1. - Xerox

Komentáře

Transkript

1. - Xerox
Verze 1.0
Březen 2006
DocuColor 5000
Uživatelská
příručka
©Copyright 2006 by Xerox Corporation. All Rights Reserved.
Ochrana autorského práva zahrnuje všechny formy a obsahy chráněných materiálů nepovolených ustanovením zákonného
práva nebo v něm zaručených včetně, a to bez omezení, materiálů generovaných softwarovými programy, které se zobrazí na
obrazovce, jako jsou styly, šablony, ikony, zobrazení, pohledy atd.
Xerox® a všechna jména výrobků a čísla výrobků Xerox zmíněná v této publikaci jsou obchodní značkou XEROX
CORPORATION. Ostatní značky společností a jména výrobků mohou být obchodními značkami nebo registrovanými
obchodními značkami příslušných společností a jsou také tak oznámeny.
Tento výrobek obsahuje software vyvinutý společností Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Obsah
Konvence
vii
Symboly.......................................................................................................vii
Bezpečnostní upozornění
ix
Elektrická bezpečnost.................................................................................. ix
Odpojení stroje......................................................................................... x
Laserová bezpečnost .................................................................................. xi
Severní Amerika ..................................................................................... xi
Evropský trh (EU) a ostatní trh................................................................xii
Bezpečnostní normy....................................................................................xii
Severní Amerika .....................................................................................xii
Evropský trh (EU) a ostatní trh................................................................xii
Bezpečnost údržby .....................................................................................xiii
Bezpečnost provozu ...................................................................................xiii
Bezpečnost před ozónem...........................................................................xiv
Poznámky
xv
Vyzařování na radiových frekvencích......................................................... xv
FCC v USA ............................................................................................ xv
V Kanadě (ICES-003) ............................................................................ xv
Regulační informace pro RFID ..............................................................xvi
Použití bezpečného zvlášť nízkého napětí.................................................xvi
Certifikace v Evropě ...................................................................................xvi
V USA je protizákonné ............................................................................. xviii
V Kanadě je protizákonné .......................................................................... xx
Poznámky k ochraně prostředí pro USA ....................................................xxi
Poznámky k ochraně prostředí pro Kanadu ..............................................xxii
Recyklace a likvidace výrobku.................................................................. xxiii
Severní Amerika .................................................................................. xxiii
Evropská Unie......................................................................................xxiv
Ostatní země........................................................................................xxiv
Uživatelská příručka DocuColor 5000
i
1.
Přehled
1-1
Identifikace součástí digitální tiskárny .......................................................1-2
Vnější součásti......................................................................................1-2
Zásobník papíru 1 a 2 ......................................................................1-4
Ostatní vnější komponenty ...................................................................1-4
Nádoba na odpadní suchý inkoust / toner........................................1-4
Jističe zemnicího chrániče (GFI) ......................................................1-5
Identifikace vnitřních komponent ..........................................................1-6
Štítek sériového čísla .......................................................................1-6
Zásobníky se suchými inkousty / tonery...........................................1-7
Transportní modul ............................................................................1-7
Zásuvná jednotka transportu papíru.................................................1-8
Výstupní modul ................................................................................1-9
Dráha papíru v digitální tiskárně .........................................................1-10
Uživatelské rozhraní (UI) .........................................................................1-11
Oblast menu aplikace .........................................................................1-13
Menu System .................................................................................1-13
Podrobnosti o stroji....................................................................1-14
Menu Help ......................................................................................1-15
Stavová oblast úlohy / systému ..........................................................1-16
Souhrn údajů o úloze .....................................................................1-16
Oblast znázornění stroje a zpráv ........................................................1-17
Oblast stavu zásobníků papíru ...........................................................1-19
Hlavní ovládací tlačítka .......................................................................1-19
Přihlášení a uživatelská úroveň......................................................1-19
Aktuální úroveň uživatele ..........................................................1-20
Jazyk ..............................................................................................1-20
Úsporné napájení ...........................................................................1-21
Pauza .............................................................................................1-22
Oblast stavu suchých inkoustů / tonerů ..............................................1-23
Tlačítka operátora a administrátora ....................................................1-24
Účtování a čítače............................................................................1-25
Spotřební materiál ..........................................................................1-27
Tlačítka pro Administrátora ............................................................1-28
Přemístění digitální tiskárny ....................................................................1-29
Aktualizace dokumentace zákazníka ......................................................1-29
ii
Uživatelská příručka DocuColor 5000
2.
Vlastnosti zásobníků papíru
2-1
Přehled ......................................................................................................2-1
Okno Vlastnosti zásobníků papíru....................................................2-2
Aktuální informace o zásobníku .......................................................2-3
Není k dispozici pro … .....................................................................2-3
Automatické přepínání zásobníků ...............................................2-3
Automatická volba papíru ............................................................2-3
Povolit / zakázat ...............................................................................2-3
Velikost.............................................................................................2-4
Zákaznická velikost papíru ..........................................................2-4
Typ ...................................................................................................2-4
Gramáž ............................................................................................2-4
Profil vyrovnávače ............................................................................2-4
Profil vyrovnání ................................................................................2-5
Display … .........................................................................................2-5
Tlačítko Help ....................................................................................2-5
Základní informace o papíru......................................................................2-6
3.
Informace o papíru
3-1
Seznam doporučených materiálů (RML) ...................................................3-1
Manipulace s papírem ...............................................................................3-1
Pokyny pro papír .......................................................................................3-3
Zvlnění ..................................................................................................3-4
Specifikace papíru ................................................................................3-5
Pokyny pro průsvitky.............................................................................3-6
Indexové proložky .................................................................................3-6
Děrovaný papír .....................................................................................3-7
Jednostranné tiskové úlohy..............................................................3-7
Oboustranné tiskové úlohy...............................................................3-7
Hlavičkové papíry..................................................................................3-8
Zákaznická (nestandardní) velikost papíru ...........................................3-8
Konverzní tabulky gramáže papíru............................................................3-9
Specifická konverze gramáže ...............................................................3-9
Rozsahy konverze gramáže ...............................................................3-10
Zakládání papíru......................................................................................3-11
Nastavení vzduchu zásobníků papíru: ....................................................3-12
Chybné informace o zásobě papíru v zásobníku ....................................3-13
Uživatelská příručka DocuColor 5000
iii
4.
Příslušenství
4-1
Zásobníky 3 a 4 (Druhý vkládací modul) ...................................................4-1
Identifikace částí ...................................................................................4-1
Dráha papíru .........................................................................................4-2
Pokyny pro papír...................................................................................4-3
Specifikace papíru ................................................................................4-4
Vkládání papíru.....................................................................................4-5
Nastavení vzduchu zásobníků papíru...................................................4-5
Uvolnění uváznutého papíru .................................................................4-6
Fyzikální údaje ......................................................................................4-6
Rozměry ...........................................................................................4-6
Hmotnost ..........................................................................................4-6
Požadavky na podlahovou plochu....................................................4-6
Vysokokapacitní stohovač .........................................................................4-7
Identifikace částí ...................................................................................4-9
Řídící panel ......................................................................................4-9
Chladicí ventilátor...........................................................................4-10
Dráha papíru .......................................................................................4-12
Horní vykladač ...............................................................................4-12
Stohovací vykladač ........................................................................4-12
Přímý výstup...................................................................................4-12
Pokyny pro papír.................................................................................4-13
Doporučení k baseline / centerline .................................................4-13
Specifikace papíru ..............................................................................4-14
Vyprázdnění Stohovacího vykladače..................................................4-15
Volba možností ...................................................................................4-16
Jak zapnout Automatické přepínání výstupu..................................4-16
Použití koncového zařízení DFA.........................................................4-17
Odstranění uvázlého papíru................................................................4-17
Odstranění uvázlého papíru v Přímém výstupu .............................4-18
Odstranění uvázlého papíru v Horním a Stohovacím vykladači.....4-19
Údržba ................................................................................................4-19
Řešení problémů.................................................................................4-20
Ztráta napájení ...............................................................................4-21
Stohovač se sponkovačem (CSS)...........................................................4-22
Identifikace částí CSS.........................................................................4-22
Řídící panel ....................................................................................4-23
Požadavky na elektrickou síť a na prostředí.......................................4-24
Specifikace papíru ..............................................................................4-24
Dráha papíru ..................................................................................4-26
Použití Stohovače se sponkovačem ...................................................4-27
iv
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Doporučení a tipy ...........................................................................4-27
Doporučení pro sponkování ...........................................................4-27
Specifikace papíru pro sponkování ................................................4-28
Pozice sponek ................................................................................4-29
Kapacita sponkování pro různé typy a gramáže papíru......................4-31
Vyprázdnění Stohovače se sponkovačem..........................................4-31
Odstranění uvázlého papíru................................................................4-32
Objednání a založení sponek .............................................................4-33
Údržba stohovače se sponkovačem ...................................................4-34
Čištění stohovače se sponkovačem...............................................4-34
Řešení problémů.................................................................................4-34
Ztráta napájení ...............................................................................4-37
5.
Řešení problémů
5-1
Všeobecné problémy.................................................................................5-1
Odstranění uvázlého papíru ......................................................................5-5
Uváznutí papíru v zásobnících papíru ..................................................5-6
Uváznutí papíru v Horní transportní oblasti ..........................................5-7
Uváznutí papíru v Transportním modulu...............................................5-8
Uváznutí papíru ve Výstupním modulu .................................................5-9
Uváznutí papíru v dráze papíru za pravými a levými dveřmi ..............5-10
Odstranění uvázlého papíru při oboustranném tisku......................5-12
Chybové kódy..........................................................................................5-14
6.
Technické údaje
6-1
Specifikace Digitální Tiskárny....................................................................6-1
Elektrické napájení................................................................................6-1
Specifikace .......................................................................................6-1
Příkon ...............................................................................................6-1
Zahřívací doba .................................................................................6-1
Čas do prvního výtisku .....................................................................6-1
Spolehlivost ......................................................................................6-1
Požadavky na prostředí ........................................................................6-2
Okolní teplota a vlhkost ....................................................................6-2
Nadmořská výška.............................................................................6-2
Osvětlení ..........................................................................................6-2
Hladina hluku ...................................................................................6-3
Emise ozónu ....................................................................................6-3
Prach ................................................................................................6-3
Kapacity ................................................................................................6-4
Uživatelská příručka DocuColor 5000
v
Kapacita zásobníků ..........................................................................6-4
Schopnost zpracování......................................................................6-4
Kapacita Výstupního vykladače .......................................................6-4
Tiskové výkony.................................................................................6-5
Fyzikální charakteristiky........................................................................6-6
Rozměry Digitální tiskárny................................................................6-6
Hmotnost Digitální tiskárny...............................................................6-6
Požadavky na podlahovou plochu....................................................6-6
Tabulka metrické konverze........................................................................6-7
7.
Údržba
7-1
Postupy čištění ..........................................................................................7-1
Čištění digitální tiskárny ........................................................................7-1
Čištění obrazovky UI.............................................................................7-2
Čištění oblastí Druhého Transportu a Vytvrzovací jednotky .................7-2
Čištění dráhy papíru..............................................................................7-6
Výměna spotřebních materiálů................................................................7-11
Výměna zásobníku suchého inkoustu / toneru ...................................7-12
Výměna nádobky na odpadní toner ....................................................7-14
Doplnění oleje do Vytvrzovací jednotky ..............................................7-16
Výměna sestavy textilního pásu Vytvrzovací jednotky .......................7-18
Zavolání servisu ......................................................................................7-24
Zásoba spotřebního materiálu.................................................................7-25
vi
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Konvence
V této příručce jsou použity normalizované konvence, které
vám pomohou v rychlém vyhledávání a identifikaci informací.
Symboly
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol vás varuje před akcí, která
může poškodit hardware, software nebo může způsobit ztrátu
dat.
VÝSTRAHA: Výstražná značka označuje pro uživatele části
stroje, kde je možnost poranění.
VÝSTRAHA: Tento symbol označuje části stroje, které jsou
horké a nelze se jich dotýkat.
VÝSTRAHA: Tento symbol označuje použití laseru ve stroji a
upozorňuje vás na nutnost přečtení příslušné bezpečnostní
informace.
TIP: Tento symbol označuje informaci, která je zdůrazněna a
je důležitá pro zapamatování.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
vii
Konvence
Symbol 1 2 3 … označuje začátek úlohy nebo pracovního
procesu, který je třeba použít pro dokončení postupu a za
ním následuje první krok číslovaného postupu, úlohy nebo
pracovního procesu.
POZNÁMKA: Tento symbol upozorňuje na informaci, která je
užitečná, ale nikoli podstatná pro dokončení postupu nebo
úlohy.
viii
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Bezpečnostní upozornění
Tento výrobek Xerox a doporučené spotřební materiály jsou
navrženy a ověřeny k tomu, aby splňovaly přísné
bezpečnostní požadavky. Ty zahrnují i bezpečnostní audit
společnosti a ověření plnění norem na ochranu životního
prostředí. Přečtěte si, prosím, pozorně následující instrukce
před tím, než budete výrobek provozovat a znovu se k nim
