Návod k použití systému

Komentáře

Transkript

Návod k použití systému
Návod k použití systému
Výrobky, služby a ovládání pro integrovanou klimatizaci
a řešení procesu chlazení pro komerční a průmyslový trh
PROD-PRC014-CS
VLASTNOSTI PRODUKTU
Systém pouze chlazení
Tepelné čerpadlo (neboli reverzní chladicí i topný systém)
Systém pro zpětné získávání tepla
Systém volného chlazení
Pouze chlazení a elektrický ohřívač
Pouze chlazení a plynový hořák
Chladivo R134a
Chladivo R407C
Certifikát Eurovent
KOMUNIKACE
Kompatibilita s Tracer Summit™
Vyhovuje normě BACnet™
Vyhovuje příslušným profilům LonMark®
Aplikace pro řízení výroby chladu
Aplikace se vzduchotechnickou jednotkou a systémem pro
rozvod vzduchu
Aplikace s nástřešní jednotkou a jednotkami s proměnným
průtokem vzduchu VAV
Vzájemná provozuschopnost a integrace
Řídicí systémy montované ve výrobním závodě
Všude v tomto katalogu „volitelný doplněk“ znamená zařízení montované přímo ve výrobě. „Příslušenství“ znamená zařízení, které se instaluje na místě.
©American Standard Inc. 2006
Fotografie: Getty Images - BananaStock
Aplikace s vodou chlazenými koncovými jednotkami a chladicími
jednotkami se spirálovým kompresorem
Naší starostí je zajistit energeticky účinné
systémy, které jsou šetrné k životnímu
prostředí a jejichž vysoká účinnost bude
zachována po celou dobu životnosti...
Tím jsme schopni zajistit provoz budov a výrobních
prostor na světové úrovni...
Systémy Trane toho umí více, než jen vyrábět
chlazenou vodu nebo ohřívat a chladit vzduch.
Naše systémy zajišťují stabilitu, energetickou účinnost
a také vynikající kvalitu vzduchu v budově.
Tyto výsledky jsou dosahovány díky pozornému
sledování schopnosti spolupráce všech částí systému ještě než dojde k jejich propojení…
Takže ať máme za úkol vytvořit propracované systémy
Integrated Comfort™ pro luxusní hotely… zajištění
vysoké kvality pracovního prostředí… řídicí systémy
pro citlivé procesy podléhající přísným normám…
Společnost Trane má vždy k dispozici
pověřený tým s technickým know-how
a odborností, který vám pomůže
vyřešit technické zajištění vaší budovy
nebo výroby v maximální možné míře...
TRANE PŘINÁŠÍ VAŠEMU PODNIKÁNÍ NOVÉ HODNOTY
1
Společnost American Standard je globálním výrobcem kvalitních značkových produktů ve třech hlavních tržních segmentech.
Klimatizační systémy a služby prodávané pod značkou Trane® a American
Standard® určené pro komerční, úřední a obytné budovy;
Koupelnové a kuchyňské armatury a doplňky prodávané pod značkou American
Standard®, Ideal Standard®, Ceramica Dolomite®, Armitage Shanks®,
Porcher®, Brma®, Sottini®, JADO® a Absolute;
Řídicí systémy vozidel včetně elektronických brzdových systémů a systémů pneumatického pérování prodávaných pod značkou WABCO®, která je spojena
s předními světovými výrobci nákladních aut, autobusů, luxusních a sportovně
užitkových vozů (SUV).
Společnost American Standard je jedním z největších výrobců v každém z těchto
tří tržních segmentů. Zaměstnává přibližně 60 000 zaměstnanců v 50 zemích.
Výrobu zajišťuje 103 výrobních závodů ve 28 zemích.
Trane má vedoucí postavení v dodávkách energeticky účinných systémů HVAC
a náhradních dílů, systémů pro řízení budov a řešení dodávaných na míru tak, aby
splňovaly specifické potřeby našich zákazníků v obchodě, institucích, průmyslu
a výrobě.
Celkový objem tržeb společnosti Trane činí 6 miliard dolarů, zaměstnává více než
26 000 lidí, uskutečňuje prodej a služby po celém světě a výrobní aktivity
probíhají ve 27 podnicích v deseti zemích.
2
PROD-PRC014-CS
GLOBÁLNÍ SPOLEČNOST S MÍSTNÍM ZASTOUPENÍM
Společnost Trane má své kanceláře a servisní střediska na celém světě. V regionu EMAIR (Evropa, Střední východ,
Afrika a Indie) má společnost Trane kolem 130 pracovišť zaměstnávajících zkušené profesionály, která jsou organizována
tak, aby nabízela jednotnou lokální podporu v oblasti technických návrhů, asistence, servisu, dodávky náhradních dílů
a finančního zajištění dodávky.
Společnost Trane nabízí rovněž výhody plynoucí z praktických znalostí místního podnikatelského prostředí, stavebních
zákonů, jazyka a měny.
TRANE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Povinností společnosti Trane je dodávat systémy HVAC dle nejnovějších technologií, které jsou přínosem pro naše
zákazníky, splňují nejvyšší požadavky tohoto odvětví průmyslu a jsou šetrné k životnímu prostředí.
Závazkem společnosti Trane je získávat komplexní poznatky o všem, co ovlivňuje stav naší planety, zodpovědnost za
své činy a zachování vynikající kvality svého technického zázemí, aby byla schopna dále zlepšovat šetrnost svých
výrobků a služeb k životnímu prostředí.
Globální firemní politika ochrany životního prostředí jde dokonce ještě dále, protože společnost Trane aktivně předvídá
regulační opatření a zahrnuje nutnost snížení dopadů na životní prostředí do všech svých projektů.
Zatímco závazky a politika společnosti Trane vůči životnímu prostředí jsou globální, priority zákazníků ohledně ochrany
životního prostředí se mohou na různých místech lišit. Zveme vás proto k návštěvě místního zastoupení společnosti
Trane, abyste zjistili nejnovější informace týkající se vašeho regionu.
Výrobní závody společnosti Trane v Charmes a Golbey byly certifikovány dle norem ISO 14001 v červenci roku 2004.
KVALITA TRANE
Vedena svými závazky poskytovat výrobky a služby nejvyšší kvality, společnost American Standard
a její dceřiné společnosti věnují velkou pozornost kvalitě v každém bodě… od vývoje až po prodej.
Společnost Trane byla první, která ve své oblasti získala certifikát ISO 9001. Bylo to v prosinci 1987 . Výrobní závody
v Charmes, Golbey a Colchesteru byly certifikovány dle certifikátů kvality ISO 9001: 2000.
Kvality produktů je také dosahováno díky postupům řízeným pomocí DFT (technologie zajištění dle potřeby) a Six
Sigma, čímž je společnost Trane schopna pružně reagovat na požadavky zákazníků.
SPOLEČNOST TRANE A NORMY
Trane se účastní certifikačních programů Eurovent, při nichž jsou výkon výrobku a konstrukční údaje validovány
nezávislými laboratořemi. To vám přináší další výhody ve smyslu záruky toho, že provedení zařízení odpovídá příslušným normám a uklidňující vědomí toho, že společnost Trane neustále dbá o splnění všech potřeb svých zákazníků.
BEZPEČNOST VE SPOLEČNOSTI TRANE
Trane je součástí skupiny American Standard, mezi jejíž širší poslání patří vytváření bezpečného a zdravého pracovního
prostředí. Tento úkol je naplňován vytvářením individuálního vlastnictví a zodpovědnosti a zaváděním postupů, které
napomáhají při prevenci zranění a nemocí z povolání.
Naše poslání také zahrnuje bezpečnost našich zákazníků, předcházení problémům a pomoc při řešení otázek bezpečnosti našich zákazníků, abychom všem zajistili bezpečnější budoucnost.
3
PROD-PRC014-CS
TRANE PŘINÁŠÍ
VAŠEMU PODNIKÁNÍ
NOVÉ HODNOTY.
Systémy dodávané společností Trane mohou mít nezávisle na oboru, ve kterém podnikáte, měřitelný dopad. V průběhu času se prokázalo, že
společnost Trane dokáže pozitivně ovlivnit nejen pracovní prostředí, ale i rozhodující faktory, a dokonce vaše výrobní a konstrukční časové rozpisy.
Co děláme.
Společnost Trane vyrábí a zajišťuje správu a servis systémů HVAC nebo řídicích systémů budov a průmyslových výrobních procesů na celém
světě. Naše společnost zaujímá vedoucí postavení jak ve výzkumu a vývoji, tak ve výrobě.
Naše projekty mohou být velké i malé, ale všechny mají jedno společné:
-
spolehlivost
energetická účinnost
ohleduplnost k životnímu prostředí
rentabilita nákladů
- vysoká technologická úroveň
- vybavení na úrovni nejmodernějších poznatků vědy a techniky
- splnění nebo překročení norem na ochranu životního prostředí
- splnění individuálních potřeb klienta pro určitý druh podnikání,
bez ohledu na to zda se jedná o požadavky jednoduché nebo
složité
Vybavení systému je jen špičkou ledovce.
Ať již s vámi spolupracujeme přímo nebo jako partner, můžeme vám nabídnout mnoho různých služeb, například odhad stávajícího zařízení
a dle potřeby doporučit jeho novelizaci nebo zavedení dokonalejších řídicích prvků do vašeho systému.
Jsme schopni vyškolit vaše zaměstnance ve složitých otázkách zařízení pro topení, ventilaci a klimatizaci (HVAC), systémů řízení a také norem
a problémů tohoto odvětví průmyslu.
Můžeme také poskytovat servis a údržbu vašich systémů, asistenci při nouzových stavech, dodávat náhradní díly, aby byl zachován chod
vašeho systému při nejvyšší účinnosti.
Rozhodující faktor.
Máme nejlepší zaměstnance, nejlepší vybavení a poskytujeme ty nejlepší služby v tomto oboru. To vše proto, abychom splnili následující prohlášení: Trane má znalosti a zdroje na to, aby změnil obyčejný systém budovy ve výhodu pro vaše podnikání.
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Společnost Trane má několik desetiletí zkušeností s prací v ubytovacím průmyslu, díky kterým mohou majitelé hotelů
získat stejně vysokou spolehlivost ve všech svých zařízeních, od nejlevnějších motelů po luxusní hotely a lázeňská
střediska s neustále se zvyšující úrovní komfortu.
Zajištění komfortu hostů a úspory energie hrají v tomto odvětví zásadní úlohu.
S inteligentním návrhem řízení budovy a kvalitním zařízením je možné dosáhnout jak vysoké energetické účinnosti, tak
spolehlivého komfortu pro hosty ve všech směrech, včetně komfortu akustického, tepelného, dále řízení vlhkosti vzduchu, absence nepříjemných pachů a přesného řízení všech funkcí.
Zajištění komfortu hostů závisí také na kvalitě vzduchu uvnitř budovy (IAQ), což je již nad rámec běžné údržby domu.
Vyžaduje důmyslné navržení systému, použití správného zařízení, kvalitní systém údržby zařízení HVAC a podporu ve
smyslu školení zaměstnanců, kteří se o zařízení starají.
Trane může pomoci docílit a zachovat nejvyšší kvalitu vzduchu instalováním systémů pro kontrolu vlhkosti vzduchu, zajištěním dostatečné
ventilace filtrovaným a upraveným venkovním vzduchem a vyškolením vašich zaměstnanců, pečujících o chod budovy. To vše zajistí dodržení
nebo dokonce překročení norem IAQ.
Energie představuje druhé nejvyšší provozní náklady v ubytovacím průmyslu. S použitím řešení pro zpětné získávání tepla společnosti Trane
můžete ušetřit energii jak ze vzduchových, tak z vodních systémů, zachycením energie, která by jinak byla ztracena.
4
PROD-PRC014-CS
KANCELÁŘSKÉ BUDOVY
V tomto segmentu trhu panuje velká konkurence. Vlastníci budov mají obtížný úkol nejen přilákat prestižní a žádoucí
nájemce, ale také zajistit jim prvotřídní služby.
Trane nabízí klimatizační jednotky poskytující vynikající komfort, díky němuž je možné přilákat nové nájemce, a majitel
budovy tak získá kvalitou budovy náskok před mnoha dalšími na trhu.
Provedené výzkumy trhu potvrdily, že poskytovaný komfort výrazně ovlivňuje produktivitu práce. Více než polovina
všech nájemců kanceláří si myslí, že v jejich kancelářích je buď „příliš horko“ nebo „příliš chladno“. Většina nájemců,
kteří si stěžovali na nepohodlí po uplynutí nájemní smlouvy již dále smlouvu s majitelem neprodloužili, což samozřejmě nepříznivě ovlivňuje ziskovost budovy.
Kromě poskytování vynikajícího komfortu pomáhají energeticky účinná zařízení společnosti Trane zvýšit úspory elektrické energie, zatímco
software, umožňující automatizaci zařízení a přímo digitálně řízené koncové jednotky, napomáhají zvýšit zisky z používání klimatizovaných
budov i mimo běžnou pracovní dobu.
Díky společnosti Trane zařízení budov pracuje lépe a vytváří tak optimální pracovní prostředí při zachování kontroly nad provozními náklady
kancelářských budov.
PROSTŘEDÍ PRO BIOLOGICKÉ VĚDY
Trane poskytuje řešení pro budovy, které jsou určeny pro výzkum, vývoj, výrobu a skladování výrobků na poli průmyslu, který se věnuje biologickým vědám. Naše ucelené systémy poskytují přísně kontrolované prostředí pro farmaceutický průmysl, genetické projekty, lékařská zařízení a celé spektrum biotechnologických výrobků.
S využitím vynikajících odborných znalostí společnost Trane poskytuje komplexní systémy HVAC a systémy řízení
budov, které vám umožní kontrolovat a řídit podmínky prostředí ve vašich budovách.
Trane vám může poskytnout své znalosti, pomůže vám udržet krok s měnícími se předpisy a přinese vám technologii,
díky které můžete splnit veškeré potřebné podmínky.
Naše úzká spolupráce se specializovanými firmami, které jsou jedny z nejschopnějších na trhu v oblasti návrhu
a konstrukce biologických zařízení, pomáhá zajistit úspěšnost tohoto zásadního procesu. Systémy HVAC a řízení
budov společnosti Trane podstatně přispívají k zajištění kvalitního prostředí - což je jeden z nejzákladnějších faktorů
úspěchu na tomto trhu.
Poskytujeme vzory hodnotící dokumentace, které vašim nebo externím týmům techniků pomohou celý proces zjednodušit. Společně pak provádíme instalaci, zajišťujeme splnění požadavků na provozní charakteristiku a výkon, dodání atestů na všechny systémy, výrobu, funkce
a dokumentaci pro vaše konkrétní prostředí.
Společnost Trane nabízí výrobky a odbornost proto, aby vaše systémy HVAC pracovaly s absolutní spolehlivostí.
MALOOBCHOD
Ta nejlepší prodejní zařízení podporují komfort pro své zákazníky, aby tím zvýšila konkurenceschopnost a tržby. To vše
při zajištění co nejnižších nákladů po celou dobu životnosti zařízení.
Společnost Trane má zkušenosti se zajišťováním potřeb tohoto odvětví od prostých obchodů až po moderní nákupní
komplexy. Společnost Trane nabízí celou škálu nástrojů pro zajištění komfortu v budově, služby a odborné znalosti,
díky kterým jsme schopni optimalizovat zařízení v průběhu jeho životního cyklu. Víme, že řízení teploty, vlhkosti vzduchu a ventilace u obchodů vyžadují jiný přístup než u jiných budov. Díky našim zkušenostem jsme schopni pomoci
s určením oblastí, kde je možné zlepšit využití energie a komfort. Trane může poskytnout své znalosti, aby bylo možné
udržet chod zařízení budov na výkonu, pro který byly navrženy.
Díky našim technikům, starajícím se o řídicí systém a zařízení můžeme pomoci snížit rizika prodejních ztrát vzniklých kvůli poruchám klimatizačního systému. Zařízení společnosti Trane má díky své nejvyšší kvalitě a spolehlivosti na celém světě vynikající pověst.
Trane nabízí ověřené systémy, které vám pomohou při úspěšném zajištění vašeho projektu a tisíce zkušených servisních techniků s vynikajícími odbornými znalostmi, kteří vám budou k dispozici pro zajištění pomoci s jakýmkoliv systémem, který si zvolíte.
Společnost Trane je schopna vám dodat systémy, které budou vyhovovat vašim požadavkům s použitím našeho zařízení ověřeného v různých
oblastech průmyslu a obchodu, poskytujícího komfort s vysokou účinností a digitálních systémů pro řízení budov pro instalace všech velikostí.
5
PROD-PRC014-CS
OBSAH
SYSTÉMY ŘÍZENÍ BUDOV
Oblasti
10
Funkce
18
Aplikace
26
Výrobky a příslušenství
32
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NA CHLAZENOU VODU
Jednotky typu Fan coil
1-12 kW
50
UniTraneTM FCC-FCK-FVC
Fan coily pro kanceláře
2-7 kW
58
Slim Line HFO-HFR
Fan coily pro ubytovací zařízení
1-5 kW
64
Slim Line HFH
Jednotky pro připojení na vzduchotechnické potrubí
4-30 kW
70
FWD
Kazetové jednotky
1-12 kW
76
CWS
Vzduchotechnické jednotky
700-108 000 m3/h
84
CLCE
Vzduchotechnické jednotky
1000-132 000 m3/h
86
CCEA
Vzduchotechnické jednotky
1000-140 000 m3/h
88
CCTA
Vzduchotechnické jednotky
1000-18 000 m3/h
90
CCH
Vzduchotechnické jednotky
1200-86 000 m3/h
92
CCVA
Vzduchotechnické jednotky
1800-120 000 m3/h
94
CCSA
Systémy pracující s proměnným průtokem vzduchu
96
VariTrane™
Lineární a kazetové difuzory
98
kazeta VDLE-VRLE
VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY
VENKOVNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
Axiální ventilátory, spirálový kompresor
19-61 kW
102
CGA / VGA / CXA / CXA
Vzdálený hydraulický modul
110
HDM
Axiální ventilátory, spirálový kompresor, tepelné čerpadlo
50-270 kW
112
AquaStream2™ CGAN / CXAN
Axiální ventilátory, spirálový kompresor, tepelné čerpadlo
285-465 kW
120
AquaStream2™ CGAN / CXAN
Axiální ventilátory, šroubový rotační kompresor
250-650 kW
126
RTAD
Axiální ventilátory, šroubový rotační kompresor
400-1500 kW
136
RTAC
Kompletní chladicí jednotky se spirálovým kompresorem a bezkondenzátorové jednotky
51-153 kW
144
CGWH / CCUH
Kompletní chladicí jednotky se spirálovým kompresorem a bezkondenzátorové jednotky
180-350 kW
150
AquaStream2™ CGWN / CCUN
Kompletní chladicí jednotky se šroubovým rotačním kompresorem a bezkondenzátorové jednotky
200-700 kW
156
RTWB / RTUB
Vzdálený kondenzátor
215-600 kW
164
RTCA
Šroubový rotační kompresor
500-1500 kW
166
RTHD
Turbokompresor
1400-3800 kW
170
CVGF
Jednostupňová absorpční
400-1630 kW
172
ABSC
VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
6
PROD-PRC014-CS
VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
Jednostupňová absorpční
2000-4800 kW
174
Horizon™ ABSD
Dvoustupňová absorpční
1300-6000 kW
176
Horizon™ ABTF
Absorpční s přímým ohřevem
350-3900 kW
178
ABDL
Radiální ventilátory, spirálový kompresor
49-150 kW
180
CGCL
Radiální ventilátory, šroubový rotační kompresor
130-170 kW
184
RTRA
Reverzní
17-62 kW
188
Voyager™ WSD / WSH-WKD / WKH
Pouze chlazení
18-143 kW
196
Voyager™ TSD / TSH-TKD / TKH
S plynovým ohřevem
17-143 kW
204
Voyager™ YSD / YSH-YKD / YKH
Řídicí systém pro nenáročné komerční aplikace
212
Tracker™
Systémy pracující s proměnným průtokem vzduchu
213
VariTrac™ II
Split systém
3-15 kW
218
TTK/TWK + MCD/MWD
Split systém
19-31 kW
220
TTA/TWA + MWD
Kondenzační jednotka
55-218 kW
222
RAUL
Technologické a komfortní aplikace
5-20 kW
228
Jupiter
Vyspělé technické aplikace
22-63 kW
230
Mercury
Frekvenční měniče
0,37-400 kW
234
VarioTrane TR1
238
EvoluTrane
239
Smlouvy Trane Select
240
Chemické analýzy
241
Analýzy vířivého proudu v potrubí
242
Analýzy vibrací
243
Repasované kompresory
244
Vylepšování zařízení
245
Náhradní díly
NÁSTŘEŠNÍ JEDNOTKY
SPLIT SYSTÉMY A KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
JEDNOTKY S PŘESNOU REGULACÍ
FREKVENČNÍ MĚNIČE
SERVISNÍ ŘEŠENÍ
7
PROD-PRC014-CS
SYSTÉMY ŘÍZENÍ BUDOV
8
PROD-PRC014-CS
WWW stránek
Internetový server Tracer Summit TM
Operátorské
rozhraní
LCD dotyková
obrazovka
▲
Řídicí systémy
budov
BCU
Úroveň
automatizace
ZN523
▲
▲
MP581
Úroveň
vybavení
zákazníka
Monitorování
rozvodné desky
Řídicí systémy
jednotek
nainstalovaných
na místě
MP583
Programovatelná MP501/MP503
řídicí jednotka
(PIC)
ZSM
Ovládání
osvětlení
Měření
spotřeby
energie
Ovládání
a monitorování
alarmu
EX2
Kontrola
vybavení
třetí stranou
Monitorování
informací
stavu budovy
▲
RTHD
HFO/HFR
VariTrac TM
▲
Zákazníkův
server
CGAN/CXAN
Systémy řízení budov Trane
Kompletní nabídka BMS: Společnost Trane
vyvinula plný rozsah komunikačních řídicích systémů
a komponent, jež mohou splnit veškeré potřeby zákazníků,
kteří hledají komfortní a výkonné vybavení pro systém řízení
budov. Společnost Trane také zajistila, aby týmy, které tyto
činnosti zabezpečují, byly uzpůsobeny tak, aby zákazník získal
správnou pomoc na správném místě.
Otevřené systémy: Společnost Trane přijala
nejnovější standardy otevřených protokolů a začlenila je do
nabídky BMS jako přirozenou službu. BACnetTM a LonTalk®
jsou součástí BMS panelů firmy Trane. Tyto způsoby integrace
a spolupráce s jinými zařízeními dávají zákazníkům možnost
nezávislosti na značce zvoleného zařízení.
Řídicí systémy montované ve výrobě
Každé zařízení, které opouští výrobní závod, se dodává
s řídicím modulem, který je před odesláním jednotky
k zákazníkovi namontován, zapojen, nakonfigurován
a odzkoušen. Tím je zajištěno, že je lze snadno uvést do
provozu a připravit ke spuštění.
CLCE
Voyager TM
Oblast použití:
Funkce:
Použití:
Výrobek:
Řídicí systémy
zařízení v místě
instalace,
měření,
monitorování
Zařízení HVAC
(topné, ventilační
a klimatizační)
s řídicími systémy
montovanými ve
výrobě
▲
Průmysl
Velké budovy
Středně velké budovy
Malé komerční budovy
Systémy pro úpravu vody
Různé vzduchotechnické systémy
Koncové vodou chlazené systémy
Systémy s kompaktními jednotkami
Řídicí systém koncové vodní jednotky
Jednotky VAV
Vzduchotechnické jednotky (AHU)
Technické údaje
Systémy řízení budov
Komunikační brána
Řada ZN
Řídicí modul vzduchotechnických
jednotek (AHU)
Volně programovatelná řídicí jednotka
Ovladače vstupů/výstupů
Síťové ovladače
Internetový server
Řídicí moduly VAV
Software pro systém BMS
SYSTÉMY ŘÍZENÍ BUDOV
Úroveň
řízení
Začlenění
▲
▲
▲
Spolupráce s dalšími
zařízeními
9
PROD-PRC014-CS
Oblast použití: Průmysl
Technická zařízení budov a řízení
procesů HVAC
Společnost Trane má značné zkušenosti s aplikacemi řízení
průmyslových procesů, od řízení jednoduchého zařízení na
výrobu chladu až po vyspělé technické systémy, jakými jsou
tepelná čerpadla využívající zdroje podzemní vody či
optimalizace kondenzátorů za účelem zvýšení účinnosti
chladicích jednotek.
Spolehlivost: Jednou z nejvyšších priorit konstruktérů
společnosti Trane při navrhování systémů pro průmyslové
použití je zajistit, aby byly spolehlivé. Ve fázi návrhu
a uvádění do provozu se například věnuje pozornost zajištění
nepřetržité činnosti zařízení. Trane navrhuje systémy, které se
v případě výskytu nějakého problému, například
s komunikací, dokáží přepnout do bezpečného nezávislého
provozního režimu a zajišťují chladicí výkon až do zjištění
a odstranění příčiny tohoto problému.
Snadné používání: Kromě vynikající spolehlivosti
mají systémy Trane i další přednost, a tou je snadná
obsluha. Bez ohledu na navržené řešení Trane vždy nabízí
snadno použitelná uživatelská rozhraní. Tato vždy zobrazují
příslušné informace o stavu systému a provozních
podmínkách. Protože všechna zařízení jsou zapojena do sítě,
uživatel má v kterémkoliv okamžiku přístup k mnoha
informacím o systému a o jednotkách, což umožňuje
snadnou diagnostiku a snadné pochopení reakcí systému.
Snadné uvedení do provozu:
Do systému
jsou zabudovány předem sestavené funkce pro správu
chladicí jednotky, aby dobu uvedení do provozu bylo možné
zkrátit na minimum.
Optimalizace:
Společnost Trane se také soustředí na
možnost co největších úspor. Tento cíl je středem zájmu už
od počátku projektu. Studuje se způsob vedení potrubí,
chladicí technologie a velikosti jednotek, aby zákazníci mohli
dostávat ze svého systému podle profilu jeho zatížení ten
nejlepší výkon. Řetězec zapínání a vypínání zařízení pro
správu chladicí jednotky je účinná předem sestavená funkce,
která k tomu, aby mohla ovládat zařízení s vysokým stupněm
optimalizace, vyžaduje pouze zadání parametrů.
Zvlášť určené BMS týmy:
Díky těmto týmům
dokáže společnost Trane navrhovat produkty BMS, které jsou
přizpůsobené řešení, které si zákazník zvolil. Od tohoto
okamžiku přebírají projekt realizační týmy projektu BMS.
Realizační týmy BMS projektů mají stanovený celkový postup
řešení: jasně stanovená a detailní projektová specifikace
budovy, v níž je dán jasný postup vývoje projektu
a realizačního plánu, stejně tak jako řízení projektu.
10
PROD-PRC014-CS
Průmysl
1 = Sledování důležitých systémů:
Elektrická energie: MP581
2 = Systém řízení průtoku vody:
Ovládání čerpadel s frekvenčními měniči:
VarioTrane VFD
3 = Chod kondenzátoru chladicí jednotky:
Ovládání chladicích věží MP581
4 = Ovládání chladicí jednotky:
3 RTHD s továrně zabudovaným modulem CH530
Ovládání dvojitého čerpadla pro každou chladicí
jednotku: BCU
5 = Sledování a řízení systému:
Kontrola: Tracer SummitTM
3
1
2
5
4
Společnost Trane také
vyvinula nabídku plné podpory zákazníků, začínající od
technické podpory zákazníků. Nabízí jim svůj software pro
simulaci a vyhodnocování řešení. Pomocí tohoto nástroje
mohou zákazníci snadno vyhodnotit nejlepší alternativu
řešení svého problému, protože mohou posoudit tato řešení
z různých úhlů pohledu, jako jsou ekonomická hlediska,
technická hlediska, bezpečnost a spolehlivost atd.
Jediný zdroj odpovědnosti: V rámci
společnosti Trane mají zákazníci možnost přístupu
k informacím o projektu pocházejícím z jednoho zdroje.
Po splnění projektu je pro zákazníky také snadné získat od
společnosti Trane technickou podporu v rámci dokončení
údržby a poskytnutí servisní smlouvy včetně softwaru
a vybavení pro HVAC a BMS. Tak může být upraveno
například kolísání výkonu systému nebo učiněno jemné
doladění atd. pracovníky, kteří pracují v součinnosti s týmy,
jež aplikaci navrhovaly. Tím se v podstatě zajišťuje kontinuita
servisu a s ní i účinnost reakce na jakýkoliv požadavek na
vylepšení či přizpůsobení systému.
BMS: Oblasti působnosti
Konzultační služby:
11
PROD-PRC014-CS
Oblast použití: Malé / středně
velké kanceláře
Řízení budov
Know-how získané výměnou zkušeností se zákazníkem
z oblasti řízení komfortu dovedly Trane k vývoji řešení
systémů řízení budov, věnovaných těmto aplikacím.
Komfort je u těchto projektů klíčovou záležitostí, nikoliv však
jedinou. Aby bylo možné nabídnout komplexní řešení, je také
třeba dívat se na projekt vcelku a nabídnout systém, který by
byl schopen ovládat řídicí funkce celé budovy.
Komplexní řešení nabízená společností Trane mají několik
výhod:
Komfort:
Všechna zařízení HVAC firmy Trane jsou
dodávána s ovládáním namontovaným a naprogramovaným
ve výrobním závodě, což usnadňuje jejich instalaci a zkracuje
dobu potřebnou pro uvedení do provozu. Všechna zařízení
v budově jsou díky použití protokolu LonTalk® navzájem plně
kompatibilní. Do systému jsou zabudovány všechny funkce
pro řízení komfortu, jako plánování, řízení přepínání topení
a chlazení, dočasné potlačení nastavených hodnot, řízení
výroby chladu, řízení výroby tepla či kontrola kvality vnitřního
vzduchu. Systém rovněž zajišťuje co nejnižší hlučnost tím, že
nechává fan coil používat nejnižší možné otáčky ventilátoru.
Úspora energie
Komplexní řešení společnosti Trane
zahrnuje několik funkcí věnovaných energetickým úsporám,
jako například optimalizace výroby tepla a chladu, úspora
energie potřebné pro čerpání a optimalizace spouštění
a vypínání zařízení. Rovněž zahrnuje automatickou
kompenzaci teploty vody, režimy přítomnosti osob /
pohotovosti / nepřítomnosti osob pro fan coil atd.
Snadné používání:
Součástí řešení Trane je VGA
displej, který zobrazuje data v grafické formě. Celým
systémem lze procházet pomocí intuitivního navigačního
systému se stromovou strukturou. Denní operátoři mají
snadný přístup k informacím, například o okolní teplotě,
nastavených hodnotách, dočasném potlačení nastavených
hodnot v libovolné zóně, a není nutné, aby chápali, JAK je
komfort udržován. Pro zkušenější uživatele či technický
personál systém nabízí možnost přístupu k podrobným
údajům o zařízení, jako jsou například různé provozní
podmínky chladicích jednotek, bojlerů a vzduchotechnických
jednotek či optimalizační parametry pro řízení výroby tepla či
chladu. Systém má pokročilý záznamník událostí a tendencí
a velmi účinný systém ochrany přístupu pomocí hesla.
12
PROD-PRC014-CS
2
3
6
4
5
8
Kanceláře
1
1 = Zařízení na výrobu chlazené vody: 2 CGAN
s řídicím modulem CH532 montovaným ve
výrobním závodě: BCU
2 = Řízení množství čerstvého vzduchu: AHU: MP581
3 = Řízení osvětlení: EXL
4 = Komfort v otevřeném prostoru: HFO s řídicím
modulem řady ZN montovaným ve výrobním
závodě
5 = Rozhraní pro možnost ovládání systému
nájemcem budovy: Nastavení hodnot a informace
o podmínkách v místnosti: Internetový server
6 = Sledování a řízení systému: Kontrola:
Tracer SummitTM
7 = Systému ochrany proti přístupu cizích osob:
Sledování přístupů do řídicího systému: BACnetTM
8 = Sledování důležitých systémů: Elektrická energie:
MP581
9 = Zařízení na výrobu teplé vody: Ovládání bojleru:
BCU
9
Snadná instalace: Dodané komplexní řešení
společnosti Trane se může dodávat jako předem definovaná
sada, obsahující všechny součásti, ovládací panely atd.,
takže pro instalaci, elektrické zapojení a uvedení do provozu
je zapotřebí jen velmi málo koordinace. Pokud investor nebo
technická omezení jako např. volný prostor atd. neumožňují
použití celé “sady”, je rovněž možné objednat části po
jednotlivých kusech.
Přizpůsobivost:
Systém společnosti Trane dokáže
nejen ovládat zařízení Trane, ale také umožňuje rozšíření své
působnosti zabudováním funkcí nesouvisejících s topením,
ventilací a klimatizací, jako například systému venkovního
osvětlení, zalévání zahrady, systému ochrany proti vniknutí
cizích osob či dokonce výstrah přidružených zařízení, jako
jsou napájecí systémy, jističe atd.
Snadná spolupráce: Zvolit si toto řešení znamená
spolupracovat s jedinou společností, která se stará o celý
proces komfortu. Se všemi dotazy týkajícími se zařízení
HVAC či s nimi souvisejícího systému BMS se lze obracet na
společnost Trane. Optimalizaci systému budou provádět lidé,
kteří dokonale rozumí zařízením HVAC a součástem BMS.
Společnost Trane takto nabízí řešení, které umožňuje lepší
činnost budov a optimalizované řízení projektu které
zajišťuje řešení všech problémů.
BMS: Oblasti působnosti
7
13
PROD-PRC014-CS
Oblast použití: Velké kancelářské
budovy
Řízení budovy
Kromě aplikačních řešení HVAC pro projekty velkých budov
vyvinula společnost Trane jedno z nejotevřenějších řešení
systému řízení budov na trhu. Tato řada řešení, kompletně
vyvinutých a vyrobených společností Trane, je výsledkem
desítek let zkušeností, stovek návrhů HVAC systémů a tisíců
odborníků na provoz a údržbu. Je to způsob, kterým
spolehlivý a renomovaný výrobce pomáhá svému zákazníkovi
dostat z jeho výrobku to nejlepší.
Společnost Trane důkladně studovala komfortní aplikace pro
velké budovy a implementovala do systému BMS plně
optimalizované funkce. Tyto funkce nabízejí zákazníkům
společnosti Trane během životní doby projektu několik
jedinečných výhod.
Přizpůsobivost:
Systém řízení budov (BMS)
společnosti Trane je vysoce přizpůsobivý a umožňuje
snadnou konfiguraci či rekonfiguraci. To umožňuje
přizpůsobení systému v každé fázi projektu. Bylo také
zohledněno, že velké budovy celkem pravidelně vyžadují
změny prostorového uspořádání v úrovních pater (otevřeného
prostoru) a systém firmy Trane je kompletně uspořádán tak,
aby umožňoval změny prostorové konfigurace, a to díky
pokročilým schopnostem řídicího systému koncových
jednotek pracovat jako řídicí či řízená jednotka, dokonale
přizpůsobeným celému systému BMS.
Přizpůsobivost je také hlavní prioritou při zvažování činnosti
budovy. BMS firmy Trane má grafická uživatelská rozhraní
založená na HTML stránkách prohlížených buď v prostředí
k tomu určeném, zvaném Tracer Summit™, nebo v případě
každodenních činností v jednoduchém a standardním
internetovém prohlížeči.
Další důležitou věcí je, že řešení společnosti Trane umožňuje
integraci zařízení a stykovou provozuschopnost systému.
Společnost Trane přebírá od roku 1995 nejpokročilejší
standardní protokoly, jako BACnet TM, LonTalk® či MODBUS,
a zabudovává je jako přirozené funkce do svého systému
BMS.
Spolehlivost:
Systém BMS Trane využívá znalostí,
které společnost Trane v oblasti HVAC a BMS získala během
své 25leté praxe v oboru. Aby společnost Trane dokonale
zvládla kompletní životní cyklus výrobku od jeho vývoje,
zkonstruování a výroby až po údržbu, podporu a vylepšování,
rozhodla se začít s výrobou vlastní elektroniky. To znamená,
že pracovníci společnosti Trane dobře znají každou součást
systému BMS a pokud projektant požaduje určitou informaci,
aby mohl pomoci zákazníkovi, může ji v rámci společnosti
Trane snadno zjistit.
14
PROD-PRC014-CS
1
2
3
4
5
7
8
11
10
Účinnost: Společnost Trane vyvinula pro Tracer Summit™
předem sestavenou funkci umožňující vysokou účinnost
systému, na kterou lze pohlížet z různých úhlů.
Snadné uvedení do provozu: Pro nastavení těchto funkcí
je požadováno minimum programování a projektanti BAS
mohou strávit více času jemným dolaďováním systému,
namísto aby vyvíjeli aplikace od samého počátku.
Vynikající koordinace při výběru zařízení: HVAC zařízení
společnosti Trane nabízí vlastní řídicí systém montovaný ve
výrobním závodě. Při vývoji všech těchto řídicích modulů
se pamatovalo na jejich možné spojování v rámci systému
a proto byly jejich interakce prozkoumány
a implementovány do systému BMS společnosti Trane.
Díky tomu je pro inženýry BAS společnosti Trane celkem
snadné spojovat řídicí moduly a získávat ze zařízení ten
nejlepší výkon tím, že systému prostě sdělí, jak jsou tyto
řídicí moduly navzájem propojeny.
Jemné doladění: Systém BMS společnosti Trane vytváří
jedinečný systém zpráv, který umožňuje dispečerům
jedním kliknutím myší získávat hlášení o aktuálním stavu
systému. Tuto činnost lze provádět pro VŠECHNA zařízení
zabudovaná do systému a nevyžaduje to žádné
programování. Pokud dispečer požaduje zvláštní zprávu,
zvláštní vzhled či zvláštní trend, pak systém BMS
společnosti Trane má pro tyto účely zabudovaný velmi
jednoduchý editor šablon zpráv, který umožňuje vytvoření
libovolné zprávy pouhým přetažením libovolných informací,
které jsou k dispozici v databázi BMS, pomocí myši.
9
Komfort:
Hlavní náplní činnosti společnosti Trane je
vývoj zařízení HVAC. Aby konstruktéři společnosti Trane
dosáhli nepochybné úrovně kvality, spolehlivosti a účinnosti
zařízení, museli navrhnout zařízení uzpůsobená jejich
globálnímu prostředí. To znamená, že kromě bezpečnosti
a účinnosti provozních podmínek zařízení byla věnována péče
také zajištění nízké hlučnosti, energetické úspornosti atd.
Použitím systému BMS společnosti Trane se tyto aspekty
provozních podmínek zařízení dokonce zlepšují. Jako příklad
lze uvést zařízení pracující s proměnným průtokem vzduchu
(Variable Air Volume, VAV), které lze ovládat na základě tlaků
a provozních podmínek vzduchotechnické jednotky, která je
obsluhuje. Zařízení si vyměňují informace, aby si navzájem
přizpůsobila příslušné provozní podmínky a poskytovala
koncovému uživateli optimální služby.
BMS: Oblasti působnosti
6
Velké kanceláře
1 = Informace o počasí: MP503
2 = Zařízení na výrobu chlazené vody: 2
jednotky RTAC s řídicím modulem CH532
montovaným ve výrobním závodě: BCU
3 = Řízení množství čerstvého vzduchu: AHU
s modulem MP581 montovaným ve
výrobním závodě
4 = Komfort v otevřeném prostoru: HFO
s řídicím modulem řady ZN montovaným
ve výrobním závodě
5 = Komfort prostředí: Ovládání osvětlení EXL,
ovládání slunečních žaluzií:EXB
6 = Rozhraní pro možnost ovládání systému
nájemcem budovy: Nastavení hodnot
a informace o podmínkách v místnosti:
Internetový server
7 = Pracovní stanice: Systém řízení budov,
provoz a diagnostika: Tracer SummitTM
8 = Ventily s řízením proměnného průtoku
vzduchu AHU + VAV: MP581 + VV550
9 = Zařízení na výrobu teplé vody: Ovládání
bojleru: BCU
10 = Sledování elektrické energie: MP581
11 = Schopnost systému využívat další zařízení:
Sledování přístupů do řídicího systému:
BACnetTM + LonTalk®
15
PROD-PRC014-CS
Oblast použití: Nenáročné
komerční aplikace
Řízení budov
Společnost Trane vyvinula systém řízení budov, jehož
schopnosti dokonale odpovídají potřebám aplikací
s nástřešní jednotkou a rozvodem vzduchu. BMS společnosti
Trane pro nenáročné komerční aplikace má řadu výhod:
Dodávaný systém: BMS společnosti Trane pro
nenáročné komerční aplikace vyžaduje pro začlenění do
aplikace pouze minimální nastavení. Díky schopnosti všech
zařízení HVAC firmy Trane komunikovat po síti, dokáže BMS
identifikovat tato navzájem spojená zařízení, vytváří si
příslušnou databázi a automaticky nabízí konečnému uživateli
předem definované funkce, jako plánování denního rozvrhu,
automatickou změnu nastavených hodnot, zónové řízení nebo
menu alarmů, což nevyžaduje téměř žádnou práci. Pokud si
zákazník přeje přizpůsobit rozhraní svým potřebám, má
k dispozici pro tyto účely určené softwarové rozhraní pro
změnu automaticky nastavených zón, změnu menu alarmů atd.
Systém je kompaktní a velmi pohodlně se instaluje
a elektricky zapojuje. Zařízení společnosti Trane používají
otevřený standardní protokol zvaný LonTalk®, který bývá
v takovýchto budovách často používán a dodavatelé mají
instalaci této sběrnicové topologie dokonale zvládnutou.
Kompletní systém společnosti Trane nabízí další perspektivu,
protože každý díl této skládačky pochází od stejného
dodavatele. Dodávka zařízení, jeho uvedení do provozu
a jemné doladění jsou mnohem snadnější, protože všechny
tyto činnosti vykonává pouze jediná firma. Kromě toho jsou
pracovníci společnosti Trane dobře obeznámeni se všemi
součástmi systému, což zaručuje efektivitu při uvádění do
provozu a rychlou reakci, pokud zákazník požaduje nějaké
informace.
16
PROD-PRC014-CS
Komerční
1
1 = Řízení teploty a vlhkosti vzduchu v prostoru: Nástřešní
jednotky s řídicím systémem montovaným ve
výrobním závodě: ReliaTelTM
2 = Řízení osvětlení: MP581
3 = Rozhraní pro možnost ovládání systému nájemcem
budovy: Nastavení hodnot a informace o podmínkách
v místnosti: Zónové čidlo (THP-THS)
2
Úspora energie:
Systém má různé předem
nastavené funkce, jako změnu nastavených hodnot,
plánování denního rozvrhu či pracovní cyklus, které lze
navzájem spojovat za účelem zvýšení energetické účinnosti
systému, přičemž schopnost systému řídit komfort zůstává
téměř nedotčena.
Systém Trane se snadno instaluje, nastavuje a používá. To
znamená, že aktualizace systému, jeho každodenní činnosti
a jeho údržbu mohou obsluhující pracovníci provádět velmi
snadno a nevyžaduje to téměř žádné zvláštní školení.
Systém Trane rovněž dokáže přes jednoduché rozhraní, jakým
jsou kontakty relé, řídit přidružená zařízení jako osvětlení,
parkoviště, měřiče spotřeby energie a jakákoliv zařízení,
jejichž činnost má být řízena na základě denního rozvrhu.
Kompletní systém BMS společnosti Trane pro komerční
aplikace představuje ráznou odpověď pro zákazníky
požadující snadno použitelný systém, který jim dokáže
zjednodušit život po celou dobu jeho životnosti.
BMS: Oblasti působnosti
3
17
PROD-PRC014-CS
Funkce
Systémy pro úpravu vody
Chladicí jednotky jsou jedním z hlavních ohnisek zájmu
společnosti Trane. Konstruktéři společnosti Trane dokonale
znají jejich prostředí. To vedlo k tomu, že společnost Trane
vyvinula v rámci svého systému řízení budov moderní
aplikace pro ovládání chladicí jednotky. Při této příležitosti
tento systém vyrobila tak, aby dokázal řídit i výrobu tepla.
Byly studovány různé stránky výroby tepla a chladu a do
řízení vodního systému společnosti Trane byly zabudovány
velmi chytré funkce. Systémy Trane dokáží pracovat s mnoha
uspořádáními vodního systému.
Nejlepších výsledků lze dosáhnout s dobře promyšleným
uspořádáním potrubí. Trane ale vždy studuje stávající nebo
uvažované budoucí uspořádání potrubí. Než odborníci
společnosti Trane na využití vodních systémů a chladicích
jednotek předloží nějaký návrh, vždy si prostudují výkresy
systému. To pomáhá jasně stanovit, jaké jsou reálné
schopnosti instalace, a porovnat tyto schopnosti s tím, co se
od ní očekává.
Když se toto vyjasní, řízení vodního systému přidá
zákazníkově instalaci další schopnosti:
Přizpůsobivost:
Řízení vodního systému nabízí
flexibilní rozhraní pro ovládání chladicí jednotky. Pomocí
několika kliknutí myši lze chladicí jednotky přepnout do
režimu údržby, lze nastavit pořadí zapínání a vypínání a lze
iniciovat jejich rotaci.
Stejné rozhraní také pomáhá obsluhujícím pracovníkům
přesně vědět, co instalace dosud dělala, co dělá právě teď
a co bude dělat v blízké budoucnosti. Operátor může
v kterémkoliv okamžiku předvídat reakce systému. S pomocí
internetového prohlížeče lze po intranetu sledovat grafické
zobrazení činnosti systému.
Úspora energie: Řízení vodního systému vždy
zajišťuje, aby chladicí jednotky pracovaly na nejúčinnější režim.
Řízení vodního systému monitoruje technologii jednotky
a okolní podmínky a nastavuje parametry podle změn
provozních podmínek systému. Sledovány jsou takové
parametry jako velikost jednotky, technologie kompresoru či
kondenzační teploty. Počet chladicích jednotek se automaticky
přizpůsobuje zátěži systému. Má-li dojít ke změně, systém jí
předchází přidáním nebo odpojením příslušného počtu
chladicích jednotek. Systém rovněž ovládá všechna přidružená
zařízení jako čerpadla, chladicí věže, suché chladiče atd.
18
PROD-PRC014-CS
=
=
=
=
=
=
Síťový management: BCU
Ovládání přidružených zařízení (čerpadel): MP581
Sledování řídicího panelu: MP581 + EX2
Řízení změny průtoku: VarioTrane VFD
Pracovní stanice: Tracer SummitTM
Chladicí jednotka: RTHD s řídicím modulem CH530
montovaným ve výrobním závodě
Chladicí jednotka
1
2
3
4
5
6
4
3
2
1
5
6
Je zřejmé, že výroba studené vody je
pro potřeby zákazníka zásadní věcí a systém Trane poskytuje
vysokou úroveň spolehlivosti tím, že studená voda bude
k dispozici za všech podmínek.
Každá chladicí jednotka je vybavená vlastním elektronickým
řídicím modulem a každý řídicí systém v sobě má algoritmus
adaptivního řízení. Každý řídicí modul je plně kompatibilní se
systémem řízení budov, se kterým komunikuje pomocí
standardního protokolu a předává mu všechny své provozní
podmínky. To umožňuje řídicímu systému nejen zapínat
a vypínat chladicí jednotky v závislosti na teplotách
a teplotních rozdílech, ale také brát do úvahy jejich
momentální provozní podmínky, jako například dosažení
maximálního možného výkonu, mezní podmínky atd., takže
v každém okamžiku zná výkon systému.
Spolupráce s dalšími zařízeními /
začlenění různých systémů: Systémy Trane
jsou díky použití otevřených protokolů jako je například
BACnetTM nebo LonTalk® schopny plně komunikovat
s jakýmkoliv zařízením a/nebo řídicím systémem. Je také
podporován systém Modbus, jež poskytuje široké možnosti
integrace a sdílení dat s přídavnými zařízeními, jako jsou
například čerpadla, čidla nebo řadiče. Systémy Trane také
umožňují integraci standardních profilů LonTalk® (SCC, DAC)
nebo všeobecných zařízení LON (GLD).
Ochrana:
Systémy Trane nabízejí vysokou úroveň
bezpečnosti, která zajišťuje ochranu proti jakékoliv
neočekávané činnosti systému. Obsluha může mít oprávnění
pouze ke sledování údajů, k přepisování nastavených hodnot
a jiných parametrů, vytváření obrázků nebo jen k jejich
prohlížení, změně rozvržení systému atd. Každá činnost
provedená se systémem se zapisuje do záznamníku událostí.
Události pak lze sledovat, volit podle data, operátora či
zařízení atd. Události lze zobrazovat na počítači nebo na
lokální dotykové obrazovce, která se nalézá v technické
místnosti.
Asistence:
Systémy Trane mohou být dálkově
sledovány. Po uvedení systému do provozu se k němu
pracovníci společnosti Trane mohou připojit a monitorovat či
jemně dolaďovat jeho parametry tak, aby upravili jeho
celkový výkon. Na vzdálenou pracovní stanici lze také
předávat výstrahy. Je-li k dispozici IP adresa, lze nainstalovat
internetový server a umožnit dálkový přístup do systému přes
jednoduchý internetový prohlížeč. Tímto způsobem lze
z libovolného místa, kde je přístup na internet nebo intranet,
sledovat tendence, události či stav systému.
BMS: Funkce
Spolehlivost:
19
PROD-PRC014-CS
Funkce
Různé vzduchotechnické systémy
V budovách, kde je klíčovým požadavkem komfortní
prostředí, jsou nejlepším řešením systémy s proměnným
průtokem vzduchu. Systém BMS Trane je schopen ovládat
takovéto systémy pomocí předem nastavené funkce, zvané
vzduchotechnické systémy s proměnným průtokem vzduchu
(Variable Air systems, VAS). Využitím funkce VAS mohou
majitelé budov získat nejmodernější systém, který nabízí řadu
různých výhod.
Koncepce systému: Každá část zařízení
vzduchového systému Trane je vybavena optimalizovaným
řídicím modulem, který lokálně zajišťuje, že zařízení je
využíváno tím nejlepším způsobem. Řízení vzduchového
systému Trane využívá komunikačních schopností řídicích
modulů k ovládání všech zařízení z hlavního stanoviště.
V globální funkci jsou namodelovány všechny provozní
podmínky. Ke vzduchovému systému lze připojit přidružená
zařízení, jako osvětlení, napájení či zatemnění, a všechny tyto
komponenty dohromady zkoordinovat.
Komfort:
Díky společnému standardnímu
komunikačnímu protokolu si všechna zařízení pracující
v systému vyměňují data s aplikačním serverem, který
provádí rozhodnutí. Je-li do většiny VAV zařízení přiváděno
příliš mnoho vzduchu, provede změnu nastavení požadované
hodnoty statického tlaku, aby zabránil zbytečnému hluku.
Jsou-li zařízení plně otevřená a požadují více vzduchu, zvýší
se nastavená hodnota statického tlaku.
Protože zařízení VAV jsou vybavena komunikačními řídicími
moduly, lze pro ovládání velkých zón snadno využívat funkce
řídicích a řízených jednotek a zabraňovat tím konfliktům mezi
chlazenými a vytápěnými prostory a současně umožňovat
optimální regulaci teploty. Tímto systémem je také dokonale
řízena kvalita vnitřního vzduchu (Indoor Air Quality, IAQ).
Zařízení Trane mohou sledovat stav vnitřního ovzduší
a dynamicky ovládat regulační klapky čerstvého vzduchu
vzduchotechnické jednotky na základě měření průtoku
čerstvého vzduchu, přiváděného do budovy.
20
PROD-PRC014-CS
2
Úspory:
Dynamická regulace průtoku vzduchu
vzduchovodem vede k úsporám energie pomocí snížení
spotřeby energie ventilátorů. K úsporám energie přispívají
také časové plány obsazenosti budovy.
Velmi účinnými nástroji jsou také optimalizace zapínání
a vypínání na základě sledování podmínek venkovního
ovzduší, setrvačnosti budovy a profily obsazenosti budovy.
Řízení kvality vnitřního vzduchu má také důležitý přínos pro
energetické úspory. Systém zpracovává pouze potřebné
množství čerstvého vzduchu, čímž se omezuje zbytečné
větrání.
Snadné použití: Systémy Trane lze ovládat přes
intuitivní uživatelské rozhraní ve stylu internetového prohlížeče
nebo za pomoci dotykových obrazovek na všech úrovních
systému. Důmyslný systém hesel umožňuje pracovat
s vybranými obrazovkami, aby uživatelé měli přístup pouze
k těm funkcím, které opravdu potřebují. Koncoví uživatelé
mohou k ovládání systému rovněž používat své standardní
počítače, například tak, že si otevřou své vlastní internetové
stránky, kde mohou nastavit požadované hodnoty. Systém také
sleduje výstrahy a může je předávat příslušnému příjemci
pomocí e-mailu. Výpisy lze zobrazit pomocí několika kliknutí
myši, aniž by bylo zapotřebí je nějak sestavovat či programovat.
V závislosti na zadaném heslu se lze dostat k denním časovým
rozvrhům, požadovaným hodnotám a stavům systému a buď si
je jen prohlížet, nebo také přepisovat.
Vzduchové systémy
1
BMS: Funkce
1 = Komfort v otevřeném prostoru: AHU s řídicím
modulem MP581 montovaným ve výrobním
závodě
2 = Klapky pro řízení objemu vzduchu: VariTraneTM
+ VV550
21
PROD-PRC014-CS
Funkce
Koncové vodou chlazené systémy
Vodou chlazené koncové jednotky a chladicí jednotky jsou
klíčovými výrobky společnosti Trane. Know-how společnosti
Trane spočívá v tom, že chápe, jak tato zařízení společně
pracují, a využívá toho při tvorbě systému řízení. Pod systém
Trane spadají také jiná zařízení sloužící pro zajištění komfortního
prostředí v budově, jako například vzduchotechnické
jednotky, odsávací ventilátory, zařízení pro úpravu vody, ale
také přidružená zařízení jako osvětlení, elektrické rozvodné
panely atd.
Systém nabízený společností Trane pokrývá vše, co je klíčové
pro to, aby byl projekt úspěšný.
Komfort:
Společnost Trane vyvinula moderní
elektronické řídicí moduly, které nabízejí individuální komfort
na úrovni každé koncové jednotky. Tento komfort je zajišťován
několika způsoby:
• Teploty se sledují a ovládají tak, aby zůstávaly v mezích,
které si každý uživatel může nastavit pomocí nástěnných
čidel nebo prostřednictvím internetových stránek.
• Pomocí regulace otáček ventilátoru, které jsou udržovány
na nejnižší možné hodnotě, se udržuje hlučnost na
minimální úrovni a pohyb vzduchu je omezen na nejnižší
možnou míru.
• Komfort se udržuje celoročně, režim chlazení a topení se
nastavuje automaticky a inteligentně a přechod mezi nimi je
pro uživatele snadno pochopitelný.
• Je zajištěn také komfort ovládání pro dispečera. Nastavení
a rekonfigurace řídicích a řízených zařízení je nyní velmi
snadné. Změny otevřeného prostoru mohou být prováděny
ve velmi krátké době.
• Kvalita vnitřního vzduchu (IAQ) je také jednou z výhod
systému Trane, který dokáže monitorovat a udržovat tuto
kvalitu v optimálních mezích tím, že pomocí komunikační
sběrnice shromažďuje údaje z koncových jednotek a dává
pokyny vzduchotechnické jednotce.
Snadné používání: Základem pro sdílení dat
v systémech společnosti Trane je komunikace na základě
otevřených protokolů (LonTalk® BACnetTM). Kromě tohoto
sdílení dat systém pracuje s několika typy uživatelských
rozhraní, aby všichni uživatelé mohli mít přístup k informacím,
které potřebují, aniž by byli zahlcováni nepotřebnými údaji.
• Koncové jednotky mohou být vybaveny nástěnnými čidly,
která pracují se signalizací nastavené hodnoty, dočasného
potlačení požadované teploty a teplotních hodnot. Tyto údaje
lze nastavit v předem stanovených mezích.
• Dispečeři mohou mít přístup k informacím o stavu systému
prostřednictvím pokročilého grafického rozhraní, spuštěného
na osobním počítači. Tento přehled o stavu může být podle
potřeby filtrován a organizován. Softwarová rozhraní obsahují
“uživatelsky přátelské” grafické uživatelské rozhraní
umožňující autorizovaným uživatelům měnit nebo vytvářet
grafiku pro optimalizaci práce dle svých vlastních požadavků.
22
PROD-PRC014-CS
1
Vodní systémy
1 = Komfort v otevřeném prostoru:
HFO s řídicím modulem řady ZN montovaným ve výrobním závodě
2 = Ovládání přidružených zařízení:
Ovládání osvětlení EXL, Ovládání slunečních žaluzií:EXB
3 = Komfort v otevřeném prostoru:
UniTraneTM II s řídicím modulem ZN523 controller montovaným ve
výrobním závodě
4 = Rozhraní pro možnost ovládání systému nájemcem budovy:
Nastavení hodnot a informace o podmínkách v místnosti:
Zónové čidlo (ZSM-10, ZSM-31)
4
2
3
Úspory:
Díky koordinaci všech zařízení v budově lze
celkem snadno dosáhnout toho, aby řídicí systém
optimalizoval spotřebu energie. Úspor lze také dosáhnout ve
fázích návrhu systému a jeho uvádění do provozu.
• Řízení vodního systému lze zorganizovat tak, aby výroba
chlazené nebo teplé vody byla zajišťována tím
nejúčinnějším způsobem. Teplou vodu lze vyrábět buď
v kotlích, reverzních jednotkách nebo kombinací těchto
dvou způsobů.
• Plán činnosti zařízení zahrnuje optimalizační funkci, která
stanovuje setrvačnost podmínek v budově a nastavuje
dobu zapnutí a vypnutí na základě teplot, relativní vlhkosti
a její obsazenosti.
• Všechny části zařízení Trane jsou dodávány s řídicími
moduly namontovanými ve výrobě, které jsou připraveny
k činnosti, už když zařízení opouští výrobní závod. Pro
ovládání zařízení, se kterým je spojený, není zapotřebí
žádná dodatečná práce.
Jedním z nejlepších přístupů k optimalizaci činnosti systému
je koordinace výroby chladu a tepla a použití jednotek (fan
coilů, vzduchotechnických jednotek...). Klíčovým faktorem
pro to, aby to účinně fungovalo, je komunikace. Proto
všechna zařízení Trane mají rozhraní se standardním
protokolem.
BMS: Funkce
• Operátoři mohou mít přístup k systémovým informacím
v různých technických prostorech budovy pomocí dotykových
obrazovek VGA, na kterých se zobrazují lokální údaje.
• Systém má funkci plánování denního rozvrhu (TOD) a nabízí
velmi příjemné rozhraní pro nastavení rozvrhu, vytváření
skupin nebo zón a úpravy.
• Lze se zaměřit na každé zařízení v systému. V kterémkoliv
stavu lze potlačit jeho nastavené hodnoty, například pro
účely údržby nebo testování. Lze pro ně také vygenerovat
trend a k dispozici je automatické podávání zpráv, které
nevyžaduje žádné zvláštní programování.
• Lze monitorovat výstrahy zařízení nebo systému a rozesílat
je po systému, aby správný příjemce mohl dostat
upozornění na příslušnou událost a reagovat na ni tím
nejúčinnějším způsobem. Pokud příjemce během předem
stanovené doby nezareaguje, alarm je předán na další
úroveň příjemců, dokud někdo nepotvrdí jeho příjem.
• Přidání internetového serveru umožňuje monitorování
činnosti systému pomocí počítače, vybaveného
jednoduchým prohlížečem. Grafika a trendy jsou převáděny
do formátu HTML a s pomocí IP adresy jsou odkudkoliv
k dispozici na intranetu nebo internetu.
23
PROD-PRC014-CS
Komplexní systémy
Řešení pro řízení kancelářských budov
Zenith
Ideální pracovní podmínky pro
uživatele budovy
Komplexní řízení budovy z jediného
grafického ovládacího rozhraní
• Omezení pohybu vzduchu a hluku díky inteligentnímu řízení
ventilace
• Zdravé prostředí díky řízení kvality vzduchu pomocí zařízení
na úpravu vzduchu
• Možnost nastavení komfortu na správný čas díky
pokročilým funkcím pro plánování výkonu
• Automatické řízení světel a žaluzií
• Řízení a koordinace HVAC zařízení
• Ovládání a plánování provozu technických zařízení, jako je
osvětlení, odsávací ventilátory, centrální ventilace atd.
• Propojení se systémem ochrany proti nepovolenému
přístupu, s požárními a bezpečnostními systémy umožňuje
sledování jejich provozu a výskytu poruch
• Sledování a zobrazování informací o stavu nebo poruchách
elektrocentrály a systému rozvodu elektrické energie
• Soustředění řízení celé budovy a optimalizace využití energie
• Ruční potlačení všech funkcí veškerého zařízení pomocí
grafické dotykové obrazovky
Volnost pro uživatele budovy
• Možnost individuálního nastavení teploty (nástěnné
ovládací rozhraní)
• Možnost individuálního nastavení režimu ventilace
• Dočasné potlačení nastavených hodnot pro období delšího
pobytu osob v budově.
Snadná optimalizace budovy
• Měření a zobrazení spotřeby elektrické energie
• Měření a zobrazení všech ostatních údajů o toku energie
• Sledování všech důležitých informací pro zachování
účinnosti provozu
24
PROD-PRC014-CS
Komplexní systémy
Účinný řídicí systém, který je snadně
použitelný a pochopitelný
Spolehlivý a dostupný systém řízení
budov
• Moderní dotyková obrazovka jako uživatelské rozhraní
umožňující zobrazení příslušných údajů
• Snadné procházení údaji o různých částech budovy
• Rychlé a jednoduché plánování denního rozvrhu
• Předem komplexně technicky navržený systém, který
zaručuje jen malé technické úpravy
• Řídicí systémy montované ve výrobním závodě umožňují
významné ušetření času instalace uvedení do provozu
• Systém jediného zdroje znamená, že společnost Trane se
postará o váš systém Zenith během celého průběhu
projektu, a dále, díky možnosti servisní smlouvy
• Názorné grafické prvky na zařízení HVAC
• Grafické rozhraní umožňující nastavení všech funkcí
(plánování, dočasné potlačení nastavených hodnot,
zobrazení výstrahy...)
Udržují provozní náklady budovy pod
kontrolou díky důmyslným
programovatelným funkcím
• Řízení podsystémů, například systému optimalizace
chladicí jednotky, inteligentního přepínání atd.
• Automatické hodnocení vlivu okolních podmínek (teplota
venkovního vzduchu, celková hmota budovy atd.)
• Plánování denního rozvrhu umožňuje přizpůsobit komfort
v budově potřebám jejích uživatelů
• Programování delšího období nevyužívání budovy
• Ochrana budov před zamrznutím
• Automatický reset nastavené teploty chlazení a topení
Garantované výsledky
• Společnost Trane prokázala znalosti v oblasti zajištění
komfortu v budovách komplexní řadou vlastního
spolehlivého a účinného zařízení
• Veškeré zařízení společnosti Trane používá řídicí systémy
Trane montované ve výrobním závodě, které umožňují
dokonalou optimalizaci systému
• Díky omezenému počtu subdodavatelů může společnost
Trane účinně koordinovat celý projekt
• Konstrukce systému Zenith byla založena na vynikajících
zkušenostech společnosti Trane s řízením budov (více než
1500 míst po celé Evropě)
• Veškeré zařízení systému Zenith používá mikroprocesorové
řídicí systémy umožňující komunikaci pomocí otevřených
protokolů
Flexibilní struktura systému
s možností jednoduchého rozšíření
• Zenith používá otevřené protokoly LonTalk® umožňující
jednoduché rozšíření systému a snadné zapojení zařízení
i od jiných výrobců
• Zenith také podporuje síť BACnet™ s otevřenými protokoly
pro přímé propojení s ostatními zařízeními.
BMS: Funkce
Nekomplikované ovládací prvky,
příjemné na pohled
25
PROD-PRC014-CS
Údaje pro volbu aplikace
Řídicí systém koncové vodní jednotky
Popis
Optimalizovaný řídicí systém pro řízení vodou chlazených koncových jednotek. Může ovládat 3 zapojení
nebo pohony ventilů (hot wax), podporuje běžné konfigurace jednotek a ovládá pevná relé pro zajištění
komfortní úrovně hladiny hluku.
Výhody pro zákazníka
Kratší doba uvedení do provozu:
• Kompaktní, rychlé zapojení, vestavěné napájení
• Přímá vazba řídicí / řízené jednotky
• Zlepšený komfort: Stupňovitý algoritmus pro zjišťování teploty v zóně / přiváděného vzduchu umožňuje
přesnou regulaci teploty
Aplikace
Montáž ve výrobě
Komunikace
ZN523
Ano
LonTalk®-SCC
Dvoutrubková jednotka pouze chlazení
X
Dvoutrubková jednotka pouze chlazení + elektrický ohřívač
X
Dvoutrubková jednotka pouze topení
X
Dvoutrubková přepínací jednotka
X
Dvoutrubková přepínací jednotka + elektrický ohřívač
X
Čtyřtrubková jednotka
X
Funkce
Regulace otáček ventilátoru (3 rychlosti)
automatické
Ovladače termického pohonu ventilu
Ano
Třívodičové ovladače pohonu ventilu
Ano
Automatické přepínání
Ano
Režim přítomnosti/nepřítomnosti osob
Ano
Nástěnné čidlo (rychlost otáček ventilátoru: nízké / střední / vysoké / automatické / vypnuto, nastavovací knoflík, potlačení hodnot / zrušení)
Automatická optimalizace otáček ventilátoru
Ano
automatické
Měření a regulace přiváděného vzduchu
Ano
Měření teploty vstupní vody
Ano
Automatické přepínání (dvoutrubkový režim)
Ano
Automatické přepínání (čtyřtrubkový režim)
Ano
Časový spínač zanesení filtrů
Ano
Řídicí / řízená jednotka
Ano
Pohotovostní režim za přítomnosti osob
Ano
Načasované vyřazení
Ano
Cyklovač operací
Ano
Ochrana před námrazou:
Ano
Funkce po spuštění
Ano
Diagnostika
Ano
Řídicí systémy chladičů
Aplikace
Montáž ve výrobě
Komunikace
ZN523
Ano
LonTalk®
Dvoutrubková jednotka pouze chlazení
Ano
Dvoutrubková jednotka pouze chlazení + elektrický ohřívač
Ano
Funkce
Termický pohon ventilu
Ano
Třívodičové ovladače pohonu ventilu
Ano
Režim přítomnosti/nepřítomnosti osob
Ano
Nástěnné čidlo
26
(otočný knoflík pro nastavení hodnot, potlačení / zrušení)
Ano
Měření přiváděného vzduchu
Ano
Měření teploty vstupní vody
Ano
Řídicí / řízená jednotka
Ano
Pohotovostní režim za přítomnosti osob
Ano
Toto je krátký přehled toho, co lze s těmito řídicími systémy dělat. Bližší informace o jiných aplikacích vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Aplikace
Koncové jednotky - řídicí systémy VAV
Popis
Při ovládání ventilu objemu vzduchu tyto systémy obstarávají najednou více aplikací a pro snadné uvedení
do provozu a správu zařízení zahrnují několik diagnostických nástrojů.
Výhody pro zákazníka
Aplikace
Montáž ve výrobě
Komunikace
1 vzduchovod
1 vzduchovod + teplovodní výměník
1 vzduchovod + elektrický ohřívač
1 vzduchovod s paralelním ventilátorem
1 vzduchovod se sériovým ventilátorem
1 vzduchovod s paralelním ventilátorem a vodním výměníkem
1 vzduchovod s paralelním ventilátorem a elektrickým ohřívačem
1 vzduchovod se sériovým ventilátorem a vodním výměníkem
1 vzduchovod se sériovým ventilátorem a elektrickým ohřívačem
Funkce
Zabudovaná regulace průtoku vzduchu
Zabudovaná diferenciální regulace přívodu / odtahu vzduchu
Obecně použitelný výstup
Obecně použitelný binární vstup nebo vstup pro čidlo přítomnosti osob
Vstup pro čidlo CO2 nebo pomocné teplotní čidlo
Kontakty pro dálkovou komunikaci na nástěnném čidle
Automatická kalibrace
Aplikace vyrovnávání vzduchu/vody
Ruční testování
Poloha regulační klapky pro optimalizaci tlaku
Regulace ventilace na základě množství CO2
Ventilační poměr pro regulaci klapky venkovního vzduchu
UCM VAV III/IV
VV550
Ano
Vlastní
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
LonTalk®-SCC 8500
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Toto je krátký přehled toho, co lze s těmito řídicími systémy dělat. Bližší informace o jiných aplikacích vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
Systémy řízení budov
• Aplikační přizpůsobivost stejný řídicí systém u kterékoliv aplikace
• Zlepšený čas komunikace: vícenásobná diagnostika na úrovni řídicího systému
• Možnost svobodné volby: může být součástí BMS společnosti Trane nebo kteréhokoliv BMS
kompatibilního s protokoly LonTalk
27
PROD-PRC014-CS
Vzduchotechnické jednotky - řídicí systémy
Popis
Přednastavené nebo plně programovatelné řídicí systémy pro vzduchotechnické aplikace. Podporuje systém řízení komfortu v prostoru LonMark (SCC 8500) nebo systémy řízení výstupního vzduchu (DAC 8610).
Výhody pro zákazníka
• Zkrácená doba uvedení do provozu použitím aplikačních knihoven pro AH541
• Zkrácená doba nutná pro programování díky použití grafického programování Trane a použitím existujících
aplikačních knihoven AH541
Vzduchotechnické jednotky - řídicí systém AHU
Montáž ve výrobě
Komunikace
Analogové vstupy
Čidlo teploty zpětného / přiváděného / venkovního vzduchu
Čidlo teploty okolního / smíšeného vzduchu
Nastavení hodnot teploty
Statický tlak ve vzduchovodu
Rozdílový tlak
Čidlo vlhkosti zpětného / přiváděného / venkovního vzduchu
Čidlo vlhkosti okolního vzduchu
Nastavení hodnot vlhkosti
Čidlo CO2 / nastavení hodnot CO2
Kvalita vzduchu / nastavení hodnot kvality vnitřního vzduchu (IAQ)
Binární vstupy
Mrazový termostat
Tlakový spínač rozdílového tlaku na filtru
Spínač nízkého tlaku vzduchu
Standardní nastavení motoru (motorů)
Standardní nastavení elektrického ohřívače
Koncový spínač regulační klapky
Spínač zapnutí/vypnutí
Režim přítomnosti osob
Načasované vyřazení
Svorky komunikační sběrnice
Analogový výstup
Ventily předehřívání / chlazení / topení
Signál regulační klapky
Elektrický ohřívač
Proměnlivé otáčky motoru pro přiváděný vzduch / zpětný vzduch
Signál zvlhčovače
Teplota
Vlhkost
Tlak
Polohovací regulační klapky
Binární výstup
Stykač pro motor ventilátoru přívodního vzduchu
Stykač pro motor ventilátoru odtahu vzduchu
Stykač pro regulační klapku
Stykač pro zvlhčovač
Standardní signál
AH541
Ano
LonTalk®
MP581/583
Ano
LonTalk®
X/X/X
X/X
X
X
X
X/-/-/X
-/X
X/X/X
X/X
X
X
X
X/X/X
X
X
X/X
X/X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X / 0-10 V/3 vodiče
X / 0-10 V/3 vodiče
X / 0-10 V/3 vodiče
X / 0-10 V/3 vodiče
X / 0-10 V/3 vodiče
*
*
*
*
X / 0-10 V/3 vodiče
X / 0-10 V/3 vodiče
X / 0-10 V/3 vodiče
X / 0-10 V/3 vodiče
X / 0-10 V/3 vodiče
*
*
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- Není k dispozici * Údaj zobrazovaný na obrazovce X Hardware
28
PROD-PRC014-CS
Aplikace
Ovládání vstupů/výstupů technického vybavení
Popis
Řídicí systémy instalované u zákazníka, určené pro monitorování a ovládání jakéhokoliv technického
vybavení, například kotelny, bodového monitorování, ovládání speciálních algoritmů.
Výhody pro zákazníka
Montáž ve výrobě
Komunikace
Možnosti vstupů/výstupů
Aplikace
Řídicí systém jednoho okruhu
Monitorování teploty
Monitorování vlhkosti
Monitorování tlaku
Ovládání mechanických zařízení
Ovládání vodních čerpadel
Ovládání topných kotlů
Ovládání chladicích věží
Ovládání tepelných výměníků
Možnost zobrazování
Volně programovatelné
Místní potlačení nastavených hodnot (softwarové)
Místní potlačení nastavených hodnot (pomocí LCD)
Místní jazykové nastavení
Způsob montáže
MP501
Ne
LonTalk®
4
MP503
Ne
LonTalk®
8
MP583
Ne
LonTalk®
> 20
MP581
Ne
LonTalk®
> 20
X
Na skříň
X
X
X
X
Na skříň
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Základní lišta DIN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Stěna
- není k dispozici
X Hardware
Toto je krátký přehled toho, co lze s těmito řídicími systémy dělat. Bližší informace o jiných aplikacích vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
Systémy řízení budov
• Otevřené systémy: kompatibilita s LonTalk
• Výrobní řada přizpůsobená k reálnému použití: malý / střední / velký počet vstupů
• Přizpůsobivost pro programovací panely
29
PROD-PRC014-CS
Systémy řízení budov - Uživatelské rozhraní
Popis
Různá rozhraní přizpůsobená pro konkrétní aplikace: Od místního displeje určeného k ovládání chodu
z jednoho místa, až po software k počítačovým stanicím umožňujícím celkové řízení budovy, a internetové
servery sloužící ke vzdálenému připojení uživatele k systému.
Výhody pro zákazníka
• Funkce umožňují: plánování rozvrhu, sledování výstrah, výpis hlášení o stavu, dočasné potlačení
nastavených hodnot, sledování systému, záznamy událostí
• Snadná obsluha: grafické symboly uzpůsobené potřebě uživatele, zobrazení / ovládání všech systémů
Aplikace
Ochrana pomocí hesla
Dotyková obrazovka
Navigace jako ve Windows
Plánování denního rozvrhu
Záznam událostí
Grafické znázornění tendencí a událostí
Předem sestavené zprávy
Vlastní zprávy
Podpora osobního počítače
Uživatelsky příjemné rozhraní záznamníku alarmů
Potvrzování alarmů
Vzdálené připojení RS 232
Vzdálené připojení IP
Displej BCU
Tracer SummitTM
Internetový server
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- Není k dispozici
X Kompatibilní
Toto je krátký přehled toho, co lze s těmito řídicími systémy dělat. Bližší informace o jiných aplikacích vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
30
PROD-PRC014-CS
Aplikace
Brána protokolu
Popis
Je určen pro ovládání komunikačního rozhraní systému MODBUS mezi zařízeními Trane a zařízeními jiných
firem. Toto kompaktní rozhraní umožňuje přímé spouštění a omezení rizika technických závad.
Výhody pro zákazníka
• Otevřené systémy: podporuje spolehlivý a široce rozšířený protokol MODBUS RTU
• Přímé uvedení do provozu: automatické propojení s jednotkami kompatibilními s LonTalk
Řídicí systémy chladicích jednotek
SMM
TRACER CH532
UCM-CLD + CSR
UCP2 + TCI3-com3
UCP2 + TCI3-com4
TRACER CH.530
Řídicí systémy nástřešních jednotek
Nástřešní jednotka + UCP2 + TCI-3 com3
Nástřešní jednotka + Reliatel + LCI-r
Řídicí systémy koncových jednotek
ZN523
Obecně použitelné PLC
AH541
MP581
MP501-503
Všeobecné referenční body
1
1
1
1
1
1
BCU
+
PIC
Počet jednotek na jedno rozhraní
4
4
4
4
4
BCU
+
zákazníkův server
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
10
10
10
10
10
1
1
4
4
Max. 16
Max. 16
-
25
Max. 100
-
4
4
4
50
Max. 10
Max. 10
Max. 120
Max. 500
- Není k dispozici
Toto je krátký přehled toho, co lze s těmito řídicími systémy dělat. Bližší informace o jiných aplikacích vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
Systémy řízení budov
Ovladač
protokolového
rozhraní(PIC)
31
PROD-PRC014-CS
Technická specifikace
Řídicí systém koncové jednotky - ZN523
Popis
Pokročilý řídicí systém kompaktních koncových jednotek s vodním výměníkem. Přizpůsobivý
a optimalizovaný pro pohodlné a úsporné ovládání.
