Pražský dům v Bruselu - Prague

Komentáře

Transkript

Pražský dům v Bruselu - Prague
Pražský dům
v Bruselu
OBSAH
ÚVOD
N ě k o l i k s l ov k h i s t o r i i a a r c h i t e k t u ř e V i z i t k a P r a h y v Ev r op s k é u n i i
T r va lý o t i s k č e s k é h o u m ě n í v Ev r op ě
P o h od l í v d e ta i l u , h a r m on i e v c e l k u
P ř e d s ta v e n í P r a h y
V e l k o r y s é i p r a k t i c k é d i s po z i c e P r a ž s k é h o do m u
4
5
Úvod
Vážení návštěvníci,
dovolte, abychom Vám představili Pražský dům — sídlo Zastoupení hlavního města
Prahy při Evropské unii. Toto místo je integrální součástí pražského Magistrátu a jeho
veškerá činnost směřuje k hájení zájmů hlavního města České republiky v Evropské
unii. Díky precizní koncepci, organizačnímu důvtipu a soustředěné práci týmu
zaujatých lidí od zahájení činnosti v roce 2002 až do současnosti se Pražský dům stal
jednou z nejvyhledávanějších adres v Bruselu.
6
7
Tým Pražského domu
8
9
Několik slov
k historii
a architektuře
Pražský dům zaslouženě patří mezi nejprestižnější, státem chráněné bruselské
památky. Nachází se mezi dvěma půvabnými náměstími, Marie-Louise
a Ambiorix, v tzv. „evropské čtvrti“ Bruselu. Je v bezprostřední blízkosti všech
nejvýznamnějších evropských institucí i řady zastoupení evropských regionů,
celoevropských asociací a dalších institucí.
Jeho historie sahá až do devatenáctého století. Byl postaven v letech 1898 - 1899
dvěma významnými belgickými architekty Constantem Bosmansem a Henri
Vandeveldem a je skvělým příkladem belgického eklektismu. Tak jako většina
bruselských domů stojí na úzké parcele, která má půdorys obdélníku se zahradou
do vnitrobloku. Na svou dobu byl však v mnoha směrech výjimečný, například
mimořádně velkorysým architektonickým pojetím přízemí či koupelnou, která v té
době patřila k naprosto ojedinělému vybavení.
Fasáda domu je vystavěna z bloků šedého vápence a pískovce, ostatní části jsou
z červených pálených cihel. Vstupní hala a schodiště jsou obloženy bílo-šedým
mramorem, dojem z vnitřního prostoru přízemí umocňují vysoké mramorové
sloupy. Páteří domu je široké schodiště se zdobeným kovovým zábradlím.
Eleganci a detaily samotného zařízení domu přibližuje obrazová galerie na str. 52.
Zastoupení Prahy při EU zde sídlí od června roku 2002.
10
11
12
13
Vizitka Prahy
v Evropské unii
Velmi náročnou a ucelenou součástí práce je pro Zastoupení hlavního
města Prahy agenda Výboru regionů. Z pozice národního koordinátora se
pracovníci Zastoupení Prahy již od roku 2003 výrazně podílejí na přípravě
dokumentů a doporučujících stanovisek k jednání české národní delegace,
zajišťují komplexní soubor komunikačních, informačních a lobbingových
aktivit v rámci servisu, který je poskytován členům delegace.
14
15
Významným úkolem pracovníků Zastoupení Prahy je trvalé
budování kontaktů, tzv. networking, který je přirozenou
součástí většiny aktivit Zastoupení. Pražský dům nekomerčně
poskytuje své prostory v rámci společenských akcí,
konferencí a seminářů, úzce spolupracuje se všemi českými
subjekty v Bruselu, s ostatními regionálními zastoupeními
a samozřejmě i s evropskými institucemi.
Zastoupení hlavního města Prahy při Evropské unii
se od svého otevření v roce 2002 postupně stalo
jednou z nejviditelnějších, nejnavštěvovanějších a také
nejrespektovanějších regionálních institucí v Bruselu.
