Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy \olsansky\CZ00031\Olsansky

Komentáře

Transkript

Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy \olsansky\CZ00031\Olsansky
Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy
\olsansky\CZ00031\Olsansky Cemetery VI, part 1 of 8
1878 photos/fotky
http://czech.stonepics.com/
sign/značka hřbitov V odd.
view
spec.
sign/značka hřbitov VI odd.11b
Marie Veselá roz. Havlíčková (1908)
Antonín Veselý (1908)
Anuška Veselá roz. Budáková (1918)
Marie Seinerová roz. Veselá (1942)
Rodina Hronova (xxxx)
Anna Krulišová (1908)
Jan Fiala (1910)
Antonín Hejcman (1929)
Růžena Hejcmanová roz. Kohoutová (1950)
Antonín Hejcman (1973)
Rodina Čížkova (xxxx)
Rodina Sopkova (xxxx)
Antonín Wehrle (1922)
Fanuše Wehrleová (1958)
Antonín Schmied (1900)
Kateřina Nosková (1909)
Magda Mikšovská (1963)
Josef Nosek (1931)
Jana Vortelová roz. Králová (1996)
František Konečný (1907)
Jiří Konečný (1915)
Jindřich Konečný (1918)
Františka Konečná (1929)
Jeníček Konečný (1939)
Fr. Viktor Konečný (1954)
Olga Konečná roz. Vonková (1984)
Antonín Platil (1902)
Kateřina Platilová (1905)
Karel Pachta (1971)
Marie Pachtová roz. Platilová (1962)
Ladislav Platil (1965)
Karel Platil (1966)
Běla Platilová (1968)
Anna Platilová (1974)
Milena Pachtová (1996)
Františka Taufnerova (1901)
Marie Šmejkalova (1902)
František Taufner (1910)
A. Taufnerová (1965)
Josef Schütz (1940)
Hermína Schützová (1966)
Marie Weitenweberová (1886)
Vilém Weitenweber (1901)
Matylda Hájková (1915)
František Schlaffer (1924)
Adolf Nový (1942)
Marie Nová (1948)
Otilie Schlafferová (1957)
Dobrunka Nová (1922)
Eva Nová (1922)
Johanna Klečková (1901)
Eduard Fr. Klečka (1916)
Kateřina Jahrová roz. Klečková (1918)
Karel Jahr (1927)
Problem Lukas
Johanna Klečková (1901)
Eduard Fr. Klečka (1916)
Kateřina Jahrová roz. Klečková (1918)
Karel Jahr (1927)
František Kanda (1974)
Marie Kandová (1977)
Alenka Veverová (1974)
Václav Vevera (1997)
Mařenka Králová (1887)
Lojzička Králová (1895)
Helena Primusová (1951)
Karel Primus (1968)
Milan Primus (1975)
Marie Primusová (1988)
Josefa Kavková (1956)
Václav Kavka (1957)
Josefa Křížová (1973)
Neznámý Neznámý (xxxx)
František Štrobl (1953)
Růžena Pýchová (1987)
Karel Pýcha (1968)
Magdalena Vandasová (1903)
Emanuel Kautský (1913)
Jiří Vandas (1923)
Anna Vandasová (1972)
František Štrobl (1932)
Kristina Štroblová (1959)
Šebestian Štrobl (1972)
Milan Cuřín (1994)
Rodina Reinhardtova (xxxx)
Kateřina Honejsková (1891)
Kateřina Honejsková (1893)
Kateřina Honejsková (1895)
Jan Honejsek (1900)
Karel Plešinger (1937)
Marie Ciprová (1951)
Jaroslav Hora (1971)
Růžena Horová (1977)
Antonín Petrák (1934)
Antonín Petrák (1943)
Amálie Petráková roz. Pšolková (1963)
Josef Dunda (1935)
Josefa Dundová (1969)
Karel Černý (1977)
Jiřina Černá (1982)
Františka Linhartová roz. Tůmová (1906)
E. K. Liška (1903)
Antonín Horáček (1955)
Rodina Zouharova (xxxx)
Josef Deutsch (1902)
Apolena Deutschová (1921)
Emanuel Löster (1902)
Anna Lösterová (1943)
Rodina Šlechtova (xxxx)
Rodina Makariusova (xxxx)
Václav Bína (1913)
Zdeněk Bína (1995)
Josef Bína (1999)
Emanuel Stivín (1925)
Terezie Stivínová (1933)
Eman Trojan (1935)
Milada Trojanová (1944)
Ota Stivín (1949)
Josef Trojan (1965)
Terezie Cikhartová roz. Trojanová (1983)
Josef Procházka (1912)
Karel Procházka (1946)
Karel Rösler (1923)
Jaroslav Procházka (1984)
Ladislav Procházka (1975)
Františka Procházková (1987)
Jana Procházková (1991)
Rodina Farkašova (xxxx)
Rodina Belicova (xxxx)
Rodina Legnerova (xxxx)
sign/značka hřbitov VI odd.11a
František Kysela (1894)
Magdalena Kyselová (1870)
Růžena Kyselová (1895)
Štěpán Kysela (1919)
Anna Kyselová (1939)
František Kysela (1948)
Tomáš Kysela (1956)
Jindřiška Dandová (1983)
Rodina Marešova (xxxx)
Růžena Pixová (xxxx)
Rodina Šorejsova (xxxx)
Rodina Slabihoudkova (xxxx)
Rodina Myslíkova (xxxx)
Berta Vondráčková (1881)
Terezie Vondráčková (1890)
Jan Vondráček (1897)
Jan Vondráček (1916)
Rozalie Vondráčková (1919)
Karolina Kursová (1909)
Václav Kursa (1873)
Růžena Kursová (1872)
Olga Kursová (1921)
Milena Nekolová (1924)
Jitka Kamelská (1928)
Václav Nekola (1932)
Otakar Kursa (1941)
Marie Kursová (1950)
Václav Nekola (1949)
Jan Nekola (1964)
Rodina Králova (xxxx)
Věra Mahnigová (1990)
Zdeněk Mahnig (1982)
Rodina Kudelova (xxxx)
Josef Římal (1961)
Božena Římalová (1982)
Terezie Jirásková (1899)
Frant. Jirásek (1910)
Božena Jirásková roz. Černohorská (1922)
