinonice
Marcela Bílková
[email protected]
Růžena Černá
[email protected]
Sekretariát - Rytířská
PhDr. Lucie Brožová
[email protected]
Studijní referentka
Jana Vokatá
[email protected]
mmm
Katedra amerických studií
Vedoucí:
Doc. PhDr. Miloš Calda
[email protected]
Mgr. Petr Anděl
[email protected]
PhDr. Vít Fojtek
[email protected]
Mgr. Štěpánka Korytová-Magstadt, Csc.
[email protected]
Mgr. Kryštof Kozák
[email protected]
Prof. PhDr. Svatava Raková, Csc.
[email protected]
PhDr. Francis D. Raška PhD.
[email protected]
Ing.Mgr.Magdalena Fiřtová
[email protected]
PhDr.Jiří Hanuš
[email protected]
JUDr.Radomír Jungbauer
[email protected]
Prof.Joseph D.Lewandowski
[email protected]
Členové katedry:
Externí vyučující:
Prof. Otto Pick
PhDr. Vít Smetana, PhD.
[email protected]
PhDr. Dana Beladová
[email protected]
Interní doktorandi:
Compiled 7.1.2016 19:46:40 by Document Globe ®
1
William French, B.A., J.D.
[email protected]
Mgr. Milan Hroníček
[email protected]
Mgr. Martin Jonáš
[email protected]
Mgr. Igor Mrkajl
[email protected]
Mgr. Jana Sehnálková
[email protected]
Katedra německých a rakouských studií
Vedoucí:
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
[email protected]
Privatdozent Dr. Volker Zimmermann
[email protected]
Doc. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
[email protected]
PhDr. Miroslav Kunštát, PhD.
[email protected]
PhDr. Ota Konrád, PhD.
[email protected]
PhDr. Anita Pelánová, PhD.
[email protected]
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, PhD.
[email protected]
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
[email protected]
PhDr. Petr Šafařík
[email protected]
PhDr. Lucie Filipová
[email protected]
PhDr. Kateřina Králová
[email protected] cz
PhDr. Tomáš Nigrin
[email protected]
Členové katedry:
Externí vyučující:
Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Brandes
Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
[email protected]
PhDr. David Emler
[email protected]
PhDr. Zuzana Krahulcová
[email protected]
PhDr.Zuzana Lizcová
[email protected]
Nina Lohmann, M.A.
[email protected]
PhDr. Soňa Mikulová
[email protected]
Mgr. Martin Palán
[email protected]
Mgr. Teťjana Pavluš
[email protected]
PhDr. Monika Práchenská
[email protected]
PhDr. Jan Ryjáček
[email protected]
PhDr. Martin Valenta
[email protected]
Interní doktorandi:
Katedra ruských a východoevropských studií
Vedoucí:
Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
[email protected]
PhDr. Slavomír Horák, PhD.
[email protected]
PhDr. Eva Irmanová, CSc.
[email protected]
PhDr. Michal Kubát
[email protected]
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
[email protected]
Členové katedry:
Compiled 7.1.2016 19:46:40 by Document Globe ®
2
PhDr. Marek Pečenka
[email protected]
Prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.
[email protected]
Mgr. Karel Svoboda
[email protected]
PhDr. Miroslav Šesták, CSc.
[email protected]
PhDr. Jan Šír
[email protected]
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
[email protected]
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
[email protected]
PhDr. Bohdan Zilynskyj
[email protected]
PhDr. Jaroslav Cuhra
[email protected]
Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
[email protected]
PhDr. Oldřich Tůma
[email protected]
Mgr. Martin Čížek
[email protected]
Mgr. Arutjun Kirakosjan
[email protected]
Mgr. Ondřej Klípa
[email protected]
Mgr. Daniela Kolenovská
[email protected]
Mgr. Hana Klamková
[email protected]
Mgr. Petr Novák
[email protected]
PhDr. Štěpán Pellar
[email protected]
PhDr. Tomáš Vojta
[email protected]
Externí vyučující:
Interní doktorandi:
Katedra západoevropských studií
Vedoucí:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
[email protected]
Doc.Ing. Petr Drulák, Ph.D
[email protected]
PhDr. Zuzana Kasáková
[email protected]
PhDr. Ondřej Matějka
[email protected]
PhDr. Michel Perottino,PhD.
[email protected]
PhDr. Jiří Rak
[email protected]
PhDr. Lenka Škrábalová
[email protected]
Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
[email protected]
Mgr. Eliška Tomalová
[email protected]
Mgr. Jan Váška
[email protected]
Ing. Štěpánka Zemanová
[email protected]
PhDr. Petr Janyška
[email protected]
Otomar Krejča, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Laura Laubeová
[email protected]
PhDr. Petra Novotná
[email protected]
PhDr. Klára Polednová Ph.D.
[email protected]
Benoit Chatard Ph.D.
[email protected]
JUDr. Marie Chatardová
[email protected]
Členové katedry:
Externí vyučující:
Compiled 7.1.2016 19:46:40 by Document Globe ®
3
Prof. Alan Butt-Phillip
[email protected]
Prof. Iain McLean
[email protected]
Prof. Arséne Verny
[email protected]
Prof. Jacques Rupnik, M.A., Ph.D.
[email protected]
Mgr. Vladimír Bartovic
[email protected]
Mgr. Markéta Brüstlová
[email protected]
Interní doktorandi:
PhDr. Jan Hauser
[email protected]
[email protected]
Mgr. Daniel Hnízdo
[email protected]
Mgr. Tereza Hořejšová
[email protected]
Ing. Tereza Svačinová
[email protected]
[email protected]
Mgr. Marie Bydžovská
[email protected]
PhDr. Lucie Brožová
[email protected]
Mgr. Jan Látal
[email protected]
PhDr. Kristýna Hercegová
[email protected]
PhDr. Zuzana Kunská
[email protected]
PhDr. Traian Urban
[email protected]
Mgr. Tomáš Weiss
[email protected]
Compiled 7.1.2016 19:46:40 by Document Globe ®
4

Podobné dokumenty

ve formátu PDF

ve formátu PDF Interní doktorandi:

Více

Stáhnout

Stáhnout Představenstvo HKP–Předseda: Petr Kužel; Místopředsedové: Ing. Bohumil Mach, Ing. Jitka Albrechtová, Otakar Čapek, Ing. Michal Kotlín; Členové: Ing. Petr Kuchár, Ing. Vladimír Srp, Ing. Petr Knapp,...

Více

cimbál a asimilace české miNority v texasu Jesse A. Johnston

cimbál a asimilace české miNority v texasu Jesse A. Johnston ale také fotografovali a dali vzniknout i zvukovým nahrávkám, které potom nabízeli k prodeji.4 V neposlední řadě je význam Bacovy kapely v  jejím nástrojovém obsazení (cimbál, housle, buben, dechov...

Více

List1 Stránka 1 A VŮBEC rock-big-beat/Praha DÁŠA VOKATA folk

List1 Stránka 1 A VŮBEC rock-big-beat/Praha DÁŠA VOKATA folk HUDBA PRAHA alternative rock/Praha IDIOT CRUSOE underground/Brno IVAN MAGOR JIROUS básník/Prostřední Vydří Stránka 1

Více