vraťte vždy, když budete chtít zajistit bezpečnou funkci
výrobku.
TIP: Ověření bezpečnosti a funkčnosti tohoto výrobku bylo
provedeno s výhradním použitím materiálů Xerox.
VÝSTRAHA: Jakékoli neautorizované změny, které by
zahrnovaly přidání nových funkcí nebo připojení externích
zařízení, mohou narušit certifikaci výrobku. Více informací
vám poskytne autorizovaný místní prodejce.
Elektrická bezpečnost
•
Pro napájení používejte pouze kabel dodaný s přístrojem.
•
Napájecí kabel připojte přímo do správně uzemněné
elektrické zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Nevíte-li, zda je zásuvka uzemněna, prověřte to
s kvalifikovaným elektrotechnikem.
•
Nepoužívejte k připojení uzemněný zásuvkový adapter
tam, kde zásuvka nemá uzemňovací kontakt.
VÝSTRAHA: Není-li zásuvka správně uzemněna, můžete
utrpět vážný úraz elektrickým proudem.
•
Neumisťujte stroj tam, kde lidé mohou šlapat nebo
přejíždět přes napájecí šňůru. Na napájecí šňůru
neumisťujte žádné předměty.
•
Neblokujte nebo nevyřazujte žádné elektrické nebo
mechanické bezpečnostní pojistky.
•
Neblokujte ventilační otvory. Tyto otvory zabraňují
přehřátí stroje.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
ix
Bezpečnostní upozornění
VÝSTRAHA: Nikdy nevkládejte jakékoli předměty do štěrbin
nebo otvorů tohoto zařízení. Dotyk s místem pod napětím,
nebo zkratování některé části může způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem.
Objeví-li se některá z následujících situací, okamžitě vypněte
napájení stroje a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Zavolejte zástupce autorizované servisní služby Xerox, aby
problém odstranil.
•
Stroj vydává neobvyklý zvuk nebo zápach.
•
Napájecí kabel je poškozen nebo silně opotřebován.
•
Jistič nebo pojistka v rozváděči či jiné jisticí zařízení je
rozepnuté.
•
Do tiskového zařízení byla vylita tekutina.
•
Stroj byl vystaven účinkům vody.
•
Je poškozena některá část stroje.
Odpojení stroje
Jako zařízení k odpojení stroje je určen napájecí kabel, který
je připojen k zadní části stroje přístrojovou zásuvkou. Pro
odpojení napájecího napětí stroje odpojte napájecí kabel
z elektrické zásuvky.
VÝSTRAHA: Tento výrobek musí být připojen k ochrannému
zemnícímu vodiči.
x
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Bezpečnostní upozornění
Laserová bezpečnost
Severní Amerika
Tento výrobek vyhovuje bezpečnostním normám a je ověřen
jako laserový výrobek třídy 1 podle platných nařízení pro
laserové výrobky Centra pro zařízení a radiologickou hygienu
(CDRH) Úřadu pro potraviny a léčiva USA (FDA). Tento
výrobek vyhovuje předpisům FDA 21 CFR 1940.10 a 1040.11
vyjma odchylek podle Vyhlášky o laserech č. 50 z 26.
července 2001. Tyto předpisy platí pro laserové výrobky na
trhu ve Spojených státech. Štítek na stroji vyznačuje soulad
s předpisy CDRH a musí být umístěn a laserových výrobcích
prodávaných ve Spojených státech. Výrobek nevyzařuje
nebezpečné laserové záření.
UPOZORNĚNÍ: Použití ovládacích prvků nebo nastavení či
spuštění procedur jiných, než jsou zde specifikovány, může
mít za následek nebezpečné působení laserového světla.
Protože záření emitované uvnitř tohoto výrobku je zcela
uzavřené ochranným krytem a vnějšími kryty, nemůže
laserový paprsek uniknout ze stroje při žádné fázi uživatelské
činnosti.
Tento výrobek obsahuje varovné štítky před laserem. Tyto
štítky jsou určeny pro použití zástupcem servisní služby
Xerox a jsou umístěny buď na nebo v blízkosti krytů a panelů,
které pro odejmutí vyžadují speciální nářadí. Žádný z těchto
panelů neodnímejte. Za těmito kryty nejsou žádné části, které
by mohl obsluhovat operátor.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
xi
Bezpečnostní upozornění
Evropský trh (EU) a ostatní trh
Tento výrobek odpovídá bezpečnostní normě IEC 60825-1
(Edice 1.2) vydané v srpnu 2001.
Zařízení vyhovuje normám o provozování laserového
výrobku stanoveným vládními, národními a mezinárodními
orgány jako laserové zařízení třídy 1. Nevyzařuje
nebezpečné záření, protože paprsek je úplně uzavřen při
všech fázích uživatelských činností a při údržbě.
UPOZORNĚNÍ: Použití ovládacích prvků nebo nastavení či
spuštění procedur jiných, než jsou zde specifikovány, může
mít za následek nebezpečné působení laserového světla.
Tento výrobek obsahuje varovné štítky před laserem. Tyto
štítky jsou určeny pro použití zástupcem servisní služby
Xerox a jsou umístěny buď na nebo v blízkosti krytů a panelů,
které pro odejmutí vyžadují speciální nářadí. Žádný z těchto
panelů neodnímejte. Za těmito kryty nejsou žádné části, které
by mohl obsluhovat operátor.
Pokud potřebujete další bezpečnostní informace vztahující se
k výrobkům nebo materiálům dodávaným firmou Xerox,
můžete volat na následující číslo:
+44 (0) 1707 353434
Bezpečnostní normy
Severní Amerika
Tento výrobek je certifikován na bezpečnost od Underwriters
Laboratories Incorporated podle norem UL60950-1 (první
vydání), a CSA International CAN/CSA C22.2 No. 60950-103 (první vydání).
Evropský trh (EU) a ostatní trh
Tento výrobek Xerox je certifikován na bezpečnost od
NEMKO podle publikace IEC60950-1 (2001) První vydání.
xii
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost údržby
•
Nepokoušejte se o žádný postup údržby, který není
specificky popsán v dokumentaci dodané s výrobkem.
•
Nepoužívejte aerosolové čističe. Použití spotřebních
materiálů, které nejsou ověřeny může způsobit zhoršenou
funkci tiskárny a může vytvořit nebezpečnou situaci.
•
Spotřební materiál a čisticí prostředky používejte jen ty,
které jsou doporučeny v této příručce. Všechny materiály
udržujte z dosahu dětí.
•
Neodnímejte kryty nebo zábrany, které jsou připevněny
šrouby. Za těmito kryty nejsou žádné díly, které byste
mohli podrobit údržbě nebo opravě.
Neprovádějte žádné údržbové úkony, pro které jste nebyli
vyškoleni zástupcem Xeroxu, nebo které nejsou specificky
popsány v některé z příruček dodaných s tiskárnou.
Bezpečnost provozu
Vaše zařízení Xerox a spotřební materiály byly navrženy a
zkoušeny, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. To
zahrnuje i zkoušky prováděné bezpečnostní agenturou
včetně schválení a soulad s platnými normami na ochranu
prostředí.
Pozornost, kterou věnujete následujícím bezpečnostním
pokynům, pomůže zajistit nepřetržitou bezpečnou funkci
vašeho výrobku:
•
Používejte materiály a spotřební prvky specificky určené
pro váš výrobek. Použití nevhodných materiálů může
způsobit sníženou výkonnost stroje a dokonce i
nebezpečnou situaci.
•
Řiďte se všemi výstrahami a instrukcemi, které jsou
vyznačeny na stroji nebo s ním dodávané.
•
Stroj umístěte na vodorovném pevném povrchu (nikoli na
silný měkký koberec) s únosností odpovídající váze
stroje.
•
Nezkoušejte strojem pohybovat. Zdvihací zařízení, které
bylo po instalaci stroje zasunuto, může poškodit povrch
podlahy.
•
Neumisťujte stroj do blízkosti zdrojů tepla.
•
Neumisťujte stroj na přímé sluneční světlo.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
xiii
Bezpečnostní upozornění
•
Neumisťujte stroj do proudu studeného vzduchu
z klimatizačního zařízení.
•
Nepokládejte na stroj zásobníky s kávou nebo jinou
tekutinou.
•
Neblokujte či nezakrývejte štěrbiny a otvory na stroji.
•
Nezkoušejte odstavit jakékoli elektrické nebo mechanické
pojistné zařízení.
VÝSTRAHA: Při práci v místech označených tímto varovným
symbolem buďte velmi opatrní. Tato místa mohou být velmi
horká a nelze se jich dotýkat.
Potřebujete-li další bezpečnostní informace o stroji nebo
materiálech, kontaktujte vašeho zástupce Xerox.
Bezpečnost před ozónem
Tento výrobek při normálním provozu produkuje ozón. Ozón
je těžší než vzduch a jeho množství závisí na objemu tisku.
Při dodržení správných parametrů o prostředí, jak jsou
specifikovány v instalačních postupech Xerox, je zajištěno, že
úroveň koncentrace nepřekročí bezpečnou úroveň.
Potřebujete-li další informace o ozónu, vyžádejte si publikaci
Xerox OZONE telefonicky na čísle 1-800-828-6571 v USA.
Jazykovou verzi ve francouzštině objednejte na čísle 1-800828-6571 v USA a pak stiskněte 2.
xiv
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Poznámky
Vyzařování na radiových frekvencích
FCC v USA
Toto zařízení bylo zkoušeno a shledáno ve shodě s limity pro
digitální zařízení Třídy A|, podle části 15 Pravidel Federální
komise pro komunikaci (FCC). Tyto limity jsou navrženy pro
poskytování účinné ochrany před škodlivou interferencí, když
zařízení pracuje v průmyslovém prostředí. Toto zařízení
vytváří, používá a může vyzařovat energii v pásmu radiových
frekvencí a není-li instalováno a používáno v souladu
s instrukcemi pro používání, může způsobit škodlivou
interferenci s radiovou komunikací. Provozování tohoto
zařízení v obytné oblasti způsobí pravděpodobně škodlivou
interferenci a v tom případě bude uživatel nucen interferenci
napravit na vlastní náklady.
Změny a úpravy tohoto zařízení, které nebyly specificky
povoleny od Xerox Corporation mohou porušit uživatelovo
právo provozovat toto zařízení.
VÝSTRAHA: V tomto zařízení musí být použity stíněné
kabely, aby se dodržel soulad s předpisy FCC.
V Kanadě (ICES-003)
Tento digitální přístroj Třídy "A“ je v souladu s Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe “A” est conforme á la
norme NMB-003 du Canada.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
xv
Poznámky
Regulační informace pro RFID
Tento výrobek generuje frekvenci 13,56 MHz s použitím
systému indukční smyčky jakožto systém Radio Frequency
Identification (RFID). Tento systém je certifikován v souladu
se Směrnicí Evropské Rady 99/5/EC a umožňuje použití
příslušných místních zákonů nebo nařízení.
Použití bezpečného zvlášť nízkého napětí
Tento výrobek Xerox je v souladu s pravidly různých vládních
agentur a národních bezpečnostních nařízení. Všechny
systémové propojovací porty splňují podmínky obvodů
Bezpečného zvlášť nízkého napětí (SELV) pro propojení se
zákaznickými zařízeními a sítěmi. Přidání všech příslušenství
ve vlastnictví zákazníka nebo třetí strany pro připojení k
tiskárně musí splňovat nebo přesahovat požadavky předešle
uvedené. Všechny moduly, které vyžadují vnější připojení,
musí být instalovány podle instalačního postupu.
Certifikace v Evropě
Označení CE, které je použito u tohoto výrobku symbolizuje
Xerox Prohlášení o shodě s následujícími příslušnými
směrnicemi Evropské Unie podle uvedených datumů:
xvi
1. ledna 1995
Směrnice Rady 73/23/EEC doplněná Směrnicí Rady
93/68//EEC o sbližování zákonů členských států týkajících se
zařízení nízkého napětí.
1. ledna 1996
Směrnice Rady 89/336/EEC o sbližování zákonů členských
států týkajících se elektromagnetické kompatibility.
9. března 1999
Směrnice Rady 99/5/EC o radiovém zařízení a
telekomunikačních terminálech a o vzájemném uznávání
jejich shody.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Poznámky
Úplné znění, které definuje příslušné směrnice a odkazované
normy lze obdržet od zástupce Xerox Limited nebo
kontaktováním:
Environment, Health and Safety
The Document Company Xerox
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
England
Tel.: +44 (0) 1707 353434
WA
VÝSTRAHA: Tento systém je vyroben certifikovaným
způsobem a zkoušen v souladu s přísnými předpisy o
bezpečnosti a interferenci na radiových frekvencích. Jakékoli
neautorizované změny, které by zahrnovaly přidání nových
funkcí nebo připojení externích zařízení, mohou narušit
certifikaci výrobku. Seznam ověřených příslušenství poskytne
autorizovaný místní zástupce Xerox Limited.
VÝSTRAHA: Aby toto zařízení mohlo pracovat v blízkosti
Průmyslového, Vědeckého a Lékařského zařízení (ISM)
může být nutné omezit vnější vyzařování zařízení ISM nebo
provést speciální opravné měření.
VÝSTRAHA: Toto je v obytném prostředí zařízení Třídy A.
Tento výrobek může působit rušení na radiových frekvencích
a v tom případě může být uživatel povinen provést adekvátní
opatření.
VÝSTRAHA: V tomto zařízení musí být použity stíněné
kabely, aby se dodržel soulad se Směrnicí Rady 89/336/EEC.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
xvii
Poznámky
V USA je protizákonné
Kongres v souladu se statutem zakázal reprodukci
následujících subjektů za určitých okolností. Toto provinění
může být trestáno pokutou nebo vězením.
1.
Obligace nebo cenné papíry Vlády Spojených států,
jako jsou:
Certifikáty o bezdlužnosti
Měna Národní Banky
Kupony dluhopisů
Bankovky Fed. Rezervní Banky
Stříbrné certifikáty
Zlaté certifikáty
Státní dluhopisy
Pokladniční poukázky
Bankovky Fed. Rezerv
Dělené bankovky
Depozitní certifikáty
Papírové peníze
Dluhopisy a obligace určitých vládních agentur, jako je
FHA atd.
Dluhopisy. (U.S. spořitelní dluhopisy mohou být
fotografovány pouze pro veřejné účely v souvislosti s
kampaní prodeje těchto dluhopisů.)
Vnitřní výnosové kupony. (Je nutné reprodukovat
legální dokument, na kterém je výnosový kupon zrušen,
to může být činěno za předpokladu, že reprodukce
dokumentu je pořizována k soudním účelům.)
Poštovní známky zrušené nebo nezrušené. (Pro
filatelistické účely, poštovní známky mohou být
fotografovány s tím, že reprodukce je černobílá a menší
než 75% nebo větší než 150% lineárního rozměru
originálu.)
Poštovní peněžní poukázky.
Účty, šeky nebo příkazy k výběru peněz vystavené
nebo znějící na jméno autorizovaných úředníků
Spojených států.
Známky a ostatní zpodobnění hodnoty jakékoliv výše,
které byly nebo mohou být vydány podle jakéhokoli
Kongresového zákona.
xviii
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Poznámky
2.
Adjustované náhradové certifikáty pro Veterány
světových válek.
3.
Obligace nebo cenné papíry jakékoliv zahraniční vlády,
banky nebo společnosti.
4.
Materiály chráněné autorským právem, ledaže vlastník
práva vydal souhlas nebo pokud reprodukce spadá do
oblasti reprodukčních práv "čestného užití" nebo
knihovny, jak je stanovuje autorský zákon. Další
informace o těchto opatřeních lze obdržet z Úřadu
Copyrightu, Knihovna Kongresu, Washington D.C.
20559. Žádejte oběžník R21.
5.
Certifikáty občanství nebo naturalizace. (Cizí
naturalizační certifikáty mohou být fotografovány.)
6.
Pasy. (Cizí pasy mohou být fotografovány.)
7.
Imigrační dokumenty.
8.
Draft Registrační karty.
9.
Dokumenty o zařazení do povinné vojenské služby,
které obsahují jakoukoliv následující informaci o
zařazeném:
Příjem nebo stav příjmové kategorie
Soudní záznam nebo záznam o předchozí vojenské
službě
Fyzický nebo duševní stav
Výjimka: Certifikáty o propuštění z vojenské služby U.S.
mohou být fotografovány.
10.
Průkazy, identifikační karty, propustky nebo označení
vojenského personálu nebo příslušníků různých
Federálních úřadů jako jsou FBI, Státní pokladna atd.
(ledaže je fotografie objednána ředitelem takového
úřadu nebo kanceláře.)
Reprodukce následujících dokumentů je v některých
státech také zakázána: technické průkazy automobilů,
řidičské oprávnění, automobilové značkové certifikáty .
Výše uvedený seznam není vyčerpávající a není žádným
způsobem zaručena jeho úplnost a přesnost. V případě
pochybností se poraďte s právníkem.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
xix
Poznámky
V Kanadě je protizákonné
Parlament v souladu se statutem zakázal reprodukci
následujících subjektů za určitých okolností. Toto provinění
může být trestáno pokutou nebo vězením.
1.
Platné bankovky nebo platné papírové peníze.
2.
Obligace nebo cenné papíry vlády nebo banky.
3.
Pokladniční poukázka nebo výnosový papír.
4.
Veřejné razítko Kanady nebo provincie nebo razítko
veřejného orgánu či úřadu v Kanadě nebo soudu.
5.
Prohlášení, příkazy, nařízení nebo stanoviska nebo
odkazy na ně (s úmyslem vydávat je falešně za tisky
Královské Kanadské Tiskárny nebo za tisky ekvivalentní
tiskárny provincie).
6.
Značky, označení, razítka, obaly nebo návrhy použité
přímo nebo ve jménu Kanadské vlády nebo vlády
provincie, vlády jiného státu než Kanada nebo úřadu,
představenstva, Komise nebo agentury ustavené
Kanadskou vládou nebo vládou provincie nebo vládou
jiného státu než Kanada.
7.
Vtisknuté nebo adhesivní nálepky použité pro výnosové
účely Kanadské vlády nebo vlády provincie nebo vládou
jiného státu než Kanada.
8.
Dokumenty, registry nebo záznamy, které jsou v držení
veřejných úředníků pověřených vydáváním jejich
ověřených kopií, když je reprodukce falešně vydávána
za jejich ověřenou kopii.
9.
Materiály podléhající autorskému právu nebo právu
ochranné známky jakéhokoli původu nebo druhu bez
souhlasu vlastníka copyrightu nebo ochranné známky.
Výše uvedený seznam je poskytnut pro pomocný účel, ale
není všeobsažný a nepředpokládá se jakákoliv odpovědnost
za jeho úplnost nebo přesnost. V případě pochybností se
poraďte s právníkem.
xx
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Poznámky
Poznámky k ochraně prostředí pro USA
Jakožto partner ENERGY STAR® společnost Xerox
potvrzuje, že její výrobek splňuje podmínky ENERGY STAR
pro energetickou účinnost.
ENERGY STAR a ENERGY STAR MARK jsou registrované
ochranné známky USA.
Program pro kancelářské zařízení ENERGY STAR je
společné úsilí mezi U.S., Evropskou Unií a vládou Japonska
a průmyslem kancelářského zařízení prosazovat energeticky
účinné kopírky, tiskárny, faxy, multifunkční stroje, osobní
počítače a monitory. Snižování spotřeby energie pomáhá
bojovat proti smogu, kyselým dešťům a dlouhodobým
změnám klimatu sníženým množstvím emisí, které jsou
způsobeny výrobou elektřiny.
Zařízení Xerox ENERGY STAR je přednastaveno ve výrobě.
Váš stroj bude dodán s časovačem pro přepnutí do režimu
nízké spotřeby po poslední kopii nebo výtisku, který je
nastaven na 15 minut. Čas přepnutí do úsporného režimu
(automatické vypnutí nebo spánek) je nastaven na 60 minut.
Podrobnější popis Úsporného režimu spolu s instrukcemi pro
změnu nastavení výchozího času, aby vyhovoval vašemu
pracovnímu cyklu, lze nalézt v Pokynech pro administrátora.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
xxi
Poznámky
Poznámky k ochraně prostředí pro Kanadu
Orgán Terra Choice Environmental Services, Inc. of Canada
ověřil, že tento výrobek Xerox vyhovuje všem příslušným
požadavkům Environmental Choice EcoLogo pro
minimalizování dopadu na prostředí.
Jako účastník programu Environmental Choice společnost
Xerox potvrzuje, že její typ výrobku splňuje pokyny
Environmental Choice pro energetickou účinnost.
Environment Canada založilo program Environmental Choice
v roce 1988, aby pomohlo spotřebitelům určovat výrobky a
služby odpovědné k prostředí. Kopírky, tiskárny, digitální tisk,
skenery a faxy musí splňovat kritéria energetické účinnosti a
emisí a vykazovat kompatibilitu s recyklovanými materiály. V
současné době má Environmental Choice více než 1600
ověřených výrobků a 140 licencí. Xerox se stal vedoucí
společností v nabízení výrobků podle ověření EcoLogo. V
roce 1966 se stal Xerox první společností s licencí používat
Environmental Choice EcoLogo pro své kopírky, tiskárny a
faxové stroje.
xxii
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Poznámky
Recyklace a likvidace výrobku
Jestliže se zabýváte řízenou likvidací vašeho výrobku Xerox,
mějte , prosím, na paměti, že výrobek obsahuje olovo a
ostatní materiály, jejichž likvidace může být regulována s
ohledem na environmentální úmluvy. Přítomnost olova je
plně v souladu s příslušnými globálními pravidly platnými v
době, kdy byl výrobek uveden na trh.
Severní Amerika
Xerox provozuje v globálním měřítku recyklační program
zpětného odběru a opětného využití zařízení. Kontaktujte
vašeho prodejního zástupce Xerox (1-800-ASK-XEROX),
abyste určili, zda je výrobek Xerox částí tohoto programu.
Více informací o environmentálních programech Xerox
najdete na www.xerox.com/environment.
Pro informace o recyklování a likvidaci kontaktujte vaše
místní úřady. Ve Spojených Státech můžete také použít
odkaz na web Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
Není-li váš výrobek částí programu Xerox a vy se zabýváte
řízenou likvidací výrobku, postupujte podle instrukcí ve výše
uvedeném odstavci.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
xxiii
Poznámky
Evropská Unie
Použití tohoto symbolu na vašem zařízení je potvrzením, že
musíte provést likvidaci zařízení v souladu s přijatými
národními postupy.
V souhlasu s legislativou EU musí být konec životnosti
elektrického a elektronického zařízení určeného k likvidaci
řízen podle přijatých postupů.
Před likvidací kontaktujte svého místního prodejce nebo
zástupce Xerox pro získání informace o zpětném odběru na
konci životnosti výrobku.
Ostatní země
Kontaktujte prosím své místní úřady pro řízení ukládání
odpadů a vyžádejte si pokyny.
xxiv
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1.
Přehled
DocuColor 5000 je plnohodnotná barevná a černobílá
digitální tiskárna pracující rychlostí 50 tisků v minutě. Tato
kapitola obsahuje následující informace:
•
Identifikace součástí digitální tiskárny, jejich pojmenování,
umístění a funkce
•
Identifikace Uživatelského rozhraní (UI), jeho různých
komponent a stručné probrání jeho funkcí
POZNÁMKA: Obrazovky UI ukázané v této příručce mohou
anebo nemusí odpovídat UI obrazovkám zobrazeným na
vašem systému. Obrazovky UI se liší systém od systému a
také podle prodejního místa. Proto obrazovky UI v této
příručce jsou jen ukázky typu obrazovky, kterou lze spatřit ve
vašem konkrétním systému.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-1
1. Přehled
Identifikace součástí digitální tiskárny
Vnější součásti
Pro identifikaci vnějších součástí, které obsahuje systém
DocuColor 5000 použijte obrázek uvedený níže a následující
tabulku.
POZNÁMKA: Obrázek může anebo nemusí odpovídat typu
PC dodaného s vaším systémem. Obrázek je pouze ukázkou
typu PC, který může být dodán s vaším strojem.
1-2