Antonín Zděnek Jirásek (1917)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Johan Neznámý (xxxx)
Karlíček Hoffmann (1898)
P. Melchior Janata (xxxx)
František Roztočil (1898)
Benjamin Čumpelík (1909)
Emilie Čumpelíková roz. Riegerová (1948)
Rodina Zajíčkova (xxxx)
Rodina Borkovcova (xxxx)
Barbora Jursová roz. Kopecká (1933)
Jan Jursa (1938)
Ladislav Jursa (1952)
Marie Jursová roz. Hineisová (1993)
Karel Hineis (1957)
Marie Hineisová roz. Kochová (1967)
Bohdan Hineis (1976)
Jeníček Paspa (1900)
Zlata Paspová (1906)
Karel Paspa (1936)
Anna Paspová (1962)
Dalibor Paspa (1971)
Václav Morávek (1933)
Marie Morávková roz. Rychlíková (1950)
Květoslava Štětková roz. Morávková (1993)
Miroslav Martiš (1993)
Antonín Kolář (1968)
Jaroslav Hrubý (1969)
Celestina Harlassová roz. Chrpová (1936)
Anna Chrpová (1911)
František Chrpa (1915)
Jan Chrpa (1921)
František Harlass (1945)
František Harlass (2000)
Miluška Vávrová (1939)
Josef Vávra (1942)
Marie Vávrová (1983)
Otakar Jakoubek (1936)
Josef Jakoubek (1975)
Bedřiška Jakoubková (1977)
Arnošt Štěch (1980)
Marie Roudová (1895)
Františka Roudová (1918)
Antonín Rouda (1919)
Růžena Kasíková (1928)
Karel Hoffmeister (1891)
Františka Hoffmeistrová (1899)
Gabriela Žižková (1943)
Josef Žižka (1948)
Karel Hoffmeister (1952)
Milada Hoffmeisterová (1971)
Dagmar Digrinová (1975)
Tomáš V. Bílek (1903)
Antonín Friedrich (1889)
Emanuel Friedrich (1890)
Anna Bílková (1897)
Antonie Friedrichová (1928)
Jiří Brabec (1993)
Dagmar Brabcová (1997)
Cyril Pecháček (1949)
Lída Pecháčková roz. Merlinová (xxxx)
spec.
sign/značka hřbitov VI odd.11a
Karel Havlíček (1926)
Barbora Žárská (1950)
Heřma Žárská (1971)
Ladislav Vašek (1980)
Ludmila Vašková (1988)
Emil Žárský (1985)
Rodina Pažoutova (xxxx)
Rodina Červinkova (xxxx)
Anči Čacká (1930)
Sláveček Čacký (1890)
Antonín Čacký (1897)
Anna Čacká (1926)
Zdeňka Čacká (1968)
František Trojan (1933)
František Trojan (1936)
Anna Trojanová (1950)
Marie Váchová (1950)
Karel Rinda (1940)
Bohumil Kubišta (1943)
Bedřich Rohan (1944)
Rodina Rališova (xxxx)
František Vála (1948)
Jana Válová (1968)
Eduard ??????ely (1918)
Theresie Neznámý (xxxx)
Ladislav Čupr (1929)
Marie Čuprová (1944)
Lila Čuprová (1953)
Miluška Čuprová (1953)
Marie Cabicarová roz. Čuprová (1974)
Bohuslav Cabicar (1981)
Stanislav Morx (1989)
Antonín Fanta (1878)
Josefa Fantová roz. Dvořáčková (1905)
Jana Fantová roz. Císařová (1891)
Šimon Dvořák (1883)
Barbora Dvořáková (1916)
Milada Rochová (1925)
František Roch (1926)
Jadwiga Rochová roz. Dvořáková (1939)
Miloš Roch (2000)
Věra Rochová roz. Tvrzová (xxxx)
Josef Tvrz (1949)
Anastazie Černá (1942)
Hynek Černý (1943)
Marie Macháčková roz. Černá (1993)
Bohuslav Macháček (xxxx)
August Solnař (1891)
Olga Solnařova (1870)
Berta Solnařová roz. Wamberova (1930)
Otakar Solnař (1944)
Adolf Solnař (1951)
Zdeněk Solnař (1960)
Eva Kleinbergová (2003)
Richard Kleinberg (1955)
Milada Solnařová (1950)
Viktor Rác (1984)
Zlatice Rácová (1997)
Rodina Liborova (xxxx)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Rodina Slámova (xxxx)
Rodina Karáskova (xxxx)
Rodina Splítkova (xxxx)
Rodina Forejtova (xxxx)
Josef Bertel (1903)
Maria Bertel roz. Liebich (1903)
Gustav Bertel (1897)
Franz Bertel (1908)
Jan Kocian (1958)
Jan Heeger (1903)
Marie Heegerová (1910)
Ferdi Kocian (1903)
Pepa Kocian (1925)
Jan Kocian (1929)
Josefa Kocianová (1946)
Rodina Janouškova (xxxx)
Hynek Navrátil (1985)
Bedřich Bartůněk (1958)
Jiřina Bartůňková roz. Veselá (1999)
Slávek Bartůněk (1984)
Vladimír Doubrava (1958)
Marie Doubravová (1980)
František Kašpar (1989)
Vladimíra Kašparová (2005)
Josef Hořejší (1957)
Růžena Hořejší (1982)
Josef Jiří Hořejší (1993)
Vlastimil Hanuš (1997)
Josef Daněk (1933)
Karel Šmíd (1962)
Karel Daněk (1977)
Oldřich Daněk (1991)
Josef Daněk (1998)
Gabriel Herold (1949)
Marie Daňková (1971)
Marie Šmídová (1978)
Bohumila Daňková (2000)
Antonie Daňková (1983)
Marie Heroldová (1966)
Milada Pucandlová (1931)
Marie Pucandlová (1966)
Antonín Pucandl (1970)
Antonín Jambor (1983)
Františka Jamborová (1997)
Eduard Noltsch (1906)
Alžběta Karásková (1925)
Marie Piková (1947)
Antonín Pik (1950)
Antonín Pik (1970)
Ladislav Pik (1975)
Jaroslava Piková (1976)
Helena Piková (1997)
Rodina Fialova (xxxx)
Artur Holas (1945)
Milada Holasová (1973)
Arnoštka Chlumská (1976)
Bohuslav Chlumský (2003)
Václav Hybš (1925)
Josefa Hybšová (1939)
Josef Hanousek (1949)
Alžběta Hanousková (1962)
Marie Langrová (1981)
Alois Koška (1990)
Jasnuška Košková (198x)
Rodina Brychova (xxxx)
František Tříska (1973)
