VEDOUCÍ ROKU_____str. 9 NOVÉ PRODEJNY

Komentáře

Transkript

VEDOUCÍ ROKU_____str. 9 NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
7:40
Str. 1
2/2007
VEDOUCÍ ROKU_____str. 9
NOVÉ PRODEJNY:
TÁBOR______________str. 4
PROSTĚJOV_________str. 5
ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
7:40
Str. 2
Vážení a milí čtenáři,
protože se v poslední době setkáváme u některých
našich kolegů s převažujícím názorem, že pro naše
zákazníky je daleko nejdůležitější při jejich rozhodování o nákupu v našich prodejnách cena, rád bych se
v úvodníku tomuto tématu ve zkratce věnoval.
OBSAH
Představujeme
3
Naše provozovny
4
Pozvánka do města
7
Ohlédnutí za obdobím
8
Novinky Pontu
9
Příspěvky zaměstnanců
10
Doporučujeme
13
Fotografická soutěž
14
Zábava
15
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Milý čtenáři,
chtěl bych vám poděkovat, že jste si předešlé
i toto číslo časopisu otevřeli a nějaký ten článek
přečetli. Také bych moc rád poděkoval těm, kteří
poslali do tohoto čísla svoje díla a své názory. Doufám, že vaše příspěvky nebyly poslední a věřím, že
pobídnuly k psaní další z vás, kteří jistě máte co
napsat, jen třeba schází odvaha.
Písemný projev nejen čtenáře, ale i vás samotné
dovede k hlubšímu vcítění se do myšlenky, příběhu, či problému.
S přáním hezkého jara přidávám k nadcházejícímu období lidové rčení:
Mrzlo až holinky cagly…
Vlastislav Kalina
2
Je to samozřejmě velice pohodlné zdůvodnění
případných neúspěchů a skutečnost, že zákazník na
vyšší cenu reaguje podrážděně toto tvrzení může
jedině podpořit. Je však pravdou, že vedle nejpohodlnějšího boje s konkurencí, boje cenového, existují
ještě další formy marketingové strategie, kterými je
možné zákazníka oslovit. Osobní vztah k zákazníkovi a zaměření na kategorii stálých klientů, tak například přináší nové možnosti, které byste při obecném
vnímání zákazníka použít nemohli. Osobní přístup je
sice založen na tom, že spokojený zákazník se o vás
zmíní dalším lidem, ale skutečnost, že nemáte prázdné regály a vaše zboží je o desetník levnější než jinde,
takovou pozitivní reakci pravděpodobně nevyvolá.
Zákazník přece jenom očekává něco zajímavějšího
a široko daleko ojedinělého. Je tedy nutné přinášet
něco, co bude vítaným námětem k rozhovoru, nejlépe začínajícího slovy „Už jsi byla v prodejně
PONT….. ?“
To se samozřejmě lehce řekne, ale obtížněji realizuje. Ideální cestou je individuální péče o zákazníka,
samozřejmě v rámci možností v té které dané situaci. Na to aby se zmínil třeba o diskontu, kde jedinou
výhodou je cena, by se zřejmě muselo nějaké zboží
dávat zdarma. Osobní přístup je však u nás zatím
nepříliš rozšířenou raritou, takže dokáže zákazníka
překvapit a vyvolat pozitivní reakci i v případě, že se
vám ne všechno hned povede. Zde se oceňuje
i snaha – a samozřejmě postupné zlepšování a zdokonalování toho, co na počátku mohlo být nešikovné a neumělé….. .
Některé maloobchodní firmy, zvláště když jsou
spojeny do nějakého řetězce, vydávají informační
letáky pro své zákazníky. Bohužel jsou si podobné
jako vejce vejci a jediné, co upoutá, je cena. Taková
výhoda může ovšem zaujmout jen toho, kdo má přehled i o cenách konkurence. Průměrný spotřebitel
nad výkřiky „akce“ mávne rukou a jde tam kde je
zvyklý nakupovat, nebo co je pro něj v danou situaci
pohodlnější, rychlejší a kde svou potřebu uspokojí.
Závěrem je doporučení, aby jste se v rámci svých
možností sami přesvědčili, že nejúčinnější reklamou
není to, co dělají a používají všichni, ale naopak to, co
nikdo jiný nedělá. Nejde samozřejmě jen o jiný plakát, inzerát, nebo leták, ale o hledání nových forem
propagace.
Marek Holinka
PONT
4.4.2007
7:40
Str. 3
PŘEDSTAVUJEME
casopis_PONT_final.qxd
PŘEDSTAVUJEME
Důležitou součástí naší společnosti je účtárna. Plní
zákonnou povinnost vést účetnictví, na základě hospodářského výsledku platí daně a současně informuje
management společnosti a vlastníky o tom, jak je
úspěšně řízená a spravována firma.
Hlavní účetní a současně vedoucí účtáren je paní
Margita Pašková. Ve společnosti pracuje od roku 1997,
před tím pracovala jako finanční účetní v koncernu Tesla
investiční elektronika a v podniku služeb Osvobozená
domácnost. Je absolventkou střední ekonomické školy
a každý rok absolvuje kurzy týkající se účetního a daňového systému a jeho zákonných změn. Mezi její záliby
patří zahrádka a nejvíc pěstování tropických rostlin
a kaktusů.
Součástí účtárny je i mzdová účetní, je jí paní
Alena Stomeová a výsledky její práce každý pozná na
své výplatní pásce. Mezi její záliby patří vaření,
četba, divadlo.
Služebně nejstarší finanční účetní je paní
Hana Langerová, která ve společnosti pracuje
od roku 1995 s přerušením po dobu mateřské dovolené.
Před tím pracovala jako finanční účetní ve společnosti
Jídelní a lůžkové vozy, a.s. Je absolventka střední ekonomické školy a dále se zdokonaluje v účetní i daňové
agendě. Mezi její záliby patří četba, hudba, sport.
Další finanční účetní paní Martina Holičková vystudovala maturitní obor ekonom obchodního provozu zaměřený na potravinářské zboží. V předchozím zaměstnaní
u pekárenské firmy Odkolek, zastávala funkci vedoucí
prodejny. Od roku 2003 „odpočívala“ na mateřské
dovolené a již na konci roku 2005 vypomáhala naší společnosti jako externí účetní. Po nástupu její tříleté dcery
do mateřské školy, začala u nás pracovat na hlavní pracovní poměr. Je vdaná a s ohledem na potomka je její
zálibou pískoviště, modelína, pastelky atd.
