Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
EuroFertil CZ, a.s
Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci.
Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte.
VSTUPNÍ DOTAZNÍK
PACIENTKA
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
(není-li rodné číslo)
Adresa trvalého pobytu pacientky:
(případně jiná adresa)
Rodné číslo
(číslo pojištěnce):
Kód zdravotní
pojišťovny:
PSČ:
MANŽEL/PARTNER
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
(není-li rodné číslo)
Adresa trvalého pobytu manžela/partnera:
(případně jiná adresa)
Rodné číslo
(číslo pojištěnce):
Kód zdravotní
pojišťovny:
PSČ:
Důvod pro doporučení:
__________________________________________________________________________
Navštívila jste někdy nějakého lékaře s tímto problémem?
Jméno: ______________________________________________
Datum poslední návštěvy:__________ (měsíc/rok)
Souhlasím se zasláním informace o průběhu léčby tomuto lékaři:
o Ano
o Ne
(zatrhněte)
ZDRAVOTNÍ ANAMNÉZA ŽENY
Věk, kdy jste dostala první menzes: __________
Je vaše menstruace pravidelná? o Ano
o Ne
Užíváte léky na úpravu menstruačního cyklu ? o Ano
Pokud ano, specifikujte léky a dávkování:
o Ne
_____________________________________________________________________________
Kolik dnů je mezi prvním dnem jedné periody a prvním dnem periody následující ? ______________
Datum poslední menstruace: __________
Kolik dnů většinou krvácíte? __________
Během menstruace míváte křeče? o Ano o Ne o Mírné o Někdy
Míváte průjem během menstruace? o Ano o Ne
Užíváte léky kvůli křečím? o Ano o Ne (specifikujte léky a denní dávkování) ___________________
Krvácíte nebo špiníte mezi periodami? o Ano o Ne
Špiníte před Vaší periodou? o Ano o Ne o Někdy
PF 23
1/10
EuroFertil CZ, a.s
Mám další příbuzné s nepravidelnou menstruací. o Ano o Ne
o Nevím
Poslední cytologický stěr z děložního čípku:
Datum (měsíc/rok) ___________ Výsledek ____________
Antikoncepce:
Nitroděložní tělísko
o Ano o Ne od-do ______________ důvod vysazení ________________
Hormonální antikoncepce o Ano o Ne od-do ______________ důvod vysazení ________________
Jiná antikoncepce_________________ od-do ______________ důvod vysazení ________________
Počet těhotenství:____ Počet porodů v termínu (PT) :____ Předčasné porody (PP) :____
Počet porodů operačních (SC) ___
Potraty (P) : ____
Mimoděložní těhotenství (MT) : ____
Datum
(měs./
rok)
Porod,
potrat
(PT,PP,
SC,P,MT)
Hmot
nost
plodu
Týden
grav.
Po léčbě
pro
neplodnost
o Ano o Ne
o Ano o Ne
o Ano o Ne
o Ano o Ne
o Ano o Ne
Doba než
jste
otěhotněl
a
Těhotenství
se
současným
partnerem
o Ano o Ne
o Ano o Ne
o Ano o Ne
o Ano o Ne
o Ano o Ne
Komplikace
Trpíte, nebo jste někdy trpěla nemocemi orgánů z následujícího seznamu? (Zkontrolujte celý seznam):
o AIDS/ pozitivní HIV o Štítná žláza o Anémie a nemoci krve o Epilepsie
o Ovariální cysty
o Krevní transfuze
o Genetické nemoci o Onemocnění srdce o Endometróza o Křečové žíly
o Poruchy krevního srážení o Psychické nemoci o Pánevní záněty o Nemoci jater o Opary
o Mononukleoza o Hepatitida o Onemocnění plic o Deprese o Kapavka o Příušnice
o Vředy/kolitidy
o Nemoci ledvin a močových cest o Drogová závislost o Chlamydie
o Tuberkuloza
o Žlučníkové potíže o Kloubní nemoci o Ureaplasmata o Cukrovka o Vysoký
krevní tlak o Migrény o Lupus
o Osteoporóza o Revmatická horečka o Neurologické
nemoci o Poruchy stravování o Sexuální zneužívání/znásilnění
Pokud ano, popište podrobněji (název nemoci, od-do, užívané léky apod.):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Seznam alergií na léky:
________________________________________________________________________________
Seznam současných léků (název, dávkování):___________________________________________
________________________________________________________________________________
PF 23
2/10
EuroFertil CZ, a.s
Operační výkony:
Datum
(měs./rok)
Nemocnice
Diagnóza
Operace
Komplikace
SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA ŽENY
Vaše povolání: _______________________________
Vzdělání: ____________________________________
Koníčky: _____________________________________
o Jste vystavena vlivu chemických látek ? (seznam )______________________________________
