chovatelské listy 1/2015

Komentáře

Transkript

chovatelské listy 1/2015
PLEMO
ČÍSLO: 1/2015
• PLEMENNÉ HODNOTY 4/2015
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
> OBSAH
Předkládáme Vám 1. číslo firemního zpravodaje
ZD NOVÁ VES • VÍSKA
08 Představení společnos#
18
CESTA DO BANÁTU
10
U SKOKANŮ ZAČAL DOJIT ROBOT
POD JAVOREM
30 KVETOU TULIPÁNY
2
NOVÉ POSTUPY ZLEPŠUJÍ
42 ZDRAVOTNÍ KONDICI STÁDA
PROBLEMATIKA MLÉČNÉ ŽLÁZY
55 PRASNIC
04
NABÍDKA BÝKŮ
Z INSEMINAČNÍ STANICE LITOHOŘ
05
ČERVENOSTRAKATÁ TESTACE
JARO • LÉTO 2015
08
ZD NOVÁ VES • VÍSKA
10
U SKOKANŮ ZAČAL DOJIT ROBOT
12
TOP ČR ČESTR DLE SIC 04/15
16
TOP FLECKVIEH DLE GZW 04/15
18
CESTA DO BANÁTU
22
BÝCI DLE INDEXU SIH 3/2015
27
NABÍDKA NOVÝCH
GENOMICKÝCH BÝKŮ
30
POD JAVOREM
KVETOU TULIPÁNY
33
TOP KANADA LPI 04/2015
38
TOP USA TPI 04/2015
42
NOVÉ POSTUPY ZLEPŠUJÍ
ZDRAVOTNÍ KONDICI STÁDA
44
GENOMIKA POZVEDÁ FARMU
NA NOVOU ÚROVEŇ ELITE
48
TOP NĚMECKO RZG 04/15 H
50
VYUŽITÍ SEXOVANÝCH
ID V NĚMECKU
52
TOP NĚMECKO RZG 04/15 RED H
53
SEZNAM PROVĚŘENÝCH BÝKŮ
DLE ISU • FRANCIE 4/2015 H
55
REPRODUKCE V CHOVECH PRASAT,
PROBLEMATIKA MLÉČNÉ ŽLÁZY
PRASNIC
58
PLEMENNÉ HODNOTY KANCŮ
MATEŘSKÝCH PLEMEN k 12.5.2015
59
PLEMENNÉ HODNOTY KANCŮ
OTCOVSKÝCH PLEMEN k 12.5.2015
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
> PLEMENNÉ HODNOTY 4/2015
Přehledy plemenných hodnot jaro 2015
GENOMIKA
22
12
Býci dle indexu SIH
TOP ČR ČESTR dle SIC
44
GENOMIKA POZVEDÁ FARMU
NA NOVOU ÚROVEŇ ELITE
SEXOVANÉ DÁVKY
58
59
Plemenné hodnoty kanců
Plemenné hodnoty kanců
mateřských plemen k 12.5.2015
otcovských plemen k 12.5.2015
50
Chovatelské listy
1/2015
Vydává:
PLEMO
VYUŽITÍ SEXOVANÝCH
ID V NĚMECKU
Kontakt:
CHOVSERVIS a.s.
Ing. Tereza Švarcová
Zemědělská 897
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 404 111
[email protected]
www.chovservis.cz
3
NABÍDKA BÝKŮ Z INSEMINAČNÍ STANICE LITOHOŘ
IBALGIN RAD-398
Otec: IMPOSIUM RAD-277
OM: MORELO MOR-059
OMM: RADI RAD-028
Matka: 118556952
MM: 118205505
Nedaleko od Náchoda v Nahořanské a.s. se narodil býk Ibalgin.
Pochází z přenosu ET. Jeho matka je jednou z nejlepších plemenic tohoto stáda. Na maximální páté laktaci nadojila 12 483 kg
mléka při indexu stáda 150. Nesmíme opomenout upozornit na
její dlouhověkost, v současné době je na 8 laktaci, která určitě
dosáhne jako všechny předešlé hranice 10 000 kg mléka. Od této
plemenice máme v testu býka Mefisto HG-407, jehož genomický
index g GZW je 130 a na odchovně je ještě jeden její syn po
býkovi WEB HG-365. Samotný býk Ibalgin je již prověřen v České republice na potomstvu. Velkou předností je určitě produkce
mléka PH 852 kg mléka, dobře utvářená vemena jeho dcer. Býka
můžeme doporučit i na jalovice.
PLEMO
GENY NXB-142
O: DE-SU OBSERVER
OM: PICSTON SHOTTLE
M: PINE-TREE SHOTTLE MISSY
MM: WESSWOOD-HC RUDY MISSY
OMM: STARTMORE RUDOLPH
Tohoto býka, který pochází z vynikající genomické rodiny, zakoupila ruská plemenářská organizace v Americe. Býk byl ustájen
ve Francii na inseminační stanici a produkoval inseminační dávky
pro ruský trh. V roce 2013 byl přivezen do České republiky a ustájen v Litohoři. Pro vynikající vlastní plodnost býka RPH 128, prokázanou na potomstvu a výbornou kvalitu spermatu vyrábí firma
.
PLEMO od tohoto býka dávky
Mezi další velké přednosti tohoto býka patří vynikající produkční život jeho dcer a bezchybné utváření jejich vemen.
PLEMO
MEFISTO HG-407
CHOVATELSKÉ LISTY 2/2014
plemeno: C100
Otec: HG-339 WILLE
OM: MOR-059 MORELO
PLEMO
88
OMM: RAD-028 RADI
Matka: 118556952
RÁMEC
VEMENO
130
97
123
'e/.$7Ĉ/$
113
Ô½Ĵ.$=º'Ĉ
110
+/67Ĵ('27583½
116
6./21=º'Ĉ
104
32672-=$'.21î
106
&+$5+/(=./28%8
100
63Ĉ1.$
112
3$=1(+7<3$7.$
105
'e/.$=$'83187½
83187½3Ĵ9(0(1(
91
103
93
=º9Ĉ61Û9$=
104
+/28%.$9(0(1(
103
'e/.$6758.ņ
7/28Ôļ.$6758.ņ
52=03Ĵ6758.ņ
3267$9(1½6758.ņ
Červenostrakatá testace jaro - léto 2015
102
9ÛÔ.$9.Ĵ½Ö,
'e/.$9(0(1(3Ĵ('
OD STEJNÉ MATKY JAKO BÝK RAD-398 IBALGIN
VYSOKÁ MLÉČNÁ UŽITKOVOST
DOBRÝ OBSAH MLÉČNÝCH SLOŽEK
124
96
.21î(7,1<
J*=:
112
120
OSVALENÍ
MM: 118205505
Narozen: 31.10.2013
Původ: NÁHOŘANSKÁ A.S.
100
î,6727$9(0(1(
98
105
87 ⊳
97
106
Genomické hodnoty: 5/2015 R: 64 %
NJ07NJ7%NJ%325332503/''2-6% MW
FW),7'/+
+1079
107
-0.13
+33
-0.03
+35
91
108
100
120
102
128
101
100
MOL RAD-493
plemeno: C100
Otec: RAD-442 VANADIN
OM: RAD-214 VANSTEIN
PLEMO
OMM: JUN-618
Matka: 345458961
MM: 119118614
88
RÁMEC
89
OSVALENÍ
97
.21î(7,1<
Narozen: 27.09.2013
Původ: ZD VELKÁ LOSENICE
VEMENO
J*=:
122
124
94
9ÛÔ.$9.Ĵ½Ö,
86 ⊳
'e/.$7Ĉ/$
91
Ô½Ĵ.$=º'Ĉ
97
+/67Ĵ('27583½
91
6./21=º'Ĉ
89
32672-=$'.21î
96
&+$5+/(=./28%8
96
96
3$=1(+7<3$7.$
103
'e/.$9(0(1(3Ĵ('
111
'e/.$=$'83187½
108
83187½3Ĵ9(0(1(
105
=º9Ĉ61Û9$=
+/28%.$9(0(1(
Červenostrakatá testace jaro - léto 2015
112
103
63Ĉ1.$
VYSOKOUŽITKOVÁ MATKA S DOBRÝMI SLOŽKAMI
PŘEDPOKLAD DOBRÉ MASNÉ UŽITKOVOSTI
PREDIKCE SNADNÉHO TELENÍ
100
95
96
'e/.$6758.ņ
101
7/28Ôļ.$6758.ņ
105
52=03Ĵ6758.ņ
101
3267$9(1½6758.ņ
106
î,6727$9(0(1(
104
Genomické hodnoty: 5/2015 R: 66 %
NJ07NJ7%NJ%325332503/''2-6% MW
FW),7'/+
+584
125
-0.10
+16
-0.04
+17
114
100
123
96
109
113
104
95
AGRO-Měřín, a.s. Obchodní oddělení
Vám nabízí tyto služby:
•
•
•
•
•
•
Nákup a prodej chovného materiálu (skotu, prasat) – telata, zástavové jalovičky,
býčky, březí jalovice, býci a kanečci do přirozené plemenitby
Nákup jatečných zvířat
Prodej inseminačních dávek
Zajištění kompletního technického vybavení pro inseminační techniky a kontrolní
asistenty
Zprostředkování obchodu se zemědělskými stroji
Prodej chovatelských potřeb pro chovatele hospodářských zvířat – desinfekce, dera"zace, prostředky pro pastvu, stájové pomůcky, zakrývací plachty a řada dalšího
vybavení
Telefon: 602 795 870
E-mail: [email protected]
Kontakt:
Ing. Fran!šek Lysý
AGRO-Měřín, a.s.
Zarybník 516, 594 42 Měřín
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Ing. Pavla Tomášková - tel. 731 618 632
,QJ2OGĜLFK9DQtþHNWHO
- export březích jalovic (H- 8000/8500l a C-6000/6500l) do Turecka
- export březích jalovic s nižší užitkovostí do Kosova a Chorvatska
- export krav C i H do Polska ( nejlépe 1.a 2. laktace )
- export jatečných krav do Rakouska a Německa
- nákup telat - býčků H pro export do 2 měsíců věku
- nákup telat C i masných kříženců pro odchov v ČR
- nákup zástavu masných plemen do našich stájí
- nákup jatečných býků pro jatky Hlavečník
(do 24. měsíců ve váze min. 650 kg)
- nákup jatečných masných jalovic
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
8
a
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska
předseda družstva Ing. Roman Sadílek, zootechnik pan Švec
Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska, hospodaří na Vysočině v okrese Havlíčkův Brod, na katastrálním území obcí, jež jsou obsaženy v názvu
družstva a to Nová Ves u Chotěboře a Víska.
Družstvo hospodaří na výměře 850 ha zemědělské půdy. Zaměstnává 30 zaměstnanců a zabývá se zemědělskou prvovýrobou. Z uvedených
ploch je 800 ha orné půdy a 50 ha trvalých travních porostů. Na orné půdě se pěstují, jak rostlinné komodity pro přímý prodej, tak i krmivová
základna pro stádo skotu, jež se nachází v Nové
Vsi u Chotěboře. Výměry jednotlivých plodin jsou
následující- 145 ha řepky ozimé, 90 ha ječmene
ozimého, 126 ha pšenice ozimé, 29 ha maku, 60
ha tri•kále, 54 ha ječmene jarního, 5 ha ovsa,
21 ha kostřavy luční na semeno, 110 ha kukuřice
na siláž, a 166 ha jetele na siláž ze zavadlé píce.
Poslední dvě komodity jsou pěstovány pro
stádo českého strakatého skotu. Stav jednotlivých kategorií skotu je uveden k 31. 12. 2014. Na
středisku živočišné výroby v Nové Vsi se chovalo
426 ks dojnic, 85 vysokobřezích jalovic, 165 ks jalovic nad 1 rok do 4 měsíce březos•, 271 ks telat
od odstavu do 1 roku a 93 ks telat do odstavu.
Rok 2014 byl velice důležitý a to z důvodu
otevření nové stáje pro produkční dojnice, kde
kapacita je 370 ks lehacích boxů. Stáj je roštová
se stlaním separátu do lehacích boxů. Ke stáji přiléhá dojírna rybinová 2 x 10 ks. Technologii do
stáje i dojírny dodávala firma Bauer. Tento krok
byl pro chov dojnic zásadní a to z důvodu toho, že
staré stáje silně limitovaly využi! potenciálu zvířat a to jak z hlediska kapacity místa, tak i objemu
vzduchu, stájového mikroklimatu, a ani dojírna
již nevyhovovala z hlediska průchodnos• stavu
zvířat.
Užitkovost a ostatní parametry jsou uvedeny
v analýze stáda.
Užitkovost celého stáda jako celku je postavena především na kvalitě objemných krmiv, na které denně dbá osobně předseda družstva Ing. Roman Sadílek a také i firma, jež zajišťuje krmivářský
servis, a to firma FIDES AGRO, spol. s r.o. jmenovitě panem Ing. Ivo Mičkou. V ruku v ruce musí
jít i gene•ka, bez něhož by výživa byla neúčinná.
Plemenářské služby, kontrolu užitkovos• a dodávání inseminačních dávek zajišťuje firma ISB Gene•c s.r.o. Inseminační dávky se odebírají podle
kvality jednotlivých býků a ne podle organizace,
která je dodává. Připařují se býci jak od výše uvedené firmy tak od firmy Plemo a.s., CRV Czech
Republic, spol. s r. o., Chovatelského družstva
Impuls i firmy Natural spol. s.r.o.
0081
Analýza stáda registrovaného v plemenné knize þeského strakatého skotu
Svaz chovatelĤ þeského strakatého skotu
ý. stáje: 61001716 19
003900
Poþet krav v oddílech PK
Chovatel: ZEMEDELSKE DRUZSTVO NOVA VES-VISKA
PCA
350
PCB
78
PCC
2
Stáj: NOVA VES
Celkem PK
430
int.
57,8
70,9
ins. idx
1,8
2,1
1,6
1,9
PrĤmČrný poþet laktací
u živých
u vyĜazených
stádo
2,79
2,99
popul.
2,49
3,22
RozdČlení krav podle plemenné hodnoty pro množství bílkovin
Poþet krav s plem. hodnotou v rozmezí uvedených hranic
Cx – 2s
Cx – 1,5s
Cx – 1s
Cx – 0,5s
Cx + 0,5s
Cx + 0,5s
Cx + 1s
11
20
28
55
131
57
35
Poþet
Stádo
%
3,0
5,5
7,7
15,2
36,2
15,7
9,7
2805
4937
10281
16821
44056
17636
10876
Poþet
Populace
%
2,4
4,3
9,0
14,7
38,4
15,4
9,5
PrĤmČrné hodnoty výsledkĤ lineárního popisu a hodnocení krav – prvotelek ve stádČ a v populaci
Znak
Poþet
VKR OSV DZ
SZ SKZ HST PZK HLZ SPE PAZ DV
Stádo
285
Cx
5,7
6,0
5,0
5,3
5,5
6,0
5,5
6,1
5,6
5,4
6,0
s
1,1
1,1
0,7
0,7
0,9
0,9
0,8
1,1
1,1
1,1
1,1
Popul. 50912 Cx 5,4
5,5
5,2
5,4
5,3
5,8
5,4
5,8
5,3
5,0
5,7
s
1,3
1,1
0,9
0,9
0,9
1,1
1,0
1,2
1,2
1,2
1,3
PrĤmČrná plemenná hodnota býkĤ v inseminaci stáda za posledních 12 mČsícĤ
kg mlk
% tuk
kg tuk
% blk
poþet
Cx
s
Cx
s
Cx
s
Cx
s
jalovice bĜezí
201
+878
248 -0,06 0,13 +31,6 11,54 -0,01 11,54
zabĜezlé krávy
340
+807
282 -0,02 0,13 +31,6 13,62 +0,00
0,06
celkem stádo
541
+833
272 -0,03 0,13 +31,6 12,88 -0,01
0,06
celkem populace 158932
+554
304 +0,01 0,11 +23,6 13,07 +0,00
0,06
PH kg B
C
s
Cx
10,1
+12,6
10,5
+11,4
+3,5
9,6
+7,1
11,0
+6,8
9,4
PrĤmČry a smČrodatné odchylky plemenných hodnot jalovic a krav v populaci
PH kg M
PH % T
PH % B
kategorie
poþet
Cx
s
Cx
s
Cx
s
zapuš.jalovice
25424 +201
254 +0,00
0,09 +0,00
0,05
prvotelky
27497 +167
317 +0,00
0,11
-0,01
0,06
krávy na 2.l.
30686 +118
334 +0,00
0,12
-0,02
0,07
starší krávy
56540
-13
355 +0,02
0,13
-0,02
0,07
krávy celkem
114723
+65
350 +0,01
0,12
-0,02
0,07
PĜehled užitkovosti za normované laktace v posledních 12 mČsících - populace
Laktace poþ. krav laktací dny
kg M
%T
kg T % B
kg B vČk/mez
1.
44271 41347
296
6316
4,03
254
3,55
224
852,9
2.
35064 31565
293
7330
3,99
292
3,53
259
397,4
3.a další
63758 54174
294
7442
3,96
294
3,47
258
396,3
Celkem
143093 127086
294
7048
3,98
281
3,51
247
396,7
Výsledky reprodukce stáda za posledních 12 mČsícĤ
kategorie
bĜ. po 1. ins
bĜ. po vš.
SP
jalovice stádo
58,6
53,0
krávy stádo
37,8
36,2
93,1
jal. populace
61,7
58,9
krávy popul.
45,5
44,8
107,5
Období: 01/2014-12/2014 Datum vystavení: 26.01.2015
PrĤmČry a smČrodatné odchylky plemenných hodnot jalovic a krav ve stádČ
PH kg M
PH % T
PH % B
kategorie
poþet
C
s
C
s
C
s
Cx
Cx
Cx
zapuš.jalovice
113 +399
309
-0,02
0,11
-0,02
0,05
prvotelky
68 +372
330 +0,00
0,10
-0,02
0,06
krávy na 2.l.
109 +176
322
-0,02
0,13
-0,03
0,07
starší krávy
185 +348
280
-0,01
0,11
-0,07
0,07
krávy celkem
362 +300
313
-0,01
0,11
-0,05
0,07
PĜehled užitkovosti za normované laktace v posledních 12 mČsících - stádo
Laktace poþ. krav laktací dny
kg M
%T
kg T % B
kg B vČk/mez
1.
135
72
284
7163
3,63
260
3,50
251
843,8
2.
109
76
282
8950
3,58
321
3,47
311
367,0
3.a další
186
170
290
9722
3,66
355
3,45
335
396,7
Celkem
430
318
287
8958
3,63
326
3,46
310
387,6
ýeskomoravská spoleþnost chovatelĤ, a.s.
NV
5,8
1,0
5,8
1,2
Cx
+ 1,5s
21
5,8
5048
4,4
Cx
+ 2s
4
1,1
2263
2,0
stádo
popul.
SIC-K produkce
Cx
s
SIC - K
Cx
s
n
SIC - K
Cx
s
PH kg B
Cx
+6,7
+4,8
+2,9
-2,2
+0,8
8,2
9,6
10,2
10,8
10,6
SIC-K
konþetiny
IMU-FW
Cx
s
97
95
SIC-K vemeno
s
Cx
4,27
4,96
RozdČlení krav podle plemenné hodnoty pro množství SB
Poþet krav s plem. hodnotou v rozmezí uvedených hranic
Cx – 2s
Cx – 1s
Cx – 0,5s
Cx + 0,5s Cx + 0,5s
Cx + 1s
4
56
54
140
51
47
1,1
15,5
14,9
38,7
14,1
13,0
2656
16216
13512
47076
14908
18434
2,3
14,1
11,8
41,0
13,0
16,1
ZAV HLV STR DST
6,1
6,4
5,1
4,9
1,4
1,0
0,9
0,9
4,9
6,1
5,3
4,7
1,6
1,1
1,0
0,9
kg blk
Cx
s
+29,8
6,52
+27,8
7,32
+28,5
7,10
+19,3
9,51
Dílþí
indexy
n
SB
Cx
+ 2s
10
2,8
1921
1,7
n
362
114723
Cx/s
101,8
6,67
100,6
7,34
TST RST DZC UZT OSV KON VEM CELK VKH VKR OBV STRT DZA SIRK
4,8 4,5
6,2 81,0 82,6 81,8 81,6 81,7 139,8 142,2 199,1 85,1 52,4 53,4
0,8 1,0
1,0
3,3
3,8
3,4
3,9
2,5
3,1
3,3 10,4 5,6
2,0
1,8
5,1 4,6
6,0 80,2 81,0 80,1 80,1 80,4 138,9 141,3 197,2 85,8 53,1 53,5
1,0 1,1
1,2
4,1
4,4
4,1
4,2
2,8
3,8
3,8
9,6
6,7
2,2
2,3
SB
plodnost dcer dlouhovČkost prĤbČh porodĤ
IMU-FW
Cx
s
Cx
s
Cx
s
Cx
s
Cx
s
102,4 12,65 104,8 9,73 119,9
5,56 105,0
6,32 +99,0 10,52
104,2 10,92 103,7 10,81 120,9
2,01 101,4 11,80 +103,0 11,09
103,6 11,61 104,1 10,45 120,5
3,69 102,7 10,40 +101,5 11,05
102,4
8,34 104,2 11,68 111,0 15,24
98,2 14,53 +102,7
9,69
SIC
Cx
121
122
122
120
PH kg blk potomstva
s
poþet
Cx
s
3,50
200 +21,2 5,85
3,34
339 +16,9 6,05
3,42
539 +18,5 6,33
5,63 130946 +10,8 7,10
9
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
K nejpres•žnější disciplíně v chovu skotu bezpochyby
patří produkce plemenných býčků. V chovu se nachází rodiny, ze kterých pochází několik plemenných býků, někteří
jsou již prověření, někteří na genomováni a někteří teprve
čekají zda budou vybráni. K produkci plemenných býčků
hodně přispívá prováděný embryotransfer u nejlepších
zvířat, jež provádí firma BOVET, akciová společnost Sloupnice a to jmenovitě její pracovník Ing. David Hruška, jež má
na chovu dlouhodobě vynikající výsledky.
K nejznámějším býkům, jež pocházejí ze Zemědělské
družstva Nová Ves Víska patří bezesporu RAD-145 BAJAJA, RAD-162 BISTR, MKM-276 CARAK, BD-065 EQUIPA,
BCH-096 HROM, BCH-112 IREX, UF-125 EDHAR. Dále podle genomických hodnot býci MOR-232 MARTIN, jehož
matka bude předvedena na národní výstavě hospodářských zvířat v Brně červnu letošního roku.
Nejlepším genomickým býkem z našeho chovu je
bezesporu MARLON HG – 389, jehož vykoupila firma
Plemo a.s., dále je v provenienci této firmy i býk MAT
HG-408, jež pochází z nejproduk•vnější rodiny z hlediska
produkce mléka potvrzeno několika generacemi zvířat.
V současné chvíli je v chovu nagenomováno několik
desítek jalovic, u kterých se provádí embryotransfer za
účelem produkce býčků. Tato zvířata jsou nagenomována
hlavně firmou Plemo a.s. a některá firmou CRV Czech Republic, spol. s r. o. Využívá se zde především gene•ckého
pokroku mladých zvířat za účelem lepších výsledků.
V následujících letech by v družstu mělo dojít k úpravě starého areálu, na odchovnu mladého dobytka a stáj
pro suchostojné krávy. Ale vše se bude vyvíjet podle cen
jednotlivých zemědělských komodit a hlavně podle výkupních cen mléka.
Zemědělské družstvo se bude letos prezentovat na národní výstavě hospodářských zvířat v Brně.
U skokanů začal dojit robot
V obci Stračov od roku 1991 hospodaří rodina Bednářových. Na start podnikání se postavili se čtyřmi nakoupenými plemenicemi a dese• ha orné půdy. V současné
době se starají o 50 plemenic červenostrakatého skotu
a 75 ha půdy.
Že se nejedná o ledasjaké plemenice potvrzují dva býci
zařazení do inseminace. Jedním je již legendární HG-192
Aštar narozený v roce 2001 a druhým je mladý, rozprověřený plemeník RAD-417 Jackpot narozený 2010. Ten se
vyznačuje produkcí ejakulátu s 5 x delší přežitelnos! po
rozmrazení a RPH plodnos• 123. Proto jsou v současné
.
době Inseminační dávky produkovány v kvalitě
V roce 2010 se farma Bednářových přihlásila k Národnímu
programu gene•ckého rozvoje Českého strakatého skotu
pod vedením VÚŽV Uhříněves. V současné době splňují
10
A v dojírně nastal klid, že i budoucí hospodář usnul.
podmínky čtyři plemenice. Že se jedná hlavně o srdeční
záležitost je znát na ochotě použít vlastní jalovice jako příjemkyně embryí Českého strakatého skotu.
O výsledcích KU jasně hovoří srovnání v tabulce. Nárůst
v produkci kg T+B v letech 2013/14 + 49 kg jim, spolu se
Statkem Dlouhé Dvory, vynesl putovní •tul Skokan roku.
Bednářovi jdou dál. Od října 2014 začal na farmě dojit
robot De Laval VMS. Každá plemenice je průměrně 2,5 x
podojena za den. Množství SB zůstalo bez změn. Velkým
plusem je pohoda ve stádě a větší přehled o zdraví plemenic. Takto se k výkonu robota vyjadřuje paní Kamila Bednářová, která mu tuto činnost předala.
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Uzávěrka KU v kontrolním roce 10/2011-09/2012
pořadí
laktace
1. laktace
2. a vyšší
celkem
lakt.
norm.
lakt. dny
11
22
33
297
298
298
mléko kg
6334
7472
7093
tuk
%
4,25
4,37
4,33
bílkovin
kg
269
327
307
%
3,34
3,48
3,44
kg
211
260
244
věk v m.
/MD
31/14
398
kg T + B
551
Uzávěrka KU v kontrolním roce 10/2012-09/2013
pořadí
laktace
1. laktace
2. a vyšší
celkem
lakt.
norm.
lakt. dny
13
20
33
302
301
301
mléko kg
6074
8001
7242
tuk
%
4,28
4,48
4,41
bílkovin
kg
260
358
320
%
3,39
3,35
3,36
kg
206
268
243
věk v m.
/MD
29/10
401
kg T + B
563
Uzávěrka KU v kontrolním roce 10/2013-09/2014
pořadí
laktace
1. laktace
2. a vyšší
celkem
lakt.
norm.
lakt. dny
14
26
40
300
303
302
mléko kg
6928
7751
7463
tuk
%
4,65
4,81
4,76
bílkovin
kg
322
373
355
%
3,43
3,46
3,45
kg
238
268
257
věk v m.
/MD
31/11
396
kg T + B
612
Uzávěrka KU v kontrolním roce 10/2014-03/2015 ROBOT
pořadí
laktace
1. laktace
2. a vyšší
celkem
lakt.
norm.
5
9
14
lakt. dny
mléko kg
7188
8331
7923
tuk
%
4,12
4,67
4,49
bílkovin
kg
296
389
356
%
3,34
3,34
3,34
kg
240
278
265
věk v m.
/MD
kg T + B
11
0.07
0.01
0.04
0.16
0.02
-0.02
0.11
0.01
0.13
-0.01
-0.14
0.10
-0.07
0.04
-0.07
0.06
-0.01
0.04
-0.14
-0.04
-0.05
0.01
0.04
-0.06
0.11
0.02
0.06
0.17
0.10
0.01
-0.01
0.00
0.12
0.05
-0.11
0.10
0.00
-0.04
0.00
-0.05
0.06
-0.04
99
78
102
99
111
102
105
95
99
83
119
106
105
113
107
117
101
103
113
100
107
107
102
93
101
110
98
105
111
98
99
95
97
91
111
99
93
104
97
94
106
95
118
97
94
114
97
104
98
107
96
99
108
109
103
96
105
107
90
112
109
111
107
99
113
100
96
87
93
113
114
97
97
100
108
93
111
98
97
89
100
93
110
86
106
125
116
99
100
123
125
92
114
104
117
95
103
107
107
98
110
106
118
122
120
125
110
130
108
112
120
106
113
113
114
124
104
100
94
114
119
104
107
125
102
111
92
119
82
103
99
102
107
81
116
107
94
78
99
83
94
99
119
108
97
103
119
109
111
107
102
97
112
103
121
100
105
103
97
95
110
100
102
91
118
119
100
85
106
115
109
116
112
117
106
94
106
104
111
88
97
107
118
113
118
98
110
112
88
106
112
96
102
109
124
116
121
116
111
107
95
100
89
102
110
100
111
98
105
93
88
103
69
88
103
101
88
97
99
69
86
98
110
102
98
77
94
103
93
119
97
114
118
91
100
91
98
83
92
118
91
103
83
85
91
90
108
103
108
114
96
64
112
110
115
101
96
87
99
111
114
108
96
93
89
96
106
108
104
100
93
105
100
93
97
105
108
95
88
120
107
105
94
109
120
104
103
106
119
96
83
99
102
100
106
77
102
95
103
97
104
104
107
87
115
96
91
90
116
126
109
105
115
96
91
102
102
84
97
97
92
98
104
94
93
106
101
99
106
84
96
91
98
85
100
87
96
108
107
121
97
90
97
102
117
95
102
94
100
96
102
100
96
93
97
102
112
103
93
92
102
92
100
90
100
100
114
106
112
104
85
102
107
101
107
99
93
96
109
134
92
129
107
136
104
114
113
121
110
107
107
115
118
116
124
111
114
117
104
113
115
115
115
83
112
111
100
102
110
113
111
115
108
119
123
103
118
108
117
106
93
3137
kg
Dc
er
CZ
Ex
t. d
cer
116
88
108
97
123
96
103
120
114
112
111
113
111
117
105
125
110
118
112
106
113
107
109
102
115
107
78
110
109
111
98
121
114
99
116
110
111
102
109
100
111
95
T
B
%
kg
43
39
37
22
37
2
20
37
20
27
18
48
44
32
-1
18
7
24
3
26
28
33
24
24
17
54
31
17
24
24
47
15
20
31
30
18
6
41
12
18
12
37
Stá
d
RP
Hvlp
l
RP
Hpld
c
RP
HSB
Po
r od
yP
Rá
me
c
Os
val
en
í
Ko
nč
eti
ny
Ve
me
no
Dc
er
35
32
46
22
26
20
33
29
21
30
20
37
32
25
21
8
13
21
17
15
24
13
14
27
22
36
26
17
13
24
20
10
18
24
18
19
11
27
13
26
14
36
B
JV
119 832 0.11
136 885 0.02
105 1224 -0.16
141 272 0.14
117 697 0.10
141 614 -0.29
112 678 -0.10
119 805 0.04
128 292 0.10
121 872 -0.11
125 878 -0.23
103 824 0.17
106 1062 0.00
117 619 0.08
137 750 -0.39
137 112 0.18
138 390 -0.12
115 501 0.03
127 801 -0.37
125 504 0.06
103 775 -0.06
120 368 0.22
123 304 0.15
110 913 -0.17
120 393 0.00
90 960 0.18
122 606 0.08
121 123 0.16
116 145 0.24
112 654 -0.04
118 582 0.29
125 265 0.06
118 260 0.13
120 554 0.10
108 744 -0.01
118 312 0.07
132 316 -0.10
104 852 0.07
125 362 -0.04
105 862 -0.22
122 278 0.01
102 1124 -0.11
PH
EP
I-D
LH
PH
kg
M
%
T
I-R
DS
niz
ace
ga
Or
M
Ot
ec
91
126
91
94
92
111
117
73
115
101
101
72
94
85
94
91
114
103
104
112
122
118
108
120
100
100
116
100
118
103
107
113
94
89
96
104
108
89
111
125
94
90
JT
15
75
96
99
99
80
99
99
84
99
90
91
99
88
81
96
99
99
99
90
91
82
86
88
57
83
80
90
95
94
99
99
87
75
81
81
86
84
84
85
95
96
99
NP
21
115
84
103
103
116
100
103
112
106
100
116
113
109
113
107
122
103
115
114
107
112
106
110
99
108
103
84
112
114
105
98
110
110
94
117
105
103
99
104
95
111
91
91
99
99
99
91
99
99
89
99
96
96
99
92
82
93
97
99
99
95
93
92
92
91
86
89
93
97
94
96
99
99
92
89
87
90
94
89
86
91
99
95
99
PH
15
127
124
133
116
121
113
123
123
115
121
114
128
125
120
112
107
109
115
110
112
118
113
112
119
115
129
119
112
110
117
116
108
114
119
115
113
107
123
109
118
110
126
DS
14
129.8
129.2
127.8
126.8
126.1
125.8
125.7
125.4
125.2
124.8
124.7
124.5
124.4
124.2
124.1
123.9
123.4
122.9
122.8
122.7
122.6
122.4
122.3
122.3
122.2
122.1
121.8
121.6
121.1
121.0
121.0
120.9
120.9
120.9
120.6
120.3
120.3
120.3
120.2
120.1
120.1
120.0
R-F
W
16
654
604
510
654
101
510
604
202
654
503
510
101
202
202
654
654
604
510
510
101
201
101
101
903
101
654
510
604
510
510
654
604
101
654
101
654
101
604
101
903
604
401
R-M
W
FW
18
RAD-104
263-023
HUS-002
290-498
MOR-059
HG-246
290-388
RAD-099
290-067
UF-005
RAD-104
RAD-095
TAR-035
MOR-059
262-899
BCH-071
MOR-036
MOR-036
RAD-198
UF-036
TAR-053
ZEL-047
BCH-069
NIC-026
UF-089
RAD-156
RAD-095
RAD-099
HG-246
290-198
RAD-095
TAR-046
UF-036
ZEL-071
UF-074
BCH-071
NIC-010
MOR-059
MKM-215
293-035
290-238
290-018
MW
16
MOR-160
NIC-026
HG-318
290-804
TAR-046
RAD-276
RAD-099
AMT-013
HG-318
290-348
HG-318
290-248
RAD-214
UF-094
RAD-276
HG-318
RAD-099
RAD-095
HUS-005
AMT-029
BCH-081
TAR-046
RAD-214
UF-134
UF-094
RAD-277
290-804
MOR-160
BCH-090
RAD-099
290-804
RAD-214
MOR-160
MOR-163
AMT-029
HCH-004
MOR-119
RAD-277
RAD-276
NIC-001
RAD-214
HG-214
SI C
18
Ot
ec
na
r.
08
04
06
06
08
08
02
07
06
01
06
04
07
10
09
06
02
00
09
07
08
08
06
08
09
09
06
07
08
02
06
08
08
09
08
07
09
09
09
97
07
05
RA
Ro
k
o
Jm
én
ist
r
Re
g
HURIKAN
VALFIN JB
WILLE
ZAPFHAHN
HERKULES
GENOS. RAVE
RUREIF
GUITAR
WALDBRAND
SIR
WIO
RICKI
GLORIE
JOSKA
RIMPAR
WINSLER
GS RAU
VANSTEIN
OINER
GALILEO
HEBREJ
HOMER
VARIKO
DISNEY JB
IMAGE
RS IMPULSE
ZAXON
MUSICUS
RICHELIEU
GS RUMGO
ZAUBER
HERMELIN
HARLEY
IKONA
HORIZONT
GOLLI
ISIDOR
IBALGIN ET
ICONA ET
NENNI JB
VITAL
WEBURG
93
75
255 3136
1535
39
9675 5464
83 1065
1148
852
57
78
56
78
58
1058
778
13
284
5079 2098
490
633
65
52
65
47
11870 5928
169
178 1035
5
284
104
136
175
194
131
56
128
2906 1377
720
479
93
48
93
58
57
42
57
20
129
115
7
60
396
322
10
96
1
22098 7800 2167 2941
2
73853 7908 2510 8132
241
171
32
119
100
65
100
81
88
48
88
51
88
59
88
65
82
59
82
52
67
28
67
55
81
51
81
63
107
46
107
73
220
119
95
141
125
106
53
79
178
134
84
118
19060 7472 1216 2183
3
103
248
101
52
101
68
78
57
78
56
61
39
61
48
73
54
73
57
124
42
124
90
80
44
80
52
69
46
69
27
91
59
91
54
2257 1634
1646
143
140 1646 1068
110
60
79
5293 3081
0
508
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/15
MOR-184
NIC-015
HG-329
ZEL-117
TAR-062
RAD-418
RAD-329
AMT-050
HG-335
TON-009
HG-302
BCH-102
RAD-318
UF-171
RAD-421
HG-345
RAD-276
RAD-214
HUS-007
AMT-048
BCH-093
TAR-061
RAD-282
UF-146
UF-155
RAD-359
ZEL-113
MOR-173
BCH-101
RAD-298
ZEL-116
RAD-335
MOR-188
MOR-211
AMT-060
HCH-005
MOR-205
RAD-398
RAD-378
NIC-010
RAD-328
HG-340
CH
ATELSK LISTY 1/2015
CHOVATELSKÉ
Po
řad
í
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BAZANA
HUBA
MERTIN *TA
RS HUNTER
IBISHEK
BOREAS
EROGEN
WILLENBERG
USSAGE
GELF
GRANT
RENWART
GUOTY
WENZL
IHOR
ISABO
INKVIZITOR
IMPOSIUM
MANITOBA
GOOGLE
GERALD
TRIOMPHE
URBANISTE
VANEL
IMAR
MANITOGEN
RS
GRAY ET
ILIG
INSPICIENT
INKOUST
HORNET
WAL
GIRADELI
DREAM ET
HERON
RAPALLO
HEAVEN ET
ORLANDO
BUSS
ROBI
IDYLA
IBSEN
EPOCHA ET
RALMESBACH
02
UF-054
08
RAD-277
04
290-474
08
MOR-163
09
RAD-277
05
271-817
05 21 RAD-071
05
HG-240
03
AMT-019
07
RAD-198
07
AMT-029
03
RAD-077
07 15 RAD-198
07
HG-218
09
UF-094
09
BCH-081
09
RAD-277
02
RAD-104
02
290-067
07
AMT-013
07
RAD-214
02
UF-066
03
AMT-019
06
RAD-214
09
RAD-314
08
MOR-163
07
MOR-160
07
RAD-212
09
RAD-314
09 12 RAD-277
09
RAD-277
08
TAR-046
99
268-605
06
GEH-002
04
BA-097
08
HEL-059
00
HEL-026
08
AMT-029
98
NIC-001
02
MOR-059
01
BCH-070
09
RAD-277
09
UF-094
05
NIC-010
01
290-469
HEL-023
BA-097
290-517
RAD-104
UF-054
HG-168
REN-441
RAD-095
HEL-023
RAD-099
MKM-221
HG-168
JUN-654
290-332
HEL-040
HG-212
UF-025
BCH-028
HG-047
MOR-059
REN-452
HEL-023
HEL-023
BCH-070
HG-212
BCH-069
TAR-005
BA-032
268-859
BA-089
HG-212
RAD-155
MOR-036
BA-097
LC-278
NIC-026
NIC-001
HEL-023
UF-006
REZ-300
HG-048
UF-048
UF-074
UF-005
MOR-036
503
101
510
654
101
654
202
101
503
654
101
510
654
101
654
101
202
401
654
101
101
503
503
510
654
401
654
201
401
201
654
604
510
101
401
401
503
101
503
101
510
101
101
201
401
120.0
120.0
119.9
119.9
119.9
119.8
119.7
119.6
119.6
119.5
119.5
119.3
119.3
119.0
119.0
119.0
119.0
118.8
118.6
118.6
118.6
118.4
118.2
118.1
118.1
118.0
118.0
118.0
118.0
117.9
117.8
117.7
117.6
117.6
117.6
117.6
117.6
117.6
117.4
117.2
117.1
117.1
117.1
117.0
116.9
117
117
120
107
118
109
123
115
116
118
103
114
124
114
117
98
117
119
113
114
106
122
111
113
120
113
108
116
113
121
117
112
112
118
105
117
112
116
121
116
105
114
111
115
117
99
91
99
93
88
99
99
98
93
93
90
99
90
92
92
91
91
99
99
91
87
98
94
99
87
95
92
89
87
89
85
92
99
99
99
98
98
93
98
99
99
89
86
99
99
89
90
96
123
99
110
97
117
98
109
111
107
102
109
100
115
103
96
96
100
104
92
94
112
109
101
114
90
110
84
97
96
104
95
102
84
95
96
93
88
104
95
104
102
97
93
89
99
79
82
99
95
99
80
84
83
99
75
84
78
87
86
99
99
83
80
94
89
99
82
88
79
82
87
85
81
87
99
99
93
85
91
83
91
94
95
83
80
93
99
110
99
95
109
100
104
94
49
113
97
100
102
95
112
91
121
106
99
95
112
113
93
109
93
100
111
122
108
118
83
92
113
82
103
120
103
114
114
101
100
114
104
97
86
113
118 896 -0.16
121 496 0.17
110 603 0.17
115 308 -0.01
110 519 0.19
122 203 0.01
101 636 0.09
120 545 0.11
109 760 0.02
102 819 -0.10
134 135 0.07
110 504 -0.09
94 948 -0.08
103 523 0.05
111 339 0.29
134 107 -0.14
104 577 0.16
106 258 0.37
121 474 0.00
111 473 -0.03
126 341 -0.17
102 1145 -0.19
121 167 0.06
107 476 -0.01
90 891 -0.09
110 351 0.00
108 175 0.05
113 696 -0.05
100 706 -0.15
113 661 0.18
109 278 0.24
114 397 0.11
118 675 -0.12
103 635 0.13
123 292 -0.21
115 654 0.05
113 399 0.00
104 794 -0.06
97 825 0.13
113 553 0.07
121 248 -0.10
111 -20 0.43
113 374 0.02
109 691 -0.11
98 1011 -0.24
24
34
39
12
36
9
34
31
33
26
11
14
33
25
37
-6
37
39
19
17
1
31
11
19
30
15
11
25
17
42
30
25
18
37
-4
32
16
28
45
28
3
31
17
20
22
-0.10
0.03
0.06
-0.02
0.04
0.08
0.11
0.00
-0.08
-0.06
-0.03
0.03
0.00
0.00
0.10
-0.08
-0.01
0.20
0.02
0.03
-0.02
-0.11
0.14
0.02
-0.05
0.08
0.06
-0.05
-0.08
0.01
0.12
-0.01
-0.08
0.02
-0.02
0.00
0.04
-0.08
-0.02
0.02
-0.02
0.22
0.01
-0.05
-0.14
24
20
26
10
21
13
31
19
20
24
3
20
33
18
19
-2
20
24
18
19
10
31
16
18
27
18
10
21
18
24
19
14
17
24
9
23
17
22
27
21
7
15
14
21
23
91
89
102
121
101
115
102
113
97
110
112
106
103
107
103
120
99
97
102
104
108
101
98
115
107
105
109
87
109
90
97
98
103
93
97
87
98
93
95
93
99
99
110
108
95
85
96
96
121
100
100
92
115
94
109
107
108
101
109
96
106
106
104
96
92
92
80
84
101
107
98
101
98
105
94
103
102
112
102
101
80
94
97
90
92
106
94
94
92
97
97
93
89
109
96
103
97
112
105
99
105
104
98
107
100
106
104
90
90
101
105
97
101
111
109
94
124
93
109
76
93
91
96
96
109
95
96
101
98
85
109
93
102
101
101
