Rozdělovník - Obec Všeradice

Komentáře

Transkript

Rozdělovník - Obec Všeradice
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
č.
Adresát
Adresa
1
Státní pozemkový úřad, Oddělení
správy majetku
náměstí Winstona Churchilla 1800/2,
Žižkov, 130 00 Praha 3
Vnitřně
2
AGROFARMA MANDÍK, s.r.o.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice
DS
3
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00
Praha 1
DS
4
Obec Všeradice
č. p. 18, 267 26 Všeradice
DS
5
SVO invest s.r.o.
Legerova 356/48, Vinohrady, 120 00
Praha 2
DS
6
Agentura ochrany přírody a krajiny Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha
České republiky
4
DS
7
Obec Podbrdy
č. p. 8, 267 27 Podbrdy
DS
8
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové
DS
9
Obec Vižina
č. p. 36, 267 24 Vižina
DS
10
Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových - Územní
pracoviště Střední Čechy, odbor
Odloučené pracoviště Beroun
Politických vězňů 508/20, Beroun-Město,
266 01 Beroun
DS
11
Zemědělské družstvo Mořina
č. p. 29, 267 17 Mořina
DS
12
Obec Lážovice
č. p. 50, 267 24 Lážovice
DS
13
Obec Neumětely
Příbramská 43, 267 24 Neumětely
DS
14
EKOS Beroun s.r.o.
č. p. 34, 267 26 Všeradice
DS
15
ANOMIS, spol. s r.o.
Sadová 125, 267 16 Vysoký Újezd
DS
16
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha
5
DS
17
Anna Adamcová
č. p. 83, 267 26 Všeradice
Poštou
18
Miloslav Anděl
č. p. 54, 267 24 Běštín
Poštou
19
František Anděl
č. p. 174, 267 24 Běštín
Poštou
20
Jana Andělová
č. p. 53, 267 26 Všeradice
Poštou
21
Hana Andrisová
č. p. 7, 267 27 Nesvačily
Poštou
22
Miroslav Augusta
č. p. 18, 267 27 Nesvačily
Poštou
23
Ivana Balašová
Radouš 91, 267 24 Hostomice
Poštou
24
Josef Barchánek
č. p. 8, 267 24 Lážovice
Poštou
25
Ing.arch. Richard Bartík
Železná 492/18, Staré Město, 110 00
Praha 1
Poštou
26
Václav Bartoníček
č. p. 82, 267 01 Bykoš
Poštou
27
Marie Bartoníčková
č. p. 82, 267 01 Bykoš
Poštou
Lánská 346, 267 05 Nižbor
Poštou
28
Ing. Hana Batelková
Forma
Odesláno
29
Josef Běljajev
č. p. 30, 267 26 Všeradice
Poštou
30
Marie Běljajevová
č. p. 30, 267 26 Všeradice
Poštou
31
Vlasta Belšánová
Želkovice 2, 267 01 Libomyšl
Poštou
32
Jindřiška Benýšková
Sídliště 143, 267 21 Tmaň
Poštou
33
Tomáš Beroušek
Jar. Seiferta 575, Švermov, 273 09 Kladno
Poštou
1
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
34
Daniela Blažejová
č. p. 29, 267 54 Praskolesy
Poštou
35
Jana Bollardová
Tyršova 365, 294 21 Bělá pod Bezdězem
Poštou
36
Josef Bouček
č. p. 6, 267 27 Nesvačily
Poštou
37
Zdeňka Boučková
č. p. 157, 267 26 Všeradice
Poštou
38
Jiřina Brejchová
Žižkova 833, 252 30 Řevnice
Poštou
39
Pavel Brenner
č. p. 23, 267 26 Všeradice
Poštou
40
Jiří Budil
č. p. 32, 267 24 Lážovice
Poštou
41
Ivana Buraltová
Nad lesním divadlem 1354/8a, Braník,
142 00 Praha 4
Poštou
42
Josef Cajthaml
Osovec 13, 267 25 Osov
Poštou
43
František Cajthaml
č. p. 4, 267 24 Lážovice
Poštou
44
Jaruška Cajthamlová
Nové Dvory 4, 267 24 Lážovice
Poštou
45
Anna Cajthamlová
Werichova 555, 252 42 Vestec
Poštou
46
Anna Cajthamlová
č. p. 4, 267 24 Lážovice
Poštou
47
Kristina Cajthamlová
č. p. 67, 267 01 Bykoš
Poštou
48
Marie Cajthamlová
č. p. 88, 267 26 Všeradice
Poštou
49
Ing. Martin Cakl
Lidická 896, Beroun-Závodí, 266 01