o Kouření
o Ano o Ne___ cigaret/denně
o Aerobní cvičení ___hodin/týdně o Běh___km/týdně
Je toto Vaše první manželství? o Ano o Ne
Pokud ne, kolikrát jste byla vdaná?________
Jak dlouho jste se současným partnerem?_______________________
GENETICKÁ ANAMNÉZA ŽENY
Má někdo ve vaší rodině jedno nebo více dětí s vážným genetickým onemocněním? o Ano o Ne
Komentář_________________________________________________________________________
Má někdo ve vaší rodině jedno nebo více dětí s vážným poporodním poškozením? o Ano o Ne
Komentář_________________________________________________________________________
Měl někdo ve Vaší rodině za sebou 2 nebo více potratů?
o Ano o Ne
Komentář_________________________________________________________________________
Trpíte někdo ve Vaší rodině následujícími postiženími? (zkontrolujte všechny, které jsou uvedeny)
o Postižení ledvin/močového měchýře
o Downův syndrom nebo jiné chromozomální vady
o Vrozená vada srdce o Ztráta svalové funkce o Rozštěp páteře o Ploché nohy o Cystická fibróza
o Rozštěp rtu nebo patra o Cukrovka
o Tay Sachsova choroba
o Stenóza pyloru o Defekty neurální
o Huntingtonova choroba
o Demence
o Časná menopauza
o Polycystické
trubice
vaječníky
o Schizofrenie
o Předčasné úmrtí
o Mentální retardace
Pokud ano, popište podrobněji (člen rodiny, název nemoci, od-do, užívané léky apod.):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PF 23
3/10
EuroFertil CZ, a.s
RODINNÁ ANAMNÉZA ŽENY
Otec
Věk otce (pokud žije) _____
Zdravotní stav: _____________________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřel _____ Příčina úmrtí:
__________________________
Otec otce (děda): Věk(pokud žije) ________ Zdravotní stav:
_________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřel _____ Příčina úmrtí: ___________________________
Matka otce (babička): Věk (pokud žije) _____ Zdravotní stav: _______________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřela _____ Příčina úmrtí:____________________________
Sourozenci otce (teta, strýc)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Pohlaví M/Ž
___
___
___
___
Věk
___
___
___
___
Zdraví
____________
____________
____________
____________
Jiní příbuzní z otcovy strany
Defekty při narození/věk/příčina úmrtí
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Matka
Věk matky (pokud žije) _____
Zdravotní stav: _____________________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřela _____ Příčina úmrtí: __________________________
Otec matky /děda/: Věk(pokud žije) ________ Zdravotní stav: _________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřel _____ Příčina úmrtí: ___________________________
Matka matky (babička): Věk (pokud žije) _____ Zdravotní stav: _______________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřela _____ Příčina úmrtí:____________________________
Sourozenci matky (teta, strýc)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Jiní příbuzní z otcovy strany
Pohlaví M/Ž
___
___
___
___
Věk
___
___
___
___
Zdraví
____________
____________
____________
____________
Defekty při narození/věk/příčina úmrtí
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PF 23
4/10
EuroFertil CZ, a.s
Bratři a sestry
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Zesnulí sourozenci
Pohlaví
___
___
___
___
Věk
___
___
___
___
Zdraví
______
______
______
______
Pohlaví Věk, kdy zemřel Příčina úmrtí
(včetně neonatálního úmrtí a úmrtí v dětství)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Děti
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Zemřelé děti
___
___
___
___
Pohlaví
___
___
___
___
___________
___________
___________
___________
Věk
___
___
___
___
_________
_________
_________
_________
Zdraví
______
______
______
______
Pohlaví Věk, kdy zemřel Příčina úmrtí
(včetně neonatálního úmrtí a úmrtí v dětství)
____________________________
____________________________
___
___
___________
___________
_________
_________
ANAMNÉZA NEPLODNOSTI
Jak dlouho se snažíte o těhotenství? _____roků
Jak často máte pohlavní styk? Obvykle ____kolikrát /týdně
Máte bolesti při styku? o Ano o Ne
Má Vás partner problémy s erekcí nebo ejakulací? o Ano o Ne
