zde. - Československý DX klub

Komentáře

Transkript

zde. - Československý DX klub
0
0
3
12 / 2014
1
AEC Elektrotechnika, spol. s r.o. • Member of the Kathrein Group • Na Rovinách 6/390 - Praha 4 - 14200 – CZ •
Tel. (+420)241710018 ǀ Fax (+420)241710003 | http://www.kathrein.cz | http://obchod.aec-eltech.eu/
OBSAH
300
RADIOKOMUNIKACE PRO ZÁBAVU I POUČENÍ
Vydává Československý DX klub (CSDXC)
IČO 65274571
MK−ČR−E 17702
www.dx.cz
Centrální adresa klubu (předseda):
Václav Dosoudil, Horní 9, 768 21 Kvasice, Č. R.
Tel. 606 108 346
E−mail: [email protected]
Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku:
Titulní strana:
PF 2015
Jaroslav Lajda, Bôrická cesta 49, 010 01 Žilina
Tel. 041/72 322 57
E−mail: [email protected]
Bankovní spojení:
Předplatné časopisu a čl. příspěvek:
270639955 / 2010
▼ PRAVIDELNÉ RUBRIKY
Redakce časopisu, evidence členů:
Karel Honzík
Československý DX klub 4
U nás doma 6
Novinky 8
FM−TV 9
Globus 12
Střední vlny 14
DX tipy 15
Služby 17
Technika 20
Satelit 24
Internet a počítače 26
QSL 27
Postřehy 38
Dotazy a odpovědi 39
Dopisy čtenářů 40
Inzerce 40
Předpověď šíření rádiových vln 44
E−mail: [email protected]
Inzerce:
300
Soukromá inzerce zdarma, firemní inzerce dle dohody.
Distribuce publikací klubového vydavatelství:
ČR: DX−Shop (elektronický obchod) − www.dx.cz
SR: Jaroslav Lajda, Bôrická cesta 49, 010 01 Žilina
Tel. 041/72 322 57
E−mail: [email protected]
UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
do všech rubrik je vždy poslední den v měsíci.
Jméno a adresa redaktora jsou uvedeny
v hlavičce každé rubriky.
▼ OSTATNÍ
a monthly magazine for radio communications
and long distance reception of radio and TV
Moravské setkání 2014 5
Anténa Wellbrook ALA1530S+ 20
Digitální rekordér Tecsun ICR100 21
Preselektor MFJ−1046 21
Přijímač Tokyo Skylark NR−52−F1 22
Anténní člen 23
Ledový déšť v Rakousku 29
DRM − budoucnost digit. vysílání 30
Nová galerie v Českém rozhlase 31
Vysílač na Pradědu a jeho zázemí 32
Co se děje se střední vlnou? 33
Peru − seznam stanic na KV 34
Ze zvukového archívu 35
Obsah ročníku Radio Revue 2014 42
published by the Czechoslovak DX Club (CSDXC)
in the Czech Republic and Slovak Republic
www.dx.cz
CSDXC Bank Account:
IBAN: CZ7720100000000270639955
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Fio banka a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Czech Rep.
International contacts:
CSDXC, Horní 9, CZ−768 21 Kvasice, Czech Republic
E−mail: [email protected]
12 / 2014
3
Na konci znovu zazáří hvězda − nový počátek
Konec roku nás typicky burcuje k ohlédnutím, co jsme udělali, co jsme nestačili a co si z toho vlastně
odnést či vyvodit. Novoroční předsevzetí není třeba vytrubovat. Podstatné je v klidu naplnit, co si
vlastně sami přejeme. V tomto roce 2014 nebylo nouze o zážitky, nové poznatky ani o zajímavé akce,
ať už společné, nebo samostatné, četných aktivistů. Cítím, že máme ještě hodně rezerv a příležitostí,
jak dále rozvinout a znásobit své soustředěné vzepjetí, jak on line od krbu, tak obklopeni přírodou na
kopcích. Nebo uchváceni příležitostí expedic, či zasaženi pokusnictvím na příjmových soustředěních, jakým byl třeba posled−
ní DX camp na Vitišce. Příležitosti čekají a je na nás, abychom jim šli naproti. Mnohdy se neopakují a ze své zkušenosti vím,
že jsem nikdy nelitoval hodnotných dnů, naplněných rádiem po okraj.
O Vánocích 1974 jsem sepsal a odeslal první oběžník, určený vyhledaným zájemcům o DXing. Tím vznikl tento spolek, který
prošel bohatým a pozoruhodným vývojem bouřlivých změn na přelomu století. Od knih, tužky a papíru jsme došli k hustému
informačnímu toku internetových médií, zatímco rádiové vysílání si přes veškeré proměny ponechává svůj silný význam
a zároveň se stále těší naší oblibě. Organizace klubu podléhala zpočátku politickým, posléze hospodářským a technologic−
kým tlakům a v mnohých obdobích si vyžádala nemalé úsilí, ve snaze optimálně uspořádat legislativní a daňové povinnosti,
zabezpečit vydávání časopisu i provoz internetového serveru, usměrňovat vydavatelství a řadu dalších služeb. Práce s tím
spojená vyplývala z povahy tohoto společenství jako dobrovolná a samozřejmá, vedle provozování vlastního hobby a nezbyt−
ných závazků k obživě a k rodině. Po čtyřicetileté službě jsem se v letošním roce po zralé úvaze rozhodl k rezignaci na pozici
předsedy klubu a tuto skutečnost jsem oznámil na jarním výročním setkání. Věřím, že vyhlášení bylo přijato vážně i s vyplýva−
jícím závazkem navržení a volby mého nástupce. Jsem si vědom, že mladší člověk v plné síle lépe naplní požadavky, jaké
klade rychlý běh změn a nasměruje model klubu tak, aby navázal na současné podmínky a nároky, také na úžasné možnos−
ti, jaké tato rychlá doba přináší. Aby využil moderních prostředků, ke kterým už zpomalující stárnoucí člověk těžko nalézá
odpovídající vztah. K upřesnění formy převzetí vedení klubu jistě přispěje bohatá diskuse členského shromáždění na příštím
výročním setkání. Už proto jde o výzvu členům a kolegům – určitě být při tom.
Zbývá poděkovat všem, kteří mne po čtyři desítky let podporovali, pomáhali i povzbuzovali k nezbytné vytrvalosti. Na léta
naplněná radostí z díla i krizovými momenty nelze zapomenout. Byl to bohatý poutavý příběh hlubokého vášnivého zájmu
o rádio se sdílením poznatků i s lákáním dalších zájemců do víru událostí. Napsal jsem za ta léta tisíce a tisíce zpráv,
sdělení a dopisů a zejména jsem poznal stovky nadšených a spřízněných duší, které podstatně obohatily můj život. Násled−
ně, pokud mi zdraví a rodinné závazky dovolí, chtěl bych se s lepším zázemím klidu nadále věnovat dálkovému příjmu a své
výsledky si nenechávat pro sebe, ani se nevyhýbat společným akcím.
Od dětství věřím, že vánoční příběh nese nesmírně silný čas hluboké inspirace, promítnuté do lidských osudů. Mnohdy jsem
právě v tomto období nacházel příležitost naplnit vlastní touhy a ambice a věřím, že to nekončí. Totéž chci popřát vám všem
ostatním, kteří sdílíte společné zapálení pro věc rádia.
Šťastné, klidem a přátelstvím naplněné vánoce, pevné zdraví a nový rok 2015, lemovaný úspěchy, přeje
Václav Dosoudil, předseda CSDXC
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Výroční setkání 2015
Předběžná informace
Blíží se období výročních setkání a my už víme, kde se bude konat to nejbližší. Vychází−
me z vašich požadavků na nové lokality, tentokrát bude na Slovensku, na místě, kde se
právě před 20 lety konal úspěšný Polní den CSDXC (viz DX Revue 7/1995).
Místem konání bude Hotel KĽAK na Fačkovském sedle.
Termín pro zaznamenání do kalendáře a nahlášení dovolené
na páteční cestu je 10. až 12. dubna/apríla 2015, tedy týden
po Velikonocích.
Místo je ve výšce asi 820 m n.m. (GPS: 48 57 51.7N 18 36
31.4E), na hlavní silnici č. 64 Žilina – Prievidza, s výhledem
na všechny strany kromě západní, s terasou směrem na vý−
chod. Blízko je i DX kóta Kľak (1352 m n.m.), ale ta může být
v době konání výročního setkání ještě obtížně dostupná.
Na místo je možné přijet autem nebo linkovými autobusy na
trasách Žilina – Prievidza – Nitra.
Cena předběžně jako obvykle, kolem 1400 Kč za plnou penzi.
Pivo podle přání účastníků.
Přihlášky a další podrobnosti budou zveřejněny v Radio Revue 2/2015 a na klubovém webu www.dx.cz .
12 / 2014
4
Moravské
setkání 2014
Moravské setkání, které označujeme
jako MorSet, proběhlo tak, jak bylo
naplánováno. Tradiční návštěvníci znají
tuto akci a ví, co od ní mohou očeká−
vat. A pište si, že se jednalo o akcičku
pro fajnšmekry, ne pro bábovky. Říká
se, že v hospodě se toho udělá nejvíc,
postaví se celé baráky, vyřeší se spous−
ta věcí, sežene se hromada materiálu
a služeb. Obrazně. A tak onen páteční
večer se postavilo spousty frekvenčních
syntéz k analogovým rádiům a spous−
ta analogových rádií se předělala, aby
mohla přelaďovat široké rozsahy, an−
ténám se přidávaly rotátory a slovům
křídla. Obrazně.
Co se stalo nikoliv obrazně? Svým pří−
jezdem šokoval expert VHF/UHF utility
Martin Kukla OK1ZOO z Jablonce nad
Nisou. S sebou přinesl vnitřnosti něja−
ké nejnovější vojenské aktivní antény
a osazenstvo mohlo meditovat, jak je
možné, že má o řád lepší výkon a o
dva řády vyšší cenu. Přišel v doprovo−
du Kamila Příhody OK2XGO, místního
nestora VHF/UHF a reprezentanta di−
gitálních stanic Hytera, jejíž vzorky ne−
zapomněl přinést k pomazlení galerii.
Komplikovaností dopravy konkuroval
OK1ZOO Jindrovi Jankovi, který má
používání železnic v malíku a proto je
pravidelným velvyslancem z Prahy. Po−
sezení s ním vyhledávám, protože po
rozběhu popovídání dojde k proklepání
bránice smíchem. Z druhé strany Čes−
ko – Slovenska, ze Žiliny, přijel Jaro
Lajda OM6AJA a Miro Šimko. Každý
přispěl svým dílem do mlýna a Mirovi
děkuji za zkušenosti, drobné střípky ze
života, které se mnohdy dotýkaly rádia,
ale víc byly o lidech a o moudrosti, kte−
rá se nedá vyčíst z knih.
Zleva Kamil Příhoda, Václav Dosoudil, čínská servírka, Zdeněk Moser, Jindřich Janko,
Tomáš Burian, Tomáš Smolka, Libor Václavík
Martin Kukla, Václav Dosoudil, Zdeněk Moser
Z toho samého směru, ale ne z takové
dálky dorazili Tomáš Smolka s „Lvi−
kem“ Liborem Václavíkem, na jehož
tričku byl vyobrazený lev jako živý. V ten
okamžik bylo cítit, že MorSet je jedna
z oficiálních akcí klubu, protože na stole
přistálo 30 kalendářů s vysílači, bed−
na se samolepkami a CD, kasa. Stá−
nek byl rozbit a plénum propuklo v hor−
livé nakupování.
Milan Brázdil OK2ZBM z Otrokovic polo−
žil na stůl na čestné místo přijímač Tec−
sun PL880. Původně si pořídil PL660,
ale shledal, že PL880 lépe chytá na KV
a má i lepší přednes. Procházejícím
nedalo, aby jim na rádio nesklouzly oči
12 / 2014
Tomáš Burian, Tomáš Smolka, Miroslav Šimko, Libor Václavík
5
a Milan jim podával informace. Vítaná
chvíle poptat se, podívat se, dotknout
se... Protože který malý world receiver
je vlastně nejlepší? Není to náhodou
právě PL880?
Dalšími pravidelnými hosty, kteří rozlo−
žili svoji přijímací základnu v dosahu
prodlužovačky, byla familia Vozárovců.
A tak se na stole zjevil NTB s nejnověj−
ším SDR přijímačem. Důležitá byla pří−
tomnost Petra, se kterým se daly mož−
nosti SDR technologie osobně probrat.
Nestaňte se pak VKVistou. Jeho syn
Jakub se zase pěkně rozjel na KV. Po−
kud to tak půjde dál, ještě o něm usly−
šíme. A seděli by tam do teď, kdyby na
kluky nedohlídla paní Vozárová.
Když přijel David Kříž, kterého není po−
třeba představovat, se svým kompaně−
ros, balkanologem Boriem Bielikem,
mohlo začít zasedání výboru CSDXC v roz−
šířené verzi, tedy včetně Davida. Tak−
že na MorSetu se pracovalo ve jménu
členů klubu i přesto, že předseda Vác−
lav Dosoudil si nevzal slovo „o páté“,
aby nepřerušoval probíhající zábavu.
Každý z 21 přítomných, Karel Kloupar
OK2BEI z Karviné, Dobroslav Lízal OL,
Z jednání rady pro rozhlasové
a TV vysílání
Rada udělila pět licencí k provozování
rozhlasového vysílání šířeného prostřed−
nictvím vysílačů:
Rock Radio Šumava − Sokolov 99,0
MHz / 50 W
Country Radio − Český Krumlov 101,6
MHz / 200 W, Dačice 101,8 MHz / 200
W, Jindřichův Hradec 92,0 MHz / 200
W, Klatovy−Štěpánovice 107,0 MHz /
200 W, Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W
a Tachov 87,9 MHz / 200 W
Hitrádio Magic Brno − Blansko 100,6
MHz / 100 W
Radio Čas Rock − Valašské Meziříčí
87,9 MHz / 100 W
Radio Beat − Svitavy − Opatov 107,9
MHz / 200 W
Gama Radio v Sokolově
na kmitočtu 105,2 MHz
Dne 24. 11. 2014 stanice Gama Radio
spustila vysílač v Sokolově na kmitočtu
105,2 MHz a s vyzářeným výkonem 100
W. Nachází se na ulici Mánesova a výš−
12 / 2014
Ve víru diskusí
Zdeněk Moser OK2BZM, Honza Penkala OK2JP, Ruda Silnoušek OK2SR, Jarda Šus−
tera OK2JSX, Radmil Zouhar OK2ON byl studnicí informací, zkušeností, inspirace...
A všechno to dokumentoval cestovatel, DXer a fotograf Jano „Ante“ Sivý Radar
24 Lučenec/P Mladá Boleslav.
Loučili jsme se pozdravem: Naviděnou na výročním setkání!
Tomáš BURIAN
ku antény má 475 + 35 m. Je primárně
určen pro Sokolov, Staré a Nové Sedlo,
Březovou, Habartov, Vintířov, Vřesovou,
Dolní Nivy, Loket. Pokrývá signálem asi
42 000 obyvatel. (JIDXC; Miklík)
Country Radio v Mostě a okolí
Dne 26. 11. 2014 spustilo Country Ra−
dio vysílač Most/Lipová 671/31. Výš−
ka antény je 320 + 42 metrů, jmenovi−
tý kmitočet 102,6 MHz, vyzářený výkon
100 W a polarizace vertikální. Vysílací
anténa na třináctipodlažním panelovém
domě v jižní části města je tvořena jed−
ním dipólem firmy Kathrein, který míří v
azimutu cca 230° (mezi Žatec a Kadaň).
Užitečný signál na vysílač je získáván
ze satelitu nebo ballován (primární
kmitočet nejspíše 100,1 MHz). Signá−
lem by mělo být pokryto město Most,
obce Obrnice, Patokryje, Bečov, Havraň,
Braňany, Želenice, Lužice, Strupčice a
další. S kvalitní anténou by měl být
možný příjem v částech Litvínova, Lomu,
Jirkova, Chomutova, Postoloprt, Žatce
a Loun. Pokrytí signálem je asi 76 000
obyvatel. (JIDXC; Miklík)
Radio Sázava v Pardubicích
na kmitočtu 88,0 MHz
Od 27. 11. 2014 vysílá Radia Sázava
na pardubické frekvenci 88,0 MHz
6
výkonem 100 W. Vysílač najdeme na
sídlišti Dubina, výšku antény má 221 +
50 metrů. Vysílací anténa u výtahové
šachty panelového domu je tvořena
dvěma dipóly FPG 4135 nad sebou,
které míří do středu města. Užitečný
signál na vysílač je buď ballován (pri−
mární kmitočet 89,3 MHz) nebo získá−
ván z internetu. Signálem je pokryto
město Pardubice, městečka Sezemice,
Holice, Opatovice, Lázně Bohdaneč,
Heřmanův Týnec a částečně Chrudim.
Pokrytí omezuje silný vysílač Praděd
(88,1 MHz / 10 kW). (JIDXC; Miklík)
Dechovka zvýšila výkon
v Dobrochově
Rádio Dechovka zvýšilo na konci listo−
padu výkon svého moravského vysílače
Dobrochov 1233 kHz na 5 kW. (Srnec)
DVB−T2 HEVC:
deset HD programů v jedné síti
České Radiokomunikace (ČRa) pět
měsíců testovaly vysílání v rozlišení Ul−
tra HTDV (4K). Obsah dodala Česká
televize. Vysílalo se technologií DVB−T2
s komprimací HEVC. Test podle ČRa
prokázal možnou úsporu víc než polovi−
ny datového toku. V jednom multiplexu
tak může být deset programů v HD nebo
až tři programy v Ultra HDTV.
DVB−T2 s HEVC umožní i mobilní pří−
jem a propojení s internetovými služba−
mi, dodal ředitel pro regulaci ČRa M.
Procházka. ČRa předpokládají několika−
letý souběh DVB−T2 s dosavadním DVB−
T kvůli umožnění příjmu i na stávajících
přijímačích.
(Teletext ČT1 ; Miklík)
Asociace provozovatelů
soukromého vysílání
má nové předsednictvo
Kongres Asociace provozovatelů sou−
kromého vysílání APSV zvolil nové před−
sednictvo a předsedu, kterým se stal
prezident mediální skupiny Lagardere
v České republice Michel Fleischmann.
Účastníci kongresu schválili i přijetí
nových členů, rozhodli o společném
postupu při jednání s Ochranným sva−
zem autorským a vyjednáváním pověřili
nově zvolené předsednictvo.
„Na kongresu jsme svým způsobem
obnovili naši činnost. Vracíme se ke
společnému aktivnímu prosazování rá−
dia jako mediatypu a zájmů provozova−
telů rádiového vysílání. Chceme společ−
ně posílit význam rádia, které zkrátka
je druhým nejmasovějším médiem a co
víc, médiem jehož zásah neklesá,“ uve−
dl v tiskové zprávě Michel Fleischmann,
nový předseda APSV.
Zajímavostí je, že post předsedy asociace
Rádio One Retro
s novým vysielačom na Liptove
Retro rádio patriace do skupiny rozhla−
sových staníc One spustilo 2. decem−
bra vysielač v Liptovskom Mikuláši. Vy−
siela na frekvencii 95.9 MHz z kóty
Háje (740+30 m). Vyžiarený výkon je
500 W a polarizácia je vertikálna. Sig−
nál z vysielača spoľahlivo pokryje mes−
tá Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrá−
dok a ich okolie.
Po Banskej Bystrici a Topoľčanoch (oba
94.7 MHz) ide o tretí vysielač Rádia One
Retro. V pláne je ešte spustenie vysie−
lača v Žiari nad Hronom (95.8 MHz).
(Šulík, podľa radioretro.sk
a teleoff.gov.sk)
Na Slovensku se podruhé
pokusili zrušit koncesionářské
poplatky
Zástupci slovenské pravice přišli po
třech letech opětovně s návrhem na
byl po tři roky neobsazen. Od založení
asociace vedl její členy významný před−
stavitel hudebního a mediálního prů−
myslu Michal Zelenka. Po jeho úmrtí po−
nechali ostatní členové tuto pozici neob−
sazenou. Nyní je bude navenek zastupo−
vat šéf mediální skupiny, která má ve
svém portfoliu řadu významných značek
včetně rádií Evropa 2 nebo Frekvence 1.
V předsednic−
tvu mají zastou−
pení významní
představitelé
všech rozhlaso−
vých skupin.
Provozovatele
nejposloucha−
nější stanice
Rádia Impuls
zastupuje ředi−
tel Jiří Hrabák, zmíněnou skupinu Lagar−
dere Michel Fleischmann, za skupinu
Media Bohemia je v předsednictvu Da−
niel Sedláček a za nejmladší skupinu
Radio United vystupuje Luboš Jetmar.
Asociace rovněž přijala pět nových čle−
nů – rozhlasových stanic, mezi nimi je
i Rádio Sázava a COLOR Music radio pod−
nikatele Miroslava Pýchy, zpravodajské
Rádio BBC/Rádio Zet skupiny Lagardere,
zrušení koncesionářských poplatků za
veřejnoprávní rozhlas a televizi. Institu−
ce měla být financována přímo ze stát−
ního rozpočtu předem daným podílem
na HDP. S návrhem novely zákona při−
šel bývalý ministr kultury a nyní nezařa−
zený opoziční poslanec Daniel Krajcer.
Jeho návrh počítal s tím, že Rozhlas a
televize Slovenska by každým rokem
získala sumu rovnající se 0,14 % hru−
bého domácího produktu, přičemž by
nebo Český Impuls, který patří do skupi−
ny provozovatele Rádia Impuls. Po přije−
tí nových členů APSV reprezentuje dva−
cet členů na poli soukromého rádiové−
ho vysílání. (RadioTV.cz, Juraj Koiš)
Český telekomunikační operátor
O2 si ponechá značku
Společnost O2 Czech Republic oznámi−
la, že i nadále hodlá užívat značku O2
na základě licence od španělské tele−
komunikační skupiny. Celkově může
prodloužit užívání značky O2 na českém
a slovenském trhu až do roku 2022.
Původně se očekávalo, že nejpozději
v roce 2018 přijde nynější vlastník
českého a slovenského operátora O2
s novou značkou, případně se vrátí
k původní značce Eurotel, která byla na
českém trhu dlouhodobě zavedena
a nahradila ji právě značka O2. Skupi−
na PPF, která největšího tuzemského
telekomunikačního operátora vlastní,
díky využití opce odsune uvedení nové
značky na pozdější léta.
Společnost O2 Czech Republic působí
i na televizním trhu, kde je poskytova−
telem služeb placené kabelové televi−
ze coby operátor IPTV. Nedávno uvedla
na trh i mobilní verzi své placené tele−
vize O2TV Go.
(RadioTV.cz, J. Koiš)
šlo o sumu minimálně 90 milionů eur
ročně, tedy přibližně 2,5 miliardy korun.
Návrh ale podle očekávání neprošel hla−
sovací mašinérii vládní strany SMER−SD,
která má většinu ve slovenském parla−
mentu. Nynější slovenská vláda totiž pro−
sazuje model koncesionářských poplat−
ků, tedy televizní daně. Předchozí pravi−
cová vláda přitom už jednou koncesionář−
ské poplatky zrušila, nynější vláda je ná−
sledně zavedla. (Radio TV.cz, J. Koiš)
Licenčná rada udeľovala rozhlasové frekvencie
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) rozhodla na svojom zasadnutí v dňoch
1.−2. decembra o udelení licencií na pozemné rozhlasové vysielanie v pásme FM.
Tentoraz išlo iba o formalitu, o frekvencie žiadali iba ich koordinátori. Tu je prehľad:
MHz
program
88.6 Rocková Republika
88.6 Rádio Rebeca
91.3 Rádio 7
92.9 Rádio Expres
96.7 Rocková Republika
103.3 Best FM
lokalita
kW
Banská Bystrica
Žilina
Rožňava
Detva
Liptovský Mikuláš
Spišská Nová Ves
1
0,5
0,25
0,1
0,5
0,2
(Šulík, podľa rvr.sk)
Nashledanou se svými čtenáři v roce 2015
se těší rubrika „U nás doma“
12 / 2014
7
Přenosný přijímač
Přenosný reproduktor
Etón Field
Sangean BTS−101
Tento přenosný přijímač, podle názvu ur−
čený „do terénu“, představil výrobce už
na začátku roku, teď před Vánocemi při−
chází na trh. Pracuje v pásmech SV, FM
(stereo ve sluchátkách) a KV (1,7 až 30
MHz). V pásmu FM zobrazuje i RDS. Za−
budované jsou i digitální hodiny a časo−
vač. Na předním panelu jsou samostatné
knoflíky pro ovládání hloubek a výšek.
Systém pamětí může uložit až 50 stanic:
10xSV, 10xFM, 10xKV−1, 10xKV−2 a
10xKV−3. Přijímač má prutovou anténu a
vstup pro externí anténu. V pásmu SV má
možnost přepínání na ladicí kroky 9/10
kHz. Ovládací prvky zahrnují VF zisk, zá−
mek, přepínač Local/DX, přepínač selek−
tivity široká/úzká. Rychlost ladění může
být nastavena na rychlou, pomalou nebo
Stop. Také jas displeje se může nastavo−
vat ve třech úrovních. Zvukový vstup (jack)
umožňuje přehrávat k externích zdrojů.
Výstup linky může být propojen s externím
nahrávacím zařízením nebo NF zesilova−
čem. Přístroj napájejí baterie 4 x D nebo
dodávaný síťový adaptér 6 V / 500 mA.
Rozměry: 310 x 170 x 76 mm.
Cena (Universal Radio, USA):
130 dolarů, tj. asi 2800 Kč.
Přenosný reproduktor pracuje přes Blue−
tooth, má dva výkonné drivery a pasivní
subwoofer. Díky tomu obsáhne široké
zvukové spektrum. Vestavěná Li−Ion bate−
rie zajistí provoz až na 12 hodin hudby, při
připojení vnějšího zdroje zvuku vydrží až 15
hodin. Baterie se plně dobije za 5 hodin.
Díky NFC technologii je možné připojit pře−
nosná zařízení pouhým dotykem. Součás−
tí balení je propojovací kabel (pro externí
zdroj zvuku) a dobíjecí kabel pro USB.
Rozměry: 186 x 79 x 27 mm. Cena (Univer−
sal Radio, USA): 90 dolarů, tj. asi 2000 Kč.
Anténní přepínač
přizpůsobení (PSV, ČSV, SWR) v rozsahu
výkonů transceiveru nebo vysílače od 100
mW do 50 W. Bruennovo zapojení měřicí−
ho můstku detekuje jak vf proud, tak vf
napětí a tak zajišťuje dostatečnou přes−
nost pro široký rozsah zatěžovacích im−
pedancí, kmitočtů a výkonu.
