Curriculum vitae 2007

Komentáře

Transkript

Curriculum vitae 2007
Zdeněk Divoký - lesní roh
Narozen ve Zlíně v roce 1954. Jeho prvními učiteli byli Olga Bělovská - klavír
a František Gargulák - lesní roh ve Zlíně. Od roku 1969 studoval na konzervatoři v Brně
pod vedením profesora Františka Šolce a u stejného pedagoga pokračoval na JAMU
v letech 1975 - 80.
Od r. 1973 byl členem orchestru Státní filharmonie Brno, kde působil 1975 - 79 jako
sólohornista. Od roku 1979 dosud je členem skupiny lesních rohů v České filharmonii.
Během studií se zúčastnil řady domácích i zahraničních soutěží. Je lauerátem národních
soutěží ministerstva kultury 1973, 74, 76 a mezinárodních - Markneukirchen 1974, 1976
/2. a 3.cena/, soutěže Pražského jara 1974, 1978 /3. a 1.cena/, ARD Mnichov 1978 /3.cena/.
Působil v řadě komorních souborů – ještě v Brně to bylo trio Tres Moravi a Foerstrovo
dechové kvinteto, později v Praze Pražské žesťové trio a Pražské trio lesních rohů, Česká
dechová harmonie a Okteto českých filharmoniků v čele s Bohuslavem Matouškem.
V minulosti spolupracoval na několika sólových projektech zejména s bratry Zdeňkem
a Bedřichem Tylšarovými a při sólových recitálech s klavíristkou Jarmilou Panochovou.
V oblasti komorní hudby potom se soubory Collegium Musicum Pragense, Collegium
Tripartitum, Stamicovo a Panochovo kvarteto, Sexteto lesních rohů České filharmonie, ad.
V různých komorních sestavách i jako sólista natočil řadu LP a CD, rozhlasových
a televizních snímků /viz přiložený seznam nahrávek/
Výraznou pozornost věnoval vedle klasického repertoáru také současným skladbám pro
lesní roh, které většinou uvedl v premiéře: Klement Slavický, Jiří Pauer, Jindřich Feld,
Alexej Fried, Bohuslav Řehoř, Gustav Křivinka, Arnošt Parsch, František Emmert,
Vojtěch Mojžíš, František Domažlický, Ctirad Kohoutek, Jiří Matys,Oldřich Flosman,
Jan Vídeňský, Peter Visser, Iris Szeghi, ad.
Jako sólista vystupoval v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Anglii, Španělsku, Itálii,
Holandsku, Japonsku a Kanadě.
V r. 1991 založil se svými kolegy Jindřichem Petrášem a Jiřím Havlíkem agenturu
Horn Music Agency Prague, která pořádá každoročně mezinárodní kursy HORNCLASS
v Novém Strašecí. V minulosti pedagogicky rovněž působil na kurzech v Holandsku /Den
Haag, Groningen/, Švýcarsku /Winterthur/, Německu /Weil der Stadt/, v Itálii /Orvieto/
a v Japonsku /Shizuoka/.
Přibližně od roku 1995 se začal výrazněji zajímat o interpretaci na bezventilový, přirozený
lesní roh, zejména u skladeb raného klasicizmu, kterými pravidelně obohacuje svoje koncertní
vystoupení.
V letech 2002 – 05 absolvoval na pražské HAMU pod vedením prof. Zdeňka Tylšara a prof.
Jaromíra Havlíka tříleté doktorandské studium se zaměřením na interpretaci na přirozený
lesní roh, které zakončil samostatným recitálem a disertační prací s názvem „Lesní roh
v Čechách 1680 – 1830“. Disertační práci obhájil v září 2006.
Od roku 1998 dosud také vyučuje lesní roh na pražské konzervatoři.
Byl členem poroty mezinárodních soutěží - Pražské jaro 1992, Leeuwarden 1995.
Publikoval také články s odbornou tématikou v časopisech The Horn Call, British Horn
Magazine, Hudební Rozhledy, Harmonie a v roce 1995 vydal v Edici Metronome instruktivní
literaturu pro lesní roh s názvem „Nátisková cvičení pro lesní roh – 1. a 2.díl“.
Zdeněk Divoký - Horn
Born 1954 in Zlin /Czech Republic/, studied horn at the Conservatoire
and Janáček Academy of Art in Brno, in the class of František Šolc.
He got the titles of laureate in the international competitions in
Markneukirchen /1974, 1976/, Prague Spring /1974, 1978/ and ARD München
/1978/. His professional career began in the horn section of the Brno
Philharmonic Orchestra as a principal Horn /1973 - 79/.
He joined Czech Philharmonic Orchestra in Prague in 1979.
Beside his orchestra duties he has established as a soloist and as member of
chamber ensembles, formerly Foerster Wind Quintet, trio Tres Moravi, later
Prague Brass Trio and Horn Trio, Czech Wind Harmony and Czech
Philharmonic Octet.