Máte problémy se vzrušením nebo vlhkostí ? o Ano o Ne
Provedená vyšetření (označte všechny testy, které byly provedeny)
o Bazální teplota
o Normální
o Abnormální
o Neprovedeno
o 3.den FSH
o Normální
o Abnormální
datum (měs./rok) ____
Výsledek______
o Hormony
o Normální
o Abnormální
datum ___________
o Postkoitální test
o Normální
o Abnormální
datum ___________
o HSG
o Normální
o Abnormální
datum ___________
o Biopsie endometria
o Normální
o Abnormální
datum ___________
o Laparoskopie
o Normální
o Abnormální
datum ___________
o Imunologie
o Normální
o Abnormální
datum ___________
o Genetickévyšetření
o Normální
o Abnormální
datum ___________
o Spermiogram
o Normální
o Abnormální
datum ___________
o Protilátky proti spermiím o Normální
o Abnormální
datum ___________
o Krevní skupina + Rh faktor _________ Partnerova krevní skupina + Rh faktor ___________
PF 23
5/10
EuroFertil CZ, a.s
PŘEDCHOZÍ LÉČBA
Popište předchozí léčbu
o Stimulace vaječníků pro spontánní otěhotnění (počet stimulací, datum, léky – clostilbegyt, gonadotropiny,
pregnyl)
Komentář
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
o Inseminace (počet, datum, místo, léky ke stimulaci)
Komentář _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o IVF 1
datum( měs./rok) ____________ místo ____________________
Typ stimulace (léky)_____________________________________________
Počet vajíček________
ICSI o Ano o Ne
Prodloužená kultivace o Ano o Ne
Asistovaný hatching o Ano o Ne
Těhotenství o Ano o Ne
Kryokonzervace o Ano o Ne
Počet zmražených embryí_____
Kryoembryotransfer o Ano o Ne
Datum ______
Těhotenství o Ano o Ne
Komentář (PGD, PICSI, IMSI, MS-IVF, dárcovství)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
o IVF 2
datum( měs./rok) ____________ místo ____________________
Typ stimulace (léky)_____________________________________________
Počet vajíček________
ICSI o Ano o Ne
Prodloužená kultivace o Ano o Ne
Asistovaný hatching o Ano o Ne
Těhotenství o Ano o Ne
Kryokonzervace o Ano o Ne
Počet zmražených embryí_____
Kryoembryotransfer o Ano o Ne
Datum ______
Těhotenství o Ano o Ne
Komentář (PGD, PICSI, IMSI, MS-IVF, dárcovství)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
o IVF 3
datum( měs./rok) ____________ místo ____________________
Typ stimulace (léky)_____________________________________________
Počet vajíček________
ICSI o Ano o Ne
Prodloužená kultivace o Ano o Ne
Asistovaný hatching o Ano o Ne
Těhotenství o Ano o Ne
Kryokonzervace o Ano o Ne
Počet zmražených embryí_____
Kryoembryotransfer o Ano o Ne
Datum ______
Těhotenství o Ano o Ne
Komentář (PGD, PICSI, IMSI, MS-IVF, dárcovství)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PF 23
6/10
EuroFertil CZ, a.s
ZDRAVOTNÍ ANAMNÉZA MUŽE
Trpíte, nebo jste někdy trpěl nemocemi orgánů z následujícího seznamu? (Zkontrolujte celý seznam):
o Kýla
o AIDS/ pozitivní HIV o Štítná žláza o Anémie a nemoci krve o Epilepsie
o Krevní transfuze
o Genetické nemoci o Onemocnění srdce o Nemoci prostaty o Křečové žíly
o Poruchy krevního srážení o Psychické nemoci o Zánět varlete nebo nadvarlete o Nemoci jater
o Opary o Mononukleoza o Hepatitida o Onemocnění plic o Deprese o Kapavka o Příušnice
o Vředy/kolitidy
o Nemoci ledvin a močových cest o Drogová závislost o Chlamydie
o Tuberkuloza
o Žlučníkové potíže o Kloubní nemoci o Ureaplasmata o Cukrovka o Vysoký krevní
tlak o Migrény o Lupus
o Osteoporóza o Revmatická horečka o Neurologické nemoci o Poruchy
stravování
Pokud ano, popište podrobněji (název nemoci, od-do, užívané léky apod.):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Seznam alergií na léky:
_________________________________________________________________________________
Seznam současných léků (název, dávkování):
_________________________________________________________________________________
Operační výkony:
Datum
(měs./rok)
Nemocnice
Diagnóza
Operace
Komplikace
SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA MUŽE
Povolání:_______________________________
Vzdělání: ________________________________________
Koníčky:__________________________________________
o Jste vystavován horku (práce, sauna, horká koupe), chemickým látkám ? (seznam)