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Díl
Popis
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní (UI) zobrazuje zprávy, které ukazují stav
digitální tiskárny za podmínky čekání, běhu nebo chybové
situace. Pro podrobnější informace přejděte na stranu 1-11.
Skříň suchého inkoustu / Obsahuje zásobníky suchého inkoustu / toneru. Barvy
zásobníků zleva doprava jsou černá, azurová, purpurová a žlutá.
toneru
Instrukce o výměně zásobníků jsou na straně 7-12.
Vypínač napájení
On
Off
Stiskněte vypínač napájení do polohy On pro zapnutí digitální
tiskárny. Po krátkou dobu informuje zpráva na obrazovce, že se
zahřívá jistič a probíhá systémová kontrola digitální tiskárny.
Stiskněte vypínač napájení do polohy Off pro vypnutí digitální
tiskárny. Před opětovným zapnutím napájení ponechte digitální
tiskárnu vypnutou alespoň dvacet sekund.
Odřazovací vykladač
(OCT)
Přijímá dokončenou tiskovou úlohu. Sady jsou vzájemně
odskočeny pro snadnou separaci.
Maximální kapacita je 500 listů papíru 24 lb. (90 g/m2).
Volitelné dokončovací zařízení je popsáno v kapitole 4 –
Příslušenství, která začíná na straně 4-7.
Výstupní modul
Obsahuje rovnač a obraceč. Rovnač odstraňuje z vytištěných
stránek jakékoli záhyby. Obraceč se používá při volbě
duplexního tisku nebo při volbě výstupu lícem dolů. Více
informací je na straně 1-9.
Levé / pravé přední
dveře
Obsahuje systém pro přenos obrazu při simplexním a duplexním
tisku. Otevírá se při odstraňování závad v dráze papíru v
Tiskovém modulu a u Pece. Postupujte přesně podle instrukcí
na UI při odstraňování závad papíru v Peci.
VÝSTRAHA: Pec je mimořádně horká a při nedodržení instrukcí
pro odstranění závady posunu způsobí poranění.
Transportní modul
Transportní modul posouvá papír ze zásobníku papíru k horní
dráze papíru digitální tiskárny. Také posouvá papír z dolní dráhy
papíru digitální tiskárny na horní dráhu při duplexním tisku. Více
informací je na straně 1-7.
Zásobník papíru 1
Obsahuje 2000 listů papíru o gramáži 24 lb. (90 g/m2).
Zásobník papíru 2
Obsahuje 2000 listů papíru o gramáži 24 lb. (90 g/m2).
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-3
1. Přehled
Zásobník papíru 1 a 2
Zásobníky papíru 1 a 2 jsou standartní podavače papíru v
základní konfiguraci digitální tiskárny. Každý zásobník
obsahuje 2000 listů papíru gramáže 24 lb. (90 g/m2).
Duplexní tisk
Volitelné zásobníky papíru
Digitální tiskárna provádí duplexní tisk ze všech zásobníků až
do gramáže 220 g/m2. Systém neprovádí duplex na media
větší než 12,6 x 18 palců (321,1 x 458,1 mm).
K dispozici je volitelně Sekundární modul podavače (SFM),
který obsahuje zásobníky č. 3 a 4 jako dodatečný zdroj
papíru. Volitelný SFM je podrobně probrán v Kapitole 4 –
Příslušenství, strana 4-1.
Ostatní vnější komponenty
Nádoba na odpadní suchý inkoust / toner
Nádoba na odpadní toner shromažďuje odpadní toner z
tiskového procesu. Nádoba na odpadní toner je vyměnitelná
uživatelem a umístěna je v zadní části stroje.
Instrukce pro výměnu nádoby na odpadní toner najdete na
straně 7-14.
1-4
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Jističe zemnicího chrániče (GFI)
Digitální tiskárna je vybavena dvěma ochrannými jističi
nazývanými Zemnicí chrániče (GFI). Tato zařízení se aktivují,
je-li přerušen přívod napájení do digitální tiskárny.
GFI pro Pec
Pec je napájena přes GFI pro pec.
GFI digitální tiskárny
Digitální tiskárna dostává napájení přes GFI pro digitální
tiskárnu. Je-li k digitální tiskárně připojen volitelný modul
Sekundárního podavače, dostává napájení také přes tento
GFI.
Po přerušení napájení:
Zapněte digitální tiskárnu ihned, jakmile je napájení ze sítě
obnoveno a vytiskněte úlohu abyste se ujistili, že digitální
tiskárna neutrpěla žádné poškození.
Je-li přerušeno napájení digitální tiskárny, tak
•
najděte jističe na zadní straně digitální tiskárny vedle
nádoby na odpadní toner.
•
Je-li některý z jističů vypadlý, je v poloze Off (dole).
Zapněte jistič pohybem vzhůru.
POZNÁMKA: Pokud jistič znovu vypadne nebo pokud se
výše uvedeným postupem neobnoví napájení, zavolejte
zástupce servisní služby Xerox.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-5
1. Přehled
Identifikace vnitřních komponent
Štítek sériového čísla
Jestliže dojde k výpadku napájení a není možné otevřít
tabulku s údaji o stroji, aby se přečetlo sériové číslo, otevřete
dvoje hlavní přední dveře. Štítek se sériovým číslem je ve
středu spodního rámu digitální tiskárny.
1-6
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Zásobníky se suchými inkousty / tonery
Je celkem pět zásobníků se suchými inkousty / tonery: dva
s barvou černou (2) a po jednom pro barvy azurová (C),
purpurová (M) a žlutá (Y).
Zásobníky toneru dodávají směs toneru a vývojky do
odpovídajících bubnových zásobníků. Zásobníky s černou (K)
jsou dva, protože požadavek na množství černého toneru je
větší. Černá je nejvíce použitá barva.
Transportní modul
Transportní modul dopravuje papír ze zásobníků papíru na
horní dráhu papíru digitální tiskárny. Také převádí papír
z dolní dráhy papíru digitální tiskárny na horní dráhu papíru
digitální tiskárny při duplexním tisku.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-7
1. Přehled
Papír ze všech zásobníků papíru se pohybuje skrz
transportní modul na horní dráhu papíru digitální tiskárny.
Dolní dráha papíru digitální tiskárny přenáší duplexně tištěné
(oboustranně) listy skrz transportní modul na horní dráhu
papíru digitální tiskárny.
Zásuvná jednotka transportu papíru
To je místo, kde je papír vyrovnán, obraz je nanesen a
vytvrzen a papír je převrácen na druhou stranu, je-li
vyžadován duplexní tisk.
1-8
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Výstupní modul
Hotový výtisk prochází Výstupním modulem do Odřazovacího
vykladače nebo jiného zakončovacího zařízení. Výstupní
modul obsahuje Vyrovnávač, který odstraňuje zvlnění papíru
způsobené procesem vytvrzování. Výstupní modul také
obsahuje Převraceč, který obrací papír na tiskovou stranu
dvě při duplexním tisku nebo je-li zvolen výstup lícem dolů.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-9
1. Přehled
Dráha papíru v digitální tiskárně
V dráze papíru se přenáší obraz na papír a vytvrzuje se a to
jak pro volbu simplexního tak duplexního tisku. Dráha má dvě
oblasti a to horní dráhu a dolní dráhu. Horní dráha je použita
jak pro simplexní tak pro duplexní tisk. Dolní dráha se
používá jen při duplexním tisku. Horizontální Trasport 1
vyrovnává papír při duplexním tisku.
1-10
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Uživatelské rozhraní (UI)
Uživatelské rozhraní (UI) zobrazuje zprávy, které ukazují stav
digitální tiskárny při vyčkávání, běhu nebo při chybových
stavech.
POZNÁMKA: uvedený obrázek nemusí souhlasit s PC, který
byl dodán se strojem. Obrázek je pouze znázornění typu PC,
který se strojem může být dodán.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-11
1. Přehled
Výchozí hlavní obrazovka, která je na UI, je na obrázku níže.
1-12
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Oblast menu aplikace
Tato oblast hlavní obrazovky sestává ze dvou rozbalovacích
menu: System a Help.
Menu System
Rozbalovací menu System umožňuje volbu následujících
možností:
•
Machine Details: Volbou této možnosti se otevře okno
Machine Details. Více informací o této možnosti najdete
na straně 1-14 v části "Podrobnosti o stroji".
•
Shutdown System PC: Tato možnost ukončí Uživatelské
rozhraní a také systémový PC.
•
Restart User Interface: Tato možnost zastaví a ukončí
Uživatelské rozhraní a poté jej restartuje.
•
Exit User Interface: Tato možnost zastaví Uživatelské
rozhraní, ale ponechá systémový PC v běhu.
Pokud je stroj pro to konfigurován, může být zvolena ještě
další možnost:
•
Finishing System Module: Tato možnost je k dispozici
pouze v případě, že je k systému připojeno volitelné
ukončovací zařízení. Je-li připojeno volitelné ukončovací
zařízení a současně jste přihlášen jako Administrátor, je
tato možnost k dispozici v rozbalovacím menu.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-13
1. Přehled
Podrobnosti o stroji
Zvolením možnosti Machine Details z rozbalovacího menu
System se zobrazí následující okno.
Okno Machine Details poskytuje určité informace o stroji, jako
jsou:
1-14
•
Telefonní číslo na Zákaznickou podporu
•
Sériové číslo stroje
•
Instalovaný software: Tato záložka zobrazuje seznam
instalovaného software, jeho verzi a datum instalace.
Tato záložka rovněž zobrazuje seznam všech volitelných
ukončovacích zařízení.
•
Záznam o chybách: Tato záložka zobrazuje seznam
všech chyb stroje, ID číslo chyby a datum výskytu chyby.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Menu Help
Volbou DocuColor 5000 z rozbalovacího menu Help se
otevře nové okno zobrazující následující typ informací:
•
Přehled digitální tiskárny a UI
•
Informaci o zásobníku papíru, která obsahuje:
•
•
Specifikaci papíru
•
Pokyny k papíru
•
Zakládání papíru
•
Změnu velikosti papíru v zásobnících
Informace pro Administrátora:
•
Přehled možností Administrátora, které obsahují:
- Nastavení systému
- Zákaznické profily papíru
- Vyrovnávač papíru
- Profily polohy papíru
•
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Postup krok za krokem pro možností Administrátora
1-15
1. Přehled
Stavová oblast úlohy / systému
Tato oblast obrazovky zobrazuje stav systému, jako je
Ready, Waiting for print, Powering up, Powering down, atd.
Tato oblast také zobrazuje stav právě tištěné úlohy.
Souhrn údajů o úloze
Volbou tlačítka Summary se otevře okno Current Job
Summary:
1-16
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Oblast znázornění stroje a zpráv
Tato oblast zobrazuje informace o stroji a obsahuje:
•
Stav různých částí stroje, jako jsou Suché inkousty /
tonery a Textilní pás Vytvrzovače,
•
Výstrahy, když Jednotka vyměnitelná zákazníkem (CRU)
vyžaduje výměnu, nebo
•
Varování a závady
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-17
1. Přehled
TIP: UI automaticky otevře okno Details, které poskytuje další
informace o výstraze, varování nebo závadě. Informace
tohoto okna jsou instrukce typu krok za krokem a pomáhají
dostat stroj zpět do normální funkce. Pokud se toto okno
automaticky neotevře, můžete kliknout na výstrahu, varování
nebo závadu a tím jej otevřete.
POZNÁMKA: Automatické otevření tohoto okna Details může
být změněno. Více informací naleznete v "Okno podrobností
o chybách" na straně 2-3 Pokynů pro Administrátora.
1-18
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Oblast stavu zásobníků papíru
Tato oblast UI zobrazuje zásobníky papíru a jejich stav.
Počet zobrazených zásobníků závisí na konfiguraci vašeho
stroje.
Kliknutím na tlačítko zásobníku se otevře okno Tray
Properties. Více informací o této možnosti je v Kapitole 2
Vlastnosti zásobníků.
Hlavní ovládací tlačítka
Přihlášení a uživatelská úroveň
Existují dvě úrovně přihlášení:
•
Operator: To je výchozí úroveň přihlášení
•
Administrator: Tato úroveň umožňuje upravovat výchozí
nastavení systému pro váš stroj. Tato úroveň také
umožňuje přizpůsobovat vybrané tiskové úlohy
vytvářením, nastavováním nebo úpravou parametrů pro
určité možnosti.
Více informací o této možnosti naleznete v Pokynech pro
Administrátora v části "Přehled pro Administrátora".
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-19
1. Přehled
Aktuální úroveň uživatele
Platná aktuální úroveň uživatele je zobrazena v horní pravé
straně obrazovky UI:
Jazyk
V okně Language lze změnit jazyk použitý v UI. V UI lze
uložit nanejvýš osm (8) jazyků, všechny jsou kdykoli k
dispozici podle požadavku uživatele.
POZNÁMKA: Počet jazyků, které jsou k dispozici ve vašem
systému, závisí na tom, co bylo instalováno při počátečním
instalačním procesu.
Volbou příslušného tlačítka Language se jazyk okamžitě
změní. Není třeba žádné potvrzování
Je-li k dispozici na vašem UI méně než osm jazyků, je poloha
tlačítek příslušně upravena.
Pro změnu jazyka použijte následující postup.
1-20
1.
Na UI zvolte tlačítko Language.
2.
Zvolte tlačítko požadovaného jazyka; jazyk na UI se
změní podle volby a okno Language se uzavře.
3.
Zvolte tlačítko Cancel pro návrat do hlavní obrazovky
UI.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Úsporné napájení
Stisknutím tlačítka Power Saver se zobrazí okno Power
Saver. Existují dva režimy úspory napájení:
•
System PC & Print Engine: Volbou této možnosti dáte
do režimu úspory napájení jak digitální tiskárnu tak
systémový PC.
•
Print Engine Only: Volbou této možnosti dáte do režimu
úspory napájení pouze digitální tiskárnu.
Režim úspory napájení snižuje spotřebu stroje a při něm je
snížena teplota vytvrzovací jednotky. Digitální tiskárna do
tohoto režimu přejde automaticky, pokud není vykonána
žádná akce po dobu přednastaveného času patnácti minut.
Tento čas lze změnit v Nástrojích (Tools) v rozsahu 1 – 240
minut.
Více informací o této možnosti naleznete v Pokynech pro
Administrátora v části "Přehled pro Administrátora".
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-21
1. Přehled
Pauza
Volba tlačítka Pause při tisku úlohy zastaví nebo přeruší
tiskový proces. Když je tisková úloha v pauze, můžete volit z
možností:
•
Resume: Volba této možnosti spustí pokračování tisku
úlohy z místa, kde byl přerušen.
•
Cancel Job: Volba této možnosti zobrazí další okno, kde
je uživatel dotázán, chce-li zrušit tisk úlohy.
•
Volba Yes zruší tiskový proces.
•
Volba No zavře okno Confirm Cancel Job a vrátí
stroj do stavu pauzy. Dále musíte zvolit Resume pro
pokračování tisku.
POZNÁMKA: V závislosti na nastavení administrátorem
může váš stroj automaticky pokračovat v tisku po uplynutí
určitého času, aniž bylo použito tlačítko Resume. Zeptejte se
na toto administrátora, nebo najděte více informací na straně
2-16 Pokynů pro Administrátora.
1-22
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Oblast stavu suchých inkoustů / tonerů
Tato oblast UI zobrazuje stav zásobníků suchých inkoustů /
tonerů s ukazatelem množství toneru v každém zásobníku.
Jak je toner spotřebováván, ukazatel stavu se aktualizuje pro
každý zásobník zvlášť.
Například, když ukazatel toneru ukazuje v zásobníku stav
toneru:
•
Zásobník je 100% plný, když jsou vyplněna všechny čtyři
políčka odpovídající barvou (jak je znázorněno pro žlutou
v pravé části obrázku)
•
Zásobník je plný ze 75%, když jsou vyplněna tři políčka
(jak je znázorněno pro barvu Cyan)
•
Zásobník je plný z 50%, když jsou vyplněna dvě políčka
(jak je znázorněno pro barvu Magenta a Black 2)
•
Zásobník je plný z 25%, když je vyplněno jedno políčko
(jak je znázorněno pro barvu Black 1)
Těchto pět zásobníků toneru jsou Jednotky vyměnitelné
zákazníkem (CRU). Každý zásobník je také vybaven
monitorem CRUM (Paměť jednotky vyměnitelné
zákazníkem). CRUM je bezdrátový systém, který sleduje a
uchovává informaci o tonerových zásobnících včetně
následujícího:
•
Charakteristiky tonerových zásobníků, které zaručují
počet výtisků uvedený v uživatelské dokumentaci.
•
Informace, které zaručují kvalitu obrazu.
•
Informace, které umožňují určit životnost každého
zásobníku.
•
Uchovává záznam o použití každé barvy a ten je k
dispozici uživateli a servisnímu technikovi.
•
Zabraňuje nesprávnému nasazení jiného zásobníku
toneru.
•
Zjistí výměnu spotřebovaného zásobníku za nový.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-23
1. Přehled
Tlačítka operátora a administrátora
Tato oblast UI zobrazuje tlačítka operátora nebo
Administrátora. Podle aktuálního stavu uživatele se budou
možnosti zde ukázané měnit:
•
•
Jste-li přihlášen jako operátor, jsou k dispozici možnosti:
•
Účtování a čítače
•
Spotřební materiál
Jste-li přihlášen jako Administrátor, jsou k uvedeným
možnostem ještě k dispozici další možnosti:
•
Profily
•
Nastavení systému
POZNÁMKA: Podrobnější informace o Nastavení systému a
Profilech najdete v Kapitole 2 System Settings a Kapitole 3
Profiles Pokynů pro Administrátora.
1-24
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Účtování a čítače
Tato obrazovka zobrazuje Měřiče účtování (Billing Meters) a
Čítače použití (Usage Counters):
•
Obrazovka Billing Meters průběžně měří počet výtisků a
zobrazená informace se může měnit podle místa prodeje.
Tyto měřiče nelze vynulovat.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-25
1. Přehled
•
Obrazovka Usage Counter pracuje stejným způsobem,
jako čítač kilometrů v automobilu. Hodnota může být
vynulována. Po vynulování sleduje počet výtisků do doby,
než je použito tlačítko Reset All.
Informace na této obrazovce se mohou měnit podle místa
prodeje.
Pro vynulování měřičů použijte tlačítko Reset All.
1-26
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Spotřební materiál
Volbou tlačítka Consumables se otevře okno, které zobrazuje
stav každého spotřebního materiálu. Obrazovka
Consumables je rozdělena do dvou sekcí, jak je ukázáno na
následujícím obrázku:
Stav spotřebního materiálu je vyjádřen značkou:
•
Žlutý trojúhelník (
•
Červený kruh (
nebo u konce.
•
Zelená kontrolní značka (
) vyznačuje, že zásoba
spotřebního materiálu je dostatečná.
) vyznačuje, že zásoba je již nízká
) vyznačuje, že zásoba je vyprázdněna
POZNÁMKA: Je-li spotřebována položka Zákaznicky
vyměnitelné jednotky (CRU), digitální tiskárna automaticky
přeruší probíhající úlohu a neobnoví činnost, dokud není
materiál doplněn.
TIP: Digitální tiskárna nepřeruší tisk úlohy ani běh dojde-li k
indikaci nízké nebo vyčerpané zásoby u Jednotky
vyměnitelné servisní službou. Vaše Jednotka vyměnitelná
servisní službou může pokračovat v činnosti i daleko za
životností udávanou indikátorem. Informace stavového
indikátoru je určena pro servisního technika při provádění
servisního zásahu na vašem stroji.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-27
1. Přehled
Tlačítka pro Administrátora
Jste-li přihlášen jako Administrátor, máte k dispozici také
možnosti Profiles a System Settings.
•
Možnost Profiles umožňuje vytvářet zákaznické
procedury pro vaše tiskové či pracovní prostředí. Tyto
zákaznické procedury obsahují Vyrovnání (Alignment),
Zákaznický papír (Custom Paper) a Vyrovnávač
(Decurler).
Podrobnější informace o každé z možností nabídky
Profiles najdete v Kapitole 3 Profiles Pokynů pro
Administrátora.
•
Možnost System Settings umožňuje provádět změny v
následujících položkách:
•
Uživatelské rozhraní
•
Datum a čas
•
Systém
•
Možnosti zásobníků papíru
Podrobnější informace o každé z možností nabídky
System Settings najdete v Kapitole 2 System Settings
Pokynů pro Administrátora.
1-28
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1. Přehled
Přemístění digitální tiskárny
Pokud potřebujete digitální tiskárnu přemístit, zavolejte
zástupce Xerox. Pro každé nové umístění musí být
provedena procedura Plánování Instalace.
Aktualizace dokumentace zákazníka
Nejnovější aktualizaci zákaznické dokumentace pro vaši
digitální tiskárnu naleznete na webu www.xerox.com.
Pravidelně tento web kontrolujte, zda neobsahuje novější
informace pro vaši digitální tiskárnu.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
1-29
1. Přehled
1-30
Uživatelská příručka DocuColor 5000
2.
Vlastnosti zásobníků papíru
Přehled
Okno Tray Properties umožňuje nastavovat parametry pro
papír, který je založen v zásobníku.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
2-1
2. Vlastnosti zásobníků papíru
Okno Vlastnosti zásobníků papíru
Pomocí okna Tray Properties můžete provádět různé volby
týkající se papíru, jako je velikost nebo zákaznická velikost
(šířka a výška), typ, gramáž a další. Každá oblast obrazovky
Tray Properties je probrána podrobněji na následujících
stránkách.
2-2
Uživatelská příručka DocuColor 5000
2. Vlastnosti zásobníků papíru
Aktuální informace o zásobníku
Tato oblast obrazovky Tray Properties ukazuje aktuální
informaci o zásobníku papíru včetně velikosti, typu, gramáže
a orientace papíru (LEF nebo SEF).
Není k dispozici pro …
Tato oblast obrazovky ukazuje, je-li zásobník dostupný pro
možnost Auto Tray Switching (Automatické přepínání
zásobníků – ATS) nebo Auto Paper Selection (Automatická
volba papíru – APS). Dostupnost zásobníku pro kteroukoli z
těchto možností je určena nastavením System Settings.
Automatické přepínání zásobníků
Je-li v System Settings v režimu Administrátora aktivováno
Automatické přepínání zásobníků (ATS), přepne digitální
tiskárna automaticky na další zásobník papíru, který
obsahuje papír stejné velikosti, gramáže, typu a orientace
(SEF nebo LEF), když se používaný zásobník vyprázdní.
Automatická volba papíru
Automatická volba papíru (APS) může být aktivována
nastavením v System Settings v režimu Administrátora. Je-li
aktivní, zvolí digitální tiskárna automaticky zásobník papíru,
který obsahuje správnou velikost papíru, bez nutnosti volby
konkrétního zásobníku.
Více informací o ATS a APS naleznete na straně 2-23 v
Pokynech pro Administrátora v části System Settings,
"Možnosti zásobníku papíru".
Povolit / zakázat
Tato oblast obrazovky umožňuje povolit nebo zakázat použití
určitého zásobníku. Je-li zvoleno Enable, je zásobník k
dispozici stroji pro použití. Je-li zvoleno Disable, je zásobník
zakázán a není pro stroj k dispozici.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
2-3
2. Vlastnosti zásobníků papíru
Velikost
Tato oblast obrazovky ukazuje velikost papíru, který je právě
založen v zásobníku. Informace obsahuje šířku a výšku a
také případnou informaci o zákaznické velikosti. Jinou
velikost papíru lze zvolit z rozbalovacího menu.
Zákaznická velikost papíru
V jakémkoli zásobníku můžete použít zákaznickou
(nestandardní) velikost papíru volbou položky Custom z
rozbalovacího menu Size a napsáním konkrétní velikosti
papíru pro použitý zásobník.
Typ
Tato oblast ukazuje typ papíru, který je právě založen v