107
115
100
105
91
107
88
51
120
113
119
104
92
111
98
126
116
109
90
118
107
99
110
96
107
122
121
98
122
104
89
126
76
123
114
115
124
110
108
89
116
108
96
80
114
117
94
102
117
118
108
114
90
107
93
91
109
110
116
99
112
103
99
113
108
120
101
112
104
102
103
119
122
113
83
111
102
109
91
123
98
105
119
102
122
113
108
110
110
114
99
116
118
104
109
102
108
108
93
106
115
99
104
106
99
101
110
102
105
102
113
85
102
94
100
107
121
98
91
99
100
104
109
95
93
103
107
114
88
108
107
112
95
96
119
82
102
84
92
88
99
92
75
91
75
95
120
78
93
110
107
104
84
93
114
97
105
82
113
108
104
101
111
102
109
96
95
92
103
113
102
83
89
102
121
117
93
98
111
112
94
78
102
102
93
115
109
102
97
98
104
89
100
101
108
113
95
94
112
91
111
105
106
96
93
99
93
96
101
107
81
92
98
91
85
93
92
99
94
81
87
92
95
105
93
71
100
95
105
102
102
66
111
71
93
119
99
94
91
76
128
79
100
108
102
117
73
76
99
96
116
103
113
104
105
102
102
118
109
94
72
81
88
86
86
104
107
93
86
96
104
106
105
104
93
114
105
118
99
87
99
91
84
107
104
99
100
95
105
104
96
105
107
106
97
100
96
91
88
92
100
97
108
109
115
93
100
100
90
98
107
84
110
106
104
127
111
98
105
103
111
105
103
121
100
116
109
92
97
116
117
104
102
109
105
109
114
125
104
87
95
94
106
99
108
105
108
100
95
123
124
115
98
106
114
112
102
112
110
86
859
121
859
80
55
80
54
6580 3670
70
695
87
383
104
45
104
70
52
70
58
714
459
177
145
1761
262 1761
443
557
447
13
104
130
36
129
101
95
36
95
67
83
54
83
65
3834 1597
203 1517
70
31
70
61
99
57
99
74
116
38
116
85
99
64
99
72
96
60
96
71
32260 9562 2029 3426
24507 7966 1216 3001
84
49
84
59
46
59
62
47
535
246
142
241
143
68
96
158
3136 2039
224
467
65
35
65
36
177
78
122
130
101
34
101
78
68
47
68
59
68
51
20
41
79
48
79
59
54
30
54
26
100
50
100
53
20561 8436
334 2018
1564
988
54
207
927
101
927
296
450
97
450
187
566
49
562
480
100
58
100
66
545
54
545
206
249 2481
864
2481
8463 2510
99 3197
80
47
80
62
48
62
43
370 3829
905
7365 2906 1089
934
3829
67
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
UF-084
RAD-355
MOR-208
MOR-189
RAD-386
BJR-311
RAD-253
HG-339
AMT-033
RAD-309
AMT-057
RAD-310
RAD-321
HG-312
UF-159
BCH-104
RAD-364
RAD-277
MOR-163
AMT-049
RAD-317
UF-149
AMT-030
RAD-272
RAD-402
MOR-198
MOR-169
RAD-300
RAD-407
RAD-387
RAD-400
TAR-067
HG-240
GEH-003
BA-100
HEL-070
HEL-060
AMT-059
NIC-011
MOR-117
BCH-086
RAD-385
UF-164
NIC-017
RAD-158
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/15
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
13
RP
Hvlp
l
RP
Hpld
c
RP
HSB
Po
r od
yP
Rá
me
c
Os
val
en
í
Ko
nč
eti
ny
Ve
me
no
Dc
er
-0.07
0.01
-0.01
-0.06
-0.11
-0.04
-0.01
-0.09
0.10
0.08
-0.10
0.04
0.08
0.10
-0.02
0.04
0.09
0.10
0.04
-0.08
-0.01
-0.01
0.04
0.07
0.06
0.05
-0.08
0.03
-0.03
0.00
0.00
-0.01
0.01
0.10
0.05
-0.09
-0.07
0.03
0.02
-0.10
-0.05
-0.01
116
72
98
109
107
102
93
97
94
101
98
80
94
100
83
103
100
91
102
107
90
102
109
99
100
95
103
99
95
101
95
96
84
97
96
105
91
85
88
99
96
101
88
92
101
109
95
101
89
109
114
115
98
83
88
95
98
101
100
105
109
104
94
102
102
99
111
82
110
118
95
116
96
86
98
89
105
118
92
91
99
102
106
103
116
100
98
110
106
117
105
125
92
111
125
94
122
122
120
99
89
116
97
122
107
99
103
115
114
89
112
107
128
109
80
99
120
117
119
100
103
101
113
117
108
84
120
101
104
105
114
81
109
110
107
113
110
91
110
110
101
110
92
88
103
95
126
104
94
87
89
88
90
117
122
105
95
95
93
106
117
103
91
106
106
123
111
105
104
113
99
107
99
93
106
106
118
107
103
102
104
105
98
111
101
103
120
100
89
88
107
95
97
102
114
107
108
98
102
98
90
103
92
92
96
111
107
95
106
101
110
76
118
94
88
84
104
74
75
81
98
110
102
98
88
96
96
102
99
87
113
111
81
99
111
105
100
66
108
77
112
97
92
92
110
110
104
101
63
108
120
100
98
114
97
93
91
110
97
106
102
99
104
107
83
89
100
111
106
96
103
105
89
93
93
88
99
98
93
117
84
96
102
106
100
72
89
118
96
101
123
103
82
94
119
79
101
102
106
120
94
91
103
103
91
92
91
100
72
101
96
74
110
88
74
95
105
103
104
86
98
95
77
94
94
106
89
84
89
101
79
90
100
95
82
90
112
98
91
100
85
92
101
110
98
97
102
116
106
107
104
92
100
104
95
106
110
105
101
98
100
105
101
106
95
95
103
102
81
98
107
85
111
108
100
100
102
94
98
119
101
108
107
102
109
114
123
95
97
113
122
114
108
115
112
103
111
104
118
107
99
110
111
109
100
109
106
109
102
120
110
112
103
94
122
125
107
95
105
109
kg
Dc
er
CZ
Ex
t. d
cer
JV
103
85
105
104
103
120
93
104
104
104
100
101
100
110
91
107
111
94
99
105
103
100
109
96
100
105
99
99
89
113
103
100
93
79
109
125
85
94
105
101
88
114
T
B
%
kg
20
22
31
13
15
12
28
-5
1
12
27
26
16
4
33
20
15
25
5
9
19
16
14
25
11
26
18
6
21
10
26
-1
29
35
12
15
7
7
12
5
14
11
Stá
d
JT
9
23
19
10
15
12
16
7
2
15
16
18
6
5
22
3
13
26
6
16
14
19
13
13
11
21
14
5
17
7
22
12
20
15
13
10
21
6
6
16
19
12
B
NP
115 416 0.03
121 635 -0.06
104 546 0.11
116 420 -0.06
110 674 -0.16
112 417 -0.07
113 497 0.10
120 396 -0.27
135 -155 0.10
104 262 0.02
101 685 -0.01
119 425 0.11
-5 0.22
123
121 -73 0.10
101 662 0.07
-8 0.27
124
116 185 0.09
99 512 0.05
72 0.03
127
106 620 -0.21
108 432 0.01
105 568 -0.09
109 301 0.02
112 212 0.22
116 191 0.04
109 495 0.06
110 582 -0.08
73 0.04
117
102 544 -0.02
109 204 0.02
106 602 0.02
126 353 -0.20
102 564 0.07
108 219 0.34
100 254 0.02
95 499 -0.07
117 746 -0.30
131 122 0.03
117 136 0.09
97 691 -0.30
103 651 -0.16
108 369 -0.05
PH
EP
I-D
LH
PH
kg
M
%
T
119
93
94
104
108
92
104
119
92
110
119
82
117
117
108
100
79
96
93
105
117
95
90
94
95
75
94
110
130
103
74
88
103
110
119
95
88
98
107
122
106
85
I-R
99
98
86
99
84
87
82
91
73
67
81
81
86
71
76
95
84
93
95
88
93
94
86
84
83
96
94
84
81
87
82
97
75
74
83
80
98
96
85
91
91
81
DS
niz
ace
ga
Or
M
Ot
ec
103
79
103
108
102
112
90
104
105
107
99
87
94
104
88
105
106
95
103
107
96
101
109
97
104
95
104
105
90
113
99
94
90
83
106
122
86
88
99
101
94
109
99
99
92
99
92
88
87
99
89
89
90
83
92
90
88
95
88
97
94
91
99
93
91
87
90
99
99
92
91
89
91
97
88
86
91
84
96
99
88
99
94
88
PH
12
107
117
115
107
111
109
114
104
101
111
114
115
106
104
118
104
110
118
104
110
111
113
110
112
108
116
110
104
113
106
116
107
116
115
109
109
113
105
106
111
113
109
DS
14
116.9
116.9
116.9
116.8
116.8
116.8
116.7
116.5
116.5
116.4
116.3
116.3
116.2
116.2
116.1
116.0
116.0
115.9
115.9
115.9
115.8
115.8
115.8
115.8
115.7
115.4
115.4
115.4
115.4
115.4
115.3
115.1
115.1
115.1
115.0
114.9
114.8
114.7
114.7
114.6
114.6
114.6
R-F
W
12
19
510
503
201
604
654
202
604
604
654
654
101
201
101
654
903
604
201
604
604
202
201
101
202
604
101
101
101
202
401
604
101
510
401
654
101
654
604
202
101
654
101
202
R-M
W
FW
14
MOR-099
UF-006
SAL-025
HG-168
BJ-181
MOR-059
HG-176
LC-278
ZEL-071
RAD-115
TAR-026
CSM-345
MKM-215
BCH-070
AMT-019
290-341
ZEL-071
JUN-618
POL-007
MOR-059
MOR-045
MKM-221
MOR-059
RAD-099
TAR-004
HEL-003
UF-006
AMT-005
SAL-025
JUN-618
ZB-052
BCH-070
HEL-023
RAD-099
BO-837
RAD-198
262-420
UF-005
RAD-099
TAR-005
LC-278
TAR-005
MW
18
HG-153
HEL-026
RAD-214
RAD-104
RAD-265
RAD-214
TAR-046
HG-218
MOR-160
MOR-160
RAD-110
UF-094
TAR-046
RAD-265
HEL-059
RAD-214
RAD-277
HG-218
RAD-214
HG-218
UF-066
HG-218
RAD-198
RAD-146
RAD-214
UF-036
RAD-104
MOR-160
HEL-052
RAD-214
RAD-214
MOR-163
HEL-059
RAD-277
RAD-214
BA-120
HG-246
MOR-045
MOR-160
BA-097
HG-218
RAD-214
SI C
12
23
Ot
ec
na
r.
Ro
k
03
00
07
04
09
09
09
05
08
07
07
10
09
08
08
07
09
05
07
07
05
06
07
09
08
02
03
08
06
08
08
08
09
09
07
10
06
02
08
04
05
08
RA
o
Jm
én
ist
r
Re
g
HOMORRY
REDON
GENESIS
INTERMEZZO
INDY
ILEGAL
INFINITY
EXPRES ET
HONZA
GOTHIC
GOURMET ET
JOJO
IMPERIAL ET
HULK
DREMEL JB
VOTUM
INCIDENT
EXCEL
VANT
GLADIS
EDHAR
FALKLAND
GENERIK
INDIGO
HOLBA ET
BONSAI
CANSAR ET
HAVANA
FORMAT
HRABE
HASAN
MARGINAL
IMPERATOR
ISAK ET
GERLACH
JANEK
HEROIN
BURAK
HIGHLANDER
DUSTIN ET
EPIGRAF ET
HOMBRE
6723 2813
101
2106
1542
627
445
532
120
53
120
57
2081 1367
82
283
98
42
98
75
67
45
67
43
75
38
75
42
723
131
723
191
68
33
68
60
76
37
76
49
86
59
86
61
52
34
52
29
99
64
99
60
86
40
86
54
91
28
91
62
130
93
82
96
67
34
67
57
381
98
381
135
119
100
52
71
82
49
82
61
618
121
618
260
174
84
174
67
93
46
93
61
66
32
66
49
73
48
73
54
9837
7
579 9837 3067
2820
212 2820
718
97
54
97
66
89
31
89
64
65
41
65
39
77
57
77
58
252
196
75
165
92
34
92
59
75
37
75
53
87
55
87
53
65
35
65
20
190
152
67
124
5444
49
1649
415 5444 1855
49
37
116 1649
39
563
169
76
169
59
56
38
56
49
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/15
HG-319
HEL-059
RAD-307
RAD-218
RAD-370
RAD-395
TAR-080
HG-260
MOR-175
MOR-168
RAD-324
UF-168
TAR-076
RAD-346
HEL-080
RAD-334
RAD-379
HG-275
RAD-322
HG-317
UF-125
HG-297
RAD-306
RAD-373
RAD-332
UF-094
RAD-178
MOR-179
HEL-062
RAD-336
RAD-337
MOR-192
HEL-079
RAD-371
RAD-302
BA-124
HG-311
MOR-119
MOR-191
BA-109
HG-259
RAD-338
CH
ATELSK LISTY 1/2015
CHOVATELSKÉ
Po
řad
í
14
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
HUS-006
RAD-344
MOR-214
HEL-068
UF-131
TON-013
RAD-325
HEL-069
MOR-185
TAR-064
NIC-027
RAD-301
RAD-372
BCH-108
BCH-113
HG-218
RAD-294
HG-255
RAD-340
RAD-320
TAR-078
MOR-203
TAR-066
RAD-331
RAD-401
MOR-193
MOR-171
TAR-079
BCH-107
MOR-186
MOR-197
HG-296
MOR-210
UF-153
UF-138
RAD-350
RAD-313
RAD-345
RAD-349
BCH-103
RAD-273
BCH-114
BCH-111
RAD-323
MOR-204
HUMULUS
VANTO
IKEBAMA ET
GYMNASTA
RHESUS
JONASCH
GOJA
GAZELA
HANACH
HAGRID ET
JOCKEY
GENTLEMAN
IMUPO
ILM
JAMBOREE
WEINOLD
GINKO ET
EXPERT
RAUREIF
GOBI
HARVARD
IN ET
HORYMIR
HOLLYWOOD
IVATYL ET
MASTRO
GALINT
IMPRESARIO
RUBRUM
HRAD ET
HUMBERTO
FREDERIK
IGNOR ET
INGEBORG
SOS JB
HARPAGON
RIGA
HELCAT ET
HUCKLEBERRY
INDIAN ET
FER
JOEL
IRUA
VILLARZON
IGLOO ET
08
07
09
07
00
10
07
07
08
08
10
07
09
09
10
99
07
05
07
07
08
09
08
08
09
08
07
09
09
08
08
06
09
09
01
08
03
08
08
09
06
10
09
07
09
14
14
17
22
12
12
14
17
14
271-541
RAD-214
MOR-163
HEL-052
290-340
TON-007
RAD-212
HEL-052
MOR-161
TAR-046
NIC-015
RAD-212
RAD-277
BCH-091
BCH-083
264-802
290-252
HG-212
RAD-276
RAD-217
TAR-046
MOR-163
TAR-046
RAD-110
RAD-274
MOR-163
MOR-160
TAR-046
BCH-091
MOR-161
MOR-161
HG-212
MOR-163
UF-094
290-340
RAD-214
290-133
RAD-214
RAD-106
BCH-090
RAD-198
BCH-090
BCH-091
RAD-214
MOR-160
EG-026
RAD-104
BJ-181
TAR-017
NIC-001
NIC-010
HEL-023
AMT-004
RAD-095
BCH-069
HG-141
RAD-099
HG-183
RAD-104
BD-063
RAD-047
290-018
MKM-221
HUS-004
BD-063
REZ-300
RAD-099
SAL-025
AMT-017
BCH-070
270-545
MKM-221
RAD-099
290-083
RAD-095
MKM-221
HG-109
BCH-070
AMT-014
NIC-001
JUN-618
RAD-099
JUN-618
TAR-005
TAR-046
HG-183
MKM-255
BCH-071
BCH-070
RAD-095
510
604
654
101
101
101
101
101
654
604
101
101
654
654
101
510
401
654
604
654
101
654
202
101
654
510
201
201
401
925
101
202
654
201
903
202
401
604
201
604
401
101
654
604
101
114.5
114.4
114.4
114.4
114.3
114.3
114.2
114.2
114.1
114.1
114.0
113.9
113.9
113.8
113.8
113.7
113.7
113.5
113.5
113.5
113.5
113.4
113.3
113.3
113.3
113.2
113.2
113.2
113.1
113.1
113.1
113.1
113.1
113.1
113.0
113.0
112.9
112.9
112.9
112.9
112.8
112.8
112.8
112.7
112.7
100
102
108
103
119
111
111
119
109
96
120
109
100
104
110
109
108
105
102
102
109
108
103
116
107
104
108
105
108
108
104
107
107
115
111
99
99
104
106
104
113
105
108
103
112
95
96
89
89
94
82
91
89
93
91
82
92
92
90
87
99
91
99
96
94
89
88
92
89
89
96
90
90
94
92
91
89
88
83
96
90
98
93
92
91
89
88
88
95
90
106
111
109
91
95
106
89
85
98
102
92
95
107
116
102
109
99
91
105
110
88
98
97
99
103
94
108
96
107
99
107
104
92
102
90
115
104
105
104
109
101
105
99
102
95
93
96
80
81
81
78
81
77
79
85
81
84
84
78
84
99
75
90
95
84
84
71
86
80
82
92
82
84
88
77
83
83
83
75
82
84
97
84
82
88
81
86
82
95
84
109
99
100
109
93
88
113
99
102
101
86
132
124
97
84
101
90
112
112
93
112
102
116
85
106
101
88
104
73
116
102
105
103
72
121
93
120
98
100
107
92
100
89
74
103
124 146 -0.13
117 139 -0.12
105 217 0.00
40 0.11
128
92 685 0.12
104 377 0.05
107 478 0.07
98 846 -0.07
109 315 -0.12
138 -256 0.09
93 852 -0.09
101 225 0.16
115 -130 0.03
106 295 -0.01
109 303 0.08
45 0.24
99
113 246 -0.03
119 213 -0.18
115 180 -0.15
82 0.02
117
111 405 -0.02
108 304 -0.07
117 134 -0.12
94 693 -0.09
72 0.15
105
121 344 -0.08
105 153 0.06
116 -28 0.08
110 119 0.06
55 0.05
101
42 -0.03
110
105 355 -0.10
8 0.25
114
98 323 0.00
99 500 0.11
-8 -0.05
118
118 -334 0.36
113 252 -0.05
63 0.25
107
78 0.02
106
97 792 -0.20
109 -97 0.26
109 497 -0.10
24 0.02
124
99 380 0.03
-4
-3
9
10
38
20
25
30
4
-4
28
22
-3
12
19
20
8
-5
-4
5
16
7
-3
22
14
8
11
5
9
6
0
7
19
14
29
-4
11
7
21
5
16
15
13
2
18
-0.05
0.00
0.06
0.02
-0.02
-0.01
-0.05
-0.06
0.04
0.05
-0.05
0.03
0.07
-0.08
0.01
0.13
0.05
0.01
-0.04
0.00
-0.03
0.03
0.01
-0.02
0.08
-0.10
0.08
0.11
0.10
0.15
0.07
-0.04
0.09
0.15
-0.06
-0.01
0.13
-0.05
0.03
0.03
-0.12
0.10
-0.08
0.05
0.03
2
5
13
3
23
12
13
24
14
-5
25
10
0
4
11
11
13
8
4
3
12
13
5
23
8
5
11
7
12
13
7
10
7
23
13
-1
-3
5
5
5
18
4
11
4
16
99
115
117
100
103
115
94
92
101
96
98
91
110
114
103
104
104
91
111
108
93
105
101
100
100
105
104
101
101
102
104
107
93
110
96
110
105
108
109
112
102
105
94
106
91
112
106
97
85
88
92
90
82
98
104
85
103
103
113
101
107
95
91
97
105
93
93
91
97
105
90
103
96
109
100
111
97
98
93
84
110
97
101
94
109
100
101
104
89
96
105
102
100
90
95
101
88
87
95
108
95
96
102
112
98
112
94
98
99
112
84
92
98
101
104
85
114
91
110
95
103
103
92
97
94
117
105
99
103
97
99
106
105
108
104
104
97
99
115
104
93
115
110
96
115
100
133
122
107
97
109
104
112
111
98
118
106
123
90
108
102
102
99
88
106
116
118
106
78
127
100
127
105
110
119
96
106
86
81
117
117
111
110
107
97
100
112
99
117
96
91
119
120
99
91
103
92
114
115
102
109
106
108
99
110
110
91
116
85
125
96
99
108
94
112
101
110
102
101
101
102
104
109
94
97
104
99
98
113
88
98
113
94
98
109
97
99
112
89
93
97
103
117
112
105
107
110
95
92
99
111
104
105
100
111
110
84
99
84
93
113
85
97
108
101
95
105
109
93
104
101
94
87
98
74
104
98
94
103
94
112
107
96
90
102
93
93
117
95
96
103
78
106
107
104
82
85
102
111
112
103
93
99
102
57
108
94
107
104
82
95
99
96
90
94
102
111
107
101
103
97
94
99
107
96
109
84
105
110
105
97
112
76
123
106
90
101
105
88
98
99
105
93
100
94
93
99
96
103
96
104
112
97
97
96
103
86
87
111
92
114
110
105
94
83
88
94
72
97
99
81
116
103
111
100
91
105
99
105
97
87
95
107
78
106
99
89
114
102
98
98
88
108
82
79
101
102
105
80
92
95
93
92
90
81
113
100
95
104
83
91
104
104
116
108
94
98
90
101
117
110
102
104
87
100
101
96
105
104
105
99
101
100
102
101
101
106
98
100
85
100
109
98
99
105
99
101
115
99
98
82
128
109 187 130
73
116
108 164 119
86
52
86
44
99
63
45
63
55
120
30
135
88
102 142
49
33
49
35
107
92
55
92
61
99
75
53
75
59
107
38
101
82
102 101
61
78
39
78
130
52
36
52
21
97
67
102
68
91 102
46
107
76
105 107
83
40
83
60
100
59
41
59
33
103
97 66625 7254 2705 7833
92
35
92
64
103
75
917 331
109 917
87 101
103 176 130
42
126
70
111 126
77
53
77
63
110
60
76
39
76
102
93
55
93
68
110
66
50
66
52
102
73
33
73
49
97
70 161
113 226 154
70
46
70
46
102
80
44
80
60
104
98
71 102
104 148
39
114
78
92 114
82
50
82
65
102
68
46
68
47
111
69
39
69
41
107
51
37
51
33
107
26
214
88
110 214
78
53
78
63
107
99
116 424 153 322
57
111
50
108 111
95
59
95
64
108
95
50
95
58
103
72
35
72
52
95
80
52
80
46
106
52
30
52
40
102
98
46
79
127 139
78
55
78
56
101
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/15
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Dl
ou
ho
věk
.
Pe
rsi
ste
nc
e
Te
l. p
ob
k.
Te
l. d
cer
So
ma
tik
a
Rá
me
c
Os
val
en
í
Ko
nč
eti
ny
Ve
me
no
í
říd
a
á st
Jat
.t
.č
př.
O.
m
tto
Ne
0.01
0.01
0.04
0.01
0.02
-0.05
0.10
-0.02
-0.09
-0.04
-0.02
-0.12
0.16
0.05
0.12
0.10
0.06
-0.07
0.00
-0.06
0.03
0.05
-0.09
-0.08
0.00
0.04
-0.07
0.01
0.06
0.00
-0.03
-0.02
-0.09
-0.05
-0.08
0.03
0.02
0.03
-0.03
46
36
31
38
46
29
37
30
29
27
33
33
24
35
26
43
33
34
32
32
32
34
29
29
23
46
36
36
34
32
37
31
29
32
39
32
29
29
32
115
119
112
108
107
136
112
107
114
114
116
120
107
108
114
101
121
114
128
106
119
109
124
137
128
108
103
124
114
114
116
114
118
108
111
114
107
105
112
91
97
102
101
101
115
98
100
107
102
93
105
103
102
117
95
105
98
117
113
110
94
113
125
119
94
96
105
102
101
101
107
113
107
95
105
101
91
112
103
114
112
102
97
116
106
98
110
105
109
104
112
117
118
105
110
113
117
105
105
97
118
122
126
102
100
106
111
111
103
98
110
105
112
111
104
102
106
111
107
130
118
110
110
108
123
121
123
114
120
113
120
121
110
108
120
106
120
112
117
120
107
108
101
116
95
108
112
102
113
111
112
115
109
117
125
123
B
B
T
44
52
33
37
49
35
48
38
35
37
43
35
49
26
37
45
38
35
34
32
32
28
29
23
33
37
53
42
37
38
29
40
43
37
32
36
37
35
27
Kg
-0.11
0.13
0.00
-0.08
-0.03
-0.04
0.18
-0.01
-0.10
0.01
0.02
-0.19
0.46
-0.12
0.22
0.05
0.06
-0.14
-0.05
-0.14
-0.03
-0.09
-0.16
-0.22
0.08
-0.16
0.04
0.01
0.04
0.00
-0.21
0.01
0.01
-0.06
-0.26
0.03
0.06
0.06
-0.16
%
1301
998
800
1062
1259
929
813
920
1041
862
997
1249
345
874
477
986
796
1144
931
1056
838
842
1022
1008
652
1224
1182
991
816
918
1135
948
1015
1022
1316
827
777
742
969
Kg
T
%
116
115
132
124
115
116
115
129
129
129
120
121
125
131
123
116
115
121
109
123
118
128
118
112
113
110
117
106
115
117
114
116
115
119
117
114
128
130
126
kg
ma
s.
Fit
ne
ss
FW
106
114
112
106
103
131
108
103
114
111
110
115
109
111
120
101
117
111
128
110
116
102
124
137
131
103
100
117
113
112
111
110
119
109
109
114
106
101
113
M
69
69
67
70
70
68
68
69
69
62
66
63
67
69
73
69
70
73
68
66
68
67
67
71
70
99
71
71
70
63
66
63
67
67
95
70
67
65
69
- I.
ml
k
MW
136
133
126
130
137
125
132
126
125
125
130
128
127
125
124
135
127
127
126
126
125
125
123
121
121
133
133
130
128
128
128
128
127
127
127
126
126
125
124
12
12
14
12
12
13
12
12
12
13
13
14
13
12
11
13
12
11
12
13
12
12
13
12
12
06
13
12
12
14
12
13
13
12
06
12
12
13
12
- I.
na
roz
.
GZ
W
-S
I
R%
143
143
143
142
141
141
140
140
140
140
139
139
139
139
139
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
Ro
k
M
xO
o
Jm
én
O
WILLE x MERKUR
WILDWEST x GEBALOT
HURRICAN x VANSTEIN
WILLE x POLARI
WILLE x INDER
VANADIN x INHOF
WILDWEST x RATGEBER
VOGT x WINNIPEG
WILLENBERG x RAU
MUNGO x ROUND UP
EVEREST x RAU
EVEREST x SAMPRO
WELTENBURG x MANITOBA
MANIGO x RUREIF
WYOMING x MANDELA
WILLE x IMPOSIUM
WILLE x RUAP
HULKOR x WINNIPEG
HUMPERT x WINNIPEG
WELTENBURG x HUPSOL
WILDWEST x VANSTEIN
WILLE x RUMGO
HUMPERT x ERMUT
VANADIN x WINNIPEG
REUMUT x HUMID
WINNIPEG x HUMLANG
HUTERA x MANITOBA
WILDWEST x VANSTEIN
WILDWEST x MANDELA
HURRICAN x IMPOSIUM
WILLE x RUAKANA
WASHINGTON x WAL
HUTERA x RUMGO
REUMUT x ILION
WINNIPEG x STROMOR
WILLE x GEBALOT
WILDWEST
VLAX x MANITOBA
HULKOR x SEGO
113
129
118
122
111
105
115
117
109
110
106
102
109
125
114
106
111
113
115
122
127
115
93
114
99
115
102
116
114
113
108
106
99
100
111
123
121
114
105
95
114
100
104
121
107
95
102
107
115
110
111
108
118
108
109
98
93
94
99
92
108
109
109
110
101
110
104
86
95
114
103
107
105
101
103
107
121
111
114
104
112
115
102
110
121
114
105
101
106
97
110
100
99
109
108
110
112
110
120
119
105
105
112
121
105
115
125
114
111
117
106
114
112
117
113
97
100
116
101
113
111
102
97
107
104
120
104
104
102
116
129
107
115
114
120
105
105
109
115
98
103
101
109
97
100
111
114
107
98
107
102
110
104
112
104
113
110
102
108
105
97
107
111
111
97
111
101
108
99
93
95
98
114
112
112
101
107
111
99
108
96
115
104
115
116
115
115
107
107
105
108
114
103
108
108
107
109
112
92
90
108
104
98
106
107
106
114
107
115
107
100
103
120
110
103
103
111
100
113
120
102
102
105
114
113
100
109
100
100
96
110
103
104
108
101
114
116
112
112
103
114
108
109
109
115
112
107
119
115
109
105
109
99
108
99
109
111
111
101
107
113
98
108
106
105
112
97
101
95
112
109
119
109
102
101
115
107
104
108
106
121
116
116
113
115
113
102
102
95
110
117
107
106
110
102
111
107
107
92
121
107
109
109
94
113
103
120
86
96
106
105
119
TOP Fleckvieh dle GZW 04/15
WEISSBLAU
WILDSTERN
HERZ
WOHLTAT
WINDSTONE
VALEUR
HADDOCK
VAROMIR
WATT
MAHANGO
EVERGREEN
EPINAL
WELTHIT
MIR
WELTENBURG
WASSILI
WISCONA
HURRICAN
HUMPHREY
WELTMEISTER
WAHRSAGER
WIKINGER
OIMUT
VESTEL
VINCENZO
WILLE
HUBRAUM
WESTERN
WILDBOY
HIGHLIGHT
WINSTON
WATZMANN
HEADMASTER
VOLLWERT
WINNOR
WILDERER
WILDEREI
VARISTOR
HURLY
CHOV
CH
OVATELSKÉ LISTY 1/2015
CHOVATELSKÉ
Po
řad
í
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
WILLEM x IMPOSIUM
IWINN x HOMORRY
REUMUT x ROUND UP
WILDWEST x MARTL-DE
WILLE x GEBALOT
VANADIN x RAU
EVEREST x RUMGO
HUTERA x VANSTEIN
EVEREST x RAVE
HUTERA
WILDWEST x VANSTEIN
REUMUT x RESOLUT
WALDBRAND x WAL
WILDWEST x VANSTEIN
DELL x VANSTEIN
ROTGLUT x IMPOSIUM
WILLE x RAU
IWINN x RUMGO
REUMUT x GEBALOT
VOGT x GEBALOT
WILDWEST x GEBALOT
HUTERA x WINNIPEG
VANADIN x WATERBERG
WELTENBURG x HUPSOL
VANADIN x RESOLUT
VANADIN x WINNIPEG
WILLE
WILLE x RENWART
HUTERA x MAL
RUPTAL x IMPOSIUM
REUMUT x ZAHNER
HUTERA x HUPSOL
HUTERA x MANDELA
WILLE x SAMUT
MANTON x WINNOR
IROLA PS x WINNIPEG
MERCATOR x VANSTEIN
HUTERA x RUREIF
WILDWEST x INDER
HURRICAN x VANSTEIN
RUMGOLD x WAL
MANLING x RUMGO
13
13
13
12
12
13
13
13
13
13
12
13
12
12
13
12
12
13
13
13
12
13
13
14
12
12
12
12
13
12
12
13
14
12
12
13
11
13
12
14
13
13
137
137
137
137
137
137
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
70
65
71
72
69
70
64
70
64
71
70
71
72
68
66
68
71
65
68
67
69
69
72
64
68
69
69
68
70
71
68
70
69
69
69
67
69
69
69
62
68
69
124
124
124
123
123
121
134
131
131
130
128
128
126
126
125
124
124
123
122
122
121
121
119
118
117
115
129
128
128
127
127
127
126
126
126
126
124
124
123
123
123
123
113
110
105
109
99
124
97
112
106
109
119
114
116
114
113
111
110
112
114
111
122
120
129
106
142
135
100
115
114
118
113
108
118
109
105
101
123
117
116
112
105
105
122
128
129
124
133
121
117
109
111
113
112
117
110
115
122
117
118
125
126
127
120
121
118
137
111
120
118
105
111
107
116
117
112
116
120
128
109
111
118
123
129
127
720
945
830
655
865
827
1220
1243
1239
864
861
1080
858
680
633
620
947
1125
689
609
650
906
897
571
709
637
875
1045
830
1040
636
966
1005
1108
999
898
986
781
783
898
556
918
0.07
-0.05
-0.01
0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.07
-0.08
0.18
0.01
-0.06
0.02
0.18
0.20
0.21
-0.12
-0.22
0.03
0.12
0.06
-0.09
-0.13
0.01
-0.12
-0.05
0.01
-0.17
0.08
-0.09
0.13
0.00
-0.07
-0.15
-0.09
-0.05
-0.09
-0.01
0.05
-0.02
0.11
-0.06
36
35
33
30
34
33
49
46
45
51
37
39
38
43
42
43
29
28
31
35
31
30
27
24
20
22
37
29
41
36
37
40
36
33
34
33
34
31
37
36
32
33
0.02
-0.09
-0.01
0.09
-0.04
-0.07
-0.07
-0.08
-0.10
0.01
0.04
-0.04
0.01
0.03
0.03
0.00
-0.01
-0.12
0.01
0.03
0.00
-0.09
-0.12
0.02
-0.03
-0.06
0.08
0.02
0.04
-0.03
0.11
-0.04
-0.04
-0.08
-0.03
0.00
-0.07
0.03
-0.03
-0.10
0.08
-0.06
27
26
28
30
27
23
37
36
35
32
34
34
31
26
25
22
33
29
25
23
23
25
22
22
23
18
37
39
32
34
31
31
32
32
32
32
29
30
25
23
26
27
117
106
103
114
97
125
101
112
106
110
123
110
122
121
115
116
116
109
111
110
124
122
128
103
143
135
99
121
117
129
113
113
123
111
107
101
132
119
119
112
114
102
102
109
104
99
102
112
94
106
98
104
103
114
102
100
113
104
96
113
111
106
112
109
119
106
125
121
99
99
106
98
115
98
103
100
94
98
104
103
102
103
93
107
109
111
107
103
100
116
95
110
110
107
113
110
107
105
98
103
107
106
111
108
114
113
117
104
127
124
101
111
108
106
100
104
112
108
110
103
109
114
113
112
98
103
113
125
119
115
128
113
116
110
103
111
103
105
106
104
110
116
112
122
115
119
111
117
117
137
107
115
113
102
105
104
107
110
109
110
112
120
108
107
111
122
123
122
114
121
106
133
125
107
105
103
112
121
116
110
113
120
104
117
108
108
115
100
129
113
100
129
105
116
112
107
104
109
90
116
106
114
102
115
103
113
117
111
108
100
107
103
106
107
109
95
115
93
117
111
110
119
102
103
117
90
101
97
120
115
99
91
107
100
108
100
110
95
113
107
114
109
105
114
121
117
103
90
107
98
110
109
106
104
108
119
112
113
99
114
96
100
104
103
110
114
111
115
111
110
106
109
112
119
106
102
106
112
113
116
106
96
108
108
104
108
105
109
107
123
104
111
110
115
113
105
115
104
113
116
105
106
107
94
109
106
97
105
105
101
110
111
108
112
112
114
104
107
102
107
104
103
102
102
111
106
107
98
104
111
98
98
108
118
112
106
101
105
97
106
100
100
103
107
96
105
99
98
104
109
111
114
110
109
96
102
101
103
108
95
102
107
96
111
108
108
109
109
112
110
109
96
99
120
105
112
111
105
98
110
104
102
98
108
97
106
102
106
113
104
94
107
102
104
102
106
108
106
111
107
106
98
119
122
108
101
102
101
93
95
100
113
103
115
97
108
97
112
102
105
105
111
106
105
118
102
112
103
98
114
96
94
111
101
97
106
107
101
99
105
109
108
116
109
107
112
102
103
108
95
101
98
94
105
102
106
98
105
101
106
116
112
117
105
124
112
105
120
112
113
120
110
101
117
106
117
123
115
109
111
114
107
106
112
110
117
102
108
101
99
104
105
117
107
111
98
107
123
95
112
122
111
120
114
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
WOHLTAT
IMORRY
VORMUND
WILDNIS
WENDLINGER
VALENTINO
EINS
HEADLINER
ECHT
HARIBO
WILDROSE
VEUMAUS
WALPURGIS
WILDGEIST
DAX
VIANO
WORLDWIDE
IRASCHKO
VEURIO
VORNDRAN
WILDBAD
HUMMELS
VANDIUM
WEGMANN
VITTORIO
VITAMIN
WOK
WILWART
HUTSASSA
RUTSCHHER
VOLTAIRE
HEADSET
HERZOG-ET
WIEWEIT
MANOR
ISARIO PS
MERCI
HEUBERG
WILDGAST
HUNTELAAR
VOILA
MATTEL
TOP Fleckvieh dle GZW 04/15
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
17
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Cesta do Banátu
Poe!cký kraj na jižním konci Karpatského oblouku, kam před bezmála 200 lety dorazili češ$ osadníci, se stal cílem zájezdu firmy CHOVSERVIS a.s. ve
spolupráci s CK Kudrna. Banát se zalíbí každému, kdo
se chce vrá!t po spirále času k začátkům 20. stole$.
Nálada a atmosféra dob našich babiček se to!ž dá
tam v horách nad Dunajem při sbrbských hranicích
stále ještě zažít. Práce s koňmi na poli, pastva, tradiční zvyky a dávné kroje, mlácení cepy, mle$ obilí
v malých vodních mlýncích, roman!cká příroda s hlubokými lesy, roklemi, jeskyněmi, vysokými skalami a dalekými výhledy. Toto vše jsme zažili ve třech
ryze českých vesnicích, které jsme navš$vili. První
byla malá vesnička Rovensko, odkud jsme po lesních
cestách vyrazili na patnác! kilometrový přechod do
další české vesnice Gernik. Trasa do tře$ české vesnice vedla přes voňavé poloniny, cestou jsme navš$vili obrovskou jeskyni zvanou Turecká díra. Znaveni
dvace! kilometrovým pochodem jsme dorazili do
Svaté Heleny, kde jsme strávili noc ubytovaní, přímo
v banátských rodinách, které nás uvítali bohatou večeří. Pátý den jsme opus!li Banát a přesunuli jsme
se relaxovat a užívat kulinářských zážitků Maďarska.
Prohřáli jsme svá znavená těla v termálních pramenech s vyhlídkou na sněhobílé traver!nové kaskády
přezdívané “maďarské Pammukale“. Velkým zážitkem byla pro všechny účastníky zájezdu, projížďka
na povozu nejstarším maďarským národním parkem
Hordobágy. Na tomto vzácném a nebývale krásném
území se zachováním přírodních hodnot, podařilo několikrát navýšit početní stav tradičních maďarských
plemen hospodářských zvířat a nachází se zde gene!cký materiál více než poloviny zvířecích druhů
Průvodce z Gerniku na
Svatou Helenu Ťapka
Ing. Tereza Švarcová,
CHOVSERVIS a.s.
Průvodce zájezdu Culis
chráněných maďarským národním programem. Více
o tomto parku se dočtete v příš$m čísle Chovatelských listů. Před odjezdem do České republiky jsme
si ještě odpočinuli v unikátním jeskynním termálu
v lázeňském městečku Tapolca a s Maďarskem jsem
se rozloučili návštěvou vinného sklepa s ochutnávkou tokajských vín.
18
Na kulinářské umění paní Eliášové ze Svaté
Heleny bylo vzpomínáno ještě dlouho po návratu domů
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
19
BANÁT 2015
90
52
r od
uk
ce
plo
dn
o st
v l.
plo
d.
dc
er
dlo
uh
ově
k.
Ko
nč
eti
ny
Ve
me
no
SIH
B
55
Kg
94
T
05 101
Kg
O MAN
B
ROUMARE
%
45
32
70
39
57
28
66
15
1395 111
111
13
61
36
378
42
60
42
72
36
54
33
584
67
658
97
57
22
217
26
258
44
379
83
57
31
127
28
70
34
52
24
153
19
69
30
880
67
282
96
118
8
49
36
479
78
247
44
56
39
1718 189
209
45
174
30
79
51
50
28
67
31
92
54
46
28
49
33
77
13
69
29
T
35
39
31
16
128
18
44
47
46
40
36
91
109
26
37
53
113
33
37
41
35
33
32
80
127
12
43
94
56
46
274
55
34
64
30
34
73
35
40
15
35
%
dc
er
50
79
62
103
1818
148
72
462
64
80
59
747
722
65
289
461
586
60
204
85
89
237
79
1139
630
198
62
733
362
62
3120
264
185
115
53
71
136
52
56
94
82
I. p
r.
st á
de
xte
r.
Pr o
d.
R%
st á
dS
B
RP
H
SB
Kg
M
.
st á
dp
ext
e
dc
er
r od
d.
pr o
Kó
d
na
r.
101
604
604
170
901
901
101
701
101
701
201
803
803
510
903
701
101
604
701
401
401
604
401
901
202
503
101
901
170
101
101
170
701
101
701
604
101
101
101
170
401
Jm
én
Ro
k
oO
oO
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Jm
én
o
Jm
én
Re
gis
tr
O MAN
BW MARSHALL
CHAMPION
BW MARSHALL
ELTON
DURHAM
O MAN
BRET
O MAN
O MAN
FREELANCE
BESN
SHOTTLE
LAUDAN
HERSHEL
BW MARSHALL
WILLIS
O MAN
FORMATION
BOLIVER
O MAN
HERSHEL
MASCOL
HERSHEL
BESN
T FUNKIS
SHOTTLE
BW MARSHALL
O MAN
SIMON
MANFRED
SHOTTLE
BW MARSHALL
AARON
MURPHY
O MAN