Je to ideální pomocník pro měření přizpů−
sobení QRP zařízení k anténě jak doma,
tak při práci v terénu, při SOTA nebo Flo−
ra−Fauna aktivacích a podobně. Kmitočto−
vý rozsah je 1,8 až 50 MHz. Má dva ko−
nektory SO−239 UHF. Je určen pro maxi−
mální výkon 50 W. Masivní černě eloxova−
ná krabička má rozměry 115 x 64 x 77 mm.
Cena: 1095 Kč.
Mobilní KV/VKV wattmetr
MFJ−822
MFJ−1702C
Dekodér Morseovy abecedy
MFJ−461
Kapesní dekodér morseovky, tedy telegra−
fie neboli CW, má dvouřádkový LCD dis−
plej a zvládá rychlost až do 99 slov za
minutu. Stačí ho umístit do blízkosti re−
produktoru transceiveru nebo přijímače,
naladěnému na CW stanici a na LCD dis−
pleji se objeví dekódovaný text přijímané
morseovky. Automaticky se přizpůsobuje
rychlosti vysílání. Nepotřebuje žádné pro−
pojovací kabely, žádný počítač ani inter−
face, ani jiná přídavná zařízení.
Cena: 2390 Kč.
12 / 2014
Renesance klasického anténního přepína−
če, který se v minulosti objevoval pod růz−
nými značkami a v různé kvalitě. Jedná
se o osvědčený koaxiální přepínač se 2
polohami pro vf a prostřední zemní polo−
hou, s přepěťovou ochranou na vstupu.
Izolace mezi vývody je lepší než 60 dB na
300 MHz a lepší než 50 dB na 450 MHz.
Impedance je 50 ohmů. Nepoužitý vývod
je automaticky uzemněn jako ochrana
proti přepětí, statice a pronikání vf. Hod−
nota ČSV (SWR) je pod 1,2:1. Přepínač
má masivní konstrukci (odlitek z lehkého
kovu) a robustní konektory SO−239, roz−
měry 76 x 51 x 51 mm, dva připevňovací
otvory. Cena: 990 Kč.
QRP wattmetr
MFJ−813
Kompaktní KV QRP wattmetr do 5 W s
indikací do 50 W a měřením přizpůsobe−
ní (SWR, PSV, ČSV). Umožňuje měřit po−
stupný a odražený výkon v kalibrovaném
rozsahu 0 až 5 W. Rovněž indikuje rela−
tivní výkon a dovoluje odečíst hodnotu
8
Kompaktní KV/VKV měřič přizpůsobení
(SWR, ČSV) a wattmetr s velkým 76 mm
měřidlem se zkříženými ručkami. Ukazu−
je současně postupný a odražený výkon
a hodnotu SWR. Je vhodný pro mobilní
použití. Má dva volitelné rozsahy 30 W a
300 W a vestavěné osvětlení stupnice
(+12 VDC). Pracuje v rozsahu kmitočtů
od 1,8 do 200 MHz. Má dva konektory
SO−239. Při stisknutém tlačítku je měře−
ný rozsah 0−300 W pro postupný výkon a
0−100 W pro odražený výkon (horní stup−
nice). Při nestlačeném tlačítku je měřený
rozsah 0−30 W pro postupný výkon a 0−
10 W pro odražený výkon (dolní stupni−
ce). Měřidlo ukazuje přímo hodnotu PSV,
jež se odečítá pomocí červených křivek
v místě, kde se ručky zkříží. Praktické hod−
noty jsou 1:1 až 1:5. Přesnost 10 % při
plné výchylce. Nejmenší vstupní výkon 2
W. Rozměry 85 x 87 x 95 mm, hmotnost
0,32 kg, osvětlení stupnice 12 VDC.
Cena: 1590 Kč.
Poslední rubrika roku 2014
Letos na podzim jsme si všimli jeho výsledků, které zapiso−
val do FM LISTu pod svou značkou G1VVP. Viděli jsme, že
při dobrých příjmových tropo podmínkách zachytil vysílače
i od nás. Bylo to např. 28. září, kdy v 0848 UTC zachytil
vysílač Valašské Meziříčí (ČRo Ostrava). Vzdálenost 1300
km byla druhá největší v jeho životě při tropo příjmu. Od
všech vzácnějších stanic má dokumentaci, většinou ve for−
mě krátkých videí.
Poslední letošní rubrika o FM a televizi se liší od těch před−
chozích. Ty měly mnoho stran a byli nabité vašimi úlovky
hlavně v pásmu FM a dalšími zajímavostmi. Poslední měsíc
nám ale dobré příjmové podmínky nepřinesl, spíš byly velmi
špatné a tak se nemáme čím pochlubit. To se ale jistě změ−
ní, máme už své zkušenosti z minulých let.
Dnešní rubriku tedy budeme věnovat něčemu trochu odlišné−
mu. Máme tady portrét mimořádně aktivního FM DXera z Ang−
lie. V létě a na podzim jsme o něm hodně slyšeli, když přijímal
tropo signály i od nás, a to už je pořádná dálka. Asi žádný
z nás se nemohl letos na oplátku pochlubit, že by slyšel vysí−
lače z Anglie tropo šířením. Nevíme, do jaké míry mu k úspě−
chu pomohl nový přijímač ELAD, který si letos pořídil. Ve dru−
hé části svého portrétu nám sám řekne, jak je s ním spokojen
a jestli nový SDR přijímač splnil jeho očekávání.
John používal v minulosti FM tunery vyšších tříd, před něko−
lika lety přešel na známý přijímač SONY XDR. Letos udělal
další změnu a vyměnil ho za SDR přijímač ELAD FDM−S2.
Tento nový italský přijímač se pomalu začíná zabydlovat i u
našich DXerů.
Ve své nadmořské výš−
ce pouhých 3 metrů po−
užívá John pro pásmo
FM výbornou anténu
Körner 9.2 na stožáru
vysokém 5,5 metru. Pro
fázování používá anténu
Triax FM3, kterou má 1
metr nad zemí. Anténa
spolupracuje s fázova−
čem HS Publications. Pro pásmo FM−CCIR (kterému říká FM2)
má dva zesilovače: Fringe Electronics (20 dB) a Labgear (30
dB). Velkou anténou točí rotátor Yaesu G−5500, na kterém je
možné kromě azimutu řídit i elevaci, to znamená, že anténu je
možné snadno přestavit z horizontální do vertikální polohy.
John Faulkner, G1VVP, Anglie
Jeden z nejznámějších a nejaktivněj−
ších anglických DXerů. Patří mezi tzv.
univerzální DXery, protože se nezabý−
vá jen jednou oblastí, ale umí využít
kromě FM i střední a krátké vlny a
všude nachází zajímavé stanice. Tu−
hle rozmanitost provozoval ve svém
původním bydlišti. Letos se ale pře−
stěhoval na východní pobřeží Anglie a
město Skegness se ukázalo jako vynikající pro DX příjem
v pásmu FM, protože z pobřeží má kontinent − jak říká Evropě
za kanálem − jako na dlani. Po přistěhování zjistil, že ve městě
žije velké množství radioamatérů, kteří se sem přestěhovali
na penzi. Tolik antén je vidět málokde. Další radioamatéři
a DXeři sem jezdí v létě na dovolenou.
Na svém blogu má John prakticky každý den obsáhlý se−
znam zachycených FM vysílačů. Buď jsou to stanice zachyce−
né tropo šířením z „kontinentu“ nebo to jsou signály, které
sem dorazily jako odrazy od letadel nebo meteoritů. Všech−
no stihne John sledovat. Využívá databázi FM LIST a přenáší
záznamy z ní přímo do blogu. Tím ušetří spoustu času a s úsmě−
vem vypráví o mailech návštěvníků blogu, kteří se diví, jak do−
káže každý den zapsat tolik stanic do dlouhých seznamů.
Z východního pobřeží Anglie je otevřen směr přes moře
do Skandinávie
John si pochvaluje, že v novém bydlišti má trochu víc místa
mimo dům. Sice jen o něco málo, protože anglické zahrádky
jsou všude úzké, tahle je ale o něco delší. Mohl se pokusit
o stavbu praporkové antény mezi dvěma tyčemi. Původně
chtěl postavit dvě antény za sebou, aby využil oba směry
(Amerika − Asie) a ušetřil jednu tyč, potom ale v americkém
směru zjistil, že tam má soused ve vzduchu natažený tele−
fonní kabel a z něj šlo silné rušení. Musel tedy jednu anténu
oželet a je rád alespoň za tu druhou.
Jeden z Johnových úspěšných dnů - 28.10.2014 - směr východ
12 / 2014
9
V minulosti měl velké problémy se sousedy vinou malých
zahrádek, tak v novém bydlišti raději na sebe neupozorňuje.
Při stavbě antény byl velice nervózní a pořád se rozhlížel,
jestli ho někdo nepozoruje. Na jeho výsledcích nejsou tyhle
trable znát, teprve až když nahlédneme do zákulisí, vidíme,
že ani v Anglii to nemají naši kolegové lehké.
John žije v domku s manželkou. Po nastěhování zjistili, že
mohou jeden pokoj s dvěma postelemi ušetřit a vyhradit ho
pro hosty. To je jistě výhodné v přímořské oblasti, kde je
v létě o ubytování zájem. John ale nabízí ubytování i pro
případné radioamatéry a DXery, kteří by chtěli v místě strávit
několik dní, víkend nebo třeba i celý týden. Mohou si přivézt
své zařízení, pouze nemohou počítat se stavbou velkých
antén, s vysíláním velkými výkony apod. Místo je ale pěkné
a hostitelé jsou prý příjemní a ochotní.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Recenze SDR přijímače
ELAD FDM−S2
John FAULKNER
Když jsem měl nový italský přijímač tři týdny, rozhodl jsem
se, že napíšu o svých zkušenostech s ním. Tento SDR přijí−
mač se mezitím stal předmětem mnoha diskusí v anglickém
fóru Skynews, kde se zabýváme příjmem FM a TV. Kolegové
mi psali i mimo diskusi a vyptávali se, jak jsem s přijímačem
spokojen.
V kostce mohu říct, že mé celkové zkušenosti s FDM−S2
jsou velmi pozitivní. Byl jsem překvapen spoustou věcí, ale
tohle není „rádio“ v tradičním smyslu slova. Měl jsem sice
několik drobných nedorozumění s ovládacím programem, ale
ty jsem nakonec připsal na účet již dřívějším problémům
s operačním systémem Windows 7, protože můj počítač už
dlouho potřeboval kompletní přeinstalaci. Popíšu teď své
dojmy podrobněji.
První dojmy
S2 je elegantní malá jednotka se solidní konstrukcí, která
potěší oko. Hlavním důvodem pro koupi tohoto přijímače bylo
jeho použití pro pásmo FM 88−108 MHz. Selektivita nepřed−
stavuje problém a je přesně taková, jakou očekáváte od SDR
přijímače, tzn. můžete si ji nastavit libovolně podle svého
přání. Šířka pásma v režimu FM je 100 Hz až 24 kHz a široká
FM nám poskytuje 25 kHz až 192 kHz. Oba rozsahy jsou
neomezeně variabilní.
Osobní požadavky
Předtím, než jsem si přijímač koupil, jsem četl zprávy, že
postrádá VF zisk na kmitočtech pásma FM2 a že budu asi
potřebovat předzesilovač. To se ukázalo jako skutečnost.
Bez předzesilovače se mi citlivost zdála špatná a kulhala za
tím, co jsem znal od předchozího přijímače SONY XDR−F1HD,
12 / 2014
10
klasického tuneru Kenwood KT6040 a vlastně od všech svých
dalších FM přijímačů a tunerů. Nedostatek citlivosti mne
přesvědčil, že budu muset zapojit předzesilovač. Na pomoc
přišel starý předzesilovač Fringe Electronics (20 dB) pro pás−
mo FM2, a tím se citlivost zvýšila na úroveň SONY XDR
(s modifikací Konrad), což je asi nejcitlivější přijímač, jaký
jsem kdy měl.
Zpracování silných signálů
Protože mám v místě silné signály z vysílače Belmont, měl
jsem obavy, že mi zahltí přijímač S2, když nasměruji anténu
přímo na vysílač. To se stává přijímači XDR, který produkuje
bezšumová zrcadla stanic BBC, které se objevují kolem 70
MHz, a to i bez zesilovače. To se ale u přijímače S2 nestalo.
Belmont má na S2 sílu −20 dB se zesilovačem. Předpoklá−
dám, že pokud někteří DXeři bydlí blízko vysílače o výkonu
100 kW a víc, tak k zahlcení může dojít, ale všechny zprávy,
které jsem četl, říkaly, že přijímač S2 je velmi odolný. Jeden
kamarád pozoruje několik parazitních signálů, když nasmě−
ruje anténu na vysílač BBC o výkonu 250 kW, ale upozorňu−
je, že je jich jen pár a jsou daleko od sebe. Jeho úzce smě−
rová anténa ten problém vyřeší, když nesměřuje přímo na
vysílač.
Schopnosti RDS
Dalším mým hlavním požadavkem na FM SDR přijímač bylo,
aby měl dobré RDS dekódování. Jsem potěšen, že mohu
hlásit, že u S2 se to podařilo. Je neobvykle dobrý a nad mé
očekávání, i když je tam jedna nebo dvě věci, které bych
chtěl zmínit. Všechny komentáře, které jsem tady dosud
napsal, se vztahují k používání S2 s vlastním ovládacím pro−
gramem SW2. Chtěl bych ale upozornit i na další softwarový
balíček a doporučit „SDR Console“, jehož autorem je Simon
Brown z Ham Radio Deluxe. SW2 sice poskytl nesrovnatelné
dekódování RDS signálů přicházejících meteorickými odra−
zy, které jsou známé svou obtížností dekódování vzhledem
ke své povaze (a udělal to dokonce rychleji než SDR Conso−
le), ale SDR Console, který nabízí také vylepšené dekódová−
ní, byl rychlejší a přesnější při dekódování pozemních signá−
lů. V této oblasti byl o kus vpředu před SW2. Myslím, že
každý program má svoji vlastní sadu algoritmů a když se
spojí, máme to „nejlepší na světě“, proto bych rád doporučil
DXerům, aby používali při dekódování RDS oba softwarové
balíčky.
Program SW2 může převádět data RDS do RDS Spy, tím
pádem nabízí další výbornou metodu dekódování RDS. Pro
převedení dat z S2 přes počítač do RDS Spy budete potřebo−
vat VAC (Virtual Audio Cable). Přestože postup jak to udělat
není příliš komplikovaný, byl to pro některé DXery (včetně
mne) problém, ale na YouTube nebo i jinde jsou videa, kde
vám ukáží krok za krokem, jak na to.
Širokopásmové nahrávání a požadavky na počítač
S2 je možné používat pro nahrávání širokého pásma MF,
stejně jako u SDR přijímače Perseus. S2 nabízí šířku 6 MHz.
To rozděluje FM pásmo na pět částí, ale buďte připraveni, že
budete potřebovat výkonný počítač a spoustu místa na dis−
ku, když budete chtít používat S2 tímto způsobem.
Není to ale jen rychlost procesoru, na které záleží. Někteří
majitelé S2 zjistili, že i na počítačích s nižšími parametry
mohou s S2 pracovat uspokojivě. Zdá se, že všechno závisí
na architektuře počítače. Například: měl jsem starý note−
book Toshiba Satellite s mobilním procesorem Intel Cele−
ron. Je VELMI pomalý podle dnešních požadavků a má pou−
ze 4 GB RAM. Přesto se vypořádá v pásmem širokým 6 MHz
docela dobře. Dochází tam sice sem a tam k zadrhávání, ale
notebook se drží, když vezmeme v úvahu, co všechno musí
současně provádět. ELAD doporučuje procesor i5 a alespoň
6 GB RAM, aby byl výkon při šířce 6 MHz uspokojivý.
Používání vstupu UBS3 by mělo hodně pomoci, ale USB2 by
mělo zároveň dodat dostatečné množství „šťávy“ pro práci s S2.
Výkon v pásmu středních vln
Moje zkušenost s přijímačem S2 v pásmu středních vln je
kratší než na FM, ale krátce jsem tam ladil. Zdá se, že S2
není takový „expert“ jako Perseus, ale docela se mu daří.
S citlivostí jsem byl spokojen, ale moc se mi nelíbila kvalita
zvuku. Žádné zásadní problémy jsem ale nepozoroval a me−
zitím jsem se dozvěděl, že poslední aktualizace ovládacího
programu pro S2 přinesla zlepšení kvality zvuku. Je velice
výhodné, že je možné použít šířku pásma 6 MHz i v pásmech
AM, protože to vlastně znamená, že střední vlny a tropická
pásma je možné nahrávat společně. To může být výhodné
u středovlnných signálů z Asie, které je možné porovnávat si
signály v pásmu 3 − 5 MHz.
Drobnosti
Jediná věc, kte−
rá mne trochu
zklamala, byl
původní ovláda−
cí program, ale
musím znovu
připomenout, že
většinu problé−
mů patrně způ−
sobil můj počítač a nikoliv nedostatky ovládacího programu
SW2. Můj počítač mi přináší různá nepříjemná překvapení
a přijímač S2 to patrně posunul do extrému. Všechny nevý−
hody, které jsem u S2 pozoroval, jsou ale vyváženy mnoha
výhodami.
Závěr
Určitě bych přijímač S2 doporučil, kdyby se někdo ptal. Není
to typické rádio, jak ho známe, a je třeba s ním zacházet
odlišně. Jestliže jste přehnaně citliví vůči počítačům, měli
byste si koupi pořádně rozmyslet. Přijímač mne v této oblas−
ti postrčil dál, než jsem očekával, a úsilí se vyplatilo na 100
procent.
Přijímač SONY XDR−F1HD zůstává dále mocným prostředkem,
se kterým počítám, zvlášť s geniální modifikací „i2c“ od
Konrada. MF filtrování je u něj dovedeno k dokonalosti.
S2 tyto věci nemá, a ani je nepotřebuje, a tak je celkový
dojem ze zvuku a ladění na S2 velmi rozdílný.
Abych to zrekapituloval:
Patrně budete potřebovat předzesilovač pro pásmo FM2,
a jestliže bydlíte poblíž silných vysílačů, patrně zažijete zahl−
cování, ale 2S se se silnými signály vypořádává velmi dobře.
Celkově bych řekl, že S2 je snem FM DXera. Zjistil jsem, že
je výborný pro příjem meteorických odrazů a má velký poten−
ciál pro příjem přes sporadiku Es. Je moc pěkné mít mož−
nost nahrávat, když nejste doma. Pouze se ujistěte, že máte
dost místa na disku, protože při nahrávání pásma širokého
6 MHz vám na něm přibude každou minutu kolem 2 GB dat!
Budete možná také potřebovat prodlužovač času. Protože
taková věc ale zatím neexistuje, bude zvlášť šikovné, když
den bude mít víc hodin, protože určitě zjistíte, že potřebujete
víc času, abyste všechny nahrané soubory mohli analyzovat!
12 / 2014
11
Několik hlavních parametrů:
Rozsahy: 9 kHz − 52 MHz, 74 − 108 MHz, 135 − 160 MHz
Anténní vstupy: samostatné vstupy pro pásmo 6 m a rozsa−
hy FM/VHF/Bypass
Možnost dalších přijímačů: 4 virtuální přijímače, volně ladi−
telné v okně DDC. Každý z virtuálních přijímačů si drží nasta−
vení pro mód, šířku pásma, hlasitost, skvelč a směrování
audio výstupu
Potlačení rušení: noise blanker, adaptivní potlačení rušení,
auto notch, ruční notch 2x
DRM: integrované dekódování DRM, aktualizace textu a vy−
sílacích rozvrhů stanic
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ze světa
Nová funkce na FM LISTu
Německá databáze FM LIST, která je v současné době bez−
pochyby nejlepší pomůckou pro FM−DXera, přidala novou funk−
ci LOCATIONS. Podle svého výběru tak můžete navštívit lo−
kality jednotlivých vysílačů a podívat se, jak vypadají. Instrukce
připravil Günter Lorenz na následujícím videu:
http://www.youtube.com/watch?v=FjdtMJ6pBcs
Nový polský digitální rozhlasový multiplex
z Opole byl zachycen v Praze
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) z Polska bude možné za
určitých podmínek zachytit i ve vzdálenějších oblastech od
hranic s našimi severními sousedy. Ukázal to uplynulý ví−
kend, kdy signál z DAB+ multiplexu fungujícího v Opoli dole−
těl až na území hlavního města České republiky. V neděli byl
v Praze zachycen signál této technologie na kanálu 11C,
který funguje s vertikální polarizací. Skutečnost je dobrou
zprávou pro zájemce o DAB vysílání u nás. Opět se potvrdilo,
že v téměř prázdném III. pásmu, které dříve sloužilo analo−
gové televizi, lze uskutečnit zajímavé úlovky. Na východě Čech
by tak nemusel být s touto sítí žádný problém.
Výkon DAB technologie šířené z lokality Opole/Komin ECO
není úplně zanedbatelný – jeho síla je 10 kW, což ho řadí
mezi nejsilnější vysílače, které byly doposud v Polsku spuš−
těné. Součástí multiplexu jsou okruhy tamního veřejnopráv−
ního rozhlasu, konkrétně Polskie Radio Jedynka, Dwójka,
Trójka, Czwórka, External Service, Polskie Radio 24, Radio
Rytm a Radio Opole. Zachycení multiplexu na frekvenci
220.352 MHz je zajímavé i z toho pohledu, že na kanálu
11C je možné při zlepšených podmínkách zachytit až tři roz−
hlasové „balíky“. Síť Z Polska může doplnit programová na−
bídka z Bavorska (Mnichov) a Saska−Anhaltska.
(www.digizone.cz, L. Polák; R. Antoš)
Radio ZET
opět z vysílače Katowice/Kosztowy
V říjnu 2014 − po téměř devíti letech − se stanice Radio ZET na
kmitočtu 102,8 MHz vrátila na stožár rozhlasového a televiz−
ního vysílacího střediska Katowice/Kosztowy. Vysílá se
s maximálním výkonem ERP 5,0 kW se silným potlačením
v jižním a západním směru. Od 14. 2. 2006 stanice využívala
anténní systém na komíně elektrárny na hranicích Katovic.
Povolení k vysílání z nového objektu je platné do 7. 4. 2015.
Od 21. 8. 2014 lze stanici experimentálně přijímat i na kmito−
čtu 104,3 MHz z vysílače Zabrze, podle licenčních podmínek
by testy měly trvat nejméně do 31. 5. 2015. (Miklík)
Čas: UTC, tj. SEČ minus 1 hodina
BOLÍVIE − Radio Pio XII (Pio Doce), Si−
glo Veinte se po měsíční odmlce vráti−
lo na kmitočet 5952.5 kHz a jeho sig−
nál je lepší než dřív. Stanice končí vysí−
lání obvykle v 0228 a na konci hraje
pochodovou melodii „Colonel Bogey
March“, která je více známá pod ná−
zvem „River Kwai March“ (z filmu Most
přes řeku Kwai). Radio Pio XII je u nás
slyšet už před 2300. +++ Další bolivij−
ská stanice Red Patria Nueva vysílá z
La Pazu na 6025 kHz (přesně
6024.95). Příjem můžeme zkoušet také
kolem 2300.
PERU − Radio San Antonio, Villa Atala−
ya na 4940 kHz (přesně 4939.9) je v
Evropě slyšet velmi vzácně. Na konci
listopadu byla přesto zachycena v Ra−
kousku ve 2315. To je momentálně čas,
kdy bychom mohli slyšet některé vzác−
nější stanice z Jižní Ameriky. (Ratzer)
ŠALAMOUNOVY OSTROVY − Sezóna
zlepšeného šíření signálů z Pacifiku už
začíná. V polovině prosince byla v Ra−
kousku zachycena stanice SIBC, Honi−
ara na 5020 kHz, právě když začínalo
ranní vysílání v 1900. Pěkná nahrávka
je na http://remotedx.wordpress.com/ .
(Ratzer)
LIBÉRIE − Náboženská stanice ELWA má
další kmitočet: 6050 kHz. Byla tam sly−
šet kolem 2200. Program byl stejný jako
na známém kmitočtu 4760 kHz. (Green)
ŠPANĚLSKO − Zahraniční služba REE se
vrací na krátké vlny! Po dvou měsících
od vypnutí krátkých vln (které mělo být
už nadobro) obnovilo Španělsko provoz
vysílacího střediska Noblejas. Ve všed−
ní dny vysílá 4 hodiny (1800−2200) a o
víkendu 8 hodin (1400−2200). Registro−
vané kmitočty: 9620, 11685, 11940,
15110, 12030, 15385, 17715,
17850, 21610 kHz. (Ivanov)
2300. Na stejném kmitočtu je i Radio
Meteorologia Paulista (pracuje v síti
Ibitinga AM Radio), je to jediná stanice
na KV, která přenáší Rede Jovem Pan
Sat, ale její příjem je v Evropě velmi vzác−
ný. (Nielssen) − Poznámka redakce:
BULHARSKO − Stanice European News
Network (EUNN) se studii na Kypru a
vysílačem Kostinbrod v Bulharsku změ−
nila kmitočet svého sobotního vysílání
pro Evropu v angličtině od 1845−1900.
Nový kmitočet je 5905 kHz (ex 5925).
(Ghibaudo) +++ Americká stanice
Global 24 Radio testovala na konci lis−
topadu na 9465 kHz z vysílače Kostin−
brod. Jedná se o starý sovětský vysílač
z roku 1957, vysílá s 50 kW. U nás byl
během testu velmi dobrý signál. (RR)
ČÍNA − Xinjiang PBS, Urumqi vysílá na
4500 kHz mongolsky a byl zachycen v
Evropě ve 2345. Jedná se asi o jediný
čínský vysílač, který zůstal na kmitočtu
mimo rozhlasová pásma. V minulosti
měla Čína celou řadu vysílačů na KV
mimo rozhlasová pásma, hlavně na
kmitočtech mezi 4−4,7 MHz. Postupem
let všechny přestěhovala do oficiálních
rozhlasových pásem.
BRAZÍLIE − Minulý měsíc oznámená zá−
hadná stanice, který vysílala západoaf−
rickou hudbu na 4845 kHz a někdo se
domníval, že se jedná o návrat Maure−
tánie, je vysvětlena. Jednalo se o Ra−
dio Cultura do Amazonas z Brazílie. Má
změněný formát a hraje i tuhle, pro bra−
zilské stanice zcela netypickou hudbu.
