Bavorsko 2013

Komentáře

Transkript

Bavorsko 2013
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x ubytování, 1x snídani, služby průvodce, pojištění CK
proti úpadku.
Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění 100 Kč, děti do 12 let 80 Kč a vstupné.
Příplatek: 1x večeře 350 Kč.
TRASA:
Kostelec n.O. – Vamberk – Ústí n.O. – Česká Třebová – Litomyšl – Vysoké
Mýto – Chrudim/Holice – Pardubice – Hradec Králové – Praha.
PROGRAM:
1.den: odjezd ve večerních hodinách dle nástupních míst.
2.den: ráno zastávka u barokního kláštera v Ettalu, dále zámek Linderhof
(cca 9 €) – oblíbené sídlo Ludvíka II. Bavorského s umělou jeskyní a jezírkem
obklopené nádhernými zahradami s vodopádem a vodotryskem, středověké
město Schwangau se dvěma proslulými zámky: Hohenschwangau – místo,
kde Ludvík vyrůstal a jeho „zámek pro víly a lesní skřítky“ –
Neuschwanstein (cca 12 €) vybudovaný v úchvatné poloze nad strží
Pöllathschlucht s mostem Marienbrücke. Přejezd na ubytování.
3.den: po snídani odjezd do Garmisch – Partenkirchenu – dějiště
olympijských her pod nejvyšší horou Německa – Zugspitze (2966 m),
projdeme soutěskou Partnachklamm (cca 3 €). Kolem jezer Kochelsee a
Walchensee pokračujeme do lázeňského městečka Bad Tölz. Přejezd k
největšímu bavorskému jezeru Chiemsee, lodí na ostrov (cca 8 €)
k největšímu zámku Ludvíka II. Herrennchiemsee, který je nazýván
bavorským Versailles (cca 8 €). Odjezd v podvečer.
4.den: návrat do ČR v časných ranních hodinách.
Program je orientační, může být aktuálně upraven průvodcem.
CK Kalousek s.r.o.