Rodina Urbanova (xxxx)
Rodina Hovorkova (xxxx)
Rodina Vávrova (xxxx)
Rodina Maršíkova (xxxx)
Magdalena Kliková (1972)
Anna Kliková (1986)
Jiří Ejem (1996)
Rodina Novotných (xxxx)
Slávinka Hausnerová (1903)
Bohoušek Hausner (1899)
Bohoušek Hausner (1902)
Bohuslav Hausner (1951)
Stanislav Hausner (1952)
Bohumila Hausnerová (1954)
Rodina Čechova (xxxx)
Slávek Majer (1952)
František Humler (xxxx)
Rodina Švarcova (xxxx)
Rodina Lingerova (xxxx)
Karel Peleška (1945)
Františka Salačová (1926)
Antonín Salač (1938)
Antonín Salač (1958)
František Dolanský (1964)
Marie Dolanská (1971)
František Hubert (1978)
Jan Vydra (1926)
Rodina Šimákova (xxxx)
František Munzar (1965)
Františka Munzarová (1985)
Terezie Gubišová (1960)
Jiří Macháček (1972)
Helena Kášová (1984)
Rodina Remkova (xxxx)
Josefa Doušová (1926)
Josef Douša (1940)
Josef Douša (1942)
Eduard Douša (1963)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Josef Nerad (1926)
Ema Šátralová (1936)
Božena Neradová (1946)
Josef Beneš (1969)
Kateřina Kleplová (1926)
J. Sochůrek (1982)
Rodina Pejcharova (xxxx)
Josef Svoboda (1960)
Věruška Svobodová roz. Střihavková (1965)
Aloisie Svobodová roz. Mikešová (1998)
Barbora Jakoubková (1926)
Vládíček Maxa (1930)
Jan Jakoubek (1931)
Emanuel Maxa (1975)
Růžena Maxová (1977)
Rodina Pokorných (xxxx)
Erich Spielz (1926)
Franz Spielz (1930)
Paul Spielz (1935)
Julia Spielz (1941)
Ludmila Cvrková (1926)
Terezia Cvrková (1939)
Bohumil Cvrk (1962)
Alžběta Šellerová roz. Zelenková (1926)
Anna Veselá (1948)
Karel Veselý (1957)
Ladislav Veselý (1957)
Josef Stibr (1959)
Hermína Cezemská (1963)
Rodina Votrubova (xxxx)
Magdalena Ředinová (1926)
Josef Ředina (1938)
Eliška Vaníková (1999)
Ladislav Olič (1955)
Rodina Špačkova (xxxx)
Rodina Votrubova (xxxx)
Antonín Vyleťal (1946)
Jiřina Musilová (1973)
Anna Vyleťalová (1977)
Josef Pfragner (1929)
Emilie Pfragnerová (1960)
Josefa Lišková (1907)
Jan Liška (1921)
Gabriela Tišková (1922)
sign/značka hřbitov VI odd.9a
view
Jan Kuchynka (1913)
Václav Kuchynka (1954)
Anna Kuchynková (1981)
Otakar Horský (2005)
Pavel Kuchynka (1985)
Zděnka Kuchynková (2006)
Václav Zeman (1898)
Marie Šafaříková roz. Zemanová (1927)
Kateřina Zemanová roz. Kotašová (1899)
Anna Zemanová (1961)
Anna Pelecháčová (1999)
Arno Böhm (1962)
Karel Hellebrand (1944)
Rodina Znamenáčková (xxxx)
Františka Jirásková (1937)
Josef Jirásek (1948)
Václav Stibor (1965)
Josefa Stiborová (1972)
Antonín Jirásek (1954)
Rodina Plášilova (xxxx)
Peregrin Dvořák (1898)
Amálie Dvořáková (1899)
Ludvík Dvořák (1961)
Anna Dvořáková (1979)
Břetislav Krauskopf (1998)
Jarmila Krauskopfová (2002)
Věra Berounová roz. Svobodová (1997)
Jiří Beroun (2005)
Rodina Mazancova (xxxx)
Rodina Vodičkova (xxxx)
Josef Malý (1888)
Marie Malá (1906)
Josef Šebek (1984)
Edita Šebková (1992)
Jan Dvořáček (xxxx)
Arnoštka Dvořáčková roz. Paterová (xxxx)
Ant. Patera (1923)
Jaroslav Patera (1946)
Ludvika Paterová roz. Hovorková (1972)
Ludvík Patera (1978)
Oldřich Václav Radil (1937)
Josef Pařez (xxxx)
Marie Pařezová (xxxx)
Bohumil Pařez (1960)
Jan Buchl (1954)
Josef Brož (1950)
Daniela Krejčová (1968)
Václav Houška (1972)
Růžena Buchlová (1976)
Václav Radil (1966)
Oldřiška Radilová (1974)
Františka Šimečková (1948)
Jan Šimeček (1968)
Karla Houšková (1978)
Jarmila Brožová (1978)
Dagmar Šimečková (2000)
Milan Šimeček (2002)
Bětuška Navrátilová (1980)
Vincenc Navrátil (1998)
František Flax (1976)
Jana Flaxová (1999)
Štěpánka Janečková (2004)
Marie Luňáčková roz. Třísková (xxxx)
Josef Luňáček (xxxx)
František Štaubert (xxxx)
Marie Kecová roz. Luňáčková (xxxx)
Josef Kadlec (1902)
Josef Kadlec (1938)
Věra Matelská (1987)
Rodina Černých (xxxx)
Alois Hermuth (1922)
Jindřiška Hermuthová roz. Koláříková (1902)
Jindra Hermuthová (1944)
Josef Badin (1967)
Růžena Badinová (1989)
Václav Šimek (1906)
Věra Šimková (1934)
Václav Šimek (1936)
Anna Michlová (1964)
Ferdinand Michl (1969)
Václav Michl (1971)
Josef Hoke (1944)
Ema Hokeová (1984)
Emanuel Hollitsch (1911)
Wilhelmine Hollitsch (1932)
Heinrich Hollitsch (1944)
Karel Weizer (1985)
Anna Weizerová (1992)
Zdenka Pštrossová (1967)
Mařenka Farská (1901)
Karel Farský (1911)
Bedřiška Farská (1922)
František Farský (1935)
Božena Kristlová (1931)
Jan Kristl (1933)
Marie Kristlová (1974)
Emil Kristl (1971)
Emilie Kristlová (1996)
Tomáš Šlechta (1988)
Ant. Šlechtová (1960)
Alžběta Bacílková (1918)
Josefa Lepltová (1930)
Josef Leplt (1939)
Josef Kozák (2005)
Věra Kozáková (xxxx)
Bedřich Wartosch (1907)