O MAN
MASCOL
DUSTIN
RUDOLPH
MORTY
84
29 120 637 0.31 0.33
89
25 115 1975 -0.19 -0.09
86
29 123 1220 0.18 0.16
91
15
81 1503 0.00 0.08
99 105 119 998 0.11 0.15
93
16 107 1150 -0.21 0.01
88
36 104 486 0.34 0.33
98
45 123 694 0.11 0.14
87
35 119 502 0.22 0.26
89
36
98 1153 0.03 0.19
86
28 115 294 0.71 0.19
99
74
98 1096 -0.07 -0.01
99
91 101 785 0.22 0.06
87
23 127 283 0.33 0.34
97
30 123 1329 -0.22 -0.03
98
48 120 1106 -0.06 0.02
98
90
99 189 0.49 0.26
86
27 118 495 0.40 0.09
95
33 114 -365 1.04 0.28
90
37
98 1200 -0.07 0.06
90
28 104 301 0.54 0.33
96
28 120 512 0.31 0.21
89
27 106 977 0.26 0.11
99
71 107 1721 -0.32 -0.17
98 102
97 442 0.37 0.16
95
11
94 448 0.14 0.26
86
40 109 1149 -0.17 0.01
99
81 108 791 0.19 0.10
97
48
99 808 0.04 0.17
87
38 124 708 0.05 0.17
99 237 101 1015 0.06 0.07
96
45 105 852 -0.03 -0.05
95
30 102 1445 -0.24 -0.19
92
56 109 108 0.31 0.27
85
23
97 630 0.45 0.12
88
28 107 1135 -0.12 0.07
93
63 102 1299 -0.20 0.11
84
30
99 733 0.05 0.17
85
29
93 1472 -0.06 0.19
90
13 118 1183 -0.09 0.00
89
31
84 655 0.15 0.18
56
67
71
66
55
31
51
41
41
54
74
42
55
41
37
43
49
57
64
46
59
50
68
42
52
32
35
52
39
36
50
35
40
30
68
38
37
38
58
43
43
48
59
55
59
47
40
43
36
37
56
24
37
32
35
44
40
26
24
7
47
35
34
43
44
28
36
41
36
41
38
41
26
33
24
31
45
55
39
67
41
37
-35 0.60 0.31
47
21 126 109
91
47 116
139
133
140
138
133
119
135
124
129
137
130
120
123
130
121
122
126
122
124
127
135
128
132
118
124
126
120
126
127
125
126
113
113
121
128
125
130
125
143
122
126
88
94
107
65
116
90
114
109
82
112
77
98
100
92
110
107
90
93
105
115
116
94
113
101
101
108
83
107
103
93
106
117
110
108
100
106
85
102
60
97
113
93
93
102
98
118
119
99
111
110
97
104
127
103
94
114
113
104
114
116
100
102
88
88
107
106
123
102
113
103
111
95
120
123
110
93
111
110
113
85
123
106
131
114
119
144
122
150
117
134
116
137
110
157
156
140
127
144
144
136
105
128
116
144
129
138
140
136
127
127
140
104
137
153
153
119
103
113
106
0
92
130
126
111
130
101
118
100
125
110
104
111
98
123
112
111
98
113
111
111
114
126
115
101
106
106
130
112
92
120
100
101
112
106
111
106
124
131
106
111
110
102
98
108
96
113
89
115
100
115
106
118
105
101
100
103
118
103
115
99
110
101
101
114
99
105
107
112
109
106
121
107
111
104
116
123
128
105
107
113
94
118
98
106
114
139.3
138.6
137.8
137.3
137.1
135.5
135.3
134.8
134.3
134.2
134.1
134.1
134.1
133.4
133.2
133.1
132.9
132.6
132.2
132.1
131.8
131.5
131.4
131.3
131.1
131.0
130.8
130.7
130.6
130.1
130.1
130.1
130.1
129.8
129.8
129.5
129.5
129.5
129.1
128.8
128.6
99 110 105 114 128.4
Býci s uvedeným pořadím splňují parametry oficiální TOP
30 NEA-912 DAVIS
BERTIL
O MAN
ROUMARE
O MAN
MANFRED
O MAN
ROUMARE
MASCOL
MASCOL
ROUMARE
ENCINO
O MAN
MAN-O-MAN
MR BURNS
O MAN
O MAN
BESN
SOCRATES
ORION
JARDIN
MASCOL
O MAN
BOLTON
O MAN
SHOTTLE
CHASSEE
ROUMARE
O MAN
SHOTTLE
ROUMARE
BW MARSHALL
JET STREAM
SHOTTLE
O MAN
ENCINO
ROUMARE
REXONDI
MAN-O-MAN
JARDIN
O MAN
JARDIN
Býci dle indexu SIH 3/2015
BERTOLI
SNOWMAN
DALIO
STRATEGIST
O MAN
DUKE
YOURI
MASSEY
OVIEDO
NOMARE
ENGINE
END-STORY
OMANOMAN
BRASIDAS
VOLADI MAN
LOGAN
DIAMOND
ENZO
OBRIAN
MARDEN
KASCOL
VAUCLUSE
MONACO
KRAMER
SHULAN
S ROSS
WALTER
JAKE
SHOLTEN
SPLENDID
YANK
SOTO
HILL
IMPRESS
LURPH
LABYRINT
KAI
AJAX
SIDNEY
MORRELL
LOSTEDEN
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Po
řad
í
M
22
1 NGA-655
NEA-515
2 NEA-907
NEO-045
NEA-113
NEO-018
3 NEA-909
4 NEA-844
NEA-717
5 NEO-001
6 NXA-759
6 NEO-044
6 NEO-056
NXA-866
9 NEA-927
10 NEA-968
NEA-322
11 NXA-872
NGA-562
12 NEA-865
13 NEA-645
NEA-916
14 NEA-866
15 NEA-847
16 NEA-637
NGA-654
17 NEA-924
18 NEA-815
19 NEA-887
20 NEA-788
20 NXA-816
20 NEO-011
20 NEO-027
NEA-508
24 NXA-746
25 NEA-795
25 NXA-627
25 NEO-120
28 NEA-763
NEA-971
29 NEA-782
OTTAWA
LORD LILY
BW MARSHALL
O MAN
O MAN
GIBBON
LAUDAN
LYNCH
RUDOLPH
BELLWOOD
SAILOR
BW MARSHALL
DUTCH BOY
TITANIC
MORTY
RUDOLPH
LEADMAN
MTOTO
SHOTTLE
O MAN
ADDISON
SHOTTLE
O MAN
DURHAM
RIVERLAND
TRENT
ROUMARE
SHOTTLE
BOLTON
SHOTTLE
SHOTTLE
ADDISON
SHOTTLE
MTOTO
BRETT
GOLDFINGER
O MAN
ADDISON
TRENT
PRELUDE
LEADMAN
HELDOSTAR
BW MARSHALL
O MAN
MTOTO
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
401
101
170
101
101
604
401
901
904
201
701
701
701
510
903
401
401
701
101
401
604
101
101
901
201
701
604
906
101
510
604
510
170
906
101
503
101
101
101
701
701
701
906
101
170
87
241
240
67
62
346
78
138
587
103
150
338
68
91
760
1367
244
117
43
135
151
59
58
769
57
2884
52
21
87
105
40
324
113
1540
4577
137
58
93
145
1878
716
374
875
82
156
30
68
24
30
89
13
42 196
35
29
53
23
14
51
14
49 330
46
30
52
26
36 129
31
73 454
61
57 114
52
40 152
38
39 223
32
44
61
37
37
82
33
55 575
45
150 549
96
27 142
15
23 108
21
32
36
29
48 105
39
21
79
16
41
54
36
47
50
38
85 562
65
38
57
37
239 1819 188
29
50
25
12
22
11
54
74
45
28
93
23
30
35
25
47 222
36
31
82
24
101 1185
71
267 2291 192
9 104
7
39
52
35
53
72
43
55
94
42
167 872 118
121 394
77
30 186
22
65 714
54
44
67
39
20 110
14
90
96
96
87
86
97
89
93
98
91
94
97
88
90
99
99
96
92
82
93
94
86
86
99
85
99
84
68
90
91
80
97
92
99
99
93
86
91
94
99
99
97
99
89
94
25
20
38
25
12
44
26
33
64
36
38
35
33
36
50
129
21
19
28
45
20
32
38
77
31
208
26
9
49
25
26
39
28
87
229
8
32
39
45
135
90
24
55
34
16
106
105
99
109
106
122
95
101
110
104
94
96
133
124
102
113
101
114
94
142
98
106
131
89
113
103
104
92
96
98
99
108
128
104
101
103
125
118
98
120
100
108
97
113
115
1049
257
991
1123
-45
302
884
406
457
909
1022
479
1636
897
1143
-37
659
-196
515
-335
852
842
514
1477
329
706
1531
983
155
876
1292
1203
85
400
894
719
1328
1166
297
119
228
1475
789
433
1224
-0.06
0.63
-0.02
0.06
0.20
0.11
0.00
0.38
0.24
0.03
0.25
0.18
-0.18
0.04
0.01
0.35
0.13
0.44
0.41
0.39
0.06
-0.11
0.16
-0.32
0.18
0.08
-0.34
0.03
0.42
-0.09
-0.16
-0.15
0.38
0.16
0.37
-0.08
-0.31
0.12
0.37
0.87
0.53
-0.08
0.04
0.31
-0.06
0.09
0.35
-0.07
0.01
0.34
0.22
0.09
0.18
0.22
0.18
0.05
0.24
-0.05
0.07
-0.01
0.24
0.20
0.27
0.22
0.28
0.16
0.00
0.11
-0.06
0.11
0.14
0.06
-0.01
0.04
-0.03
0.00
0.03
0.12
0.20
0.06
0.06
0.06
-0.01
0.19
0.12
0.20
0.08
0.05
0.13
-0.02
41
66
42
55
15
23
39
51
41
43
69
38
54
43
52
27
41
27
59
16
44
27
37
33
31
39
33
46
42
30
42
38
36
32
74
24
28
63
45
78
55
57
39
47
48
44
36
28
40
23
27
38
28
33
46
40
35
52
37
39
16
39
12
35
7
42
29
26
46
20
36
58
33
8
27
44
44
12
29
36
30
51
39
25
13
23
58
31
25
40
126
137
115
125
118
119
123
125
125
130
130
126
128
123
124
116
127
116
131
111
128
113
118
120
114
123
128
119
111
113
123
123
113
121
130
115
124
126
123
124
124
135
119
121
123
81
107
116
73
107
101
100
109
110
103
101
110
86
105
120
104
87
107
67
107
92
92
74
112
102
93
108
94
95
103
83
98
102
115
121
107
105
113
98
96
98
116
122
90
112
106
114
112
110
113
105
107
102
120
122
106
100
118
94
106
126
109
125
107
116
105
104
105
111
116
113
107
117
109
112
99
103
116
124
90
127
81
108
105
94
105
95
113
112
113
138
97
150
0
130
118
113
0
120
99
140
155
111
125
150
129
110
132
0
131
149
132
132
131
114
118
0
0
135
143
0
131
142
137
135
139
137
90
114
113
105
109
156
111
131
98
85
110
113
118
110
110
122
98
104
103
98
86
99
101
107
115
105
106
98
92
127
90
125
111
114
90
116
123
116
117
100
90
85
95
94
105
103
108
114
104
91
90
98
93
100
85
123
105
108
121
122
113
92
82
111
100
85
117
93
97
83
109
93
117
84
115
115
92
121
84
111
110
126
115
116
100
116
96
94
110
98
98
107
92
109
82
104
109
100
128.4
128.3
128.3
128.3
128.2
128.2
128.2
128.2
128.0
127.9
127.9
127.9
127.4
127.4
127.1
126.5
126.1
126.1
125.9
125.8
125.8
125.7
125.7
125.6
125.6
125.4
125.4
125.4
125.3
125.3
125.3
125.1
125.1
125.0
125.0
124.9
124.9
124.8
124.7
124.7
124.6
124.6
124.6
124.6
124.5
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
LAWN BOY P-R
MARTINUS
SHOTTLE
ALEXANDER
SPENCER
BESN
JARDIN
MARION
MTOTO
O MAN
JAMMER
O MAN
O MAN
ROUMARE
O MAN
JEROM
LUXEMBURG
RAMOS
DIAMOND
RAMOS
O MAN
JANGO
ALINO
O MAN
ROUMARE
O MAN
PLANET
FREDDIE
ALTABAXTER
JANGO
ROUMARE
O MAN
O MAN
O MAN
SINATRA
LAMBADA
PARAMOUNT
O MAN
SHOTTLE
ZEBO
HUNTER
BESN
O MAN
GOLDWYN
GORDON
Býci s uvedeným pořadím splňují parametry oficiální TOP
MAGUA
SENIOR
BEACON
O-ALEXMAN
ARROYO
ROUMARE
LAURIN
EMERALD
MASCOL
KETCUA
SUDAN
LOYDIE
IRONMAN
COUM CRAC
ASTRE MAN
JERUDO
V EXCES
BEYER
VICTORY
LENON
ACTION
INCOME
NALINO
DOTSON
ROLINK
IMOLA
ELOTIN
BANDARAS
MONTY
JALOBA
ECUARDOR
MALPAS
MINERAL
EIGHT
ALFONS
RAKUUNA
BLITZ
FINESSE
LLOYD
ZELATI
ORION
REVIVIEN
MANIFOLD
ASTRO
TENNYSON
Býci dle indexu SIH 3/2015
30 NEA-921
RED-492
32 NEA-974
NEO-085
NGA-646
NEA-526
33 NEA-739
33 NXA-930
NEA-392
35 NEA-671
35 NXA-931
35 NEO-028
NEA-417
38 NEA-879
NEA-994
39 RED-446
NGA-571
NEA-843
40 NEO-090
41 NEA-783
NEO-034
42 NEA-996
42 NEO-003
44 NEA-837
44 NEA-867
46 NEA-352
NXA-950
NEO-191
47 NXA-896
NEO-015
47 NEO-084
NEA-412
49 NEA-944
50 NEA-864
NXA-701
NGA-647
51 NEA-969
NEA-363
NEA-629
NXA-143
NGA-360
NEA-668
52 NEA-960
52 NXA-821
NXA-809
23
79
20
40
14
r od
uk
ce
plo
dn
o st
v l.
plo
d.
dc
er
dlo
uh
ově
k.
Ko
nč
eti
ny
Ve
me
no
SIH
B
Kg
T
Kg
B
%
05 803
T
MARSHALL
%
78
29
73
26
62
40
52
34
304
36 289
31
190
83 161
67
48
12
43
10
302
44 214
32
54
40
48
33
278
48 201
29
180
42
81
20
2010 170 1162 129
42
19
38
17
83
18
63
15
63
36
53
31
511
64 340
48
167
49 153
42
77
39
62
34
109
33
87
27
86
54
73
45
35
15
27
11
332
59 151
30
308
36 113
23
566
70 491
62
879
93 546
65
112
10
79
8
65
26
58
26
77
51
69
43
64
48
53
40
528
58 392
46
40
14
40
14
170
49 166
41
67
48
56
39
350
14 292
11
484
83
84
32
388
35 244
22
91
14
51
11
148
54 122
44
37
26
35
26
28
6
29
6
34
11
34
12
36
25
34
22
3402 202 1662 146
I. p
r.
st á
de
xte
r.
Pr o
d.
R%
st á
dS
B
RP
H
SB
Kg
M
.
604
101
903
101
904
510
101
101
904
906
903
701
701
170
803
201
401
101
101
401
510
701
904
401
604
101
101
906
903
803
101
503
510
902
901
604
701
901
910
101
803
dc
er
dc
er
ext
e
r od
d.
pr o
Kó
d
st á
dp
Ro
k
na
r.
oO
Jm
én
oO
Jm
én
o
Jm
én
Re
gis
tr
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
89
22 122 113 0.21 0.21
86
29
84 868 0.03 0.13
97
35 108 629 -0.02 0.07
95
67
90 1783 -0.45 -0.14
83
11
84 205 0.02 0.24
97
38
94 839 -0.08 0.03
85
38 109 1094 -0.10 0.07
97
43 126 470 -0.19 0.06
95
31
80 344 0.48 0.35
99 141 123 1031 0.08 -0.03
81
14
97 1405 -0.06 -0.04
89
17 119 1296 -0.08 -0.07
87
30 101 695 0.26 0.02
98
52
98 198 0.37 0.21
94
43 112 298 0.25 -0.01
88
36 127 983 -0.21 -0.04
92
30
98 -142 0.54 0.31
90
40 111 -125 0.39 0.20
78
12
97 -654 0.55 0.57
97
35 125 643 0.09 0.08
97
29
89 -403 0.40 0.29
98
60 111 1245 -0.58 -0.10
99
77 101 379 0.13 0.34
91
8
92 185 0.23 0.23
87
21 131 843 0.25 -0.09
89
38 105 354 0.27 0.21
87
39 108 1532 -0.25 -0.04
98
47
91 -319 0.67 0.22
80
14 113 714 0.12 0.20
95
39
88 663 0.00 0.00
87
39 110 402 0.07 0.18
97
14 103 994 -0.07 0.19
98
47 108 256 0.39 0.14
97
29
77 1024 0.04 0.14
90
14 100 894 0.14 -0.04
94
42 114 584 0.00 0.09
79
19 107 567 0.75 0.04
74
6
99 342 0.16 0.20
78
11
94 521 0.15 0.06
79
19
98 809 0.08 0.04
99 171
85 395 0.53 0.03
23
41
26
31
11
30
39
4
57
53
56
49
54
40
35
24
37
26
12
37
14
-2
29
28
60
39
42
39
43
30
24
37
45
49
53
26
92
29
36
43
64
19
41
27
49
25
32
44
21
39
33
45
39
26
23
10
31
17
10
15
28
6
35
39
23
22
28
50
4
41
23
28
50
19
48
28
27
23
27
23
31
16
98 1154 0.01 0.00
52
40 124 112 105 139 110
89
13
115
126
115
118
115
116
124
106
136
121
126
121
120
121
108
112
121
112
122
118
110
105
129
119
116
123
124
114
128
112
118
130
118
131
118
115
129
119
115
120
119
88
81
111
93
80
84
61
102
79
112
57
104
101
104
95
79
109
111
109
101
122
119
100
88
101
86
88
99
121
95
104
112
96
63
120
118
72
103
103
100
120
112
101
110
107
121
111
104
119
93
108
94
109
103
110
106
119
95
117
113
97
106
107
87
108
95
106
102
117
98
133
97
76
106
107
94
103
91
111
116
116
114
122
106
155
148
129
120
138
136
109
107
0
0
117
132
149
134
139
114
101
120
146
156
122
138
123
98
107
116
0
142
109
102
116
110
115
109
97
0
0
0
129
113
114
106
103
109
117
108
108
99
106
107
113
117
97
120
112
110
104
116
115
115
115
103
93
105
117
101
107
99
96
112
102
113
101
129
108
92
110
114
94
97
101
107
100
111
103
114
102
123
88
98
112
108
102
100
114
88
97
126
91
96
126
123
93
110
108
92
98
122
100
107
116
114
97
83
102
121
112
107
113
117
108
124.4
124.4
124.4
124.3
124.2
124.2
124.2
124.1
124.0
124.0
123.7
123.5
123.4
123.3
123.3
123.2
123.1
123.1
123.0
123.0
123.0
122.9
122.8
122.7
122.5
122.4
122.4
122.4
122.4
122.4
122.3
122.2
122.1
122.1
122.1
122.0
121.9
121.9
121.8
121.8
121.7
92 121.7
Býci s uvedeným pořadím splňují parametry oficiální TOP
RED-562 MAXIMO-RED MARMAX
RAMOS
O MAN
BW MARSHALL
TOYSTORY
MALOY
LUKAS
MASCOL
DURHAM
LUCKY LEO
SAND
O MAN
BESN
ADDISON
CONVINCER
ROUMARE
BESN
VELOX
O MAN
AMOS
AEROSTAR
DURHAM
O MAN
GIBBON
MARSHALL
FREELANCE
RONALD
JESTHER
RUDOLPH
LORAK
O MAN
SIERRA
FATAL
BELL
CELSIUS
AARON
O MAN
EMPIRE
AARON
BEST
GOLDWYN
CASH
Býci dle indexu SIH 3/2015
ROUMARE
ALEXANDER
MURPHY
JET STREAM
EMINENZ
BESN
BOLTON
O MAN
REDFORD
BW MARSHALL
ALTABAXTER
SHOTTLE
MURPHY
O MAN
SHOTTLE
MASCOL
STYLIST
GOLDWYN
JABOT
LUKE
JORDAN-RED
BOLIVER
STEVEN
MAESTRO
BOLTON
MIKE
JORDAN
ESTIMATE
O MAN
MAC
KIRBY
ADDISON
PRELUDE
BESN
O MAN
GOLDWYN
FREELANCE
O MAN
SHOTTLE
DIAMOND
WEBSTER
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Po
řad
í
M
24
NEA-836 ROUTER
54 NEA-910 ABEL
54 NEO-010 MARCOS
56 NEA-987 PREDESTINE
NGA-626 EMINEM
NEA-653 JANGO
57 NEO-051 SEAN
NEA-896 CRICKET
RED-480 TOCAR
58 NXA-567 FROSTY
NXA-895 ECIDION
NEO-117 E.T.SHOTTLE
59 NEA-570 JACKPOT
60 NEA-807 JUNCTION
60 NEO-057 NELSON
62 NEA-826 MOHYKAN
63 NEA-923 MYSTYLE
63 NXA-774 TEMPO
NEB-802 RUSSEL
NEB-965 GAIETY
65 RED-550 JOTAN
66 NXA-831 SUPER
NEA-641 STYLIST
NEO-046 ELVINA
NEA-939 DERVEIX
NGA-532 FLASHBACK
NGA-573 BAROS
NEA-408 LUCKY STAR
NEA-926 VIA THELO
67 NXA-874 NOAH
NEA-299 CAPITOL
NXA-529 RANNESLOV
NEB-696 PRETIN
NEA-468 JORRYN
NEA-814 AUTUMN
NXA-680 GOLDFIRE
NEA-615 KONZUL
NEO-061 MAN-O-MAN
NEO-067 ALTAGRATIS
NEO-158 SUNSET
68 NGA-623 WIZZARD
MTOTO
NOVALIS
ENCINO
TARGET
SHOTTLE
SP. PIGEONW
WOUDHOEVE
MANFRED
O MAN
LORD LILY
MELCHIOR
SUNNY BOY
SP. PIGEONW
MTOTO
ALVES
EMERY
O MAN
TUGOLO
BARBEE JUROR
LAUDAN
CHAMPION
DURHAM
O MAN
RUBYTOM
LANTZ
MTOTO
CONVINCER
SHOTTLE
RUSSEL
MTOTO
SHOTTLE
BELLWOOD
LOUIE
JESTHER
JESTHER
BOLIVER
BESN
O MAN
PATRON
BELLWOOD
O MAN
PECK. PLUD
LAMBADA
BW MARSHALL
GOLDWYN
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
170
390
201
701
101
101
202
170
903
101
101
904
101
401
510
701
101
701
910
701
510
170
906
101
401
401
604
604
101
401
101
701
901
390
101
101
101
101
901
170
101
170
202
901
101
253
41 204
30
156
23 110
13
22
17
17
12
3876 337 1749 206
49
38
44
34
761
64 379
38
190
60 117
48
1323
93 831
57
76
23
59
18
81
50
62
43
106
56
88
47
532
72 253
45
527
46 159
24
1237 131 612
75
96
31
83
26
326
28 225
24
74
40
64
31
359
53 230
41
523
60 401
45
81
25
81
22
70
31
64
28
124
15 118
14
79
34
74
29
65
42
44
28
342
71 179
47
535
46 439
34
202
14
61
11
28
8
21
7
263
61 201
53
113
16
50
10
69
34
65
28
214
30 166
25
109
18
82
14
332
32 205
22
1399 134 771
94
43
28
40
26
252
28 116
25
68
50
60
43
211
45 163
33
576
82 183
44
85
56
69
49
170
22
66
13
81
50
63
41
110
13
54
9
99
51
89
45
96
37 106 821 -0.02 -0.05
94
20 115 153 0.42 0.18
70
14 111 363 0.30 0.12
43 0.41 0.18
99 263 107
84
33 114 383 0.23 0.19
99
48 111 -477 0.29 0.44
95
46
89 -833 0.97 0.51
99
74 104 1328 -0.16 -0.04
88
19 106 437 0.17 0.22
89
38 141 724 -0.11 0.04
92
45 105 445 -0.03 0.22
98
62 120 608 -0.18 0.03
98
37
92 -337 1.00 0.28
99 112
95 985 -0.29 0.02
91
29 111 635 -0.24 0.26
97
23 115 991 0.12 -0.09
88
32 119 475 0.30 0.26
97
48 104 806 -0.19 0.01
98
57
95 479 0.10 0.08
89
21 118 384 0.18 0.01
88
28 116 1403 -0.30 -0.16
93
14 107 -693 0.71 0.35
89
29 116 308 -0.14 0.11
87
29
93 1751 -0.32 -0.02
97
61 106 762 -0.07 0.02
98
42 117 178 0.05 0.06
95
10 109 678 0.16 0.11
74
7 117 730 0.01 0.09
17 0.43 0.26
96
47 104
92
14 113 917 -0.03 0.05
88
32 102 546 -0.03 0.05
96
27 107 535 0.30 -0.02
92
17 104 403 0.25 0.08
97
25 128 465 -0.06 0.04
99 116
98 576 -0.14 0.16
82
22
97 981 -0.03 -0.03
96
23 107 433 0.15 0.21
87
33 104 252 0.31 0.19
95
37
78 808 0.19 0.00
98
63
81 -81 0.65 0.25
90
51
98 272 0.18 0.22
94
18
94 294 0.32 -0.02
89
41
77 190 0.25 0.26
92
12 102 177 0.13 0.21
91
41 118 495 -0.21 -0.03
34
42
42
36
37
2
33
43
34
22
18
11
63
16
7
55
48
18
30
33
32
22
2
44
27
13
45
34
36
38
22
50
40
16
13
41
32
38
53
50
28
40
30
20
4
24
18
22
15
28
13
3
42
32
28
32
23
8
36
42
27
36
29
23
14
34
-1
19
58
28
11
32
32
19
36
23
17
20
19
32
31
31
23
28
15
26
9
26
22
15
112
119
119
116
122
115
122
122
124
113
119
108
124
114
122
117
130
112
114
110
112
112
107
129
114
105
123
119
120
120
111
114
116
108
116
117
122
120
120
122
119
108
121
115
101
110
116
58
111
105
100
108
107
107
109
94
84
108
110
109
108
102
119
107
117
83
112
102
100
106
120
104
97
109
112
106
83
101
109
108
114
100
112
75
114
107
100
115
102
109
115
131
107
123
91
116
106
100
100
107
106
121
111
105
94
87
86
113
111
116
98
112
120
86
117
105
102
103
102
98
112
109
100
113
104
97
99
114
98
110
95
108
113
101
128
136
149
0
105
0
114
113
120
139
118
119
127
103
149
135
128
98
154
148
0
134
129
132
108
128
148
125
0
121
128
140
121
137
143
156
0
119
101
110
106
117
149
108
134
147
107
86
117
107
112
116
100
95
111
94
104
110
108
115
98
112
98
97
101
122
110
101
122
109
106
126
97
110
103
100
120
102
108
97
97
111
104
108
115
108
113
114
114
109
104
107
98
105
98
108
93
112
109
99
112
99
105
90
97
96
110
92
104
104
110
115
120
95
94
96
106
95
113
97
102
122
113
103
108
95
130
87
90
116
99
103
107
93
104
113
121.7
121.7
121.7
121.6
121.6
121.5
121.5
121.5
121.4
121.3
121.3
121.2
121.2
121.2
121.2
121.2
121.1
121.1
121.0
121.0
120.9
120.9
120.9
120.8
120.8
120.8
120.8
120.6
120.5
120.5
120.5
120.4
120.4
120.2
120.2
120.2
120.1
120.1
120.0
120.0
120.0
120.0
119.9
119.9
119.9
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
O MAN
O MAN
CASSANO
MERRILL
MAN-O-MAN
LIGHTNING
HARRY
ADDISON
ROUMARE
O MAN
MASCOL
GIBBON
PEELFARM RENS
O MAN
STYLIST
MR SHIPS
BERTIL
BOLIVER
O MAN
JEEVES
SHOTTLE
O MAN
MR BURNS
GABE
O MAN
BRITT
DUTCH BOY
BOLTON
O MAN
O MAN
MAN-O-MAN
EMERSON
O MAN
O MAN
O MAN
MILLION
WILLIS
MASCOL
ORION
HELDOSTAR
ROUMARE
LOOKOUT
JARDIN
O MAN
JEEVES
Býci s uvedeným pořadím splňují parametry oficiální TOP
GARRETT
CLIMAX
CARDIGAN
LYNCH
EMPIRE
SPENCER
IDRIL
ALTON
CHURROS
FOREIGN
NAVARRO
GIBOR
FLINT
IMALOT
SPANKY
PING
BETTER
SAMBO
ALTAIOTA
NONSTOP
HADRAIN
MCCORMICK
GLENROCK
EMIRAT
IMAN
PRINCE
TROARN
CYPRIPEDE
GO-AHEAD
EDERN
HUNTER
POMEROY
BOGART
SHOGUN
IMPULS
POKER FACE
BERTIL
TRINITY
SCOOP
HALE
GENERAL
DISCOVER
JARRET
BUTCH
CISCO
Býci dle indexu SIH 3/2015
68 NEA-888
NEA-985
NEO-132
NXA-018
70 NEO-119
RED-495
NEA-383
NXA-507
NEO-054
NEA-442
71 NEA-644
NGA-450
RED-456
72 NEA-439
72 NEA-965
NXA-752
74 NGA-648
NXA-891
75 NEA-986
NEO-078
76 NEA-858
NEA-940
76 NXA-868
NGA-371
78 NEA-356
78 NEA-854
NXA-758
NEO-036
80 NEA-507
NEA-925
80 NEO-127
NGA-620
NEA-899
NEA-937
82 NEA-973
NEO-155
NGA-625
83 NEA-819
NGA-567
NEA-195
84 NEA-946
NXA-876
85 NEA-839
NEA-853
85 NEO-041
25
95
22 109 554 0.03 -0.08
86
35
85 488 0.41 0.05
97
31 116 725 -0.26 -0.06
90
27 107 1114 -0.09 -0.14
98
39
95 -521 0.48 0.45
90
37 106 705 0.07 0.06
86
28 130 1002 -0.22 -0.06
77
24
78 953 0.01 -0.09
98
46
93 -264 0.77 0.26
96
32 118 602 0.02 0.14
87
38
98 922 -0.12 0.12
88
31
90 1167 -0.05 -0.04
98
64 115 141 0.12 0.21
99 237
98 899 -0.32 0.03
97
56 125 308 -0.03 0.15
95
53 115 495 0.17 0.06
64 0.22 0.21
87
38 122
99
88 112 374 0.51 0.16
98
48 111 1463 -0.20 -0.15
98
40
99 359 -0.08 0.08
99 107 125 871 0.07 -0.06
99
74 112 243 -0.16 0.24
93
36 107 562 0.03 -0.07
87
9
70 128 0.38 0.25
90
18 121 -153 0.47 0.18
85
32 110 -65 0.55 0.30
85
26 102 762 -0.01 -0.11
89
40 103 571 0.33 0.09
73
17
89 388 0.35 0.03
87
28
85 925 -0.18 0.06
91
29
97 -1131 1.09 0.50
97
55 106 834 -0.19 0.00
96
34 105 578 0.04 -0.08
33 0.17 0.17
69
8 109
89
40 110 -43 0.26 0.29
23 0.38 0.36
84
26
92
83
21 137 500 -0.10 -0.07
99 152
96 1017 -0.11 0.02
88
28
96 -442 0.33 0.46
87
20
91 -24 0.64 0.16
81
10 114 -580 0.69 0.48
83
25 121 652 0.16 0.02
27
58
9
40
13
38
23
43
49
28
30
47
16
10
12
37
21
61
45
10
45
-2
28
38
31
42
33
55
48
24
24
19
29
16
20
32
14
34
7
52
27
44
13
21
21
27
12
29
29
26
9
32
42
37
20
34
22
22
18
26
37
18
25
26
14
23
8
19
18
27
16
37
-9
29
14
13
19
27
12
37
16
11
12
24
r od
uk
ce
plo
dn
o st
v l.
plo
d.
dc
er
dlo
uh
ově
k.
Ko
nč
eti
ny
Ve
me
no
SIH
B
Kg
T
Kg
B
118
17
53
36
302
32
83
26
174
18
63
36
57
28
31
26
221
37
194
27
57
39
62
33
123
54
1343 186
208
55
81
44
54
34
430
68
311
36
228
35
622 106
407
46
120
32
15
7
52
14
49
30
55
33
67
42
22
16
56
31
64
27
220
54
162
32
24
9
66
45
43
31
44
24
1891 133
62
35
52
33
24
9
44
32
%
27
41
40
30
49
50
33
28
56
34
42
36
88
274
64
67
42
109
56
45
151
86
38
13
19
34
33
50
18
34
41
65
38
9
54
36
26
174
39
43
13
37
T
203
61
350
93
423
88
60
32
485
238
62
68
451
2624
283
180
64
1062
560
412
969
843
133
66
96
56
56
79
26
64
99
296
271
22
79
52
48
2887
71
69
42
47
%
dc
er
170
701
701
401
101
101
604
201
510
910
101
604
604
101
604
604
101
101
910
401
901
170
170
510
401
101
701
101
510
604
101
701
701
701
101
101
604
701
101
101
904
101
I. p
r.
st á
de
xte
r.
Pr o
d.
R%
st á
dS
B
RP
H
SB
Kg
M
.
st á
dp
ext
e
dc
er
r od
d.
pr o
Kó
d
na
r.
Ro
k
oO
Jm
én
oO
Jm
én
o
Jm
én
Re
gis
tr
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
105
120
104
111
117
118
111
114
120
120
123
120
114
112
111
115
114
126
117
107
115
112
105
122
112
123
107
123
115
118
115
111
106
110
117
126
101
119
118
118
122
117
104
95
111
91
105
98
101
64
121
104
89
79
67
99
96
110
112
109
110
111
108
110
113
103
121
101
102
101
97
104
107
75
116
112
88
88
88
115
92
102
118
83
129
99
109
92
95
109
101
121
107
109
94
113
111
96
102
105
103
104
89
114
88
107
110
100
108
93
112
86
113
112
121
118
126
121
116
82
133
99
119
95
87
89
125
115
149
144
137
121
125
129
116
123
0
141
102
142
116
123
113
104
98
120
100
127
147
115
120
100
125
101
0
0
113
128
150
0
104
89
132
111
100
122
135
112
106
113
111
104
117
96
106
118
99
77
109
103
104
111
113
96
111
89
114
116
123
112
105
116
105
117
124
92
98
109
114
102
103
104
101
111
113
105
106
99
86
122
122
109
98
119
113
103
121
111
110
118
108
102
93
105
98
117
104
109
98
113
97
102
109
99
111
104
109
98
93
102
109
125
97
107
96
104
104
103
97
114
119.8
8
119.8
8
8
119.8
119.7
7
119.6
6
119.6
6
119.6
6
6
119.6
5
119.5
5
119.5
119.5
5
119.4
4
119.3
3
119.3
3
119.3
3
119.3
3
3
119.3
3
119.3
3
119.3
3
119.3
119.1
119.1
119.1
119.1
0
119.0
0
119.0
119.0
0
0
119.0
119.0
0
9
118.9
118.8
8
118.8
8
118.8
8
118.8
8
7
118.7
118.7
7
7
118.7
118.7
7
118.6
6
118.6
6
118.6
6
118.6
6
Býci s uvedeným pořadím splňují parametry oficiální TOP
MTOTO
BOLIVER
TEAMSTER
SHOTTLE
LIGHTNING
SIMON
TITANIC
O MAN
CITY
MTOTO
JORDAN
BOLTON
JABOT
ADDISON
AARON
MONTU
RUSSEL
CELSIUS
PATRON
TUGOLO
MASCOT
PRESCOTT
AEROSTAR
BITZIE*BL
SKYWALKER
HARRY
TITANIC
TUGOLO
TALENT
ROUMARE
LIGHTNING
AARON
GRANGER
SHARKY
RUSSEL
WONDERBOY
CHAMPION
EMERY
NOVALIS
SOUTHWIND
LAUREL
SHOTTLE
Býci dle indexu SIH 3/2015
OUTSIDE
ALTABAXTER
AUDEN
BOLTON
KIAN
SHOTTLE
ROUMARE
ALTASPARTA
LEE
O MAN
DIAMOND
PLANET
LUCKY LEO
MERCHANT
O MAN
O MAN
LAUDAN
LORD LILY
BW MARSHALL
STEP
ZEBO
AARON
MTOTO
CASH
STORM
MASCOL
JOSE
LUCENTE
ALEXANDER
DOTSON
TS GOGO
O MAN
SHOTTLE
AL
JORDAN
JARDIN
RAMOS
BRETT
MIKE
PRELUDE
RUBENS-RED
BOLTON
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Po
řad
í
M
26
NEA-808 VOYAGE
87 NXA-860 MONTER
87 NXA-892 DAUDEN
89 NEA-955 NORTHON
RED-542 FIDELITY
NEA-592 LATIMER
90 NEA-945 DESOTO
NXA-848 MOHAWK
NEA-401 LEXIKON
NEA-804 ALTAOTTO
91 NEO-107 HEATH
92 NXA-898 ELBA
NGA-358 LUCIFER
93 NEA-371 ICHANT
NEA-435 OMRO
93 NEA-537 JULIAN
NEA-692 OPTIMIST
NXA-123 WONDERBOY
NXA-542 ALTARUFFIAN
NXA-644 FIBRAX
NX-776 DANE
NEA-374 MANGO
NEA-588 SHOTTLE
NXA-044 DANNY
NEA-666 RALSTORM
NEA-684 TAURIN
95 NEA-828 LORAV
NXA-445 ERASER
NEO-066 NUCEPHALOS
96 NEO-124 EDILOT AVM
RED-481 FAUST
97 NEA-553 JOMAN
97 NEO-029 JT
NEO-174 PERRY
NGA-553 HEATWAVE
99 NEA-733 POLKA
NEA-862 RATIONAL
99 NXA-481 SHARKY
NGA-572 TRAVOLTA
NEB-481 PERNO
RED-528 RUGNY
101 NEA-800 THRILLER
Nabídka nových genomických
CHOVATELSKÉbýků
LISTY 2/2014
IBRAM
O: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL
OM: CO-OP BOSSIDE MASSEY
PLEMO
M: ZAHBULLS MASSEY GINA
MM: ZAHBULLS ROUMARE GADGET
Narozen: 18.08.2013
Původ: IMPORT FRANCIE
OMM: ROUMARE
73,
2449
TYP
1.85
.21î(7,1<
1.54
9(0(12
1.77
5º0(&
0.79
.2167,78&(
0.34
+/28%.$7Ĉ/$
0.60
0/eî1Û7<3
2.08
6./21=º'Ĉ
0.26
Ô½Ĵ.$=º'Ĉ
MM: ZAHBULLS ROUMARE GADGET
u
0.89
=.21î=%2.8
-0.95
=.21î=(=$'8
2.19
Ä+(/3$=1(+78
1.52
6.Á5(.21î(7,1
1.40
3Ĵ('1½83187½
2.05
=$'9ÛÔ.$9(0
3.77
=$'Ô½Ĵ.$9(0
3.47
=º9Ĉ61Û9$=
0.86
+/28%.$9(0
0.78
52=06758.ņ
1.50
52=0=6758.ņ
'e/.$6758.ņ
u
u
u
u
1.02
-0.49
PH USA: 4/2015 R 77 %
OEV07OEV7%OEV%10)0
3/3*56%&(37$7.219(0
+1694
2.5
+0.09
+88
+0.03
+60
670
629
-2.4
2.94
6.7
1.85
1.54
1.77
IGULIN
O: MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL
OM: ROYLANE SOCRA ROBUST
PLEMO
M: LARCREST CARLIN
MM: LARCREST COMET
TYP
1.69
.21î(7,1<
1.78
9(0(12
Narozen: 01.11.2013
Původ: IMPORT USA
OMM: ENSENADA TABOO PLANET
73,
2502
1.37
5º0(&
-0.74
.2167,78&(
-0.06
+/28%.$7Ĉ/$
-0.47
0/eî1Û7<3
0.13
6./21=º'Ĉ
0.51
Ô½Ĵ.$=º'Ĉ
=.21î=%2.8
M: CARLIN
0.95
-1.44 ⊳
=.21î=(=$'8
2.14
Ä+(/3$=1(+78
1.48
6.Á5(.21î(7,1
1.85
3Ĵ('1½83187½
1.91
=$'9ÛÔ.$9(0
2.89
=$'Ô½Ĵ.$9(0
2.66
=º9Ĉ61Û9$=
0.66
+/28%.$9(0
0.70
52=06758.ņ
0.60
52=0=6758.ņ
0.26
'e/.$6758.ņ
u
u
u
27
-0.59
PH USA: 4/2015 R 77 %
OEV07OEV7%OEV%10)0
3/3*56%&(37$7.219(0
+911
5.7
+0.25
+103
+0.07
+47
775
694
-1.1
3.00
6.3
1.69
1.78
1.37
ISTAR EBA NEO-490
O: MASSEY
OM: BEACON END
PLEMO
M: EBA GLADYS FR7261001427
MM: EBA CLARA FR 261001298
Narozen: 15.08.2013
Původ: IMPORT FRANCIE
OMM:
73,
2371
TYP
1.84
.21î(7,1<
1.65
9(0(12
1.92
5º0(&
1.04
.2167,78&(
1.11
+/28%.$7Ĉ/$
0.65
0/eî1Û7<3
0.91
6./21=º'Ĉ
0.38
Ô½Ĵ.$=º'Ĉ
SYN JEDNOHO Z NEJLEPŠÍCH
AMERICKÝCH BÝKŮ MASSEY
VYSOKOUŽITKOVÁ MATKA
PLUSOVÉ SLOŽKY
1.38
=.21î=%2.8
-0.41
=.21î=(=$'8
2.34
Ä+(/3$=1(+78
1.43
6.Á5(.21î(7,1
1.69
3Ĵ('1½83187½
2.08
=$'9ÛÔ.$9(0
3.26
=$'Ô½Ĵ.$9(0
3.00
=º9Ĉ61Û9$=
1.31
+/28%.$9(0
1.58
52=06758.ņ
1.07
52=0=6758.ņ
'e/.$6758.ņ
u
u
u
u
1.24
-1.24 ⊳
PH USA: 12/2014 R 75 %
OEV07OEV7%OEV%10)03/3*56%&(37$7.219(0
+1545
+0.11
+86
+0.07
+67
829
4.7
0.9
2.65
6.8
1.84
1.65
1.92
MAINTOP NEO-510
O: VELTHUIS LET IT SNOW
OM: BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
PLEMO
M: MORNINGVIEW FREDDIE MIMI
MM: MORNINGVIEW SHOTTLE MAUI
Narozen: 06.04.2013
Původ: IMPORT USA
OMM: PICSTON SHOTTLE
73,
2438
TYP
2.30
u
.21î(7,1<
1.70
9(0(12
2.07
5º0(&
3.00
.2167,78&(
2.55
+/28%.$7Ĉ/$
2.05
0/eî1Û7<3
1.03
6./21=º'Ĉ
0.64
Ô½Ĵ.$=º'Ĉ
MORNINGVIEW SHOTTLE MAUI
u
u
u
u
u
3.22
=.21î=%2.8
-0.83
=.21î=(=$'8
1.67
Ä+(/3$=1(+78
2.50
6.Á5(.21î(7,1
1.46
3Ĵ('1½83187½
2.40
=$'9ÛÔ.$9(0
2.93
=$'Ô½Ĵ.$9(0
2.70
=º9Ĉ61Û9$=
1.22
+/28%.$9(0
2.26
52=06758.ņ
0.37
52=0=6758.ņ
0.57
'e/.$6758.ņ
1.10
u
u
u
u
u
PH USA: 4/2015 R 75 %
OEV07OEV7%OEV%10)03/3*56%&(37$7.219(0
+1247
+0.04
+59
+0.06
+53
531
451
1.9
-0.1
2.78
8.5
2.30
1.70
2.07
DIECAST NXB-225
O: MINNIGAN-HILLS DAY
OM: END-ROAD BEACON
PLEMO
M: ZBW-SHD BEACON DARCY
MM: OCD PLANET DIAMOND
Narozen: 12.02.2013
Původ: IMPORT USA
OMM: ENSENADA TABOO PLANET
TYP
1.48
.21î(7,1<
0.61
9(0(12
1.14
5º0(&
73,
0.23
.2167,78&(
-0.30
+/28%.$7Ĉ/$
-0.02
0/eî1Û7<3
2468
ZBW-SHD BEACON DARCY-ET
1.53
6./21=º'Ĉ
0.31
Ô½Ĵ.$=º'Ĉ
-0.43
=.21î=%2.8
1.75
=.21î=(=$'8
0.61
Ä+(/3$=1(+78
0.32
6.Á5(.21î(7,1
1.11
3Ĵ('1½83187½
1.25
=$'9ÛÔ.$9(0
2.49
=$'Ô½Ĵ.$9(0
2.29
=º9Ĉ61Û9$=
0.73
+/28%.$9(0
0.77
52=06758.ņ
-0.04
52=0=6758.ņ
0.09
'e/.$6758.ņ
0.00
u
u
PH USA: 4/2015 R 77 %
OEV07OEV7%OEV%10)03/3*56%&(37$7.219(0
+1760
-0.04
+55
-0.02
+46
682
693
6.2
2.2
2.76
7.8
1.48
0.61
1.14
ENGINEER NXB-226
O: MINNIGAN-HILLS DAY
OM: FLEVO GENETICS SNOWMAN
PLEMO
M: VELTHUIS S G SNOW EVENING
MM: CALBRETT PLANET EVE
Narozen: 29.01.2013
Původ: IMPORT USA
OMM: ENSENADA TABOO PLANET
73,
2454
TYP
1.94
.21î(7,1<
1.13
9(0(12
1.99
5º0(&
1.92
.2167,78&(
0.74
+/28%.$7Ĉ/$
0.80
0/eî1Û7<3
1.23
6./21=º'Ĉ
0.15
Ô½Ĵ.$=º'Ĉ
0.47
=.21î=%2.8
0.21
=.21î=(=$'8
0.80
Ä+(/3$=1(+78
1.47
6.Á5(.21î(7,1
1.28
3Ĵ('1½83187½
2.42
=$'9ÛÔ.$9(0
2.53
=$'Ô½Ĵ.$9(0
2.33
=º9Ĉ61Û9$=
1.15
+/28%.$9(0
2.20
52=06758.ņ
1.00
52=0=6758.ņ
'e/.$6758.ņ
u
u
u
u
0.95
-0.02
PH USA: 4/2015 R 78 %
OEV07OEV7%OEV%10)03/3*56%&(37$7.219(0
+1422
+0.02
+58
+0.01
+46
610
584
4.8
1.1
2.83
7.8
1.94
1.13
1.99
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Pod javorem
30
KVETOU
TULIPÁNY
Být ve svém oboru na špičce,
a o pověstný krok ještě dál, to
je zásadní snahou chovatelů
holštýnských stád, které jsme
poznali během naší cesty po
Nizozemí.
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
ZÁJEZD GENSEMEXU
MOTO FAREM:
BÝT ŠPIČKOU
Firma GENSEMEX, ve spolupráci