Výhody pro zákazníka
• Optimalizované uvedení do provozu: kompaktní, může být dodáno namontované již z výrobního závodu,
předem odzkoušené
• Přizpůsobivost: stejný řídicí systém pro nejrůznější aplikace (hot wax / 3 vodičové aplikace, …)
• Bezchybové zapojení nástěnného rozhraní: konektor RJ9 umožňuje rychlou a spolehlivou komunikaci
s nástěnným rozhraním
ZN523
Typ vstupů/výstupů
Binární vstupy
Analogové vstupy
Binární výstupy
Rejstřík
Typ signálu
BI 1
Bezpotenciálový kontakt
Přítomnost osob
Použití vstupů/výstupů
BI 2
Bezpotenciálový kontakt
Okenní kontakt
AI 1
Termistor
Teplota zpětného vzduchu
AI 2
Termistor
Teplota vstupní vody
Teplota výstupního vzduchu
AI 3
Termistor
BO 1
Relé 230 V st / 3 A NO
Vysoké otáčky ventilátoru
BO 2
Relé 230 V st / 3 A NO
Střední otáčky ventilátoru
BO 3
Relé 230 V st / 3 A NO
BO 4
triak 230 V st, 5 A
Nízké otáčky ventilátoru
Otevření ventilu topení, elektrické topení (polovodičové relé)
BO 5
triak 230 V st, 5 A
Zavření ventilu topení
BO 6
triak 230 V st, 5 A
Otevření ventilu chlazení
BO 7
triak 230 V st, 5 A
Zavření ventilu chlazení
BO 8
relé 230 V st / 10 A NO
Elektrické topení (relé)
Hlavní charakteristiky
Příkon
230 V st 50/60 Hz 1 fáze
Provozní podmínky
0 až +60 °C
Vlhkost 5 až 95 % nekondenzující
Skladovací podmínky
40 až +85 °C
Vlhkost 5 až 95 % nekondenzující
Stupeň krytí
IP 20
Rozměry (mm)
132x120x44
Shoda
Odolnost (nařízení 89/336/EEC)
EN 50082-1: 1997 EN 50082-2: 1995
Vyzařování EN 50081-1: 1992
Komunikace
Protokol LonTalk® profil SCC 8501
Typ sítě: FTT10-A
Diagnostika
3 LED / “Servisní vývod” 1 tlačítko
32
PROD-PRC014-CS
Výrobky
Zónové čidlo pro koncové jednotky s vodním výměníkem
Popis
Inovativní design a funkčnost. Toto ovládací rozhraní nabízí uživatelsky přátelský komfort ovládání a také
unikátní funkce pro osazenstvo, například volání osazenstva nebo požadavek na údržbu.
Výhody pro zákazníka
• Snadné použití: velký dobře čitelný LCD displej a velká tlačítka
• Kratší doba uvedení do provozu: díky připojení řídicího systému konektorem typu RJ9
• Krátká doba pro uvedení do provozu: nastavení systému pomocí softwarových nabídek
ZSM-10
ZSM-11
ZSM-31
Provozní teplota
Teplota: 5 °C až 35 °C
Teplota : 0 °C až 60 °C
Teplota : 0 °C až 60 °C
Relativní vlhkost: 5 % až
95 % NC
Relativní vlhkost : 5 % až 95 % NC
Relativní vlhkost : 5 % až 95 % NC
Teplota: -40 °C až 70 °C
Teplota : -40 °C až 85 °C
Teplota : -40 °C až 85 °C
Relativní vlhkost: 5 % až
95 % NC
Relativní vlhkost : 5 % až 95 % NC
Relativní vlhkost : 5 % až 95 % NC
Rozmezí kompenzace
nastavených hodnot
Kompenzace nastavených
hodnot lze nastavit od
-1 K / +1 K až -5 K / +5 K
Fixní kompenzace nastavených hodnot:
kroky +/- 3 K = 0,5 K
Absolutní nebo relativní, kompenzace
nastavených hodnot nastavitelná od
-1 K / +1 K do -5 K / +5 K
Skříň
Materiál ABS UL94V0
Materiál ABS UL94V0
Materiál ABS UL94V0
Barva: Bílá (RAL 9010)
Barva: Bílá (RAL 9010)
Barva: světle šedá
Rozměry: 80 mm x
80 mm x 32 mm
Rozměry: 80 mm x 80 mm x 30 mm
120 mm, 30 mm (tloušťka)
1 otočný regulátor pro
nastavení otáček ventilátoru
1 otočný regulátor pro
nastavení hodnot
1 tlačítko pro dočasné
potlačení hodnot
1 kontrolka LED pro
indikaci režimu
1 tlačítko +/- pro změnu hodnot
1 tlačítko pro režim přítomnosti osob
1 tlačítko pro režim nepřítomnosti osob
1 Tlačítko pro nastavení otáček
ventilátoru
1 Tlačítko pro nastavení hodnot
1 Displej z tekutých krystalů
2 tlačítka +/- pro změnu hodnot
1 tlačítko pro režim přítomnosti osob
1 tlačítko pro dočasné potlačení hodnot
1 velký LCD displej s červeným
popředím a bílým pozadím
Indikace na displeji
Teplota aktivní zóny, relativní nastavené
hodnoty, stav přítomnosti osob.
Teplota aktivní zóny, absolutní nebo relativní nastavené hodnoty, stav přítomnost
osob, stav poruchy řídicího systému,
stav aktivního volání osazenstva, stav
otevření oken, volání za účelem údržby
Kompatibilita
Kompatibilní s funkcí synchronizace
cyklické obsluhy Trane.
Kompatibilní s funkcí synchronizace
cyklické obsluhy Trane.
Skladovací teplota
Rozhraní
Normy
Bezpečnost zařízení
Elektromagnetická kompatibilita
Napájení
Stupeň ochrany
EN 60730-2-9: Čidla pro snímání teploty
EN 50081-1: Vyzařování EN 50082-2: Odolnost
Napájení řídicím systémem ZN523
Systémy řízení budov
Mezní hodnoty teploty okolí
IP 30
33
PROD-PRC014-CS
Popis
Tyto panely jsou určeny k použití spolu s řídicím systémem zóny Trane
ZN523. Umožňují řízení až dvou nezávislých osvětlovacích okruhů (EXL)
a dvou nezávislých slunečních clon (EXB).
Výhody pro zákazníka
Snadná instalace (DIN lišta - přímé připojení konektory Wieland). Tyto
panely jsou řízeny modulem ZN523 a nepoužívají žádný uzel připojení
LonTalk™.
EXB
EXL
EXB
Rozměry desky
Minimální volný prostor
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Mechanická ochrana
Potřeba energie
Ochrana
Doporučené vedení
Konektor
Normy
Typ kontaktů
Jmenovitý / max. proud
Max. napětí
Výkon
Doporučené vedení
Konektor
Normy
EXL
výška 95 mm x šířka 132 mm x hloubka 43 mm
Čelní 100 mm
Na každé straně 25 mm
Nahoře a dole 100 mm
Teplota : 0 °C až 50 °C
Relativní vlhkost : 20 % až 90 %, nekondenzující
Ochrana proti prachu : úroveň znečištění 1
Teplota : -20 °C až 70 °C
Relativní vlhkost : 20 % až 90 %, nekondenzující
IP 20
230 V st
230 V st
50 nebo 60 Hz
50 nebo 60 Hz
Zatížení 5 A / výstupní
Zatížení 5 A / výstupní
Řídicí systém jednotky musí získávat energii z vyhrazeného okruhu, musí být chráněn jističem /
pojistkou umístěnou vedle něj.
Zapojení střídavého proudu vyžaduje trojvodičový provoz 230 V st
Doporučeným vodičem je měděný drát 16 AWG (1,5 mm2).
Konektor Wieland, typ GST 18/3 s vnějším připojením
Zapojení střídavého proudu musí odpovídat platným místním vyhláškám :
89/336/EEC Evropská směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu :
- Odolnost : 50081-1
- Vyzařování : 50082-1
73/23/EEC Evropská směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí :
- EN 60950
Normální stav: vypnuto
5 A / 10 A
250 V st
Ověřte, zda vodiče odpovídají výše uvedeným výkonům
Používejte pouze kroucenou dvoulinku s vícepramennými stíněnými měděnými vodiči 18-22 AWG
Konektor Wieland, typ GST 18i4 s vnitřním připojením
Všechny vodiče musí odpovídat platným místním předpisům o elektrickém zapojení.
34
PROD-PRC014-CS
Výrobky
Popis
Infračervený systém umožňující propojení s řídicím systémem ZN523
a také s EXB a EXL.
Výhody pro zákazníka
Díky malým rozměrům a diskrétnímu vzhledu může být přijímač snadno
integrován do prostředí budovy zákazníka. Obsahuje dálkové ovládání
a může být instalován do schránky umístěné na stěně.
IRR
IRC
Dosah
Protokol infračerveného zařízení
Celkové rozměry
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Mechanická ochrana
Skříň
Klávesnice
Displej
Napájení
Životnost baterií
Přijímač infračervených signálů (IRR)
Rozměry
Provozní podmínky
Mechanická ochrana
Konektor
Délka kabelů
Doporučený kabel
Napájení
Řízení 2 nezávislých skupin osvětlení
Řízení 2 nezávislých skupin slunečních žaluzií
Změna nastavené hodnoty teploty v krocích +/- 3 stupně
Řízení rychlosti otáček ventilátoru: zapnuto / vypnuto, rychlost 1, 2 nebo 3, režim Auto
6 m v přímém směru
Rc5 s kontrolou výskytu chyb z důvodů bezpečnosti
148 mm x 58 mm x 25 mm
Teplota : 0 °C až 50 °C
Relativní vlhkost : 20 % až 90 %, nekondenzující
Teplota : -20 °C až 70 °C
Relativní vlhkost : 20 % až 90 %, nekondenzující
IP 40
Bílé plastové pouzdro
Elastomerová, 9 kláves:
- 4 funkční klávesy: osvětlení, žaluzie, teplota, rychlost otáček ventilátoru
- 3 ovládací klávesy: šipka nahoru, šipka dolů, šipka pro otáčení
- 2 klávesy pro globální nastavení: přítomnost osob, nepřítomnost osob
LCD obrazovka s podsvícením, zobrazovací oblast 30 x 30 mm, funkční ikony
baterie 3x 1,5 V, typ LR6
V běžných podmínkách minimálně 2 roky
výška 63 mm x šířka 22 mm x hloubka 22 mm
Teplota: 0 až 50 °C
IP 65 (čelní stěna), IP20 (konektor RJ9)
RJ9
6 m, 12 m
FCC-68 : plochý kabel, 4 bílé vodiče, 26 AWG
(Vhodný pro konektory FCC-68 a Western digital)
Napájení je řízeno pomocí zařízení TracerTM EXB nebo TracerTM EXL, k němuž je připojeno.
Systémy řízení budov
Infračervené dálkové ovládání (IRC)
Funkce
35
PROD-PRC014-CS
Dvoucestný regulační ventil PN16, s plochým těsněním DN15/20
DN
15
20
D
G1/2
G3/4
Kvs
1,6
2,5
Typ ventilu
Druh média
Materiál
Přepnutí do polohy otevřeno
Teplota média
Statický tlak
Typ zakončení připojení
Zdvih (mm)
6,5
6,5
Dvoucestný
Voda
Těleso DN15 mosaz, DN20 červená mosaz (tombak), vřeteno ventilu nerezová ocel, přípojka mosaz
Snížení tlaku páry
21...20 °C
PN16
Ploché těsnění
Třícestný obtokový regulační ventil PN16, s plochým těsněním DN15 / 20
DN
15
20
D
G1/2
G3/4
Typ ventilu
Druh média
Materiál
Přepnutí do polohy otevřeno
Teplota média
Statický tlak
Typ zakončení připojení
Kvs
1,6
2,5
Zdvih (mm)
6,5
6,5
Třícestný směšovací, obtokový
Voda
Těleso červená mosaz, vřeteno nerezová ocel, přípojka mosaz
Snížení tlaku páry
21...20 °C
PN16
Ploché těsnění
36
PROD-PRC014-CS
Napájení
V st / VA
230/3
Doba chodu
Min.
4,0
Stupeň krytí
Tlaková síla páry
Řídicí vstupní signál
Zdvih
Činnost při výpadku energie
Délka kabelů
Počáteční proud
Příslušenství
Termoelektrické ovladače pro řízení zóny, 6,5 mm 90 N
IP43 (IP40 pro horizontální montáž)
90 N
2 body
6,5 mm
Zatažení dříku
2,5 m
0,7 A
Tříbodové ovladače pro řízení zóny, 6,5 mm 180 N
Stupeň krytí
Tlaková síla páry
Řídicí vstupní signál
Zdvih
Doba chodu
Délka kabelů
Počáteční proud
Indikace polohy
Napájení
V st / VA
230/7
IP43/42
180 N
Tříbodový
6,5 mm
150 s
1,5 m
0,7 A
Červená kontrolka
Systémy řízení budov
Tlaková síla páry
N
180
37
PROD-PRC014-CS
Řídicí systém AHU - AH541
Popis
Řídicí systém je na vzduchotechnické jednotky instalovaný u zákazníka. AH541 přináší přednastavené
funkce pro rychlé uvedení do provozu běžných jednotek.
Výhody pro zákazníka
• Přizpůsobivost: řídicí systém s možností rozšíření díky použití panelů EX2
• Snadná obsluha: možnost dodání uživatelsky přívětivé dotyková obrazovky pro sledování chodu
jednotky, nastavení potlačení a ovládání jednotky
• Otevřené systémy: podporuje profil LonTalk® SCC / DAC
Vstupy/výstupy
Univerzální vstup
Zvláštní vstup pro tlak
Binární výstupy
Analogové výstupy
Hlavní charakteristiky
Napájení
Provozní prostředí
Skladovací podmínky
Stupeň krytí
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Paměť
Ovládací displej (volitelný doplněk)
Časový spínač
Baterie
Shoda
Komunikace
Možnost rozšíření
Technická podpora při diagnostice
AH541
Počet
12
1
2
5
Podporovaný typ signálu
Bezpotenciálový (včetně impulzů)
0-10 V ss, 0-20 mA
Rezistor s lineárně proměnlivým odporem - termistor
Zvláštní vstup pro čidlo tlaku Trane
Kontakt s napájením 24 V st (12 V st 0,5 A)
0-10 V ss, 0-20 mA
24 V st 50/60 Hz 1 fáze - 10 VA při 24 V st
- 40 až +70 °C (0 až +50 °C na ovládacím displeji)
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
- 50 až +95 °C (-25 až +75 °C na ovládacím displeji)
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
IP 20
215x385x127
1
RAM 512 K ROM 2 MB flash EEPROM 256 K
Dotyková obrazovka s rozlišením 320x240 pixelů
Zabudovaný v ovládacím displeji
Dynamická data / čas: vysokokapacitní záloha (7 dní)
Odolnost (nařízení 89/336/EEC)
EN 50090-2-2: 1996
Vyzařování (nařízení 89/336/EEC)
EN 50090-2-2: 1996 EN 61000-3-2: 1996 EN 61000-3-3: 1995
Protokol LonTalk® profil SCC nebo DAC
Typ sítě: FTT10-A
Maximálně 4 EX2 moduly
9 LED - 1 “servisní vývod”
38
PROD-PRC014-CS
Popis
Tento volně programovatelný řídicí systém používá pro programování grafické rozhraní, které umožňuje
snadné ovládání řídicího programu. Tento systém je aplikován u všech systémů HVAC a systémů řízení
budov. Jeho použití je díky dotykové LCD obrazovce “uživatelsky přátelské”.
Výrobky
Volně programovatelný řídicí systém zapnutí/vypnutí a vzduchotechnické
jednotky - MP581-MP583
Výhody pro zákazníka
• Snadná obsluha: snadno ovladatelná dotyková obrazovka, ovládání pomocí ikon; rozšiřitelné použitím
panelů EX2
• Snadné programování: grafické rozhraní TGP (Grafické programování systému Tracer) umožňuje účinné
programování
• Otevřené systémy: podporuje komunikační protokol LonTalk®, DAC, SCC či standardní profily
MP581/583
Vstupy/výstupy
Počet
Univerzální vstup
12
Podporovaný typ signálu
Bezpotenciálový (včetně impulzů)
0-10 V ss, 0-20 mA
Lineárně proměnný odpor
Termistor
Zvláštní vstup pro tlak
1
Binární výstupy
6
Zvláštní vstup pro čidlo tlaku Trane
Kontakt s napájením 24 V st (12 V st 0,5 A)
Analogové výstupy
6
0-10 V ss 0-20 mA
Hlavní funkce
Napájení
Provozní podmínky
24 V st 50/60 Hz 1 fáze - 10 VA při 24 V st
- 40 až +70 °C (0 až +50 °C na ovládacím displeji)
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
Skladovací podmínky
- 50 až +95 °C (-25 až +75 °C na ovládacím displeji)
Stupeň krytí
IP 20
Rozměry (mm)
215x385x127
Hmotnost (kg)
1
Paměť
RAM 512 K ROM 2 MB flash EEPROM 256 K
Ovládací displej (volitelný doplněk)
Dotyková obrazovka s rozlišením 320x240 pixelů - v místním jazyce
Časový spínač
Zabudovaný v ovládacím displeji
Baterie
Dynamická data / čas: vysokokapacitní záloha (7 dní)
Shoda
Odolnost (nařízení 89/336/EEC)
EN 50090-2-2/96: 1996
Vyzařování (nařízení 89/336/EEC)
EN 50090-2-2: 1996 EN 61000-3-2: 1996 EN 61000-3-3: 1995
Komunikace
Protokol LonTalk® profil SCC nebo DAC
Typ sítě: FTT10-A
Možnost rozšíření
Maximálně 4 EX2 moduly
Technická podpora při diagnostice
9 LED - 1 “servisní vývod”
Systémy řízení budov
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
39
PROD-PRC014-CS
Rozšiřovací modul pro vstupy/výstupy EX2 - MP 581/583
Popis
EX2 je rozšiřovací modul instalovaný u zákazníka pro volně programovatelný řídicí systém MP581. Díky
řízení těchto rozšiřovacích panelů jednoduchou komunikační sběrnicí RS485 může systém MP581 sledovat
a ovládat vstupy/výstupy ze vzdáleného místa.
Výhody pro zákazníka
• Nízké náklady na rozšiřovací panely: na jednom panelu je umístěno 6 univerzálních vstupů, 4 binární
výstupy, 4 analogové výstupy
• Snadná instalace: kompaktní kryt
• Přizpůsobivost: EX2 je k hlavnímu panelu připojen komunikační sběrnicí pro vzdálenou instalaci
Vstupy/výstupy
Univerzální vstup
Binární výstupy
Analogové výstupy
Hlavní charakteristiky
Napájení
Provozní podmínky
Počet
6
4
4
Skladovací podmínky
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Shoda
Komunikace
Podporovaný typ signálu
Bezpotenciálový kontakt binární - 0-20 mA 0-10 V ss - RTD - termistor
Kontakt s napájením 24 V st (12 V st 0,5 A)
0-10 V ss, 0-20 mA
24 V st 50/60 Hz - 60 VA maximum
- 40 až +70 °C
Vlhkost 5 až 90 % nekondenzující
- 40 až +85 °C
Vlhkost 5 až 95 % nekondenzující
175x137x51
1
Vyzařování (nařízení 89/336/EEC)
EN 50081-1: 1992 EN 50090-2-2: 1996 EN 61326-1: 1997
Odolnost (nařízení 89/336/EEC)
EN 50082-1: 1997 EN 50082-2: 1995 EN 50090-2-2: 1996 EN 61326-1: 1997
S MP 581 komunikuje pomocí linky IEEE-485
Obslužný displej MP581/583
Popis
Jedná se o intuitivní LCD ovládací rozhraní, umožňující snadné sledování systému, potlačení nastavených
hodnot, plánování a problémů. Skládá se z grafické dotykové obrazovky s vysokým rozlišením, která je
pro snadnou instalaci
uložena v příjemně vypadajícím rámu.
Výhody pro zákazníka
• Pohodlné rozhraní: může být instalováno přimo v prostorách uživatelů budovy a sloužit jim pro snadné
ovládání jednotky
• Snadné použití: podpora místního jazykového nastavení
• Snadná diagnostika: ukazuje dočasná potlačení hodnot, spuštěné výstrahy, ...
Hlavní charakteristiky
Napájení
Provozní podmínky
Rozměry (mm)
Dotyková obrazovka
Podporovaný typ signálu
Bez napájení: získává energii z panelu, k němuž je připojeno
0 až +50 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
260x222x58
VGA LCD displej s dotykovou obrazovkou
Oblast zobrazení: 115 mm x 86 mm
Rozlišení obrazovky 320x240 pixelů
40
PROD-PRC014-CS
Výrobky
Obecně použitelné řídicí moduly vstupů a výstupů - MP501/503
Popis
Řada ovladačů vstupů/výstupů s různou kapacitou a vestavěnými funkcemi, přizpůsobenými pro různé
použití jako bodové monitorování, bodové plánování, řízení jednoduchých cyklů, procesní kontrola HVAC
nebo adaptabilní rozšiřitelný řídicí systém pro zjištění počtu vstupů/výstupů.
Výhody pro zákazníka
• Otevřené systémy: Otevřený komunikační protokol LonTalk®
• Aplikační přizpůsobivost zpětná vazba stavu výkonu
• Optimalizované náklady: několik velikostí panelů pro perfektní adaptaci potřebám zákazníka
Vstupy/výstupy panelu
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Analogový vstup
Binární vstup
Univerzální vstup
Binární výstupy
Analogové výstupy
Stupeň krytí
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Shoda
shoda s normami
Komunikace
Síť
MP501
Počet
1
1
MP503
Počet
4
4
1
1
24 V st jmenovité, 50/60 Hz,
1 fáze, max. 70 VA
0 až +70 °C
Vlhkost 5 až 95 % nekondenzující
-40 až +85 °C
Vlhkost 5 až 95 % nekondenzující
Termistor nebo 4-20 mA
Napájený vstup 24 V st 0,25 VA
Bezpotenciálový kontakt nebo 0-20 mA nebo 0-10 V ss nebo 10 kohm termistor
Napájené relé 24 V st 12 VA
0-20 mA nebo 0-10 V ss
IP 20
175x137x51
0,22
Odolnost: EN 50082: 1997
Vyzařování: EN 50081-1: 1992EN 61000-3-2: 1996
Protokol LonTalk®
FTT10-A
Systémy řízení budov
Vstupy/výstupy
Analogový vstup
Binární vstup
Univerzální vstup
Binární výstupy
Analogové výstupy
Hlavní charakteristiky
Napájení
41
PROD-PRC014-CS
BCU - BMTX
Popis
Inteligentní panel BCU ovládá schopnosti propojení a síťové komunikace soupravy produktů Tracer
SummitTM. Řídí “peer to peer” databázi s přednastavenými funkcemi, např. ovládání chladicí jednotky nebo
zápis dat.
Výhody pro zákazníka
• Systém, který vydrží: vysoká spolehlivost
• Nízká rizika správy databáze: sdílené databáze (peer to peer)
• Otevřené protokoly, BACnetTM a Lontalk®
Vstupy/výstupy
Binární vstupy
Hlavní charakteristiky
Příkon
Provozní podmínky
Počet
2
Podporovaný typ signálu
Pulzní nebo standardní vstupy
Skříň
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Shoda
Paměť
Baterie
Komunikace
Jmenovité napětí: 230 V st; 50 nebo 60 Hz; 1 fáze
0 až +50 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
-46 až +66 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
NEMA-1
418x373x140
7
EN 61326: 1998 třída B - EN 61326: 1998 obchodní - EN 61010-1: 2001
FLASH 16 MB - EEPROM 512 KB - SRAM 1 MB - SDRAM 8 MB
Programy zálohovány pomocí energeticky nezávislé paměti
Přípojka pro Ethernet EIA-232 BACnetTM
Ovládací displej (volitelný doplněk)
Modem (volitelný doplněk)
Comm3, Comm4: 2 spojení, a LonTalk®
Monochromatická dotyková obrazovka VGA s rozlišením 320x240 pixelů
Interní 56 kbps
Skladovací podmínky
Internetový server
Popis
Internetový server aplikace Tracer SummitTM umožňuje uživateli ovládat pomocí internetového prohlížeče
budovu řízenou systémem Tracer SummitTM společnosti Trane. Mezi jinými funkcemi tak může být
zahrnuto plánování, nastavení oblastí, nastavení hodnot nebo záznam dat a rozvržení procesů.
Výhody pro zákazníka
• Dvě oddělené síťové části pro HVAC a kancelářský Ethernet
• Přizpůsobivost: systém může být nastaven pomocí jakéhokoliv osobního počítače s internetovým prohlížečem
• Snadná obsluha: grafické rozhraní s uživatelsky přátelskými aplikacemi (kalendář, ...)
Hlavní charakteristiky
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Stupeň krytí
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)
Shoda
Paměť
Zabezpečení
Softwarové požadavky
Síť
0 až +50 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
-40 až +85 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
IP 30
260x223x70
1,1
CE EN 61326: 1998 - EN 61010-1: 1993
RAM 32 MB ROM 256 MB flash
Protokol Secure Sockets layer (SSL)
Java 2 plug in 1.4.0 nebo vyšší, internetový prohlížeč Internet Explorer 5.01 nebo vyšší
Netscape navigator 6.2 nebo vyšší
Dva RJ 45 Ethernet 10/100 BaseT porty s automatickou detekcí přenosové rychlosti
42
PROD-PRC014-CS
VAV UCM III/IV
VAV UCM II/IV jsou vyhrazené řídící systémy pro jakýkoliv typ VAV aplikace. Měří průtok vzduchu a
teplotu pro proces kaskádového řízení, který umožňuje přesné řízení komfortu v místnosti.
Výhody pro zákazníka
• Snadné uvedení do provozu: řídicí systém instalovaný ve výrobním závodě: průtok (min. / max. / jmenovitý)
je nastaven již ve výrobním závodě
• Spolehlivý systém: dokonale integrován do předem technicky navržené funkce Tracer SummitTM pro
vzduchotechnické systémy s proměnným průtokem vzduchu
Vstupy/výstupy
Binární vstupy
Analogové vstupy
Binární výstupy
Hlavní charakteristiky
Příkon
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
5
Podporovaný typ signálu
Přítomnost osob nebo obecně použitelný vstup
Teplota v zóně Společné zemnění zónových čidel
Místní nastavené hodnoty Čidlo CO2 Tlakový snímač
Přídavné čidlo teploty nebo CO2
Teplota venkovního vzduchu nebo
obecná teplota univerzální 4-20 mA
Otevření klapky Zavření klapky
Modulační ventil topení, otevření
Modulační ventil topení, zavření
24 V st 50/60 Hz 1 fáze nebo 50 VA max.
Příkon max. 50 VA při 24 V st
0 až +60 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
-40 až +65 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
vlastní komunikační protokoly společnosti TRANE
Systémy řízení budov
Komunikace
Počet
1
8
Výrobky
Popis
43
PROD-PRC014-CS
VV550
Popis
VV550 jsou vyhrazené ovladače pro jakoukoliv VAV aplikaci. Měří průtok vzduchu a teplotu pro proces
kaskádového řízení, který umožňuje přesné řízení komfortu v místnosti.
Podporuje otevřený protokol LonTalk.
Výhody pro zákazníka
• Snadné uvedení do provozu: řídicí systém instalovaný ve výrobním závodě: průtok (min. / max. / jmenovitý)
je nastaven již ve výrobním závodě
• Spolehlivý systém: dokonale integrován do předem technicky navržené funkce Tracer SummitTM pro
vzduchotechnické systémy s proměnným průtokem vzduchu
Vstupy/výstupy
Binární vstupy
Analogové vstupy
Binární výstupy
Hlavní charakteristiky
Příkon
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Komunikace
Počet
1
4
5
Podporovaný typ signálu
Přítomnost osob nebo obecně použitelný vstup
Prostorová teplota, nastavené hodnoty pro teplotu prostoru,
primární/výstupní teplota vzduchu, primární průtok vzduchu
Vzduchový ventil - zavřeno, vzduchový ventil - otevření, úroveň
topení 1, úroveň topení 2, úroveň topení 3 / ventilátor zapnuto/vypnuto
18-32 V st (24 V st jmenovitý) při 50/60 Hz
0 až +60 °C
Vlhkost 5 až 95 % nekondenzující
-40 až +65 °C
Vlhkost 5 až 95 % nekondenzující
Protokol LonTalk®
Profil systému řízení komfortu v prostoru LonMark® (SCC 8500)
44
PROD-PRC014-CS
Popis
Protokol BACnetTM pro bránu MODBUS, vyhrazený pro aplikace Tracer SummitTM.
Výrobky
Zákazníkův server
Výhody pro zákazníka
• Snadné uvedení do provozu: snadné nastavení datové tabulky MODBUS
• Snadná obsluha a diagnostika: kompaktní zařízení s diagnostickými indikátory (LED)
Vstupy/výstupy
Spojení
Hlavní charakteristiky
Příkon
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Stupeň krytí
Rozměry (mm)
Shoda
LED
24 V st 50/60 Hz 1 fáze, 1 A; 9-30 V ss, 1 A
0 až +60 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
-46 až +66 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
IP 30
110x90x45
CE EN 55022 třída B
Signalizace pomocí 9 aktivních diod LED: Přenášení dat, přijímání, linka Ethernetu,
napájení OK, aktivní propojení, chyba nastavení, uzel offline, chyba komunikace,
chyba systému
Kompatibilita software a ovladačů: BACnetTM (Ethernet nebo IP)
MODBUS RTU
Systémy řízení budov
Software
Podporovaný typ signálu
1 RJ 45 IEA-232
1 šroubovací svorka EIA-485
1 konektor 10 BaseT RJ 45 Ethernet
45
PROD-PRC014-CS
Programovatelná řídicí jednotka (PIC)
Popis
Brána pro konverzi vlastních protokolů Trane na protokoly MODBUS/RTU, nebo mezi řídicími systémy
LonTalk firmy Trane a protokoly MODBUS/RTU.
Výhody pro zákazníka
• Snadné uvedení do provozu: automatické uvedení do provozu / podpora automatického propojení
• Přizpůsobivost: kompatibilní s veškerým zařízením společnosti Trane
• Snadná obsluha a diagnostika: světelné indikátory terminál portu + stavu
Vstupy/výstupy
Spojení
Hlavní charakteristiky
Příkon
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Stupeň krytí
Shoda
LED
Software
Podporovaný typ signálu
1 IEA-232
1 EIA-485
230 V st 50/60 Hz 1 fáze
0 až +60 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
-46 až +66 °C
Vlhkost 10 až 90 % nekondenzující
IP 30
CE 89/336/EEC
Kontrolky LED: Přenos, příjem, napájení OK,
chyba nastavení, chyba komunikace, chyba systému.
MODBUS RTU, podřízený (slave) režim
1200 až 57 600 bps
46
PROD-PRC014-CS
Popis
Rozhraní pro komunikaci mezi manažerem budovy a kontrolním systémem. Zahrnuje grafické prohlížení
aplikace, uživatelsky přívětivé rozhraní pro plánování, přehled zpráv o systému, vyhledávání a předávání
výstrah.
Výrobky
Software pro systém BMS Tracer SummitTM
Výhody pro zákazníka
• Příjemné pro uživatele: snížená potřeba pro školení pracovníků
• Kratší doba uvedení do provozu: pokročilé možnosti systému LonTalk® umožňují snadnou integraci
zařízení pocházejících od jiných výrobců než Trane
• Účinné řízení budovy: automatické vytváření zpráv
Vstupy/výstupy
Počet
Operační systém
Windows ME, NT4.0, 2000, XP
Požadavky na hardware
Windows XP,
Procesor 233 MHz 64 MB RAM
Windows 2000,
300 MB volného místa na pevném disku
Windows NT4.0 (> SP3.0)
32x CD-ROM
BACnetTM
BACnetTM ASHRAE/ANSI 135 standard
15” monitor SVGA, minimální rozlišení 1280x1024
Komunikace
10BASE-T/ 100BASE-TX vyhrazená síť Ethernet nebo
TCP/IP kompatibilní síť
Komunikace
LonTalk®
Založeno na standardu EIA-709.1 LonTalk®
Typy síťových standardů LonTalk®
FTT-10A vysílač s přijímačem
Fyzická média: kroucený pár
Komunikace
MODBUS
Systém Tracer Summit komunikuje se zařízeními, která podporují
protokol vzdáleného terminálu jednotky (RTU) MODBUS, používající
zákazníkův server
Rozhraní
Grafické HTML stránky (PC)
Rozlišení: standardní: 1280x1024
Rozhraní
monochromatický displej VGA (BCU)
Rozlišení: standardní: 320x240
Rozhraní
Jazyky: němčina - polština - francouzština -
Podporované jazyky operačního systému: všechny
řečtina - angličtina
Systémy řízení budov
španělština - portugalština - maďarština -
47
PROD-PRC014-CS
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NA CHLAZENOU VODU
48
PROD-PRC014-CS
1 - 30 kW
KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ NA CHLAZENOU VODU
Kancelářské budovy, prodejní prostory
a ubytování
Sortiment
Typ
instalace
max. 50 Pa při středních otáčkách
UniTrane™
1
FCK
12
> 50 Pa (98 až 230 Pa při středních otáčkách)
FWD
max. 40 Pa při středních otáčkách
Slim Line
HFH
5
2
max. 50 Pa při středních otáčkách
Slim Line
7
HFR
2
max. 50 Pa při středních otáčkách
Slim Line
7
HFO
UniTrane™
1
FVC
5
UniTrane™
1
1
UniTrane™
5
FCC
1
UniTrane™
5
FCC
1
kW
1
2
3
4
5
Celkové výkony jsou uvedeny za podmínek Eurovent, při středních otáčkách
PROD-PRC014-CS
10
12
FCK
12
CWS
12
15
VODNÍ SYSTÉMY
1
30
4
20
30
49
Koncová zařízení na chlazenou vodu
Fan coily
1-12 kW
UniTrane
™
FCK
FCC
L
ZSM-10
P
ZSM-11
M/N
FVC
IRC
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Tichý chod: vysoká kvalita akustického komfortu
• Energetická účinnost: nízké provozní náklady
• Snadná instalace: úspora času a peněz
• Třícestný/čtyřkanálový ventil typu zapnuto/vypnuto
• Lakované montážní nožky
• Ručně ovládaná regulační klapka pro sání čerstvého
vzduchu 0-33 %
• Lakovaná mřížka vstupního vzduchu
• Lakovaný zadní panel
• Pomocné sběrné misky kondenzátu
• Nástěnné termostaty (L, M, N, P)
• Pružné přípojky
• Vzduchová přípojka pro zpětný vzduch opatřena přírubou
• Čerpadlo kondenzátu
Hlavní charakteristiky
• Velmi nízká hlučnost (podle údajů Eurovent jedny
z nejtišších jednotek na trhu)
• Velmi snadná instalace díky klíčovým dírkám, vanička
kondenzátu dodávaná s ohebnou hadicí
• Velmi snadná údržba díky přístupnému filtru (není zapotřebí
žádných nástrojů) a samomaznému motoru ventilátoru
• Velmi snadné elektrické zapojení díky rychlospojům, bez
nutnosti otevírání ovládacího panelu
• Možnost přeměny u zákazníka (FCC a FCK) vertikální <->
horizontální
• Nízká spotřeba energie
Volitelné doplňky
• Několik elektrických ohřívačů o různém výkonu na jednotku,
které jsou chráněny dvěma termostaty (s automatickým
a ručním resetem)
• Dvoucestné a třícestné/čtyřkanálové ventily typu
zapnuto/vypnuto
• Dvoucestné a třícestné/čtyřkanálové modulační ventily
• Motor s vysokým externím statickým tlakem (až do 50 Pa
při středních otáčkách)
• Připojení vody zleva nebo zprava
• Ve výrobním závodě namontované nožky
• Vodní výměník s epoxidovým nátěrem pro použití
v agresivním ovzduší
• Výstupní vzduchová přípojka opatřena přírubou
• Čistitelný EU3 filtr
• Kombinace ventilátorů s různými otáčkami zapojené ve
výrobním závodě dle požadavků zákazníka
Ovládání
• Vestavěné zapínání/vypínání ventilátoru, ventilu a/nebo
elektrického ohřívače
• Dálkové zapínání/vypínání ventilátoru, ventilu a/nebo
elektrického ohřívače
• Nový řídicí systém LonMarkTM Trane ZN523 poskytuje
vylepšený akustický a tepelný komfort a úsporu energie
• Kompletní řada uživatelských rozhraní (ZSM-10, ZSM-11)
a bezdrátových dálkových ovládání (IRC)
• Trane ZN523 může být propojený se zařízením Trane
EXL-EXB pro řízení osvětlení a žaluzií
• Ovladač BatiBUS montovaný ve výrobním závodě
50
PROD-PRC014-CS
Otáčky při EST = 0 Pa
Průtok vzduchu
Chlazení
Celkový výkon
Citelný výkon
Průtok vody
Chlazení
Celkový výkon
Citelný výkon
Průtok vody
Objem vody
Topení
Celkový výkon
Průtok vody
Topení
Celkový výkon
Průtok vody
Objem vody
Elektrický ohřívač
Výkon
Proud elektrického
ohřívače
Příkon motoru ventilátoru
Maximální externí
statický tlak (5)
Přípojky vody
Akustický výkon (6)
Úroveň akustického tlaku (7)
01
02
2
119
4
173
5
219
1
154
2
192
(kW)
(kW)
(l/h)
0,8
0,5
1,0
0,7
185
1,0
0,8
1,2
0,8
1,3
0,9
278
(kW)
(kW)
(l/h)
(l)
0,7
0,5
121
0,9 1,0
0,7 0,8
159 185
0,55
1,0
0,7
170
1,2
0,9
205
0,83
(kW)
(l/h)
0,9
1,0
89
1,1
1,0
1,1
106
(kW)
(l/h)
(l)
0,8
69
1,0
81
0,13
1,1
89
1,0
82
1,1
90
0,13
(m3/h)
(W)
530
(A)
(W)
17
2,3
25
31
20
(Pa)
25
30
50
20
(dB(A))
(dB(A))
27
18
37
28
42
33
32
23
2,3/4,6
25
36
750/1500
23
3,3/6,5
30
47
30
3
744
5
956
(kW)
(kW)
(l/h)
4,3
2,9
5,1
3,5
1018
5,8
4,2
(kW)
(kW)
(l/h)
(l)
3,9
2,7
684
4,9 5,8
3,5 4,2
857 1018
2,1
(kW)
(l/h)
3,2
3,6
331
(kW)
(l/h)
(l)
3,1
261
3,5 3,9
297 331
0,34
(W)
(A)
(W)
1970/3940
8,6/17,1
41
66 102
3060
13,3
107 198 251
(Pa)
50
50
50
50
(dB(A))
(dB(A))
42
33
52
43
60
51
43
34
12
50
5
762
3,0
2,0
3,9
2,7
816
4,7
3,4
2,6
1,8
459
3,7
2,6
638
1,7
4,7
3,4
816
2,4
2,8
270
3,2
2,3
197
2,8 3,2
233 270
0,29
31
6,7/13,3
50
79
50
50
50
50
57
48
31
22
45
36
57
48
20
2
3
1788 2572
1
3
4
1416 2155 3120
11,3 13,3
8,0 10,0
2355
10,1 12,6 14,8
6,8 8,9 11,1
2644
10,6 13,3
7,7 10,0
1877 2355
3,6
9,1 11,9 14,8
6,3 8,6 11,1
1612 2122 2644
4,1
8,1
782
9,5
8,7
10,3 12,1
995
7,9 9,5
658 782
0,60
8,3 10,0 12,1
688 832 995
0,68
4800
20,9
212 272 394
4800
20,9
289 397 553
50
50 50
50
50
50
½" ISO/R7 s vnitřním závitem (plyn)
55
64
51 57
63
53
59
46
55
42 48
54
44
50
Napájení: 230 V / 50 Hz / 1 fáze
(1) Dvoutrubkový, třířadý výměník, vzduch: 27 °C/19 °C, vstup vody: 7 °C, rozdíl teplot = 5 K při vysokých otáčkách
(2) Dvoutrubkový, třířadý výměník, vzduch: 27 °C / 19 °C, voda: 7/12 °C, stálý rozdíl teplot
(3) Čtyřtrubkový, jednořadý výměník, vzduch: 20 °C, vstup vody: 70 °C, rozdíl teplot = 10 K při vysokých otáčkách
(4) Čtyřtrubkový, jednořadý výměník, vzduch: 20 °C, voda: 70/60 °C, stálý rozdíl teplot
(5) S motorem pro vysoký externí statický tlak
(6) Úrovně dle specifikací Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) a Certifikátu Eurovent, standardní motor
(7) Hodnoty jsou vypočítány na základě úrovně hladiny intenzity hluku s hypotetickým akustickým utlumením o 9 dB.
3
540
15
1
3
4
1
2
4
1
577 1136 1573
835 1295 1816
1390
Metoda stálého průtoku vody (1)
4,8 7,1 8,2
7,1 9,3 11,0
9,9
3,2 5,1 6,2
4,7 6,5
8,1
6,7
1458
1945
Metoda stálého rozdílu teplot (2)
3,8 6,6 8,2
6,2 8,7 11,0
9,0
2,8 4,9 6,2
4,4 6,3
8,1
6,4
677 1170 1458 1093 1539 1945 1583
2,7
3,2
Metoda stálého průtoku vody (3)
4,3 5,6 6,3
5,3 6,3
7,2
7,3
525
595
Metoda stálého rozdílu teplot (4)
4,0 5,4 6,3
5,0 6,1
7,2
7,0
337 452 525
423 510 595
588
0,44
0,52
3940
17,1
112 204 305
1
356
1530/3060
4,3/8,5
33
63
50
20
25
50
50
50
½" ISO/R7 s vnitřním závitem (plyn)
35
45
36
43
51
36
45
26
36
27
34
42
27
36
11
3,9
06
980/1960
25
1
547
(m3/h)
04
4
1
3
5
1
2
4
284
203 263 370
330 368 565
Metoda stálého průtoku vody (1)
1,6
1,6 1,8 2,1
2,6 2,8 3,5
1,2
1,0 1,2 1,5
1,8 1,9 2,5
376
621
Metoda stálého rozdílu teplot (2)
1,6
1,4 1,7 2,1
2,4 2,6 3,5
1,2
1,0 1,2 1,5
1,7 1,8 2,5
278
238 293 376
421 457 621
1,1
1,5
Metoda stálého průtoku vody (3)
1,3
1,5 1,6 1,8
2,0 2,1 2,4
155
205
Metoda stálého rozdílu teplot (4)
1,3
1,4 1,6 1,8
1,9 2,0 2,4
106
120 134 155
164 171 205
0,19
0,24
530/1060
08
Otáčky při EST = 0 Pa
Průtok vzduchu
Chlazení
Celkový výkon
Citelný výkon
Průtok vody
Chlazení
Celkový výkon
Citelný výkon
Průtok vody
Objem vody
Topení
Celkový výkon
Průtok vody
Topení
Celkový výkon
Průtok vody
Objem vody
Elektrický ohřívač
Výkon
Proud elektrického ohřívače
Příkon motoru ventilátoru
Maximální externí
statický tlak (5)
Přípojky vody
Akustický výkon (6)
Úroveň akustického tlaku (7)
03
50
50
50
50
70
61
55
46
63
54
72
63
Vodní systémy
Velikost jednotky
UniTrane™
Všeobecné údaje
51
PROD-PRC014-CS
Rozměry a hmotnosti
FCC 01-08 - horizontální
FCK 01-20 - horizontální
FCC 01-08 - vertikální
Y
X
Y
Z
Z
Y
X
X
Z
FCK 01-20 - vertikální
FVC
Y
Y
X
Z
X
Z
Rozměry (1)
(mm)
Velikost jednotky
FCC 01
FCC 02
FCC 03
FCC 04
FCC 06
FCC 08
FCK 01
FCK 02
FCK 03
FCK 04
FCK 06
FCK 08
FCK 11
FCK 12
FCK 15
FCK 20
FVC 01
FVC 02
FVC 03
FVC 04
FVC 06
FVC 08
X
Y
Z
790
790
990
1190
1390
1590
530
530
730
930
1130
1330
1191
1391
1591
1791
790
790
990
1190
1390
1590
450
450
450
450
450
450
430
430
430
430
430
430
574 (3)
574 (3)
574 (3)
574 (3)
450
450
450
450
450
450
238
238
238
238
238
238
217
217
217
217
217
217
291
291
291
291
228
228
228
228
228
228
Provozní hmotnost (2)
(kg)
Rozměry přípojky
vzduchovodu (3)
(mm)
18
18
22
25
32
40
17
17
20
23
30
38
55
63
71
80
18
18
22
25
32
40
470x122
470x122
670x122
870x122
1070x122
1270x122
1092x203
1292x203
1492x203
1692x203
-
(1) Bez volitelných doplňků a příslušenství
(2) Bez vodní náplně, volitelných doplňků či příslušenství
(3) S volitelným doplňkem příruba na přípojce výstupu vzduchu
52
PROD-PRC014-CS
01
219
02
284
03
370
04
565
06
762
08
956
11
1573
12
1816
15
2572
20
3120
Teplota
vzduchu
Průtok
vzduchu(m3/h)
Velikost
jednotky
Chladicí výkony - 0 Pa - dvoutrubkový/čtyřtrubkový výměník
Stálý rozdíl teplot
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
Výkony platí pro vysoké otáčky
TkW
0,7
1,0
1,3
1,5
1,1
1,5
1,9
2,3
1,5
2,0
2,5
3,1
2,6
3,4
4,1
4,9
3,4
4,4
5,5
6,6
4,3
5,5
6,8
8,1
5,9
7,7
9,7
11,8
8,2
10,4
12,8
15,4
9,9
12,6
15,5
18,7
11,1
14,0
17,3
20,9
5/10
SkW l/h
0,6 132
0,7 175
0,8 221
0,9 268
1,0 194
1,1 258
1,3 330
1,4 406
1,2 270
1,4 354
1,7 443
1,8 535
2,1 462
2,4 588
2,7 721
3,0 861
2,7 601
3,2 770
3,6 953
4,0 1142
3,4 760
3,9 965
4,4 1183
4,9 1413
5,1 1063
5,8 1370
6,6 1715
7,3 2075
6,7 1460
7,6 1840
8,5 2259
9,5 2706
8,3 1781
9,3 2236
10,5 2746
11,6 3290
9,2 2007
10,4 2515
11,7 3085
12,9 3691
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
5,5/11
6/12
7/12
TkW SkW l/h
TkW SkW l/h
TkW SkW l/h
0,6 0,6 104
0,5 0,5 78
0,5 0,5 95
0,9 0,7 139
0,7 0,6 111
0,8 0,6 134
1,1 0,8 182
1,0 0,7 148
1,0 0,7 178
1,4 0,9 226
1,3 0,8 190
1,3 0,8 227
0,9 0,9 150
0,8 0,8 125
0,8 0,8 146
1,3 1,0 203
1,1 1,0 158
1,1 1,0 199
1,7 1,2 267
1,5 1,1 214
1,5 1,1 264
2,1 1,4 338
1,9 1,3 278
1,9 1,3 340
1,3 1,2 212
1,1 1,1 165
1,1 1,1 203
1,8 1,3 285
1,5 1,2 228
1,5 1,2 274
2,3 1,6 369
2,1 1,5 302
2,1 1,4 362
2,9 1,8 454
2,6 1,7 384
2,6 1,6 457
2,3 2,0 376
2,1 1,8 306
2,0 1,8 357
3,0 2,2 486
2,7 2,1 401
2,7 2,1 468
3,8 2,5 609
3,5 2,4 512
3,4 2,4 600
4,6 2,8 737
4,3 2,7 632
4,2 2,7 741
3,0 2,6 483
2,6 2,4 386
2,6 2,4 461
4,0 3,0 631
3,5 2,8 516
3,5 2,8 610
5,0 3,4 799
4,6 3,2 666
4,5 3,2 786
6,1 3,8 974
5,7 3,6 830
5,6 3,6 978
3,9 3,2 619
3,4 3,0 504
3,3 3,0 588
5,0 3,7 798
4,5 3,5 659
4,4 3,4 769
6,3 4,2 999
5,8 4,0 840
5,6 3,9 983
7,6 4,7 1209
7,1 4,5 1036
6,9 4,4 1214
5,1 4,7 842
4,2 4,1 642
4,4 4,3 795
6,8 5,4 1108
6,0 5,1 891
6,0 5,1 1081
8,8 6,2 1416
7,8 5,8 1163
7,9 5,8 1398
10,9 7,0 1751
10,0 6,6 1471
9,9 6,6 1758
7,3 6,3 1187
6,4 5,9 963
6,3 5,9 1143
9,4 7,2 1520
8,4 6,8 1254
8,3 6,7 1478
11,8 8,1 1896
10,8 7,7 1590
10,6 7,6 1872
14,4 9,1 2304
13,4 8,6 1962
13,1 8,5 2312
8,9 7,8 1460
8,0 7,4 1199
7,8 7,3 1406
11,4 8,9 1853
10,3 8,4 1537
10,0 8,3 1798
14,3 10,0 2305
13,1 9,5 1936
12,8 9,3 2269
17,5 11,1 2800
16,2 10,6 2386
15,9 10,4 2807
10,0 8,7 1652
8,9 8,3 1365
8,7 8,1 1589
12,8 9,8 2087
11,5 9,3 1738
11,2 9,2 2023
16,0 11,1 2594
14,6 10,5 2180
14,2 10,4 2550
19,5 12,3 3145
18,1 11,8 2684
17,7 11,6 3153
SkW: Citelný chladicí výkon v kW
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
8/13
TkW SkW l/h
0,5 0,5 86
0,6 0,6 116
0,9 0,7 156
1,2 0,8 205
0,7 0,7 134
1,0 0,9 173
1,3 1,1 233
1,7 1,2 305
1,0 0,9 173
1,3 1,2 238
1,8 1,3 320
2,4 1,6 415
1,7 1,7 311
2,3 1,9 411
3,1 2,2 536
3,9 2,5 677
2,2 2,1 391
3,0 2,6 535
4,0 3,0 701
5,1 3,4 892
2,9 2,8 514
3,8 3,2 677
5,0 3,7 879
6,3 4,1 1109
3,9 3,8 719
5,3 4,8 950
7,0 5,5 1243
9,0 6,2 1590
5,4 5,3 987
7,3 6,3 1309
9,4 7,2 1680
11,9 8,1 2107
6,7 6,5 1221
8,9 7,8 1597
11,4 8,8 2035
14,4 9,9 2554
7,4 7,3 1380
9,9 8,7 1799
12,7 9,8 2286
16,1 11,0 2872
Vodní systémy
UniTrane™
Výkonové údaje
53
PROD-PRC014-CS
Korekční faktory
Chcete-li zjistit chladicí a topný výkon jednotek při nízkých a středních otáčkách, vynásobte
výkon při vysokých otáčkách korekčními faktory, uvedenými v následující tabulce.
Chlazení
Střední otáčky
Velikost
jednotky
01
02
03
04
06
08
11
12
15
20
Topení
Nízké otáčky
Střední otáčky
Nízké otáčky
Průtok
vzduchu
Celkový
výkon
Citelný
výkon
Průtok
vzduchu
Celkový
výkon
Citelný
výkon
Dvoutrubková
jednotka
Čtyřtrubková
jednotka
Dvoutrubková
jednotka
Čtyřtrubková
jednotka
0,79
0,68
0,71
0,65
0,71
0,78
0,72
0,71
0,70
0,69
0,86
0,76
0,77
0,73
0,77
0,84
0,79
0,82
0,79
0,80
0,84
0,74
0,76
0,71
0,76
0,83
0,77
0,81
0,77
0,78
0,54
0,54
0,55
0,58
0,47
0,57
0,37
0,46
0,54
0,45
0,66
0,65
0,63
0,67
0,54
0,66
0,45
0,55
0,66
0,60
0,64
0,61
0,61
0,65
0,53
0,65
0,44
0,53
0,63
0,57
0,82
0,73
0,76
0,70
0,76
0,82
0,77
0,75
0,76
0,74
0,90
0,83
0,86
0,83
0,86
0,89
0,86
0,85
0,83
0,83
0,61
0,60
0,60
0,64
0,53
0,63
0,44
0,51
0,62
0,52
0,76
0,75
0,76
0,79
0,72
0,78
0,63
0,69
0,74
0,68
Standardní motor 0 Pa
54
PROD-PRC014-CS
UniTrane™
Ztráty tlaku vody - chlazení
kPa
Dvoutrubkový výměník / třířadý
l/h
Vodní systémy
kPa
l/h
55
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje
Topné výkony - 0 Pa - Teplota vzduchu = 20 °C
Stálý rozdíl teplot
Dvoutrubkový / třířadý výměník
Průtok
Velikost vzduchu
jednotky (m3/h)
01
219
02
284
03
370
04
565
06
762
08
956
11
1573
12
1816
15
2572
20
3120
45/40
TkW
l/h
1,2
206
1,7
295
2,2
378
3,4
582
4,4
746
5,6
949
9,5
1591
12,3 2064
14,8 2479
20,2 3393
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
50/45
TkW
l/h
1,5
253
2,1
363
2,7
464
4,2
711
5,4
914
6,8
1160
11,6
1953
14,9 2523
18,0 3037
24,6 4145
60/50
TkW
l/h
1,9
161
2,7
230
3,5
296
5,3
455
6,8
583
8,7
742
14,6
1243
19,0
1618
22,8 1936
31,3 2659
50/45
TkW
l/h
0,7
110
0,8
131
1,1
190
1,5
251
2,0
331
2,5
406
4,0
645
4,5
731
5,9
959
7,6
1220
60/50
TkW
l/h
0,8
63
0,9
76
1,4
115
1,8
154
2,4
204
3,0
252
4,8
394
5,5
449
7,3
592
9,3
756
Čtyřtrubkový / jednořadý výměník
Průtok
Velikost vzduchu
jednotky (m3/h)
01
219
02
284
03
370
04
565
06
762
08
956
11
1573
12
1816
15
2572
20
3120
45/40
TkW
l/h
0,5
84
0,6
101
0,9
150
1,2
200
1,6
266
2,0
327
3,2
513
3,7
584
4,8
769
6,2
980
70/60
TkW
l/h
2,4
208
3,5
299
4,5
381
6,8
585
8,8
751
11,2
954
18,9
1606
24,4 2079
29,3 2496
40,1 3412
80/60
TkW
l/h
2,7
115
3,9
165
5,0
212
7,7
327
9,8
418
12,5
533
20,9
889
27,4
1166
32,6 1387
45,0
1914
82/71
TkW
l/h
3,1
238
4,4
342
5,6
435
8,6
667
11,0
858
14,0
1088
23,7 1836
30,6 2369
36,8 2849
50,2 3888
90/70
TkW
l/h
3,3
139
4,7
199
6,0
255
9,2
393
11,8
503
15,0
639
25,2 1072
32,8 1398
39,2 1668
53,9 2294
82/71
TkW
l/h
1,4
106
1,6
126
2,4
181
3,1
237
4,1
312
5,0
382
8,0
610
9,1
690
11,9
904
15,2
1148
90/70
TkW
l/h
1,3
56
1,6
67
2,3
99
3,1
132
4,2
176
5,1
216
8,1
339
9,3
386
12,2
509
15,6
649
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
70/60
TkW
l/h
1,1
89
1,3
106
1,8
155
2,4
205
3,2
270
3,9
331
6,3
525
7,2
595
9,5
782
12,1
995
80/60
TkW
l/h
1,0
42
1,2
51
1,9
79
2,5
107
3,4
143
4,2
177
6,6
274
7,6
313
10,0
414
12,8
529
TkW: Celkový topný výkon v kW
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
Výkony platí pro vysoké otáčky
56
PROD-PRC014-CS
UniTrane™
Tlaková ztráta vody - topení
kPa
Čtyřtrubkový výměník / jednořadý
02
01
l/h
Vodní systémy
kPa
l/h
57
PROD-PRC014-CS
Koncová zařízení na chlazenou vodu
Kancelářské aplikace
2-7 kW
Slim Line HFO/HFR
HFO-HFR
L
ZSM-10
P
ZSM-11
M/N
IRC
Přínosy pro zákazníka
• Tichý chod: maximální akustický komfort
• Přizpůsobivost: systém lze přizpůsobit dle přesných
požadavků zákazníka
• Snadné uvedení do provozu: úspora času a peněz
Hlavní charakteristiky
• Jednotka speciálně navržená pro kancelářské aplikace
• Konstrukce z pozinkovaného plechu o tloušťce 1 mm
• Vysoce účinný vodní výměník (hliníkové lamely/měděné
trubky).
• Výměník tepla na horkou nebo chlazenou vodu
• ½" vodní přípojky ISO R7 (plyn) (šroubový spoj)
• Vícerychlostní motor s vnitřní tepelnou ochranou.
• Plastové skříně ventilátorů a rotory velkých průměrů pro
snížení hlučnosti
• Rychlospoj pro připojení ovládacího panelu
• Přípojky pro vstup čerstvého vzduchu o průměru 200 mm
(HFO)
• Přímé sání (HFR)
• Tlak 50 Pa pro vzduchovody a difuzory
• Elektrické a hydraulické přípojky přístupné kvůli úspoře
místa z jedné strany
• Nízká spotřeba energie
Volitelné doplňky
• Několik stupňů výkonu elektrického ohřívače na jednotku
• Třícestný/čtyřkanálový nebo dvoucestný/dvoukanálový
modulační ventil typu zapnuto/vypnuto pro chladicí a/nebo
topné výměníky pro lepší ovládání
• Sání čerstvého vzduchu o průměru 100 nebo 125 mm
s pevným regulátorem 30 m3/h, 45 m3/h, nebo nastavitelným
regulátorem 60-130 m3/h pro obnovu vzduchu
• Snadno přístupný a čistitelný vzduchový filtr EU3 nebo EU4
• Čtyřtrubkový vodní výměník
• Připojení zprava nebo zleva
• Vodní výměník s epoxidovým nátěrem pro použití
v agresivním ovzduší
• Ochrana pojistkami
• Uspořádání s nastavovací spojkou
• Kombinace ventilátorů s různými otáčkami zapojené ve
výrobním závodě dle požadavků zákazníka
Příslušenství
• Nástěnný spínač ventilátoru L: třírychlostní přepínač
ventilátoru
• Nástěnný termostat typ M: třírychlostní přepínač +
jednostupňový termostat + ruční přepínání ventilátoru
• Nástěnný termostat typ N: třírychlostní přepínač +
jednostupňový termostat + ruční přepínání ventilu
• Nástěnný termostat typ P: třírychlostní přepínač +
dvoustupňový termostat ventilu
• Pružné přípojky
• Pomocná sběrná miska kondenzátu
• Regulátory čistého vzduchu (30, 45 a 60-130 m3/h)
• Třícestný/čtyřkanálový ventil typu zapnuto/vypnuto
• Čerpadlo kondenzátu
Ovládání
• Dálkové zapínání/vypínání ventilátoru, ventilu a/nebo
elektrického ohřívače
• Nový řídicí systém LonMarkTM Trane ZN523 poskytuje
vylepšený akustický a tepelný komfort a úsporu energie
• Kompletní řada uživatelských rozhraní (ZSM-10, ZSM-11)
a bezdrátových dálkových ovládání (IRC)
• Trane ZN523 může být propojený se zařízením Trane
EXL-EXB pro řízení osvětlení a žaluzií
• Ovladač BatiBUS montovaný ve výrobním závodě
58
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
04
Otáčky při EST = 0 Pa
Napájení
2
06
3
(V/fáze/Hz)
6
2
08
3
230/1/50
6
3
6
230/1/50
7
230/1/50
(m3/h)
296
373
535
555
679
887
746
1051
1095
Celkový výkon (2)
(kW)
2,1
2,6
3,4
4,0
4,6
5,6
5,3
6,7
6,9
Citelný výkon
(kW)
1,5
1,8
2,5
2,8
3,3
4,0
3,7
4,8
5,0
Průtok vody
(l/h)
367
449
600
695
808
976
919
1173
1209
Tlaková ztráta vody (3)
(kPa)
5
8
14
19
25
37
33
53
56
Průtok vzduchu
HFO-HFR
Všeobecné údaje HFO
Chlazení (1)
Objem vody
(l)
1,5
Typ vodní přípojky
1,7
2,1
1/2" ISO/R7
1/2" ISO/R7
1/2" ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
s vnitřním závitem (plyn)
s vnitřním závitem (plyn)
Topení (4)
Celkový výkon (5)
(kW)
2,1
2,3
2,7
3,4
3,7
4,1
4,3
5,0
5,1
Průtok vody
(l/h)
178
195
227
285
311
349
362
420
427
Tlaková ztráta vody (3)
(kPa)
4
5
6
10
12
15
16
21
22
Objem vody
(l)
0,24
0,29
0,34
1/2" ISO/R7
1/2" ISO/R7
1/2" ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
s vnitřním závitem (plyn)
s vnitřním závitem (plyn)
500-750-1000-1500-2000
500-750-1000-1500-2000-3000
500-750-1000-15002000-3000-4000
Typ vodní přípojky
Elektrický ohřívač
Výkon
(W)
Proud elektrického ohřívače (6)
(A)
Výkon motoru ventilátoru (6)
(W)
Maximální externí statický tlak
(Pa)
2,3-3,3-4,3-6,5-8,6
30
39
2,3-3,3-4,3-6,5-8,6-13,0
69
70
50
85
2,3-3,3-4,3-6,5-8,6-13,0-17,4
106
76
50
120
145
50
Akustický výkon (7)
(dB(A))
47
51
59
49
53
61
53
62
63
Úroveň akustického tlaku (8)
(dB(A))
27
31
39
29
33
41
33
42
43
Vodní systémy
(1) Dvoutrubkový, třířadý výměník
(2) Vzduch 27 °C/19 °C, voda 7/12 °C
(3) Pouze pro vodní výměník bez ventilu
(4) Čtyřtrubkový, jednořadý výměník
(5) Vzduch 20 °C, voda 70/60 °C
(6) Pro 230 V/1 fáze/50 Hz
(7) Úrovně dle specifikací Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) a Certifikátu Eurovent, standardní motor
(8) Hodnoty jsou vypočítány na základě úrovně hladiny intenzity hluku s hypotetickým akustickým utlumením o 20 dB.
59
PROD-PRC014-CS
Všeobecné údaje HFR
Velikost
jednotky
Otáčky při EST = 0 Pa
Napájení
Průtok vzduchu
Chlazení (1)
Celkový výkon (2)
Citelný výkon
Průtok vody
Tlaková ztráta
vody (3)
Objem vody
Typ vodní přípojky
Topení (4)
Celkový výkon (5)
Průtok vody
Tlaková ztráta
vody (3)
Objem vody
Typ vodní přípojky
Elektrický ohřívač
Výkon
04
06
2
08
6
7
230/1/50
734
1096 1206
5
7
230/1/50
687
1167 1375
4
7
230/1/50
918 1243 1500
3
5
230/1/50
975 1492 1985
(kW)
(kW)
(l/h)
2,2
1,6
388
2,9
2,0
508
5,2
3,6
909
4,8
3,3
849
6,1
4,3
1081
6,7
4,6
1188
(kPa)
(l)
6
3,8
2,8
677
8
17
1,5
1/2" ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
5,5
4,0
965
10
17
36
1,7
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
2,9
247
2,9
242
3,3
281
4,1
347
6,9
5,0
1206
7,3
5,3
1289
32
56
64
2,1
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
5,2
439
5,5
459
7,6
5,6
1342
40
77
93
2,3
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
4,1
343
8,4
6,1
1488
73
112
144
2,7
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
5,7
474
155
211
3,1
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
10
15
0,29
1/2" ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
24
26
0,34
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
7
8
0,45
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
10
12
0,53
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
15
19
0,61
1/2” ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
(W)
500-750-10001500-2000
2,3-3,34,3-6,5-8,6
37
47
85
500-750-10001500-2000-3000
2,3-3,3-4,36,5-8,6-13,0
62
79
116
500-750-1000-15002000-3000-4000
2,3-3,3-4,3-6,58,6-13,0-17,4
80
125
158
2000-3000
3000-4000
3000-4500
8,7-13,0
13,0-17,4
13,0-19,6
50
50
50
182
6,5
538
94
5
7
0,24
1/2" ISO/R7
s vnitřním závitem (plyn)
118
5,9
492
10,6
7,7
1872
4
5
5,1
429
8,9
6,3
1575
(kPa)
(l)
17
5,3
437
7,5
5,3
1321
1
2,2
185
7
4,4
369
6,9
5,0
1213
1
(kW)
(l/h)
Proud elektrického
(A)
ohřívače (6)
Výkon motoru ventilátoru (6) (W)
Maximální externí
statický tlak
(Pa)
Akustický
výkon (7)
(dB(A))
Úroveň
akustického tlaku (8)
(dB(A))
2,4
202
3,8
2,7
671
1
15
3
6
230/1/50
375
527
866
2,7
1,9
466
3
12
3
6
230/1/50
315
390
632
(V/fáze/Hz)
(m3/h)
2
11
8
202
127
170
50
214
5,9
489
7,1
595
8,2
683
11
178
50
244
281
50
49
45
57
42
45
55
51
60
63
52
63
67
57
64
69
59
65
70
29
25
37
22
25
35
31
40
43
32
43
47
37
44
49
39
45
50
(1) Dvoutrubkový, třířadý výměník
(2) Vzduch 27 °C/19 °C, voda 7/12 °C
(3) Pouze pro vodní výměník bez ventilu
(4) Čtyřtrubkový, jednořadý výměník
(5) Vzduch 20 °C, voda 70/60 °C
(6) Pro 230 V/1 fáze/50 Hz
(7) Úrovně dle specifikací Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) a Certifikátu Eurovent, standardní motor
(8) Hodnoty jsou vypočítány na základě úrovně hladiny intenzity hluku s hypotetickým akustickým utlumením o 20 dB.
