84 kB - Rasel

Komentáře

Transkript

84 kB - Rasel
CYA
PVC izolované jednožilové vodiče pro vnitřní vedení
PVC insulated single core cables for indoor wiring
DRAKA
Konstrukce
Construction
1.Měděný vodič lanovaný (třída 5)
2.PVC izolace se speciální povrchovou úpravou
1.Stranded copper conductor (class 5)
2.PVC insulation compound with special properties
Technická specifikace
Technical specification
Jmenovité napětí:300/500 V pro 0,5; 0,75; 1
450/750 V pro 1,5–240
Rated voltage:300/500 V for 0.5; 0.75; 1
450/750 V for 1.5–240
Zkušební napětí:
Test voltage:
2 kV pro 0,5; 0,75; 1
2,5 kV pro 1,5–240
2 kV for 0,5; 0,75; 1
2.5 kV for 1.5–240 Dovolená provozní
teplota:min. –40 °C max. +70 °C
Perm. operating
temperature:min. –40 °C max. +70 °C
Minimální teplota:
–p
ři montáži
a manipulaci: – při skladování:
+4 °C
–40 °C
Min. perm. temp.
– with installation
and handling: – storage:
+4 °C
–40 °C
Maximální teplota
při skladování: +40 °C
Max. perm.
storage temp.:
+40 °C
Použití:V suchém prostředí pro pevné
uložení v potrubí a pod omítkou,
pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.
Oproti H07V-K snazší instalace
(až 2x nižší zatahovací síla),
lepší izolační vlastnosti a delší
životnost.
Barva izolace:černá, bílá, šedá, hnědá, modrá,
zelenožlutá, rudá; a jiné dle
dohody
Vyrobeno dle:
PN–DK 12.08
Standardní balení:kruhy po 100 a 200 m v kartonové krabici, cívky
Poznámka:Odolnost vůči šíření plamene
dle ČSN EN 60332-1 (IEC 60332-1).
Use: In dry rooms, for fixed installation in conduits and under
plaster, for appliance wiring and
distribution stations.
Compared to H07V-K easier
installation (up to 2 times lower
drawing force), better insulating
properties and longer life-time.
Colour of insulation:black, white, grey, brown, blue,
green/yellow, red; others acc. to
the agreement
Manufactured
according to: PN–DK 12.08
Standard packing: coils 100 and 200 m in carton
boxes, reels
Note:Flame retardant according
to ČSN EN 60332-1 (IEC 60332-1).
Technické údaje | Technical data
jmenovitý
průřez
–––
nominal
cross-section
maximální
činný odpor
–––
max. conductor
resistance
proudová
zatížitelnost
–––
current carrying
capacity
maximální
průměr vodiče
–––
maximum
cable diameter
informativní
hmotnost kabelu
–––
informative
weight of cable
mm2
Ω/km
A
mm
kg/km
52,000
5
2,0
7
0,5
39,000
8
2,4
10
0,75
26,000
11
2,6
12
19,500
14
2,7
16
1,5
13,300
21
3,3
22
2,5
7,980
28
3,9
35
4
4,950
38
4,4
47
CYA 300/500 V
0,35
1
CYA 450/750 V
6
3,300
49
4,9
70
10
1,910
72
6,0
108
16
1,210
100
7,3
160
25
0,780
140
9,1
265
35
0,554
175
10,2
357
50
0,386
218
12,0
499
70
0,272
266
13,6
694
95
0,206
330
15,9
922
120
0,161
384
17,8
1 168
150
0,129
420
22,5
1 380
185
0,106
462
24,9
1 700
240
0,0801
548
28,4
2 200
Číselné údaje jsou pouze informativní, technické změny vyhrazeny. | Numerical data are only informative, subject to technical changes.
DRAKA Kabely, s.r.o.
Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Czech Republic
tel.: +420-566 501 511, fax: +420-566 521 362, e-mail: [email protected]
www.draka.cz
strana 56/57

Podobné dokumenty

Mikrovlnné spoje řady BT

Mikrovlnné spoje řady BT Polarizace zařízení je určena natočením jednotky. Spoje BTH a BT10 využívají lineární polarizaci a proto musí být obě strany spoje nainstalovány ve stejné polarizaci. Spoje BT17 6dBm a BT 10dBm pou...

Více

H03VV-F

H03VV-F Standardní balení: kruhy 100 m, kartonové krabice, cívky Poznámka: Odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 (IEC 60332-1).

Více

eMC line 1 kV (ifsi)

eMC line 1 kV (ifsi) have aluminium tape with drain wire. Cross-sections ≥4 mm2 have copperfoil with overlap and concentric screen of copper wires 5. Outer sheath: halogen-free polymer

Více

UC400 S27 Cat.6 U/FTP

UC400 S27 Cat.6 U/FTP --attenuation nom.

Více

Ceník 12

Ceník 12 ARIA 75 W skříň 700x500x270 s ARIA 86 G skříň 800x600x300 ARIA 86 krycí deska 112 modulů ARIA 86 krycí deska plná ARIA 86 krycí deska plná ARIA 86 mont.deska PERTINAX ARIA 86 montážní plech ARIA 86...

Více

Soubor_Katalog kompletní

Soubor_Katalog kompletní Vám představujeme výrobní sortiment kabelů a vodičů z vlastní produkce. Samozřejmostí je certifikace systému řízení jakosti podle norem DIN EN ISO 9001 a ISO TS 16 949 a dodržování požadavků enviro...

Více