s firmou SEMEX, pořádala začátkem
letošního května krátkou návštěvu
u nizozemských chovatelů.
V OBORU
Klid na pastvině
SEMEX V HOLANDSKU
Gesci nad akcí a program návštěv u chovatelů zařizoval
sales manager pro západní Evropu, Asii a Jižní Afriku, pan
Harry Schuiling ze společnos• SEMEX. Návštěvy probíhaly
v neformálním duchu, s naprostou otevřenos• a vzájemnou
výměnou prak•ckých rad a zkušenos•. Společných charakteris•k mají chovatelé v dané oblas• velmi mnoho, avšak námi
navš•vení se liší v pohledu na proces šlechtění stáda.
Farma de Bruin
Harry Schuiling a Wouter
de Bruin odpovídají na dotazy
Vedle kvalitní mléčné
produkce se rodinné farmy
se svými zvířaty snaží
dosáhnout maximálních
úspěchů na národní i
mezinárodní výstavní scéně.
A úspěchy na pres"žních
výstavách jsou důkazem
oprávněnos" jejich chovatelských rozhodnu!.
Wouter de Bruin
představuje své stádo
Holandsko je přece zemí
tulipánů …
90 krav, prům. lakt. 10 500 kg mléka,
4,2 % tuku, 3,4 % bílkovin. Průměrné
hodnocení exteriéru stáda - 87,5
bodů. V chovu je průměrně 10 - 15
žijících krav s celoživotní užitkovos!
nad 100 000 kg mléka. Ve stádě si
cení zejména původů po býcích Allen,
Goldwyn, Boss Iron. V současnos" se
v připařovacím plánu uplatňuje z 90%
býků nabídky Semex, 10% připadá
na býky francouzského a belgického
původu. 75 % procentní podíl připadá
na silně prověřené typové býky jako
Brawler, Windbrook, Lauthority, Fever, Superpower. 25 % procentní podíl
připadá na býky kategorie Genomax.
Farmu nám představil syn majitelů, chovatel - pan Wouter de Bruin, současně
také zástupce společnos" Semex pro
daný region. Místním farmářům poskytuje poradenské služby v sestavování
připařovacích plánů. Ročně prodá
v oblas" cca 13 000 insem. dávek (obrat cca 350 000 €).
31
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
HOLANDSKO
Farma van Dijk
Chová - 65 krav. Hospodaří na rozloze 55 ha, z toho pouze 4,1 ha
orné půdy. Zbytek, ostatně jako všade kolem, velmi kvalitní travní pastva.
Před 20• lety užitkovost necelých 6000 kg, dnes více než 10000 kg mléka na krávu a rok. Majitel – pan Teus van Dijk je jedním z nejznámějších
chovatelů v Holandsku. Z jeho stáje vzešly tři národní šampionky. Jeho
krávy, zejména dcery po býcích Allen, James, Ked Juror, Baxter, Lheros,
Goldwyn, vynikají excelentní mléčnou sílou. V připařovacím plánu dnes
používá typové CAN, USA, IT býky
a nebojí se použít i starší osvědčené původy a kombinace. Například
ještě dnes vyplachuje embrya po
Goldwyn x Allen.
Farma Bons - Holsteins
32
Úžasných 60 krav, prům.lakt.
(305) 10600 kg mléka, 4,35%tuku,
3,58%bílkovin. V současnos• 29 krav
hodnocených EX, zbytek minimálně
87 bodů. Průměr stáda 89,3 bodů,
průměrný věk krav 6 let 11 měsíců (!). Současná KD – celodenní pastva.
Ve stáji senáž (60%ní poměr z celkové sušiny), kukuřičná siláž. Koncentrát
na bázi sóji (do zabřeznu" 10 kg, po zabřeznu" 4-5 kg) je podáván v dojírně. Kukuřici, stejně jako většina místních farmářů, nakupuje „na zeleno“
a sám u sebe silážuje. Jalovice odchovává na seně (nakupuje ve Francii
a Itálii) a sójovém koncentrátu. Průměrné stáří otelených jalovic 27 měsíců (vidí jako op•mální). Veškeré jalovice jsou březí po ET. Pravidelné výplachy jsou na farmě prováděny ve 14• denních intervalech. Narozené
býčky (do přirozené plemenitby), březí jalovice, embrya a prvotelky prodává přes facebook. Chovatel Nico Bons je znám po celém světě. Svému
snu – vodit evropskou šampionku, podřizuje veškerou svoji práci ve stádě.
Prostředkem k naplnění svého snu vidí ve spojení – plemenářské práce +
výživy + welfare. Nikdy se nesmí nic podcenit! Patnáct let používá téměř
výhradně USA, CAN býky. Podmínkou výběru je typ a v Holandsku preferované mléčné složky. Nikdy přímo nepracoval s býky Bellwood, Jocko
Besn, Oman. Ve stádě se mu osvědčili např. Allen, Lyster, Jasper, Mailing.
Napro• tomu ho zklamal Sanchez. V připařovacím plánu dnes upřednostňuje (a posledních 5 měsíců používal) výhradně prověřené býky. 85% Atwood, Seaver. Dále používá Gold Chip, Windbrook, Chelios, Lauthority,
Goldwyn (pouze na ET). K nasazení genomických býků je za"m zdrženlivý,
za"m uvažuje jen o nasazení býka Doorman, který už má cca roční dcery.
Genomický rozbor stáda za"m neudělal a svými slovy komentoval „… hrst
chlupů od krávy mi nemůže říct víc, než co o ní vím já sám.“ A že opravdu
ví, to dokazuje na všech národních výstavách. Je 25• násobným vítězem
pres•žních národních výstav. O jeho gene•ku je obrovský zájem a právě
to považuje za odměnu a největší ocenění. Velmi ho těší, když vidí, že jeho
Teus van Dijk (uprostřed) na svoji farmě
Farma Bons - pohled na skříň s trofejemi.
Už není kam dávat …
Nico Bons představuje své elitní krávy
zákazníci mají z jeho práce také radost a užitek, a také výstavní úspěchy.
Charakterizovat rozměry a úroveň nizozemského zemědělství opravdu není třeba.
A každý český producent, zpracovatel i spotřebitel se s jeho produkty vědomě či nevědomky
setkává. Takřka denně. Poc•vá snaha být ve
svém oboru nejlepším je hnacím motorem nizozemského chovatelského úspěchu. A spojení kanadské gene•ky a holandského prostředí
funguje dokonale. Tuto slovní rovnici lze napsat i takto – SEMEX + nizozemský chovatel
= úspěch.
Ing. Jan Šollar, CHOVSERVIS a.s.
89
98
97
92
88
92
95
99
97
87
88
91
97
94
98
95
89
97
88
98
99
92
96
86
99
96
96
94
99
94
92
86
87
89
93
99
93
98
90
93
91
92
125
102
94
85
71
75
61
92
96
87
51
48
60
87
64
76
58
67
79
102
73
48
33
86
57
92
75
62
43
66
65
58
104
73
77
57
37
53
48
34
59
72
0.76
0.35
0.31
0.74
0.41
0.17
-0.25
0.13
0.60
0.31
-0.08
-0.37
-0.07
0.33
0.49
0.20
0.65
0.40
0.38
0.68
0.21
0.25
-0.21
0.52
0.21
0.28
0.09
0.05
-0.30
0.17
0.44
0.40
0.78
0.40
0.39
0.05
-0.07
-0.28
-0.03
-0.19
-0.04
0.08
0.08
0.16
0.09
0.46
0.18
-0.01
-0.12
0.08
0.12
0.05
-0.07
-0.16
-0.07
0.12
0.48
0.05
0.23
0.06
0.15
0.31
0.11
0.31
0.04
0.27
0.32
0.05
0.07
0.14
0.05
-0.12
0.26
0.30
0.20
0.16
0.24
0.04
0.02
0.01
0.16
-0.06
-0.04
0.07
56
39
498 235
395 313
102
92
42
28
93
43
146
97
6349 2135
343 147
53
34
60
54
97
87
402 174
116
24
825 558
177 154
71
48
378 227
39
30
500 155
2679 744
107
74
276 111
52
36
1066 429
206 126
262 217
136
81
1044 427
126
72
99
95
42
25
62
50
65
47
139
90
974 235
100
62
492 227
84
61
90
53
77
47
69
53
104
97
104
106
108
98
98
113
104
105
108
99
-99
106
111
102
99
104
104
108
108
110
104
95
107
105
108
102
106
110
98
106
103
104
109
106
92
110
106
96
96
93
So
ma
tik
a
iny
8
7
5
5
11
14
11
-6
11
6
7
5
15
5
8
4
12
7
9
5
4
11
6
10
7
10
7
8
0
10
9
5
6
3
8
4
7
0
1
10
3
5
ní
9
7
4
7
9
14
9
6
9
11
14
15
8
7
3
7
11
16
6
-1
6
8
12
4
2
6
4
5
10
8
8
8
1
6
1
7
10
4
9
14
10
3
če t
12
9
5
8
9
14
12
1
11
8
13
13
12
7
3
7
13
15
6
1
6
10
10
7
4
11
6
6
5
9
9
8
-1
5
4
3
12
2
7
9
11
5
Tel
e
o
86
96
95
87
85
88
90
99
95
82
83
86
95
88
97
90
86
95
85
96
99
87
93
83
99
92
93
89
98
88
88
83
81
86
88
98
86
96
86
91
87
87
Ko
n
st á
d
E x.
dc
er
E x.
B
B
46
75
65
58
44
48
66
78
42
57
45
61
63
58
65
53
21
28
51
62
58
54
56
58
69
61
66
67
76
29
47
48
41
47
60
51
42
77
65
42
52
64
%
Kg
T
%
T
Kg
M
Kg
1113
1680
1637
174
731
1497
2463
2091
848
1591
1665
2477
2193
1365
318
1420
-98
624
1012
757
1357
555
1547
798
983
1650
1746
1549
2135
1322
500
418
525
820
976
1398
1244
2306
1413
1510
1717
1713
Ve
me
n
73
317
534
122
34
52
121
2427
165
66
104
114
206
40
782
282
87
305
57
180
895
101
132
65
532
151
301
98
536
82
141
44
82
60
144
319
96
279
76
81
50
70
R%
Stá
d
Dc
er
100
722
696
137
53
103
175
7819
370
129
126
130
445
192
1178
334
135
525
89
563
3370
150
305
94
1229
260
382
156
1361
141
148
77
105
86
219
1464
217
589
102
119
85
92
Typ
0001HO10069
0200HO06267
0200HO02698
0200HO07450
0007HO09545
0200HO07449
0011HO09624
0011HO09647
0029HO14925
0011HO10675
0250HO11196
0014HO04929
0200HO02644
0200HO03765
0029HO14414
0029HO13162
0200HO00528
0200HO06300
0011HO11077
0250HO11325
0250HO00993
0250HO01010
0001HO08784
0001HO10297
0007HO08747
0007HO10879
0029HO14142
0011HO10802
0250HO00928
3203
3110
3018
2994
2989
2972
2969
2964
2954
2951
2951
2931
2924
2918
2915
2906
2896
2889
2882
2881
2881
2880
2877
2876
2861
2860
2856
2853
2844
2843
2839
2836
2832
2819
2819
2816
2811
2798
2797
2796
2794
2792
R%
0250HO01009
0001HO09321
0200HO03753
0200HO02700
0147HO02330
0007HO10272
0029HO14062
0200HO00402
0011HO10392
0007HO11314
0200HO06320
0200HO03771
LPI
Kó
d
vod
o
Jm
én
Po
řad
í
Pů
GARRETT x SHOTTLE
JAMMER x SAILOR
MAN-O-MAN x AIRRAID
MAN-O-MAN x GOLDWYN
PLANET x GOLDWYN
BOLTON x SHOTTLE
BOLTON x SHOTTLE
O MAN x BW MARSHALL
ALTABAXTER x GOLDWYN
DORCY x MARSH
SUPER x ALTABAXTER
SUPER x ELEGANT
O MAN x BW MARSHALL
ALTABAXTER x O MAN
MAN-O-MAN x GOLDWYN
SUPER x SHOTTLE
MAN-O-MAN x SHOTTLE
TOYSTORY x DURHAM
MAN-O-MAN x BOLTON
O MAN x ALTASAM
O MAN x ITO
MAN-O-MAN x GOLDWYN
GOLDWYN x SHOTTLE
MAN-O-MAN x GOLDWYN
O MAN x ALTAAARON
LAVANGUARD x FBI
MAN-O-MAN x ALTABAXTER
BOLTON x GOLDWYN
O MAN x BW MARSHALL
BAXTER x BW MARSHALL
BRAWLER x GOLDWYN
AL x O MAN
ROBUST x RAMOS
MAN-O-MAN x SHOTTLE
MAN-O-MAN x GOLDWYN
O MAN x DIE-HARD
SUPER x SHOTTLE
O MAN x BW MARSHALL
PLANET x BOLTON
BOLTON x BRET
PLANET x SHOTTLE
BOLTON x GOLDWYN
2.68
2.87
2.94
2.74
2.65
2.64
2.73
2.90
2.65
2.94
2.81
2.84
2.69
2.86
2.90
2.95
2.74
2.77
2.80
2.92
2.80
2.65
2.69
2.85
3.00
3.07
3.05
3.14
3.24
2.59
2.83
2.61
2.88
2.92
2.80
2.90
2.88
2.80
2.81
2.77
2.82
3.03
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
MAPEL WOOD BREWMASTER
VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI
MARBRI FACEBOOK
PETHERTON DENSITY
PELLERAT PLANET LEGO
DE-SU FORK
DE-SU GILLESPY
MAINSTREAM MANIFOLD
MEL-CREST ALTARAZOR
MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL
CANGEN PINKMAN
OCDSTARGAZER
FLEVO GENETICS SNOWMAN
RED-OAK-DB BAXTER BILL
GEN-I-BEQ LAVAMAN
MISTY SPRINGS SUPERSONIC
AMIGHETTI NUMERO UNO ET
SIEMERS TOYS HERO 9701
CABON FERNAND
UFM-DUBS ALTAESQUIRE
REGANCREST ALTAIOTA
REGANCREST BEAU
LAKE-EFFECT ALTACALIBER
DIRT-ROAD MANO CLEMENTE
LONG-LANGS OMAN OMAN
MISTY SPRINGS SMOKIN
GLAUDALE BRUNO
DREAM-PRAIRIE BG BRUNO
SCHILLVIEW OMAN GERARD
SILDAHL JETT AIR
BOFRAN RIVAL
DE-SU ALTAMELHOR
S-S-I ROBUST MANA
MAPEL WOOD BOULDER
GENERVATIONS LEXOR
BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
EILDON-TWEED SUPER CHAP
END-ROAD O-MAN BRONCO
DE-SU PHOENIX 588
COYNE-FARMS DORCY
AMMON-PEACHEY ALTACELEB
FREUREHAVEN NIAGARA
TOP Kanada LPI 04/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
33
88
94
90
93
98
91
88
84
88
98
94
94
99
90
88
99
87
99
93
86
97
92
93
87
92
92
96
99
97
97
92
89
97
88
87
88
90
94
94
94
87
86
44
79
81
45
81
55
40
24
69
40
81
59
26
103
74
54
42
50
54
59
65
77
50
47
62
62
80
55
31
48
41
55
78
40
46
91
77
56
56
45
56
27
0.12
0.30
0.31
0.09
0.48
-0.11
-0.01
-0.20
0.50
-0.22
0.46
0.20
0.31
0.55
0.11
0.38
-0.16
0.19
0.41
-0.14
0.12
0.60
-0.05
-0.06
0.29
0.29
0.50
-0.07
-0.14
-0.23
0.06
0.09
0.48
-0.09
0.11
0.73
0.34
0.20
0.20
0.01
0.00
-0.38
0.26
0.13
0.03
0.13
0.12
-0.03
0.26
0.10
0.21
0.06
-0.05
0.30
0.25
0.17
0.11
0.08
-0.04
0.17
0.36
-0.08
0.09
0.22
0.08
0.04
0.11
0.11
0.23
0.00
0.02
-0.15
0.17
0.16
0.22
0.20
0.20
0.25
0.20
0.20
0.20
0.08
0.04
-0.13
43
32
134
92
69
52
137 125
376 270
89
58
46
33
54
33
45
30
576 210
138 129
119
85
3972 1484
80
60
52
37
1341 616
45
31
1754 1081
103
79
43
35
176
68
103
53
93
62
30
27
100
71
100
71
167 114
1006 322
443 261
322 138
91
72
74
54
299 251
61
55
40
28
71
55
80
53
123
94
123
94
134 102
62
41
36
21
101
100
98
105
105
100
106
104
107
99
98
92
100
101
103
97
93
101
107
110
106
105
107
99
104
104
98
107
106
101
105
108
99
103
102
109
110
91
91
102
103
110
ma
tik
ní
a
iny
4
3
8
6
13
6
7
8
8
6
16
3
16
9
4
17
2
9
5
3
4
6
5
6
8
8
9
3
10
8
7
5
4
7
6
3
0
11
11
5
-1
9
So
7
6
8
7
12
4
5
10
4
6
10
9
14
2
1
16
11
7
6
8
3
11
3
6
8
8
0
2
9
4
4
3
3
3
8
5
2
7
7
11
4
6
Tel
e
8
5
9
7
13
7
6
10
6
5
13
6
18
2
3
16
10
8
8
5
2
8
4
6
10
10
4
4
11
5
6
1
4
6
9
3
-1
9
9
9
4
7
če t
o
84
88
80
88
95
85
85
81
84
96
90
89
99
87
85
99
83
98
86
83
90
85
86
83
87
87
90
98
96
94
88
85
94
85
85
83
86
87
87
89
84
82
Ko
n
st á
d
E x.
dc
er
E x.
B
B
59
55
45
47
39
57
68
54
38
65
21
69
22
58
69
22
48
46
51
56
58
35
59
53
40
40
48
56
48
49
53
59
49
68
53
39
59
56
56
48
54
46
%
Kg
T
%
T
Kg
M
Kg
846
1222
1282
954
765
1826
1098
1271
419
1764
829
1004
-195
1165
1692
379
1640
775
294
2031
1409
315
1517
1451
815
815
669
1720
1347
2042
973
1215
687
1362
915
325
1084
942
942
1177
1506
1914
Ve
me
n
40
102
113
138
315
83
42
41
43
272
135
111
1734
70
51
757
57
1220
126
63
99
65
99
77
89
89
152
413
346
156
148
71
399
116
40
79
57
119
119
139
46
40
R%
Stá
d
Dc
er
54
143
142
146
423
120
63
69
71
720
146
147
4867
92
67
1550
84
1916
166
83
347
136
169
94
123
123
225
1300
607
366
180
100
487
130
57
102
88
151
151
178
70
63
Typ
2791
2790
2790
2789
2787
2784
2783
2781
2776
2774
2763
2759
2756
2752
2751
2747
2747
2745
2743
2738
2735
2735
2731
2728
2727
2727
2726
2724
2724
2718
2718
2718
2715
2713
2706
2703
2696
2693
2693
2692
2691
2688
R%
0011HO10899
0007HO10728
0200HO03778
0200HO02663
0200HO03648
0250HO11306
0250HO00987
0011HO11080
0250HO00989
0011HO10079
0200HO02618
0200HO02399
0007HO09264
0250HO10909
0011HO10984
0007HO10506
0029HO16086
0200HO05929
0200HO00614
0250HO11097
0001HO08658
0011HO10883
0029HO16050
0200HO06317
0007HO10820
0007HO10819
0094HO00877
0029HO13083
0250HO01002
0014HO04924
0200HO06230
0007HO11039
0200HO02729
0200HO06313
0011HO11066
0250HO11147
0011HO10986
0200HO06158
0200HO06157
0200HO06183
0011HO10988
0011HO11063
LPI
Kó
d
vod
o
Jm
én
Pů
MAN-O-MAN x SHOTTLE
PLANET x SHOTTLE
GARRETT x BOLTON
MAN-O-MAN x GOLDWYN
ALTABAXTER x GOLDWYN
SPEARMINT x O MAN
MAN-O-MAN x TOYSTORY
BOWSER x SHOTTLE
MAN-O-MAN x ALTABAXTER
TOYSTORY x ALTAFINLEY
ALEXANDER x GOLDWYN
BOLTON x DURHAM
GOLDWYN x DERRY
ALEXANDER x GOLDWYN
MAN-O-MAN x GOLDWYN
GOLDWYN x DURHAM
SUPER x SHOTTLE
ALTABAXTER x SHOTTLE
MAN-O-MAN x DOLMAN
BOGART x ALTABAXTER
O MAN x BW MARSHALL
TRUMP x SATIRE
MAN-O-MAN x BOLTON
SUPER x GOLDWYN
PLANET x RAMOS
PLANET x RAMOS
MR BURNS x SALTO-RDC
O MAN x MTOTO
SUPER x ALTABAXTER
O MAN x ALTAHERSHEL
PLANET x GOLDWYN
MAN-O-MAN x GOLDWYN
BRAWLER x BOLTON
MAN-O-MAN x GOLDWYN
MAN-O-MAN x BOLTON
PEMBROKE x GOLDWYN
PLANET x GOLDWYN
MALICIEUX x SHOTTLE
MALICIEUX x SHOTTLE
PLANET x BOLTON
ALTAOTTO x SHOTTLE
DOMAIN x SHOTTLE
3.03
2.84
2.97
2.94
2.80
2.93
3.18
3.12
2.69
3.27
2.93
3.09
2.59
2.90
2.86
2.95
2.79
2.85
2.79
2.68
2.78
2.74
3.12
2.77
2.57
2.57
2.90
2.77
2.84
2.77
2.97
2.88
2.68
2.88
3.05
3.01
3.00
3.16
3.16
3.12
2.49
2.92
TOP Kanada LPI 04/2015
DYKSTER ALTAOMMIS
DE-SU 541 BARTLETT
GILLETTE MORRIS
DA-SO-BURN DANE
DOMICOLE CHELIOS
B-HIDDENHILLS SSI SP OIL
GENERVATIONS NEMO
HENDEL ALTABERING
GENERVATIONS ENSIGN
MORNINGVIEW ALTATOYOTA
DEWGOOD ADVANCE
OCONNORS JAY
LIRR DREW DEMPSEY
REGAN-ALH A DENARIO
RALMA-RH ALTACELLO
MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD
MORNINGVIEW BLAINE
GEN-I-BEQ BRAWLER
MORSAN MERCHANT
BENNER BLISSFUL
CO-OP OMAN LOGAN
WELCOME ALTAPORTER
GIBBS M-M DENALLI
BOFRAN REMI
LARCREST CHAVEZS
LARCREST CAMELOTS
HYLLTOP PRESLEY RED
SCHILLVIEW GARRETT
GENERVATIONS EPIC
BOMAZ OMAN KRAMER 561
PELLERAT MOON
WELCOME POWERBROKER
ZIMMER BUD LIGHT
COMESTAR LAUTAMARCUS
GIBBS ALTADUPLICATE
RMW PEMBROKE APPLY
GLEN-D-HAVEN ALTAOSWALTS
LARCREST CAESARS
LARCREST CHEECHS
COMESTAR LEMUST
STONE-RAIL ALTAELVIS
GIL-GAR ALTASUSTAIN
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Po
řad
í
34
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
FBI x BLITZ
MR BURNS x O MAN
MAN-O-MAN x SHOTTLE
LANCELOT x ALTAAARON
BOLTON x O MAN
G W ATWOOD x SHOTTLE
PLANET x SHOTTLE
MR BURNS x SHOTTLE
MAN-O-MAN x GOLDWYN
MR BURNS x GOLDWYN
BOLIVER x O MAN
G W ATWOOD x SHOTTLE
PLANET x GOLDWYN
MANFRED x ELTON
SHOTTLE x BW MARSHALL
ALEXANDER x GOLDWYN
ALEXANDER x GOLDWYN
MAN-O-MAN x SHOTTLE
MAN-O-MAN x SHOTTLE
SOCRATES x DURHAM
MAN-O-MAN x GOLDWYN
LUCKY STAR x O MAN
MR BURNS x JORDAN-RED
BOLTON x GOLDWYN
STOL JOC x O MAN
SOCRATES x POTTER
MAN-O-MAN x GOLDWYN
GOLDWYN x BLITZ
ALTABAXTER x BOLIVER
FREDDIE x GOLDWYN
MAN-O-MAN x GOLDWYN
BOLTON x CHAMPION
MAN-O-MAN x SHOTTLE
GOLDWYN x SHOTTLE
FROSTY x GOLDWYN
MAN-O-MAN x GOLDWYN
BOLTON x STORM
TRUMP x BOLTON
BOLTON x SEPT. STORM
ALTABAXTER x BUCKEYE
SANCHEZ x GOLDWYN
MAN-O-MAN x SHOTTLE
MR BURNS x O MAN
PLANET x O MAN
MAN-O-MAN x AL.WILDMAN
0200HO03501
0200HO07801
0007HO11109
0029HO13070
0200HO05908
0200HO02667
0011HO10661
0200HO07428
0200HO07441
0200HO05979
0001HO08778
0200HO06286
0200HO06223
0007HO06417
0029HO13366
0094HO14880
0200HO06206
0200HO02646
0029HO14971
0200HO00582
0200HO03766
0200HO02343
0011HO00552
0007HO10504
0200HO00577
0200HO00560
0200HO06299
0200HO05592
0200HO07412
0001HO10247
0200HO02673
0200HO05839
0200HO02683
0200HO02625
0200HO03682
0200HO06308
0200HO05843
0200HO06323
0151HO00562
0200HO06086
0250HO10919
0200HO02689
0200HO02520
0250HO00961
0200HO02654
2686
2685
2683
2682
2680
2680
2676
2675
2675
2673
2672
2672
2669
2667
2659
2659
2659
2657
2657
2650
2648
2647
2646
2646
2644
2643
2642
2639
2639
2638
2638
2636
2635
2634
2632
2632
2628
2627
2625
2625
2625
2625
2624
2623
2622
10639
143
112
138
867
173
508
118
133
102
1446
113
170
2215
1361
151
179
115
157
119
226
116
134
113
143
136
111
14196
135
82
141
121
193
980
101
163
174
95
207
140
122
140
115
60
132
3657
112
91
45
651
136
184
112
112
99
492
110
158
331
539
107
156
88
99
82
208
112
86
75
101
134
97
4273
105
30
115
95
149
754
99
150
119
74
128
87
93
130
109
44
124
99
93
90
93
99
92
97
92
90
93
99
91
94
99
99
93
94
89
92
93
91
94
94
93
94
94
91
99
94
86
93
94
95
98
93
92
95
88
95
94
92
91
93
89
92
497
1597
819
628
832
1209
1838
764
721
642
1908
1001
741
1164
1440
321
411
1348
1465
645
1426
704
739
514
1319
1277
184
368
1476
653
1320
916
868
1098
182
280
969
1886
1169
1766
514
1710
909
1452
203
50
63
63
44
55
24
45
27
46
44
11
69
25
67
43
74
56
35
25
60
58
32
67
34
50
43
53
41
95
64
67
71
46
77
69
35
61
21
47
40
48
44
34
49
84
0.30
0.04
0.30
0.19
0.22
-0.18
-0.20
-0.01
0.18
0.20
-0.52
0.29
-0.02
0.22
-0.09
0.58
0.38
-0.13
-0.27
0.34
0.05
0.06
0.37
0.14
0.02
-0.03
0.43
0.26
0.37
0.37
0.17
0.33
0.13
0.32
0.59
0.23
0.23
-0.43
0.03
-0.22
0.27
-0.16
0.01
-0.05
0.71
27
67
50
53
56
33
53
38
44
37
60
37
35
64
45
39
43
50
55
28
68
44
51
34
74
32
50
12
52
28
66
41
42
37
32
36
36
39
43
54
45
62
62
52
34
0.10 8303 3100
0.12
99
81
0.20
73
64
0.28
102
34
0.24
789 575
-0.06
98
78
-0.06
371 134
0.12
114 104
0.17
74
64
0.14
99
92
-0.02 1059 358
0.03
97
89
0.09
148 135
0.24 1611 238
-0.02 1082 433
0.25
110
84
0.26
133 111
0.06
55
44
0.06
102
68
0.06
115
77
0.18
97
88
0.18
108
98
0.23
116
70
0.15
109
66
0.27
114
82
-0.08
125 114
0.39
60
51
0.00 11378 3729
0.03
103
80
0.07
38
14
0.19
114
93
0.09
94
74
0.12
159 119
0.01
780 592
0.23
94
87
0.23
90
85
0.03
148
97
-0.18
36
28
0.04
188 113
-0.03
117
76
0.24
101
79
0.05
94
90
0.28
106 100
0.05
38
30
0.24
108 100
99
84
85
88
97
88
95
88
86
86
99
88
89
99
98
88
88
85
87
88
87
86
87
88
88
87
88
99
86
81
87
90
89
97
87
87
92
84
91
88
88
87
87
86
86
15
4
4
3
5
15
5
8
8
9
6
9
11
-5
5
4
5
5
8
11
5
5
5
7
2
11
2
12
2
4
-2
6
4
7
2
10
10
9
8
2
9
3
1
2
2
9
2
1
5
6
17
11
6
7
6
9
6
9
-3
3
6
1
2
4
12
5
8
2
12
2
9
3
9
2
6
-3
4
0
5
4
6
13
11
10
-3
4
4
-2
4
2
16
6
10
3
0
10
0
11
7
9
1
9
14
-1
10
3
11
11
8
4
6
-1
6
6
-3
4
8
13
3
1
4
3
10
6
9
14
4
9
7
8
11
6
8
1
3
101
106
106
105
101
98
107
98
108
100
101
99
108
113
102
96
101
106
99
98
91
106
96
97
109
98
105
100
101
110
106
98
105
98
104
106
97
100
96
104
99
104
106
106
107
3.02
2.98
2.94
2.70
2.87
3.04
3.00
2.83
2.69
2.78
2.68
3.11
2.77
2.77
2.79
2.78
3.18
2.89
2.66
2.77
2.89
2.85
3.02
2.95
2.83
2.54
2.80
2.60
2.90
2.76
3.08
3.17
2.73
2.71
2.57
2.84
2.83
2.88
2.86
2.95
2.99
3.26
2.78
2.93
3.13
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
GILLETTE WINDBROOK
DUC
JAUQUET EDGE
WELCOME PENNYMAKER
HENDEL BIGSTONE
DUCKETT-BH SENNET
SULLY ALTAMETEOR
WILLSBRO RATCHET ET
SOUTHLAND JACKPOT
CLAYNOOK TENNESSEE
CHARLESDALE SUPERSTITION
MR CHARTROISE LOTOCAR
PARILE LOTO
O-BEE MANFRED JUSTICE
END-ROAD BEACON
LADYS-MANOR ALEX GUINISS
MR COUGAR
ERBCREST ROCO
CLARMAY PIRATING
REGAN-ALH PRIDE
COOKIECUTTER HEFTY
DEWGOOD BENEFIT
STANTONS ALTARIC-RED
VACHALE CLARION
DE-SU AUTHORITY
MONUMENT IMPRESSION
CRACKHOLM STADIUM
CRACKHOLM FEVER
HFK HUMOROUS
WELCOME GERVASE
HOWARD-VIEW LAUTITUDE
COMESTAR LAUTREC
EVER-GREEN-VIEW ELLAN
MR CHASSITY CHARLIE
MR FROSTY SANTIAGO
AMITIES LACTA
GEN-I-BEQ TOPSIDE
GERANETTE LATIMER
ARRON DOON WEST PORT MAGNA P
LA PRESENTATION KRISANTO
KROWN SONIC
CLAYNOOK SNAPSHOT
SCHILLVIEW GLENROCK
GENERVATIONS ENERGY
MISTY SPRINGS BRACKLEY
TOP Kanada LPI 04/2015
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
35
6
-2
67
23
39
47
30
61
10
38
36
40
37 -0.11
176 122
41 0.03
133
89
37 0.07
78
47
26 0.15 2275 1398
49 0.13
43
33
37 0.16
142 131
44 0.22
133 103
29 0.04
140
73
36 0.27
117 103
50 0.17
127 118
21 0.15 33889 5648
90
90
86
99
83
90
91
89
88
88
99
17
3
8
14
-1
9
8
11
4
4
10
16
2
10
14
-2
11
5
8
5
3
9
13
6
6
5
8
6
7
11
2
8
10
2521
99
1685
0007HO10999
0011HO10408
0011HO10915
0200HO05549
0011HO11028
0200HO06253
0200HO06186
0011HO10469
0200HO06302
0200HO02519
0200HO03205
2577
2575
2574
2571
2570
2569
2568
2567
2567
2563
2561
248
137
85
2846
44
164
159
153
136
133
36106
158
103
53
1660
31
153
123
77
125
130
6300
94
94
89
99
86
94
94
94
92
94
99
1533
1156
884
234
1027
563
584
735
141
921
127
%
Kg
%
-0.51
0.21
-0.08
0.27
0.09
0.08
0.36
-0.15
0.31
0.02
0.34
97
105
110
-99
101
105
99
112
104
100
107
105
97
105
100
101
101
102
102
101
97
105
101
109
98
105
99
104
98
105
ma
tik
8
8465
ní
7
2578
52
50
36
42
87
52
65
49
55
14
65
55
28
60
25
71
52
32
65
44
21
31
47
38
57
46
22
45
26
40
So
99
0029HO11111
-0.26
0.13
0.02
0.23
-0.55
0.41
0.08
0.62
0.03
0.81
0.21
0.17
0.59
-0.15
0.20
-0.28
0.40
0.18
-0.15
0.28
0.25
-0.14
0.07
-0.08
0.00
0.34
0.32
0.14
0.36
0.19
a
iny
7396 2108
41
73
36
62
43
47
63
76
46
95
58
60
74
49
33
42
66
64
38
57
38
28
53
26
47
42
63
57
56
41
Tel
e
če t
o
47 -0.07
1944
1593
922
990
2968
96
1440
261
1195
203
944
1097
259
1779
338
2026
608
1166
1513
708
300
1206
1237
1021
1259
141
794
1120
487
549
Ko
n
56 -0.06
93
97
89
92
90
97
90
94
93
98
99
96
88
99
87
89
97
93
93
93
95
93
89
95
90
93
95
89
89
87
E x.
Ve
me
n
st á
d
dc
er
4
6
6
7
-2
1
0
-1
5
7
-2
-4
8
1
13
8
6
7
-5
4
9
8
7
5
7
5
11
6
4
6
69
153
53
61
52
211
57
141
77
563
1257
88
43
452
34
107
199
109
107
64
131
138
89
109
62
145
130
112
46
109
E x.
2
7
3
3
-3
3
0
4
3
7
-2
1
3
4
8
6
0
8
9
4
7
10
8
12
3
0
3
2
9
7
108
499
80
93
92
373
104
152
115
735
2587
219
59
1140
41
120
577
137
112
121
145
154
95
174
82
161
193
117
71
119
B
3
6
4
6
-2
2
-2
0
6
9
-2
-2
5
3
13
11
1
12
3
4
11
13
8
9
3
3
7
5
8
7
2619
2619
2615
2610
2610
2609
2608
2607
2606
2604
2603
2603
2603
2602
2600
2596
2595
2595
2593
2592
2591
2591
2591
2589
2584
2583
2582
2581
2580
2579
B
87
95
83
90
85
94
86
88
87
96
99
91
85
99
85
85
95
88
86
88
89
88
86
91
86
88
90
86
86
84
0011HO10528
0011HO10427
0011HO10905
0250HO10874
0011HO10865
0200HO00578
0199HO00149
0200HO06255
0200HO06050
0200HO06156
0200HO09804
0014HO04916
0250HO00978
0007HO08081
0199HO00128
0200HO06314
0029HO13363
0200HO03735
0200HO05801
0011HO09879
0200HO06053
0200HO06304
0200HO02702
0007HO10606
0007HO10566
0200HO07440
0029HO14555
0200HO02732
0011HO10758
0200HO06351
T
100
58
386 127
65
42
88
57
73
44
335 186
87
44
137 128
102
68
581 449
2068 1061
140
69
44
33
901 317
41
30
75
68
390 153
112
88
100
91
116
55
144 125
131 116
56
53
146
90
74
56
135 122
162 108
62
58
65
41
63
53
T
-0.10
-0.03
0.05
0.09
-0.08
0.43
0.15
0.36
0.14
0.06
0.29
0.16
0.17
0.01
0.12
0.03
0.27
-0.05
0.12
0.18
0.09
-0.07
0.05
0.04
0.13
0.37
-0.04
0.07
0.08
0.19
Kg
M
Kg
R%
Stá
d
Dc
er
LPI
Kó
d
vod
Typ
REGANCREST-GV S BRADNICK
GEN-I-BEQ ALTABUZZER
DE-SU ALTASATELLITE
REGANCREST REGINALD
HAMMER-CREEK ALTAKRUZEN
AMITIES LOVERTOP
BLONDIN CAREYPRICE
MOUNTFIELD ALTAEXACTER
PELLERAT DOMINO
TRUE-BLUE SHOWBOAT
BRAEDALE GOLDWYN
R%
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Pů
o
Jm
én
160 SANDY-VALLEY BOLTON
ALTABAXTER x STORMATIC
ALTABAXTER x MARION
ALAN x MAC
GOLDWYN x SHOTTLE
PLANET x ELEGANT
STOL JOC x O MAN
O MAN x JOCKO BESN
BOGART x GOLDWYN
STOL JOC x SHOTTLE
ALEXANDER x SHOTTLE
O MAN x MTOTO
O MAN x BW MARSHALL
ALEXANDER x BOLTON
TABOO x AMEL
MR BURNS x MR SAM
MAN-O-MAN x ALTABAXTER
SHOTTLE x GRANGER
BONAIR x SHOTTLE
JEFFERSON x TITANIC
GOLDWYN x O MAN
BONAIR x GOLDWYN
AFTERSHOCK x GOLDWYN
AFTERSHOCK x GOLDWYN
PLANET x O MAN
PLANET x O MAN
MAN-O-MAN x GOLDWYN
SOCRATES x SHOTTLE
MAN-O-MAN x SHOTTLE
ALTABAXTER x SHOTTLE
BIGSTONE x ALTABAXTER
ALTAHERSHEL x
CONVINCER
SANCHEZ x SHOTTLE
ALTABAXTER x SHOTTLE
FREDDIE x JET STREAM
GOLDWYN x DURHAM
MAN-O-MAN x GOLDWYN
PLANET x GOLDWYN
GOLDWYN x SHOTTLE
ALTABAXTER x SHOTTLE
MAN-O-MAN x GOLDWYN
SHOTTLE x TITANIC
JAMES x STORM
2.74
2.99
2.54
2.57
3.08
2.89
3.07
2.91
2.89
2.56
2.88
3.00
2.86
2.94
2.95
3.04
2.83
2.91
3.13
2.89
2.69
3.00
2.87
2.76
2.93
2.92
2.31
3.09
2.73
2.69
92 3.07
101
101
105
100
105
102
94
98
98
103
103
3.05
2.93
3.34
3.02
2.74
2.82
2.81
2.80
2.92
2.81
2.57
TOP Kanada LPI 04/2015
GINARY ALTABERNIE
CLEAR-ECHO ALTADECREE
CREEK ALTAMCQUEEN
LARCREST CASANOVAS
FUSTEAD ALTASTONE
DE-SU JOCKEY
O-MAN END-STORY
BOFRAN ROCKER
BLUENOSE RISINGSTAR
LARCREST CONTRAST
CROCKETT-ACRES EIGHT
LOT-O-ROK OMAN JAKE
GENERVATIONS EDITOR
ENSENADA TABOO PLANET
GO-FARM PITBULL
JEANNIESTAR STARMAN
COPPERTOP DOBERMAN
MISTY SPRINGS SUPERPOWER
BUTOISE BAHAMAS
SOUTHLAND ALTATRIGGER
VALLEYVILLE MUSKETEER
VAL-BISSON MORNING
REGAN-ALH DORITOS
DE-SU OBSERVER
GLEN-TOCTIN LOOKOUT
ESPOIR
MR WELCOME LIONESS
ROCKYMOUNTAIN LAS VEGAS
HAH ALTAESPRIT
STE ODILE QUARTZ
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Po
řad
í
36
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
MAN-O-MAN x BLITZ
GOODLUCK x BW MARSHALL
GOLDWYN x IGNITER
GOLDWYN x TITANIC
SHOTTLE x TRENT
SUPER x BOLTON
PLANET x LOU
PLANET x O MAN
ALEXANDER x SHOTTLE
MAN-O-MAN x GOLDWYN
BOLTON x TALENT
MR BURNS x O MAN
ALEXANDER x GOLDWYN
GOLDWYN x SHOTTLE
ASHLAR x GOLDWYN
ALTABAXTER x O MAN
PLANET x MANAGER
MAN-O-MAN x MTOTO
MAN-O-MAN x GOLDWYN
AIRRAID x SHOTTLE
MR BURNS x GOLDWYN
SHOTTLE x JOLT
BOLTON x DURHAM
PLANET x DUCE
ADDISON x MANFRED
GOLDWYN x MORTY
FROSTY x MORTY
AIRRAID x SHOTTLE
PLANET x GOLDWYN
PLANET x GOLDWYN
LOU x GOLDWYN
BOLTON x O MAN
SOCRATES x TITANIC
PLANET x SHOTTLE
CASSINO x O MAN
MAN-O-MAN x GOLDWYN
MAN-O-MAN x GOLDWYN
ATTICUS x SHOTTLE
GOLDWYN x DURHAM
CHAMPION x STORM
PLANET x STORMATIC
FIBRAX x SHOTTLE
SHOTTLE x GOLDWYN
ROUMARE x TITANIC
GOLDWYN x O MAN
0200HO03763
0011HO08983
0200HO05588
0007HO10298
0001HO09175
0200HO06322
0200HO03711
0200HO06219
0200HO06226
0029HO16092
0200HO05927
0200HO06003
0200HO06178
0147HO01235
0200HO06172
0011HO10366
0011HO10909
0200HO02686
0250HO11071
0200HO05915
0007HO10734
0200HO05660
0200HO00520
0007HO10658
0029HO10681
0200HO05548
0200HO02406
0200HO00563
0200HO06198
0200HO00609
0200HO03608
0011HO10577
0200HO07512
0007HO10731
0001HO10215
0200HO00613
0200HO06311
0200HO00616
0200HO03606
0200HO09812
0200HO02596
0200HO07434
0200HO07513
0200HO05940
0001HO10028
2561
2555
2555
2555
2553
2552
2550
2550
2549
2545
2544
2543
2543
2541
2541
2540
2540
2540
2539
2538
2537
2535
2535
2533
2531
2530
2529
2527
2525
2523
2522
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2519
2517
2514
2514
2514
2512
2511
2510
115
446
7305
98
64
119
152
118
117
81
115
159
108
246
121
126
55
132
113
156
105
1326
147
79
307
989
102
131
242
147
436
105
143
110
53
114
109
111
301
86
118
139
134
112
49
73
183
2882
74
45
99
138
74
112
58
119
146
108
134
75
47
41
122
88
122
84
913
101
63
108
608
76
121
193
135
374
67
122
83
16
105
100
91
235
84
96
134
126
110
21
89
98
99
92
89
90
94
91
93
88
94
95
92
96
92
92
86
93
89
95
92
99
95
90
97
98
93
94
95
94
97
93
94
92
85
89
88
89
97
92
92
92
93
93
86
2357
421
398
685
536
1881
1608
1400
708
731
890
781
454
497
1703
839
1162
53
973
1266
1173
1406
71
1348
2041
1636
1809
1895
585
789
-20
1388
1449
1665
603
923
775
434
-67
587
729
457
631
846
912
92
62
47
40
58
69
68
53
64
40
52
18
51
25
21
56
32
49
47
21
72
36
48
55
63
58
63
84
58
48
21
40
83
38
18
56
30
65
39
96
15
46
11
34
31
0.05
0.43
0.29
0.15
0.36
-0.01
0.07
0.01
0.34
0.13
0.17
-0.10
0.33
0.06
-0.36
0.23
-0.10
0.44
0.10
-0.23
0.26
-0.14
0.42
0.04
-0.10
-0.01
-0.03
0.13
0.34
0.18
0.21
-0.11
0.28
-0.20
-0.05
0.19
0.03
0.45
0.40
0.69
-0.11
0.27
-0.11
0.02
-0.03
42
36
21
50
31
69
46
53
32
33
39
50
31
23
49
59
37
42
31
38
71
42
21
51
71
43
42
46
44
49
25
44
52
60
34
52
30
41
15
40
37
32
23
52
35
-0.28
0.19
0.06
0.23
0.13
0.06
-0.06
0.07
0.07
0.09
0.08
0.20
0.14
0.05
-0.06
0.27
-0.01
0.36
-0.01
-0.03
0.26
-0.03
0.16
0.05
0.03
-0.08
-0.14
-0.14
0.21
0.20
0.23
-0.01
0.04
0.05
0.13
0.19
0.05
0.23
0.16
0.18
0.10
0.15
0.02
0.21
0.05
77
49
385 151
5770 2462
84
60