O její příjem se můžeme pokusit kolem
Prvně jmenovaná stanice je v různých
seznamech stále označována jako Ra−
dio Cultura Ondas Tropicais, ale její logo
ukazuje, že už má změněný název. (RR)
USA − Stanice KLDE z Eldorada v Texa−
su používá kmitočet 25910 kHz jako
linku mezi studiem a vysílačem. Jinak
vysílá v pásmu FM. Stanice vysílá ol−
dies, o víkendech bývá slyšet latinsko−
americká hudba. (D’Angelo)
ČÍNA − CRI teď vysílá několik relací ze
střediska Kašgar (500 kW) s velkou šíř−
kou pásma − 16,5 kHz. Jedná se o rela−
ce v době 0600−0700 na kmitočtech
15135 španělsky, 15220 francouzsky,
15620 italsky. K nim se řadí i čínská
relace na 15120 kHz z vysílacího
MADAGASKAR − Už několik let odkládané zahájení provozu náboženské stanice MWV (Madagascar World Voice) dostalo
novou naději. V polovině listopadu obdržel provozovatel konečně povolení k provozování obchodní činnosti v Madagaskaru.
V americkém Houstonu tedy budou moci být naloděny vysílače, které tam už několik let čekají, aby byly přepraveny do Afriky.
(Cooper) +++ Tři vysílače firmy Continental, které čekají v bednách v Houstonu, mají výkon 100 kW. Každý má svoji vlastní
záclonovou anténu. Projekt začal už v roce 2006. (Caudill)
Foto: Vybavení, které zůstalo po Radiu Nederlands
12 / 2014
12
střediska Peking. Obvyklá šířka pásma
je 9 − 10,5 kHz.
ČÍNA − Beibu Bay Radio (BBR) na 5050
kHz má odpoledne kolem 1400 nový
formát, ve kterém se objevují i anglic−
ké pasáže. Tak např. v celou hodinu
bylo slyšet anglické hlášení: „The time
now is 10 pm, Beibu Bay Radio“ + zvuk
kukačky. (Howard)
GRUZIE (Ruská Abcházie) − Radio Ab−
khazia Sukhumi bylo zachyceno mezi
0500−0600 na 9535 kHz. Po 0600 je
přenášeno Apsua Radio v abcházštině.
Krátce po 0600 bylo zaznamenáno
ukončení vysílání. Program by měl být
stejný jako je na 1350 kHz. Tento kmi−
točet je slyšet i u nás, vysílač je posu−
nut o 40 Hz nahoru. Stanice používá
všesměrovou anténu a výkon vysílače
5 kW. (Büschel)
ÁZERBÁJDŽÁN − Ictimai Radio má změ−
nu kmitočtu. Nově vysílá na 11761 kHz
od 0700−1200, 1300−1900. Modulace
není dobrá. Mezi 1700−1900 ruší na kmi−
točtu Radio Svoboda v ruštině. (Ivanov)
BRAZÍLIE − Často nebývá hlášen příjem
náboženské stanice Radio Imaculada,
Campo Grande na 4755 kHz (přesně
4754.9). Na konci listopadu byla něko−
likrát zachycena v USA kolem 2330.
(D’Angelo)
UKRAJINA − Pirátská stanice s názvem
Kominterna vysílá na 7200 kHz výluč−
ně ruské vlastenecké písně. Vysílač je
umístěn ve Starobelsku u Lugansku.
Kmitočet je trochu posunutý (7199.7),
modulace A3E (AM). (Hadel) +++ Na
internetovém přijímači ve Voroněži je
slyšet velmi dobře. Stanice prý pracuje
v automatizovaném režimu bez mluve−
ného slova. (RR) +++ Podle jiné infor−
mace je vysílač v Rossoši ve Voroněž−
ské oblasti v Rusku a vysílač domácí
výroby má výkon 0,5 kW. (Pankov)
NĚMECKO − Radio Andernach vysílá
v režimu DRM − čas+kmitočet denně od
1030−1230 na novém kmitočtu 5925
kHz výkonem 100 kW. Vysílání bylo za−
chyceno i ve 1345, což je nehlášený
provoz. (Ivanov)
SÚDÁN − Vysílač Omdurman je již opra−
ven a byl zachycen na dvou kmitočtech:
9505 kHz (1630−1930) a 7200 kHz (od
1930...). Vysílač přenášel General Pro−
gram //1296 kHz, nikoliv Radio Peace
jako dříve. (Ritola)
ČÍNA − Voice of Jinling je v současné
době slyšet pěkně na 6200 kHz. My asi
začátek vysílání před 1300 neuslyšíme,
ale v USA pozorují jeho typické dvojité
zapínání vysílače. První zapnutí je zku−
šební a může přijít už ve 1230. Vysílač
je zapnut na asi 30 sekund a jako mo−
dulace slouží FM 99.7 Jiansu Automo−
bile Radio. Následuje vypnutí vysílače
asi na dalších 30 sekund, potom nové
zapnutí a to už pak vydrží do zahájení
vysílání. Získat QSL od této stanice je
snadné díky ochotě Jonathana Shorta,
který potvrzení zajišťuje:
[email protected] . (Perry)
Proč se v tomto vydání objevuje na několika místech včetně obálky číslo „300“ ?
Protože toto prosincové vydání má pořadové číslo − 300 − .
Přesně tolik vydání našeho klubového časopisu vyšlo od roku 1990, kdy jsme založili DX klub
a začali vydávat časopis.
Redakce děkuje všem, kteří přispívali svými články, fotografiemi, náměty a nemrzelo je sednout
a podělit se písemně s ostatními o své radosti i starosti.
300 měsíců za sebou, jeden za druhým a bez přerušení, to si zaslouží připomenout a oslavit!
Příjemné prožití Vánoc
a na setkání v novém roce 2015
se těší redakce RADIO REVUE
12 / 2014
13
Vánoční vysílání
z Grimetonu
Historická stanice SAQ ze švédského
Grimetonu bude opět vysílat na Váno−
ce na 17,2 kHz v pásmu velmi dlou−
hých vln. Na Štědrý den 24. prosince
začne relace v 0800 UTC. Ladění vysí−
lače bude probíhat o půlhodiny dříve
jako obvykle (od 0730).
Současně bude probíhat provoz stani−
ce SK6SAQ v amatérských pásmech na
některém z následujících kmitočtů
(kHz): 3755 (SSB), 7035 (CW), 14215
(SSB), 14035 (CW).
Reporty s žádostí o QSL se budou posí−
lat na [email protected] nebo přes
SM bureau. V době provozu bude sta−
nice otevřena pro veřejnost. Více infor−
mací je na webu www.alexander.n.se .
Grónsko se vrátilo
na střední vlny
Na konci listopadu byl na 650 kHz za−
chycen grónský vysílač Qeqertarsuaq,
který obnovil vysílání na středních vl−
nách. Celkem se do tohoto pásma vrá−
tí tři vysílače, které byly v minulých le−
tech vypnuty. První vysílač by měl mít
svůj původní výkon 5 kW.
Na začátku tohoto roku byl v Německu
proveden přechod ze staršího systému
MP2 DAB na moderní standard DAB+.
Rozhodnutí NDR: vypínáme!
V polovině prosince přichází rozhodnutí
i od Severoněmeckého rozhlasu NDR:
12. ledna 2015 vypne své čtyři vysíla−
če v pásmu středních vln. Jedná se o
kmitočty 702, 792, 828 a 972 kHz.
Pokud jde o námořní povětrnostní zprá−
vy, které jsme znali hlavně ze silného
vysílače na 972 kHz, tak ty se budou
vysílat až do konce roku 2015 přes vy−
sílač Deutschlandfunku na 1269 kHz.
Nový vysílač v Pákistánu
V Pákistánu je od začátku prosince v
provozu nový silný vysílač Islamabad na
585 kHz s výkonem 500 kW. Byl insta−
lován s pomocí Japonska. Vysílá v urdu
a šesti regionálních jazycích 14 hodin
denně. Na stejném kmitočtu vysílá i
indický vysílač Nagpur, který byl před
časem renovován a výkon zvýšen ze
100 na 300 kW. Který z vysílačů uslyší−
me, to není jisté, ale odpoledne se o
to můžeme pokusit.
Změna na 1566 kHz
Anglická stanice Eagle Extra na 1566
kHz změnila formát. Z hudebního pře−
šla na přenos vysílání náboženské sta−
nice Premier Christian Radio London.
Tu známe např. z kmitočtů 1305 nebo
1413 kHz, všude má ale malé výkony
do 1 kW.
v pásmu FM. První fáze vypínání pro−
běhla od poloviny listopadu do začátku
prosince. Dva týdny běžela smyčka s
oznámením a potom byly 3 vysílače vy−
pnuty na 5 dní. Druhá fáze probíhala
na přelomu listopadu a prosince. Dva
týdny běžela smyčka a potom byly vy−
pnuty 3 vysílače na 5 dní. Výsledek
zatím nebyl oznámen.
Ukrajina vysílá na 1431 kHz
Ukrajinské zahraniční vysílání je od 1.
prosince nově na 1431 kHz pod novým
názvem Hlas Ukrajiny − zahraniční služ−
ba. Vysílač Mykolajiv (nebo Lvov−Kras−
ne?) s výkonem 800 kW vysílá do Rus−
ka od 1500−1700 UTC rusky a od 1700−
1900 ukrajinsky.
Nepřesné kmitočty Albánie
Silné vysílače Radia Tirana jsou už léta
známé svými nepřesnými kmitočty:
1215 kHz = 1215.30
1395 kHz = 1394.92
1458 kHz = 1457.65
Kmitočty měřil W. Büschel na začátku
prosince.
Polsko nebude vypínat
dlouhou vlnu
Nedávno se objevily zprávy, že Polsko
se chystá vypnout vysílač Solec Ku−
jawski (obr.) na dlouhé vlně 225 kHz
Změna v Japonsku
Termíny dalších vysílačů: 1.3.2015
Nuuk 570 kHz (5 kW), 1.6.2015 Simiu−
taq, Qaqortoq 720 kHz (10 kW). (Holm−
berg, Nielsen)
Německé stanice končí
na dlouhých vlnách
S posledním dnem letošního roku kon−
čí na dlouhých vlnách vysílání tří němec−
kých vysílačů, které tam přenášejí pro−
gramy Deutschlandfunk a Deutschlan−
dradio Kultur: 153, 177 a 207 kHz.
Všechny mají výkon 500 kW. Příští rok
ve stejnou dobu budou vypnuty němec−
ké vysílače stejných programů v pásmu
středních vln. Ušetřené prostředky za
elektřinu v řádu několika milionů eur
ročně budou věnovány na další rozvoj
digitální sítě DAB+. V této době je mož−
né přijímat tyto programy v pásmu FM
a DAB+ na rozsáhlých územích Němec−
ka a pokryté oblasti se rychle rozšiřují.
12 / 2014
Japonská společnost NHK patrně
změnila formát svého programu NHK2.
V poslední době již nejsou slyšet iden−
tifikace vysílačů ve 1320 UTC. Byla to
velmi výjimečná příležitost zjistit, který
vysílač posloucháme. 2. program má
velké množství slabších vysílačů o vý−
konu kolem 10 kW, které vysílají celý
den stejný program. Jen asi 3x za den
proběhne v přesně určeném čase lokál−
ní identifikace každého vysílače. Čas
1320 UTC je jediný možný pro poslech
v Evropě. I u nás už se to asi dvakrát
podařilo, a to právě v tomto zimním
období.
BBC opět zkouší posluchače
V Anglii opět BBC zkouší vypnout ně−
které lokální SV vysílače, aby podle pří−
padných protestů zjistila, kolik mají tyto
vysílače posluchačů. Stanice je tlače−
na k úsporám a může jich dosáhnout
jedině tehdy, když vypne SV vysílače
v místech, která jsou pokryta vysílači
14
příští rok k 1.3.2015. Později se ukáza−
lo, že tato zpráva, která proběhla v ně−
meckých médiích, se patrně nezakládá
na pravdě. Byla dementována i z polské
strany.
kHz UTC
ITU
název stanice, datum, jazyk, obsah programu
SIO inic.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
198,0 0908 G
BBC Radio 4, Droitwich 8/11 E veselé vyprávění
343 VKu
252,0 1000 IRL
RTÉ−1, Clarkestown 28/11 E YL−ID, OM nx
3−4 ZE
252,0 0905 IRL
RTÉ 1, Clarkestown 8/11 E YL nx
343 VKu
279,0 0003 BLR Belaruskije Radio 1, Sasnovy 11/11 Byel YL wrp, OM ID, OM sg
443 VKu
531,0 0910 ALG Jill FM 2/11 F tk, A sx, pořad pro mládež
443 VKu
567,0 0825 ROU R.Actualitate, Braśov / Satu Mare 24/10 Rom OM ann, ID, YL sg
332 VKu
576,0 0850 BUL BNR, Horizont, Gramada 9/11 Bul beseda o ekonomicko−sociální krizi v BUL
332 VKu
621,0 1106 BEL RTBF 1, Wavre 24/10 F OM YL tk, spletry od 630 kHz
322 VKu
693,0 0945 G
BBC R.5, Redmoss 24/10 E YL OM tk o politice
3 VKu
765,0 1540 UKR R.Maiak Odessa, Petrivka 9/11 R YL sg, IS, OM ID
443 VKu
837,0 1640 UKR R.Ukrajina, Černivcy 4/11 Ukr YL ann a hudba Johanna Strausse //549
443 VKu
873,0 0416 RUS R.Rossii 23/10 R YL tk, E OM sg, adv, adresy firem v Moskvě
422 VKu
882,0 0550 G
BBC R.Wales, Washford 24/10 E YL OM tk
453 VKu
990,0 2132 G
BBC Radio 2/11 E ID, OM ann, tk OM
333 LK
999,0 1857 MLT Radju Malta, Bizbizja 14/11 Malt. ID at 18:59:20
333 VD
999,0 1820 MLT Radju Malta, Bizbizja 11,19,25/11 Malt YL tk, postupný zánik v QRM
432 VKu
1071,0 0025 IND AIR Rajkot, GOS 12,19,23/11 Hindí sx−folklór
SONY CFD 07 CP ferit!
343 VKu
1170,0 0813 SVN R.Capodistria 24/10 I sg, OM krátký skeč
344 VKu
1269,0 0020 SRB R.Novi Sad, Srbobran 21/11 Serb pop sx, YL ID: „Radio Novi Sad“
422 VKu
1296,0 1740 SRB R.Beograd 1, Vranje 25/11 Sc veselá společnost, sx, tk
443 VKu
P 1368,0 0610 I
Challenger R., Villa Estense 24/10 E slavné melodie (Leran Leran...). OM ID
454 VKu
1413,0 1255 RUS Vesti FM 24/10 R Putin tk, YL ann, ID, opět Putin
442 VKu
1440,0 0850 LUX RTL/CRI, Marnach 24/10 G OM kázání kněze, pak sportovní magazín CRI
442 VKu
1467,0 2115 ARS BSKSA 4/11 tk, OM ann
343 LK
1476,0 2345 IRN IRIB 18/11 Far YL OM sg, OM tk, YL OM nx, YL ID
333 VKu
1503,0 2120 SRB R.Beograg 202, Beograd 9/11 Ser ID, OM ann, mx px
444 LK
1512,0 2235 GRC ERT 20/11 Grc YL OM tk, sx, mj „Dajána“, tk
433 VKu
1539,0 1920 DJI
RTV Djibouti, Doraleh 22/10 A OM tk, silné QRM
321 VKu
1566,0 2240 BEN TWR Africa, Parakou 9/11 Vn tk OM
333 LK
1566,0 1843 HOL Vahon Hindustani R. Haag−Leidscheveen 11/11 Hindi OM tk, OM sg
433 VKu
P 1620,0 0623 HOL R.Amigo 24/10 E sx, Du OM ID, sx a čtení reportů
432 VKu
P 1635,0 0640 HOL R.Pandora 24/10 E sx, mj. Blueberry Hill... OM sg, Du OM ID
342 VKu
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4949,7 2107 AGL R.Nac.Angola, Mulenvos 28/11 P tk OM ann
2−3 LK
5939,8 2235 B
Voz Missionaria, Camboriú 29/11 P rozhovory, brazilská mx, ID
343 ZE
5940,0 1336 AUS R.Australia, SHP 15/11 E „Saturday night country“, YL anns + ID
3−4 ZE
5950,0 1347 NZL R.New Zealand Int., RAN 15/11 E rozhovory, OM−ID, pop mx
3−4 ZE
5952,5 2225 BOL R.Pio XII, Llallangua, Potosi 29/11 S OM + YL tk, bolivijská mx, ID „Radio Pio...“ 2−3 ZE
5970,0 0620 B
R.Itatiaia, Belo Horizonte 5/11 P tk YL + OM
343 LK
5970,0 2208 B
R.Itatiaia, Belo Horizonte 29/11 P sportovní reportáž − fotbal
2−3 ZE
5970,0 2250 CHN PBS Gannan, Hezou, Gansu 29/11 Tibetian znělka OM + YL IDs
444 ZE
6005,0 0843 D
R.Mi Amigo,KLL 2/11 G,E ID, pop mx, reporty posluchačů, @addr
454 ZE
6095,0 1400 D
Super Time Force Radio Int´l, NAU 30/11 E ID, electronic mx, digi vstupy, addr
454 ZE
6115,0 1726 COG R.Congo, Brazzaville 3/11 F,Vn Afr. mx px, také 28/11
444 LK
6134,8 2303 BOL R.Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra 29/11 S bolivijská mx, OM tk..Santa Cruz 2−3 ZE
P 6215,0 0952 D
R.Uferlos 16/11 G německá pop rock mx, ID, @addr
343 ZE
P 6239,1 2004 D
R.Marabu 29/11 G,E oldies mx, jingle IDs
444 ZE
P 6255,0 1022 HOL R.Casanova 16/11 E pop mx, ID, pozdrav pro Dr. Tim
3−4 ZE
P 6290,0 1610 D
Hitmix R. 10/11 G šlágr mx, ID
454 ZE
454 ZE
P 6295,0 1221 HOL R.Telstar 30/11 Du,G,E instrumental mx w/IDs, −1229
P 6305,9 1602 HOL R.Tower 15/11 E pop mx, jingle IDs
454 ZE
P 6380,0 1451 HOL R.Baken 16 30/11 E,Du,G instrumental mx, IDs, −1458
444 ZE
P 6385,0 1038 HOL R.Altrex 16/11 E,Du pop mx, IDs
343 ZE
P 6446,2 1503 HOL R.Studio 52 30/1 Du,E oldies mx, ID, polka mx
3−4 ZE
P 6747,0 1615 HOL R.Pioneer AM 15/11 Du,E šlágry, pop oldies mx, reporty, IDs
3−4 ZE
6870,0 2145 TWN* SOH relay R.Free Asia, TSH 15/11 Ch tk w/OM−tk, ID //6970
353 ZE
P 6950,0 0929 I
Enterprise R. 16/11 E italská pop mx, ID, @addr
353 ZE
7130,0 1505 ??? LoiLoua TV (Bahrain) 22/11 A protesty v Bahrainu, komentáře
3−4 ZE
12 / 2014
15
P
P
P
7600,0
9335,0
9335,0
9395,0
9395,0
9395,0
9415,0
9526,0
9530,0
9615,0
9615,0
9615,0
9635,0
9635,0
9680,0
9765,0
9940,0
9950,0
9950,0
9965,0
9975,0
9975,0
10000,0
11580,0
11590,0
11655,0
11670,0
11680,0
11695,0
11740,0
11765,0
11780,0
11840,0
11985,0
12115,0
15270,0
15480,0
15840,0
P 15880,0
1213
0905
1439
0901
2150
2152
2139
1640
2150
0800
0856
1028
0809
1632
0900
1020
1215
1316
1330
1530
1526
1624
0815
/1501
1323
1606
2055
1720
1400
1210
2035
2045
1750
1100
/1400
1033
1222
1202
1025
F
???
HOL
USA
USA
USA
GRC
INS
ARS
ALS
ALS
ALS
MLI
MLI
ALS
NZL
AUS
TWN*
TWN*
PLW
PLW
PLW
I
GUM
AUS
UAE
IND
TUR
UZB
SNG
B
B
D
TWN*
AUS
THA
TUR
NZL
S
Do rubriky přispěli
R.Waves Int´l 30/11 F,E country mx, YL−ID, addr
R.Geronimo SW 23/11 E „Seven Rock“ mx, IDs, „Rolling Stones“
FRS Holland 2/11 E pop mx, ID, „DX info“, //7700 O=3−4
Global 24 R., Okeechobee, FL 16/11 E ID relay KBS World Radio
Global 24 R., Okeechobee, FL 28/11 E tk YL, pop mx
Global 24 R., Okeechobee, FL 16/11 E The Kelly Alexander Show, 2159−ID, class. mx
Elinki Radiofonia, Avlis 22/11 Greek YL OM tk, E OM sg
Voice of Indonesia, Jakarta 7/11 Ins OM sg, YL tk, silně zarušeno
BSKSA, Riyadh 22/11 A OM tk, Afro−Vn YL sg, OM tk
KNLS, Anchor Point, NLS 14/11 R IS, ID, tk OM
KNLS, Anchor Point, NLS 13/11 R OM − závěr pořadu, znělka, ID, −0859
KNLS, Anchor Point, NLS 13/11 E OM relig tk, ID
R.Mali, Bamako 17/11 F YL−nx, ID
R.Mali, Bamako 15/11 Vn/F OM dlouhý hovor...občas Bamako...1700−ID, nx
KNLS, Anchor Point, NLS 13/11 Ch znělka, OM−ID
RNZI, RAN 6/11 E YL OM tk a hudba
Reach Beyond Australia, KNX 15/11 Ind ID, OM relig tk
Nippon no Kaze, TSH 14/11 Kor YL−tk, korejská pop mx, ID, QRGs
Furusato no Kaze, TSH 14/11 J znělka, YL−ID
Nippon no Kaze, HBN 11/11 Kor znělka w/YL−IDs
Nippon no Kaze, HBN 11/11 Kor YL−ID, addr, −1529
Furusatono Kaze, HBN 11/11 J YL tk /mx, ID, www
Italcable 8/11 I OM ID, TA a klasická hudba (jen krátké úryvky)
KTWR Guam 25/11 Dogri, test smyčka − local mx + SMS pro reporty, −1516
Reach Beyond Australia, KNX 15/11 Urdu YL−ID.addr, mx, 1330 Hindi px
IBRA Radio, Al Dhabbaya 25/11Afar YL OM tk, OM „Salaam alaikum“
AIR, Bangalore 22/11 Hin folklór, E YL OM ID, ann
Voice of Turkey, Emirler 7/11 turecká pop mx, QRN
NHK World R.Japan 7/11 E ID, nx
NHK World R.Japan 5/11 E nx, cmt, ID, −1030
Super Radio Deus é Amor, Curitiba 22/11 P OM kázání, OM ID, bohoslužby
R.Nacional Brasilia 22/11 P OM fotbal, adv, OM ID, fotbal, „Góóóóóóól“
RFE−RL, Biblis 4/11 R OM YL tk o Ukrajině, OM ID
R.Taiwan Int., HUW 17/11 R znělka, ID, nx
Rearch Beyond Australia, KNX 15/11 E znělka w/IDs + QRG, „Life Point“
R.Thailand 6/11 Thai YL tk, OM tk, IS, YL ID, ann
Voice of Turkey, Emirler 1/11 Pashtó OM tk. Afghan pop sx
RNZI, RAN 6/11 E YL OM nx
Over 60 Degree R. 16/11 blues mx, ID, LSB
252
343
353
3−4
343
353
343
321
443
343
2−3
2−3
2−3
343
2−3
332
2−3
454
454
3−4
3−4
3−4
344
343
3−4
454
433
333
454
433
343
443
453
353
454
232
454
554
2−3
ZE
ZE
ZE
ZE
LK
ZE
VKu
VKu
VKu
LK
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
VKu
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
VKu
ZE
ZE
VKu
VKu
VKu
ZE
ZE
VKu
VKu
VKu
ZE
ZE
VKu
VKu
VKu
ZE
(příspěvky označené kódem):
inic. jméno
stanoviště
přijímač
antény a příslušenství
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
LK Luděk Košek
Jablonec nad Nisou ICOM IC−R75, Sony SW 55
vertikál 2,5 m, MiniWhip, KV loop
anténní tuner MFJ 959C, MFJ 1026
VD Václav Dosoudil Kvasice
ICOM IC−R75
ant1 inv. V 40 m, ant2 EWE, ant3 MiniWhip
VKu Vlastimil Kubíček nr.Brno
ICF SW 7600 GR, SW11
35 m LW, loop 63 x 63 cm
ZE Zděnek Eliáš
Jablonec nad Nisou RFT− EKD 315, 511, IC−R75
15, 35, 57 m LW, 2 x MiniWhip
Srdečné poděkování všem,
kteří obohacují rubriku svými příspěvky.
Čtenářům přeji příjemné svátky vánoční a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do nového roku 2015.
