Studentka z Hradčovic je ve finále Ceské Miss

Komentáře

Transkript

Studentka z Hradčovic je ve finále Ceské Miss
Studentka z Hradčovic
je ve finále Ceské Miss
v
Hradčovice
Dvacetiletá
na čeká pole lé sou tředění
Dominika Opplová z Hradčovšech finali tek v Mexiku.
víc bude na jaře soutěžit o tiPře tože její rodina žije na
tul Česká Miss. Pře castíng a Slovácku. pochází puvodně z
semifinále se totiž dostala až Cech. .,Narodila jsem se v
mezi čtrnáct adeptek na ko- Mělníku a bydleli jsme v Krarunku pro nejkrásnějšt dívku
lupech
nad Vltavou,
Na
střední kolu jsem ale šla do
Ceské republiky.
Studentka pedagogické řa- Luhačovíc a rodiče se pak
kulty se do soutěže přihlásila
přestěhovali
do Hradčovic,
sama. "Bylo to kvúlí zážitkům
protože maminka
vždycky
a také změně. Nemužu říct, že chtěla do domečku na Morabych věřila, že se dostanu do vě," prozrazuje Opplová.
finále, ale doufala jsem v to.
Její rodina ji podporuje.
Zastávám totiž názor, že člověk
..Samozřejmě měli radost. Dodosáhne
všeteď to bylo
spíš
skrz
ho,
čemu
opravdu věří.
studium. ByTo mě naučila
li rádi, že
maminka a v
jsem
byla
Dominika Opplová se narodila v
průběhu živopřijatá
na
Mělnfku, ale od patnácti let žije na
ta. když jsem
vysokou
škoSlovácku V únoru oslaví Jednase začala sama
lu nebo když
dvacáté narozeniny, má tři vlastní
živit a byla odjsem udělala
sestry. Mezi jejl zájmy patHhlavkázaná
jen
zkoušku.
ně uměnl, pes Kiwi, škola, hudba a
sama na sebe,
Modeling
literatura. V současnosti studuje
přišla jsem na
j me nikdy
na Masarykově univerzitě.
moc neřešíli,
to, že je to
pravda," říká
ale
přesto
Opplová o vem úspěchu.
jsou nadšení."
V Luhačovicích studovala
Nervózní byla podle svých
slov jen u volné disciplíny,
tato dvacetiletá dívka makde zpívala oblečená do kabanagement a podnikání v umění
retního
kostýmu.
..Užívala
a v reklamě, nyní na Pedagogické fakultě Masarykovy uníjsem si to, něco podobného
verzity v Brn studuje pecíálI člověk nezažívá každý den."
Opplová se pří soutěži
ní pedagogiku a výtvarnou výmodelingem nesetkala poprchovu pro základní Školy. Větvé .••Dělat modelku jsem začašinu ta u proto i kvuli brigádě
tráví v jihomoravské metropola ve čtrnácti letech, ale pak
jsem přestala a znovu jsem se li ... Školu kvůli soutěži nechci
přeru ovat, chci se tím po.
k tomu vrátila až se začátkem
studia na vysoké škole, kdy to prat. Bude to ice náročnější,
pro mě byl způsob, jak si ry h- ale škola je pro mě hodně dmele přrvydělat. Presto s za ln
žitá a rniss mi ji rozhodně v
delku nspovažuji," vysvětluje
žebříčku hodnot nenahradí,"
(Je)
studentka, kterou v pulce led- uzavřela Opplová,
Medailonek
BUDOUCí MlSS? Dominika Opplová v celé své kráse. Folo ceskamíss cz
•