Beroun
DS
50
Jaroslava Ciprianová
Pražská 227, 267 12 Loděnice
Poštou
51
Václav Čaboun
9. května 269, 330 03 Chrást
Poštou
52
Zdeňka Čabounová
Sáňkařská 907/10, Hostivař, 102 00 Praha
10
Poštou
53
Naděžda Čapková
č. p. 34, 267 27 Nesvačily
Poštou
54
Jana Čápová
Dělnická 392, 267 51 Zdice
Poštou
55
Jiří Čermák
Úzká 1111/8, Prostřední Suchá, 735 64
Havířov
Poštou
56
Jarmil Čermák
Třanovského 593, 735 53 Dolní Lutyně
Poštou
57
Ivan Čermák
Marxova 373/8, Město, 736 01 Havířov
Poštou
58
Jaroslav Červenka
Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, 104 00
Praha 10
Poštou
59
PhMr. Alena Červenková
Markušova 1633/4, Chodov, 149 00 Praha
4
Poštou
60
Miroslava Doksanská
Masarykova 676/145, 252 19 Rudná
Poštou
61
Miloš Dolanský
č. p. 73, 267 24 Vižina
Poštou
62
Jitka Dostálová
Pernerova 400/30, Karlín, 186 00 Praha 8
Poštou
63
Karel Doubek
č. p. 58, 267 26 Všeradice
Poštou
64
Hana Doušová
č. p. 37, 267 24 Vižina
Poštou
65
Jan Drda
č. p. 37, 267 27 Nesvačily
Poštou
66
Ing. Rostislav Dubský
Brunclíkova 1824/2, Břevnov, 162 00
Praha 6
Poštou
67
Jaroslava Dufková
č. p. 7, 267 24 Vižina
Poštou
68
Josef Duchoň
Dlouhá 74, 267 27 Liteň
Poštou
69
Marie Duchoňová
Dlouhá 74, 267 27 Liteň
Poštou
2
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
70
Vladimír Dvořák
Školní 1191/1c, Šumbark, 736 01 Havířov
Poštou
71
Ing. Ljubov Dvořáková
Václavské náměstí 821/39, Nové Město,
110 00 Praha 1
Poštou
72
Jiří Eliášek
č. p. 67, 267 27 Podbrdy
Poštou
73
Bohumil Eliášek
č. p. 10, 267 24 Vižina
Poštou
74
Jiří Eliášek
Malý Chlumec 55, 267 24 Velký Chlumec
Poštou
75
Naděžda Eliášková
č. p. 67, 267 27 Podbrdy
Poštou
76
Františka Eliášková
č. p. 10, 267 24 Vižina
Poštou
77
Jan Fára
č. p. 55, 267 01 Bykoš
Poštou
78
Josef Farník
č. p. 34, 267 24 Vižina
Poštou
79
Anežka Fárová
č. p. 55, 267 01 Bykoš
Poštou
80
Pavel Fejfar
č. p. 11, 267 01 Vinařice
Poštou
81
Anna Flaksová
Radouš 24, 267 24 Hostomice
Poštou
82
Václav Fousek
č. p. 2, 267 24 Vižina
Poštou
83
Jiřina Fousková
Ke Dračkám 943, Zbraslav, 156 00 Praha
5
Poštou
84
Anna Fousková
č. p. 2, 267 24 Vižina
Poštou
85
Antonín Franěk
Dlouhá 24, 267 27 Liteň
Poštou
86
František Fryč
č. p. 32, 267 27 Nesvačily
Poštou
87
Stanislav Fryč
č. p. 32, 267 27 Nesvačily
Poštou
88
JUDr. Alena Fryčová
U Záložny 407, 267 27 Liteň
Poštou
89
Jaroslava Fryčová
č. p. 48, 267 26 Všeradice
Poštou
90
Josefa Fryčová
č. p. 32, 267 27 Nesvačily
Poštou
91
Marie Fryčová
č. p. 32, 267 27 Nesvačily
Poštou
92
Tomáš Frydrych
Nad Stadionem 345, 267 01 Králův Dvůr
Poštou
93
Jaroslava Fulemová
č. p. 65, 267 24 Vižina
Poštou
94
Miloslav Gruber
č. p. 84, 267 26 Všeradice
Poštou
95
František Hadač
č. p. 43, 267 24 Lážovice
Poštou
96
Jiří Hadač
U vinohradské nemocnice 2237/7,
Vinohrady, 130 00 Praha 3
Poštou
97
Bohumil Hadač
č. p. 230, 687 63 Boršice u Blatnice
Poštou
98
Štěpán Hahnl
č. p. 72, 267 27 Podbrdy
Poštou
99
Anna Hájková
č. p. 5, 267 01 Bykoš
Poštou
100
Miroslav Haruda
Rodvinovská 1352/6, Krč, 140 00 Praha 4
Poštou
101
Barbora Hejnicová
Nechvílova 1853/14, Chodov, 148 00
Praha 4
Poštou
102
Kateřina Hejnicová
Nechvílova 1853/14, Chodov, 148 00
Praha 4
Poštou
103
Magda Hejtmánková
Studentská 540/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
Poštou