Finanční účetní a služebně nejmladší zaměstnankyní
je slečna Romana Myšková. V únoru 2007 ukončila
bakalářské studium na vysoké škole ekonomické
a nastoupila do firmy v druhé polovině března. Její zálibou je jízda na motorce, hudba a vaření.
Asistentkou vedení společnosti je Veronika Fridrichová,
která je u společnosti JPServis, a.s. od července loňského roku. Narodila se před 21 lety v malebném městečku jménem Karviná. Vystudovala Střední odbornou
školu Veřejnosprávní v Orlové. Po maturitě se rozhodla
opustit Moravskoslezský kraj a vydala se do Prahy, kde
rok pracovala jako referentka v reklamní a marketingové
agentuře. Poté nastoupila do JPServisu, kde je dodnes.
Mezi její záliby patří cestování.
PONT
3
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
7:40
Str. 4
PRODEJNA PONT V TÁBOŘE
Město Tábor leží na severním okraji jižních Čech,
na rozhraní Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny,
83kilometrů od hlavního města Prahy. Je se svými
36 tisíci obyvateli druhým největším městem v jižních
Čechách. Město leží na řece Lužnici ve výšce 437 m.
n. m., je rozděleno do dvou částí, na Staré a Nové
město.
Zrod táborské obce je spjat se jménem Jana Husa,
velkého reformátora katolické církve. Stoupenci jeho
myšlenek – husité – roku 1420 založili vojenské ležení, z již dříve vybudovaného města, které nese jméno
biblické hory Tábor. Historické jádro Tábora se roku
1961 stalo městskou památkovou rezervací, jednou
z nejhodnotnějších v Čechách.
Tábor oplývá bohatou historií, architekturou, kulturou a světskou krásou. A nyní již rok do toho všeho
zapadá další filiálka PONT.
Celková investice – náklady na stavbu včetně technologie a interiérů dosáhla výše 3,0 miliónů korun.
Doba stavby od stavebního povolení až ke kolaudaci
trvala 4 měsíce. Stavební práce provedla firma Edikt,
a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, elektroinstalační práce provedla firma Machoň. Interiéry jsou zařízeny dle návrhů paní Ing. Arch. Jany Vorlové. Zařízení
interiéru dodávala firma Ambra Frýdek Místek. Dalšími subdodavateli jsou firmy Tosta, Novum, spol. s r.o.
a reklamní agentura Orli Design s.r.o.
4
Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostorů nádražní budovy v Táboře se konalo 30.3.2006,
společně se slavnostním otevřením naší prodejny
PONT. Je zde nejen příjemné prostředí, ale i řada
nových služeb pro cestující a další občany. Vchod
do vlakové nádražní budovy lemují po obou stranách naše prodejny, z levé strany prodejna PONT,
o rozloze 32m2 prodejní plochy, kde se nachází
téměř 2000 druhů zboží – potraviny, občerstvení,
nápoje, drogérie a upomínkové předměty. Je zde
také ON-LINE terminál společnosti SAZKA a.s.
Prodejnu, kterou obsluhují 3 zaměstnanci ve
dvousměnném provozu, mohou zákazníci navštívit od 5:00 do 21:00 hodin denně.
PONT
4.4.2007
7:40
Str. 5
NOVÁ PRODEJNA PONT
V PROSTĚJOVĚ
Po pravé straně vchodu do nádražní budovy
naleznete prodejnu rozpékaného pečiva Fornetti,
kterou také obsluhují 3 zaměstnanci, na prodejní
ploše 16m2 a stejné provozní době. Obě tyto provozovny fungují pod vedením paní Hedviky Pavlíkové. Prodejny nejen že jsou součástí vlakového
nádraží, ale jsou i naproti autobusovému nádraží,
takže je zde čilý ruch lidí, našich potencionálních
zákazníků. Je jen škoda, že po roce provozu, prodejna nevykazuje uspokojivé finanční výsledky
a proto zaměstnancům a prodejně popřejme
v husitském duchu hodně sil v boji o zákazníka.
Město Prostějov, jedno z center Hané, je městem poetických festivalů a divadelního života,
městem elegance a módy i městem sportu.
Dnešní historické jádro města je památkovou
zónou, jejíž součástí je i původně renesanční
zámek mocného rodu Pernštejnů. Mezi architektonické klenoty Prostějova patří Národní dům dílo významného představitele české moderny,
profesora Jana Kotěry. Dodnes je společenským
a kulturním centrem, především díky divadelnímu a přednáškovému sálu, kavárně, restauraci
a nově zrekonstruované sklepní vinárně. Další
dominantou Prostějova je Nová radnice z počátku 20. století s 66 metry vysokou věží a skvostně provedenými interiéry. Na průčelí radnice
nelze přehlédnout orloj, který ukazuje kalendářní
měsíce v roce, postavení měsíce a slunce na
obloze. V září ožívá střed města Prostějovskými
hanáckými slavnostmi - největší republikovou
přehlídkou hanáckých národopisných souborů
s hanáckým lidovým řemeslnickým jarmarkem.
V tomto historicky velice zajímavém městě
vznikla v polovině roku 2006 nová prodejna
PONT. Prodejna PONT je vystavěna v nádražní
hale železniční stanice Prostějov a velmi vhodně doplňuje interiér nově zrekonstruované
nádražní haly.
Vlastislav Kalina
PONT
5
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT_final.qxd
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
7:40
Str. 6
Prodejna působí velmi prostorným dojmem,
takže zákazník se při její návštěvě cítí velice
dobře a pohodlně. Příjemnou atmosféru doplňuje v prodejně reprodukovaná hudba, bezbariérový přístup a velice přehledně prezentovaný široký sortiment.
Prodejna PONT v Prostějově se vyznačuje
ještě jednou svou specifickou vlastností na
rozdíl od ostatních provozoven. Byl zde při
realizaci spuštěn společný projekt s cestovní
a dopravní kanceláří FTL, která v Prostějově
zajišťuje nejen městskou hromadnou dopravu,
ale i dopravu na mezinárodní úrovni. FTL svou
dopravní a informační kancelář umístila do
zadního traktu interiéru prodejny PONT, takže
náš zákazník má při svém nákupu možnost si
i zajistit časovou jízdenku, nebo se případně
informovat o možnostech přepravy. Celý projekt se setkal s velmi příznivým názorem
zákazníků nakupujících v prostějovském
PONTu.
Prostějovskou prodejnu, která byla tentokrát
uvedena do provozu bez našeho projektu Fornetti Caffé vede od druhé poloviny loňského
roku vedoucí paní Ludmila Vymlátilová společně s týmem tří směnových vedoucích. Popřejme jí i jejímu týmu spolupracovníků mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě.