Vladimír Janský
12 / 2014
16
kHz UTC Call
Název stanice
ITU
Datum
Detaily
QSA Inic.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
68,5 1556 BPC
TS Shangqiu,Henan
CHN 2014−11−30 CW, time pips
3 ZE
283,5 2052 #481
Dziwnow
POL 2014−11−03 DGPS, Ref−ID:741,100 bd
4 ZE
286,5 2055 #001
Baltiysk
KAL 2014−11−03 DGPS, Ref−ID:1, 100 bd
4 ZE
298,0 2041 #468
Nynashamn
S
2014−11−03 DGPS, Ref−ID:734,100 bd
3 ZE
298,5 2038 #492
Helgoland
D
2014−11−03 DGPS, Ref−ID:762,100 bd
4 ZE
2680,0 2259 4XZ
Ny Haifa
ISR 2014−11−12 CW ID, v v v de
569 PC
4209,6 2339 TAH
Istanbul Turk Radio
TUR 2014−11−14 Sitor A + CW ID
599 PC
4216,1 1707 TAH
Istanbul Turk Radio
TUR 2014−11−12 Sitor A + CW ID
599 PC
4219,1 1707 TAH
Istanbul Turk Radio
TUR 2014−11−12 Sitor A + CW ID
599 PC
4331,2 2341 4XZ
Ny Haifa
ISR 2014−11−14 CW ID, v v v de
599 PC
4920,5 0820 WARSZAWA3 MSWiA MoI Warszawa
POL 2014−11−03 ALE−USB, clg BYDGOSZCZ
5 ZE
4920,5 0822 BYDGOSZCZ MSWiA MoI Bydgoszcz
POL 2014−11−03 ALE−USB, clg WARSZAWA3
5 ZE
4920,5 0856 KRAKOW
MSWiA MoI Krakow
POL 2014−11−03 ALE−USB, clg WARSZAWA3
5 ZE
4920,5 0927 WARSZAWA3 MSWiA Warszawa
POL 2014−11−03 ALE−USB, clg POZNAN
4 ZE
POL 2014−11−06 ALE−USB, clg WARSZAWA3
5 ZE
5253,0 1506 BYDGOSZCZ MSWiA MoI Bydgoszcz
5253,0 1516 BYDGOSZCZ MSWiA MoI Bydgoszcz
POL 2014−11−06 ALE−USB, clg POZNAN
5 ZE
5253,5 1408 POZNAN
MSWiA MoI Poznan
POL 2014−11−06 ALE−USB, clg WARSZAWA3
5 ZE
5253,5 1416 POZNAN
MSWiA MoI Poznan
POL 2014−11−06 ALE−USB, clg KRAKOW
5 ZE
5253,5 1501 POZNAN
MSWiA MoI Poznan
POL 2014−11−06 ALE−USB, clg BYDGOSZCZ
5 ZE
6317,0 0101 WLO
Mobile Radio
USA 2014−11−10 Sitor A + CW ID
559 PC
6352,5 0003 WHL
St. Augustine Radio, FL USA 2014−11−10 Sitor A + CW ID
569 PC
6391,0 0111 AQP
Karachi Navy
PAK 2014−11−10 CW ID, v v v de
589 PC
6607,0 0114 4XZ
Ny Haifa
ISR 2014−11−10 CW ID, v v v de
589 PC
7039,4 2314 F
SLB Vladivostok
RUS 2014−11−14 CW ID
449 PC
7401,0 1137 ZLST
Zoll Leitstelle Cuxhaven
D
2014−11−20 ALE−USB, clg ZKNI zol boot Kniepsand
5 ZE
7401,0 1320 ZLST
Zoll Leitstelle Cuxhaven
D
2014−11−20 ALE−USB, clg ZEMD zool boot Emden
5 ZE
7791,5 1847 141001
Turkish Emergency net,Kocaeli TUR 2014−11−07 ALE−USB, TWS SND
4 ZE
7791,5 1927 106001
Turkish Emergency net,Ankara TUR 2014−11−07 ALE−USB, TWS SND
5 ZE
Turkish Emergency net,Tunceli TUR 2014−11−07 ALE−USB, TWS SND
3 ZE
7791,5 2006 162001
7795,0 2110 JMH2
Tokyo Meteo
J
2014−11−30 FAX−120/576, surface pressure,wind .. 3 ZE
8057,0 0830
S06s RUS Spy numbers
RUS 2014−11−17 USB, R YL msg:371 371 371
4 ZE
8112,0 0920 W
RUS AF TU−95MS Bear Net RUS 2014−11−14 CW, W markers
3 ZE
8132,0 1558 BPLEZS
Küstenwache Cuxhaven
D
2014−11−19 ALE−USB, clg BP24 pol.boot Bad Bramstedt 3 ZE
8132,0 1648 BPLEZS
Küstenwache Cuxhaven
D
2014−11−19 ALE−USB, clg BP23 pol.boot Bad Dueben
3 ZE
8421,1 2304 WLO
Mobile Radio
USA 2014−11−07 Sitor A + CW ID
559 PC
8424,2 0835 SVO
Olympia Radio
GRC 2014−11−19 CW ID, de
599 PC
8425,7 2304 XSG
Shanghai Radio
CHN 2014−11−07 Sitor A + CW ID
579 PC
8431,0 1656 TAH
Istanbul Turk Radio
TUR 2014−11−12 Sitor A + CW ID
599 PC
8433,2 2302 XSG
Shanghai Radio
CHN 2014−11−07 Sitor A + CW ID
579 PC
8434,0 1656 TAH
Istanbul Turk Radio
TUR 2014−11−12 Sitor A + CW ID
589 PC
8435,2 2302 XSQ
Guangzhou Radio
CHN 2014−11−07 Sitor A + CW ID
579 PC
8436,2 2303 XSG
Shanghai Radio
CHN 2014−11−07 Sitor A + CW ID
569 PC
8446,5 0029 HEB
Bern Radio
SUI 2014−11−10 Sitor A + CW ID
559 PC
8467,5 2129 JJC
KYODO Tokyo
J
2014−11−30 FAX−60/576, schedule
4 ZE
8484,0 2324 HLG
Seoul Radio
KOR 2014−11−14 CW ID, CQ de
589 PC
8484,2 1700 HLG
Seoul Radio
KOR 2014−11−12 CW ID, CQ de
579 PC
8636,1 2333 HLW
Seoul Radio
KOR 2014−11−14 CW ID, CQ de
579 PC
8677,0 2321 CBV
Playa Ancha Radio
CHL 2014−11−29 FAX−120/576, satellite picture
3 ZE
8687,5 2352 WHL
St. Augustine Radio, FL USA 2014−11−09 Sitor A + CW ID
579 PC
8761,0 1349 DBAD
SAR kreuzer ARKON
D
2014−11−02 PACTOR−III, wkg DAC
4 ZE
8761,0 1352 DBAS
SAR kreuzer BREMEN
D
2014−11−02 PACTOR−III, wkg DAC,wx
4 ZE
8761,0 1353 DBAF
SAR kreuzer NIS RANDERS D
2014−11−02 PACTOR−III, wkg DAC,wx
4 ZE
8773,0 1340 DAC
SAR Bremen Rescue
D
2014−11−21 PACTOR−III, ID wkg ship
4 ZE
8776,0 1358 DAC
SAR Bremen Rescue
D
2014−11−24 PACTOR−III, ID wkg ship
4 ZE
9250,0 2031 GHARB4
GMRA Trabulus al−Ghrab
LBY 2014−11−28 ALE−USB, TIS SND
4 ZE
9250,0 2052 HQ2
GMRA Tripoli
LBY 2014−11−28 ALE−USB, clg GHARB4
3 ZE
9446,0 0831
E11 POL Spy numbers
POL 2014−11−17 USB, E YL msg:649/00 649/00 649/00 4 ZE
10872,4 1622 F
SLB Vladivostok
RUS 2014−11−12 CW ID
559 PC
11318,0 0813 H13
ARINC Santa Cruz
BOL 2014−11−17 HFDL,GS−ID.FLT ID:SU2500
3 ZE
11318,0 0817 RQCI
Samara Volmet
RUS 2014−11−17 USB, R YL−wx,ID
3 ZE
11354,0 0729 H09
ARINC Barrow
ALS 2014−11−17 HFDL, GS−ID,FLT ID:SU1520
3 ZE
12464,0 1131 RHL80
RUS Ny Kaliningrad
KAL 2014−11−09 CW, RCV DE RHL80 K
3 ZE
12464,0 1206 RMGB
RUS Ny tanker IMAN
RUS 2014−11−09 CW, RCV DE RMGB RMGB
3 ZE
12 / 2014
17
12464,0
12843,0
12843,3
12916,7
12923,0
12923,2
12935,2
13012,0
13312,0
14828,0
16332,4
17462,0
19688,0
21438,0
22611,8
22864,0
25000,0
28169,7
28172,0
28185,0
28193,4
28201,0
28202,7
28204,0
28204,0
28208,7
28210,0
28210,0
28213,5
28214,0
28215,0
28216,0
28216,0
28217,0
28218,0
28220,4
28220,6
28221,6
28222,5
28222,8
28223,0
28226,1
28228,0
28233,0
28236,0
28244,0
28244,0
28254,5
28256,0
28256,0
28256,0
28257,5
28257,5
28261,5
28263,0
28264,0
28265,0
28267,5
28269,3
28272,3
28272,5
28273,0
28273,0
28280,0
28280,0
28280,5
28282,0
28284,0
28284,3
1216
1640
0828
0829
1642
0830
0831
1644
0805
1442
0959
1402
1106
0955
0819
1113
1533
1601
1549
1440
1600
1352
1552
1505
1629
1544
1220
1547
1556
1604
0759
1525
1559
1514
1510
0804
0804
1006
1000
1630
1215
1011
0850
1405
1602
1412
1554
1448
0944
1030
1538
1445
1603
1421
0952
1425
1605
1006
1608
1612
1430
1435
1609
1410
1608
1420
1554
1621
1550
12 / 2014
RFH71
HLO
HLO
HLF
HLW
HLW2
HLG
AQP
H02
F
RDL
RCV
HLF
RDL
WWV
ZB2TEN
VA3KAH
VA3SRC
LU2ERC
K
K4MTP
W0WF
W0WF
N8PVL
PT 2SSB
PT2SSB
KD8RKJ
N4PAL
FR1GZ
K3FX
K3FX
N5MIG
KN8DMK
5B4CY
YM7KK
GW7HDS
YM7KK
KP3FT
KP3FT
ED1YCA
ZL3TEN
W4CLM
W8YT
KC4EOG
WA6APQ
K4JEE
DN
C30P
W9ABG
WA2DVU
WA2DVU
N4VBV
VK3RRU
KJ3P
KJ3P
OH9TEN
W3HH
N1KON
N1KON
WF4HAM
AC4DJ
K5AB
K5AB
KE4IFI
N0HF
PT9BCN
PT9BCN
RUS Ny LS NOVOCHERKASSK RUS 2014−11−09
Seoul Radio
KOR 2014−11−12
Seoul Radio
KOR 2014−11−19
Seoul Radio
KOR 2014−11−19
Seoul Radio
KOR 2014−11−12
Seoul Radio
KOR 2014−11−19
Seoul Radio
KOR 2014−11−19
Karachi Navy
PAK 2014−11−12
ARINC Molokai
HWA2014−11−17
XPA2 Russian Spy Numbers RUS 2014−11−29
SLB Vladivostok
RUS 2014−11−30
XPA2 Russian Spy Numbers RUS 2014−11−29
RUS Ny Murmansk (Severomorsk) RUS 2014−11−25
Ny Sevastopol
UKR 2014−11−29
Seoul Radio
KOR 2014−11−19
RUS Ny Murmansk (Severomorsk) RUS 2014−11−25
NBS Ft.Collins, CO
USA 2014−12−01
Ham Beacon
GIB 2014−11−12
Ham Beacon
CAN 2014−11−17
HB Burlington, Ontario
CAN 2014−11−07
Ham Beacon
ARG 2014−11−12
Drifting buoy
XXX 2014−11−09
Ham Beacon
USA 2014−11−15
HB Saint Charles,MO
USA 2014−11−08
Ham Beacon
USA 2014−11−05
Ham Beacon
USA 2014−11−12
HB Brasilia
B
2014−11−12
Ham Beacon
B
2014−11−12
Ham Beacon
USA 2014−11−15
Ham Beacon
USA 2014−11−12
Ham Beacon
REU 2014−11−19
HB Neptune City,NJ
USA 2014−11−24
Ham Beacon
USA 2014−11−15
HB Helena, AR
USA 2014−11−27
HB Amanda,OH
USA 2014−11−08
Ham Beacon
CYP 2014−11−19
Ham Beacon
TUR 2014−11−19
Ham Beacon
G
2014−11−20
HB Giresun
TUR 2014−11−23
Ham Beacon
PTR 2014−11−05
HB Ponce
PTR 2014−11−12
Ham Beacon
E
2014−11−20
HB Christchurch VHF DX Club NZL 2014−11−16
HB Cartersville, GA
USA 2014−11−16
Ham Beacon
USA 2014−11−15
HB Robbins, NC
USA 2014−11−16
HB Long Beach, CA
USA 2014−11−09
HB Louisville,KY
USA 2014−11−08
Drifting buoy
XXX 2014−11−09
HB Andorra le Vella
AND 2014−11−30
HB O’Fallon, IL
USA 2014−11−27
HB Cape May, NJ
USA 2014−11−08
Ham Beacon
USA 2014−11−15
HB Sumter, SC
USA 2014−11−16
HB Mildura, VA
AUS 2014−11−09
HB Schwenksville, PA
USA 2014−11−16
Ham Beacon
USA 2014−11−15
Ham Beacon
FIN 2014−11−30
Ham Beacon
USA 2014−11−15
Ham Beacon
USA 2014−11−15
HB Centerville, IN
USA 2014−11−08
HB Altamonte Springs,FL USA 2014−11−08
Ham Beacon
USA 2014−11−15
HB Goldthwaite, Central TX USA 2014−11−08
Ham Beacon
USA 2014−11−12
HB Lexington,SC
USA 2014−11−08
HB Boulder, CO
USA 2014−11−27
HB Campo Grande, MS
B
2014−12−02
Ham Beacon
B
2014−11−12
18
CW, RCV DE RFH71 RFH71 QSA?
3
CW ID, CQ de
559
CW ID, CQ de
589
CW ID, CQ de
579
CW ID, CQ de
449
CW ID, CQ de
589
CW ID, CQ de
589
CW ID, v v v de
579
HFDL, GS−ID,FLT ID:ABW738
3
MFSK−16/20bd, 5fgs msg, 1444
4
CW ID
449
MFSK−16/20bd, 5fgs msg, 1404
4
FSK T−600 system (BEE 36−50), idle, data msg 4
CW, RHV42 de RCV QSA2 K
4
CW ID, CQ de
579
FSK T−600 sytem(BEE 36−50), idle, data msg 4
TS, tone 500/600 Hz //20−15−10 MHz 4
CW ID, IM76HD
589
CW ID
559
CW, v de ID / BCN
2
CW ID, GF15AD
559
CW,tone + ID
3
CW ID, FN21, PA
569
CW, v de ID / B
3−4
CW ID
559
CW ID, EN82GJ, Livonia, MI
559
CW, v ID
4
CW ID, GH64CI
569
CW ID, Ohio
449
CW ID
559
CW ID, LG79RC, 10 W
559
CW, ID / B
3
CW ID, FN20XE, NNJ, 5 W
559
CW,call *)
329
CW, v ID / B
3
CW ID, FSK
599
CW ID, KN90IV
579
CW ID
589
CW,ID / B
3−4
CW ID
559
CW, v ID / B
3
CW ID, IN73, 5 W
569
CW,ID
3
CW,VVV DE W4CLM/B EM74 ATLANTA, GA *) 429
CW ID, WV
559
CW,DE KC4EOG/B...FM04 5W CRUSHCRAFT − new qth 439
CW,DE WA6APQ … *)
429
CW, v ID / B
3−4
CW,tone + ID
3
CW,VVV DE C30P QRA JN02SM 10W VERT 579
CW,dots VVV DE W9ABG EM58BN *) 569
CW, v de ID
3−4
CW ID
579
CW,N4VBV/B SC EM93 dots *)
319
CW,VVV
319
CW,PA PA PA DE KJ3P/B *)
549
CW ID, FN20, PA
559
CW ID
599
CW ID
449
CW ID, IN
449
CW, , de ID / B
3
CW, v ID
3
CW ID, FL, 20 W
559
CW, ID
3−4
CW ID, Central Texas, EM01
559
CW, v ID
3
CW,VVV DE N0HF DM79KX *)
429
CW,VVV DE PT0BCN/B GG29RN new fq 589
CW ID, GG29RN
579
ZE
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
ZE
ZE
PC
ZE
ZE
ZE
PC
ZE
VD
PC
PC
LK
PC
VD
PC
LK
PC
PC
LK
PC
PC
PC
PC
LK
PC
VD
LK
PC
PC
PC
LK
PC
LK
PC
LK
VD
PC
VD
VD
LK
VD
VD
VD
LK
PC
VD
VD
VD
PC
PC
PC
PC
LK
LK
PC
LK
PC
LK
VD
VD
PC
28285,2
28285,7
28286,0
28286,5
28287,0
28295,6
28296,0
28296,0
28298,0
28298,0
28298,0
28300,5
28300,7
1614
1617
1558
1542
1517
1444
1458
1554
1455
1556
1606
1510
1558
N2PD
WA4ROX
W0ILO
W0ILO
K3XR
W9MUP
W9MUP
W9MUP
K5TLL
K5TLL
K7PO
PU5AZA
PU5AZA
Ham Beacon
Ham Beacon
HB Sabin, MN
Ham Beacon
Ham Beacon
HB Monroe, WI
HB Monroe, WI
Ham Beacon
HB Hattiesburg,MS
Ham Beacon
HB nr. Ajo, AZ
HB Gravata, SC
Ham Beacon
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
B
B
2014−11−15
2014−11−15
2014−11−27
2014−11−17
2014−11−18
2014−11−09
2014−11−08
2014−11−12
2014−11−08
2014−11−12
2014−11−27
2014−11−07
2014−11−12
CW ID, SE NY, FN21SK, 5 W
569
CW ID
559
CW,WOILO SABIN, MN
569
CW ID
559
CW ID, FN10, PA
559
CW,VVV W9MUP/B EN52EO VVV *) 579
CW,v ID / B
3
CW ID, EN52EO
559
CW, ID
3
CW ID, EM51GG
459
CW,K7PO/B PWR 5W VERT ANT QTH SW AZ DM32 *) 439
CW, ID / B
3
CW ID, GG53QE
559
PC
PC
VD
PC
PC
VD
LK
PC
LK
PC
VD
LK
PC
NDB − Nesměrové majáky
kHz UTC
značka
lokalita
ITU
datum
podrobnosti
inic.
poznámka
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
295,0 2033
PT
Skopje/Petrovac
MKD 2014−11−15 ID
JZ
322,0 2052
TLN
Hyéres/Palyvestre
F
2014−11−15 ID+T
JZ
323,0 2054
AB
Albi/Le Sequestre
F
2014−11−15 ID
JZ
338,0 1905
NC
Nice/Antibes
F
2014−11−21 ID
JZ
341,0 1909
IS
Ajaccio
F
2014−11−21 ID
JZ
344,0 1920
MN
Minorca
E
2014−11−21 ID
JZ
370,0 2125
OTL
Bucuresti/Otopeni
ROU 2014−11−21 ID
ZE
370,0 2210
JR
Varkaus/Joroinen
FIN
2014−11−21 ID
ZE
370,5 0020
LB
Ängelholm
S
2014−11−22 ID
ZE
371,0 0052
RIV
Rivlto
I
2014−11−22 ID
ZE
371,0 0056
LEV
Levaldigi
I
2014−11−22 ID
ZE
371,0 2019
MYN Münster
D
2014−11−23 ID
ZE
371,0 2213
CAG Cagliary, Sardinie
I
2014−11−23 ID
ZE
373,0 2143
KEM Kemi/Tornio
FIN
2014−11−15 ID
JZ
373,0 2209
LPD
Lampedusa, Sicilie
I
2014−11−23 ID
ZE
373,0 2301
NW
Maastricht/Beek
HOL 2014−11−21 ID
ZE
373,0 2340
KEM Kemi/Tornio
FIN
2014−11−21 ID
ZE
374,0 2346
S
Mikkeli
FIN
2014−11−21 ID
ZE
376,0 2228
HP
Esbjerg
DNK 2014−11−23 ID
ZE
378,0 0023
TRI
Split/Trigor
HRV 2014−11−23 ID+T
ZE
379,0 2157
REK Reksten
NOR 2014−11−21 ID
ZE
381,0 2054
SIB
Sibiu
ROU 2014−11−23 ID
ZE
382,0 2108
GAZ
Gazoldo
I
2014−11−23 ID
ZE
383,0 2112
NA
Banja Luka
BIH
2014−11−23 ID+T
ZE
384,0 0002
IAS
Iasi
ROU 2014−11−23 ID
ZE
nfq ex 391 kHz
395,0 2024
MLT Malta
MLT 2014−11−16 ID
JZ
410,0 2156
ETN
Etain/Rouvers
F
2014−11−08 ID 400 Hz
ZE
445,0 1923
TX
Lida
BLR 2014−11−18 ID
JZ
(*)
525,0 1959
CH
Cherniakhiv
UKR 2014−11−18 2ID
JZ
570,0 2111
DO
UNID
XXX
2014−11−04 ID
ZE
598,0 1930
F
Ivano−Frankovsk
UKR 2014−11−02 ID
ZE
930,0 1930
H
Chernyakhovsk
KAL 2014−11−15 2ID
ZE
(*) #1676
Do rubriky přispěli
JZ Jiří Zeman
LK Luděk Košek
(příspěvky označené kódem):
Děčín
LOWE HF 150
Jablonec nad Nisou ICOM IC−R75, SONY SW55
60 m LW, MiniWhip, NDB−SW: Spectran
2,5 m vertikál, MinWhip, KV loop, ant. tuner,
MFJ959C, MFJ12026
PC Pavel Cunderla Zlín
YAESU FT−817
40 m LW
VD Václav Dosoudil Kvasice
ICOM IC−R75
ant1 inv U 40 m, ant2 EWE, ant3 MiniWhip,ant4 AW 02
ZE Zděnek Eliáš
Jablonec nad Nisou RFT− EKD 315, 511, IC−R75 15−, 35−, 57 m LW, 2 x MiniWhip,
SW: ALE, HFDL, Spectran, Rivet, Sorcerer
Klidné Vánoce a úspěšný nový rok
i na pásmech služeb a majáků !
12 / 2014
19
Ocenění „Nejlepší anténa roku“
z vydavatelství WRTH
Wellbrook ALA 1530S+
John NELSON, GW4FRX
Anglická firma Wellbrook Communications už udělala hodně
pro popularizaci konceptu širokopásmové smyčkové antény
a její výrobky mají záviděníhodnou celosvětovou reputaci díky
své kvalitě a výkonnosti. Během posledních 10 letech jsme
hodnotili několik z nich. Vždy na nás udělaly velmi dobrý
dojem.
Posledním výrobkem firmy je nová verze již prověřené antény
ALA1530+. Nová verze má označení ALA1530S+ Imperium.
Přívlastek majestátnosti je příznačný pro anténu, která se
nenechá obtěžovat nadměrně silnými signály, se kterými se
setkává. Typ ALA1530S+ si udržuje fyzickou podobu antén
Wellbrook. Tu tvoří aluminiová smyčka o průměru 95 cm
s krabičkou, která obsahuje širokopásmový zesilovač, jehož
obvody jsou navrženy tak, aby se napájecí kabel vždy setkal
se zdrojovou impedancí 50 ohmů. Zesilovač je klíčovým prv−
kem ve výkonnosti antény, protože musí přizpůsobovat im−
pedanci smyčky impedanci napáječe v kmitočtovém rozsa−
hu od 50 kHz do 30 MHz a současně se také bez kompromi−
su vypořádat s intermodulacemi. Zesilovač v původním typu
ALA1530+ byl vynikající, ale jeho následník v typu Imperium
byl dále vylepšen. Udávané IOP3 na nižších kmitočtech je
úžasných +55 dBm a OIP2 je +90 dBm. Nikdy jsme nezazna−
menali s tímto zesilovačem ani nejmenší problém s intermo−
dulací, a to během řady let při každodenním používání.
ALA1530S+ se
dodává se síťo−
vým zdrojem a
skříňkou s roz−
hraním, kterou
si uživatel dá
do místnosti. K
ní je připojeno
napájení 12 V,
které se přená−
ší koaxiálním
kabelem k anté−
ně. Ve skříňce je pojistka. Skříňka se propojuje s přijímačem
kabelem o délce 1 metr s konektorem BNC. Konektory a
další drobnosti jsou přiloženy. Na straně antény je elektroni−
ka uložena do bílé skříňky z PVC, která se může nyní odpojit,
což ulehčuje práci při výměně nebo pozdější aktualizaci.
VF výstup ze zesilovače smyčky je na BNC konektoru (zásuv−
ka). Upevňovací prvky umožňují snadné uchycení na otoč−
nou trubku, takže je možné odsměrovat rušení nebo ho úpl−
ně vynulovat. Případně je možné provést montáž na vhod−
nou pevnou podpěru, např. na plot. Výrobce doporučuje, aby
anténa byla umístěna alespoň 6 metrů od budovy kvůli mini−
malizaci místního rušení, ale podle našich zkušeností neby−
lo nikdy umístění externích smyčkových antén kritické.
Testování antén je, jak známo, obtížné provést tak, aby bylo
dosaženo obecně platných a opakovatelných výsledků. Vždy
jsme zjistili, že nejlepší (nebo nejméně nevhodné) je provést
přímé srovnání se známým referenčním výrobkem. Anténu
ALA1530S+ jsme tedy přímo porovnávali s naší stabilně in−
stalovanou anténou ALA1530+ po dobu několika týdnů. Před−
nostně jsme používali špičkové přijímače Racal RA3791 a
Watkins−Johnson 8711A. První okamžitý poznatek byl ten,
12 / 2014
20
že nový typ antény (ALA1530S+ Imperium) měl jasně větší
zisk než jeho předchůdce (ALA1530+). V pásmu DV a SV byl
rozdíl asi 12 dB a zvyšoval se s kmitočtem, takže na 18 MHz
už to dělalo asi 16 dB. V průběhu porovnávacích testů se
také ukázalo, že navíc k většímu zisku má zesilovač u typu
Imperium lepší šumové číslo. Odhadujeme to mezi 3 − 6 dB
v závislosti na kmitočtu. Podobně jako u jeho předchůdců
jsme se při vynulování pozemních signálů přiblížili hodnotě
30 dB.
Dodatečný zisk u antény ALA1530S+ může být výhodný
u starších přijímačů, a to zvlášť u těch, které mají horší úrov−
ně šumu na nižších kmitočtech. Moderní SDR přijímače by
s tím mohly mít trochu problém a jejich uživatelé budou mož−
ná muset sáhnout k prostředkům, které u těchto přijímačů
umožňují zařadit útlum na vstupu. Je ale naprosto zřejmé,
že autor zesilovače Wellbrook se ve svém oboru vyzná. Ne−
máme vůbec pochyby, že udávané vylepšení zpracování sil−
ných signálů je reálné, ale obě antény, ALA1530+ a její ná−
sledník jsou tak dobré, že jsme opravdu nenašli spolehlivou
metodu pro jejich otestování.
Jako v předchozích tes−
tech jsme prováděli dlou−
hé automatizované zku−
šební relace v režimech
MFSK a PSK31 v různých
amatérských pásmech do
dipólových a Yagi antén
umístěných několik desí−
tek metrů obou smyčko−
vých antén s maximálním
výkonem povoleným v An−
glii. S přijímačem RA3791
a spektrálním analyzáto−
rem HP 8590 jsme pečli−
vě vizuálně a poslechem
hledali známky intermodu−
lace nebo zahlcení na růz−
ných pásmech, ale jednoduše jsme žádné nenašli.
Náš konečný verdikt o anténě ALA1530S+ je tedy následující:
Jedná se sice o anténu poměrně drahou (264 EUR + pošt.
35 liber) (tj. celkem asi 8500 Kč − pozn. překl.), ale máme
před sebou výborně provedenou a fungující anténu, u které
byl vyřešen širokopásmový příjem v kombinaci s omezením
lokálního rušení a šumu. Každý majitel si může být jist, že
tato anténa od firmy Wellbrook mu svou činností nedegradu−
je ani nejlepší přijímač. Je to prostě výborná anténa.