104
Jaroslava Herdová
Vackova 1560/10, Stodůlky, 155 00 Praha
5
Poštou
105
Ing. Jitka Hermanová
Na Václavce 179/38, Smíchov, 150 00
Praha 5
Poštou
3
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
106
František Hnídek
Osovec 2, 267 25 Osov
Poštou
107
Antonie Hnídková
Osovec 2, 267 25 Osov
Poštou
108
Daniela Holá
č. p. 26, 267 27 Nesvačily
Poštou
109
Milada Holá
Švabinského 420, 252 30 Řevnice
Poštou
č. p. 60, 398 04 Nevězice
Poštou
110
Ing. Václav Holý
111
Karla Horká
č. p. 12, 267 26 Všeradice
Poštou
112
Michal Horký
č. p. 12, 267 26 Všeradice
Poštou
113
Václav Horký
č. p. 12, 267 26 Všeradice
Poštou
114
Libor Hošťálek
č. p. 43, 267 27 Podbrdy
Poštou
115
Marie Housková
č. p. 18, 267 24 Vižina
Poštou
116
Veronika Hrdličková
č. p. 17, 268 01 Podluhy
Poštou
117
Karel Hruška
č. ev. 47, 267 26 Všeradice
Poštou
118
Marie Hrušková
č. ev. 47, 267 26 Všeradice
Poštou
119
Petra Hůlová
č. p. 67, 267 24 Vižina
Poštou
120
Jan Huml
Lublaňská 1001/11, Vinohrady, 120 00
Praha 2
Poštou
121
Jiří Huml
Trávníčkova 1762/1, Stodůlky, 155 00
Praha 5
Poštou
122
Jan Hušner
č. p. 50, 267 01 Bykoš
Poštou
123
Marie Hušnerová
č. p. 23, 267 24 Vižina
Poštou
124
Ladislava Chocová
č. p. 77, 267 01 Trubín
Poštou
125
Jaroslav Ilko
č. p. 44, 267 24 Vižina
Poštou
126
Pavel Jakoubek
V Uličce 316, Leč, 267 27 Liteň
Poštou
127
Václav Jakoubek
Jiráskova 509/32, Beroun-Závodí, 266 01
Beroun
Poštou
128
Václav Jakoubek
č. p. 37, 267 26 Všeradice
Poštou
129
Hana Jakoubková
V Uličce 316, Leč, 267 27 Liteň
Poštou
130
Marie Jakoubková
č. p. 10, 267 27 Podbrdy
Poštou
131
Rosalie Jakoubková
č. p. 37, 267 26 Všeradice
Poštou
132
Daniel Jandus
č. p. 11, 267 24 Vižina
Poštou
133
Emilie Jankovská
č. p. 41, 267 27 Nesvačily
Poštou
134
Pavel Jankovský
č. p. 41, 267 27 Nesvačily
Poštou
135
Jiří Jánský
č. p. 65, 267 24 Vižina
Poštou
136
Josef Jarý
Květnové revoluce 252, Běleč, 267 27
Liteň
Poštou
137
Miroslav Jarý
Přátelství 165, 267 21 Tmaň
Poštou
138
Ludmila Ječná
č. p. 127, 267 26 Všeradice
Poštou
139
Jiří Ječný
č. p. 127, 267 26 Všeradice
Poštou
140
Karel Jedlička
č. p. 32, 267 01 Bykoš
Poštou
141
Marie Jedličková
č. p. 32, 267 01 Bykoš
Poštou
142
Jana Jehličková
U druhé baterie 1049/47, Břevnov, 162 00
Praha 6
Poštou
4
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
143
Antonín Ježdík
Na Pláni 200, Nové Město, 550 01
Broumov
Poštou
144
Bohuslav Ježdík
č. p. 51, 267 25 Osov
Poštou
145
Josef Ježdík
Zelená 33, 431 02 Málkov
Poštou
146
Jan Jícha
č. p. 158, 267 26 Všeradice
Poštou
147
Klára Jíchová
č. p. 158, 267 26 Všeradice
Poštou
148
Bohumila Jurkovičová
Pionýrů 669, 263 01 Dobříš
Poštou
149
Ing. Vlastimil Kábrt
Petržílkova 2484/42, Stodůlky, 158 00
Praha 5
Poštou
150
Milan Kačírek
č. p. 44, 267 27 Podbrdy
Poštou
151
Alois Kačírek
č. p. 1, 267 27 Podbrdy
Poštou
152
Josef Kačírek
č. p. 38, 267 24 Vižina
Poštou
153
Kateřina Kačírková
č. p. 1, 267 27 Podbrdy
Poštou
154
Bohumil Kadeřábek
Žerotínova 1664/57, Žižkov, 130 00 Praha
3
Poštou
155
Jan Kadlec
K. Světlé 536, 252 30 Řevnice
Poštou
156
Jaroslava Kadlecová
č. p. 24, 267 27 Nesvačily
Poštou
157
Helena Kafková
č. p. 21, 267 24 Skřipel
Poštou
158
Antonín Kácha
č. p. 40, 267 26 Všeradice
Poštou
159
Jaroslav Kácha
č. p. 15, 267 26 Všeradice
Poštou