He also turns his attention to the Czech contemporary music - solo and
chamber music compositions by K. Slavický, J. Pauer, J. Feld, A. Fried,
B. Řehoř, G. Křivinka, A. Parsch, F. Emmert, V. Mojžíš, F. Domažlický.
In 1997 he recorded CD “Horn Concertos by Antonio Rosetti” with Czech
Chamber Orchestra and conductor Ondřej Kukal.
As soloist he played in Germany, Austria, Spain, Italy, Switzerland, England,
Holland, Canada and Japan.
Solo and Chamber music recordings for Supraphon, Opus, Hänssler,
Pony Canyon and Naxos.
Since 1992 with colleagues Jindřich Petráš and Jiří Havlík organizes Czech
Masterclass Courses „HornClass“ in Nove Straseci.
Today he combines his present position in the Czech Philharmonic Orchestra
with a teaching post at the Music Academy Prague and at the Prague
Conservatoire. In 2005 he graduated on Music Academy Prague Ph.D. degree
with thesis „The Horn in Bohemia 1680 – 1830“. He specializes himself for
playing on historic natural Horn.
ZDENĚK DIVOKÝ - AUFNAHME - Recordings LP, CD, Radio 1974 - 1998
__________________________________________________________________
1974 Radio Brno :
1977
1978
1979
1982
1982
1983
1984
1984
1985
1986
1987
1987
1988
1988
1990
Robert Schumann - Adagio und Allegro op.70
Jan Těšík, Klavier
Radio Brno : Paul Dukas - Villanelle für Horn und Orchester
Orchester Radio Brno, dir. Jiří Hudec
Supraphon Praha : Jos. Boh. Foerster - Bläserquintett op.95
No.11112540 G
Foerster Bläserquintett Brno
Panton Praha :
W.A.Mozart - Sinfonia Concertante KV 297b
No.81100151
J.Adamus,Oboe - F.Bláha,Klarinette
S.Čech - Fagott,Dvořák Kammer Orch.
dir. J.Bělohlávek
Supraphon :
Hanisch - Petit Konzert in Es für drei Hörner und Orchester
No.103379-1
Z.Tylšar,B.Tylšar, Radio-Sinfonie Orch.Praha
dir.V.Válek
Radio Ostrava : J. V. Stich - Punto Horn Trios
Z. Tylšar, B. Tylšar
Opus Bratislava : L.Mozart - Sinfonia da Caccia in G für vier Hörner
No.91101473
und Orchester . Z.Tylšar,R.Beránek,B.Tylšar
Slovak Kammer Orch., dir.B.Warchal
Supraphon :
R.Schumann - Konzertstück op. 86 für vier Hörner
No.11103906
Z.Tylšar,S.Suchánek,B.Tylšar
Czech Philharmonic Orchestra,dir.V.Neuman
Opus :
P.Hindemith - Sonata für vier Hörner
Z.Tylšar, B.Tylšar,J.Havlík
Radio Č. Budějovice : J. Mysliveček - Aria in Dis
J. Jonášová - soprán, Jihočeská komorní filharmonie
Supraphon :
V.V.Mašek - Serenata in Dis, Collegium Musicum Pragense
No.110097-1
Supraphon :
L.F.Dauprat - Grand Sextuor
No. 110947-1 J.F.Gallay - Hornquartett
G.Rossini - Hornquartett
Czech Philharmonic Horn Section
Naxos :
G.Ph.Telemann - Konzert in D für drei Hörner und Orch.
8 550393
L.Mozart Sinfonia da Caccia in G
Z.Tylšar,B.Tylšar, J.Petráš
Capella Istropolitana, dir.F.Vajnar
Supraphon :
F.D. Weber Drei Sextetts für Hörner
No.110348-1
Czech Philharmonic Horn Section
Supraphon :
Ant.Rejcha –
24 Horn Trios op.82
No.11146-2
Z.Tylšar,B.Tylšar
Radio Plzeń :
B.Řehoř - Konzert für zwei Hörner und Orchester
J.Petráš, Pilsen Radio Orch.,dir.P.Škvor /Premiere/
1991 BVA Praha :
1991 Radio Praha :
Hanisch - Petit Konzert für drei Hörner in Es und Orchester
J.Petráš,J.Havlík,Suk Kammer Orchester
K.Slavický - Musica per corno solo /Premiere/
1992 Radio Praha :
1993
1994
1996
1996
1997
J.V.Stich-Punto Horn Trios
V.V.Mašek - Horn Quartetts
J.Petráš,J.Havlík, P.Hernych
Radio Praha : B.Řehoř - Svítáníčka für Brass Trio /Premiere/
J. Burghauser - Alejí časů für Brass Trio /Premiere/
F. Domažlický - Trio minimo für Brass Trio /Premiere/
Canyon Classic : The Old Brass Music, The Czech Brass Ensemble, M. Kejmar
Canyon Classic : The Old Czech Music for 6 horns
Z. Tylšar, B. Tylšar, R. Beránek, J. Petráš, J. Havlík
Canyon Classic : The Old French Music for 6 horns
Z.Tylšar, R. Baborák, J.Petráš, B.Tylšar, J. Havlík
Czech Philharmonic Horn Section
Rosa Classic : Antonio Rosetti - Rössler : 4 HORN CONCERTOS
Czech Chamber Orchestra, Ondřej Kukal
1998 Radio Praha :
Andrew Downes : Sonata for 8 horns
R. Baborák, S. Suchánek, T. Secký, J. Kolář, J. Vobořil, J. Petráš,
J. Havlík.

Podobné dokumenty