16
17
18
19
Pražský dům se všemi způsoby zasazuje
o kulturní i politické zvýraznění role Prahy
Zastoupení Prahy při EU se všemi způsoby zasazuje o kulturní
i politické zvýraznění role Prahy v rámci Evropské unie.
Podstatnou měrou se podílí na lobbování za zájmy Prahy na půdě
evropských institucí a přidružených organizací. Je základnou
a hlavním servisním a koordinačním místem pro pražského
primátora a další volené zastupitele a pracovníky Magistrátu či
jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, pro které se zde
rovněž organizují pravidelné stáže.
Jednou z nejsledovanějších oblastí činnosti pražského zastoupení
jsou evropské fondy. Zastoupení Prahy při EU monitoruje a analyzuje
aktuální vývoj EU v oblastech, souvisejících se zájmy hlavního města
Prahy. Intenzivně spolupracuje i na prezentaci vybraných pražských
projektů a na pořádání konferencí
a seminářů s evropskou tematikou.
20
21
22
23
Trvalý otisk
českého
umění v Evropě
Tvář Pražského domu v průběhu let
proměňovaly expozice děl světoznámých
českých výtvarných umělců, jeho zdi rozezněly
nejrůznější hudební žánry, diváci měli možnost
seznámit se zde s českým divadlem. Možnosti
umělecké prezentace jsou v jeho zdech
prakticky neomezené a jak dokládá výběr
z dosud pořádaných akcí, vítáno je umění
tradičních i experimentálních forem.
24
25
Výstavy :
Kurt Gebauer (zahradní sochy 2004)
Jaroslav Kučera (fotografie, 2004)
Vladimír Suchánek (grafiky, 2004)
Ema Srncová (obrazy, 2005)
Adolf Born (obrazy, 2006)
Katarina a Pavel Brunclíkovi (fotografie, 2006)
Jan Tichý (obrazy, 2007)
Aleš Veselý (sochy, 2007)
Vladimír Boudník (obrazy, 2007)
České zdroje – současné české umění (obrazy) —Jiří David, Tomáš Císařovský (2008)
Marek Vašut (fotografie, 2008)
Expo 58 (dobové předměty a artefakty k 50. výročí výstavy, 2008)
Oldřich Kulhánek (kresby, 2008)
České korunovační klenoty (2009)
Franz Kafka (dokumentární výstava, 2009) — za účasti spisovatele Arnošta Lustiga
Czech Press Photo (2009)
Josef Lada (obrazy, malby, 2009)
Jiří Všetečka (fotografie, 2009)
Zoo Praha (dokumentární výstava, 2009)
Michal Singer (koláže, grafiky, 2010)
Markéta Kratochvílová (fotografie, 2011)
a další . . .
26
27
Koncer ty :
Cimbal Classic (2005)
Gentlemen Singers (2006)
Clarinet Factory (2007)
Jaroslav Svěcený (2007)
Jiří Schmitzer, Xavier Baumaxa (2007)
Lenka Dusilová (2007)
Konzervatoř Jaroslava Ježka — koncert studentů (2008)
Wohnout (2008)
Beatles revival orchestra (2009)
Gipsy.cz (2009)
Mig 21 (2009)
Garáž (2010)
Pražská konzervatoř — koncert studentů (2010)
Toxique (2010)
Bratři Ebenové (2011)
Lucie Bílá, Petr Malásek (2011)
Martin Kratochvíl (2011)
Tony Ackermann, Imran Musa Zangi (2011)
a další . . .
28
29
VIP hosté, kteří
navštívili Pražský dům:
Adolf Born
Arnošt Lustig
Emma Srncová
Jan Macháček
Jaroslav Dušek
Jaroslav Svěcený
Kurt Gebauer
Ladislav Smoljak
Magda Vašáryová
Magdalena Kožená
Marek Eben
Naďežda Kavalírová
Oldřich Kulhánek
Ondřej Havelka
Václav Havel
Václav Klaus
Zdeněk Svěrák
a další . . .