160
Roman Kácha
č. p. 20, 267 01 Vinařice
Poštou
161
Antonín Kácha
č. p. 15, 267 26 Všeradice
Poštou
162
Jiřina Káchová
č. p. 22, 267 27 Nesvačily
Poštou
163
Jaroslava Káchová
Tyršovo náměstí 221, 267 24 Hostomice
Poštou
164
Jiřina Káchová
č. p. 22, 267 27 Nesvačily
Poštou
165
Marie Kárová
Oddechová 895, Lipence, 155 31 Praha 5
Poštou
166
Jaroslava Klenerová
č. p. 65, 267 26 Všeradice
Poštou
167
Václav Klimt
č. p. 58, 267 27 Podbrdy
Poštou
168
Eduard Klimt
č. p. 33, 267 27 Podbrdy
Poštou
169
František Klimt
č. p. 25, 267 01 Bykoš
Poštou
170
Václav Klimt
č. p. 88, 267 25 Osov
Poštou
171
Anastázie Klimtová
č. p. 33, 267 27 Podbrdy
Poštou
172
Marie Klimtová
č. p. 25, 267 01 Bykoš
Poštou
173
Ing. Karl Kloud
Na Křtině 251, Újezd, 149 00 Praha 4
Poštou
174
Dagmar Knížková
Pujmanové 881/27, Podolí, 140 00 Praha
4
Poštou
175
Marie Knorrová
Písečná 5053, 430 04 Chomutov
Poštou
176
Josef Kočí
č. p. 13, 267 01 Bykoš
Poštou
177
František Kočka
Světova 249/14, Libeň, 180 00 Praha 8
Poštou
178
Marie Kočková
Světova 249/14, Libeň, 180 00 Praha 8
Poštou
179
Jan Kodr
Šlikova 556/45, Břevnov, 169 00 Praha 6
Poštou
180
Vladimír Kofroň
Tupolevova 500, Letňany, 199 00 Praha 9
Poštou
5
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
181
Marie Kohoutová
Bohumila Hájka 1, Popovice, 267 01
Králův Dvůr
Poštou
182
Nina Kolářová
č. p. 42, 267 27 Podbrdy
Poštou
183
Dagmar Komínková
Pod Kuchyňkou 172, 267 24 Neumětely
Poštou
184
Věra Konečná
č. p. 42, 267 27 Podbrdy
Poštou
185
Jiří Kotek
č. p. 19, 267 26 Všeradice
Poštou
186
Marie Kotíšková
č. p. 45, 252 10 Černolice
Poštou
187
Jiřina Kotková
č. p. 19, 267 26 Všeradice
Poštou
188
Josef Koubík
č. p. 105, 267 26 Všeradice
Poštou
189
Ing. Mgr. Hana Kovářová
č. p. 7, 281 43 Bečváry
Poštou
190
Jaroslava Krausová
Na Potoce 622, 252 26 Třebotov
Poštou
191
Eva Krbcová
č. p. 10, 267 27 Podbrdy
Poštou
192
Marie Krbcová
č. p. 19, 267 26 Všeradice
Poštou
193
Jiřina Krbcová
č. p. 25, 267 24 Vižina
Poštou
194
Barbora Krbcová
č. p. 24, 267 26 Všeradice
Poštou
195
Karel Krbec
č. p. 41, 267 01 Vinařice
Poštou
196
Václav Krbec
č. p. 147, 267 22 Suchomasty
Poštou
197
Josef Krtek
Friedova 677, 393 01 Pelhřimov
Poštou
198
Marie Krumphanzlová
Bykoš 44, 267 01 Bykoš
Poštou
199
Kristina Křemenová
č. p. 151, 391 35 Borotín
Poštou
200
Ivan Křenek
Vrchlického 1016/24, 268 01 Hořovice
Poštou
201
Ing. Martin Křenek
Vítězná 326/4, 268 01 Hořovice
Poštou
202
Marie Křivancová
Karlovarská 6/3, 353 01 Mariánské Lázně
Poštou
203
Miroslav Ksandr
Ortenovo náměstí 928/30, Holešovice,
170 00 Praha 7
Poštou
204
Soňa Kubištová
Bezručova 419/20, 741 01 Nový Jičín
Poštou
205
Jaroslav Kubricht
Sulova 1246, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Poštou
206
Magdalena Kučerová
č. p. 186, 273 26 Slatina
Poštou
207
Jana Kudějová
Školská 55, 267 27 Liteň
Poštou
208
Luděk Kulhavý
č. p. 154, 267 26 Všeradice
Poštou
209
Ing. Vladimír Kunc
U Kapličky 26, 267 18 Hlásná Třebaň
Poštou
210
Ing. Václav Kunc
č. p. 23, 267 62 Osek
Poštou
211
Josef Kunc
č. p. 45, 267 26 Všeradice
Poštou
212
Jaroslava Kuncová
č. p. 23, 267 62 Osek
Poštou
213
Anna Kuncová
č. p. 45, 267 26 Všeradice
Poštou
214
Lukáš Kusý
V Rokli 222, 267 18 Hlásná Třebaň
Poštou
215
Ing. Milan Lášek , CSc.