Recenze byla otištěna v publikaci WRTH 2015
Digitální rekordér
Test
Tecsun ICR100
Preselektor MFJ−1046
John NELSON, GW4FRX
Preselektor je v podstatě doplňkový laděný obvod vložený
mezi anténu a přijímač. Jeho úkolem je utlumit signály
z jiných kmitočtů, než na které je přijímač naladěn. Je řada
důvodů, proč může být preselektor v dané situaci nezbytný
nebo vhodný.
Malý přístroj, který bychom mohli zařadit do kategorie „4 v 1“,
tedy čtyři v jednom. V jedné skříňce se skrývá přenosné FM
rádio s dobíjením, digitální rekordér, přehrávač MP3 se slo−
tem pro micro−SD kartu a HiFi reproduktor. Podle dokumen−
tace dokáže reproduktor o průměru 4 cm přenést i basy
a zvuk je bez zkreslení. Ještě lepší poslech určitě zajistí přípoj−
ka pro sluchátka. Baterii Li−Ion je možné dobíjet přímo
v přístroji a dodává se i nabíjecí kabel pro USB. Dodává se
také SD karta s kapacitou 2 GB.
S přístrojem můžeme poslouchat FM rádio, nahrávat pořady
na SD kartu (formát MP3) a na přehrávači (MP3, WMA, WAV)
můžeme přehrávat hudbu z vnějšího zdroje nebo z vlastní
SD karty. Lithiová baterie má kapacitu 1000 mAh (3,7 V)
a vydrží v provozu až 20 hodin.
Zvláště starší přijímače mohou být náchylné na zahlcování,
když se používají s velkými anténami. Když bydlíte blízko roz−
hlasového vysílače, je rozumné udržovat jeho signály co nejdá−
le od vstupního dílu vašeho přijímače, aby nedocházelo
k zablokování a problémům s intermodulací. Dalším problé−
mem může být vnikání signálů místních radioamatérských
nebo CB stanic do přijímače, zvláště když má širokopásmo−
vý vstupní díl bez atenuátoru.
MFJ−1046 je příkladem pasivního preselektoru. Je v kovové
krabičce o rozměrech 190 x 80 x 70 mm s dvěma konektory
SO239 na zadním panelu pro anténu a přijímač. Elektricky
se jedná o sériově rezonanční laděný obvod s šesti přepína−
telnými indukčními prvky. Přepínač na předním panelu pro−
vádí volbu v pásmech 1,6 − 2,8, 2,4 − 4,3, 4 − 7, 6,4 − 11,5,
10,5 − 19 a 18 − 33 MHz a ladění se provádí proměnným
kondenzátorem. Knoflík na předním panelu provádí dolaďo−
vání. Překlenovací spínač umožňuje vyřadit preselektor
z obvodu. Zdařilá konstrukce s širokopásmovými toroidními
transformátory na vstupu a výstupu přizpůsobuje impedanci
a umožňuje optimální účinnost.
Otestovali jsme MFJ−1046 s několika anténami a přijímači.
Jedním z přijímačů byl velmi levný přístroj, který jsme testo−
vali před několika lety a ponechali jsme si ho jako ukázku
nejhoršího přijímače, který jsme kdy testovali, pokud jde
o zpracování silných signálů! Utlumení signálu díky obvodům
preselektoru bylo mezi 3 a 6 dB podle kmitočtu, a útlum byl
asi 12 dB/oktávu. Obě tato čísla souhlasí s tím, co můžeme
čekat od takto navržených obvodů. Manuál uvádí, že maxi−
mální ztráta je menší než 5 dB, když je zvolen správný kmito−
čtový rozsah a dodává, že pro minimalizaci tohoto čísla by
měl být zvolen nejvyšší kmitočtový rozsah, který pokrývá po−
žadované pásmo.
Rozměry: 127 x 70 x 25 mm, váha 0,2 kg. Cena: 40 dolarů,
tj. asi 900 Kč.
12 / 2014
21
Místo testování není postiženo zvlášť silnými signály na SV
nebo KV, takže musely být vytvořeny v různých amatérských
pásmech včetně 1,8 a 3,5 MHz, aby mohl být vyhodnocen
vliv na blízké přijímače. Obecně vzato, jednotka fungovala
dobře a chovala se podle našeho očekávání. Když vezmeme
v úvahu, že preselektor MFJ se skládá v podstatě z jednoho
sériově rezonančního laděného obvodu, nemůžeme očeká−
vat příliš mnoho, pokud se jedná o potlačení silných signálů
v pásmu, hlavně na vyšších kmitočtech. Přesto jsme byli
příjemně překvapeni zjištěním, že na nižších kmitočtech byl
stupeň útlumu často dostatečný pro omezení nárůstu šumu
přijímače a obecného zhoršení parametrů kvůli různým for−
mám zahlcení. A samozřejmě, signály na kmitočtech značně
vzdálených od naladěného kmitočtu budou správně naladě−
ným preselektorem silně potlačeny. Provedli jsme i nepopi−
ratelně extrémní test ve formě vysílání MFSK plným povole−
ným výkonem na 21 a 28 MHz přes smyčkovou anténu umís−
těnou asi 10 metrů od antény Yagi pro 28 MHz, která byla
připojena k několika zkušebním přijímačům. Nebylo překva−
pením, že signál MFSK kompletně zablokoval vstupní díl
několika z nich. Zapojením preselektoru bylo toto zahlcení
Historický přijímač
Tokyo Skylark NR−52−F1
Pozoruhodný přenosný japonský přijímač s pěkným názvem
„Skřivánek“ se řadí mezi zajímavé přijímače 70. a 80. let,
které vynikaly svým designem a byly předchůdci těch, kte−
rým se později začalo říkat „světové přijímače“. Už pohled
na takový přijímač sliboval, že na něm uslyšíme celý svět.
Některé přijímače to skutečně dokázaly, jiné měly jen pěk−
nou fasádu, ale parametry už nebyly nijak oslnivé. Tento při−
jímač ale patřil spíš do té první skupiny.
V polovině 70. let ho začala vyrábět japonská firma Tokyo
Electric Co. (TEC). Jednalo se o superhet s dvojím/trojím
směšováním. Pracoval na síť (110−220 V) nebo na baterie
(12 V). Skříň byla již z moderních plastů (nikoliv bakelit apod.).
Jeho velikost byla na dnešní poměry mezi přenosnými přijí−
mači úctyhodná, ale to nebylo v té době výjimečné: 400 x
275 x 125 mm. S jeho váhou 5,2 kg se majitel při běhání po
kopcích asi zapotil.
Výběr kmitočtových pásem byl
bohatý:
AM 145 kHz − 30 MHz
FM 65 − 108 MHz
AIR 108 − 136 MHz
VHF 145 − 175 MHz
UHF 430 − 470 MHz
KV rozděleny do pásem 1 − 4
12 / 2014
22
buď úplně odstraněno nebo utlumeno na úroveň, se kterou
si přijímač dokázal poradit, třebaže v jednom nebo dvou pří−
padech s určitým šumem v pozadí.
Vzhledem ke své relativně nízké ceně představuje MFJ−1046
velmi užitečný doplněk pro mnoho přijímacích stanic a mů−
žeme ho bez obav doporučit.
(Cena: 170 EUR, tj. asi 4800 Kč − pozn. překl.)
Recenze byla otištěna v publikaci WRTH 2015
Mezi ovládacími prvky byla hlasi−
tost, tónová clona, skvelč, VF
zisk, LSB/BFO/USB, dvojitý kon−
vertor VHF, vstup pro 2 antény.
Jak už to bývalo (a v některých
případech to přetrvává dodnes),
úspěšné přístroje opatřoval vý−
robce i dalšími typovými značka−
mi, podle toho, který obchodník
si je objednal. A tak jsme mohli
spatřit tento přístroj pod označe−
ním Hallicrafters TW−1200, Marc
NR−52F1, Marc NR−52F2, Shre−
bo NR−52F1, Globephone Space
Commander ICF−2003DX. Po−
slední model prodávala ve Švý−
carsku firma Globe Electronics.
Některé prameny uvádějí, že
u zmíněných modelů byly prová−
děny nepatrné změny, např. na
stupnici, tlačítkách apod., ale
funkčně byly zcela identické. Při−
jímače byly na trhu od poloviny
70. do poloviny 80. let.
Pokud jde o prodejní cenu, za−
chovala se informace v publika−
ci Chucka Dachise, kde se uvádí
400 dolarů v roce 1979, což byla
na tu dobu značně vysoká cena. Dnes jsou různé modely tohoto přijímače ve sbírkách rádiových nadšenců, a to hlavně
v Německu.
Anténní člen
nosti cívky může být varianta tohoto zapojení s cívkami, kte−
ré připojujeme s vhodným krokem pro všechna použitá pás−
ma, například po 0,1 mikrohenry.
Jiří HELLEBRAND, OK1IKE
Optimální přizpůsobení vysílače (nebo transceiveru) s anté−
nou a jejím napáječem je možno docílit pomocí laděného
přizpůsobovacího obvodu, který umožní pracovat se součas−
nými tranzistorovými zařízeními s poměrem stojatých vln (PSV,
SWR) pod 2. Jeden z hlavních problémů, se kterými se kon−
struktér potýká, je nutnost použití cívky s proměnnou indukč−
ností (obrázek 1). Sice ještě jsou na amatérských burzách
občas k dostání „rolšpulky“ z Třince (vojenská radiostanice
RS41), ale zde si ukážeme ještě jiné možné řešení. Předem
vyloučíme přepínání odboček na cívce pomocí jednoduché−
ho přepínače, jelikož tato metoda vyžaduje přepínač s obrov−
skou spoustou kontaktů, aby změna indukčnosti byla dosta−
tečně jemná.
Takové zapojení popsal WD8OYG (D. L. Kinkaid: An automa−
tic antenna tuner − QST, 1996, January, s. 35− 37), a použil
v něm devět oddělených cívek, jejichž sériové spojení může
při vhodně volených hodnotách překrýt rozsah indukčnosti
od 0,08 do 40 mikrohenry s krokem 0,8 mikrohenry.
Obr. 2 Přepínání cívek
Obr. 1 Cívka s proměnnou indukčností
Je možno použít i menší kapacitu a připojovat pevné kon−
denzátory paralelně. Na nižších pásmech vykazuje přizpůso−
bovací člen velmi nízké ztráty. Je použitelný pro celý rozsah
krátkých vln. Vhodným řešením problémů se změnou indukč−
12 / 2014
23
Toto zapojení se přímo vnucuje k tomu, aby byl použit mikro−
procesor s vhodnými relátky, které budou cívky přepínat dle
použitého pásma, případně dle PSV (viz například článek
Automatický QRP anténní tuner Bistabil), ale z hlediska chu−
dého amatéra je možno použít běžné páčkové vypínače, ja−
kých je ve vyhozených průmyslových zařízeních dostatek. Po
důkladném nastavení je možno si polohy jednotlivých vypí−
načů pro každé pásmo poznamenat, a pak je přechod na
jiné pásmo velice rychlý.
Zapojení na obrázku 2 představuje obvod typu L, skládající se
z jednotlivých cívek L1 až L9 a z proměnného kondenzátoru.
Přepínačem P10 je možno vybrat variantu připojení konden−
zátoru na vstup nebo na výstup, což ještě rozšiřuje oblast
impedančního přizpůsobení.
Indukčnost cívky L1 je 0,08 mH, indukčnosti dalších L2 až
L9 jsou vždy přibližně dvojnásobkem předešlé, tedy 0,16 –
0,31 – 0,62 – 1,25 – 2,5 – 5 – 10 – 20 mH. V tomto přípa−
dě, je−li použita pouze cívka L1, a ostatní jsou zkratovány, je
výsledná indukčnost oněch 0,08 mH. Při rozpojeném vypína−
či P2 a sepnutých ostatních, je samozřejmě 0,16 mH, při
rozpojených P2 a P3, obdržíme hodnotu 0,93 mH a obdobně
další hodnoty.
Tento přizpůsobovací člen byl zkoušen s QRP zařízením s
výstupním výkonem kolem 4 W, takže jako proměnný kon−
denzátor vyhověl malý z tranzistorového přijímače, všechny
sekce navzájem propojeny. Pro větší výkony do 25 W bych
Naposledy v tomto roce
Krátce, stručně a aktuálně
ke změnám na satelitním orbitu,
tentokráte, ke kterým došlo v prů−
běhu měsíce listopadu a na začát−
ku prosince:
Na novém transponderu Ku č. 15 satelitu
Türksat 3A na orbitální pozici 42° východně
zahájily volné (FTA) vysílání v paketu platfor−
my Guc Dijital tyto televizní stanice: Rocks
TV, Tele10 TV, Magicbox TV, Fitness TV,
Moviestar ASK, Nazar TV, Enjoy TV, Umut
TV, Hasret TV, Moviestar Dizi, Moviestar
Sport, Plusturk TV, Moviestar Turk, Mu−
sicplay TV, Name TV, Moviestar Action,
Keyif TV, Moviestar Fight Club, Pop Euro
TV, Moviestar Komedi, Popturk TV, Mo−
vistar Aile, Joyplay TV, Moviestar Love,
Power TV, Powerturk TV, Power TV Euro (v
době uzávěrky rubriky 5. 12. 2014 se vysí−
lala jen informační tabulka), Powerturk Euro
(také zatím jen informační tabulka) a roz−
hlasová stanice Power Cafe FM. Paramet−
ry pro příjem: kmitočet: 12,685 GHz, hori−
zontální polarizace, Symbol Rate: 30000
kSymb/s, FEC 3/4.
Stanice Komedi Turk zahájila vysílání v zá−
padním svazku (westbeam) satelitu Türksat
4A na orbitální pozici 42° východně. Para−
metry pro příjem: transponder: č. 17, provi−
der: Digimedya, kmitočet 12,303 GHz, ver−
tikální polarizace, SR 27500 kSymb/s, FEC
5/6, volné (FTA) vysílání. Kanál obsadil bý−
valou pozici programu Kirmizi TV, který své
vysílání ukončil.
Stanice Ikram TV zahájila vysílání v západ−
ním svazku (westbeam) satelitu Türksat 4A
na orbitální pozici 42° východně − na bývalé
pozici kanálu Hamsi TV. Parametry pro pří−
jem: kmitočet 12,303 GHz, vertikální pola−
rizace, Symbol Rate: 27500 kSymb/s, FEC
5/6, volné (FTA) vysílání. Šíření signálu sta−
nice Hamsi TV bylo ukončeno.
Britské hudební televizní stanice mediální
skupiny CS s názvem Bliss a Chart Show
Dance zahájily vysílání programu, který je
uzpůsobený vánocům. V této době dochází i
ke změně identifikací stanic na jejich dosa−
vadních pozicích na družici Eutelsat 28A na
orbitální pozici 28,5° východně – kmitočet
11,307 GHz, vertikální polarizace, SR
27500 kSymb/s, FEC 2/3, volné (FTA) vy−
sílání. Ze stanice Bliss se stal vánoční ka−
12 / 2014
doporučil dvojitý otočný kondenzátor, „duál“ se vzduchovou
izolací z elektronkového přijímače. Při použití ještě větších
výkonů by mohlo dojít k průrazu, pak by byl vhodný trojná−
sobný vzduchový kondenzátor, u něhož vypreparujeme kaž−
dou druhou desku. Jinou (odzkoušenou) možností je připojit
k němu do série pevný keramický kondenzátor na větší na−
pětí (alespoň 2 kV) s kapacitou kolem 2000 pF, výsledné
napětí se pak rozdělí v obráceném poměru obou kapacit.
Cívky byly navinuty na menších toroidech z práškového žele−
za, doporučuji je vzájemně oddělit přepážkami, aby zkrato−
vané cívky neovlivňovaly ostatní (odsávání energie).
Tento anténní člen vyhověl pro přizpůsobení 50ohmového
výstupu vysílače k nejrůznějším anténám, jejichž impedance
se pohybovala v rozmezí 10 až 500 ohmů, na pásmech 80 −
10 metrů.
nál Blissmas, v jeho programu se například
objeví interpreti: Madonna, Bee Gees, Tina
Turner, Robbie Williams, Will Young, James
Blunt a Kylie. Kanál Chart Show Dance byl
na vánoční období přejmenován na Dance
Xmas.
Společnost MTV Networks uvedla na brit−
ský trh hudební kanál MTV Xmas. Jako kaž−
dý rok, sváteční kanál nahradil MTV Clas−
sics a bude nabízen do vánoc. V přijímačích
platformy Sky UK je vysílán na pozici 356.,
avšak v platformě Virgin Media na pozici
321. MTV Xmas prezentuje výhradně video−
klipy s vánoční tématikou, nové i klasické
hity (např. All I Want For Christmas Is You
americké zpěvačky Mariah Carey, propagu−
jící album Merry Christmas, I Wish It Could
Be Christmas Everyday britské skupiny Wiz−
zard). Bezplatným ekvivalentem kanálu MTV
Xmas na britském trhu je kanál Blissmas,
který byl spuštěn místo kanálu Bliss na sou−
sední družici Eutelsat 28A. Parametry pro
příjem MTV Xmas: družice: Astra 2E, orbi−
tální pozice: 28,2° východně, transponder:
č. 10, provider: BSkyB, kmitočet: 11,895
GHz, polarizace: vertikální, Symbol Rate:
27500 kSymb/s, FEC: 2/3, norma: DVB−
S/QPSK; MPEG−2/SD, kódovací systém:
VideoGuard.
Na satelitu Arabsat BADR 4 na orbitální
pozici 26° východně došlo ke změně para−
metrů příjmu z transponderu č. 23, kmito−
čet: 12,149 GHz, horizontální polarizace,
Symbol Rate: 30000 kSymb/s, FEC 5/6.
Dřívější normu modulace DVB−S2/8PSK na−
hradila nově DVB−S/QPSK. Obě stanice Sau−
di Sport 1 a Saudi Sport 2 na tomto trans−
ponderu vysílají volně (FTA), nejen v běžné
standardní verzi, ale i ve formátu HDTV.
O servisní noci v úterý 2. 12. 2014 bylo
dokončeno na transponderu č. 209 družice
Astra 3B na orbitální pozici 23,5 st. východ−
ně obsazení stanic a zahájeny testy devíti
stanic ve vysokém (HD) rozlišení a jedné
stanice ve standardním (SD) rozlišení. Trans−
ponder si pronajala společnost M7 Group a
stanice jsou zařazené do platformy Skylink.
Jedná o tyto české a slovenské komerční
stanice v HD rozlišení s těmito ID a SID:
Nova HD – SID 13201, Prima HD – SID
13202, Nova Sport HD – SID 13203, FAN−
DA HD – SID 13204, Nova Cinema HD −
SID 13205, Prima COOL HD – SID 13206,
DAJTO HD – SID 13207, TV JOJ HD – SID
13208, JOJ PLUS HD – SID 13209 a jako
24
desátá je jedna SD stanice (MPEG−4/SD):
ID: Novinka 1 s textem: „Připravujeme nový
program“ − bude se jednat zřejmě o nový
slovenský dětský program RiC TV – SID
13210. Parametry pro příjem: frekvence:
11,876 GHz, polarizace: horizontální, Sym−
bol Rate: 29900 kSymb/s, FEC: 3/4, nor−
ma: DVB−S2/8PSK, pilot: ON, kódování: Ir−
deto 2 a CryptoWorks (pro karty ICE). Sou−
časné vysílání stanic NOVA HD, NOVA Sport
HD a Prima HD z transponderu č. 205 na
stejné družici Astra 3B, tp. 11,798 H, DVB−
S2/8PSK, SR 27500 kSymb/s, FEC: 5/6
bude po krátkém souběžném vysílání zřej−
mě do konce roku, či na začátku ledna 2015
ukončeno.
V polovině srpna ukončila hudební stanice
iM1 Hits fakticky vysílání na družici Astra
1KR na orbitální pozici 19,2° východně, v
kabelových sítích a v platformě Entertain.
Asi před třemi měsíci náboženská stanice
Sophia TV převzala prázdný identifikátor
kanálu iM1 Hits na této družici Astra 1KR.
Dřívější hudební kanál iM1 tím definitivně
skončil. V pondělí 10. 11. 2014 na této
pozici − transponder č. 53, provider SES,
kmitočet 10,773 GHz, horizontální polari−
zace, norma DVB−S2/8PSK, SR 22000
kSymb/s, FEC 3/4, MPEG−4/SD − zahájila
volné (FTA) vysílání náboženská stanice
Sophia TV a nahradila identifikátor iM1 Hits.
Ze stejné družice Astra 1KR stanice Sophia
TV dále ještě vysílá na transponderu č. 15,
provider SES Platform Services, frekvence
11,421 GHz, horizontální polarizace, norma
DVB−S/QPSK, SR 22000 kSymb/s, FEC 5/
6, MPEG−2/SD, volné (FTA) vysílání. Nejvi−
ditelnější změnou mezi starou a novou verzí
je přesun z módu DVB−S na novější stan−
dard DVB−S2, který však dekódují jen sate−
litní přijímače kompatibilní s HDTV.
Internet: http://www.sophiatv.de.
Propagační kanál SES Demo HD zahájil vy−
sílání na v současné době neobsazeném
transponderu č. 45 družice Astra 1KR na
orbitální pozici 19,2° východně, který byl dří−
ve využíván pro analogové vysílání bavorské
televize Bayerische Fernsehen. Nové para−
metry příjmu: kmitočet 11,141 GHz, hori−
zontální polarizace, SR 22000 kSymb/s,
FEC 2/3, norma DVB−S2/8PSK, volné (FTA)
vysílání. Kanál je nadále šířen souběžně a
kódovaně na dosavadním transponderu č. 33,
družice Astra 1L na stejné orbitální pozici, frek−
venci 10,964 GHz, horizontální polarizace, SR
22000 kSymb/s, FEC 2/3, norma DVB−S2/
8PSK, platforma HD+.
Mediální skupina M7−Group zahájila vysílá−
ní kanálu pro dospělého diváka Vivid TV
Europe v platformě placené televize HD Aus−
tria na satelitu Astra 1L na orbitální pozici
19,2° východně. Od středy 5. 11. 2014
mohou přijímat novou stanici s nepřetržitým
vysíláním všechny rakouské domácnosti se
satelitním přijímačem v paketu Kombi Aus−
tria platformy HD Austria. Nová stanice je
pro stávající zákazníky bez poplatku. Skupi−
na M7 Group, významný poskytovatel sate−
litních a IP služeb v Evropě, nabízí stanici
Vivid TV Europe v těchto evropských televiz−
ních platformách: HD Austria v Rakousku,
CanalDigitaal, Online.nl, TV Vlaanderen,
TéléSAT v zemích Beneluxu, v platformě
Skylink v Česku a na Slovensku. I další ev−
ropští provozovatele budou získávat signál
Vivid TV Europe z platformy M7 pro své kli−
enty. Parametry pro příjem: tp. č. 105, kmi−
točet: 12,515 GHz, polarizace: horizontál−
ní, Symbol Rate: 22000 kSymb/s, FEC: 5/
6 , rozlišení obrazu: standardní (SD), obra−
zový formát: MPEG−4, kódovací systém: Be−
tacrypt, Cryptoworks, Irdeto 2, Mediaguard
2, Nagravision 3, Viaccess 5.0 a Videogu−
ard, internet: www.vividtveurope.com.
Křesťanská rozhlasová stanice Radio Freun−
des Dienst (Rádio přátelské služby) zaháji−
lo volné (FTA) vysílání na satelitu Astra 1L
na orbitální pozici 19,2° východně v paketu
mediální skupiny M7 Group. Parametry pro
příjem: transponder: č. 105, kmitočet:
12,515 GHz, horizontální polarizace, Sym−
bol Rate: 22000 kSymb/s, FEC 5/6.
Informační kanál stanice pro dospělého di−
váka Blue Movie zahájil vysílání na novém
kmitočtu satelitu Astra 1N na orbitální po−
zici 19,2° východně, transponder č. 69, pro−
vider Sky Deutschland, frekvence 11,798
GHz, horizontální polarizace, SR 27500
kSymb/s, FEC 3/4. Na bývalé frekvenci
12,032GHz, horizontální polarizace, SR
27500 kSymb/s, FEC 3/4 bylo šíření sig−
nálu ukončeno. Internet: www.bluemovie.cc.
Ve středu 26. 11. 2014 oznámily nákupní
kanál Genius a stanice se zaměřením na
sport a životní styl SPON TV zahájení vysílá−
ní na satelitu Astra 1N na orbitální pozici
19,2° východně. Řádné vysílání společného
kanálu Genius/SPON TV pak bylo zahájeno
v pondělí 1. 12. 2014. Jak identifikace ka−
nálu GeniusPlus/spontv napovídá, obě sta−
nice sdílejí vysílací pozici. Nákupní stanice
Genius prezentuje produkty z oblasti kuchy−
ně a domácnosti. Teleshoppingové bloky
bylo už možné sledovat na kanálech Sport1,
Tele 5, Anixe HD a Super RTL. SPON TV je
tematickým kanálem z Bádenska−Württem−
berska, kde je k dispozici regionálně, m. j. v
kabelové síti Kabel BW. Věnuje se hlavně
sportu a životnímu stylu, svým divákům na−
bídne aktuální informace a tematicky zamě−
řené magazínové pořady. Podle vlastního
vyjádření, program bude informovat diváky
o důležitých sportovních událostech (kopa−
ná, basketbal, motoristický sport atd.) a
bude přinášet novinky ze světa sportovních
hvězd a hvězdiček. Programové schéma
kanálu bude zahrnovat aktuální zpravodaj−
ství, reportáže, magazíny a kanál by tak chtěl
být iniciátorem v oblasti infotaimentu (infor−
mace podávané zábavnou formou). Kanál
SPON TV bude zatím vysílat ze satelitu jen
dva krátké vysílací bloky denně od 22:00
hodin do 22:30 hodin a od 0:00 do 0:30
hodin. Parametry pro příjem (bývalá pozice
12 / 2014
stanice
Juwelo
Pur):satelit: trans−
ponder: č. 113, pro−
vider: Media Broad−
cast,
kmitočet:
12,633 GHz, polari−
zace: horizontální,
Symbol Rate: 22000
kSymb/s, FEC: 5/6,
volné (FTA) vysílání.
Ve středu 19. 11.