Rozměry a hmotnosti
HFO - pohled zepředu
HFR - pohled zezadu
Y
Y
Z
Z
X
X
Velikost jednotky
HFO 04
HFO 06
HFO 08
HFR 04
HFR 06
HFR 08
HFR 11
HFR 12
HFR 15
60
X
Rozměry (1)
(mm)
Y
Provozní hmotnost (2)
(kg)
Z
1085
1285
1485
1085
1285
1485
1307
1507
1707
962
962
962
909
909
909
811
811
811
217 (3)
217 (3)
217 (3)
217 (3)
217 (3)
217 (3)
235
235
235
38
43
48
38
43
48
37
45
63
Rozměry přípojky vzduchovodu
(mm)
Sání
Výstup (4)
1 x Ø 200
2 x Ø 200
3 x Ø 200
Přímé sání
Přímé sání
Přímé sání
Přímé sání
Přímé sání
Přímé sání
1 x Ø 200
2 x Ø 200
3 x Ø 200
1 x Ø 200
2 x Ø 200
3 x Ø 200
3 x Ø 200
3 x Ø 200
4 x Ø 200
(1) Bez volitelných možností a včetně přídavné vaničkou na kondenzát
(2) Bez vodní náplně, volitelných doplňků či příslušenství
(3) 224 mm s přídavnou vaničkou na kondenzát
(4) Standardní konfigurace, je možné dodat i jiné konfigurace
PROD-PRC014-CS
HFO-HFR
Výkonové údaje HFO
04
284
443
476
06
573
752
594
08
881
979
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
SkW: Citelný chladicí výkon v kW
5/10
TkW SkW l/h kPa
1,1 0,8 189 1
1,3 1,0 233 2
1,8 1,1 308 4
2,2 1,3 380 6
1,3 1,1 236 2
1,9 1,3 327 4
2,4
2,9
2,1
2,8
3,5
4,2
2,5
3,3
4,1
4,9
3,0
3,8
4,7
5,7
3,7
4,7
5,8
6,9
3,3
4,2
5,1
6,1
4,4
5,6
6,9
8,2
4,8
6,0
7,4
8,8
1,5
1,7
1,7
2,0
2,3
2,5
2,0
2,3
2,6
2,9
2,3
2,7
3,0
3,4
2,9
3,3
3,8
4,2
2,5
2,9
3,3
3,6
3,5
4,0
4,4
4,9
3,8
4,3
4,8
5,3
420
512
368
484
609
737
448
577
713
853
523
669
825
987
648
822
1011
1208
575
730
893
1063
782
984
1202
1432
847
1063
1298
1547
7
10
5
9
14
21
8
13
20
28
11
17
26
37
16
26
39
56
13
21
31
44
24
38
56
79
28
44
65
92
Teplota protékající / zpětné
5,5/11
6/10
TkW SkW l/h kPa
TkW SkW l/h
1,0 0,8 158 1
1,0 0,8 225
1,2 0,9 196 2
1,4 1,0 306
1,5 1,0 246 2
1,8 1,1 390
2,0 1,2 318 4
2,2 1,3 473
1,2 1,1 196 2
1,4 1,1 313
1,6 1,2 254 3
1,9 1,3 416
2,2
2,7
1,8
2,4
3,2
3,9
2,2
3,0
3,8
4,6
2,6
3,4
4,4
5,3
3,3
4,2
5,3
6,5
2,9
3,8
4,8
5,8
4,0
5,1
6,4
7,7
4,3
5,5
6,9
8,3
1,4
1,7
1,6
1,8
2,1
2,4
1,8
2,1
2,5
2,8
2,2
2,5
2,9
3,2
2,7
3,1
3,6
4,0
2,3
2,7
3,1
3,5
3,3
3,7
4,2
4,7
3,6
4,1
4,6
5,1
343
432
284
389
504
624
356
473
599
730
420
551
694
845
526
679
850
1033
466
606
758
915
640
819
1018
1228
696
886
1098
1326
5
7
3
6
10
15
5
9
14
21
7
12
19
28
11
18
28
41
9
15
23
33
16
26
40
58
19
31
47
68
kPa: Ztráta tlaku vody v kPa
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
2,4
2,9
2,1
2,7
3,4
4,2
2,5
3,2
4,0
4,8
2,9
3,7
4,6
5,5
3,6
4,6
5,6
6,8
3,2
4,0
5,0
5,9
4,3
5,4
6,7
8,0
4,6
5,8
7,2
8,6
1,5
1,7
1,7
2,0
2,2
2,5
2,0
2,3
2,6
2,9
2,3
2,6
3,0
3,3
2,9
3,3
3,7
4,1
2,5
2,8
3,2
3,5
3,4
3,9
4,4
4,8
3,7
4,2
4,7
5,2
524
634
465
604
754
909
551
707
871
1042
641
818
1008
1206
789
1002
1234
1479
696
886
1085
1294
942
1191
1461
1747
1020
1287
1579
1889
vody v °C
kPa
2
4
6
9
4
7
11
15
8
14
22
31
12
19
29
42
16
26
39
55
24
39
58
83
19
31
46
65
35
55
82
117
40
64
96
136
7/12
TkW SkW l/h kPa
0,8 0,8 150 1
1,1 0,8 189 1
1,4 1,0 244 2
1,8 1,1 323 4
1,1 1,0 189 1
1,4 1,1 246 2
1,9
2,5
1,5
2,1
2,8
3,6
1,9
2,6
3,4
4,2
2,3
3,0
3,9
4,9
2,8
3,7
4,8
5,9
2,5
3,3
4,3
5,3
3,4
4,5
5,7
7,1
3,7
4,8
6,1
7,6
1,3
1,6
1,5
1,7
2,0
2,3
1,7
2,0
2,3
2,6
2,0
2,3
2,7
3,0
2,6
2,9
3,3
3,8
2,2
2,5
2,9
3,2
3,0
3,5
3,9
4,4
3,3
3,8
4,3
4,8
340
437
275
378
498
629
338
458
593
736
400
533
686
851
502
658
839
1038
441
585
749
922
609
792
1004
1235
663
858
1083
1332
5
7
3
6
10
15
5
8
14
21
6
11
18
28
10
17
27
41
8
14
22
33
15
25
39
59
17
29
45
68
8/13
TkW SkW l/h kPa
0,8 0,7 133 1
1,0 0,8 169 1
1,2 0,9 212 2
1,7 1,1 290 3
0,9 0,9 165 1
1,2 1,0 211 2
1,7
2,3
1,3
1,8
2,5
3,3
1,6
2,3
3,0
3,9
1,9
2,6
3,5
4,4
2,5
3,3
4,3
5,4
2,1
2,9
3,8
4,8
3,0
4,0
5,1
6,5
3,2
4,3
5,5
6,9
1,2
1,5
1,3
1,6
1,9
2,1
1,6
1,8
2,1
2,5
1,9
2,2
2,5
2,9
2,4
2,7
3,1
3,5
2,0
2,3
2,7
3,1
2,8
3,2
3,7
4,2
3,1
3,5
4,0
4,5
298
396
234
327
442
571
291
399
530
674
346
467
614
778
439
580
752
948
381
514
672
846
533
700
902
1131
583
759
974
1219
4
6
2
4
8
13
3
6
11
18
5
9
15
23
8
13
22
35
6
11
18
28
11
19
32
50
13
23
37
57
Vodní systémy
203
Teplota
vzduchu
Průtok vzduchu
(m3/h)
Velikost jednotky
Chladicí výkony – třířadý výměník – 30 Pa
Stálý rozdíl teplot
61
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje HFO
203
04
284
443
476
06
573
752
594
08
881
979
Teplota
vzduchu
Průtok vzduchu
(m3/h)
Velikost jednotky
Chladicí výkony – čtyřřadý výměník – 30 Pa
Stálý rozdíl teplot
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
5/10
TkW SkW l/h kPa
1,2 0,9 205 0,4
1,4 1,0 251 1
1,7 1,1 301 1
2,2 1,3 382 1
1,5 1,2 257 1
1,8 1,3 315 1
2,4
3,1
2,1
2,9
3,7
4,5
2,6
3,4
4,3
5,2
3,1
4,0
5.0
6,0
3,9
5,0
6,2
7,5
3,4
4,4
5,4
6,5
4,8
6,0
7,4
8,9
5,2
6,5
8,0
9,6
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
SkW: Citelný chladicí výkon v kW
1,6
1,8
1,8
2,1
2,4
2,7
2,1
2,4
2,8
3,1
2,5
2,9
3,2
3,6
3,2
3,6
4,1
4,6
2,7
3,1
3,5
3,9
3,8
4,3
4,9
5,4
4,2
4,7
5,3
5,9
427
533
370
508
650
795
451
597
747
902
541
704
875
1054
689
882
1089
1308
598
768
947
1133
839
1061
1298
1551
916
1152
1408
1682
2
3
1
2
4
6
2
3
5
7
3
5
7
10
4
7
11
15
3
6
8
12
7
11
16
22
8
12
18
26
Teplota protékající / zpětné vody v °C
5,5/11
6/10
7/12
TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa
1,1 0,9 172 0,3
1,1 0,9 244 1
0,9 0,8 165 0,3
1,3 1,0 212 0,4
1,4 1,0 302 1
1,2 0,9 206 0,4
1,6 1,1 256 1
1,8 1,2 396 1
1,4 1,0 254 1
1,9 1,2 305 1
2,2 1,3 489 2
1,8 1,1 315 1
1,3 1,1 215 0,4
1,4 1,2 308 1
1,2 1,1 208 0,4
1,6 1,3 264 1
2,0 1,4 429 2
1,5 1,2 257 1
2,1
2,8
1,8
2,4
3,3
4,2
2,1
3,0
3,9
4,8
2,6
3,6
4,6
5,6
3,4
4,5
5,7
7,0
2,9
4,0
5,0
6,1
4,2
5,5
6,9
8,4
4,6
6,0
7,4
9,0
1,4
1,7
1,6
1,9
2,3
2,6
1,8
2,2
2,6
2,9
2,3
2,7
3,1
3,5
3,0
3,4
3,9
4,4
2,5
2,9
3,3
3,7
3,6
4,1
4,6
5,2
3,9
4,5
5,0
5,6
332
440
285
392
528
666
338
478
621
766
418
570
730
896
547
721
911
1112
472
631
797
970
679
878
1096
1327
745
956
1189
1438
1
2
1
1
3
4
1
2
4
5
2
3
5
7
3
5
8
11
2
4
6
9
4
7
11
16
5
9
13
19
2,5
3,1
2,2
3,0
3,7
4,5
2,6
3,4
4,2
5,1
3,1
4,0
4,9
5,9
3,9
4,9
6,1
7,4
3,4
4,3
5,3
6,4
4,6
5,9
7,2
8,7
5,0
6,4
7,8
9,4
1,6
1,8
1,8
2,1
2,4
2,7
2,1
2,4
2,7
3,0
2,5
2,8
3,2
3,6
3,2
3,6
4,1
4,5
2,6
3,0
3,4
3,8
3,7
4,3
4,8
5,3
4,1
4,7
5,2
5,8
550
671
495
652
817
991
576
745
924
1110
680
873
1079
1297
854
1087
1339
1608
738
941
1157
1383
1023
1293
1584
1897
1114
1403
1719
2058
3
4
2
4
6
8
3
5
8
11
4
7
11
15
7
11
16
23
5
8
12
18
10
15
23
33
12
18
27
38
1,9
2,6
1,5
2,2
3,0
3,8
1,8
2,6
3,5
4,4
2,3
3,2
4,1
5,2
3,0
4,0
5,1
6,4
2,5
3,5
4,5
5,6
3,7
4,8
6,2
7,6
4,0
5,3
6,7
8,2
1,4
1,6
1,5
1,8
2,1
2,5
1,7
2,1
2,4
2,8
2,1
2,5
2,9
3,3
2,8
3,2
3,6
4,1
2,3
2,7
3,1
3,5
3,3
3,8
4,3
4,9
3,7
4,2
4,7
5,3
335
449
276
387
527
675
328
467
617
775
404
556
725
905
527
703
904
1121
451
613
791
979
650
854
1085
1335
714
930
1177
1446
1
2
1
1
3
4
1
2
4
6
2
3
5
7
3
5
7
11
2
4
6
9
4
7
11
16
5
8
13
19
8/13
TkW SkW l/h
0,8 0,8 147
1,0 0,9 185
1,3 1,0 230
1,6 1,1 281
1,0 1,0 187
1,3 1,1 232
1,6
2,3
1,4
1,8
2,6
3,5
1,6
2,3
3,1
4,0
1,9
2,7
3,7
4,7
2,5
3,5
4,6
5,8
2,1
3,0
4,0
5,1
3,1
4,3
5,6
7,0
3,4
4,6
6,0
7,5
1,3
1,5
1,4
1,7
2,0
2,3
1,5
1,9
2,3
2,6
1,9
2,3
2,7
3,1
2,5
3,0
3,4
3,9
2,0
2,5
2,9
3,3
3,0
3,6
4,1
4,6
3,3
3,9
4,5
5,0
286
402
253
329
464
611
281
401
549
707
342
483
647
826
451
617
809
1024
373
535
897
897
547
753
976
1223
605
823
1060
1324
kPa
0,2
0,3
1
1
0,3
1
1
2
1
1
2
3
1
2
3
5
1
2
4
6
2
3
6
9
1
3
5
8
3
5
9
14
4
6
11
16
kPa: Ztráty tlaku vody v kPa
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
62
PROD-PRC014-CS
HFO-HFR
Výkonové údaje HFO
04
06
08
04
06
08
6
7
2
3
6
2
3
6
3
6
7
2
3
6
2
3
6
3
6
7
881
979
203
284
443
476
573
752
594
881
979
203
284
443
476
573
752
594
881
979
5,9
6,5
1,6
2,2
3,4
3,7
4,4
5,6
4,6
6,5
7,1
0,9
1,0
1,3
1,6
1,7
1,9
2,0
2,3
2,5
1000
1090
275
379
569
626
741
942
778
1103
1208
148
171
205
263
284
319
324
383
401
30
36
1
1
3
4
5
8
6
11
13
3
4
5
8
10
12
13
18
20
7,2
7,9
2,0
2,7
4,1
4,5
5,3
6,8
5,5
7,9
8,7
1,1
1,3
1,6
2,0
2,1
2,4
2,4
2,9
3,0
1220
1331
336
462
695
762
902
1149
945
1344
1472
186
214
257
327
354
398
403
477
499
45
53
1
2
4
5
7
11
8
16
19
4
6
8
13
15
19
20
28
30
Teplota protékající / zpětné vody v °C
60/50
70/60
80/60
TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h
2,4 203 2
3,0 260 3
3,4 147
3,2 276 3
4,1 353 5
4,7 199
4,8 405 5
6,1 520 10
6,9 292
5,3 456 8
6,8 583 13
7,7 331
6,3 535 11
8,0 685 18
9,1 387
7,9 672 17
10,1 862 28
11,3 485
6,6 563 10
8,4 719 16
9,5 408
kPa
1
2
3
4
9
11
6
82/71
TkW l/h
3,8 296
5,2 402
7,6 593
8,5 663
10,0 780
12,6 982
10,5 818
kPa
3
6
13
17
23
36
21
9,2
10,0
2,5
3,5
5,3
5,8
6,8
8,7
7,2
10,2
11,1
1,4
1,6
1,9
2,4
2,6
2,9
3,0
3,5
3,7
10
12
0,2
0,4
1
1
2
3
2
4
4
1
1
2
2
3
4
4
5
6
14,7 1144
16,1 1248
4,1 316
5,6 435
8,4 653
9,2 715
10,9 848
13,9 1080
11,4 887
16,2 1262
17,8 1382
2,3 175
2,6 203
3,2 243
4,0 309
4,3 334
4,9 375
4,9 379
5,8 448
6,1 469
39
47
1
2
4
5
6
10
7
14
17
4
5
7
12
14
17
18
25
27
785
855
217
299
448
494
584
741
614
868
950
114
131
157
202
218
245
249
295
308
19
23
0,4
1
2
2
3
5
4
7
8
2
2
3
5
6
7
8
11
12
11,8 1005
12,9 1096
3,3 278
4,5 383
6,7 574
7,4 630
8,7 746
11,1 949
9,1 781
13,0 1110
14,2 1215
1,8 151
2,1 175
2,5 210
3,2 267
3,4 289
3,9 324
3,9 329
4,6 389
4,9 407
31
36
1
1
3
4
5
8
6
11
13
3
4
5
9
10
13
13
19
20
13,3
14,5
3,7
5,1
7,6
8,4
9,9
12,6
10,5
14,7
16,1
1,9
2,1
2,6
3,3
3,6
4,1
4,1
4,9
5,2
567
617
158
217
325
360
425
537
447
630
688
79
91
109
140
152
171
174
206
216
90/70
TkW l/h kPa
4,1 176 1
5,6 239 2
8,2 350 5
9,2 395 6
10,8 463 8
13,6 581 13
11,4 487 8
15,9
17,3
4,4
6,1
9,1
10,0
11,9
15,0
12,4
17,6
19,3
2,3
2,7
3,2
4,1
4,4
5,0
5,0
6,0
6,3
678 14
738 17
190 0,3
260 1
389 1
429 2
507 2
642 4
532 3
752 5
822 6
98 1
113 2
135 2
173 4
187 4
210 5
214 6
252 8
265 9
Třířadý výměník
203
284
443
476
573
752
594
50/45
TkW l/h kPa
1,9 315 4
2,5 428 7
3,7 631 15
4,2 706 19
4,9 831 26
6,2 1046 41
5,1 872 23
Čtyřřadý výměník
08
2
3
6
2
3
6
3
45/40
TkW l/h kPa
1,5 258 3
2,1 350 5
3,1 516 10
3,4 580 13
4,0 681 18
5,1 857 28
4,2 716 16
Jednořadý výměník
06
Průtok vzduchu
(m3/h)
04
Otáčky
Velikost jednotky
Topné výkony - třířadý výměník - 30 Pa - Stálý rozdíl teplot - Teplota vzduchu = 20 °C
Vodní systémy
TkW: Celkový topný výkon v kW
kPa: Ztráty tlaku vody v kPa
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
63
PROD-PRC014-CS
Koncová zařízení na chlazenou vodu
Ubytovací aplikace
1-5 kW
Slim Line HFH
HFH
L
ZSM-10
P
ZSM-11
M/N
IRC
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Tichý chod: maximální akustický komfort
• Přizpůsobivost: systém lze přizpůsobit dle přesných
požadavků zákazníka
• Snadné uvedení do provozu: úspora času a peněz
• Nástěnný spínač ventilátoru L: třírychlostní přepínač
ventilátoru
• Nástěnný termostat typ M: třírychlostní přepínač +
jednostupňový termostat + ruční přepínání ventilátoru
• Nástěnný termostat typ N: třírychlostní přepínač +
jednostupňový termostat + ruční přepínání ventilu
• Nástěnný termostat typ P: třírychlostní přepínač +
dvoustupňový termostat ventilu
• Pružné přípojky
• Pomocná sběrná miska kondenzátu
• Vstup čerstvého vzduchu o průměru 100 nebo 125 mm
s pevným regulátorem 30 m3/h, 45 m3/h, nebo nastavitelným
regulátorem 60-130 m3/h
• 200 mm dlouhý rovný vzduchovod a výstupní vzduchová
mřížka pro hotelové aplikace
• Čerpadlo kondenzátu
Hlavní charakteristiky
• Jednotka speciálně navržená pro hotelové aplikace
• Konstrukce z pozinkovaného plechu o tloušťce 1 mm
• Vysokoúčinný vodní výměník (hliníkové lamely/měděné
trubky) pro optimální výkon
• Výměník tepla na horkou nebo chlazenou vodu
• ½" vodní přípojky ISO R7 (plyn) (šroubový spoj)
• Vícerychlostní motor s vnitřní tepelnou ochranou pro větší
přizpůsobivost
• Plastové skříně ventilátorů a rotory velkých průměrů
pro snížení hlučnosti
• Přemístitelný ovládací panel s rychlospojem pro úsporu
místa
• Přímé sání zpětného vzduchu
• Externí statický tlak 40 Pa pro vzduchovody a výstupní
vzduchovou mřížku
• Nízká spotřeba energie
Volitelné doplňky
• Čtyřtrubkový vodní výměník
• Několik stupňů výkonu elektrického ohřívače na jednotku
• Třícestný/čtyřkanálový nebo dvoucestný/dvoukanálový
modulační ventil typu zapnuto/vypnuto pro lepší ovládání
• Snadno přístupný a čistitelný vzduchový filtr EU3
• Připojení zprava nebo zleva
• Ovládání speciálně přizpůsobené hotelovým aplikacím
• Vodní výměník s epoxidovým nátěrem pro použití
v agresivním ovzduší
• Ochrana pojistkami
• Kombinace ventilátorů s různými otáčkami zapojené ve
výrobním závodě dle požadavků zákazníka
Ovládání
• Dálkové zapínání/vypínání ventilátoru, ventilu a/nebo
elektrického ohřívače
• Nový řídicí systém LonMarkTM Trane ZN523 poskytuje
vylepšený akustický a tepelný komfort a úsporu energie
• Kompletní řada uživatelských rozhraní (ZSM-10, ZSM-11)
a bezdrátových dálkových ovládání (IRC)
• Trane ZN523 může být propojený se zařízením Trane
EXL-EXB pro řízení osvětlení a žaluzií
• Ovladač BatiBUS montovaný ve výrobním závodě
64
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
02
Otáčky při EST = 0 Pa
Napájení
Průtok vzduchu
1
3
03
5
1
(V/fáze/Hz)
(m3/h)
3
HFH
Všeobecné údaje HFH
04
5
1
3
5
376
322
490
672
230/1/50
158
244
313
216
273
Chlazení (1)
Celkový výkon
(kW)
1,1
1,4
1,5
1,4
1,6
2,3
2,12
3,16
4,08
Citelný výkon
(kW)
0,8
1,1
1,4
1,1
1,3
1,8
1,6
2,39
3,17
Průtok vody
(l/h)
184
238
273
250
289
404
371
552
716
Tlaková ztráta vody (2)
(kPa)
0,3
0,4
0,6
0,5
0,7
1
1
3
4
Objem vody
(l)
Typ vodní přípojky
1,1
1,5
2,0
1/2" ISO/R7 s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO/R7 s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO/R7 s vnitřním závitem (plyn)
Topení (3)
Celkový výkon
(kW)
0,8
0,9
1,0
1,2
1,3
1,5
1,7
2,0
2,3
Průtok vody
(l/h)
64
75
83
99
108
122
143
166
189
Tlaková ztráta vody (2)
(kPa)
0,5
0,7
0,8
1
1
2
2
3
4
Objem vody
(l)
Typ vodní přípojky
0,13
0,19
0,24
1/2" ISO/R7 s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO/R7 s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO/R7 s vnitřním závitem (plyn)
500 - 750 - 1000
500 - 750 - 1000 - 1500
500 - 750 - 1000 - 1500 -
Elektrický ohřívač
Výkon
(W)
2000
Proud elektrického
ohřívače (4)
(A)
Příkon motoru ventilátoru (4)
(W)
20
2,3 - 3,3 - 4,6
30
41
24
2,3 - 3,3 - 4,6 - 6,6
30
46
36
2,3 - 3,3 - 4,6 - 6,6 - 8,7
50
75
40
Maximální externí
statický tlak
30
40
40
30
40
40
30
40
(dB(A))
34
41
48
36
41
49
37
43
50
Úroveň akustického tlaku (6)
(dB(A))
22
29
36
24
29
37
25
31
38
Dvoutrubkový, čtyřřadý výměník, vzduch 27 °C/19 °C, voda 7/12 °C
Pouze pro výměník bez ventilu
Čtyřtrubkový, jednořadý výměník, vzduch 20 °C, voda 70/60 °C
Pro 230 V/1 fáze/50 Hz
Úrovně dle specifikací Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) a Certifikátu Eurovent, standardní motor
Hodnoty jsou vypočítány na základě úrovně hladiny intenzity hluku s hypotetickým akustickým utlumením o 12 dB.
Vodní systémy
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(Pa)
Akustický výkon (5)
65
PROD-PRC014-CS
Rozměry a hmotnosti
Z
X
Velikost jednotky
HFH 02
HFH 03
HFH 04
Y
Rozměry (1)
(mm)
X
743
943
1143
908
908
908
Y
Z
Provozní
hmotnost (2)
(kg)
Rozměry přípojky
Rozměry
(mm)
217 (3)
217 (3)
217 (3)
22
27
32
399 x 151
599 x 151
799 x 151
(1) Včetně standardního ovládacího panelu a přídavné vaničky kondenzátu (+128 mm)
(2) Bez vodní náplně, volitelných doplňků či příslušenství
(3) 224 mm s přídavnou vaničkou kondenzátu (příslušenství)
66
PROD-PRC014-CS
158
02
244
313
216
03
273
376
322
04
490
672
Teplota oběhového
vzduchu
Průtok vzduchu
(m3/h)
Velikost jednotky
Chladicí výkony – třířadý výměník – 0 Pa
Stálý rozdíl teplot
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
TkW
0,7
0,9
1,1
1,3
0,9
1,1
1,4
1,9
1,1
1,3
1,8
2,3
1,0
1,2
1,5
2,0
1,1
1,4
1,9
2,4
1,3
1,9
2,5
3,1
1,3
1,9
2,4
3,0
2,0
2,7
3,4
4,2
2,6
3,4
4,3
5,2
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
SkW: Citelný chladicí výkon v kW
5/10
SkW l/h kPa
0,6 129 1
0,7 158 1
0,8 190 1
0,8 226 1
0,9 167 1
0,9 202 1
1,0 249 1
1,2 329 2
1,0 192 1
1,1 231 1
1,3 311 2
1,5 403 3
0,8 168 1
0,9 207 1
1,0 264 2
1,2 340 2
1,0 193 1
1,1 240 1
1,3 328 2
1,5 415 3
1,2 233 1
1,4 327 2
1,7 430 3
1,9 537 5
1,1 234 1
1,4 330 2
1,6 427 3
1,8 524 5
1,7 352 3
2,0 469 4
2,2 596 6
3,2 725 8
2,2 456 4
2,5 594 6
2,8 748 8
3,2 907 11
TkW
0,7
0,8
1,0
1,2
0,9
1,1
1,3
1,6
1,0
1,2
1,4
2,0
0,9
1,1
1,3
1,7
1,0
1,2
1,6
2,1
1,2
1,5
2,1
2,8
1,2
1,6
2,2
2,8
1,7
2,3
3,1
3,9
2,2
3,0
3,9
4,8
Teplota protékající / zpětné vody v °C
5,5/11
6/11
7/12
SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h kPa
0,6 108 0,4
0,7 0,6 116 0,4
0,6 0,6 104 0,3
0,7 133 1
0,8 0,6 143 1
0,7 0,6 129 1
0,7 161 1
1,0 0,7 174 1
0,9 0,7 159 1
0,8 192 1
1,2 0,8 209 1
1,1 0,7 192 1
0,8 140 1
0,8 0,8 151 1
0,8 0,7 136 1
0,9 170 1
1,0 0,9 184 1
0,9 0,9 167 1
1,0 204 1
1,3 1,0 222 1
1,1 0,9 202 1
1,1 255 1
1,7 1,1 296 2
1,5 1,1 262 2
1,0 159 1
1,0 0,9 173 1
0,9 0,9 160 1
1,1 194 1
1,2 1,1 211 1
1,1 1,0 192 1
1,2 234 1
1,6 1,2 275 2
1,3 1,1 239 1
1,4 318 2
2,1 1,4 364 2
1,8 1,3 325 2
0,8 140 1
0,9 0,8 151 1
0,8 0,7 135 1
0,9 173 1
1,1 0,8 187 1
1,0 0,8 168 1
0,9 212 1
1,3 0,9 231 1
1,2 0,9 208 1
1,1 275 2
1,8 1,1 311 2
1,6 1,0 279 2
0,9 162 1
1,0 0,9 174 1
0,9 0,8 152 1
1,0 198 1
1,2 1,0 215 1
1,1 1,0 193 1
1,1 253 2
1,7 1,2 291 2
1,4 1,1 252 1
1,4 339 2
2,2 1,4 380 3
2,0 1,3 343 2
1,2 196 1
1,2 1,1 211 1
1,1 1,0 189 1
1,3 246 1
1,6 1,3 284 2
1,4 1,2 244 1
1,5 341 2
2,2 1,6 385 3
1,9 1,4 339 2
1,8 443 4
2,8 1,8 493 4
2,5 1,7 447 4
1,1 195 1
1,2 1,1 210 1
1,1 1,0 188 1
1,2 251 2
1,6 1,3 287 2
1,4 1,2 244 1
1,5 346 3
2,2 1,5 386 3
1,9 1,4 342 2
1,7 440 4
2,8 1,7 485 4
2,5 1,6 444 4
1,5 268 2
1,7 1,5 303 2
1,4 1,4 250 2
1,8 372 3
2,4 1,8 414 3
2,0 1,7 361 3
2,1 490 4
3,1 2,1 541 5
2,7 2,0 482 4
2,4 611 6
3,8 2,4 671 7
3,5 2,2 616 6
2,0 358 3
2,2 2,0 398 3
1,9 1,8 334 2
2,3 478 4
3,0 2,3 528 5
2,6 2,2 464 4
2,7 617 6
3,9 2,7 679 7
3,5 2,5 608 6
3,0 766 9
4,8 3,0 839 10
4,4 2,8 769 9
kPa: Ztráty tlaku vody v kPa
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
TkW
0,5
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
1,0
1,3
0,8
1,0
1,2
1,6
0,7
0,8
1,1
1,4
0,8
1,0
1,2
1,7
1,0
1,1
1,7
2,3
0,9
1,2
1,7
2,3
1,2
1,8
2,4
3,2
1,7
2,3
3,0
4,0
8/13
SkW l/h
0,5 92
0,6 116
0,6 144
0,7 176
0,7 125
0,8 151
0,9 184
1,0 229
0,8 146
0,9 174
1,1 211
1,2 286
0,6 118
0,8 151
0,8 188
1,0 244
0,8 140
0,9 174
1,0 215
1,2 304
0,9 174
1,1 205
1,3 294
1,6 398
0,9 166
1,1 209
1,3 297
1,5 401
1,2 223
1,6 311
1,8 425
2,1 557
1,6 301
2,0 405
2,3 538
2,7 696
kPa
0,3
0,4
0,6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0,4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2
3
5
2
3
5
8
Vodní systémy
HFH
Výkonové údaje HFH
67
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje HFH
158
02
244
313
216
03
273
376
322
04
490
672
Teplota oběhového
vzduchu
Průtok vzduchu
(m3/h)
Velikost jednotky
Chladicí výkony – čtyřřadý výměník – 0 Pa
Stálý rozdíl teplot
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,4 °C
24/17,1 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
TkW
0,8
1,0
1,2
1,4
1,1
1,3
1,5
1,8
1,2
1,5
1,7
2,4
1,1
1,4
1,6
2,1
1,3
1,6
2,0
2,6
1,6
2,0
2,8
3,5
1,5
1,9
2,6
3,2
2,1
2,9
3,7
4,6
2,8
3,8
4,8
5,9
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
SkW: Citelný chladicí výkon v kW
5/10
SkW l/h
0,7 144
0,7 175
0,8 210
0,9 247
0,9 188
1,0 226
1,1 269
1,2 321
1,1 217
1,3 259
1,4 306
1,6 413
0,9 196
1,0 239
1,1 286
1,3 360
1,1 227
1,2 275
1,4 347
1,6 455
1,4 275
1,6 354
1,9 483
2,2 611
1,3 262
1,4 327
1,7 447
2,0 563
1,8 363
2,2 505
2,5 653
2,9 807
2,5 499
2,9 662
3,3 840
3,7 1030
kPa
0,2
0,2
0,4
1
0,3
0,4
1
1
0,4
1
1
1
0,3
1
1
1
0,4
1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
3
1
2
4
6
2
4
6
9
TkW
0,8
0,9
1,1
1,3
1,0
1,2
1,4
1,7
1,1
1,4
1,6
1,9
1,0
1,3
1,5
1,8
1,2
1,4
1,7
2,3
1,4
1,7
2,3
3,1
1,4
1,7
2,2
2,9
1,7
2,4
3,3
4,2
2,2
3,3
4,3
5,4
Teplota protékající / zpětné
5,5/11
6/11
SkW l/h kPa TkW SkW l/h
0,6 121 0,1
0,7 0,6 130
0,7 148 0,2
0,9 0,7 160
0,8 178 0,3
1,1 0,8 193
0,9 211 0,4
1,3 0,9 230
0,9 158 0,2
1,0 0,9 171
1,0 190 0,3
1,2 1,0 206
1,1 227 0,4
1,4 1,1 247
1,2 268 1
1,7 1,2 293
1,1 181 0,3
1,1 1,1 197
1,2 218 0,4
1,3 1,2 237
1,3 259 0,5
1,6 1,3 282
1,4 304 1
2,1 1,5 368
0,9 164 0,2
1,0 0,9 177
1,0 201 0,3
1,2 1,0 217
1,1 243 1
1,5 1,1 263
1,2 289 1
1,9 1,2 324
1,1 190 0,3
1,2 1,1 205
1,2 231 0,5
1,4 1,2 250
1,3 278 1
1,7 1,4 302
1,5 358 1
2,4 1,5 413
1,4 231 0,5
1,4 1,4 250
1,5 278 1
1,7 1,5 302
1,7 369 1
2,4 1,8 429
2,0 495 2
3,2 2,1 559
1,2 219 0,4
1,3 1,2 236
1,4 268 1
1,6 1,3 290
1,5 345 1
2,3 1,6 399
1,8 462 2
3,0 1,9 518
1,7 274 1
1,7 1,6 297
2,0 384 1
2,5 2,0 442
2,3 526 2
3,4 2,4 589
2,7 670 4
4,3 2,7 743
2,2 360 1
2,4 2,4 433
2,7 522 2
3,3 2,7 587
3,1 685 4
4,3 3,1 761
3,5 859 6
5,4 3,5 949
vody v °C
kPa
0,1
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
1
1
0,3
0,4
1
1
0,3
0,4
1
1
0,4
0,5
1
1
0,5
1
2
3
1
1
1
2
1
2
3
5
2
3
5
8
TkW
0,7
0,8
1,0
1,2
0,9
1,1
1,3
1,5
1,0
1,2
1,5
1,8
0,9
1,1
1,4
1,7
1,0
1,3
1,6
2,1
1,3
1,6
2,1
2,9
1,2
1,5
2,0
2,7
1,5
2,2
3,0
3,9
2,1
2,9
3,9
5,0
7/12
SkW l/h
0,6 117
0,7 145
0,7 176
0,8 212
0,8 154
0,9 188
1,0 226
1,1 270
1,0 182
1,2 217
1,3 259
1,4 322
0,8 159
0,9 196
1,0 240
1,1 290
1,0 185
1,1 227
1,2 276
1,4 369
1,2 226
1,4 275
1,7 375
1,9 505
1,2 212
1,3 262
1,5 347
1,7 470
1,5 274
1,9 380
2,2 524
2,5 678
2,0 369
2,6 514
2,9 681
3,3 867
kPa
0,1
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
1
0,3
0,4
1
1
0,2
0,3
1
1
0,3
0,4
1
1
0,4
1
1
2
0,4
1
1
2
1
1
2
4
1
2
4
6
TkW
0,7
0,7
0,9
1,1
0,9
1,0
1,2
1,4
1,0
1,1
1,3
1,6
0,8
1,0
1,2
1,5
0,9
1,2
1,4
1,8
1,2
1,4
1,8
2,6
1,1
1,3
1,7
2,4
1,4
1,8
2,6
3,5
1,8
2,5
3,4
4,5
8/13
SkW l/h
0,7 125
0,6 130
0,7 160
0,8 194
0,8 154
0,9 171
1,0 207
1,1 248
1,0 178
1,1 198
1,2 237
1,3 283
0,8 142
0,9 177
1,0 218
1,1 265
0,9 166
1,1 205
1,2 251
1,3 322
1,1 208
1,4 250
1,5 321
1,8 449
1,0 189
1,2 236
1,3 293
1,6 419
1,4 252
1,8 322
2,1 458
2,4 610
1,8 325
2,4 446
2,8 602
3,1 783
kPa
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
1
0,3
0,3
0,4
1
0,2
0,3
0,4
1
0,2
0,4
0,5
1
0,4
0,5
1
2
0,3
0,5
1
2
1
1
2
3
1
2
3
5
kPa: Ztráty tlaku vody v kPa
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
68
PROD-PRC014-CS
HFH
Výkonové údaje HFH
03
Čtyřřadý výměník
04
02
03
Jednořadý výměník
04
02
03
04
Průtok vzduchu
(m3/h)
Třířadý výměník
02
Otáčky
Velikost jednotky
Topné výkony - 0 Pa - Stálý rozdíl teplot - Teplota vzduchu = 20 °C
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
158
244
313
216
273
376
322
490
672
158
244
313
216
273
376
322
490
672
158
244
313
216
273
376
322
490
672
45/40
TkW l/h kPa
1,0 177 1
1,5 257 1
1,9 316 2
1,5 253 1
1,8 310 2
2,4 408 3
2,2 376 3
3,2 538 5
4,1 695 7
1,1 190 0,3
1,7 280 1
2,1 348 1
1,6 267 1
1,9 330 1
2,6 437 2
2,4 407 1
3,5 592 3
4,6 773 5
0,4 59 0,4
0,4 70 1
0,5 78 1
0,6 96 1
0,6 104 1
0,7 118 2
0,8 140 2
1,0 163 3
1,1 185 3
50/45
TkW l/h kPa
1,3 221 1
1,9 320 2
2,3 392 3
1,8 311 2
2,2 381 3
2,9 501 4
2,7 460 4
3,9 659 7
5,0 852 10
1,4 238 0,4
2,1 351 1
2,6 434 2
1,9 330 1
2,4 407 1
3,2 539 2
2,9 498 2
4,2 724 4
5,6 948 7
0,5 78 1
0,6 92 1
0,6 102 1
0,7 122 2
0,8 133 2
0,9 150 3
1,0 175 3
1,2 204 4
1,4 232 5
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
60/50
70/60
80/60
TkW l/h kPa TkW l/h kPa TkW l/h
1,6 138 1
2,1 182 1
2,3 98
2,3 200 1
3,1 263 2
3,3 141
2,9 245 1
3,8 322 2
4,1 173
2,3 198 1
3,0 257 2
3,3 142
2,8 243 1
3,7 314 2
4,1 174
3,7 318 2
4,8 412 3
5,3 228
3,5 295 2
4,4 379 3
5 213
4,9 422 3
6,3 543 5
7,1 303
6,4 543 5
8,2 701 7
9,1 389
1,7 147 0,2
2,3 197 0,3
2,4 103
2,6 218 0,4
3,4 289 1
3,6 153
3,2 270 1
4,2 358 1
4,4 189
2,4 209 0,4
3,2 273 1
3,5 149
3,0 258 1
3,9 336 1
4,3 184
4,0 342 1
5,2 445 2
5,7 244
3,7 320 1
4,8 412 1
5,4 231
5,4 464 2
7,0 598 3
7,8 335
7,1 605 3
9 781 5
10,2 435
0,5 44 0,2
0,8 64 0,5
0,7 29
0,6 53 0,3
0,9 75 1
0,8 34
0,7 59 0,4
1,0 83 1
0,9 38
0,9 73 1
1,2 99 1
1,2 50
1,0 80 1
1,3 108 1
1,3 54
1,1 90 1
1,5 122 2
1,5 62
1,3 107 1
1,7 143 2
1,8 74
1,5 125 2
2,0 166 3
2,1 87
1,7 142 2
2,3 189 4
2,4 99
kPa
0,3
1
1
1
1
1
1
2
3
0,1
0,2
0,3
0,2
0,3
0,5
0,5
1
2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1
1
1
82/71
TkW l/h
2,7 209
3,9 303
4,8 371
3,8 293
4,6 359
6,1 471
5,6 432
8,0 619
10,3 801
2,9 227
4,3 334
5,3 413
4,0 312
4,9 384
6,5 509
6,0 469
8,8 682
11,5 892
1,0 76
1,2 89
1,3 98
1,5 116
1,6 126
1,9 142
2,1 165
2,5 193
2,9 219
90/70
kPa TkW l/h kPa
1
2,8 121 0,4
2
4,1 174 1
3
5,0 213 1
2
4,0 172 1
3
4,9 211 1
4
6,5 276 2
3
6,0 256 2
6
8,5 364 3
9
11,0 469 4
0,4 3,0 130 0,1
1
4,5 191 0,3
1
5,5 236 0,4
1
4,3 183 0,3
1
5,3 225 0,4
2
7,0 297 1
2
6,5 278 1
4
9,4 402 1
7
12,3 524 2
1
0,9 39 0,2
1
1,1 47 0,3
1
1,2 52 0,3
2
1,5 63 0,5
2
1,6 69
1
2
1,9 78
1
3
2,2 92
1
4
2,6 108 1
5
2,9 122 2
Vodní systémy
TkW: Celkový topný výkon v kW
kPa: Ztráty tlaku vody v kPa
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
69
PROD-PRC014-CS
Koncová zařízení na chlazenou vodu
Aplikace pro velké prostory
4-30 kW
FWD
FWD
P
ZSM-10
ZSM-11
M/N
IRC
Přínosy pro zákazníka
Ovládání
• Přizpůsobivost: systém lze přizpůsobit dle přesných
požadavků zákazníka
• Jeden zdroj chlazení: nízké provozní náklady a náklady na
údržbu na kW
• Široký sortiment výrobků: jeden dodavatel pro různé
aplikace zákazníků
• Nástěnný termostat typ M: třírychlostní přepínač +
jednostupňový termostat + ruční přepínání ventilátoru
• Nástěnný termostat typ N: třírychlostní přepínač +
jednostupňový termostat + ruční přepínání ventilu
• Nástěnný termostat typ P: třírychlostní přepínač +
dvoustupňový termostat ventilu
• Nový řídicí systém LonMarkTM Trane ZN523 poskytuje
vylepšený akustický a tepelný komfort a úsporu energie (na
požádání)
• Kompletní řada uživatelských rozhraní (ZSM-10, ZSM-11)
a bezdrátových dálkových ovládání (IRC)
• Trane ZN523 může být propojený se zařízením Trane
EXL-EXB pro řízení osvětlení a žaluzií
Hlavní charakteristiky
• Třírychlostní radiální ventilátor s přímým pohonem
• Instalační přizpůsobivost – snadná instalace příslušenství
• Vstup vzduchu za nebo pod jednotkou
• Konstrukce z pozinkované oceli
• Tepelný výměník s měděnými trubkami a hliníkovými
lamelami
• Odnímatelný externí elektrický panel
• Samostatná miska kondenzátu, zabraňující jeho úniku
• Vysoký externí statický tlak ve vzduchovodu
Příslušenství
• Elektrický ohřívač (přídavná skříň)
• Teplovodní výměník (přídavná skříň)
• Kruhový výtlačný nástavec adaptéru vzduchovodu
• Filtrační skříň EU2
• Filtrační skříň EU4
• Třícestné/čtyřkanálové ventily typu zapnuto/vypnuto
• Automatické přepínání aplikací se studenou a teplou vodou
• Odstředivé čerpadlo kondenzátu
• Difuzory (viz strana 92)
70
PROD-PRC014-CS
Průtok vzduchu
Napájení
(m3/h)
980
1650 1970
1400 2300 2600
(V/fáze/Hz)
Vysoké
Střední
Nízké
45
Vysoké
Střední
Nízké
Vysoké
30
Střední
Nízké
980
Vysoké
820
20
Střední
490
Nízké
Vysoké
Otáčky při EST = 0 Pa
12
Střední
08
Nízké
Velikost jednotky
FWD
Všeobecné údaje
1800
3000 3600
2700 4500 5400
230/1/50
Chlazení (dvoutrubkové)
Celkový výkon (1)
(kW)
3,5
5,2
5,8
5,5
8,2
9,1
9,8
13,9
15,1
12,4
18,1
20,3
18,9
27,6
30,7
Citelný výkon
(kW)
2,6
4,0
4,6
4,4
6,8
7,7
7,2
10,8
11,8
9,1
13,9
16,0
13,9
21,3
24,2
Průtok vody
(l/h)
617
915
1043
979
2244
3263
3677
3388 4919 5542
Ztráta tlaku vody
(kPa)
11
22
28
14
17
33
41
1462 1646
30
1743 2495 2706
38
31
62
72
22
42
51
21,3
32,3
35,7
27,6
42,5
1805 2745 3027
2329
3591
49,1
41,3
63,4
73,7
4152
3495 5392 6235
39
51
Topení (dvoutrubkové)
Celkový výkon (2)
(kW)
7,6
11,8
13,8
13,7
Průtok vody
(l/h)
645 1009
1168
1167 1773 2025
Ztráta tlaku vody
(kPa)
12
Objem vody
(l)
Typ vodní přípojky
27
35
20
20,8 23,9
44
1,6
56
34
2,5
74
89
18
3,6
23
4,9
49
62
7,9
¾" ISO R7 (plyn)
¾" ISO R7 (plyn)
¾" ISO R7 (plyn)
¾" ISO R7 (plyn)
¾" ISO R7 (plyn)
s vnitřním závitem
s vnitřním závitem
s vnitřním závitem
s vnitřním závitem
s vnitřním závitem
230/1/50
230/1/50 -
400/3/50
400/3/50
400/3/50
Elektrický ohřívač
Napájení
(V/fáze/Hz)
400/3/50
Výkon
(kW)
4
8
10
12
12
Proud
(A)
17,4
34,8-20
25
30
30
Výkon motoru ventilátoru
(W)
92
144
230
195
300
460
370
570
650
600
880
1040
800
Proud motoru ventilátoru
(A)
0,5
0,7
1,1
0,9
1,3
2,2
1,7
2,6
3,1
2,7
4,0
4,7
3,6
4,2
6,8
Maximální externí statický tlak
(Pa)
45
95
120
40
160
210
95
190
200
180
270
340
270
280
300
1000 1510
Hladina akustického výkonu
(dB(A))
46
50
53
48
51
54
56
60
63
57
62
67
57
62
68
Úroveň akustického tlaku (3)
(dB(A))
36
40
43
38
41
44
46
50
53
47
52
57
47
52
58
Délka X (4)
(mm)
890
1090
1290
1290
1290
Hloubka Y (4)
(mm)
600
710
820
970
1090
Výška Z (4)
(mm)
250
300
350
450
650
(kg)
32
46
61
76
118
(mm)
5x Ø 160
5x Ø 200
5x Ø 250
5x Ø 315
3x Ø 315 +
2x Ø 400
Provozní hmotnost (5)
Průměr kruhového výtlačného nástavce
adaptéru vzduchovodu (6)
Z
X
Y
Vodní systémy
(1) Teplota vzduchu: 27 °C/19 °C, teplota vody 7/12 °C
(2) Dvoutrubkový systém, teplota vzduchu: 20 °C, teplota vody: 70/60 °C
(3) 2,5 m od jednotky při maximálním průtoku vzduchu a statickém tlaku 0 Pa
(4) Bez volitelných doplňků a příslušenství
(5) Bez vodní náplně
(6) Příslušenství
71
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje FWD
Chladicí výkon - Základní jednotka + filtrační skříň EU2 (čistý filtr) - ESP 50 Pa
Stálý rozdíl teplot
NÍZKÉ
(1)
08
STŘEDNÍ
646 m3/h
VYSOKÉ
665 m3/h
NÍZKÉ
(1)
12
STŘEDNÍ
1275 m3/h
VYSOKÉ
1917 m3/h
NÍZKÉ
1495 m3/h
20
STŘEDNÍ
2156 m3/h
VYSOKÉ
2714 m3/h
NÍZKÉ
2360 m3/h
30
STŘEDNÍ
3069 m3/h
VYSOKÉ
4143 m3/h
NÍZKÉ
3999 m3/h
45
STŘEDNÍ
4976 m3/h
VYSOKÉ (2)
6000 m3/h
(1) Nemůže dosáhnout 50 Pa
(2) Horní mez provozu jednotky
Teplota
vzduchu
Otáčky
Velikost
jednotky
Dvoutrubkový / čtyřtrubkový
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C / 17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
22 °C/15,4 °C
24 °C/17,1 °C
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
TkW
3,2
4,2
5.2
6,3
3,2
4,6
5.7
7,0
4,5
6,4
8.2
10,3
6,3
8,5
10,7
13,3
7,6
9,9
12,2
14,8
10,0
12,8
15,8
19,1
11,7
14,9
18,3
22,1
11,4
15,0
18,3
22,2
13,7
17,7
21,8
26,3
16,9
21,5
26,3
31,8
19,2
24,7
30,3
36,5
22,3
28,5
34,9
42,1
25,1
31,9
39,1
47,3
5/10
SkW l/h
2,6 568
3,0 740
3.4 913
3,8 1103
2,6 581
3,3 829
3.8 1021
4,2 1232
4,1 828
4,9 1142
5.8 1462
6,3 1810
5,8 1166
6,7 1530
7,6 1920
8,5 2355
6,0 1369
6,9 1765
7,9 2164
8,8 2598
8,1 1809
9,5 2301
10,4 2805
11,6 3368
9,8 2122
11,1 2673
12,4 3252
13,8 3909
9,2 2065
10,6 2687
12,1 3248
13,4 3904
11,3 2507
12,9 3187
14,5 3886
16,1 4670
14,4 3071
16,2 3857
18,1 4690
20,1 5639
15,6 3425
18,1 4368
20,3 5331
22,1 6398
18,5 4000
20,9 5058
23,5 6157
26,0 7397
21,3 4563
24,0 5728
26,8 6959
29,7 8365
kPa
10
15
22
31
10
19
27
38
11
19
30
45
20
33
51
74
20
32
47
67
34
53
77
109
46
70
102
144
14
23
33
45
20
32
45
63
30
44
63
88
23
34
48
66
30
44
62
85
37
55
76
105
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
TkW
2,7
3,7
4.8
5,9
3,1
4,1
5.2
6,5
3,4
5,4
7.3
9,3
5,2
7,4
9,6
12,1
6,7
9,0
11,3
13,9
8,9
11,7
14,6
17,8
10,5
13,6
16,9
20,6
10,1
13,4
16,9
20,8
12,2
16,0
20,1
24,6
15,1
19,5
24,2
29,6
17,1
22,4
28,0
34,2
20,0
26,0
32,3
39,4
22,6
29,1
36,1
44,0
5,5/11
SkW l/h
2,4 450
2,8 604
3.2 763
3,6 938
2,7 513
3,1 680
3.5 854
4,0 1047
3,1 585
4,5 883
5.5 1181
6,0 1504
4,7 883
6,2 1223
7,1 1571
8,1 1965
5,6 1098
6,5 1456
7,5 1821
8,4 2221
7,7 1474
9,0 1907
9,9 2362
11,1 2869
9,3 1741
10,5 2224
11,8 2739
13,1 3321
8,6 1664
9,9 2188
11,5 2732
12,9 3330
10,7 2042
12,5 2639
13,8 3271
15,4 3975
13,7 2526
15,4 3209
17,3 3943
19,2 4783
14,7 2785
17,1 3618
19,3 4490
21,2 5458
17,5 3275
19,9 4202
22,4 5188
24,9 6294
20,2 3754
22,8 4770
25,6 5858
28,4 7102
kPa
6
11
16
23
8
13
20
29
6
12
20
32
12
22
35
53
13
22
34
50
23
37
56
80
31
50
74
106
10
16
24
34
14
22
33
47
21
32
46
66
16
25
36
50
21
32
46
64
27
40
57
79
TkW
2,3
3,3
4.3
5,4
2,6
3,6
4.7
6,0
3,2
4,2
6.2
8,4
4,3
6,3
8,5
11,0
5,7
8,0
10,3
12,9
7,8
10,5
13,3
16,6
9,3
12,3
15,5
19,2
8,7
11,9
15,4
19,3
10,7
14,4
18,4
22,8
13,5
17,6
22,2
27,4
14,9
20,1
25,6
31,8
17,7
23,4
29,6
36,6
20,1
26,3
33,1
40,8
6/10
SkW l/h
2,2 350
2,6 488
3.0 635
3,4 796
2,4 406
2,9 553
3.3 712
3,8 889
2,9 495
3,9 649
4.8 935
5,6 1239
3,8 687
5,8 963
6,7 1276
7,6 1633
5,2 868
6,1 1190
7,0 1528
8,1 1898
7,2 1197
8,5 1577
9,4 1989
10,6 2451
8,7 1428
10,0 1849
11,3 2310
12,6 2835
8,0 1328
9,3 1794
10,7 2292
12,3 2841
9,8 1658
11,5 2181
13,1 2750
14,7 3391
12,5 2078
14,6 2671
16,5 3325
18,3 4072
13,8 2251
15,8 2987
18,4 3777
20,2 4663
16,6 2678
18,8 3489
21,3 4372
23,8 5374
18,6 3093
21,6 3975
24,4 4944
27,1 6053
kPa
4
7
12
18
5
9
14
21
4
7
13
22
7
14
24
37
8
15
25
37
16
26
40
60
22
35
53
78
7
11
17
26
10
16
24
35
15
23
34
49
11
18
27
38
15
23
34
49
19
29
43
60
TkW
2,4
3,3
4.3
5,4
2,6
3,6
4.7
5,9
3,2
4,8
6.5
8,5
4,8
6,6
8,6
11,0
5,7
7,8
10,1
12,7
7,7
10,2
13,0
16,2
9,1
12,0
15,1
18,8
8,7
11,8
15,1
18,9
10,6
14,1
18,0
22,4
13,2
17,2
21,7
26,9
14,8
19,7
25,1
31,1
17,4
22,8
28,9
35,8
19,7
25,6
32,3
40,0
7/12
SkW l/h
2,2 433
2,6 587
3.0 756
3,4 944
2,4 494
2,9 661
3.3 845
3,8 1053
2,9 608
4,2 871
4.9 1174
5,7 1516
4,3 903
5,9 1205
6,8 1560
7,6 1975
5,2 1050
5,9 1399
7,0 1802
8,0 2234
7,1 1417
8,2 1854
9,5 2335
10,4 2880
8,5 1680
9,8 2166
11,1 2707
12,4 3332
8,0 1596
9,3 2126
10,9 2693
12,1 3348
9,7 1967
11,4 2569
13,3 3232
14,5 3988
12,2 2446
14,4 3132
16,3 3900
18,1 4797
13,7 2673
15,6 3516
18,2 4438
20,3 5481
16,4 3155
18,6 4091
21,0 5126
23,5 6314
18,2 3634
21,3 4651
24,0 5792
26,8 7123
kPa
6
10
16
24
7
13
19
29
6
12
20
33
12
21
34
53
12
20
33
50
21
35
54
81
29
47
72
106
9
15
23
34
13
21
32
47
20
31
45
66
15
24
35
51
20
31
45
65
25
38
56
80
TkW
2,0
2,8
3.8
4,9
2,2
3,2
4.2
5,4
2,8
4,1
5.7
7,6
4,2
5,7
7,6
9,9
4,8
6,9
9,0
11,6
6,7
9,0
11,7
14,8
8,0
10,6
13,6
17,1
7,6
10,3
13,5
17,2
9,2
12,4
16,1
20,3
11,7
15,2
19,5
24,5
12,9
17,3
22,4
28,4
15,3
20,2
25,9
32,6
17,3
22,7
28,9
36,4
8/13
SkW l/h kPa
1,9 370 4
2,4 514 8
2.8 675 13
3,2 861 20
2,0 425 6
2,7 581 10
3.1 757 16
3,6 961 24
2,5 530 5
3,8 749 9
4.6 1032 16
5,6 1364 27
3,7 798 10
5,2 1060 17
6,4 1388 28
7,2 1784 44
4,4 888 9
5,6 1240 17
6,5 1617 27
7,5 2042 42
6,1 1247 17
7,7 1642 28
8,7 2101 45
9,9 2632 68
7,4 1490 23
9,3 1928 38
10,5 2439 59
11,8 3041 90
6,9 1408 8
8,6 1872 12
9,9 2426 19
11,5 3059 29
8,3 1735 11
10,7 2276 17
12,2 2907 27
13,7 3643 40
10,7 2179 16
13,7 2794 25
15,4 3518 38
17,2 4379 56
12,1 2346 12
14,7 3107 19
16,7 3991 29
19,3 5010 44
14,3 2791 16
17,5 3634 25
19,8 4617 38
22,3 5767 55
15,8 3234 21
20,2 4150 32
22,7 5224 47
25,4 6503 68
SkW: Citelný chladicí výkon v kW
kPa: Ztráty tlaku vody na výměníku
72
PROD-PRC014-CS
Chladicí výkon - Základní jednotka + filtrační skříň EU2 (čistý filtr) - ESP 100 Pa
Stálý rozdíl teplot
FWD
Výkonové údaje FWD
12
20
30
45
Teplota
vzduchu
TkW
22 °C/15,4 °C
NÍZKÉ 24 °C/17,1 °C
(1)
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C 22 °C/15,4 °C
STŘEDNÍ 24 °C/17,1 °C
(1)
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C 22 °C/15,4 °C 2,4
VYSOKÉ 24 °C/17,1 °C 3,3
506 m3/h 26 °C/18,7 °C 4,2
28 °C/20,4 °C 5,1
22 °C/15,4 °C
NÍZKÉ 24 °C/17,1 °C
(1)
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C 22 °C/15,4 °C 4,0
STŘEDNÍ 24 °C/17,1 °C 5,7
1134 m3/h 26 °C/18,7 °C 7,5
28 °C/20,4 °C 9,4
22 °C/15,4 °C 5,6
VYSOKÉ 24 °C/17,1 °C 7,6
1656 m3/h 26 °C/18,7 °C 9,7
28 °C/20,4 °C 12,1
22 °C/15,4 °C
NÍZKÉ 24 °C/17,1 °C
(1)
26 °C/18,7 °C
28 °C/20,4 °C 22 °C/15,4 °C 9,1
STŘEDNÍ 24 °C / 17,1 °C 11,7
1908 m3/h 26 °C/18,7 °C 14,5
28 °C/20,4 °C 17,5
22 °C/15,4 °C 10,9
VYSOKÉ 24 °C/17,1 °C 13,9
2441 m3/h 26 °C/18,7 °C 17,1
28 °C/20,4 °C 20,6
22 °C/15,4 °C 10,3
NÍZKÉ 24 °C/17,1 °C 13,5
2090 m3/h 26 °C/18,7 °C 16,7
28 °C/20,4 °C 20,2
22 °C/15,4 °C 12,8
STŘEDNÍ 24 °C/17,1 °C 16,6
2801 m3/h 26 °C/18,7 °C 20,4
28 °C/20,4 °C 24,7
22 °C/15,4 °C 15,8
VYSOKÉ 24 °C/17,1 °C 20,2
3768 m3/h 26 °C/18,7 °C 24,8
28 °C/20,4 °C 30,0
22 °C/15,4 °C 18,4
NÍZKÉ 24 °C/17,1 °C 23,7
3798 m3/h 26 °C/18,7 °C 29,2
28 °C/20,4 °C 35,2
22 °C/15,4 °C 21,5
STŘEDNÍ 24 °C/17,1 °C 27,5
4724 m3/h 26 °C/18,7 °C 33,7
28 °C/20,4 °C 40,7
22 °C/15,4 °C 25,1
VYSOKÉ (2) 24 °C/17,1 °C 31,9
6000 m3/h 26 °C/18,7 °C 39,1
28 °C/20,4 °C 47,3
(1) Nemůže dosáhnout 100 Pa
(2) Horní mez provozu jednotky
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
5/10
SkW
l/h kPa TkW
1,9
459
7
2,1
2,3
607
11 2,9
2,6
754
16 3,8
2,9
912
22 4,7
3,7
735
8
3,2
4,4
1038 16 4,8
5,1
1340 26 6,6
5,8
1665 39 8,6
5,1
1040 16 4,5
5,9
1385 28 6,6
6,8
1748 43 8,7
7,6
2152 63 11,0
7,3
1654 29 8,0
8,5
2112 45 10,6
9,6 2580 66 13,4
10,6 3098 93 16,4
9,0
1974 40 9,7
10,2 2498 62 12,7
11,4 3041 90 15,8
12,7 3652 126 19,3
8,2
1876 12 9,0
9,5 2423 19 12,2
10,9 2973 28 15,4
12,1 3575 39 19,0
10,4 2348 18 11,3
12,2 2993 28 15,0
13,4 3657 40 18,8
15,0 4395 56 23,1
13,3 2887 26 14,1
15,0 3639 40 18,3
16,8 4427 57 22,8
18,7 5322 79 27,9
14,9 3296 21 16,3
17,3 4211 32 21,6
19,4 5142 45 27,0
21,5 6173 62 33,0
17,7 3859 28 19,2
20,1 4888 42 25,0
22,5 5953 58 31,1
25,0 7152 80 38,0
21,3 4563 37 22,6
24,0 5728 55 29,1
26,8 6959 76 36,1
29,7 8365 105 44,0
5,5/11
SkW l/h
1,8
356
2,1
492
2,5
629
2,8
776
2,9
542
4,0
789
4,7 1077
5,6 1381
4,0
772
5,5 1097
6,3 1425
7,2 1793
6,8 1342
7,9 1749
9,1 2173
10,2 2644
8,5 1615
9,6 2075
10,9 2562
12,1 3107
7,7 1502
8,9 1995
10,2 2498
11,6 3053
9,8 1906
11,5 2478
13,0 3078
14,3 3743
12,6 2367
14,3 3023
16,0 3723
17,9 4517
14,0 2673
16,0 3486
18,5 4331
20,6 5269
16,8 3152
19,1 4059
21,5 5015
23,9 6087
20,2 3754
22,8 4770
25,6 5858
28,4 7102
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
kPa
4
7
12
17
5
10
17
27
9
18
29
45
19
32
48
69
27
44
65
93
8
14
20
29
12
20
30
42
18
29
42
59
15
23
34
47
20
30
44
61
27
40
57
79
TkW
1,7
2,5
3,4
4,4
2,9
3,6
5,6
7,6
3,6
5,5
7,6
9,9
7,0
9,5
12,2
15,2
8,6
11,4
14,4
17,9
7,7
10,8
14,0
17,6
9,9
13,4
17,2
21,5
12,5
16,5
20,9
25,9
14,3
19,3
24,7
30,7
17,0
22,5
28,6
35,4
20,1
26,3
33,1
40,8
6/10
SkW l/h kPa
1,5
274
3
1,9
391
5
2,3
520
8
2,6
658
12
2,6
464
4
3,3
560
5
4,3
841
11
5,0 1132 19
3,1
577
5
5,0
849
11
5,9 1149 19
6,8 1486 31
6,4 1082 13
7,4 1442 22
8,7 1828 34
9,7 2258 51
8,0 1319 19
9,1 1721 31
10,3 2159 47
11,6 2653 69
7,1 1185
5
8,3 1627
9
9,6 2093 15
11,0 2603 22
9,0 1539
9
10,6 2042 14
12,4 2585 22
13,6 3193 32
11,5 1939 13
13,5 2510 21
15,3 3137 31
17,0 3850 44
13,1 2156 10
15,1 2873 17
17,6 3643 25
19,7 4502 36
15,8 2573 14
18,0 3364 22
20,4 4227 33
22,8 5199 46
18,6 3093 19
21,6 3975 29
24,4 4944 43
27,1 6053 60
7/12
TkW SkW
l/h
1,8
1,6
343
2,6
2,0
478
3,4
2,3
623
4,3
2,6
782
2,9
2,6
542
4,3
3,8
781
5,9
4,4
1071
7,7
5,1
1374
4,1
3,6
790
5,8
5,2
1080
7,8
6,0
1415
10,0
6,8
1803
6,9
6,3
1287
9,3
7,3
1699
11,9
8,6
2149
14,9
9,6
2655
8,4
7,8
1555
11,1
9,0
2019
14,1 10,2 2532
17,5
11,4 3118
7,8
7,1
1439
10,7
8,4
1936
13,8
9,5
2473
17,3
10,9 3071
9,8
8,9
1833
13,2 10,5 2410
16,8 12,2 3041
21,0 13,4 3759
12,3 11,3 2287
16,1 13,4 2946
20,4 15,1 3682
25,4 16,8 4533
14,1 13,0 2564
18,9 14,9 3386
24,2 17,4 4284
30,0 19,4 5292
16,7 15,7 3037
22,0 17,8 3950
27,9 20,1 4958
34,6 22,5 6110
19,7 18,2 3634
25,6 21,3 4651
32,3 24,0 5792
40,0 26,8 7123
SkW: Citelný chladicí výkon v kW
kPa: Ztráty tlaku vody na výměníku
kPa
4
7
11
17
5
9
17
28
10
17
29
45
18
30
47
69
25
41
63
94
8
13
20
30
12
19
29
42
17
27
41
60
14
22
33
48
18
29
43
61
25
38
56
80
8/13
TkW SkW l/h kPa
1,5
1,3
294 3
2,2
1,8
415 5
3,0
2,1
555 9
3,9
2,5
714 14
2,6
2,3
495 4
3,6
3,3
665 7
5,2
4,1
937 13
7,0
4,8 1252 23
3,6
3,1
695 8
5,0
4,5
943 14
6,8
5,6 1254 23
9,0
6,4 1627 37
6,0
5,4 1128 14
8,2
6,9 1500 24
10,7 7,9 1931 38
13,6 9,1 2428 59
7,4
6,8 1375 20
9,8
8,5 1792 33
12,6 9,6 2280 52
15,9 10,8 2848 79
6,7
6,1 1250 6
9,3
7,7 1699 10
12,3 8,9 2217 16
15,7 10,6 2805 26
8,5
7,6 1611 9
11,5 9,8 2130 15
15,1 11,2 2735 24
19,1 13,0 3434 36
10,8 9,8 2031 14
14,2 12,6 2623 22
18,3 14,2 3318 34
23,1 16,0 4138 51
12,3 11,5 2248 11
16,6 14,0 2989 18
21,6 16,0 3850 28
27,4 18,4 4838 41
14,6 13,6 2680 15
19,4 16,7 3502 24
25,0 19,0 4463 36
31,5 21,3 5580 52
17,3 15,8 3234 21
22,7 20,2 4150 32
28,9 22,7 5224 47
36,4 25,4 6503 68
Vodní systémy
08
Otáčky
Velikost
jednotky
Dvoutrubkový / čtyřtrubkový
73
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje FWD
TkW
45/40
50/45
l/h kPa TkW l/h
1337
2031
1583
2291
2865
2503
3240
4418
4175
5203
6218
5,1
5,9
8,7
12,0
11,5
15,8
18,9
17,7
22,1
28,1
29,0
34,7
40,2
860
985
1442
1994
1919
2621
3141
2959
3668
4672
4863
5814
6689
6.2
7,2
10,5
14,7
13,9
19,1
22,9
21,5
26,9
34,1
35,1
42,1
48,9
Čtyřtrubkový výměník
NÍZKÉ (1)
08
STŘEDNÍ
641
VYSOKÉ
724
NÍZKÉ (1)
12
STŘEDNÍ
1278
VYSOKÉ
1889
NÍZKÉ
1521
20
STŘEDNÍ
2178
VYSOKÉ
2720
NÍZKÉ
2377
30
STŘEDNÍ
3073
VYSOKÉ
4096
NÍZKÉ
4038
45
STŘEDNÍ
5003
VYSOKÉ (2) 6058
1,8
2,0
3,5
4,4
5,6
6,9
7,9
5,9
7,0
8,1
12,9
14,7
16,7
299
5
2,3
318
5
2,5
544 19 4,2
671 28 5,3
901 61 6,9
1093 87 8,4
1237 110 9,6
918 18
7,2
1049 23 8,5
1229 31 9,9
2096 82 15,8
2358 101 17,9
2626 123 20,3
Dvoutrubkový výměník
NÍZKÉ (1)
08
STŘEDNÍ
VYSOKÉ
NÍZKÉ (1)
12
STŘEDNÍ
VYSOKÉ
NÍZKÉ
20
STŘEDNÍ
VYSOKÉ
NÍZKÉ
30
STŘEDNÍ
VYSOKÉ
NÍZKÉ
45
STŘEDNÍ
VYSOKÉ (2)
716
841
(1) Nemůže dosáhnout 50 Pa
(2) Horní mez provozu jednotky
20
26
30
54
38
68
95
28
41
63
41
56
71
kPa
TkW
70/60
l/h kPa
TkW
80/60
l/h kPa
TkW
82/71
l/h
kPa
TkW
90/70
l/h kPa
1048
1202
1769
2453
2335
3200
3841
3609
4479
5719
5930
7102
8181
29
36
43
80
54
99
139
39
58
90
58
79
101
7.9
9,2
13,4
18,5
17,9
24,5
29,2
27,6
34,3
43,4
45,1
53,8
62,2
676
774
1128
1554
1510
2058
2462
2326
2878
3657
3818
4558
5237
13
17
19
34
24
43
60
18
26
40
27
37
47
10.1
11,7
17,2
23,9
22,8
31,2
37,4
35,2
43,7
55,6
57,5
68,9
79,6
865
991
1456
2015
1928
2637
3162
2975
3691
4706
4890
5851
6732
20
26
30
55
38
69
96
28
41
64
42
57
72
11.5
13,2
19,1
26,3
25,9
35,1
41,9
39,7
49,1
62,0
65,0
77,3
89,0
490
559
809
1109
1096
1486
1772
1684
2075
2626
2762
3286
3766
7
9
10
18
13
23
32
10
15
22
16
21
27
12.7
14,6
21,6
30,0
28,4
39,0
46,8
43,9
54,7
69,7
72,0
86,3
99,7
984
1129
1663
2308
2191
3003
3604
3386
4204
5369
5565
6666
7679
26
33
39
71
48
87
123
35
52
81
52
71
90
13.7
15,8
23,0
31,7
30,8
42,0
50,2
47,5
58,8
74,4
77,7
92,7
106,7
585
669
975
1342
1307
1779
2126
2013
2487
3157
3302
3938
4522
10
13
14
26
18
33
46
14
20
31
21
29
37
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
60/50
TkW l/h kPa
375
399
676
834
1114
1353
1532
1141
1304
1528
2594
2919
3250
7
8
28
41
90
129
163
27
34
46
120
149
182
2,8
3,0
5,2
6,5
8,4
10,4
11,8
8,8
10,3
12,0
19,5
22,1
25,0
229
244
419
516
694
843
953
706
808
948
1616
1818
2023
3
3
11
17
38
54
68
11
14
19
51
63
77
3,6
4,0
6,7
8,4
10,9
13,4
15,2
11,4
13,2
15,4
25,3
28,6
32,2
305
325
551
680
908
1103
1248
929
1063
1245
2114
2378
2648
5
5
19
28
62
89
111
19
24
32
83
103
125
3,8
4,1
7,1
8,9
11,7
14,3
16,3
12,1
14,1
16,4
27,1
30,7
34,6
159
169
294
362
486
591
671
496
567
664
1132
1277
1424
2
2
6
9
19
28
35
6
8
10
27
33
40
4,6
5,0
8,4
10,5
13,7
16,8
19,1
14,3
16,6
19,4
31,9
36,0
40,5
354
376
635
784
1043
1268
1435
1072
1226
1436
2430
2735
3046
6
7
25
37
80
115
144
24
31
41
107
133
161
4,7 197
5,1 209
8,6 359
10,8 444
14,2 593
17,4 720
19,7 815
14,7 606
17,1 694
19,9 813
32,9 1381
37,2 1554
41,8 1 730
2
2
9
13
28
40
51
9
11
15
38
47
58
SOUPRAVA TEPLOVODNÍHO
VÝMĚNÍKU
Průtok vzduchu
(m3/h)
Otáčky
Velikost jednotky
Topné výkony - Základní jednotka + filtrační skříň EU2 (čistý filtr) - ESP 50 Pa Teplota zpětného vzduchu 20 °C - Stálý rozdíl teplot
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
kPa: Ztráty tlaku vody na výměníku
74
PROD-PRC014-CS
FWD
Výkonové údaje FWD
Čtyřtrubkový výměník
NÍZKÉ (1)
08
STŘEDNÍ (1)
VYSOKÉ
NÍZKÉ (1)
12
STŘEDNÍ
VYSOKÉ
NÍZKÉ (1)
20
STŘEDNÍ
VYSOKÉ
NÍZKÉ
30
STŘEDNÍ
VYSOKÉ
NÍZKÉ
45
STŘEDNÍ
VYSOKÉ (2)
513
1139
1611
1853
2297
2112
2811
3731
3818
4716
6058
TkW
60/50
70/60
l/h kPa TkW l/h kPa
80/60
TkW l/h
4,2
7,9
11,0
14,4
17,7
16,1
20,7
26,2
27,8
33,4
40,2
689
1314
1811
2385
2928
2669
3414
4354
4667
5590
6689
839
1610
2226
2909
3575
3250
4165
5326
5689
6825
8181
19
36
67
82
121
33
51
80
54
74
101
6,5
12,2
16,9
22,3
27,3
24,9
31,9
40,5
43,3
51,8
62,2
543
1028
1413
1874
2294
2100
2678
3409
3666
4383
5237
9
16
29
36
53
15
23
36
25
35
47
8,2
15,7
21,7
28,4
34,9
31,7
40,8
51,9
55,3
66,2
79,6
693
1325
1829
2398
2946
2682
3432
4383
4692
5621
6732
14
25
46
57
84
23
36
56
39
53
72
9,4
17,4
24,0
32,1
39,1
36,0
45,8
58,0
62,4
74,4
89,0
395
738
1010
1355
1654
1523
1935
2453
2653
3162
3766
5
9
15
20
29
8
13
20
15
20
27
10,3
19,7
27,3
35,5
43,6
39,6
50,9
64,9
69,1
82,9
99,7
1,7
3,3
4,1
6,4
7,2
5,6
6,7
7,8
12,6
14,2
16,7
268
4
2,1 335
512 17 4,0 637
615 23 4,9 764
1002 74 7,8 1239
1127 92 8,8 1394
865 16 6,8 1074
1001 21 8,1 1244
1167 28 9,4 1451
2033 77 15,4 2517
2283 95 17,4 2825
2626 123 20,3 3250
6
25
35
110
137
24
32
42
114
141
182
2,6
4,9
6,0
9,6
10,8
8,3
9,8
11,4
19,0
21,4
25,0
205
394
473
772
868
665
770
899
1567
1759
2023
2
10
14
46
57
10
13
17
48
59
77
3,4
6,3
7,7
12,3
13,9
10,8
12,7
14,7
24,6
27,7
32,2
273
519
623
1010
1136
875
1013
1182
2050
2303
2648
4
17
24
75
94
17
22
29
78
97
125
3,5
6,7
8,2
13,2
14,9
11,4
13,5
15,6
26,3
29,7
34,6
141
276
332
541
610
467
541
630
1097
1235
1424
1
5
7
24
30
5
7
9
25
31
40
4,2
7,9
9,7
15,4
17,4
13,5
15,8
18,4
31,0
34,8
40,5
14
25
45
57
83
23
36
55
39
52
71
5,1
9,6
13,4
17,5
21,4
19,4
25,0
31,9
33,8
40,5
48,9
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
82/71
kPa TkW l/h
kPa
90/70
TkW l/h kPa
787
1514
2093
2730
3355
3050
3909
4999
5337
6405
7679
17
33
59
73
108
29
46
71
49
66
90
11,1
21,0
28,9
38,3
46,9
42,9
54,8
69,5
74,6
89,2
106,7
471
889
1221
1621
1983
1818
2317
2946
3173
3788
4522
7
12
22
27
40
11
18
27
20
27
37
316
598
718
1161
1306
1009
1169
1363
2358
2648
3046
5
22
31
97
121
22
28
37
101
125
161
4,3
8,2
9,9
16,0
18,0
13,9
16,3
19,0
32,0
36,0
41,8
176
338
406
660
742
570
662
772
1340
1504
1 730
2
8
11
34
43
8
10
13
36
45
58
kPa: Ztráty tlaku vody na výměníku
Vodní systémy
(1) Nemůže dosáhnout 100 Pa
(2) Horní mez provozu jednotky
TkW
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA
Dvoutrubkový výměník
NÍZKÉ (1)
08
STŘEDNÍ (1)
VYSOKÉ
556
NÍZKÉ (1)
12
STŘEDNÍ
1191
VYSOKÉ
1788
NÍZKÉ (1)
20
STŘEDNÍ
2043
VYSOKÉ 2619
NÍZKÉ
2218
30
STŘEDNÍ
2967
VYSOKÉ
4026
NÍZKÉ
3976
45
STŘEDNÍ
4947
VYSOKÉ (2) 6218
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
45/40
50/45
l/h kPa TkW l/h
kPa
SOUPRAVA TEPLOVODNÍHO VÝMĚNÍKU
Průtok vzduchu
(m3/h)
Otáčky
Velikost jednotky
Topné výkony - Základní jednotka + filtrační skříň EU2 (čistý filtr) - ESP 100 Pa Teplota zpětného vzduchu 20 °C - Stálý rozdíl teplot
75
PROD-PRC014-CS
Koncová zařízení na chlazenou vodu
Aplikace pro středně velké prostory
1-12 kW
CWS
CWS
ZSM-10
P
N
ZSM-11
IRC
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Snadná instalace: úspora času a peněz
• Snadné uvedení do provozu: úspora času a peněz
• Široký sortiment výrobků: jeden dodavatel pro různé
aplikace zákazníků
• Dvoucestné a třícestné/čtyřkanálové ventily typu
zapnuto/vypnuto
• Dvoucestné nebo třícestné/čtyřkanálové modulační ventily ZN
• Ultratenká 30 mm silná maska – určená pro nenápadné
zabudování do stropního podhledu
• Automatické přepínání aplikací se studenou a teplou vodou
• Vyplňovací pěna
• Pomocná sběrná miska kondenzátu
• Přípojka čerstvého vzduchu ∅ 100 mm pro obnovu vzduchu
• Vedlejší vzduchová přípojka ∅ 150 mm
• Elektrický ohřívač 2 kW, 3 kW, 4 kW
Hlavní charakteristiky
• Radiální ventilátor s pětirychlostním motorem a ochrannou
mřížkou
• Možnost zvolit v místě instalace 3 rychlosti otáček
ventilátoru podle požadavků na průtok vzduchu a úroveň
hlučnosti v jednotlivých místnostech
• Vestavěné odstředivé čerpadlo na kondenzát (max. výtlačná
výška 500 mm)
• Možnost výduchu vzduchu na 3 nebo 4 strany
• Možnost přívodu čerstvého vzduchu
• Zařízení pro výduch vzduchu do dalšího prostoru
• Pratelné filtry EU2
• Snadný přístup ke komponentám zespodu
Volitelné doplňky
• Elektrický ohřívač 2 kW nebo 3 kW montovaný ve výrobě
Ovládání
• Nástěnný termostat typ N: třírychlostní přepínač +
jednostupňový termostat + ruční přepínání ventilu
• Nástěnný termostat typ P: třírychlostní přepínač +
dvoustupňový termostat ventilu
• Nový řídicí systém LonMarkTM Trane ZN523 poskytuje
vylepšený akustický a tepelný komfort a úsporu energie
(na požádání)
• Kompletní řada uživatelských rozhraní (ZSM-10, ZSM-11)
a bezdrátových dálkových ovládání (IRC)
• Trane ZN523 může být propojený se zařízením Trane
EXL-EXB pro řízení osvětlení a žaluzií
• Ovladač BatiBUS (souprava)
76
PROD-PRC014-CS
CWS
Všeobecné údaje
Velikost jednotky
Otáčky při ESP = 0 Pa (4)
Průtok vzduchu
Napájení
(m3/h)
025
045
065
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
432
525
620
750
920
432
525
620
750
920
432
525
620
750
920
(V/fáze/Hz)
230/1/50
Dvoutrubkové chladicí jednotky (P) (1)
Celkový výkon
(kW)
1,6
1,8
1,9
2,0
2,3
2,7
3,1
3,5
3,9
4,3
3,2
3,8
4,3
5,0
5,7
Citelný výkon
(kW)
1,4
1,6
1,8
2,0
2,3
1,9
2,2
2,5
2,9
3,3
2,2
2,6
3,0
3,5
4,0
Průtok vody
(l/h)
281
310
335
360
396
472
537
601
670
749
565
663
753
864
986
Ztráta tlaku vody
(kPa)
5
6
7
8
10
24
30
36
44
53
18
24
30
38
49
Objem vody
(l)
0,6
1,0
1,5
Čtyřtrubkové chladicí jednotky (PL) (1)
Celkový výkon
(kW)
1,4
1,5
1,6
1,9
2,1
2,1
2,3
2,6
2,8
3,1
2,7
3,0
3,3
3,7
4,0
Citelný výkon
(kW)
1,3
1,5
1,6
1,9
2,1
1,6
1,9
2,2
2,5
2,9
2,0
2,3
2,6
3,0
3,4
Průtok vody
(l/h)
248
266
281
317
360
356
403
443
486
533
457
515
569
630
695
Ztráta tlaku vody
(kPa)
20
23
25
31
38
12
14
17
20
23
4
5
5
6
8
Objem vody
(l)
Typ přípojky
vody
0,5
0,8
1,3
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
Dvoutrubkové topné jednotky (P) (2)
Celkový výkon
(kW)
2,1
2,4
2,7
3,0
3,4
2,7
3,0
3,5
4,0
4,5
3,3
3,9
4,5
5,2
6,0
Průtok vody
(l/h)
281
310
335
360
396
472
537
601
670
749
565
663
753
864
986
Ztráta tlaku vody
(kPa)
4
5
6
7
8
19
24
30
36
44
15
20
25
32
40
Objem vody
(l)
0,6
1,0
1,5
Celkový výkon
(kW)
1,6
1,8
1,9
2,1
2,4
2,6
2,9
3,2
3,6
4,0
2,5
2,8
3,1
3,5
3,9
Průtok vody
(l/h)
137
151
166
184
205
223
252
277
310
346
216
245
270
299
335
Ztráta tlaku vody
(kPa)
2
3
4
4
10
13
15
18
22
11
14
16
20
24
Objem vody
3
(l)
Typ přípojky
vody
0,2
0,3
0,3
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
Akustický výkon (5)
(dB(A))
47
52
58
61
66
48
52
59
61
67
50
54
59
60
66
Úroveň akustického tlaku (3)
(dB(A))
26
31
37
40
45
27
31
38
40
46
29
33
38
39
45
(1) Chlazení: teplota vzduchu: 27/19 °C, teplota vody: 7/12 °C
(2) Topení: CWS 025P až 155P, teplota vzduchu: 20 °C, teplota vstupní vody: 50 °C, průtok vody v chladicím režimu
CWS 025PL až 155PL, teplota vzduchu: 20 °C, teplota vody: 70/60 °C.
(3) Úroveň akustického tlaku je vypočítána z výsledků naměřených v prostředí bez ozvěny. Hodnoty se vztahují k místu ve vzdálenosti 3 m od středové osy jednotky, 1 m
pod ní.
(4) Otáčky nastavené ve výrobním závodě: 1, 2, 3; mohou být nastaveny v místě instalace
(5) Úrovně dle specifikací Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) a Certifikátu Eurovent, standardní motor
Vodní systémy
Čtyřtrubkové topné jednotky (PL) (2)
77
PROD-PRC014-CS
CWS
Všeobecné údaje
Velikost jednotky
Otáčky při ESP = 0 Pa (4)
Průtok vzduchu
Napájení
(m3/h)
095
135
155
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
865
1190
1330
1620
1945
865
1150
1300
1620
1910
790
1080
1260
1550
1800
13,8
(V/fáze/Hz)
230/1/50
Dvoutrubkové chladicí jednotky (P) (1)
Celkový výkon
(kW)
5,7
7,1
7,7
8,7
9,7
6,2
7,8
8,5
10,0
11,1
6,7
9,0
10,3
12,2
Citelný výkon
(kW)
3,9
5,0
5,5
6,3
7,2
4,3
5,4
6,0
7,1
8,1
4,5
6,0
6,9
8,2
9,3
Průtok vody
(l/h)
980
1231
1328
1501
1667
1069
1343
1469
1721
1915
1152
1541
1768
2106
2380
Ztráta tlaku vody
(kPa)
21
32
37
45
55
20
30
35
46
55
19
31
40
54
67
12,1
Objem vody
(l)
2,4
3,6
4,8
Čtyřtrubkové chladicí jednotky (PL) (1)
Celkový výkon
(kW)
5,4
6,7
7,2
8,0
8,8
5,6
7,4
8,0
9,3
10,2
6,3
8,2
9,2
10,8
Citelný výkon
(kW)
3,8
4,8
5,2
6,0
6,9
4,0
5,0
5,5
6,5
7,3
4,2
5,5
6,3
7,4
8,3
Průtok vody
(l/h)
932
1148
1231
1379
1516
1026
1271
1379
1595
1 760
1076
1404
1591
1865
2077
Ztráta tlaku vody
(kPa)
33
47
53
65
76
23
33
38
49
59
21
33
41
54
65
Objem vody
(l)
Typ přípojky
vody
1,8
2,4
3,6
3/4" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
3/4" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
3/4" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
Dvoutrubkové topné jednotky (P) (2)
Celkový výkon
(kW)
6,5
8,3
9,1
10,5
11,9
7,4
9,5
10,5
12,6
14,4
7,2
9,8
11,3
13,5
15,5
Průtok vody
(l/h)
980
1231
1328
1501
1667
1069
1343
1469
1721
1915
1152
1541
1768
2106
2380
Ztráta tlaku vody
(kPa)
18
26
30
37
44
16
24
28
37
45
15
25
32
44
54
Objem vody
(l)
2,4
3,6
4,8
Čtyřtrubkové topné jednotky (PL) (2)
Celkový výkon
(kW)
4,5
5,4
5,8
6,5
7,1
6,7
8,1
8,7
9,8
11,0
6,4
7,9
8,7
9,8
10,8
Průtok vody
(l/h)
389
468
500
558
616
576
695
749
860
947
551
677
745
846
929
Ztráta tlaku vody
(kPa)
6
9
10
10
12
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
Objem vody
(l)
Typ přípojky
vody
0,6
1,2
1,2
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
1/2" ISO R7
s vnitřním závitem (plyn)
Akustický výkon (5)
(dB(A))
52
57
60
63
66
53
59
61
64
68
55
60
63
65
69
Úroveň
akustického tlaku (3)
(dB(A))
34
39
42
45
48
35
41
43
46
50
37
42
45
47
51
(1) Chlazení: teplota vzduchu: 27/19 °C, teplota vody: 7/12 °C
(2) Topení: CWS 025P až 155P, teplota vzduchu: 20 °C, teplota vstupní vody: 50 °C, průtok vody v chladicím režimu
CWS 025PL až 155PL, teplota vzduchu: 20 °C, teplota vody: 70/60 °C.