30
31
Divadlo:
Zdeněk Svěrák (2006)
Teatro Pantomissimo (2007)
Jiří Lábus a Petr Čtvrtníček - Ivánku, kamaráde (2008)
Jaroslav Dušek – 4 dohody (2010)
Jitka Sedláčková – Tonka Šibenice (2011)
Studio Y (2011)
a další . . .
32
33
Pohodlí v detailu,
harmonie v celku
Pražský dům v Bruselu nabízí reprezentativní prostory
pro společenské i kulturní akce. Vybavení respektuje
původního ducha stavby a přitom poskytuje návštěvníkům
veškerý moderní komfort.
34
35
36
37
Představení
Prahy
Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších míst v Evropě. Miliony turistů
přijíždějí každý rok, aby podlehly jedinečnému kouzlu města, jehož historické jádro je
památkovou rezervací UNESCO. K nejznámějším a nejzobrazovanějším pohledům na
město patří panorama Pražského hradu. Stejně nezapomenutelným zážitkem je pro
návštěvníky procházka přes Karlův most, sledování apoštolů na Staroměstském orloji
a bezpočet dalších historických i moderních půvabů české metropole.
Klíčovým posláním Pražského domu v Bruselu je trvale zajišťovat povědomí o Praze
a jejích zájmech mezi představiteli evropských institucí a dalších
relevantních organizací. Galerie, zahrada a nádherná architektura Pražského domu
jej předurčují k prezentaci Prahy jako jedinečného kulturního,
historického, turistického a společenského centra.
38
39
40
41
Velkorysé
i praktické
dispozice
Pražského domu
42
43
44
45
Technické vybavení Pražského domu v Bruselu
Technické vybavení interiéru Pražského domu:
Hlavní sál a růžový salónek jsou umístěny v přízemí domu,
a jsou hlavními reprezentativní částmi.
Růžový
salónek
46
Hlavní
sál
47
Zahradní
terasa
Ozvučení hlavního sálu:
Osvětlení a zdroje elektrické energie:
Růžový salónek a hlavní sál jsou místnosti vzájemně propojené, které je však
možné oddělit pomoci zasouvacích dveří do pouzdra.
Ozvučení těchto prostor je zajištěno 8x reproduktory zavěšenými pod
stropem místnosti.
Ovládání reproduktorů je rozděleno do tří zón, první zónu tvoří růžový
salónek, druhou a třetí reproduktory v hlavním sále. Jednotlivý výkon
reproduktoru je 15 W. Na tento ozvučovací systém lze napojit i reproduktory v galerii Pražského domu. K audio přenosu PD využívá 1ks CD/minidisc
přehrávač JVC.
Osvětlení růžového salonku je zajištěno stropními svítidly.
Hlavní sál osvětluje křišťálový lustr a postranní
nástěnná svítidla.
V prostoru hlavního sálu, ve směru do zahrady Pražského
domu je osvětlení řešeno stropními bodovými světly.
V interiéru Pražského domu je rozmístění el. zásuvek 220V
16A rozmístěno v dostatečném množství k obsluze veškeré
potřebné techniky k externímu ozvučení nebo osvětlení
pořádaných akcí.
K audio přenosu disponuje Pražský dům:
- 2 ks bezdrátového mikrofonu zn. Sennheiser
- 2 ks kabelového mikrofonu zn. Sennheiser
- 4 ks konferenčních mikrofonu zn. Sennheiser
- 1 ks CD/mini disc přehrávače - 2 ks DVD/video přehrávače
- 1 ks notebook HP s CD/DVD mechanikou.
Kapacita Pražského domu:
Do interiéru Pražského domu se vejde cca 100 osob k sezení,
a přibližně 40 osob k stání.
Celkem k stání se do Pražského domu vejde přibližně
150 -170 osob.
K video přenosu disponuje Pražský dům:
- 1 ks data projektoru
- 1 ks promítacího plátna 2,5 x 3,0m
- 2 ks DVD/video přehrávače
- 1 ks notebook HP
Podium:
V Pražském domě je k dispozici pro vnitřní použití pódium 4 x 2 m2 jehož
výška je 40 cm.