2014 zahájila volně
přijímatelná (FTA)
stanice Türkshow
vysílání z družice Astra 1N na orbitální pozi−
ci 19,2° východně. Kanál se převážně zamě−
řuje na turecké diváky, kteří žijí v Německu
a střední Evropě. Program už nějakou dobu
vysílá z družice Türksat na orbitální pozici
42° východně. Kanál má německou vysílací
licenci od úřadu pro média německé spol−
kové země Severní Porýní−Vestfálsko − LfM
(Landesanstalt für Medien). Stanice má své
hlavní německé sídlo ve městě Kolín nad
Rýnem (Köln) a jejím ředitelem je pan Güler
Balaban, který provozuje i televizní progra−
my Dügün TV a Türk Shop. Parametry pro
příjem Türkshow: tp. č. 27, provider: SES,
kmitočet 11,612 GHz, horizontální polariza−
ce, Symbol Rate 22000 kSymb/s, FEC 5/
6, norma DVB−S/QPSK, MPEG−4/SD, volné
(FTA) vysílání.
Italská stanice pro rybáře s názvem Fishing
TV zahájila volné (FTA) vysílání na novém
kmitočtu satelitu Hot Bird 13C na orbitální
pozici 13° východně. Parametry pro příjem:
transponder: č. 113, provider: Sky Italia,
kmitočet: 10,775 GHz, horizontální polari−
zace, Symbol Rate: 29900 kSymb/s, FEC
5/6. Kanál je nadále šířen souběžně na
dosavadním transponderu č. 14 na soused−
ním satelitu Hot Bird 13C na stejné orbitál−
ní pozici 13° východně, frekvence: 11,470
GHz, vertikální polarizace: Symbol Rate:
27500 kSymb/s, FEC 5/6, provider Satlink.
Kanál pro dospělého diváka Jasmin TV HD
zahájil volné (FTA) vysílání na satelitu Hot
Bird 13D na orbitální pozici 13° východně v
paketu GlobeCast. Parametry pro příjem:
transponder č: 154, kmitočet 11,585 GHz,
vertikální polarizace, SR 27500 kSymb/s,
FEC 3/4, norma DVB−S/QPSK), volné (FTA)
vysílání. Kanál obsadil bývalou pozici pol−
ského programu RBL.TV, který své vysílání
ukončil.
Křesťansky zaměřená televizní stanice Bib−
le Exploration TV zahájila volné (FTA) vysí−
lání na satelitu Eutelsat Hotbird 13D na
orbitální pozici 13° východně. Stanice v ang−
lickém jazyce vysílá v italské platformě Te−
lespazio. Parametry pro příjem: transponder
č. 133, kmitočet 11,179 GHz, horizontální
polarizace, SR 27500 kSymb/s, FEC 3/4.
Kurdská stanice Komala TV zahájila volné
(FTA) vysílání na satelitu Eutelsat 9A na
orbitální pozici 9° východně a Eutelsat 10A
na orbitální pozici 10° východně. Parametry
pro příjem z družice Eutelsat9A: kmitočet
11,766 GHz, vertikální polarizace, SR
27500 kSymb/s, FEC 3/4. Parametry pro
příjem z družice Eutelsat 10A: kmitočet
11,345 GHz, horizontální polarizace, SR
27500 kSymb/s, FEC 3/4.
Německá hudební stanice s nabídkou šlág−
rů a lidové hudby Gute Laune TV (TV Dobrá
nálada) vysílala na začátku prosince volně
(FTA) z družice Eutelsat 9A na orbitální po−
zici 9,0° východně. Kanál je běžně součástí
25
kódované platformy Kabelkiosk. Parametry
pro příjem: kmitočet: 12,437 GHz, polariza−
ce: horizontální, norma: DVB−S2/8PSK,
MPEG−4/SD, Symbol Rate: 27 500 kSymb/
s, FEC: 2/3, kódování: dočasně volné (FTA)
vysílání, dříve Conax a Videoguard.
A na úplný závěr příjemná zpráva
z K a v čích hor:
Diváci České televize budou mít od poloviny
prosince možnost sledovat pořady progra−
mu ČT2 na satelitu ve vysokém rozlišení
(HD). Na novém transponderu pak od Nové−
ho roku naleznou kromě Dvojky i stávající
HD programy ČT1 a ČT sport. Změny se
nedotknou programů vysílaných ve standard−
ním rozlišení ani programů šířených terest−
ricky. „Změny v satelitní distribuci souvisí s
přechodem k novému poskytovateli satelit−
ní kapacity na družici Astra, který bude na−
dále České televizi zajišťovat vysílání kaná−
lů ČT1 HD, ČT sport HD a nově i programu
ČT2 HD,“ komentuje ředitel techniky Ivo
Ferkl. Vítězem výběrového řízení na nového
poskytovatele satelitní kapacity se staly Čes−
ké radiokomunikace. Smlouvy se stávající−
mi distributory na šíření kanálů ČT1 HD a
ČT sport HD ze satelitu Astra 3B jsou plat−
né do konce letošního roku. Spuštění zku−
šebního vysílání Dvojky v HD je však naplá−
nováno již na 16. prosince. „S novým ope−
rátorem se Česká televize bude snažit spus−
tit vysílání ještě před Vánoci, aby diváci mohli
sváteční programovou nabídku na ČT2 sle−
dovat již ve vysokém rozlišení. Do konce roku
však plánujeme paralelní provoz zbývajících
dvou HD kanálů na současných kmitočtech,“
doplňuje Ivo Ferkl. Nový programový balíček
naleznou diváci na stejné satelitní pozici
23°E, jako doposud. Česká televize šíří své
programy prostřednictvím satelitní distribu−
ce již od roku 1997. Od roku 2016 by měla
být satelitní nabídka rozšířena i o program
ČT24 HD. V roce 2016 bude rovněž ukon−
čeno vysílání programů ČT v normě DVB−S a
nadále budou programy České televize do−
sažitelné pouze v DVB−S2 převážně v HD
rozlišení. (Zdroj: Česká televize, 1. 12.
2014).
Tak to je pro letošní rok v satelitní rubrice
Radio Revue vše, za pravidelný přísun sate−
litních novinek a překladů ze zahraničních
zdrojů Digital Fernsehen, Infosat.de, DER
STANDARD, SES, Transponder News, Sat−
News.de, sat−expert.com, tasstelecom.ru,
lenta.ru, rapid tv news, Advanced−Televisi−
on.com, dvbNews a Satkurier patří můj vel−
ký dík Petru Miklíkovi, za vlastní satelitní po−
střehy pak Petru Kvaszovi.
Všem čtenářům přeji příjemné prožití vá−
nočních svátků a úspěšný start do nové−
ho roku 2015!
V něm se s vámi a se satelity těší na
shledání Vašek, VHR.
Líbila se vám nějaká písnička?
Přehrajte si ji znovu v našich nových Playlistech!
Nová aplikace v Playlistech automaticky vyhledává odehra−
né skladby v YouTube a Spotify. Můžete si tak kteroukoli
skladbu přehrát kdykoli znovu. Dvojka tuto službu nabízí ex−
kluzivně jako první celoplošná stanice Českého rozhlasu. Pro
znovupřehrání skladby, která se vám líbila, stačí kliknout
v Playlistech na modrý symbol G. Aplikace za vás přes Goo−
gle vyhledá video na YouTube a nabídne vám ho k poslechu.
Stejně funguje i zelené tlačítko Spotify. V tomto případě ješ−
tě musíte doinstalovat aplikaci Spotify. Je zdarma. Vyhledá−
ní funguje zpětně i na písničky odehrané v minulosti. Nej−
starší údaje jsou v naší databázi z července 2014.
na novoroční návštěvu u Olgy a Václava Havlových (1996),
Silvestrovské verše Jana Wericha (1962), pořad Vysílá stu−
dio mladých ze Štědrého dne 1968 s Alicí Masarykovou či
Hanáckou hitparádu Jiřího Štuchala (1967). Zazní také vá−
noční písně Karla Gotta či Písničky pro Hvězdu – výběr norma−
lizačních vánočních motivů.
Rádio Retro si mohou posluchači pustit přes internet na strán−
kách rozhlas.cz. Naladit je ho možné také na DAB přijímači
ve větších městech. Cílem projektu Rádio Retro je jednak
připomenout historii a zprostředkovat ji veřejnosti, jednak
otevřít obrovský rozhlasový archiv a znovu uvést unikátní
pořady v nezkrácené podobě s fundovaným komentářem.
(RadioTV.cz, J. Koiš)
Stránky,
které možná ještě neznáte...
V budoucnu by aplikace na webu i v mobilních zařízeních
mohla nabídnout možnost „lajkovat“ písničky a ze získaných
dat například poskytnout hrající playlist nejoblíbenějších pís−
niček stanice. (Český rozhlas; R. Antoš)
Rádio Retro Českého rozhlasu přinese
28 hodin vánočních pořadů
Retro kanál Českého rozhlasu, který vysílá na internetu
a prostřednictvím digitálních rozhlasových sítí, nabídne po−
sluchačům 28 hodin pořadů, které vznikly pro vánoční a sil−
vestrovské vysílání od 30. do 80. let. V jeho programu zazní
mimo jiné několik prezident−
ských projevů, dobové reportá−
že, silvestrovské zábavné pořa−
dy či vánoční písničky. Nahrávkami budou posluchače pro−
vádět moderátoři Martina Kociánová a Jan Rosák.
„Rádio Retro představí několik archivních pokladů, které vznik−
ly pro sváteční vysílání někdejšího Československého roz−
hlasu. Zejména snímky z éry první republiky není snadné
uvádět, protože se z nich často na zvukových fóliích docho−
valy jenom fragmenty. Nahrávky tak bylo nutné – mnohdy
poprvé po desítkách let – restaurovat, nechat projít digitální
očistou a pospojovat úryvky ponechané na pracovních ar−
chivních pásech,“ uvedl generální ředitel Peter Duhan.
Vánoční vysílání Rádia Retro za−
čalo o půlnoci ze 7. na 8. prosin−
ce a skončí 6. ledna. Ze zvuko−
vých fólií bude možné slyšet na−
příklad vánoční poselství preziden−
ta Edvarda Beneše, které zazně−
lo ve vysílání BBC v roce 1942.
Ze stejného roku bude k dispozi−
ci i projev protektorátního prezi−
denta Emila Háchy. Jan Baťa zase
promluví o podnikání v roce 1939.
Posluchači se také mohou těšit
12 / 2014
26
Vysílač Domamil
http://jihlava.idnes.cz/rusicky−za−socialismu−u−moravskych−
budejovic−fon−/jihlava−zpravy.aspx?c=A141114_152243_jihlava−
zpravy_mv
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava−zpravy&c=A141114_152243_jihlava−
zpravy_mv
Článek o historii vysílače Domamil/Moravské Budějovice
zejména před rokem 1989 (rušení vysílání západního rozhla−
su) a fotogalerie (9 položek – fotografie anténního systé−
mů). (Miklík)
Přijímače DAB/DAB+
www.proglas.cz/dab−prijimace.html,
Aktualizovaný přehled přijímačů DAB a DAB+ dostupných na
našem trhu (parametry, odkazy na výrobce a e−shopy). (Miklík)
Vysílač na Madagaskaru
https://www.youtube.com/watch?v=GzY2ZzT04kI
Krátké video z vysílacího střediska dlouho připravované sta−
nice World Voice v Talata−Volonondry.
Historie vysílače Darwin
https:\\docs.google.com/document/d/1UNdnN_ZzhPK−
W3uozpRjcy5fvL0JNjJr2UUVygcTz0E/edit
Historii známého vysílacího střediska Radia Australia pěkně
zpracoval australský DXer − veterán Bob Padula.
50 let Manx Radio
https://www.youtube.com/watch?v=Njcrxbf2_rQ&feature=youtu.be
Sbírka fotografií, jinglů atd. k 50. výročí anglické komerční
stanice Manx Radio, vše ve formě videa.
Archív časopisu otevřen
V USA byl otevřen elektronický archív časopisu Popular
Electronics. Volně jsou přístupné ročníky 1954 − 1982.
V archívu americké radiohistorie jsou i další časopisy a kni−
hy, což představuje miliony stran časopisů a stovky knih
o rádiu, příjmu, televizi, počítačích apod. To vše je zde:
http://www.americanradiohistory.com/Popular−Electronics−Guide.htm
AM−News / FM−News
www.3sat.de/page/?source=/3vt_index_solo.html
teletext 3sat, s. 716
Teletextová stránka stanice 3sat s cca 10 podstránkami,
kde jsou informace o vysílání zejména na krátkých vlnách
a na VKV (zahájení, ukončení vysílání, příjem vzdálených sta−
nic v Evropě, zajímavosti) s aktualizací jedenkrát týdně.
(Miklík)
Z došlé QSL pošty
D
R.Mi Amigo via R.700 6005 Q (@RR)
HOL R.Pink Panther 6803 eQ,f/up
HOL R.Saturnus
I
R.Experience
4d ZE
67d ZE
6290 eQ,4x foto TX
6950 eQ
209d ZE
1d ZE
ZE = Zděnek Eliáš, Jablonec nad Nisou
Historické QSL lístky
Dnes tady máme dva QSL lístky z Kuby: stanice COCO na 6010 kHz z roku 1936 a CMCB 630 / 9350 kHz z roku 1937
Rubrika „QSL“ se těší na vaše příspěvky
i v novém roce 2015 !
12 / 2014
27
Celý svět v naší poštovní schránce
USA
LIBANON
BRAZÍLIE
Pošlete nám své exotické obálky, které jste kdy ze světa dostali a my je otiskneme
12 / 2014
28
Antény jako oběť rozmarů počasí
Ledový déšť
v Rakousku
Christoph RATZER
O ledovém dešti v Rakousku a s ním spojených námrazách
už psala četná média a nebylo to jen u nás, ale i v soused−
ních zemích. Silně namrzající déšť sebou přináší problémy
nejen v dopravě, na domech, zahradách a lesích, ale i na
různých vodičích, mezi které patří bohužel i naše skromné
antény, které jsou ale pro nás tak důležité.
Bohužel to postihlo i moji dálkově řízenou přijímací stanici
u Salzburgu. Led způsobil zkázu na všech mých anténách.
Podlehla mu 78 metrů dlouhá anténa Windom, 250 metrů
dlouhá anténa Beverage, i anténa Delta Loop.
Ocelové lanko antény Windom bylo po celé délce pokryto 8 cm
tloustou vrstvou ledu a kabel Aircell 7 se utrhl. Konektor
zůstal na místě, perfektně přimrzlý.
Farmář, na jehož pozemku mám některé z antén během zim−
ní sezóny postavené, mi říkal, že za 50 let svého farmaření
takovou zkázu nezažil.
Fotografie ukazují, co to bylo za pohromu! Ale proti tomu se
nedá nic dělat, příroda je mocná. Ale mohou se stát i horší
věci. Radovala se asi pouze místní firma Kabel Kusch, u kte−
ré jsem nejen já udělal pěkný nákup nových kabelů.
Opatřil jsem tedy nový materiál, strávil na místě několik ho−
din opravou a při té příležitosti jsem postavil novou anténu
Beverage ve směru 50 stupňů na Asii. Její délka je 100 metrů.
Hned druhý večer jsem vyzkoušel její účinnost. S úspěchem.
Na 5020 kHz jsem v 1900 UTC slyšel zahájení ranního vysí−
lání ze Šalamounových ostrovů v Pacifiku. Překvapila mne
síla a čistota signálu. Ze samé radosti jsem udělal nahráv−
ku, je zde: http://remotedx.wordpress.com/ .
Když už jsem byl v „ráži“, namontoval jsem hned také novou
anténu miniwhip (viz obrázek), typ KNA−6DX, která pochází
z dlouhé řady antén tohoto typu, které během asi 8 let vyvi−
nula německá firma HFT. Jejich první typ byl inspirován ho−
landským MiniWhipem od PA0RDT a potom už se rozjela
celá řada s četnými vylepšeními včetně profi verze a vojen−
ské verze pro vysoké kmitočty za 1000 eur.
Na mém místě, které je vyvýšené a extrémně otevřené, do−
chází často k bouřlivým větrům. V podstatě mám všechno
solidně provedeno, právě s ohledem na náročné podmínky.
Ale když vidíte, jak je dvojitý drát na nejméně osmi místech
přetržen jako tenká nit, pak z člověka spadnou první výčitky,
že udělal něco špatně.
Za dva týdny jsem měl antény opravené. Pospíchal jsem,
protože jsem se obával, že mezitím přijde sníh. Naštěstí ješ−
tě letos nepřišel...
12 / 2014
29
DRM − budoucnost
digitálního vysílání
Ruxandra OBREJA
předsedkyně Digital Radio Mondiale
Jestliže je digitální vysílání tak výhodné, proč to digitalizaci
rozhlasového vysílání trvá tak dlouho, než se rozšíří po ce−
lém světě?
Odpověď zazněla nedávno ve Velké Británii, kde poslední
oficiální výsledky průzkumu RAJAR ukázaly, že 56,6 % posle−
chu rozhlasu se odehrává v analogu (FM/AM), a dvě třetiny
nově zakoupených přijímačů jsou stále ještě analogové. Ji−
nými slovy, na kmitočtové spektrum a spotřebu energie ná−
ročné FM, a dokonce i často zmiňované „mrtvé“ pásmo střed−
ních vln, se nechystají odejít do zapomnění a mají se čile k
světu. Analog si drží výhodu zavedeného celostátního, regio−
nálního i místního vysílání a vystačí si s levnými přijímači.
Doplňkové služby
Žádná ze tří mezinárodně uznávaných digitálních norem pro
vysílání (Digital Radio Mondiale − DRM, DAB/DAB+ a HD
Radio) nemůže jednotlivě poskytnout všechny vnímané vý−
hody analogu, což přispívá k narůstání tlaku, bez ohledu na
to, že analog je již devadesátiletý stařec.
Také stlačování spektra před−
stavuje problémy − nedávno
Evropská vysílací unie musela
zaujmout stanovisko a bránit
staré analogové televizní pás−
mo proti okupačním taktikám
DTT, které závistivě sleduje 3.
pásmo (je domovem také
DABu), zatímco tlak na UHF nepolevuje.
Rozhodnutí Indie investovat do DRM30 jako do náhrady za
vysílací síť AM proto představuje velmi chvályhodné technic−
ké rozhodnutí, protože středovlnné vysílací sítě používající
DRM30 poskytnou optimální pokrytí s vynikající zvukovou
kvalitou a zajistí příjem „skoro stejný jako FM“ stovkám mili−
onů lidí.
Menší, většinou evropské země jako je např. Norsko nebo Vel−
ká Británie cítí, že jim nejlépe vyhovuje multiplexní řešení. Ale
pro mnoho jiných zemí to nebude řešení „buď a nebo“, ale
rozhodnou se pro obě normy − DRM i DAB, protože jsou genetic−
ky podobné, vlastně jsou to jakési „digitální sestřenice“.
Existují dokonce země, jako je Jižní Korea, Jižní Afrika a Tu−
recko, které žádají sdílenou vhodnost. V mnoha zemích může
být DRM+ (DRM mód pro digitalizaci pásem I, II (FM) a III)
snadnou digitální cestou pro místní komerční a komunitní
FM stanice, buď pro ně samotné nebo ve spojení s velkými
digitálními stanicemi v multiplexech.
Takže, sevřeno jako ve svěráku analogem na jedné straně a
digitální televizí na druhé straně, navíc s přidaným humbu−
kem kolem (omezených) výhod IP, satelitů a dalších platfo−
rem, které poskytují zvukové vysílání, kam tedy vlastně zvu−
kové vysílání nebo rádio vlastně směřuje?
Není to žádné překvapení, že odpověď zní − k digitálu. A to
kvůli všem důvodům, které už byly mnohokrát zopakovány.
Digitální rozhlas poskytuje zvýšenou kvalitu zvuku jak pro
FM, tak pro AM (samotné DRM to dokáže ve všech kmitočto−
vých pásmech nad a pod 30 MHz), více obsahu a programů
(až tři nebo čtyři programy v DRM proti dnešnímu pouhému
jednomu v pásmu FM nebo AM), rozšířené možnosti pro ve−
řejné služby a zvláštní vysílání, a možnosti pro oslovení no−
vých posluchačů.
Navíc, zde uvedené výhody přicházejí doprovázeny význam−
nými úsporami ve spotřebě elektrické energie (DRM spotře−
bovává o více než 80 % méně energie než běžný analogový
vysílač) a lepším využitím kmitočtového spektra. K tomu
můžeme připočítat nové obchodní příležitosti, růstový poten−
ciál tržního prostředí a nové možnosti pro zadavatele rekla−
my. Znamená to, že potom bude všechno vyřešeno? Ne do−
cela, protože stále existují diskuse o nejlepším standardu,
který by mohl přinést největší výhody.
Z perspektivy DRM, pokud je pokrytí státu zajišťováno z větší
části na dlouhých, středních nebo krátkých vlnách, potom
může DRM nabídnout mnohem lepší posluchačské zážitky s
ohledem na kvalitu, spolehlivost a přidané funkce, jako je
stereo nebo vícejazykové programy.
12 / 2014
Sdílená vhod−
nost
Kvalita zvuku
systému digi−
tálního rozhla−
su DRM30 je
taková, že sub−
jektivní poslu−
chačský záži−
tek na malém domácím přijímači nebo autorádiu je podobný
nebo dokonce lepší než na přijímači v pásmu FM.
30
Kombinovaný přijímač pro DRM a DAB+ poskytne výhody vý−
robcům, např. budou moci používat stejný přenos COFDM,
kodek (i když DRM nedávno pokročilo k rozšíření účinnosti
AAC), datové aplikace (text, dopravní informace, slideshow),
signalizaci služeb, varování při katastrofách a dobře sladě−
né profily přijímačů.
Pro posluchače to bude znamenat, že dostanou bezchybný
posluchačský zážitek bez ohledu na normu používanou v při−
jímači, který má schopnost přelaďování mezi sítěmi DRM/
DAB/FM a AM.
Posluchač na prvním místě
V současné době to vypadá, že se třemi normami na trhu
nedělají digitální rozhodování ani tak vlády, jako výrobci čipů.
Někteří z nich prosazují vícenormovou digitální (a analogo−
vou) čipovou sadu, většinou na vyžádání od výrobců auto−
mobilů. Vypadá to, že auta mohou pojmout (ihned nebo po−
tenciálně) do své palubní desky více než jednu normu. A
potom bude nové digitální autorádio levné ve srovnání nejen
s analogovým přijímačem, ale i s celkovou cenou samotné−
ho vozu.
„Poháněno“ automobilovým průmyslem, zájmem o poskyto−
vání dat a dostupností zvuku na tabletech a PAD, digitální
rádio přichází. Ale bude mít jen jednu normu nebo kombina−
ci několika norem?
To je na diskusi na technických seminářích. Posluchače pří−
liš nezajímají akronymy. Technologie, pro které bude nako−
nec zvednuta ruka, budou ty, které budou umět představit
robustní, celosvětový záběr. Neměli bychom očekávat, že
tenhle boj bude rozhodnut ve dvou nebo třech kolech.
Nová galerie
v Českém
rozhlase
V budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské 12 se
otevřela zcela nová rozhlasová galerie. Připomíná více než
91letou historii rádia v Česku.
„Vítejte, jsem rád, že jste zde, a teď nás čeká snad už jenom
to přestřižení,“ přivítal návštěvníky v nové galerii generální
ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan a přestřihl pásku.
Ostatně právě stříhání pásků je věc, která rozhlas provázela
po desítky let. Jak ale připomíná autorka výstavy historické
techniky Zuzana Foglarová, pásky nebyly v rozhlase od jeho
počátků.
„Věci ze záznamu se v rozhlase odvysílaly až v roce 1927.
Ta první léta, od roku 1923 do roku 1927, se všechno vysí−
lalo živě. A potom to začalo, různé voskové destičky a úplně
nejdelší byla éra klasických magnetofonových pásků,“ říká
Foglarová.
A pásků je v rozhlase opravdu dlouhá řada. „Je to strašně
zajímavé, stříhalo se fyzicky, pásek se opravdu nůžkami pře−
stříhl. Návštěvníkům ukazujeme, jaký je to rozdíl střihat v
počítači, kde si můžete každý střih několikrát zkusit, nebo
střihnout a vědět, že se to nepovedlo, pak už se to nedá
spravit,“ doplňuje Foglarová.
Techniku často zachránili zaměstnanci
Techniku, která je v galerii k vidění, zachránili často sami
zaměstnanci. Když se přecházelo na novější vybavení, staré
zařízení si schovali a teď ho mohli věnovat novému muzeu.
„Když jsem rozhlásila, že hledám jakoukoli vzpomínku na
jakoukoli rozhlasovou éru, tak celá spousta lidí přišla s kra−
bicí a říkali: ‚Jak byla ta velká rekonstrukce, tak já jsem
zachránil světýlko, já jsem zachránil tohle, já si schoval to−
hle‘. A všichni mi to přinesli,“ dodává Foglarová.
Nad vitrínami se starými magnetofony si na své začátky v
rozhlase a televizi zavzpomínala i moderátorka Martina Ko−
ciánová.
„Pamatuji se ještě i v televizi, jak jsme lepili pásy lepkami,
když se stříhalo. A tady je to samozřejmě přesně totéž. Pa−
matuji si, když jsem jako asistent běhala s nagrou a chytala
zvuky a pak jsem je míchala a dolaďovala. Takže trošku mě
to usvědčuje z toho, že jsem vlastně pamětník,“ směje se
Kociánová.
Rozhlasovou galerii si můžou zájemci prohlédnout každý čtvr−
tek od 14 do 18 hodin. Otevřena bude také pro všechny
návštěvníky exkurzí a dnů otevřených dveří, a prostory bu−
dou sloužit i pro veřejné poslechy rozhlasových her. (ČRo)
12 / 2014
31
Vysílač na Pradědu a jeho zázemí
Jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí vysílače na nej−
vyšší moravské hoře Pradědu nabídne rozhlasová reportáž
cyklu Přímo z místa. Pozve nejen do technických zákoutí věže,
ale také na nejvyšší bod, kam se dá v Česku vystoupit.
Praděd udivoval svou mohutností už od středověku. Byla to
hora bájná, opředená mnoha legendami. První věž zde vy−
stavěli již na počátku 20. století, ale na konci 50. let kvůli
nedostatečné údržbě spadla. Když se začalo poprvé uvažo−
vat o šíření rozhlasového a televizního signálu z nejvyšší mo−
ravské hory, sloužila k umístění antén nejprve provizorní dře−
věná věž. A tak se začalo urychleně zvažovat vystavění nové−
ho vysílače. Na konci 60. let dostal projet vysílací věže na
Pradědu na stůl architekt Jan Liška. V té době bylo zvykem
podobná zařízení stavět jako ocelové příhradové stožáry, které
však byly pro techniky v případě poruchy doslova nebezpeč−
né. I proto se architekt Liška nechal inspirovat vysílačem na
Ještědu. Vyprojektoval betonový tubus s prstencem pro an−
tény, do nějž umístil i vyhlídkovou plošinu. Tubus spočíval
na základně, ze které vybíhala tři křídla respektující tři hor−
ské hřebeny vybíhající z Pradědu.