zásobníku. Jiný typ lze zvolit z rozbalovacího menu.
POZNÁMKA: Jestliže byl vytvořen jeden nebo více
Zákaznických Profilů papíru (Custom Paper Profile), jsou tyto
profily k dispozici v rozbalovacím menu. Více informací o
Zákaznických profilech papíru naleznete na straně 3-12
Pokynů pro Administrátora.
Gramáž
Tato oblast obrazovky ukazuje gramáž papíru právě
založeného v zásobníku. Gramáž lze změnit z rozbalovacího
menu. Jestliže byly vytvořeny zákaznické profily papíru, jsou
tyto profily k dispozici v nabídce rozbalovacího menu.
Profil vyrovnávače
Tato oblast obrazovky umožňuje volit určitý profil
vyrovnávače nebo výchozí systémové nastavení z
rozbalovacího menu.
Více informací o každé z možností Profilů naleznete na
straně 3-28 Pokynů pro Administrátora.
2-4
Uživatelská příručka DocuColor 5000
2. Vlastnosti zásobníků papíru
Profil vyrovnání
Tato oblast obrazovky umožňuje zvolit specifický profil
vyrovnání nebo výchozí systémové nastavení z
rozbalovacího menu.
Více informací o každé z možností Profilů naleznete na
straně 3-2 Pokynů pro Administrátora.
Display …
Je-li toto políčko zaškrtnuto, okno Tray Properties se otevře
společně se zásobníkem.
Tlačítko Help
Na tlačítko Help klikněte, když potřebujete podrobnější
informace o různých možnostech Tray Properties.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
2-5
2. Vlastnosti zásobníků papíru
Základní informace o papíru
V Kapitole 3 jsou vysvětleny základní informace o papíru,
jako jsou:
2-6
•
Manipulace s papírem
•
Pokyny pro papír, které obsahují:
•
Specifikace papíru
•
Pokyny pro indexové proložky
•
Pokyny pro průsvitky
•
Pokyny pro děrované papíry v jednostranných i
oboustranných tiskových úlohách
•
Konverzní tabulky gramáže papíru
•
Zakládání papíru do zásobníků papíru
•
Nastavení vzduchu zásobníků papíru
•
Chybné informace o zásobě papíru v zásobníku
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3.
Informace o papíru
Seznam doporučených materiálů (RML)
Pokyny pro používání papíru naleznete v Seznamu
doporučených materiálů a v Pokynech pro speciální media:
Doporučení a tipy. Dokumenty Seznam doporučených
materiálů a Pokyny pro speciální media: Doporučení a tipy
jsou aktualizovány průběžným způsobem tak, aby
obsahovaly nejnovější specifikace papírů a jiných medií.
Soubory PDF jsou dostupné na www.xerox.com. Použijte
vyhledávací parametr DocuColor 5000 a tak naleznete
soubory ke stažení.
Manipulace s papírem
POZNÁMKA: Mnoho dodavatelů používá šipky na štítcích
výrobku pro vyznačení preferované strany pro začátek tisku.
Použijte tuto stranu (podle vyznačení šipkou) jako ekvivalent
k označení švové strany při zakládání papíru.
Pro dosažení nejlepší funkce zakládejte papír švovou stranou
vzhůru ve všech zásobnících papíru. Švová strana je ta, kde
je balík papíru zalepen. Orientujte se podle štítku na balíku
papíru.
Funkci papíru ovlivňuje mnoho faktorů, jako je teplota v
místnosti, vlhkost, kvalita papíru, prach a velikost obrazové
oblasti. Nastanou-li potíže se zasekáváním nebo zvlněním
papíru, vyjměte papír ze zásobníku, obraťte na druhou
stranu, vložte zpět do zásobníku a pokračujte v tisku. Je-li
problém tímto vyřešen, zakládejte papír vždy tímto
způsobem.
Pokud problém přetrvává, založte nový balík papíru a zkuste
postup znovu. Trvá-li problém dále, může váš Administrátor v
režimu Administrátora změnit nastavení vyrovnávače. Pokud
všechny předchozí postupy selhaly, zavolejte zástupce
Xerox.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3-1
3. Informace o papíru
Pro dosažení spolehlivé funkce digitální tiskárny a dobré
kvality tisku doporučuje Xerox následující:
Papír má být skladován:
• Na rovném povrchu. Neskladujte papír přímo na podlaze,
protože tím se zvýší možnost absorpce vlhkosti. Papír má
být skladován na paletách, v regálech nebo skříních v
prostředí bez extrémních teplot a vlhkosti.
• V bezprašném prostředí
• V prostředí s nízkou vlhkostí. Vlhkost je jedním z
nejdůležitějších parametrů pro udržení správných vlastností
papíru. Optimální skladovací podmínky papíru jsou s
vlhkostí 35 – 55%. Zvýšení vlhkosti může způsobit zvlnění
hran papíru. To je způsobeno tím, že hrany absorbují
vlhkost, zatímco zbylá část balíku zůstává nedotčena.
Zvlněné hrany způsobují zasekávání papíru a závady v
podávání.
• Ve vzduchotěsném a suchém kontejneru.
• Při řízené teplotě. Teplota v místnosti, kde je skladován
papír, má významný vliv na chování papíru ve stroji.
Optimální skladovací teplota papíru je 20 - 24°C (68 76°F).
Řezání a ořezávání papíru Správné řezání papíru je důležité. Papírny, které nabízejí papír
v "ořezané velikosti" zařezávají papíry pomocí výkonných
rotačních řezaček ve výrobních linkách. Rozřezání a zaříznutí
hran rotačními noži s kontinuálním odsáváním prachu
zabraňuje kontaminaci papíru.
Je-li kladen důraz na pre-print, je klíčem k dosažení dobrých
výsledků dílenský program údržby, který obsahuje ostření
nožů a odsávání prachu.
3-2
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3. Informace o papíru
Pokyny pro papír
Pro dosažení nejlepších výsledků si zapamatujte následující:
•
Nezakládejte papír nebo ostatní materiály nad značku
MAX na zadním vedení papíru.
•
Neskladujte záložní balíky papíru v zásobnících papíru.
•
Nepoužívejte zvrásněný, potrhaný, zvlněný nebo
přeložený papír.
•
Používejte velikosti papíru podle Seznamu doporučeného
papíru.
•
Dodržujte doporučení v dokumentu Pokyny pro speciální
media: Doporučení a tipy.
•
Nemíchejte vzájemně gramáže a velikosti v zásobníku
papíru.
•
Ujistěte se, že zásobník je nastaven na správnou velikost,
gramáž a typ papíru.
Papír je vkládán do digitální tiskárny v jedné ze dvou
orientací: delší stranou napřed (LEF) nebo kratší stranou
napřed (SEF). Delší strana se týká delší hrany papíru. Když
uvidíte napsáno LEF, orientujte papír tak, že delší hrana
vstupuje první. Kratší strana se týká kratší hrany papíru. Když
uvidíte napsáno SEF, orientujte papír tak, že kratší hrana
vstupuje první.
POZNÁMKA: Je velmi důležité vkládat papír se správně
nastavenými vodítky papíru. NENÍ-LI papír vložen správně,
stočí se a zablokuje se.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3-3
3. Informace o papíru
Zvlnění
Je-li papír vystaven působení tepla, ztrácí vlhkost a prohne
se směrem ke zdroji tepla. Úlohy s vysokým pokrytím mají
větší tendenci ke zvlnění díky plastifikačnímu efektu toneru
na povrch papíru. Systém se snaží tento efekt zmírnit
použitím mechanických zařízení v dráze papíru nazývaných
vyrovnávače.
Váš systém byl navržen s automatickou kontrolou zvlnění,
která používá informace jako: velikost tiskového pokrytí
strany, gramáž papíru, je-li papír potahovaný či ne a údaje o
okamžité vlhkosti a teplotě pro určení přítlaku potřebného v
různých vyrovnávačích na zmenšení výsledného zvlnění.
POZNÁMKA: Pokud zjistíte přílišné zvlnění, vyjměte papír ze
zásobníku, obraťte jej a vraťte do zásobníku. Je-li zvlnění
stále nadměrné, upravte nastavení vyrovnávače podle
instrukcí na straně 3-28 Pokynů pro Administrátora tak, aby
se přizpůsobil podmínkám prostředí a papíru.
3-4
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3. Informace o papíru
Specifikace papíru
Papír
Všechny zásobníky papíru
Minimální velikost papíru
182mm x 182mm
(7.2 x 7.2”)
Maximální velikost papíru
320mm x 488mm
(12.6 x 19.2”)
Standardní velikosti
B5 LEF/SEF
B4 SEF
8 x 10” LEF/SEF
8.5 x 13” SEF
11 x 17” SEF
A4 LEF/SEF
A3 SEF
8.5 x 11” LEF/SEF
8.5 x 14” SEF
12 x 18” SEF
12.6 x 17.7” SEF♠
SRA3” (320 mm x 450mm) SEF
12.6 x 19.2” SEF♠
Rozsah gramáže
60 – 300 g/m2
(16 lb bond – 110 lb cover)
Průsvitky♥
Ano
(A4 LEF nebo 8,5 x 11" LEF)
Štítky♥
Ano
Transferový papír♥
Ne
Potahovaný papír (120 g/m²/80 lb) ♦☼
Ano
Nepotahovaný papír (90 g/m²/24 lb)
Indexové proložky♣
Ano
Děrovaný (LEF)
Ano: 2, 3, 4 otvory
Bezkarbonový papír
Ano
♠ Viz "Zákaznický (nestandardní) papír na straně 3-8.
♣ Viz "Indexové proložky" na straně 3-6.
♥ Viz Seznam doporučeného materiálu a Pokyny pro
speciální media
♦ Duplex je omezen na papír do gramáže 220 g/m2.
☼ L80 g/m2 nemůže tisknout duplex ve vysoké vlhkosti. L85
g/m2 potahované medium není povoleno.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3-5
3. Informace o papíru
Pokyny pro průsvitky
Průsvitky lze zpracovávat ze všech zásobníků papíru.
Používejte pouze doporučené průsvitky:
•
Xerox Removable Paper Stripe: USA and Canada,
3R5765; Xerox Europe, 003R91331.
•
Průsvitky zakládejte do zásobníku stranou, na které je
papírový proužek, otočenou DOLŮ a s proužkem jako
přední hranou. (Přední hrana je ta, která jako první
vstupuje do digitální tiskárny.)
•
•
Nemíchejte v jednom zásobníku papír s průsvitkami.
může nastat zablokování.
Ujistěte se, že v sekci Gramáž papíru (Paper Weight) v
přední horní části zásobníku je zvoleno Transparency.
Indexové proložky
Indexové proložky mohou být zakládány do zásobníků jako
Nestandardní papír.
•
Při zakládání musí jít kratší hrana bez výřezu indexové
proložky jako přední hrana do digitální tiskárny.
•
Pokud nastane zablokování papíru při tisku proložkových
sad, neexistuje žádný postup pro zajištění pokračování
tisku.
•
•
Velikost indexové proložky má být 9 x 11 palců (229 x
279 mm) pro velikost karet letter (223,5 x 296 mm pro
karty ekvivalentní velikosti A4).
•
•
Je třeba ručně seřadit originály a tisky, zjistit, kde byla
úloha přerušena a od toho místa dokončit tisk, nebo
úlohu zrušit a začít znovu.
Pro zásobník musí být zvolena správná gramáž
proložek.
Na obrazovce Tray Properties zvolte Custom size
(zákaznickou velikost), napište 11 palců nebo 296 mm
pro A4 jako údaj šířky a 9 palců nebo 223,5 mm pro A4
jako údaj výšky pro SEF.
Postup naprogramování zákaznické velikosti papíru najdete v
Pokynech pro Administrátora, strana 3-12.
3-6
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3. Informace o papíru
Děrovaný papír
Tříděrový papír lze zpracovávat ze všech zásobníků buď LEF
nebo SEF s otvory na kterékoli straně.
POZNÁMKA: Pokud sponkujete tříděrový papír pomocí
volitelného sponkovače Common Stacker Stapler (CSS),
instrukce k zakládání papíru podle polohy sponky naleznete
na straně 4-27.
Děrovaný papír musí být zpracováván pro Simplex (1stranný) a Duplex (2-stranný) s orientací ukázanou níže, aby
se zamezilo zablokování posunu papíru způsobenému
nesprávným vyrovnáním otvorů oproti senzorům v tiskárně.
Jednostranné tiskové úlohy
Založte děrovaný papír do kteréhokoli zásobníku ve směru
dlouhá hrana napřed (LEF). Držte se následujícího obrázku:
Oboustranné tiskové úlohy
Založte děrovaný papír do kteréhokoli zásobníku s orientací
buď dlouhou hranou napřed (LEF) nebo krátkou hranou
napřed (SEF). Držte se následujícího obrázku:
POZNÁMKA: Pokud sponkujete tříděrový papír pomocí
volitelného sponkovače Common Stacker Stapler (CSS),
instrukce k zakládání papíru podle polohy sponky naleznete
na straně 4-27.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3-7
3. Informace o papíru
Hlavičkové papíry
Pro výrobu předtištěných hlavičkových papírů se používá
mnoho různých inkoustů a suchých tonerů a ty nemusí vždy
snášet průchod digitální tiskárnou.
Informace o použití předtištěných hlavičkových papírů
naleznete v dokumentu Pokyny pro speciální media:
Doporučení a tipy.
Zákaznická (nestandardní) velikost papíru
Zákaznická (nestandardní) velikost papíru je taková, pro
kterou neexistují pokyny pro nastavení a leží v rozsahu
minimálních a maximálních velikostí pro zásobníky papíru:
182 – 320 mm LEF nebo 182 x 488 mm SEF (7,2 až 12,6
palců LEF nebo 7,2 až 19,2 palců SEF).
Zákaznická velikost papíru může být založena do všech
zásobníků. Na horní přední straně zásobníku musí být
nastaveno Custom.
Postup pro naprogramování zákaznické velikosti papíru
naleznete na straně 3-12 Pokynů pro Administrátora.
3-8
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3. Informace o papíru
Konverzní tabulky gramáže papíru
Specifická konverze gramáže
Gramáž
(g/m²)
Xerographic
Bond, Writing,
liber 17 x 22"
– 500 listů
Offset, Text,
Obálka, liber
Kniha, liber 25
20 x 26" – 500
x 38" – 500
listů
listů
Index, liber
25,5 x 30,5" –
500 listů
Bristol a Tag,
liber 22,5 x
28,5" – 500
listů
60
16
41
22
33
27
64
17
43
24
35
29
75
20
50
28
41
34
80
21
54
30
44
36
90
24
60
33
50
41
105
28
70
39
58
48
120
32
80
44
66
55
135
35
90
50
75
62
150
40
100
55
83
67
158
42
107
58
87
72
163
43
110
60
90
74
176
47
119
65
97
80
200
53
135
74
110
91
203
54
137
75
112
93
216
57
146
80
119
98
220
59
149
81
122
100
259
66
169
92
140
114
280
74
189
104
155
128
300
74
189
104
155
128
Žluté stínování vyznačuje široce užívané hodnoty pro tuto klasifikaci
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3-9
3. Informace o papíru
Rozsahy konverze gramáže
Gramáž
(g/m²)
Xerographic
Bond, Writing,
liber 17 x 22"
– 500 listů
Offset, Text,
Obálka, liber
Kniha, liber 25
20 x 26" – 500
x 38" – 500
listů
listů
Index, liber
25,5 x 30,5" –
500 listů
Bristol a Tag,
liber 22,5 x
28,5" – 500
listů
60 – 80
17 – 21
43 – 54
24 – 30
35 – 44
29 – 36
81 – 105
22 – 28
55 – 70
31 – 39
45 – 58
37 – 48
106 – 135
29 – 36
71 – 90
40 – 44
59 – 75
49 – 62
136 – 150
37 – 40
91 – 100
45 – 55
76 – 83
63 – 67
151 – 220
41 – 59
101 – 149
56 – 81
84 – 122
68 – 100
221 - 300
60 - 74
150 - 189
82 - 110
123 - 166
101 – 128
3-10
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3. Informace o papíru
Zakládání papíru
Pro zakládání papíru do kteréhokoli zásobníku použijte tento
postup.
POZNÁMKA: Mnoho dodavatelů používá šipky na štítcích
výrobku pro vyznačení preferované strany pro začátek tisku.
Použijte tuto stranu (podle vyznačení šipkou) jako ekvivalent
k označení švové strany při zakládání papíru.
POZNÁMKA: Otevření zásobníku může způsobit
automatické otevření okna Tray Properties. Záleží to na tom,
zdali má uživatel tuto možnost zvolenu; více informací je na
straně 2-5 této příručky..
1.
2.
3.
4.
Pomalu vytáhněte zásuvku až na doraz.
Založte do zásobníku správnou velikost papíru ve
správné vstupní orientaci.
•
Založte papír švovou stranou nahoru (švová strana
je ta, na které je balík zalepen) do všech zásobníků.
•
Nezakládejte materiál nad značku MAX, která je na
zadním vodítku hrany papíru.
•
Neskladujte další balíky papíru ve volném prostoru
zásobníků papíru. Zásobník nebude pracovat,
dokud nebude papír odstraněn.
Stiskněte západku na vodítkách papíru a nastavte je
přiblížením k hraně papíru, až se jí lehce dotkne.
V okně Tray Properties zapište správnou informaci o
papíru včetně velikosti, typu a gramáže.
Zvolte OK, aby se informace uložila, a zavřete okno
Tray Properties.
5.
Zavřete zásobník papíru.
•
Všechny zásobníky mají vestavěnou automatickou
detekci velikosti papíru. Velikost vloženého papíru,
gramáž, typ a orientace se zobrazí na UI při zavření
zásobníku.
•
Zvolení správného rozsahu gramáže papíru
ovlivňuje výkon stroje a kvalitu obrazu.
•
Pro převod liber na gramy použijte tabulku na straně
3-9.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3-11
3. Informace o papíru
Nastavení vzduchu zásobníků papíru:
Ofukovače pomáhají řídit vlastnosti prostředí v zásobnících
papíru tak, aby se dosáhla optimální kvalita tisku:
•
Každý zásobník papíru má dva ofukovače a dva
ventilátory. Ofukovače jsou umístěny v přední části
každého zásobníku, ventilátory jsou po pravé straně
zásobníku.
•
Ofukovač přední hrany je zapnut neustále a dodává
ohřátý vzduch, pokud je aktivní jedna z následujících
voleb: Potahovaný papír, Průsvitky nebo obyčejný papír s
gramáží 106 g/m² nebo větší. Ofukovač zadní hrany je
zapnut neustále a dodává neohřátý vzduch.
•
Zásobníky papíru mají také páky regulace vzduchu na
zásuvce pro regulaci směru proudu vzduchu.
Je-li gramáž papíru mezi 60 a 256 g/m², poloha regulačních
pák vzduchu má být směrem k zadní části zásobníku.
3-12
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3. Informace o papíru
Chybné informace o zásobě papíru v zásobníku
Pokud papír založený v zásobníku neodpovídá informaci v
okně Tray Properties, UI vás upozorní zprávou Tray Stock
Size Mismatch.
Pokud dostanete tuto zprávu, proveďte následující:
1.
2.
Založte zásobu, která je ukázána v okně Tray Stock
Size Mismatch, nebo
Změňte údaje v Tray Properties tak, aby odpovídaly
obsahu zásobníku.
a. Zjistěte velikost, typ (potahovaný, nepotahovaný,
atd.) a gramáž papíru, který je založen v zásobníku.
b. Zapište tyto údaje do okna Tray Properties.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
3-13
3. Informace o papíru
3-14
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4.
Příslušenství
Zásobníky 3 a 4 (Druhý vkládací modul)
Druhý vkládací modul je volitelné vkládací zařízení, které
obsahuje zásobníky 3 a 4. Tento modul zpracovává stejný
počet a typy substrátů jako První vkládací modul (FFM), který
obsahuje zásobníky 1 a 2. První vkládací modul není volitelný
a je trvale připojen k digitální tiskárně.
Každý zásobník unese maximálně 2000 listů papíru 90 g/m²
(24 liber). Více informací o použití specifického typu papíru je
v Kapitole 2.
POZNÁMKA: Vždy použijte informace ze Seznamu
doporučeného materiálu a Pokynů pro speciální media.
Identifikace částí
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-1
4. Příslušenství
Dráha papíru
Papír je dodáván z pravé strany zásobníků. Listy postupují z
dopravního prostoru za pravými dveřmi SFM do Horního
dopravního prostoru nad Zásobníky 1 a 2, pak přes
Transportní modul do tiskového modulu.
4-2
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Pokyny pro papír
Pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte následující:
•
Nezakládejte papír nebo jiný materiál nad značku MAX na
zadním vodítku papíru.
•
Neskladujte další balíky papíru v zásobnících papíru.
•
Nepoužívejte zvrásněný, zkroucený, zvlněný nebo
přeložený papír.
•
Používejte velikosti a gramáže papíru podle Seznamu
doporučených materiálů.
•
Postupujte podle doporučení v Pokynech pro speciální
media: Doporučení a tipy.
•
Nemíchejte velikosti a gramáže papíru v jednom
zásobníku.
•
Ujistěte se, že zásobník je nastaven na správnou velikost,
rozsah gramáže a typ papíru.
POZNÁMKA: Je velmi důležité vkládat papír se správně
nastavenými vodítky papíru. NENÍ-LI papír vložen správně,
stočí se a zablokuje se.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-3
4. Příslušenství
Specifikace papíru
Papír
Všechny zásobníky papíru
Minimální velikost papíru
182mm x 182mm
(7.16 x 7.16”)
Maximální velikost papíru
320mm x 488mm
(12.6 x 19.2”)
Standardní velikosti
B5 LEF/SEF
B4 SEF
8 x 10” LEF
8.5 x 13” SEF
11 x 17” SEF
Kai8 SEF
12.6 x 17.7” SEF♠
Rozsah gramáže
60 – 300 g/m2
Průsvitky♥
Ano
(A4 LEF nebo 8,5 x 11" LEF)
Štítky♥
Ano
Transferový papír♥
Ne
Potahovaný papír (120 g/m²/80 lb) ♦☼
Ano
Indexové proložky♣
Ano
Děrovaný
Ano: 2, 3, 4 otvory
Bezkarbonový papír
Ano
A4 LEF/SEF
A3 SEF
8.5 x 11” LEF/SEF
8.5 x 14” SEF
12 x 18” SEF
Kai16 LEF
12.6 x 19.2” SEF♠
♠ Viz "Zákaznický (nestandardní) papír na straně 3-8.
♣ Viz "Indexové proložky" na straně 3-6.
♥ Viz Seznam doporučeného materiálu a Pokyny pro
speciální media
♦ Duplex je omezen na papír do gramáže 220 g/m2.
☼ L80 g/m2 nemůže tisknout duplex ve vysoké vlhkosti. L85
g/m2 potahované medium není povoleno.
4-4
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Vkládání papíru
Vkládání papíru do Zásobníků 3 a 4 je stejné jako do
Zásobníků 1 a 2; proto použijte i stejný postup pro vkládání
papíru. Postup je na straně 3-11.
Nastavení vzduchu zásobníků papíru
Ofukovače pomáhají řídit vlastnosti prostředí v zásobnících
papíru tak, aby se dosáhla optimální kvalita tisku:
•
Každý zásobník papíru má dva ofukovače. Ofukovač
přední hrany je zapnut neustále a dodává ohřátý vzduch,
pokud je aktivní jedna z následujících voleb: Potahovaný
papír, Průsvitky nebo obyčejný papír s gramáží 106 g/m²
nebo větší. Ofukovač zadní hrany je zapnut neustále a
dodává neohřátý vzduch.
•
Zásobníky papíru mají také páky regulace vzduchu na
zásuvce pro regulaci směru proudu vzduchu. Je-li gramáž
papíru mezi 60 a 256 g/m², poloha regulačních pák
vzduchu má být směrem k přední části zásobníku. Je-li
gramáž mezi 257 a 300 g/m², poloha regulačních pák
vzduchu má být směrem k zadní části zásobníku.
Posuňte páky regulace vzduchu tak, aby respektovaly
gramáž založeného papíru. Posuňte páku kupředu pro papír
mezi 60 a 250 g/m². Pro papíry mezi 257 a 300 g/m² posuňte
páky k zadní části zásobníku.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-5
4. Příslušenství
Uvolnění uváznutého papíru
Uváznutí papíru kdekoli v digitální tiskárně je signalizováno
zprávou na UI. Postupujte podle instrukcí na obrazovce při
odstranění uváznutého papíru v oblasti nebo oblastech
zobrazených na obrazovce a pokračujte v tisku. Další
instrukce pro uvolnění uvázlého papíru jsou také v Kapitole 5
na straně 5-5.
Fyzikální údaje
Rozměry
1060 mm / 41,7 palce šířka x 750 mm / 29,5 palce hloubka x
969 mm / 38 palců výška.
Hmotnost
250 kg / 551 liber.
Požadavky na podlahovou plochu
Požádejte svého zástupce Xerox, aby podle Pokynů pro
plánování instalace určil požadavky na podlahovou plochu při
instalaci.
4-6
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Vysokokapacitní stohovač
Vysokokapacitní stohovač (High Capacity Stacker – HCS) je
volitelné výstupní zařízení, které poskytuje možnosti
stohování a odřazování při výstupu na vykladač HCS. HCS
se připojuje k pravé straně digitální tiskárny a nahrazuje
odřazovací vykladač Offset Catch Tray.
Stohovací vykladač HCS má kapacitu 3500 listů gramáže 90
g/m² (24 lb) středového papíru (nebo výšky 370 mm). Horní
vykladač HCS má kapacitu 250 listů gramáže 90 g/m² (24 lb)
středového papíru. HCS je dodáván se dvěma stohovacími
vozíky. Je-li třeba, můžete zakoupit další stohovací vozík.