(3) Úroveň akustického tlaku je vypočítána z výsledků naměřených v prostředí bez ozvěny. Hodnoty se vztahují k místu ve vzdálenosti 3 m od středové osy jednotky, 1 m
pod ní.
(4) Otáčky nastavené ve výrobním závodě: 1, 2, 3; mohou být nastaveny v místě instalace
(5) Úrovně dle specifikací Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) a Certifikátu Eurovent, standardní motor
78
PROD-PRC014-CS
CWS
Rozměry a hmotnosti
X
Y
Z
V
W
Rozměry
(mm)
Velikost jednotky
CWS 025
CWS 045
CWS 065
CWS 095
CWS 135
CWS 155
V
675
675
675
967
967
967
W
675
675
675
967
967
967
X
580
580
580
883
883
883
Y
580
580
580
883
883
883
Průměr připojovací Průměr přípojky pro
odbočky
sání čerstvého
vzduchovodu
vzduchu (2)
(mm)
(mm)
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
Provozní
hmotnost
(kg)
19
21
24
36
40
44
Z (1)
305
305
305
314
314
314
(1) Nezahrnuje výšku masky (30 mm)
(2) Průtok čerstvého vzduchu nemůže překročit 10 % jmenovitého průtoku vzduchu
Elektrické údaje
Velikost jednotky
025
Stupeň otáček
Proud
motoru ventilátoru
1
(kW) 0,05
045
065
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0,06
0,08
0,09
0,12
0,05
0,06
0,08
0,09
0,12
0,05
0,06
0,08
0,09
0,12
0,30
0,35
0,42
0,52
0,25
0,30
0,35
0,42
0,52
0,25
0,30
0,35
0,42
0,52
Proud
(A)
0,25
Výkon elektrického ohřívače
elektrického ohřívače (volitelný doplněk) (kW)
1,8
1,8
1,8
Proud
8,0
8,0
8,0
(A)
Velikost jednotky
095
Stupeň otáček
Proud
motoru ventilátoru
1
(kW) 0,07
135
155
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0,10
0,12
0,14
0,20
0,07
0,10
0,12
0,15
0,20
0,07
0,10
0,12
0,15
0,20
0,50
0,59
0,68
0,96
0,40
0,50
0,59
0,72
0,96
0,40
0,50
0,59
0,72
0,96
Proud
motoru ventilátoru
(A)
0,40
Výkon elektrického ohřívače
elektrického ohřívače (volitelný doplněk) (kW)
2,8
2,8
2,8
Proud
(A)
12,0
12,0
12,0
(kW)
1,8
1,8
1,8
(A)
7,8
7,8
7,8
Výkon elektrického ohřívače
souprava 1
Proud
Výkon elektrického ohřívače
souprava 2
Proud
(kW)
3,7
3,7
3,7
(A)
16,1
16,1
16,1
Vodní systémy
motoru ventilátoru
Hodnoty platí pro napájení 230 V/1 fáze/50 Hz
79
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje CWS
Chladicí výkony – 0 Pa – stálý rozdíl teplot
80
Teplota
vzduchu
Průtok
vzduchu
(m3/h)
Stupeň
otáček
Velikost
jednotky
Dvoutrubkový výměník
22/15,5 °C
1
432
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
025P 3
620
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
5
920
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
1
432
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
045P 3
620
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
5
920
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
1
432
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
065P 3
620
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
5
920
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
1
865
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
095P 3
1330
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
5
1945
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
1
865
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
135P 3
1300
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
5
1910
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
1
790
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
155P 3
1260
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
22/15,5 °C
5
1800
24/17,0 °C
26/18,7 °C
28/20,4 °C
TkW: Celkový chladicí výkon v kW
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
5/10
5,5/11
6/10
TkW SkW
l/h kPa
TkW SkW l/h kPa TkW SkW l/h
1,1
1,1
184
3
1,0 1,0 148
2
1,1
1,1 241
1,5
1,2
256
5
1,2 1,1 194
3
1,6
1,3 335
2,0
1,4
335
7
1,7 1,3 266
5
2,0
1,4 432
2,4
1,6
418 11
2,2 1,5 342
8
2,5
1,6 533
1,4
1,4
238
4
1,2 1,2 191
3
1,4
1,4 306
1,8
1,6
306
6
1,5 1,5 234
4
1,9
1,7 400
2,4
1,8
407 10
2,1 1,7 320
7
2,4
1,9 522
3,0
2,0
508 15
2,7 1,9 414 11
3,0
2,1 644
1,8
1,8
306
6
1,6 1,6 252
4
1,8
1,8 396
2,1
2,1
364
9
1,9 1,9 302
6
2,2
2,2 464
2,8
2,4
475 14
2,4 2,3 374
9
2,8
2,4 612
3,5
2,6
601 21
3,1 2,5 490 14
3,5
2,7 760
2,0
1,6
346 14
1,8 1,5 281 10
2,0
1,6 425
2,5
1,8
439 21
2,3 1,7 364 15
2,5
1,8 536
3,1
2,0
533 30
2,9 1,9 450 22
3,0
2,0 652
3,7
2,2
630 40
3,5 2,1 544 31
3,6
2,2 774
2,6
2,1
443 22
2,3 2,0 356 15
2,5
2,1 540
3,3
2,4
558 33
3,0 2,2 464 23
3,2
2,3 684
4,0
2,6
680 46
3,7 2,5 576 34
3,9
2,6 835
4,7
2,9
810 62
4,4 2,8 695 47
4,6
2,9 994
3,2
2,8
554 32
2,8 2,6 443 22
3,1
2,7 673
4,1
3,1
702 48
3,7 3,0 580 35
4,0
3,1 857
5,0
3,5
857 69
4,6 3,3 724 51
4,9
3,4 1051
5,9
3,8
1019 93
5,6 3,6 871 70
5,8
3,8 1256
2,5
1,9
425 11
2,3 1,8 353
8
2,4
1,8 511
3,1
2,1
529 17
2,8 2,0 446 12
3,0
2,1 641
3,7
2,4
637 23
3,5 2,2 544 17
3,6
2,3 774
4,3
2,6
749 31
4,1 2,5 648 24
4,3
2,5 914
3,3
2,5
565 19
3,0 2,4 464 13
3,2
2,5 680
4,1
2,9
702 27
3,8 2,7 590 20
4,0
2,8 853
4,9
3,2
846 38
4,6 3,0 724 29
4,8
3,1 1033
5,8
3,5
997 51
5,5 3,3 860 39
5,7
3,4 1220
4,3
3,4
738 30
3,9 3,2 605 21
4,2
3,4 896
5,4
3,9
922 44
4,9 3,7 774 32
5,2
3,8 1123
6,5
4,3
1112 61
6,1 4,1 947 46
6,3
4,2 1357
7,6
4,7
1310 81
7,2
4,5 1130 62
7,5
4,6 1609
4,2
3,2
716 13
3,7 3,0 572
8
4,1
3,2 878
5,3
3,7
907 19
4,8 3,5 752 14
5,2
3,6 1116
6,4
4,1
1105 27
6,0 3,9 936 20
6,3
4,1 1361
7,6
4,5
1314 36
7,2
4,3 1127 28
7,5
4,5 1613
5,7
4,5
976 22
5,0 4,2 781 15
5,5
4,5 1195
7,2
5,1
1238 33
6,6 4,9 1026 23
7,0
5,1 1516
8,8
5,7
1508 46
8,1 5,5 1274 34
8,6
5,7 1 850
10,4 6,3
1789 62
9,8 6,0 1534 47
10,2 6,2 2200
7,2
6,0
1231 33
6,3 5,6 986 22
7,0
5,9 1501
9,1
6,8
1562 49
8,3 6,4 1296 35
8,9
6,7 1912
11,1 7,5
1908 70
10,3 7,2 1609 52
10,9
7,4 2344
13,2 8,2 2275 95
12,4 7,9 1 940 72
13,0 8,2 2804
4,5
3,5
781 12
4,0 3,3 623
8
4,4
3,5 958
5,8
4,0
997 18
5,3 3,8 828 13
5,6
4,0 1217
7,1
4,5
1213 25
6,6 4,3 1030 19
6,9
4,4 1483
8,4
5,0
1440 34
7,9
4,8 1238 26
8,2
4,9 1 760
6,3
5,0
1080 21
5,5 4,6 868 14
6,1
4,9 1314
8,0
5,7
1372 31
7,3
5,3 1141 23
7,8
5,6 1670
9,7
6,3
1670 44
9,1 6,0 1418 33
9,5
6,2 2034
11,5 6,9
1980 59
10,9 6,7 1703 45
11,2 6,8 2419
8,3
6,7
1422 33
7,3
6,3 1141 23
8,0
6,6 1721
10,5 7,6
1800 50
9,6
7,2 1498 36
10,1
7,5 2182
12,7 8,5
2192 71
11,9 8,1 1858 53
12,4 8,3 2671
15,1 9,3 2603 96
14,3 8,9 2232 73
14,8 9,2 3186
5,1
3,8
878 12
4,7 3,6 731
9
4,9
3,6 1048
6,3
4,2
1084 17
5,9 4,0 918 13
6,0
4,1 1300
7,5
4,7
1296 23
7,1
4,5 1116 18
7,3
4,6 1566
8,8
5,2
1519 31
8,4 5,0 1318 24
8,6
5,1 1843
7,8
5,8
1343 25
7,1
5,4 1116 18
7,5
5,6 1606
9,6
6,5
1656 36
9,0 6,2 1404 27
9,3
6,3 1994
11,5 7,2
1984 49
10,9 6,9 1706 37
11,1
7,1 2398
13,5 7,9
2322 65
12,9 7,7 2016 50
13,1
7,8 2819
10,5 7,8
1811 42
9,6
7,4 1501 30
10,1
7,6 2164
13,0 8,9 2232 60
12,1 8,4 1890 45
12,5 8,6 2686
15,5 9,8 2671 83
14,6 9,4 2293 63
15,0 9,6 3233
18,2 10,8 3128 109
17,3 10,4 2711 84
17,7 10,6 3809
SkW: Citelný chladicí výkon v kW l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
kPa
4
7
12
17
6
10
16
23
10
13
21
31
20
30
43
57
30
46
65
89
45
68
98
134
16
23
32
43
26
38
54
72
42
62
86
116
18
27
38
52
31
47
66
89
46
70
100
137
17
25
36
48
29
44
62
84
46
70
100
136
16
23
32
43
34
49
68
91
57
83
115
153
7/12
TkW SkW l/h kPa
0,9 0,9 151
2
1,1 1,1 184
3
1,5 1,3 263
5
2,0 1,4 346
8
1,1 1,1 194
3
1,4 1,4 241
4
1,8 1,6 313
7
2,4 1,8 418
11
1,5 1,5 256
5
1,8 1,8 313
6
2,1 2,1 367
9
2,8 2,4 486
14
1,5 1,4 263
9
2,1 1,6 356
14
2,6 1,8 450
22
3,2 2,0 551
31
1,9 1,8 331
13
2,6 2,1 450
22
3,3 2,4 572
34
4,1 2,6 702
48
2,4 2,4 418
19
3,3 2,8 562
32
4,2 3,1 716
49
5,1 3,4 878
70
1,9 1,6 331
7
2,5 1,9 436
12
3,2 2,1 544
17
3,8 2,3 655
24
2,5 2,2 436
12
3,3 2,5 576
19
4,2 2,8 720
28
5,1 3,2 875
39
3,3 3,0 569
19
4,4 3,4 752
30
5,5 3,8 947
45
6,6 4,2 1145 63
3,1 2,7 533
7
4,3 3,2 731
13
5,4 3,7 932
20
6,6 4,1 1141 28
4,2 3,9 724
13
5,8 4,5 994
22
7,4
5,1 1267 34
9,0 5,7 1552 48
5,3 5,2 907
19
7,3
6,0 1249 33
9,3 6,7 1595 50
11,4 7,5 1958 72
3,3 3,0 572
7
4,7 3,5 799
12
6,0 4,0 1026 19
7,3
4,5 1253 26
4,6 4,2 799
12
6,4 5,0 1102 21
8,2 5,6 1408 32
10,0 6,3 1721 46
6,1 5,8 1051 19
8,4 6,7 1444 34
10,7 7,6 1836 51
13,0 8,4 2246 73
4,0 3,2 688
8
5,2 3,7 893
12
6,4 4,2 1109 18
7,8
4,7 1336 24
6,1 5,0 1051 16
8,0 5,7 1372 25
9,9 6,5 1703 37
11,9 7,2 2045 51
8,2 6,8 1415 27
10,7 7,8 1843 43
13,3 8,8 2286 62
16,0 9,8 2747 86
TkW
0,8
1,0
1,3
1,8
1,0
1,3
1,6
2,2
1,3
1,7
2,0
2,5
1,3
1,8
2,4
2,9
1,7
2,3
3,0
3,7
2,2
2,8
3,7
4,7
1,6
2,2
2,9
3,5
2,2
3,0
3,8
4,7
2,8
3,9
5,0
6,1
2,5
3,7
4,9
6,1
3,5
5,0
6,6
8,3
4,7
6,3
8,3
10,4
2,7
4,0
5,4
6,7
3,9
5,6
7,4
9,2
5,3
7,3
9,6
12,0
3,4
4,6
5,9
7,2
5,2
7,1
9,0
11,0
7,0
9,5
12,1
14,8
8/13
SkW l/h
0,8 133
1,0 169
1,2 227
1,3 310
1,0 176
1,3 220
1,5 266
1,7 371
1,3 227
1,7 284
2,0 342
2,3 428
1,3 220
1,5 310
1,7 407
1,9 508
1,7 288
2,0 392
2,2 518
2,5 644
2,2 382
2,6 486
3,0 644
3,3 803
1,5 281
1,7 385
2,0 493
2,2 608
2,0 371
2,4 508
2,7 655
3,0 810
2,8 479
3,2 662
3,6 857
4,0 1055
2,5 436
3,0 637
3,4 842
3,9 1055
3,5 608
4,2 864
4,8 1141
5,4 1426
4,7 810
5,6 1084
6,3 1433
7,1 1793
2,7 457
3,3 695
3,8 925
4,3 1156
3,9 662
4,6 958
5,3 1267
5,9 1584
5,3 911
6,3 1253
7,2 1652
8,0 2063
3,0 583
3,5 796
4,0 1012
4,4 1238
4,6 893
5,3 1217
6,1 1552
6,8 1897
6,3 1202
7,3 1638
8,3 2084
9,2 2549
kPa
1
2
4
6
2
3
5
9
4
5
8
11
6
11
18
27
10
17
28
41
16
25
41
60
5
9
14
21
9
15
24
34
14
24
38
55
5
10
16
24
9
17
28
41
15
25
41
61
5
9
15
23
9
16
27
39
15
26
42
62
6
10
15
21
12
20
31
44
20
34
52
75
PROD-PRC014-CS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výkonové údaje CWS
025P
045P
065P
095P
135P
155P
Stupeň
otáček
Průtok
vzduchu
(m3/h)
Velikost
jednotky
Dvoutrubkový výměník
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5
432
620
920
432
620
920
432
620
920
865
1330
1945
865
1300
1910
790
1260
1800
TkW
1.8
2.3
2.9
2,2
2.8
3,7
2,7
3.6
4.9
5,4
7.5
10.0
6,2
8.8
12.1
5.9
9.3
12.8
CWS
Topné výkony - 0 Pa - Stálý rozdíl teplot - Teplota zpětného vzduchu = 20 °C
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
45/40
l/h
310
396
508
374
486
634
468
626
839
925
1300
1717
1062
1512
2081
1020
1598
2200
kPa
5
8
13
13
21
33
11
18
31
16
29
48
16
30
53
12
28
48
50/45
TkW l/h
2.2
385
2.9
493
3.7
630
2,7
461
3.5
601
4,6
785
3,3
576
4.5
770
6.0 1037
6,6 1134
9.3 1598
12.3 2117
7,5 1296
10.8 1854
14.8 2552
7.2 1246
11.3 1948
15.6 2689
kPa
8
12
18
19
30
47
15
26
43
23
41
67
23
42
74
18
38
67
TkW
2.8
3.5
4.5
3,4
4.4
5,7
4,2
5.6
7.6
8,3
11.7
15.5
9,6
13.7
18.8
9.2
14.5
20.0
60/50
l/h
238
306
389
288
374
490
364
486
652
720
1008
1332
828
1181
1624
792
1249
1721
kPa
3
5
8
8
13
20
7
11
19
10
18
29
10
19
33
8
17
30
TkW
3.7
4.7
6.0
4,4
5.7
7,4
5,5
7.3
9.9
10,8
15.2
20.1
12,4
17.7
24.3
11.8
18.6
25.7
70/60
l/h
317
403
515
378
490
641
472
634
850
932
1310
1732
1066
1523
2095
1012
1602
2210
kPa
5
8
12
12
20
31
10
17
29
15
27
45
15
28
49
11
26
45
TkW
3.9
5.0
6.3
4,7
6.1
8,0
6,0
8.0
10.7
11,9
16.6
21.9
13,8
19.6
26.9
13.1
20.8
28.8
80/60
l/h
kPa
169
2
212
3
274
4
205
4
263
7
346
10
259
4
346
6
461
10
511
5
716
9
943
15
594
5
846
10
1159
17
565
5
896
9
1238 16
TkW
4.7
5.9
7.6
5,6
7.2
9,4
6,9
9.3
12.5
13,6
19.2
25.4
15,5
22.2
30.6
14.7
23.3
32.2
82/71
l/h
kPa
364
6
464
10
594
15
436
15
565
24
738
39
540
13
727
21
979
36
1066 18
1501 34
1991 55
1217
18
1739 34
2398 61
1156
14
1829 31
2524 54
TkW
4.8
6.1
7.8
5,8
7.5
9,8
7,3
9.7
13.1
14,4
20.2
26.6
16,6
23.6
32.5
15.8
25.0
34.5
90/70
l/h
kPa
205
2
263
4
335
5
248
6
324
9
421
14
313
5
418
8
562
13
619
7
868
13
1145
21
713
7
1015
13
1397 23
680
5
1076
12
1487 21
Při teplotě výstupního vzduchu nad 60 °C je riziko deformace plastových dílů
Velikost
jednotky
Stupeň
otáček
Průtok
vzduchu
(m3/h)
Čtyřtrubkový výměník
1
025PL 3
5
1
045PL 3
5
1
065PL 3
5
1
095PL 3
5
1
135PL 3
5
1
155PL 3
5
432
620
920
432
620
920
432
620
920
865
1330
1945
865
1300
1910
790
1260
1800
TkW
0.8
0.9
1,2
1,3
1.6
2.0
1.2
1.5
1.9
2.2
2.9
3,5
3,3
4.3
5,4
3,2
4.3
5.3
Teplota protékající / zpětné vody ve °C
45/40
l/h
133
162
202
220
274
342
212
263
331
382
490
605
565
734
929
540
734
911
kPa
2
3
4
11
16
23
12
17
26
6
9
13
3
5
8
3
5
8
TkW
1.0
1.2
1,5
1,6
2.0
2.5
1.5
1.9
2.4
2.8
3.6
4,4
4,1
5.3
6,7
3,9
5.3
6.6
50/45
l/h
166
205
252
274
338
425
263
328
410
475
612
752
706
914
1159
673
911
1138
kPa
3
5
6
15
23
33
17
25
37
8
13
19
5
8
12
5
8
11
TkW
1.2
1.4
1,8
2,0
2.5
3.1
1.9
2.4
3.0
3.4
4.4
5,4
5,1
6.6
8,3
4,9
6.6
8.2
60/50
l/h kPa
101
1
122
2
151
3
169
7
209
9
263
14
166
7
205
11
256
15
295
4
378
5
464
8
436
2
569
3
716
5
418
2
565
3
702
5
TkW
1.6
1.9
2,4
2,6
3.2
4.0
2.5
3.1
3.9
4.5
5.8
7,1
6,7
8.7
11,0
6,4
8.7
10.8
70/60
l/h kPa
137
2
166
3
205
4
223
10
277
15
346
22
216
11
270
16
335
24
389
6
500
9
616
12
576
3
749
5
947
8
551
3
745
5
929
8
TkW
1.6
2.0
2,4
2,8
3.4
4.3
2.7
3.3
4.1
4.8
6.1
7,5
7,1
9.2
11,6
6,8
9.2
11.4
80/60
l/h kPa
68
1
83
1
104
1
119
3
148
5
184
7
115
4
144
5
176
8
205
2
263
3
324
4
306
1
396
2
500
3
292
1
396
2
493
2
TkW
2.0
2.5
3,0
3,3
4.1
5.1
3.2
4.0
5.0
5.8
7.4
9,1
8,5
11.1
14,0
8,1
11.0
13.7
82/71
l/h kPa
158
3
194
4
238
5
259
13
320
19
400
27
248
14
310
20
389
30
450
7
580
11
713
15
666
4
868
6
1098 10
637
4
864
6
1073
9
TkW
2.0
2.5
3,0
3,4
4.2
5.3
3.3
4.1
5.1
5.9
7.6
9,3
8,8
11.4
14,3
8,4
11.3
14.1
90/70
l/h kPa
86
1
104
1
130
2
148
5
180
7
227
10
140
5
176
7
220
11
252
3
324
4
400
6
378
2
490
2
619
3
364
1
490
2
605
4
Vodní systémy
TkW: Celkový topný výkon v kW
l/h: Průtok vody v litrech za hodinu
81
PROD-PRC014-CS
VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY
82
PROD-PRC014-CS
700-250 000 m3/h
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
SYSTÉMY
S VOLITELNÝM MNOŽSTVÍM VZDUCHU
VZDUCHOVÉ DIFUZORY
K použití v kancelářských budovách, zdravotnictví,
ubytovacích zařízeních, obchodech a průmyslu
Nové
700
CCEA
250 000
1000
1000
CCTA
1000
140 000
CCVA
86 000
1800
CCSA
350
CCH
17 900
1200
3
mkW
/h
CLCE
108 000
700
1000
120 000
50 000
80 000
100 000
120 000
150 000
200 000
VZDUCHOTECHNICKÉ SYSTÉMY
• CLCE: Pro segment zdravotnictví jsou dostupné verze vyhovující CO4 (Velká Británie)
• CCTA: Vylepšená skříň a čistá „Clean concept“ verze
• CCH: Zlepšené prvky pro snadnou údržbu, dezinfekci a montáž kontrolních zařízení
250 000
83
PROD-PRC014-CS
Vzduchotechnické jednotky
Vnitřní a venkovní
66 rozměrů - 700-108 000 m3/h
(0,2-30 m3/s)
CLCE
Vyjímatelná vanička na kondenzát
CLCE
Přínosy pro zákazníka
Volitelné doplňky
• Navrženo tak, aby byly splněny nejpřísnější požadavky na
kvalitu a flexibilitu pro veškeré komerční a nemocniční
aplikace
• Konstrukce dostupná ve třídě vzduchové propustnosti A nebo
B (DW 144) pro splnění vašich požadavků na kvalitu vzduchu
uvnitř budovy
• Snadná instalace a montáž jednotek na místě díky
polostavebnicové konstrukci
• Snadno odpojitelné součásti pro snadnější údržbu
• Volná konstrukce CO4 a HTM 2025 obsahuje:
- Motor uložen mimo proud vzduchu
- Omývaná část s nožovými deskami nebo
izolačními klapkami
- Klapky s vyšší těsností, tlumiče s vedením Melinex
Hlavní charakteristiky
• Jednotky jsou vyrobené z uzavřených extrudovaných
hliníkových profilů se zesílenými nylonovými rohovými díly
• Dvouplášťové panely o šířce 25 nebo 50 mm s izolací
z bezfreonové polyuretanové pěny
• Povrchová úprava vnějšího pláště - pozinkovaný plech nebo
s plastigelovým nátěrem v barvě slonoviny (podobná barva
jako RAL 9002)
• 160 mm vysoký základní rám jednotky
• Vyspádované sběrné misky na všech výměnících pro
chlazení a zvlhčovacích částech
• Dodávané sekce: směšovací komora, deskové filtry,
kapsové filtry, filtry s aktivním uhlím, absolutní (HEPA) filtry,
kapalinové chladicí a topné výměníky, elektrické ohřívače,
tlumiče, ventilátory s dopředu ohnutými lopatkami,
ventilátory s dozadu ohnutými lopatkami, výměníky s vodní
smyčkou, deskové tepelné výměníky, rotační tepelné
výměníky, moduly s hořáky pro nepřímý plynový ohřev,
parní zvlhčovače
• Jednotky jsou vybaveny buď deskovými tepelnými
výměníky nebo rekuperačními rotačními výměníky, které
splňují podmínky ECA (UK)
• Možnosti Tracer Summit™
84
- Odnímatelné nerezové vaničky kondenzátu
• Tepelné jističe s konstrukcí bez tepelného mostu (pouze
panely 50 mm)
• Vyzkoušeno u výrobce
• Venkovní jednotky jsou zakryty plochou nebo zešikmenou
střechou, žaluziemi nebo krytem, odolným vůči vlivům
počasí
• Přístupový kryt je uchycen závěsy, nastavitelnými třemi
směry
• Vnitřní povrch je vyroben z nerezové oceli (316)
• Jednotky jsou dodávány v jednotlivých částech nebo
v rozmontovaném (plochém) balení
Příslušenství
• Manometry, diferenciální tlakové spínače, manometry
Magnehelic
• Kontrolní okénka s dvojitým sklem
• Zapojené světlo se žárovkou a vypínačem, izolátory motorů
• Příruba nebo volné spojení atd.
Ovládání*
• Ovládání konstruované ve výrobním závodě včetně návrhu,
montáží, zapojení a otestování všech ovládacích zařízení
jako ovladačů regulačních klapek, regulačních ventilů,
tlakových čidel, čidel teploty, relé a regulátorů
• Elektrické zapojení všech zařízení, např. motorů ventilátorů,
frekvenčních měničů, elektrických ohřívačů a zvlhčovačů
• Všechny dodávané řídicí jednotky jsou v závodě vyzkoušeny
ve zkušebním provozu
* Dostupná volitelná možnost ve Velké Británii. V jiných zemích se obraťte na vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
2,5
3,0
3,5
Rozměry (mm) (1)
Šířka
Výška
03 02 (2)
03 03
04 02 (2)
04 03
04 04
05 02 (2)
05 03
05 04
05 05
06 03
06 04
06 05
06 06
07 05
07 06
07 07
08 04
08 05
08 06
08 07
08 08
09 04
09 05
09 06
09 07
09 08
09 09
10 05
10 06
10 07
10 08
10 09
10 10
11 05
11 06
11 07
11 08
11 09
11 10
11 11
12 06
12 07
12 08
12 09
12 10
12 11
12 12
14 07
14 08
14 09
14 10
14 11
14 12
14 14
16 08
16 09
16 10
16 11
16 12
16 14
18 10
18 11
18 12
18 14
20 14
22 14
720
1260
1116
1908
2880
1476
2520
3780
4824
3168
4752
6084
7380
7236
8820
10 404
6480
8280
10 080
11 880
14 040
7416
9468
11 520
13 572
16 020
18 072
10 692
13032
15 336
18 144
20 448
22 788
11 880
14 436
17 028
20 124
22 716
25 272
27 864
15 948
18 828
22 248
25 092
27 936
30 780
34 200
21 996
25 992
29 304
32 616
35 964
39 960
46 620
30 060
33 948
37 764
41 652
46 260
53 964
42 912
47 808
52 560
61 956
69 300
76 644
603
603
778
778
778
953
953
953
953
1128
1128
1128
1128
1303
1303
1303
1478
1478
1478
1478
1478
1653
1653
1653
1653
1653
1653
1828
1828
1828
1828
1828
1828
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2178
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2878
2878
2878
2878
2878
2878
3228
3228
3228
3228
3578
3928
0,20
0,35
0,31
0,53
0,80
0,41
0,70
1,05
1,34
0,88
1,32
1,69
2,05
2,01
2,45
2,89
1,80
2,30
2,80
3,30
3,90
2,06
2,63
3,20
3,77
4,45
5,02
2,97
3,62
4,26
5,04
5,68
6,33
3,30
4,01
4,73
5,59
6,31
7,02
7,74
4,43
5,23
6,18
6,97
7,76
8,55
9,50
6,11
7,22
8,14
9,06
9,99
11,10
12,95
8,35
9,43
10,49
11,57
12,85
14,99
11,92
13,28
14,60
17,21
19,25
21,29
0,24
0,42
0,37
0,64
0,95
0,49
0,84
1,26
1,61
1,06
1,58
2,02
2,46
2,42
2,94
3,47
2,16
2,76
3,36
3,96
4,68
2,47
3,15
3,83
4,52
5,34
6,03
3,57
4,34
5,12
6,05
6,82
7,59
3,96
4,81
5,68
6,71
7,57
8,43
9,29
5,32
6,27
7,41
8,36
9,31
10,26
11,40
7,33
8,66
9,77
10,88
11,99
13,32
15,54
10,02
11,31
12,59
13,88
15,42
17,99
14,31
15,93
17,52
20,65
23,10
25,55
0,29
0,49
0,43
0,74
1,11
0,57
0,98
1,47
1,88
1,23
1,85
2,36
2,87
2,82
3,43
4,04
2,52
3,22
3,92
4,62
5,46
2,88
3,68
4,47
5,27
6,23
7,03
4,16
5,06
5,97
7,05
7,96
8,86
4,62
5,62
6,62
7,83
8,83
9,83
10,84
6,20
7,32
8,65
9,76
10,86
11,97
13,30
8,55
10,10
11,40
12,69
13,99
15,54
18,13
11,69
13,20
14,69
16,19
17,99
20,99
16,69
18,59
20,44
24,09
26,95
29,80
864
1512
1332
2304
3420
1764
3024
4536
5796
3816
5688
7272
8856
8712
10 584
12 492
7776
9936
12 096
14 256
16 848
8892
11 340
13 788
16 272
19 224
21 708
12 852
15624
18 432
21 780
24 552
27 324
14 256
17 316
20 448
24 156
27 252
30 348
33 444
19 152
22 572
26 676
30 096
33 516
36 936
41 040
26 388
31 176
35 172
39 168
43 164
47 952
55 944
36 072
40 716
45 324
49 968
55 512
64 764
51 516
57 348
63 072
74 340
83 160
91 980
1044
1764
1548
2664
3996
2052
3528
5292
6768
4428
6660
8496
10 332
10 152
12 348
14 544
9072
11 592
14 112
16 632
19 656
10 368
13 248
16 092
18 972
22 428
25 308
14 976
18216
21 492
25 380
28 656
31 896
16 632
20 232
23 832
28 188
31 788
35 388
39 024
22 320
26 352
31 140
35 136
39 096
43 092
47 880
30 780
36 360
41 040
45 684
50 364
55 944
65 268
42 084
47 520
52 884
58 284
64 764
75 564
60 084
66 924
73 584
86 724
97 020
107 280
588 (1)
763 (1)
588 (1)
763 (1)
938 (1)
588 (1)
763 (1)
938 (1)
1113 (1)
763 (1)
938 (1)
1113 (1)
1288 (1)
1113
1288
1463
938
1113
1288
1463
1638
938
1113
1288
1463
1638
1813
1113
1288
1463
1638
1813
1988
1113
1288
1463
1638
1813
1988
2163
1288
1463
1638
1813
1988
2163
2338
1463
1638
1813
1988
2163
2338
2688
1638
1813
1988
2163
2338
2688
1988
2163
2338
2688
2688
2688
Vzduchotechnické systémy
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
Velikost jednotky
2,5
3,0
3,5
CLCE
Všeobecné údaje
(1) Za předpokladu přítomnosti vaniček kondenzátu; pokud nejsou přítomné, pak lze podstavec odstranit a celkovou výšku snížit.
S panely o šířce 25 mm - pro získání rozměrů s panely o šířce 50 mm, připočítejte 50 mm.
(2) Jednotky o různé velikosti a výkonu se dodávají pouze na přání z výrobního závodu.
PROD-PRC014-CS
85
Vzduchotechnické jednotky
Vnitřní a venkovní
Neomezený počet velikostí jednotek
1000-132 000 m3/h (0,2-36 m3/s)*
CCEA
CCEA
Přínosy pro zákazníka
Volitelné doplňky
• Vysoká přizpůsobivost: systém lze upravit dle přesných
požadavků různých aplikací
• „Clean Concept“ nejvyšší kvalita vzduchu uvnitř budovy
nesrovnatelná s jinými produkty na trhu
• Vysoká spolehlivost: velmi nízké náklady na údržbu
• Konstrukce je certifikována dle norem ATEX; skupina II,
kategorie 2 a 3
• Další velikosti jednotek pro objemy vzduchu až do
250 000 m3/h (70 m3/s) na objednávku
• Venkovní konstrukce s nástavci, žaluziemi a střechou
• Materiál panelů: Vrstva PVC, hliník, nerezová ocel
• „Naplocho balená” dodávka
• Hygienické provedení s vnitřní částí vyrobenou z nerezové
oceli, vyspádovanou podlahou a antibakteriologickým
těsněním
• Vertikální jednotky
Hlavní charakteristiky
• Modulární konstrukce skříně speciálně navržená pro
nemocnice, výrobní a čisté prostory
• Vysoká přizpůsobivost konfigurace, materiálů, komponent
a volitelných doplňků
• Certifikace za podmínek Eurovent dle normy EN 1886 3SE:
2A/B/F9/T4/TB3 - 5SE: 2A/B/F9/T3/TB3
5SET2: 2A/B/F9/T2/TB2
• Propustnost vzduchu třídy C dle britské normy BS / DW144
a Eurovent 2/2 s hygienickým těsněním
(0,42 l/s/m při 2000 Pa)
• Šroubovaná skříň je vyrobená z 30 mm nebo 50 mm
samonosných panelů
• Izolace panelu je vyrobena z nehořlavé (M0) minerální vlny
o velké hustotě (70 kg/m3), mechanicky upevněné
k přepážkám
• Hladké vnitřní stěny a skloněné vaničky kondenzátu
• Jednotky jsou dodávány se základovými deskami vysokými
100 mm
• Dodávané sekce: deskové a kapsové filtry, absolutní (HEPA)
filtry, filtry s aktivním uhlím, automatický válcový filtr, radiální
ventilátory FC/BI/Aerofoil, vodní výměníky, DX výměník,
elektrické ohřívače, parní výměníky, kondenzační výměníky,
pračky vzduchu, parní zvlhčovače, odpařovací zvlhčovače,
deskové tepelné výměníky, rekuperační rotační výměníky,
tepelné trubice, výměníky s vodní smyčkou, tlumiče,
směšovací komory, vícezónová sekce
• Možnosti Tracer Summit™
86
Příslušenství
• Průzory a připojená světla
• Manometry
• Ohebné spojení, protipískové žaluzie
• Motor se závěsným zařízením pro zvedání, nastavitelné
nohy
Ovládání*
• Ovládání nainstalované ve výrobním závodě včetně
nastavení, montáží a zapojení všech ovládacích zařízení
jako jsou ventily pro výměníky, ovladače regulačních klapek,
teplotní a tlaková čidla, regulátory, tlakové spínače vzduchu,
protimrazové termostaty
• Napájecí vodiče, frekvenční měniče
• Uvedení do provozu
* K dispozici v některých zemích. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
2,5
3,0
3,5
Rozměry (mm) (1)
Šířka
Výška
0,5
0,75
1
1F
1,5
2
2,25
2,5
3
3,75 F
4
4,50 F
5
6
6,25
7F
7,5
8F
8,75
9
10
10,5
11,25 F (2)
12
12,25 (2)
12,50 F (2)
13,5 (2)
14 (2)
15 (2)
15,75 (2)
16 (2)
16,5 (2)
17,5 (2)
18 (2)
18 F (2)
19,25 F (2)
19,50 F (2)
20 (2)
21 F (2)
22 (2)
22,75 F (2)
24 (2)
24,50 F (2)
26 (2)
26,25 F (2)
28 (2)
30 (2)
32 (2)
1069
1774
2138
2515
3548
4957
5405
6367
7711
9904
10 311
12 058
13 441
16 365
16 718
19 494
20 671
22 367
24 624
24 586
28 253
29 363
32 206
34 139
34 425
36 158
38 915
40 025
43 691
45 625
45 247
48 389
51 224
50 992
53 244
56 732
57 942
57 251
62 424
63 407
67 932
69 768
69 120
75 924
74 304
82 080
88 236
94 392
670
975
670
1280
975
1280
975
1585
1280
1585
1280
1890
1585
1890
1585
2195
1890
2500
2195
1890
2500
2195
2845
2500
2235
3150
2845
2540
3150
2845
2540
3455
3150
2845
3760
3455
4065
3150
3760
3455
4065
3760
4370
4065
4675
4370
4675
4980
0,30
0,49
0,59
0,70
0,99
1,38
1,50
1,77
2,14
2,75
2,86
3,35
3,73
4,55
4,64
5,42
5,74
6,21
6,84
6,83
7,85
8,16
8,95
9,48
9,56
10,04
10,81
11,12
12,14
12,67
12,57
13,44
14,23
14,16
14,79
15,76
16,10
15,90
17,34
17,61
18,87
19,38
19,20
21,09
20,64
22,80
24,51
26,22
0,36
0,59
0,71
0,84
1,18
1,65
1,80
2,12
2,57
3,30
3,44
4,02
4,48
5,46
5,57
6,50
6,89
7,46
8,21
8,20
9,42
9,79
10,74
11,38
11,48
12,05
12,97
13,34
14,56
15,21
15,08
16,13
17,07
17,00
17,75
18,91
19,31
19,08
20,81
21,14
22,64
23,26
23,04
25,31
24,77
27,36
29,41
31,46
0,42
0,69
0,83
0,98
1,38
1,93
2,10
2,48
3,00
3,85
4,01
4,69
5,23
6,36
6,50
7,58
8,04
8,70
9,58
9,56
10,99
11,42
12,52
13,28
13,39
14,06
15,13
15,57
16,99
17,74
17,60
18,82
19,92
19,83
20,71
22,06
22,53
22,26
24,28
24,66
26,42
27,13
26,88
29,53
28,90
31,92
34,31
36,71
1283
2129
2566
3018
4257
5949
6486
7640
9253
11 884
12 374
14 470
16 129
19 638
20 062
23 393
24 805
26 840
29 549
29 503
33 903
35 235
38 647
40 967
41 310
43 390
46 698
48 030
52 430
54 750
54 296
58 067
61 469
61 191
63 893
68 079
69 530
68 701
74 909
76 088
81 518
83 722
82 944
91 109
89 165
98 496
105 883
113 270
1497
2483
2994
3521
4967
6940
7568
8913
10 796
13 865
14 436
16 881
18 817
22 911
23 406
27 292
28 940
31 314
34 474
34 421
39 554
41 108
45 088
47 794
48 195
50 622
54 481
56 035
61 168
63 874
63 345
67 745
71 714
71 389
74 542
79 425
81 119
80 151
87 394
88 770
95 105
97 675
96 768
106 294
104 026
114 912
123 530
132 149
425
425
730
425
730
730
1035
730
1035
1035
1340
1075
1380
1380
1685
1380
1685
1380
1685
1990
1685
1990
1725
1990
2335
1725
2030
2335
2030
2335
2640
2030
2335
2640
2030
2335
2030
2640
2335
2640
2335
2640
2335
2640
2335
2640
2640
2640
(1) Celkové rozměry jsou uvedeny pro panely o šířce 30 mm od velikostí 0,5 do 10,5 + velikost 12 a pro panely o šířce 50 mm od velikosti 12,25 do 32 + 11,25
(zahrnuje základní rám o výšce 100 mm)
(2) Jednotky jsou dodávány pouze s 50mm samonosnými panely
Vzduchotechnické systémy
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
Velikost jednotky
2,5
3,0
3,5
CCEA
Všeobecné údaje
87
PROD-PRC014-CS
Vzduchotechnické jednotky
Vnitřní a venkovní
30 velikostí - 1000-140 000 m3/h
(0,2-38 m3/s)*
CCTA
A
RAHU 0
NG 3-1
E C 2-0
CT 47
A
Konstrukční verze „Clean concept“
Přínosy pro zákazníka
• Přizpůsobivost: systém lze přizpůsobit dle přesných
požadavků zákazníka
• Snadná instalace díky modulární konstrukci a speciálnímu
(breakpoint) designu: úspora času
• Čistitelná jednotka typu „Clean concept“: vysoká kvalita
vzduchu v budově
Hlavní charakteristiky
• Nosná konstrukce je vyrobena z vytlačovaných antikorozních hliníkových profilů, které jsou spojeny nylonovými,
sklolaminátem vyztuženými úhelníky
• Exkluzivní systém upevnění panelu pomocí hliníkového profilu s oblými rohy bez vnitřních šroubů a míst, kde by se
mohl usazovat prach a s dvojitým těsněním panelu
• Panely se 2 těsněními pro dosažení optimální vzduchotěsnosti
• Vnější sendvičové panely o šířce 25 nebo 50 mm jsou
vyrobené z pozinkovaného nebo předem lakovaného peralumanu, anodizovaného hliníku nebo plechu z nerezové
oceli (304 nebo 316), utěsněného ve výrobním závodě
polyuretanovou pěnou (hustota 40 kg/m3)
• Regulační klapky jsou vyrobeny z vytlačovaného
antikorozního hliníku
• Výměník namontován na kolejničkách pro snadnou
demontáž
• Nakloněná vanička kondenzátu je vyrobena z nerezové oceli
• Rám elektromotoru a ventilátoru je namontován na tlumič
a vybaven ohebnou přípojkou vzduchovodu
• Na mikrometrické táhlo pro napnutí řemenu je namontován
elektromotor
88
CCTA
• Dodávané sekce: prázdné sekce, směšovací sekce, dvojitá
směšovací sekce, měkké a tvrdé kapsové filtry, HEPA filtry,
válcové filtry, kapalinové chladicí a topné výměníky, DX
a kondenzátorové výměníky, elektrické ohřívače, ohřívače
s plynovým hořákem, voštinový zvlhčovač na jedno použití
nebo s čerpadlem, zvlhčovač s vodní tryskou na jedno
použití nebo s čerpadlem, zvlhčovač s vodním nebo vzduchovým rozprašovačem spolu se skříní, parní zvlhčovač
spolu s vyvíječem páry, ventilátorová sekce s dopředu
zahnutými lopatkami, dozadu nakloněnými lopatkami,
s lopatkami s profilem křídla letadla, ventilátory typu Plug
Fan, deskový tepelný výměník, rotační rekuperační výměník,
výměník s vodní smyčkou, tepelné trubice, akustický tlumič,
multizóna
Volitelné doplňky
• Nosná konstrukce s profilem pro přerušení tepelného
můstku
• Jednodílná nosná základna
• Plech panelu: tloušťka 1,2, 1,5, 2 mm
• Tloušťka panelu 100 mm
• Tepelná izolace panelů pomocí skelné vaty, hustota 80
kg/m3
• Jednotky dodávány v rozmontovaném stavu
• Hygienická verze - pro aplikace s vysokými nároky na
kvalitu vzduchu (nemocnice, čisté prostory, potravinářský
a farmaceutický průmysl ), konstrukce a komponenty, které
umožňují udržovat kompletní čistotu a sterilizaci jednotky
Příslušenství
• Vodě odolné lampy s venkovním spínačem a průzory
• Příčná technická skříň
• Diferenciální tlakový spínač a manometry
• Vypínač nebo ve výrobě zabudovaná a zapojená rozvodná
deska
• Servomotory regulačních klapek
* K dispozici v některých zemích. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
Velikost jednotky
2,5
3,0
3,5
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
2,5
3,0
3,5
Rozměry (mm) (1)
Šířka (2)
Výška
Jednoventilátorové vzduchotechnické jednotky
004
005
007
009
012
015
018
023
025
030
035
040
044
050
055
062
074
083
090
105
115
121
135
146
173
187
211
243
280
333
0,30
0,45
0,63
0,79
1,08
1,28
1,55
1,90
2,15
2,54
3,04
3,38
3,71
4,21
4,59
5,13
6,27
6,93
7,56
8,80
9,72
10,50
11,34
12,35
14,40
15,75
17,76
20,40
23,51
27,80
0,36
0,54
0,76
0,95
1,30
1,54
1,86
2,28
2,57
3,04
3,65
4,05
4,46
5,05
5,51
6,16
7,52
8,32
9,07
10,56
11,66
12,60
13,61
14,82
17,28
18,90
21,31
24,48
28,22
33,35
0,42
0,63
0,88
1,10
1,51
1,80
2,17
2,66
3,00
3,55
4,25
4,73
5,20
5,89
6,43
7,18
8,78
9,70
10,58
12,32
13,61
14,70
15,88
17,29
20,16
22,05
24,86
28,56
32,92
38,91
004
005
007
009
012
015
018
023
025
030
035
040
044
050
055
062
074
083
090
105
115
121
135
146
173
187
211
243
280
333
0,30
0,45
0,60
0,77
1,04
1,26
1,50
1,89
2,16
2,55
2,97
3,42
3,69
4,29
4,62
5,18
6,24
6,96
7,52
8,80
9,60
10,20
11,25
12,29
14,49
15,70
17,63
20,28
23,52
27,97
0,36
0,54
0,72
0,92
1,24
1,51
1,80
2,27
2,59
3,06
3,56
4,10
4,43
5,15
5,54
6,21
7,49
8,35
9,03
10,56
11,52
12,24
13,50
14,74
17,39
18,84
21,15
24,34
28,22
33,56
0,42
0,63
0,84
1,07
1,45
1,76
2,10
2,65
3,02
3,57
4,16
4,79
5,17
6,01
6,47
7,25
8,74
9,74
10,53
12,32
13,44
14,28
15,75
17,20
20,29
21,98
24,68
28,39
32,93
39,15
1080
1620
2268
2835
3888
4617
5589
6831
7722
9126
10 935
12 150
13 365
15 147
16 524
18 468
22 572
24 948
27 216
31671
34 992
37 800
40 824
44 469
51 840
56 700
63 936
73 440
84 645
100 062
1296
1944
2722
3402
4666
5540
6707
8197
9266
10 951
13 122
14 580
16 038
18 176
19 829
22 162
27 086
29 938
32 659
38 005
41 990
45 360
48 989
53 363
62 208
68 040
76 723
88 128
101 574
120 074
1512
2268
3175
3969
5443
6464
7825
9563
10 811
12 776
15 309
17 010
18 711
21 206
23 134
25 855
31 601
34 927
38 102
44 339
48 989
52 920
57 154
62 257
72 576
79 380
89 510
102 816
118 503
140 087
690
790
890
1040
1090
1240
1440
1440
1590
1590
1640
1790
1990
1990
2140
2140
2580
2580
2780
2930
3080
3080
3530
3430
3580
3880
4080
4630
5130
5830
590
640
690
790
890
990
990
1040
1140
1140
1340
1340
1340
1440
1440
1590
1630
1630
1630
1780
1780
1780
1780
1940
2130
2130
2280
2280
2300
2360
790
890
1090
1140
1440
1490
1540
1690
1890
1990
2090
2190
2390
2540
2540
2640
2980
3280
3330
3830
3580
3680
4130
4280
4580
4930
5080
5580
5980
6030
540
540
590
640
640
690
790
840
840
890
940
990
990
1040
1140
1190
1280
1280
1380
1380
1530
1530
1530
1580
1730
1730
1830
1880
2030
2330
CCTA
Všeobecné údaje
1080
1620
2160
2754
3726
4536
5400
6804
7776
9180
10 692
12 312
13 284
15 444
16 632
18 630
22 464
25 056
27 081
31671
34 560
36 720
40 500
44 226
52 164
56 511
63 450
73 008
84 672
100 683
1296
1944
2592
3305
4471
5443
6480
8165
9331
11 016
12 830
14 774
15 941
18 533
19 958
22 356
26 957
30 067
32 497
38 005
41 472
44 064
48 600
53 071
62 597
67 813
76 140
87 610
101 606
120 820
1512
2268
3024
3856
5216
6350
7560
9526
10 886
12 852
14 969
17 237
18 598
21 622
23 285
26 082
31 450
35 078
37 913
44 339
48 384
51 408
56 700
61 916
73 030
79 115
88 830
102 211
118 541
140 956
(1) Jednotky s panely o šířce 25 mm do velikosti 062 a s 50mm panely u větších jednotek. Výška jednotky je uváděna bez podstavce nebo základního rámu.
Výška podstavce nebo základního rámu je 150 mm. Celkový průřez se může měnit dle provedení skříně a součástí.
Vzduchotechnické systémy
Dvouventilátorové vzduchotechnické jednotky
(2) Šířka jednotek může být upravována po částech o velikosti 50 mm, aby vyhovovala specifikacím projektu.
89
PROD-PRC014-CS
Vzduchotechnické jednotky
Vnitřní a venkovní
6 velikostí - 1000-18 000 m3/h
(0,2-5 m3/s)*
CCH
A
RAHU 0
NG 1-0
E C 9-0
CH 34
Vzduchotěsné zasouvací
přístupové kryty
CCH
Přínosy pro zákazníka
Volitelné doplňky
• Nová konstrukce s plným bočním přístupem pro účely
údržby a dezinfekce
• Snadné zapojení napájení a ovládacích prvků pomocí
praktické drážky
• Snadná čistitelnost jednotky poskytuje vysokou úroveň
kvality vnitřního vzduchu
• Úspora času díky montáži ovládacích prvků již ve výrobním
závodě
• Panely z nerez oceli, misky na kondenzát, motory
ventilátorů, rám filtru, základní rám
• Materiál panelů: nerezová ocel, ocel s PVC vrstvou
• Polyuretanová nebo polystyrenová izolace
Hlavní charakteristiky
• Zlepšené tepelné a akustické vlastnosti díky konstrukci ze
samonosných panelů o šířce 50 mm.
• Nepřítomnost vlastní konstrukce skříně umožňuje
minimalizovat tepelné mosty.
• „Clean Concept“
- Hladké vnitřní stěny umožňují snadné a rychlé čištění
vnitřních prostor.
- Standardně jsou vaničky kondenzátu nakloněné, izolované
a lze je snadno vyjmout bez nutnosti demontáže výměníků
a potrubí.
- Vaničky kondenzátu se svislým výstupem zajišťují dokonalé
odvádění kondenzátu.
• Skříňové panely jsou izolovány minerální vlnou o hustotě 40,
90 nebo 100 kg/m3
• Výrobní řada certifikovaná dle podmínek Eurovent
s vylepšenými mechanickými vlastnostmi:
- Třídy D2/L2/F9/T2/TB2 jako standard
- Třídy D2/L1/F9/T2/TB2 jsou volitelnými možnostmi
• Snadná údržba s plným přístupem k vnitřním součástem
přes zasunovací a odmontovatelné boční panely
• Bezesvarová konstrukce skříně je vysoce odolná vůči korozi
• Všechny součásti se dají snadno vyjmout díky elektrickým
a hydraulickým spojkám umístěným v technickém žlábku
v horní části jednotky.
90
Příslušenství
• Průzory a světlo uvnitř sekce
• Nakloněný manometr a presostat
• Pružné přípojky
• Krytky sání
Ovládání
• Ovládací prvky montované ve výrobním závodě: ventily pro
výměníky, servomotory pro regulační klapky, teplotní
a tlakové čidlo, řídicí systém, tlakový spínač, termostat
ochrany před zamrznutím, frekvenční měnič
• Ovládání napájení
• Uvádění do provozu zajišťováno experty společnosti Trane
* K dispozici v některých zemích. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
Velikost jednotky
2,0
2,8
3,2
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
2,0
2,8
3,2
Rozměry (mm)
Šířka
Výška
05
10
15
20
30
40
1405
2811
4216
5622
8433
11 244
995
995
1315
1635
1635
1635
0,55
1,09
1,64
2,19
3,28
4,37
0,62
1,25
1,87
2,50
3,75
5,00
1968
3935
5903
7870
11 806
15 741
2249
4497
6746
8995
13 492
17 990
770
1055
1055
1105
1375
1695
Vzduchotechnické systémy
0,39
0,78
1,17
1,56
2,34
3,12
CCH
Všeobecné údaje
91
PROD-PRC014-CS
Vzduchotechnické jednotky
Vnitřní a venkovní
19 velikostí - 1200-86 000 m3/h
(0,3-23 m3/s)*
CCVA
CCVA
Přínosy pro zákazníka
• Přizpůsobivost: systém lze upravit dle přesných požadavků
různých aplikací
• Snadná instalace: úspora času
Hlavní charakteristiky
• Samonosná konstrukce z vytlačovaných hliníkových profilů
smontovaná pomocí tlakově lisovaných hliníkových rohů
umožňujících přesné slícování a snadno udržovatelná
antikorozní konstrukce
• Dvouplášťové sendvičové panely s vnitřní tepelnou izolací
z fenolové pryskyřice, polyuretanových desek, minerální
vlny nebo speciální tepelné a akustické izolace s vysokou
hustotou
• Dva rozměry šířky panelu - 23 mm a 43 mm
• Vnější a vnitřní plechová čela panelu lze volit
z pozinkovaného nebo hliníkozinkového ocelového plechu
o síle 0,6 mm, plastem pokrytého pozinkovaného ocelového
plechu o síle 0,5 mm, hliníkového plechu o síle 0,7 mm
nebo nerez oceli A151 304
• Vnější a vnitřní plochy mohou být vyrobeny z různých
materiálů
• Antivibrační přípojky
• Akustické tlumiče
• Sekce s baktericidními lampami
• Vnitřní systém osvětlení
Vzduchotechnické jednotky řady
CCVB firmy Trane
Ekonomická řada jednotek omezená na 9 velikostí (100010 000 mm3/h), která může být v některých případech
plnohodnotnou alternativou k řadě CCVA. Bližší informace
vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení.
Volitelné doplňky
• „Tepelný izolační panel“, typ 50 a 60 TTC a panely 23 mm
a 46 mm
• Průzory
• Světla uvnitř přepážek s vnějším vypínačem nebo bez něj
• Klíčem zamykatelné bezpečnostní kliky dveří
• Manometry filtrů
Příslušenství
92
* K dispozici v některých zemích. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
Velikost jednotky
2,0
2,5
3,0
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
2,0
2,5
3,0
Rozměry (mm)
Šířka
Výška (1)
13
16
20
25
30
40
50
60
80
100
120
150
190
240
300
360
0,28
0,35
0,44
0,56
0,69
0,89
1,11
1,39
1,72
2,11
2,64
3,33
4,17
5,00
6,39
8,33
0,36
0,44
0,56
0,69
0,83
1,11
1,39
1,67
2,22
2,78
3,33
4,17
5,28
6,67
8,33
10,00
0,43
0,53
0,67
0,83
1,06
1,28
1,67
2,08
2,56
3,19
3,89
5,00
6,11
7,78
9,72
11,67
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6200
7600
9500
12 000
15 000
18 000
23 000
30 000
680
760
820
820
940
1000
1180
1260
1500
1600
1700
1800
2060
2120
2400
2740
575
575
635
755
755
815
815
935
1055
1160
1175
1355
1560
1655
1920
2120
460
580
720
10,00
12,50
15,56
12,78
16,11
20,00
15,28
19,44
23,89
3340
3640
4240
1940
2180
2300
1300
1600
2000
2500
3000
4000
5000
6000
8000
10 000
12 000
15 000
19 000
24 000
30 000
36 000
1550
1900
2400
3000
3800
4600
6000
7500
9200
11 500
14 000
18 000
22 000
28 000
35 000
42 000
CCVA
Všeobecné údaje
Jednoventilátorové nebo dvouventilátorové jednotky
36 000
45 000
56 000
46 000
58 000
72 000
55 000
70 000
86 000
Vzduchotechnické systémy
(1) Výška jednotky je uváděna bez podstavce nebo základního rámu. Podstavec a základní rám jsou dodávány o výšce 100 nebo 140 mm.
93
PROD-PRC014-CS
Vzduchotechnické jednotky
Vnitřní a venkovní
19 velikostí - 1800-120 000 m3/h
(0,5 - 33 m3/s)*
CCSA
CCSA
Přínosy pro zákazníka
Volitelné doplňky
• Vysoká přizpůsobivost: pro splnění přesných požadavků
zákazníka je možné dodat nestandardní konstrukce
a rozměry.
• Rychlá montáž, snadná přístupnost: úspora času
• Panely jsou vyrobeny z pozinkované oceli pokryté PVC,
anodizovaného hliníku nebo nerezové oceli AISI 304 nebo
316
• Hygienické verze pro aplikace vyžadující vysokou kvalitu
vzduchu
• Standardní barva rámu je RAL 2002 (makově červená),
panel je v barvě RAL 9002 (bílošedá). Na žádost mohou být
barvy změněny
• Tloušťka panelů 20-23-30-33-40-50 mm
Hlavní charakteristiky
• Modulární konstrukce pro 19 modelů s průtokovým
množstvím od 1800 m3/h do 120 000 m3/h
• Nosný rám vyroben z vytlačovaných antikorozních
hliníkových profilů, spojených oblými hliníkovými rohy,
vyrobenými metodou injekčního vstřikování, se speciálním
těsněním, což dodává konstrukci modulu pevnost
a soudržnost
• Boční panely jsou složeny z vnějších stěn z pozinkovaného
plechu pokrytého nátěrem a vnitřních stěn z pozinkovaného
materiálu (dle požadavků z hliníku nebo nerezové oceli);
stěny jsou plně zatěsněné a vzájemně upevněné
• Mezi stěnami panelu je vstřikován polyuretan (na požádání
může být nahrazen minerální vlnou nebo skelnou vatou ) v 6
různých tloušťkách, aby se zajistila tepelná a zvuková
izolace
• Spoje jsou zajištěny šrouby (20-30-40-50 mm) nebo
speciálními spojkami (23-33 mm)
• Hladký vnitřní a vnější povrch (40-50 mm)
• Dodávané sekce: deskové a kapsové filtry, filtry HEPA, filtry
s aktivním uhlím, automatické válcové a rotační filtry,
FC/BO/ ventilátory s lopatkami s profilem křídla
a ventilátory typu Plug Fan, vodní a DX výměníky, elektrické
ohřívače, parní a odpařovací zvlhčovače, deskové/rotační
typy zpětného získávání tepla, výměníky s vodní smyčkou,
tepelné trubice, tlumiče, směšovací boxy
• Možnosti Tracer SummitTM
94
Příslušenství
• Zapojené světlo
• Průzor
• Střecha pro venkovní instalace
• Chráněný výstup nebo vstup vzduchu brání proniknutí vody
do jednotky
• Diferenciální manometr pro měření ztráty tlaku na filtrech
• Chránič systému řemenu a řemenice z pozinkovaného
plechu
• Vypínač nebo rozvodná deska připojená ve výrobním
závodě k motoru
* K dispozici v některých zemích. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
Velikost jednotky
2,5
3,0
3,5
Průtok vzduchu (m3/s)
při čelní rychlosti na výměníku (m/s)
2,5
3,0
3,5
Rozměry (mm)
Šířka
Výška
080 x 080
110 x 080
110 x 110
140 x 110
140 x 140
170 x 140
170 x 170
200 x 170
200 x 200
230 x 200
230 x 230
260 x 230
290 x 230
320 x 230
350 x 230
410 x 230
440 x 230
470 x 230
540 x 230
1890
2970
5130
7200
10 170
13 140
17 010
19 800
23 400
27 900
32 130
38 610
43 740
48 870
54 000
64 260
69 480
74 700
85 860
762
1080
1080
1414
1414
1750
1750
1986
1986
2292
2292
2598
2904
3210
3516
4128
4434
4740
5352
0,63
0,99
1,71
2,40
3,39
4,38
5,67
6,60
7,80
9,30
10,71
12,87
14,58
16,29
18,00
21,42
23,16
24,90
28,62
0,74
1,16
2,00
2,80
3,96
5,11
6,62
7,70
9,10
10,85
12,50
15,02
17,01
19,01
21,00
24,99
27,02
29,05
33,39
2268
3564
6156
8640
12 204
15 768
20 412
23 760
28 080
33 480
38 556
46 332
52 488
58 644
64 800
77 112
83 376
89 640
103 032
2646
4158
7182
10 080
14 238
18 396
23 814
27 720
32 760
39 060
44 982
54 054
61 236
68 418
75 600
89 964
97 272
104 580
120 204
762
762
1080
1080
1414
1414
1750
1750
1986
1986
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
Vzduchotechnické systémy
0,53
0,83
1,43
2,00
2,83
3,65
4,73
5,50
6,50
7,75
8,93
10,73
12,15
13,58
15,00
17,85
19,30
20,75
23,85
CCSA
Všeobecné údaje
95
PROD-PRC014-CS
Systémy pracující s proměnným
průtokem vzduchu
Neomezený počet zón
VariTrane
™
Jednoduchá potrubní
jednotka VCCF
Jednotka se sériovými ventilátory VSCF
Přínosy pro zákazníka
• Komfort: optimální komfort pro osazenstvo budovy
• Přizpůsobivost: snadné přizpůsobení dle dostaveb nebo
změn budovy
• Vysoký výkon: nízká spotřeba energie
Hlavní charakteristiky
• Schopnost měnit množství vzduchu v neomezeném
počtu zón
• Jednoduchá a odolná konstrukce
• 0 až 3,8 m3/s
• Konstrukce s blokovacím panelem
• Kovové zapouzdřené hrany
• Nízké jednotky
• Osvědčený průtokový prstenec
• Lineární reakce logiky regulátoru na průtok
• Možnosti Tracer Summit™
Volitelné doplňky
• Sériové nebo paralelní koncové ventilátory
• Souprava teplovodního výměníku
• Elektrický ohřev koncových zařízení
• Fóliová izolace čelní plochy
• Pěnová izolace
• Nabídka řídicích systémů montovaných ve výrobním závodě
• Výtlačný vzduchový nástavec
96
PROD-PRC014-CS
Jednotky se dvěma nebo jedním vzduchovodem VCCF, VCWF, VCEF, VDDF
Velikost vzduchového ventilu
4
5
6
Průměr vstupu
(mm)
105
127
152
Primární průtok vzduchu
(m3/s)
0,106
0,165
0,236
8
203
0,425
10
254
0,661
12
305
0,944
14
356
1,416
16
406
1,888
24x16
610x406
3,776
Jednotky s paralelními ventilátory VPCF, VPWF, VPEF
Velikost jednotky
06-0317
08-0317
10-0317
12-0317
08-0417
10-0417
12-0417
14-0417
Průtok vzduchu ventilátorem
(m3/s)
0,425
0,425
0,425
0,425
0,535
0,535
0,535
0,535
Primární průtok vzduchu
(m3/s)
0,236
0,425
0,661
0,944
0,425
0,661
0,944
1,416
Velikost jednotky
10-0517
12-0517
14-0517
12-06
14-06
16-06
14-07
16-07
Průtok vzduchu ventilátorem
(m3/s)
0,565
0,565
0,565
0,685
0,685
0,685
0,836
0,826
Primární průtok vzduchu
(m3/s)
0,661
0,944
1,416
0,944
1,416
1,888
1,416
1,888
VariTrane™
Všeobecné údaje
Jednotky se sériovými ventilátory VSCF, VSWF, VSEF
Velikost jednotky
05-01
06-01
08-01
06-02
08-02
10-02
Průtok vzduchu ventilátorem
(m3/s)
0,2
0,2
0,2
0,275
0,275
0,275
0,445
0,445
0,445
0,445
0,635
0,635
Primární průtok vzduchu
(m3/s)
0,165
0,236
0,425
0,236
0,425
0,661
0,236
0,425
0,661
0,944
0,236
0,425
14-0417 10-0517
Velikost jednotky
06-0317 08-0317
10-0317 12-0317
06-0417 08-0417
10-0417
12-0417
12-0517
14-0517
10-06
12-06
14-06
16-06
12-07
14-07
Průtok vzduchu ventilátorem
(m3/s)
0,635
0,635
0,635
0,745
0,745
0,745
1,155
1,155
1,155
1,155
1,189
1,189
1,189
Primární průtok vzduchu
(m3/s)
0,661
0,944
1,416
0,661
0,944
1,416
0,661
0,944
1,416
1,888
0,944
1,416
1,888
Jednotky se sériovými ventilátory
Jednotky se sériovými ventilátory
Nízké jednotky
Jednotky s paralelními ventilátory
LSCF, LSWF, LSEF
LPCF, LPWF, LPEF
0608
0808
0809
14RT09
14RT10
0608
0808
0810
Průtok vzduchu ventilátorem
(m3/s)
0,378
0,378
0,850
0,519
0,850
0,378
0,378
0,850
14RT10
0,850
Primární průtok vzduchu
(m3/s)
0,236
0,425
0,425
0,944
0,944
0,236
0,425
0,425
0,944
Vzduchotechnické systémy
Velikost jednotky
16-07
97
PROD-PRC014-CS
Systémy pracující s proměnným
průtokem vzduchu
Lineární a kazetové difuzory
VDLE/VRLE
Kazeta
Kazeta
VDLE/VRLE
Výhody pro zákazníka - Lineární
difuzory
Základní charakteristiky - Kazetové
difuzory
• Komfort: optimální komfort pro osazenstvo budovy
• Snadná instalace: úspora času
• Nízká hlučnost: akustický komfort jaký nenajdete u jiného
produktu na trhu
• Rozměry: 600 x 600 mm
• Využívají stávajících stropních podhledů, umožňují
stejnorodou barvu a vzhled stropu
• Ručně nastavitelný směr proudu vzduchu od horizontálního
po vertikální
• Vnitřní tepelná a akustická izolace
- Vyrobené z melaminu
- Nevytváří prachové částice
• Nelakovaná skříň z pozinkovaného plechu
• Lakovaný hliníkový rám
Výhody pro zákazníka - Kazetové
difuzory
• Snadná integrace: úspora místa
• Komfort: optimální komfort pro osazenstvo budovy
Základní charakteristiky - Lineární
difuzory
Příslušenství - Lineární difuzory
• Vyvažovací regulační klapka
• Optimální využití efektu Coanda
- Vhodné pro aplikace VAV
- Snižuje riziko zanesení
- Velký indukční efekt
• Vnitřní pěnová izolace
• Tepelná a akustická izolace
• Demontovatelný vzduchový nástavec pro snadné čištění
• Přizpůsobivá konstrukce
• Hliníkové vytlačované profily
• Vypalovaný epoxidový email
98
PROD-PRC014-CS
Difuzory
Všeobecné údaje
Y
X
X
Y
Uspořádání
Typ
jednotky
VDLE A
VDLE A
VDLE A
VDLE B
VDLE B
VDLE B
VDLE C
VDLE C
VDLE C
VDLE D
VDLE D
VDLE D
VDLE E/F
VDLE E/F
VDLE E/F
VDLE G
VDLE G
VDLE G
Kazeta
1 otvor 1 směr
1 otvor 1 směr
1 otvor 1 směr
2 otvory 1 směr
2 otvory 1 směr
2 otvory 1 směr
3 otvory 1 směr
3 otvory 1 směr
3 otvory 1 směr
2 otvory 2 směry
2 otvory 2 směry
2 otvory 2 směry
3 otvory 2 směry
3 otvory 2 směry
3 otvory 2 směry
4 otvory 2 směry
4 otvory 2 směry
4 otvory 2 směry
čtyřhranná
X
Y
Průměr
vstupu
(mm)
600
1200
1500
600
1200
1500
600
1200
1500
600
1200
1500
600
1200
1500
600
1200
1500
600
(mm)
236 nebo 316
236 nebo 316
236 nebo 316
316
316
316
356
356
356
236, 316 nebo 356
236, 316 nebo 356
236, 316 nebo 356
356
356
356
356
356
356
95
(mm)
125
160
160
160
200
200
200
250
250
160
200
200
200
250
250
200
250
250
200
(1) 4,5 m na straně s 1 otvorem, 6 m na straně se 2 otvory
Maximální
Průtok vzduchu
(m3/s)
0,033
0,066
0,083
0,066
0,130
0,166
0,100
0,200
0,250
0,066
0,130
0,166
0,100
0,200
0,250
0,130
0,266
0,333
0,153
Maximální
dosah
Ztráta
tlaku
(m)
4,5
4,5
4,5
6
6
6
8
8
8
4,5
4,5
4,5
4,5/6 (1)
4,5/6 (1)
4,5/6 (1)
6
6
6
3,5
(Pa)
20
37
37
34
40
36
26
30
31
24
29
30
20
23
26
20
24
32
-
Vzduchotechnické systémy
X
99
PROD-PRC014-CS
VENKOVNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
100
PROD-PRC014-CS
19 - 1500 KW
VENKOVNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
Nenáročné komerční, komerční a průmyslové
aplikace
Nová
• Řada jednotek CGAN/CXAN se vyrábí až do výkonu 460 kW
• RTAD s volným chlazením
• RTAD se zpětným získáváním tepla
30
19
30
19
VGA
VXA
61
19
63
CGA
CXA
49
CXAN
250
50
265
CGAN
270
450
280
460
CXAN
CGAN
250
kW
50
PROD-PRC014-CS
100
200
RTAD
650
RTAC
300
VODNÍ SYSTÉMY
19
400
400
1500
500
1000
1200
1400
1600
101
Venkovní chladicí jednotky
Axiální ventilátory, spirálový kompresor
19-61 kW*
CGA/VGA/CXA/VXA
CGA/VGA/
CXA/VXA
Ovládací rozhraní typu
“Microchiller“
CGA: Pouze chlazení
VGA: Pouze chlazení s hydraulickým modulem
CXA: Tepelné čerpadlo
VXA: Tepelné čerpadlo s hydraulickým modulem
Výhody pro zákazníka
Příslušenství
• Kompletní hydraulický modul pro snadnější instalaci: úspora
času
• Nízkohlučná verze pro prostředí citlivé na hluk: vysoká
kvalita akustického komfortu
• Minimální požadavky na údržbu úspora času a peněz
• Regulátor otáček pro nízké teploty okolí (pouze CGA)
• Modul dálkového ovládání
• Hydraulický modul HDM pro jednotky CGA velikostí
150 až 240
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
Hlavní charakteristiky
Ovládání
• Spirálový kompresor obsahuje:
- zvukovou izolaci
- ochranu vinutí motoru
- ohřev olejové skříně
- termomagnetické jističe (1 kompresor pro velikosti 075 až
120, 2 kompresory pro velikosti 150 až 240)
• Axiální ventilátory s nízkou hlučností (1 ventilátor pro
velikosti 075 až 120, 2 ventilátory pro velikosti 150 až 240)
• Deskové vodní výměníky z nerezové oceli vybavené topnými
odpory
• Hliníkové lamely pokryté černým epoxidem s měděnými
trubkami
• Chladicí okruhy obsahují:
- termostatické expanzní ventily dehydrátor(y) filtru kapalinového potrubí
- nízkotlakou a vysokotlakou pojistku
- 1 okruh pro velikosti 075 až 120, 2 okruhy pro velikosti
150 až 240
- náplně chladiva a oleje z výroby
• Vypínač
• Průtokový spínač
Mikroprocesorový řídicí modul s následujícími vlastnostmi:
• Regulace teploty vstupní vody
• Displej LCD ukazující:
- teplotu vstupní vody
- kódy všech poruch
• Ovládání provozních parametrů
• Možnost dálkové signalizace poruch pomocí 24V kontrolky
• Protimrazová ochrana výparníků
• 24V kontakty pro dálkovou signalizaci zapnutí/vypnutí,
režimu topení/chlazení a obecné poruchy
Volitelné doplňky
• Nízkoteplotní výstup vody (-5 °C až -10 °C)
102
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
CGA
Chladicí výkon (1)
Příkon chlazení (2)
Poměr energetické účinnosti chlazení
VGA
Chladicí výkon (1)
Příkon chlazení (2)
Poměr energetické účinnosti chlazení
Chladivo
Počet
chladicích okruhů
Náplň chladiva
Typ kompresoru
Počet výkonových stupňů
Počet kompresorů
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky
výparníku
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Hladina akustického výkonu
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu
Maximální provozní
teplota venkovního vzduchu (2)
Minimální teplota
výstupní vody
Maximální teplota
výstupní vody
075
100
120
150
200
240
(kW)
(kW)
19,2
6,8
2,82
25,2
9,3
2,71
31,7
12,8
2,48
38,6
13,5
2,86
50,9
18,5
2,75
64
25,4
2,52
(kW)
(kW)
19,2
6,8
2,82
25,2
9,3
2,71
31,7
12,8
2,48
-
-
-
2
5,3
2
5,5
2
7,8
2
2
2
2
6,3
6,3
1½"
1½"
24 000
2
710
80
34 000
2
710
85
CGA/VGA/CXA/VXA
Všeobecné údaje CGA/VGA
R407C
1
5,0
1
5,2
1
1
1
1
(l)
2,7
3,2
(palce)
1¼"
1¼"
(m3/h)
9300
1
650
76
12 000
1
710
78
(kg)
(ot/min)
(dB(A))
1
7,5
Spirálový
1
2
1
2
Pájený deskový
3,2
4,9
ISO R7 - s vnějším závitem
1¼"
1½"
Měděné trubky s hliníkovými lamelami
17 000
1
710
82
18 600
2
650
78
(°C)
+15 (-10 s volitelným doplňkem pro nízké venkovní teploty)
(°C)
+45
(°C)
-4 (volitelně -12)
(°C)
+12
Vodní systémy
(1) za podmínek Eurovent (chladicí voda: 12 °C / 7 °C - vzduch: 35 °C)
(2) Chlazení: voda 12 / 7 °C
103
PROD-PRC014-CS
Všeobecné údaje CXA/VXA
Velikost jednotky
CXA
Chladicí výkon (1)
Příkon chlazení (2)
Výkonové číslo chlazení
Topný výkon
Příkon topení
Výkonové číslo topení
VXA
Chladicí výkon (1)
Příkon chlazení (2)
Výkonové číslo chlazení
Topný výkon
Příkon topení
Výkonové číslo topení
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva
Typ kompresoru
Počet výkonových stupňů
Počet kompresorů
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky výparníku
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru (pouze chlazení)
Hladina akustického výkonu
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu při chlazení
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu při chlazení
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu při topení
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu při topení
Minimální teplota
výstupní vody při chlazení
Maximální teplota
výstupní vody při chlazení
Minimální teplota
výstupní vody při topení
Maximální teplota
výstupní vody při topení
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kg)
075
100
120
150
200
240
19
6,8
2,79
19
8,1
2,35
25
9,2
2,72
25,4
10,7
2,37
30,7
13,2
2,33
31,3
14,1
2,22
38,3
13,3
2,88
38,1
16
2,38
50,4
18,2
2,77
50,9
21,2
2,4
63,5
25
2,54
62,5
28
2,23
19
6,8
2,79
19
8,1
2,35
25
9,2
2,72
25,4
10,7
2,37
-
-
2
12
2
18
2
2
2
2
6,3
6,3
1½"
1½"
24 000
2
710
80
34 000
2
710
85
1
5,7
1
1
(l)
2,7
(palce)
1¼"
(m3/h)
9300
1
650
76
(ot/min)
(dB(A)
30,7
13,2
2,33
31,3
14,1
2,22
R407C
1
1
2
5,7
8,7
12
Spirálový
1
1
2
1
1
2
Pájený deskový
3,2
3,2
4,9
ISO R7 - s vnějším závitem
1¼"
1¼"
1½"
Měděné trubky s hliníkovými lamelami
12 000
17 000
18 600
1
1
2
710
710
650
78
82
78
(°C)
+15
(°C)
+45
-15
+20
(°C)
-4 (volitelně -12)
(°C)
+12
+30
(°C)
+50
(1) za podmínek Eurovent (chladicí voda: 12 °C / 7 °C - vzduch: 35 °C)
(2) Chlazení: voda 12 / 7 °C
104
PROD-PRC014-CS
CGA/VGA/CXA/VXA
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu panelu
Z
C
B
B
X
Y
A
Hmotnosti (1)
Přepravní
hmotnost
(kg)
Z
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1732
1732
1732
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1732
1732
1732
215
230
246
429
459
490
419
434
450
221
236
252
441
471
503
419
434
450
Provozní
hmotnost
(kg)
195
210
226
394
424
455
399
414
430
201
216
232
406
436
468
405
420
436
A
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Minimální volný prostor
(mm)
B
1000
1000
1000
300
300
300
1000
1000
1000
1000
1000
1000
300
300
300
1000
1000
1000
C
300
300
300
1000
1000
1000
300
300
300
300
300
300
1000
1000
1000
300
300
300
Elektrické údaje
CGA/VGA
Napájení
Jmenovitý proud
Spouštěcí proud
Doporučený průřez kabelu
Maximální délka kabelu
CXA/VXA
Napájení
Jmenovitý proud
Spouštěcí proud
Doporučený průřez kabelu
Maximální délka kabelu
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(mm2)
(m)
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(mm2)
(m)
075
100
16,5
101
4
90
75
21,0
133
6
90
100
16,7
101
4
90
21,2
133
6
90
120
400/3/50
26,7
142
6
75
120
400/3/50
26,9
142
6
75
150
180
240
32,5
117
10
90
150
41,5
153
10
75
180
52,9
167
16
75
240
32,6
117
10
90
41,6
153
10
75
53,0
167
16
75
Vodní systémy
Rozměry (1)
(mm)
Velikost jednotky
X
Y
CGA 075
1061
952
CGA 100
1061
952
CGA 120
1261
1052
CGA 150
2200
1050
CGA 200
2200
1050
CGA 240
2200
1050
VGA 075
1061
952
VGA 100
1061
952
VGA 120
1261
1052
CXA 075
1061
952
CXA 100
1061
952
CXA 120
1261
1052
CXA 150
2200
1050
CXA 200
2200
1050
CXA 240
2200
1050
VXA 075
1061
952
VXA 100
1061
952
VXA 120
1261
1052
(1) Bez volitelných doplňků a příslušenství
105
PROD-PRC014-CS
Ztráta tlaku vody na výparníku
100
50
kPa
20
10
075
5
100
120
150
200
240
2
1
0,1
0,2
0,5
1
2
5
10
Průtok vody (l/s)
106
PROD-PRC014-CS
CGA/VGA/CXA/VXA
Průtok vody a manometrický
tlak čerpadla
VGA/VXA 075-120
20
18
Manometrický výtlak
14
12
10
0.5
Příkon
8
0.4
6
0.3
4
0.2
2
0.1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
10
Příkon (kW)
Manometrický výtlak (m)
16
m3/h
Průtok vody
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.78 l/s
Vodní systémy
0
107
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje - CGA/VGA
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
35
40
30
Teplota výstupní
chlazené vody
(°C)
CGA/VGA075
CGA/VGA 100
CGA/VGA 120
5
CGA 150
CGA 200
CGA 240
CGA/VGA075
CGA/VGA 100
CGA/VGA 120
7
CGA 150
CGA 200
CGA 240
CGA/VGA075
CGA/VGA 100
CGA/VGA 120
9
CGA 150
CGA 200
CGA 240
Příkon kompresorů (1)
45
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
19,0
25,0
31,5
38,2
50,5
63,5
20,3
26,7
33,6
40,8
53,9
67,8
21,7
28,5
35,7
43,6
57,4
72,2
5,4
7,4
9,7
10,7
14,9
19,5
5,5
7,6
9,9
10,9
15,1
19,9
5,6
7,7
10,1
11,1
15,4
20,3
17,9
23,6
29,7
36,1
47,6
60,0
19,2
25,2
31,7
38,6
50,9
64,0
20,5
26,9
33,8
41,2
54,2
68,2
6,0
8,3
10,8
12,0
16,7
21,6
6,1
8,5
11,0
12,2
17,0
22,1
6,2
8,6
11,3
12,4
17,3
22,5
16,8
22,1
27,9
33,8
44,6
56,2
18,0
23,6
29,7
36,2
47,6
60,0
19,2
25,2
31,7
38,7
50,8
63,9
6,7
9,4
12,0
13,4
18,8
24,0
6,8
9,5
12,2
13,6
19,1
24,5
6,9
9,7
12,5
13,8
19,4
24,9
15,7
20,5
25,9
31,5
41,4
52,3
16,8
21,9
27,6
33,7
44,2
55,8
17,9
23,4
29,4
36,0
47,1
59,4
7,5
10,5
13,3
14,9
21,1
26,6
7,6
10,7
13,6
15,1
21,4
27,1
7,7
10,8
13,8
15,4
21,7
27,6
108
PROD-PRC014-CS
Chlazení
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
35
40
30
Teplota
výstupní
chlazené vody
(°C)
CXA/VXA075
CXA/VXA 100
CXA/VXA 120
5
CXA 150
CXA 200
CXA 240
CXA 075
CXA/VXA 100
CXA/VXA 120
7
CXA 150
CXA 200
CXA 240
CXA/VXA 075
CXA/VXA 100
CXA/VXA 120
9
CXA 150
CXA 200
CXA 240
Příkon kompresorů (1)
45
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
18,7
24,8
30,6
37,9
50,0
63,0
20,1
26,5
32,5
40,5
53,4
67,2
21,4
28,2
34,6
43,3
56,9
71,5
5,3
7,3
10,1
10,6
14,7
19,2
5,4
7,5
10,3
10,8
14,9
19,6
5,5
7,6
10,5
11,0
15,2
20,0
17,7
23,4
28,8
35,8
47,2
59,5
19,0
25,0
30,7
38,3
50,4
63,5
20,2
26,6
32,6
40,9
53,7
67,6
5,9
8,2
11,2
11,8
16,5
21,3
6,0
8,4
11,4
12,0
16,7
21,7
6,1
8,5
11,7
12,2
17,0
22,2
16,6
21,9
26,9
33,6
44,2
55,8
17,8
23,4
28,7
35,9
47,2
59,5
19,0
25,0
30,5
38,4
50,3
63,4
6,6
9,2
12,4
13,2
18,5
23,7
6,7
9,4
12,7
13,4
18,8
24,1
6,8
9,5
13,0
13,6
19,1
24,6
15,5
20,4
24,9
31,2
41,0
51,9
16,6
21,8
33,5
43,9
55,4
17,7
23,2
35,8
46,8
59,0
7,4
10,4
13,8
14,7
20,8
26,3
7,5
10,5
14,9
21,1
26,8
7,6
10,7
15,2
21,4
27,2
CGA/VGA/CXA/VXA
Výkonové údaje - CXA/VXA
Topení
Teplota vstupního vzduchu (°C)
0 °C
7 °C
Teplota vody na
výstupu
z výparníku
(°C)
CXA/VXA
CXA/VXA
CXA/VXA
40
CXA 150
CXA 200
CXA 240
CXA/VXA
CXA/VXA
CXA/VXA
45
CXA 150
CXA 200
CXA 240
CXA/VXA
CXA/VXA
CXA/VXA
50
CXA 150
CXA 200
CXA 240
Příkon kompresorů (1)
075
100
120
075
100
120
075
100
120
15 °C
Topný výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Topný výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Topný výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Topný výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
14,7
19,6
24,3
29,4
39,2
48,5
14,7
19,8
24,2
29,5
39,5
48,5
14,8
19,9
24,3
29,7
39,9
48,5
6,7
8,9
11,0
13,3
17,9
22,1
7,4
9,9
12,1
14,7
19,7
24,2
8,2
11,1
13,4
16,4
22,2
26,9
16,0
21,3
26,2
31,9
42,6
52,4
15,9
21,3
26,2
31,8
42,7
52,4
16,0
21,5
26,1
31,9
42,9
52,2
6,7
8,9
11,1
13,3
17,9
22,2
7,4
9,9
12,2
14,7
19,7
24,4
8,2
11,1
13,5
16,4
22,2
27,0
19,2
25,5
31,5
38,3
51,1
63,0
19,0
25,4
31,3
38,0
50,9
62,5
18,9
25,4
31,0
37,8
50,7
62,0
6,7
8,9
11,2
13,3
17,9
22,5
7,4
9,9
12,4
14,7
19,7
24,7
8,2
11,0
13,7
16,4
22,1
27,3
23,4
31,0
38,4
46,8
62,0
76,7
23,1
30,7
37,9
46,1
61,4
75,9
22,8
30,4
37,4
45,6
60,8
74,8
6,7
9,0
11,6
13,3
18,0
23,0
7,4
9,9
12,6
14,7
19,7
25,1
8,2
11,0
13,9
16,4
22,1
27,7
Vodní systémy
-4 °C
109
PROD-PRC014-CS
Venkovní chladicí jednotky
Oddělený hydraulický modul
HDM
HDM
Přínosy pro zákazníka
• Nevyžaduje se technická místnost: úspora místa
• Venkovní nebo vnitřní použití: flexibilita instalace a snadná
údržba
• Široký rozsah použití: přizpůsobivost, která vyhoví přesným
požadavkům zákazníků
Hlavní charakteristiky
• Vyrovnávací nádrž
• Expanzní nádoba: 25 litrů
• Vypouštěcí a plnicí okruh s manometrem na 3 bar / přetlakový ventil v sestavě
• Čistič s vyjímatelným sítkem
• Uzavírací ventil a vyrovnávací ventil
• Určený pro instalaci poblíž chladicích jednotek Trane CGCL,
CGWH a CCUH
Volitelné doplňky
• Protimrazový elektrický ohřívač s 5m kabelem
• Jednoduché nebo dvojité čerpadlo
110
PROD-PRC014-CS
HDM
Všeobecné údaje
Z
Y
X
Napájení
Maximální průtok vody
Jmenovitý příkon
Jmenovitý proud
Spouštěcí proud
Objem expanzní nádoby
Objem nádrže na vodu
Průměr přípojky vody
Typ vodní přípojky
Dostupný statický tlak (1) / Průtok vody
Rozměry
X
Y
Z
Přepravní hmotnost s jedním čerpadlem
Přepravní hmotnost s dvojicí čerpadel
(1) Jedno čerpadlo
HDM 1.1
(V/fáze/Hz)
(l/s)
(kW)
(A)
(A)
(l)
(l)
(palce)
(kPa)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)
HDM 2.2
400/3/50
400/3/50
2,5
8,0
1,1
2,2
2,7
4,9
13,5
24,5
24
24
150
300
1 ½"
2 ½"
ISO R7 - s vnějším závitem
200/1,5
200/4
635
1045
1300
250
280
737
1200
1300
300
340
Hydraulický modul
Velikost jednotky
111
PROD-PRC014-CS
Venkovní chladicí jednotky
Axiální ventilátory, chlazení se
spirálovým kompresorem - pouze
u modelů s tepelným čerpadlem
50-270 kW*
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
TracerTM CH532
Výhody pro zákazníka
• Kompletní hydraulický modul pro snadnější instalaci: úspora
času
• Nízkohlučná verze pro prostředí citlivé na hluk: vysoká
kvalita akustického komfortu
• Vysoká přizpůsobivost pro komfortní a výrobní aplikace splní přesné požadavky zákazníka
Hlavní charakteristiky
• Spirálové kompresory
- Hermetické, vysoce účinné, s malými vibracemi,
nízkohlučné
- Kompletní interní ochrana, vnitřní teplota a obtokový ventil
- Vestavěné skleněné průhledítko pro kontrolu množství
oleje a plnicí ventil oleje
- Protihlukový kryt kompresoru (supertiché jednotky)
• Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené
elektrostaticky nanášenou práškovou barvou RAL 9002
• Přístupové panely jsou rychle odnímatelné s použitím
hranatého klíče
• Vypínač/transformátor
• Průtokový spínač
Volitelné doplňky
• Supertichý provoz
• Integrovaný hydraulický modul s nebo bez vyrovnávací
nádrže (fyzický půdorys nezměněn)
• Jednoduché nebo dvojité čerpadlo
• Měděné lamely nebo lamely s černým epoxidovým nátěrem
• Ochrana před zamrznutím na vodní straně
• Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
• Ochrana proti záměně fází
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
112
• Měkké spouštění (Soft starter) do velikosti 300
• Ventilátory pro vysoký statický tlak
• Ochranné kryty výměníků
• Poddimenzované nebo předimenzované vodní čerpadlo;
bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení
• Sériová linka LonTalk® montovaná ve výrobním závodě
Umožňuje vám:
- Měnit nastavené hodnoty teploty chlazené nebo teplé
vody
- Spouštět nebo vypínat jednotku
- Přepínat z režimu chlazení do režimu topení
- Monitorovat nastavenou hodnotu teploty vody, teplotu
venkovního vzduchu, činnost chladicí jednotky, ventilátory,
vodní čerpadla, výstrahy kompresorů
- Trane přímou kompatibilitu se systémy BMS Trane Tracer
Summit™
LonTalk® je otevřený komunikační protokol používaný
jednotkou AquaStream 2 a koncovými zařízeními
s vodním výměníkem.