V objektu vysílače
se podařilo umístit
jak potřebné zázemí
pro vysílač a jeho
pracovníky, tak i re−
stauraci. Technické
zázemí vysílače je
rovněž nesmírně
zajímavé. Kromě
zázemí pro zaměst−
nance, technických
a údržbových pro−
stor, skrývají podes−
ty také energetické
centrum. Mimo
transformátorů je
jeho součástí i dvo−
jice záložních diese−
lagregátů. Vytápění
celé věže zajišťují
elektrokotle napoje−
né na dvě obrovské
akumulační nádrže.
Samotné zázemí
pro vysílání je umís−
těno v prstenci, který je umístěn nad podestami.
sada oken, která prozrazují další vyhlídku. Ta je využívána
pro některé antény a převaděč pro své vysílačky zde má na−
příklad i Horská služba Jeseníky. Do obou pater zaveze ob−
sluhu i návštěvníky výtah. Ty jsou ve věži dva a jejich rych−
lost je úctyhodná. Zajímavé je, že v případě poruchy se dá
z jednoho výtahu přestoupit do druhého. Kromě toho vede
tubusem věže ještě nouzové schodiště. Nad vyhlídkami kon−
čí betonová část věže strojovnou výtahu. Dál už se musí
v ocelové části věže po žebřících.
Na tubusu jsou dvě plošiny. Ta nižší se nachází přibližně ve
výšce vysílacích antén rozhlasových stanic. Ty jsou běžně
viditelné na tubusu vysílače a šíří svůj signál skutečně dale−
ko. Není výjimkou, že vysílání z Pradědu je bez problémů
zachytitelné ve středních Čechách či na jižní Moravě. Další
cesta po žebřících pak vede až pod zmíněný laminátový tu−
bus, kde je další otevřená plošina. Nachází se v nadmořské
výšce 1613 metrů a je tedy nejvýše běžně přístupným mís−
tem v ČR. Výhled odsud je opravdu impozantní, za krásného
počasí jsou k vidění Krkonoše, Českomoravská vysočina,
Orlické hory, Beskydy a v dálce i Tatry. Nad tímto místem
jsou ve zmíněném tubusu umístěny vysílací antény televize.
Nástavec má výšku 25 metrů a technici sem vystupují jen
jednou ročně, kdy je vysílání ve výluce. Kromě antén je v ná−
stavci umístěn i regulátor kmitů, který za větrného počasí
vyrovnává případné náklony věže.
Z vysílače je dnes šířeno 16 televizních stanic vysílaných ve
třech multiplexech a osm rozhlasových stanic šířených v pás−
mu VKV. Kromě toho jsou zde také zařízení pro datové služ−
by, zařízení mobilních operátorů a také anténní systémy pro
tato zařízení. Při vstupu do těchto prostor většinu návštěvní−
ků překvapí množství volného místa. Původně byla zařízení
mnohem větší, po digitalizaci televizního vysílání, ale také
vlivem miniaturizace elektroniky jsou dnes zařízení mnohem
kompaktnější. Tak například vysílač televizního multiplexu
není větší než šatní skříň a rozhlasový vysílač je o něco větší
než prádelník.
Nejpozoruhodnější součástí vysílače je samotná věž. Ta je
tvořena zčásti betonovým tubusem, na nějž navazuje ocelo−
vý nástavec a poslední část věže je tvořena tubusem z lami−
nátu. Do výšky 73 metrů se může podívat každý návštěvník.
Uzavřená vyhlídková plošina je zde přístupná veřejnosti a je
to nejvýše položené vyhlídkové místo u nás. Pozorný návštěv−
ník si všimne, že pod vyhlídkovým kotoučem je ještě jedna
12 / 2014
32
Věž vysílače na Pradědu je unikátní technické dílo postave−
né v drsných podmínkách jesenické přírody. Pohled do jeho
zákulisí rozhodně stojí za to. Malou exkurzi nabídne také
další díl cyklu Přímo z místa.
(www.rozhlas.cz, Miroslav Kobza; R. Antoš)
Co se vlastně děje se střední vlnou?
Arndt PELTNER
V Německu už téměř nikdo neposlouchá rozhlasové progra−
my na středních vlnách. Zcela jinak je tomu v USA. Talk Ra−
dio, sportovní pořady, zpravodajské kanály s nepřetržitým
vysíláním, nostalgické hudební pořady a etnické relace, to
všechno lze přijímat na kmitočtech s amplitudovou modula−
cí. Ještě musíme říci, že posluchač může přepínat.
Koncem 70. let více než polovina amerických posluchačů při−
jímala středovlnné rozhlasové stanice. V současnosti je to
11,5 %. V roce 1990 mediální úřad FCC ještě udělil 45 %
rozhlasových licencí středovlnným stanicím. V roce 2014 exis−
tuje 10 700 VKV stanic a 4700 středovlnných stanic. Trend je
jednoznačný, stále více posluchačů střední vlny opouští. Po−
díl na trhu se snižuje. Středovlnné stanice vypínají vysílání.
Středovlnnou stanici KFWB Radio Powerhouse v Los Ange−
les vybudoval ještě před
slavnou dobou rozhlasu
spoluzakladatel společ−
nosti Warner Brothers,
Sam Warner. KFWB byla
desítky let „TOU“ stanicí
v Los Angeles. V začátcích éry rokenrolu se stanice nazývala
i “Color Radio”, protože se všechno týkalo jen hudby a při−
cházely různé žánry. Později se změnila na vůdčí zpravodaj−
ský kanál s pobočkami v celé Kalifornii. Už je to delší doba.
V červencovém týdnu 2014 poslouchalo stanici KFWB jen
KFWB
V San Franciscu byla KCBS na středovlnném kmitočtu 740
kHz dlouhou dobu stanicí pro
zpravodajství, dopravu a počasí.
I tady však stanice prošla tech−
nickým vývojem. Nadále se v USA
přijímá rozhlas především v auto−
mobilu, kdy k tomu prakticky vy−
bízí nekonečná dopraví špička v
městských aglomeracích. Ovšem
posluchači mají více možností, aby získali signál především
v lepší kvalitě. Stisknutím tlačítka se dají spustit satelitní
programy nebo internetová radia. Pro dopravní zpravodajství
kliknou na aplikaci v chytrém mobilním telefonu, zdá se, že
střední vlny se staly nadbytečné. A když firma BMW představila
svůj elektromobil s autorádiem bez amplitudové modulace
s tím, že by baterie vozidla ovlivnily příjem na středních vlnách,
byl to šok pro americké rozhlasové vysílání. Stanice KCBS nyní
vysílá svůj program na VKV kmitočtu 106,9 MHz prostě proto,
aby získala více posluchačů.
Zda se, že význam středních vln v USA se snižuje. A přece,
rozhlasoví nadšenci stále ještě spoléhají na tyto „nostalgic−
ké” vlny. Právě mnoho etnických pořadů lze přijímat na střed−
ních vlnách v USA. Střední vlny jsou levnější pro producenty
víkendového vysílání a pro pořady určené konkrétním cílo−
vým skupinám. A navíc, vysílání s amplitudovou modulací
pokryje výrazně větší území než VKV.
Po desetiletí se vysílal německý program „Peter Buhrmann
Radioshow“ na středních vlnách v severní Kalifornii. Po od−
chodu moderátora převzalo relaci německé kulturní centrum
v Oaklandu, Excelsior Center. Nejprve se vysílalo na kmito−
čtu 92,3 MHz a pak se opět přešlo na středovlnný vysílač
KEST 1450 kHz. Na VKV kmitočtu přijímalo program příliš
málo posluchačů. Vysílačem KEST bylo možné pokrýt signá−
lem i vzdálené komunity v severní Kalifornii. Program „Excel−
sior německé rádio” je něco pro zájemce o ručně odbavova−
né rozhlasové vysílání, protože „moderátorka“ někdy využí−
vá telefon pro moderování hudby. Nejedná se rychlé střídání
hudby, o rychlé moderování, o rychlý přísun zábavy, spíše
naopak. „Excelsior německé rádio“ se zaměřuje na mnoho
přistěhovalců, kteří do Ameriky přišli před mnoha lety a také
tady zestárli. V průběhu let se program příliš nezměnil. Tak
se vysílalo v sedmdesátých, osmdesátých, devadesátých
letech a i dnes. Nostalgický program na nostalgickém kmito−
čtu. Má své kouzlo, avšak jak ještě dlouho?
172 000 posluchačů. Příliš málo na nejdůležitějším rozhla−
sovém trhu USA. Top stanici, hudební kanál KBIG−FM, si ve
stejném časovém období naladilo téměř 3,5 miliónů poslu−
chačů. Vedení stanice KFWB z toho vyvodilo důsledky, že od
12 / 2014
konce září se stává vlajkovou lodí zpravodajství sportovní ka−
nál. Tím chtějí oslovit cílové skupiny posluchačů, kteří ještě
přijímají středovlnné vysílání.
33
Autor článku Arndt Peltner (45) je nezávislý korespondent
USA pro rozhlas a tištěná média. Na svém blogu Norimber−
ské noviny (Nürnberger Zeitung) mj. informuje o Americe.
V roce 1996 založil „Radio Goethe“ – „syndikovanou“ hu−
dební relaci, kterou vysílají stanice v mnoha zemích.
Překlad Petr Miklík
PERU −
seznam aktivních stanic na krátkých vlnách
Od DXera z Brazílie přichází aktuální seznam aktivních sta−
nic z Peru. Vytvořil ho podle vlastních pozorování i podle
zpráv kolegů, které se objevily v poslední době. V seznamu
je 13 stanic. V minulosti by byl seznam možná třikrát tak
dlouhý, buďme ale rádi, že z této pro nás exotické země v
Jižní Americe stále ještě nějaké stanice na krátkých vlnách
můžeme poslouchat.
V současné době je nejlepší příjem kolem půlnoci našeho
času (tj. 2300 UTC). Pokud některé stanice vysílají celou
noc, můžeme je slyšet ještě v době východu Slunce u nás,
což je v této zimní době poměrně pozdě. Využít toho mohou
i notoričtí spáči, které hned tak něco nevytáhne z postele
před úsvitem.
4747
4775
4790
4810
4825
4835
4940
4955
4985
5025
5980
6175
9675
Radio Huanta 2000, Huanta
Radio Tarma, Tarma
Radio Vision, Chiclayo
Radio Logos, Tarapoto
La Voz de la Selva, Iquitos (4824.48)
Radio Ondas del Sur Oriente, Quillabamba
Radio San Antonio, Villa Atalaya
Radio (Cultural) Amauta, Huanta
Radio Voz Cristiana, Chilca
Radio Quillabamba, Quillabamba (5024.92)
Radio Chaski, Urubamba, Cusco
Radio Tawantinsuyo, Cusco (6173.9)
Radio del Pacífico (9674.8)
Stanice z Jižní Ameriky si často nedělají starosti s přesným
kmitočtem. Některé změřené kmitočty jsou uvedeny v závorce.
Zpracoval Daniel Wyllyans, Brazílie
12 / 2014
34
Rozhlas před 50 lety
Ze zvukového archívu
Poslechněte si několik zajímavých historických nahrávek ze
zvukového archívu, které nám přibližují 60. léta. Jsou tedy
50 let staré.
https://soundcloud.com/radio−revue/voa−5mva−monrovia−liberia−1963
Ohlášení vysílače Hlasu Ameriky v Monrovii (Libérie) z roku
1963. Tento vysílač používal označení 5MVA.
Jestliže jste připojeni k internetu, můžete si nahrávky po−
slechnout přímo, když kliknete na uvedené odkazy. Připojíte
se přímo do zvukového archívu Radio Revue.
https://soundcloud.com/radio−revue/bbc−czech−1963
Začátek slovenského vysílání BBC z roku 1963.
https://soundcloud.com/radio−revue/afrts−danang−vietnam−1966
Vysílání americké vojenské stanice AFRTS v Danangu (Viet−
nam) v roce 1966 během vietnamské války.
https://soundcloud.com/radio−revue/voa−greenville−usa−1963
Ohlášení vysílače Hlasu Ameriky (Voice of America) v Green−
ville (USA). V té době měl každý vysílač VoA na světě své
vlastní ohlášení. Nahrávka je z roku 1963.
https://soundcloud.com/radio−revue/free−radio−prague−1968
Svobodné Radio Praha během okupace v srpnu 1968. Hlá−
šení probíhalo v různých jazycích, zde slyšíme angličtinu
a španělštinu.
https://soundcloud.com/radio−revue/voa−tangier−1963
Ohlášení vysílače Hlasu Ameriky v Tangieru (Maroko) z roku 1963.
QSL lístek z roku 1954 za poslech vysílače VOA Tangier, Maroko
12 / 2014
35
Kalendář Vysílače 2015
Právě byl vytištěn nový kalendář vysílačů na rok 2015
s velkoformátovými fotografiemi
od členů a příznivců Československého DX klubu!
Veškeré informace o možnosti objednání a ceně se dozvíte
na klubové stránce www.dx.cz − DX Shop
Počet výtisků je omezený, proto neváhejte s objednávkou!
12 / 2014
36
12 / 2014
37
Vánoční vysílání z Grimetonu
Historická stanice SAQ ze švédského
Grimetonu bude opět vysílat na Váno−
ce na 17,2 kHz v pásmu velmi dlou−
hých vln. Na Štědrý den 24. prosince
začne relace v 0800 UTC. Ladění vysí−
lače bude probíhat o půlhodiny dříve
jako obvykle (od 0730).
Současně bude probíhat provoz stani−
ce SK6SAQ v amatérských pásmech na
některém z následujících kmitočtů
(kHz): 3755 (SSB), 7035 (CW), 14215
(SSB), 14035 (CW).
Reporty s žádostí o QSL se budou posí−
lat na [email protected] nebo přes
SM bureau. V době provozu bude sta−
nice otevřena pro veřejnost. Více infor−
mací je na webu www.alexander.n.se .
Ikona z Los Angeles na cestě
25. listopadu začaly montážní čety ro−
zebírat historický vysílací stožár stani−
ce KTLA v Los Angeles. Přes 500 met−
rů vysoká konstrukce ale neskončí ve
šrotu. Bude restaurována a vrácena na
své původní místo v Sunset Bronson
Studios v Hollywoodu.
Nejsilnější signál vyslaný
do vesmíru
Už je to 40 let − 16. listopadu 1974 byl
vyslán ze Země dosud nejsilnější rádio−
vý signál do vesmíru. Byl k tomu použit
radioteleskop v Arecibu na ostrobě Por−
toriko. Výkon (EIRP) 20 Terawattů vy−
tvořil vysílač o výkonu 1 MW s využitím
vysokovýkonného klystronu. Na kmito−
čtu 2380 GHz byla odvysílána tříminu−
tová binární zpráva, kterou vytvořili dr.
Frank Drake a prof. Carl Sagan. Signál
byl směrován na M13, což je kulovitý
shluk hvězd v souhvězdí Herkula. V té
době byla vzdálenost 25 000 světelných
let. Signál cestuje prostorem rychlostí
světla a nyní je 40 světelných let od
naší sluneční soustavy!
Radioteleskop byl složen z kulovitého
reflektoru o průměru 305 metrů, který
byl zakryt perforovanými hliníkovými des−
kami. Přijímač je umístěn na plošině
zavěšené ve výšce 150 metrů nad re−
flektorem. Drží ho 18 kabelů přicházejí−
cích od tří věží z armovaného betonu.
Každá z nich je vysoká 110 metrů a jsou
vztyčeny na třech
výběžcích.
Arecibo je vybaveno
také třemi radarový−
mi vysílači s efektiv−
ními izotropními vy−
zářenými výkony 20
Terawattů na 2380
GHz, 2,5 Terawattu
na 430 MHz a 300
MW na 47 MHz.
Jedná se o je−
den ze dvou
identických sto−
žárů, které byly
postaveny v roce
1925 pro stanici
KFWB
(980
kHz). Tu vlastnila filmová společnost
Warner Brothers. (Terry)
Změny na Krymu
Společnost „Státní televizní a rozhlaso−
vá společnost Krym“ se kompletně pře−
registrovala v souladu s legislativou
Ruské federace a tím pádem získala
možnost vysílat nejen na Krymu, ale v
rámci celé federace. Pod názvem „ANO
− Vysílací společnost Krym“ založila pět
nových médií. Je to První kanál Krym,
Krym 24, Radio Krym, Krym Točka a
More (Moře). V této souvislosti uvolnilo
ministerstvo informací a komunikací Rus−
ké federace částku 250 milionů rublů na
kompletní adaptaci této organizace na
nové podmínky, které vznikly letos po při−
pojení Krymu k Ruské federaci.
Archív časopisu otevřen
V USA byl otevřen elektronický archív
časopisu Popular Electronics. Volně
jsou přístupné ročníky 1954 − 1982. V
archívu americké radiohistorie jsou i
další časopisy a knihy, což představuje
miliony stran časopisů a stovky knih o
rádiu, příjmu, televizi, počítačích apod.
To vše je zde:
http://www.americanradiohistory.com/
Popular−Electronics−Guide.htm
Komunistický pirát
z Voroněže
Člen komunistické strany Ruské fede−
race nedlouho provozuje v regionu Vo−
roněže pirátskou krátkovlnnou stanici,
a to denně od 13:00 do 16:00 hodin
SEČ na kmitočtu 7200 kHz. Tím reagu−
je na prezentaci strany oficiálními sta−
nicemi, které přinášejí mnoho neprav−
divých informací. Jedná se první známý
případ politické pirátské rozhlasové sta−
nice v Rusku, která je provozovaná opo−
zicí. Všechny ostatní tamní pirátské sta−
nice byly dosud plně nepolitické. Stanice
hraje ruské vlastenecké písně. (Miklík)
Manx Radio
má poštovní
známky
K 50. výročí vysílání
stanice Manx Radio
na Isle of Man v Bri−
tánii byla vydána
série poštovních
známek.
Zařiďte si platbu členského příspěvku na další období co nejdříve,
ať můžete dostávat svůj časopis bez přerušení.
Končí také váš předplatní termín tímto prosincovým číslem?
12 / 2014
38
X Zajímalo by mne, proč se o anténě MiniWhip často píše,
že se má montovat na nevodivý stožár. Vždyť k ní jde nahoru
uzemněné stínění koaxiálního kabelu, který slouží jako svod.
Odpovídá Roelof Bakker, PA0RDT,
autor antény MiniWhip:
Anténu je možné namontovat na kovovou tyč, která bude
nastavena krátkou nevodivou trubkou, např. z PVC. V přípa−
dě celého kovového stožáru by mohlo docházet je ztrátám
a kovová tyč by také mohla rezonovat na některém kmito−
čtu. Aby takové vlivy byly vyloučeny, dávám ke své anténě
vždy doporučení k montáži na nevodivý stožár. Nicméně,
nemám nic proti experimentům s kovovými stožáry!
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
X Když se diskutuje o DX příjmu v pásmu středních vln
přes Atlantický oceán ze Severní Ameriky, často se kvali−
ta příjmových podmínek dává do souvislosti s událostmi
na Slunci a s indexy (K, A) geomagnetického pole. Udává
se, že čím je Slunce klidnější a indexy geomagnetického
pole nižší (např. K = 0), tím jsou příjmové podmínky lepší
a tím více stanice z USA a Kanady můžeme slyšet. V minu−
lé zimní sezóně ale Steve Nichols G0KYA zpracoval po−
drobnou studii na základě porovnávání solárních dat a pří−
jmových podmínek mezi Evropou a Severní Amerikou v pás−
mu středních vln a neshledal žádnou vzájemnou souvis−
lost. Zdá se, že předpovídání šíření rádiových vln na níz−
kých kmitočtech kolem 1 MHz je z vědeckého hlediska
stále ještě mimořádně náročné.
Odpovídá několik významných světových DXerů,
kteří se zabývají DX příjmem v pásmu středních vln:
Mauno Ritola, jižní Finsko
Záleží hodně na tom, kde bydlíte a z kterého směru očeká−
váte DX signály. Když budete na 60. stupni severní šířky,
budete mít jiné zkušenosti než na 50 stupních. Pro mne je
tato zimní sezóna 2014−2015 zatím jednou z nejhorších, které
jsem zažil. Mám na mysli šíření signálů po severních tra−
sách. Bylo mnoho dní, kdy geomagnetický K−index byl neob−
vykle vysoký. Když bylo např. ve 2100 UTC K=2, vypnul jsem
rádio a počítač a ani jsem přes noc nic nenahrával. Věděl
jsem, že o nic nepřijdu. Aby se věci zlepšily tady v jihový−
chodním Finsku, byla by třeba delší řada K=0 nebo K=1 za
sebou a pokud možno k tomu ještě kladná hodnota DST.
Proti nám tady na jihu Finska je úplně jiná situace na sa−
mém severu v Laponsku, kde mají obavu spíše z vysokých
hodnot protonů.
Vysoké hodnoty K−indexu ale nejsou samy o sobě hodny
úplného zavržení. Mám zkušenost, že např. při K=5 nebo
vyšším se mohu s úspěchem dívat po regionálních stanicích
v africkém Súdánu, protože šíření v jižních směrech se ob−
vykle znatelně zlepší.
Obecně si dělám představu o vztahu mezi příjmovými pod−
mínkami a měřenými hodnotami podle tří pramenů:
1. Situace u mne doma na 62. stupni s.š.
2. Laponsko: kontakty s expedicemi, jejich úlovky a nahrávky
3. Střední Evropa: dálkově ovládané přijímače, kontakty, úlovky
Můj nevědecký dojem je takový, že šíření po severních tra−
sách do těchto oblastí se chová odlišně. Souvislost s naruše−
ním geomagnetického pole je větší tady na 62. stupni, proto−
že ztrácíme signály ze severních tras, zatímco v Laponsku
nebo ve střední Evropě mohou být příjmové podmínky zajíma−
vější. Pouze protony zcela likvidují signály v Laponsku a ve
velké míře také u mne, zatímco to tak úplně neplatí ve střední
Evropě. Když se posouváme k jihu, musíme brát samozřejmě
v úvahu také úhel dopadu signálů ze severních tras.
V letošní zimní sezóně stále čekám na několik dnů za sebou
s hodnotami K=0 nebo K=1 (v jiných letech už k tomu do−
cházelo běžně v září nebo v říjnu), teď už je prosinec a já
jsem zatím neslyšel ani jednu stanici z Aljašky ani z Havaje!
Ale přivítal bych i ohnivé indexy K=6−9, abych slyšel již zmí−
něné Súdánce. Zatím nezbývá než čekat...
Martin Hall, Skotsko
Maunovy zkušenosti se
shodují s těmi mými. Já
sleduji každý den K−inde−
xy a kromě toho si kaž−
dý měsíc stahuji tabul−
ky K− a A−indexů z
www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices a provádím srovnání
s příjmovými podmínkami, které jsem minulý měsíc sledo−
val. To samé se týká DST:
http://lasp.colorado.edu/space_weather/dsttemerin/dsttemerin.html .
Samozřejmě, nízký K−index je nezbytnou, ale nikoliv jedinou
podmínkou pro dobrý příjem na severních trasách, které
mohou být narušeny jinou geomagnetickou aktivitou, např.
protony apod., které sleduji také každý den.
Když budeme procházet zpět našimi DX záznamy a hledat
dny, kdy byly dobré příjmové podmínky z oblastí amerických
prérií, Středozápadu a západního pobřeží Severní Ameriky,
najdeme velmi výraznou souvislost k nízkými K−indexy, větši−
nou s celou řadou takových nízkých čísel za sebou (K−index
se měří každé 3 hodiny). Příjem většinou vrcholí na konci
takové řady, kdy se číslo potom zase zvedá. Data hovoří
sama za sebe − to je zřejmé! Je také výrazná souvislost mezi
vysokými indexy a zlepšeným příjmem z jihu.
V Anglii je příjem stanic z jihovýchodních států USA a Karibi−
ku často nejlepší při středně vysokých K−indexech, ale vztah
je zde méně výrazný. Tyto trasy jsou méně ovlivněny aurorál−
ní absorpcí, která je větší, když jsou indexy vyšší, což platí
stejně i o směrech na Střední východ a jižní Asii.
Mám poznamenané ještě dva weby, které se vyplatí pravidelně
sledovat, když sháníme informace o geomagnetické aktivitě:
http://www.solen.info/solar/ (autor Jan Alvestad)
http://www.solarham.net/ (autor Kevin Gibeau)
Bjarne Mjelde, severní Norsko
Jsem asi nejsevernější DXer − na 71. stupni s.š. − a někdy
nacházím zajímavé transpolární signály i při K=5. Pravda,
12 / 2014
39
není to příliš často. Častěji se objevují zvláštní příjmové pod−
mínky, kdy jsou slyšet stanice pouze z malého území, např.
z Arkansasu, Kansasu, Oklahomy... Ty se objevují právě ve
dnech, kdy je geomagnetické pole narušené. Dlouhá řada
dní s K=0 často přináší vysoké úrovně signálů, ale v tako−
vých případech jsou ty nejsilnější dominující stanice příliš
silné na to, aby dovolily průchod slabým stanicím.
mů našeho stře−
dovlnného DX klu−
bu Medium Wave
Circle, že počet
slunečních skvrn
má nepřímou sou−
vislost s příjmem
„vzácných“ a „do−
sud nezachyce−
ných“ stanic tady
ve Velké Británii.
Údaje jsou založe−
ny na dlouholetých
zkušenostech tr−
vajících několik
slunečních cyklů.
Zdá se, že spolehlivým parametrem by mohly být také hod−
noty Bz (sluneční vítr) − kladné číslo je obvykle lepší než číslo
záporné.
Potvrzuji to, co tady bylo napsáno o protonech. Jakmile na−
rostou mírně nad normál, DX signály jsou mrtvé. To je sku−
tečně ten nejvýraznější vztah, který nacházím tady daleko na
severu Norska. To mi ale nebrání, abych vždy nemyslel na
motto DXera: „Očekávej neočekávané!“
Porovnávání výsledků den−ode−dne je obtížné, pokud nemá−
me velké množství přesných dat − což je v amatérských pod−
mínkách nemožné. Získávání dat je obtížné také z jednoho
prostého důvodu: když jsou příjmové podmínky špatné, vět−
šina z nás ve sledování nepokračuje a pokud je předpověď i
nadále špatná, ke sledování se nevracíme. Takže stojíme
před problémem, který je asi stejně komplikovaný jako před−
pověď počasí.
Steve Whitt, Anglie
Přidávám se k názoru, že letošní zimní sezóna probíhá neu−
spokojivě, i u mne je to jedna z nejhorších sezón, pokud jde
o šíření po severních trasách. Tomu odpovídají časté vysoké
hodnoty K−indexu. Příjem přes Atlantik i z Asie mne zklamal
už od podzimní rovnodennosti.