________________________________________________________________________________
o Kouření
o Ano o Ne ___ cigaret/denně
o Aerobní cvičení ___hodin/týdně o Běh___km/týdně
Je toto Vaše první manželství? o Ano o Ne
PF 23
7/10
EuroFertil CZ, a.s
Pokud ne, kolikrát jste byl ženatý?___
Máte děti z předchozí partnerkou? o Ano o Ne
GENETICKÁ ANAMNÉZA MUŽE
Má někdo ve vaší rodině jedno nebo více dětí s vážným genetickým onemocněním? o Ano o Ne
Komentář_________________________________________________________________________
Má někdo ve vaší rodině jedno nebo více dětí s vážným poporodním poškozením? o Ano o Ne
Komentář_________________________________________________________________________
Měl někdo ve Vaší rodině za sebou 2 nebo více potratů?
o Ano o Ne
Komentář_________________________________________________________________________
Trpíte někdo ve Vaší rodině následujícími postiženími? (zkontrolujte všechny, které jsou uvedeny)
o Downův syndrom nebo jiné chromozomální vady
o Postižení ledvin/močového měchýře
o Vrozená vada srdce o Ztráta svalové funkce o Rozštěp páteře o Ploché nohy o Cystická fibróza
o Rozštěp rtu nebo patra o Cukrovka
o Tay Sachsova choroba
o Stenóza pyloru o Defekty neurální
trubice
o Huntingtonova choroba
o Demence
o Časná menopauza
o Polycystické
vaječníky
o Schizofrenie
o Předčasné úmrtí
o Mentální retardace
Pokud ano, popište podrobněji ( člen rodiny, název nemoci, od-do, užívané léky apod.):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
RODINNÁ ANAMNÉZA MUŽE
Otec
Věk otce (pokud žije) _____
Zdravotní stav
_____________________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřel _____ Příčina úmrtí:
Otec otce (děda): Věk(pokud žije) ________ Zdravotní stav
__________________________
_________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřel _____ Příčina úmrtí: ___________________________
Matka otce (babička): Věk (pokud žije) _____ Zdravotní stav_______________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřela _____ Příčina úmrtí:____________________________
Sourozenci otce (teta, strýc)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
PF 23
Pohlaví M/Ž
___
___
___
___
Věk
___
___
___
___
Zdraví
____________
____________
____________
____________
8/10
EuroFertil CZ, a.s
Jiní příbuzní z otcovy strany
Defekty při narození/věk/příčina úmrtí
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Matka
Věk matky (pokud žije) _____
Zdravotní stav __________________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřela _____ Příčina úmrtí:
__________________________
Otec matky /děda/: Věk(pokud žije) ________ Zdravotní stav
_________________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřel _____
Příčina úmrtí: ___________________________
Matka matky (babička): Věk (pokud žije) _____ Zdravotní stav___________________________
Pokud již nežije, věk ve kterém zemřela _____ Příčina úmrtí:____________________________
Sourozenci matky (teta, strýc)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Jiní příbuzní z otcovy strany
Pohlaví M/Ž
___
___
___
___
Věk
___
___
___
___
Zdraví
____________
____________
____________
____________
Defekty při narození/věk/příčina úmrtí
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bratři a sestry
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Zesnulí sourozenci
Pohlaví
___
___
___
___
Věk
___
___
___
___
Zdraví
______
______
______
______
Pohlaví Věk, kdy zemřel Příčina úmrtí
(včetně neonatálního úmrtí a úmrtí v dětství)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Děti
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Zemřelé děti
___
___
___
___
Pohlaví
___
___
___
___
___________
___________
___________
___________
Věk
___
___
___
___
_________
_________
_________
_________
Zdraví
______
______
______
______
Pohlaví Věk, kdy zemřel Příčina úmrtí
(včetně neonatálního úmrtí a úmrtí v dětství)
____________________________
____________________________
PF 23
___
___
___________
___________
9/10
_________
_________
EuroFertil CZ, a.s
Podpis pacientky
Podpis manžela/partnera
V Ostravě dne
Poučil(a) a případné dotazy zodpověděla(a):
Jméno a příjmení a podpis
PF 23
10/10

