Nemocnice Na Bulovce

Komentáře

Transkript

Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Na Bulovce
Laboratorní příručka
OKHT_LP_001 P3/2012
Strana 1 z 3
Verze číslo: 2
Příloha 3: Referenční meze u koagulačních vyšetření
Parametr
Krvácivost (Duke)
Retrakce plazmatického koagula
Protrombinový test: R
→ 0 - 30 dní včetně
→ 31 dní – 5 měsíců včetně
→ nad 6 měsíců včetně
Protrombinový test: INR
APTT: poměr R
neléčení heparinem:
→ 0 – 30 dní včetně
→ 31 dní – 12 měsíců včetně
→ 1 rok – 10 roků včetně
→ 11-15 let včetně
→ nad 16 let včetně
léčení heparinem
APTT citlivý k LA: poměr R
(APTT-SP, PTT-LA)
ndRVVR
nSCTR
Trombinový test (neléčení)
Fibrinogen (funkční test –dle Clause)
→ 0 - 365 dní včetně
→ 1 – 5 roků včetně
→ 6 – 10 roků včetně
→ 11 – 15 roků včetně
→ 16 – 17 roků včetně
→ nad 18 roků
D-dimery (FEU)
Fibrin/fibrinogen degradační produkty
(FDP)
Etanolový test (fibrinové monomery)
Antitrombin (aktivita)
→ 0 - 30 dní včetně
→ 31 dní – 5 roků včetně
→ 6 – 10 roků včetně
→ 11 – 15 roků včetně
→ nad 16 roků včetně
Protein C (PC, chromogenní metoda)
→ 0 - 0 dní
Jednotka
min
%
Referenční meze
2-5
90-100
1/1
1/1
1/1
0,80 – 1,50
0,80 – 1,40
0,80 – 1,20
terapeutické hodnoty INR (léčba
antagonisty vitamínu K) volí lékař podle
stavu a diagnózy pacienta
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0,80 – 1,50
0,80 – 1,30
0,80-1,20
0,80-1,30
0,80-1,20
závisí na reagencii a dávce; 2,00-4,00
1/1
0,80-1,20
1/1
1/1
s
< 1,20
< 1,20
< 21
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
mg/l
1,50-3,40
1,70-4,00
1,55-4,00
1,55-4,50
1,60-4,20
2,00-4,00
0,0 – 0,50
mg/l
negativní nález (< 5 mg/l)
negativní nález
%
%
%
%
%
40-90
80-140
90-130
75-135
80-120
%
25-45
Nemocnice Na Bulovce
Laboratorní příručka
OKHT_LP_001 P3/2012
Strana 2 z 3
Verze číslo: 2
Parametr
Jednotka
Referenční meze
→ 1 - 30 dní včetně
%
30-55
→ 31 - 365 dní včetně
%
30-112
→ 1 – 5 roků včetně
%
65-125
→ 6 – 10 roků včetně
%
70-125
→ 11 – 15 roků včetně
%
65-120
→ nad 16 roků včetně
%
70-130
Protein S (PS, koagulační metoda)
→ 0 - 0 dní
%
25-50
→ 1 - 30 dní včetně
%
35-65
→ 31 dní – 5 roků včetně
%
55-120
→ 6 – 10 roků včetně
%
45-115
→ 11 – 15 roků včetně
%
50-110
→ nad 16 roků včetně
%
65-135
APC-rezistence (princip APTT, s FV
1/1
2,18-3,38
dep. plazmou)
Neutralizační konfirmační test
s
rozdíl časů < 8
s hexagonálními fosfolipidy (Staclot LA)
Monitorování léčby LMWH (anti-Xa
aktivita)
→ neléčení
kIU/l
0,00-0,10
→ léčebné rozmezí (Fragmin, Fraxiparin)
kIU/l
0,50-1,00
→ léčebné rozmezí (Lovenox, Clexan)
kIU/l
0,50-1,20
Arixtra (fondaparinux) – dle dávky
→ neléčení
mg/l
0,00-0,10
Aktivita faktorů plazmatického koagulačního systému
Faktor VIII (F.VIII)
→ 0 - 0 dní
%
60-140
→ 1 - 30 dní včetně
%
60-125
→ 1 – 12 měsíců včetně
%
55-100
→ 1 – 5 roků včetně
%
75-150
→ nad 6 roků včetně
%
50-150
Faktor IX (F. IX)
→ 0 - 0 dní
%
20-75
→ 1 - 30 dní včetně
%
65-110
→ 1 – 12 měsíců včetně
%
50-125
→ 1 – 5 roků včetně
%
50-110
→ 6 – 17 roků včetně
%
60-150
→ nad 18 roků včetně
%
50-150
Faktor XII (F. XII)
→ 0 - 0 dní
%
25-75
→ 1 - 30 dní včetně
%
35-70
→ 1 – 12 měsíců včetně
%
55-100
→ 1 – 5 roků včetně
%
65-130
→ nad 6 roků včetně
%
60-140
Nemocnice Na Bulovce
Laboratorní příručka
OKHT_LP_001 P3/2012
Strana 3 z 3
Verze číslo: 2
Zdroj:
1. Doporučené referenční rozmezí pro koagulační stanovení – děti + dospělí. ČHS ČLS JEP.
Vydání 3, platnost od: 22.11.2013
2. Příbalové letáky k metodám.