Žofie Wartoschová (1920)
Žofie Pšeničková (1927)
Karel Sláma (1938)
Marie Slámová (1945)
Hilda Mazurková (1985)
Antonín Mazurek (1986)
Štefan Lakatoš (1981)
Viktor Lakatoš (1982)
Jan Krch (1938)
Františka Krchová (1953)
Anna Šotolová roz. Procházková (1968)
Karel Šotola (1983)
Marie Krchová (xxxx)
Marie Štěpánová roz. Loudilová (1979)
Octavie Weber (1896)
Wilhelm Weber (1891)
Josef Skopec (1961)
Karla Skopcová (1984)
Anežka Martinovská (1988)
Jiří Beránek (1984)
Anna Sajtlová (1996)
Vilém Sajtl (1983)
Bedřich Kříž (1941)
Bertíček Popp (1931)
Albert Popp (1933)
Jiřina Poppová (1976)
Rodina Haberlandova (xxxx)
Evženie Syrovátková (1989)
Stanislav Syrovátka (2000)
Rodina Rotalova (xxxx)
Marie Trčková (1922)
Milka Trčková (1949)
Emanuel Trčka (1970)
Ant. Arth. Srnka (1901)
Emilie Srnka (1920)
Rodina Novákova (xxxx)
Rodina Šormova (xxxx)
Jaroslav Novotný (1990)
Ludvík Šafra (1926)
Hedvika Štiková (1968)
Rodina Tondlova (xxxx)
Josef Nováček (1916)
Bohumil Jurek (1894)
Augustina Jurková (1938)
Josef Malý (1913)
Bohumil Halousek (1921)
Ladislav Jurek (1935)
Josef Pravda (1967)
Božka Pravdová (1997)
Rodina Palečkova (xxxx)
Jiří Minařík (2003)
Josef Mareček (1903)
Anežka Marečková (1915)
Maria Marečková (1927)
Živojin Dupač (1985)
Jaroslav Jankovský (1966)
Vilemína Jankovská (1979)
Jaroušek Žďárek (1943)
Jaroslav Žďárek (1997)
Rodina Klimentova (xxxx)
Olga Kaulfusová (1974)
Jiří Kaulfus (1985)
František Maryška (1984)
Irenka Lásková (1975)
Zdeňka Lásková (2002)
Ladislav Láska (2005)
Josef Svoboda (1985)
Bedřiška Svobodová (1991)
Terezie Homolková (1968)
Jana Homolková (1990)
Bohumil Homolka (1996)
Fr. Homolka (2005)
Danica Havránková (1941)
Maria Havránková (1966)
Albín György (1981)
Milena Langrová (1982)
Maria Györgyová (1993)
Josefina Lulová (1990)
Jaroslav Lula (1991)
Helena Muchová (2000)
Josef Tóth (1985)
Milka Lohrová (1910)
Anna Lohrová roz. Čuldova (1916)
Karel Lohr (1921)
Marie Lohrová (1935)
Augustina Lohrová (1961)
Boženka Lohrová roz. Fialová (1971)
Josef Lohr (1987)
Jan M. Souček (1945)
Rodina Bendova (xxxx)
Josef Svoboda (192x)
Růžena Svobodová (1957)
Josef Svoboda (1964)
Jan Eiftner (1963)
Rodina Horákova (xxxx)
Rudolf Lukeš (1918)
Josef Lukeš (1946)
Marie Lukešová (1946)
Vladimír Lukeš (1976)
Helena Kyselá (1954)
Cecilie Střižíková (1970)
Michal Dudáš (1971)
Antonín Klimák (1978)
Marie Klimáková (1984)
Terezie Bautzová (1918)
Karel Bautz (1927)
Jaroslav Rajzr (1955)
Rodina Málkova (xxxx)
Julie Sůvová (1935)
Ferdinand Sůva (1940)
Jaroslav Bureš (xxxx)
Božena Burešová (xxxx)
Bedřiška Fialová (xxxx)
Ladislav Szabó (xxxx)
Alena Szabová (xxxx)
Rodina Strculova (xxxx)
Rodina Bautzova (xxxx)
Rodina Nesnídalova (xxxx)
Miluška Kotinská (1997)
Rodina Macounova (xxxx)
Josefa Cuchá (1918)
Jan Cuchý (1923)
Anna Palhounová (1933)
František Palhoun (1949)
Aloisie Palhounová (1970)
Antonie Donátová (1953)
Jan Baroch (1915)
Anna Barochová (1922)
Jiřina Bardová (1927)
Rodina Ksandrova (xxxx)
Eduard Blažek (1929)
Anna Blažková (1951)
Jan Vondrouš (1966)
Marie Vondroušová (1974)
Jarmila Šedinová (2003)
Jaroslav Beránek (1986)
Milada Sýkorová (1970)
Barbora Ledecká (xxxx)
Vojtěch Ledecký (xxxx)
Jan Novák (1962)
Anna Nováková (1988)
Rodina Kaniova (xxxx)
Karel Šilha (1949)
Soňa Šerhantová roz. Bartschová (1999)
Rodina Lepšíkova (xxxx)
Rodina Blahnova (xxxx)
Alois Tureček (1945)
Rudolf Šafránek (2000)
Marie Turečková (2001)
Marie Čáslavská (1918)
Míla Čáslavský (1944)
Emilie Čáslavská (1947)
Bohumil Čáslavský (1953)
František Bláha (1969)
Karel Švancar (1980)
Marta Bláhová (1984)
Marie Švancarová (1994)
Antonín Kříž (1984)
Rywka Křížová (1995)
Kateřina Dlabačová (1980)
Ondřej Dlabač (1973)
Pavel Hauser (1979)
Máňa Březinová (1936)
František Stránský (1951)
František Březina (1965)
Karel Kremlík (1938)
Anna Kremlíková (1957)
Pavla Kotková roz. Kučerová (1915)
Aninka Kotková (1934)
František Kotek (1913)
Kateřina Šebánková (1975)
Rodina Kytkova (xxxx)
Bohumil Dufek (1929)
Anna Dufková (1933)
Božena Hubičková (1956)
Helena Holínská (1960)
František Maršíček (1960)
Růžena Maršíčková (1993)
Bohdan Kopejtka (1974)
Marie Kopejtková (1978)
Rodina Fišerova (xxxx)
Veronika Littmann roz. Fiala (xxxx)
Alžběta Eisová (1921)
Žofie Grégrová (1968)
Václav Grégr (1977)
Václav Grégr (1993)
Josefa Grimmová (1908)
Jan Dobíhal (1955)
Natalie Dobíhalová (1968)
Míla Kolář (1989)
Anna Ulrich (1892)
Aloisie Drtina (xxxx)
Josef Weiss (1906)
Emi?? Ulrichová (1926)
V. Bláha (1952)
M. Weissová (1957)
Marie Bláhová (1985)