V dubině 161, 252 28 Černošice
Poštou
216
Božena Laumannová
Radotínská 26, 267 24 Neumětely
Poštou
217
Václav Linhart
Ke Kamínce 1286, Zbraslav, 156 00 Praha
5
Poštou
218
Vladimír Linhart
Hatě 64, 267 27 Skuhrov
Poštou
219
Vladimír Linhart
Hatě 64, 267 27 Skuhrov
Poštou
6
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
220
Marie Linhartová
Plk. B. Petroviče 473, 263 01 Dobříš
Poštou
221
Jan Loch
č. p. 66, 267 25 Osov
Poštou
222
Marie Lochová
č. p. 66, 267 25 Osov
Poštou
223
Miroslav Lopata
Hořejší Těšov 36, 342 01 Hartmanice
Poštou
224
Barbora Losmanová
Nad strouhou 1320/9, Braník, 147 00
Praha 4
Poštou
225
Václav Macourek
Havlíčkova 388/7, 250 88 Čelákovice
Poštou
226
Josef Macourek
č. p. 106, 267 26 Všeradice
Poštou
227
Marie Macourková
č. p. 106, 267 26 Všeradice
Poštou
228
Vlasta Macourková
č. p. 41, 267 26 Všeradice
Poštou
229
Ing. Jan Macura
č. ev. 12, 267 26 Všeradice
Poštou
230
Markéta Mandová
Rumunská 626, 252 28 Černošice
Poštou
231
Eva Marková
Pod strojírnami 771/10, Vysočany, 190 00
Praha 9
Poštou
232
Bc. Lucie Maršálková Holíková
Malostranská 433, 267 24 Hostomice
DS
233
Ing. Iveta Mašínová
Prof. Urbana 1926, Beroun-Město, 266 01
Beroun
Poštou
234
Jaroslav Meruna
č. p. 44, 267 27 Nesvačily
Poštou
235
Ing. Eva Mičunková
č. p. 73, 267 26 Všeradice
Poštou
236
František Mojžíš
č. p. 21, 267 27 Podbrdy
Poštou
237
Anežka Mojžíšová
č. p. 9, 267 24 Vižina
Poštou
238
Josef Nájemník
Nad Stadionem 344, 267 01 Králův Dvůr
Poštou
239
František Němeček
č. p. 112, 267 26 Všeradice
Poštou
240
Jarmila Němečková
č. p. 112, 267 26 Všeradice
Poštou
241
Jaroslava Neužilová
Písečná 456/9, Troja, 182 00 Praha 8
Poštou
242
Josef Novák
U Šumavěnky 984/27, Modřany, 143 00
Praha 4
Poštou
243
Ing. Vladimír Novák
Na poříčí 1042/16, Nové Město, 110 00
Praha 1
DS
244
Jan Novák
Lipová 5, 252 02 Jíloviště
Poštou
245
František Novák
č. p. 23, 267 27 Podbrdy
Poštou
246
František Novák
U Šumavěnky 984/27, Modřany, 143 00
Praha 4
Poštou
247
Božena Novotná
Alšova 1001/5, Beroun-Město, 266 01
Beroun
Poštou
248
Ing. Pavel Novotný
Fügnerova 12, Počaply, 267 01 Králův
Dvůr
Poštou
249
Daniel Odehnal
č. p. 110, 267 26 Všeradice
Poštou
250
Berta Opatrná
č. p. 58, 267 24 Vižina
Poštou
251
Antonín Opatrný
č. p. 58, 267 24 Vižina
Poštou
252
František Opatrný
Dragounská 383, Klatovy IV, 339 01
Klatovy
Poštou
253
Božena Pacáková
č. p. 15, 538 62 Dvakačovice
Poštou
254
Marie Palasová
Drahlovice 6, 267 27 Skuhrov
Poštou
, CSc.