Podobné dokumenty

Referenční meze u koagulačních vyšetření

Referenční meze u koagulačních vyšetření Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Parametr → 0 - 0 dní → 1 - 30 dní včetně → 1 – 12 měsíců včetně → 1 – 5 roků včetně → nad 6 roků včetně

Více

PROBLEMATIKA PRODLOUŽENÉHO APTT LABORATORNÍ

PROBLEMATIKA PRODLOUŽENÉHO APTT LABORATORNÍ – bez zatažení – jehla vğtší svğtlosti – ne jako první zkumavka - pokud možno

Více

Ceník vyšetření pro samoplátce

Ceník vyšetření pro samoplátce C3 komplement C4 komplement Transferin

Více

Ceník výkonů pouze pro platbu platné od 19.9.2015 v hotovosti

Ceník výkonů pouze pro platbu platné od 19.9.2015 v hotovosti Tuky v séru Cholesterol HDL - cholesterol LDL - cholesterol Triacylglyceroly

Více

Stáhnout

Stáhnout přesvědčeno, že očekávání vyjádřená v takových prohlášeních do budoucnosti jsou důvodná, investoři upozorňují, že informace a prohlášení do budoucnosti jsou předmětem různých rizik a nejistot, z ni...

Více

Stáhnout

Stáhnout o 10,0% více na srovnatelné bázi Sanofi-aventis získává podíl na trhu od roku jedna Po konzultaci s úřady na burzách ve Francii a Spojených státech vybrala sanofiaventis 20. srpen jako den první ko...

Více

Informovaný souhlas - Oblastní nemocnice Trutnov as

Informovaný souhlas - Oblastní nemocnice Trutnov as Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., Oddělení nukleární medicíny POUČENÍ A SOUHLAS PACIENTA S TERAPIÍ OPAKOVANÉ SYNOVITIDY KOLENNÍHO KLOUBU POMOCÍ ČISTÉHO BETA ZÁŘIČE YTTRIUM 90 Jméno pacienta: _____...

Více

kvalita v laboratorní medicíně

kvalita v laboratorní medicíně jeho rozšíření o konsensus všude tam, kde není standardizace možná. Primárním cílem konsensu je unifikace hodnot referenčních intervalů/rozhodovacích limitů.

Více

CHORUS KFR Kontrolní séra

CHORUS KFR Kontrolní séra Skladujte při teplotě +2 °C až +8 °C. Při dodržení skladovacích podmínek platí exspirace uvedená na štítku. Po otevření je reagencie stabilní dva měsíce při teplotě +2 °C až +8 °C. Po otevření je m...

Více