Marek Holinka
6
PONT
4.4.2007
7:40
Str. 7
TÁBOR
PROSTĚJOV
Město je jedním z nejznámějších jihočeských měst,
známé jako centrum husitského hnutí. V historickém jádru
města byla vyhlášena Městská památková rezervace.
Z Tábora pochází řada významných osobností, mezi ně
patří např. literární historik Václav Tille, hudební skladatel
Oskar Nedbal,, sociolog Emanuel Chalupný a také náš šéfredaktor Vlastislav Kalina!
Město Prostějov , též nazýváno město oděvů, je součástí Olomouckého kraje. Dnešní historické jádro města je
vyhlášenou památkovou zónou. Z dochovaných památek
je to kostel Povýšení sv. Kříže, dále pak prostějovský
zámek,který naleznete na Pernštýnském náměstí, vás
upoutá bohatě zdobeným portálem. Na severním průčelí si
prohlédnete legendu o Svatoplukovi a třech synech, na jižním motivy z pověsti o králi Ječmínkovi a další. Na náměstí T.G.Masaryka je krásný barokní morový sloup se sochou
P. Marie. Společně s farním chrámem a starou radnicí tvoří
umělecký architektonický komplex. Budova staré radnice
nyní slouží jako Muzeum Prostějovska. Zhlédnout můžete
čtyři stálé expozice: Pravěk, Geologie a paleontologie
Prostějovska, expozice věnovaná rodákovi básníkovi Jiřímu Wolkerovi a poslední s názvem Hodiny, hodinky. Středu města dominuje budova nové radnice , jejíž dominantu
tvoří čtyřhranná věž s hodinami, nad arkýřem je k vidění
orloj, který ukazuje kalendářní měsíc v roce, postavení
měsíce a slunce na obloze.
Žižkovo náměstí je historické jádro města, kde můžeme
vidět kostel Proměnění Páně, gotickou radnici v jejíž prostorách je umístěno husitské muzeum a také přístup do
podzemních sklepů a chodeb, renesanční kašnu s postavou rytíře nesoucího městský znak a pomník Jana Žižky.
Celé náměstí je lemováno převážně renesančními a gotickými domy.
Z bývalého dvojitého opevnění se dochovaly pozůstatky
hradebních zdí, mohutná Žižkova bašta a renesančně upravená věž. Z původních čtyř městských bran stojí dnes jen
Bechyňská brána pod věží hradu Kotnova.Tato věž byla
upravena jako rozhledna s vyhlídkou na město a údolí řeky
Lužnice. Ke koloritu Tábora neodmyslitelně patří Jordán –
nejstarší údolní nádrž ve Střední Evropě, která byla založená r. 1492.
Toto je však pouze nepatrný výběr z nejvýznamnějších
památek, kterými se může město Tábor chlubit. Na každém
kroku zde na vás dýchají dějiny. Tábor může svým návštěvníkům nabídnout nejen historii, ale i mnoho kulturních, společenských a sportovních aktivit. Konají se zde,,Husitské
dnyęę, které se letos budou pořádat ve dnech 29.5.- 31.5.
a 5.6 – 7.6. Je připraveno představení o životě Mistra Jana
Husa .Čekají vás různé hry , soutěže i ukázky ze středověkého života. Pozvánka platí i na prohlídku nové Expozice
Táborský poklad,kde jsou vystaveny stříbrné mince a nejen
to. Ještě bychom vám rádi doporučili prohlídku budovy
divadla Oskara Nedbala. Novorenesanční budova napodobuje ideovou koncepci Národního divadla v Praze. Pro ty,
kteří mají rádi přírodní památky máme tip na výlet do
Chýnovské jeskyně, kterou naleznete asi 10km východně
od Tábora. Je to jedna z největších a nejkrásnějších barevných vápencových jeskyň v České republice.
Město nežije jen historií. V rodišti Jiřího Wolkera, se tradičně v červnu koná Wolkerův Prostějov-celostátní festival
poezie. Příznivce cyklosportu potěší mezinárodní cyklotrasa ,, Jantarová stezka ęę, která prochází městem.
V Prostějově naleznete i lesopark a v Kolářových sadech
objevíte hvězdárnu. K návštěvě zvou i městské lázně,
sportovní areály či Národní dům , jenž je kulturním a společenským centrem. Na výlety se můžete vydat i na nedalekou Plumlovskou přehradu, nebo na hrad Bouzov.
Při návštěvě tohoto města
překvapeni.
budete jistě příjemně
Vlastislav Kalina
Pokud se vypravíte do tohoto města přejeme vám
plno nevšedních zážitků , které Tábor nabízí….
Olga N
PONT
7
POZVÁNKA DO MĚSTA
casopis_PONT_final.qxd
OHLÉDNUTÍ
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
7:40
Str. 8
SPONZORSKÁ AKCE PODOLÍ
V měsíci prosinci 2006 proběhla v plaveckém
bazénu v Podolí na Praze 4 „Mikulášská besídka“
pro děti navštěvující pravidelně plavecké kurzy.
Akci pořádaly studentky Střední sportovní školy
na Praze 4 a naše firma se na celé akci podílela
jako sponzor v podobě poskytnutých cen za
vítězství ve vyhlášených soutěžích. Celá akce
byla velice podařená a spokojené a usměvavé
tvářičky všech dětí byly dostatečnou odměnou za
velmi profesionální organizaci a díky zajímavým
cenám, které jsme do akce věnovali.
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ŠKOLENÍ SPOLEČNOSTI SKILLS
V měsíci únoru 2007 bylo uspořádáno pro všechny
naše vedoucí prodejen jednodenní školení na efektivní
komunikaci. Toto školení provedla profesionální firma
SKILLS, která se specializuje na oblast personálního rozvoje. Cílem školení bylo identifikace role, ve které vedoucí
pracují, definování specifik, důležitosti a rizik. Dále seznámení s komunikačními technikami a zvládáním požadavků
pozice vedoucího. Školení bylo vedoucími hodnoceno
velmi pozitivně, zejména velký ohlas byl na hru „Já jsem
král“, kde měl každý účastník touto větou přesvědčit ostatní, že král je opravdu on. Toto zvolání si také zopakoval pan
Tibor Javorka při vyhlašování vedoucího roku 2006.