Ovládání
Mikroprocesorový řídicí modul s operátorským rozhraním
s displejem z tekutých krystalů, řídicí a signalizující:
• Teplotu výstupní vody
• Historii posledních 200 závad
• Změnu nastavení teploty studené nebo teplé vody
• Plán zapínání/vypínání
• Ochranu výparníku před zamrznutím, řízení odmrazování
(CXAN)
• Dálkové ovládání bezpotenciálový kontakt pro zjištění
obecných poruch
• Vstupy pro externí změnu nastavených hodnot teploty vody,
přídavných nastavených hodnot a přepínač chlazení/topení
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
Chladicí výkon CGAN (1)
Velikost jednotky
(kW)
50,7
62,5
76,2
102,7
121,8
132,3
128,9
157,1
182,8
214,2
241,3
267,0
Příkon CGAN v režimu chlazení (1)
(kW)
19,1
24,4
28,8
38,7
43,6
50,5
49,1
57,9
68,4
77,9
88,3
102,4
2,65
2,56
2,64
2,65
2,79
2,62
2,63
2,71
2,67
2,75
2,73
2,61
Chladicí výkon CXAN (1)
(kW)
49,2
60,8
73,6
94,5
116,4
124,8
125,9
153,1
164,4
195,1
229,0
251,9
Příkon CXAN v režimu chlazení (1)
(kW)
20,3
25,4
30,1
40,0
42,8
49,7
51,1
60,7
69,8
78,2
91,6
102,0
Výkonové číslo
režimu chlazení CGAN (1)
Výkonové číslo
režimu chlazení CXAN (1)
2,42
2,39
2,45
2,36
2,72
2,51
2,46
2,52
2,36
2,49
2,50
2,47
Topný výkon CXAN (1)
(kW)
48,1
59,6
72,7
99,2
112,3
120,3
119,2
145,3
171,8
198,4
228,0
251,6
Příkon CXAN v režimu topení (1)
(kW)
20,3
24,9
30,4
43,0
45,7
48,7
49,5
60,4
69,6
84,5
86,5
101,1
2,36
2,39
2,39
2,31
2,45
2,47
2,41
2,41
2,47
2,35
2,64
2,49
Výkonové číslo
režimu topení CXAN (1)
Chladivo
R407C
Počet chladicích okruhů
(kg)
Náplň chladiva
okruh 1/ okruh 2 CXAN
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
13
18
22
26
28
28
19/19
22/22
27/27
27/27
34/34
31/31
13
18
22
26
40
40
21/21
24/24
29/29
30/30
37/37
41/41
Typ kompresoru
Spirálový
Počet výkonových stupňů
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
Počet kompresorů
2
2
2
3
2
2
4
4
6
6
6
4
(kg)
7,6 /-
10,0/-
12,4 /-
16,2 /-
10,6 /-
11,8 /-
10 / 10
(l)
5,3
6,8
8,2
10,5
11,3
Olejová náplň okruh 1/okruh 2
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Pájený deskový
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky
výparníku
12,4/12,4 13,8/13,8 16,2/16,2 18,6/18,6 11,8/11,8
12,6
17,2
19,8
25,6
29,0
35,7
35,7
2"1/2
3"
3"
3"
3"
79 300
S vnějším závitem - ISO R7
(palce)
2"
2"
2"1/2
Typ kondenzátoru
2"1/2
2"1/2
2"1/2
2"1/2
Měděné trubky s hliníkovými lamelami
20 200
19 100
26 300
37 300
37 100
37 100
38 300
52 700
55 400
86 300
83 000
Počet ventilátorů
2
2
3
3
3
3
4
6
6
6
6
6
Otáčky ventilátoru
700
700
700
680
680
680
700
700
700
680
680
680
Celkový průtok vzduchu (standardní jednotka)
(m3/h)
Akustický výkon
(standardní jednotka)
(dB(A))
84
85
86
87
87
87
88
89
89
94
95
95
Akustický výkon
(s volitelným doplňkem pro supertichý provoz)
(dB(A))
80
80
81
84
84
84
83
84
85
88
88
88
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim chlazení
(°C)
10 (-10 nebo -18 s doplňkovou soupravou pro provoz při nízkých teplotách okolí)
Minimální provozní
teplota venkovního vzduchu - režim topení
(°C)
-10
Maximální hodnoty
pro provozní podmínky (2)
(°C)
CGAN 43/CXAN 42
Minimální teplota
výstupní vody
(°C)
-12
Maximální teplota
výstupní vody (chlazení/topení)
(°C)
15 / 50 (3)
(1) za podmínek Eurovent (chlazení: voda 12 / 7 °C - vzduch: 35 °C / topení: voda 40 °C / 45 °C - vzduch: ST 7 °C / MT 6 °C)
(2) Chlazení: voda 12 / 7 °C
(3) Pro venkovní teplotu nad 0 °C. Pro aplikace při venkovních teplotách nižších než 0 °C se obraťte na vaše místní obchodní zastoupení.
Vodní systémy
Náplň chladiva
okruh 1/ okruh 2 CGAN
CGAN/CXAN
Všeobecné údaje
113
PROD-PRC014-CS
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Z
Přístup
k ovládacímu panelu
B
B
X
B
Y
A
Hmotnosti (1)
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CGAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
CXAN
Velikost
jednotky
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
Přídavná výška
Provozní
nádrže
hmotnost
na vodu
(kg)
(mm)
Rozměry (1)
(mm)
X
Y
Z
2800
2800
3200
3200
3200
3200
3400
3400
3400
3400
3400
3400
2800
2800
3200
3200
3200
3200
3400
3400
3400
3400
3400
3400
1100
1100
1100
1100
1100
1100
2300
2300
2300
2300
2300
2300
1100
1100
1100
1100
1100
1100
2300
2300
2300
2300
2300
2300
1897
1897
1897
2074
2074
2074
1897
1897
1995
2100
2100
2100
1897
1897
1897
2074
2074
2074
1897
1897
1995
2100
2100
2100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
748
842
968
1143
1267
1292
1623
1818
2087
2245
2423
2456
776
870
996
1182
1302
1331
1677
1872
2166
2324
2502
2535
Přepravní
hmotnost
(kg)
Čistá
hmotnost
nádrže
na vodu
(kg)
Objem
nádrže
na vodu
(l)
743
834
954
1124
1260
1284
1588
1778
2030
2181
2344
2377
771
862
982
1163
1295
1323
1642
1832
2109
2260
2423
2456
396
396
437
437
437
437
644
644
644
644
644
644
396
396
437
437
437
437
644
644
644
644
644
644
370
370
410
410
410
410
570
570
570
570
570
570
370
370
410
410
410
410
570
570
570
570
570
570
Minimální volný prostor
(mm)
A
B
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
(1) Bez hydraulického modulu nebo zásobníku, s hliníkovými lamelami
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud
Maximální proud
Maximální průřez kabelu
Výkon motoru ventilátoru (1)
200
250
300
400
450
148
47
16
0,6
203
57
35
0,6
215
69
35
0,6
236
89
50
1,05
327
102
50
1,05
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(mm2)
(kW)
490
400/3/50
přímý
336
111
50
1,05
500
600
700
800
900
925
259
113
50
0,6
282
136
95
0,6
300
153
95
0,6
334
188
95
1,5
354
208
150
1,5
450
225
150
1,4
(1) Ventilátoru standardní jednotky
114
PROD-PRC014-CS
CGAN/CXAN
Ztráta tlaku vody na výparníku
100
kPa
50
20
1
10
2
1
3
4 5
2
6
7 8 9 10
11
5
10
20
50
100
Průtok vody (l/s)
=
=
=
=
=
=
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
200
250
300
400
450
490
7 = CGAN/CXAN 500
8 = CGAN/CXAN 600
9 = CGAN/CXAN 700
10 = CGAN/CXAN 800
11 = CGAN/CXAN 900/925
Vodní systémy
1
2
3
4
5
6
115
PROD-PRC014-CS
Externí tlak chladicí jednotky
s doplňkovým hydraulickým modulem
250
200
kPa
150
1
100
2
6
3
50
5
8
4
9
10
7
0
0
5
10
15
20
Průtok vody (l/s)
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
200
250
300
400
500
6 = CGAN/CXAN 600
7 = CGAN/CXAN 700
8 = CGAN/CXAN 800
9 = CGAN/CXAN 900
10 = CGAN/CXAN 900/925
116
PROD-PRC014-CS
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
5
7
9
35
40
43
Velikost
jednotky
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
50,4
62,3
75,7
101,3
121,3
132,1
128,4
155,8
182,0
211,9
239,3
266,8
15,2
19,7
23,1
30,5
34,9
41,1
39,7
46,5
55,3
60,2
69,3
82,1
47,7
58,9
71,7
96,0
114,2
124,2
121,3
147,6
171,8
200,9
226,6
250,8
17,1
22,1
25,8
34,1
39,0
45,7
44,6
52,0
62,1
67,2
77,4
91,3
44,7
55,2
67,5
90,3
106,7
115,9
113,6
138,9
160,9
189,2
213,1
233,9
19,3
24,9
28,8
38,2
43,6
50,9
50,1
58,1
69,8
75,1
86,5
101,6
42,8
52,9
64,8
86,7
102,1
110,7
108,7
133,3
153,9
181,8
204,6
223,5
20,7
26,7
30,9
40,9
46,6
54,2
53,8
62,2
74,9
80,3
92,5
108,2
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
53,6
66,2
80,4
107,5
129,2
140,6
136,5
165,8
193,6
225,8
254,7
283,9
15,5
20,1
23,5
31,1
35,7
42,1
40,5
47,5
56,5
61,3
70,7
84,0
50,7
62,5
76,2
101,9
121,8
132,3
128,9
157,1
182,8
214,2
241,3
267,1
17,4
22,5
26,2
34,7
39,9
46,8
45,5
53,0
63,3
68,3
78,8
93,3
47,6
58,6
71,7
95,8
114,0
123,6
120,8
147,8
171,2
201,7
227,0
249,5
19,6
25,3
29,3
38,8
44,5
51,9
51,1
59,2
71,1
76,3
88,0
103,6
45,6
56,2
68,9
92,0
109,1
118,2
115,6
141,9
163,9
193,9
217,9
238,5
21,0
27,1
31,4
41,5
47,6
55,2
54,8
63,3
76,3
81,6
94,1
110,1
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
56,8
70,0
85,1
113,7
137,2
149,1
144,8
176,0
205,5
240,1
270,6
301,5
15,7
20,5
23,9
31,6
36,6
43,2
41,4
48,4
57,7
62,4
72,1
86,1
53,8
66,2
80,7
107,8
129,5
140,5
136,8
166,8
194,1
227,8
256,3
283,8
17,7
23,0
26,7
35,3
40,8
47,9
46,5
54,0
64,6
69,5
80,3
95,5
50,5
62,1
76,0
101,4
121,4
131,6
128,2
156,9
181,8
214,6
241,2
265,5
19,9
25,8
29,9
39,5
45,5
53,0
52,1
60,3
72,5
77,6
89,6
105,6
48,4
73,0
97,4
150,7
206,3
231,6
254,1
21,3
31,9
42,2
64,4
82,9
95,7
112,1
(1) Na výstupu z výparníku, hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C
(2) Příkon kompresorů
Vodní systémy
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
30
CGAN/CXAN
Výkonové údaje - CGAN
117
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje - CXAN - chlazení
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
35
40
30
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
5
7
9
Velikost
jednotky
Chladicí
výkon (1)
(kW)
42
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
49,1
60,6
73,2
93,2
116,2
125,0
125,7
152,2
167,0
193,6
219,3
251,9
16,3
20,5
24,4
31,6
34,5
40,7
42,0
49,8
57,2
63,3
73,7
81,9
46,3
57,2
69,3
88,2
109,3
117,3
118,5
144,0
157,4
183,2
207,4
236,6
18,2
23,0
27,1
35,3
38,1
44,9
46,9
55,3
64,0
70,4
81,8
90,2
43,4
53,6
65,1
82,8
101,9
109,2
110,8
135,2
147,1
172,0
194,6
220,5
20,4
25,7
30,1
39,4
42,3
49,5
52,4
61,5
71,9
78,6
91,0
99,4
42,1
52,1
63,4
80,6
98,9
105,8
131,5
142,7
167,3
189,3
213,8
21,3
26,9
31,4
41,2
44,1
51,5
64,2
75,2
82,1
95,0
103,3
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
52,1
64,3
77,7
98,9
123,7
132,9
133,6
161,8
177,6
206,1
233,4
268,1
16,6
21,0
24,9
32,3
35,4
41,9
43,0
51,0
58,5
64,6
75,5
84,2
49,2
60,8
73,6
93,6
116,4
124,9
125,9
153,1
167,4
195,1
220,7
252,0
18,6
23,5
27,6
35,9
39,1
46,0
48,0
56,6
65,4
71,8
83,7
92,4
46,1
56,9
69,2
87,9
108,8
116,5
117,7
143,7
156,5
183,3
207,1
235,2
20,8
26,2
30,7
40,1
43,3
50,6
53,6
62,8
73,3
80,1
92,9
101,5
44,8
55,3
67,3
85,6
105,6
139,8
178,3
201,5
228,3
21,7
27,4
32,0
41,9
45,1
65,5
83,6
96,9
105,4
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
55,3
68,1
82,3
104,6
131,3
141,0
141,6
171,6
188,4
219,0
247,8
284,7
17,0
21,5
25,5
32,9
36,5
43,1
44,1
52,3
59,8
65,9
77,3
86,6
52,2
64,3
77,9
99,1
123,8
132,7
133,5
162,3
177,7
207,3
234,3
267,9
18,9
24,0
28,2
36,6
40,2
47,2
49,1
57,9
66,9
73,3
85,6
94,8
48,9
60,2
73,3
93,1
115,8
124,0
152,4
166,1
194,8
220,0
250,4
21,2
26,8
31,3
40,8
44,3
51,8
64,2
74,9
81,6
94,9
103,8
71,3
90,6
112,6
189,6
-
32,7
42,7
46,1
85,2
-
(1) Na výstupu z výparníku, hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C
(2) Příkon kompresorů
118
PROD-PRC014-CS
Výstupní
teplota
teplé vody
(°C)
40
45
50
0
Teplota vstupního vzduchu (°C)
7
14
Velikost
jednotky
Topný
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Topný
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Topný
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Topný
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
200
250
300
400
450
490
500
600
700
800
900
925
35,2
43,6
53,3
72,5
87,0
93,6
87,2
106,6
125,2
144,9
161,6
190,5
35,2
43,8
72,7
87,0
93,8
87,5
106,9
125,5
145,3
162,0
190,9
-
15,5
19,3
23,0
31,0
34,5
37,5
38,6
46,0
54,2
62,0
69,1
75,0
17,4
21,5
34,4
38,3
42,1
43,1
51,0
60,7
68,9
76,4
84,2
-
39,2
48,5
59,3
80,8
97,1
104,1
97,1
118,6
139,7
161,5
179,8
211,8
39,1
48,5
59,3
80,6
96,7
103,8
97,1
118,5
139,4
161,2
179,5
211,2
39,0
48,5
59,3
80,5
96,4
103,6
97,1
118,7
139,2
161,1
179,7
210,8
15,5
19,4
23,1
31,1
34,8
37,3
38,9
46,2
54,4
62,2
69,3
74,6
17,4
21,6
25,6
34,5
38,5
41,9
43,3
51,2
60,7
69,1
76,9
83,8
19,5
24,0
28,5
38,3
42,6
46,8
48,1
56,9
67,8
76,7
85,3
93,7
46,9
58,1
71,0
97,0
116,6
125,9
116,2
142,0
167,8
194,0
215,1
254,0
46,6
57,8
70,5
96,3
115,5
123,7
115,6
141,1
166,8
192,7
213,5
251,7
46,3
57,5
70,1
95,6
114,5
122,8
115,0
140,2
165,7
191,3
212,3
249,7
15,4
19,5
23,4
31,4
35,1
37,4
39,1
46,8
54,6
62,8
69,9
74,8
17,3
21,7
25,9
34,9
38,9
41,8
43,5
51,9
60,9
69,7
77,5
83,6
19,4
24,2
28,7
38,6
43,1
46,7
48,3
57,3
67,8
77,3
85,9
93,5
56,8
70,2
85,7
117,3
141,1
151,7
140,4
171,4
203,3
234,6
259,3
308,5
56,2
69,6
84,7
115,9
139,2
149,7
139,1
169,4
201,4
231,8
256,2
304,3
55,8
68,9
83,7
114,6
137,3
147,7
137,8
167,4
199,4
229,1
253,3
300,3
15,4
19,6
23,6
31,7
35,4
37,9
39,3
47,3
54,8
63,4
70,6
75,8
17,2
21,8
26,1
35,1
39,2
42,2
43,7
52,3
60,9
70,1
78,1
84,4
19,3
24,3
28,9
38,9
43,4
47,0
48,5
57,8
67,8
77,7
86,5
94,1
(1) Na výstupu z výparníku, hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C
(2) Příkon kompresorů
Vodní systémy
-4
CGAN/CXAN
Výkonové údaje - CXAN - topení
119
PROD-PRC014-CS
Venkovní chladicí jednotky
Modely 285-465 kW * s axiálními
ventilátory, pouze chlazení se
spirálovým kompresorem nebo s
tepelným čerpadlem
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
TracerTM CH530
Přínosy pro zákazníka
• Kompletní hydraulický modul pro snadnější instalaci: úspora
času
• Supertichá verze pro prostředí citlivé na hluk: vysoká kvalita
akustického komfortu
• Vysoká přizpůsobivost pro komfortní a výrobní aplikace splní přesné požadavky zákazníka
Hlavní charakteristiky
• Spirálové kompresory
- Hermetické, vysoce účinné, s malými vibracemi,
nízkohlučné
- Kompletní interní ochrana, vnitřní teplota a obtokový ventil
- Vestavěné skleněné průhledítko pro kontrolu množství oleje
a plnicí ventil oleje
- Protihlukový kryt kompresoru (supertiché jednotky)
• Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené
elektrostaticky nanášenou práškovou barvou RAL 9002
• Přístupové panely jsou rychle odnímatelné s použitím
hranatého klíče
• Vypínač/transformátor
• Elektronický spínač průtoku vody
• Instalace jednotek blízko sebe - boční odstupné vzdálenosti
1,2 m
Volitelné doplňky
• Supertichý provoz
• Integrovaný hydraulický modul s nebo bez vyrovnávací
nádrže (fyzický půdorys nezměněn)
• Jednoduché nebo dvojité čerpadlo
• Čerpadla s nízkým nebo vysokým manometrickým tlakem
• Měděné lamely nebo lamely s černým epoxidovým nátěrem
• Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
• Provoz při nízkých okolních teplotách (-18 °C)
120
• Ochrana proti záměně fází
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
• Měkké spouštění (Soft Starter)
• Ochranné kryty výměníků
• Celkové ochranné kryty
• Sériová linka LonTalk® montovaná ve výrobním závodě vám
umožní
- Měnit nastavené hodnoty teploty chlazené nebo teplé vody
- Spouštět nebo vypínat jednotku
- Přepínat z režimu chlazení do režimu topení
- Sledovat nastavenou hodnotu teploty vody, teplotu
venkovního vzduchu, činnost chladicí jednotky, ventilátory,
vodní čerpadla, výstrahy kompresorů
- Přímou kompatibilitu se systémy BMS Trane Tracer
Summit™
- LonTalk® je otevřený komunikační protokol používaný
jednotkou AquaStream 2 a koncovými zařízeními s vodním
výměníkem.
Příslušenství
• Neoprenové izolátory
• Přípojky se svařovaným pouzdrem
Ovládání
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Snadno použitelný panel operátorského rozhraní DynaView
• Externí spínač Auto/Stop
• Ovládání čerpadla chlazené vody (volitelný doplněk)
• Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
• Karta pro nastavení hodnot teploty chlazené vody a dálkové
nastavení hodnot mezního proudu (volitelný doplněk)
• Komunikační karta LonTalk® (volitelný doplněk)
• Programovatelná chybová karta pro relé (volitelný doplněk)
• Ochranu výparníku před zamrznutím, řízení odmrazování
(CXAN)
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon CGAN (1)
Příkon CGAN v režimu chlazení (1)
Výkonové číslo režimu chlazení CGAN (1)
Chladicí výkon CXAN (1)
Příkon CXAN v režimu chlazení (1)
Výkonové číslo režimu chlazení CXAN (1)
Topný výkon CXAN (1)
Příkon CXAN v režimu topení (1)
Výkonové číslo režimu topení CXAN (1)
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva okruh 1 / okruh 2 CGAN
Náplň chladiva okruh 1 / okruh 2 CXAN
Typ kompresoru
Počet výkonových stupňů
Počet kompresorů
Olejová náplň okruh 1/okruh 2
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky výparníku
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu (standardní jednotka)
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Akustický výkon (standardní jednotka)
Akustický výkon (s volitelným doplňkem pro supertichý provoz)
Minimální provozní teplota venkovního vzduchu
Maximální hodnoty pro provozní podmínky (2)
Minimální teplota výstupní vody CGAN / CXAN
Maximální teplota výstupní vody (chlazení/topení)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kg)
(kg)
(kg)
(l)
(palce)
(m3/h)
ot/min
(dB(A))
(dB(A))
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
209
287,7
107,4
2,68
277,1
108,6
2,55
291,1
107,2
2,72
210
315,4
120,4
2,62
304,5
117,6
2,59
317,8
112,6
2,82
211
212
213
214
350,2
389,2
428,1
462,1
130,2
139,4
155,8
171,5
2,69
2,79
2,75
2,69
335,2
366,8
410,1
451,4
131,3
144,8
155,1
165,1
2,55
2,53
2,64
2,73
351,6
384,4
425,4
467,4
131,4
146,4
159,2
172,0
2,68
2,63
2,67
2,72
R407C
2
41/41
41/41
56/41
56/56
60/56
60/60
46/46
46/46
58/46
58/58
63/58
63/63
Spirálový
4
4
5
6
6
6
4
4
5
6
6
6
12,6/12,6 12,6/12,6 18,9/12,6 18,9/18,9 18,9/18,9 18,9/18,9
Pájený deskový
26,8
29,2
35,6
35,6
42,0
42,0
Victaulic
4"
Měděné trubky s hliníkovými lamelami
117 300
6
117 300
6
95
90
95
90
131 000 144 700
7
8
915
95
96
90
90
43 (4)
50
-12 / -10
+15
141 900
8
139 100
8
96
90
96
91
CGAN/CXAN
Všeobecné údaje
Vodní systémy
(1) za podmínek Eurovent (chlazení: voda 12 / 7 °C - vzduch: 35 °C / topení: voda 40 °C / 45 °C - vzduch: ST 7 °C / MT 6 °C)
(2) Chlazení: voda 12 / 7 °C
(3) teplota okolního vzduchu nad 0 °C. Pro aplikace při venkovních teplotách nižších než 0 °C se obraťte na vaše místní obchodní zastoupení.
(4) Kromě jednotek CGAN / CXAN 213-214 SQ: maximální teplota okolního vzduchu = +40 °C
121
PROD-PRC014-CS
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu panelu
Z
C
B
Y
X
B
A
Hmotnosti (1)
Rozměry (1)
(mm)
Velikost
jednotky
CGAN 209
CGAN 210
CGAN 211
CGAN 212
CGAN 213
CGAN 214
CGAN 209
CXAN 210
CXAN 211
CXAN 212
CXAN 213
CXAN 214
X
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
Y
5135
5135
5135
5135
5135
5135
5135
5135
5135
5135
5135
5135
Z
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
Provozní
hmotnost
(kg)
Přepravní
hmotnost
(kg)
Čistá
hmotnost
hydraulického
modulu
(kg)
2680
2710
3070
3370
3490
3590
2950
2990
3260
3500
3640
3750
2650
2680
3030
3330
3450
3550
2930
2960
3230
3470
3600
3700
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Čistá
hmotnost
nádrže
na vodu
(kg)
Objem
nádrže na vodu
(l)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Minimální volný prostor
(mm)
A
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
B
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
C
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
(1) Bez hydraulického modulu nebo zásobníku, s hliníkovými lamelami
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
(V/fáze/Hz)
Standardní typ spouštěče
Standardní spouštěcí proud
(A)
Spouštěcí proud při měkkém spouštění
(A)
Maximální proud
(A)
Maximální průřez kabelu
(mm2)
Výkon motoru ventilátoru (1)
(kW)
209
210
211
212
213
214
551
443
326
240
12,6
621
493
359
240
12,6
654
526
392
240
12,6
400/3/50
Přímý
509
381
247
240
9,4
531
403
269
240
9,4
544
416
282
240
11
(1) Celkový u všech ventilátorů, standardní jednotka
122
PROD-PRC014-CS
kPa
CGAN/CXAN
Ztráta tlaku vody na výparníku
l/s
1
2
3
4
=
=
=
=
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
209
210
211/212
213/214
l/s
1
2
3
4
5
6
=
=
=
=
=
=
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
CGAN/CXAN
209
210
211
212
213
214
Vodní systémy
kPa
Externí tlak chladicí jednotky
s doplňkovým hydraulickým modulem
123
PROD-PRC014-CS
Výkonová data - CGAN - standardní jednotka
30
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
5
7
9
35
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
40
43
Velikost
jednotky
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
209
210
211
212
213
214
209
210
211
212
213
214
209
210
211
212
213
214
286,5
315,4
348,7
386,1
425,5
459,8
305,6
336,4
371,7
411,3
453,9
491,1
325,3
358,1
395,5
437,5
483,3
523,5
88,2
100,5
106,8
113,3
127,5
141,0
90,1
102,9
109,2
115,8
130,5
144,5
92,2
105,4
111,7
118,3
133,5
148,0
269,5
295,3
328,3
365,1
401,1
432,3
287,7
315,3
350,2
389,2
428,1
462,1
306,5
336,0
372,9
414,2
456,2
492,9
97,8
111,3
118,6
126,2
142,0
157,2
99,8
113,8
121,1
128,7
145,1
160,8
102,0
116,4
123,7
131,3
148,3
164,6
251,4
274,0
306,5
342,6
374,8
402,7
268,8
293,0
327,4
365,5
400,6
431,0
286,7
312,7
349,1
389,4
427,3
460,3
108,7
123,5
132,0
140,7
158,4
175,4
110,8
126,2
134,5
143,2
161,6
179,2
112,9
128,9
137,2
145,8
164,9
183,3
240,0
260,6
292,8
328,3
358,2
383,9
256,9
279,1
313,1
350,7
383,2
411,3
274,4
373,9
409,2
439,8
115,8
131,5
140,8
150,2
169,1
187,3
117,9
134,2
143,3
152,6
172,3
191,3
120,1
155,2
175,7
195,4
(1) Na výstupu z výparníku, hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C
(2) Příkon kompresorů
124
PROD-PRC014-CS
30
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
5
7
9
35
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
40
42
Velikost
jednotky
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Chladicí
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
209
210
211
212
213
214
209
210
211
212
213
214
209
210
211
212
213
214
276,1
304,5
334,5
365,5
408,7
449,2
294,3
324,6
356,3
388,9
435,5
479,5
313,0
345,3
378,7
413,1
463,2
510,8
88,1
96,8
107,3
117,9
127,0
135,7
90,1
99,2
109,9
120,8
130,2
139,2
92,1
101,6
112,6
123,8
133,6
142,9
259,7
285,4
314,5
344,6
384,6
422,6
277,1
304,6
335,2
366,8
410,1
451,4
295,0
324,3
356,6
389,9
436,4
481,3
97,9
107,4
119,0
130,8
140,6
150,2
99,9
109,9
121,7
133,7
144,0
153,9
102,0
112,4
124,5
136,8
147,5
157,8
242,3
265,1
293,1
322,1
358,9
394,2
258,8
283,3
312,8
343,4
383,1
421,6
276,0
302,1
333,2
365,4
408,2
449,9
108,9
119,4
132,3
145,4
156,1
166,6
111,0
121,9
135,0
148,2
159,4
170,5
113,2
124,6
137,8
151,2
163,0
174,6
231,3
252,3
279,6
308,0
342,6
376,2
247,4
269,9
298,8
328,6
366,1
402,7
264,1
288,3
318,6
430,1
116,2
127,2
141,0
154,9
166,2
177,5
118,3
129,9
143,7
157,7
169,5
181,5
120,4
132,6
146,5
185,7
CGAN/CXAN
Výkonová data - CXAN chlazení standardní jednotka
(1) Na výstupu z výparníku, hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C
(2) Příkon kompresorů
Výkonová data - CXAN topení standardní jednotka
Teplá voda
Výstupní
teplota
(°C)
40
45
50
0
14
Velikost
jednotky
Topný
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Topný
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Topný
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
Topný
výkon (1)
(kW)
Příkon (2)
(kW)
209
210
211
212
213
214
209
210
211
212
213
214
209
210
211
212
213
214
216,3
234,7
261,1
288,2
316,5
345,7
215,9
231,8
260,8
289,9
311,9
341,0
-
84,5
88,9
103,7
115,5
126,0
136,6
95,5
99,7
117,0
131,2
140,9
152,6
-
243,6
266,5
294,5
322,7
356,2
390,1
242,5
262,1
292,4
322,3
354,3
380,2
240,3
258,4
382,9
85,7
90,5
105,3
116,9
127,9
139,0
96,3
101,4
118,3
132,2
143,9
153,9
108,3
113,3
174,1
296,3
325,4
355,0
388,6
431,1
474,2
291,6
318,3
351,5
384,5
425,6
467,2
287,4
311,6
346,7
380,8
420,5
460,4
88,1
93,2
107,5
120,1
131,3
143,0
98,1
103,5
120,7
134,1
146,7
159,4
109,8
115,3
134,8
150,1
163,9
177,7
366,3
404,5
440,4
477,3
531,4
586,3
359,2
394,1
431,5
469,5
522,8
576,2
350,7
382,6
422,5
461,1
513,3
564,8
90,5
95,8
111,4
123,4
135,4
147,2
100,7
106,5
123,7
137,2
150,6
163,7
111,5
117,8
136,8
151,8
167,1
181,0
(1) Na výstupu z výparníku, hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C
(2) Příkon kompresorů
PROD-PRC014-CS
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
7
Vodní systémy
-4
125
Venkovní chladicí jednotky
Axiální ventilátory,
šroubový rotační kompresor
250-650 kW
RTAD
RTAD
UCM-CLD
Přínosy pro zákazníka
• Kompresory Helirotor společnosti Trane - navržené pro
výkon, vyrobené tak, aby vydržely: vynikající spolehlivost
a nízké provozní náklady
• Chladivo R134a pro dosažení vysokého výkonu: nízká
spotřeba energie
• Široký provozní rozsah: přizpůsobivost která vyhoví přesným požadavkům zákazníků
Hlavní charakteristiky
• Nízkootáčkový, přímo poháněný polohermetický šroubový
rotační kompresor s pouhými čtyřmi pohyblivými díly
a motorem chlazeným nasávaným plynem
• Malý fyzický půdorys
• Napájení z jednoho zdroje
• Nízká hlučnost
• Snadná instalace
• Spouštěč hvězda-trojúhelník
• Přesné přizpůsobování zátěži
• Aplikační přizpůsobivost
• Možnosti Tracer Summit™
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
• Volné chlazení
• Zpětné získávání tepla
Příslušenství
• Neoprenové izolátory
• Protipříruby
• Průtokový spínač
Ovládání
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Řídicí modul jednotky s "Clear Language Display"
• Externí spínač Auto/Stop
• Externí blokování
• Ovládání čerpadla chlazené vody
• Kontakty pro signalizaci alarmů
• Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
• Komunikační karta Tracer Comm 3 (volitelný doplněk)
• Karta pro nastavení hodnot teploty chlazené vody a dálkové
nastavení hodnot mezního proudu (volitelný doplněk)
Volitelné doplňky
• Souprava pro provoz při vysokých okolních teplotách
(do 46 °C)
• Souprava pro provoz při nízkých okolních teplotách
(do – 18 °C)
• Verze s nízkou hladinou hluku vybavená nízkootáčkovými
ventilátory a protihlukovým krytem kompresoru
• Verze s vysokou účinností s předimenzovanými tepelnými
výměníky
• Vypínač napájení
• Ochrana výměníků pouze u kondenzátoru
• Noční omezení hlučnosti - k dispozici pouze u nízkohlučných
jednotek
126
PROD-PRC014-CS
RTAD
Všeobecné údaje - standardní jednotka
Velikost jednotky
Chladicí výkon jednotek se standardní účinností (1)
Příkon jednotek se standardní účinností (2)
Výkonové číslo
jednotek se standardní účinností (3)
Chladicí výkon jednotek s vysokou účinností (1)
Příkon jednotek s vysokou účinností (2)
Výkonové číslo jednotek s vysokou účinností (3)
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva okruh 1/ okruh 2
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Olejová náplň okruh 1 / 2 / (8)
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky výparníku
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu (8)
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Akustický výkon (8)
Úroveň akustického tlaku ve vzdál. 10 m (4) (8)
Minimální provozní teplota venkovního vzduchu (5)
Maximální provozní teplota venkovního vzduchu(6)
Minimální teplota výstupní vody (7)
Maximální teplota výstupní vody
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
085
273,5
99,3
100
329,5
118,4
115
393,1
147,6
2,8
297,1
95,6
3,1
2,8
351,3
113,6
3,1
2,7
417,7
143,4
2,9
145
515,8
189,8
150
551,3
209,2
2,4
2,7
2,6
488,0
522,8
560,8
175,5
182,2
201,1
2,8
2,9
2,8
R134a
2
2
2
2
2
30/32
35/36
36/37
44/48
44/48
Šroubový rotační
2
2
2
2
2
7/7
9/9
10/10
10/10
10/10
Kotlový/vnitřně žebrované měděné trubky
270
222
204
204
204
Victaulic
6
6
6
6
6
Vnitřně žebrované měděné trubky s hliníkovými lamelami
(kg)
2
24/24
(l)
2
6/6
(l)
106
(palce)
5
(m3/s)
23,39
6
28,53
6
26,99
6
97
65
98
65
97
64
(ot/min)
(dB(A))
(dB(A))
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
125
449,7
184,8
27,02
6
915
97
65
0
+40
-12
+15
165
600,5
221,7
180
644,8
242,1
2,7
-
2,7
-
2
61/59
2
61/61
2
15/11
2
15/15
415
415
6
6
37,02
9
39,04
10
44,88
11
46,84
12
98
66
101
69
102
70
103
70
Vodní systémy
(1) Za podmínek Eurovent Při teplotě výstupní vody 7 °C a teplotě vzduchu na vstupu do kondenzátoru 35 °C
(2) Příkon jednotky v kW
(3) Včetně ventilátorů
(4) Pouze v podmínkách volného prostranství, na odrazivé ploše, údaje podle ISO 3746-1996
(5) Minimální provozní teplota venkovního vzduchu -18 °C s doplňkovou soupravou pro provoz při nízkých teplotách okolí
(6) V závislosti na doplňkové soupravě pro provoz při vysokých teplotách je maximální provozní teplota venkovního vzduchu 46-50 °C
(7) S roztokem etylenglykolu
(8) Standardní ventilátory jednotek se standardní účinností
127
PROD-PRC014-CS
Rozměry, hmotnosti
a světlosti - Standardní jednotka
Přístup
k ovládacímu panelu
Z
A
B
B
X
Y
A
Hmotnost (1) (2)
Rozměry
(mm)
Přepravní
hmotnost
(kg)
Provozní
hmotnost
(kg)
Minimální volný prostor
(mm)
Velikost
jednotky
X (2)
Y
Z
A
B
085 STD
3507
2260
2095
2554
2660
1000
1200
085 HE (vys. účin.) 4426
2260
2095
2973
3240
1000
1200
100 STD
4426
2260
2095
2838
3105
1000
1200
100 HE (vys. účin.) 4426
2260
2095
3148
3370
1000
1200
115 STD
2260
2095
3333
3555
1000
1200
5351
115 HE (vys. účin.) 4426
2260
2115
3702
3905
1000
1200
125 STD
2260
2095
3368
3570
1000
1200
4426
125 HE (vys. účin.) 5351
2260
2115
3797
4000
1000
1200
145 STD
2260
2115
4057
4260
1000
1200
145 HE (vys. účin.) 6370
2260
2215
4973
5390
1000
1200
150 STD
5351
2260
2115
4317
4520
1000
1200
150 HE (vys. účin.) 6370
2260
2215
5028
5445
1000
1200
165 STD
6370
2260
2215
5023
5440
1000
1200
180 STD
6370
2260
2215
5108
5525
1000
1200
5351
(1) S hliníkovými lamelami
(2) Včetně páky vypínače, izolátorů a manometru
Elektrické údaje - standardní jednotka
Velikost jednotky
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud STD (1)
Spouštěcí proud HE (vys. účin.) (1)
Maximální proud STD (2)
Maximální proud HE (vys. účin.) (2)
Maximální průřez kabelu
Maximální průřez kabelu
s vypínačem STD
Maximální průřez kabelu
s vypínačem HE (vys. účin.)
085
100
115
(A)
(mm2)
255
255
242
242
2x300
306
315
282
291
2x300
359
368
323
332
2x300
(mm2)
150
240
240
240
(mm2)
150
250
250
2,05
240
400
400
2,05
240
400
400
2,05
240
500
500
2,05
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
Proudová hodnota vypínače STD
(A)
Proudová hodnota vypínače HE (vys. účin.) (A)
Výkon motoru ventilátoru (3)
(kW)
125
145
400/3/50
Hvězda-trojúhelník
425
471
443
480
387
437
405
446
2x300
2x300
150
165
180
502
511
477
486
2x300
570
527
2x300
608
576
2x300
240
2x300
2x300
2x300
240
500
500
2,05
2x300
630
630
2,05
630
2,05
630
2,05
(1) Rovná se součtu spouštěcího proudu největšího kompresoru, maximálního proudu druhého kompresoru, maximálního proudu všech ventilátorů FLA a proudu ovládání
(2) Maximální proud kompresorů + maximální proud všech ventilátorů + proud ovládání
(3) Pro jeden ventilátor
128
PROD-PRC014-CS
kPa
RTAD
Ztráta tlaku vody na výparníku Standardní jednotka
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
RTAD
RTAD
RTAD
RTAD
RTAD
085 STD
100 STD & 085 HE (vys. účin.)
115 STD & 100 HE (vys. účin.)
125 STD, 145 STD, 150 STD, 115 HE (vys. účin.) & 125 HE (vys. účin.)
160 STD, 180 STD, 145 HE (vys. účin.) & 150 HE (vys. účin.)
Vodní systémy
l/s
129
PROD-PRC014-CS
Výkonová data - standardní jednotka
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
5
7
9
30
35
40
Velikost
jednotky
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
085 STD
100 STD
115 STD
125 STD
145 STD
150 STD
165 STD
180 STD
277,4
333,3
397,7
456,0
520,0
556,9
607,9
652,6
80,8
98,9
124,3
158,0
158,7
175,0
192,3
210,1
259,5
311,9
372,0
425,8
488,7
523,2
573,5
616,4
87,6
106,2
135,0
171,6
171,8
189,2
207,7
226,9
241,2
289,7
345,6
394,9
456,4
488,7
537,6
578,4
95,2
114,3
146,9
186,5
186,4
205,0
224,9
245,5
085 STD
100 STD
115 STD
125 STD
145 STD
150 STD
165 STD
180 STD
295,7
355,1
423,0
483,8
554,1
592,5
648,0
695,1
83,8
102,8
128,9
164,2
164,7
181,8
200,0
218,7
277,1
332,6
395,9
451,8
520,7
556,9
611,1
656,4
90,7
110,1
139,8
177,9
178,0
196,2
215,7
235,7
257,7
309,1
367,8
401,5
486,6
520,0
573,5
616,4
98,4
118,4
151,9
181,2
192,8
212,1
233,1
254,7
085 STD
100 STD
115 STD
125 STD
145 STD
150 STD
165 STD
180 STD
314,7
377,6
449,0
511,9
588,9
628,7
688,4
738,4
86,9
106,8
133,8
170,6
171,0
188,9
207,9
227,5
295,0
353,7
420,5
478,5
553,8
591,0
649,8
697,2
93,9
114,3
144,8
184,6
184,5
203,4
223,8
244,9
274,6
329,1
390,6
406,8
517,6
552,0
609,3
654,7
101,7
122,6
157,2
174,8
199,4
219,5
241,6
264,2
Poznámky:
(1) Hodnoty vycházejí z nadmořské výšky a faktoru znečištění výparníku 0,0176 m2°K/kW.
(2) Příkon kompresorů.
(3) Hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C.
(4) Interpolace mezi body je povolena. Extrapolace není povolena.
(5) Pro činnost při venkovních teplotách nad 40 °C musí být chladicí jednotky vybaveny doplňkem pro provoz při vysokých okolních teplotách.
130
PROD-PRC014-CS
RTAD
Výkonové údaje vysokoúčinná jednotka
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
30
Teplota vody
na výstupu
z výparníku Velikost
(°C)
jednotky
85 HE (vys. účin.)
Chladicí
výkon
(kW)
35
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
40
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
46
Příkon
(kW)
49
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
299,6
77,6
280,6
83,8
261,2
90,8
237,0
100,3
224,3
105,4
100 HE (vys. účin.) 353,4
91,1
331,6
98,4
308,7
106,5
280,9
117,6
266,5
123,5
115 HE (vys. účin.) 419,1
118,0
393,8
127,9
367,8
139,0
335,8
154,0
319,3
162,2
5 125 HE (vys. účin.) 490,8
144,1
461,7
156,3
431,4
169,8
387,8
184,3
360,4
189,2
145 HE (vys. účin.) 524,9
149,1
495,1
161,4
464,5
175,1
426,5
193,4
406,8
203,4
150 HE (vys. účin.) 563,6
164,9
531,6
178,1
498,6
192,9
457,8
212,9
436,7
223,7
85 HE (vys. účin.)
108,6
320,0
80,5
299,9
86,8
279,2
93,8
253,5
103,4
240,5
100 HE (vys. účin.) 377,3
94,3
354,1
101,7
330,2
110,0
300,6
121,2
285,9
127,2
115 HE (vys. účin.) 448,3
122,2
421,6
132,2
393,8
143,5
359,7
158,7
340,7
166,1
7 125 HE (vys. účin.) 524,2
149,2
493,3
161,6
461,3
175,3
391,7
177,6
366,0
183,2
145 HE (vys. účin.) 561,2
154,6
529,5
167,0
496,8
180,8
444,8
193,6
415,2
198,8
150 HE (vys. účin.) 601,6
171,1
567,8
184,6
532,7
199,5
477,8
213,8
447,2
219,7
85 HE (vys. účin.)
341,1
83,5
320,0
89,8
297,8
96,9
271,1
106,6
257,4
111,8
100 HE (vys. účin.) 401,9
97,6
377,6
105,1
352,3
113,5
321,4
124,9
305,5
131,1
161,1
115 HE (vys. účin.) 478,2
126,5
450,1
136,8
420,9
148,2
370,6
156,6
346,0
9 125 HE (vys. účin.) 558,7
154,6
526,0
167,1
492,6
181,0
398,7
172,2
372,3
177,4
145 HE (vys. účin.) 598,1
160,3
564,7
172,8
530,2
186,8
447,6
186,0
419,5
191,9
150 HE (vys. účin.) 640,6
177,7
604,8
191,2
567,5
206,3
483,1
206,7
453,6
213,4
Vodní systémy
Poznámky:
(1) Hodnoty vycházejí z nadmořské výšky a faktoru znečištění 0,0176 m2°K/kW.
(2) Příkon kompresorů.
(3) Hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C.
(4) Interpolace mezi body je povolena. Extrapolace není povolena.
(5) Pro činnost při venkovních teplotách nad 40 °C musí být chladicí jednotky vybaveny doplňkem pro provoz při vysokých okolních teplotách.
131
PROD-PRC014-CS
Řešení pomocí volného chlazení a
zpětného získávání tepla
Společnost Trane umožňuje provádění simulací extenzivního zatížení. Tím vám umožní stanovit, která možnost
instalace jednotek Trane RTAD může být pro vás přínosem; s částečným zpětným získáváním tepla, s úplným
zpětným získáváním tepla nebo s volným chlazením.
Částečné
zpětné
získávání
tepla
Úplné zpětné
získávání tepla
°C
Volné
chlazení
L
Ú
B
A
B
Č
Č
A
Z
Ř
L
P
RTAD PHR 125
RTAD FC 180
Částečné a úplné zpětné získávání
tepla
Jednotky jsou vybaveny doplňkovým tepelným výměníkem na
výtlačném potrubí, díky němuž zpětně získává teplo z páry
chladiva.
Jsou navrženy pro aplikace, kde je potřeba obnovit omezené
(částečné zpětné získávání tepla) nebo významné (úplné zpětné získávání tepla) množství tepla a opět použít pro vyhřívání
budovy nebo předehřívání užitkové vody v kancelářích
a komerčních objektech, nebo pro kuchyně a prádelny v
hotelech a rekreačních zařízeních.
Volné chlazení
Jednotky jsou vybaveny doplňkovým výměníkem tepla, aby
byl vodní okruh budovy přímo ochlazován venkovním
vzduchem.
Ideální je obecně budova se středně velkým požadavkem na
chlazení v zimě, která se nachází v regionu, kde se
každoročně teplota pohybuje podstatnou dobu pod 0 °C.
Může být také řešením pro výrobní aplikace se současnou
potřebou chlazení a topení.
132
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
085
100
115
125
145
150
165
180
Režim chlazení
Chladicí výkon jednotek se standardní účinností (1)
(kW)
271
316
371
435
498
528
584
623
Příkon jednotek se standardní účinností (2)
(kW)
107,4
125,7
161,2
197,7
206
220,6
240,2
264,9
2,5
2,5
2,3
2,2
2,4
2,4
2,4
2,4
Chladicí výkon jednotek s vysokou účinností (1)
(kW)
289,3
346,6
405,5
427,7
513,1
546,9
-
-
Příkon jednotek s vysokou účinností (2)
(kW)
101,3
122,7
156,1
191,9
196,6
218,6
-
-
14,6
12,6
19,5
12,5
14,4
12,9
-
-
Výkonové číslo jednotek se standardní účinností (3)
Výkonové číslo jednotek s vysokou účinností (3)
RTAD
Všeobecná data - volitelná verze
s volným chlazením
Režim volného chlazení
Chladicí výkon jednotek se standardní účinností (9)
(kW)
170
221
239
251
312
312
380
380
Příkon jednotek se standardní účinností (2)
(kW)
15,4
14,5
14,6
20,5
21,9
25,2
26,7
30,0
11,0
15,2
16,4
12,2
14,2
12,4
14,2
12,7
Chladicí výkon jednotek se standardní účinností (9)
(kW)
213,1
257,2
376,3
315,5
383,3
385,6
-
-
Příkon jednotek se standardní účinností (2)
(kW)
14,6
20,4
19,3
25,2
26,7
30,0
-
-
14,6
12,6
19,5
12,5
14,4
12,9
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
24/24
30/32
35/36
36/37
44/48
44/48
61/59
61/61
32/34
35/36
42/45
42/45
59/61
59/61
-
-
Výkonové číslo jednotek se standardní účinností (3)
Výkonové číslo jednotek se standardní účinností (3)
Chladivo
R134a
Počet chladicích okruhů
(kg)
Náplň chladiva u jednotek s vysokou účinností okruh 1 / okruh 2
Typ kompresoru
Šroubový rotační
Počet kompresorů
2
2
2
2
2
2
2
2
(l)
6/6
7/7
9/9
10/10
10/10
10/10
15/11
15/15
Objem vody ve výparníku u jednotek se standardní účinností
(l)
106
270
222
204
204
204
415
415
Objem vody ve výparníku u jednotek s vysokou účinností
(l)
270
222
204
204
415
415
-
-
Olejová náplň okruh 1 / 2 / (8)
Typ výparníku
Kotlový/vnitřně žebrované měděné trubky
Typ vodní přípojky výparníku
Victaulic
Průměr přípojek vody k výparníku u jednotek se standardní účinností
(palce)
4
5
5
5
5
5
6
6
Průměr přípojek vody k výparníku u jednotek s vysokou účinností
(palce)
6
6
6
6
7
7
-
-
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu (vysoké / nízké otáčky) (8)
Vnitřně žebrované měděné trubky s hliníkovými lamelami
(m3/s)
Počet ventilátorů
17,9/13,0
21,6/15,7
20,4/14,7
23,5/17,2
28,4/20,6
29/21,2
3/3
3/3
3/3
4/4
5/4
5/5
34,2/24,8 34,7/25,4
6/5
6/6
Otáčky ventilátoru
(ot/min)
935/740
935/740
935/740
935/740
935/740
935/740
935/740
935/740
Hladina akustického výkonu (vysoké otáčky) (8)
(dB(A))
101,1
101,1
100,8
102,0
103,8
104,2
105,0
105,5
Hladina akustického výkonu (nízké otáčky) (8)
(dB(A))
97,7
97,9
97,0
98,2
101,3
101,8
102,7
103,4
Hladina akustického tlaku v 10 m (vysoké otáčky) (4) (8)
(dB(A))
68,8
68,7
68,4
69,6
71,3
71,7
72,3
72,8
Hladina akustického tlaku v 10 m (nízké otáčky) (4) (8)
(dB(A))
65,4
65,5
64,6
65,8
68,8
69,3
70,0
70,7
Minimální provozní teplota venkovního vzduchu (5)
(°C)
-18
Maximální provozní teplota venkovního vzduchu (6)
(°C)
+40
Minimální teplota výstupní vody (7)
(°C)
-12
Maximální teplota výstupní vody
(°C)
+15
Délka
(mm)
3900
4850
4850
4850
5770
5770
6810
6810
Šířka
(mm)
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2460
2460
Výška
(mm)
2603
2603
2623
2623
2643
2643
2743
2743
Přepravní hmotnost (10)
(kg)
3300
3740
4530
4720
5560
5505
6665
6750
Provozní hmotnost (10)
(kg)
3685
4492
5291
5446
6296
6241
7884
7964
(1) Za podmínek Eurovent teplota výstupní vody 7 °C a teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru 35 °C
(2) Příkon jednotky v kW
(3) Včetně ventilátorů
(4) Pouze ve volném prostoru na odrazivém povrchu, údaje v souladu s ISO 3746-1996
(5) Minimální provozní teplota venkovního vzduchu -18 °C s doplňkovou soupravou pro provoz při nízkých teplotách okolí
(6) V závislosti na doplňkové soupravě pro provoz při vysokých teplotách je maximální provozní teplota venkovního vzduchu 46-50 °C
(7) S roztokem etylenglykolu
(8) Standardní ventilátory jednotek se standardní účinností
(9) Podmínky: Teplota výstupní vody 11 °C a teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru 0 °C
(10) Pouze pro standardní jednotky. Informace o vysokoúčinných jednotkách vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení. Hmotnosti jsou uvedeny včetně hliníkových lamel,
vypínače, izolátorů a manometrů.
Vodní systémy
Náplň chladiva u jednotek se standardní účinností okruh 1 / okruh 2
133
PROD-PRC014-CS
Všeobecné údaje - verze s částečným
zpětným získáváním tepla
Velikost jednotky
Režim chlazení
Chladicí výkon jednotek se standardní účinností (1)
Příkon jednotek se standardní účinností (2)
Výkonové číslo jednotek se standardní účinností (3)
Chladicí výkon jednotek s vysokou účinností (1)
Příkon jednotek s vysokou účinností (2)
Výkonové číslo jednotek s vysokou účinností (3)
Režim částečného zpětného získávání tepla
Topný výkon jednotek se standardní účinností (9)
Topný výkon jednotek s vysokou účinností (9)
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva okruh 1/ okruh 2
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Olejová náplň okruh 1 / 2 / (8)
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky výparníku
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu (8)
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Akustický výkon (8)
Úroveň akustického tlaku ve vzdál. 10 m (4) (8)
Minimální provozní teplota venkovního vzduchu (5)
Maximální provozní teplota venkovního vzduchu (6)
Minimální teplota výstupní vody (7)
Maximální teplota výstupní vody
Délka (10)
Šířka (10)
Výška (10)
Přepravní hmotnost (10)
Provozní hmotnost (10)
085
100
115
125
145
150
165
180
273,5
99,3
2,8
297,1
95,6
3,1
329,5
118,4
2,8
351,3
113,6
3,1
393,1
147,6
2,7
417,7
143,4
2,9
449,7
184,8
2,4
488
175,5
2,8
515,8
189,8
2,7
522,8
182,2
2,9
551,3
209,2
2,6
560,8
201,1
2,8
600,5
221,7
2,7
-
644,8
242,1
2,7
-
(kW)
(kW)
61,0
47,4
84,6
57,6
110,0
89,4
191,1
-
(kg)
2
26/26
(l)
2
6/6
(l)
106
(palce)
5
(m3/s)
23,4
3/3
930
97
65
152,0
147,2
160,3
173,4
112,4
115,4
129,2
R134a
2
2
2
2
2
2
33/35
38/39
39/40
47/51
47/51
65/63
Šroubový rotační
2
2
2
2
2
2
7/7
9/9
10/10
10/10
10/10
15/11
Kotlový/vnitřně žebrované měděné trubky
269
223
204
204
204
415
Victaulic
6
6
6
6
6
6
Vnitřně žebrované měděné trubky s hliníkovými lamelami
28,5
27
27
37
39
44,9
3/3
3/3
3/3
5/4
5/5
6/5
930
930
930
930
930
930
98
97
97
98
101
102
65
64
65
66
69
70
0
+40
-12
+15
4426
4426
4426
5351
5351
6370
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2095
2095
2095
2115
2115
2215
2898
3403
3439
4132
4392
5108
3176
3635
3650
4345
4605
5535
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(ot/min)
(dB(A))
(dB(A))
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)
3507
2260
2095
2624
2736
2
66/65
2
15/15
415
6
46,8
6/6
930
103
70
6370
2260
2215
5193
5622
(1) Za podmínek Eurovent teplota výstupní vody 7 °C a teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru 35 °C
(2) Příkon jednotky v kW
(3) Včetně ventilátorů
(4) Pouze ve volném prostoru na odrazivém povrchu, údaje v souladu s ISO 3746-1996
(5) Minimální provozní teplota venkovního vzduchu -18 °C s doplňkovou soupravou pro provoz při nízkých teplotách okolí
(6) V závislosti na doplňkové soupravě pro provoz při vysokých teplotách je maximální provozní teplota venkovního vzduchu 46-50 °C
(7) S roztokem etylenglykolu
(8) Standardní ventilátory jednotek se standardní účinností
(9) Podmínky: teplota teplé vody 40-50 °C a teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru 35 °C
(10) Pouze pro standardní jednotky. Informace o vysokoúčinných jednotkách vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení. Hmotnosti jsou uvedeny včetně hliníkových lamel,
vypínače, izolátorů a manometrů.
134
PROD-PRC014-CS
085
100
115
125
145
150
165
180
295,7
98,8
3,0
323,5
120,8
2,7
348,4
117,5
3,0
388,2
151,8
2,6
413,1
148,0
2,8
440,6
189,6
2,3
480,6
181,0
2,7
507,7
195,3
2,6
519,0
187,9
2,8
542,5
216,0
2,5
556,2
208,0
2,7
596,7
229,0
2,6
-
642,7
249,8
2,6
-
(kW)
(kW)
216,6
251,58
250,92
308,19
307,54
(kg)
2
-
(l)
2
-
(l)
106
(palce)
5
(m3/s)
23,4
3/3
930
97
65
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(ot/min)
(dB(A))
(dB(A))
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)
-
367,27
392,87 424,65 459,39
366,16
392,58 424,29
R134a
2
2
2
2
2
2
51/ 48
61/ 58
62/ 59
80 / 78 80 / 78 92 / 89
Šroubový rotační
2
2
2
2
2
2
5/4
8/7
8/7
8/7
8/7
13 / 7
Kotlový/vnitřně žebrované měděné trubky
269
223
204
204
204
415
Victaulic
6
6
6
6
6
6
Vnitřně žebrované měděné trubky s hliníkovými lamelami
28,5
27
27
37
39
44,9
3/3
3/3
3/3
5/4
5/5
6/5
930
930
930
930
930
930
98
97
97
98
101
102
65
64
65
66
69
70
0
+40
-12
+15
4426
4426
4426
5351
5351
6370
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2095
2095
2095
2115
2115
2225
3063
3588
3623
4382
4642
5358
3347
3833
3848
4615
4875
5806
(1) Za podmínek Eurovent teplota výstupní vody 7 °C a teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru 35 °C
(2) Příkon jednotky v kW
(3) Včetně ventilátorů
(4) Pouze ve volném prostoru na odrazivém povrchu, údaje v souladu s ISO 3746-1996
(5) Minimální provozní teplota venkovního vzduchu -18 °C s doplňkovou soupravou pro provoz při nízkých teplotách okolí
(6) V závislosti na doplňkové soupravě pro provoz při vysokých teplotách je maximální provozní teplota venkovního vzduchu 46-50 °C
(7) S roztokem etylenglykolu
(8) Standardní ventilátory jednotek se standardní účinností
(9) Podmínky: teplota teplé vody 40-50 °C a teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru 35 °C
(10) Pouze pro standardní jednotky. Informace o vysokoúčinných jednotkách vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení.
497,1
2
92 / 90
2
13 / 12
415
6
46,8
6/6
930
103
70
6370
2260
2225
5443
5891
Vodní systémy
Velikost jednotky
Režim chlazení
Chladicí výkon jednotek se standardní účinností (1)
Příkon jednotek se standardní účinností (2)
Výkonové číslo jednotek se standardní účinností (3)
Chladicí výkon jednotek s vysokou účinností (1)
Příkon jednotek s vysokou účinností (2)
Výkonové číslo jednotek s vysokou účinností (3)
Režim úplného zpětného získávání tepla
Topný výkon jednotek se standardní účinností (9)
Topný výkon jednotek s vysokou účinností (9)
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva okruh 1 / okruh 2 (8)
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Olejová náplň okruh 1 / 2 / (8)
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky výparníku
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu (8)
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Akustický výkon (8)
Úroveň akustického tlaku ve vzdál. 10 m (4) (8)
Minimální provozní teplota venkovního vzduchu (5)
Maximální provozní teplota venkovního vzduchu (6)
Minimální teplota výstupní vody (7)
Maximální teplota výstupní vody
Délka (10)
Šířka (10)
Výška (10)
Přepravní hmotnost (10)
Provozní hmotnost (10)
RTAD
Všeobecné údaje - verze s úplným
zpětným získáváním tepla
135
PROD-PRC014-CS
Venkovní chladicí jednotky
Axiální ventilátory,
šroubový rotační kompresor
400-1500 kW
RTAC
RTAC
TracerTM CH530
Přínosy pro zákazníka
• Kompresory Helirotor společnosti Trane - navržené pro
výkon, vyrobené tak, aby vydržely: nízké provozní náklady
• Řídicí systém vyvinutý na základě nejnovějších vědeckých
poznatků zaručuje vynikající spolehlivost: nízké provozní
náklady
• Chladivo R134a pro dosažení vysokého výkonu: nízká spotřeba
energie
Hlavní charakteristiky
• Nízkootáčkový, přímo poháněný polohermetický šroubový
rotační kompresor s pouhými čtyřmi pohyblivými díly
a motorem chlazeným nasávaným plynem
• Malý fyzický půdorys
• Napájení z jednoho zdroje
• Přesné přizpůsobování zátěži
• Nízká hlučnost
• Sprchovaný výparník - vysoké výkonové číslo (COP)
a menší náplň chladiva
• Spouštěcí panel hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním
závodě
• Instalace jednotek blízko sebe - boční odstupné vzdálenosti
1,2 m
• Aplikační přizpůsobivost
• LonTalk® kompatibilní
• Hliníkové lamely s černým epoxidovým nátěrem
• Měděné lamely
• Noční omezení hlučnosti u nízkohlučné verze
• Ochranné mřížky kondenzačních výměníků a servisního
prostoru
• Ochrana výměníků pouze u kondenzátoru
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
Příslušenství
• Spojovací souprava Victaulic
• Neoprenové izolátory
• Průtokový spínač
Ovládání
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Snadno použitelný panel operátorského rozhraní DynaView
• Externí spínač Auto/Stop
• Externí blokování
• Ovládání čerpadla chlazené vody
• Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
• Karta pro nastavení hodnot teploty chlazené vody a dálkové
nastavení hodnot mezního proudu (volitelný doplněk)
• Komunikační karta LonTalk® COMM5
Volitelné doplňky
• Vypínač napájení
• Souprava pro provoz při nízkých okolních teplotách
(do –18 °C)
• Souprava pro provoz při vysokých okolních teplotách
(do 52 °C)
• Souprava pro vysokoúčinný provoz
• Verze s nízkou hladinou hluku vybavená nízkootáčkovými
ventilátory a protihlukovým krytem kompresoru
136
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
140
155
170
185
200
250
275
300
350
375
400
Chladicí výkon (1)
(kW)
487,3
532,3
578,7
639,9
705,7
840,3
936,0
1063,2
1177,2
1305,1
1431,7
Příkon (2)
Výkonové
číslo (3)
(kW)
171,8
189,7
207,9
226,7
246,3
295,8
333,4
373,2
422,3
462,2
501,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,9
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,9
166/91
188/91
Chladivo
Počet
chladicích okruhů
Náplň chladiva
okruh 1/okruh 2
R134a
2
(kg)
Typ kompresoru
Počet
kompresorů
Olejová náplň okruh 1/okruh 2
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky
výparníku
Průměr vodní přípojky
výparníku
75/75
79/75
79/79
113/108 113/113
152/91
166/166 188/166
188/188
Šroubový rotační
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
(l)
7,5/7,5
7,5/7,5
7,5/7,5
10/7,5
10/10
17/8
17/8
17/8
17/17
19/17
19/19
(l)
112
122
127
135
Kotlový/sprchovaný
147
198
223
239
264
280
294
8
8
8
8
Victaulic
(palce)
4
4
6
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu
RTAC
Všeobecné údaje
6
6
8
8
Vnitřně žebrované měděné trubky s hliníkovými lamelami
(m3/s)
Počet ventilátorů na okruh
35,8
39,5
43,2
47,6
51,9
61,8
69,2
77,8
86,4
95,1
103,7
4/4
5/4
5/5
6/5
6/6
8/6
10/6
12/6
10/10
12/10
12/12
Otáčky ventilátoru
(ot/min)
915
Hladina akustického výkonu
Akustický tlak v
10 m (4)
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu (5)
Maximální provozní
teplota venkovního vzduchu (6)
Minimální teplota
výstupní vody (7)
Maximální teplota
výstupní vody
(dB(A))
98
98
98
99
100
100
101
102
101
102
103
(dB(A))
65
66
66
67
67
67
68
69
68
69
70
(°C)
0
(°C)
46
(°C)
-8
(°C)
15
Vodní systémy
(1) Za podmínek Eurovent, teplota výstupní vody 7 °C a teplota vstupního vzduchu na kondenzátoru 35 °C
(2) Příkon jednotky v kW
(3) Včetně ventilátorů
(4) Pouze ve volném prostoru na odrazivém povrchu, údaje v souladu s ISO 3746-1996
(5) Minimální provozní teplota venkovního vzduchu -18 °C s doplňkovou soupravou pro provoz při nízkých teplotách okolí
(6) V závislosti na doplňkové soupravě pro provoz při vysokých teplotách je maximální provozní teplota venkovního vzduchu 46-52 °C
(7) S roztokem etylenglykolu
137
PROD-PRC014-CS
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu panelu
Z
X
Y
Hmotnosti (1) (2)
Přepravní
Provozní
hmotnost
hmotnost
(kg)
(kg)
Rozměry
(mm)
Velikost jednotky
140
155
Minimální volný prostor
(mm)
X (2)
Y
Z
A
B
C
5088
2240
2445
4525
4623
1900
1200
1000
5088
2240
2445
4691
4799
1900
1200
1000
170
5088
2240
2445
4834
4936
1900
1200
1000
185
6007
2240
2445
5399
5508
1500
1200
1000
200
6007
2240
2445
5508
5629
1500
1200
1000
250
9138
2250
2530
7760
7958
1000
1200
1200
275
9138
2250
2530
8522
8745
1000
1200
1200
300
10056
2250
2530
9235
9474
1000
1200
1200
350
10406
2250
2530
11516
10780
1200
1200
1200
375
11 325
2250
2530
11 157
11 437
1200
1200
1200
400
12 244
2250
2530
11 758
12 052
1200
1200
1200
(1) S hliníkovými lamelami
(2) Pouze pro standardní jednotky. Informace o vysokoúčinných jednotkách vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení.