V případě souvislostí bych byl schopen ukázat podle zázna−
X Od príbuzných mám iný, novší PC.
Kúpili si nový a tento mi venovali a za−
pojili. Oproti prvému PC je podstatne
rýchlejší. Nabieha za niekoľko sekúnd,
reaguje rýchlo. Tiež je to „skladačka“,
ale už z novších a kvalitnejších súči−
astok a modulov. Decembrové príspev−
ky som už písal na novej zostave.
25 rokov po...
Keby nebolo 17. 11. 1989 a starý re−
žim by zotrval doteraz, tak by satelitné
prijímače na sledovanie TV a rozhlasu,
resp. PC s internetom na doma neboli
bežne dostupné pre radových občanov.
Iba pre „vyvolených“, čiže len pre lojál−
nych a dôkladne prekádrovaných.
Na oboje by zrejme bolo potrebné
zvláštne povolenie na meno, evidova−
né na ŠtB a vtedajšej VB. Prakticky rov−
nako prísne podmienky ako na zbrojný
pas či lekársky predpis opiátov. Lenže
vďaka Novembru 89 to „súdruhovia“ už
nestihli.
Peter Kvasz, Levice
KOUPÍM přijímač NRD−545 nebo podobný.
Zdeněk Vaněk, Dvouletky 38, 357 61 Bře−
zová, 606219 740, e−mail:
<[email protected]>.
KOUPÍM rdst RO−25, cena dohodou.
Jarda, 723 259 908, <[email protected]>.
KOUPÍM dokumentaci pro přijímač RFT „KO−
PENA“, typ 1340.21.
Michal, <[email protected]>.
KÚPIM rádiový prijímač na KV pre posluchá−
ča začiatočníka. Prosím ponúknite.
Rado, <[email protected]>.
KOUPÍM přijímač Etón G3 / Etón G6.
Jakub Neužil, 725864290, e−mail:
[email protected]
KOUPÍM měřák do ruského vojenského při−
jímače R−250.
Miloš Rašovský, Jižní svahy 21, 621 00
Brno, 603 396 389, [email protected] email.cz
PREDÁM komunikačný prijímač Etón Satel−
lit 750, takmer nový, veľmi málo používaný,
kúpený na Slovensku. Pôvodná cena 330
EUR, teraz 270 EUR. Poštou neposielam,
len osobný odber NMnV a okolie. AM 100
kHz − 30 MHz, SSB (LSB, USB), FM 88 −
108 MHz, Air band 118 − 137 MHz s RF
gain squelch control, atenuátor, otočná AM
feritová anténa, stereo line output, 1000
pamäťových miest, prepínač INT/EXT anté−
na, napájanie z batérií alebo AC adaptérom.
Predávam z dôvodu kúpy iného prijímača.
Miroslav Kimlička, <[email protected]>.
PRODÁM nevybalenou čtyřprvkovou anténu
Yagi 144−146 MHz / 100 W a nepoužitý KV
balun BL 300/100W/1:6 za funkční třífá−
zový patkový elektromotor 3x400V, 50 Hz,
1400 ot/min, výkon 0,55 −1,5 kW, novější−
ho provedení. Zdeněk Šmerda, 544 226
470 navečer.
PRODÁM VKV tuner SONY XDR−F1HD včet−
ně úprav pro ovládání přes PC, provedených
Petrem Vozárem. Cena 10 000 Kč.
David Kříž, <[email protected]>.
PRODÁM nové vysokonapěťové keramické
kondenzátory ruské a německé výroby, elek−
tronky např. PL 509, tranzistory, ladicí kon−
denzátory, ferity, toroidy, přepínače, trans−
formátory, Al− chladiče, elektronkové zesilo−
vače pro pásmo 26−28 MHz, elektronkové
voltmetry, osciloskopy, zátěžové odpory, la−
dicí díly pro antény, speciální nízkoztrátové
koaxiální kabely, lanka, vf licny, elektromo−
tory, hliníkové chladiče různých délek a růz−
ných profilů a mnoho dalších součástek a
zařízení pro radioamatéry. Dále vakuometr
COMBIVAC s měrkami, měřicí budíky atd.
Dále prodám různé náhradní díly k elektron−
kovým radiopřijímačům, popř. pomohu s je−
jich opravou.
Hrubý, 731866805, [email protected]
12 / 2014
FOTOINZERCE
PRODÁM koaxiální kabel VCC ZE 75−6,4 (VFKV 920). Stínění Cu svařovaná trubka,
ochranný plášť z černého PE (i pro trvalé uložení do země). Vnější průměr pláště 9,5 mm.
Cena 10 − 15 Kč/m podle odebrané délky. Pouze osobní odběr na Praze 4.
Vladimír Janský, Snopkova 481, 142 00 Praha 4, 737 544 185, [email protected]
40
12 / 2014
41
RADIO REVUE
Muzika na cesty: Bluetooth repro s MP3 a FM
Napájecí zdroj: ALINCO DM−330FXT
Napájecí zdroj: ALINCO DM−340MVT
Nouzové osvětlení: Etón Blackout Buddy H 2 O
Osciloskop: Rocktech
Počítač s Androidem: Android TV BOX
Pro vaše USB: Bezdrátová mini klávesnice
Propojte TV s chytrým telefonem: Klíčenka HDMI
Solární budík: MFJ−136RC
Solární nabíječka: Solar−Auto/15W
Stavebnice svítilny: ETOW HL1−FR HumanaLight
Stolní lupa s osvětlením: PRL 12/LED
Uzemňovací lišta: Alpha Delta GBWM
Vyprošťovač: Teleskopický magnet RS120
Vyzkoušejte si zapojení: Nepájivé pole ZY−201+J
Zdroj energie: GP 761
Přehled tématických článků v ročníku 2014
V přehledu nejsou uvedeny pravidelné rubriky
(mimo samostatných statí v nich),
drobné zprávy a reprodukce článků z jiného tisku.
Za názvem článku je vždy strana a číslo časopisu.
Přehled sestavili Pavel Flégl a Karel Honzík
NOVINKY
Antény
Aktivní anténa: Boni−Whip
Přenosná anténa Yagi: Super Antenna YP−3
Vícepásmová vysílací anténa: Chameleon Hybrid−Micro
PUBLIKACE, PŘEHLEDY VYSÍLÁNÍ, …
2014 Shortwave Frequency Guide (Krátkovlnný kmitočtový průvodce
pro rok 2014) 40/3
Bergantennen (Horské antény)
41/9
Der Sender Britz(Vysílač Berlín/Britz)
41/9
European Radio Guide (Evropský rozhlasový průvodce)
41/9
HÖRZU Radio Guide 2014/15 (Rozhlasový průvodce HÖRZU)
45/2
Kamina
43/5
Norddeich Radio 1905 − 1998
41/9
Not− und Katastrophenfunk auf Kurzwelle
(Rozhlasové vysílání na krátkých vlnách v nouzi a při katastrofách) 40/3
Professioneller Kurzwellenfunk (Profesionální krátkovlnné vysílání) 27/6
Seefunker erinnern (Námořní radisté vzpomínají)
48/10
Selbst gebaute Röhrenradios (Elektronková rádia vlastní konstrukce) 40/3
Sender & Frequenzen 2014 (Vysílače a kmitočty 2014)
39/1
Specia−Frequenzliste 2013/14 (Speciální seznam kmitočtů pro rok
2013/14) 29/4
SWR explained (Objasnění poměru stojatého vlnění)
48/10
Wer bin Ich? (Kdo jsem?)
48/10
World Radio TV Handbook 2014
27/6
5/7
5/6
5/9
Přijímače
Amatérský transceiver: KENWOOD TM−D710GE
Internetové rádio: SANGEAN DDR−62+
Internetové rádio: SANGEAN WFR−1Di
Jubilejní řada: ICOM ID−51A
Komunikační přijímač: AOR AR−DV1
Komunikační přijímač: CommRadio CR−1a
Přenosný přijímač: ETÓN Field
Přenosný přijímač: SANGEAN DPR−16
Přenosný přijímač: SANGEAN DPR−16
Přenosný přijímač: SANGEAN DPR−67
Retro přijímač: ARTSOUND R5W
Ruční transceiver: ALINCO DJ−500T
Ruční transceiver PMR446: POLMAR Digital Work
Skener: Uniden HomePatrol II
SDR přijímač: DX−Patrol SDR
SDR přijímač: ELAD FDM−S2
Stolní přijímač: SANGEAN DDR−62+
Stolní skener: Whistler WS1025
Transceiver pro 10m: President Lincoln II
6/1
6/1
6/1
5/10
5/9
6/5
12/8
6/1
5/3
5/3
14/4
5/6
5/3
6/11
5/9
7/2
14/4
5/9
5/3
TIPY NA VÝLET S RÁDIEM
Czolo − Skalny Stol (Horní Malá Úpa, Krkonoše, Královehradecký kraj)
Příčná (Jeseníky − Zlaté Hory, Olomoucký kraj)
Rozhledna Blatenský vrch (Krušné hory, Karlovarský kraj)
Rozhledna Vysoká (Region Kutná Hora, Středočeský kraj)
VVP Libavá (Olomoucký kraj)
Přijímací doplňky
Anténní přepínač: Bonito ASM300 RadioJet
Anténní přepínač: MFJ−1702C
Anténní rozbočovač: AAS−300
Anténní rozbočovač: Bonito AAS300 RadioJet
Bojujete proti rušení?: Galvanický oddělovač
Dekodér Morseovy abecedy: MFJ−461
Měřicí přístroj: Team PR2500
Mobilní KV/VKV wattmetr: MFJ−822
Pomůcka pro kotvení: Šroubovací kolíky
Přenosný reproduktor: Sangean BTS−101
Přepěťová ochrana: HSPKO−N−50−4,0G−B/F−F
QRP wattmetr: MFJ−813
Stolní mikrofon: Lafayette AV−908
Even More Wire Antenna Classics: (Další klasické drátové antény) 14/4
Heathkit − Test Equipment Product (Testovací zařízení firmy Heathkit)5/9
Shortwave Receivers Past & Present Communications Receivers 1942−2013 5/9
Tube Type Transmitters 1920−1980 (Elektronkové vysílače) 6/11
Vzestupy a pády české televizní techniky
6/11
Your First Amateur Radio HF Station − From Antennas to Amplifiers
(Tvoje první amatérská KV stanice − Od antén k zesilovačům) 14/4
24. výroční setkání CSDXC: Šerlišský mlýn 4.−6.4. 2014
DX Camp Vitiška − Krušné hory
DXing a já: Patrik TREPÁŇ, OM1XQ
Expedice SOTA: Skalky a Velký Kosíř
Já a rádio: Petr NEBOR
Jak jsme chytali SAQ Grimeton na 17,2 kHz
K výročí 40 let našeho spolku
Krystalová noc
Krystalová noc
Krystalová noc − březen
Malá expedice na Kelčský Javorník
Moravské setkání 2014
Severočeské regionální setkání CSDXC
SOTA − další expedice na Moravě
Výroční setkání 2015 − předběžná informace
8/4
40/11
32/5
44/9
39/11
48/7
5/4
24/3
35/6
36/4
41/4
5/12
5/2
32/8
4/12
CESTOPISY
Expedice Kiemionys (Litva)
Na návšteve v RTV Srebrenica
V severní Africe, zase s rádiem
Víkendové (nejen) Slovinsko podruhé
46/11
35/1
38/10
45/10
PŘIJÍMAČE
Ostatní
12 / 2014
52/7
37/8
42/9
34/5
43/4
KLUBOVÉ AKCE (setkání, expedice, DX−kempy, ...)
6/5
8/12
6/1
6/5
5/10
8/12
6/5
8/12
5/10
8/12
7/2
8/12
5/3
Publikace
Akumulátorový zdroj: Powerbanka
Autoroztrojka: ASB 12/4
Koaxiální kabel: H2010
Konektor se svorkovnicí: Konektor − zástrčka DC 2.1/5.5
Konektor se svorkovnicí: Konektor − zdířka DC 2.1/5.5
Konvertor signálu kamery: Televizní modulátor
Laboratorní zdroj: LBN−1501
Modul s rádiem: MP3 modul s FM rádiem a bluetooth
6/10
5/6
7/2
6/11
7/2
6/10
6/10
5/7
18/2
5/7
5/6
5/7
5/6
5/7
6/11
7/2
Autorádio pro DAB+: Kenwood KDC−DAB41U
27/3
DX krystalka COMPACT
31/11
DX krystalka TRAMP
28/10
Historický přijímač: Tokyo Skylark NR−52−F1
22/12
JRC NRD−383
32/11
Neobyčejný USB přijímač DVB−T
17/8
Přenosný rozhlasový přijímač s DSP a SSB: Tecsun PL−880 38/4
Recenze přijímače: SENCOR SDR 215B
40/4
6/1
5/7
14/4
6/11
6/11
6/10
6/5
14/4
42
Recenze SDR přijímače: ELAD FDM−S2
Rumunský vojenský přijímač R 2502
Test SDR přijímače: CommRadio CR−1
10/12
39/7
25/2
Průzkum rozhlasového poslechu v pohraničí (1946)
První kapesní radiopřijímač na světě: Regency TR−1
Televise v nejbližší budoucnosti
Vysielač Laskomer a SNP
Z historie rozhlasu: Rozhlas při blokádě Leningradu
Ze zvukového archívu (Rozhlas před 50 lety)
DOPLŇKY A ÚPRAVY PŘIJÍMAČŮ
Anténní zesilovač pro skener VHF−UHF
Anténní člen
Digitální rekordér: Tecsun ICR100
Galvanické anténní izolátory
Hlídač napětí akumulátoru
KV preselektor
Ladění prutové antény
Modifikace přijímače Sangean ATS−909X
Modifikace přijímače DEGEN 1103
Perseus na celou obrazovku
Pneumatický systém pro vystřelování antén
Preselektor MFJ−1046 (Test)
Tlumivka proti rušení
VF zesilovač k přijímači
Ze starého nový: Renovace přijímače AR7030
39/6
23/12
21/12
20/8
29/3
27/3
41/6
26/9
32/10
27/9
26/8
21/12
41/6
40/7
35/5
RŮZNÉ
ANTÉNY
Aktivní anténa Bon−Whip 20 kHz − 300 MHz
Anténa Delta Loop pro pásma 10, 15 a 20 metrů
Anténa do paneláku
Anténa HDLA v praxi u nás
Anténa MiniWhip přímo od zdroje
Anténa na draka
Bev−Pro1 − obousměrný anténní systém typu Beverage
Dipól pro pásmo 50 MHz (6 m)
MiniWhip přímo od zdroje − dodatek
Přijímací smyčková anténa LRX−30 pro 50 kHz až 30 MHz
Rozebíratelná přijímací smyčková anténa HDLA pro VDV až VKV
Selektivní magnetická anténa Grahn GS5−SE
Smyčková anténa 4 x 4 metry
Širokopásmová dvojitá anténa Beverage
Test aktivních antén
Test čtyř antén
Wellbrook ALA 1530S+ Imperium (Ocenění WRTH)
14/8
29/2
45/5
27/10
24/9
27/10
18/5
17/5
33/10
34/7
25/10
27/2
16/5
24/8
27/11
26/3
20/12
TEORIE PŘÍJMU (případně i její promítnutí do praxe)
Dva baluny na jedné anténě
22/8
Experimenty na Ukrajině
56/11
K rubrice „Předpověď šíření rádiových vln“: Poznámky k aplikaci
měsíčních prognóz 44/1
Perseus a počítač
21/5
Přijímač s anténou na dronu
39/7
Zkušenosti s anténami
25/1
Zlepšení příjmu
33/11
HISTORIE
Co jsme kdysi poslouchali: La Voz del CID
Historie britské VDV stanice Criggion
Letecká radionavigace
37/2
50/7
36/3
25 let individuálního satelitního příjmu televize v Evropě
44/1
Australské Adelaide bylo zachyceno v Norsku
40/9
Blackout a QRP
30/5
Brother Stair rozpíná svá křídla
40/1
Castelfelder 2014 − setkání tvůrců SDR
43/10
Co se vlastně děje se střední vlnou?
33/12
Demontáž antény Wullenweber
28/9
DRM − budoucnost digitálního vysílání
30/12
HAARP před likvidací
47/6
Chromebook: levný skoropočítač budoucnosti
24/5
IRDR − proběhlo zkušební vysílání
51/6
Kolumbijský karneval na rádiových vlnách
38/2
Konec vysílače Berlin−Britz
38/1
Krátké vlny pro Zimbabwe
55/7
Ledový déšť v Rakousku
29/12
Marihuana ruší rádiové vlny
40/6
Mobil s vysílačem: Runbo X5+
23/5
Nová galerie v Českém rozhlase
31/12
Novinky kolem Rádia Dechovka
33/5
Novinky firmy Etón v roce 2014
24/1
Nový vysílač pro SIBC
55/11
O čem se psalo před 50 lety: Ionosférické zesílení
45/4
PD538RNI − speciální radioamatérská akce
35/8
Peru − seznam aktivních stanic na krátkých vlnách
34/12
Posluchač dostává výhru po 44 letech
45/2
Přípravy na zimu u Salzburgu
33/11
Radio Caroline slaví 50 let
31/3
Radio Mustang, Nepál
52/6
Rádiová stanice ruského vojenského námořnictva:
Základna ANTEJ slaví 50 let 36/2
Rádiové vlny a stěhovaví ptáci
42/8
Rádiové signály z Jupiteru
29/3
Ruská odposlechová stanice na Kubě
53/7
Studenti z Moskvy na krátkých vlnách: Radio MTUCI
38/5
Špionážní stanice na Tchaj−wanu
46/2
Šuchovova věž
30/2
Údržba na vysílacím středisku Droitwich
8/5
Vypnou nám Topolnou?
31/2
Vysílač na Pradědu a jeho zázemí
32/12
Vysílání na KV v Německu
41/1
Vysílací středisko VoA Greenville
47/7
Výstava v Hodoníně
54/11
Země bez středních vln
39/8
Ženy kolem rádia: Ydun M. Ritz
50/6
Od roku vzniku Československého DX klubu (1990)
jsme společnými silami vydali celkem
300
144 čísel DX REVUE
156 čísel RADIO REVUE
300
Pojďte s námi do dalšího, již 26. ročníku !
12 / 2014
6/8
36/7
4/8
10/8
43/2
35/12
43
NEW YORK (USA)
PŘEDPOVĚĎ
šíření
rádiových vln
Leden / January 2015
Sestavil
František Janda
Nový rok, v němž bude sluneční
aktivita po zbytek 24. cyklu pravděpodobně vytrvaleji klesat, je dobrou příležitostí pro malou rekapitulaci. Informace o slunečních skvrnách, či polárních zářích ze starověku a středověku sice existují, ale
jsou jen velmi ojedinělé. O existenci cyklů začala mít astronomie tušení až díky systematičtějším pozorováním zhruba po roce 1700, či
spíše od poloviny 18. století. Z dosavadních 23 cyklů byly dva menší, než současný (tzv. Daltonovo
minimum v letech 1798 - 1823),
čtyři byly přibližně stejně vysoké a
zbývajících sedmnáct bylo vyšších.
Vysoký cyklus, s maximem R12 nad
130, se vyskytl jen šestkrát - dvakrát v 18. a dvakrát v 19 století, ale
ve 20. století (kdy to konečně začalo mít smysl pro rádiové spojení) byly takové dokonce čtyři, včetně nejvyššího 19. cyklu, jediného
s R12 = 201,3 v březnu roku 1958.
Z toho vidíme, že nám, kteří jsme
většinu života prožili ve 20. století,
příroda opravdu přála. Nyní nás ale
čeká přibližně 5 let poklesu do minima.
Předpovědi z obvyklých čtyř nejčastěji citovaných zdrojů obsahují
tato očekávaná vyhlazená čísla
skvrn: SWPC R = 71,7 +/- 9, IPS
R = 71,5 a SIDC R = 69 +/- 7 s
použitím klasické metody, nebo R
= 80 +/- 8 pro metodu kombinovanou. Dr. Hathaway (NASA) udává
R = 62,7. Pro naše potřeby zvolíme opět R = 73, tj. sluneční tok SF
= 121 s.f.u.
Značná dynamika kolísání úrovně
sluneční aktivity v současné fázi
vývoje neumožňuje přesnější předpověď dalšího vývoje v řád týdnů
až měsíců. V lednu ale přesto můžeme počítat s tím, že se kratší
pásma KV budou otevírat, ale poměrně krátce, případně vůbec ne.
Dobrou zprávou je, že útlum v ionosféře bude na dolních pásmech
KV nejnižší.
# =
MUF (maximální
použitelný kmitočet)
S.P. = short path šíření krátkou cestou
L.P. = long path šíření dlouhou cestou
SAN FRANCISCO (USA) S.P.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
123456789012345678901234
........................
........................
........................
........................
........................
........................
..............0.........
.............010........
.............111........
............01210.......
............02321.......
............123320......
...........0233321......
...........123#4320.....
...........13#4#431.....
..........0234444320....
..........13#455#43200..
010......023445554432111
22211101013444455#543222
33322222224#444555#54443
454444343344334555665555
6665555544#43334556#6666
##766666555321234567####
77########420.0235677887
888888886530....24678888
99988888642......2578899
9999898862........367899
888888874..........46888
66666665............3566
123456789012345678901234
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
123456789012345678901234
...........1110.........
..........01110.........
..........012110........
..........122210........
..........1222110.......
..........2222210.......
..........2332211.......
.........02###2210......
.........133332210......
.........13333#221......
.........2#3333#210.....
.........2333333221.....
........033333332210....
........13333222#221....
........2433222222210...
000..0002#3322222#221000
1210.1213432111222322111
332113324431100112#33222
4432244344200..012233333
55443554#41.....012#4444
66554665540......013#555
###66###53........024###
777##77752.........14667
8887788750.........03677
888888884...........2677
888888882............567
88888887.............357
77777775..............25
44444441...............0
123456789012345678901234
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
123456789012345678901234
........................
........................
........................
........................
........................
...............0........
...............0........
...............10.......
...............21.......
..............0210......
..............1320......
..............24310.....
.............034321.....
.............1354310....
......000....24#43210...
110..01111..0356#4321000
22100122221013#654322112
33321233332124665#433223
444333444432357765#43334
5554445554434#7765544445
6665556665445677655#4556
###66#####55#6876554####
777##77776##578754444567
888778887665578643434568
888888888655568532223568
88888888865545741.001368
8888888875332461.....148
77777777520..04.......27
555555552..............5
123456789012345678901234
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
123456789012345678901234
.......01222210.........
.......12222221.........
.......123333210........
......0223333321........
......0233##3321........
......123#33#3320.......
......13#4444#331.......
......23344444432.......
......2#444444#420......
.....0334444444431......
.....1344444444#42......
.....1#444444455431.....
.....23444444456#320....
.....234444444565421....
....0344333444566#320...
1...1#333333445765432101
21..2#333223345776#43222
320023322222235777654333
4321333211112347876#5444
#433#3210..002478876##55
6#44431......037888776##
76##42........2788887777
877641........0789988888
88774..........689999888
99883..........588999999
99981..........378999999
9998...........057899999
8887............14788888
6664..............356666
123456789012345678901234
HUANCAYO (PRU)
PRETORIA (AFS)
TOKYO (J)
MELBOURNE (AUS) S.P.
123456789012345678901234
30 ........................
29 ........................
28 .......00...............
27 .......01...............
26 .......11...............
25 ......0220..............
24 ......1221..............
23 ......13320.............
22 .....023321.............
21 .....0244320............
20 .....13#43210...........
19 .....235#4321...........
18 ....0245544320..........
17 ....13#56#43310.........
16 0..02356655442100000...0
15 10.1245666#54321111110.1
14 21013#567665543322322112
13 22123456766#654433433223
12 322345577766#65544544334
11 4333#55677777#6555555445
10 43334456777777#666666555
9 #43#34467777877######66#
8 5##333356677888878877##6
7 432222255667888888888876
6 421100.34567889888888886
5 21.....12346789999999885
4 .........024688888888883
3 ...........1467777777760
2 .............2555555553.
123456789012345678901234
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
123456789012345678901234
......1221100...........
.....012221100..........
.....0122221110.........
.....0222222211.........
.....12233322210........
.....12333333221........
....012333333331........
....012#334444320.......
....12#3#34444431.......
...012233#45554320......
...0122234#5555430......
00.11222345##655310....0
00.11#2234566#65421...00
11011112235666##53210011
110111112356777654321111
2101100013567777#5432222
2201#0..0256778765443322
22010....14688887#544332
2100.....146888877654432
11.#......36888887#65432
#0........268899887#####
.##.......15889998876431
...........478999988642.
...........378999988630.
...........16899999862..
............578999885...
............257888883...
.............1576666....
...............33333....
123456789012345678901234
SAN FRANCISCO (USA) L.P.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
123456789012345678901234
........................
........................
........................
........................
....00.........00.......
....0000.......000......
....000000.....0000.....
....0000000....110000...
...000000000...110000...
...000000000...1110000.0
...0100000000.0211000000
...000000000000211100000
...000000001001211100000
...000000001101211000000
...0000000001122110000.0
...0###..000112210000...
...0...#...0112###......
........##..01320.#.....
..........#.0131...##...
...#.......#.0#1.....###
#.............20........
.##.........##1.........
..............0.........
........................
........................
........................
........................
........................
........................
123456789012345678901234
HAVAJSKÉ OSTROVY (HWA)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
123456789012345678901234
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
.................0......
................01......
.....0000000....120.....
00...1211111100023100000
11..02322222211134211111
221014433333322245322122
22213554444444435#422222
33334##555#55554#6#32222
##44566###5#####774#####
34###7777666666677432222
235567877666777787421111
135678887666788787310000
.156788876667888872.....
..3578887545788886......
..0357775312577774......
....24441...144440......
123456789012345678901234
MELBOURNE (AUS) L.P.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
123456789012345678901234
........................
........................
........................
...........0.....0......
...........0000000......
........0..00000000.....
.......01..11000000.....
.......11..11111110.....
.......120011111111.....
.......220021111111.....
0.....0331121111111.....
00....1342122111111....0
100...1442222111111....0
1100.02453221111111....0
1110013553321110000....1
1111113##43##000000....1
1221124664320#...#.....1
122222466#310.###.#....0
112223#665#0...........0
11222357652........#....
0#122357652.........#...
#.#12#57641..........###
...##24764..............
....013663..............
......2651..............
......043...............
.......20...............
........................
........................
123456789012345678901234
Redakce označila červenou barvou některé hodnoty tří obtížnějších směrů (shodou okolností jsou umístěny v pravém sloupci), kdy byl měl být nejlepší příjem
12 / 2014
44

Podobné dokumenty