Podrobnosti získáte od zástupce Xerox.
POZNÁMKA: Stohovací vykladač neunese více než 45 kg
(99 lb) tiskového materiálu a proto jej nelze zatížit 3500 listy
potahovaného papíru (například SRa3).
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-7
4. Příslušenství
Se zařízením HCS můžete:
•
Zvolit odřazovací režim (Offset Mode), když jsou na
stohovací vykladač posílány snášené sady.
•
Posílat dokumenty na horní vykladač.
•
Posílat sady různých velikostí buď na stohovací vykladač
nebo na horní vykladač.
POZNÁMKA: Nestohujte sady větší velikosti na sady malé
velikosti. Může nastat zablokování.
4-8
•
Poslat vzorovou sadu na horní vykladač
•
Zřetězit dva Vysokokapacitní stohovače k digitální
tiskárně a posílat snášené sady na HCS1, HCS2 nebo na
oba Vysokokapacitní stohovače.
•
Posílat snášené sady skrz stohovač na jiné připojené
koncové zařízení.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Identifikace částí
Řídící panel
Položka
Název
Funkce
1
Signálka Ready
Signálka Ready bliká při inicializaci a svítí trvale, když je HCS v
běhu nebo v klidovém režimu.
2
Tlačítko Vzorová
sada
Stiskněte pro dodání další snášené sady na horní vykladač.
3
Tlačítko
Vyskladnění
Stiskněte jednou pro sjetí stohovacího vykladače a odemčení
předních dveří. Je-li stisknuto při běhu úlohy, všechny listy v
dráze papíru se doručí a pak teprve stohovací vykladač sjede do
dolní polohy.
4
Signálka
Vyskladnění
Rozsvítí se, když stohovací vykladač dosáhne dolní polohu a
přední dveře lze otevřít.
5
Signálka Čekej
Bliká, když se stohovací vykladač pohybuje nahoru nebo dolů.
6
Zobrazení
chybového kódu
Zobrazí se chybový kód, když se vyskytne ve stohovači závada.
Vysvětlení je v tabulce chybových kódů HCS v sekci Řešení
problémů v této kapitole.
7
Uváznutí v horním
vykladači
Bliká, když je uváznutí v této oblasti
8
Uváznutí v přímém
výstupu
Bliká, když je uváznutí v této oblasti
9
Uváznutí ve
stohovacím
vykladači
Bliká, když je uváznutí v této oblasti
neozn.
Klávesnice (není
zobrazena)
Používá ji servisní technik pro diagnostiku. Klávesnice je
umístěna v pravé přední části řídícího panelu.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-9
4. Příslušenství
Chladicí ventilátor
Stohovač je vybaven chladicím ventilátorem, který můžete
zapínat a vypínat podle potřeby. Chladicí ventilátor je
umístěn uvnitř předních dveří.
Chladicí ventilátor je normálně vypnut Off. Ventilátor se musí
zapnout On, když používáte potahovaný papír gramáže 120
g/m² (80 lb.) nebo těžší.
Pro potahovaný papír gramáže menší než 120 g/m² (80 lb.) a
pro nepotahovaný papír, musí být ventilátor vypnut Off.
4-10
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Pro zapnutí chladicího ventilátoru On proveďte následující
kroky:
1.
Otevřete přední dveře.
2.
Přepněte vypínač chladicího ventilátoru do polohy On.
TIP: Chladicí ventilátor zapínejte jen tehdy, zpracováváte-li
papír o gramáži 120 g/m² (80 lb.) nebo vyšší.
POZNÁMKA: Nezapomeňte ventilátor vypnout po skončení
úlohy a také tehdy, zpracováváte-li papír o gramáži menší
než 120 g/m² (80 lb.).
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-11
4. Příslušenství
Dráha papíru
TIP: Štítky je nutno posílat na horní vykladač HCS.
Horní vykladač
Listy jsou dopravovány na horní vykladač HCS:
•
Když jsou vyprazdňovány listy po uváznutí papíru.
•
Když je zvoleno tlačítko Sample Set (Vzorová sada).
•
Když je zvolen jako Výstupní místo.
Stohovací vykladač
Snášené sady jsou transportovány do Stohovacího vykladače
HCS.
Přímý výstup
Přímý výstup (Bypass) transportuje snášené sady skrz HCS
do připojeného zakončovacího zařízení nebo do dalšího
HCS.
Jestliže konfigurace vašeho systému obsahuje dva
Vysokokapacitní stohovače, není přímý výstup na druhém
HCS k dispozici.
4-12
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Pokyny pro papír
•
Stohovací vykladač HCS přijímá gramáže 60 – 300 g/m²
(buď potahovaný nebo nepotahovaný) s možností použít i
nižší kvalitu za cenu vyššího procenta případů
zablokování papíru.
•
Průsvitky mohou být zpracovávány buď do horního
vykladače HCS nebo do stohovacího vykladače HCS.
Výška stohu by neměla překročit 100 průsvitek.
•
Potahovaný papír nižší gramáže než 100 g/m² nemusí
běžet tak spolehlivě, jako potahovaný papír těžší než 100
g/m².
Doporučení k baseline / centerline
K uspořádání baseline / centerline jsou doporučeny
následující papíry pro zajištění nejlepší kvality funkce
stohovače:
•
Nepotahovaný: Xerox Digital Color Xpressions+, 90 g/m2,
24 lbs. V Evropě, Xerox Digital Color Colotech+ 90 g/m2.
•
Potahovaný: Xerox Digital Color Gloss Coated Text (120
g/m2 /80 lbs.) V Evropě, Xerox Digital Color Colotech +
Gloss Coated 120 g/m2.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-13
4. Příslušenství
Specifikace papíru
Velikost papíru
Výstup
Průmyslové
označení
Palce
Orientace
Stohovací
vykladač 60 –
300 g/m²
Přímý výstup
60 – 300 g/m²
Vrchní vykladač
60 – 300 g/m²
B5
7,2 x 10,1
SEF
Ano
Ano
Ano
B5
7,2 x 10,1
LEF
Ano
Ano
Ano
A4
8,3 x 11,7
SEF
Ano
Ano
Ano
Letter
8,5 x 11
SEF
Ano
Ano
Ano
8,5 x 13
SEF
Ano
Ano
Ano
Legal
8,5 x 14
SEF
Ano
Ano
Ano
B4
10,1 x 14,3
SEF
Ano
Ano
Ano
11 x 14,9
SEF
Ano
Ano
Ano
Tabloid
11 x 7
SEF
Ano
Ano
Ano
A3
11,7 x 16,5
SEF
Ano
Ano
Ano
12 x 18
SEF
Ano
Ano
Ano
12,6 x 17,7
SEF
Ano
Ano
Ano
8 x 10
LEF
Ano
Ano
Ano
A4
8,3 x 11,7
LEF
Ano
Ano
Ano
Letter
8,5 x 11
LEF
Ano
Ano
Ano
Kai8
10,5 x 7,6
SEF
Ano
Ano
Ano
Kai16
10,5 x 7,6
LEF
Ano
Ano
Ano
Průsvitky
A4 & Letter
LEF
Ano*
Ano*
Ano*
Štítky
A4 & Letter
LEF
Ne
Ano*
Ano*
SRA3
* Doporučení pro uživatele je zpracovávat stohy o méně než
100 listech, není to však systémové omezení volby uživatele.
4-14
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Vyprázdnění Stohovacího vykladače
Pro vyprázdnění Stohovacího vykladače HCS použijte
následující postup v případě, že je plný nebo když
potřebujete vyzvednout hotovou úlohu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stiskněte tlačítko Unload na Řídícím panelu HCS.
Kontrolka Wait bliká, dokud Stohovací vykladač nesjede
do dolní polohy.
Až se rozsvítí kontrolka Unload, otevřete přední dveře.
Umístěte zajišťovací lištu na vršek stohu papíru.
Odtáhněte Vozík stohovače HCS přímým směrem.
Odeberte zajišťovací lištu.
Odeberte papír ze Stohovacího vykladače HCS.
Zasuňte prázdný Vozík stohovače přímým směrem do
HCS.
Umístěte zajišťovací lištu na určené místo v HCS.
POZNÁMKA: Přední dveře nelze zavřít, dokud zajišťovací
lišta není správně přiložena k rámu HCS.
9. Zavřete přední dveře HCS.
10. Pro pokračování v tisku postupujte podle instrukcí na UI
digitální tiskárny.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-15
4. Příslušenství
Volba možností
Při zpracování úloh, které přicházejí po síti, použijte
dokumentaci dodanou s vaším serverem barev (color server),
kde naleznete informace, jak zvolit možnosti HCS na
obrazovce tiskového ovladače.
Jak zapnout Automatické přepínání výstupu
Pokud vaše systémová konfigurace obsahuje dva
Vysokokapacitní stohovače, máte možnost zapnout
Automatické přepínání výstupu. S Automatickým přepínáním
výstupu volí digitální tiskárna automaticky dostupný HCS
stohovač pro dodání snášených sad.
Když se HCS stohovač zaplní nebo když je zvoleno tlačítko
Unload, dodá digitální tiskárna veškerý papír, který je uvnitř,
do stejného stohovače a pak teprve přepne na jiný stohovač
pro dokončení úlohy.
POZNÁMKA: Stohovací vykladač HCS má kapacitu 3500
listů papíru 24 lb (90 g/m²) centerline (nebo výšky 370 mm).
Vždy hledejte poslední informace o použití určitého typu
media na HCS v Seznamu doporučeného materiálu a
v Pokynech pro speciální media.
4-16
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Použití koncového zařízení DFA
Koncové zařízení DFA (Digital Finishing Architecture) může
být připojeno přímo k digitální tiskárně nebo k HCS.
Všechna zařízení DFA instaluje zástupce servisní služby
Xerox. Jakmile jsou instalována, jsou na obrazovce UI
k dispozici volby Koncových modulů (Finishing Module).
Při zpracování úloh, které přicházejí po síti, použijte
dokumentaci dodanou s vaším serverem barev (color server),
kde naleznete informace, jak zvolit možnosti DFA na
obrazovce tiskového ovladače.
Odstranění uvázlého papíru
Uváznutí posunu papíru v HCS je indikováno zprávou na
obrazovce UI digitální tiskárny. Postupujte podle zobrazených
instrukcí. Na řídícím panelu stohovače bude blikat obrázek
části, kde došlo k uváznutí papíru.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-17
4. Příslušenství
Odstranění uvázlého papíru v Přímém výstupu
Pro odstranění uvázlého papíru v Přímém výstupu a
pokračování v tisku použijte následující kroky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4-18
Odeberte všechen papír z Horního vykladače HCS.
Zdvihněte horní kryt HCS.
Zdvihněte zelené držadlo nebo držadla ukázaná na UI a
odstraňte všechen papír z oblasti Přímého výstupu.
Papír odeberte pouze z vyznačených oblastí.
Uzavřete všechna zelená držadla.
Uzavřete horní kryt HCS.
Jestliže UI ukazuje, že je uvázlý papír v digitální
tiskárně, postupujte podle instrukcí na obrazovce pro
odstranění veškerého papíru ve vyznačených
oblastech. Další instrukce pro odstranění uvázlého
papíru jsou také v Kapitole 4 na straně 5-5.
Postupujte podle instrukcí na UI při obnovení tisku
úlohy.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Odstranění uvázlého papíru v Horním a Stohovacím vykladači
Při odstraňování uvázlého papíru v Horním vykladači HCS
odeberte všechen papír z Horního vykladače.
Pro odstranění uvázlého papíru v oblasti Stohovacího
vykladače a pokračování v tisku použijte následující kroky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stiskněte tlačítko Unload na Řídícím panelu HCS.
Signálka Wait bliká, dokud Stohovací vykladač nesjede
do dolní polohy.
Až se rozsvítí kontrolka Unload, otevřete přední dveře.
Umístěte zajišťovací lištu na vršek stohu papíru.
Odtáhněte Vozík stohovače HCS přímým směrem.
Uvnitř HCS odstraňte všechen uvázlý papír.
Zasuňte prázdný Vozík stohovače přímým směrem do
HCS.
Umístěte zajišťovací lištu na určené místo v HCS.
POZNÁMKA: Přední dveře nelze zavřít, dokud zajišťovací
lišta není správně přiložena k rámu HCS.
8.
9.
Zavřete přední dveře HCS.
Pro pokračování v tisku postupujte podle instrukcí na UI
digitální tiskárny.
Údržba
Neprovádějte čištění jakékoliv části uvnitř HCS, pokud k tomu
nejsou instrukce Xerox. Pokud kryty nebo Přední dveře
vyžadují vyčištění, navlhčete papírovou utěrku nebo čistou
měkkou látku neabrazivním tekutým čističem skla nebo
vodou.
Aby jste zabránili poškození HCS, nevlévejte nebo nestříkejte
čistič nebo vodu přímo na HCS. Vždy naneste kapalinu
nejprve na utěrku.
Na HCS nepoužívejte žádné jiné čističe nebo rozpouštědla,
protože mohou reagovat s lakem dveří nebo mohou způsobit
jeho odloupnutí.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-19
4. Příslušenství
Řešení problémů
Pokud po provedení doporučených řešení problém stále
přetrvává, zavolejte servis. Chybové kódy, které jsou
uvedeny dále, se objevují na displeji HCS.
Chybový kód
Příčina
Řešení
212 100
212 110
212 120
212 130
212 140
212 900
Uváznutí papíru
Při posunu papíru došlo k zablokování. Odstraňte
listy z oblastí, kde je třeba blokaci odstranit. Otevřete
a zavřete vrchní kryt a přední dveře. Vysunutí listu
může nastat na horní vykladač. Pokud blokáda
nastane v druhém HCS, určitě zkontrolujte Přímý
výstup u prvního HCS.
212 251
212 252
212 253
212 254
Problém se
Stohovačem
Vypněte napájení a pak znovu zapněte.
212 302
Otevřený horní kryt
Uzavřete horní kryt.
212 540
Stohovací vykladač
je plný
Vyprázdněte Stohovací vykladač.
212 541
Polohování
Stohovacího
vykladače
•
Stiskněte tlačítko Unload. Signálka Wait bliká,
dokud Stohovací vykladač nedosáhne dolní
polohy.
•
Když Stohovací vykladač dosáhl dolní polohy,
otevřete přední dveře.
•
Vysuňte vozík Stohovače.
•
Odeberte všechen nastohovaný papír.
•
Bezpečně zasuňte vozík Stohovače do HCS.
•
Uzavřete přední dveře.
212 542
Chybí vozík
Stohovače
Otevřete přední dveře.
Vysuňte vozík Stohovače z HCS.
Umístěte vozík bezpečně do HCS.
Uzavřete přední dveře.
212 544
Otevřené dveře
Uzavřete dveře.
4-20
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Ztráta napájení
Pokud je přerušeno napájení HCS:
•
Ujistěte se, že síťová šňůra je zasunuta do správné
zásuvky ve zdi.
•
Ujistěte se, že napájení digitální tiskárny je zapnuté a
ochranný zemnící jistič je v poloze On.
•
Pokud se napájení výše uvedeným postupem neobnovilo,
zavolejte zákaznickou podporu Xerox.
Zástupce servisní služby Xerox zavolejte také v případě, že
výpadek napájení HCS se zdá být příliš častý.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-21
4. Příslušenství
Stohovač se sponkovačem (CSS)
Stohovač se sponkovačem (CSS) je volitelné koncové
zařízení, které poskytuje stohování s odřazováním a
jednoduché nebo dvojité sponkování. Mohou být sponkovány
sady složené až z padesáti listů gramáže 64 – 80 g/m².
CSS musí být připojen k pravému konci digitální tiskárny, kde
nahradí Odřazovací vykladač. Vykladač CSS má kapacitu
2000 listů papíru 17 – 21 lb (64 – 80 g/m²). Stohovač se
sponkovačem disponuje rovněž režimem odřazování, který
zajišťuje oddělení stohovaných sad posílaných do stohovače
CSS. ²). Stohovač se sponkovačem také může posílat výstup
(nesponkovaný) 250 listů papíru 17 – 21 lb (64 – 80 g/m²) do
Horního vykladače CSS.
S vaším serverem barev mohou být také použity signální
oddělovací listy. Oddělovací listy musí být tištěny na papíru
LEF 8,5 x 11 palců. Více informací o použití této možnosti
naleznete v příručce k serveru barev.
Identifikace částí CSS
4-22
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Řídící panel
Položka
Název
Funkce
1
Signálka Ready
Signálka Ready bliká při inicializaci. Trvale
svítí v běhu nebo v klidovém režimu.
2
Indikátor sponek
Indikátor sponek bliká, když je zásoba
sponek ve sponkovači nízká. Trvale svítí,
když je sponkovač prázdný.
3
Klávesnice
Klávesnice včetně tlačítka C je používána
pouze zástupcem servisní služby Xerox.
4
Displej zpráv
Ukazuje chybové kódy.
5
Indikátor uváznutí
Rozsvítí se obrázek oblasti, ve které došlo
v CSS k uváznutí papíru.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-23
4. Příslušenství
Požadavky na elektrickou síť a na prostředí
Západní polokoule: 115 V stř., 15 A, při 60 Hz. a 220 V stř.,
10 A při 50 Hz instalacích.
Evropa: 200 – 240 V, 10 A, 50 Hz napájecí přípojka.
Stohovač se sponkovačem vyžaduje oddělený napájecí zdroj
od digitální tiskárny.
Požadavky na
prostředí
Minimum
Maximum
Teplota:
10° C (50° F)
32° C (90° F)
Relativní
vlhkost (%)
20%
80%
Nadmořská
výška:
Nepoužitelné
Kdekoliv výše než 2000
m (6560 ft) nad mořem
může být třeba určitých
instalačních nastavení.
POZNÁMKA: Nejlepší výkon stroje je dosahován
v podmínkách mezi 20 - 25° C (68 - 77° F).
Specifikace papíru
Horní vykladač CSS akceptuje všechny typy medií, velikosti a
gramáže, které podporuje digitální tiskárna. Stohovací
vykladač CSS akceptuje všechny standardní velikosti medií,
které podporuje digitální tiskárna včetně velikostí nad A3 / 11
x 17 palce.
TIP: Papír větší než A3 / 11 x 17 palce nelze sponkovat nebo
odřazovat.
4-24
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Následující tabulka informuje o akceptovaných typech medií.
Velikost papíru
Výstup
CSS Stack Tray
17-59 lb. (60-220 g/m2)
Název
Palce
mm
Horní
vykladač
CSS
Orientace
Lze do
stohovacíh
o
vykladače?
Ano / Ne
Poloha sponky
(max. 50 listů pro
sponkování*)
17 – 75 lb.
(60-300
g/m²)
JIS B5
7,2x10,1
182x257
SEF
Ano
Na výšku
Ano
A4
8,3x11,7
210x297
SEF/LEF
Ano
Na výšku / šířku
Ano
Letter
8,5x11
216x279
SEF/LEF
Ano
Na výšku / šířku
Ano
8,5x13
216x330
SEF
Ano
Na výšku / šířku
Ano
8,5x14
216x256
SEF
Ano
Na výšku / šířku
Ano
10,1x14,33
257x364
SEF
Ano
Na výšku
Ano
11x17
279x432
SEF
Ano
Na výšku / dual
Ano
11,7x16,5
297x420
SEF
Ano
Na výšku / dual
Ano
12x18
305x457
SEF
Ano
Nelze
Ano
12,6x17,7
320x450
SEF
Ano
Nelze
Ano
12,6x19,2
320x488
SEF
Ano
Nelze
Ne
7,2x10,1
182x257
LEF
Ano
Na výšku
Ano
8x10
203x254
LEF
Ano
Na výšku
Ano
JIS B4
A3
SRA3
B5
* Tabulka na straně 4-28 obsahuje informace o kapacitě sponkování pro různé typy a
gramáže papíru.
POZNÁMKA: Průsvitky lze posílat do obou vykladačů CSS.
TIP: Papír větší než A3 / 11 x 17 palce nelze sponkovat nebo
odřazovat.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-25
4. Příslušenství
Dráha papíru
Když je medium dodáno do CSS, je posláno podle nastavení
voleb buď do Horního vykladače CSS nebo do Stohovacího /
sponkovacího vykladače CSS.
4-26
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Použití Stohovače se sponkovačem
CSS můžete použít při posílání dokumentů po síti a
provádění voleb ve Vlastnostech úlohy / Parametry (Job
Properties / Parameters). Posíláte-li úlohu přes síť, informace
o nastavení úlohy v Job Properties / Parameters najdete
v příručkách dodaných společně se serverem barev.
Doporučení a tipy
•
CSS nemůže sponkovat úlohy se smíšenými velikostmi
papíru
•
Úlohy se smíšenými velikostmi papíru mohou být
stohovány zešikmeně.
•
Můžete používat papír smíšeného typu – potahovaný a
nepotahovaný.
•
CCS akceptuje úlohy se smíšenou gramáží papíru pod 59
lb. (220 g/m²).
•
Uváznutí papíru odstraňujte pouze v oblastech
vyznačených na řídícím panelu CCS. Z jiných oblastí
dráhy papíru papír neodstraňujte.
Doporučení pro sponkování
Možnosti sponkování jsou tři:
•
Jednoduchá sponka v pozici 1: CSS umístí sponku do
horního levého rohu sad LEF nebo SEF.
•
Jednoduchá sponka v pozici 2: CSS umístí sponku do
dolního levého rohu sad s orientací pouze SEF.
•
Dvojitá sponka: CSS umístí 2 sponky blíže k ose vršek /
spodek než při jednoduchém sponkování.
Všechny tyto tři polohy jsou zobrazeny v tabulce Polohy
svorek na straně 4-29.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-27
4. Příslušenství
Specifikace papíru pro sponkování
Následující tabulka ukazuje podrobnosti o sponkování pro
různé velikosti, orientaci a výstup papíru a polohu sponek.
Čísla jsou zaokrouhlena nahoru a dolů.
Polohy sponek označené "O“ mohou být
zvoleny ve vyznačených pozicích. Pozice
označené "X" nejsou pro sponkování k
dispozici.
nPřední roh = Jednoduchá sponka pol. 1
oZadní roh = Jednoduchá sponka pol. 2
Palce
mm
Orientace
listu
Určený
výstup
Poloha sponky (výstup jde
do Stohovacího
Určený výstup
vykladače)
Stohovací
vykladač
64-220 g/m²
Přední
rohn
Zadní
roho
Dvojitá
Horní
vykladač 64300 g/m² (bez
sponky)
7,2 x 10,1
JIS B5 (182 x
257)
SEF
Ano
O
X
X
Ano
8,3 x 11,7
A4 (210 x 297)
SEF
Ano
O
O
X
Ano
8,5 x 11
216 x 279
SEF
Ano
O
O
X
Ano
8,5 x 13
216 x 330
SEF
Ano
O
O
X
Ano
8,5 x 14
216 x 356
SEF
Ano
O
O
X
Ano
10,1 x 14,3
JIS B4 (257 x
364)
SEF
Ano
O
X
X
Ano
11 x 17
279 x 432
SEF
Ano
O
X
O
Ano
11,7 x 16,5
A3 (297 x 420)
SEF
Ano
O
X
O
Ano
12 x 18
305 x 457
SEF
Ano
X
X
X
Ano
12,6 x 17,7
320 x 450
SEF
Ano
X
X
X
Ano
12,6 x 19,2
320 x 488
SEF
Ano
X
X
X
Ano
7,2 x 10,1
B5 (182 x 257)
LEF
Ano
O
X
X
Ano
8 x 10
203 x 254
LEF
Ano
O
X
X
Ano
8,3 x 11,7
A4 (210 x 297)
LEF
Ano
O
X
O
Ano
8,5 x 11
216 x 279
LEF
Ano
O
X
O
Ano
10,5 x 15,3
Kai8 (267 x
388) rozměr
asijského trhu
SEF
Ano
O
X
X
Ano
10,5 x 7,6
Kai16 (267 x
194) rozměr
asijského trhu
LEF
Ano
O
X
X
Ano
TIP: Papír větší než A3 / 11 x 17 palce nelze sponkovat nebo
odřazovat.
POZNÁMKA: Sponkované sady většího papíru (A3, 11 x 17
palců a větší) se mohou stohovat mírně zkosené. Sešité sady
budou vysoké kvality.
4-28
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Pozice sponek
Velikost:
palce
(mm)
Sponka v pozici 1
(Přední roh)
SEF
LEF
Sponka v pozici 2
(Zadní roh)
SEF
LEF
Dvojitá sponka
SEF
LEF
7,2 x 10,1
JIA B5
(182x257)
8 x 10
(203x254)
8,5 x 11
(216x279)
A4
8,5 x 13
(216x330)
8,5 x 14
(216x356)
10,1 x 14,3
JS B4
(257x364)
10,5 x 15,3
Kai16
(267x388):
rozměr pro
asijský trh
10,5 x 7,6
Kai16
(267x194):
rozměr pro
asijský trh
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-29
4. Příslušenství
Velikost:
palce
(mm)
Sponka v pozici 1
(Přední roh)
Sponka v pozici 2
(Zadní roh)
Dvojitá sponka
SEF
SEF
SEF
LEF
LEF
LEF
11 x 17
(279x432)
A3
12 x 18
(305x457)
12,6 x 17,7
(320x450)
4-30
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Kapacita sponkování pro různé typy a gramáže papíru
Dále je uvedena kapacita sponkování pro různé typy a
gramáže papíru.
Gramáž
Potahovaný
Nepotahovaný
Smíšené
velikosti
64-80 g/m²
50
50
Ne
81-105 g/m²
42
42
Ne
106-135 g/m²
31
31
Ne
136-186 g/m²
26
26
Ne
187-220 g/m²
18
18
Ne
221—300 g/m² Ne *
Ne *
Ne
Průsvitky
Ne
Ne
Ne
* Papír 221 až 300 g/m² ať potahovaný nebo nepotahovaný
nemůže být sponkován. Tyto gramáže budou stohovány v
Horním vykladači.
TIP: Odřazovací vykladač Stohovače se sponkovačem může
být omezen na maximálně 50 sešitých sad. Aby jste zamezili
odstavení systému nebo uváznutí papíru zajistěte, aby malé
úlohy se sponkováním nepřekročily 50 sad. Než odešlete
tiskovou úlohu se sponkováním do stroje, zapněte možnost
odřazovaných úloh; zvýší to kapacitu vykladače.
Vyprázdnění Stohovače se sponkovačem
Aby se zajistila rovnoměrná kvalita, odeberte sady s méně
než čtyřmi listy a menší gramáží papíru po zhotovení 50 sad
nebo když zvlnění sad začne ohrožovat schopnost jejich
výstupu ze stohovače.
Když je Stohovací vykladač plný, objeví se na displeji zpráv
stohovače se sponkovačem Chybový kód 112-550. UI
digitální tiskárny zobrazí zprávu "Vyprázdněte Hlavní
vykladač Finišeru" (Unload the Main Tray of the Finisher).
Po objevení zprávy pokračuje stohovač se sponkovačem ve
stohování do Stohovacího vykladače, ale nadpočetné listy
mohou mít sníženou kvalitu stohování. Pro nejlepší funkci
vyprázdněte vykladač po nastohování 2000 listů.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-31
4. Příslušenství
Odstranění uvázlého papíru