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud (1)
Maximální proud (2)
Maximální průřez kabelu
Proudová hodnota vypínače
Výkon motoru ventilátoru (3)
140
155
170
185
475
398
2x240
625
512
437
2x240
925
552
475
2x240
925
620
525
2x240
925
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(mm2)
(A)
(kW)
200
250
275
400/3/50
Hvězda-trojúhelník
669
696
759
574
687
768
2x240 4x185 4x185
925
1000
1000
2,05
300
350
375
400
836
867
4x195
1250
876
955
4x195
1250
953
1054
6x240
1600
1059
1153
6x240
1600
(1) Rovná se součtu spouštěcího proudu největšího kompresoru, RLA ostatních kompresorů, ventilátorů FLA a proudu ovládání
(2) Maximální proud kompresorů + maximální proud všech ventilátorů + proud ovládání
(3) Pro jeden ventilátor
Pouze pro standardní jednotky. Informace o vysokoúčinných jednotkách vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení.
138
PROD-PRC014-CS
RTAC
Ztráta tlaku vody na výparníku
1000
500
200
2
46
kPa
100
9 1113 15
50
20
10
1 3 5 78
10 12 14 16
5
2
1
10
20
50
100
200
1 = RTAC 120 HE - 140 STD
2 = RTAC 130 HE - 155 STD
3 = RTAC 170 STD - 140 HE
4 = RTAC 185 STD - 155 HE
5 = RTAC 200 STD - 170 HE
6 = RTAC 185 HE
7 = RTAC 200 HE
8 = RTAC 250 STD
9 = RTAC 275 STD
10 = RTAC 300 STD - 250 HE
11 = RTAC 275 HE - 300 HE
12 = RTAC 350 STD
13 = RTAC 375 STD
14 = RTAC 400 STD - 350 HE
15 = RTAC 375 HE
16 = RTAC 400 HE
Vodní systémy
Průtok vody (l/s)
139
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje - standardní jednotka
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
35
40
30
46
Velikost
jednotky
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
5
140 STD
155 STD
170 STD
185 STD
200 STD
250 STD
275 STD
300 STD
350 STD
375 STD
400 STD
493,3
539,0
587,2
648,7
714,1
851,6
948,3
1076,3
1194,7
1323,8
1450,7
141,9
156,7
172,1
187,6
203,9
244,9
276,3
309,5
350,6
384,0
417,0
461,7
504,6
550,6
609,0
671,6
799,2
889,9
1011,9
1120,6
1243,6
1364,6
153,7
169,2
185,4
202,0
219,4
264,4
297,2
332,5
377,0
412,6
447,8
429,3
469,4
513,0
568,5
627,6
745,4
830,1
945,5
1044,3
1161,0
1275,3
166,7
183,0
200,2
218,0
236,6
286,0
320,4
358,2
406,5
444,5
482,1
389,57
426,49
466,57
518,26
573,11
678,94
756,29
863,53
950,37
1058,67
1165,2
183,9
201,5
220
239,5
259,7
314,7
351,6
392,5
446
487,3
528,1
7
140 STD
155 STD
170 STD
185 STD
200 STD
250 STD
275 STD
300 STD
350 STD
375 STD
400 STD
526,7
574,9
625,5
690,9
760,5
907,5
1010,2
1145,9
1271,7
1408,5
1543,5
147,3
162,9
179,0
195,2
212,2
254,5
287,6
322,3
364,8
399,7
434,2
493,3
538,7
586,8
649,1
715,5
852,3
948,3
1078,0
1193,0
1323,8
1451,1
159,3
175,5
192,5
209,8
228,0
274,3
308,7
345,7
391,5
428,7
465,5
459,2
501,7
547,1
606,2
668,7
795,3
885,0
1007,7
1125,5
1236,2
1357,9
172,4
189,6
207,4
226,1
245,6
296,2
332,3
371,8
421,2
461,1
500,5
417,35
456,03
497,87
553,07
611,08
725,35
806,92
920,84
1013,31
1228,64
1241,5
189,9
208,2
227,4
247,8
269,1
325,3
363,8
406,8
461
504,4
547,2
9
140 STD
155 STD
170 STD
185 STD
200 STD
250 STD
275 STD
300 STD
350 STD
375 STD
400 STD
560,8
611,8
664,5
734,1
808,0
965,1
1073,4
1217,6
1350,1
1495,7
1638,8
153,0
169,4
186,2
203,2
220,9
264,5
299,4
335,7
379,5
416,1
452,3
525,6
573,8
623,7
689,8
760,5
906,8
1008,0
1145,5
1267,2
1405,7
1542,5
165,1
182,1
199,8
217,9
237,0
284,6
320,7
359,5
406,5
445,5
484,1
489,8
534,8
581,9
644,5
711,3
846,7
941,2
1071,7
1182,1
1313,6
1443,0
178,4
196,3
214,9
234,4
254,9
306,8
344,5
386,1
436,4
478,2
519,6
445,83
486,61
530,21
588,58
650,46
772,82
858,96
979,91
1077,65
1200,01
1319,91
196
251,1
235
256,4
278,8
336,3
376,4
421,6
476,5
522,1
567,2
Poznámky:
(1) Hodnoty vycházejí z nadmořské výšky a faktoru znečištění teplosměnné plochy výparníku 0,0176 m2°K/kW.
(2) Výkony při teplotách mimo uvedené rozsahy vám sdělí zástupce společnosti Trane.
(3) Příkon = pouze příkon kompresoru.
(4) COP = Výkonové číslo (kW/kW). Uvažovaný příkon zahrnuje příkon kompresorů, ventilátorů kondenzátoru a příkon ovládání.
(5) Hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C.
(6) Interpolace mezi body je povolena. Extrapolace není povolena.
(7)Provoz při teplotách nad 40 °C = s doplňkovou soupravou pro provoz při vysokých teplotách okolí.
140
PROD-PRC014-CS
RTAC
Výkonové údaje vysokoúčinná jednotka
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
35
40
45
46
52
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon Příkon
(kW)
(kW)
Chladicí
výkon Příkon
(kW)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
5
120 HE
130 HE
140 HE
155 HE
170 HE
185 HE
200 HE
250 HE
275 HE
300 HE
350 HE
375 HE
400 HE
421,6
465,2
512,3
556,6
603,4
668,0
736,6
875,1
976,0
1105,8
1226,7
1359,6
1494,3
112,8
123,9
135,5
149,7
164,5
180,3
196,6
239,3
265,5
298,4
335,1
368,5
402,2
395,2
436,0
481,0
522,5
566,4
628,3
694,1
821,7
917,3
1042,1
1152,2
1279,8
1408,2
122,0
134,0
146,6
161,5
177,0
193,8
211,2
257,9
285,1
320,0
360,0
395,4
431,0
367,4
406,1
448,6
487,7
528,8
587,9
650,1
766,8
857,2
976,4
1075,5
1197,2
1319,2
132,4
145,3
158,9
174,7
191,0
209,0
227,6
278,7
307,1
344,3
387,9
425,6
463,5
339,3
375,2
415,6
451,8
489,8
546,0
604,8
710,9
795,3
908,2
997,1
1112,5
1227,8
143,9
157,8
172,5
189,3
206,6
225,9
245,8
301,6
331,6
371,3
419,0
459,2
499,5
368,8
408,9
444,4
482,0
537,6
595,6
699,3
783,0
894,5
981,3
981,3
1095,2
1209,2
160,5
175,4
192,4
209,9
229,5
249,6
306,4
336,8
377,1
425,6
425,6
466,4
507,2
298,5
330,9
368,1
400,5
434,2
485,9
539,4
593,2
706,4
810,1
884,6
990,5
1095,2
162,0
177,4
193,7
212,2
231,1
252,5
274,3
317,2
370,1
413,8
467,9
512,1
556,2
7
120 HE
130 HE
140 HE
155 HE
170 HE
185 HE
200 HE
250 HE
275 HE
300 HE
350 HE
375 HE
400 HE
451,8
498,2
548,1
594,9
644,5
713,0
786,2
934,9
1042,1
1180,7
1308,7
1450,0
1593,8
117,0
128,5
140,5
155,4
171,0
187,4
204,5
248,7
276,2
310,6
348,4
383,3
418,6
423,7
467,3
515,1
559,0
605,5
671,2
741,2
878,7
980,3
1112,8
1229,9
1365,6
1502,7
126,3
138,7
151,7
167,3
183,6
201,1
219,3
267,5
296,0
332,5
373,5
410,4
447,8
394,5
435,6
481,0
522,1
565,4
628,0
694,4
820,6
916,6
1043,2
1149,0
1278,4
1408,9
136,8
150,2
164,1
180,7
197,8
216,5
235,9
288,5
318,3
357,2
401,6
441,0
480,7
364,3
403,3
446,2
484,2
524,2
584,0
646,6
761,2
851,2
971,1
1066,4
1188,8
1311,8
148,5
162,9
177,9
195,4
213,5
233,6
254,4
311,8
343,0
384,6
432,9
475,0
517,3
358,3
396,6
439,2
476,8
516,2
574,9
637,1
749,3
838,2
956,7
1049,5
1170,8
1292,1
151,0
165,6
180,8
198,5
216,8
237,2
258,3
316,7
348,3
390,4
439,6
482,2
525,1
321,4
356,5
396,3
430,0
465,5
520,4
577,3
601,6
757,4
867,4
947,6
1049,2
1153,3
166,9
182,7
199,3
218,5
238,2
260,4
283,4
307,5
381,9
427,7
482,1
522,5
564,7
9
120 HE
130 HE
140 HE
155 HE
170 HE
185 HE
200 HE
250 HE
275 HE
300 HE
350 HE
375 HE
400 HE
482,8
532,3
585,1
634,3
686,7
759,1
837,2
996,4
1110,4
1257,7
1392,7
1543,5
1696,8
121,3
133,3
145,7
161,4
177,7
194,8
212,8
258,4
287,3
323,3
362,2
398,6
435,7
452,5
499,6
550,3
596,3
645,5
715,2
789,7
937,0
1045,0
1186,0
1309,7
1454,2
1600,5
130,8
143,7
157,0
173,4
190,4
208,7
227,7
277,5
307,3
345,5
387,4
426,1
465,3
421,9
466,2
514,4
557,6
603,0
669,8
740,5
875,8
977,8
1112,1
1224,6
1362,1
1501,0
141,5
155,2
169,6
186,8
204,7
224,2
244,6
298,8
329,8
370,5
415,8
457,0
498,7
390,3
432,1
477,5
517,6
559,8
623,0
689,8
813,3
908,9
1036,2
1137,4
1267,5
1398,7
153,3
168,1
183,4
201,7
220,5
241,5
263,3
322,3
354,8
398,4
447,2
491,4
535,8
383,6
425,1
470,1
509,8
551,3
613,5
679,6
800,6
894,8
1020,7
1119,5
1248,5
1377,9
155,8
170,8
186,3
204,8
223,9
245,2
267,3
327,3
360,1
404,3
453,9
498,7
543,7
344,9
382,9
425,1
458,1
497,9
547,4
594,6
609,0
781,3
878,3
982,7
1063,2
1166,3
171,9
188,1
205,0
223,6
245,4
264,0
280,5
297,2
378,3
415,4
480,1
507,2
547,1
Poznámky:
(1) Hodnoty vycházejí z nadmořské výšky a faktoru znečištění teplosměnné plochy výparníku 0,0176 m2°K/kW.
(2) Výkony při teplotách mimo uvedené rozsahy vám sdělí zástupce společnosti Trane.
(3) Příkon = pouze příkon kompresoru.
(4) COP = Výkonové číslo (kW/kW). Uvažovaný příkon zahrnuje příkon kompresorů, ventilátorů kondenzátoru a příkon ovládání.
(5) Hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C.
(6) Interpolace mezi body je povolena. Extrapolace není povolena.
(7)Provoz při teplotách nad 40 °C = s doplňkovou soupravou pro provoz při vysokých teplotách okolí.
Vodní systémy
30
Teplota vody
na výstupu
z výparníku Velikost
(°C)
jednotky
141
PROD-PRC014-CS
VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
142
PROD-PRC014-CS
49 - 6000 kW
VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKY
Nenáročné komerční, komerční a průmyslové
aplikace
CGWH / CCUH
180
CGWN / CCUN
350
200
RTWB / RTUB
700
215
RTCA
600
500
RTHD
1500
CVGF
1400
3800
ABSC
1630
400
2000
ABTF
1300
6000
350
49
kW
50
3900
ABDL
CGCL
150
132
ABSD
4800
168
200
RTRA
400
600
1000
2000
3000
4000
5000
6000
VODNÍ SYSTÉMY
153
51
143
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Kompletní jednotka se spirálovým
kompresorem - bezkondenzátorová
jednotka 51-153 kW*
CGWH - CCUH
CGWH / CCUH
SMM
Přínosy pro zákazníka
• Velmi nízká hlučnost: vynikající akustický komfort
• Vnitřní instalace: snadná údržba
• Minimální požadavky na údržbu úspora času a peněz
Hlavní charakteristiky
• Spirálové kompresory
- Hermetické, vysoce účinné, s malými vibracemi,
nízkohlučné
- Plná vnitřní kontrola přehřívání
- Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené přirozeně
schnoucí práškovou barvou RAL 9002
• Přístupové panely jsou rychle odnímatelné s použitím
hranatého klíče
• Určené pro vnitřní instalaci
• Plná náplň chladiva a oleje z výrobního závodu
• Maximální teplota výstupní vody z kondenzátoru: 50 °C
Volitelné doplňky
• Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
• Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru
• Transformátor 400/220 V pro řídicí systém
• Protihlukový kryt kompresoru
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
• Stykač ke spouštění vodního čerpadla výparníku jednoduchého nebo dvojitého
• Vodní filtr
144
• Hydraulický modul - bližší informace vám sdělí vaše místní
obchodní zastoupení
• Přídavná karta pro zobrazení teploty vody na vstupu do
výparníku nebo kondenzátoru a/nebo pro validaci pomocné
požadované teploty s kontaktem pro dálkové ovládání
(dodává se s 2 čidly teploty vody s pětimetrovým kabelem).
• Karta TCI-S pro komunikaci s BMS
Ovládání
Mikroprocesorový řídicí modul SMM (Scroll Manager Module)
s operátorským rozhraním s displejem z tekutých krystalů,
řídicí a signalizující:
• Teplotu výstupní vody z výparníku
• Vyrovnávání počtu startů a provozních hodin jednotlivých
kompresorů
• Provozní parametry
• Omezování vysokého tlaku
• Nízkotlakou ochranu
• Ochranu proti krátkodobému zapínání a vypínání
• Dálkové zapínání/vypínání každého okruhu (bezpotenciálový
kontakt)
• Signalizaci závad každého okruhu (bezpotenciálový kontakt)
• Historii posledních 20 závad
Přístup k momentálně nastaveným hodnotám přes okénko
v elektrickém panelu
* Lze dodat rovněž s chladivem R134a. Bližší informace vám sdělí místní obchodní zastoupení firmy Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon CGWH (1)
(kW)
Příkon CGWH (1)
(kW)
Výkonové číslo CGWH
Chladicí výkon CCUH (2)
(kW)
Příkon CCUH (2)
(kW)
Výkonové číslo CCUH
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva
pro CGWH okruh 1 / okruh 2
(kg)
Náplň chladiva pro CCUN
(kg)
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet výkonových stupňů
Olejová náplň okruh 1 / okruh 2
(l)
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
(l)
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky výparníku
(palce)
Typ kondenzátoru u CGWH
Objem vody v kondenzátoru u CGWH
(l)
Typ vodní přípojky kondenzátoru u CGWH
Průměr přípojky kondenzátorové
vody u CGWH
(palce)
Typ výstupní přípojky a kapalinové přípojky u CCUH
Výstupní přípojka u CCUH
okruh 1 / okruh 2
(palce (ODF))
Kapalinová přípojka u CCUH
okruh 1 / okruh 2
(palce (ODF))
Akustický výkon (3)
(dB(A))
Min./max. teplota výstupní vody
na kondenzátoru u CGWH
(°C)
Min./max. kondenzační výstupní teplota
na kondenzátoru CCUH (4)
(°C)
Min./max. teplota výstupní vody
na výparníku CGWH / CCUH
(°C)
115
120
125
225
230
235
240
250
51,1
14,9
3,43
51,0
15,0
3,41
64,1
18,8
3,41
63,9
18,8
3,39
77,0
22,7
3,39
76,8
22,7
3,38
90,7
25,1
3,61
90,4
26,1
3,46
102,8
29,9
3,46
102,4
30,1
3,40
R407C
2
2
115,9
33,4
3,47
114,5
33,7
3,37
127,2
37,6
3,38
127,2
37,6
3,38
154,5
45,1
3,44
153,2
45,5
3,37
1
1
1
2
2
2
5/-
7/-
9/-
7/7
9/9
2
2
7,6 /-
2
2
10,0 /-
4,7
5,9
1 1/2
1 1/2
4,7
5,9
1 1/2
1 1/2
5/5
7/5
9/5
udržovací náplň - 2
spirálový
2
3
3
3
2
3
3
3
12,4 /7,6 / 8,2 10,0/6,2 12,4/6,2
Pájený deskový
7
8,9
10,3
12,3
ISO R7 s vnějším závitem
1 1/2
2
2
2
Pájený deskový
7
8,9
10,3
12,3
ISO R7 s vnějším závitem
1 1/2
2
CGWH - CCUH
Všeobecné údaje
4
4
4
4
10,0/10,0 12,4/12,4
12,3
16,1
2 1/2
2 1/2
12,3
16,1
2
2
2 1/2
2 1/2
1”5/8
1”5/8
1”5/8
1””3/8
82
83
82
84
Pájená
1”5/8
1”5/8
1”5/8
1”5/8
75
79
81
81
7/8
+20 / +50
+30 / +55
-12 / +15
Vodní systémy
(1) Teplota vody na vstupu / výstupu výparníku: 12 / 7 °C kondenzátor: 30 / 35 °C, s R407C
(2) Teplota vstupní / výstupní vody: 12 / 7 °C, kondenzátor 45 °C - podchlazení 5 K, s R407C
(3) Při plném zatížení, v souladu s ISO 3746 -1996
(4) Rosný bod
145
PROD-PRC014-CS
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Velikosti 115-125
Velikosti 225-250
Přístup
k ovládacímu
panelu
Z
Z
A
A
A
A
Y
X
Y
X
Hmotnosti
Rozměry
Přepravní hmotnost
Provozní hmotnost
Minimální volný prostor
(mm)
CGWN / CCUN (kg)
CGWN / CCUN (kg)
(mm)
Velikost jednotky
115
120
125
225
230
235
240
250
X
1001
1001
1001
2002
2002
2002
2002
2002
Y
800
800
800
800
800
800
800
800
Z
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
1545
428/405
460/432
492/459
499/657
733/686
770/710
834/788
904/846
A
800
800
800
800
800
800
800
800
412/389
444/416
476/443
668/626
702/655
739/679
803/757
873/815
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud
Maximální proud
Maximální průřez kabelu
115
120
125
230
235
240
250
201
53,2
225
400/3/50
přímý
209
62,0
137
35,4
192
44,3
218
70,9
227
79,8
236
88,6
254
106,4
16
35
35
35
50
50
95
95
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(mm2)
146
PROD-PRC014-CS
CGWH - CCUH
Ztráta tlaku vody na výparníku
100
kPa
50
1
2
3
4
5
6
7
20
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Průtok vody l/s
Vodní systémy
1 = CGWH / CCUH 115
2 = CGWH / CCUH 120
3 = CGWH / CCUH 125
4 = CGWH / CCUH 225
5 = CGWH / CCUH 230
6 = CGWH / CCUH 235 240
7 = CGWH / CCUH 250
147
PROD-PRC014-CS
Ztráta tlaku vody na
kondenzátoru - CGWH
100
50
kPa
1
2
3
4
5
6
7
20
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Průtok vody l/s
1 = CGWH 115
2 = CGWH 120
3 = CGWH 125
4 = CGWH 225
5 = CGWH 230
6 = CGWH 235 240
7 = CGWH 250
148
PROD-PRC014-CS
10
Výkonová data - CGWH
25
Teplota vody
na výstupu
Velikost z výparníku Chladicí výkon
jednotky
(kW)*
(°C)
5
53,1
115
7
56,4
9
59,7
5
66,5
120
7
70,6
9
74,8
5
80,0
125
7
84,8
9
89,8
5
94,4
225
7
100,3
9
106,2
5
107,3
230
7
113,8
9
120,4
5
120,5
235
7
127,7
9
135,0
5
133,4
240
7
141,3
9
149,2
5
161,9
250
7
171,1
9
180,1
* Na výstupu z výparníku
30
Příkon
(kW)
11,1
11,2
11,2
14,0
14,2
14,3
17,0
17,1
17,3
19,5
19,6
19,8
22,4
22,5
22,7
25,1
25,3
25,5
28,0
28,2
28,4
33,6
33,8
34,1
Chladicí výkon
(kW)*
51,0
54,2
57,4
63,9
67,9
71,9
76,8
81,5
86,3
90,7
96,3
102,1
103,0
109,4
115,7
115,8
122,8
129,7
128,1
135,7
143,4
155,5
164,3
173,1
40
Příkon
(kW)
12,3
12,4
12,4
15,6
15,7
15,8
18,9
19,0
19,2
21,6
21,7
21,9
24,8
25,0
25,2
27,8
28,0
28,3
31,1
31,3
31,5
37,2
37,5
37,8
Chladicí výkon
(kW)*
46,2
49,2
52,2
58,0
61,7
65,4
69,8
74,1
78,5
82,3
87,5
92,8
93,6
99,4
105,3
105,2
111,6
118,1
116,2
123,2
130,3
141,2
149,4
157,4
50
Příkon
(kW)
15,5
15,6
15,7
19,6
19,8
19,9
23,7
23,9
24,1
27,1
27,4
27,6
31,1
31,4
31,6
34,8
35,1
35,5
39,0
39,4
39,7
46,6
47,0
47,4
Chladicí výkon
(kW)*
40,7
43,4
46,1
51,2
54,5
57,9
61,8
65,7
69,6
72,6
77,3
82,1
82,7
87,9
93,2
93,2
99,0
104,8
102,6
108,9
115,2
125,0
132,3
139,6
Příkon
(kW)
19,8
20,0
20,2
24,9
25,1
25,3
29,9
30,2
30,4
34,5
34,9
35,2
39,4
39,7
40,1
43,9
44,3
44,8
49,6
50,0
50,4
58,8
59,3
59,8
CGWH - CCUH
Teplota vody na výstupu z kondenzátoru (°C) (rozdíl teplot 5 K)
Výkonová data - CCUH
Kondenzační teplota (°C)
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
5
45
55
Velikost
jednotky
115
120
125
225
230
235
240
250
Chladicí
výkon
(kW)*
52,5
65,9
79,2
93,3
105,8
118,6
131,9
159,4
Příkon
(kW)
11,4
14,4
17,5
20,1
23,2
26,2
28,8
34,9
Chladicí
výkon
(kW)*
50,4
63,2
76,0
89,4
101,5
113,7
126,5
152,8
Příkon
(kW)
12,6
16,0
19,4
22,3
25,7
29,1
32,0
38,8
Chladicí
výkon
(kW)*
48,1
60,3
72,5
85,3
96,8
108,4
120,7
145,7
Příkon
(kW)
14,2
17,9
21,7
25,0
28,8
32,6
35,9
43,4
Chladicí
výkon
(kW)*
42,8
53,8
64,8
76,0
86,3
96,8
107,6
130,0
Příkon
(kW)
18,2
22,8
27,4
31,9
36,5
41,1
45,6
54,8
115
120
125
225
230
235
240
250
56,0
70,1
84,2
99,3
112,6
126,0
140,2
168,9
11,4
14,4
17,5
20,1
23,2
26,2
28,8
35,0
53,7
67,4
80,9
95,3
108,1
120,9
134,5
162,1
12,6
16,0
19,4
22,3
25,7
29,1
32,0
38,9
51,3
64,3
77,3
91,0
103,2
115,4
128,4
154,7
14,2
17,9
21,7
25,0
28,8
32,6
35,9
43,5
45,8
57,6
69,2
81,3
92,2
103,2
114,7
138,3
18,1
22,8
27,5
31,9
36,5
41,2
45,6
54,9
115
120
125
225
230
235
240
250
59,4
74,5
89,4
105,5
119,4
133,5
148,4
178,3
11,4
14,4
17,5
20,1
23,2
26,2
28,8
35,0
57,1
71,6
85,9
101,3
114,7
128,2
142,5
171,2
12,6
16,0
19,4
22,3
25,7
29,2
32,0
38,9
54,6
68,4
82,1
96,8
109,6
122,5
136,1
163,5
14,1
17,9
21,8
25,0
28,8
32,6
35,9
43,5
48,9
61,3
73,7
86,6
98,2
109,7
121,9
146,4
18,1
22,8
27,5
31,9
36,5
41,2
45,6
54,9
7
9
* Na výstupu z výparníku
PROD-PRC014-CS
40
Vodní systémy
35
149
Vnitřní chladicí jednotky
Kompletní jednotka se spirálovým
kompresorem - bezkondenzátorová
jednotka 180-350 kW*
CGWN - CCUN
CGWN
TracerTM CH530
Přínosy pro zákazníka
• Kompaktní design + složený hydraulický modul (k dodání
jako volitelný doplněk) pro snadnější instalaci: úspora času
• Široké možnosti použití pro komfortní a výrobní aplikace:
vyhovuje přesným požadavkům zákazníka
• Řídicí systém vyvinutý na základě nejnovějších vědeckých
poznatků zaručuje vynikající spolehlivost: nízké provozní
náklady
Hlavní charakteristiky
• Spirálové kompresory
- Hermetické, vysoce účinné, s malými vibracemi,
nízkohlučné
- Plná vnitřní kontrola přehřívání
- Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené přirozeně
schnoucí práškovou barvou RAL 9002
• Přístupové panely jsou díky použití hranatého klíče
a namontovaným úchytům rychle odnímatelné
• Navrženo pro vnitřní a venkovní použití
• Plná náplň chladiva a oleje z výrobního závodu
• Ovládání průtoku na výparníku
• Maximální teplota výstupní vody z kondenzátoru: 60 °C
• Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
• Transformátor 400/230 V pro řídicí systém
• Filtr kondenzátorové vody
Volitelné doplňky
• Verze se zvýšeným výkonem
• Měkké spouštění (Soft Starter)
• Detekce fáze a nevyváženosti chodu
• Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru
• Stykač ke spouštění výparníku + vodního čerpadla jednoduchý nebo dvojitý
150
• Stykač ke spuštění kondenzátoru + vodního čerpadla jednoduchý nebo dvojitý včetně čidla teploty zpětné
a přívodní vody + čidla venkovního vzduchu + ovládání
průtoku kondenzátorem pro zimní období
• Externí lineární reset, přídavné externí nastavení teploty
vody
• Tvorba ledu a omezení kW kompresoru
• Protihlukový kryt kompresoru
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
• Čtyři programovatelná relé pro vzdálené zjištění stavu
jednotky
• Hydraulický modul obsahující:
- jednoduché nebo dvojité čerpadlo výparníku včetně vodního filtru a kontroly tlaku
- dvoustupňové čerpadlo kondenzátoru obsahující ovládání
průtoku, teploty zpětné a výstupní vody kondenzátoru,
čidlo venkovního vzduchu, včetně vodního filtru a kontroly
tlaku pro ochranu před zamrznutím
- měniče otáček čerpadel kondenzátoru obsahující ovládání
průtoku, teploty zpětné a výstupní vody kondenzátoru,
čidlo venkovního vzduchu, včetně vodního filtru a kontroly
tlaku pro ochranu před zamrznutím
Ovládání
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Snadno použitelné operátorské rozhraní DynaViewTM
• Programovatelná relé pro indikaci výstrahy (volitelný
doplněk)
• Ovládání pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
• Komunikační rozhraní Tracer Summit TM a LonTalk (volitelný
doplněk)
• Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru (volitelný
doplněk)
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon CGWN (1)
205
(kW)
Příkon CGWN (1)
(kW)
Výkonové číslo CGWN
Chladicí výkon CCUN (2)
(kW)
Příkon CCUN (2)
(kW)
Výkonové číslo CCUN
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva pro CGWN okruh 1 / okruh 2
(kg)
Náplň chladiva pro CCUN
(kg)
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet výkonových stupňů
Olejová náplň okruh 1 / okruh 2
(kg)
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
(l)
Typ vodní přípojky výparníku
Průměr vodní přípojky výparníku
(palce)
Typ kondenzátoru u CGWN
Objem vody v kondenzátoru u CGWN
(l)
Typ vodní přípojky kondenzátoru u CGWN
Průměr přípojky kondenzátorové vody u CGWN
(palce)
Typ výstupní přípojky a kapalinové přípojky
Výstupní přípojka (A / B)
(palce)
Přípojka kapalinového potrubí (A / B)
(palce)
Akustický výkon (3)
(dB(A))
Min./max. teplota výstupní vody
na kondenzátoru u CGWN
(°C)
Min./max. teplota výstupní vody
na výparníku CGWN
(°C)
Min./max. kondenzační výstupní
teplota kondenzátoru CCUN (4)
(°C)
Min./max. teplota výstupní vody na kondenzátoru CCUN (°C)
206
207
208
209
260
288
179
209
235
42,3
4,24
182
40,3
4,50
48,2
4,33
196
45,7
4,29
55,6
4,22
237
51,0
4,65
2
10 / 10
2
11 / 11
4
4
8,2/8,2
4
6
8,8/8,8
17,2
19,7
3”
3”
19,7
22,2
3”
3”
85
84
62,2
68,0
4,18
4,24
263
292
57,4
63,0
4,58
4,63
R407C
2
2
2
12 / 12
13 / 13
14 / 14
2/2
Spirálový
4
4
4
6
6
4
10,4/10,4 11,0/11,0
12,6/12,6
Pájený deskový
22,2
25,6
29,0
Victaulic
4”
4”
4”
Pájený deskový
25,6
29,0
32,3
Victaulic
3” nebo 4”
4”
4”
Pájená
1”5/8
1”1/8
86
85
87
210
211
320
345
75,1
4,26
321
70,0
4,59
83,9
4,11
349
78,4
4,45
2
15 / 15
2
17 / 17
4
6
12,6/12,6
4
4
12,6/12,6
32,4
35,7
4”
4”
35,7
42,4
4”
4”
87
87
CGWN - CCUN
Všeobecné údaje standardní účinnost
+20 (5) / +58
-12 / +17
25 / +67
-12 / +18
Vodní systémy
(1) Teplota vody na vstupu / výstupu výparníku: 12 / 7 °C kondenzátor: 30 / 35,°C, s R407C
(2) Teplota vstupní / výstupní vody: 12 / 7,°C, kondenzátor 45 °C - podchlazování 5 K s R407C
(3) Při plném zatížení, ve shodě s normou ISO 3746 -1996, bez akustického tlumiče
(4) Rosný bod
(5) Při spuštění jednotky: se 2 čerpadly kondenzátoru = 10 °C, s čerpadlem s proměnlivými otáčkami = -10 °C
151
PROD-PRC014-CS
Rozměry, hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu
panelu
B
B
A
B
Minimální volný prostor
(mm)
Hmotnosti
Velikost
jednotky
X
Rozměry
(mm)
Y
(mm)
(mm)
205
2545
880
1842
1170
1070
1240
1120
1000
800
206
2545
880
1842
1230
1120
1310
1170
1000
800
207
2545
880
1842
1360
1230
1460
1300
1000
800
208
2545
880
1842
1430
1290
1540
1370
1000
800
209
2545
880
1842
1500
1340
1610
1420
1000
800
210
2545
880
1842
1590
1430
1710
1510
1000
800
211
2545
880
1842
1690
1500
1820
1590
1000
800
Z
Přepravní hmotnost
(kg)
CGWN
CCUN
Provozní hmotnost (2)
(kg)
CGWN
CCUN
A
B
(1) Včetně přípojek vody
(2) Bez čerpadel
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud při přímém spuštění
Spouštěcí proud při měkkém spouštění
Maximální proud (1)
Maximální průřez kabelu
205
206
207
308
229
139
95
345
255
158
95
405
296
180
150
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(A)
(mm2)
208
400/3/50
Přímý
426
317
201
150
209
210
211
444
335
219
150
508
380
246
150
530
402
268
150
(1) Při maximálních předepsaných podmínkách včetně čerpadel výparníku a kondenzátoru
152
PROD-PRC014-CS
Ztráta tlaku vody na výparníku
CGWN - CCUN
100
kPa
kPa
50
20
7
6
5
4
3
2
1
10
1
5
10
50
100
l/s
1 = CGWN / CCUN 205
2 = CGWN / CCUN 206
3 = CGWN / CCUN 207
4 = CGWN / CCUN 208
5 = CGWN / CCUN 209
6 = CGWN / CCUN 210
7 = CGWN / CCUN 211
Tlaková ztráta vody na kondenzátoru
100
kPa
6
5
20
4
1
2
3
10
1
5
10
l/s
50
100
1 = CGWN 205 / 206
2 = CGWN 207
3 = CGWN 208
4 = CGWN 209
5 = CGWN 210
6 = CGWN 211
Vodní systémy
kPa
50
153
PROD-PRC014-CS
Výkonová data - CGWN
Teplota vody na výstupu z kondenzátoru (°C) (rozdíl teplot 5 K)
Velikost
jednotky
205
206
207
208
209
210
211
25
Teplota vody
na výstupu
z výparníku Chladicí výkon
(°C)
(kW)*
5
182
7
196
9
210
5
210
7
226
9
242
5
238
7
256
9
274
5
262
7
281
9
301
5
291
7
312
9
334
5
325
7
349
9
374
5
351
7
376
9
403
35
Příkon
(kW)
34,6
34,9
35,1
39,4
39,8
40,2
45,3
45,8
46,1
50,8
51,3
51,8
55,0
55,4
55,8
61,3
62,1
62,9
68,2
69,1
70,2
Chladicí výkon
(kW)*
167
179
192
194
209
224
218
235
251
242
260
279
269
288
309
298
320
343
320
344
370
45
Příkon
(kW)
42,1
42,3
42,4
47,9
48,2
48,6
55,2
55,5
56,0
61,6
62,2
63,0
67,3
68,0
68,7
74,2
75,1
75,8
83,0
83,9
84,2
Chladicí výkon
(kW)*
149
161
173
174
187
202
195
209
225
217
234
252
240
258
278
265
286
307
284
307
330
55
Příkon
(kW)
51,4
51,5
51,3
59,6
59,1
59,4
68,0
68,2
68,3
76,8
78,0
77,7
83,3
83,3
84,0
91,7
91,7
92,5
101,5
102,5
103,5
Chladicí výkon
(kW)*
131
141
152
151
162
176
170
183
198
188
203
219
209
226
243
228
247
267
244
264
286
Příkon
(kW)
62,6
63,0
63,8
73,9
73,5
73,0
83,6
84,0
83,7
96,2
96,8
95,5
103,3
103,9
104,5
113,8
114,6
115,5
126,3
127,3
128,3
* Na výstupu z výparníku
154
PROD-PRC014-CS
Kondenzační teplota (°C)
50
40
Velikost
jednotky
60
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
Chladicí
výkon
(kW)*
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)*
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)*
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
169
181
195
196
211
226
221
237
255
245
263
282
272
292
312
301
324
348
324
349
375
40,4
40,3
40,2
45,7
45,8
45,9
50,9
51
51,1
57,1
57,4
57,7
62,7
63
63,2
69,3
69,7
70,1
77,9
78,4
78,9
151,1
162,9
175,2
176,3
190,1
204,5
197,9
213,2
229,1
219,9
236,9
254,6
243,5
262,1
281,4
269,0
290,0
311,9
288,2
311,2
335,1
49,65
49,59
49,47
56,93
57,01
57,05
63,50
63,63
63,75
71,91
72,17
72,45
78,43
78,74
79,07
86,59
86,90
87,23
97,24
97,58
97,91
132,7
143,3
154,3
154,0
166,7
179,9
173,1
187,1
201,8
191,5
207,4
223,9
212,4
229,7
247,8
232,7
252,3
272,8
247,7
269,2
291,6
205
206
207
208
209
210
211
Příkon
(kW)
61,01
61,08
61,06
71,53
71,58
71,59
79,33
79,42
79,48
91,42
91,46
91,54
98,64
98,71
98,83
109,00
109,20
109,30
122,40
122,70
123,00
CGWN - CCUN
Výkonová data - CCUN
Vodní systémy
* Na výstupu z výparníku
155
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Kompletní jednotka se šroubovým rotačním
kompresorem - bezkondenzátorová
jednotka 200-700 kW
RTWB - RTUB
RTWB
UCM-CLD
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Široké možnosti použití pro komfortní a výrobní aplikace:
vyhovuje přesným požadavkům zákazníka
• Kompresory Helirotor společnosti Trane - navržené pro
výkon, vyrobené tak, aby vydržely: vynikající spolehlivost
a nízké provozní náklady
• Chladivo R134a pro dosažení vysokého výkonu: nízká
spotřeba energie
• Průtokový(é) spínač(e)
• Neoprenové izolátory
Hlavní charakteristiky
• Nízkootáčkový, přímo poháněný polohermetický šroubový
rotační kompresor s pouhými čtyřmi pohyblivými díly
a motorem chlazeným nasávaným plynným chladivem
• Plně nastavitelná regulace zátěže (15-100 %)
• Kompaktní fyzický půdorys - projde standardními
jednokřídlými dveřmi
• Šroubovaná konstrukce pro snadnou demontáž jednotky
• Jednoduché potrubí - je zapotřebí pouze potrubí pro
připojení výparníku (a kondenzátoru u typu RTWB)
• Napájení z jednoho zdroje – nižší náklady na elektrické
zapojení
• Kotlový výparník (a kondenzátor u RTWB)
• Spouštěč hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním
závodě
• Možnosti Tracer Summit™
Ovládání
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Řídicí modul jednotky s Clear Language Display
• Externí spínač Auto/Stop
• Blokování při ztrátě průtoku chlazené vody
• Externí blokování
• Ovládání čerpadla chlazené vody
• Kontakty pro signalizaci alarmu
• Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
• Regulátor teploty vody na výstupu z kondenzátoru
(u RTWB volitelný doplněk)
• Komunikační karta Tracer Comm 3 (volitelný doplněk)
• Karta pro nastavení požadované teploty chlazené vody
a dálkové nastavení mezního proudu (volitelný doplněk)
• Panel dálkového ovládání
Volitelné doplňky
• Ovládání výroby ledu
• Vypínač
• Čidla teploty kondenzátorové vody (RTWB)
• Protihlukový kryt kompresoru
• Hydraulický modul - bližší informace vám sdělí vaše místní
obchodní zastoupení
• Dvoucestný kondenzátor (RTWB)
156
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
208
210
211
212
214
216
217
218
220
222
224
215
48
4,4
198
53
3,7
251
58
4,4
234
63
3,7
320
77
4,2
295
82
3,6
338
82
4,1
313
87
3,6
362
87
4,1
336
93
3,6
435
472
100
110
4,4
4,3
410
447
104
113
4,0
4,0
R134a
2
508
121
4,2
483
123
3,9
553
134
4,1
524
137
3,8
600
151
4,0
571
154
3,7
693
174
4,0
665
173
3,9
749
192
3,9
723
188
3,8
(kg)
39/39
39/39
60/60
60/60
60/60
60/60
69/69
69/69
74/74
74/74
(kg)
13/13
13/13
20/20
20/20
20/20
23/23
23/23
25/25
25/25
(l)
6/6
6/6
7/7
7/7
7/7
8/8
8/8
11/8
11/11
(l)
105
105
265
220
220
20/20 20/20 20/20
Šroubový rotační
2
8/8
8/8
8/8
Kotlový/DX
200
200
200
415
415
560
560
6
6
6
6
78
78
78
78
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
60/60
60/60
Victaulic
(palce)
5
5
6
6
6
(l)
60
60
55
66
66
6
6
6
Kotlový/zaplavený
75
75
75
Victaulic
(palce)
(dB(A))
(dB(A))
94
95
95
95
97
97
98
98
99
99
96
96
5
96
97
97
97
98
98
98
99
99
100
100
101
(dB(A))
77
77
78
79
80
77
78
78
79
80
80
81
(dB(A))
77
77
79
80
81
78
78
79
79
80
81
82
(°C)
5/60
(°C)
-12/15
(°C)
5/50
(°C)
-12/15
(1) Teplota vody na vstupu / výstupu výparníku: 12/7 °C při 0,0176 m2 K/kW, kondenzátor 30/35 °C při 0,044 m2 K/kW
(2) Bez protihlukového krytu při plném zatížení, údaje v souladu s ISO 3764 -1996
Vodní systémy
Chladicí výkon RTWB (1)
Příkon RTWB (1)
Výkonové číslo RTWB
Chladicí výkon RTUB (1)
Příkon RTUB (1)
Výkonové číslo RTUB
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva
pro RTWB okruh 1 / okruh 2
Náplň chladiva
okruh 1 / okruh 2 RTUB
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Olejová náplň okruh 1/okruh 2
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky
výparníku
Průměr vodní přípojky
výparníku
Typ kondenzátoru RTWB
Objem vody v kondenzátoru u RTWB
Typ přípojky
kondenzátorové vody u RTWB
Průměr přípojky kondenzátorové vody
u RTWB
Akustický výkon RTWB (2)
Akustický výkon RTUB (2)
Akustický tlak ve vzdálenosti
1 m u RTWB (2)
Akustický tlak ve vzdálenosti
1 m u RTUB (2)
Min./max. provozní okolní
teplota vzduchu u RTWB
Min./max. teplota výstupní
chlazené vody u RTWB
Min./max. provozní okolní
teplota vzduchu u RTUB
Min./max. teplota výstupní
chlazené vody u RTUB
207
RTWB - RTUB
Všeobecné údaje
157
PROD-PRC014-CS
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu
panelu
Hmotnosti (1)
Rozměry (1)
(mm)
Přepravní
hmotnost
(kg)
Provozní
hmotnost
(kg)
Minimální volný prostor
(mm)
Velikost jednotky
X
Y
Z
A
B
C
D
RTWB / RTUB207
2880
890
1810
2525/2200
2670/2280
920
1615
800
600
RTWB / RTUB 208
2880
890
1810
2525/2200
2670/2280
920
1615
800
600
RTWB / RTUB 210
4150
890
1900
3200/2750
3415/2935
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 211
4150
890
1900
3300/2800
3545/3010
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 212
4150
890
1900
3300/2800
3545/3010
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 214
4150
890
1900
3400/2925
3665/3100
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 216
4150
890
1900
3400/2925
3665/3100
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 217
4150
890
1900
3400/2925
3665/3100
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 218
4150
890
2008
4100/3600
4580/3975
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 220
4150
890
2008
4300/3750
4755/4150
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 222
4150
890
2097
4625/4100
5240/4625
920
2250
800
600
RTWB / RTUB 224
4150
890
2097
4650/4125
5275/4660
920
2250
800
600
(1) S protihlukovým krytem kompresoru
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud RTWB (1)
Spouštěcí proud RTUB (1)
Maximální proud u RTWB (2)
Maximální proud u RTUB (2)
Maximální průřez kabelu
Proudová hodnota vypínače
207
208
210
211
212
170
190
147
150
240
315
196
219
170
176
240
315
228
256
215
222
240
315
264
292
235
243
240
400
279
312
255
264
240
400
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(A)
(A)
(mm2)
(A)
214
216
217
218
220
222
224
400/3/50
Hvězda-trojúhelník
332
374
398
430
457
520
554
370
412
444
476
511
574
619
297
329
360
396
432
477
521
294
325
356
392
428
473
518
240 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300 2x300
400
630
630
630
630
800
800
(1) Rovná se součtu spouštěcího proudu největšího kompresoru, maximálního proudu ostatních kompresorů, proudu všech ventilátorů a proudu ovládání
(2) Slouží ke stanovení průřezu napájecího kabelu
158
PROD-PRC014-CS
200
1 2
RTWB - RTUB
Ztráta tlaku vody na výparníku RTWB-RTUB
4
100
kPa
kPa
50
3
10
5
6
5
1
4
5 6 7 8 9 10
20
50
Průtok vody l/s
=
=
=
=
=
=
RTWB-RTUB
RTWB-RTUB
RTWB-RTUB
RTWB-RTUB
RTWB-RTUB
RTWB-RTUB
207-208
210
211-212
214-216-217
218-220
222-224
Vodní systémy
1
2
3
4
5
6
159
PROD-PRC014-CS
Ztráta tlaku vody na kondenzátoru 1 cesta - RTWB
kPa
100
10
10
20
40
100
Průtok vody l/s
kPa
Ztráta tlaku vody na kondenzátoru 2 cesty (volitelný doplněk) - RTWB
2
4
3
1
Průtok vody l/s
1
2
3
4
=
=
=
=
RTWB
RTWB
RTWB
RTWB
207-208
210
211-212
214-224
160
PROD-PRC014-CS
207
208
210
211
212
214
216
217
218
220
222
224
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
5
7
9
Chladicí
výkon
(kW)
201
215
231
236
251
271
300
320
345
317
338
364
340
362
390
408
435
469
443
472
507
478
508
547
517
553
591
563
600
641
652
693
744
705
749
803
35
Teplota vody na výstupu z kondenzátoru (°C)
40
Chladicí
Příkon
výkon
Příkon
(kW)
(kW)
(kW)
47
48
50
56
58
59
75
77
79
80
82
84
85
87
90
97
100
103
108
111
114
118
121
125
130
134
138
147
151
156
169
174
180
186
192
199
189
204
218
223
239
256
283
304
326
299
321
344
321
344
369
386
414
443
418
449
480
452
484
517
490
524
560
533
570
608
617
660
705
668
714
762
51
52
53
61
62
64
80
82
85
86
88
90
92
94
97
105
108
111
116
119
123
128
131
135
141
144
148
158
163
167
181
187
193
200
206
213
Chladicí
výkon
(kW)
177
191
205
209
225
241
265
285
306
281
302
324
301
324
347
362
389
416
393
421
451
424
455
487
461
494
528
501
536
573
581
622
664
629
673
719
45
Příkon
(kW)
55
56
57
66
67
69
87
89
91
93
95
97
100
102
104
114
117
120
126
129
132
138
142
145
152
156
160
171
176
180
195
201
207
216
222
229
S rozdílem teplot ve výparníku: 5 °C, rozdíl teploty v kondenzátoru: 5 °C, faktor znečištění teplosměnné plochy: 0,0176 m2K/kW u výparníku, faktor
znečištění teplosměnné plochy: 0,044 m2K/kW u kondenzátoru, standardní tepelné výměníky, frekvence elektrického napětí: 50 Hz, chladivo: R134a.
Vodní systémy
Teplota vody
na výstupu
Velikost z výparníku
(°C)
jednotky
RTWB - RTUB
Výkonová data - RTWB
161
PROD-PRC014-CS
Výkonová data - RTUB
40
Teplota vody na výstupu z kondenzátoru (°C)
50
Chladicí
Chladicí
výkon
Příkon
výkon
Příkon
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
60
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
Chladicí
výkon
(kW)
207
5
7
9
205
221
237
48
49
50
181
195
210
57
58
59
152
164
177
69
70
71
208
5
7
9
242
260
278
57
58
60
214
231
248
67
69
70
181
195
210
81
83
84
210
5
7
9
306
329
352
74
76
78
270
291
312
87
89
91
231
249
269
104
106
107
211
5
7
9
323
347
372
79
81
83
286
308
331
93
95
97
246
266
287
111
113
115
212
5
7
9
347
372
399
85
87
89
308
331
356
100
102
103
265
287
309
119
121
123
214
5
7
9
423
455
488
94
96
98
376
405
436
111
113
115
326
352
379
133
135
137
216
5
7
9
461
495
531
102
105
107
411
442
475
121
123
125
356
385
415
145
147
149
217
5
7
9
499
536
574
111
113
116
445
479
514
132
134
136
387
418
450
158
160
162
218
5
7
9
536
575
615
124
127
130
480
515
553
147
149
152
419
451
486
175
178
181
220
5
7
9
585
627
671
139
142
146
524
563
603
163
167
170
458
493
530
195
198
201
222
5
7
9
684
734
786
157
161
165
614
660
708
183
187
191
537
579
623
216
220
224
224
5
7
9
742
796
852
171
176
181
668
718
770
199
204
208
588
633
680
236
240
244
Velikost
jednotky
Příkon
(kW)
Rozdíl teplot na výparníku 5 °C, podchlazení 9,6 °C, faktor znečištění 0,0176 m2K/kW, standardní výparníky, frekvence elektrického napětí 50 Hz,
chladivo R134a.
162
PROD-PRC014-CS
Bezkondenzátorová chladicí jednotka typu RTUB byla navržena pro použití a optimalizovaný chod se vzduchem chlazenými oddělenými
kondenzátory typu RTCA.
Pokud budou dodržena pravidla o maximální vzdálenosti mezi jednotkami a maximální výšce kapalinového potrubí, platí kterákoliv
z následujících možností.
Výhody vzdáleného kondenzátoru oproti kondenzátoru zabudovanému v chladicí jednotce:
• Umožňuje instalaci ve stávajících budovách, s omezenou plochou střechy nebo vnějších prostor
• Snadná údržba
• Mimo technickou místnost není vyzařován žádný hluk
• Možnost recyklace tepla
RTWB - RTUB
Typické použití
RTCA
Kondenzátor umístěný nad chladicí jednotkou
Kondenzátor a chladicí jednotka umístěny
RTUB
RTCA
RTUB
RTUB
Kondenzátor umístěn pod chladicí jednotkou
RTCA
Přípojky výtlačného potrubí
Vodní systémy
ve stejné úrovni
Přípojky kapalinového potrubí
163
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Kondenzátor, axiální ventilátory
215-600 kW
RTCA
RTCA
Přínosy pro zákazníka
• Navržené speciálně pro zapojení s vnitřní chladicí jednotkou
TRANE:
- garance udržení stálého výkonu
- jediný zdroj odpovědnosti
- zkrácená doba pro uvedení do provozu
• Nízkohlučná verze pro prostředí citlivé na hluk: vysoká
kvalita akustického komfortu
Hlavní charakteristiky
• Integrované podchlazovací okruhy pro úsporu energie
a účinnost systému
• Uspořádání výměníků do V
• Axiální ventilátory, možnost volby několika rychlostí otáček
• Navrženo pro optimalizovaný chod s chladicí jednotkou
RTUB
• Ovládací panel namontovaný na jednotce
Volitelné doplňky
• Dvourychlostní ventilátory
• Měděné lamely
• Hliníkové lamely s černým epoxidovým nátěrem
• Spouštěcí panel namontovaný ve výrobním závodě
• Noční omezení hlučnosti pro aplikace citlivé na hluk
• Provoz při nízkých okolních teplotách okolí
164
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Kondenzační výkon (1)
Příkon (2)
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva
Typ kondenzátoru
Průměr přípojky
horkého plynu
Průměr přípojky
kapalného chladiva
Celkový průtok vzduchu
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Hladina akustického výkonu
Délka
Šířka
Výška
Přepravní hmotnost (3)
Provozní hmotnost (3)
Akustický tlak
ve vzdál. 1 m
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu
Napájení
Proud při plném zatížení (4)
108
109
111
113
115
(kW)
(kW)
215
4,0
245
4,0
294
6,1
431
8,1
492
8,1
(kg)
1
22
1
26
1
36
208
209
211
213
215
216
588
215
245
294
431
492
588
12,1 2x2,0 2x2,0 2x3,05 2x4,05 2x4,05 2x6,05
R134a
1
1
1
2
2
2
2
2
2
44
52
72
2x11 2x13 2x18 2x22 2x26 2x36
S měděnými trubkami a hliníkovými lamelami
(palce)
1 5/8
(palce)
(m3/h) 42 500 50 400
4
4
(ot/min)
(dB(A)) 85
85
(mm) 2870 2870
(mm)
(mm)
(kg)
1020 1100
(kg)
810
890
(dB(A))
116
RTCA
Všeobecné údaje
67
67
1 1/8
69 300 77 200 84 700 98 500 42 500 50 400
6
8
8
12
2x2
2x2
690
87
88
88
90
85
85
2870 4610 5450 5450 2870 2870
2285
1630
1300 1870 2170 2450 1020 1100
1090 1535 1770 2050
810
890
69
69
69
70
67
(°C)
0
(°C)
(V/fáze/Hz)
(A)
40
400/3/50
2,8
67
69 300 77 200 84 700 98 500
2x3
2x4
2x4
2x6
97
2870
88
4610
88
5450
90
5450
1300
1090
1870
1535
2170
1770
2450
2050
69
69
69
70
Vodní systémy
(1) Teplota okolního vzduchu: 35 °C, kondenzační teplota: 60 °C, podchlazování: 9,6 °C
(2) Pouze ventilátory
(3) S hliníkovými lamelami
(4) Pro jeden ventilátor
165
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Šroubový rotační kompresor
500-1500 kW
RTHD
RTHD
TracerTM CH530
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Kompresory Helirotor společnosti Trane - navržené pro
výkon, vyrobené tak, aby vydržely: vynikající spolehlivost
a nízké provozní náklady
• Řídicí systém vyvinutý na základě nejnovějších vědeckých
poznatků zaručuje vynikající spolehlivost: nízké provozní
náklady
• Chladivo R134a pro dosažení vysokého výkonu: nízká
spotřeba energie
• Neoprenové izolátory
• Průtokový spínač
• Čidlo teploty venkovního vzduchu
• Ventily kondenzátoru
Hlavní charakteristiky
• Nízkootáčkový, přímo poháněný polohermetický šroubový
rotační kompresor s pouhými čtyřmi pohyblivými díly
a motorem chlazeným nasávaným plynným chladivem
• Plně nastavitelná regulace zátěže (25-100 %)
• Kompaktní fyzický půdorys - projde standardními
dvoukřídlými dveřmi
• Šroubovaná konstrukce pro snadnou demontáž jednotky
• Spouštěč hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním
závodě
• Jednoduché potrubí - je zapotřebí pouze potrubí pro
připojení výparníku a kondenzátoru typu Victaulic
• Napájení z jednoho zdroje – nižší náklady na elektrické
zapojení
• Kotlový kondenzátor
• Sprchovaný výparník - vysoké výkonové číslo a menší náplň
chladiva
• Možnosti Tracer Summit™
• Kompatibilní s LonTalkTM
Ovládání
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Snadno použitelné operátorské rozhraní DynaViewTM
• Ovládání čerpadla chlazené vody
• Programovatelná relé pro signalizaci výstrahy
• Karta pro nastavení požadované teploty chlazené vody
a dálkové nastavení hodnot mezního proudu (volitelný
doplněk)
• Ovládání pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
• Komunikační rozhraní Tracer Summit™ (volitelný doplněk)
• Komunikační karta LonTalk (volitelný doplněk)
• Regulační karta ventilu kondenzátoru (volitelný doplněk)
Volitelné doplňky
• Izolace výparníku, vodních skříní, sacího potrubí, krytu
motoru
• Jištěný nebo nejištěný vypínač napájení
• Ochrana proti podpětí a přepětí
166
PROD-PRC014-CS
Chladicí výkon (2)
Příkon (2)
Výkonové
číslo
Chladivo
Počet okruhů
chladiva
Náplň chladiva
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Olejová náplň
Typ výparníku
Objem vody
ve výparníku
Typ vodní přípojky
výparníku
Průměr vodní přípojky
výparníku
Typ kondenzátoru
Objem vody
v kondenzátoru
Typ přípojky
kondenzátorové vody
Průměr vodní přípojky
kondenzátoru
Akustický výkon (3)
Akustický tlak
ve vzdálenosti 1 m (3)
Minimální provozní teplota
okolního vzduchu
Maximální provozní teplota
okolního vzduchu
Minimální teplota výstupní vody
z kondenzátoru
Maximální teplota výstupní vody
z kondenzátoru
Minimální teplota výstupní vody
z výparníku (6)
Maximální teplota výstupní vody
z výparníku
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud (4)
Maximální proud (5)
Maximální průřez kabelu
Proudová hodnota vypínače
Komp.
EVP
CDS
(kW)
(kW)
B1
B1
B1
540,1
95,5
B1
C1
D1
560,5
94,4
B2
B1
B1
589,3
104,8
B2
C1
D1
611,4
103,1
C1
D6
E5
760,5
141,2
C1
D5
E4
771,4
138,9
C1
D3
E3
792,5
136,4
C2
D6
E5
874,4
165,3
C2
D5
E4
886,4
161,7
5,7
5,9
5,6
5,9
5,4
5,6
R134a
5,8
5,3
5,5
6,1
5,3
(kg)
186
222
186
222
222
222
238
222
(l)
17
17
17
17
23
23
38
23
(l)
155
208
155
208
295
170
197
310
197
1
222
222
222
Šroubový rotační
1
23
23
23
Kotlový/sprchovaný
170
197
C2
D1
E1
D4
F1
E4
932,1 1034,1
153,9 195,9
Victaulic
(mm)
150
150
150
150
200
200
200
Kotlový/zaplavený
200
200
200
200
(l)
106
117
106
117
110
178
110
121
226
121
121
Victaulic
(mm)
(dB(A))
150
98
150
98
150
98
150
98
200
98
200
98
200
98
200
98
200
98
200
98
200
97
(dB(A))
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
78
480
349
240
400
480
349
240
400
480
349
240
400
748
455
2x300
630
(°C)
10
(°C)
50
(°C)
20
(°C)
50
(°C)
-12
(°C)
(V/fáze/Hz)
18
400/3/50
Hvězda-trojúhelník
480
480
480
349
349
349
240
240
240
400
400
400
(A)
(A)
(mm2)
(A)
412
233
240
250
412
233
240
250
412
233
240
250
412
233
240
250
(1) Velikost jednotky je udávána ve formátu kód kompresoru - kód výparníku - kód kondenzátoru
(2) Standardní podmínky Eurovent: - Teplota vstupní / výstupní vody na výparníku 12 °C a 7 °C. Teplota vstupní / výstupní vody na kondenzátoru
30 °C/35 °C. - Faktor znečištění teplosměnné plochy výparníku a kondenzátoru = 0,044 m2K/kW.
(3) Pouze ve volném prostoru na odrazivém povrchu, údaje v souladu s ISO 3746-1996
(4) Zapínací proud v zapojení do hvězdy
(5) Slouží ke stanovení průřezu napájecího kabelu
(6) S etylenglykolem
Vodní systémy
Velikost jednotky (1)
RTHD
Všeobecné údaje
Všechny jednotky: třícestný výparník, dvoucestný kondenzátor, kromě modelů D1 G1 G1, D2 G2 G1, D3 G2 G2 a E3 G3 G3: čtyřcestný výparník, dvoucestný kondenzátor
167
PROD-PRC014-CS
Všeobecné údaje
Velikost jednotky (1)
Chladicí výkon (2)
Příkon (2)
Výkonové
číslo
Chladivo
Počet okruhů
chladiva
Náplň chladiva
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Olejová náplň
Typ výparníku
Objem vody
ve výparníku
Typ vodní přípojky
výparníku
Průměr vodní přípojky
výparníku
Typ kondenzátoru
Objem vody
v kondenzátoru
Typ vodní
přípojky kondenzátoru
Průměr vodní
přípojky kondenzátoru
Akustický výkon (3)
Akustický tlak ve vzdál.
1 m (3)
Minimální provozní teplota
okolního vzduchu
Maximální provozní teplota
okolního vzduchu
Minimální teplota výstupní vody
z kondenzátoru
Maximální teplota výstupní vody
z kondenzátoru
Minimální teplota výstupní vody
z výparníku (6)
Maximální teplota výstupní vody
z výparníku
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud (4)
Maximální proud (5)
Maximální průřez kabelu
Proudová hodnota vypínače
Komp.
EVP
CDS
(kW)
(kW)
D1
D3
E3
1063
190
D1
G1
G1
1136
183
D2
D1
E1
1138
209
D2
F1
F2
1202
201
D2
G2
G1
1240
198
D3
D1
E1
1213
226
D3
F1
F2
1284
216
D3
G2
G2
1333
211
E3
D2
E2
1323
263
E3
F2
F3
1401
252
E3
G3
G3
1457
246
5,6
6,2
5,5
6,0
6,3
5,4
R134a
5,9
6,3
5,0
5,6
5,9
(kg)
222
318
215
284
318
215
284
318
(l)
23
42
23
38
42
23
38
42
(l)
295
515
261
386
545
280
405
602
216
344
178
231
367
1
318
215
284
Šroubový rotační
1
42
23
38
Kotlový/sprchovaný
545
261
386
Victaulic
(mm)
(l)
200
Kotlový/zaplavený
178
299
166
216
299
166
Victaulic
(mm)
(dB(A))
97
97
97
97
97
200
97
97
97
101
101
101
(dB(A))
78
78
78
78
78
78
78
78
82
82
82
748
455
748
488
748
488
748
488
(°C)
10
(°C)
50
(°C)
20
(°C)
50
(°C)
-12
(°C)
(V/fáze/Hz)
18
400/3/50
Hvězda-trojúhelník
748
748
748
455
455
455
2x300
630
(A)
(A)
(mm2)
(A)
748
455
748
455
748
455
748
455
(1) Velikost jednotky je udávána ve formátu kód kompresoru - kód výparníku - kód kondenzátoru
(2) Standardní podmínky Eurovent: - Teplota vstupní / výstupní vody na výparníku 12 °C a 7 °C. Teplota vstupní / výstupní vody na kondenzátoru
30 °C/35 °C. - Faktor znečištění teplosměnné plochy výparníku a kondenzátoru = 0,044 m2K/kW.
(3) Pouze ve volném prostoru na odrazivém povrchu, údaje v souladu s ISO 3746-1996
(4) Zapínací proud v zapojení do hvězdy
(5) Slouží ke stanovení průřezu napájecího kabelu
(6) S etylenglykolem
Všechny jednotky: třícestný výparník, dvoucestný kondenzátor, kromě modelů D1 G1 G1, D2 G2 G1, D3 G2 G2 a E3 G3 G3: čtyřcestný výparník, dvoucestný kondenzátor
168
PROD-PRC014-CS
RTHD
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu
panelu
Z
X
Velikost
jednotky (1)
B1-B1-B1
B1-C1-D1
B2-B1-B1
B2-C1-D1
C1-D6-E5
C1-D5-E4
C1-D3-E3
C2-D6-E5
C2-D5-E4
C2-E1-F1
D1-D4-E4
D1-D3-E3
D1-G1-G1
D2-D1-E1
D2-F1-F2
D2-G2-G1
D3-D1-E1
D3-F1-F2
D3-G2-G2
E3-D2-E2
E3-F2-F3
E3-G3-G3
Hmotnosti
Přepravní
Provozní
hmotnost
hmotnost
(kg)
(kg)
Rozměry
(mm)
X
3170
3635
3170
3635
3292
3292
3292
3292
3292
3670
3292
3292
3809
3292
3686
3809
3292
3686
3809
3292
3686
3809
Y
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1800
1600
1600
1800
1600
1600
1800
1600
1600
1800
(1) S vodní skříní se standardní vodní cestou
Z
1850
1850
1850
1850
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
2035
1940
1940
2035
1940
1940
2035
1940
1940
2035
3940
4260
3940
4260
5700
5470
5380
5470
5380
6105
5955
5775
7440
5885
6665
7660
5885
6695
7795
6050
6830
8060
4215
4605
4215
4605
6160
5840
5705
5840
5705
6640
6420
6145
8320
6300
7280
8575
6300
7310
8760
6460
7490
9115
Minimální volný prostor
(mm)
A
2530
2530
2990
2990
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2980
2970
2970
2970
3130
3130
3130
3130
B/C/D
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Vodní systémy
Y
169
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Turbokompresor
1400-3800 kW
CVGF
CVGF
TracerTM CH530
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Hermetický, vícestupňový turbokompresor společnosti Trane
umožňuje jak široký provozní rozsah, tak rozšířenou
možnost částečného zatížení
- minimální požadavky na údržbu
- žádná dodatečná ventilace pro chlazení motoru
kompresoru
• Řídicí systém vyvinutý na základě nejnovějších vědeckých
poznatků zaručuje vynikající spolehlivost: nízké provozní
náklady
• Chladivo R134a pro dosažení vysokého výkonu: nízká
spotřeba energie
• Přírubové adaptéry
• Průtokový(é) spínač(e)
Ovládání
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Snadno použitelný panel operátorského rozhraní DynaView
• Externí spínač Auto/Stop
• Externí blokování
• Ovládání vodního čerpadla
• Komunikační karta Lon Talk® COMM5 (volitelný doplněk)
Hlavní charakteristiky
• Hermetický dvoustupňový turbokompresor s motorem
s vestavěným systémem mazání a ekonomizérem
• Kapalným chladivem chlazený hermetický indukční motor
• Zvýšená ochrana motoru
• Lze dodat stovky kombinací výparník - kondenzátor kompresor, umožňujících přesné přizpůsobení požadavkům
systému
• Napájení z jednoho zdroje – nižší náklady na elektrické
zapojení
• Spouštěč hvězda-trojúhelník montovaný ve výrobním
závodě
• Předem elektricky zapojený přístrojový a ovládací panel
• Kompatibilní s Lon Talk®
Volitelné doplňky
• Polovodičové spouštěče
• Vodní skříně Marine (10,5 nebo 21 bar) pouze pro
kondenzátor
• Tepelná izolace chladných částí
170
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
500
650
800
1000
1400
1950
220
340
1500
2500
230
430
1850
2800
280
480
2200
3500
330
600
2400
3800
420
650
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
6,6
6,6
6,6
6,6
(kg)
1
290
1
290
1
540
1
540
(l)
1
57
1
57
1
57
1
57
(l)
380
440
6,6
R134a
1
390
turbokompresor
1
57
sprchovaný
660
820
980
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
Victaulic/přírubový adaptér
(palce)
8
8
10
kotlový
10
12
(l)
430
480
760
900
1100
Victaulic/přírubový adaptér
(palce)
10
10
12
12
14
(dB(A))
82
82
84
81
81
975
546
150
600
4950
2300
2520
14 400
17 100
1200
689
185
800
4950
2300
2520
15 800
18 500
(°C)
5
(°C)
50
(°C)
+1,4
(°C)
(V/fáze/Hz)
15
400/3/50
hvězda-trojúhelník
883
485
150
600
4800
2080
2270
11 000
12 800
(A)
(A)
(mm2)
(A)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)
699
375
120
400
4600
1980
2090
8800
10 090
699
375
120
400
4600
1980
2090
8800
10 090
(1) Vzhledem k množství možných kombinací výparník - kondenzátor - kompresor uvádíme pro každou velikost jednotky pouze minimální a maximální hodnoty. Teplota
vstupní/výstupní chlazené vody 12/7 °C a teplota vstupní/výstupní kondenzátorové vody 27/32 °C
(2) Při plném zatížení, v souladu s ISO 3746 -1996
(3) Zapínací proud v zapojení do hvězdy
(5) Hmotnosti jsou pouze orientační a závisí na kombinaci tepelných výměníků
Vodní systémy
Minimální chladicí výkon (1)
Maximální chladicí výkon (1)
Minimální příkon (1)
Maximální příkon (1)
Minimální výkonové
číslo
Maximální výkonové
číslo
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Olejová náplň
Typ výparníku
Objem vody ve výparníku
Typ vodní přípojky
výparníku
Průměr vodní přípojky
výparníku
Typ kondenzátoru
Objem vody
v kondenzátoru
Typ vodní přípojky
kondenzátoru
Průměr vodní přípojky
kondenzátoru
Akustický tlak
ve vzdál. 1 m (2)
Minimální provozní teplota
okolního vzduchu
Maximální provozní teplota
okolního vzduchu
Minimální teplota
výstupní vody
Maximální teplota
výstupní vody
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud (3)
Maximální proud (4)
Maximální průřez kabelu
Proudová hodnota vypínače
Délka
Šířka
Výška
Přepravní hmotnost (5)
Provozní hmotnost (5)
400
CVGF
Všeobecné údaje
171
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Jednostupňová absorpční jednotka
400-1630 kW
ABSC
ABSC
UCP2TM
Výhody pro zákazníka
Příslušenství
• Použití energie ze zdroje horké vody nebo páry k chlazení
vody: úspora energie
• Řídicí systém vyvinutý na základě nejnověších vědeckých
poznatků zaručuje vynikající spolehlivost: nízké provozní
náklady
• Jednoduchý plášť zaručuje vynikající životnost: maximální
návratnost investic
• Příruby
Hlavní charakteristiky
Ovládání
Moderní mikroprocesorový řídicí modul UCP2™ s rozšířenými
ovládacími, bezpečnostními a diagnostickými schopnostmi.
• Displej z tekutých krystalů
• Adaptive ControlTM
• Vylepšené bezpečnostní provozní funkce (automatická
ochrana před krystalizací)
• Osvědčený chladicí cyklus, založený na použití:
- destilované vody jako chladiva
- bromidu lithného jako absorbentu
• Studená voda se vyrábí rekuperací odpadní energie
z kogenerační výroby, spalovny odpadů nebo jakýchkoliv
procesů, z nichž lze získávat horkou vodu o teplotě 90 °C
až 130 °C nebo páru o tlaku do 1 bar.
• Výkonové číslo za nominálních pracovních podmínek 0,63
• Jediná pohyblivá součást: hermetická soustava čerpadlo motor, chlazená destilovanou chladivovovu vodou
• Jednoplášťová konstrukce
• Mědiniklové potrubí v koncentrátoru a absorbéru
• Patentované pevné a plovoucí podpěry trubek, umožňující
jejich rozpínání v koncentrátoru
• Trubky jsou individuálně vyměnitelné
• Čerpadla roztoku s proměnnými otáčkami
• Jednomotorové čerpadlo
Volitelné doplňky
• Široká nabídka materiálů trubek
172
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
Příkon (2)
Výkonové číslo
Minimální provozní teplota
okolního vzduchu
Maximální provozní teplota
okolního vzduchu
Minimální teplota
výstupní vody
Maximální teplota
výstupní vody
Náplň bromidu lithného
Náplň destilované vody
Délka
Šířka
Výška
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
Napájení
Maximální proud
(kW)
(kW)
112
129
148
174
200
228
256
294
354
385
420
465
394
3,8
453
4,2
520
4,2
611
5,1
704
5,4
801
5,8
900
7,0
0,63
1034
7,2
1245
7,5
1354
8,3
1477
8,3
1635
8,5
1640
670
5850
1750
2500
11 200
7700
1600
648
5050
1960
2700
12 600
8900
1920
795
5950
1960
2700
13 700
10 000
1920
795
5950
1960
2700
14 600
10 200
16,5
16,5
16,5
16,5
(°C)
5
(°C)
50
(°C)
4,5
(°C)
(kg)
680
(l)
210
(mm) 3370
(mm) 1530
(mm) 2200
(kg)
5100
(kg)
4000
(V/fáze/Hz)
(A)
10,0
735
231
3800
1530
2200
5600
4100
815
265
5000
1530
2200
6100
4500
950
322
3800
1630
2330
6800
5000
1050
360
4300
1630
2330
7400
5400
10,0
10,0
12,5
12,5
15
1140 1240 1430
402
485
572
4900 4400 5000
1630 1750 1750
2330 2500 2500
8200 8700 10 400
6000 6800 7300
400/3/50
12,5
12,5
12,5
ABSC
Všeobecné údaje
Vodní systémy
(1) S párou o tlaku 0,83 bar, chlazenou vodou o teplotě 12,2/6,7 °C a vstupní chladicí vodou o teplotě 26,7 °C
(2) Pouze motor čerpadla roztoku
173
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Jednostupňová absorpční jednotka
Horizon™
2000-4800 kW
ABSD
ABSD
UCP2TM
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Použití energie ze zdroje horké vody nebo páry k chlazení
vody: úspora energie
• Řídicí systém vyvinutý na základě nejnověších vědeckých
poznatků zaručuje vynikající spolehlivost: nízké provozní
náklady
• Filtr bromidu lithného
• Příruby
Hlavní charakteristiky
• Osvědčený chladicí cyklus, založený na použití:
- destilované vody jako chladiva
- bromidu lithného jako absorbentu
• Chlazená voda se vyrábí rekuperací odpadní energie
z kogeneračního zařízení, spalovny odpadů nebo jakýchkoliv procesů, z nichž lze získávat horkou vodu o teplotě
90 °C až 130 °C nebo páru o tlaku do 1 bar.
• Výkonové číslo za nominálních pracovních podmínek 0,7
• Dvouplášťová konstrukce umožňující instalaci
v provozní místnosti
• Mědiniklové potrubí v koncentrátoru a absorbéru
• Patentované pevné a plovoucí podpěry trubek, umožňující
jejich rozpínání v koncentrátoru
• Trubky jsou individuálně vyměnitelné
• Čerpadla roztoku s proměnnými otáčkami pro optimalizaci
účinnosti při částečném zatížení
• Čisticí jednotka automaticky řízená modulem UCP2TM
Ovládání
Moderní mikroprocesorový řídicí modul UCP2™ s rozšířenými
ovládacími, bezpečnostními a diagnostickými schopnostmi.