Pódium je možné použít jak v prostoru růžového salónku, tak v prostoru
vchodu na zahradní terasu.
48
49
LA
AN
LL
ON
LAAN
ON
MILCA
MPS
AV
EN
AVENU
E
DIA
U
R. D
E JE
NN
UE
LÉ
NU
E
AVE. E
UGÉNE
EVA
STR
.
L S
TR.
AV
E
STR
.
PEN
STRA
AT
STRA
ILLO
HOB
RUE
MUR
RUE
RUE
LEO.
E
A
DE VE
S .
CE
LT
ES
AT
R
DE
E
RU
RUE G
ÉNÉ
R AL T
OMBEURSTRA
AA
N
TL
CH
AS
SE
LA
. D
E
AV
E
JA
CH
RO
I
DU
P
M
CH
A
E
AT
STRA
BREY RUE
DEL
STR.
AT
ST
RA
AT
RU
BEM
A
INCI
AT
VAN
RUE
BOR
STR .
ÇON
HOU
T
BRA
BAN
UE
AVE
N
MA
HI
LAA
N
NE
ER
STR
.
LUT
H
RUE
DE
LA
CAM
RUE
DE V
N
LEMAGNE
LIVINGSTON
AVENUE
GR
AY
R
R.
E
51
H
RU
RUE
R. FRO
ISSA
RT
R
RUE
REMODU
RQUE
U
STR.
.
R
ST
RUE V
AUTIE
R
WIE
RTZ
ENT
I
RUE
DE
RUE
DE
RUE
CHA
R
BON
LE
PHIL
IPPE
TRÈV
ES
DE
SAI
NTQU
TR.
RUE
DE S
PAS
RUE
DE S
PA S
TR.
DES
SCI
ENC
E
R. M
ARI
EDE
BOU
STR RGOG
NE
.
AA R
LEN
STR
AAT
TRÈ
VES
RIE
RUE
RUE
DE
LA
RUE
IS
U
LO
AT
RA
ST
AP
DE
S
TI
FÉ
PLACE
SAINT-PIERRE
PLACE
VAN
MEYEL
UE
OIS
UL
GA
S
DE R
UE
DES
UE
RU
CE
MER
COM
DU
L’IN
DUS
T
RUE
BO
UL
EV
AR
D
R. MARIE-TH
ÉRÈSE
EGL
ISES
SE
DEU
X
HÉR
È
IE-T
MAR
RUE
RUE
LAA
N
L AA
N
R EG
ENT
KUN
ST
DU
REG
ENC
AVE
E
NUE
DES
ART
S
N
ER
PE
S
L’ Y
DU
BL
I
DE
R.
CORNET
ST
AT
RA
ST
E
Jardin Felix
Hap Park
RU
E
UE
AVEN
T
.
E
AV
NS
S
ER
SS
E
IEN
E
RU
R
L’O
Merode
BO
SC
ED
EL
’OR
HAP
LOUIS
AU
RU
ME
DE
PTE. DE
TERVUREN
S
DE
DU
DU
RUE
AN
ELA
EMS
T
EP
RUE
6
Koninklijke Musea
voor Kunst en
AVE
NUE Geschiedenis
DES
NER
VIE
CHAUSSÉE SAINT-PIERRE
RE
NED
Y
PLACE Koninklijk Instituut der
JOURDAN Natuurwetenschappen
STR.
PLEIN
LEMAN
GÉNÉRAL
RUE
CH
5
Koninklijk Museum
van het Leger
Musées Royaux
d’Art et d’Histoire
Hôtel de Ville
AT
E
RU
DT
PLACE
WAPPERS
R. W
APP
ERS
STR
.
Jubelpark
CORNET
RUE DU
E
. D
E
AV
YER
NO
N
E
RU
R.