8
TOY FAIR NÜRNBERG 2007 MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA HRAČEK
Začátkem února 2007 se ředitel společnosti pan
Marek Cagášek zúčastnil v německém Norimberku
mezinárodní výstavy hraček a potřeb pro zájmové
aktivity a volný čas. Tohoto veletrhu se zúčastnili
národní a mezinárodní výrobci a zástupci obchodu a
nákupu z celého světa. Tento veletrh je dnes s téměř
80.000 odborníky, s 2.785 vystavovateli ze 60 zemí
a 1 miliónem výrobků, v celosvětovém měřítku veletrhem číslo jedna. Nabídka, kterou veletrh poskytuje, se vyznačuje různorodostí a komplexitou a sahá
od tradičních hraček, panenek, plyšových nebo dřevěných hraček, přes modelové železnice, autodromy a potřeby pro modelářství až po počítačové hry
a vybavení pro outdoorové aktivity.
EUROCIS DÜSSELDORF 2007
Na konci měsíce února 2007 se v německém
Düsseldorfu konal mezinárodní odborný veletrh
komunikační, informační a zabezpečovací techniky v obchodu. Tento veletrh navštívil ředitel společnosti pan Marek Cagášek společně s manažery panem Mrázem a panem Holinkou. Cesta a
ubytování přitom byly zajištěny v karavanu, který
našemu vedení zapůjčila mateřská firma JLV, a.s.
Na veletrhu bylo možné shlédnout zajímavé
novinky z oblasti komunikačních a bezpečnostních technologií v oblasti obchodu, které přinesly
nejednu inspiraci
PONT
4.4.2007
7:40
Str. 9
NOVINKY PONTU
VYHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO ROKU 2006
V uplynulých dnech došlo v naší společnosti
k několika personálním změnám. Svůj pracovní
poměr ukončila finanční účetní paní Lenka Kučerová. Ke konci měsíce května 2007 skončí pracovní poměr mzdové účetní paní Aleně Stomeové. V současné době probíhá výběrové řízení na
obsazeni pozice mzdové účetní. V řadách našich
vedoucích prodejen došlo také ke změnám.
V prodejně PONT Ostrava Svinov jsme ukončili
pracovní poměr s panem Karlem Bialkem. Novým
vedoucím se stal jeho dosavadní vedoucí směny
pan Radek Wenglarzy.
Dne 22.2.2007 se uskutečnilo ve smíchovské restauraci Hlubina vyhlašování vedoucího roku 2006, kterého se zúčastnilo přibližně 50 zaměstnanců JPServisu
a.s., generální ředitel JLV a.s. pan Bohumír Bárta a dva
zástupci firmy General Bottlers CR, dodávající výrobky
PEPSI.
Nominováno bylo jedenáct vedoucích pracovníků
ze sedmnácti, jelikož podmínkou nominace bylo působení ve funkci celý rok 2006.
Na třetím místě se umístila vedoucí z Břeclavi, paní
Jitka Janoušková, která převzala věcné ceny s gratulací od pana Petra Brychty, zastupujícího společnost GB.
Na druhém místě se umístila paní Radka Rybková,
vedoucí z Pardubic, které gratuloval a věcné ceny předal, další zástupce GB, pan Marek Knákal.
První místo vyhlásil a hlavní cenu předal, generální
ředitel JLV a.s. a předseda představenstva JPServis,
a.s. pan Bohumír Bárta. Vyhlášeným a titul vedoucí
roku získal pan Tibor Javorka, pod jehož vedením
vzkvétá filiálka v hradecké nemocnici. Pan Javorka jako
hlavní cenu získal zájezd ve výši 10.000,-Kč dle vlastního výběru.
Všem vyhlášeným gratulujeme a panu Javorkovi
upřímně závidíme.
Pro prodejnu PONT Kolín byla vybrána jako
vedoucí prodejny paní Tereza Hájková, pro prodejnu PONT Opava byla vybrána jako vedoucí
prodejny paní Lucie Štěpaníková, která dosud
pracovala v prodejně PONT Praha Masarykovo
nádraží jako vedoucí směny.
Kdo nemusí závidět, je pan Miloš Kubíček z filiálky
Praha Hlavní nádraží, který byl jako jeden ze zúčastněných zaměstnanců vylosován vedoucím roku a který
také vyhrál zájezd ve stejné výši.
Je jistě na místě nejen pogratulovat vyhlášeným
vedoucím pracovníkům, ale i jejich spolupracovníkům,
kteří svoji prací přispěli k získaným ohodnocením.
Všem novým vedoucím přejeme
zvládnutí pracovních povinností.
PONT
úspěšné
9
NOVINKY PONTU
casopis_PONT_final.qxd
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
7:40
Str. 10
NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ POKUTA
NEPLATNÉ BANKOVKY
Milovníci whisky tvrdí, že je hříchem whisky
míchat s jakýmkoliv colovým nebo ochuceným
nápojem. Nevím, podle čeho tak usuzují, ale
soudí-li podle ceny, myslím, že Pepsi Max z filiálek PONT obstojí bez hříchu.
Některými bankovkami od začátku února nezaplatíte. Jde o peníze z roku 1993, které nemají na
rubu v pravém dolním rohu grafický znak – srdce
na padesátikoruně, knihu na dvousetkoruně.
Jejich platnost skončila 31. ledna, ale banky je
vyměňují do roku 2010. Toto psaly noviny a i nám
bylo sděleno sdělovacími prostředky.
Když si nevítaný zákazník chtěl bez zaplacení
odnést dvoulitrovou Pepsi Max, nejenže mu
bylo domluveno o způsobech slušného chování, ale také byl pokutován přivolanou policií ČR
nejvyšší možnou blokovou pokutou ve výši
1.000,- korun. Přepočtem na 700ml, což je
běžná láhev whisky, dojdeme k tomu, že 700ml
Pepsi Max ho stála 350,- korun, to je velmi slušný doplněk k whisky. Ale jelikož whisky je
v míchaném nápoji zastoupena menším dílem,
cenu nápoje ve větší míře navyšuje Pepsi, takže
pokud kvalitu přepočítáme pouze na cenu,
whisky je doplňkem.
Tak se ptám, proč vlastně neplatí, když obchody
tržbu odvádějí a banky je mohou vyřadit z oběhu
i po lednu 2006.
A protože již neplatí, můžete mi je zasílat na adresu redakce – jsem sběratel neplatných bankovek.
Vlastislav Kalina
Zřejmě nevítaný zákazník netušil co exklusivního odnáší. A možná, že chtěl žít pouze na Max
– a tak mu to pánové od policie „královským
účtem“ umožnili. Pít musel ovšem samotnou
whisky, protože Pepsi, byť draze zaplacená,
zůstává, stejně jako každý prokázaný lup,
majetkem prodejny.