• Displej z tekutých krystalů
• Adaptive ControlTM
• Vylepšené bezpečnostní provozní funkce (automatická
ochrana před krystalizací)
Volitelné doplňky
• Široká nabídka materiálů trubek
• Spojovací potrubí mezi absorbérem a kondenzátorem
• Vodní skříně Marine pro absorbér a kondenzátor
• Energetický ventil montovaný ve výrobním závodě
174
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
Příkon (2)
Výkonové číslo (1)
Minimální provozní teplota
okolního vzduchu
Maximální provozní teplota
okolního vzduchu
Minimální teplota
výstupní vody
Maximální teplota
výstupní vody
Náplň bromidu lithného
Náplň destilované vody
Délka
Šířka
Výška
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
Napájení
Maximální proud
(kW)
(kW)
500
600
700
800
975
1100
1225
1350
2008
9,7
0,71
2356
9,7
0,72
2595
11,6
0,71
3021
11,6
0,72
3510
13,0
0,71
3886
14,9
0,70
4354
14,9
0,70
4821
14,9
0,71
2310
620
6600
2500
680
7300
2670
750
7900
2820
810
8500
3550
22 700
16 500
3550
24 300
17 600
3550
26 000
18 800
3550
27 600
20 000
37
41
41
41
(°C)
5
(°C)
50
(°C)
4,0
(°C)
(kg)
(l)
(mm)
1650
570
5500
(mm)
(mm)
2910
(kg)
14 400
(kg)
10 400
(V/fáze/Hz)
(A)
29
1840
720
6300
2100
870
7100
2910
16 200
11 500
2910
18 200
12 700
29
32
15
2340
1030
7100
2500
2910
20 100
13 900
400/3/50
32
ABSD
Všeobecné údaje
Vodní systémy
(1) S párou o tlaku 0,83 bar, chlazenou vodou o teplotě 12,2/6,7 °C a vstupní chladicí vodou o teplotě 29,4 °C
(2) Pouze motor čerpadla roztoku
175
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Dvoustupňová absorpční jednotka
Horizon™
1300-6000 kW
ABTF
ABTF
UCP2TM
Výhody pro zákazníka
Ovládání
• Použití energie z dostupného zdroje páry k chlazení vody:
úspora energie
• Automatická ochrana před krystalizací záruka maximální
spolehlivosti
• Snadná instalace, spuštění a servis: úspora času
Moderní mikroprocesorový řídicí modul UCP2™ s rozšířenými
ovládacími, bezpečnostními a diagnostickými schopnostmi.
• Displej z tekutých krystalů
• Adaptive ControlTM
• Vylepšené bezpečnostní provozní funkce (automatická
ochrana před krystalizací)
Hlavní charakteristiky
• Vysoce energeticky účinný chladicí cyklus s dvojitým
efektem destilovaná voda/bromid lithný s optimalizovanými
výměníky tepla
- Výkonové číslo za nominálních pracovních podmínek 1,2
- Jako primární zdroj energie využívá přehřátou páru
(o teplotě až 180°C) nebo páru (o tlaku až 8 bar)
- Snížené tepelné ztráty
• Snadná instalace: stavebnicová konstrukce zajišťuje
snadnou demontáž a opětovnou montáž v místě instalace
• Čerpadlo roztoku bromidu lithného s proměnnými otáčkami
• Plovoucí podpěry trubek umožňující jejich rozpínání
• Čisticí jednotka automaticky řízená modulem UCP2TM
• Vodní skříně Marine pro absorbér a kondenzátor
Volitelné doplňky
• Široká nabídka materiálů trubek
• Spojovací potrubí mezi absorbérem a kondenzátorem
• Energetický ventil montovaný ve výrobním závodě
Příslušenství
• Filtr bromidu lithného
• Příruby
176
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
Příkon (2)
Výkonové
číslo (1)
Minimální provozní teplota
okolního vzduchu
Maximální provozní teplota
okolního vzduchu
Minimální teplota
výstupní vody
Maximální teplota
výstupní vody
Náplň bromidu
lithného
Náplň destilované vody
Délka
Šířka
Výška
Provozní hmotnost
Přepravní hmotnost
Napájení
Maximální proud
380 440 500 575 660 750 850 950 1050 1150 1200 1350 1500 1650
ABTF
Všeobecné údaje
(kW) 1266 1498 1734 1963 2318 2691 3218 3623 4027 4428 4446 4991 5533 6053
(kW) 10,6 10,6 12,0 20,5 20,5 23,0 30,0 30,0 30,0 30,0 32,5 32,5 32,5 32,5
1,20
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,23
(°C)
5
(°C)
50
(°C)
4,0
(°C)
15
(kg) 2540
(l)
610
(mm) 6600
(mm) 2500
(mm) 2900
(kg) 18 400
(kg) 13800
(V/fáze/Hz)
(A)
27
1,23
1,24
1,24
1,19
1,19
1,19 1,20
2660
2660
3530
3090
3750
4600
4940
5300
5620
6500
7240
7760
8360
610
610
950
950
950
1030
1140
1330
1400
610
650
690
720
6600
6600
9400
9400
9400
7300
7900
8500
9100
8300
8900
7600 10 200
2500
2500
2500
2500
2500
3300
3300
3300
3300
4000
4000
4000
4000
2900
2900
2900
2900
2900
3700
3700
3700
3700
4000
4000
4000
4000
19 200 19 800 24 500 25 400 26 300 33 100 35 000 37 700 40 000 47 100 50 400 53 700 50 900
14 300 14 800 18 000 18 500 19 100 24 000 25 700 27 200 28 700 34 200 36 400 38 600 40 800
27
32
42
42
45
400/3/50
56
56
56
56
60
60
60
60
Vodní systémy
(1) S párou o tlaku 8,3 bar, chlazenou vodou o teplotě 12,2/6,7 °C a vstupní chladicí vodou o teplotě 29,4 °C
(2) Pouze motor čerpadla roztoku
177
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Absorpční s přímým ohřevem
350-3900 kW
ABDL
ABDL
Výhody pro zákazníka
Ovládání
• Použití energie z dostupného zdroje plynu k chlazení vody:
úspora energie
• Všechny velikosti mohou pracovat jako chladicí zařízení /
ohřívač: speciálně navržené pro aplikace, které vyžadují
použití chlazené vody pro chlazení prostoru během léta
a horkou vodu pro vyhřívání prostoru během zimy (teploty
vody mohou dosáhnout až 82 °C)
• K dodání s přídavným tepelným výměníkem, který
umožňuje současné chlazení a ohřev vody: přizpůsobivost
která vyhoví přesným požadavkům zákazníků
• Bezpečné ovládání chladiče a hořáku pomocí
mikroprocesorového modulu
• Automatická ochrana před krystalizací
Hlavní charakteristiky
• Osvědčený chladicí cyklus, založený na použití:
- destilované vody jako chladiva
- bromidu lithného jako absorbentu
• Chlazená voda je produkována díky použití tepla,
poskytovaného vestavěným plynovým hořákem pro
koncentrování roztoku bromidu lithného
• Výkonové číslo za nominálních pracovních podmínek 1
• Možnost výroby teplé vody do teploty 60 °C v reverzním
režimu (volitelně až do 80 °C)
• Plynový hořák plně integrovaný a ovládaný mikroprocesorovým kontrolním modulem
• Plná modulační regulace zátěže hořáku (100-30 %)
Volitelné doplňky
• Přídavný tepelný kondenzátor k výrobě teplé vody do 82 °C
v simultánním režimu (ovládání nedodává firma Trane)
• Úplné krytí pro venkovní instalace až do velikosti 550
• Možnost dodání jednotky v demontovaném stavu od
velikosti 600
178
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
(kW)
120
150
180
351
421
527
632
Výkonové číslo (2)
200
240
300
350
400
703
843
1054
1230
1406
591
710
887
1035
1183
2430
0,99
Topný výkon (3)
(kW)
Minimální provozní teplota
okolního vzduchu
295
354
444
533
(°C)
5
Minimální výstupní teplota
chlazené vody
(°C)
6
Maximální výstupní teplota
chlazené vody
(°C)
11
Minimální vstupní teplota
chlazené vody
(°C)
22
Maximální výstupní teplota
chlazené vody
(°C)
Náplň bromidu lithného
(kg)
615
720
870
1095
1205
1420
1895
2165
Náplň destilované vody
(l)
87
102
125
140
151
189
265
310
352
Délka
(mm)
3020
3020
3650
4160
4520
5330
4250
4790
5390
2030
38
Šířka
(mm)
1490
1490
1490
1610
1610
1610
2030
2030
Výška
(mm)
2190
2190
2190
2250
2250
2250
2740
2740
2740
Provozní hmotnost
(kg)
4800
5300
6100
7100
7600
8600
12 700
14 300
15 400
Přepravní hmotnost (4)
(kg)
4400
4900
5600
6500
7000
7900
11 300
12 700
13 700
Napájení
(V/fáze/Hz)
Celkový elektrický příkon(5)
(kW)
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
(kW)
400/3/50
3,8
4,15
4,15
5,2
5,95
5,95
6,7
6,7
7,4
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
1582
1758
1933
2109
2461
2812
3164
3516
3867
2071
2367
2662
2958
3254
6875
Výkonové číslo (2)
0,99
Topný výkon (3)
(kW)
Minimální provozní teplota
okolního vzduchu
1331
1479
1627
1775
(°C)
5
Minimální výstupní teplota
chlazené vody
(°C)
6
Maximální výstupní teplota
chlazené vody
(°C)
11
Minimální vstupní teplota
chlazené vody
(°C)
22
Maximální výstupní teplota
chlazené vody
(°C)
Náplň bromidu lithného
(kg)
2885
3180
3485
4015
4305
5125
5655
5995
Náplň destilované vody
(l)
360
401
439
431
492
583
640
712
780
Délka
(mm)
5950
6630
7190
6050
6600
7230
7870
6750
7130
Šířka
(mm)
2180
2180
2180
3060
3060
3220
3220
3800
3800
Výška
(mm)
2740
2740
2740
3330
3330
3330
3330
3680
3680
Provozní hmotnost
(kg)
16 600
18 500
20 800
27 100
28 900
32 800
36 400
41 900
44 900
Přepravní hmotnost (4)
(kg)
14 800
16 500
18 600
23 700
25 300
28 500
31 900
31 000
33 100
Napájení
(V/fáze/Hz)
Celkový elektrický příkon(5)
(kW)
16,3
16,3
21,5
21,5
38
400/3/50
7,8
9,3
(1) Chlazená voda=12/7 °C, chladicí voda= 27/35 °C, faktor znečištění =0,088 m2K/kW
(2) Hodnoty vychází z PCS=11 kWh/m3
(3) Horká voda= 50/60 °C, faktor znečištění= 0,088 m2K/kW
(4) Obsahuje náplně s bromidem lithným a destilovanou vodou
(5) Obsahuje čerpadla roztoku, hořák, čisticí a ovládací jednotku
9,3
13
16,3
Vodní systémy
Chladicí výkon (1)
100
ABDL
Všeobecné údaje
179
PROD-PRC014-CS
Vnitřní chladicí jednotky
Radiální ventilátory,
spirálový kompresor
49-150 kW*
CGCL
CGCL
SMM
Přínosy pro zákazníka
• Vnitřní instalace:
- umožňuje instalaci ve stávajících budovách, s omezenou
plochou střechy nebo vnějších prostor
- snadná údržba
- mimo technickou místnost není vyzařován žádný hluk
- možnost recyklace tepla
• Spirálový kompresor Trane: minimální požadavky na údržbu
• Stykač ke spouštění vodního čerpadla výparníku
• Vodní filtr
• Filtrační skříň s filtry A150/AR300/M8
• Hydraulický modul - bližší informace vám sdělí vaše místní
obchodní zastoupení
• Přídavná karta pro zobrazení teploty vody na vstupu do
výparníku a/nebo pro validaci nastavených hodnot
pomocné teploty s kontaktem pro dálkové ovládání
(dodává se s čidlem vody s pětimetrovým kabelem)
• Karta TCI-S pro komunikaci s BMS
Hlavní charakteristiky
• Spirálové kompresory
- Hermetické, vysoce účinné, s malými vibracemi,
nízkohlučné
- Kompletní interní ochrana, vnitřní teplota a obtokový ventil
- Vnější plechové díly jsou pozinkované a natřené přirozeně
schnoucí práškovou barvou RAL 9002
• Přístupové panely jsou rychle odnímatelné s použitím
hranatého klíče
• Ventilátor kondenzátoru s vertikálním nebo horizontálním
výstupem
• Kompaktní – projde dveřmi standardní šířky
(866 mm, s výjimkou velikostí 500 a 600)
• Celkový statický tlak u ventilátoru až 500 Pa
Volitelné doplňky
• Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
• Transformátor 400/220 V pro řídicí systém
• Vypínač
• Hliníkové lamely s černým epoxidovým nátěrem
• Měděné lamely
• Celkový statický tlak u ventilátoru 300, 400 a 500 Pa
• Protihlukový kryt kompresoru
• Vysokolaké a nízkotlaké manometry
180
Ovládání
Mikroprocesorový řídicí modul SMM (Scroll Manager Module)
s operátorským rozhraním s displejem z tekutých krystalů,
řídicí a signalizující:
• Teplotu výstupní vody
• Vyrovnávání počtu startů a provozních hodin jednotlivých
kompresorů
• Otáčky ventilátoru
• Omezování vysokého tlaku
• Nízkotlakou ochranu
• Ochranu proti krátkodobému zapínání a vypínání
• Dálkové zapínání/vypínání každého okruhu (bezpotenciálové
kontakty)
• Signalizaci závad každého okruhu (bezpotenciálový kontakt)
• Historii posledních 20 závad
Přístup k momentálně nastaveným hodnotám přes okénko
v elektrickém panelu
* Lze dodat rovněž s chladivem R134a. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení firmy Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Typ výparníku
Objem vody
ve výparníku
Typ vodní
přípojky jednotky
Průměr vodní
přípojky jednotky
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Akustický výkon 300 Pa
Akustický výkon 400 Pa
Akustický výkon 500 Pa
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu
Minimální teplota
výstupní vody (2)
Maximální teplota
výstupní vody
Počet výstupních otvorů ventilátorů
Rozměry výstupních otvorů ventilátorů
Rozměry otvorů pro vstup čerstvého vzduchu
(kW)
(kW)
250
300
350
400
450
500
600
49,2
21,9
61,1
26,9
74,0
34,6
86,9
38,2
100,7
46,8
110,6
55,6
126,1
59,6
151,6
73,0
2,3
2,3
2,1
2,3
2,2
2,0
2,1
2,1
1
1
23
23
Spirálový
3
3
2
2
14,2/17/Pájený deskový
1
23
2
15
2
15
3
2
19,8/-
4
4
10,4/ 10,4
4
4
13,2/ 13,2
10,5
12,3
16,1
1 1/2
2
2
2
Měděné trubky s hliníkovými lamelami
2 1/2
2 1/2
34 500
2
39 100
3
47 600
3
95
96
97
90
92
93
94
95
96
2
570
x 485
2743
x 1219
3
570
x 493
2743
x 1626
3
570
x 493
2743
x 1626
R407C
(kg)
1
12
1
15
1
15
(l)
2
2
7,6/-
2
2
10,4/-
2
2
13,2/-
(l)
4,7
5,9
7,0
8,2
10,5
ISO R7 s vnějším závitem
(palce)
1 1/2
1 1/2
(m3/h)
15 300
1
17 800
2
23 800
2
88
90
91
84
86
88
87
89
90
(ot/min)
(dB(A))
(dB(A))
(dB(A))
26 800
30 600
2
2
1450
89
91
90
93
92
94
(°C)
-5
(°C)
40
(°C)
-12
(°C)
(mm)
(mm)
12
1
560
x 481
1829
x 914
2
560
x 481
1829
x 1219
2
560
x 481
1829
x 1219
2
570
x 485
2743
x 1219
2
570
x 485
2743
x 1219
(1) Za podmínek Eurovent, teplota výstupní vody 7 °C a teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru 35 °C
(2) S 37% roztokem glykolu
Možnosti konfigurace ventilátorů
Poznámka: Konfigurace 1.0 a 2.0 jsou možné pro všechny velikosti CGCL. Konfigurace 2.1 je možná pouze pro velikosti 500 a 600. Konfigurace 3.0 není možná pro
velikosti 500 a 600.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vodní
systémy
Chladicí výkon (1)
Příkon (1)
Výkonové číslo
režim chlazení
Chladivo
Počet chladicích okruhů
Náplň chladiva pro jeden okruh
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet výkonových stupňů
Olejová náplň okruh 1/okruh 2
200
CGCL
Všeobecné údaje
181
PROD-PRC014-CS
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu
panelu
Z
B
D
A
C
X
Y
Velikost
jednotky
200
250
300
350
400
450
500
600
Hmotnosti (1)
Přepravní
Provozní
hmotnost
hmotnost
(kg)
(kg)
Rozměry
(mm)
X
Y
Z
2268
2268
2268
3230
3230
3230
3230
3230
866
866
866
866
866
866
1216
1216
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
750
870
930
1130
1190
1250
1450
1570
710
830
890
1080
1140
1200
1380
1500
Minimální volný prostor
(mm)
A
B
C
D
800
800
800
800
800
800
1200
1200
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
(1) S hliníkovými lamelami
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud
Maximální proud
Maximální průřez kabelu
200
250
35
35
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(mm2)
300
350
400
450
400/3/50
Přímý
Závisí na celkovém statickém tlaku ventilátorů
Závisí na celkovém statickém tlaku ventilátorů
50
50
95
95
500
600
95
95
182
PROD-PRC014-CS
Ztráta tlaku vody na výparníku
CGCL
100
kPa
50
20
10
1
3
2
5
4
6
7
8
9
10
Průtok vody l/s
Výkonové údaje
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
30
35
Teplota vody
na výstupu
z výparníku
(°C)
5
7
9
Velikost
jednotky
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon (1)
(kW)
200
250
300
350
400
450
500
600
51,7
64,3
77,5
91,1
105,7
116,2
132,1
159,1
13,8
17,9
21,5
24,2
28,4
32,3
35,3
43,5
49,2
61,1
73,8
86,8
100,6
110,6
125,9
151,5
15,6
20,1
24,0
27,1
31,8
36,1
39,6
48,6
46,4
57,7
69,8
82,1
95,1
104,6
119,1
143,4
17,6
22,6
26,9
30,5
35,6
40,4
44,5
54,4
43,5
54,1
65,6
77,0
89,2
98,3
111,9
134,7
19,9
25,5
30,2
34,4
40,0
45,2
50,0
60,9
200
250
300
350
400
450
500
600
54,8
68,0
82,1
96,5
111,9
122,9
139,8
167,9
14,1
18,3
21,9
24,6
28,9
32,9
35,9
44,3
52,1
64,7
78,2
91,9
106,5
116,9
133,2
159,9
15,9
20,5
24,5
27,6
32,4
36,7
40,3
49,5
49,2
61,1
74,0
86,9
100,7
110,6
126,1
151,3
17,9
23,1
27,4
31,0
36,3
41,1
45,3
55,4
46,1
57,3
69,4
81,6
94,5
103,9
118,5
142,2
20,2
26,0
30,7
35,0
40,7
46,0
50,9
62,0
200
250
300
350
400
450
500
600
57,9
71,8
86,7
101,9
118,1
129,5
147,4
176,6
14,4
18,6
22,3
25,0
29,5
33,5
36,6
45,1
55,1
68,3
82,5
97,0
112,4
123,2
140,5
168,1
16,1
20,9
24,9
28,1
33,0
37,4
41,0
50,4
52,1
64,5
78,1
91,8
106,3
116,6
133,0
159,1
18,2
23,5
27,9
31,6
37,0
41,9
46,1
56,3
48,8
86,2
99,7
125,0
-
20,6
35,6
41,5
51,8
-
- Limit
Poznámky:
(1) Pouze kompresor.
(2) Hodnoty vycházejí z poklesu teploty na výparníku o 5 °C.
(3) Interpolace mezi body je povolena. Extrapolace není povolena.
PROD-PRC014-CS
40
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vodní
systémy
25
183
Vnitřní chladicí jednotky
Radiální ventilátory,
šroubový rotační kompresor
132-168 kW*
RTRA
RTRA
UCM-CLD
Přínosy pro zákazníka
Ovládání
• Vnitřní instalace:
- umožňuje instalaci ve stávajících budovách, s omezenou
plochou střechy nebo vnějších prostor
- snadná údržba
- mimo technickou místnost není vyzařován žádný hluk
- možnost recyklace tepla
• Kompresory Helirotor společnosti Trane - navržené pro
výkon, vyrobené tak, aby vydržely: vynikající spolehlivost
a nízké provozní náklady
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Řídicí modul jednotky s “Clear Language Display”
• Externí spínač Auto/Stop
• Externí blokování
• Ovládání čerpadla chlazené vody
• Kontakty pro signalizaci alarmu
• Karta pro výrobu ledu (volitelný doplněk)
• Komunikační karta Tracer Comm 3 (volitelný doplněk)
• Karta pro nastavení požadované teploty chlazené vody
a dálkové nastavení hodnot mezního proudu (volitelný
doplněk)
Hlavní charakteristiky
• Nízkootáčkový, přímo poháněný polohermetický šroubový
rotační kompresor s pouhými třemi nebo čtyřmi pohyblivými
díly a motorem chlazeným nasávaným plynným chladivem
• Radiální ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami - pro
vnitřní instalaci
• Sání vzduchu pro kondenzátor s připojením na vzduchovod
• Spouštěč s postupným zapínáním paralelních větví
• Možnosti Tracer Summit™
Volitelné doplňky
• Spouštěč hvězda-trojúhelník
• Vypínač
• Provoz při nízkých okolních teplotách okolí
• Měděné lamely
Příslušenství
• Rozhraní pro dálkovou obsluhu “Clear Language Display”
• Protipříruby
• Vzduchový filtr
184
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
(kW)
(kW)
109
110
131,8
56,8
138,6
58,7
167,9
78
2,3
2,4
R134a
1
34
Šroubový rotační
1
16
Kotlový
2,2
134
118
(kg)
34
(l)
16
(l)
95
34
16
Příruba
(palce)
(ot/min)
(Pa)
(dB(A))
(dB(A))
3
5
5
Vnitřně žebrované měděné trubky s hliníkovými lamelami
14,17
16,55
18,89
3/4
4
4
Závisí na požadovaném externím statickém tlaku
100-400
Závisí na požadovaném externím statickém tlaku
Závisí na požadovaném externím statickém tlaku
(°C)
15
(°C)
40
(°C)
-8
(°C)
(V/fáze/Hz)
15
400/3/50
S postupným zapínáním paralelních větví
407
162
95
300
22
4650
1300
2000
2640
2720
(m3/s)
(A)
(A)
(mm2)
(A)
(kW)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(kg)
339
149
95
300
22,5
3650
2280
2320
3
(mm)
(1) Za podmínek Eurovent, teplota výstupní vody 7 °C a teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru 35 °C
(2) Včetně statického tlaku ventilátorů 100 Pa
(3) Včetně ventilátorů
(4) Minimální provozní teplota venkovního vzduchu -18 °C s doplňkovou soupravou pro provoz při nízkých teplotách okolí
(5) S roztokem glykolu
(6) Slouží ke stanovení průřezu napájecího kabelu
(7) Maximální proud kompresorů FLA + maximální proud všech ventilátorů FLA + proud ovládání
(8) Při 400 Pa
(9) S hliníkovými lamelami
4
557 x 478
515
200
240
300
30
4650
2690
2760
4
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vodní
systémy
Chladicí výkon (1)
Příkon (2)
Min./max. výkonové
číslo (2)
Chladivo
Počet okruhů chladiva
Náplň chladiva pro jeden okruh
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Olejová náplň pro jeden okruh
Typ výparníku
Objem vody
ve výparníku
Typ vodní přípojky
výparníku
Průměr vodní přípojky
výparníku
Typ kondenzátoru
Celkový průtok vzduchu
Počet ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Externí statický tlak
Hladina akustického výkonu
Úroveň akustického tlaku
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu (4)
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu
Minimální teplota
výstupní vody (5)
Maximální teplota
výstupní vody
Napájení
Standardní typ spouštěče
Spouštěcí proud (6) (8)
Maximální proud (7) (8)
Maximální průřez kabelu
Proudová hodnota vypínače
Výkon motoru ventilátoru (8)
Délka
Šířka
Výška
Přepravní hmotnost (9)
Provozní hmotnost (9)
Počet výstupních
otvorů ventilátorů
Rozměry výstupních otvorů ventilátorů
108
RTRA
Všeobecné údaje
185
PROD-PRC014-CS
NÁSTŘEŠNÍ JEDNOTKY
186
PROD-PRC014-CS
17-143 kW
Nástřešní jednotky
Nenáročné komerční, komerční, kancelářské,
ubytovací a průmyslové aplikace
Nová
• U řady Voyager je k dispozici měkký start s textilním vzduchovodem
(volitelný doplněk)
• Systém úspory energie tlačného ventilátoru
TSD/TSH Voyager I
33
17
WSD/WSH Voyager I
26
YSD/YSH Voyager I
33
17
42
TKD/TKH Voyager II
62
36
WKD/WKH Voyager II
60
42
YKD/YKH Voyager II
62
TKD/TKH Voyager III
YKD/YKH Voyager III
kW
10
20
30
40
50
60
80
81
143
81
143
100
120
NÁSTŘEŠNÍ SYSTÉMY
17
150
187
PROD-PRC014-CS
Nástřešní jednotky
Reverzní
17-62 kW*
WSD/WSHWKD/WKH
THP 03
WKH
Řada Voyager™ I
WSD: vertikální výstup a sání
WSH: horizontální výstup a sání
Řada Voyager™ II
WKD: vertikální výstup a sání
WKH: horizontální výstup a sání
Přínosy pro zákazníka
• Vysoký výkon: nejnižší možná spotřeba energie
• Vysoká spolehlivost: nízké náklady na údržbu
Hlavní charakteristiky
• Vysoké výkonové číslo
• Nastavitelná řemenice
• Konfigurace buď s horizontálním nebo vertikálním průtokem
vzduchu (rovněž přeměnitelná v místě instalace pro velikosti
060 až 090)
• Ohnivzdorné a omývatelné izolované panely
vzduchové sekce s hliníkovou fólií
• Přístup z jedné strany umožňující snadný servis
188
• Požární termostat
• Detektor kouře
• Relé pro dálkovou diagnostiku poruch
• Čidlo zaneseného filtru
• Spínač poruchy ventilátoru (velikosti 060 až 120)
• Jištěný hlavní spínač
Příslušenství
• Nastavitelné nebo nenastavitelné střešní rámy
• Elektronické (THS) a programovatelné (THP) termostaty
Ovládání
• 24V snadno pochopitelné a obsluhovatelné mikroprocesorové řídicí systémy
Volitelné doplňky
ReliaTel™
• Měkké spouštění přívodního ventilátoru
• Systém úspory energie ventilátoru s dvourychlostním
měničem 80-100 %
• Černý epoxidový nátěr kondenzátorů a/nebo výparníků
(velikosti 125-200)
• Elektrický ohřívač
• Teplovodní výměník a třícestný ventil (vyjma WKH)
• Komunikační rozhraní pro řídicí systémy a termostaty Trane
či jiných výrobců
- TCI-R pro Tracer, Tracker nebo Varitrac
- Karta LonTalk®
• Vstup čerstvého vzduchu pro zlepšení kvality vzduchu
a/nebo úsporu energie (volné chlazení) pomocí:
- motorem ovládaných klapek (0-50 %)
- moderních ekonomizérů pracujících s komparativní entalpií
• Čidla CO2
• Vysoce účinné pratelné filtry EU4
• Vestavěný testovací režim
• Časové spínače na ochranu proti zapínání v krátkých
cyklech
• Minimální doba zapnutí/vypnutí kompresoru
• Alternativní pořadí spouštění kompresorů
(předstih/zpoždění)
• Chlazení při nízkých okolních teplotách (do -18 °C)
a ochrana před zamrznutím
• Vstup pro nouzové vypínání
• Inteligentní nouzový provoz (přednastavené hodnoty)
• Vestavěná diagnostika
• Vestavěné rozhraní konvenčního termostatu
• Vstup pro dálkové zapínání a vypínání
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s chladivem R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Chladicí výkon (1)
Příkon v režimu chlazení (2)
Výkonové číslo režim chlazení (2)
Počet stupňů chlazení
Výkon na jeden stupeň chlazení
Topný výkon (3)
Příkon v režimu topení (2)
Výkonové číslo režim topení (2)
Počet stupňů topení
Výkon na jeden stupeň ohřevu
Výkon el. ohřívače (vol. doplněk)
Počet stupňů elektrického ohřevu
Výkon na jeden stupeň ohřevu
Chladivo
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet obvodů
Typ vnitřního ventilátoru
Typ venkovního ventilátoru
Počet venkovních ventilátorů
Jmenovitý průtok vzduchu
Externí statický tlak
(WSD/WSH) (3)
Maximální externí statický tlak
(WSD/WSH) (4)
Akustický výkon (2)
Akustický tlak (6)
Akustický výkon ve vzduchovodu (2)
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim chlazení
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim topení (7)
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim chlazení
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim topení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku - režim chlazení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku - režim topení
060
072
090
(kW)
(kW)
16,7
6,1
21,3
6,0
26,2
8,0
(%)
(kW)
(kW)
2,73
1
100
16,0
5,2
3,55
1
100
20,0
5,8
3,28
1
100
24,2
6,5
3,10
1
100
12
2
6/6
3,74
1
100
18
2
6/12
1
5100
(m3/h)
1
3400
3,47
1
100
18
2
6/12
R407C
spirálový
1
1
radiální s řemenovým pohonem
axiální s přímým pohonem
1
4080
(Pa)
325/225
250/200
225/175
(Pa)
(dB(A))
(dB(A))
(dB(A))
375/325
79
48
71
375/375
81
49
68
375/375
81
49
70
(%)
(kW)
(kW)
1
1
(°C)
-18
(°C)
-14
(°C)
46
(°C)
18
(°C)
18
(°C)
10
(1) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplota venkovního vzduchu 35 °C
(2) Za podmínek Eurovent
(3) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 19 °C a teplota venkovního vzduchu 7 °C ST / 6 °C MT
(4) Při jmenovitém průtoku vzduchu
(5) Při nominálním průtoku vzduchu se soupravou pro vyšší výkon, když je k dispozici
(6) Ve volném prostoru ve vzdálenosti 10 m od jednotky
(7) Závisí na podmínkách instalace a místních klimatických podmínkách (vítr, sníh, déšť...).
1
1
Nástřešní systémy
Velikost jednotky
WSD/WSH-WKD/WKH
Všeobecné údaje o WSD/WSH
Voyager I
189
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje WSD/WSH režim chlazení
Velikost
jednotky
Průtok
vzduchu
(m3/h)
3060
060
3400
4080
3670
072
4080
4900
4590
090
5100
6120
Teplota
vzduchu
(°C)
ST/MT
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
25
18,1
18,3
18,5
18,7
18,3
18,5
18,8
19,1
18,6
18,8
19,1
19,6
30
17,5
17,7
17,8
18,2
17,8
17,9
18,3
18,7
18,1
18,3
18,5
19,3
35
16,7
16,8
16,8
17,6
17,0
17,1
17,2
18,1
17,4
17,5
17,9
18,7
40
15,5
15,5
15,6
16,8
15,8
15,9
16,2
17,3
16,4
16,4
17,1
18,1
45
14,1
14,1
14,5
15,8
14,4
14,5
15,2
16,5
15,0
15,1
16,2
17,3
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
23,2
23,4
23,8
24,2
23,5
23,8
24,2
24,7
23,7
24,1
24,5
25,0
22,7
23,0
23,3
23,9
23,0
23,3
23,7
24,4
23,5
23,8
24,3
25,0
21,9
22,1
22,5
23,4
22,3
22,6
23,1
24,0
22,8
23,2
23,8
24,7
20,5
20,8
21,4
22,7
21,0
21,4
22,0
23,3
21,8
22,3
23,2
24,2
18,9
19,2
19,9
21,8
19,4
19,8
21,0
22,5
20,2
20,9
22,3
23,5
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
28,8
29,2
29,6
30,2
29,1
29,5
30,0
30,5
29,4
29,8
30,3
30,9
28,2
28,5
28,9
29,6
28,6
28,9
29,4
30,1
29,2
29,6
30,2
31,1
27,2
27,3
27,8
28,9
27,6
27,8
28,3
29,6
28,2
28,6
29,4
30,4
25,2
25,4
26,0
27,9
25,7
26,1
27,1
28,7
26,7
27,2
28,4
29,7
16,2
16,6
17,0
17,3
23,3
23,8
25,4
27,5
24,2
24,8
27,1
28,7
Teplota venkovního vzduchu (°C)
190
PROD-PRC014-CS
Velikost
jednotky
Vnitřní
průtok
vzduchu
(m3/h)
060
3400
072
4080
5100
Teplota venkovního vzduchu suchého teploměru při RV 70 % (°C)
15
21
24
27
-12
7,6
7,4
7,3
7,2
-6
9,6
9,3
9,1
9,0
0
11,7
11,4
11,2
11,0
6
13,9
13,5
13,3
13,1
12
18,0
17,4
17,1
16,9
15
21
24
27
10,4
10,2
10,1
9,9
12,6
12,3
12,2
12,1
15,0
14,7
14,5
14,3
17,6
17,2
16,9
16,7
22,6
22,0
21,8
21,5
15
21
24
27
11,5
12,2
12,5
12,6
14,6
14,9
14,9
14,9
17,8
17,7
17,6
17,5
21,0
20,7
20,5
20,3
27,0
26,5
26,2
25,9
Nástřešní systémy
090
Vnitřní teplota
vzduchu na suchém
teploměru
(°C)
WSD/WSH-WKD/WKH
Výkonové údaje WSD/WSH režim topení
191
PROD-PRC014-CS
Všeobecné údaje o WKD/WKH
Voyager II
Velikost jednotky
125
155
200
Chladicí výkon (1)
Příkon v režimu chlazení (2)
Výkonové číslo režim chlazení (2)
Počet stupňů chlazení
Výkon na jeden stupeň chlazení
(kW)
(kW)
36,3
12,5
44,8
15,5
60,2
22,2
(%)
2,90
2
50/50
2,89
2
50/50
2,71
2
50/50
Topný výkon (3)
Příkon v režimu topení (2)
Výkonové číslo režim topení (2)
Počet stupňů topení
Výkon na jeden stupeň ohřevu
(kW)
(kW)
34,4
10,1
40,8
12,0
59,8
17,9
(%)
3,41
1
100
3,40
1
100
3,34
1
100
Výkon el. ohřívače (vol. doplněk)
Počet stupňů elektrického ohřevu
Výkon na jeden stupeň ohřevu
Chladivo
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet obvodů
Typ vnitřního ventilátoru
Typ venkovního ventilátoru
Počet venkovních ventilátorů
Jmenovitý průtok vzduchu
Externí statický tlak (4)
Maximální externí statický tlak (5)
Akustický výkon (2)
Akustický tlak (6)
Akustický výkon ve vzduchovodu (2)
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim chlazení
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim topení (7)
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim chlazení
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim topení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku - režim chlazení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku - režim topení
(kW)
(m3/h)
(Pa)
(Pa)
(dB(A))
(dB(A))
(dB(A))
25,0
37,5
2
2
12,5/12,5
25,0/12,5
R407C
spirálový
spirálový
spirálový
2
2
2
2
2
2
Radiální s řemenovým pohonem
Axiální s přímým pohonem
2
2
2
7140
8500
11 210
200
175
200
425
325
350
85
86
90
54
54
58
79
74
81
(°C)
-18
(°C)
-14
(°C)
46
(°C)
18
(°C)
18
(°C)
10
(kW)
25,0
2
12,5/12,5
(1) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplota venkovního vzduchu 35 °C
(2) Za podmínek stanovených organizací Eurovent
(3) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 19 °C a teplota venkovního vzduchu 7 °C ST / 6 °C MT
(4) Při jmenovitém průtoku vzduchu
(5) Při jmenovitém průtoku vzduchu se soupravou pro zvýšený výkon, když je k dispozici
(6) Ve volném prostoru ve vzdálenosti 10 m od jednotky
(7) Závisí na podmínkách instalace a místních klimatických podmínkách (vítr, sníh, déšť...).
192
PROD-PRC014-CS
Průtok
vzduchu
(m3/h)
6430
125
7140
8560
7650
155
8500
10200
10 090
200
11 210
13 450
Teplota
vzduchu
(°C)
ST/MT
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
25
39,3
39,9
40,4
40,4
39,9
40,2
40,2
41,0
39,9
40,4
40,7
40,7
30
38,1
38,4
38,7
39,0
38,7
39,0
39,0
39,6
39,3
39,6
39,9
40,4
35
36,9
36,9
36,9
37,5
37,5
37,8
37,8
38,1
38,7
38,7
39,0
40,2
40
34,0
34,0
34,3
34,6
34,9
34,9
35,2
36,3
36,3
36,3
36,9
38,7
45
30,8
31,1
31,1
32,2
31,7
31,9
32,2
33,7
32,8
33,1
33,4
36,6
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
49,8
49,8
50,4
50,7
50,1
50,4
51,0
51,3
50,4
51,6
51,9
52,5
47,8
47,8
48,1
48,4
48,4
48,7
48,9
49,2
49,2
49,8
50,1
50,7
45,7
45,7
45,7
46,0
46,6
46,9
46,9
47,2
48,1
48,1
48,4
48,9
41,9
42,2
42,2
42,8
43,1
43,4
43,4
44,3
44,8
45,1
45,4
46,9
38,1
38,1
38,4
39,0
39,0
39,3
39,3
40,7
40,7
40,7
41,3
43,7
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
68,9
69,5
69,2
70,0
69,8
70,3
70,6
71,5
71,2
71,8
72,1
72,4
65,4
65,6
65,6
66,5
66,5
66,8
67,1
68,0
68,3
68,6
69,2
70,3
61,8
61,8
62,1
63,0
63,3
63,3
63,6
64,5
65,4
65,4
66,2
68,3
57,1
57,1
57,7
58,3
58,3
58,6
59,2
61,3
60,7
61,0
62,1
65,4
52,2
52,2
52,8
54,8
53,3
53,6
54,5
57,1
55,4
55,7
56,9
61,5
Teplota venkovního vzduchu (°C)
Nástřešní systémy
Velikost
jednotky
WSD/WSH-WKD/WKH
Výkonové údaje WKD / WKH režim chlazení
193
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje WKD/WKH režim topení
Velikost
jednotky
Vnitřní
průtok
vzduchu
(m3/h)
125
7140
155
8500
200
11 210
Vnitřní teplota
vzduchu na suchém
teploměru
(°C)
Teplota venkovního vzduchu suchého teploměru při RV 70 % (°C)
15
21
24
27
-12
16,6
16,4
16,3
16,2
-6
19,7
19,4
19,2
19,1
0
23,7
23,3
23,1
22,9
6
30,7
30,1
29,7
29,4
12
37,4
36,5
36,1
35,7
15
21
24
27
21,3
20,4
20,1
19,9
24,5
24,0
23,9
23,8
29,0
28,7
28,6
28,6
37,3
37,0
36,8
36,7
45,2
44,7
44,5
44,2
15
21
24
27
29,7
31,2
31,7
32,0
35,9
36,4
36,5
36,6
43,0
42,8
42,7
42,5
55,2
54,3
54,0
53,6
66,3
64,9
64,3
63,8
194
PROD-PRC014-CS
WSD/WSH-WKD/WKH
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu
panelu
Z
A
C
E
X
Y
B
D
Hmotnosti (1)
Velikost jednotky
X
Y
Z
WSD/WSH 060
WSD/WSH 072
WSD/WSH 090
WKD/WKH 125
WKD/WKH 155
WKD/WKH 200
1775
2251
2251
2726
2726
3107
1124
1353
1353
1811
1811
2154
921
1038
1038
1273
1273
1372
Přepravní
hmotnost
(kg)
Provozní
hmotnost
(kg)
266
408
418
658/673
680/695
922/942
241
368
378
625
642
871
Minimální volný prostor
(mm)
A
B
C
D
E
1829
1829
1829
1900
1900
1900
1219
1219
1219
1800
1800
1800
914
914
914
1220
1220
1220
914
914
914
1000
1000
1000
914
914
914
1300
1300
1300
(1) Standardní jednotka bez příslušenství či volitelných doplňků.
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
(V/fáze/Hz)
Maximální proud
(A)
Spouštěcí proud
(A)
Maximální doporučená
proudová hodnota pojistky (AM) (1) (A)
WSD/WSH
060
WSD/WSH
072
20
79
23
109
25
32
(1) Standardní jednotka bez příslušenství či volitelných doplňků
WSD/WSH
WKD/WKH
090
125
400/3/50
26
30
110
94
32
40
WKD/WKH
155
WKD/WKH
200
34
101
46
127
50
63
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nástřešní
systémy
Rozměry
(mm)
195
PROD-PRC014-CS
Nástřešní jednotky
Pouze chlazení
18-143 kW*
TSD/TSH
TKD/TKH
TKH
THP 03
Řada VoyagerTM I
TSD: vertikální výstup a sání
TSH: horizontální výstup a sání
Řada VoyagerTM II
TKD: vertikální výstup a sání
TKH: horizontální výstup a sání
Řada VoyagerTM III
TKD: vertikální výstup a sání
TKH: horizontální výstup a sání
Výhody pro zákazníka
• Vysoký výkon: nejnižší možná spotřeba energie
• Vysoká spolehlivost: nízké náklady na údržbu
Hlavní charakteristiky
• Vysoké výkonové číslo
• Nastavitelná řemenice (velikosti 060 až 250) nebo hnací
souprava (velikosti 275 až 500)
• Konfigurace buď s horizontálním nebo vertikálním průtokem
vzduchu (rovněž přeměnitelná v místě instalace pro velikosti
060 až 120)
• Ohnivzdorné a omývatelné izolované panely
vzduchové sekce s hliníkovou fólií
• Přístup z jedné strany umožňující snadný servis
196
• Čidla CO2 (nebo těkavých organických látek: velikosti
275 až 500)
• Vysoce účinné pratelné filtry EU4
• Požární termostat
• Detektor kouře
• Relé pro dálkovou diagnostiku poruch
• Čidlo zaneseného filtru
• Spínač poruchy ventilátoru (velikosti 060 až 120)
• Jištěný hlavní spínač
Příslušenství
• Nastavitelné nebo nenastavitelné střešní rámy
• Elektronické (THS) a programovatelné (THP) termostaty
• Barometrická přetlaková klapka
Volitelné doplňky
Ovládání
• Měkké spouštění přívodního ventilátoru
• Energeticky úsporné ventilátorové systémy s dvourychlostním měničem otáček v rozsahu 80-100 %
(velikosti 275-500)
• Černý epoxidový nátěr kondenzátorů a/nebo výparníků
(velikosti sdělíme na požádání)
• Elektrický ohřívač
• Teplovodní výměník a třícestný ventil (vyjma TKH)
• Komunikační rozhraní pro řídicí systémy a termostaty Trane
či jiných výrobců
- TCI-R pro Tracer, Tracker nebo Varitrac
- Všechny termostaty mohou být přímo připojeny k desce
ReliaTel™
- Karta LonTalk®
• Vstup čerstvého vzduchu pro zlepšení kvality vzduchu
a/nebo úsporu energie (volné chlazení) pomocí:
- ručně (0-25 % pro velikosti 275 až 500) nebo motorem
ovládaných klapek (0-50 % pro velikosti 060 až 250)
- moderních ekonomizérů pracujících s komparativní entalpií
- odsávacího ventilátoru (velikosti 275 až 500)
• 24V snadno pochopitelné a obsluhovatelné mikroprocesorové řídicí systémy
ReliaTel™ (velikosti 060-250), UCP2™
(velikosti 275-500)
• Vestavěný testovací režim
• Časové spínače na ochranu proti zapínání v krátkých
cyklech
• Minimální doba zapnutí/vypnutí kompresoru
• Alternativní pořadí spouštění kompresorů
(předstih/zpoždění)
• Chlazení při nízkých okolních teplotách (do -18 °C)
a ochrana před zamrznutím
• Vstup pro nouzové vypínání
• Inteligentní nouzový provoz (přednastavené hodnoty)
• Vestavěná diagnostika
• Vestavěné rozhraní konvenčního termostatu (velikosti
060-250)
• Vstup pro vzdálené vypnutí a zapnutí (velikosti 060-250)
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s chladivem R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
060
072
090
102
120
32,6
Chladicí výkon (1)
(kW)
17,3
21,8
24,9
29,6
Příkon v režimu chlazení (2)
(kW)
5,8
6,3
7,7
10,7
12,3
2,98
3,44
3,22
2,76
2,65
1
1
1
2
2
Výkonové číslo (2)
Počet stupňů chlazení
Výkon na jeden stupeň chlazení
(%)
100
100
100
60/40
65/35
Výkon el. ohřívače (vol. doplněk)
(kW)
12
18
18
25
25
2
2
2
2
2
6/6
6/12
6/12
12,5/12,5
12,5/12,5
Počet stupňů elektrického ohřevu
(kW)
Chladivo
R407C
Typ kompresoru
Spirálový
Počet kompresorů
1
1
1
2
2
Počet obvodů
1
1
1
2
2
Typ vnitřního ventilátoru
Radiální s řemenovým pohonem
Typ venkovního ventilátoru
Axiální s přímým pohonem
Počet venkovních ventilátorů
1
1
1
1
1
(m3/h)
3400
4080
5100
5780
6800
Externí statický tlak
TSD/TSH (3)
(Pa)
325/225
275/225
250/175
275/200
325/225
Maximální externí statický tlak
TSD/TSH (4)
(Pa)
375/325
375/375
375/375
500/500
500/450
Akustický výkon (2)
(dB(A))
79
81
81
83
79
Akustický tlak (5)
(dB(A))
48
49
49
51
47
Akustický výkon ve vzduchovodu (2)
(dB(A))
71
68
70
78
80
Jmenovitý průtok vzduchu
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu
(°C)
-18
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu
(°C)
46
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku
(°C)
18
(1) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplota venkovního vzduchu 35 °C
(2) Za podmínek Eurovent
(3) Při jmenovitém průtoku vzduchu
(4) Při nominálním průtoku vzduchu se soupravou pro vyšší výkon, když je k dispozici
(5) Ve volném prostoru ve vzdálenosti 10 m od jednotky
Nástřešní systémy
Výkon na jeden stupeň ohřevu
TSD/TSH-TKD/TKH
Všeobecné údaje o TSD/TSH Voyager I
197
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje TSD/TSH
Velikost
jednotky
Průtok
vzduchu
(m3/h)
3060
060
3400
4080
3670
072
4080
4900
4590
090
5100
6120
5200
102
5780
6940
6120
120
6800
8160
Teplota
vzduchu
(°C)
ST/MT
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
25
19,0
19,2
19,4
19,8
19,2
19,4
19,7
20,0
19,4
19,7
20,1
20,5
30
18,5
18,7
18,9
19,4
18,8
19,0
19,3
19,8
19,2
19,4
19,8
20,4
35
17,8
17,8
18,2
18,8
18,1
18,2
18,6
19,3
18,5
18,7
19,1
19,9
40
16,5
16,6
17,1
18,0
16,9
17,0
17,5
18,7
17,5
17,8
18,5
19,5
45
15,1
15,2
15,6
17,1
15,4
15,6
16,4
17,8
16,1
16,5
17,6
18,7
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24,5
24,7
24,9
25,4
24,8
25,0
25,3
25,8
25,2
25,5
25,9
26,5
23,7
23,9
24,1
24,6
24,1
24,2
24,5
25,2
24,5
24,8
25,2
26,0
22,7
22,7
23,0
23,8
23,0
23,2
23,5
24,4
23,6
23,8
24,3
25,3
21,3
21,3
21,7
22,8
21,7
21,8
22,3
23,5
22,4
22,5
23,3
24,4
19,5
19,6
20,2
21,7
20,0
20,1
20,9
22,4
20,8
21,0
22,2
23,4
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
27,5
27,9
28,3
28,8
27,7
28,1
28,5
29,0
27,9
28,3
28,7
29,2
27,0
27,3
27,6
28,1
27,4
27,7
28,2
28,5
27,7
28,1
28,6
29,3
26,1
26,3
26,7
27,5
26,4
26,7
27,2
28,0
26,9
27,2
27,8
28,7
24,6
24,6
25,2
26,5
25,0
25,2
25,8
27,2
25,7
26,0
26,9
27,9
22,3
22,4
23,2
25,1
22,9
23,1
24,3
25,9
23,8
24,2
25,6
26,9
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
33,0
33,3
33,8
34,3
33,3
33,8
34,3
34,9
33,9
34,5
35,1
36,0
31,8
32,1
32,6
33,5
32,3
32,7
33,3
34,2
32,9
33,5
34,1
35,2
30,0
30,4
30,8
32,2
30,7
31,1
31,8
33,2
31,5
32,1
33,0
34,3
27,7
28,1
29,0
30,8
28,4
28,9
30,1
31,8
29,4
30,0
31,5
33,1
25,0
25,5
26,8
29,0
25,7
26,3
28,0
30,2
26,8
27,7
29,8
31,6
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
36,3
36,8
37,4
37,7
36,7
37,3
37,9
38,4
37,2
37,9
38,6
39,5
35,3
35,8
36,3
37,2
35,9
36,4
37,1
38,3
36,5
37,1
37,9
38,9
33,8
34,2
34,8
36,4
34,4
34,9
35,5
37,1
35,2
35,9
36,8
38,3
31,6
32,1
32,9
35,1
32,5
33,0
34,1
36,0
33,5
34,2
35,7
37,4
28,9
29,4
31,0
33,6
29,7
30,4
32,4
34,7
31,1
31,7
34,3
36,1
Teplota venkovního vzduchu (°C)
198
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
155
175
200
250
42,4
14,5
2,92
2
60/40
25,0
2
12,5/12,5
48,1
17,6
2,73
2
70/30
25,0
2
12,5/12,5
57,8
21,1
2,74
2
50/50
37,5
2
25,0/12,5
62,0
20,7
3,00
2
50/50
37,5
2
25,0/12,5
Chladicí výkon (1)
Příkon v režimu chlazení (2)
Výkonové číslo (2)
Počet stupňů chlazení
Výkon na jeden stupeň chlazení
Výkon el. ohřívače (vol. doplněk)
Počet stupňů elektrického ohřevu
Výkon na jeden stupeň ohřevu
Chladivo
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet obvodů
Typ vnitřního ventilátoru
Typ venkovního ventilátoru
Počet venkovních ventilátorů
(kW)
(kW)
Jmenovitý průtok vzduchu
Externí statický tlak (3)
Maximální externí
statický tlak (4)
Akustický výkon (2)
Akustický tlak (5)
Akustický výkon ve vzduchovodu (2)
Minimální provozní
teplota venkovního vzduchu
Maximální provozní
teplota venkovního vzduchu
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku
(m3/h)
(Pa)
8500
175
9850
250
11 210
200
14 100
125
(Pa)
(dB(A))
(dB(A))
(dB(A))
325
86
54
74
400
86
54
77
375
89
57
77
350
90
58
82
(%)
(kW)
(kW)
Spirálový
2
2
2
R407C
Spirálový
Spirálový
2
2
2
2
Radiální s řemenovým pohonem
Axiální s přímým pohonem
2
2
(°C)
-18
(°C)
46
(°C)
18
TSD/TSH-TKD/TKH
Všeobecné údaje o TKD/TKH Voyager II
Spirálový
2
2
2
Nástřešní systémy
(1) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplota venkovního vzduchu 35 °C
(2) Za podmínek Eurovent
(3) Při jmenovitém průtoku vzduchu
(4) Při nominálním průtoku vzduchu se soupravou pro vyšší výkon, když je k dispozici
(5) Ve volném prostoru ve vzdálenosti 10 m od jednotky
199
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje TKD/TKH
Velikost
jednotky
Průtok
vzduchu
(m3/h)
7650
155
8500
10200
8860
175
9850
11 830
10 090
200
11 210
13 450
12 690
250
14 100
16 920
Teplota
vzduchu
(°C)
ST/MT
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
25
47,3
47,5
47,5
48,0
47,9
48,2
49,7
49,1
49,2
49,6
48,0
50,7
30
45,2
45,3
45,4
46,1
45,9
46,1
46,3
47,3
47,1
47,4
46,9
49,1
35
43,1
43,1
43,3
44,2
43,9
44,0
42,9
45,5
45,0
45,2
45,8
47,5
40
40,7
40,8
39,3
42,2
41,5
41,6
42,0
43,6
42,7
42,9
43,7
45,7
45
38,1
38,1
38,5
40,2
38,9
39,0
39,7
41,6
40,1
40,3
41,4
43,7
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
55,1
55,3
55,4
55,6
57,3
56,3
56,5
56,6
57,4
57,6
58,0
59,0
52,2
52,3
52,4
53,0
53,9
53,4
53,6
54,5
54,8
55,0
55,4
57,1
49,3
49,3
49,4
50,4
50,5
50,5
50,7
52,4
52,2
52,4
52,8
55,2
46,0
46,0
46,2
48,0
47,2
47,3
47,6
50,0
49,0
49,0
49,5
53,0
42,5
42,5
42,8
45,4
43,6
43,6
44,2
47,4
45,3
45,4
46,8
50,5
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
64,6
64,7
64,7
64,1
65,5
65,6
65,9
65,9
66,7
67,1
67,7
68,7
61,4
61,5
61,6
61,7
62,5
62,6
62,9
63,7
64,0
64,3
64,9
66,6
58,2
58,3
58,5
59,3
59,5
59,6
59,9
61,5
61,3
61,5
62,1
64,5
54,6
54,7
54,9
56,6
55,9
55,9
56,4
58,8
57,9
58,0
58,4
62,1
50,6
50,7
51,2
53,7
51,9
52,0
51,7
56,0
53,8
54,0
55,3
59,3
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
70,7
71,0
71,2
72,7
71,7
72,0
72,7
74,5
73,2
73,5
74,1
77,3
67,2
67,4
67,8
70,2
68,3
68,5
69,2
72,1
69,9
70,2
71,5
75,0
63,7
63,8
64,4
67,7
64,9
65,0
65,7
69,7
66,6
66,9
68,9
72,7
59,7
59,8
60,3
64,9
60,9
61,1
62,6
67,0
62,8
63,1
66,1
70,1
55,4
55,6
57,1
61,9
56,6
56,8
59,4
64,1
58,4
59,0
62,9
67,2
Teplota venkovního vzduchu (°C)
200
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
Příkon v režimu chlazení (2)
Výkonové číslo (2)
Počet stupňů chlazení
Výkon na jeden stupeň chlazení
Výkon el. ohřívače (vol. doplněk)
Počet stupňů elektrického
ohřevu
Výkon na jeden stupeň ohřevu
Chladivo
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet obvodů
Typ vnitřního ventilátoru
Typ venkovního ventilátoru
Počet venkovních ventilátorů
Jmenovitý průtok vzduchu
Maximální externí
statický tlak (3)
Akustický výkon (2)
Akustický tlak (4)
Akustický výkon
ve vzduchovodu (2)
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku
275
300
350
400
500
(%)
(kW)
81,5
24,5
3,32
2
40/60
25,0
88,6
28,1
3,15
2
50/50
37,5
99,1
32,0
3,10
2
50/50
50,0
126,2
42,0
3,01
3
33/33/33
62,5
143,1
49,8
2,87
3
33/33/33
75,0
(kW)
2
12,5/12,5
2
25,0/12,5
2
25,0/25,0
R407C
Spirálový
2
25,0/37,5
2
25,0/50,0
(kW)
(kW)
2
1
3
2
2
3
1
1
2
Radiální s řemenovým pohonem
Axiální s přímým pohonem
3
3
4
3
2
4
(m3/h)
13 600
15 300
17 000
20 400
24 600
(Pa)
(dB(A))
(dB(A))
550
89
57
550
89
57
500
94
62
600
96
64
600
96
64
(dB(A))
84
84
85
87
87
(°C)
-18
(°C)
46
(°C)
18
TSD/TSH-TKD/TKH
Všeobecné údaje o TKD/TKH Voyager III
Nástřešní systémy
(1) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplota venkovního vzduchu 35 °C
(2) Za podmínek Eurovent
(3) Při jmenovitém průtoku vzduchu
(4) Ve volném prostoru ve vzdálenosti 10 m od jednotky
201
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje TKD/TKH
Velikost
jednotky
Průtok
vzduchu
(m3/h)
10 880
275
13 600
17 680
12 240
300
15 300
19 890
13 600
350
17 000
22 100
16 320
400
20 400
26 520
19 680
500
24 600
31 980
Teplota
vzduchu
(°C)
ST/MT
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
25
84,4
84,6
85,3
85,5
88,0
88,3
89,5
90,0
90,9
91,4
93,9
95,1
30
81,3
81,5
82,2
82,5
84,7
85,0
86,3
86,9
87,4
87,9
90,6
92,2
35
78,0
78,2
79,0
79,3
81,1
81,5
82,8
83,5
83,6
84,1
87,1
89,0
40
74,5
74,7
75,6
75,9
77,4
77,7
79,1
80,0
79,5
80,1
83,4
85,6
45
70,7
71,0
71,9
72,3
73,4
73,8
75,5
76,0
75,3
75,9
79,5
82,0
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
91,9
92,2
92,9
93,2
95,6
96,0
97,3
97,9
98,4
98,9
101,6
103,0
88,6
88,8
89,6
89,9
92,0
92,4
93,8
94,4
94,5
95,0
98,0
99,8
84,9
85,2
86,1
86,4
88,1
88,5
89,7
90,8
90,3
90,9
94,2
96,3
81,1
81,4
82,3
82,7
84,0
84,4
86,0
87,0
85,9
86,6
90,1
92,6
77,0
77,4
78,4
78,9
79,6
80,1
82,0
82,7
81,3
82,0
85,8
88,6
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
104,4
104,7
105,8
106,2
108,0
108,3
109,9
111,3
110,2
110,9
115,0
117,8
100,4
100,7
101,8
102,3
103,7
104,1
106,0
107,3
105,6
106,4
110,7
113,9
96,2
96,4
97,6
98,2
99,1
99,6
101,8
102,7
100,7
101,6
106,2
109,7
91,7
92,0
93,3
93,9
94,3
94,8
97,5
98,8
95,7
96,6
101,4
105,3
87,0
87,3
88,7
89,5
89,3
89,8
92,9
90,4
91,4
96,5
-
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
132,6
133,0
134,4
135,0
137,6
138,1
140,3
141,8
140,9
141,9
146,6
149,6
127,3
127,7
129,1
129,8
131,9
132,4
134,8
136,4
134,8
135,9
140,9
144,4
121,6
122,1
123,6
124,3
125,8
126,4
128,8
130,6
128,4
129,6
134,9
138,8
115,6
116,0
117,7
118,6
119,5
120,1
123,0
124,0
121,7
122,9
128,6
133,0
109,4
109,8
111,5
112,6
112,8
113,6
116,8
118,6
114,6
116,0
122,1
126,9
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
153,2
153,6
155,6
156,5
157,6
158,3
161,4
163,6
159,1
160,6
167,5
172,6
146,9
147,3
149,4
150,4
150,8
151,7
155,3
156,7
151,9
153,5
160,8
166,3
140,2
140,7
142,8
144,0
143,7
144,6
148,7
150,8
144,4
146,1
153,7
159,7
133,2
133,8
136,0
137,3
136,3
137,3
141,9
144,6
136,6
138,4
146,3
152,8
125,9
126,5
129,6
-
Teplota venkovního vzduchu (°C)
202
PROD-PRC014-CS
Přístup
k ovládacímu
panelu
Z
A
C
E
B
D
X
Y
TSD/TSH-TKD/TKH
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Hmotnosti
Rozměry (1)
(mm)
Velikost jednotky
X
Y
Z
TSD/TSH 060
TSD/TSH 072
TSD/TSH 090
TSD/TSH 102
TSD/TSH 120
TKD/TKH 155
TKD/TKH 175
TKD/TKH 200
TKD/TKH 250
TKD/TKH 275
TKD/TKH 300
TKD/TKH 350
TKD/TKH 400
TKD/TKH 500
1775
2251
2251
2251
2251
2726
2726
3107
3107
4580
4580
4580
5917
5917
1124
1353
1353
1353
1353
1811
1811
2154
2154
2302
2302
2302
2302
2302
921
1038
1038
1190
1190
1273
1273
1372
1372
1821
1821
1821
1988
1988
Přepravní
hmotnost
(kg)
Provozní
hmotnost
(kg)
259
365
428
445
485
662/677
680/695
872/892
921/941
1697/1717
1733
1772
2199
2277
235
326
389
405
445
623
660
841
866
1597/1617
1633
1672
2059
2137
Minimální volný prostor
(mm)
A
B
C
D
E
1829
1829
1829
1829
1829
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1219
1219
1219
1219
1219
1800
1800
1800
1800
2440
2440
2440
2440
2440
914
914
914
914
914
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
914
914
914
914
914
1000
1000
1000
1000
1220
1220
1220
1220
1220
914
914
914
914
914
1300
1300
1300
1300
1830
1830
1830
1830
1830
Elektrické údaje
Velikost jednotky
Napájení
(V/fáze/Hz)
Maximální proud
(A)
Spouštěcí proud
(A)
Maximální doporučená proudová
hodnota pojistky (AM) (1)
(A)
TSD/TSH
060
TSD/TSH
072
TSD/TSH
090
TSD/TSH
102
18
79
24
103
26
110
28
91
25
32
32
32
TSD/TSH TKD/TKH TKD/TKH TKD/TKH TKD/TKH
120
155
175
200
250
400/3/50
33
33
39
41
43
93
136
141
144
145
40
50
50
50
63
(1) Standardní jednotka bez příslušenství či volitelných doplňků
Velikost jednotky
Napájení
Maximální proud
Spouštěcí proud
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
TKD/TKH
275
TKD/TKH
300
74
222
83
231
TKD/TKH
350
400/3/50
89
237
TKD/TKH
400
TKD/TKH
500
111
259
129
276
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nástřešní
systémy
(1) Standardní jednotka bez volitelných doplňků a příslušenství
203
PROD-PRC014-CS
Nástřešní jednotky
S plynovým ohřevem
17-143 kW*
YSD/YSH
YKD/YKH
YKD/YKH
THP 03
Řada Voyager™ I
YSD: vertikální výstup a sání
YSH: horizontální výstup a sání
Řada Voyager™ II
YKD: vertikální výstup a sání
YKH: Horizontální výstup a sání
řada Voyager™ III
YKD: vertikální výstup a sání
YKH: horizontální výstup a sání
Přínosy pro zákazníka
• Vysoký výkon: nejnižší možná spotřeba energie
• Vysoká spolehlivost: nízké náklady na údržbu
Hlavní charakteristiky
• Vysoké výkonové číslo
• Nastavitelná řemenice (velikosti 060 až 250) nebo hnací
souprava (velikosti 275 až 500)
• Konfigurace buď s horizontálním nebo vertikálním průtokem
vzduchu (rovněž přeměnitelná v místě instalace pro velikosti
060-120)
• Ohnivzdorné a omývatelné izolované panely
vzduchové sekce s hliníkovou fólií
• Přístup z jedné strany umožňující snadný servis
• Plynové hořáky kompatibilní s plyny G20, G25 a G31
(ocelové trubky s antikorozní hliníkovou úpravou)
Volitelné doplňky
• Měkké spouštění přívodního ventilátoru
• Systém úspory energie ventilátoru s dvourychlostním
měničem 80-100 %
• Černý epoxidový nátěr kondenzátorů a/nebo výparníků
(velikosti sdělíme na požádání)
• Soupravy pro vyšší výkon pro zvýšení externího statického
tlaku
• Komunikační rozhraní pro řídicí systémy a termostaty Trane
či jiných výrobců
- TCI-R pro Tracer, Tracker nebo Varitrac
- Všechny termostaty mohou být přímo připojeny k desce
ReliaTel™
- Karta LonTalk®
• Vstup čerstvého vzduchu pro zlepšení kvality vzduchu
a/nebo úsporu energie (volné chlazení) pomocí:
- ručně (0-25 % pro velikosti 275 až 500) nebo motorem
ovládaných klapek (0-50 % pro velikosti 060 až 250)
- moderních ekonomizérů pracujících s komparativní entalpií
- odsávacího ventilátoru (velikosti 275 až 500)
204
• Čidla CO2
• Vysoce účinné pratelné filtry EU4
• Požární termostat
• Detektor kouře
• Relé pro dálkovou diagnostiku poruch
• Čidlo zaneseného filtru
• Spínač poruchy ventilátoru (velikosti 060 až 120)
• Jištěný hlavní spínač
Příslušenství
• Nastavitelné nebo nenastavitelné střešní rámy
• Elektronické (THS 03) a programovatelné (THP 03)
termostaty
• Barometrická přetlaková klapka
Ovládání
• 24V snadno pochopitelné a obsluhovatelné mikroprocesorové řídicí systémy
ReliaTel™
• Vestavěný testovací režim
• Časové spínače na ochranu proti zapínání v krátkých cyklech
• Minimální doba zapnutí/vypnutí kompresoru
• Alternativní pořadí spouštění kompresorů
(předstih/zpoždění)
• Chlazení při nízkých okolních teplotách (do -18 °C)
a ochrana před zamrznutím
• Vstup pro nouzové vypínání
• Inteligentní nouzový provoz (přednastavené hodnoty)
• Vestavěná diagnostika
• Vestavěné rozhraní konvenčního termostatu (velikosti 060-250)
• Vstup pro dálkové zapínání a vypínání
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s chladivem R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
Příkon v režimu chlazení (2)
Výkonové číslo režim chlazení (2)
Počet stupňů chlazení
Výkon na jeden stupeň chlazení
Topný výkon (3)
Účinnost
Chladivo
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet obvodů
Typ vnitřního ventilátoru
Typ venkovního ventilátoru
Počet venkovních ventilátorů
Jmenovitý průtok vzduchu
Externí statický tlak
YSD/YSH (4)
Maximální externí statický tlak
YSD/YSH (5)
Akustický výkon (2)
Akustický tlak (6)
Akustický výkon ve vzduchovodu (2)
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku - režim chlazení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku - režim topení
060
072
090
102
120
(kW)
(kW)
17,3
5,8
21,8
6,3
24,9
7,7
29,6
10,7
32,6
12,3
(%)
(kW)
(%)
2,98
1
100
24,6
93
3,44
1
100
41,3
93
1
1
3,22
2,76
1
2
100
40/60
41,3
51,9
93
93
R407C
Spirálový
1
1
2
1
1
2
Radiální s řemenovým pohonem
Axiální s přímým pohonem
1
1
1
4080
5100
5780
2,65
2
45/55
51,9
93
2
2
(m3/h)
1
3400
(Pa)
350/250
300/250
250/200
275/175
375/200
(Pa)
(dB(A))
(dB(A))
(dB(A))
350/250
79
48
71
375/375
81
49
68
375/375
81
49
70
500/500
83
51
78
450/325
79
47
80
(°C)
-18
(°C)
46
(°C)
18
(°C)
4
YSD/YSH-YKD/YKH
Všeobecné údaje o YSD/YSH Voyager I
1
6800
Nástřešní systémy
(1) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplota venkovního vzduchu 35 °C
(2) Za podmínek Eurovent
(3) Topný výkon s plynem G20
(4) Při jmenovitém průtoku vzduchu
(5) Při nominálním průtoku vzduchu se soupravou pro vyšší výkon, když je k dispozici
(6) Ve volném prostoru ve vzdálenosti 10 m od jednotky
205
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje YSD/YSH režim chlazení
Velikost
jednotky
Průtok
vzduchu
(m3/h)
3060
060
3400
4080
3670
072
4080
4900
4590
090
5100
6120
5200
102
5780
6940
6120
120
6800
8160
Teplota
vzduchu
(°C)
ST/MT
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
25
19,0
19,2
19,4
19,8
19,2
19,4
19,7
20,0
19,4
19,7
20,1
20,5
30
18,5
18,7
18,9
19,4
18,8
19,0
19,3
19,8
19,2
19,4
19,8
20,4
35
17,8
17,8
18,2
18,8
18,1
18,2
18,6
19,3
18,5
18,7
19,1
19,9
40
16,5
16,6
17,1
18,0
16,9
17,0
17,5
18,7
17,5
17,8
18,5
19,5
45
15,1
15,2
15,6
17,1
15,4
15,6
16,4
17,8
16,1
16,5
17,6
18,7
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24,5
24,7
24,9
25,4
24,8
25,0
25,3
25,8
25,2
25,5
25,9
26,5
23,7
23,9
24,1
24,6
24,1
24,2
24,5
25,2
24,5
24,8
25,2
26,0
22,7
22,7
23,0
23,8
23,0
23,2
23,5
24,4
23,6
23,8
24,3
25,3
21,3
21,3
21,7
22,8
21,7
21,8
22,3
23,5
22,4
22,5
23,3
24,4
19,5
19,6
20,2
21,7
20,0
20,1
20,9
22,4
20,8
21,0
22,2
23,4
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
27,5
27,9
28,3
28,8
27,7
28,1
28,5
29,0
27,9
28,3
28,7
29,2
27,0
27,3
27,6
28,1
27,4
27,7
28,2
28,5
27,7
28,1
28,6
29,3
26,1
26,3
26,7
27,5
26,4
26,7
27,2
28,0
26,9
27,2
27,8
28,7
24,6
24,6
25,2
26,5
25,0
25,2
25,8
27,2
25,7
26,0
26,9
27,9
22,3
22,4
23,2
25,1
22,9
23,1
24,3
25,9
23,8
24,2
25,6
26,9
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
33,0
33,3
33,8
34,3
33,3
33,8
34,3
34,9
33,9
34,5
35,1
36,0
31,8
32,1
32,6
33,5
32,3
32,7
33,3
34,2
32,9
33,5
34,1
35,2
30,0
30,4
30,8
32,2
30,7
31,1
31,8
33,2
31,5
32,1
33,0
34,3
27,7
28,1
29,0
30,8
28,4
28,9
30,1
31,8
29,4
30,0
31,5
33,1
25,0
25,5
26,8
29,0
25,7
26,3
28,0
30,2
26,8
27,7
29,8
31,6
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
36,3
36,8
37,4
37,7
36,7
37,3
37,9
38,4
37,2
37,9
38,6
39,5
35,3
35,8
36,3
37,2
35,9
36,4
37,1
38,3
36,5
37,1
37,9
38,9
33,8
34,2
34,8
36,4
34,4
34,9
35,5
37,1
35,2
35,9
36,8
38,3
31,6
32,1
32,9
35,1
32,5
33,0
34,1
36,0
33,5
34,2
35,7
37,4
28,9
29,4
31,0
33,6
29,7
30,4
32,4
34,7
31,1
31,7
34,3
36,1
Teplota venkovního vzduchu (°C)
206
PROD-PRC014-CS
Chladicí výkon (1)
Příkon v režimu
chlazení (2)
Výkonové číslo režim chlazení (2)
Počet stupňů
chlazení
Výkon na jeden
stupeň chlazení
Topný výkon (3)
Účinnost
Chladivo
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet obvodů
Typ vnitřního ventilátoru
Typ venkovního ventilátoru
Počet venkovních
ventilátorů
Jmenovitý průtok vzduchu
Externí statický tlak
tlak YKD (4)
Maximální externí
statický tlak
YKD (5)
Akustický výkon (2)
Akustický
tlak (6)
Akustický výkon
ve vzduchovodu (2)
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu
- režim chlazení
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu
- režim chlazení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku
- režim chlazení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na hořáku
- režim topení
155
175
200
250
(kW)
42,4
48,1
57,8
62,0
(kW)
14,5
17,6
21,4
20,7
2,92
2,73
2,74
3,00
2
2
2
2
60/40
69,3
90
70/30
69,3
90
50/50
69,3
90
50/50
69,3
90
(%)
(kW)
(%)
Spirálový
2
2
R407C
Spirálový
Spirálový
2
2
2
2
Radiální s řemenovým pohonem
Axiální s přímým pohonem
Spirálový
2
2
(m3/h)
2
8500
2
9850
2
11 210
2
14 100
(Pa)
150
75
175
75
(Pa)
350
375
450
375
(dB(A))
86
86
89
90
(dB(A))
54
54
57
58
(dB(A))
74
77
77
82
(°C)
-18
(°C)
46
(°C)
18
(°C)
5
(1) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplota venkovního vzduchu 35 °C
(2) Za podmínek Eurovent
(3) Topný výkon s plynem G20
(4) Při jmenovitém průtoku vzduchu
(5) Při nominálním průtoku vzduchu se soupravou pro vyšší výkon, když je k dispozici
(6) Ve volném prostoru ve vzdálenosti 10 m od jednotky
Nástřešní systémy
Velikost jednotky
YSD/YSH-YKD/YKH
Všeobecné údaje o YKD/YKH Voyager II
207
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje YKD/YKH režim chlazení
Velikost
jednotky
Průtok
vzduchu
(m3/h)
7650
155
8500
10200
8860
175
9850
11 830
10 090
200
11 210
13 450
12 690
250
14 100
16 920
Teplota
vzduchu
(°C)
ST/MT
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
25
47,3
47,5
47,5
48,0
47,9
48,2
49,7
49,1
49,2
49,6
48,0
50,7
30
45,2
45,3
45,4
46,1
45,9
46,1
46,3
47,3
47,1
47,4
46,9
49,1
35
43,1
43,1
43,3
44,2
43,9
44,0
42,9
45,5
45,0
45,2
45,8
47,5
40
40,7
40,8
39,3
42,2
41,5
41,6
42,0
43,6
42,7
42,9
43,7
45,7
45
38,1
38,1
38,5
40,2
38,9
39,0
39,7
41,6
40,1
40,3
41,4
43,7
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
55,1
55,3
55,4
55,6
57,3
56,3
56,5
56,6
57,4
57,6
58,0
59,0
52,2
52,3
52,4
53,0
53,9
53,4
53,6
54,5
54,8
55,0
55,4
57,1
49,3
49,3
49,4
50,4
50,5
50,5
50,7
52,4
52,2
52,4
52,8
55,2
46,0
46,0
46,2
48,0
47,2
47,3
47,6
50,0
49,0
49,0
49,5
53,0
42,5
42,5
42,8
45,4
43,6
43,6
44,2
47,4
45,3
45,4
46,8
50,5
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
64,6
64,7
64,7
64,1
65,5
65,6
65,9
65,9
66,7
67,1
67,7
68,7
61,4
61,5
61,6
61,7
62,5
62,6
62,9
63,7
64,0
64,3
64,9
66,6
58,2
58,3
58,5
59,3
59,5
59,6
59,9
61,5
61,3
61,5
62,1
64,5
54,6
54,7
54,9
56,6
55,9
55,9
56,4
58,8
57,9
58,0
58,4
62,1
50,6
50,7
51,2
53,7
51,9
52,0
51,7
56,0
53,8
54,0
55,3
59,3
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
70,7
71,0
71,2
72,7
71,7
72,0
72,7
74,5
67,2
67,4
67,8
70,2
68,3
68,5
69,2
72,1
63,7
63,8
64,4
67,7
64,9
65,0
65,7
69,7
59,7
59,8
60,3
64,9
60,9
61,1
62,6
67,0
55,4
55,6
57,1
61,9
56,6
56,8
59,4
64,1
24/19
27/19
30/19
33/19
73,2
73,5
74,1
77,3
69,9
70,2
71,5
75,0
66,6
66,9
68,9
72,7
62,8
63,1
66,1
70,1
58,4
59,0
62,9
67,2
Teplota venkovního vzduchu (°C)
208
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
Příkon v režimu chlazení (2)
Výkonové číslo
- režim chlazení
Počet stupňů chlazení
Výkon na jeden stupeň chlazení
Topný výkon - nízký (3)
Topný výkon - vysoký (3)
Účinnost
Chladivo
Typ kompresoru
Počet kompresorů
Počet obvodů
Typ vnitřního ventilátoru
Typ venkovního ventilátoru
Počet venkovních ventilátorů
Jmenovitý průtok vzduchu
Maximální
externí tlak (4)
Akustický výkon (2)
Akustický tlak (5)
Akustický výkon ve vzduchovodu (2)
Minimální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim chlazení
Maximální provozní teplota
venkovního vzduchu - režim chlazení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na vnitřním výměníku - režim chlazení
Minimální teplota vstupního vzduchu
na hořáku - režim topení
275
300
350
400
500
(kW)
(kW)
81,5
24,5
88,6
28,1
99,1
32,0
126,2
42,0
143,1
49,8
(%)
(kW)
(kW)
(%)
3,33
2
40/60
69,3
117,5
90
3,15
2
50/50
69,3
117,5
90
3,10
2
50/50
69,3
117,5
90
R407C
Spirálový
3,00
3
33/33/33
77,4
154,8
91
2,87
3
33/33/33
77,4
154,8
91
2
1
3
2
2
3
1
1
2
Radiální s řemenovým pohonem
Axiální s přímým pohonem
3
3
4
3
2
4
(m3/h)
13 600
15 300
17 000
20 400
24 600
(Pa)
(dB(A))
(dB(A))
(dB(A))
525
89
57
83
520
89
57
84
465
94
62
85
590
96
64
87
590
96
64
87
(°C)
-18
(°C)
46
(°C)
18
(°C)
5
YSD/YSH-YKD/YKH
Všeobecné údaje o YKD/YKH Voyager III
Nástřešní systémy
(1) Za podmínek Eurovent: teplota vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplota venkovního vzduchu 35 °C
(2) Za podmínek Eurovent
(3) Topný výkon s plynem G20
(4) Při jmenovitém průtoku vzduchu
(5) Ve volném prostoru ve vzdálenosti 10 m od jednotky
209
PROD-PRC014-CS
Výkonové údaje YKD/YKH režim chlazení
Velikost
jednotky
Průtok
vzduchu
(m3/h)
10 880
275
13 600
17 680
12 240
300
15 300
19 890
13 600
350
17 000
22 100
16 320
400
20 400
26 520
19 680
500
24 600
31 980
Teplota
vzduchu
(°C)
ST/MT
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
25
84,4
84,6
85,3
85,5
88,0
88,3
89,5
90,0
90,9
91,4
93,9
95,1
30
81,3
81,5
82,2
82,5
84,7
85,0
86,3
86,9
87,4
87,9
90,6
92,2
35
78,0
78,2
79,0
79,3
81,1
81,5
82,8
83,5
83,6
84,1
87,1
89,0
40
74,5
74,7
75,6
75,9
77,4
77,7
79,1
80,0
79,5
80,1
83,4
85,6
45
70,7
71,0
71,9
72,3
73,4
73,8
75,5
76,0
75,3
75,9
79,5
82,0
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
91,9
92,2
92,9
93,2
95,6
96,0
97,3
97,9
98,4
98,9
101,6
103,0
88,6
88,8
89,6
89,9
92,0
92,4
93,8
94,4
94,5
95,0
98,0
99,8
84,9
85,2
86,1
86,4
88,1
88,5
89,7
90,8
90,3
90,9
94,2
96,3
81,1
81,4
82,3
82,7
84,0
84,4
86,0
87,0
85,9
86,6
90,1
92,6
77,0
77,4
78,4
78,9
79,6
80,1
82,0
82,7
81,3
82,0
85,8
88,6
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
104,4
104,7
105,8
106,2
108,0
108,3
109,9
111,3
110,2
110,9
115,0
117,8
100,4
100,7
101,8
102,3
103,7
104,1
106,0
107,3
105,6
106,4
110,7
113,9
96,2
96,4
97,6
98,2
99,1
99,6
101,8
102,7
100,7
101,6
106,2
109,7
91,7
92,0
93,3
93,9
94,3
94,8
97,5
98,8
95,7
96,6
101,4
105,3
87,0
87,3
88,7
89,5
89,3
89,8
92,9
90,4
91,4
96,5
-
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
132,6
133,0
134,4
135,0
137,6
138,1
140,3
141,8
140,9
141,9
146,6
149,6
127,3
127,7
129,1
129,8
131,9
132,4
134,8
136,4
134,8
135,9
140,9
144,4
121,6
122,1
123,6
124,3
125,8
126,4
128,8
130,6
128,4
129,6
134,9
138,8
115,6
116,0
117,7
118,6
119,5
120,1
123,0
124,0
121,7
122,9
128,6
133,0
109,4
109,8
111,5
112,6
112,8
113,6
116,8
118,6
114,6
116,0
122,1
126,9
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
24/19
27/19
30/19
33/19
153,2
153,6
155,6
156,5
157,6
158,3
161,4
163,6
159,1
160,6
167,5
172,6
146,9
147,3
149,4
150,4
150,8
151,7
155,3
156,7
151,9
153,5
160,8
166,3
140,2
140,7
142,8
144,0
143,7
144,6
148,7
150,8
144,4
146,1
153,7
159,7
133,2
133,8
136,0
137,3
136,3
137,3
141,9
144,6
136,6
138,4
146,3
152,8
125,9
126,5
129,6
-
Teplota venkovního vzduchu (°C)
210
PROD-PRC014-CS
YSD/YSH-YKD/YKH
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup
k ovládacímu
panelu
Z
A
E
X
D
C
B
Y
Hmotnosti (1)
Přepravní
Provozní
hmotnost
hmotnost
(kg)
(kg)
Velikost jednotky
YSD/YSH 060
YSD/YSH 072
YSD/YSH 090
YSD/YSH 102
YSD/YSH 120
YKD/YKH 155
YKD/YKH 175
YKD/YKH 200
YKD/YKH 250
YKD/YKH 275 L
YKD/YKH 275 H
YKD/YKH 300 L
YKD/YKH 300 H
YKD/YKH 350 L
YKD/YKH 350 H
YKD/YKH 400 L
YKD/YKH 400 H
YKD/YKH 500 L
YKD/YKH 500 H
X
Y
Z
1775
2251
2251
2251
2251
2726
2726
3107
3107
4580
5285
4580
5285
4580
5285
5917
5917
5917
5917
1124
1353
1353
1353
1353
1811
1811
2167
2167
2302
2302
2302
2302
2302
2302
2302
2302
2302
2302
921
1038
1038
1190
1190
1273
1273
1372
1372
1821
1821
1821
1821
1821
1821
1988
1988
1988
1988
285
390
458
474
520
685/700
740/755
955/975
1005/1025
1756
1940/1969
1792
1976/1999
1931
2015/2037
2301/2313
2356/2369
2379/2390
2433/2447
Minimální volný prostor
(mm)
260
350
419
434
481
698
735
920
946
1656
1820/1849
1692
11 856/1879
1731
1895/1917
2161/2173
2216/2229
2239/2250
2293/2307
A
B
C
D
E
1829
1829
1829
1829
1829
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1219
1219
1219
1219
1219
1800
1800
1800
1800
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
914
914
914
914
914
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
914
914
914
914
914
1000
1000
1000
1000
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
914
914
914
914
914
1300
1300
1300
1300
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
1830
200
250
41
144
43
145
50
63
(1) Standardní jednotka bez příslušenství či volitelných doplňků
Elektrické údaje
Velikost jednotkyYSD/YSH
YSD/YSH
Napájení
(V/fáze/Hz)
Maximální proud
(A)
Spouštěcí proud
(A)
Maximální doporučená proudová
hodnota pojistky (AM) (1)
(A)
YSD/YSH
060
YSD/YSH
072
18
79
24
103
32
32
YSD/YSH YKD/YKH YKD/YKH YKD/YKH YKD/YKH
090
102
120
155
175
400/3/50
26
28
31
33
39
110
91
93
136
141
40
40
40
50
50
(1) Standardní jednotka bez příslušenství či volitelných doplňků
Velikost jednotky
Napájení
Maximální proud
Spouštěcí proud
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
YKD/YKH
275
YKD/YKH
300
74,0
222
83,0
231
YKD/YKH
350
400/3/50
89,0
237
YKD/YKH
400
YKD/YKH
500
111,0
259
129,0
276
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nástřešní
systémy
Rozměry
(mm)
211
PROD-PRC014-CS
Řídicí systém pro nenáročné
komerční aplikace
Řídí až 16 jednotek
Tracker
™
Tracker™
Přínosy pro zákazníka
• Vylepšené nastavování požadovaných hodnot: snadná
obsluha budovy
• Snadná diagnostika: Zařízení Tracker shromažďuje
a zobrazuje stavy všech připojených jednotek
• Dálkové řízení budov: Tracker podporuje připojení pomocí
modemu
Hlavní charakteristiky
• Elektronický displej z tekutých krystalů
• Obsluhovací rozhraní s 16tlačítkovou klávesnicí a rozměry
30,4 cm x 24,9 cm x 5,6 cm
• Napájení: 20 až 30 V / 50 nebo 60 Hz / 1 fáze
• Sériové ovládání a monitorování dvou reléových karet
(s 12 nezávislými kontakty) a 16 vzduchotechnických
systémů s maximálně:
- 12 nástřešními jednotkami Trane Voyager™
- 12 ICS kompatibilními vzduchotechnickými jednotkami
jiných výrobců přes Trane TCM
- 8 systémy pracujícími s proměnným průtokem vzduchu
VariTrac™ přes CCP2 s 16 zónami a jednou ventilátorovou
jednotkou
• Hlavní zobrazované údaje:
- Kalendář (programování na sedm dní)
- Nastavení denních a nočních požadovaných teplot v jednotlivých zónách
- Zadání 24 volných dnů
- Rozpoznání výstrahy: jestliže Tracker přijme zprávu o chybě
teploty nebo poruše systému, rozsvítí se vedle displeje
červená LED dioda. Výstrahy si lze prohlížet na displeji.