7
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
255
256
Ondřej Pastorek
Mgr. Bc. Jaroslav Pecánek
Strážní 1887/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
Poštou
Lohniského 853/8, Hlubočepy, 152 00
Praha 5
Poštou
257
Anna Pelcová
Dolejší 106, 267 03 Hudlice
Poštou
258
Anna Plecitá
č. p. 40, 267 26 Všeradice
Poštou
259
Stanislav Prepsl
č. p. 65, 268 01 Felbabka
Poštou
260
Antonín Prepsl
č. p. 42, 267 26 Všeradice
Poštou
261
Kateřina Prepslová
č. p. 19, 267 27 Podbrdy
Poštou
262
Václav Procházka
č. p. 35, 267 01 Bykoš
Poštou
263
Zdenka Procházková
Netolice 3, 267 51 Lochovice
Poštou
264
Anežka Procházková
č. p. 35, 267 01 Bykoš
Poštou
265
Michaela Provazníková
Hřbitovní 121, 281 41 Ratboř
Poštou
266
Martina Provazníková
Hřbitovní 121, 281 41 Ratboř
Poštou
267
Josef Průcha
č. p. 13, 267 24 Vižina
Poštou
268
Václav Průcha
Potoční 115, 267 24 Hostomice
Poštou
269
Alois Průcha
č. p. 24, 267 24 Vižina
Poštou
270
Alena Průchová
č. p. 87, 267 01 Bykoš
Poštou
271
Anna Průchová
č. p. 24, 267 24 Vižina
Poštou
272
Mgr. Radek Průžek
Žerotínova 1664/57, Žižkov, 130 00 Praha
3
Poštou
273
Josef Pušman
č. p. 20, 267 27 Nesvačily
Poštou
274
Josef Pušman
č. p. 28, 267 26 Všeradice
Poštou
275
Olga Pušmanová
č. p. 32, 267 27 Podbrdy
Poštou
276
Jaroslava Pušmanová
č. p. 20, 267 27 Nesvačily
Poštou
277
Anna Pušmanová
č. p. 28, 267 26 Všeradice
Poštou
278
Eva Rejsková
č. p. 10, 267 26 Všeradice
Poštou
279
Václav Rejzek
č. p. 50, 267 26 Všeradice
Poštou
280
Marie Rejzková
č. p. 50, 267 26 Všeradice
Poštou
281
Jiří Rosenbaum
č. p. 59, 267 27 Měňany
Poštou
282
Zdeňka Rostecká
Prof. Skupy 719, Strakonice I, 386 01
Strakonice
Poštou
283
Antonín Routa
č. p. 54, 267 26 Všeradice
Poštou
284
Jaroslav Routa
č. p. 97, 267 26 Všeradice
Poštou
285
Jaroslava Routová
č. p. 10, 267 24 Skřipel
Poštou
286
Josef Růžička
č. p. 87, 267 26 Všeradice
Poštou
287
Květoslava Růžičková
Havlíčkova 8, Beroun-Město, 266 01
Beroun
Poštou
288
Růžena Růžičková
č. p. 87, 267 26 Všeradice
Poštou
289
Josef Rybák
č. p. 52, 267 24 Vižina
Poštou
290
Josef Rychlík
č. p. 28, 267 27 Podbrdy
Poštou
291
Josef Rychlík
č. p. 28, 267 27 Podbrdy
Poštou
292
Miluše Řehořová
č. p. 28, 266 01 Koněprusy
Poštou
8
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
293
Helena Řezáčová
Myslbekova 395, 267 27 Liteň
Poštou
294
Libuše Řezníčková
č. p. 11, 267 27 Podbrdy
Poštou
295
Josef Říha
Drahlovice 20, 267 27 Skuhrov
Poštou
296
Milena Říhová
Drahlovice 20, 267 27 Skuhrov
Poštou
297
Římskokatolická farnost Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20, 252 30
Řevnice
Poštou
298
Jiří Sáko
č. p. 82, 267 26 Všeradice
Poštou
299
Marie Sáková
č. p. 82, 267 26 Všeradice
Poštou
300
Ing. Václav Sedláček
č. p. 152, 267 26 Všeradice
Poštou
301
Libuše Sedláčková
č. p. 152, 267 26 Všeradice
Poštou
302
MUDr. Dana Sieglová
Sládkova 259/9, Bubeneč, 170 00 Praha 7
DS
303
Lenka Silbernáglová
č. p. 19, 267 26 Všeradice
Poštou
304
Mgr. et. Mgr. Václav Sládek
V jirchářích 152/14, Nové Město, 110 00
Praha 1
Poštou
305
Marie Sládková
Myslbekova 369, 267 27 Liteň
Poštou
306
Marie Slavíková
Rakovského 3161/6, Modřany, 143 00
Praha 4
Poštou
307
Petra Slavíková
Rakovského 3161/6, Modřany, 143 00
Praha 4
Poštou
U kříže 610/16, Jinonice, 158 00 Praha 5
Poštou
308
Ing. Štefan Slovinský
309
Vladimír Smek
č. p. 46, 267 01 Vinařice
Poštou
310
