Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.

Komentáře

Transkript

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.
1020
obsah
Obsah
laudatio | laudation
Orientační běh od intervence k prevenci. Prof. MUDr. Michael Aschermann slaví
významné životní jubileum | Orienteering from intervention to prevention.
Prof. Michael Aschermann celebrates life jubilee | A. Linhart
Životní jubileum prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC |
Prof. Michael Aschermann, MD, DSc, FESC, FACC, life jubilee | P. Widimský
1019
obsah | content
Obsah
1020
70. narozeniny prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC |
The 70th birthday of Prof. Michael Aschermann, MD, DSc, FESC, FACC
Antikoagulační léčba v sekundární prevenci koronárních příhod |
Anticoagulant therapy in secondary prevention of coronary events | J. Bultas
Anémie a nedostatek železa v interní praxi. Od gastroenterologie ke kardiologii
a ještě dál | Anaemia and iron deficiency in clinical practice: from cardiology
to gastroenterology and beyond | R. Češka
Embolizační ischemické cévní mozkové příhody | Embolic ischemic strokes | M. Hutyra, D. Šaňák
Minulost a současnost problematiky plicní cirkulace ve Všeobecné fakultní nemocnici
v Praze | Past and present issues of the pulmonary circulation in the General University
Hospital in Praguen | P. Jansa, D. Ambrož, J. Lindner
Katetrizační ablace fokálně spouštěné fibrilace komor u pacientů se strukturálním
postižením srdce | Catheter ablation of focus triggering ventricular fibrillation in patients
with structural heart disease | J. Kautzner, P. Peichl
Současné postavení intravaskulární ultrasonografie v intervenční kardiologii |
Current status of intravascular ultrasound in interventional cardiology | T. Kovárník
Obezita a srdce | Obesity and heart | Š. Svačina
Karotický stenting – vývoj, trendy a inovace | Carotid artery stenting – history, trends
and innovations | M. Špaček, J. Veselka
Mají natriuretické peptidy novou šanci v léčbě srdečního selhání? | Do natriuretic peptides
have a new chance in treatment of heart failure? | L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec
Renální denervace u pacientů s rezistentní hypertenzí: je možné ji ještě resuscitovat? |
Renal denervation in patients with resistant hypertension: is it still possible to resuscitate? |
M. Táborský, M. Schejbalová
Moderní léčba akutních iktů: příklad multidisciplinární spolupráce |
Modern treatment of acute ischemic stroke | P. Widimský, B. Kožnar, I. Štětkářová
Katetrizační metoda léčby chronické mitrální regurgitace pomocí mitrální svorky
(MitraClip) | Percutaneous approach for treating mitral regurgitation with mitral clip
(MitraClip) | M. Želízko, V. Pořízka, R. Kočková
1017
1023
1033
1040
1051
1055
1062
1068
1072
1076
1081
1086
1090
přehledné referáty
IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (studie IMPROVE-IT) |
EIMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (studie IMPROVE-IT) |
J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec 1095
Pomůže nám nový SGLT2 inhibitor empagliflozin snížit riziko hypoglykemie? | Will the new
SGLT2 inhibitor empagliflozin help us reduce the risk of hypoglycemia?t | T. Pelikánová
1102

Podobné dokumenty

MR - informovaný souhlas

MR - informovaný souhlas Záznam o informovaném souhlasu pacienta - Nitrožilní podání kontrastní látky během vyšetření Magnetickou rezonancí Vyšetření nelze provést (tzv.absolutní kontraindikace), má-li pacient kardiostimul...

Více

ACTA MEDICINAE 2/2016 | Diabetologie / Kardiologie | Kompletní

ACTA MEDICINAE 2/2016 | Diabetologie / Kardiologie | Kompletní 2 UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2...

Více

Program IX. jarní interaktivní konference

Program IX. jarní interaktivní konference Familiární nádorové a paraneoplastické syndromy Otakar Ach-Hübner Externí kontrola kvality - je to opravdu způsob kontroly? Bohumil Skála Vyhodnocení zvacích dopisů - onkologická prevence Bohumil S...

Více

Metodický list pro vyšetřování pacientů s kovovými

Metodický list pro vyšetřování pacientů s kovovými rizikem:  Surgiclip  (United  States  Surgical),  EndoFit  endoluminal  stentgraft  (C)  (Endomed),  EndoFit  endoluminal  stentgraft  (E)  (Endomed) a PORT­A­CATH Needle (Deltec). Např. všech 12 t...

Více