AN
DU
E
RT
E
RU HAP
IX
FEL
X
LA
E
RU
KO
R
ST
RA
ST
LE
GE
ER
I
AN
UT
LV
ST
GA
T
NE
NE
LO
BER
OI
NT
CO
LAM
E
EA
N
RU
RO
RU
BA
E
RU
Musée
d'Histoire
Naturelles
STR.
NT
RA
ST
.
N
TI
R
KEN
ERG
TU
LI
MA
O
AL
3
4
9
J. F.
OUD
PA
I
DI
A
G
HU
CH
N
LTO
FU
IEN
TIT
LE
S
DU ER
R. CH
O
CL
DU
OR
CT
VI
AR
M
E
RU TON
W
NE
R.
E
EL
RU
Schman
UE
E
EMS
LA
X
AN
LA
E
ÈG
UE
H
RRG. R
E
EM
B
NB RAN -
GE
AN
DE
LI
O
RB
RR
CO
R
AVE
N
G
DER
E
FE
A
CH
LE
RU
LI
K
AN
FR
D'AU
RU
UE
EN
AV
UE
EN
AV
R.
AN T
E V LAN
RU AER
M
7
EK
UE
50
E
P.O.
RUE
Justus
Lipsius
European
Congress
Center
Parc Léopold
Leopoldspark
RO
T
AA
ST
2
STEENWEG
TR
GO
FF
AR
T
SQUARE
MAGUERITE
L
E
NS
L
EI
NS R
U
CO
ÉS
HE
RU
VI
E
ÉD
ER
UE
8
R.
ST
BE
European LLIAR
D
Parliament
B
EN
ND R.
VA ST
R.
Théâtre de
Bantieue
OO
TR
LO
NG
UE
E
RU ALE
SC
PA
BERG
AYEN
R.W STR.
DE
K dispozici ubytovaným v Pražském domě je vysoušeč vlasů,
ručníky dle potřeby, popř. příruční trezor umístěný
v šatní skříni. Ze všech místností Pražského domu se lze připojit k internetu
pomocí wi-fi.
WAVERSE
NF
MIC
Doplnění k ubytovacím informacím:
JOS
E
N
AVE
E
Musée
Wiertz
CO
UE
EN
AV
ÔN
TR
DE W
AVR
E
AT
R. ARCHIMEDE STR.
Br. Quartier Léopold
Br. Leopoldswijk
E
RU
STR
A
MA
R.
ST
MOT
DE
LA E
DE LL
E RE
RU OU
T
C
CH
DE
S
Hotel
Archimède
L
ES
E
NT
DU
.
LN
LEGENDA
X
MA
1] PražskýMILdům
E
NO
E
YE
E.
R 2] Evropská
komise
AV
3] Výbor regionů
RUE
STR
4] Rada RAS
EUSON
5] Vojenské muzeum
6] AutoWorld
PLACE DE
7] Evropský parlament
JAMBLINNE
DE MEUX
8] Stálé zastoupení
RUE DES PATRIOTES
9] .„Schuman“
N
R
ST (centrálníLbruselská
AA
G
T
R
RE
křižovatka)
TO
BE
N
DU
QUI
SQUARE
AMBIORIX
AVENUE
PALMERSTON
LAAN
L
AR
S
E
RU
.
LN.
R.
RUE
7
IASTR.
RUE DE PAVIE PAV
G
TR
EMB
OUR
YS
OL
AR
DE
.
SQUARE
DE
MEEUS
1
E
TR.
E
PH
RT
O
I
Brussels
I
C
WE
STE
RUE
STR
VIN
T- Europa
AVE
.
STR
LEY
NUE
DE
S
.
DE
.
Hotel
E
LA
V
REN
Parc du
Charlemagne E.C. Commission A
AIS
SAN
Théâtron
STR 'Berlaymont'
Maelbeek
CE
Cinquantenaire
AAT
LAA
Maalbeek
N
Musée Royalsde l’Armée
ROND POINT
et d’Histoire Militare
R. SCHUMAN
STR
LUX
VIS
CLO
DU
NS
NS
DU
ÉE
TOY
ER
E
E
E D ES
RU DR
N
LO
CHA
USS
.