Ludmila Řeřichová roz. Horská (1952)
Karel Horský (1952)
Rodina Napravilova (xxxx)
sign/značka hřbitov VI odd.9b
Václav Seidl (1910)
Rosalie Seidlová (1908)
Anna Seidlová (1940)
Marie Seidlová (1913)
Aloisie Seidlová (1928)
František Seidl (1956)
Anna Seidlová (1959)
Ferdinand Novotný (1899)
Karel Novotný (1917)
Anna Novotná (1933)
Jan Novotný (1934)
Valentín Plzenský (1934)
Marie Plzenská (1937)
Aloisie Plzenská (1966)
Anděla Plzenská (1980)
Josef Šebesta (1931)
Terezie Šebestová (1975)
Tomáš Kaňka (1996)
Otakar Skubal (1973)
Vlasta Vaňková (1928)
Václav Vaněk (1929)
Anna Vaňková (1961)
Oldřich Štěch (1983)
Marie Kramperová (1972)
Karel Krampera (1992)
František Folkner (1897)
Josefa Folknerová (1897)
Antonín Folkner (1958)
Maria Folknerová (xxxx)
Anna Folknerová (1972)
Mir. Skřivánek (1997)
Jana Skřivánková roz. Folknerová (2002)
B. Stock (1940)
Václav Pergl (1955)
Františka Skokanová (1959)
Josef Šmejkal (1961)
Antonie Perglová (1980)
Fr. Jirásková (1997)
Marie Hawel roz. Bäcker (1898)
Vilém Mráček (1947)
Josefa Mráčková (1966)
Jan Mráček (1987)
Liduška Macháčková (1928)
Josef Macháček (1932)
Josefa Macháčková (1961)
Zdenka Effmertová (1936)
Anna Gebellová (1947)
Jindřich Kubíček (1955)
Zdenka Kubíčková (1976)
Antonín Jouda (1929)
Václav Jouda (1914)
Věra Joudová (1974)
Antonín Jouda (1976)
Frant. Jos. Wiedemann (1898)
Marie Wiedemannová (1912)
Eduard Jehlička (1949)
Anna Jehličková (1961)
Václav Král (1987)
Milada Králová (1991)
Alois Sláma (1958)
Josefa Slámová (1959)
Jiřina Markupová (1994)
Jiřina Petrlíková (1998)
Rodina Juranova (xxxx)
Josef Brandejs (xxxx)
Augustina Miškovská (1901)
Rodina Brandeisova (xxxx)
Rodina Čechova (xxxx)
Karel Skopec (1947)
Terezie Skopcová (1971)
Růžena Kánská (1983)
Miládka Waszmuthová (1917)
Alois Waszmuth (1918)
Vratislav Waszmuth (1920)
Marie Havlovičová (1928)
Marie Wernerová (1972)
Josef Werner (xxxx)
Karel Hemerka (1988)
Milada Bečvářová (1993)
Rodina Fürtschova (xxxx)
Marie Soukupová roz. Schumandlová (1960)
Marie Soukupová roz. Hýšková (1980)
Josef Soukup (1981)
Carl Josef Sauer (1898)
Václav Falout (1973)
Hana Vrbová roz. Kohoutová (1999)
Rodina Klomínkova (xxxx)
Jaroslav Rošický (1998)
Rodina Dvořákova (xxxx)
Václav Malý (1974)
Milada Malá (1986)
František Řípa (1952)
Marie Řípová (1960)
Otakar Stieber (1949)
Bedřiška Pawlová (1968)
Jakub Pawel (1944)
Alice Pawlová (1985)
Rodina Kuklova (xxxx)
Rodina Wožniakova (xxxx)
Karel Šmíd (1996)
Rodina Havlova (xxxx)
Vojtěch Svoboda (xxxx)
Františka Makovcová (1934)
Václav Schiner (1967)
Jaroslav Schiner (1970)
Anna Schinerová (1974)
Marie Rutnerová roz. Hrušková (1910)
Antonín Haněl (1962)
Rodina Balabánova (xxxx)
Marie Pauliová (1926)
Rodina Vránova (xxxx)
Antonín Kalivoda (xxxx)
Neznámý Kalivoda (xxxx)
Anna Kalivodová (xxxx)
Josef Wimmer (xxxx)
Růžena Wimmerová (xxxx)
Zdenička Neznámý (1927)
Marie Šrachtová (1948)
Ondřej Mikulaninec (1959)
Jan Vičánek (1958)
Josefa Vičánková (1962)
Romanka Racková (1977)
Pravomil Racek (1989)
Ludmila Racková (1996)
Rodina Slezákova (xxxx)
Václav Kraváček (1937)
Rodina Šafránkova (xxxx)
Rodina Růžičkova (xxxx)
Ladislav Vondráček (1999)
Josefa Nucová (1960)
Bohuslav Čížek (1974)
Václav Špaček (1981)
Ludvika Čížková roz. Nucová (1983)
Marie Špačková (2001)
Rodina Pospíšilova (xxxx)
Růžena Vodenková (1971)
Jar. Svoboda (1962)
Karel Vodenka (1919)
Bohuslav Vodenka (1939)
Bohoušek Vodenka (1932)
Josef Vodenka (1953)
Antonie Vodenková (1953)
Josefa Ředlíková (1954)
Kateřina Svobodová (1982)
Rudolf Jisl (1938)
Emil Šubert (xxxx)
Žofie Šubertová (xxxx)
Josef Šubert (xxxx)
Barbora Lukavcová roz. Šubertová (xxxx)
Rodina Kuchařova (xxxx)
Rodina Osvaldova (xxxx)
Rodina Švejdova (xxxx)
Karel Švejda (1958)
Barbora Švejdová (1990)
Rodina Mukařovská (xxxx)
Rodina Krůtova (xxxx)
Rodina Jiravova (xxxx)
Františka Čupíková roz. Appeltauerova (1917)
Jindřich Čupík (1919)
Magda Veverková roz. Čupíková (1942)
Antonín Čupík (1942)
František Procházka (1989)
Helena Procházková (2001)
Rodina Brabcova (xxxx)
Josef Horák (1927)
Božena Svobodová roz. Kozelková (1897)
Antonín Svoboda (1914)
Hermína Svobodová (1948)
Marie Svobodová (1977)
Karel Svoboda (1978)
M. Kohoutová (1955)
Josef Vokřínek (1943)
Josef Vokřínek (1961)
Anna Vokřínková (1981)
Miloslav Vokřínek (1992)
Rodina Frajerova (xxxx)
Josef Harsa (1945)
Marie Harsová (1966)
Rodina Červenkova (xxxx)
Rodina Nikodemova (xxxx)
Jiří Kuneš (xxxx)
Františka Kunešová (xxxx)
Berta Kunešová (xxxx)
Antonín Novák (1917)
Františka Nováková (1949)