42
32
66
57
144 126
96
62
118 113
39
29
105 102
145 123
90
87
216 112
113
73
98
39
46
35
115 106
71
55
128 100
96
72
1093 761
123
82
68
53
205
71
679 479
79
58
114 102
209 163
139 124
260 225
92
55
127 104
98
76
22
10
70
65
59
51
56
49
266 188
74
68
108
85
101
96
122 112
107
99
21
12
87
95
99
89
86
84
89
87
88
84
88
89
88
92
89
89
83
89
86
89
87
98
89
85
92
97
86
88
91
88
93
88
88
86
79
86
86
84
94
88
87
84
88
88
82
3
7
12
2
7
-6
5
2
8
6
5
4
9
9
7
-1
3
0
7
6
-1
4
8
5
-2
10
2
1
4
6
6
3
-5
0
4
5
7
1
10
1
7
6
14
2
7
-1
8
11
1
7
-6
3
1
5
4
6
3
7
6
9
-3
3
-1
5
9
-3
1
7
3
0
11
1
0
5
4
7
7
-6
6
6
2
8
-1
10
2
7
3
8
4
7
10
6
6
9
3
1
5
0
9
11
4
6
10
14
8
2
4
2
8
6
1
5
7
3
-4
2
4
6
2
4
7
0
0
-6
4
2
7
6
14
-7
10
9
14
1
5
102
100
94
101
94
96
106
103
100
107
92
99
97
102
97
108
104
109
101
97
95
101
94
99
105
103
101
103
107
108
104
102
105
103
101
103
101
97
100
99
105
92
96
103
113
2.86
2.85
2.86
2.83
2.73
2.86
2.80
2.82
2.97
2.95
2.82
2.80
3.01
2.80
2.90
3.05
2.62
2.72
2.85
2.78
3.17
2.80
3.01
3.05
2.93
3.12
2.65
3.03
2.73
3.02
2.43
2.80
2.57
2.75
2.58
3.05
3.16
2.75
2.52
2.75
2.95
2.65
2.79
3.01
2.63
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
GILLETTE WALLE
REGANCREST-PJ MAXLIFE
COMESTAR LAUTHORITY
PETHERTON ROX ITAK
SHADYBANK SHOTTLE SANTANA
GEPAQUETTE RESCUE
VELTHUIS SOPHOMORE
CHARPENTIER PLAYER
SEJANE LYDOLL
ALNA STEWART
EXPRESS BOLLY
REGAN-ALH DIPLOMAT
STE ODILE IRISH
DINOMI GOLDWYN DARIUS
LA PRESENTATION ACHILLE
HENDEL ALTABONJOVI
SHEEKNOLL ALTAVITTEK
STANTONS ELBERTO
HEATHERSTONE-V MOBILE
WESSELCREST AIRBORNE
DREAM-PRAIRIE MR B BRETT
DUDOC RADIUS
MORSAN BORIS
HARTLINE PLANT JULIUS
BO-IRISH ALTON
KERNDT-PREMIER BUTZE
WALLACEVIEW PATTON
ROCKYMOUNTAIN LEGACY
GEN-I-BEQ HALAK
BENNER JETER
VELTHUIS SOLSTICE
DE-SU ALTAFOCUS
PICSTON SUBARU ET
DE-SU 554 STRATTON
DE-SU CASSINO FRANZ 655
BENNER JENELOPE
ALNA STANBRIDGE
SILDAHL AXELTOR
ALLYNDALE-I ATTICUS
MOON-LINE CRANKY
SANDY-VALLEY WALKER
WEH INTEGRITY
WILLSBRO ASH ET
CRACKHOLM FOCUS
CO-OP UPD GOLDWYN FLOYD
TOP Kanada LPI 04/2015
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
37
200
152
181
103
118
59
160
79
74
113
156
153
155
126
80
94
157
103
84
107
76
163
114
64
108
65
77
90
51
118
57
69
99
117
146
50
97
146
30
152
93
57
93
99
99
96
97
95
97
96
98
99
90
98
98
98
99
97
99
93
95
88
94
98
97
94
98
93
99
94
92
99
96
99
94
99
95
99
91
98
98
98
99
91
2.97
3.04
2.99
2.78
2.59
2.70
2.89
2.90
2.55
2.85
2.77
3.08
2.89
2.85
2.76
2.72
2.97
2.85
2.62
2.73
2.64
2.73
2.99
2.66
2.78
2.65
2.92
2.89
2.68
2.68
2.56
2.86
2.62
2.65
2.83
2.83
2.76
2.92
2.66
2.84
2.97
2.77
6.5
4.5
7.5
5.1
4.6
5.7
3.4
2.8
4.7
4.5
3.9
5.3
1.0
3.8
5.2
4.0
4.2
1.3
5.1
3.7
9.5
4.3
3.0
6.4
4.6
4.8
5.5
4.1
3.6
6.6
3.0
6.3
1.7
2.8
5.6
4.7
3.9
-1.2
7.3
1.4
3.8
5.2
0.7 1.77 0.88 0.63
-0.9 2.85 2.59 3.50
1.3 0.93 0.91 1.19
2.5 1.67 1.72 0.93
2.4 0.94 0.71 1.35
1.4 2.13 2.59 2.87
-0.2 1.61 1.11 1.98
0.2 2.90 2.81 2.28
3.2 2.19 2.25 1.37
0.7 1.70 1.24 1.03
2.6 0.14 -0.16 1.13
-0.2 1.08 1.12 -0.09
2.0 1.41 0.76 0.27
2.2 1.34 0.77 -0.34
-0.3 2.14 2.45 2.33
2.7 1.33 1.11 -0.14
2.0 0.47 0.23 -0.74
1.6 1.45 0.76 2.42
1.8 1.57 1.33 2.28
1.2 1.79 1.02 1.50
4.9 -0.20 0.02 0.17
-0.1 0.41 0.93 -1.40
2.3 1.36 0.68 2.00
2.2 1.31 1.30 1.82
0.6 1.54 1.98 1.85
-0.7 2.16 2.41 2.45
3.9 0.44 0.56 1.67
2.2 1.22 1.25 0.84
0.1 2.20 2.39 2.30
3.6 -0.72 -0.31 0.59
1.8 1.74 2.40 1.50
3.2 1.15 1.18 0.13
0.5 1.49 1.24 1.19
0.7 0.89 1.27 0.62
1.6 -0.18 0.03 -0.27
1.7 1.73 1.64 1.93
1.7 0.69 0.31 1.10
-0.1 1.67 1.00 1.30
4.2 1.04 1.07 1.33
0.6 0.32 -0.14 1.76
4.6 0.34 -0.05 0.58
2.2 1.85 2.18 0.56
S
iny
če t
Ko
n
o
Ve
me
n
Typ
Plo
dn
o
PL
S
SC
R%
FE
lbs
M
2190
1228
1229
1327
1180
884
1020
854
-399
1386
551
2236
1218
1209
1353
1187
1480
1332
20
475
436
1518
638
470
80
968
857
939
1009
377
718
1057
969
702
905
842
1173
575
413
880
381
529
TP
I
96
90
84
44
65
11
74
42
58
33
72
56
83
70
32
37
70
57
40
75
31
73
49
34
60
33
33
60
23
58
40
44
28
47
70
21
55
64
25
76
46
25
BC
68
39
50
42
37
35
50
34
4
53
42
64
47
38
37
41
53
38
22
19
21
52
40
18
18
27
28
24
30
28
17
18
45
39
37
28
32
48
6
42
26
19
lbs
T
st
ROBUST x PLANET
DORCY x MARSH
SOCRATES x O MAN
SUPER x BOLTON
FREDDIE x SHOTTLE
DORCY x SHOTTLE
DORCY x MARSH
BOOKEM x SHOTTLE
MAN-O-MAN x SHOTTLE
PLANET x RAMOS
MASSEY x O MAN
PLANET x BOLTON
MAN-O-MAN x AIRRAID
SUPER x SHOTTLE
BOLTON x BRET
SUPER x SHOTTLE
O MAN x BW MARSHALL
FREDDIE x SHOTTLE
AL x O MAN
GARRETT x SHOTTLE
FREDDIE x WIZARD
PLANET x O MAN
BOXER x O MAN
FREDDIE x RAMOS
FREDDIE x GOLDWYN
DORCY x SHOTTLE
O MAN x DIE-HARD
BOGART x ALTABAXTER
DORCY x SHOTTLE
FREDDIE x WIZARD
DORCY x GOLDWYN
PLANET x SHOTTLE
MAN-O-MAN x BOLIVER
MASCOL x BRET
CHAMP x O MAN
SUPER x ALTABAXTER
FREDDIE x SHOTTLE
MAN-O-MAN x SHOTTLE
SUPER x ALTABAXTER
MAN-O-MAN x NIFTY
FREDDIE x LYNCH
OBSERVER x RAMOS
lbs
B
vod
Pů
bý
ka
o
Jm
én
Čís
lo
7HO11351
7HO11314
7HO10524
1HO10458
1HO10175
7HO11279
7HO11313
7HO11477
200HO07450
7HO10721
11HO11100
11HO10928
200HO03753
200HO02698
29HO14142
29HO16017
200HO00402
29HO16200
11HO11077
250HO01009
7HO11123
11HO10908
7HO11207
7HO11275
7HO10848
29HO16152
1HO08784
7HO11096
7HO11288
1HO10218
7HO11072
7HO10849
200HO02714
1HO09527
14HO06677
250HO01002
11HO11030
7HO11103
7HO11169
11HO10997
1HO09853
7HO11488
0.71
0.89
-0.67
0.87
1.15
1.16
1.30
3.08
1.56
0.88
0.75
-0.51
1.86
1.11
0.54
1.16
0.46
1.77
1.26
1.25
-0.68
-0.29
1.85
0.39
-0.12
1.14
0.11
1.14
2.10
0.12
1.17
-0.62
0.97
0.63
-0.92
2.00
1.01
2.48
0.21
0.84
1.02
0.00
2613G
2532G
2517G
2422G
2410G
2396G
2396G
2379G
2365G
2365G
2354G
2347G
2345G
2344G
2322G
2321G
2312G
2312G
2298G
2298G
2297G
2295G
2295G
2286G
2285G
2275G
2273G
2271G
2267G
2267G
2261G
2258G
2256G
2253G
2250G
2247G
2242G
2241G
2241G
2239G
2239G
2239G
TOP USA TPI 04/2015
SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET
MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET
ROYLANE SOCRA ROBUST-ET
MINNIGAN-HILLS DAY-ET
MORNINGVIEW MARCELON CRI-ET
DE-SU DORCY MOONBOY 954-ET
MOUNTFIELD SSI DCY MIXER-ET
DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET
AMIGHETTI NUMERO UNO-ET
DE-SU 521 BOOKEM-ET
NO-FLA ALTAEVERGLADE-ET
DEN-K ALTAGREATEST
MARBRI FACEBOOK-ET
MISTY SPRINGS SUPERSONIC-ET
COYNE-FARMS DORCY-ET
MORNINGVIEW MAUI-ET
MAINSTREAM MANIFOLD
MR GOLDNOAKS MESSIAH-ET
DE-SU ALTAMELHOR-ET
MAPEL WOOD BREWMASTER-ET
PINE-TREE FREDDIE WRIGHT-ET
OPSAL ALTAFAIRWAY-ET
ROYLANE BOXER PUNCH 4311-ET
PINE-TREE FREDDIE ARNETT-ET
LADYS-MANOR RD GRAFEETI-ET
REGANCREST DRCY PIPER-ET
BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
BENNER BENATAR-ET
DE-SU DORCY MAYOR 950-ET
DE-SU FREDDIE DENIM 646-ET
RMW DORCY AMBROSE-ET
LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET
SPRINGWAY CELEBRATE-ET
CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET
ROYLANE CHAMP VAL 4246-ET
GENERVATIONS EPIC-ET
MORNINGVIEW ALTAMOXIE-ET
MR GOLDNOAKS MAGNUS-ET
WELCOME SUPER PETRONE-ET
BOMAZ ALTAPHONIC-ET
CO-OP FREDDIE SOBIESKI
SANDY-VALLEY BRANSON-ET
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Po
řad
í
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
7HO11167
11HO10661
7HO10852
7HO11283
200HO06343
29HO14828
200HO03770
54HO00588
11HO10909
200HO02753
1HO10282
14HO06816
1HO09800
11HO09647
29HO16251
1HO10219
1HO09192
7HO11138
7HO10606
7HO11272
1HO10069
11HO10837
200HO03775
7HO10879
29HO16199
11HO11000
7HO11020
11HO11019
7HO10853
7HO11137
7HO11160
7HO11335
29HO15534
7HO10690
7HO10228
29HO14872
7HO08747
14HO06678
536HO00355
1HO09321
14HO06429
1HO10411
7HO11059
11HO11024
1HO10254
FREDDIE x SHOTTLE
PLANET x SHOTTLE
PLANET x O MAN
DOMAIN x SHOTTLE
FREDDIE x SHOTTLE
LEIF x ENCINO
MAN-O-MAN x ENCINO
GARRETT x SHOTTLE
PLANET x MANAGER
DORCY x BOLIVER
AL x TOYSTORY
OBSERVER x SHOTTLE
PLANET x RAMOS
O MAN x ITO
SUPER x TOYSTORY
FREDDIE x TOYSTORY
SHOTTLE x BW MARSHALL
MASSEY x BOLIVER
PLANET x O MAN
FREDDIE x RAMOS
ALTABAXTER x O MAN
PLANET x SHOTTLE
FREDDIE x SHOTTLE
PLANET x BOLTON
TRIGGER x BOLTON
PLANET x O MAN
RUSSELL x PONTIAC
FREDDIE x SHOTTLE
RUSSELL x O MAN
SUPER x SHOTTLE
MASSEY x FRITZ
OBSERVER x RAMOS
PLANET x O MAN
PLANET x O MAN
BOLTON x SHOTTLE
FREDDIE x GOLDWYN
O MAN x BW MARSHALL
CHAMP x O MAN
GOLDWYN x TITANIC
JAMMER x SAILOR
O MAN x ALTAAARON
MASSEY x NIFTY
FREDDIE x RAMOS
SUPER x SHOTTLE
FREDDIE x SHOTTLE
11
31
40
32
23
33
40
41
28
28
35
32
33
33
40
37
22
26
31
10
29
41
25
47
39
26
13
32
20
40
24
29
39
31
22
23
51
25
9
48
46
35
26
31
22
11
27
49
34
41
66
44
22
19
34
41
48
60
58
22
34
41
53
24
28
63
35
41
47
32
54
38
56
68
30
47
45
41
7
49
59
37
63
28
84
47
48
13
50
17
469
1140
816
1373
850
888
940
1432
1181
497
639
1517
971
513
1253
1927
1327
262
1066
138
696
704
776
1127
1323
886
-107
1038
-317
1385
387
100
1363
707
830
414
1567
544
76
1156
540
310
957
1132
966
32
66
128
63
69
121
104
74
52
87
105
79
129
113
80
66
59
115
71
50
110
102
70
127
79
98
63
97
127
84
90
121
109
58
72
103
107
110
41
167
134
122
44
101
38
94
99
97
98
93
95
93
91
95
93
93
93
99
99
96
93
99
96
99
93
99
98
93
89
91
98
96
90
97
93
92
92
94
99
95
93
99
93
95
99
99
92
97
95
95
2.63
3.00
2.64
2.90
2.89
2.67
3.04
2.75
2.67
2.70
2.86
2.80
2.78
3.00
2.95
2.85
2.75
2.76
2.85
2.76
2.78
2.80
2.86
2.88
2.72
2.62
2.75
3.05
2.82
2.66
2.63
2.75
3.03
2.77
2.75
2.97
2.99
2.89
2.55
3.03
2.95
2.75
2.78
2.80
2.65
7.6
4.7
6.2
3.5
2.9
3.3
1.9
4.5
6.3
4.9
4.0
3.2
6.9
0.4
5.3
4.3
3.5
4.4
5.5
6.3
4.4
3.6
1.8
3.4
2.6
5.7
1.5
1.5
2.8
4.0
3.6
6.4
6.1
7.0
2.6
0.5
2.3
2.8
2.9
1.1
0.4
3.2
4.9
5.3
4.5
4.0 0.23 1.29 1.79
1.0 1.91 2.15 0.58
1.9 -0.08 -0.14 0.11
0.5 2.06 1.69 1.06
3.5 0.73 0.85 1.14
0.4 0.62 0.43 0.59
1.4 1.36 1.03 1.50
1.1 0.96 0.59 1.51
2.4 1.37 0.58 0.46
-0.1 1.38 1.93 1.35
0.3 1.65 1.30 1.28
0.4 1.46 1.82 0.39
2.9 -0.50 -0.22 -1.09
1.2 1.42 1.21 0.97
2.5 0.82 0.66 0.63
1.9 0.85 1.15 0.15
0.9 1.32 2.01 0.92
0.7 0.64 1.07 0.62
1.2 1.72 2.30 -0.58
3.3 1.05 1.22 1.12
0.0 0.98 0.71 1.23
1.4 0.99 0.44 0.81
2.1 1.12 1.04 1.81
-0.8 1.16 1.39 -0.13
-0.4 1.91 1.39 1.23
0.8 0.66 0.70 0.21
2.5 1.54 1.78 1.31
2.7 1.22 0.30 0.99
3.2 0.20 0.03 0.05
1.1 0.28 0.38 0.77
1.5 0.69 0.46 1.24
1.9 0.21 0.43 -0.50
2.8 0.01 0.20 -1.08
2.9 0.57 1.25 0.02
-0.6 1.86 2.65 1.25
2.5 1.01 0.66 1.33
-0.2 0.95 0.61 1.26
1.6 0.73 0.52 1.02
2.0 1.76 1.42 2.21
-1.9 1.04 0.44 1.29
1.7 0.53 0.54 0.15
0.0 0.69 0.49 1.32
2.4 1.01 1.36 0.78
1.2 0.29 0.19 0.11
3.0 0.65 0.42 1.65
-0.92
0.59
-0.50
1.61
1.01
0.78
1.48
0.78
0.26
0.12
0.40
1.24
-1.54
1.84
0.24
0.79
0.44
-0.44
-0.23
0.07
1.28
1.44
1.72
0.32
1.37
-0.10
1.58
1.63
0.47
0.52
0.98
-1.06
-1.35
-0.04
1.65
0.78
1.15
0.60
1.20
0.84
0.99
0.28
0.60
-0.49
0.76
2237G
2236G
2234G
2231G
2227G
2224G
2223G
2221G
2221G
2217G
2217G
2216G
2216G
2214G
2213G
2209G
2207G
2206G
2205G
2202G
2201G
2200G
2200G
2199G
2198G
2198G
2198G
2194G
2186G
2184G
2183G
2182G
2181G
2180G
2180G
2180G
2178G
2178G
2177G
2177G
2176G
2176G
2176G
2175G
2174G
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
WELCOME APPLAUSE
SULLY ALTAMETEOR-ET
JUNIPER PLANET DIESEL-ET
DE-SU D MAYFIELD 893-ET
OLSZEWSKI SMORE-ET
WA-DEL MYRLE-ET
OAKFIELD BENELLI-ET
SCHILLVIEW GILBY
SHEEKNOLL ALTAVITTEK
BROOKVIEW MASTERPIECE
RONELEE DISTANCE-ET
JNP-ATH-MOR OBS NAVY-ET
KINGS-RANSOM ERDMAN CRI-ET
REGANCREST ALTAIOTA-ET
RONELEE SUPER DEAN-ET
OVINA JULETTA JUNIOR
LOTTA-HILL SHOTTLE 41-ET
MOUNTFIELD MSY MAURICE-ET
DE-SU OBSERVER-ET
PINE-TREE FREDDIE AIDAN-ET
RED-OAK-DB BAXTER BILL-ET
ALTACEASAR
WA-DEL BANDARAS-ET
DE-SU PHOENIX 588-ET
DE-SU 926 TICTOC-ET
FUSTEAD ALTASAMOA-ET
RI-VAL-RE RUSSELL DITTO-ET
BRANDT-VIEW ALTAFIERY-ET
WALHOWDON RUSSELL COBRA
MOUNTFIELD SP MELLARD-ET
HONEYCREST MASY FERGUSON-ET
S-S-I OBSERVER MEMPHIS-ET
CURRAJUGLE GONZO
B-HIDDENHILLS PLAN 1023-ET
DE-SU GULF-ET
WELCOME GERWYN-ET
END-ROAD O-MAN BRONCO-ET
ROYLANE CHAMP CLAY 4244-ET
MS POSIBILITY PERFORMER-ET
VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI-ET
LONG-LANGS OMAN OMAN 2-ETN
RHOMAN-WAI MASSEY 2960
SPRINGHILL-OH PATRIOT-ET
DINOMI ALTASUPERIOR
RI-VAL-RE FREDDIE LEBRON-TW
TOP USA TPI 04/2015
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
39
4.2 0.83 0.81 0.87
0.9 0.88 0.90 -0.01
-0.7 1.19 0.79 0.51
0.6 0.83 1.14 0.29
1.4 0.68 1.08 0.95
4.4 0.05 0.32 0.03
-0.4 1.72 2.12 1.44
1.4 0.04 -1.00 0.99
0.5 -0.08 -0.20 -0.44
3.4 0.41 0.29 -0.38
-1.8 0.65 0.41 -0.61
1.6 0.71 1.03 1.00
3.1 0.50 0.81 0.05
-0.5 1.17 0.90 1.06
-1.6 1.50 1.31 1.12
1.4 0.89 1.05 0.64
-0.3 1.61 1.35 0.70
1.4 0.97 1.32 1.19
2.1 0.98 2.01 1.54
0.0 1.44 1.56 0.18
-1.3 1.92 2.59 1.60
-0.4 1.36 1.14 0.82
4.3 1.09 1.17 1.27
-2.7 1.98 1.53 1.65
2.3 0.25 0.29 1.34
-0.6 1.45 1.20 0.78
0.5 0.57 0.56 0.99
2.8 0.50 0.64 -0.33
1.7 0.58 -0.05 0.10
4.4 -0.05 0.24 0.79
-1.6 1.50 1.82 1.54
1.4 0.93 0.93 -0.42
1.6 0.56 0.78 0.53
2.7 0.86 0.88 0.34
0.3 1.05 0.78 -0.52
0.9 0.89 0.68 0.89
1.5 0.69 0.74 0.78
1.8 0.51 0.26 1.36
1.4 1.03 0.38 0.95
0.8 0.70 0.65 -0.77
0.7 1.24 1.11 0.75
0.7 1.53 1.13 -0.11
S
iny
če t
Ko
n
o
Ve
me
n
Typ
Plo
dn
o
PL
6.0
4.3
-1.0
3.1
5.2
4.4
4.7
3.4
5.1
4.8
2.8
5.2
2.8
0.8
3.8
3.2
-0.4
4.9
4.3
4.3
3.7
3.5
1.9
1.7
4.1
2.8
3.0
7.8
5.1
5.5
2.7
3.0
6.7
7.4
3.1
3.9
3.4
4.3
2.2
4.0
3.2
2.1
TP
I
2.85
2.76
2.98
2.97
2.81
2.77
2.76
3.05
2.78
2.86
2.77
2.84
2.81
2.93
2.70
2.96
3.01
2.77
2.89
2.95
2.71
3.09
3.06
2.79
2.88
3.10
2.70
2.74
2.87
2.79
2.74
2.82
2.81
2.59
2.83
3.00
2.77
2.87
2.94
2.96
3.02
2.80
BC
93
97
89
98
93
99
98
92
90
98
93
94
93
87
99
96
92
94
97
95
90
93
99
95
91
94
95
94
92
98
94
96
94
93
92
94
92
99
99
94
92
91
S
st
41
82
144
94
67
89
31
139
132
71
145
79
90
115
102
71
145
78
55
91
63
110
71
97
73
122
107
70
114
45
85
91
86
27
103
103
93
63
88
124
88
73
SC
574
1341
1300
1182
1230
-476
1398
1302
1407
1383
1710
354
139
1316
314
1259
48
-2
284
737
1024
1534
-129
1758
1198
1284
123
231
644
643
1153
1132
337
912
1283
1375
610
1563
1259
926
1302
1535
R%
32
24
74
50
35
60
19
70
44
32
52
26
35
38
70
34
76
48
32
45
28
34
27
48
36
50
56
24
43
13
52
25
43
7
46
59
48
21
41
61
45
13
FE
lbs
M
10
42
46
37
27
4
27
41
50
31
58
27
26
52
17
32
30
11
13
27
26
48
20
43
27
44
23
18
36
19
27
39
18
18
38
31
25
36
36
34
31
49
lbs
T
JEEVES x GOLDWYN
PLANET x SHOTTLE
MAN-O-MAN x SHOTTLE
JET STREAM x SHOTTLE
PLANET x SHOTTLE
MAC x SHOTTLE
PLANET x SHOTTLE
FREDDIE x BOLTON
PLANET x O MAN
JEEVES x GOLDWYN
NIAGRA x O MAN
SHOTTLE x O MAN
MAN-O-MAN x SHOTTLE
BOLTON x O MAN
ALTABAXTER x GOLDWYN
DOMAIN x SHOTTLE
MAN-O-MAN x SHOTTLE
PRENTICE x O MAN
FREDDIE x JET STREAM
PLANET x DUCE
DORCY x SHOTTLE
PLANET x O MAN
JET STREAM x BW MARSHALL
BOLTON x SHOTTLE
FREDDIE x SHOTTLE
PLANET x SHOTTLE
SEQUOIA x SHOTTLE
PLANET x RAMOS
MANIFOLD x ALTABAXTER
FREDDIE x SHOTTLE
DORCY x TOYSTORY
SUPER x ELEGANT
PLANET x RAMOS
SUPER x LAUDAN
RUSSELL x PLANET
PLANET x SHOTTLE
SUPER x SHOTTLE
O MAN x TEAMSTER
SHOTTLE x BW MARSHALL
PLANET x O MAN
BRONCO x JET STREAM
SUPER x SHOTTLE
lbs
B
vod
Pů
bý
ka
o
Jm
én
Čís
lo
200HO03773
7HO10679
526HO00001
29HO14627
200HO07443
7HO10072
7HO10723
29HO14953
14HO06756
29HO14684
7HO11258
7HO10804
7HO11164
566HO01185
11HO10392
11HO11063
200HO09903
14HO06434
29HO16222
1HO09828
566HO01226
29HO14992
1HO09659
29HO14062
29HO16225
7HO10725
1HO10406
7HO11064
200HO06352
11HO10930
7HO11142
200HO02704
11HO10977
7HO11125
11HO11016
7HO10937
7HO11159
1HO09167
29HO13366
29HO14821
7HO11402
29HO16087
0.47
0.49
1.30
2.03
0.33
0.15
2.05
-0.09
-0.86
-0.06
-0.13
0.14
0.45
1.30
1.15
0.89
1.03
0.28
0.49
0.20
0.17
-0.52
1.02
1.18
-0.23
0.00
0.73
-1.13
-0.27
-0.66
0.80
-0.69
-0.70
-0.24
0.25
-0.12
0.32
0.10
0.86
-0.30
-0.11
1.50
2173G
2173G
2172G
2170G
2168G
2167G
2167G
2166G
2166G
2166G
2165G
2165G
2165G
2164G
2164G
2163G
2161G
2161G
2161G
2160G
2159G
2159G
2157G
2157G
2157G
2156G
2156G
2156G
2156G
2155G
2155G
2155G
2155G
2154G
2153G
2153G
2153G
2150G
2150G
2150G
2150G
2149G
TOP USA TPI 04/2015
C-HAVEN SAPPORO-ET
CEDAR-HAVEN-NR KID-ET
OMANOMAN
FUSTEAD JETSTREAM SOTO-ET
ANDERSTUP JUTLAND
BRIGEEN RUSSELL
DE-SU 527 SPUR-ET
CABHI BUFORD-ET
LOTTA-HILL PLANET ENOS 79
PINE-TREE JEEVES GALLON-ET
OPSAL NIAGRA FANG-ET
ROYLANE SHOT GUN 2092-ET
UFM-DUBS SHERMAN-ET
HENDEL BJORN-ET
MEL-CREST ALTARAZOR
GIL-GAR ALTASUSTAIN-ET
MISTY SPRINGS NUMBER ONE-ET
RICHMOND-FD O PRESIDIUM-ET
VISION-GEN SHF ANDERSON-ET
HARTLINE JAREB CRI-ET
REGANCREST DRCY PARIDE-ET
TWIN-B-DAIRY PLANET BINGO
CO-OP JET STREAM ARMY-ET
DE-SU GILLESPY-ET
NOR-BERT MILES-ET
DE-SU 538 HOORAY-ET
MOUNTFIELD SEQUOIA MEL-ET
PINE-TREE BRIANNE TAPE-ET
STE ODILE RIMOUSKI
DINOMI ALTATYSON
JK-GOLD DORCY PASTER-ET
REGANCREST LERO
ROCKYMOUNTAIN ALTARAINMAN-ET
PINE-TREE SUPER WITHIT-ET
BOMAZ ALTARULER-ET
KING-EMERLING FUTURE-ET
KINGS-EMERLING S FOXON-ET
CO-OP O-STYLE OMAN JUST-ET
END-ROAD BEACON-ET
PINE-TREE PAMPA-ET
SANDY-VALLEY TAVIR-ET
MORNINGVIEW BASKET-ET
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Po
řad
í
40
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
29HO14888
7HO08699
29HO16110
29HO16153
29HO14427
7HO11299
202HO00767
29HO16043
29HO16090
29HO14968
11HO11072
7HO10297
7HO10543
29HO14335
11HO11080
7HO11024
7HO10818
14HO06803
11HO11078
7HO09925
7HO11084
11HO10996
29HO14832
7HO11322
29HO14825
7HO11013
1HO10061
7HO11038
180HO79486
7HO11150
7HO11119
11HO11038
1HO10226
7HO10911
180HO03068
29HO16170
29HO13548
200HO00528
7HO09357
11HO10736
7HO10700
7HO08081
29HO14843
11HO11112
7HO11074
MASSEY x RAMOS
O MAN x MANAT
SUPER x SHOTTLE
DORCY x SHOTTLE
O MAN x BOLIVER
NIAGRA x O MAN
PLANET x SHOTTLE
FREDDIE x BOLTON
SUPER x SHOTTLE
PLANET x SHOTTLE
SUPER x SHOTTLE
ALTABAXTER x OUTSIDE
PLANET x BRITT
NIFTY x SHOTTLE
BOWSER x SHOTTLE
O MAN x OFFROAD
PLANET x RAMOS
OBSERVER x SOCRATES
TRIGGER x BUCKEYE
SHOTTLE x MANFRED
CHAMP x O MAN
PLANET x SHOTTLE
DIE-HARD x SHOTTLE
ROBUST x RAMOS
PLANET x O MAN
PLANET x JET STREAM
NIFTY x SHOTTLE
SUPER x COLBY
MAN-O-MAN x MASCOL
SUPER x SHOTTLE
CHAMP x O MAN
PLANET x SHOTTLE
AL x SHARKY
PLANET x SHOTTLE
PLANET x BUCKEYE
SUPER x SHOTTLE
SHOTTLE x DETROIT
ALTABAXTER x BW MARSHALL
ALTAALLEGRO x BLITZ
FIBRAX x O MAN
PLANET x O MAN
TABOO x AMEL
JEEVES x SHOTTLE
SUPER x RAMOS
PLANET x O MAN
32
33
37
10
32
35
22
38
18
35
36
9
35
36
35
35
34
35
24
38
31
28
16
0
54
35
20
29
39
30
23
37
13
38
41
27
18
0
27
44
31
49
23
16
27
42
47
30
20
55
72
10
37
2
44
22
59
49
39
13
53
65
60
28
55
34
6
40
60
49
34
58
-3
38
-1
39
47
10
47
25
35
52
39
36
60
53
43
29
-20
43
883
895
1878
12
550
659
892
1296
336
1416
1205
798
657
765
908
876
735
858
739
1308
661
642
679
-685
1777
1027
-148
1802
967
604
402
887
-478
1122
1319
776
9
641
916
341
895
1690
915
563
267
95
112
59
48
126
137
41
93
21
93
71
58
120
115
59
103
127
124
64
108
89
48
59
82
122
89
112
8
95
48
80
116
50
96
85
65
100
25
71
155
104
119
50
-5
103
92
95
93
97
94
93
95
91
98
94
92
97
94
98
95
94
97
89
92
94
93
99
94
95
94
93
99
93
87
96
93
91
98
94
97
91
98
97
99
94
98
99
95
95
92
2.62
3.02
2.64
2.64
2.73
2.78
2.87
2.86
2.59
2.77
2.84
2.65
3.00
2.73
3.02
2.97
2.90
2.85
2.85
3.23
2.68
2.77
2.95
2.79
2.95
3.00
2.90
2.74
2.82
2.76
2.73
3.00
2.63
2.76
2.91
2.84
2.82
2.74
2.89
3.14
2.88
3.04
2.82
2.68
2.86
4.9
4.6
3.5
5.8
5.0
2.2
6.6
3.4
3.1
5.1
3.8
4.7
4.2
5.9
2.1
1.8
2.8
3.8
4.4
2.0
4.4
4.9
3.6
6.0
2.0
5.1
3.5
4.9
0.2
5.0
2.7
3.9
5.3
2.5
3.7
1.0
3.5
4.9
4.5
2.0
3.2
5.6
3.1
7.2
5.4
1.1
3.2
-0.6
0.6
0.5
-1.6
2.4
1.2
0.9
-0.5
1.3
0.7
1.8
3.7
1.0
1.2
-1.4
-0.9
0.6
0.8
1.6
2.0
2.9
1.6
-1.2
1.7
3.7
3.2
0.8
4.6
1.7
0.2
1.8
-0.1
-0.1
0.0
1.5
1.3
1.3
1.1
0.5
-0.2
2.4
3.7
2.4
0.09
-0.52
1.42
1.47
-0.16
0.84
0.61
0.19
2.01
0.99
0.69
0.97
0.36
-1.40
1.67
0.80
1.34
1.29
1.57
0.81
0.25
0.98
0.94
0.65
1.12
0.61
-0.43
1.23
0.88
0.42
0.91
1.13
1.13
1.28
1.03
2.36
0.71
1.64
0.65
-0.11
0.70
0.69
1.16
1.15
0.35
0.12
-0.58
1.03
1.92
0.04
0.64
0.94
0.39
2.27
0.95
0.57
0.98
0.19
-1.31
1.68
-0.09
1.01
1.08
1.43
1.19
-0.16
1.06
0.47
0.87
0.46
0.33
-0.70
0.76
1.10
0.30
0.88
1.08
1.34
0.38
1.59
1.56
0.81
1.38
0.82
-0.06
0.63
0.39
1.08
0.92
-0.03
0.34
1.10
0.32
1.39
0.54
0.75
1.35
0.92
1.79
-0.22
1.05
1.36
-0.05
0.29
1.61
1.16
0.63
-0.48
0.96
0.16
0.70
0.26
1.48
1.11
-0.11
0.16
1.05
0.02
-0.31
-0.64
0.29
-1.10
1.28
0.13
-0.34
0.67
0.27
2.21
0.51
0.03
-0.13
-1.32
0.87
1.05
-0.14
0.19
-1.05
1.34
-0.47
-0.87
0.85
-0.46
0.06
1.68
-0.17
0.45
1.40
-0.43
-1.40
1.37
1.82
0.64
0.05
0.28
0.84
0.19
0.58
0.76
0.55
1.19
0.12
0.41
0.96
1.39
0.14
0.79
-0.38
0.19
1.78
0.08
2.11
-0.08
0.65
0.93
0.28
0.41
-0.52
1.53
0.30
-0.09
2149G
2149G
2148G
2147G
2146G
2145G
2145G
2144G
2143G
2143G
2142G
2142G
2142G
2141G
2141G
2141G
2141G
2141G
2140G
2139G
2139G
2138G
2137G
2137G
2135G
2135G
2134G
2133G
2131G
2131G
2130G
2129G
2128G
2128G
2127G
2126G
2126G
2126G
2124G
2124G
2124G
2123G
2123G
2123G
2122G
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
RICHMOND-FD POMPOSO-ET
SEAGULL-BAY MANO-ET
REGANCREST SUPER PASONIC-ET
REGANCREST PARADISE-ET
PINE-TREE OMAN ABC-ET
FUSTEAD NIAGRA SECREST-ET
PIONEER-ET
RICECREST FYNN
GLEN-TOCTIN SUPER LARGE-ET
PINE-TREE SUZY PLUMBER-ET
BOSSIDE ALTANATURAL-ET
FOXBERRY BAX MCNUGGETS-ET
GARLOMAR PLANET THORNE-ET
CLEAR-ECHO NIFTY TWIST-ET
HENDEL ALTABERING-ET
HILMAR O ZINC
LARCREST CALIBRATE-ETS
WELCOME-TEL SYNAPSE-ET
DE-SU ALTACARNIVAL-ET
COYNE-FARMS SHOTLE YANCE-ET
DE-SU UNLIMITED 776-ET
AIR-OSA-EXEL ALTAAIRNET-ET
PINE-TREE SHAMWOW-ET
S-S-I ROBUST MINTMAKER-ET
PINE-TREE PICARDUS-ET
SYRYCZUK PLANET PETE-ET
LOCKER-LANE RW BANNING
MR WELCOME TALBOT-ET
FINGER
FURNACE-HILL SUPER ZIGGY-ET
B-HIDDENHILLS CHAMP 1322-ET
SHEEKNOLL ALTATWILIGHT-ET
CO-OP UPD AL PERRY 410
MS S-S-I PLANET SHO-ET
EHMAN ISY
AMMON-PEACHEY MILAGROS-ET
KOEBELE P-S SANTA-FE-ET
SILDAHL JETT AIR-ET
BREMER ALLEGRO MAXUM-ET
MARS ALTAFIXMAN
VATLAND MAUSER-ET
ENSENADA TABOO PLANET-ET
FURNACE-VIEW JEEVES ZAZU-ET
ROSYLANE-LLC ALTASTEWART-ET
END-ROAD PLANET BECK-ET
TOP USA TPI 04/2015
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
41
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
NOVÉ POSTUPY ZLEPŠUJÍ ZDRAVOTNÍ KONDICI STÁDA
42
Když přijde řeč na seznam oceňovaných jmen
rodokmenů v britských kruzích chovatelů skotu,
bude Woodmarsh určitě hodně vysoko.
Tento chov byl založen v roce 1970 v Lancashire
Mickem a Jean Gouldovými a v současné době se
o něj formou sdružení stará jejich syn, který se též
jmenuje Mick, se svou ženou Katherine v Bomere
Heath, Shrewsbury, kam byl přemístěn v roce 1995.
Ze stáda čítajícího 300 krav a dojícího 12 500 litrů
mléka vzešlo v průběhu let mnoho slavných jmen
a jednotlivé kusy dobytka získaly během doby celou
řadu ocenění.
Jádrem tohoto stáda jsou rody krav známé jako
Melody, Lyme, Helen, Countess, Butterfly a Zandra,
které byly vyšlechtěny v průběhu let na značně
vysokou dojivost, vysoce kvalitní býci jako např.
Prelude, Rudolph, Outside a Fever, včetně býků
využívaných v poslední době, mezi kterými je třeba
zmínit taková jména jako Impression, Doorman,
Bombero, Durbin a Numero Uno. Nyní však Mick
přidává třetí želízko do ohně genetiky příští generace
– vysokou úroveň zdraví. Tomu tak je díky použití
exkluzivní genetiky Immunity+ od Semexu s vysokou
odolností proti chorobám. Tito býci byli vytipováni
prostřednictvím genetické technologie pro svou
schopnost předávat geny, které zlepšují odolnost
vůči chorobám a v důsledku toho zlepšují též zdravotní stav příštích generací. A výsledky jsou, jak sám
říká, velmi slibné:
„Mám krávy od těchto býků, které dávají spoustu mléka a nejsou náchylné na nemoci a pokud
již nějakou nemoc dostanou, tak se rychleji zotaví.
Mé praktické zkušenosti opravdu potvrzují výzkum
a vědecké závěry, jež stojí za danou technologií,“ říká
Mick. „Využívání plemenných býků je samozřejmostí.
Jestliže můžete získat vše, co chcete z hlediska mléka
a typu, a pak ještě zajistit další zdravotní výhody, tak
proč byste tento postup nevyužili?,“ dodává Mick.
Nicméně Immunity+ není jediným novým výdobytkem genetické technologie, který se na této
farmě používá, jak vysvětluje Mickův chovatelský
poradce Kevin Naughton ze Semexu:
„Toto stádo je dnes stejně velké, jako tomu vždy
bylo, a krávy jsou na tom geneticky stejně dobře
jako byly i dříve,“ říká Kevin. „A to je výsledkem
znalostí rodů, z nichž krávy pocházejí, plemenných býků a chovatelství, jež Mick postupně získal
z praktických zkušeností, výběru plemenných býků,
procházením katalogů býků a obecně z „jednání
o kravách“ na nesčetných přehlídkách, prodejních
akcích, obchůzkách farem, atd. v průběhu řady let.“
„Nicméně se již nemůžeme spoléhat na to, že tyto
mechanismy budou naše podnikání trvale posouvat
vpřed – takové je tempo změn v genetice a stále
roste počet nových býků, kteří jsou nyní na trhu díky
genomice a takovým prostředkům jako Immunity+
a semenu, které vede k předem známému pohlaví
narozeného telete.“
Zatímco kdysi farmáři a jejich chovatelští poradci
mívali na výběr osvědčené býky a několik mladých
býků, nyní jsou k dispozici osvědčení býci, genomika,
Immunity+, prostředky, které jsou permanentně
prodávány ve formátu s předem známým pohlavím
narozeného telete, prostředky, které jsou dodávány
v obou verzích (se známým pohlavím i bez známého
pohlaví telete), prostředky, které jsou stále k dispozici, a též prostředky, jejichž dostupnost je omezená nebo jsou součástí speciální nabídky na určitou
dobu.
„V dnešní době není nikdo schopen držet s těmito
novinkami krok,“ říká Mick. „Celou dobu jsou nám
představováni kvalitní plemenní býci a není možné
zapamatovat si všechny jejich vlastnosti a rodokmeny. A někteří z těchto býků nejsou delší dobu aktivně
využíváni předtím, než je nahradí noví a lepší býci.
Ročně prodávám zhruba 70 jalovic a 30 až 40 chovných býků, a proto musí být má genetika v pořádku.
Nemohu si dovolit ztratit dech. Možnosti výběru
býků, zejména genomických kusů, jsou ohromující.“
Naštěstí přispěchala na záchranu technologie a nyní Mick s Kevinem mají k dispozici nové
a sofistikované postupy, které jim pomůžou nejen
při rozhodování o býcích, ale též při stanovení
návratnosti investičních nákladů v souvislosti s jejich
využitím.
Tato technologie známá pod názvem Semex
Works je softwarovým programem, který funguje
na tabletu. Provádí se zadání klíčových parametrů
chovu a požadavků, které se vztahují na každou
farmu – například zvýšení produkce mléka nebo
obsahu pevných složek mléka, omezení příbuzenské
plemenitby nebo vyloučení některých býků, v jejichž
rodokmenu se vyskytuje nějaký konkrétní plemenný
býk – a tento software zpracuje, co je požadováno
(nebo co je naopak nežádoucí), a doporučí seznam
vhodných plemenných býků, který by měl být použit.
Jedná se o určitý druh Promate „nové generace“,
ale v mnohem dokonalejším provedení, neboť tento
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
High fer•lity Repromax™ sires provide
software se rovněž aktualizuje dálkovým způsobem s tím, jak
immediate results that increase your dairy’s
dochází k přidávání nových býků a prokázaných změn, což znamená, že Mick s Kevinem mohou využívat nejlepší maximálně
reproduc•ve performance and profitability.
aktuální genetiku, která je k dispozici pro jeho farmu. A ani Mick
ani Kevin si již kvůli tomu nemusejí dělat starosti!
„Takto je to vše mnohem snazší,“ říká Kevin. Říkám: „Nech
svou hlavu odpočívat, Semex Works se postará!“
Kevin je jedním z prvních specialistů Semexu, kteří byli
v tomto programu vyškoleni, a Mick je jedním z prvních farmářů,
kteří jej zde ve Velké Británii vyzkoušeli. Jeho zvolená vstupní
kritéria jsou pro genomické plemenné býky, kteří jsou +15
nebo více, pokud jde o typ zvířete, a +200 pro mléko, přičemž
v horizontu dvou nebo tří generací zpětně by neměla být krev
býků Goldwyn, Shottle nebo Oman. V ideálním případě by tito
plemenní býci měli mít rovněž statut Immunity+.
„Cesta, kterou se ubírá genetika, mě nutí sledovat genomickou trasu, abych zajistil maximalizaci rychlosti genetického
zlepšování ve svém stádu. Nejprve jsem se k tomu stavěl
poněkud skepticky, ale první zkoušky dcer od prvních genomických plemenných býků prokazují dobré výsledky a nyní mám
v tento proces značnou důvěru a využívám ze 70 % genomických plemenných býků, především Semex, a chci používat ty,
které jsou pro mě nejlepší a nejvhodnější.
Všechna zvolená kritéria byla řádně zadána do programu;
přičemž dva nejnovější plemenní býci, kteří byli vyhodnoceni jako
býci splňující chovatelské cíle Micka, jsou býci typu Immunity+,
konkrétně Silverridge Envious a Croteau Lesperron Urbain.
Nyní tedy budou Mick s Kevinem používat daný program na
většině návštěv, aby udrželi krok s příchody nových plemenných býků, a budou se zajímat zejména o býky slibující vysokou
dojivost a vysoký stupeň zdraví u krav, aby mohli dále zlepšovat
výkonnost a zdravotní stav stáda. „Jsem velmi rád za číselné
ukazatele, jichž dosahuji se svými krávami, ale musíme se všichni
snažit, abychom šli neustále kupředu z hlediska genetické
kvality a abychom využili technologií, jež jsou zde k dispozici