Vlastislav Kalina
PRACOVNÍ OBLEČENÍ
V dnešní moderní době je přikládán velký význam
tomu jak pracovník obzvláště v obchodním prostředí má
působit na zákazníka.
I v naší firmě jsou kladeny vysoké nároky na
vzhled,nás všech,kteří máme se zákazníkem nejbližší
kontakt,abychom byli příjemní,ochotní a hlavně vypadali
čistě a upraveně. A to je právě náš problém - naše ošacení.
Pro tento účel dostáváme trička,která sice vypadaní
reprezentativně, ale jinak jsou nestálobarevná a materiál
také není příliš pevný.
Pro každodenní používání máme pracovního ošacení
nedostatek.Abychom vypadali dobře musíme trika
dobarvovat a zašívat.
Chápeme,že náklady na oblečení pro zaměstnance
nejsou levná záležitost,ale investice se jistě vyplatí ke
spokojenosti obou stran.
A tak bychom se chtěli zeptat, zda by se pro tento problém nenašlo nějaké řešení?
10
PONT
4.4.2007
7:40
Str. 11
Jinak bychom chtěli ještě podotknout,že pracovat pro
společnost Pont nás baví,dává nám možnosti stále se
učit něčemu novému,pracujeme v pěkném prostředí a i
finanční ohodnocení není zanedbatelné.
Děkujeme zaměstnanci Pontu
Vyjádření vedení společnosti: Vážení zaměstnanci,
děkuji Vám za připomínky k pracovnímu oblečení. Jsme
si tohoto problému vědomi a určitě ho budeme v nejbližší době řešit. V současné době nakupujeme značkové
trička FRUIT of the LOOM, která by měla svojí kvalitou při
Vašem náročném provozu nějakou dobu vydržet. Bohužel se dozvídáme, že tomu tak není. Napadají mě dvě
možná řešení. a/ Reklamovat trička u stávajícího dodavatele nebo najít kvalitnější druh triček, ale ve stejném počtu
jako doposud. b/ Najít jiného dodavatele, který by nám
dodal trička levnější, ale zaměstnanci by obdrželi více
kusů (například čtyři) s tím, že doba použitelnosti bude
kratší než u stávajících. Cenově by to vycházelo stejně.
Možná napadne někoho z Vás i jiné řešení. V každém případě to bude co nejdříve vyřešeno.
Marek Cagášek, ředitel společnosti
například vlastní umístění prodejny, lokalita, konkurenční prostředí, kupní
síla v regionu, složení zákazníků a jiné. Tyto faktory jsou dané a nejsou
ovlivnitelné schopnostmi a výkonem bytˇ skvělého kolektivu a ještě skvělejšího vedoucího. Ale pro každé podmínky lze stanovit kritéria a zhodnotit, zda prodejna pracuje dobře, špatně nebo výborně. Taková kritéria,
s nimiž se pracovníci seznámí, věří v jejich objektivnost a možnost je ovlivnit svou prací a aktivitou, se stanou motivací pro všechny.
Potom nebudeme při našich debatách hloubat nad otázkou, je-li
vůbec motivující možnost stát se Vedoucím roku. V současné situaci
vlastně není jasné, zda jde o soutěž nebo obdobu tomboly, v níž jednou
vyhraje ten, jindy onen, samozřejmě s přihlédnutím k nějakým výsledkům.
Půjde-li o soutěž s jasnými pravidly, bude velkou motivací pro zaměstnance prodejen (a tím více pro jejich vedoucí ) nejenom být první, ale také
se neumístit „v oblasti sestupu do nižší soutěže“.
A proto si myslím, že by stálo za úvahu zamyslet se nad tím, jak z této
dobré myšlenky udělat objektivní a přitom opravdu prestižní firemní soutěž. Pak bychom si mohli na položenou otázku, zda je motivující stát se
Vedoucím roku, odpovědět kladně.
Jarmila Svobodová
Vyjádření vedení společnosti :
VEDOUCÍ ROKU 2006
Koncem února se sešli vedoucí prodejen spolu s některými zaměstnanci jednotlivých filiálek a vedením společnosti JPServis, a.s. na každoročně pořádané akci, na níž se vyhlašuje „vedoucí roku“. Tentokrát se
konala v pražské restauraci Hlubina, čemuž předcházela návštěva multikina, kde jsme shlédli film dle individuálního výběru.
Dobrá myšlenka - pracovníci se sejdou s vedením společnosti, zažijí
něco kultury, užijí si skvělého rautu, mohou neformálně pohovořit a navíc
jsou u toho, když nadřízení ocení práci některých z nich.
Každý ví, že chválit se má veřejně a pochvala nebo odměna (nejlépe
oboje) jsou velmi dobrou motivací a motivovaný pracovník podává prokazatelně lepší pracovní výkony!
Jenže co je v tomto případě vlastně ta motivace? A je skutečně motivující stát se „Vedoucím roku“? Obecně lze říci, že motivace vzniká, je-li
pracovní úsilí završeno adekvátním výkonem a tento výkon následován
atraktivní odměnou. Je tomu však skutečně tak? Vroubek na kráse vidím
právě zde a dle vášnivých rozhovorů mnohých kolegů nejsem jediná.
Otázka motivace souvisí s kritérii, podle nichž se takové prestižní ocenění uděluje. Zjišťujeme však, že nikdo z nás tato kritéria nedokáže specifikovat. Pokládáme si rovněž otázku, zda je vůbec možné objektivně hodnotit vedoucího (vedoucí) prodejny jako jednotlivce, který sice stojí v čele
prodejny, ale bez svého pracovního týmu by dobrých výsledků nedosáhl.
Nebylo by správnější hodnotit prodejnu – tedy výsledek týmové práce, při
níž samozřejmě vedoucí hraje podstatnou nikoliv však jedinou roli?
Kritéria by měla být předem známá a objektivní, tedy s přihlédnutím
k podmínkám, v nichž prodejny fungují. Víme přece všichni, že tyto podmínky se liší, v řadě případů přímo diametrálně. Namátkou jen uvedu
PONT
Vážená paní Svobodová, děkuji za Vaší připomínku k vyhodnocení
vedoucího roku. Jak jsem se dozvěděl, píšete svým jménem, ale za některé vedoucí, kteří jsou nespokojeni a nemají tu odvahu se informovat.