Bedřich Hodan (1955)
Anna Hodanová (1980)
Eduard Marek (1961)
Blanka Hořejší (1977)
Anna Fridrichová (1992)
Bohumil Marek (1996)
Helena Marková (1996)
Fr. Jorreová (1937)
Karol. Kroupová (1964)
Marie Drábková roz. Kroupová (1981)
Kateřina Hokšová (1907)
Bedřiška Havelková (1910)
František Havelka (1918)
Marie Havelková (1964)
Václav Havelka (1965)
Rodina Kořínkova (xxxx)
Berta Mikulová (1985)
Ernest Mikula (1995)
Vladimír Halabrín (1993)
Josef Jindra (1893)
Anna Jindrová (1897)
Ladislav Jindra (1905)
Jan Pešout (1911)
Josef Jindra (19x4)
Marie Jindrová (1947)
Božena Třesková (1955)
Rodina Fingerova (xxxx)
Rodina Sklenářova (xxxx)
Kateřina Kohoutková (1907)
Marie Kohoutková (1933)
František Kohoutek (1959)
Marie Kohoutková (1997)
Karel Kohoutek (1997)
Františka Vojpichová (1938)
Vladoušek Kavina (1930)
František Šotola (1922)
Růžena Brtvová (1901)
Jan Slavík (1908)
Jana Slavíková (1934)
Jeníček Slavík (1913)
Jaroušek Slavík (1923)
Aloisie Slavíková (1952)
Jan Slavík (1956)
Dalibor Vojáček (1950)
Josef Bělonožník (1907)
Rodina Kutinova (xxxx)
Rodina Novákova (xxxx)
Rodina Lokošova (xxxx)
Rodina Ondrouchova (xxxx)
Vojtěch Eisenkolb (1908)
Václav Eisenkolb (xxxx)
Václav Eisenkolb (1879)
Neznámý Neznámý (1892)
Josef Lukeš (1949)
František Tichý (1967)
Rodina Honova (xxxx)
Rodina Janáčova (xxxx)
Prokop Ráž (1948)
Václav Horčička (1920)
Anna Horčičková (1952)
Rudolf Klimeš (1947)
Hynek Vítek (1919)
Anna Vítková (1925)
Františka Vítková (1927)
Emil Sivák (2004)
Vilemína Vaníčková (1912)
Anna Ruckdeschlová (1915)
Luisa Ruckdeschlová (1936)
Mária Siváková (2004)
Karel Bílek (1953)
Marie Bílková (1981)
Rodina Zárybnická (xxxx)
František Peyr (1917)
Bohumila Peyrová (1951)
František Peyr (1955)
Václav Tolman (1907)
Václav Tolman (1908)
Kateřina Tolmanová (1926)
Karel Kott (1934)
Josef Karlovský (1946)
Marie Ouředníková (1955)
Antonie Maříková (1906)
Jan Mařík (1921)
Karolína Maříková (1939)
Anna Hanzíková (1972)
Adolf Hanzík (1986)
František Skřivánek (1919)
František Skřivánek (1922)
Marie Tesařová (1907)
Václav Tesař (1914)
Anna Emlerová (1918)
Václav Tesař (1936)
Anna Tesařová (1941)
Rudolf Slawkowský (1923)
Therese Slawkowská (1927)
Vilém Slawkowský (1932)
Josef Kolda (1958)
Josefa Koldová (1965)
Josef Hlavatý (xxxx)
Anna Hlavatá (xxxx)
Josef Drábek (1989)
Josef Burian (1985)
Antonín Čech (1930)
Inka Čechová (1958)
Rodina Skalických (xxxx)
František Šmíd (1897)
Kateřina Novotná (1925)
Josef Šmíd (1930)
Marie Šmídová (1962)
Eduard Beckert (1944)
Karel Rybka (1954)
Josef Černý (1964)
Emilie Rybková (1971)
Rodina Páralova (xxxx)
Antonín Lhoták (1956)
Luisa Lhotáková (1965)
Milada Zaňková (1982)
Bedřich Kvíz (1955)
Herbert Kautmann (1977)
Věra Kvízová (1996)
Ladislav Příborský (1965)
Václav Petzold (1915)
Marie Příborská (1943)
Josef Příborský (1964)
Karel Robotka (2001)
Marie Ludmila Burešová (1989)
Anna Fuchsová (1956)
Stanislav Mudra (1960)
Barbora Malčánková (1956)
Antonín Čihovský (1971)
František Korel (1956)
Irma Korelová (1987)
Antonín Havlík (1939)
Marie Havlíková (1956)
Václav Ouřada (1956)
Krista Ouřadová (1938)
Jan Pecháček (1984)
Rodina Mitrovských (xxxx)
Rodina Strakova (xxxx)
Irenka Wynnyczuková (1956)
Danuška Wynnyczuková (1958)
Rodina Bednářova (xxxx)
Hermína Tomášková (1955)
Martin Tomášek (1962)
Josef Tomášek (1997)
Milena Tomášková (2002)
Anežka Kaďorková (1956)
Oldřich Šťástka (1968)
Marie Šťástková (1996)
František Hes (1971)
Václav Mládek (1956)
Rodina Pechačova (xxxx)
Anděla Strnadlová (1957)
Jindřich Strnadl (1962)
František Klifner (1956)
Antonie Klifnerová (1972)
Vladimír Klifner (1977)
Václav Moureček (1956)
Marie Mourečková (1966)
Anna Terzlová (1958)
Jiří Tříska (1984)
Ludmila Třísková (1998)
Rodina Hluchých (xxxx)
Rodina Jarých (xxxx)
Rodina Hlávkova (xxx)
Rodina Rulecova (xxxx)
Josef Fuchs (1978)
Tomáš Fuchs (1983)
Anna Fuchsová (1990)
Antonie Pazderová (1956)
Rodina Kofroňova (xxxx)
Rodina Janoutova (xxxx)
Rodina Hübschova (xxxx)
Rodina Mrázkova (xxxx)
Rodina Daňkova (xxxx)
Antonín Říha (1957)
Gusta Říhová (1968)
Karlička Říhová (1977)
Marie Morávková (1966)
Karla Říhová (2004)
Cilka Bednářová (1956)
Blahoslav Bednář (1998)
Rodina Michalíkova (xxxx)
Marie Novotná (1925)
Čeněk Novotný (1989)
František Žvásta (1944)
Anežka Žvástová (1974)
Jan Ziegloser (1955)
Anna Ziegloserová roz. Mlmrová (1942)
Josef Ziegloser (1958)
Aloisie Ziegloserová (1978)
Marie Ševčíková (1993)
Miroslav Ševčík (2000)
Antonín Oulovský (1956)
Rodina Žaloudkova (xxxx)
spec.