k tomu, aby nám v tom pomohly. Domnívám se, že Semex Works
i Immunity+ mi v tomto ohledu pomohou,“ říká Mick.
Kevin k tomu dodává: „Před tímto novým programem mi
trvalo celé hodiny, než jsem prošel příslušné rodokmeny, ale
nyní je velmi snadné vytipovat nové býky, kteří odpovídají kritériím Micka, a příslušné možnosti výběru je pak možno zaslat
e-mailem – je to mnohem snazší a výběry jsou skutečně velmi
přesné. Mick zná přínosy Immunity+ a uznává, že má smysl tyto
býky používat. S neustále rostoucím tlakem na používání antibiotik je nyní důležitější, než kdy jindy, abychom chovali zdravější
krávy s vysokou reakcí imunitního systému v našem chovu
s využitím těchto plemenných býků. V budoucnu mohou farmáři
dostávat prémii od svého dodavatele mléka za nepoužívání antibiotik, neboť tlaky proti jejich používání neustále rostou. Farmáři
používající tyto plemenné býky budou proto mít určitý náskok.
„Kombinace daných dvou technologií znamená, že může mít
výrazně větší důvěru v to, že si vybral ty správné plemenné
býky pro zlepšení typu a mléka a pro posilování odolnosti vůči
chorobám.“
DĚDIVOST
Produkce 25 - 35%
Exteriér 5 - 40%
Imunitní odpověď
25%
Dlouhověkost 8 - 10%
Snadnost telení 4 - 7%
43
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
„NEMĚL
JSEM ŽÁDNÉ
POCHYBY A
OKAMŽITĚ
JSEM VIDĚL
POTENCIÁL
GENOMIKY“
Tvrdá práce, která souvisí s fyzickým rozšířením stáda, již na
farmě Johna Metcalfa a jeho rodiny Crossfell House Farm, v Kirby
Thorpe, Cumbria, skončila. Nicméně rozšiřování v poněkud odlišném
a subtilnějším pojetí stále ještě probíhá – a to prostřednictvím
vylepšení genetiky napříč tímto chovem a vybudováním malého
elitního stáda o 20-30 kusech v rámci tohoto chovu. A všechny
dostupné genetické a chovatelské technologie hrají ústřední roli
při tomto procesu, včetně transferu embryí, genomiky, semene
s předem známým pohlavím telete, plemenných býků od Semexu
s jedinečnou výbavou na posílení zdravotního stavu Immunity+
a monitorovacího systému pro sledování procesu přežvýkávání
a plodnosti.
Počty krav v dané jednotce vzrostly v posledních čtyřech letech
z 220 na 350 a výtěžky dojivosti stouply z 6 000 litrů na krávu před
deseti lety na současných 10 000. Farma v nedávné době dosáhla
určitého limitu, neboť na farmě již není prostor pro další krávy,
a přestože by se v budoucnu John rád dostal na 11 000 litrů, je
farma v současné době již na stropní hodnotě z hlediska množství
mléka, které může poslat svému vykupujícímu odběrateli (Meadow
Foods), aniž by musela přistoupit na snížení ceny pro „litry řady B“.
Veškeré rozšíření jednotky bylo taženo x-letým Johnem, jak říká
jeho otec Michael. „Pokud by to bylo na mně, tak bychom toho
nedosáhli, ale on byl velmi zapálený pro tuto věc a byl mlékem
přímo posedlý, proto jsme se touto cestou vydali.“
A tato posedlost neustále rostla. Nejprve přišel přechod z krav
fríského typu na holštýnské plemeno asi tak před deseti lety; poté
se zvýšil počet a narostla dojivost, pak následoval nákup rodů jako
Pledge, Strawberries, Beauties, Carmels a Rhapsodies pro spuštění
projektu Elite; plus přijetí ET politiky před třemi lety a nasazení
velmi kvalitních plemenných býků pro vylepšení genetického
stavu. Těchto možností bylo velmi silně využito již v počáteční fázi
jakožto součásti této genomiky – mnohem více, než co bylo tehdy
doporučováno ze strany DairyCo a jiných genetických poradců.
Nyní se však tato politika vyplácí. Zhruba tři čtvrtiny těchto
mladých dojnic pochází vesměs od nejlepších genomických plemenných býků, plus všechen jeho mladý dobytek, a má dokonce desítky
dojnic od genomických plemenných býků, které jiní farmáři začínají
používat teprve až nyní, když se osvědčili. Nejnovější klasifikace
klade ukazatele VG a Ex na hodnoty X, respektive Y.
„Neměl jsem žádné pochyby a okamžitě jsem viděl potenciál
genomiky,“ říká John. „Tatínek by býval byl obezřetný a preferoval
by rozdělení 50:50, pokud jde o osvědčené a genomické plemenné býky, ale já činím chovatelská rozhodnutí a chtěl jsem jít
100% genomickou cestou. Jsem rád o krok napřed a mým cílem
je mít první Semexová telata na zemi od nejlepších býků kdekoliv
v tomto státě, a proto jsem věděl, ze musím silně využívat možnosti
genomických býků.“
44
V důsledku genomiky prošla chovatelská filozofie výraznou změnou.
Namísto použití mnoha inseminačních dávek od několika různých
plemenných býků nyní používá několik dávek od velkého počtu býků.
„Na trhu je k dispozici široký sortiment a neustále přicházejí noví
a noví býci, kteří jsou lepší než předchozí, proto musíte soustavně
vybírat ty nejnovější a nejlepší. Mé tempo genetického pokroku
CHOV
CH
OVAT
OV
ATEL
AT
ELSK
EL
SKÉ
SK
É LI
LIST
STY
ST
Y 1/2015
1/20
1/
2015
20
15
CHOVATELSKÉ
LISTY
45
je mnohem rychlejší
právě díky genomice.“
V současné době má telata pocházející od takových
býků jako Wickham,
Lyneman, Flame, Anchor
a Envious. Anna Stable
pečlivě sleduje, aby nedocházelo k příbuzenské
plemenitbě,
monitorováním stáda každé
čtvrtletí a výběrem plemenných býků s využitím počítačového porovnávacího systému Promate a Johnův chovatelský
poradce Michael Dennison pak využívá nový program firmy „Works“ pro další zúžení výběru plemenných býků podle zvolených chovatelských kritérií.
Genetika u této farmy nedávno přeřadila na vyšší
rychlostní stupeň díky využití exkluzivních plemenných býků s programem Immunity+ na posílení zdravotního stavu chovu. Včasné použití genomických
býků, jako např. DVD, Spectrum a Seaver (kteří byli
klasifikováni jako Immunity+ poté, co je použil) nyní
znamená, že má první křížené dojnice typu Immunity+
na zemi, které se následně otelí s využitím nových
býků Immunity+. S touto genomikou si John rovnou
nakoupil též genetickou výbavu, která vzniká v souvislosti s tímto pokrokem u mléčného skotu. „Nikdo
nechce chovat krávu, pokud by měla způsobovat
problémy. Všichni chceme chovat krávy, které problémy nepřinášejí, a proto politika chovu s využitím
býků s programem Immunity+ dává smysl.“
Doposud je jeho prvotní zpětná vazba pozitivní
s tím, že přínosy na úrovni telat spočívají v menším
počtu problémů v pozdější fázi, kdy se z telat postupně
stávají dojnice. „Telata s programem Immunity+
velice prospívají. Dosahují lepších výsledků a my
potřebujeme, aby tato telata měla dobrý start, neboť
pokud si telata vedou špatně, když jsou mladá, táhne
se to s nimi po celý jejich život,“ říká John. „A pokud
jde o dojnice, nevzpomínám si vůbec na jakýkoliv
případ mastitidy, který bychom měli mezi dojnicemi
s programem Immunity+.“
V dalším úsilí o posílení zdraví a růstu telat John
rovněž v nedávné době začal používat vesty pro
telata na všechny jalovice, aby je chránil před tuhou
zimou v Cumbrii. „Tyto vesty znamenají velký rozdíl a telata s vestami si vedou mnohem lépe. Sami
můžete vidět rozdíl mezi těmi telaty, která vesty
měla, a těmi, která je nepoužívala, protože telata
s vestami rostou mnohem rychleji,“ dodává John.
Díky zařazení Immunity+, vestám a většímu důrazu
na péči o telata došlo rovněž k významnému poklesu
úmrtnosti u telat, která se nyní pohybuje na úrovni
3 %, jak říká John.
Tempo růstu telat je důležitým faktorem, neboť
cílem je dosáhnout toho, aby se všechny jalovice
otelily ve stáří 23 – 25 měsíců. Zhruba 60 % jalovic
dostává embrya pocházející z chovu Elite, přičemž
40 % z nich je získáno ze semene se známým
pohlavím narozeného telete. Všechny jalovice jsou
na smluvním výkrmu mimo farmu a používá se systém ai24 Heatime pro evidenci údajů pro stanovení
toho, které z nich budou zařazeny k zabřeznutí a kdy.
„Je to skvělý systém, který značným způsobem
usnadňuje život, zvláště pokud jde o synchronizaci,“
říká John.
Systém ai24 používaný u jalovic byl původně
používán u krav – ve skutečnosti byli Metcalfovi
prvním zákazníkem Semexu, který používal danou
technologii, přičemž příslušný systém byl nainstalován v roce 2007. John říká: „Byli ihned spokojeni a došlo ke značnému zlepšení v oblasti plodnosti.“
V loňském roce však u některých obojků začaly
vypovídat službu baterie, a proto farma stála před
rozhodnutím, zda zakoupit nové pro sledování pouze
plodnosti nebo zda je vyměnit za nový monitorovací
systém sledující plodnost a přežvykování. Rozhodli
se pro druhou variantu, jelikož byli jedni z prvních,
kdo tyto systémy začal používat. Rozdíl je opět velmi
značný.
„Měli jsme problémy, abychom nalezli zkušeného
chovatele krav a abychom zavedli systém, který
by nás upozornil na případné zdravotní problémy
a rovněž na dobu, kdy by bylo příhodné provést zabřeznutí nebo otelení,“ dodává John. „Nyní
se můžeme obejít bez takového chovatele, ale
nemůžeme se obejít bez tohoto systému. Systém
upozorní na problémy ještě předtím, než vzniknou
a než dojde k poklesu množství nadojeného mléka.“
Pokud jde o budoucnost, John si přeje začít
prezentovat některé z nejlepších kusů výběru
Crossfell Elite a prodávat náhradní skot pocházející
od nich a od jalovic chystajících se k zabřeznutí.
Velmi slibně vypadají roční kusy mléčného skotu od
Sullyheart Meridian, které by mohly být v letošním
roce prezentovány na výstavě, ale není si tím ještě
zcela jist.
„Uvidíme, jak to bude vypadat,“ konstatuje
závěrem John. „Mám zde skvělé kusy dobytka,
které nám zde procházejí rukama, ale pro soutěž
na přehlídce musíte mít něco velmi speciálního. Mé
kusy z chovu Elite jsou pouze VG, neboť nejsou
dost staré na to, aby byly něčím víc v tuto chvíli, ale
rodokmeny krav a genetika, které využívám, jsou
tím nejlepším, co jsem mohl sehnat, a proto vidím
budoucnost velmi pozitivně.“
QRYpSURGXNW\YURFH
352)$50'82352)$50'82$.7,9È725
9\VRFH~þLQQêEDULpURYêGYRXVORåNRYêSĜtSUDYHN
XUþHQêNK\JLHQČPOpþQpåOi]\SRGRMHQt3RXåtYiVHYH
VPČVLVSĜtSUDYNHP352)$50'82$.7,9È725
5\FKOHD~þLQQČGH]LQ¿NXMHVWUXN\SRGRMHQt
3RPLQXWiFKRGVPtFKiQtMHSĜtSUDYHNSĜLSUDYHQ
NSRXåLWt]ĤVWiYiDNWLYQtGQtSRQDĜHGČQt
6QDGQiNRQWURODRãHWĜHQtGtN\PRGUpPX]EDUYHQt
9\WYiĜtPHFKDQLFNRXEDULpUXEUiQtFtSUĤQLNX
PLNURRUJDQLVPĤ
0tVtVHYSRPČUX
6ORåHQtSRVPtFKiQt2[LGFKORULþLWê
352)$50ý,67,ý
$ONDOLFNêWHNXWêGH]LQIHNþQtþLVWtFtDSČQLYêSĜtSUDYHN
QDEi]LDNWLYQtKRFKOyUXXUþHQêSURSUDYLGHOQpRãHWĜRYiQt
SUDFRYQtFKSRYUFKĤY]HPČGČOVWYtDSRWUDYLQiĜVNpP
SUĤP\VOX
6ORåHQt&KORUQDQVRGQê
+\GUR[LGVRGQê
$ON\OGLPHWK\O1R[LG\”
352)$50%21'
5\FKOHVFKQRXFtSRO\XUHWDQRYpOHSLGORXUþHQpSUROHSHQt
GĜHYČQêFKEORþNĤQDSD]QHKW\VNRWX/HSLGORWYUGQHGR
YWHĜLQ3RPLQXWiFKPĤåH]YtĜHQRKXSOQČ]DWtåLWMH
EH]YêSDUĤD]iSDFKXREVDKPO
WHOHIRQSURIDUP#FKRYVHUYLVF]
ZZZSURIDUPHX
FHQ\XYHGHQ\EH]'3+
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Vem
e no
etin
y
E)
Kon
č
128
144
132
137
132
125
127
127
135
134
132
121
130
131
135
128
128
131
132
132
116
123
121
131
123
133
130
130
121
114
117
123
126
133
121
122
143
124
122
130
121
124
123
118
126
140
109
117
121
126
117
121
119
133
110
122
136
117
111
120
112
116
115
124
103
105
115
97
104
113
99
111
115
105
107
100
111
114
112
118
111
109
100
108
115
109
127
121
111
104
125
100
108
104
111
109
118
114
106
115
114
98
127
111
108
119
111
118
124
103
110
107
134
109
117
123
124
124
117
106
120
103
114
112
104
115
108
121
120
110
99
120
105
118
116
115
103
133
113
106
114
116
128
122
112
92
123
130
105
106
131
114
120
103
109
104
103
104
127
108
108
119
103
112
127
109
122
109
124
119
102
100
99
114
124
130
94
100
115
101
105
112
88
101
112
106
115
96
119
112
109
109
114
100
100
103
110
115
113
119
105
109
125
81
102
105
108
107
115
121
107
119
111
79
122
115
108
121
117
115
120
91
111
105
(R Z
148
147
145
142
141
140
140
140
140
140
139
139
138
138
137
137
136
136
136
136
135
135
135
135
135
134
134
134
134
134
134
134
134
133
133
133
133
133
133
133
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
131
131
M
B
Kg
46
71
48
61
56
41
49
48
56
58
52
37
48
46
56
47
47
47
52
49
34
38
27
44
40
54
48
53
30
30
29
45
44
53
36
41
75
39
41
47
36
45
37
26
41
63
15
31
32
43
30
35
32
51
20
36
Typ
0.01
0.00
0.12
-0.06
0.02
-0.25
0.00
-0.01
-0.09
0.13
-0.02
0.00
0.17
0.05
0.18
0.10
-0.12
0.17
-0.05
0.34
-0.18
-0.01
0.15
0.11
0.17
-0.18
0.04
-0.08
0.25
-0.11
-0.06
-0.15
-0.09
-0.04
-0.13
-0.04
0.09
0.09
-0.09
-0.11
0.04
-0.10
-0.06
-0.06
0.14
-0.09
0.04
-0.13
0.18
0.22
-0.05
0.19
-0.06
0.12
-0.01
0.14
RZ
48
57
64
48
31
54
21
26
58
37
47
33
43
61
50
34
46
51
49
50
15
39
65
70
26
50
47
35
46
16
32
16
39
51
36
23
33
44
22
61
34
19
47
56
44
64
33
30
40
34
32
28
36
57
20
40
%B
T
-0.04
-0.24
0.22
-0.28
-0.30
-0.24
-0.34
-0.29
-0.18
-0.14
-0.15
-0.10
0.07
0.12
0.06
-0.08
-0.22
0.15
-0.16
0.33
-0.44
-0.07
0.52
0.30
-0.01
-0.32
-0.03
-0.34
0.40
-0.30
-0.10
-0.50
-0.22
-0.15
-0.22
-0.28
-0.38
0.08
-0.35
-0.08
-0.04
-0.43
-0.03
0.17
0.13
-0.19
0.21
-0.22
0.24
0.09
-0.09
0.09
-0.08
0.11
-0.06
0.15
Kg
1332
2136
1042
2018
1627
2051
1466
1447
1973
1304
1616
1090
897
1212
1094
1080
1779
894
1691
445
1606
1183
356
978
679
2221
1282
1847
188
1229
1077
1823
1601
1715
1496
1336
1934
891
1498
1760
947
1680
1279
972
786
2193
318
1343
429
640
1039
475
1123
1127
643
639
R ZG
95
89
90
88
93
96
95
88
90
90
83
95
88
96
84
90
91
95
95
98
99
90
95
99
99
97
90
82
91
99
94
92
91
95
95
95
93
96
94
91
92
95
90
89
98
98
95
91
90
84
86
94
97
93
95
95
M
R%
r
cM
Dce
202
63
88
92
168
267
310
74
90
119
34
303
76
260
33
103
116
250
184
264
2374
106
205
2299
7224
269
71
27
86
2772
175
159
88
139
241
177
84
188
129
86
151
128
69
83
800
683
234
104
78
45
87
220
299
152
143
173
%T
10
09
10
10
09
09
10
10
07
09
09
09
10
09
09
09
10
05
10
10
10
10
10
10
09
10
09
09
Pronto
Jefferson
Ramos
FBI
Shottle
Buckeye
Mascol ET
Goldwin
Elegant
Toystory
Goldwin
Laudan
Goldwin
Goldwin
Shottle
Goldwin
Shottle
Goldwin
Laudan
Eminenz
Goldwin
Oliver 2
Ramos
Goldwin
O-Man
Laudan
O-Man
Shottle
Goldwin
Shottle
Shottle
Goldwin
Shottle
O-Man
Shottle
Jose
Finley
Goldwin
Jose
Gibor
Buckeye
Lou
O-Man
Shottle
Bolton
Brett
Goldwin
Goldwin
Shottle
Goldwin
Baxter 2
Goldwin
Laudan
Goldwin
O-Man
O-Man
Kg
10
Man-O-Man
Bronco
Legend
Man-O-Man
Man-O-Man
Jeeves
Gerard
Super
Dotson
Legend
Bronco
Man-O-Man
Man-O-Man
Man-O-Man
Man-O-Man
Man-O-Man
Logan
Man-O-Man
Planet
Mascol ET
Moscow
Man-O-Man
Legend
Baxter 2
Goldwin
Juwel
Planet
Gerard
Man-O-Man
Planet
Man-O-Man
Xacobeo
Planet
Planet
Super
Man-O-Man
Jardin
Planet
Roppa
Jango
Legend
Eleve
Planet
Socrates
Man-O-Man
Shottle
Jeeves
Planet
Man-O-Man
Xacobeo
Man-O-Man
Man-O-Man
Hayden
Man-O-Man
Jeeves
Planet
Ote
637272
491135
822437
637271
506511
332952
474896
804276
822436
261490
149941
678170
473989
491103
149914
822418
261540
568581
636593
674596
472462
822446
677908
832378
811141
490920
832508
149938
822451
832498
841016
811377
822420
822391
261530
261180
811214
822384
260949
473384
841017
840991
148598
637086
149907
258420
677907
841024
491111
149936
822453
832546
333095
261480
811320
677510
c
10
10
10
10
10
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
09
06
09
10
10
08
06
08
09
Ote
nar
.
Čís
lo
1 Maserati
2 Brosco
3 Lennard
4 Mont Blanc
5 Ironman
6 Jucator
7 Genesis
8 Shirocco
9 Dotch
10 Legato
11 Burundi
12 Maximum
13 Mawell
14 Mavali
15 Manolo
16 Man Igloo
17 Locano
18 Meido
19 Pelegrino
20 Mavid
21 Mowambo
22 Making
23 Le Midi
24 Bakombre
25 Guarini
26 NOG Jeto
27 Pollit
28 Gaspari
29 Malso
30 Pioneer
31 Mabuse
32 Xiras
33 Plagiat
34 Pinolo
35 Sunday
36 Manu
37 Jugador
38 Pazzini
39 Royal
40 Jetliner
41 Lexos
42 Easyjet
43 Pernod
44 Sacramento
45 Monitor
46 Shandar
47 Jello
48 Plexon
49 Manke
50 Norman
51 Manex
52 Manouk
53 Hafnar
54 Marc
55 Jerado
56 Playa
Rok
48
Jmé
no
Poř
adí
TOP Německo RZG 04/2015 H
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Vem
e no
etin
y
E)
Kon
č
130
120
117
126
121
133
112
120
110
127
121
114
122
131
126
109
117
116
120
128
108
118
120
110
119
131
115
125
118
125
114
111
123
123
115
121
112
118
117
112
126
119
123
120
132
117
109
102
119
118
113
122
123
124
115
127
115
116
111
106
113
121
114
91
116
112
107
109
102
102
111
133
123
110
116
103
117
118
109
127
112
103
135
115
108
108
105
141
126
110
106
113
104
120
119
121
110
121
120
111
102
96
107
117
106
96
113
119
108
107
116
99
115
122
109
109
115
96
111
99
114
105
102
118
106
103
112
127
113
109
118
104
128
119
103
122
95
101
126
105
123
115
107
132
116
110
110
118
121
132
110
111
109
116
126
123
101
90
124
118
101
120
115
122
106
94
115
111
106
117
112
101
109
127
120
87
117
107
110
104
110
93
109
126
127
114
112
94
114
119
114
122
127
106
126
113
101
103
111
128
123
112
107
101
94
110
116
122
110
118
109
109
92
112
109
116
111
83
112
111
105
101
112
99
(R Z
131
131
131
131
131
131
131
131
130
130
130
130
130
130
130
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
M
Typ
55
30
31
43
31
54
21
27
18
45
36
20
42
56
43
17
38
21
35
46
20
32
32
18
30
54
23
43
31
40
25
24
36
36
29
33
18
36
27
21
44
36
40
35
50
30
17
-2
28
31
19
39
45
45
28
53
RZ
0.05
0.08
0.03
-0.01
0.08
-0.08
-0.07
0.13
0.02
-0.01
0.00
-0.04
0.15
0.08
-0.05
-0.11
-0.13
0.17
0.05
-0.03
-0.06
0.08
0.17
0.02
0.11
-0.24
0.12
0.10
-0.01
0.35
-0.03
0.10
0.10
-0.06
-0.04
-0.06
-0.03
-0.02
0.12
-0.08
0.16
-0.05
-0.03
0.04
0.01
-0.05
-0.08
0.02
0.13
-0.11
-0.06
0.02
-0.27
-0.15
-0.08
0.07
R ZG
22
46
25
41
48
50
30
54
26
39
32
45
12
23
45
30
1
51
28
48
8
22
35
26
39
41
41
25
37
36
26
7
43
47
23
49
45
14
38
30
29
21
33
31
55
29
25
50
45
35
50
29
20
27
25
9
B
-0.33
0.21
-0.08
-0.11
0.20
-0.22
-0.04
0.38
0.07
-0.14
-0.09
0.16
-0.18
-0.30
-0.11
-0.04
-0.55
0.47
-0.07
-0.08
-0.23
-0.06
0.17
0.08
0.17
-0.48
0.28
-0.13
0.00
0.30
-0.07
-0.10
0.13
-0.02
-0.16
0.02
0.20
-0.30
0.21
-0.05
-0.03
-0.26
-0.17
-0.05
-0.02
-0.12
-0.05
0.58
0.28
-0.14
0.20
-0.14
-0.59
-0.41
-0.17
-0.42
Kg
1463
636
837
1325
701
1893
858
428
475
1367
1043
734
782
1383
1436
861
1555
151
876
1444
782
727
471
467
543
2459
342
978
944
202
841
431
758
1257
985
1180
638
1144
441
872
817
1233
1283
920
1449
1052
760
-102
439
1266
736
1123
2258
1840
1065
1356
%B
99
98
98
88
97
99
85
95
98
96
88
89
98
90
96
93
86
93
91
91
99
89
96
92
93
86
83
98
90
97
94
99
96
90
97
90
87
98
92
98
97
89
99
93
94
99
95
97
89
93
96
96
94
81
92
95
T
700
741
599
58
386
1518
68
114
795
173
74
68
455
96
719
181
53
97
99
110
1887
72
371
153
145
67
33
402
116
344
136
6286
173
113
300
64
67
711
141
637
239
98
6612
78
152
3231
112
293
87
121
172
146
88
25
128
209
Kg
%T
M
Kg
r
R%
O-Man
O-Man
Shottle
Shottle
Goldwin
O-Man
Laudan
Ramos
Shottle
O-Man
Shottle
Mr.Sam
Goldwin
Goldwin
Jocko Besn
Goldwin
Roumare
O-Man
O-Man
Shottle
Shottle
Goldwin
Goldwin
Shottle
O-Man
Goldwin
Shottle
Lou
Shottle
Blauer
Wizard
O-Man
Manaqer
Goldwin
Shottle
Shottle
Goldwin
Mascol ET
Goldwin
Shottle
Titanic
Talent2
Durham
Laudan
Leopard
Shottle
O-Man
Outside
O-Man
Ramos
Goldwin
Duplex
Stormatic
Goldwin
Goldwin
Alves
Dce
Mr.Burns
Bolton
M.-O-Man
Planet
Bogart
Bolton
Jeeves
O-Man
M.-O-Man
Billion 3
Cricket
Focus
Planet
M.-O-Man
Shottle
Man-O-Man
Super
Planet
Fibrax
Legend
Stol Joc
Xacobeo
M.-O-Man
Legend
Ashlar
Jake
Atwood
M.-O-Man
Dotson
Mascol ET
Gibor
Goldwin
Encino
Jake
Jeeves
Jake
Jeeves
Xacobeo
Legend
Goldwin
Encino
Kramer
O-Man
Encino
Jake
Planet
Jose
Mac
Goldwin
Dotson
Jeeves
Roumare
Baxter 2
Bronco
Jeeves
Stylist
cM
636446
804258
832492
473463
637089
811243
491115
259065
804255
676026
804273
804256
822383
841025
889033
811385
804262
148562
637087
822444
676534
804275
766006
491101
475006
474152
149949
804253
473897
799966
677507
635357
832228
832538
677060
491090
568568
333028
473898
473716
145546
568592
634394
832176
261110
832464
840911
804220
795550
261325
822385
822324
832222
149952
832522
832284
Ote
08
10
10
09
10
08
10
06
10
08
10
10
09
10
05
10
10
09
10
10
08
10
10
10
10
10
10
10
10
06
09
06
07
10
09
10
09
10
10
09
06
10
05
07
09
09
07
09
10
10
09
08
08
10
10
08
c
Ote
nar
.
Čís
lo
57 Elburn
58 Bordun
59 Marsian
60 Planay
61 Blue Bay
62 Borsati
63 Jefrim
64 Orson
65 Maserati
66 Billard
67 Creolo
68 Fidorra
69 Paston
70 Malachit
71 BG E.T.
72 Marinero
73 Sahel
74 Pinto
75 Figo
76 Legalis
77 Sterngold
78 Xeed
79 Mango
80 Lestro
81 Aristotel
82 Jayden
83 Amos
84 Otamendi
85 Dravido
86 Master
87 Marmorall
88 Goldday
89 Emidio
90 Jadon
91 Just Now
92 Jadon
93 Jeduin
94 Xmas
95 Landmark
96 Goldtime
97 Elsass
98 Kuwait
99 ALH Duke
100 Escart
101 Jalas
102 Plan Z
103 Joschua
104 Muskat
105 Goldfieber
106 Dorino
107 Jentin
108 Rolfes
109 Battunqa
110 Butan
111 Jeavon
112 Spanky
Rok
Jmé
no
Poř
adí
TOP Německo RZG 04/2015 H
49
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
VYUŽITÍ SEXOVANÝCH
ID V NĚMECKU
Německo se, jako chovatelsky vyspělá země,
zapojilo do využívání sexovaných ID hned, jakmile
bylo jejich využití ekonomicky výhodné. Možnost
ovlivnit pohlaví narozeného telete dává chovatelům
příležitost navýšit ekonomickou výkonnost chovů.
Aktuálně se sexované ID využívají v drtivé většině
chovů, a to zejména k připouštění jalovic.
Produkce ID, po které se narodí jedinec
požadovaného pohlaví, je založena na separaci spermií nesoucích chromozom X nebo Y.
U holštýnského (mléčného) skotu potřebujeme
získat spermie nesoucí samičí chromozom (X).
U masných plemen naopak vyhledáváme nositele chromozomu Y, po kterém se narodí býčci.
Zjednodušeně je možno říci, že sexace je provedena za pomoci fluorescenčního barviva na základě
množství DNA obsažené ve spermii. V současnosti
dosahuje rychlost separace úrovně 18 tisíc spermií
za sekundu s účinností 90 %.
Přímo v Německu jsou sexované ID produkovány od roku 2012 na stanici GGI/ ST GmbH
v Cloppenburgu. Je zde používána nejmodernější
technologie umožňující vysokou produkci
a spolehlivost výrobního procesu při zachování
maximální hygieny. Na stanici je dodáváno čerstvé
sperma od býků z partnerských organizací, které
se zpracovává čtyřikrát do týdne v trojsměnném
provozu. Zamražené sexované ID jsou expedovány
po 28 dnech karantény.
Jaké jsou důvody využívání sexovaných ID?
• prokázaná redukce počtu mrtvě narozených
telat o 3 -6 % z důvodu snadnějšího průběhu
porodů, puerperia a následného zabřeznutí zejména u prvotelek
• vyšší genetický zisk, protože dochází
k produkci samičího potomstva od nejlepších
krav ve stádě
• krávy s nižší plemennou hodnotou se mohou
využít k produkci kříženců s masnými plemeny,
kteří jsou výhodně zpeněžováni
• navýšení užitkovosti u krav, jejichž první
tele bylo samičího pohlaví
Efekt navýšení užitkovosti byl potvrzen
na souboru 227.000 prvních a druhých laktací
od 113.750 krav. Bylo prokázáno, že pokud se
prvotelce narodí jalovice, navýší to její produkci cca
o 142 kg mléka bez vlivu na obsah mléčných složek.
Také byl prokázán vliv na další laktace – navýšení
o 100 kg mléka. Důležité je i pohlaví druhého
telete. V případě, že byli první dvě narozená telata býčci, byla celková průměrná produkce mléka
o 446 kg nižší, než v případě kdy byly první dva
potomci jalovice.
Vědecké vysvětlení tohoto jevu spočívá ve vlivu
hormonů produkovaných samičím plodem. Tyto
hormony přes placentu ovlivňují receptory v mléčné
žláze matky a příznivě působí na její rozvoj a funkci.
Z těchto důvodů se v Německu hromadně využívají
k připouštění jalovic sexované sperma.
Tabulka č. 1: Efekt navýšení užitkovos• podle pohlaví potomka
50
Potomstvo
1. otelení
býk
býk
Jalovice
jalovice
2. otelení
býk
jalovice
býk
jalovice
Průměrná produkce mléka
1. laktace
2. laktace
7.768
8.345
7.876
8.539
7.940
8.614
7.954
8.605
Celkem
16.113
16.415
16.554
16.559
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Praktické využití v německých chovech
Při precizním dodržení všech pokynů je
zabřezávání, v porovnání s konvenčními ID, sníženo
u jalovic jen o 1 -5 %. V praxi bylo potvrzeno, že
zabřezávání u krav je v porovnání s konvenčními ID
sníženo o 5 – 15 %. Sexované ID obvykle obsahují
2,1 mil. spermií, proto nejsou vhodné pro provádění
embryotransferu, kde je požadováno aspoň 8 mil.
spermií. (Dá se to vyřešit aplikací speciálně vyrobených ID.) Nižší zabřezávání je způsobeno kratší oplozovací schopností sexovaných spermií (cca 10 hodin)
v porovnání s konvenčními ID. Proto je velmi důležitá
inseminace ve správnou dobu. I u sexovných ID je
pravděpodobnost narození požadovaného pohlaví
88 %. Není možné očekávat narození jalovičky se
100 % jistotou.
Jaké jsou hlavní důvody intenzivního využívání
sexovaných ID v SRN?
• navýšení produkce mléka matek v prvních dvou
laktacích
• pokles mrtvě narozených telat, těžkých porodů
a poranění zejména u prvotelek
• následné zlepšení zabřezávání a prodloužení
produkčního věku matek
• rychlejší šlechtitelský pokrok – produkce jalovic
od nejlepších krav ve stádě
• zvýšený potenciál pro prodej jalovic nebo
• produkce telat kříženců s masnými plemeny
u méně hodnotných krav
• efektivnější využívání stájového prostoru, krmiv
a personálu farmy
Všechny tyto faktory, ovlivňující příznivě ekonomiku stáda, vedly v Německu k masivnímu rozšíření
využívání sexovaných ID. Chovatelé si v praxi ověřili
funkčnost výše uvedených závěrů a již při sestavování připařovacích plánů počítají s intenzivním
využitím sexovaného spermatu. Hlavní brzdou ještě
širšího využívání je zvýšená cena sexovaných ID.
S rozvojem technologií a narůstající konkurencí
lze do budoucna počítat s postupným snižováním
konečné ceny pro chovatele, tzn. i se širším využitím
sexovaných ID.
Po zkušenostech ze SRN lze využití sexovaných
ID chovatelům v ČR jen doporučit. Nutná je dokonlá příprava, kvalitní proškolení personálu a přísné
dodržování všech výše uvedených zásad. Výsledný
efekt pak vysoce překonává vynaložené náklady
a úsilí. Využití sexovaných ID se v chovatelsky
vyspělých zemích stává standartní metodou navýšení
ekonomické výkonnosti chovu skotu.
Dr. Ing. Erwin Hasenpusch,
Rinderzucht Schleswig-Holstein e.G. SRN
Přednáška na semináři
konaném 16. 4. 2015 v Kojetíně
Překlad: Ing. Pavel Škrobák,
HANÁ GENETIK, spol. s r. o. ■
TERMOREGULAČNÍ OBAL
Jaké jsou důležité podmínky pro úspěšné
využívání sexovaných ID?
• obecně dobré ukazatele reprodukce (inseminační index 2)
• kvalitní management reprodukce, spolehlivá
detekce říje, kvalitní a proškolený personál
• plemenice zdravé v optimální kondici
• pouze přirozené říje, ne u synchronizačních
programů
Jak provádět přípravu a inseminaci?
• rozmrazovat ve vodní lázni o teplotě 38 °C po
dobu 10 – 12 s (kontrolovat teploměrem a stopkami!!!)
• vždy rozmrazit jen jednu ID
• rozmrazenou a osušenou ID vložit do
předehřátého katetru (využít tubus pro přepravu
katetru udržující stálou teplotu, protože sexované
sperma je velmi citlivé na kolísání teploty; i malé
nedodržení této zásady výrazně snižuje úspěšnost
zabřezávání)
• inseminaci provádět do 5 minut od rozmrazení ID
• inseminaci provádět v poslední třetině říje
Podle německých zkušeností je možno vysledovat
mírné rozdíly v úspěšnosti zabřezávání u jednotlivých plemen skotu (± 2 %). Nutný je pečlivý výběr
ejakulátu. K dalšímu zpracování se používá jen
sperma nejvyšší kvality. U některých býků není
produkované sperma k produkci sexovaných ID
vhodné. Individuální vliv býka na zabřezávání byl
v Německu sledován v intervalu ± 5 %.
51
TERMOREGULAČNÍ TUBUS
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
-0.02 46 0.21
0.19 60 0.30
0.45 30 0.37
0.11 44 0.13
-0.25 28 0.01
-0.08 48 0.05
-0.36 33 -0.08
-0.31 -10 0.13
-0.19 10 0.00
-0.21 57 -0.06
-0.40 -9 0.14
-0.03 18 0.20
5 0.03
-0.35
0.00 30 0.05
-0.35 16 -0.03
-0.49 24 -0.15
0.48 49 0.28
-0.29 25 0.14
0.33 40 0.06
8 -0.17
-0.66
-0.25 17 0.05
-0.25 33 0.06
-0.36 27 0.07
0.20 37 0.19
-0.11 34 -0.15
-0.20 36 0.00
0.24 46 0.15
-0.10 32 0.00
0.24 27 0.17
-0.05 35 0.13
-0.55 25 -0.15
-0.12 57 -0.14
8 0.25
-0.22
-0.59 12 -0.04
-0.07 43 -0.09
-0.19 29 0.04
5 -0.02
-0.02
-0.09 17 0.02
-0.44 -20 -0.07
4 -0.06
-0.59
0.06 27 -0.05
-0.28 10 -0.07
-0.02 24 -0.05
0.28 23 0.19
0.07 13 0.01
6 -0.07
-0.34
0.40 30 0.13
0.12 48 0.00
0.07 17 0.09
0.26 30 0.02
0.20 31 0.18
-0.22 19 -0.02
0.56 48 0.22
0.46 37 0.21
0.15 28 0.04
0.45 29 0.23
59
62
25
40
43
50
48
25
22
58
34
35
33
29
37
44
31
56
14
43
37
52
58
33
23
45
34
35
20
45
50
42
44
53
32
42
3
23
8
45
14
22
17
16
7
23
8
31
16
9
27
30
19
17
15
13
139
133
133
132
132
132
130
130
130
130
129
128
128
128
128
128
127
126
126
126
126
125
125
125
125
124
124
123
123
123
123
123
122
121
121
120
120
120
120
119
119
119
119
119
119
119
119
119
118
118
118
118
118
118
117
117
135
139
115
124
122
129
126
108
108
135
112
117
114
115
117
121
120
130
108
119
118
129
131
119
111
124
120
118
110
125
125
125
121
125
118
122
97
109
96
120
106
108
107
108
100
108
104
118
106
103
115
114
113
110
107
107
etin
y
113
110
127
107
115
116
117
138
123
105
120
111
126
116
116
119
113
102
125
109
123
108
103
112
121
107
97
117
116
111
112
95
114
109
110
109
124
109
126
115
92
116
109
123
109
105
116
106
125
122
108
111
105
102
113
109
127
132
121
117
135
129
122
114
110
97
121
124
109
114
124
120
125
106
117
117
124
102
110
113
126
119
104
116
129
101
98
91
119
94
109