Vyhlašování vedoucího roku již pořádáme 5 let. Hodnocení probíhá
v 9 kategoriích, které jsou dopředu známy a jsou stejné ve všech uplynulých ročnících. Přesné výsledky a celkové pořadí bylo zasláno v březnu
emailem všem vedoucím. Vzhledem k tomu, že prodejny jsou různé jak
velikostí, tak dle umístění porovnáváme většinu parametrů % nárůstem
proti předcházejícímu roku. Toto je spravedlivé pro všechny zúčastněné
prodejny. Hodnotí se následující : nárůst tržeb, obrátka zásob, výsledek
vnitřního auditu, velikost inventurního manka, nárůst zákazníků, nárůst
průměrného nákupu, plnění finančního plánu zisku, plnění finanční marže,
hodnocení managementu. Když vyhlašujeme vedoucího roku, tím vyhlašujeme zároveň prodejnu roku, protože výsledky, které hodnotíme se
týkají zejména prodejny jako celku. Jen v posledním bodě hodnotí vedoucího centrála společnosti. Každý z centrály včetně finančních účetních má
možnost vybrat tři kandidáty. Hlasy se sečtou a pořadí se započte k prokazatelným výsledkům v ostatních kategoriích. Čísla jsou jasná a nezpochybnitelná. Znovu připomínám, že hodnotíme % nárůst, ne absolutní
hodnoty, to by znevýhodňovalo malé prodejny. Takto mají šanci všichni.
Subjektivní hodnocení je jen v jedné kategorii (hodnocení managementu),
všechny ostatní kritéria můžete ovlivnit Vy a Vaši zaměstnanci na prodejně. Já jsem rád, že se nám vítězné prodejny mění a není dopředu jasný
žádný favorit, který by válcoval všechny ostatní každý rok. Prodejen stále
přibývá a do budoucna bude pořád větší a větší konkurence. Tento rok
jsme na společném vyhlašování nesdělovali další pořadí, a to ne z důvodu nějakých pochybností, ale z důvodu toho, aby někteří vedoucí nebyli
zklamáni, že se umístili například až na posledním místě. Jestliže se Vám
stále zdá, že systém hodnocení je nespravedlivý máte možnost navrhnout
jiná kritéria hodnocení. Rádi je přivítáme. Změnám se nebráníme.
Do dnešního dne však nikdo nepřišel s jiným návrhem nebo připomínkou.
Marek Cagášek, ředitel společnosti
11
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT_final.qxd
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
7:40
Str. 12
PROFIL BĚŽCE
Nedávno naší prodejnu navštívil nevítaný host. Evidentně
sprinter. Usuzuji podle toho , že kvůli u nás „zakoupeným“ čokoládám byl ochoten sprintovat cca 500 metrů , samozřejmě se
mnou v patách. Když mu po ranním sprintu došel dech, pokusil
se , v domnění, že poběžím dál , schovat mezi parkujícími automobily. Důkaz, tašku s „nákupem“ , jak jinak , zahodil pod jeden
z vozů. Jak prozíravé.
Z obsahu tašky se zde pokusím sestavit profil onoho běžce:
- jako sportovec měl rád sladké – 10 kusů čokolád;
- byl to samotář, který se stravoval u Číňana – umělá vidlička;
- měl špatný krevní oběh – 3.3.07 v Praze 11°C –
pár teplých ponožek;
- byl to domácí kutil – kladívko a šroubováky
- byl vášnivý houbař – nůž.
Jo, a byl také štědrý, jelikož všechny tyto předměty a také
hezkou sportovní tašku – samozřejmě novou – mi se slovy „ Tak
si to nech“ a slibem, že se u nás již neukáže, zanechal. Ostatně
nový ,evidentně ten den „ zakoupený“ byl téměř celý
obsah tašky.
Vlastislav Kalina
DIABETIK
Jmenuji se Martina Lexová a pracuji v PONTu Česká Třebová. Chtěla
bych za náš kolektiv přispět malou úsměvnou historkou, která se udála
v lednu tohoto roku.
Do našeho PONTu přišel zákazník, který si po chvilce rozhlížení lehl na
podlahu a začal se dožadovat lékařské pomoci s tím, že je „diabetik“ a musí
dostat inzulín. Toto poněkud neobvyklé přání vyvolalo rozpaky u přítomného
personálu i přítomných zákazníků.
Nevěděli, jak v takovém případě postupovat a tak raději přivolali drážní
policii. „Diabetik“ se i potom stále dožadoval inzulínu a na důkaz své nemoci ukázal obsah igelitové tašky, která svým obsahem vykazovala známky
náležité přípravy svého záměru. Byly v ní injekční stříkačky a léky, vše
v nadměrném množství. Po příchodu policie byla přivolána i sanitka, která
„diabetika“ odvezla. Všichni přítomní byli z celé události dost vyvedení z míry,
jelikož takováto situace se nám v prodejně a ani životě nestala.
Jaké však bylo naše překvapení, když se po čtrnácti dnech u nás
v obchodě pan „diabetik“ objevil a zakoupil si láhvičku něčeho ostřejšího.
Došlo nám, že tehdy neměl diabetický záchvat, ale byl prostě jen opilý, což
se nám za chvíli potvrdilo. Scénář se totiž opakoval, pouze s tím rozdílem, že
záchvat jej (k naší radosti) zastihl na chodbě nádražní budovy.
Přivolané městské policie jsme vysvětlili , jak se věci mají a oni pro ověření informací zavolali do nemocnice v Ústí nad Orlicí a zjistili, že dotyčný byl
poslední dobou hospitalizován několikrát, že je zcela zdráv a že mu jde pouze
12
o lůžko na přespání a o sprchu. Příslušníci policie ho proto vyzvali, ať opustí
budovu nádraží, což nechtěl a ani ve „svém stavu“ nemohl a tak ho doslova
za ruce odtáhli sami do parku před budovou.
Měli jsme za to, že vše je skončeno, ale „náš diabetik“ opět úřadoval. Na
začátku února se hodně cestujících podivilo, když ve stanici zastavilo Pendolino, které zde nestaví, bylo to totiž zastavení mimořádné, jednomu z cestujících se udělalo nevolno – dostal diabetický záchvat. Kdopak si myslíte, že
to byl? No přeci „náš známý diabetik“. A měl to s celou parádou – sanitka
dorazila. Takže si osvědčilo staré české přísloví, „ Kdo si počká, ten se
dočká“.
Martina Lexová
ZMĚNA NÁZORU O KLIDU
V předešlém čísle tohoto časopisu jsem psal o působení prostředí a barev
na lidskou mysl a tak, dle mého názoru, působí filiálky PONT klidným dojmem.