Josef Smek
č. p. 29, 267 27 Podbrdy
Poštou
311
Miluše Smeková
č. p. 29, 267 27 Podbrdy
Poštou
312
Miloslav Smrž
Netolice 31, 267 51 Lochovice
Poštou
313
Vlastimil Smrž
Brodská 105, Příbram VIII, 261 01
Příbram
Poštou
314
Matěj Soukup
Hornokrčská 706/9, Krč, 140 00 Praha 4
Poštou
315
Blanka Soukupová
Nad pískovnou 1557/52, Krč, 140 00
Praha 4
Poštou
316
Zdeňka Srpová
č. ev. 84, 338 08 Čilá
Poštou
317
Jiří Staněk
č. p. 37, 267 27 Podbrdy
Poštou
318
Milada Staňková
Školní 247, 252 25 Jinočany
Poštou
319
Marie Staňková
č. p. 109, 267 26 Všeradice
Poštou
320
Bc. Bohumil Stibal
č. p. 90, 267 26 Všeradice
Poštou
321
Pavel Stochla
Tovární 41, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Poštou
322
Libuše Stochlová
Okružní 1516, Beroun-Město, 266 01
Beroun
Poštou
323
Pavel Strejček
č. p. 14, 267 27 Nesvačily
Poštou
324
Marie Strejčková
č. p. 14, 267 27 Nesvačily
Poštou
325
Václav Strnad
č. p. 59, 267 26 Všeradice
Poštou
326
Marie Strnadová
č. p. 119, 267 26 Všeradice
Poštou
327
Marie Strnadová
č. p. 119, 267 26 Všeradice
Poštou
328
Anna Sudíková
č. p. 1, 267 27 Měňany
Poštou
9
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
329
Růžena Sudíková
č. p. 7, 267 27 Měňany
Poštou
330
Jaroslava Suchánková
Stroupežnického 2326/24, Smíchov, 150
00 Praha 5
Poštou
331
František Svoboda
Malé náměstí 252, 252 10 Mníšek pod
Brdy
Poštou
332
Helena Šamonil
Tibetská 806/4, Vokovice, 160 00 Praha 6
Poštou
Tibetská 806/4, Vokovice, 160 00 Praha 6
Poštou
333
Ing. Jiří Šamonil
334
Jaroslav Šebek
č. p. 14, 267 24 Vižina
Poštou
335
Stanislav Šebek
č. p. 31, 267 27 Podbrdy
Poštou
336
Bohumil Šebek
č. p. 90, 267 26 Všeradice
Poštou
337
František Šebek
č. p. 99, 267 26 Všeradice
Poštou
338
Dagmar Šebková
č. p. 14, 267 24 Vižina
Poštou
339
Marie Šebková
č. p. 117, 267 26 Všeradice
Poštou
340
Anna Šebková
č. p. 99, 267 26 Všeradice
Poštou
341
Milada Šimonková
č. ev. 46, 267 26 Všeradice
Poštou
342
Josef Šinágl
č. p. 31, 267 24 Vižina
Poštou
343
Alžběta Šináglová
č. p. 55, 267 24 Vižina
Poštou
344
Marie Šindlerová
sídl. V Zátiší 1006, 278 01 Kralupy nad
Vltavou
Poštou
345
Marie Šišoláková
č. p. 36, 267 26 Všeradice
Poštou
346
Jaroslav Šlapák
č. p. 7, 267 27 Nesvačily
Poštou
347
JUDr. Libor Šlauf
Na poříčí 1934/38, Nové Město, 110 00
Praha 1
Poštou
348
JUDr. Helena Šlaufová
Švédská 1716/41, Smíchov, 150 00 Praha
5
Poštou
349
Ing. Helena Šmejkalová
č. p. 13, 267 24 Lážovice
Poštou
350
Agata Šmídová
č. p. 29, 267 27 Nesvačily
Poštou
351
Hana Šmídová
č. p. 39, 267 24 Vižina
Poštou
352
Jiří Špalek
č. p. 75, 267 26 Všeradice
Poštou
353
Miroslav Špalek
Tyršova 122, Počaply, 267 01 Králův
Dvůr
Poštou
354
Roman Špalek
č. p. 151, 267 26 Všeradice
Poštou
355
Jana Šťastná
Tyršova 53, Beroun-Město, 266 01
Beroun
Poštou
356
Karel Šťastný
č. p. 18, 267 27 Podbrdy
Poštou
357
Alois Štěpán
Drahlovice 17, 267 27 Skuhrov
Poštou
358
František Štěpán
č. p. 27, 267 27 Podbrdy
Poštou
359
Anna Štěpánová
Drahlovice 17, 267 27 Skuhrov
Poštou
360
Marie Štěpánová
č. p. 27, 267 27 Podbrdy
Poštou
361
Vladislav Štětka
Lesnická 1215/7, Smíchov, 150 00 Praha
5
Poštou
362
Karel Švarc
Šimáčkova 913/22, Holešovice, 170 00
Praha 7
Poštou
363
Jan Tarant
č. p. 69, 267 26 Všeradice
Poštou
10
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
364
RNDr. Vlasta Tarantová
č. p. 69, 267 26 Všeradice
Poštou
365
Dana Tyslová