Uváznutí papíru ve stohovači se sponkovačem je indikováno
zprávou na UI digitální tiskárny. Řídící panel stohovače se
sponkovačem rozsvítí obrázek oblasti, kde k uváznutí došlo.
Více informací o způsobu jak odstranit uváznutí papíru
přečtete v následujících krocích.
1.
2.
3.
4.
5.
4-32
Otevřete Přední dveře stohovače se sponkovačem.
Podle fotografie nahoře existují tři místa možného
uváznutí. Páka 1 se pohybuje dolů, páka 2 se pohybuje
doprava a páka 3 se pohybuje nahoru.
Odstraňte veškerý uvázlý papír pouze z oblastí
vyznačených na UI a Řídícím panelu stohovače se
sponkovačem. Z jiných oblastí papír neodstraňujte.
Vraťte páky do původní polohy.
Uzavřete Přední dveře stohovače se sponkovačem.
Postupujte podle všech instrukcí na UI při obnovení
tiskové úlohy.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Objednání a založení sponek
Nové zásobníky se sponkami lze objednat stejným
způsobem, jakým objednáváte ostatní spotřební materiál
Xerox. Objednací číslo zásobníku je 8R12799. Udržujte
pohotovostní zásobu svorek, aby výroba nebyla přerušena
čekáním na dodávku sponek.
1.
2.
3.
4.
5.
Otevřete Přední dveře stohovače se sponkovačem.
Stiskněte Páku 1 dolů levou rukou. Uchopte držadlo
zásobníkové jednotky a táhněte jej k sobě až na doraz.
Pusťte páku a jednotka bude fixována na místě.
Uchopte zásobník sponek (2) a táhněte jej k sobě. Celá
jednotka se posune kupředu a pak zásobník sponek
půjde volně vytáhnout.
Vložte nový zásobník do jednotky a zatlačte jej, až
uslyšíte cvaknutí, že je na místě.
Stlačte žlutou páku dolů a zásobníková jednotka se
automaticky otočí zpět na místo.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-33
4. Příslušenství
Údržba stohovače se sponkovačem
Čištění stohovače se sponkovačem
Neprovádějte čištění jakékoliv části uvnitř HCS, pokud k tomu
nejsou instrukce Xerox. Pokud kryty stohovače se
sponkovačem vyžadují vyčištění, navlhčete papírovou utěrku
nebo čistou měkkou látku neabrazivním tekutým čističem skla
nebo vodou.
Aby jste zabránili poškození stohovače se sponkovačem,
nevlévejte nebo nestříkejte čistič nebo vodu přímo na
stohovač se sponkovačem. Vždy naneste kapalinu nejprve
na utěrku.
Na stohovač se sponkovačem nepoužívejte žádné jiné čističe
nebo rozpouštědla, protože mohou reagovat s lakem krytů
nebo mohou způsobit jeho odloupnutí.
Řešení problémů
Pokud po provedení doporučených řešení problém stále
přetrvává, zavolejte servis.
Problém
Příčina
Chybový kód 112100 Uváznutí
papíru je
indikováno ve
stohovači, ale ve
skutečnosti je ve
Výstupním modulu
Uvázlý papír není
vidět ve stohovači a
chybový kód nezmizí
po otevření a
uzavření dveří
stohovače se
sponkovačem.
Chybový kód 112100 Uváznutí
papíru je
indikováno ve
stohovači.
Uváznutí není
viditelné ve
stohovači, protože
list je umístěn nad
senzorem
Výstupního
modulu
4-34
Papír je uvázlý mezi
Výstupním modulem
a senzory stohovače
se sponkovačem
Řešení
•
Otevřete dveře stohovače se sponkovačem.
•
Uvázlý papír není ve vyznačené oblasti vidět.
Uzavřete dveře stohovače se sponkovačem.
•
UI hlásí uváznutí ve Výstupním modulu.
Otevřete Výstupní modul a odstraňte všechny
viditelné listy.
•
Otevřete a uzavřete dveře stohovače se
sponkovačem.
•
Vyčistěte všechny další oblasti hlášené na UI.
•
Otevřete dveře stohovače se sponkovačem.
•
Uvázlý papír není ve vyznačené oblasti vidět.
Uzavřete dveře stohovače se sponkovačem.
•
Pokud chybový kód zůstává, otevřete Výstupní
modul. Nejsou vidět žádné uvázlé listy.
•
Odpojte stohovač se sponkovačem. Najděte
uvázlé listy mezi Výstupním modulem a
stohovačem. Jak odpojit stohovač, najdete v
poznámce pod touto tabulkou.
•
Vyčistěte všechny další oblasti hlášené na UI.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
Problém
Příčina
Chybový kód 112130 Uváznutí
papíru je
indikováno ve
stohovači, ale je
také ve Výstupním
modulu
Papír je uvázlý jak ve
Výstupním modulu
tak u senzorů
stohovače se
sponkovačem.
Chybový kód 112130 Uváznutí
papíru je
indikováno ve
stohovači.
Papír je uvázlý mezi
Výstupním modulem
a senzory stohovače
se sponkovačem
Chybový kód 052310
Problém komunikace
Chybový kód 052321
Problém komunikace
Chybový kód 052320
Neočekávané spojení
Chybový kód 052312
Problém komunikace
Signálka Ready
nesvítí
Chybí napájení
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Řešení
•
Otevřete dveře stohovače se sponkovačem.
•
Vyčistěte všechna viditelná uváznutí papíru.
•
Jestliže v indikované oblasti stohovače není
viditelné žádné uváznutí, otevřete Výstupní
modul a odstraňte všechen uvázlý papír.
Zavřete dveře Výstupního modulu.
•
Otevřete a uzavřete dveře stohovače se
sponkovačem.
•
Otevřete dveře stohovače se sponkovačem.
•
Jestliže v indikované oblasti není viditelné žádné
uváznutí, otevřete Výstupní modul a odstraňte
všechen uvázlý papír. Zavřete dveře Výstupního
modulu.
•
Otevřete a uzavřete dveře stohovače se
sponkovačem.
•
Jestliže závada trvá, odpojte stohovač se
sponkovačem a vyčistěte uvázlé listy mezi
Výstupním modulem a stohovačem. Jak odpojit
stohovač, najdete v poznámce pod touto
tabulkou.
•
Zrušte nebo uložte úlohu.
•
Vypněte digitální tiskárnu. Počkejte 15 sekund a
znovu ji zapněte.
•
Zrušte nebo uložte úlohu.
•
Vypněte digitální tiskárnu. Počkejte 15 sekund a
znovu ji zapněte.
•
Zrušte nebo uložte úlohu.
•
Vypněte digitální tiskárnu. Počkejte 15 sekund a
znovu ji zapněte.
•
Zrušte nebo uložte úlohu.
•
Vypněte digitální tiskárnu. Počkejte 15 sekund a
znovu ji zapněte.
•
Zkontrolujte přívodní šňůru napájení a její
připojení na zdroj napětí.
•
Zkontrolujte, že hlavní vypínač je zapnut.
4-35
4. Příslušenství
Problém
Vadné stohování
Příčina
Smíšené velikosti
papíru
Úlohy zpracujte odděleně a vyprazdňujte stohovač.
Velké zvlnění papíru
•
Nastavte vyrovnávač digitální tiskárny.
•
Převraťte papír v zásobníku digitální tiskárny.
•
Otočte papír v zásobníku digitální tiskárny.
•
Zkontrolujte, není-li překážka v dráze papíru
stohovače se sponkovačem.
•
Ujistěte se, že všechny posuny a příčky jsou
správně usazeny.
Mechanická
překážka
Uváznutí papíru:
4-36
Řešení
Použití Horního
vykladače
Vypněte odřazování nebo restartujte úlohu do
Horního vykladače.
Velké zvlnění papíru
•
Nastavte vyrovnávač digitální tiskárny.
•
Převraťte papír v zásobníku digitální tiskárny.
•
Otočte papír v zásobníku digitální tiskárny.
•
Přejděte na vyšší gramáž papíru.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4. Příslušenství
POZNÁMKA: Pro odpojení stohovače se sponkovačem od
digitální tiskárny najděte v kruhovém prostoru u dna
stohovače se sponkovačem Odpojovací páku. Postupujte
podle obrázku níže.
Přesuňte páku směrem k sobě a ponechte ji v této poloze,
přičemž pohněte stohovačem se sponkovačem o malou
vzdálenost (26 mm) směrem od tiskárny. Uvolněte páku a
pokračujte v pohybu se stohovačem až na požadovanou
vzdálenost.
Ztráta napájení
Došlo-li k přerušení napájení stohovače se sponkovačem:
•
Zajistěte, aby napájecí přívod byl zasunut do správné
napájecí zásuvky.
•
Zajistěte, aby digitální tiskárna byla zapnuta.
•
Jestliže nedošlo k obnovení napájení výše popsaným
postupem, zavolejte zákaznickou podporu Xerox.
Zástupce servisní služby Xerox zavolejte také v tom případě,
připadá-li vám ztráta napájení příliš častá.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
4-37
4. Příslušenství
4-38
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5.
Řešení problémů
Pokud nastane problém s vaší digitální tiskárnou, instrukce
se objeví na UI. Pro pomoc s řešením problému slouží
informace v této kapitole.
Všeobecné problémy
Vypadne-li napájení tiskárny a vy se nemůžete dostat k
obrazovce Podrobnosti o stroji (Machine Details), abyste
zjistili sériové číslo stroje, otevřete dvoje hlavní přední dveře.
Štítek se sériovým číslem je ve středu spodního rámu
digitální tiskárny.
Tabulky na následujících stránkách uvádějí seznam
problémů a k nim navrhovaná řešení, která je třeba použít
pro digitální tiskárnu. Pokud problém přetrvává i poté, co jste
provedli všechny kroky podle instrukcí, zavolejte zástupce
Xerox.
POZNÁMKA: Jestliže váš server barev ukazuje, že v digitální
tiskárně je chyba, a přitom UI neukazuje žádnou zprávu,
zvolte okno Machine Details z rozbalovacího menu Systém,
pak zvolte záložku Error Log (Záznam chyb) pro zobrazení
historie výskytu chyb.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5-1
5. Řešení problémů
Problém
Digitální tiskárnu nelze
zapnout
Tisky nejsou na papíru
požadované velikosti.
Papír je opakovaně špatně
zaváděn nebo zvrásněný.
5-2
Navrhované řešení
•
Zajistěte, aby napájecí přívod byl správně zasunut do napájecí
zásuvky.
•
Zajistěte, aby vypínač napájení za předními dveřmi byl v poloze
ON.
•
Zkontrolujte ochranné jističe GFI.
•
Jestliže ve vaší oblasti nejsou problémy s rozvodnou sítí a vy
jste vyzkoušeli všechna navrhovaná řešení, zavolejte servis.
•
Zajistěte, aby v zásobnících papíru byl založen správný papír.
•
Zvolte velikost papíru, zásobník a gramáž prostřednictvím
možností digitální tiskárny na vašem PC.
•
Zajistěte, aby v okně Vlastnosti zásobníku (Tray Properties)
byla navolena správná gramáž.
•
Zajistěte, aby ve vašem tiskovém ovladači nebyla zvolena
možnost "Fit to Paper" nebo jiná ekvivalentní volba.
•
Jestliže se na UI zobrazí zpráva, postupujte podle zobrazených
instrukcí.
•
Zajistěte, aby byl vhodný papír správně založen a
nepřesahoval značku MAX. Obraťte se na dokument Seznam
doporučených materiálů.
•
Ve zvoleném zásobníku papíru otočte nebo převraťte zásobu
papíru.
•
Ve zvoleném zásobníku rozfoukněte všechny čtyři hrany
papíru.
•
Nahraďte papír ve zvoleném zásobníku papírem z nového
balíku.
•
Odstraňte všechny částečně zatažené papíry ze zásobníků.
•
Zajistěte, aby papír, který používáte, byl správně skladován.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5. Řešení problémů
Problém
UI neodpovídá na povel.
Průsvitky jsou příliš
mastné.
Ze zásobníků papíru je
odebíráno více listů naráz.
Navrhované řešení
•
Z rozbalovacího menu System na UI zvolte Restart User
Interface.
•
Z rozbalovacího menu System zvolte Shutdown System PC.
Až je systémový PC vypnut, počkejte 15 sekund a restartujte jej
stisknutím tlačítka on/off na PC.
•
Pokud problém trvá, zavolejte servis.
•
Udělejte 5 prázdných listů se zapnutou možností Full Color,
aby se nadbytečný olej dostal ze systému. Založte znovu
průsvitky a pokračujte v tisku úlohy.
•
Více informací o průsvitkách najdete v dokumentech
Doporučený seznam materiálů a Pokyny pro použití barevných
materiálů.
•
Neplňte zásobníky papíru nad značku MAX.
•
Vyjměte papír ze zásobníku a listy rozfoukněte, aby se oddělily
slepené listy.
•
Předděrované listy se mohou vzájemně zachytit v otvorech.
Vyjměte papír ze zásobníku a listy rozfoukněte, aby se oddělily
spojené listy.
•
Papír a průsvitka se mohou vzájemně slepit, je-li prostředí příliš
suché a vzniká příliš mnoho statického náboje. Zvyšte vlhkost v
místnosti, aby se minimalizoval vznik statického náboje.
•
Jemně průsvitky před vložením rozfoukněte, aby se listy
oddělily.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5-3
5. Řešení problémů
Problém
Váznutí papíru při
opouštění Zásobníku
papíru.
Váznutí papíru při výstupu
z digitální tiskárny do
Odřazovacího vykladače.
Nadměrné zvlnění papíru.
Navrhované řešení
•
Zajistěte, aby vodítka zásobníku papíru byla nastavena přesně
ale nikoli těsně ke stohu papíru.
•
Neplňte zásobníky papíru nad rysku MAX.
•
Zásobník zavírejte pomalu, aby se stoh papíru neposunul.
•
Když není nainstalováno jiné výstupní zařízení, Odřazovací
vykladač může nést až 500 listů papíru 24 lb (90 g/m²).
Vyprázdněte Odřazovací vykladač, když se výstupní množství
přiblíží této hranici, aby výroba byla plynulá.
•
Zajistěte, aby první list neblokoval výstup papíru, zejména u
velikosti 11 x 17 palce (A3).
Zvlnění papíru může mít příčiny:
•
Zajistěte, aby byla zvolena správná velikost, gramáž a typ
papíru.
•
Velmi silné pokrytí tiskového výstupu tonerem – čím silnější
pokrytí, tím větší zvlnění.
•
Gramáž papíru.
•
Stav vlhkosti vzduchu u digitální tiskárny.
•
Někdy lze zmírnit problém zvlnění převrácením papíru v
zásobníku a novým tiskem. Pokud je zvlnění stále příliš velké,
použijte větší gramáž papíru.
•
Vyprázdněte výstupní zařízení, když se výstupní množství
přiblíží maximu, aby výroba byla plynulá.
Zvlnění papíru může být výsledkem snahy tisknout na silnější papír
nebo na zásobu papíru, který je méně citlivý na vlhkost.
Obtížně se provádějí
následné operace na
potištěný papír, jako např.
psaní na něj nebo použití
adheziva.
5-4
•
Tento problém je způsoben použitím oleje ve vytvrzovacím
procesu. Problém může být zmenšen nebo odstraněn
odložením tisků stranou na jednu nebo dvě hodiny před
prováděním další operace. Otření potištěného povrchu měkkou
čistou látkou nebo mazací gumou může také pomoci.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5. Řešení problémů
Odstranění uvázlého papíru
Jestliže papír v posunu uvázne, digitální tiskárna zastaví tisk
a zobrazí zprávu na UI. Postupujte podle zobrazených
instrukcí v zobrazeném pořadí a až do konce a řiďte se
instrukcemi uvedenými zde, což vám pomůže při
odstraňování uvázlého papíru.
Pokud nastane výpadek napájení v průběhu tisku, je velmi
důležité nejprve odstranit uvázlý papír ve všech ostatních
oblastech před tím, než otevřete a vyčistíte oblast uváznutí
za Pravými a Levými předními dveřmi digitální tiskárny.
Následující instrukce ukazují různé části digitální tiskárny.
Postupujte podle instrukcí pro odstranění uvázlého papíru na
UI.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5-5
5. Řešení problémů
Uváznutí papíru v zásobnících papíru
UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní v blízkosti Posunových hlav a
Posunových válečků. Hrubým zacházením mohou být
poškozeny.
UI zobrazuje animaci, která ukazuje zásobník s uvázlým
papírem.
1.
Otevřete zásobník s uvázlým papírem.
UPOZORNĚNÍ: Uslyšíte-li trhání papíru, přerušte otevírání
zásobníku. Otevřete dveře Transportního modulu nebo
Transportní oblasti SFM a odstraňte papír z Transportního
modulu před tím, než se znovu pokusíte otevřít zásobník.
2.
3.
5-6
Pečlivě odstraňte veškerý uvázlý papír.
Podle UI zjistěte, zda jsou ještě další oblasti s uvázlým
papírem a případně je vyčistěte.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5. Řešení problémů
Uváznutí papíru v Horní transportní oblasti
TIP: V této oblasti může nastat uváznutí papíru pouze, když
je připojen Modul Druhého Zásobníku, který obsahuje
zásobníky 3 a 4.
1.
2.
3.
4.
5.
Otevřete Zásuvku Transportní oblasti nad
zásobníkem 1.
Zvedněte držadlo.
Odstraňte veškerý uvázlý papír.
Vraťte zásuvku do původní polohy.
Postupujte podle instrukcí na UI při čištění dalších
oblastí nebo při obnovení tisku úlohy.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5-7
5. Řešení problémů
Uváznutí papíru v Transportním modulu
Otevřete oblasti v Transportním modulu ukázané na UI.
Pečlivě odstraňte veškerý uvázlý papír.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Otevřete dveře Transportního modulu.
Uchopte zelené držadlo 3a, stiskněte a přesuňte
vpravo.
Pečlivě odstraňte veškerý uvázlý papír.
Držadlo 3a vraťte zpět.
Zdvihněte zelené držadlo 3b.
Pečlivě odstraňte veškerý uvázlý papír a vraťte držadlo
3b do původní polohy.
Řiďte se zprávami na UI a pokud je třeba, zdvihněte
držadlo 7a a odstraňte veškerý uvázlý papír. Vraťte
držadlo 7a do původní polohy.
Stiskněte držadlo 7b a přesuňte vpravo dolů. Odstraňte
veškerý uvázlý papír. Vraťte držadlo 7b do původní
polohy.
Stiskněte držadlo 7c a přesuňte vlevo dolů. Odstraňte
veškerý uvázlý papír. Vraťte držadlo 7c do původní
polohy.
10. Zavřete dveře Transportního modulu.
11. Postupujte podle instrukcí na UI při obnovení tisku
úlohy.
5-8
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5. Řešení problémů
Uváznutí papíru ve Výstupním modulu
Pro odstranění uvázlého papíru ve Výstupním modulu
použijte instrukce zobrazené na UI a vyznačené oblasti,
kterých se to týká.
Pro obnovení tisku úlohy postupujte podle instrukcí na UI.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5-9
5. Řešení problémů
Uváznutí papíru v dráze papíru za pravými a levými dveřmi
Při určení oblasti a odstranění uvázlého papíru vždy
dodržujte instrukce na UI.
TIP: Je velmi důležité nejprve odstranit uvázlý papír ve všech
ostatních oblastech, až pak otevřít a vyčistíte oblast uváznutí
za Pravými a Levými předními dveřmi digitální tiskárny.
UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při čištění uvázlého papíru
v oblasti Vytvrzovací jednotky (Fuser). Vytvrzovací jednotka
je velmi horká a může způsobit zranění.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otevřete Pravé a Levé dveře až k tomu budete vyzváni
zprávou na UI.
Uchopte držadlo 4 a přesuňte je ve směru šipky.
Pomalu vytahujte modul Transportu papíru až na doraz.
Zdvihněte držadlo 4a a pečlivě odstraňte všechen
uvázlý papír, přičemž zajistěte, aby byly odstraněny
všechny částečky, je-li papír potrhán.
Otočte zeleným držadlem 4b, aby se uvolnil všechen
zachycený papír.
Vraťte zpět zelené držadlo 4a.
Oblast Vytvrzovací jednotky je na pravé straně modulu
Transportu papíru. Zdvihněte držadlo 4c na pravé
straně a zatáhněte pro otevření.
Zdvihněte držadlo 4d a odstraňte všechen uvázlý papír.
Otáčejte kolečkem 4e ve směru šipky na kolečku, aby
se uvolnil všechen zachycený papír.
POZNÁMKA: Občas se list papíru omotá kolem topného
válečku. (Topný váleček je viditelný při zdviženém držadle
4d). NEZKOUŠEJTE odstranit tento list papíru, protože se
mohou poškodit palce oddělovače papíru. K odstranění
tohoto listu zavolejte servis Xerox.
5-10
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5. Řešení problémů
9.
Vraťte zpět zelené držadlo 4da zavřete oblast 4c.
Ujistěte se, že jsou pevně na svém místě.
10. Uchopte držadlo 4 a pomalu zasouvejte jednotku
Transportu papíru až na doraz. Otočte držadlem ve
směru šipky a tím zajistíte modul na místě.
11. Uzavřete Pravé a Levé přední dveře.
12. Postupujte podle instrukcí na UI při obnovení tisku
úlohy.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5-11
5. Řešení problémů
Odstranění uvázlého papíru při oboustranném tisku
Při oboustranném tisku vás UI vyzve při uváznutí papíru
k vyčištění následujících oblastí.
5-12
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5. Řešení problémů
UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při čištění uvázlého papíru
v oblasti Vytvrzovací jednotky (Fuser). Vytvrzovací jednotka
je velmi horká a může způsobit zranění.
1.
Zdvihněte držadlo 5 a odstraňte všechen papír v oblasti.
UPOZORNĚNÍ: Papír se může roztrhnout, pokud není při
odstraňování z pod hrany oblasti nejprve zatlačen zpět.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zatlačte papír zpět, až uvidíte přední hranu, pak papír
vyjměte.
Vraťte zpět držadlo 5 a pevně uzavřete.
Zdvihněte držadlo 6 a odstraňte všechen papír z oblasti.
Zatlačte papír zpět, až uvidíte přední hranu, pak papír
vyjměte.
Vraťte zpět držadlo 6 a pevně uzavřete.
Uzavřete Pravé a Levé přední dveře.
Postupujte podle instrukcí na UI při obnovení tisku
úlohy.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
5-13
5. Řešení problémů
Chybové kódy
Vyskytne-li se problém s digitální tiskárnou nebo
s příslušenstvím, podívejte se na UI, kde bude zobrazen
chybový kód spolu s řešením. Postupujte podle instrukcí,
dokud není problém opraven. Jestliže problém trvá, zavolejte
o pomoc na jedno z níže uvedených čísel.
Než zavoláte servis, postupujte podle uvedených instrukcí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Připravte si úplný popis problému pro servisního
operátora. Přesný popis problému může pomoci vám i
operátorovi problém vyřešit přes telefon a minimalizovat
dobu výpadku. Nemůže-li být problém vyřešen po
telefonu, bude na vaše pracoviště neprodleně vyslán
servisní technik.
Zapište zobrazené chybové kódy.
Zapište sériové číslo stroje volbou Machine Status
z rozbalovacího menu System na UI. (Není-li sériové
číslo zobrazeno, otevřete Pravé a Levé přední dveře
digitální tiskárny. Sériové číslo je také na bílém štítku na
spodním předním rámu.)
Je-li problémem kvalita tisku, vezměte si k telefonu
vzorek tisku, což pomůže popsat problém nebo bude
užitečné při odpovědích na otázky servisního operátora.
Je-li to možné, použijte při volání do servisu telefon
blízko tiskárny. Postupujte podle instrukcí operátora.
Pro systémovou podporu, uživatelskou pomoc a
servisní podporu volejte příslušné číslo:
US: 1-800-821-2797 (včetně TTY podpory)
Kanada: 1-800-939-3769
Evropa: ______________________
Latinská Amerika: _______________________
Xerox také poskytuje zákaznickou podporu na webových
stránkách:
www.xerox.com/eSupportCentre
5-14
Uživatelská příručka DocuColor 5000
6.
Technické údaje
Specifikace Digitální Tiskárny
Elektrické napájení
Specifikace
200 – 240 V, 50/60 Hz
Jednofázové – tři vodiče plus ochranné uzemnění
Proudový jistič – 30 A samostatný při 200 až 240 V
Rozsah napětí (fáze proti nule) – 200 V min., 240 V max.
Frekvence – 50/60 Hz
Příkon
Klidový – 3,0 kW
Pracovní – 6 kW
Úsporný – 45 W
Zahřívací doba
Do 7 minut od zapnutí napájení nebo od vypnutí Úsporného
režimu.
Čas do prvního výtisku
Maximálně 16 sekund
Spolehlivost
Průměrný měsíční tiskový objem (AMPV) je 70 000 pro tisk
velikosti 8,5 x 11“ / A4
Uživatelská příručka DocuColor 5000
6-1
6. Technické údaje
Požadavky na prostředí
Jakožto partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation
potvrzuje, že tento výrobek splňuje pokyny ENERGY STAR
týkající se energetické účinnosti.
Digitální tiskárna se přepne do Úsporného režimu po 15
minutách nečinnosti stroje.
Výrobcem nastavený čas 15 minut může být upraven při