A ejhle! Ještě snad ani nezaschla barva výtisku a já změnil názor na klid
PONTů. To když den po převzetí časopisů z tiskárny, navštívil nečekaně naši filiálku na Hlavním nádraží pan ředitel Marek Cagášek. A to jste měli vidět, po klidu
ani stopy!
V tu chvíli jsem zanechal snění o větší židli a vrhnul se na zadávání příjemky
do počítače. Zvládnul jsem to během chvilky, a co více, povedlo se mi tam také
zadat i zboží, které bylo v dodávce zcela nové a které ještě nebylo centrálou
zavedené do databáze systému. Jak se mi to povedlo nevím. Dodnes nad tím
inženýři z Globalu přemýšlí (firma spravující PC systém).
Pod dohledem ředitele jde „vše“.
Prodavač, zaučující se na vedoucího směny, jakmile zaslechl pozdravení
pana ředitele, odhodil cigaretu kamsi a kafe, na kterém si do té doby tak pochutnával, vylil do kýble a šel tím umýt jogurt rozšlapaný na prodejně. Pravda, hadr
chvilku bezúspěšně hledal, ale i šála kolegyně jogurt pěkně setřela.
Prodavačka obsluhující rozpékané pečivo firem Fornetti a Frozen, která nám
v elektrické troubě určené pouze k těmto účelům, pekla k obědu vepřové kolena, v mžiku vypnula troubu, aby zhasla uvnitř žárovka a nemuseli jsme se dělit.
Začala se tedy věnovat přípravě pečiva. Né, že by kolena v době návštěvy,
tj. v 9 hodin, vyměnila v troubě za pečivo, ale aspoň buchty a koláče vyndala
z mrazáku, aby polotovar povolil a mohl se péci.
Vše jsme dělali s naprostou samozřejmostí, takže nebylo – myslím – nic
poznat. Dokonce, když pobledlý pan ředitel (čekala ho návštěva zubaře) při
odchodu procházel kolem pokladny, zaslechl jsem paní pokladní, jak zákazníkovi děkuje.
Ale cosi tušíce, jsme do konce směny už klid prostředí neužili – a oprávněně.
O týden později jsme při pohledu na výplatní pásku pobledli my.
Příběh není napsán podle skutečné události, pouze jména osob a firem jsou
pravá.
Vlastislav Kalina
PONT
4.4.2007
7:40
Str. 13
PROMIŇTE, PANE JIRÁSKU
UZDRAVENÍ
Četba této knihy by byla zklamáním pro každého, kdo by od ní očekával
snadný návod k umění milovat. Jejím cílem je naopak ukázat, že láska není
stav, kterého může snadno dosáhnout každý, bez ohledu na to, jak je pro
lásku zralý. Chce čtenáře přesvědčit, že všechno jeho úsilí
o lásku nutně selže, nepokusí-li se co nejaktivněji rozvinout celou svou osobnost, aby dosáhl tvůrčí orientace; že najít uspokojení v individuální lásce je
nemožné bez schopnosti milovat svého bližního, bez skutečné pokory,
odvahy, víry a kázně. V takovém kulturním prostředí, kde jsou tyto vlastnosti vzácné, je nutně vzácné i dosažení schopnosti milovat. Ostatně ať si každý
položí otázku, kolik skutečně milujících osob poznal.
Závidět se dá téměř všechno. Každý jistě někdy někomu něco záviděl.
V dětství třeba nové kolo kamarádovi, v dospívání lásku, pak někomu
úspěch, peníze, kariéru a bůhví co ještě. Závist nepatří mezi ty opěvované
vlastnosti a každý ji odsuzuje. Závist nás užírá kousek po kousku, je jako
mor, zákeřná nemoc, nedá ti spát a nutí jazyk k pomluvám…. Ale zas na druhou stranu je závist i mocná čarodějka, která v nás dovede vykouzlit takovou sílu a společně s vírou vyburcovat k činnosti.
Uvedl jsem část předmluvy ke knize Ericha Fromma Umění milovat. Už
z předmluvy je myslím patrná zajímavost a přínos knihy, která, ač ji napsal
žák Zikmunda Freuda, je velmi čtivá a je v ní minimum cizích slov, jejíchž hledáním ve slovníku unikají souvislosti a která jsou přesto v dnešní době, leckdy i s pocitem důležitosti, hojně užívána, přestože
by mohla být užita slova českého významu. Při
četbě knihy Umění milovat objevíte jistě spoustu
nových pohledů na lásku a pravdu s ní spojenou, ve
které může být i zklamání.
Knihu mi doporučil bývalý spolužák ze základní
školy, promovaný biolog pracující ve výzkumu, který
doporučení končil slovy: „ To by měli dávat číst
žákům ve škole jako povinnou četbu místo Jiráska.“
I já jsem v poslední době záviděla a jak! Závist mě celou pohltila! Upoutaná na nemocničním lůžku, když jsem se nemohla bolestí hýbat, jsem svým
spolupacientkám záviděla úplně přirozenou schopnost pohybu. To že si sami
dokážou dojít na toaletu, můžou si na sebe v koupelně pustit proud vody a
omýt si tělo, najíst se u stolu a vychutnat každé sousto….To jsem jim všem
záviděla a závist mě sžírala. Večer jsem nemohla spát a čekala na spánek
ostatních, abych si na míse dokázala ulevit. Závist mě však vyburcovala ke
snaze dokázat opět to co ony a víra v to, že to dokážu, mě pomohla. Cvičila jsem každý den se sestrou i sama, učila jsem se sedět a chodit
o berlích a závist se pomalu dala na ústup. Zmizela úplně, když jsem si sama
poprvé došla na WC, když jsem se dokázala sama najíst u stolu
a umýt….Při opouštění nemocničního pokoje jsem viděla v očích nových
pacientek, které se nemohly pohybovat, jak se jim tam zrcadlí
závist s lítostí. Věřím, že i ony si začnou věřit a závist přemohou.
Až na vás závist sedne, bojujte s ní a hlavně věřte.
I láska vám pomůže závisti se zbavit
OR
Vlastislav Kalina
WANASTOWI VJECI - TY NEJLEPŠÍ VĚCI
ZAMYŠLENÍ NAD ZÁVISTÍ
Příznivci hudebního žánru pop-rock a populárních Wanastowech si přijdou
na své při poslechu alba plného energie, hitů a emocí. ač toto album není žhavou novinkou, neboť je na trhu k dostání od roku 2005, jak již název CD napovídá, potěší uceleným výběrem největších a nejznámějších hitů, co vznikly na
české hudební scéně na přelomu 90. let od této kapely.