sign/značka hřbitov VI odd.9a
František Seman (1949)
Rosálie Semanová (1955)
Josef Seman (1971)
Josefa Soukupová (1972)
Karel Soukup (1977)
Anna Bäumlová (1962)
Antonie Nekvapilová (1953)
Vlasta Bäumlová (1978)
Rodina Moníkova (xxxx)
Rodina Potůčkova (xxxx)
Rodina Gautschova (xxxx)
Rodina Terebova (xxxx)
Rodina Rosenmayerova (xxxx)
Josef Povolný (1942)
Rodina Pilíkova (xxxx)
Rodina Hurdálkova (xxxx)
Hynek Prchal (1949)
Marie Prchalová (1952)
Františka Šebestová (1947)
Jaroslav Prchal (1974)
Růžena Prchalová (2001)
Miloš Prchal (2004)
Václav Viták (1953)
Marie Vitáková (1980)
Emil Svoboda (1960)
Lidka Svobodová (1967)
Rodina Hanzlova (xxxx)
Rodina Šťastných (xxxx)
Rodina Komprdova (xxxx)
Rodina Dobrovolská (xxxx)
Rodina Hromádkova (xxxx)
Rodina Žákova (xxxx)
Rodina Vosátkova (xxxx)
František Rylich (1960)
Marie Rylichová (1964)
Helena Rylichová (1998)
František Rylich (2004)
Josef Stehlík (1935)
Anna Stehlíková roz. Čermáková (1951)
Stanislav Stehlík (1962)
Josef Stehlík (1975)
Marie Stehlíková (1976)
Marta Stehlíková (1986)
Bohuslav Čermák (1899)
Marie Čermáková (1943)
Julie Čermáková (1961)
Jiří Čermák (1955)
Blažena Čermáková (1955)
Josef Kvaš (1952)
Josef Seliger (1895)
Kateřina Seligerová roz. Stoklasová (1895)
Karel Seliger (1954)
Anna Seligerová (1959)
Rodina Streiblova (xxxx)
Rodina Navrátilova (xxxx)
Karel Šafařík (1976)
Marie Šafaříková (1992)
Gustav Liska (1932)
Václav Váňa (1918)
Kamila Krejčíková (1947)
Julius Pflügpeil (1934)
Božena Pflügpeilová (1968)
Marie Hanzalová (1996)
Jaroslav Míca (1960)
Anna Mícová (1979)
Antonín Šimek (1973)
Antonín Götz (1886)
Kateřina Götzová (1888)
Lidunka Windischová (1896)
Eduard Windisch (1905)
Anna Windišová (1928)
Marie Windišová (1935)
Eduard Windisch (1925)
Anna Windischová (1932)
Růžena Windišová (1958)
Gabriel Windiš (1967)
Anna Windišová (xxxx)
František Šmíd (1950)
František Marek (1951)
Růžena Marková (xxxx)
Pavel Batěk (1948)
Jarmila Večerníková (1963)
Antonie Baťková (1976)
Marie Tlachová (1969)
Vladimír Říha (1988)
Karel Říha (2003)
Marie Prušáková roz. Křížková (1942)
Milánek Nevařil (1946)
Josef Nevařil (1983)
Karel Nevařil (1985)
Jana Nevařilová (1989)
Josef Krejča (1970)
Anežka Krejčová (1972)
Karel Horák (1960)
Otýlie Horáková (1976)
Josef Horák (1999)
Josef Melzer (1927)
Matyáš Skřivánek (1921)
Božena Melzerová (1976)
Mařička Kindlová roz. Bernardová (1921)
Marie Kindlová (1954)
Karel Zamastil (1945)
Bohuslav Kratochvíl (1949)
Marie Zamastilová (1964)
Josef Habásko (1972)
Anežka Habásková (1978)
Ivana Habásková (2004)
Jan Zvěřina (1895)
Jan Seidl (1886)
Kateřina Zvěřinová (xxxx)
Ferdinand Seidl (1920)
Marie Seidlová (1929)
Františka Nesvadbová (1938)
Marie Váchová (1973)
Vladimír Vácha (1987)
Věra Váchová (1994)
Emil Kopecký (1921)
Josefa Kopecká (1968)
Rodina Hájkova (xxxx)
Rodina Matouškova (xxxx)
Jiříček Lidinský (1930)
Rodina Novákova (xxxx)
Rodina Friedlova (xxxx)
Rodina Blažkova (xxxx)
Rodina Baráškova (xxxx)
František Karásek (1994)
Antonín Ryba (1921)
Marie Rybová (1930)
Antonie Bártová roz. Rybová (1919)
Božena Rybová (1947)
Antonín Ryba (1947)
Josef Ryba (1951)
Jan Bárta (1962)
František Bílek (1973)
Jana Rybová (1979)
Jan Bytel (1970)
Josefa Bytelová (1971)
Marie Pubcová (1897)
Anči Pubcová (1926)
Václav Pubec (1934)
Karli Pubcová (1953)
Marie Pubcová (1985)
Markéta Fridová (xxxx)
Rodina Tučkova (xxxx)
Josef Kunc (1922)
Anna Kuncová (1926)
Josef Kunc (1942)
Anna Kuncová (1960)
Anna Soukupová (1933)
Barbora Soukupová (1940)
Josef Soukup (1942)
František Plamínek (1924)
Gabriela Rockenbauerová roz. Plamínková (1925)
Anička Plamínková (xxxx)
Julinka Plamínková (xxxx)