Podobné dokumenty

Ceník gynekologicko-porodnických služeb

Ceník gynekologicko-porodnických služeb (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, vyžádané a placené klientem)

Více

VÝSLEDKY MONITORINGU NÁLETU KRYTONOSCŮ NA OPAVSKU

VÝSLEDKY MONITORINGU NÁLETU KRYTONOSCŮ NA OPAVSKU Dle Volkera (2003) není u žádného z obou druhů krytonosců k dispozici ověřený práh škodlivosti. Ošetření v praxi doporučuje tehdy, je li v 1 misce zachyceno u obou druhů více než 10 jedinců krytono...

Více

Průvodce léčbou neplodnosti - Centrum asistované reprodukce

Průvodce léčbou neplodnosti - Centrum asistované reprodukce Co vzít s sebou na kontrolu před zahájením léčby? • Průkazky asistované reprodukce potvrzené odesílajícím gynekologem a menstruační kalendář. Do průkazky AR je třeba uvést výsledek preventivní gyne...

Více

Ceník pro samoplátce

Ceník pro samoplátce 2.600 Kč Konzultace, léčebný plán, příprava protokolu, monitoring, odběr oocytů v celkové anestezii, kryokonzervace oocytů (V ceně není STD)

Více

Průvodce léčbou poruch plodnosti

Průvodce léčbou poruch plodnosti Co vzít s sebou na kontrolu před zahájením léčby? • Průkazky asistované reprodukce potvrzené odesílajícím gynekologem. Do průkazky AR je třeba uvést výsledek preventivní gynekologické prohlídky vče...

Více

Informace k příjmu na porodnici

Informace k příjmu na porodnici V případě zájmu přineste s sebou do porodnice vyplněný následující formulář :

Více