TR
R.
ST
STR
E
DU S
E AS
RUARN
P
RU
E
RU
D
SO
WIL
IAR
BR
O
RLE
RU
VE
GRA
LOO
BEL
L
TER
WA
BRUXELLES
BRUSSEL
CHA
RD
EVA
UL
IS
R
PA
DE
J.
DE
LAL
AI
NG
MON
RUE
RUE
LOI
BO
R.
D
RUE
Luxemberg
Luxembourg
LA
RUE
E
RT
Europese
Gemeenschappen
.
EU
SQUARE
MAIRELOUISE
STE
VIN
EG
S
LINE
DE
R.
SQUARE
GUTENBERG
RUE DU TACITURNE
TRÔNE
STR
DE
MAR
RUE
PLACE
RUE
DE
S
DU CARDINAL
GUI
E
N
OH
RUE
II
RUE
R
ZIN UE
NER
RU
EJ
Arts-Loi
Kunst-Wet
RUE
T
ES
NS
E
V
U
NW
EE
RU
PH
G.
UE N.
EN
L
AV RE
T
PE
V prostoru zahrady Pražského domu je umístěno množství zásuvek 220 V.
Osvětlení zahrady je zajištěno 5x halogenovým svítidlem 500W jedná se
o nepřímé osvětlení.
Pro venkovní koncerty je využíván zdroj el. energie z garáže Pražského
domu, která je umístěna v zadní části zahrady.
Za tímto účelem jsou v garáži instalovány zásuvky 3x220 V á 32A
se samostatnými jističi.
Dále jsou v garáži další zásuvky 220 V, 16A které je možné také
v případě potřeby využít.
Garáž velikosti cca 45 m2 je možné v době koncertu využít k odložení
přepravních obalů techniky apod.
JOS
E
ES
R. D DES
L
GUI
N
TIO
ICA
Osvětlení a zdroje elektrické energie:
RUE
LE
IF
PAC
É
Théatre
Royal
du Parc
LOUVAIN
LA
RIT
CHA
Pro použití podia v exteriéru je možno použít až 8 x 2m2 , výška pódia je 40cm.
Případné zastřešení pódia je zajišťováno externí firmou.
E
E
R. D
LA
Palais de la Nation
Kapacita v prostoru zahrady Pražského domu :
Prostor zahrady Pražského domu umožňuje pohodlný pohyb pro přibližně
250-300 osob.
DE
LO
Podium:
RUE
S
DES ART
AVENUE
AIN
UV
T
IS
RB
VE
RU
DE
ÉE
SS
CHAU
Museum
E
RUE
FEU
DE
PRESS
IX
CRO
LA
DE
ILQUIN STR.
CA
DU VALLON
RUE
CO Madou
NG
RÉ
S
DE LA
RUE
Ozvučení a osvětlení exteriéru:
Je řešeno vždy vybavením vystupují skupiny, popř. prostřednictvím místního
externího dodavatele.
S
R.
TR
.
RU
AT
RA
ST
DU
SS
E
E
CK
ER R.
EK ST
E
ED
RU
JO
T- R
AMÉ UE
DÉE LYNEN
STR.
Technické vybavení pro akce konané
v exteriéru Pražského domu:
PLACE
DE LA
TÉ
R. D E B
ÉR
IOT
S
R. DE
E
L’ALLIANC
OVI DU
SOI
RE
IM
OFFSHE
BISSCH
RUE DU NORD
R.
G. P
R
Mapa Bruselu
PLACE DU
RINSDELLE
EE
EB
OD
RO
Plán Pražského Domu
galerie využívá Nielsenův závěsný systém s bodovým osvětlením
Prostory Pražského zastoupení v Bruselu
Galerie v prostorách pod reprezentačními sály
1. Galerie
2. Galerie
3. Galerie
4. Banketní prostor
5. Galerie s hlavním schodištěm
6. Cateringová místnost
52
53
54
55

Podobné dokumenty