Když jsem o nějakou tu stránku vpředu psal, že panu Javorkovi a panu Kubíčkovi upřímně závidíme výhru v podobě zájezdu za
deset tisíc korun, myslel jsem to upřímně, opravdu upřímně?
Neměl jsem jenom napsat, závidíme? A je co závidět,
táži se, když…..
Většina z vás si při poslechu tohoto alba, trvajícího téměř 75 minut, zanotuje nějakou tu písničku, nebo si bude podupávat do taktu a věřím, že rozvlní
i nejedno tělo, o což se postarají písně jako jsou: Tak mi to teda nandey,
Nahá, Andělé, Kouzlo, Otevři oči, Neděkujem – Vypadněte a jiné.
….. již patnáct minut po obdržení výhry volal pan Kubíček
manželce s tím, že se chtěl podělit o radost z výhry a zároveň jí
oznámil, že se tedy zdrží déle než plánoval. Slova manželky po přijetí zprávy zněla: „Přijeď domů kdy chceš!…..O tom si promluvíme
doma!“. Po kolegově opakovaném ujištění o výhře opět reagovala
tak, jak si nepředstavoval a hovor ukončila.
Olina
SONDA DO VAŠÍ MYSLI
Zde vám předkládáme příspěvky čtenářů, kteří s tužkou v ruce dali nahlédnout
do své mysli a vytvořili díla na slova závist a víra.
Doma po předložení výherního kupónu manželka uvěřila a okamžitě sečetla náklady na dovolenou v Egyptě. Tato částka se
zatím vyšplhala na pěkných třicet tisíc korun. Odečteme-li cenu
výhry, pan Kubíček k uspokojení své ženy musí ještě doplatit dvacet tisíc korun.
A tak se táži, je opravdu co závidět, když pan Kubíček rád jezdí
na Sázavu a sám!
Vlastislav Kalina
Do dalšího díla jsou k zamyšlení a zpracování tato slova: TOUHA – která nás
sužuje, ale i podle západní kultury myšlení žene vpřed, ÚSMĚV – kterým jsme
obdar váváni a kterým obdarováváme.
PONT
13
DOPORUČUJEME, PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT_final.qxd
ZÁBAVA, SOUTĚŽE
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
7:40
Str. 14
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
foto 1
Když jsme v předešlém čísle časopisu vyhlásili soutěž o nejhezčí fotografii, a když jsme napsali, že
redakční rada vybere nejhezčí fotografii, kterou ocení,
netušili jsme jaký nelehký úkol nás čeká.
Z několika došlých fotografií jsme vybrali pět, které
se nám nejvíce líbili a které splňovaly i podmínku soutěže, že soutěžící musí být objektem fotografie – až
jsem jsme se shodli.
Potom přišlo na vybrání té nejhezčí – a v tom byl
zádrhel. Všech pět fotografií si totiž zasloužilo prvé
místo, protože každá z nich má své kouzlo a tak je
těžké dát jedné jednohlasně hlas. Takže „hlasování“
probíhalo takto: pan Cagášek nám dal jasně najevo,
kdo má ve firmě hlavní slovo, pan Holinka nám zase
předvedl, kdo má ve firmě nejsytější hlas a já jsem svůj
názor prosazoval mlácením pěstí do stolu, co to šlo. Po
pěti minutové mele, jsme se přece jen shodli – nejhezčí fotografii tohoto i dalších čísel vyberete vy, zaměstnanci PONTu.
foto 2
A jak můžete hlasovat? Zašlete svůj typ elektronickou poštou na [email protected], nebo ho sdělte
vedoucím prodejen, kteří nám váš hlas nebo i celkový
počet hlasů za prodejnu zašlou firemním mailem do
30.dubna 2007.
foto 3
Bez vědomí soutěžících, ale dle našeho svědomí –
snad to nikomu neublíží – jsme fotografie doplnili
textem.
Fotky, které nebudou zvoleny v dalším čísle, postupují do dalších vyhlašování.
foto 4
I autor této fotografie by se mohl zúčastnit soutěže,
jelikož soutěžící je objektem fotografie – nemáme
důvod tomu nevěřit – ale jak nám to chce dokázat?
Poznali by jste vy, že stín patří ženě? Podle čeho ji
máme poznat nám neukázala a ani na stínu nejsou
patrné ženské rysy, takže ji do soutěže nezařazujeme,
přestože jí stále věříme.
Vlastislav Kalina
foto 5
14
PONT
4.4.2007
7:40
Str. 15
ZÁBAVA, SOUTĚŽE
casopis_PONT_final.qxd
Nerozlišujeme, jaký kdo má názor, styl,
nebo čepici, obsloužíme každého, kdo je platící.
Muž a žena, kteří se nikdy předtím neviděli, se
setkají v jednom kupé lůžkového vozu. Po prvotních rozpacích se dohodnou, že žena bude spát
na horním lůžku, muž na tom spodním. Uprostřed
noci se žena vzbudí a vzbudí i muže:
“Prosím vás, promiňte, že otravuji. Mohl byste
jít požádat průvodčího,jestli by neměl nějakou
deku navíc? Je mi zima.”
Muž povídá s leskem v očích: “Mám lepší
nápad. Co si zahrát na to, že jsme manželé...”
“Žena se usměje: “No, vlastně proč ne.”
A muž: “Dobře, tak neotravuj a jdi se
zeptat sama ...”
PONT
15
casopis_PONT_final.qxd
4.4.2007
inzerat_200x230 001.ai
7:40
21.3.2007
Str. 16
11:43:07
JEDINEČNÉ SPOJENÍ
Coca-Cola chuti
a kávového extraktu
nízkokalorický nápoj
www.coca-colablak.cz
Informační občasník, ročník 2007
Vydavatel: JPServis, a.s., Chodovská 3, 141 00 Praha 4, www.ponty.cz
Redakce: Vlastislav Kalina, Marek Cagášek, Marek Holinka, Foto: archiv
Tisk: Tiskap s.r.o., Na Louži 2a, 101 00 Praha 10

Podobné dokumenty

NOVINKY PONTU____str. 9 NOVÉ PRODEJNY

NOVINKY PONTU____str. 9 NOVÉ PRODEJNY charakter území výrazně mění a oblast Kroměřížska již patří spíše k níže položeným úrodným zemědělským oblastem. Tento kraj dodnes není napojen na dálniční síť. Do budoucna se však připravuje dosta...

Více