Systém může dokonce zavolat vám nebo servisnímu technikovi
- Historie posledních 32 závad, včetně popisu, data a času
- Rozdělování zátěže za účelem omezování celkové spotřeby
energie v objektu
- Heslem chráněný přístup
• Dálkové monitorování přes modem
• Ovládání externích zařízení (osvětlení, zabezpečení budovy,
ventilátorů)
• Optimalizace spuštění založená na historii
• Snadné připojení k PC pomocí softwaru Windows®
Hyperterminal a telefonního kabelu RJ-12, umožňující přístup ke všem programovatelným parametrům a záznamům
zpráv
• Dočasné potlačení nastavených hodnot: uživatel může
pomocí displeje nastavit zónu nebo jednotku až na dobu
čtyř hodin zpět na požadovanou teplotu platnou za přítomnosti osob
• Pro nastavení dočasného potlačení a místních
požadovaných teplot lze použít zónové čidlo TZS 004
Příslušenství
• Komunikační karta TCI 3 pro komunikaci s nástřešní jednotkou Voyager
• Komunikační karta TCM pro komunikaci s ventilátorem
nebo vzduchotechnickou jednotkou
• Zónová čidla TZS
212
PROD-PRC014-CS
Systémy pracující s proměnným
průtokem vzduchu
Ovládá až 16 zón
VariTrac II
™
VariTrac™ II
CCP2
TZS
Přínosy pro zákazníka
• Individuální regulace teploty v zóně: optimální komfort pro
osazenstvo budovy
• Snadná instalace: úspora času
• Nízké pořizovací náklady a náklady na údržbu úspora času
a peněz
Hlavní charakteristiky
• Umožňuje individuální řízení teploty v jednotlivých zónách
budovy při použití stejné klimatizační jednotky pracující
s konstantním průtokem vzduchu.
• Mění přívod vzduchu do jednotlivých zón a zajišťuje tak
topný a chladicí výkon odpovídající potřebám těchto zón.
• DTS monitoruje teplotu proudícího vzduchu v hlavním
přívodním vzduchovodu a předává tento údaj do CCP2
klimatizační jednotky.
• CCP2 mění polohu BYPS a odvádí vzduch z přívodního
vzduchovodu, aby zabránil přetlaku v systému.
• VADA s řídicím modulem UCM III a zónovým teplotním
čidlem (není součástí) měří teplotu v prostoru a změnou
polohy regulační klapky zajišťuje odpovídající vytápění nebo
chlazení. Rovněž předává do CCP2 údaje o momentálních
podmínkách v příslušné zóně (až 16 zón s možností volby
podřízených zón).
Systém Varitrac™ II se skládá z následujících komponent:
- centrálního ovládacího panelu (CCP2) systému Varitrac™ II
- čidla rychlosti proudění vzduchu/statického tlaku v hlavním
vzduchovodu (DVS)
- čidla teploty přívodního vzduchu v hlavním vzduchovodu
(DTS)
- obtokové regulační klapky přívodního vzduchu v hlavním
vzduchovodu (BYPS)
- zónových regulačních klapek VariTrac™ (VADA)
- zónového teplotního čidla (TZS)
• CCP2 koordinuje, monitoruje a provádí diagnostiku pro systém řízení zóny VariTrac™. Komunikuje se zónovými regulačními klapkami, aby zjistil požadavky na topení a chlazení,
a volí režim a počet potřebných stupňů.
• DVS měří tlak vzduchu v hlavním přívodním vzduchovodu
a předává tento údaj do CCP2, který řídí systém obtokové
regulační klapky vzduchu.
213
PROD-PRC014-CS
Typická aplikace
Řízení několika individuálních zón při použití klimatizační jednotky pracující s konstantním
průtokem vzduchu
4
3
5
2
1
6
7
1
2
3
4
5
6
7
- Čidlo teploty v místnosti (TZS)
- Zónová regulační klapka (VADA)
- Obtoková regulační klapka (BYPS)
- Čidlo teploty ve vzduchovodu (DTS)
- Čidlo rychlosti proudění vzduchu ve vzduchovodu (DVS)
- CCP2
- Tracker
214
PROD-PRC014-CS
Zónové regulační klapky VADA VariTrac™ - 1 na zónu
Určete rychlost proudění vzduchu (m/s) ve vzduchovodu, do kterého
bude nainstalována regulační klapka VariTracTM.
Z níže uvedené tabulky zjistěte průtok vzduchu (m3/h), který odpovídá
rychlosti proudění a velikosti regulační klapky VariTacTM v zóně. Je-li
průtok vzduchu větší, než kolik regulační klapka zvládne, zvolte větší
regulační klapku. Upozornění: Při použití zónového čidla teploty ve
vzduchovodu pro samostatné ovládání musí být průtok vzduchu při
topení nebo chlazení minimálně na 10 %.
Jmenovitý Ø
(mm)
Akustický
výkon (1)
dB(A)
Průtok
vzduchu
(m3/h)
Akustický
výkon (1)
dB(A)
Průtok
vzduchu
(m3/h)
Akustický
výkon (1)
dB(A)
Průtok
vzduchu
(m3/h)
Akustický
výkon (1)
dB(A)
VADA 16
406,4
Průtok
vzduchu
(m3/h)
VADA 14
355,6
Akustický
výkon (1)
dB(A)
VADA 12
304,8
Průtok
vzduchu
(m3/h)
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
VADA 10
254
Akustický
výkon (1)
dB(A)
3
4
5
6
7
VADA 08
203,2
Průtok
vzduchu
(m3/h)
Při
Při
Při
Při
Při
VADA 06
152,4
Obtokové regulační klapky BYPS
Obtoková regulační klapka se musí dimenzovat tak, aby mohla
absorbovat 80 % předpokládaného celkového průtoku vzduchu
systému minus součet minimálních průtoků vzduchu
požadovaných pro jednotlivé zóny. Tento výpočet musí být proveden pro zajištění správného chodu systému, je-li jednotka reverzibilní. V případě, že je průtok obtokového vzduchu příliš velký na
to, aby byl absorbován jednou klapkou, je možné použít paralelně zapojenou druhou klapku. Průtok vzduchu se rozdělí mezi ně.
Počet klapek by neměl být vyšší než tři kruhové nebo dvě
čtyřhranné klapky na každý modul CCP2.
VariTrac™ II
Rychlá volba
200
270
340
400
460
56
58
60
62
63
360
470
600
710
830
59
61
64
66
69
560
740
920
1110
1300
59
61
64
66
68
800
1070
1330
1 600
1870
59
61
63
66
68
1090
1450
1820
2170
2550
59
61
64
67
69
1420
1890
2370
2850
3320
61
63
66
69
71
(1) Akustický výkon, když otvor regulační klapky vytváří tlakovou ztrátu 130 Pa
Při
Při
Při
Při
Při
8 m/s
9 m/s
10 m/s
11 m/s
12 m/s
BYPS 06
152,4
535
595
665
730
800
Příklad:
Požadovaný průtok vzduchu:
BYPS 08
203,2
950
1070
1190
1310
1430
Zóna
Zóna
Zóna
Zóna
Celkový požadovaný průtok vzduchu:
1
2
3
4
=
=
=
=
BYPS 10
254
1490
1665
1855
2040
2230
1800 m /h
2520 m3/h
1080 m3/h
1800 m3/h
3
7200 m3/h
1
2
3
4
=
=
=
=
360 m3/h
žádný
430 m3/h
290 m3/h
Minimální průtok vzduchu:
Zóna
Zóna
Zóna
Zóna
Celkový minimální průtok vzduchu:
1080 m3/h
BYPS 12
304,8
2135
2405
2700
2940
3205
BYPS 14 x 12 BYPS 16 x 16 BYPS 20 x 20 BYPS 30 x 20
355,6 x 304,8 406,4 x 406,4
508 x 508
762 x 508
3155
4810
7515
11 275
3550
5410
8455
12 685
3945
6015
9395
14 095
4340
6615
10 335
15 500
4735
7215
11 275
16 910
Výpočet klapky VADA:
Zóna 1 = Velikost 12 při
Zóna 2 = Velikost 14 při
Zóna 3 = Velikost 10 při
Zóna 4 = Velikost 12 při
7
7
6
7
m/s
m/s
m/s
m/s
Výpočet obtokové klapky BYPS:
a) 80 % maximálního průtoku vzduchu systémem = 5760 m3/h
b) Součet minimálních průtoků vzduchu v zónách = 1080 m3/h
c) Obtékající objem = 5760-1080 = 4680 m3/h
d) Podle tabulky musí být zvolena jedna velikost 14
Nástřešní systémy
Jmenovitý Ø
(mm)
215
PROD-PRC014-CS
ODDĚLENÉ (SPLIT) SYSTÉMY A KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
216
PROD-PRC014-CS
ODDĚLENÉ (SPLIT) SYSTÉMY
A KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
3 - 218 kW
TTK/TWK, TTA/TWA: Zajištění komfortu,
nenáročné komerční, kancelářské, restaurační
a průmyslové aplikace
RAUL: Výrobní a komfortní aplikace, skladování
potravin a nápojů
TTK/TWK
15
19
31
TTA/TWA
55
kW
10
20
30
40
50
218
60
80
100
200
RAUL
SPLIT SYSTÉMY
3
300
217
PROD-PRC014-CS
Split systémy
Spirálový kompresor, axiální ventilátory
3-15 kW*
TTK/TWK + MCD/MWD
TTK/TWK
MCD/MWD
Výhody pro zákazníka
• Přizpůsobivost: systém je přizpůsobený aplikaci a přesným
požadavkům obytných a menších komerčních objektů.
Základní charakteristiky - venkovní
jednotka TTK/TWK
• Určená pro optimalizovanou činnost s vnitřními jednotkami
MCD/MWD
• Spirálový kompresor pro velikosti 530 až 060 (rotační pro
velikosti 512 až 524)
• Ochrana vinutí motoru kompresoru
• Zabudovaná vanička kondenzátu
• Výměník s hliníkovými lamelami a měděnými trubkami
• Vnější plechové díly jsou pozinkované a ošetřené elektrostaticky nanášenou práškovou barvou RAL 9002
Základní charakteristiky - vnitřní
jednotka MCD/MWD
• Pozinkovaná ocelová skříň, nelakovaná
• Tepelný výměník s hliníkovými lamelami a měděnými trubkami
• Zabudovaná nádoba na kondenzát
• Vstup čerstvého vzduchu na zadní nebo spodní straně
jednotky
• Nastavitelný průtok vzduchu a externí statický tlak
Ovládání
• Bezdrátové dálkové ovládání vnitřní jednotky
218
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Chladicí výkon - TTK v chladicím režimu (1)
Příkon - TTK v režimu chlazení (1)
Výkonové číslo
Topný výkon - TWK v režimu topení (2)
Příkon - TWK v režimu topení (2)
Výkonové číslo (2)
Chladivo
Elektrický ohřívač (3)
Počet kompresorů
Přípojka sání (natvrdo pájená)
Přípojka kap. chladiva
Typ ventilátoru venk./vnitřní jednotky
Jmenovitý průtok vzduchu
Externí statický tlak
vnitřní jednotky (4)
Počet ventilátorů venkovní jednotky
Otáčky ventilátoru venkovní jednotky
Akustický výkon vnitřní jednotky
Akustický výkon venkovní jednotky
Minimální provozní
teplota venkovního vzduchu
v režimu chlazení/topení
Maximální provozní
teplota venkovního vzduchu
v režimu chlazení/topení
Jmenovitý proud venkovní jednotky
Spouštěcí proud venkovní jednotky
Jmenovitý proud vnitřní jednotky
bez elektrického ohřívače
Jmenovitý proud vnitřní
jednotka s elektrickým ohřívačem
Maximální průřez kabelu
Délka venkovní jednotky
Šířka venkovní jednotky
Výška venkovní jednotky
Provozní hmotnost venkovní jednotky
Délka vnitřní jednotky
Šířka vnitřní jednotky
Výška vnitřní jednotky
Provozní hmotnost vnitřní jednotky
512*
518*
524*
530*
3,16
1,27
2,5
3,38
1,15
2,94
4,56
1,88
2,4
5,11
1,84
2,78
6,76
2,87
2,4
6,87
2,35
2,93
8,60
3,41
2,5
9,57
3,54
2,70
(palce)
(palce)
2
1
1/2
1/4
2
1
1/2
3/8
3
1
5/8
3/8
(m3/h)
550
820
(Pa)
(ot/min)
(dB(A))
(dB(A))
60
1
750
49
69
(°C)
10 / -5
(°C)
(A)
(A)
45 / 20 45 / 20 45 / 20 45 / 20 45 / 20 45 / 20 45 / 20 45 / 20 45 / 20
6,4
9,6
12,8
19,8
7,7
24,6
11,1
11,3
12,7
28,7
44,0
72,0
97,0
45,5
116,0
52,0
64,0
72,5
(kW)
(kW)
kW)
(kW)
(kW)
(A)
(A)
(mm2)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
0,45
536*
536**
048**
060**
9,42
4,35
2,2
10,52
3,87
2,72
13,14
5,25
2,5
13,55
4,64
2,92
14,90
6,37
2,3
15,38
5,44
2,83
4
1
3/4
3/8
6
1
1 1/8
3/8
6
1
1 1/8
3/8
1100
8,60
9,42
3,41
4,35
2,5
2,2
8,94
11,20
3,09
4,25
2,89
2,64
R407C
4
4
4
1
1
1
3/4
3/4
3/4
3/8
3/8
3/8
Axiální/radiální
1370
1370
1650
1650
2190
2300
50
1
780
52
68
115
1
780
59
68
90
1
900
63
73
90
1
900
63
73
60
1
900
63
74
60
1
900
63
74
140
2
850
70
74
150
2
850
70
74
10 / -5
10 / -5
10 / -5
10 / -5
10 / -5
10 / -5
10 / -5
10 / -5
0,56
1,29
8,2
8,2
12,4
3x 1,52 3x 2,52 3x 2,52
700
1018
1018
253
360
360
530
595
595
36
54
58
578
578
578
980
980
1090
305
305
305
29,5
29,5
37
* Napájení 230 V/1 fáze/50 Hz
** Napájení 400 V/3 fáze/50 Hz
(1) Při teplotě vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplotě venkovního vzduchu 35 °C
(2) Při teplotě vnitřního vzduchu 20 °C a 7 °C ST/6 °C MT
(3) Pouze pro MCD, režim pouze chlazení
(4) Při vysokých otáčkách, jmenovitém průtoku vzduchu a v režimu chlazení
530**
1,73
1,73
1,87
16,5
3x 4
1018
360
798
87
578
1228
305
42,5
16,5
4x 2,52
1018
360
798
87
578
1228
305
42,5
16,5
3x 6
1018
360
798
89
578
1228
305
42,5
1,87
3,22
4,15
16,5
24,5
24,5
4x 2,52 4x 2,52 4x 2,52
1018
1018
1018
360
360
360
798
1254
1254
89
105
108
578
703
703
1228
1091
1245
305
395
395
42,5
50
54,5
Split systémy
Velikost jednotky
TTK/TWK + MCD/MWD
Všeobecné údaje
219
PROD-PRC014-CS
Split systémy
Spirálové kompresory, axiální ventilátory
19-31 kW*
TTA/TWA + MWD
TTA/TWA
MWD
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství - vnitřní jednotka MWD
• Přizpůsobivost: systém je přizpůsobený účelu použití
a přesným požadavkům zvláště pro nové nebo stávající
menší komerční objekty
• Elektrický ohřívač (přídavná skříň)
• Teplovodní výměník (přídavná skříň)
• Kruhový výtlačný nástavec adaptéru vzduchovodu
• Filtrační skříň EU2
• Filtrační skříň EU4
• Difuzory (viz str. 92)
Základní charakteristiky - venkovní
jednotka TTK/TWK
• Vysoce spolehlivý spirálový kompresor
• Robustní a pevná stavba
• Vypínač
• Hliníkové lamely natřeny černým epoxidem pro odolávání
agresivní atmosféře
• Pokrytí elektrostatickým nátěrem
Ovládání
• Digitální programovatelné termostaty s 24hodinovým
časovým spínačem nebo neprogramovatelné termostaty
• Kompatibilní se systémem kontroly menších komerčních
budov Trane TrackerTM a Trane VariTracTM systémy pracující
s proměnným průtokem vzduchu
Základní charakteristiky - vnitřní
jednotka MWD
• Vysoký externí statický tlak
• Nastavitelný průtok vzduchu
• Čistitelné filtry
• Odnímatelný externí elektrický panel
Volitelné doplňky
• Provoz při nízkých okolních teplotách
Příslušenství - venkovní jednotka
TTK/TWK
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
220
* Pro aplikace mimo Evropskou unii dostupné také s R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Chladicí výkon TTA + MWD (1)(3)
Příkon TTA + MWD
Chladicí výkon TWA + MWD (1)(3)
Příkon v chladicím režimu TWA + MWD
Topný výkon TWA + MWD (2) (3)
Příkon v topném režimu TWA + MWD
Napájení
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(V/fáze/Hz)
TTA/TWA
Velikost jednotky
Hladina akustického výkonu
Spouštěcí proud
Typ kompresoru
Průtok vzduchu(3) (4)
Délka (bez obalu)
Šířka (bez obalu)
Výška (bez obalu)
Hmotnost (bez obalu)
Připojení chladivového potrubí
Sací potrubí
Potrubí kapaliny
(dB(A))
(A)
(m3/h)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(palce)
(palce)
MWD
Velikost jednotky
Jmenovitý průtok vzduchu
Externí statický tlak MWD (3)(4)
Akustický výkon (5)
Délka (bez obalu)
Šířka (bez obalu)
Výška (bez obalu)
Hmotnost (bez obalu)
(m3/h)
(Pa)
(dB(A))
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(1) Při teplotě vnitřního vzduchu 27 °C ST/19 °C MT a teplotě venkovního vzduchu 35 °C
(2) Při teplotě vnitřního vzduchu 20 °C a 7 °C ST/6 °C MT
(3 Při jmenovitém průtoku vzduchu
(4) Nejvyšší otáčky ventilátorů
(5) Při maximálním průtoku vzduchu a statickém tlaku 0
075/075
100/100
120/125
19,3
7,9
18,8
7,8
21,4
8,2
400/3/50
26,8
10,2
26,3
10,1
28,0
9,4
400/3/50
31,4
13,7
30,7
13,6
36,5
15,0
400/3/50
075
100
120
76
101
Spirálový
9300
1060
950
1230
185
Pájený
1"1/8
1/2"
78
133
Spirálový
12 000
1060
950
1230
205
Pájený
1"3/8
1/2"
82
142
Spirálový
17 000
1260
1050
1230
221
Pájený
1"3/8
1/2"
075
100
125
3000
214
62
970
1290
450
76
4500
240
62
1095
1290
655
118
4500
240
62
1095
1290
655
118
Split
systémy
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výkon systému
Velikost jednotky
TTA/TWA + MWD
Všeobecné údaje
221
PROD-PRC014-CS
Kondenzační jednotka
Spirálové kompresory, axiální ventilátory
55-218 kW*
RAUL
RAUL
SMM
Přínosy pro zákazníka
Ovládání
• Přizpůsobivost: systém lze upravit dle přesných požadavků
různých aplikací
Mikroprocesorový řídicí modul SMM (Scroll Manager Module)
s operátorským rozhraním s displejem z tekutých krystalů,
řídicí a signalizující:
• Teplota výparníku
• Vyrovnávání počtu startů a provozních hodin jednotlivých
kompresorů
• Otáčky ventilátoru
• Provozní parametry
• Omezování vysokého tlaku
• Nízkotlaká ochrana
• Ochrana proti krátkodobému zapínání a vypínání
• Dálkové zapínání/vypínání každého okruhu (bezpotenciálové
kontakty)
• Signalizace závad každého okruhu (bezpotenciálový
kontakt)
• Historie posledních 20 závad
Přístup k aktuálně nastaveným hodnotám přes okénko v elektrickém panelu
Hlavní charakteristiky
• Spirálové kompresory
Hermetické, vysoce účinné, s malými vibracemi, nízkohlučné
Plná interní ochrana přehřívání
• Přístupové panely jsou rychle odnímatelné s použitím
hranatého klíče
• Vypínač
• Servisní ventily na výtlačném potrubí a potrubí s kapalným
chladivem
• Čidlo teploty výparníku s 5metrovým kabelem
Volitelné doplňky
• Souprava pro provoz při nízkých okolních teplotách
(do -18 °C)
• Napájecí napětí 380, 400 a 415 V
• Hliníkové lamely s černým epoxidovým nátěrem
• Měděné lamely
• Transformátor 400/220 V pro řídicí systém
• Protihlukový kryt kompresoru
• Vysokotlaké a nízkotlaké manometry
• Přídavná karta pro validaci pomocné požadované teploty
s kontaktem pro dálkové ovládání
• Karta TCI-S pro komunikaci s BMS
• Jednotka bez řídicího modulu (speciální)
222
* Lze dodat rovněž s chladivem R22. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
Příkon
Výkonové číslo
Chladivo
Počet okruhů
Udržovací náplň chladiva na jeden okruh
Počet kompresorů
Přípojka sání (natvrdo pájená)
Přípojka kap. chladiva
Typ ventilátoru
Průtok vzduchu
Počet ventilátorů/motorů ventilátorů
Otáčky ventilátoru
Výkon motoru ventilátoru (2)
Hladina akustického výkonu
Minimální provozní
teplota venkovního vzduchu
Napájení
Nominální proud
Spouštěcí proud
Maximální průřez kabelu
(kW)
(kW)
(kg)
(palce)
(palce)
(m3/h)
(ot/min)
(kW)
(dB(A))
(°C)
(V/fáze/Hz)
(A)
(A)
(mm2)
190
260
300
350
54,8
18,2
3,01
66,6
25,1
2,65
81,1
29,8
2,72
95,3
33,4
2,85
400
450
500
600
700
108,3 118,8 133,0 162,0 194,7
38,4 45,6 51,7 61,0 71,3
2,82 2,61 2,19 2,66 2,73
R407C
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
4
4
6
1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1 1/8
Axiální s přímým pohonem – vertikální výstup
27 000 27 000 25 300 35 900 37 900 37 900 54 000 50 700 89 100
2
2
2
3
3
3
4
4
6
680
680
680
680
680
680
680
680
915
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,88
86
87
89
89
90
90
90
92
98
35,4
138
44,3
193
35
35
800
RAUL
Všeobecné údaje
218,8
83,9
2,61
2
3
6
2 1/8
1 1/8
89 100
6
915
1,88
98
0 (-18 se soupravou pro celoroční provoz)
400/3/50
53,2 62,0 70,9 79,8 88,6 106,4 124,0 141,8
202
210
219
228
237
255
272
290
35
50
50
95
95
95
150
150
Split systémy
(1) Za podmínek Eurovent: Venkovní teplota 35 °C, odpařovací teplota 7 °C, s R407C
(2) Pro jeden ventilátor
223
PROD-PRC014-CS
Rozměry,
hmotnosti a volný prostor
Přístup pro
údržbu
Z
X
Y
Velikost
jednotky
190
260
300
350
400
450
500
600
700
800
Rozměry
(mm)
X
2061
2061
2061
2921
2921
2921
2250
2250
3130
3130
Y
1021
1021
1021
1021
1021
1021
1890
1890
1973
1973
Přepravní
hmotnost
Z
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1584
1584
1598
1598
(kg)
555
625
691
869
959
985
1123
1251
1695
1754
Minimální
volný prostor
(mm)
Provozní
hmotnost
(kg)
514
584
650
810
900
926
1040
1168
1575
1634
A
800
800
800
800
800
800
800
800
1000
1000
B
800
800
800
800
800
800
900
900
1000
1000
C
800
800
800
800
800
800
800
800
1000
1000
D
900
900
900
900
900
900
800
800
1300
1300
Příklady výkonových údajů split systémů
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C) a podmínky CLCE pro vstupní vzduch (vlhkost 40 %)
30
Velikost
jednotky
RAUL
(R407C)
Velikost
jednotky
CLCE
190
260
300
350
400
450
500
600
700
800
08-06
09-07
09-08
10-08
10-09
11-09
12-09
12-11
14-11
16-11
Chladicí
výkon
výměníku DX
(kW)
56,0
68,1
83,1
97,4
111,2
122,2
136,4
166,1
199,0
224,4
35
Jmenovitý průtok
vzduchu
vzduchotechnickou jednotkou
(m3/s)
2,73
3,32
4,05
4,75
5,42
5,96
6,65
8,10
9,70
10,94
Velikost
jednotky
CLCE
06-05
06-06
07-06
08-06
09-06
09-07
10-07
10-08
10-09
11-09
Chladicí
výkon
výměníku DX
(kW)
52,8
64,0
78,1
92,0
104,2
114,4
128,4
156,6
187,2
211,1
Jmenovitý průtok
vzduchu
vzduchotechnickou jednotkou
(m3/s)
1,50
1,82
2,22
2,62
2,96
3,25
3,65
4,45
5,32
6,00
• CLCE běží se 100 % čerstvého vzduchu, 30 °C, 35 °C
• Teplota výstupního vzduchu: 16 °C, teplota venkovního vzduchu: 30 °C, 35 °C
• RAUL saturační teplota sání: 6 °C
224
PROD-PRC014-CS
RAUL
Výkonové údaje
Teplota vzduchu na vstupu do kondenzátoru (°C)
Saturační
teplota
sání
(°C)
-14
-6
0
6
35
40
Velikost
jednotky
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
190
260
300
350
400
450
500
600
700
800
25,3
31,8
38,6
44,5
51,0
57,1
63,6
77,2
89,6
102,5
11,3
15,0
17,9
20,6
23,4
27,5
30,9
36,8
41,5
48,8
22,7
28,4
34,5
39,9
45,6
50,8
56,7
68,9
80,2
91,6
14,3
18,9
22,6
25,8
29,4
34,6
39,1
46,3
52,2
61,4
190
260
300
350
400
450
500
600
700
800
36,7
45,7
55,5
64,3
73,5
81,7
91,3
110,9
130,0
147,9
12,0
16,2
19,4
21,9
25,2
29,8
33,5
39,9
44,1
52,3
32,8
40,6
49,5
57,4
65,6
72,8
81,2
99,0
116,2
132,0
15,0
20,5
24,4
27,5
31,6
37,4
42,3
50,1
55,3
65,7
30,6
37,8
46,3
53,6
61,3
67,9
75,6
92,6
108,6
123,4
17,0
23,1
27,4
31,0
35,5
42,0
47,7
56,3
62,4
73,9
27,7
190
260
300
350
400
450
500
600
700
800
47,2
58,3
70,8
82,4
93,9
104,1
116,5
141,5
167,0
189,4
12,5
17,3
20,8
23,1
26,7
31,8
35,8
42,6
46,3
55,4
42,1
51,8
63,1
73,6
83,9
92,6
103,4
126,2
149,5
169,1
15,8
21,8
26,0
29,0
33,5
39,9
45,1
53,5
58,2
69,5
39,3
48,2
59,0
68,7
78,4
86,3
96,2
117,8
139,9
158,0
17,8
24,5
29,2
32,6
37,6
44,7
50,7
59,9
65,4
78,0
35,7
43,6
53,6
62,5
71,3
78,3
107,1
127,4
143,8
68,6
75,4
89,5
190
260
300
350
400
450
500
600
700
800
59,1
72,4
88,0
102,9
117,1
129,2
144,8
175,9
209,5
236,6
13,2
18,6
22,4
24,5
28,5
34,2
38,4
45,9
48,9
59,1
52,9
64,4
78,4
92,0
104,6
114,9
128,5
156,6
187,8
211,3
16,6
23,3
27,9
30,7
35,7
42,7
48,2
57,3
61,3
73,8
49,5
59,9
73,2
86,0
97,8
107,0
119,6
146,1
175,9
197,4
18,6
26,1
31,2
34,4
40,0
47,7
54,0
64,0
68,9
82,6
45,1
54,2
66,5
78,2
89,0
97,0
108,2
132,7
160,5
179,7
21,5
29,8
35,5
39,5
45,7
54,4
61,7
72,9
79,1
94,3
= Maximální limit okolní teploty (°C)
Chladicí
výkon
(kW)
46
38
35
37
38
36
36
35
37
37
36
Příkon
(kW)
Chladicí
výkon
(kW)
Příkon
(kW)
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
19,7
42
44
45
43
43
42
43
44
43
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
20,6
28,2
33,4
37,6
43,2
51,2
45 °C
Split systémy
25
225
PROD-PRC014-CS
JEDNOTKY S PŘESNOU REGULACÍ
226
PROD-PRC014-CS
5 - 63 kW
JEDNOTKY S PŘESNOU REGULACÍ
5
Mercury
kW
5
Jupiter
20
10
15
22
20
81
30
40
50
60
70
JEDNOTKY S PŘESNOU REGULACÍ
Nenáročné komerční, kancelářské, restaurační
a průmyslové aplikace
80
227
PROD-PRC014-CS
Jednotky s přesnou regulací
Technické a komfortní aplikace
5-20 kW*
Jupiter
Jupiter
Jednotky s vodou chlazeným výměníkem
JDCC s výstupem dolů
JUCC s výstupem nahoru
Vzduchem chlazené jednotky s přímým výparem
JDAC s výstupem dolů
JUAC s výstupem nahoru
Vodou chlazené jednotky s přímým výparem
JDWC s výstupem dolů
JUWC s výstupem nahoru
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Kompaktní konstrukce: úspora místa ve strojovně
• Přesnost: přesná regulace teploty a vlhkosti pro všechny
aplikace
• Detektor ohně a/nebo kouře
• Detektor úniku vody s jedním čidlem
• Varování při znečištění filtru (diferenční tlakový spínač)
• Čidlo teploty a vlhkosti
• Vnější čidla pro výstražnou signalizaci vysoké teploty
a vlhkosti venkovního vzduchu
• Základní rámy a nástavce (sací nebo výtlačné) pro snadnější
zabudování
Hlavní charakteristiky
• Určené pro prostředí, kde jsou převládajícím tepelným
zdrojem vyspělá technická zařízení a pro komfortní aplikace
(kanceláře, ...)
• Přístup zepředu umožňující kompletní údržbu jednotky
• Konfigurace s výstupem dolů a s výstupem nahoru
• Spirálové kompresory
• Dvojité vstupní radiální ventilátory z pozinkované oceli
s dopředu zahnutými lopatkami
• Vnitřní a vnější dveřní panely zajišťující bezpečnost,
nepřetržitou činnost a sníženou hlučnost během provozu
Volitelné doplňky
• Elektrický ohřev
• Elektrický ohřev s vyšším výkonem
• Teplovodní ohřev
• Vysokotlaké radiální ventilátory
• Zvlhčovač s elektrodovým ohřevem
• Vysokoúčinné filtry
• Modul čerstvého vzduchu s filtrem
• Sání vzduchu zepředu, zezadu nebo zespodu (pouze pro
konfiguraci s výstupem nahoru)
228
Ovládání
Mikroprocesorový ovládací modul
• mP20 s alfanumerickým displejem 4x20, zobrazujícím
stavové informace a umožňujícím práci s výstrahami a jejich
historií
• mP3 s LCD displejem zobrazujícím stavové informace
a historii výstrah pro regulaci teploty a vlhkosti vzduchu
Komunikační protokoly pro spojení s většinou systémů řízení
budov (BMS)
Síťová karta LAN pro provoz nebo pohotovost (pouze pro
mP20)
* K dispozici v některých zemích. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Vzduchem chlazené jednotky s přímým výparem (JDAC/JUAC)
0115
Chladicí výkon (1)
(kW)
5,7
Citelný chladicí
výkon (1)
(kW)
5,2
Chladivo
Počet okruhů/
kompresorů
Průtok vzduchu (1)
(m3/h)
1584
Externí statický tlak
(Pa)
Výška
(mm)
Šířka
(mm)
550
Hloubka
(mm)
Hmotnost
(kg)
130
Napájení
(V/fáze/Hz)
0125
7,7
0133
9,3
6,1
7,5
0135
12,0
0150
15,4
0160
18,0
10,4
14,9
16,0
3024
4968
4968
850
1200
1200
185
260
260
0135
11,4
0150
14,8
0160
17,2
10,2
14,8
16,0
3020
4940
4940
850
1200
1200
190
265
265
Jupiter
Všeobecné údaje
R407C
1/1
1584
1944
10
1740
550
700
450
130
150
400/3/50
(1) Při 24 °C/50 %, ESP = 20 Pa, teplotě chlazené vody = 7/12 °C, etylenglykol 0 %
Vodou chlazené jednotky s přímým výparem (JDWC/JUWC)
(kW)
0115
5,4
0125
7,3
0133
8,9
(kW)
5,1
5,9
7,3
R407C
1/1
(m3/h)
(Pa)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(V/fáze/Hz)
1580
1580
1950
10
1740
550
550
700
450
135
135
155
400/3/50
(1) Při 24 °C/50 %, ESP = 20 Pa, teplotě chlazené vody = 7/12 °C, etylenglykol 0 %
Jednotky s vodou chlazeným výměníkem (JDCC/JUCC)
Chladicí výkon (1)
Citelný chladicí
výkon (1)
Průtok vzduchu (1)
Externí statický tlak
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Napájení
(kW)
(kW)
(m3/h)
(Pa)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(V/fáze/Hz)
0020
6,5
0025
8,4
0030
9,3
0040
11,8
0060
19,2
5,9
1584
7,5
1944
11,0
3024
17,8
4968
550
700
850
1200
100
115
8,1
2052
10
1740
850
450
150
400/3/50
155
210
(1) Při 24 °C/50 %, ESP = 20 Pa, teplotě chlazené vody = 7/12 °C, etylenglykol 0 %
Jednotky s přesnou regulací
Chladicí výkon (1)
Citelný chladicí
výkon (1)
Chladivo
Počet kompresorů/
okruhů
Průtok vzduchu (1)
Externí statický tlak
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Napájení
229
PROD-PRC014-CS
Jednotky s přesnou regulací
Vyspělé technické aplikace
22-63 kW*
Mercury
Jednotky s vodou chlazeným
výměníkem
EDCC s výstupem dolů
EUCC s výstupem nahoru
Vzduchem chlazené jednotky
s přímým výparem
EDAC s výstupem dolů
EUAC s výstupem nahoru
Energeticky úsporné jednotky
EDEB s výstupem dolů
EUEB s výstupem nahoru
Dvojité chladicí jednotky
EDTB/EDDB s výstupem dolů
EUTB/EUDB s výstupem nahoru
Mercury
Vodou chlazené jednotky
s přímým výparem
EDWC s výstupem dolů
EUWC s výstupem nahoru
Přínosy pro zákazníka
Příslušenství
• Přizpůsobivost: systém lze upravit dle přesných požadavků
různých aplikací
• Přesnost: přesná regulace teploty a vlhkosti pro všechny
aplikace
• Hlučnost: akustický komfort jaký nenajdete u jiného
produktu na trhu
• Čerpadlo kondenzátu
• Čerpadlo kondenzátu ze zvlhčovače
• Vnější čidla pro výstražnou signalizaci vysoké teploty
a vlhkosti venkovního vzduchu
• Detektor ohně a/nebo kouře
• Detektor úniku vody
• Základní rámy a nástavce (sací nebo výtlačné) pro snadnější
zabudování
Hlavní charakteristiky
• Určené pro prostředí, kde jsou převládajícím tepelným
zdrojem vyspělá technická zařízení
• Přístup zepředu umožňující kompletní údržbu jednotky
• Konfigurace s výstupem dolů a s výstupem nahoru
• Spirálové kompresory
• Dvojité vstupní radiální ventilátory z pozinkované oceli
s dopředu zahnutými lopatkami
• Vnitřní a vnější dveřní panely zajišťující bezpečnost,
nepřetržitou činnost a sníženou hlučnost během provozu
Volitelné doplňky
• Elektrický ohřev
• Elektrický ohřev s vyšším výkonem
• Teplovodní ohřev
• Vysokotlaké radiální ventilátory s dozadu zahnutými
lopatkami
• Zvlhčovač s elektrodovým ohřevem
• Vzduchové filtry
• Modul čerstvého vzduchu
• Sání vzduchu zepředu, zezadu nebo zespodu (pouze pro
konfiguraci s výstupem nahoru)
• Čelní výstup vzduchu na podlaze
• Různé akustické vložky pro panely skříně jednotky
230
Ovládání
Řídicí modul s mikroprocesorem mP40 se snadno
ovladatelným LCD displejem
• kontrola teploty a vlhkosti
• kompletní výstražný signalizační systém
• záznam všech výstrah
• programování automatického restartu po obnovení dodávky
proudu
• vzdálené zapínání/vypínání jednotky
• nastavení elektronického termostatového ventilu se
signalizací jakýchkoliv nerovnoměrností
• možnost komunikace s nadřazeným systémem pomocí
sériové desky RS485 (volitelná možnost)
• funkce potlačení
* K dispozici v některých zemích. Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní zastoupení společnosti Trane.
PROD-PRC014-CS
Vzduchem chlazené jednotky s přímým výparem (EDAC/EUAC)
Vodou chlazené jednotky s přímým výparem (EDWC/EUWC)
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
1105 1106 1107 2207 1108 2208 1113 2213 1114 2214 2216 4216 2217 4217 2218 4218
(kW)
22,0 22,9 26,3 27,8 30,0 32,1 34,6 33,5 42,3 37,4 50,5 50,3 57,4 57,1 64,3 63,1
(kW)
20,1 20,5 26,3 27,8 30,0 32,1 34,6 33,5 39,4 37,4 50,5 50,3 57,4 57,1 60,7 60,1
Citelný chladicí
výkon (1)
Chladivo
Mercury
Všeobecné údaje
R407C
Počet okruhů/
kompresorů
Průtok vzduchu (1)
1/1
(m3/h)
1/1
1/1
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2
2/2
2/4
2/2
2/4
2/2
2/4
5600 5600 9740 9740 9740 9740 10790107901079010790167301673016730167301673016730
Externí statický tlak
(Pa)
20
Výška
(mm)
1980
Šířka
(mm)
1100 1100 1510 1510 1510 1510 1750 1750 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Hloubka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Napájení
(V/fáze/Hz)
750
255
260
330
385
335
395
450
460
455
465
615
620
625
620
625
630
400/3/50
(1) Při 24 °C/50 %, ESP = 20 Pa, kondenzační teplotě = 48 °C
Jednotky s vodou chlazeným výměníkem (EDCC/EUCC)
Velikost jednotky
Chladicí výkon (1)
(kW)
0010
0013
0014
0018
0024
0026
28,1
33,3
39,3
53,4
69,5
81,0
Citelný chladicí
výkon (1)
(kW)
23,8
28,7
33,2
45,2
59,9
68,7
Průtok vzduchu (1)
(m3/h)
7410
10170
10060
14050
22280
21870
1750
2400
2400
365
455
465
Externí statický tlak
(Pa)
20
Výška
(mm)
1980
(mm)
Hloubka
(mm)
1100
1510
1510
750
Hmotnost
(kg)
Napájení
(V/fáze/Hz)
245
345
350
400/3/50
(1) Při 24 °C/50 %, ESP = 20 Pa, teplotě chlazené vody = 7/12 °C, etylenglykol 0 %
Dvojité chladicí a energeticky úsporné jednotky (EDEB/EUEB/EDTB/EUTB/EDDB/EUDB)
Velikost jednotky
1105 1106 1107 2207 1108 2208 1113 2213 1114 2214 2216 4216 2217 4217 2218 4218
Chladicí výkon režim přímého výparu (1)
(kW)
22,6 23,4 26,5 28,0 30,3 32,4 35,5 34,3 42,7 38,4 51,1 50,9 58,1 57,8 64,1 63,1
(kW)
22,6 23,4 26,5 28,0 30,3 32,4 35,5 34,3 42,7 38,4 51,1 50,9 58,1 57,8 64,1 63,1
(kW)
20,8 20,8 32,5 32,5 32,5 32,5 37,1 37,1 37,1 37,1 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
(kW)
18,5 18,5 27,8 27,8 27,8 27,8 32,5 32,5 32,5 32,5 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
(m3/h)
7200 7200 1034010340103401034012340123401234012340178701787017870178701787017870
Citelný chladicí výkon režim přímého výparu (1)
Chladicí výkon
Režim s vodním chlazením (2)
Chladicí výkon
Režim s vodním chlazením (2)
Počet okruhů/
kompresorů
Průtok vzduchu (1)
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2
2/2
2/4
2/2
2/4
2/2
2/4
Externí statický tlak
(Pa)
20
Výška
(mm)
1980
Šířka
(mm)
1100 1100 1510 1510 1510 1510 1750 1750 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Hloubka
(mm)
Hmotnost
(kg)
Napájení
(V/fáze/Hz)
750
255
(1) Při 24 °C/50 %, ESP = 20 Pa, kondenzační teplotě = 48 °C
(2) Na základě teploty chlazené vody = 7/12 °C
260
330
385
335
395
450
460
455
400/3/50
465
615
620
625
620
625
630
Jednotky s přesnou regulací
Šířka
231
PROD-PRC014-CS
FREKVENČNÍ MĚNIČE
232
PROD-PRC014-CS
0,37 - 400 kW
FREKVENČNÍ MĚNIČE
0,37
Řada TR1 6000
kW
0,5
18
Řada TR1 2800
1,1
1
400
10
50
100
200
250
300
350
FREKVENČNÍ MĚNIČE
Kancelářské budovy, nákupní centra, banky,
nemocnice, hotely, školy, chlazení
"průmyslových" procesů...
400
233
PROD-PRC014-CS
Frekvenční měniče
Aplikace 0,37 - 400 kW
VarioTrane TR1
Řada 2800
Výhody pro zákazníka
• Navrženo pro provoz s ventilátory a čerpadly pro dosažení
nižší spotřeby energie
• Spolehlivost: nízké pořizovací náklady a omezení rizik
• Vysoký výkon: nízká spotřeba energie
• Komfort: optimální komfort pro osazenstvo budovy
Řada 6000
• Krytí svorkovnice IP20
• Spodní krytí IP20
• Horní krytí IP21 (velikosti 6016-6042-6052-6072)
• LC filtr
• BacNet gateway (externí modul)
Základní charakteristiky řady TR1 2800
Základní charakteristiky řady TR1 6000
• Nabízí možnosti kompletní integrace do systémů řízení
budov (BMS) a umožňuje optimální úspory energií u nových
instalací i rekonstrukcí pump a ventilátorů
• Integrované EMC filtry pro splnění požadavků norem
EN55011 třída 1A (150M) a 1B (50M)
• Integrované stejnosměrné cívkové filtry harmonických
frekvencí
• Alfanumerický tlačítkový panel a softwarová funkčnost pro
aplikace HVAC
• Moderní vestavěný PID regulátor s dvojitou zpětnou vazbou
nebo dvěma zónami
• Odpojitelný tlačítkový panel pro nahrávání/stahování dat
s ukazatelem ampér za hodinu. Obrazovky a displeje kW/h,
provozních hodin, A, V, Hz, kW
• 8x DI, 3x AI, 2x AO/DO, 2x reléový výstup
• RS485 s vestavěným Modbus RTU a N2
Volitelné doplňky pro TR1 6000
• Doplňkový kaskádní regulátor pro 5 čerpadel/ventilátorů
• Doplňková deska Lonworks - volná topologie, včetně
doplňkové paměti
• Doplňková deska DeviceNet - včetně doplňkové paměti
• Doplňková deska Profibus - včetně doplňkové paměti
• Kaskádní regulátor - otevřená aplikace
• Doplňková karta relé pro přidání dalších 4 relé
• Souprava LCP pro dálkovou montáž pro držáky ovládacího
panelu verzí IP00-IP20 a IP54
• Kompaktní a vysoce funkční
• Integrovaný EMC filtr EN55011 třída 1A, volitelně 1B pro
externě montovaný filtr
• Integrovaný stejnosměrný cívkový filtr harmonických frekvencí
• Číselný tlačítkový panel s možností dálkové montáže
alfanumerického tlačítkového panelu
• Softwarová funkčnost pro aplikace HVAC včetně vestavěného
PID regulátoru
• Obrazovky a displeje kW/h, provozních hodin, A, V, Hz, kW
• 5x DI, 2x AI, 1x AO/DO, 1x reléový výstup, termistorový vstup
• Verze pohonů pro Profibus a DeviceNet
Volitelné doplňky pro TR1 2800
• Kabel pro LCP, 3 m
• Ovládací jednotka LCP
• Souprava pro dálkovou montáž IP00/20 včetně 3m kabelu
• Filtr RFI 1B
• Síťový filtr IT
• Horní krytí IP21
• Kryt svorkovnice NEMA 1
• Filtr RFI 1B + LC
• Tlumivka motoru IP10
• BacNet gateway (externí modul)
234
PROD-PRC014-CS
Řada TR1 6000
Výkon na
hřídeli
motoru
(kW)
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
355
400
Napětí
3x 200 V
TR1 6002
TR1 6003
TR1 6004
TR1 6005
TR1 6006
TR1 6008
TR1 6011
TR1 6016
TR1 6022
TR1 6027
TR1 6032
TR1 6042
TR1 6052
TR1 6062
Rozměry krytu
(VxŠxH)
IP20 (mm)
IP54 (mm)
395x220x160
460x282x195
395x220x160
460x282x195
395x220x200
530x282x195
395x220x200
530x282x195
560x242x260
810x350x280
560x242x260
810x350x280
560x242x260
810x350x280
700x242x260
940x400x280
700x242x260
940x400x280
800x308x296
940x400x280
800x308x296
940x400x280
954x370x335
937x495x421
954x370x335
937x495x421
954x370x335
937x495x421
Napětí
3x 380 V
TR1 6002
TR1 6003
TR1 6004
TR1 6005
TR1 6006
TR1 6008
TR1 6011
TR1 6016
TR1 6022
TR1 6027
TR1 6032
TR1 6042
TR1 6052
TR1 6062
TR1 6072
TR1 6100
TR1 6122
TR1 6150
TR1 6172
TR1 6222
TR1 6272
TR1 6350
TR1 6400
TR1 6500
TR1 6550
Rozměry krytu
(VxŠxH)
IP20 (mm)
IP54 (mm)
395x220x160
460x282x195
395x220x160
460x282x195
395x220x160
460x282x195
395x220x160
460x282x195
395x220x200
530x282x195
395x220x200
530x282x195
395x220x200
530x282x195
560x242x260
810x350x280
560x242x260
810x350x280
560x242x260
810x350x280
700x242x260
810x350x280
700x242x260
940x400x280
800x308x296
940x400x280
800x308x296
940x400x280
800x308x296
940x400x280
800x370x335
940x400x360
800x370x335
940x400x360
1201x420x373
1201x420x373
1201x420x373
1201x420x373
1584x420x373
1584x420x373
1584x420x373
1584x420x373
1584x420x373
1584x420x373
2010x1200x600
2010x1200x600
2010x1200x600
2010x1200x600
2010x1200x600
2010x1200x600
Napětí
3x 600 V
TR1 6002
TR1 6003
TR1 6004
TR1 6005
TR1 6006
TR1 6008
TR1 6011
TR1 6016
TR1 6022
TR1 6027
TR1 6032
TR1 6042
TR1 6052
TR1 6062
Rozměry krytu
(VxŠxH)
IP20 (mm)
395x220x200
395x220x200
395x220x200
395x220x200
395x220x200
395x220x200
395x220x200
560x242x260
560x242x260
560x242x260
700x242x260
700x242x260
800x308x296
800x308x296
TR1
Údaje pro výběr
Výkon
na hřídeli
motoru
(kW)
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
3,7
Rozměry krytu
(VxŠxH)
IP20 (mm)
200x75x168
200x75x168
200x75x168
200x75x168
200x75x168
Napětí
1x 220 V
TR1 2803
TR1 2805
TR1 2807
TR1 2811
TR1 2815
Napětí
3x 220 V
TR1 2803
TR1 2805
TR1 2807
TR1 2811
TR1 2815
TR1 2822
Rozměry krytu
(VxŠxH)
IP20 (mm)
200x75x168
200x75x168
200x75x168
200x75x168
200x75x168
267,5x90x168
TR1 2840
267,5x140x168
4
5,5
7,5
11
15
18,5
Na požádání lze dodat jiné kryty.
Trane také nabízí software Softstarter a Integrovaná řešení
"Drive-Motor". Bližší informace vám sdělí vaše místní obchodní
zastoupení.
Napětí
3x 380 V
3x 480 V
Rozměry krytu
(VxŠxH)
IP20 (mm)
TR1 2805
TR1 2807
TR1 2811
TR1 2815
TR1 2822
TR1 2830
200x75x168
200x75x168
200x75x168
200x75x168
267,5x90x168
267,5x90x168
TR1 2840
TR1 2865
TR1 2875
TR1 2880
TR1 2881
TR1 2882
267,5x90x168
267,5x140x168
267,5x140x168
505x200x244
505x200x244
505x200x244
Frekvenční Měniče
Řada TR1 2800
235
PROD-PRC014-CS
SERVISNÍ ŘEŠENÍ
236
PROD-PRC014-CS
Servis neznamená jen dodávání náhradních dílů. Pro nás ve společnosti Trane je
morální povinností poskytnout vám servis, který je účinný a spolehlivý stejně jako
naše zařízení.
Společnost Trane je dodavatelem komplexního servisního řešení.
Komplexní programy
EvoluTrane
Exkluzivní servisní smlouvy společnosti Trane
Rozsah servisního zajištění
Chemické analýzy
Test trubek
Analýzy vibrací
Repasované kompresory
Vylepšování zařízení
Náhradní díly
' American Standard Inc. 2005
Process: # 1780
SAFETY
TQC
WORK
VERIFY
PROPERTY OF THE TRANE COMPANY - TO BE USED ONLY BY AUTHORISED EMPLOYEE IN CONJUNCTION WITK VSF - FOR INTERNAL USE ONLY
6
1
8
9
10 11 12
14
3
4
13
7
1
MARK AND DISCONNECT THE WIRING
2
CONFIRM OIL HAS BEEN DRAINED. ALL REFRIGERANT HAS
BEEN RECLAIMED AND THE CHILLER IS AT ATMOSPHERIC
PRESSURE
9
SLIDE COVER PLATE BACK OUT
3
REMOVE PAINT FROM SECTION(S) OF PIPE WORK TO BE CUT
10
PREPARE FOR MINOR OIL SPILL
4
CUT ALL PIPES AS REQUIRED
11
REMOVE 2 LONG BOLTS
5
USE PIPE CUTTER
12
REMOVE OIL PUMP
6
MARK TOP ON THE OIL PUMP COVER PLATE
13
CLEAN OIL SUMP ANS ASSOCIATED PIPE WORK WITH SAFETY
SOLVENT AND LINT FREE GAS
7
REMOVE 2 BOLTS AND INSERT GUIDE PINS
14
• Má spolehlivou síť pracovníků, kteří mají kvalifikaci
a zkušenosti, které potřebujete
• Vám umožní dosáhnout nejnižší náklady
• Nabízí jednoduché a transparentní servis stejné kvality
po celé Evropě, na Středním východě, v Africe a Indii
• Vám přináší řešení pro úsporu energie díky pravidelné
plánované údržbě
• Pomáhá, aby vaše instalace odpovídala požadavkům na
ochranu životního prostředí
UNBOLT AND REMOVE ALL REMAINING COVER PLATE BOLTS
USE SAFETY EQUIPMENT
Spuštění
Všichni inženýři a technici společnosti Trane jsou odborníky
v oblasti řízení chlazení a klimatizace. Společnost Trane podniká kromě instalace další krok k tomu, aby dokonale přizpůsobila zařízení jeho prostředí tím, že dohlédne na jeho účinné
a spolehlivé uvedení do provozu.
SERVISNÍ ŘEŠENÍ
Společnost Trane, jako váš servisní
partner:
8
237
PROD-PRC014-CS
Optimalizace a modernizace
programu řešení
EvoluTrane
Ať již podnikáte v jakémkoliv oboru, ať potřebujete chlazení
pro komfort nebo chlazení pro průmyslové účely, vaše
společnost si může v určitou dobu vybrat systém, který bude
nejlépe odpovídat vašim potřebám, a jehož součásti jsou
výrobky a služby, které již na trhu existují.
Od té doby se však vaše potřeby mohou vyvíjet. Váš chladicí
systém může být příliš výkonný nebo může mít naopak příliš
malý výkon nebo třeba nepracuje s optimální účinností.
Vašemu zařízení možná končí životnost. Kvůli neustále se
měnící legislativě vaše instalace možná již neodpovídá platným normám o ochraně životního prostředí nebo o spotřebě
energie.
Výhody pro zákazníka
• Zlepšený provoz zařízení
• Snížené náklady
• Zajišťuje, že váš systém bude odpovídat nejnovějším
předpisům
Hlavní charakteristiky
Pomocí získávání dat přímo od zákazníka osobními rozhovory
a návštěvami v místě instalace, společnost Trane
• Zjišťuje oblasti pro zlepšení produktivity nebo jak zajistit
přizpůsobení systému na základě vývoje vašeho chladicího
systému nebo vašich potřeb
• Zjišťuje oblasti pro ekonomická vylepšení nebo jaké finanční
výhody může přinést výměna zařízení
• Hodnotí, zda instalace splňuje nové předpisy o ochraně
životního prostředí a zdravotní normy
Na základě analýzy shromážděných informací vám specialisté
společnosti Trane pomohou najít řešení, které bude nejlépe
vyhovovat vašim současným a také budoucím potřebám.
Společnost Trane vám doporučí řešení a také nabídne na míru
uzpůsobené možnosti financování vašeho chladicího systému.
238
PROD-PRC014-CS
Exkluzivní servisní
smlouvy společnosti Trane
Programy
Komplexní programy údržby
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Údržba
Náhradní díly
Správa životního cyklu
Přínosy pro zákazníka
Hlavní charakteristiky
Nejlepší náklady na vlastnictví
• Plán údržby zajistí u vašeho systému HVAC chod s nejvyšší
účinností a umožňuje ušetřit až 12 % energie.
• Vaše zařízení bude pravidelně kontrolováno, bude prováděna preventivní údržba a správná kalibrace. Jakýkoliv potenciální problém bude napraven ještě předtím, než si jej někdo
ve vaší budově všimne.
• Při výběru úrovně smluvního pokrytí služeb budete přesně
informováni, jaké služby a jaké součásti smlouva pokrývá.
Při vyúčtování vás nečekají žádná nemilá překvapení.
Dosažení celkové pohody
• Společnost Trane se řídí vašimi potřebami.
S našimi rozšířenými službami je pro vás společnost Trane
ideálním poskytovatelem služeb, které ochrání vaše investice
do systému HVAC. Exkluzivní servisní smlouvy společnosti
Trane jsou přizpůsobené potřebám vašeho systému HVAC
a požadavkům vašich podnikatelských aktivit. Nabízejí čtyři
různé úrovně pokrytí - od preventivní údržby po komplexní
řešení údržby.
Servisní řešení
Jako váš vybraný servisní partner budeme sledovat vaše
potřeby a učiníme vše pro to, abyste měli celkové pohodlí
a klid k práci.
239
PROD-PRC014-CS
Prediktivní údržba
Chemické analýzy
Chemické analýzy
Chemická laboratoř společnosti Trane vyvinula
specializovanou expertizu pro rozbor různých typů kapalin,
které jsou použity ve vaší instalaci HVAC.
Pravidelné rozbory prováděné zkušenými servisními techniky
pomáhá omezit náklady na údržbu a umožňuje garantovat
účinnost a spolehlivost zařízení. Možné problémy mohou být
objeveny a napraveny ještě dříve, než dojde k větším
závadám.
• Rychlé dodání výsledků
• Srovnávací grafy aktuálních testů s minulými testy pro
snadné porovnání výsledků
• Minulé a aktuální interpretace výsledků a servisní
doporučení
Rozbor chladiva
• Zjišťuje úroveň znečištění chladiva. Pokud úroveň znečištění
přesáhne přípustné meze, doporučuje se provést nápravné
opatření.
• Všechny typy chladiv
• Napomáhá prodloužit životnost stávající náplně
Rozbory bromidu lithného
• Zjišťuje možnou nevyváženost látky
• V případě potřeby jsou doporučeny nápravné kroky
• Napomáhá prodloužit životnost stávající náplně
Analýza kompresorového oleje
• Všechny modely a typy kompresorů (spirálové, pístové,
turbokompresory a šroubové)
• Napomáhá prodloužit životnost stávající náplně a zachovat
účinnost kompresoru
• Umožňuje naplánovat opravy kompresoru a omezit tak
prostoje
• Umožňuje rozpoznání problémů bez nutnosti demontáže
kompresoru·
• Snižuje problémy s likvidací použitého oleje
• Nižší emise chladiva
• Standardní testy zahrnují: index železných prvků, index
neželezných prvků, počet částic, spektrometrie, schéma
vývoje úrovně opotřebení, index znečištění, celková
přítomnost vlhkosti, schéma vývoje úrovně znečištění, index
chemických prvků, test nevodivosti, viskozita při 40 °C,
index viskozity, schéma vývoje chemických vlastností, test
TAN (celkové číslo kyselosti)
240
PROD-PRC014-CS
Prediktivní údržba
Test trubek
Výrobky
Testování trubek tepelného výměníku
Výhody pro zákazníka
• Zlepšený chod a spolehlivost zařízení
• Prodloužení životnosti zařízení
• Snížení provozních nákladů
• Omezení rizik nákladných havárií
• Omezení prostojů
Hlavní charakteristiky
Díky vybavení nejmodernějšími nástroji může společnost Trane
zjistit, vyhledat polohu a zaznamenat vnitřní a vnější korozi,
usazeniny, opotřebení nebo praskliny ještě dříve, než by v jejich
důsledku došlo k poškození vaší instalace.
Tato analýza je zakončena detailní zprávou obsahující všechny
tyto záznamy, fotografie vadných oblastí a co je nejdůležitější,
doporučení jaká technická a praktická opatření musí být provedena, aby byla tato situace vyřešena.
Servisní řešení
Stav trubek ve výměníku tepla má přímý vliv na účinnost vaší
chladicí jednotky. V závislosti na velikosti a výkonu obsahuje
tepelný výměník stovky nebo tisíce trubek, které jsou vystaveny
mechanickému namáhání a chemické korozi. Stav trubek je
proto důležitý pro výkon chladicí jednotky a standardními postupy údržby se dalo doposud zkontrolovat téměř vše, kromě
těchto trubek.
24
241
PROD-PRC014-CS
Prediktivní údržba
Analýzy vibrací
Fotografie: Emerson.
Analýzy vibrací
Každá část zařízení HVAC s otáčejícími se součástmi je
zřetelně označena „vibrační značkou“. V případě, že se objeví
problém, tato vibrační značka se změní a podle její změny lze
přesně určit potenciální problémy (opotřebená ložiska, chyba
vyvážení hřídele, chyba šroubového soukolí…). Úspory za
generální opravy jsou podstatné (až 50% úspory u nákladů
na výměnu kompresoru).
Experti na vibrace společnosti Trane znají základní průběh
linky vibrací každé pohyblivé součásti a definují úrovně pro
vyhlášení výstrahy v závislosti na použití. Analýzy vibrací
mohou být na požádání zahrnuty do jakékoliv smlouvy
o údržbě společnosti Trane.
Výhody pro zákazníka
• Omezení rizik nákladných havárií
• Zlepšené využití energie
• Rychlá diagnostika mechanických poruch
• Zlepšená bezpečnost zařízení
• Prodloužení životnosti zařízení
• Malá hlučnost
• Lepší plánování plánované údržby
242
PROD-PRC014-CS
Pístové a šroubové rotační
Repasované
kompresory
Repasování kompresorů společností Trane může být
ekonomicky efektivním řešením v případě, kdy je zapotřebí
kompresor vyměnit.
V případě výměny společnost Trane navíc myslí do budoucnosti
a odhaduje preventivní údržbu na kompresorech, které již
v provozu odsloužily stovky hodin. Tato služba začíná demontáží
kompresoru, jeho vyčištěním a opískováním, aby se odstranily
případné usazeniny, kyseliny, kovové úlomky nebo rez.
Každá montážní podsestava prochází pečlivou kontrolou
a části, které byly značně opotřebeny, jsou vyměněny.
V obou případech je výsledkem spolehlivý kompresor, který
bude dále sloužit za optimálního výkonu.
Výrobky
Repasované kompresory
Hlavní charakteristiky
• Ve skladu je k dispozici kompletní řada repasovaných kompresorů - pístové a šroubové kompresory
• Prodej se stejnou zárukou, jakou mají nové kompresory
• Zlepšený chod a spolehlivost zařízení
• Rychlé dodávky díky velkému skladu
• Omezení prostojů
Servisní řešení
Výhody pro zákazníka
24
243
PROD-PRC014-CS
Modernizace řídicího systému
Dovybavení jednotky řídicím systémem
Tracer™ CH531
Vylepšování
zařízení
Tracer™ CH531
Řídicí systém vašeho chladicího zařízení může být zastaralý,
problémový a/nebo neúčinný. Pokud provádíte i jiné
dlouhodobější investice chladicího systému, můžete chtít stejný řídicí systém na vaše stávající chladicí jednotky i na nové.
V těchto případech může řídicí systém Tracer™ CH531
společnosti Trane nahradit bezpečnostní prvky a ovládání
teploty na vašem starším zařízení.
Výhody pro zákazníka
• snížení provozních nákladů
- CH531 odstraňuje chybu nastavení teploty, která je u stávajícího systému až v rozsahu 3°
- automatické přednastavení teploty chlazené vody systému
CH531 zvyšuje teploty chlazené vody při zachování krátkých
časů zatížení
- měkké spouštění chladicí jednotky systémem CH531 omezuje
požadavky na spuštění jednotky
• zlepšená spolehlivost a udržovatelnost zařízení
- řídicí systém CH531 je založen na mikroprocesorovém
ovládání Adaptive Control, jež umožňuje zachování provozu
jednotky i v případech, kdy by jiné systémy jednotku vypnuly
- CH531 umožňuje automatický restart po výpadku proudu bez
zásahu obsluhy
- vylepšené ovládání chrání motor vaší chladicí jednotky před
poruchami způsobenými silnoproudým vedením
- jednoduchý jazyk diagnostik a zpráv umožňuje obsluze učinit
rychlá rozhodnutí, aby mohlo dojít k rychlému opětovnému
spuštění jednotky.
Hlavní charakteristiky
Mikroprocesorové ovládání Adaptive Control™ s následujícími
vlastnostmi:
• Snadno použitelný panel operátorského rozhraní DynaView
• Teplota vody na výstupu z výparníku
• Změna nastavení teploty chlazené vody na základě teploty
vstupní vody
• Mezní teploty chladiva ve výparníku
• Inteligentní ochrana před opakovaným zapínáním a vypínáním
jednotky
• Inteligentní automatický restart
• Řízení výroby ledu (volitelný doplněk)
• Volné chlazení (volitelný doplněk)
• Teplota ložiska (volitelný doplněk)
• Zpětné získávání tepla (volitelný doplněk)
• Spouštění / vypínání čerpadla (volitelný doplněk)
244
PROD-PRC014-CS
Náhradní díly
Výrobky
Náhradní díly
Výhody pro zákazníka
• Záruka součástí, které odpovídají specifikacím originálních
dílů
• Rychlé a účinné objednávání a dodávky
• Omezení odstávky zařízení
• Velká zásoba dílů na opravy a výměny pro mnoho typů
zařízení HVAC
• Originální díly odpovídají původním specifikacím vašeho
zařízení se zárukou odpovídajícího usazení a optimálního
výkonu
• Strategicky rozmístěná distribuční centra náhradních dílů
znamenají kratší dodací lhůty a nižší náklady na přepravu
• Výkonná infrastruktura, která vám pomůže vyhledat, dodat
a dokonce instalovat potřebnou součást s minimálním
prostojem
• Kontrola dostupnosti dílů v reálném čase
Servisní řešení
Hlavní charakteristiky
24
245
PROD-PRC014-CS
Poznámky
KONTAKTUJTE NÁS.
Díky 130 místům působnosti ve státech EMAIR (Evropa, Střední východ, Afrika a Indie), má Trane jednu z nejširších prodejních a servisních
sítí, jejíž personál tvoří tým nejzkušenějších servisních inženýrů a techniků v této oblasti průmyslu. Všichni jsou propojeni sítí, aby bylo
možné poskytovat stejnou místní podporu, týkající se například technické odbornosti, rad při podávání žádostí, servisu, náhradních dílů
a údržby v místě instalace, oprav a provozu vašich systémů HVAC.
Mají znalosti i zdroje na to aby mohli poskytnout asistenci systémovým konstruktérům, technikům, zhotovitelům a majitelům budov v jejich
úsilí vytvořit a udržet bezpečné, pohodlné a výkonné prostředí uvnitř nových i stávajících budov a výrobních hal.
Kontaktujte Trane ještě dnes. Neztrácejte čas.
trane.com > Zvolte vaši zemi
[email protected]
Rakousko: .........................................(+43)2236 378 400
Belgie: ...................................................(+32)2 672 23 73
Česká republika: ................................+420)296 337 233
Egypt: ......................................................(+20)2 2641328
Francie:..............................................(+33)4 72 52 28 50
Německo: ...........................................(+49)203 768 04 0
Řecko: ...............................................(+30)210 811 22 00
Maďarsko: .............................................(+36)23 422 572
Indie: ...................................................(+91)22 56778679
Irsko: ...................................................(+353)1 460 60 30
Izrael:....................................................(+972)3.942.0802
Itálie: .....................................................(+39)02 903 35 1
Kuvajt: .....................................................(+965)482 6207
Libanon: .................................................(+961)1 510 922
Nizozemsko:.......................................(+31)35 603 93 00
Polsko: ................................................(+48)22 434 77 00
Portugalsko:.................................(+351)210 303 500/01
Rumunsko: .........................................(+40)21 410 87 33
Rusko:..................................................(+7)095 742 0009
Saúdská Arábie:..................................(+971)4 346 0080
Španělsko:..........................................(+34)91 428 82 00
Švédsko: .............................................(+46)8 556 134 50
Švýcarsko: ..........................................(+41)22 301 11 20
Turecko: ............................................(+90)212 284 25 68
Spojené arabské emiráty:..................(+971)4 346 0090
Velká Británie:...................................(+44)1256 306 000
EUR Regionální ředitelství:.................(+32)2 663 98 00
MAIR Regionální ředitelství: ..............(+971)4 346 0080
Objednací číslo publikace
PROD-PRC014-CS
Datum
0406
Nahrazuje
PROD-PRC013-CS_0205
Místo skladování
Francie
Společnost Trane se snaží o neustálé zlepšování výrobků a vyhrazuje si právo měnit bez upozornění jejich
konstrukci a technické parametry.
American Standard Europe BVBA
Registered Office: 1789 Chaussée de Wavre, 1160 Brussels - Belgium

Podobné dokumenty

freyssibar - FREYSSINET CS, as

freyssibar - FREYSSINET CS, as Výrobní proces zajišťuje vysokou kvalitu závitu, značnou odolnost proti únavě a nízkou náchylnost ke korozi pod napětím. Technologie výroby systému Freyssibar zaručuje rovněž to, že každá jednotliv...

Více

8.A

8.A Základní škola Třeboň, Sokolská 296

Více

EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service všem informačním zdrojům knihovny, a to skrze jednotné rozhraní. Toho je docíleno sklízením metadat, jak z interních knihovních zdrojů, tak také ze zdrojů externích (od databázových center). Jejich...

Více