103
129
113
119
116
103
121
118
123
123
116
115
103
118
124
103
109
102
104
122
112
99
94
130
104
106
105
102
142
124
105
123
104
128
118
109
110
100
97
125
101
116
101
98
106
107
97
89
114
103
113
119
103
103
118
105
114
115
105
127
104
106
103
102
119
105
103
115
107
123
123
115
108
109
92
106
111
(R Z
M
RZ
R ZG
B
Kg
%B
T
Kg
%T
M
Kg
R%
r
Dce
cM
Spencer 2
72 88 1168
Mr.Burns
111 90 1022
Goldwin
383 96 -140
Classic PS
326 97 826
Mascol ET
158 95 1248
September
201 97 1322
September
107 93 1641
Malvoy
476 97 404
Shottle
138 91 661
Marshal ET
254 95 1883
Faber
10997 99 619
Ronald
86 93 508
Shottle
96 88 898
Advent-R
597 98 722
Classic PS
117 93 1165
Morty
91 92 1736
Spencer 2
74 86 219
Jocko Besn
632 98 1263
Shottle
1720 99 278
Talent2
103 94 1763
September
73 88 953
Mr.Burns
55 83 1371
Dutch Boy
444 97 1480
Stadel
99 93 480
September
418 98 1063
Laurel
96 90 1324
Rudolph
18033 99 605
September
213 96 1005
Gogo
521 98 167
Classic PS
563 98 954
Classic PS
117 95 1933
Mr.Burns
262 95 1660
Clifhanger
4104 99 658
Talent2
139 95 1674
Uncle Sam
226 93 1204
Talent2
190 97 1131
Lay Out
28538 99 156
Talent2
107 94 609
Lawn Boy
66 83 430
Lichtblick
289 97 1477
Elayo
69 89 535
Colby-Red
88 94 839
Reno 2
103 94 617
Durham
18
6427 99
Reno 2
532 95 190
Major
84 93 872
September
60 82 -64
Rubens
157 96 906
September
176 96 253
September
169 95 195
Lentini RF
3497 99 342
Lightning
3173 99 944
Classic PS
48
162 94
Mr.Burns
203 94 -23
September
30 77 351
Andries
2190 99 -162
Vem
e no
Fidelity
Fidelity
Lawn Boy
Lawn Boy
Malvoy
Elayo
Malvoy
Destry
Destry
Marmax
Talent2
Lightning
Destry
Mr.Burns
Malvoy
Malvoy
Fidelity
Ruacana
Lawn Boy
Malvoy
Mr.Burns
Fiction
Colby-Red
Mr.Burns
Carmano
Ruleto
Jerom
Woody
Destry
Lawn Boy
Lawn Boy
Fiction
Talent2
Elayo
Ralstorm
Elayo
Cadon
Malvoy
Destry
Mr.Burns
Fiction
Carmano
Carmano
Jordan-Red
Carmano
Lawn Boy
Destry
Elayo
Elayo
Dominator
Kian
Rubens
Ruacana
Jerudo
Ruacana
Tribute
Ote
c
E)
917362
599473
473942
923156
917298
832198
917194
599474
923414
258115
916966
923004
923422
832494
917327
599461
917341
996833
923151
917250
473385
148589
297829
917294
599452
917399
922393
917320
917337
996492
926884
923412
802687
597783
832520
471418
915758
917305
917363
917287
917348
917223
917237
831644
917279
917280
261570
927041
597775
926895
922475
916920
917335
149927
148592
916886
Ote
Čís
lo
nar
.
Rok
10
10
10
08
09
07
08
10
10
05
04
07
10
08
09
09
10
09
08
07
09
10
04
08
08
10
03
09
10
08
08
10
05
07
09
08
01
09
10
08
10
08
07
04
08
08
10
08
07
07
03
03
10
10
09
03
Kon
č
1 Morris
2 Fodulo
3 Amor Red
4 Lasse P
5 Malden
6 Elwood
7 Madeira
8 Dertour
9 Detroit
10 Maximo-R
11 Tableau
12 Lightway
13 Dixieland
14 Runi
15 Matip
16 Madorty
17 Geert
18 Rujock
19 Laron P
20 Mallow
21 Bahrain
22 Findus
23 La Crosse
24 Mr Alico
25 Carie
26 Rumiano
27 Jerudo
28 Wolfsblut
29 Desk
30 Lawnclass
31 Levant
32 Falster
33 Taurus
34 Emdaru
35 Ribery
36 Einklang
37 Carmano
38 Maydream
39 Deal P
40 Deedle
41 Fixum
42 Carem
43 Calvados
44 Jotan
45 Casting
46 Nesta
47 Denver-R
48 Elabell
49 Edway
50 Donatelli
51 Kairo
52 Ruleto
53 Rupie
54 Jericho
55 Robi
56 Trigema
Typ
52
Jmé
no
Poř
adí
TOP Německo RZG 04/2015 RED H
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
0.5 1.7 0.8
2.2 0.2 0.4
2.3 -1.1 0.7
2.0 1.4 0.9
2.3 0.2 1.4
1.6 1.3 1.4
0.8 -0.6 0.3
0.1 -0.5 0.1
1.0 1.6 1.2
1.9 0.2 1.9
3.2 -0.2 0.2
1.9 1.3 1.7
2.3 0.6 0.3
1.9 2.9 0.0
1.9 0.1 0.6
2.5 1.7 1.6
0.9 -0.3 0.8
0.7 1.3 0.3
1.7 -0.2 0.8
1.4 0.5 1.6
1.1 0.4 1.3
1.1 0.1 1.2
1.3 0.7 1.2
1.5 0.6 0.6
2.0 -0.3 0.8
0.7 0.6 1.1
1.0 -0.7 0.1
0.4 -0.9 0.0
1.5 -1.5 0.3
1.9 -0.4 1.4
1.0 0.8 1.0
0.6 0.4 0.5
1.2 0.8 0.6
0.7 -1.3 2.3
-0.2 0.4 -0.9
0.2 0.3 0.0
0.5 -1.1 1.3
2.0 0.2 0.5
1.9 0.4 1.3
1.9 2.1 -0.5
1.3 -0.7 -0.3
0.8 1.3 0.8
-0.1 -1.2 1.1
0.6 -0.1 0.9
1.0 1.4 0.2
0.7 0.8 0.0
0.7 0.9 1.4
1.9 0.6 -0.1
1.9 -0.1 1.0
1.3 -0.9 -0.1
0.5
1.3
1.7
1.0
0.6
1.0
1.3
0.6
1.2
0.9
1.9
1.1
0.5
0.8
1.4
1.7
0.1
2.0
1.0
1.3
1.2
0.5
1.8
1.7
1.7
0.4
2.4
0.7
1.2
1.3
0.4
0.7
1.3
2.0
1.2
1.1
1.0
2.8
0.4
0.5
1.4
1.0
1.2
0.1
0.8
0.8
0.9
0.4
1.6
0.7
2.2
1.6
1.2
0.9
1.1
1.2
1.9
1.7
0.8
1.1
2.1
0.9
1.7
1.7
1.7
0.8
1.1
1.3
1.1
1.4
-0.5
1.4
0.0
1.0
1.3
1.6
2.5
0.1
1.2
1.2
0.1
0.9
1.7
2.3
0.9
0.3
2.4
1.8
-0.1
0.9
1.3
1.1
1.0
1.3
0.1
1.5
0.8
0.9
-0.2
0.8
1.3
2.0
1.8
2.4
2.5
2.3
0.6
0.0
1.8
2.4
2.5
2.7
2.1
2.4
1.8
3.2
1.0
1.1
1.6
2.0
1.6
1.4
1.8
1.6
1.8
1.2
0.6
0.0
0.8
2.0
1.5
0.8
1.5
1.2
-0.5
0.2
0.7
1.8
2.2
1.9
0.7
1.4
0.1
0.9
1.3
0.8
1.5
1.6
1.9
0.7
acit
a
1.1
2.0
1.9
2.8
0.5
1.1
1.8
2.7
1.8
1.1
1.6
1.5
1.7
1.7
1.1
1.0
0.2
1.7
2.0
2.0
2.7
1.2
1.8
1.7
3.2
0.0
-0.5
1.7
2.4
1.4
0.1
-0.6
0.8
2.9
2.1
2.0
2.1
3.3
2.7
1.2
1.6
1.3
1.9
1.1
0.9
0.9
1.5
0.6
1.7
2.8
K ap
dy
91
89
93
89
93
91
88
90
91
86
89
87
92
92
91
91
93
91
91
91
90
91
89
91
91
93
93
90
89
91
90
91
91
89
88
94
91
91
88
84
93
89
90
90
89
90
92
87
91
93
Vem
e no
33 41 0.00 -0.02 1005
28 55 0.00 0.20 777
20 10 0.28 0.26 -200
26 41 -0.01 0.01 722
44 21 0.04 -0.28 1165
27 109 0.01 0.83 885
49 20 0.11 -0.32 1159
29 56 0.31 0.58 205
20 37 0.14 0.31 266
32 45 0.17 0.25 521
14 23 -0.03 0.06 505
29 17 -0.02 -0.27 991
27 36 0.01 0.00 836
28 25 0.05 -0.06 729
33 33 -0.06 -0.19 1252
25 32 -0.06 -0.06 942
55 55 0.13 0.00 1340
27 25 -0.04 -0.18 971
32 18 0.12 -0.05 600
4 0.08 0.03 274
15
32 26 -0.04 -0.23 1179
52
27 49 0.28 0.50
40 48 0.02 -0.02 1174
23 32 0.14 0.19 328
14 13 -0.14 -0.23 820
37 51 0.21 0.34 618
46 13 0.04 -0.48 1355
39 31 0.30 0.20 373
27 18 -0.07 -0.32 1000
29 20 0.00 -0.23 928
63 41 0.15 -0.23 1540
49 71 0.24 0.41 830
18 27 0.05 0.10 445
1 -0.02 -0.08 158
2
43 35 0.04 -0.12 1326
42 45 0.06 -0.04 1109
12 30 0.35 0.62 -502
81
-13 -14 -0.16 -0.17
20 26 0.00 0.02 625
29 31 -0.20 -0.29 1451
25 29 0.23 0.25 166
28 46 -0.04 -0.02 836
35 37 -0.01 -0.07 959
32 28 0.21 0.12 445
41 47 0.15 0.12 911
35 60 0.06 0.25 933
24 40 0.11 0.26 465
30 29 0.15 0.03 422
5 -0.11 -0.54 1345
33
24 26 0.13 0.12 370
Por
o
M
Kg
%B
%T
B
Kg
T
L
40
39
26
33
46
52
51
45
30
43
18
30
34
33
37
30
66
30
36
16
35
41
49
31
14
50
46
48
28
31
70
66
24
2
49
50
24
-18
25
31
34
36
41
39
51
48
34
37
30
30
Kg
95
85
87
84
86
87
94
94
94
95
88
95
91
95
95
91
95
95
90
90
95
95
94
95
95
89
95
95
82
95
95
95
95
90
91
94
95
95
95
95
95
90
93
94
95
95
95
82
84
85
S om
atik
a
D lo
uho
věk
.
Plo
dno
st
Typ
179
178
178
176
176
176
175
173
173
173
172
172
171
171
171
169
168
168
167
167
167
167
166
166
165
164
164
164
163
163
163
163
163
162
162
162
162
162
162
162
162
161
161
161
161
161
161
160
160
160
INE
O-Man Just
Planet
Roumare
Shottle
Mascol
Shottle
Bolton
Trent
Givenchy
Shottle
Bolton
O-Man Just
Mascol
Shottle
Buckeye
Baxter
Lorak
Hershel
Bolton
O-Man Just
Shottle
O-Man Just
Jocko Besn
Form Bret
O-Man Just
Goldwyn
O-Man Just
O-Man Just
Boliver
Lancelot
Raul Valen
Roumare
Dane
Ramos
Trent
Saturn
Negundo
Champion
Manager Mt
O-Man Just
Shottle
Restell
Restell
Ramos
O-Man Just
Bolton
Frosty
V Eaton
Ramos
Surplus
ISU
cM
Ote
c
Frosty
Freddie
Massey
Via Thelo
Gerard
Garrett
Randview
Mascol
Tartare
Bolton
Super
Ramos
M-O-Man
Usonet Fin
Planet
Super
O-Man Just
O-Man Just
M-O-Man
Cassino
Stol Joc
Bolton
Shottle
Mascol
Shottle
M-O-Man
Planet
Roumare
Dorcy
Toystory
Stol Joc
Planet
O-Man Just
Jeeves
Surplus
O-Man Just
Mascol
Goldwyn
Roumare
Bolton
Randview
Frosty
Frosty
Frosty
Bolton
Planet
M-O-Man
Virzil
Offroad
Vosac Man
R%
1 Drance Isy
2 Galaxy Fre
3 Vh Miracle
4 Felikan
5 Genesis
6 Brewmaster
7 Enziba
8 Bridgeport
9 Etolon
10 Cypripede
11 Day
12 Surefire
13 Finger
14 Elninio
15 Ehman Isy
16 Epic Gener
17 Via Thelo
18 Voladi Man
19 Famous Man
20 Franz 655
21 Duga Isy
22 Dunhill
23 Dt Benito
24 Massey
25 Caesar
26 Lexor
27 Eponin
28 Diester
29 Adidas
30 Carthe Isy
31 Dayel Isy
32 Edelweiss
33 Vexel Man
34 Abraham W
35 Careym
36 Apheli
37 Boz Mcol
38 Black Gld
39 Camary Isy
40 Dyonne
41 Donovan
42 Dreton
43 Doudou Isy
44 Crescendo
45 Dolton
46 Espinel
47 Fiver
48 Douvezy
49 Rowby
50 Flipenz
Ote
Jmé
no
Poř
adí
Seznam prověřených býků dle ISU - Francie 4/2015 H
53
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
33 43 0.19 0.29 303
22 24 0.00 -0.07 588
31 -21 0.24 -0.34 295
46 39 -0.04 -0.22 1560
-8 20 0.18 0.61 -741
27 55 0.06 0.28 686
46 45 0.01 -0.12 1452
34 36 -0.02 -0.14 1172
28 47 0.06 0.23 688
37 45 -0.02 -0.06 1268
12 27 0.00 0.11 386
3 0.12 -0.31 670
26
15 20 0.08 0.13 203
36 45 0.11 0.11 941
42 49 0.31 0.30 430
22 25 0.11 0.12 404
32 67 -0.03 0.24 1094
10 13 -0.05 -0.08 426
44 21 -0.05 -0.44 1547
18 43 0.14 0.43 172
21 21 -0.07 -0.15 852
34 58 0.22 0.39 491
28 36 0.10 0.11 590
7 38 0.02 0.31 105
36 31 0.11 0.02 625
47 23 0.09 -0.31 1236
4 0.17 -0.15 498
30
38 53 0.03 0.09 1098
0 0.13 -0.10 224
20
27 23 -0.09 -0.30 1078
28 79 0.19 0.72 272
-6 -8 -0.02 -0.06 -269
27 21 -0.09 -0.31 1170
29 42 0.06 0.01 806
51 32 -0.10 -0.59 1952
36 48 0.28 0.37 411
23 31 0.11 0.14 407
30 13 -0.01 -0.32 1031
33 22 0.20 0.01 521
29 25 0.10 -0.04 643
15 18 0.02 -0.01 363
17 29 0.10 0.23 271
18 -6 0.49 0.27 -569
17 14 0.01 -0.08 494
34 36 0.14 0.16 704
21 22 0.15 0.19 220
36 22 0.15 -0.04 654
24 12 0.12 -0.05 416
24 34 0.18 0.28 288
48 44 0.10 -0.12 1378
90
89
91
93
92
92
91
91
90
87
92
93
86
90
92
92
90
91
85
88
93
91
92
88
91
91
87
87
91
90
91
91
92
90
92
93
91
89
91
86
94
93
87
86
89
90
90
91
91
89
0.3 2.3 0.6
0.8 1.9 0.3
0.8 0.3 0.4
0.3 0.5 0.8
2.0 -1.2 1.1
0.6 0.7 0.2
1.0 0.9 0.5
0.8 -0.3 0.8
0.8 -0.3 1.0
1.4 2.9 1.8
0.5 0.7 -0.1
1.4 -0.6 0.0
1.4 0.9 1.3
0.8 1.5 0.5
0.9 -0.2 -0.3
0.9 0.2 -0.3
1.6 -0.5 -0.1
0.8 0.2 -0.3
1.1 3.5 1.2
0.9 0.5 1.1
1.9 3.3 1.8
0.7 0.5 0.7
1.4 -0.2 1.1
2.1 1.0 1.0
0.8 1.5 1.8
-0.2 -0.6 -1.0
1.4 1.4 1.0
1.1 -1.5 -0.8
1.8 1.3 1.5
1.2 0.7 0.9
0.9 0.5 0.3
1.6 0.7 -0.4
0.3 0.7 -0.4
1.7 1.4 -0.3
0.4 0.7 -0.3
-0.1 0.8 0.6
0.2 0.2 0.3
1.9 1.1 0.7
2.2 1.5 0.7
1.0 2.3 1.0
1.2 -1.0 0.1
1.1 -0.2 1.3
1.6 0.4 1.0
1.6 1.4 0.5
0.9 0.8 -0.7
2.4 -0.3 -0.3
1.3 -0.7 0.3
1.1 0.7 0.1
0.6 0.4 0.3
1.3 1.2 0.8
0.4
0.5
0.6
1.2
1.6
0.5
0.4
1.5
0.8
1.1
0.9
1.2
1.2
0.5
0.0
1.9
1.8
2.1
0.2
0.6
0.9
0.5
0.9
1.2
0.2
0.6
0.4
0.6
0.8
0.3
-0.1
1.2
1.4
0.5
0.7
0.1
0.7
1.3
0.8
0.5
2.4
1.3
0.5
1.6
0.6
0.5
0.2
1.0
0.7
0.2
-0.4
0.7
1.9
0.8
1.1
1.7
0.7
1.9
1.4
-0.5
2.3
2.3
1.1
0.8
0.5
2.0
-0.2
1.9
-0.8
0.3
-0.3
-1.0
1.2
1.2
-0.5
1.5
0.2
1.1
0.7
1.4
0.0
1.8
1.0
-0.4
0.8
0.6
0.6
0.7
-0.5
0.9
2.7
1.0
-0.2
-0.2
1.4
0.4
0.6
1.2
1.9
-1.1
1.2
1.4
0.9
0.8
1.7
0.8
1.3
0.9
1.0
2.8
0.6
0.9
2.0
1.3
0.5
0.6
1.0
0.5
2.5
1.4
3.3
1.0
1.5
2.4
1.9
-0.8
2.0
0.0
2.5
1.6
1.0
1.3
0.3
1.6
0.4
0.5
0.4
2.1
2.5
2.0
0.7
1.4
1.8
1.9
0.6
1.6
0.9
1.1
0.7
1.8
acit
a
Kon
če t
iny
2.0
1.7
0.9
0.5
3.3
1.3
0.4
0.8
0.9
-0.5
2.6
1.3
1.5
0.8
1.2
1.6
1.9
2.9
1.1
1.5
2.1
2.1
0.4
1.7
0.8
0.6
1.6
1.7
0.9
1.1
1.1
2.7
1.7
1.4
-0.2
0.9
1.9
0.2
1.2
0.9
1.1
1.6
1.6
2.7
0.5
1.4
1.2
1.2
0.7
0.1
K ap
dy
Por
o
M
Kg
%B
%T
B
Kg
T
L
44
26
27
51
1
39
53
39
38
45
18
26
20
46
55
28
45
11
45
30
23
49
36
16
43
50
31
48
20
29
48
-8
28
37
52
49
30
30
39
34
18
24
23
19
43
27
41
27
33
56
Kg
85
89
92
93
94
95
90
93
94
95
95
80
95
88
89
89
95
95
95
95
95
95
83
85
87
95
95
95
88
89
89
90
92
93
93
94
95
95
95
95
95
95
95
95
81
82
87
87
88
88
Vem
e no
160
160
160
160
160
160
159
159
159
159
159
158
158
157
157
157
157
157
157
157
157
157
156
156
156
156
156
156
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
154
154
154
154
154
154
S om
atik
a
D lo
uho
věk
.
Plo
dno
st
Typ
Pagewire
O-Man Just
Finley
Toystory
Melkior Bw
Marion
Oliver
O-Man Just
Garter
Finley
Mtoto
Randview
Negundo
Maxwell
O-Man Just
Form Bret
Rolex Lat
Ford
Fbi
O-Man Just
Dutch Boy
Hershel
Bolton
Baxter
Roumare
O-Man Just
Shottle
Bolton
Toystory
Frosty
Fbi
Rudolph
Mascol
Ford
Lancelot
Marsh Mara
Encino
O-Man Just
Randview
Shottle
Shottle
Mascol
Stormatic
Lord Lily
Jose
Pagewire
Bolton
Classic
Goldwyn
O-Man Just
ISU
cM
Ote
c
Ote
Otto Cr
Maxwell
Randview
Planet
Manager
Tartare
Via Thelo
Planet
Mascol
Roumare
O-Man Just
Vagan Lct
Shottle
Bogart Mac
Maxwell
Planet
Bolton
Shottle
Stol Joc
Bolton
Manager Mt
O-Man Just
M-O-Man
Super
Dots. Tom
Surplus
Stol Joc
Planet
Destry
Paxton All
Oman Jake
O-Man Just
Tuf&ac
Toystory
Marion
O-Man Just
Gibor
Pagewire
Usonet Fin
Sidney
Planet
Million
Roumare
Jesther
M-O-Man
M-O-Man
Planet
Fiction
Planet
Maxwell
INE
51 Fried Isy
52 Cheddar
53 Dyonisos
54 Facecy Eba
55 Affix Ger
56 Escobar
57 Flambeur
58 Forho Isy
59 Bingo Dot
60 Carcan
61 Annex
62 Feuilleton
63 Avic Sho
64 Fan Isy
65 Coldy Max
66 Ecoyne Isy
67 Citroen
68 Bitansho
69 Demion
70 Dordogne
71 Afran Ger
72 Vaucluse
73 Fidjien G
74 Ferival
75 Flow
76 Crater Isy
77 Efeb Isy
78 Electorat
79 Prince Red
80 Foxtro Isy
81 Fantom Isy
82 Initiate
83 Domic Isy
84 Creol Toy
85 Breuil Mr
86 Loydie
87 Ecru
88 Domien
89 Faniville
90 Edgar
91 Evasion
92 Ermes
93 Cabaret
94 Tempeuro
95 Elizay
96 Flyboy Isy
97 Elfe
98 Felmo Red
99 Eminence
100 Cosinus
R%
54
Jmé
no
Poř
adí
Seznam prověřených býků dle ISU - Francie 4/2015 H
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
REPRODUKCE V CHOVECH PRASAT,
PROBLEMATIKA MLÉČNÉ ŽLÁZY PRASNIC
Správně zvládnutá reprodukce v chovech prasat
je limitujícím faktorem ekonomické rentability ve
výrobě vepřového masa. Hlavní předpoklady úspěchu
v reprodukci jsou tyto:
• gene•ka
• ustájení a zoohygiena
• voda, výživa a správná kondice prasnic ve
všech fázích reprodukčního cyklu
• příprava prasniček
• zdravotní stav
• organizace provozu, inseminace a ošetřovatelská péče
Velmi důležité je op•mální rozložení parit (pořadí
porodu) ve stádě. Nejvýkonnější parity jsou tře• až
pátá, tyto plemenice by měly tvořit 50-55% stáda.
Porody prasniček by měly představovat 22-25%, na
druhém porodu by mělo být 20% prasnic, po šestém
vrhu by mělo zastoupení výrazně klesat. Cílem je
dosáhnout, aby průměr stáda se blížil ke čtyřem dosaženým porodům. Op•mální rozložení parit má mimo
jiné značný dopad na imunitní výbavu potomstva,
víme, že selata od nejmladších a nejstarších plemenic mají tuto výbavu nejnižší, což mát dopad nejen
na zdravotní stav potomstva a následně také na produkční výkonnost (přírůstky, konverze).
Naprosto zásadní a v mnohých chovech doposud podceňovaná záležitost je příprava prasniček.
Prasnička je nejdůležitější zvíře v každém stádě,
poněvadž je nositelkou gene•ckého pokroku. Je to
zvíře mladé a nemusí mít plně vyvinutý imunitní systém či tento systém se nesetkal s dostatkem an•genních impulsů (např. setkání s patogenními zárodky).
Nákup nových prasniček do chovu pak představuje
značné riziko zavlečení nové infekce. Rovněž potomstvo prasniček je zranitelnější a může být zdrojem infekcí. Hmotnost selat od prvniček je při narození nižší
a přírůstky a parametry užitkovos• jsou v průběhu
předvýkrmu a výkrmu horší než u potomstva od
starších prasnic. Vysoká brakace ve stádě má tedy
nega•vní dopad na výši ztrát a výkonnost potomstva.
Příprava prasniček je důležitá ve všech fázích jejího vývoje a má zásadní vliv na její celoživotní výkonnost. Nega•vní vliv má například používání mléčných
náhražek během období sání, protože v mléce matek
jsou faktory působící na op•mální rozvoj reprodukčních orgánů. Rovněž působení mykotoxinů, zej-
55
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
56
ména ZEN (zearalenon) má nega•vní dopad na tento
rozvoj a budoucí reprodukční výkonnost.
Při odchovu prasniček dáváme důraz na dostatek
prostoru a kvalitní podlahu, aby u nich došlo k op•málnímu rozvoji pohybového aparátu. Komfortní přístup
ke kvalitnímu krmivu a kvalitní vodě stále není všude
samozřejmos•, stejně tak hygiena prostředí (teplota,
vlhkost, proudění vzduchu) není vždy op•mální.
Prasničky doporučujeme nakupovat z chovů
s vysokým zdravotním statusem, nejlépe z SPF farem. Ani SPF farmy však nezaručují prodej prasniček
bez infekcí, jako jsou např. salmonely, streptokoky,
H. parasuis, Lawsonia intracellularis. Je proto nutné znát zdravotní status stáda odkud nakupujeme
a důležitá je vzájemná důvěra a komunikace mezi
obchodními partnery. Je celkem běžné, že zásilku
prasniček nedoprovází veterinární potvrzení a odběratel např. neví nic o např. PRRS statusu farmy původu
a nakoupených prasniček.
Op•mální protokol
okol naskladnění nových
prasniček zahrnuje karanténu čili izolaci,
me, zda jsme nakouběhem které si ověříme,
vé prasničky či zda
pili skutečně zdravé
eventuálně nedošlo k jejich infekci
během transportu. Karanténa
udoucí
by měla být mimo budoucí
chov a její délka by měla
na
být
přizpůsobena
konkrétní
situacii
a dle zvážení možných rizik. Po
karanténě
by
měla následovat
fáze
adaptace,
s• farmy
kdy na oddělené čás•
namujeme
nová zvířata seznamujeme
u (normáls faremní mikroflórou
ní i patogenní). Technicky
echnicky to
provedeme tak, že
e k novým
prasničkám přidáme
me ta prasata,
u kterých předpokládáme
kládáme nejvyšší vylučování infektů
nfektů (to jsou
obyčejně prasata z předvýkrmu)
a dále vyřazené prasnice.
asnice. Můžeme
také použít materiály
teriály obsahující choroboplodné zárodky jako
např. trus od průjmujících
mujících prasat
či materiály nasáklé
áklé slinami. Po
tomto období trvajícím
ícím 4-6 týdnů
následuje odpočinková
ová fáze, zdroje infektů odstraníme
íme a prasničky
necháme v klidu, aby mohly po
předchozím promoření
ření dobře za-
reagovat imunitními reakcemi. Rovněž tato fáze by
měla trvat nejméně 4 týdny, na jejím konci by měla být
tato skupina v imunitní rovnováze a s dobrou imunitní výbavou, kterou předají v kolostru a mléce svým
selatům. Tento proces je sice organizačně i časově
náročný, snižujeme ale značně riziko zavlečení nových
infekcí do chovu a vytváříme předpoklad pro využi•
gene•ckého potenciálu prasniček. Na mnohých
farmách prasničky přicházejí krátce před zapuštěním
a nejsou schopny se rychle přizpůsobit novému prostředí, procento jejich vyřazování je z nejrůznějších
důvodů vysoké a rovněž brakace po prvním porodu
je vysoká. Víme přece, že každý z nás, aby uspěl, se
musí na nový úkol dostatečně připravit či postupně se
přizpůsobit novým podmínkám a to samé pla• i pro
prasničky. Určitý adaptační program bychom měli vytvořit i v případě, že si prasničky připravujeme sami,
zvláště když jsou odchovávány v jiné lokalitě.
Vakcinační programy jsou důležitým
nástroji ak•vní ttvorby zdraví. Naprostou samo
samozřejmos• musí
být vakc
vakcinace prasniček
pro• parvoviróze,
parv
op•mální načas
načasování je vakcinovat 26
26. týden s revakcinací 29. týden stáří,
aby měly prasničky
dost času k vytvoření
im
imunity před zapuštěním (34. týden). Případná
dřívější vakcinace musí být
podložena kontrolou pro•látek pro•
parvovir
parvoviróze, pokud tyto
jsou u p
prasniček přítomny, je možná
mož
interference
pro•látek a vakcinačního
an•genu s následkem snížené účinn
účinnos• vakcinace.
Vakcinaci pr
pro• parovoviróze
je vhodné ko
kombinovat s vakcinací pro• července v jedné vakcíně, pro kombinaci
s dalšími va
vakcínami buďme
opatrní zejm
zejména v případě
živých vakcín
vak
(PPRRS vakcíny). Dbejme
Dbe
na to, aby
intervaly me
mezi jednotlivými
vakcinacemi byly m
minimálně 2 týdny a dále na správné provedení vakcinací a správné skladování
s
vakcín.
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Již několikrát jsem se setkal s •m, že chovatelé, kteří
nakoupili prasničky z SPF chovu se domnívali, že tato
vakcinace není nutná a pak byli nepříjemně překvapeni nega•vními dopady této infekce. Původce parvovirózy je velmi odolný virus, který se vyskytuje všude
s prasaty a žádný chov nedeklaruje status prostý této
infekce. Hlavními příznaky parvovirózy jsou pravidelné i nepravidelné přebíhání, více mumií různého stáří
ve vrhu, prodloužené březos•, zmetání bývá spíše
výjimečně. Na fotografii jsou různě velké mumifikované plody - parvoviróza prasat.
Vakcinační program bychom měli vytvořit vždy na
míru pro konkrétní farmu a průběžně vyhodnocovat
účinnost vakcinací. Zvláště v případě infekcí PRRS
nemůžeme spoléhat jen na účinek vakcín, který je
v případě živých i inak•vovaných vakcín mnohdy
problema•cký, ale pro úspěšnou kontrolu tohoto
stále častého problému musíme zavést i další opatření
včetně již zmíněné karantény a adaptace dovážených
prasniček.
Při zařazování prasniček do chovu musíme hodno•t řadu kritérií a to zejména: rámec a celkový
výraz prasničky, kvalitu konče•n, vnějších pohlavních
orgánů a mléčné žlázy. Současný požadavek je, aby
měla prasnička na každé liště nejméně 7 funkčních
struků. Důležitou vlastnos• vemene je taková
vzdálenost mléčných lišt, aby obě lišty byly při kojení
pro sající selata dostupné. Současný průměr prasniček
Topigs Norsvin je 15,5 struků, znamená to tedy, že
většina prasniček má na každé liště již 8 struků. Zdravá a výkonná mléčná žláza je limitujícím faktorem
úspěšného odchovu selat. Čím víc prasnice odchová
vlastních selat, •m je lepší ekonomický výsledek,
protože náhradní matky a mléčné náhražky vlastní matku nenahradí. Vyrovnávání vrhů a přendávání
selat je náročná záležitost a ne vždy je prováděna
dobře. Brzy po porodu a to za 12 až 24h se vytvoří
hierarchie u struku, to znamená, že stejná selata
využívají svůj vlastní struk. Nejsilnější selata a selata
dříve narozená si vybírají přední struky, které mívají
nejvíce mléka a také proto, že zde je bezpečněji než
u zadních struků. Přední struky jsou mléčnější nejen
proto, že tato oblast vemene je lépe prokrvena, ale
také proto, že intenzivní s•mulace vede k vyšší produkci mléka v konkrétní mléčné žláze. Jednoduše
řečeno poptávka s•muluje nabídku, výkonnost
konkrétní mléčné žlázy je tedy dána interakcí matky a mláděte. Mléčné žlázy, ze kterých selata nepijí,
podléhají regresi – zmenšují se a ty mléčné žlázy, které
nejsou selaty u prvniček využívány už na dalších laktacích budou méně výkonné. Je tedy velmi důležité,
aby z hlediska celoživotní mléčné výkonnos• prvorodičky odchovaly co nejvíce selat vzhledem k počtu
struků jejich vemene. Zde pla• výše zmíněná dobrá
příprava prasniček a kvalitní výživa a správné rozdojování během laktace, aby prvničky neztra•ly výrazně na své hmotnos•. Jde o prevenci tzv. syndromu
druhého vrhu. Další důležitý poznatek je, že pokud
struk není používán zhruba jeden den po porodu
a poté je sán, jeho výkonnost již není tak vysoká jako
kdyby byl využíván od začátku. Není-li pak určitý struk
využit do tří dnů po porodu, produkce mléka v této
mléčné žláze je pro danou laktaci ztracena a v případě
prvničky toto pla• i pro další laktace. Na fotografii č. 2
je vemeno prasnice na druhé laktaci, dobře jsou vidět
dvě zmenšená vemínka, tyto mléčné žlázy nebyly velmi pravděpodobně na předchozí laktaci využívány.
Úspěch v reprodukci je velice komplexní záležitost,
ve svém příspěvku jsem naznačil jen některé aspekty
se zaměřením na prasničky, jejich přípravu a správnou
adaptaci. Péči o rozvoj a zdraví mléčné žlázy musíme
věnovat náležitou pozornost. Vyřazování prvniček 57
a prasnic z důvodu nízké funkčnos• mléčné žlázy je
vysoké a spolu s reprodukčními poruchami a onemocněním konče•n patří k nejčastějším důvodům
brakace v našich chovech.
MVDr. Jiří Malášek, Topigs Norsvin CZ
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Plemenné hodnoty kanců mateřských plemen k 12.5.2014
PLEMENO ČESKÉ BÍLÉ UŠLECHTILÉ
Registr
kance
Datum
narození
StruMHS
ky
ESR
Vlastní užitkovost
přír.
Plemenná hodnota
test
špek
% LS
přír.
%
HMČ
%
repr.
%
CPH
so
%
CPH TOP
ISK
SPT 38
25.9.2014 8/8
R
CD
809
1311
0.66
65.8
52.2
5
1.01
50
2.62 15
2375
2.4
5 V.Meziříčí
EDL 22
15.8.2014 8/8
R
CD
847
1339
0.57
66.4
67.3
1
2.17
1
2.14 50
2371
2.4
5 Brná
BLX 32
18.1.2014 7/8
R
CD
741
1000
0.56
65.5
42.5
15
1.23
25
2.79 10
2336
2.3
5 V.Meziříčí
FMB 45
21.3.2014 8/8
8.8
CD
868
1328
0.55
66.6
62.5
1
1.95
1
2.14 50
2288
2.1
5 Brná
ATP 23
16.7.2014 8/8
R
DD
819
1429
0.62
65.1
45.3
10
0.99
55
2.64 15
2281
2.1
5 Kout na Š.
EDL 21
17.8.2014 9/9
R
CD
812
1206
0.52
66.6
58.3
1
2.20
1
2.14 50
2236
1.9
5 V.Meziříčí
ALI 27
12.2.2014 8/9
R
CD
797
1116
0.52
66.4
29.3
55
1.18
30
2.68 10
2066
1.2
15 Kout na Š.
FMB 38
13.10.2012 8/8
R
CD
815
1431
0.63
65.8
51.9
5
1.13
35
2.06 60
2047
1.2
15 Kout na Š.
BBY 46
22.8.2013 7/7
R
CD
771
1338
0.64
64.0
48.4
5
1.42
15
1.97 70
1952
0.8
20 Brná
DMD 23
14.6.2014 7/8
R
CD
807
1164
0.57
66.4
40.3
15
1.78
5
2.14 50
1943
0.8
25 V. Meziříčí
BIK 23
30.5.2013 7/8
R
DD
796
1324
0.47
67.5
38.3
20
2.22
1
2.14 50
1931
0.7
25 V. Meziříčí
807
1271
0.57
66.0 48.75
*
1.57
*
2.31
2166
1.6
Průměr za plemeno ČBU
*
*
PLEMENO ČESKÁ LANDRASE
Registr
kance
Datum
narození
StruMHS
ky
ESR
Vlastní užitkovost
přír.
Plemenná hodnota
test
špek
% LS
přír.
%
HMČ
%
repr.
CPH
%
so
%
CPH TOP
ISK
LBB 50
9.5.2014 8/8
R
820
1359
0.63
64.4
66.9
5
1.18
10
2.61
10
2205
2.3
1 V.Meziříčí
ASE 30
13.6.2014 8/9
R
825
1323
0.70
64.0
57.3
15
0.99
25
2.78
5
2150
2.1
5 Kout na Š.
SKI 37
7.12.2013 8/8
R
832
1365
0.63
64.1
76.6
1
0.97
25
2.22
35
2132
2.0
5 Brná
BKO 23
21.12.2013 7/8
R
826
1403
0.73
63.4
65.5
5
0.84
45
2.41
20
2073
1.8
5 Brná
LBB 43
28.8.2013 8/8
R
789
1188
0.74
64.1
54.6
20
0.83
50
2.54
15
1991
1.5
10 Kout na Š.
FLB 30
20.8.2009 7/7
R
738
1161
0.68
63.6
38.9
65
0.43
95
2.91
5
1952
1.3
10 V. Meziříčí
ASE 33
26.9.2014 7/8
R
800
1186
0.74
64.1
62.6
10
1.14
10
2.18
40
1935
1.3
15 V. Meziříčí
LBB 38
1.7.2013 8/7
R
812
1275
0.68
64.2
54.2
25
1.05
15
2.25
35
1854
0.9
20 V. Meziříčí
19.3.2011 7/7
R
973
1787
0.82
63.0
50.6
30
0.97
25
2.21
35
1786
0.7
30 Kout na Š.
824
1339
0.71
63.9 58.58
*
0.93
*
2.46
*
2009
1.5
NEO 69
Průměr za plemeno ČL
PLEMENO PŘEŠTICKÉ
Registr
kance
Datum
narození
StruMHS
ky
ESR
Č E R N O S T R A K AT É - G E N E T I C K Ý
Vlastní užitkovost
přír.
test
ZDROJ
Plemenná hodnota
špek
% LS
přír.
%
HMČ
%
repr.
*
%
CPH
so
%
CPH TOP
ISK
SOK 297
2.1.2014 8/8
R
654
0
1.00
61.8
Kout na Š.
PIT 24
5.1.2014 7/7
R
700
0
0.98
61.3
Kout na Š.
MSP 33
4.6.2014 8/7
R
667
0
0.92
61.8
Kout na Š.
58
Ing. Iva Šimáčková Pracovnice plemenné knihy
CHOVSERVIS a.s [email protected] n
CHOVATELSKÉ LISTY 1/2015
Plemenné hodnoty kanců otcovských plemen k 12.5.2014
PLEMENO DUROC
Vlastní užitkovost
StruMHS
ky
Plemen. hodnota
Registr
kance
Datum
narození
DOX 21
14.12.2013
7/7
R
774
1185
0.51
66.9
93.2
10
3.16
1
1952
2.8
1 V.Meziříčí
CPT 33
24.8.2012
7/6
R
837
1387
0.50
69.3
90.1
15
2.80
5
1826
2.4
1 Brná
DOX 22
7.7.2014
6/7
R
767
1227
0.45
67.8
76.4
40
3.37
1
1783
2.2
1 V.Meziříčí
COW 49
13.3.2013
6/6
R
782
1357
0.68
66.0
67.4
60
2.84
5
1540
1.3
10 Kout na Š.
AMG 33
6.1.2013
6/7
R
829
1219
0.58
66.8
88.0
15
1.43
30
1480
1.1
15 Brná
798
1275
0.54
67.4
83.0
*
2.72
*
1716
2.0
CPH
so
%
CPH TOP
přír.
Průměr za plemeno D
test
špek
% LS
přír.
%
HMČ
so
%
CPH TOP
CPH
%
ISK
*
PLEMENO PIETRAIN
Registr
kance
Datum
narození
StruMHS
ky
Vlastní užitkovost
přír.
test
špek
Plemen. hodnota
% LS
přír.
%
HMČ
%
ISK
MLD 31
13.7.2013
7/7
R
755
1171
0.49
68.3
92.0
1
1.82
10
1622
3.0
1 Kout na Š.
MLD 32
13.7.2013
6/7
R
710
1086
0.46
68.5
72.1
5
2.35
1
1488
2.4
1 Kout na Š.
WLD 22
18.6.2014
7/7
R
760
1258
0.54
67.0
82.9
5
1.73
10
1483
2.4
1 Brná
WLD 21
18.6.2014
7/7
R
701
1091
0.47
67.5
59.4
20
2.15
1
1274
1.6
5 Kout na Š.
NIO 31
12.7.2013
7/7
R
796
1314
0.51
67.6
63.2
15
1.56
30
1187
1.3
10 Brná
MLD 29
12.1.2013
7/7
R
715
1159
0.57
67.4
63.5
15
1.53
35
1185
1.3
10 Kout na Š.
X-MLD 255
13.6.2014
7/7
R
713
1268
0.49
67.0
62.8
15
1.58
30
1185
1.3
10 Brná
WLD 2
22.1.2013
7/7
R
IMPORT RAKOUSKO
Otcovské linie
Linie 38
Linie 48
Dánský Duroc
736
ISK
1192
Prům. přírůstek
od naroz. (g)
ks
0.50
prům.
% LM
Brná
15
751
66.9
Kout n. Š.
11
751
66.9
V. Meziříčí
5
752
66.3
Brná
8
751
66.9
V. Meziříčí
4
749
66.5
Brná
20
V. Meziříčí
27
67.6
70.8
*
1.82
*
Linie
Program TOPIGS
Průměr za plemeno PN
Brná
1346
ISK
1.9
*
ks
Brná
7
Kout n. Š.
5
Linie TEMPO
Kout n. Š.
5
B Linie
V. Meziříčí
3
Linie
TALENT
PIC 337
Brná
3
59
Plemenný kanec otcovské linie 38 Hybor 38 1238 s 67,9 % LM
2015
Termíny akcí:
11.6.
18.6.
18.6.
25.6.
25. - 28.6.
4.9.
18.-19.9.
6.10.
13.10.
20.10.
13.11.
19.11.
20.11.
20.11.
25.11.
26.11.
27.11.
Zemědělský den Mžany
Chovatelský den Stará Paka
Chovatelský den ve Zdislavicích
Zemědělská výstava v Kralovicích
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně
PRIM Chomu"ce
Královéhradecké krajské dožínky
Ne#n - setkání chovatelů prasat s nabídkou pl. kanců - oblast Vysočina
Bouchalka - setkání chovatelů prasat s nabídkou pl. kanců - oblast záp. a stř. Čechy
Smiřice - setkání chovatelů prasat s nabídkou pl. kanců - oblast vých. a sev. Čechy
Oblastní středisko Jihlava -setkání s chovateli skotu
Oblastní středisko Turnov - setkání s chovateli skotu v Jilemnici
Oblastní středisko Náchod - setkání s chovateli skotu v Náchodě
Oblastní středisko Třebíč - setkání s chovateli skotu
Oblastní středisko Hradec Králové - setkání s chovateli skotu ve Hvozdnici
Oblastní středisko Jičín - setkání s chovateli skotu v Mlázovicích
Oblastní středisko Žďár nad Sázavou - setkání s chovateli skotu