přihlášení se jako Administrátor. Více informací naleznete
v Pokynech pro Administrátora, strana 2-13.
Okolní teplota a vlhkost
10 až 32 °C, 15 až 85 % relativní vlhkosti (RH)
50 až 90 °F, 15 až 85 % RH
POZNÁMKA: Nad teplotou 82°F (28 °C) je požadována pro
udržení specifikovaného výkonu snížená vlhkost.
Nedoporučuje se používat potahovaný papír při relativní
vlhkosti nad 60%.
Nadmořská výška
Normální provoz: 0 až 2 000 m nad mořem (0 až 6 500 stop).
Provoz ve výšce mezi 2 000 a 2 500 m nad mořem (6 557 až
8 200 stop) může vyžadovat určitá instalační nastavení.
Osvětlení
Normální funkce (bez závad v kvalitě tisku) může být
zachována do 3 000 lx.
6-2
Uživatelská příručka DocuColor 5000
6. Technické údaje
Hladina hluku
Trvalý hluk
Impulsní hluk
Klidový stav
53,7 dB
Nepoužitelné
Provoz digitální
tiskárny
73,5 dB
75 dB
Plný provoz systému
75,2 dB
79,4 B
Emise ozónu
Nepřevyšuje 0,015 mg/m3 (podle normy Bezpečnost výrobků,
dodatek C11-BP-705)
Prach
Méně než 0,4 mg/m3 podle příručky Bezpečnost prostředí a
výrobků, PS-22B008
Uživatelská příručka DocuColor 5000
6-3
6. Technické údaje
Kapacity
Kapacita zásobníků
Všechny zásobníky papíru (moduly Prvního a Druhého
vkladače) mají kapacitu 2000 listů pro každý zásobník papíru
24 lb. / 90 g/m² nepotahovaného papíru nebo 80 lb. / 120
g/m² potahovaného papíru.
Schopnost zpracování
Všechny zásobníky papíru:
Typ: Potahovaný nebo nepotahovaný papír, průsvitky
Velikosti: Minimum = 182 mm x 182 mm (7,2 x 7,2“)
Maximum = 320 mm š, 488 mm d (12,6 x 19,2“)
Gramáže: 60 g/m² až 300 g/m² (16 lb bond až 110 lb cover)
Velikost a orientace vkládání:
B5 SEF/LEF
A4 SEF/LEF
B4 SEF
A3 SEF
8 x 10“ LEF/SEF
8,5 x 11“ SEF/LEF
8,5 x 13“ SEF
8,5 x 14“ SEF
11 x 17“ SEF
12 x 18“ SEF
12,6 x 17,7 SEF
SRA3 (320 mm x 450 mm) SEF
Kapacita Výstupního vykladače
Odřazovací vykladač (OCT): (Toto je standardní výstupní zařízení) 500 listů
Volitelný vysokokapacitní 3 500 listů ve stohovači; 250 listů v horním vykladači
stohovač (HCS):
Volitelný Stohovač se 2 000 listů (60-220 g/m²); 250 listů v horním vykladači (60sponkovačem (CSS): 300 g/m²)
6-4
Uživatelská příručka DocuColor 5000
6. Technické údaje
Tiskové výkony
Pro optimalizaci tiskové rychlosti použijte nastavení
Productivity Setting v režimu Tools Mode vzhledem ke
gramáži papíru, který používáte.
•
Volba Single Paper Weight nastavuje teplotu
Vytvrzovací jednotky na 160°C, což optimalizuje průchozí
rychlost pro malé a velké gramáže papíru v souladu
s rozsahem gramáže, která je zvolena v zásobníku papíru
a šetří energii.
•
Volba Mixed Paper Weight nastavuje teplotu Vytvrzovací
jednotky na 175°C, což optimalizuje průchozí rychlost pro
smíšené gramáže papíru z různých zásobníků a má vyšší
spotřebu energie.
Úpravu nastavení lze nalézt v Pokynech pro Administrátora,
strana 2-9.
Následující tabulka uvádí tiskové rychlosti pro tyto dva režimy
při použití papíru 8,5 x 11“ nebo A4 vkládaného LEF.
Digitální tiskárna DocuColor 5000
Režim jedné gramáže
Gramáž papíru
1-stranný
Režim smíšené gramáže
2-stranný
1-stranný
2-stranný
60 – 80 g/m²
50 ppm*
25 ppm
50 ppm
25 ppm
81 – 105 g/m²
50 ppm
25 ppm
50 ppm
25 ppm
106 – 135 g/m²
50 ppm
25 ppm
50 ppm
25 ppm
136 – 186 g/m²
50 ppm
25 ppm
33,3 ppm
16,7 ppm
187 – 220 g/m²
50 ppm
25 ppm
33,3 ppm
16,7 ppm
221 – 300 g/m²
33,3 ppm
-------
25 ppm
-------
Průsvitky
25 ppm
-------
25 ppm
-------
* ppm = výtisků za minutu
Průměrný měsíční tiskový objem (AMPV) je 70 000 pro tisk
velikosti 8,5 x 11“ / A4 standardního papíru.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
6-5
6. Technické údaje
Fyzikální charakteristiky
Rozměry Digitální tiskárny
Základní konfigurace Prvního vkládacího modulu, Digitální
tiskárny s Výstupním modulem a Odřazovacím vykladačem je
115 palců / 2920 mm (š) x 29,8 palců / 757 mm (h) x 38,2
palců / 970 mm (v)*.
* (57,5 palců / 1461 mm (v) včetně systémového PC)
Hmotnost Digitální tiskárny
1654 liber / 750 kg maximálně
Požadavky na podlahovou plochu
Minimální prostorové požadavky pro základní konfiguraci
digitální tiskárny, mimo server barev:
158,3 palců / 4020 mm Š x 121,4 palců / 3083 mm H.
6-6
Uživatelská příručka DocuColor 5000
6. Technické údaje
Tabulka metrické konverze
Palce
Milimetry
(mm)
Palce
Milimetry
(mm)
Palce /
Mezinárodní
velikosti
Milimetry
(mm)
Celsius
(°C)
Fahrenheit
(°F)
0,01
0,254
6
153
13,5
343
10
50
0,04
1
7,2
183
14,0
356
32
90
0,05
1
7,3
185
8,0
203
100
212
0,1
3
7,5
190
15,75
400
200
392
0,15
4
7,8
198
16,9
429
204
400
0,2
5
8,0
203
17,0
432
218
425
0,25
6
8,3
211
24,0
610
0,28
7
8,4
213
0,3
7
8,5
216
0,5
13
8,7
221
5x8
127 x 203
0,6
15
9,0
229
8 x 10
203 x 254
0,7
18
10,0
254
8 x 11
203 x 279
0,8
20
10,5
267
A4
210 x 279
1
25,4
10,8
274
8,5 x 11
216 x 279
1,4
36
11,0
279
8,5 x 13
216 x 330
1,0
2,225
1,5
38
11,1
282
8,5 x 14
216 x 356
0,454
1,0
1,7
43
11,15
283
8,7 x 14
221 x 356
1,9
48
11,5
292
9 x 11
229 x 279
2
51
11,8
300
9 x 14
229 x 356
2,3
58
11,85
301
11 x 17
279 x 432
2,5
64
12,5
318
A3
297 x 420
3
76
13,0
330
12 x 17
305 x 432
4
104
13,4
340
12 x 18
305 x 457
5
127
13,45
342
SRA3
12,6 x 17,7
320 x 450
Uživatelská příručka DocuColor 5000
Kilogramy
Libry
6-7
6. Technické údaje
6-8
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7.
Údržba
Tato kapitola popisuje postupy potřebné pro udržení
optimální provozní spolehlivosti vašeho stroje.
Pro odstraňování problémů se obraťte na část „Řešení
problémů“ na straně 5-1. Nevyřešené problémy je třeba
ohlásit vašemu zástupci servisní služby Xerox. Postupy v této
sekci použijte pro případ, že bude nutné zavolat servis.
Postupy pro objednání materiálů a seznam materiálů, které
byste měli udržovat na zásobě, jsou rovněž zahrnuty v této
kapitole.
Postupy čištění
Čištění digitální tiskárny
Pokud vnější povrchy vyžadují vyčištění, navlhčete papírovou
utěrku nebo čistou měkkou látku neabrazivním tekutým
čističem skla nebo vodou.
VÝSTRAHA: Na digitální tiskárnu nepoužívejte žádné jiné
čističe nebo rozpouštědla, protože mohou reagovat s lakem
krytů případně způsobit jeho odloupnutí.
VÝSTRAHA: NEVLÉVEJTE nebo nestříkejte čistič nebo vodu
přímo na žádnou část zásobníků papíru. Vždy naneste
kapalinu nejprve na utěrku.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-1
7. Údržba
Čištění obrazovky UI
Obrazovku UI čistěte na počátku každého pracovního dne.
Odstraňte veškerý prach a otisky prstů otřením obrazovky
čistou utěrkou bez uvolněných vláken.
UPOZORNĚNÍ: Aby jste zabránili poškození, nepoužívejte
žádný čistič Xerox, vodu nebo prodávaný čistič na obrazovky.
Čištění oblastí Druhého Transportu a Vytvrzovací jednotky
Jestliže vaše tisky mají na sobě nečistoty nebo vykazují
zašpinění nebo jestliže se setkáte s vícenásobným
uváznutím papíru v Oblasti 4, použijte následující postup.
POZNÁMKA: Je doporučeno provést tento postup jednou
denně, nejlépe na začátku dne před tím, než je tiskárna
připojena na napájení a vytvrzovací jednotka se zahřeje.
VÝSTRAHA: Jestliže je digitální tiskárna zapnuta a
vytvrzovací jednotka je horká, před prováděním tohoto
postupu vypněte digitální tiskárnu a nechte 15 minut
vychládat vytvrzovací jednotku.
7-2
1.
Otevřete přední dveře.
2.
Uchopte držadlo 4 a přesuňte je ve směru šipky.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
3.
4.
Pomalu vytahujte modul Transportu papíru až na doraz.
Vyčistěte oblast výstupu, jak je vyznačeno žlutou
barvou na obrázku níže, vytřením utěrkou bez
uvolněných vláken:
POZNÁMKA: Je doporučeno používat bezvláknitou utěrku
dodanou s tiskárnou, číslo dílu Xerox 19K03610.
TIP: Vyhněte se doteku výstupní oblasti holou rukou, protože
zanechá stopy mastnoty a nečistoty, což může způsobit
uváznutí papíru.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-3
7. Údržba
5.
Vyčistěte pásy vyznačené žlutou barvou:
POZNÁMKA: Je doporučeno používat bezvláknitou utěrku
dodanou s tiskárnou, číslo dílu Xerox 19K03610.
•
Použijte bezvláknitou utěrku na vyčištění pásů
•
Při použití bezvláknité utěrky otáčejte pásy ve směru,
kterým se pohybuje papír; podle šipky nakreslené na
obrázku výše. Pokračujte v čištění pásu během otáčení.
POZNÁMKA: Neotáčejte pásy holou rukou, protože zanechá
stopy mastnoty a nečistoty, což může způsobit uváznutí
papíru. Pásy otáčejte pomocí bezvláknité utěrky.
•
6.
Pokračujte v otáčení a čištění pásů, dokud nejsou
očištěny celé.
Vyčistěte mezery mezi každým pásem bezvláknitou
utěrkou.
POZNÁMKA: Je doporučeno používat bezvláknitou utěrku
dodanou s tiskárnou, číslo dílu Xerox 19K03610.
7.
7-4
Vyčistěte senzory (zakroužkovány žlutě) bezvláknitou
utěrkou.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
8.
9.
Uchopte držadlo 4 a pomalu zasouvejte modul
Transportu papíru až na doraz. Otočte držadlem ve
směru šipky a tím zajistíte modul na místě.
Uzavřete pravé a levé přední dveře.
10. Zapněte napájení digitální tiskárny.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-5
7. Údržba
Čištění dráhy papíru
Následující postup použijte pro vyčištění nahromaděného
papírového prachu a vláken z oblasti dráhy papíru.
POZNÁMKA: Je doporučeno provést tento postup jednou
denně, nejlépe na začátku dne před tím, než je tiskárna
připojena na napájení a vytvrzovací jednotka se zahřeje.
VÝSTRAHA: Jestliže je digitální tiskárna zapnuta a
vytvrzovací jednotka je horká, před prováděním tohoto
postupu vypněte digitální tiskárnu a nechte 15 minut
vychládat vytvrzovací jednotku.
UPOZORNĚNÍ: Čistěte pouze doporučené oblasti dráhy
papíru, jak je popsáno v tomto postupu.
1.
Použijte měkkou, navlhčenou (nikoli mokrou)
bezvláknitou utěrku k vyčištění dráhy papíru pouze v
oblastech otevíraných zeleným držadlem.
a. Otevřete každou oblast a vyčistěte oba povrchy
dopravníků.
b. Odstraňte veškerou zbytkovou vlhkost suchou
bezvláknitou utěrkou.
c. Proveďte krok 2., pokud váš stroj má připojen volitelný
SFM; jinak pokračujte krokem 3.
7-6
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
2.
Použijte měkkou, navlhčenou (nikoli mokrou)
bezvláknitou utěrku k vyčištění dráhy papíru pouze v
oblastech otevíraných zeleným držadlem, jak je
ukázáno níže.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-7
7. Údržba
3.
Použijte měkkou, navlhčenou (nikoli mokrou)
bezvláknitou utěrku k vyčištění dráhy papíru pouze v
oblastech otevíraných zeleným držadlem, jak je
ukázáno níže.
a. Otevřete každou oblast a vyčistěte oba povrchy
dopravníků.
b. Odstraňte veškerou zbytkovou vlhkost suchou
bezvláknitou utěrkou.
7-8
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
4.
Použijte měkkou, navlhčenou (nikoli mokrou)
bezvláknitou utěrku k vyčištění dráhy papíru pouze v
oblastech otevíraných zeleným držadlem, jak je
ukázáno níže.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-9
7. Údržba
5.
6.
Použijte měkkou, navlhčenou (nikoli mokrou)
bezvláknitou utěrku k vyčištění dráhy papíru pouze v
oblastech otevíraných zeleným držadlem, jak je
ukázáno níže.
Pokud pozorujete často a velké množství usazeného
papírového prachu, zavolejte svého zástupce dodávky
materiálů Xerox a nechte si doporučit alternativní papír.
POZNÁMKA: Jestliže posudek Xeroxu zjistí, že trvající
znečištění je způsobené řezáním papíru nebo použitím
nedoporučeného materiálu, může být zákazník odpovědný za
náklady zvýšené nad rámec servisního kontraktu.
7-10
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
Výměna spotřebních materiálů
Jestliže je spotřební prvek blízko své výměnné lhůty, objeví
se na UI zpráva. Jiná zpráva se objeví tehdy, když již musíte
prvek vyměnit. Po zobrazení této zprávy digitální tiskárna dál
nepoběží, dokud nebude prvek vyměněn.
Měli byste udržovat pohotovostní zásobu následujících
spotřebních prvků:
•
Zásobníky suchých inkoustů / tonerů ve všech čtyřech
barvách
•
Prázdnou nádobku na odpadní toner
•
Olej do Vytvrzovací jednotky
•
Sestavu textilního pásu Vytvrzovací jednotky
Tabulka dále v této kapitole poskytuje čísla dílů pro
objednání.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-11
7. Údržba
Výměna zásobníku suchého inkoustu / toneru
Proveďte následující postup, když se na UI zobrazí zpráva
vyzývající k výměně zásobníku toneru. Také se instrukce
nacházejí na štítcích připevněných ke krabici obsahující
zásobníky.
UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili rozlití, vyjměte zásobníky s
tonery pouze, když na UI se zobrazí zpráva "Replace the
Dry Ink Cartridge".
1.
7-12
Pod oblast se suchými inkousty / tonery podložte utěrku
proti ukápnutí.
2.
Otevřete skříňku s tonery.
3.
Vytáhněte zásobník úplně za skříňky.
4.
Prázdný zásobník odložte podle místních předpisů.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
TIP: Nepoužívejte teplou nebo horkou vodu nebo
rozpouštědla k odstranění toneru z pokožky nebo oblečení.
To by toner vytvrdilo a jeho odstranění by bylo obtížné.
Pokud se suchý inkoust / toner dostane na pokožku nebo
oblečení, použijte k odstranění kartáč, vyfoukání nebo jej
umyjte studenou vodou a jemným mýdlem.
5.
Nový zásobník vyjměte z krabice.
UPOZORNĚNÍ: Toner se během dopravy udusá a ztvrdne a
před vložením zásobníku do stroje je třeba jej uvolnit.
Opomenutí úplného uvolnění materiálu může způsobit
poškození ozubeného převodu na konci zásobníku.
TIP: Energicky protřeste a proklepejte zásobník rukou, až se
toner úplně uvolní.
6.
Vložte zásobník do skříňky zasunutím.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je třeba vyměnit více než jeden
zásobník současně, zajistěte, aby zásobníky byly zasunuty
na správná místa podle barev. Zleva doprava jsou barvy
zásobníků černá 1, černá 2, azurová (cyan), purpurová
(magenta) a žlutá (yellow).
7.
Uzavřete dvířka skříňky tonerů.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-13
7. Údržba
Výměna nádobky na odpadní toner
Na UI se objeví zpráva, která vás vyzve k výměně nádobky
na odpadní toner.
Nádobka je umístěna v zadní části stroje.
1.
7-14
Otevřete dvířka nádobky na odpadní toner v zadní části
stroje.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
2.
3.
4.
5.
6.
Uchopte držadlo plné nádobky a vytáhněte ji ze stroje.
Odeberte víčko z držáku na straně plné nádobky a
vmáčkněte víčko pevně do hrdla na horní straně plné
nádobky.
Odložte plnou nádobku v souladu s místními předpisy.
Vyjměte prázdnou nádobku z kartonu a vložte ji do
stroje. Zajistěte, aby hrdlo na horní straně nádobky bylo
otevřené a obrácené vpravo.
Uzavřete dvířka prostoru s nádobkou odpadního
toneru.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-15
7. Údržba
Doplnění oleje do Vytvrzovací jednotky
Na UI se objeví zpráva, která sděluje, kdy je třeba doplnit olej
do Vytvrzovací jednotky. Pro obnovení zásoby oleje
Vytvrzovací jednotky použijte následující postup
1.
2.
3.
4.
5.
7-16
Otevřete Pravé přední dveře digitální tiskárny.
Podložte odkapní utěrku na podlahu pod Vytvrzovací
jednotku. Olej, který by ukápl na tvrdou podlahu, by ji
učinil kluzkou.
Víčko nádržky oleje Vytvrzovací jednotky najdete podle
následujícího obrázku.
K otevření víčka nádržky jej uchopte zezadu za
výstupek a zatáhněte vpřed .
Odeberte víčko z láhve s olejem a nahraďte jej
výtokovou zátkou.
Tato zátka byla dodána při instalaci stroje. Pokud ji
nemůžete nalézt a potřebujete novou, kontaktujte
zástupce servisní služby Xerox.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
6.
7.
8.
9.
Zasuňte pečlivě výtokovou zátku do hrdla nádržky oleje
Vytvrzovací jednotky a stisknutím láhve doplňte olej až
ke značce maxima, která je vidět uvnitř nádržky.
Odeberte výtokovou zátku z láhve a nechte ji odkapat
na papírové utěrce. Láhev s olejem pro Vytvrzovací
jednotku uzavřete původním víčkem.
Uzavřete hrdlo nádržky oleje Vytvrzovací jednotky a
ujistěte se, že dobře zapadla na místo.
Uzavřete Pravé přední dveře digitální tiskárny.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-17
7. Údržba
Výměna sestavy textilního pásu Vytvrzovací jednotky
Na UI se zobrazí dvě zprávy, které se týkají textilního pásu
Vytvrzovací jednotky. První upozorňuje, že textilní pás je již
téměř opotřebován a že byste měli mít po ruce připraven
náhradní. Druhá zpráva sděluje, že textilní pás je úplně
opotřebován a musí být vyměněn. Při objevení této zprávy se
digitální tiskárna vypne a dokud nebude textilní pás vyměněn,
nebude pokračovat v tisku.
VÝSTRAHA: Vytvrzovací jednotka je horká. Při práci v této
oblasti buďte opatrní, aby jste se nezranili.
Při výměně textilního pásu použijte následující postup.
7-18
1.
Otevřete přední dveře digitální tiskárny.
2.
Uchopte držadlo 4 a posuňte je ve směru šipky.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
3.
4.
5.
6.
Pomalu vytahujte modul Transportu papíru až na doraz.
Tahem otevřete držadlo Vytvrzovače 4C.
Zdvihněte držadlo 4d až na doraz na horní části
Vytvrzovače.
Zatlačte dolů dvě páky.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-19
7. Údržba
7.
8.
7-20
Uchopte barevné držadlo ve středu a vytáhněte
jednotku textilního pásu směrem dolů ze stroje. Odložte
ji v souladu s místními předpisy.
Vyjměte novou jednotku textilního pásu z krabice a
sundejte ochranné krytí.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
9.
Uchopte jednotku textilního pásu oběma rukama a
vložte výstupky na obou stranách dna jednotky do
drážek na obou stranách prostoru Vytvrzovače. Zasuňte
jednotku dovnitř, až dosedne pevně na své místo.
10. Zdvihněte jednotku do svislé polohy a zatlačte dvě bílé
páky.
11. Posuňte dolů držadlo 4d.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-21
7. Údržba
12. Zdvihněte držadlo 4c a vyzdvihněte Vytvrzovač do
původní polohy.
13. Zatlačte a zajistěte modul Transportu papíru.
7-22
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
14. Uzavřete pravé a levé přední dveře.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-23
7. Údržba
Zavolání servisu
Vyskytne-li se problém s digitální tiskárnou nebo
s příslušenstvím, podívejte se na UI. Na obrazovce bude
zobrazen chybový kód spolu s řešením. Postupujte podle
všech kroků navršeného řešení, dokud není problém
opraven. Jestliže problém trvá, zavolejte servis.
Než servis zavoláte, postupujte podle uvedených instrukcí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Připravte si úplný popis problému pro servisního
operátora. Přesný popis problému může pomoci vám i
operátorovi problém vyřešit přes telefon a minimalizovat
dobu výpadku. Nemůže-li být problém vyřešen po
telefonu, bude na vaše pracoviště neprodleně vyslán
servisní technik.
Zapište zobrazené chybové kódy.
Zapište sériové číslo stroje volbou Machine Status
z rozbalovacího menu System na UI. (Není-li sériové
číslo zobrazeno, otevřete Pravé a Levé přední dveře
digitální tiskárny. Sériové číslo je také na bílém štítku na
spodním předním rámu.)
Je-li problémem kvalita tisku, vezměte si k telefonu
vzorek tisku, což pomůže popsat problém nebo bude
užitečné při odpovědích na otázky servisního operátora
o závadách.
Je-li to možné, použijte při volání do servisu telefon
blízko tiskárny. Postupujte podle instrukcí operátora.
Pro systémovou podporu, uživatelskou pomoc a
servisní podporu volejte příslušné číslo:
US: 1-800-821-2797 (včetně TTY podpory)
Kanada: 1-800-939-3769
Evropa: ______________________
Latinská Amerika: _______________________
Xerox také poskytuje zákaznickou podporu na webových
stránkách:
www.xerox.com/eSupportCentre
7-24
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7. Údržba
Zásoba spotřebního materiálu
Následující položky jsou položkami spotřebního materiálu pro
DocuColor 5000. Doporučuje se, abyste měli tyto položky
v pohotovostní zásobě a tím vyloučili výpadky provozu, když
je potřeba je vyměnit.
Položka materiálu
Dodací číslo
na východní
polokouli
Dodací číslo
na západní
polokouli
Jednotka
dodávaná
s digitální
tiskárnou /
objednací
množství
Přibližná
výtěžnost při
tisku / karton
(plnobarevný
tisk)
Zásobník toneru (Black – černá)
6R1251
6R1247
2 / krabice
22K
Zásobník toneru (Cyan –
azurová)
6R1252
6R1248
2 / krabice
37K
Zásobník toneru (Magenta –
purpurová)
6R1253
6R1249
2 / krabice
37K
Zásobník toneru (Yellow – žlutá)
6R1254
6R1250
2 / krabice
37K
Vývojka (Black – černá)
5R711
5R711
1
100K
Vývojka (Cyan – azurová)
5R712
5R712
1
100K
Vývojka (Magenta – purpurová)
5R713
5R713
1
100K
Vývojka (Yellow – žlutá)
5R714
5R714
1
100K
Olej pro Vytvrzovač (Fuser)
8R13031
8R13031
1
200K
*Nádobka na odpadní toner
8R90352
8R90352
1
50K
* Black Charge Corotron Unit
13R596
13R596
1
200K
*Sestava textilního pásu
Vytvrzovače
8R12966
8R12966
1
120K
Bubnový zásobník černý
13R617
13R613
1
278K
Bubnový zásobník barevný
13R620
13R616
1
115K
Papír
Xerox Digital
Color
Colotech+
90g/m2 (24 lb)
Xerox Digital
Color
Xpressions+
90g/m2 (24 lb)
2 balíky
Zásobník sponek (pro volitelný
CSS)
8R12799
8R12799
1 krabice
se 3
zásobníky
* Volejte, prosím, svého zástupce servisní služby Xerox při
dalším objednání Nádobky na odpadní toner, Sestavy
textilního pásu Vytvrzovače, The Black Charge Corotron a
Bubnových zásobníků. Tyto díly jsou pro vás zdarma, pokud
jsou objednány přes zástupce servisní služby.
Uživatelská příručka DocuColor 5000
7-25
7. Údržba
Spotřební materiál a součásti Xerox skladujte v jejich
originálních obalech na vhodném místě.
* Odhady výtěžnosti tonerů jsou založeny na 15% pokrytí
tiskové oblasti každou barvou (4 barvy = 60%) při normálních
podmínkách na A4 (8,5 x 11“) referenčního papíru Xerox
Digital Color Xpressions+, 24 lb. (90 g/m²) a Colotech Plus 90
g/m².
POZNÁMKA: Skutečná výtěžnost se značně liší v závislosti
na intenzitě barvy, oblasti pokrytí, druhu papíru a zvoleném
režimu tisku.
Pro objednání spotřebních materiálů volejte příslušné číslo:
US: 1-800-822-2200
Kanada:
francouzská: 1-800-668-0133,
anglická: 1-800-668-0199
Evropa:
_______________________
Latinská Amerika: _____________________
7-26
Uživatelská příručka DocuColor 5000