K Vodojemu 183, 267 21 Tmaň
Poštou
366
Václav Vajner
č. p. 16, 267 27 Podbrdy
Poštou
367
Miroslav Vajnera
č. p. 16, 267 27 Podbrdy
Poštou
368
Marie Vajnerová
č. p. 16, 267 27 Podbrdy
Poštou
369
Václav Vajsochr
Vlnitá 810/30, Braník, 147 00 Praha 4
Poštou
370
Jana Valentová
č. p. 298, 267 18 Karlštejn
Poštou
371
Jarmila Vašinková
Vávrovická 206/40, Vávrovice, 747 07
Opava
Poštou
372
Jan Václavek
Slunečná 1912, 252 28 Černošice
Poštou
373
Ing. Bohumil Vejr
Vysočanská 550/77, Prosek, 190 00 Praha
9
Poštou
Lipová 403, 364 71 Bochov
Poštou
374
Ing. František Velík
375
Anna Veselá
č. p. 52, 267 01 Bykoš
Poštou
376
Jiří Veselý
Spis. Červinků 158, 266 01 Tetín
Poštou
377
Alois Veverka
č. p. 3, 267 01 Vinařice
Poštou
378
Josefa Veverková
č. p. 3, 267 01 Vinařice
Poštou
379
Irena Vnuková
Rybnice 195, 267 24 Hostomice
Poštou
380
Markéta Vodenková
č. p. 14, 267 26 Všeradice
Poštou
381
Miloslava Vodenková
Radouš 26, 267 24 Hostomice
Poštou
382
Bohumil Vodička
Sezemínská 2028/1, Stodůlky, 155 00
Praha 5
Poštou
383
Anna Vojtěchová
U Dubu 443, 252 31 Všenory
Poštou
384
Ing. Miroslav Vondra
Na Plachotě 151, 250 74 Radonice
Poštou
385
Lucie Vondrová
Amforová 1928/13, Stodůlky, 155 00
Praha 5
Poštou
386
Petr Vondrus
Dvořákova 158/3, Beroun-Závodí, 266 01
Beroun
Poštou
387
Petr Votava
č. p. 94, 267 26 Všeradice
Poštou
388
Ivana Votavová
č. p. 94, 267 26 Všeradice
Poštou
389
Josef Votík
Drahlovice 22, 267 27 Skuhrov
Poštou
390
Milada Vrbová
č. p. 62, 267 26 Všeradice
Poštou
391
Jiřina Vykoupilová
Jana Zrzavého 3992/10, 796 04 Prostějov
Poštou
392
Pavel Vynš
č. p. 59, 267 24 Vižina
Poštou
393
Josef Winterstein
Kouřimská 2351/12, Vinohrady, 130 00
Praha 3
Poštou
394
Otto Winterstein
Veverkova 741/25, Holešovice, 170 00
Praha 7
Poštou
395
Miloš Záhořík
č. p. 38, 267 27 Podbrdy
Poštou
396
Jana Záhoříková
č. p. 10, 267 26 Všeradice
Poštou
397
Drahoslava Zajícová
č. ev. 4, 267 27 Podbrdy
Poštou
398
Miroslav Zbuzek
K Berounce 127, 267 18 Hlásná Třebaň
Poštou
11
Rozdělovník k ČJ: SPU 171552/2015
Pozvánka na úvodní jednání - KoPÚ v k.ú. Všeradice
399
Ing. Zdeňka Zbuzková
Branislavova 1420/11, Beroun-Město, 266
01 Beroun
Poštou
400
Bc. Martin Zima
Neustupného 1841/4, Stodůlky, 155 00
Praha 5
Poštou
401
Marcela Zimová
č. p. 148, 267 26 Všeradice
Poštou
402
Ing. Jana Zunová
Na Panském 1154/36, 252 19 Rudná
Poštou
403
Ladislav Konečný
Theresienstrasse 48, 803 33 Mnichov,
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Poštou
404
Anna Slovinská
Slovinky 538, 053 40 Slovinky, SLOVAK
REPUBLIC
Poštou
12

Podobné dokumenty

Obecní ú ad Št pánov, stavební ú ad

Obecní ú ad Št pánov, stavební ú ad Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona: ARIMEX AGROSLUŽBY, s.r.o., Prokopa Velikého č.p. 572, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1 prostřednictvím zástupce Jan Nový, Sezemínská č.p....

Více

Celkové výsledky zde

Celkové výsledky zde VII. KLUBOVÁ VÝSTAVA - Praha - 7.11.1999 Celkové výsledky: BLACK AND TAN: Psi: Třída mladých: V1, CAJC V2 VD3 VD4 D Třída otevřená: V1, CAC VD2 VD3 Třída vítězů: V1, CAC Třída veteránů: V1, Nej. ve...

Více

Celkové výsledky zde

Celkové výsledky zde VI. KLUBOVÁ VÝSTAVA - Praha - 7.11.1998 Celkové výsledky: BLACK AND TAN: Psi: Třída mladých: V1 VD2 Třída otevřená: V1, VB V2 VD3 Třída vítězů: VD1 Třída veteránů: V1, Nej. vet. Feny: Třída dorostu...

Více