Podobné dokumenty

Vzor příspěvku - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vzor příspěvku - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích přikrmovaná obilovina: přikrmovaná obilovina: přikrmovaná obilovina: kontrola:

Více

Chovatelské listy 2/2014

Chovatelské listy 2/2014 PLEMENNÉ HODNOTY KANCŮ MATEŘSKÝCH PLEMEN k 24.10.2014

Více

Chovatelské listy 1/2013

Chovatelské listy 1/2013 TOP Fleckvieh dle GZW 4/13

Více

Prohlédnout - Gensemex, as

Prohlédnout - Gensemex, as FREDDIE x RAMOS SUPER x SHOTTLE FREDDIE x SHOTTLE JEEVES x GOLDWYN PLANET x SHOTTLE MAN-O-MAN x SHOTTLE JET STREAM x SHOTTLE PLANET x SHOTTLE MAC x SHOTTLE PLANET x SHOTTLE FREDDIE x BOLTON PLANET ...

Více

Prohlédnout - Gensemex, as

Prohlédnout - Gensemex, as MASCOL x BRET ROBUST x RAMOS FREDDIE x SHOTTLE NIAGRA x O MAN FREDDIE x SHOTTLE CHAMP x O MAN FREDDIE x PLANET O MAN x DIE-HARD SUPER x SHOTTLE PLANET x SHOTTLE BOOKEM x SHOTTLE SUPER x ALTABAXTER ...

Více

Rozbor plnění šlechtitelského programu v roce

Rozbor plnění šlechtitelského programu v roce a 8 červených holštýnských býků se známou plemennou hodnotou, většina z nich patří mezi 100 nejlepších býků ve svých zemích dle souhrnných selekčních indexů. Největší počet synů, zapsaných do PK v ...

Více

Journal_2012_03 - Topigs Norsvin

Journal_2012_03 - Topigs Norsvin signálem úrovně konkrétního chovu. V posledních letech bylo dosaženo hybridizací a selekcí značného genetického pokroku - hovoříme o tzv. hyperprolifických prasnicích. Tyto prasnice jsou schopny př...

Více

tento návod k použití uschovejte

tento návod k použití uschovejte template to locate and drill fastener hole s. After mark ing th e mo unting su rfa ce with th is temp la te , screw in top fa stener s leaving 1/8 ” spa ce be twe en screw hea d a nd su rface

Více