Podobné dokumenty

Stažení informativního letáku se specifikací olejů ENEOS (PDF

Stažení informativního letáku se specifikací olejů ENEOS (PDF olej, který byl vyvinut na základě požadavků emisních norem. Splňuje všechny požadavky na kvalitu oleje pro evropské, americké a japonské naftové a benzínové motory. Tento olej je zvláště určený pr...

Více

VELO 1 - Cyklosport SR

VELO 1 - Cyklosport SR Zajímalo nás, na jakém převodníku bychom se měli optimálně pohybovat při určité průměrné cestovní rychlosti, jaké jsou hodnoty ujetých vzdáleností u krajních převodů a další údaje.

Více

2 Stiskněte tlačítko

2 Stiskněte tlačítko Přesto, že byla vyvinuta maximální snaha připravit tento dokument tak aby byl co nejpřesnější a nejužitečnější, firma SHARP Corporation neposkytuje záruku jakéhokoliv druhu na obsah tohoto dokument...

Více

dárek - procofficedepot

dárek - procofficedepot • Vysoká úroveň tiskové kvality • Extra hladký povrch dodává profesionální vzhled vašim dokumentům • Prodlužuje životnost kopírek a tiskáren, snižuje provozní náklady • Téměř 100% vyloučení zasekáv...

Více

2 Stiskněte tlačítko

2 Stiskněte tlačítko Přesto, že byla vyvinuta maximální snaha připravit tento dokument tak aby byl co nejpřesnější a nejužitečnější, firma SHARP Corporation neposkytuje záruku jakéhokoliv druhu na obsah tohoto dokument...

Více

ZDE - k622 - analýza dopravních nehod

ZDE - k622 - analýza dopravních nehod Seznam příloh ............................................................................................................ 96

Více

Akumulátorové nářadí – rady, tipy, informace

Akumulátorové nářadí – rady, tipy, informace I pro laika může být ukazatelem kvality také na první pohled rozpoznatelná úroveň dílenského zpracování přístroje. Všímáme si propracovanosti detailů i celkové bytelnosti, vyzkoušíme výměnu AKU člá...

Více

Zde

Zde vrstv nelze bezpe n usadit do stohovacího systému manipula ní jednotky umíst né ve vrstv p edcházející; v tšinou dokonce její dno i dosedne na horní plochu materiálu loženého na spodním p epravním ...

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace a aplikační servery. Navíc licence lze rozšiřovat o libovolný počet, tj. i o jedinou licenci. Řešení HiPath roste s vaší firmou!

Více