8. PCI a USB, funkce a způsob implementace, ovladače PCI a USB

Komentáře

Transkript

8. PCI a USB, funkce a způsob implementace, ovladače PCI a USB
8. PCI a USB, funkce a způsob implementace, ovladače PCI a USB
zařízení pro OS Windows a Linux. (A4M38KRP)
PCI






Peripheral Component Interconnect
typy
o šířka sběrnice 32 bitů, frekvence hodin 0 - 33 MHz, přenosová rychlost 132 MB/s
o šířka sběrnice 32/64 bitů, frekvence hodin 66/33 MHz, přenosová rychlost 264 MB/s
o šířka sběrnice 64 bitů, frekvence hodin 66 MHz, přenosová rychlost 528 MB/s
napájení 3,3V nebo 5V - běžné PCI karty mají buď jeden nebo dva klíčovací zářezy podle
napěťové signalizace - karty vyžadující 3,3 V mají zářez vedle přední strany karty, zatímco ty,
vyžadující 5 voltů mají zářez na druhé straně, takzvané univerzální karty mají oba zářezy a
mohou přijímat oba typy signálů.
používá paralelní přenos dat
od zbytku systému oddělena pomocí PCI mostů, které zprostředkovávají komunikaci s
kartami
možnosti připojení
o planární zařízení - integrovaný obvod zabudovaný přímo do základní desky
o rozšiřující karta
Přerušení
 o jedno přerušení se může dělit více karet - ovladače jsou pak volány v sérii - nevýhodou je
vyšší latence a režie obsluhy přerušení
 obsahuje 4 linky přerušení
 jsou úrovňově spouštěné
Automatická konfigurace
1. karta je vsunuta do slotu vypnutého počítače
2. po zapnutí počítače je aktivována PnP část BIOSu
3. BIOS postupně vyzve všechna zařízení připojená ke sběrnici k identifikaci
4. zařízení odesílají své identifikátory a požadavky
5. BIOS přidělí níže uvedené systémové prostředky mezi připojená zařízení tak, aby nedošlo ke
konfliktům:
6. přerušení
7. I/O porty
8. adresový prostor v paměti RAM (pro paměť na kartě)
9. údaje o konfiguraci jsou umístěna do paměti
10. je spuštěn operační systém
11. podle identifikace zařízení operační systém vyhledá ovladače
12. ovladače si přečtou konfiguraci svých zařízení a začnou je obsluhovat


Konfigurace jednotlivých zařízení je uložena v registrech PCI sběrnice (ESCD – Extended
System Configuration Data), která mohou být použita při dalším startu počítače. Uživatel v
některých verzích BIOSů může ručně vynutit novou kompletní inicializaci pomocí vymazání
ESCD. BIOSy, které podporují ACPI, ukládají do speciálních tabulek mnohem více informací.
Celý proces automatické konfigurace funguje spíše jako černá skříňka, takže uživatel má
obvykle minimální možnosti, jak jej ovlivnit. Ze stejného důvodu není výsledek automatické
konfigurace předvídatelný ani u podobných zařízení.
USB










umožňuje připojit až 127 zařízení
automatická konfigurace hned po připojení
řeší napájení zařízení
Host => Hubs => USB zařízení
Host
o odesílá a přijímá data
o konvertuje paralelní data na sériová a opačně
o proces enumerace
o správa napájení
o OHCI (Open Host Controller Interface) / UHCI (Universal ...) - Intel
Hub
o distribuuje data
o spravuje napájení svých portů
o reportuje stav svých portů
o detekce full/low rychlosti
o mohou mít vlastní napájení nebo napájení přes sběrnici
o vždy jsou alespoň full speed
USB zařízení
o připojené do HUBu
o low speed 1,5 Mbit/s - full speed 12 Mbit/s (USB 1.1) - high speed 480 Mbit/s (USB
2.0)
o vlastní napájení / napájení ze sběrnice - low powered Imax = 100 mA, hign powered
Imax = 500 mA
o podpora plug & play
o kabel pro low speed - ne/stíněná ne/kroucená dvoulinka, maximálně 3m
o kabel pro high speed - stíněná a kroucená dvoulinka maximálně 5 m
USB zařízení může mít 16 endpointů - EP0 je vždy obousměrný, EP1 až EP15 může být vstupní
nebo výstupní - maximálně tedy 31 rour
Typy přenosů
o Control Data - konfigurace a řízení - vždy přes EP0
o Interrupt Data - pro malá data, myš, klávesnice, ...
o Isochronous Data - audio a video přenosy, pouze pro full speed a výše
o Bulk Data - velká data, tiskárny, skenery, disky..., pouze full speed a výše
Proces enumerace
1. Hub informuje hostitelský počítač o tom, že bylo připojeno nové zařízení.
2. Hostitelský počítač se dotáže hubu, na který port bylo zařízení připojeno.
3. Po doručení odpovědi vydá počítač příkaz tento port zapnout a provést vynulování
(reset) sběrnice.
4. Hub vyrobí nulovací signál (reset) o délce 10 ms. Uvolní pro zařízení napájecí proud
100 mA. Zařízení je nyní připraveno a odpovídá na implicitní (default) adrese.
5. Než zařízení USB obdrží svou vlastní adresu sběrnice, je možno se na ně obracet přes
implicitní adresu 0. Hostitel si přečte první bajty popisovači zařízení, aby stanovil,
jakou délku mohou mít datové pakety.
6. Hostitel přiřadí zařízení jeho adresu na sběrnici.
7. Hostitel si ze zařízení pod novou sběrnicovou adresou načte všechny konfigurační
informace.
8. Hostitel přiřadí zařízení jednu z možných konfigurací. Zařízení nyní může odebírat
tolik proudu, kolik je uvedeno v jeho popisovači. Tím je připraveno k použití. Hostitel
přiřadí zařízení jeho adresu na sběrnici.
Ovladače
Windows
Typy ovladačů:


Virtual device drivers (VDD) - user mode ovladač, virtualizace HW pro DOS aplikace
Kernel-mode drivers
o File system drivers
o PnP drivers
 WDM drivers
 Class drivers - pro zařízení s podobnou funkcionalitou (např. HID),
podporuje společné rysy
 Mini-drivers - podporuje specifické vlastnosti nepodporované class
ovladačem
 Monolithic function drivers - standardní ovladač konkrétního zařízení
 Filter drivers - umožňuje modifikovat funkce standardního ovladače
o Legacy drivers - pro zařízení nepodporující PnP, typicky se nahrává při startu systému
Driver Entry:



WDM Driver inicializuje Driver Object a končí
Ne WDM ovladač navíc
o detekuje HW
o vytváří device object
o dokončuje konfiguraci
Inicializace WDM Driver objektu
o adresa Driver Unload
o adresa AddDevice
o adresy pro zpracování PnP, Power a SystemControl žádostí
Driver Unload:

Úklid po Driver Entry
o
např. uvolnění paměti apod.
Linux
 module_init(ourmouse_init); module_exit(cleanup_module);
struct file_operations our_mouse_fops = {
owner: THIS_MODULE, /* Automatic usage management */
read: read_mouse, /* You can read a mouse */
write: write_mouse, /* This won't do a lot */
poll: poll_mouse, /* Poll */
open: open_mouse, /* Called on open */
release: close_mouse, /* Called on close */
};

Podobné dokumenty

fröhlich plastics group we live plastics key account manager

fröhlich plastics group we live plastics key account manager FRÖHLICH PLASTICS GROUP WE LIVE PLASTICS Společnost KUNSTSTOFF-FRÖHLICH Czech Plast s.r.o. v Písku, která se zabývá výrobou plastových a pryžových výrobků pro automobilový průmysl, hledá vhodného k...

Více

Nejčastější HW a SW závady na PC

Nejčastější HW a SW závady na PC Zkontrolujeme zapojení kabelů monitoru, pokud je vše v pořádku, ale problém přetrvává, tak příčin může být hned několik. Například vadný grafická karta, operační paměť, základní deska… Buď můžeme t...

Více

PI-09 - OI-Wiki

PI-09  - OI-Wiki ochraňuje síť od poruch vzniklé míšením různých komunikačních protokolů, jako např. 10BaseT, 100BaseTX a 1000BaseT pro alespoň částečnou funkci stačí, aby technologii Auto-Negotiation používalo ale...

Více

PCMCIA karta USB 2.0, 2 porty, CardBus 1. Úvod 2

PCMCIA karta USB 2.0, 2 porty, CardBus 1. Úvod 2 8. Při zobrazení „Průvodce přidáním nového hardwaru“ a ohlášení „NEC PCI to USB Enhanced Host Controller“, vyberte „Vybrat nejlepší ovladač pro moje zařízení (doporučeno)“ stiskněte „Další“ a „Doko...

Více

1.3 Základní deska

1.3 Základní deska program, slouží také pro konfiguraci BIOSu, jeho volitelné nastavení jsou uchována v paměti CMOS), takže použití většiny propojek a přepínačů není nutné. Sběrnice − jednotlivé subsystémy připojené ...

Více

Rozhraní USB

Rozhraní USB – Protokolem SRP (Session Request Protocol) může odpojené zařízení žádat o zahájení komunikace.

Více

Rodina Poseidon

Rodina Poseidon Aktivní je RJ11 konektor na zařízení Poseidon. Garantuje plnou maximální vzdálenost senzorů a napájení pro všechny 1-Wire UNI /1-Wire senzory. Když přendáte připojený senzor z jednoho aktivního por...

Více

Flipchart Bi-Design Tripod Easel, magnetický

Flipchart Bi-Design Tripod Easel, magnetický Flipchart Bi-Design Tripod Easel, magnetický Profesionální flipchart v atraktivním provedení ideální řešení pro prezentaci, magnetická vysouvací ramena umožňují prezentaci až třech listech současně...

Více