Alžběta Plamínková roz. Kurelová (1962)
Rodina Havlíčkova (xxxx)
Rodina Bártova (xxxx)
Jiří Bartoš (1978)
Rodina Sobíškova (xxxx)
Rodina Krajícova (xxxx)
Václav Srp (1953)
Václav Srp (1929)
Jan Srp (1950)
Alžběta Štětková roz. Macháčková (1963)
František Srp (1992)
Marie Srpová roz. Štětková (2002)
Marie Neumannová roz. Srpová (1996)
Václav Neumann (1969)
Hynek Srp (1897)
Jan Beneš (1899)
Marie Srpová (1904)
Anna Srpová (1914)
Jan Srp (1925)
Václav srp (1929)
Růžena Srpová (1933)
František Klíma (1934)
Marie Klímová (1939)
Rodina Gawlikova (xxxx)
Rodina Hrochova (xxxx)
Rodina Hynkova (xxxx)
Rodina Mahulíkova (xxxx)
Rodina Davidova (xxxx)
Rodina Králova (xxxx)
Rodina Oktávgová (xxxx)
Rodina Válkova (xxxx)
Petr Bayer (1985)
Jaroslav Bayer (1929)
Veronika Bayerová (1974)
sign/značka hřbitov VI odd.9b
Cecilie Messnerová roz. Kyselová (1914)
Ladislav Kysela (1896)
Anči Vondráčková roz. Kyselová (1928)
František Kysela (1929)
František Kysela (1941)
Josef Šmejkal (1947)
Božena Šmejkalová (1954)
Josef Šmejkal (1990)
Marie Šmejkalová (1993)
Rodina Polákova (xxxx)
Richard Nettwall (1899)
Amalie Nettwall (1903)
Hugo Nettwall (1906)
Anna Nettwall (1927)
Heinrich Nettwall (1927)
Neznámý Prošková (xxxx)
Otakar Bachura (199x)
Rodina Pelikánova (xxxx)
Rodina Křenkova (xxxx)
Josefa Mrázková roz. Havelková (1954)
Václav Petr (1970)
Rodina Černých (xxxx)
Václav Holý (1922)
Václav Holý (1929)
Aloisie Holá (1924)
Naděžda Holá (1992)
Naděžda Holá Heřmnová (2001)
Vládíček Baťka (1927)
Rosa Baťková (1946)
Olga Wiesmeyerová Kolářová (1955)
Václav Kebrdle (1957)
Anna Kebrdlová roz. Kvíčalová (1968)
Josef Drachovský (1995)
Anna Drachovská (1995)
Josef Kvíčala (xxxx)
Marie Kvíčalová (xxxx)
Josef Řejha (xxxx)
Josefa Malinová (1932)
Eliška Řejhová (1957)
Libuše Turková roz. Říhová (2000)
Karel Turek (2003)
Rodina Jirátova (xxxx)
Frant. Švejda (1914)
Antonie Švejdová (1955)
Václav Martinek (1941)
Silvia Martinková (1966)
Václav Martinek (1996)
František Schwarz (1955)
Jana Lírová (1955)
Helena Staňková (1994)
Karel Staněk (1995)
Eugen Lauda (1898)
Kateřina Laudová (1915)
Zdenka Laudová (1931)
František Olišar (1962)
Anna Olišarová (1971)
Rodina Voborova (xxxx)
František Koutek (1933)
Eugenie Koutková roz. Folknerová (1975)
Ctirad Janeček (1964)
Marie Folknerová (1898)
Libuše Housková roz. Janečková (2005)
Rudolf Novák (1936)
Rodina Petrů (xxxx)
Ladislava Kůsová roz. Plosová (1973)
Rodina Hermuthova (xxxx)
Růžena Čáslavská (1964)
Kateřina Vinšová (1973)
Rodina Pflégerova (xxxx)
Anna Kulhanek roz. Kutzenberger (1936)
Karl Kulhanek (1940)
Ladislav Finger (1898)
Josef Finger (1906)
Jaroslav Lochman (1944)
Jaroslav Lochman (1950)
František Štěpánek (1970)
Anna Lochmanová (1971)
Jiří Lochman (1983)
Karel Samec (1884)
Marie Samcová roz. Dolejšová (1919)
Marie Samcová roz. Vacková (1937)
Karel Samec (1946)
Alois Tůma (1898)
Josef Doležal (xxxx)
Josefa Doležalová (xxxx)
Karel Máša (xxxx)
Neznámý Mášová roz. Mathesová (1923)
Neznámý Mathesová (1931)
Antonín Hájek (1910)
Anna Hájková (1934)
Jan Hájek (1972)
František Schnabel (1929)
Anna Rybáková (xxxx)
Karel Ferák (2003)
Michal Kadlec (2006)
Rodina Mrzenova (xxxx)
Rodina Prknova (xxxx)
Rodina Trojanova (xxxx)
Fridolín Soběslavský (1954)
Olga Soběslavská (1979)
Jaroslav Gleich (1999)
Marie Peluňková (1938)
Josef Peluňka (1974)
Josef Peluňka (1989)
Anna Gleichová (1991)
Jaroslav Gleich (1993)
Marie Peluňková (1998)
Josef Vaeter (1898)
Gabriela Vaeterová (1898)
Zděnka Klierová (1928)
Jos. Vaeterová (xxxx)
Otokar Štros (1898)
Josef Škrábal (1979)
Neznámý Becker (xxxx)
Familie Diefrzikoviski (xxxx)
Hugo Fessl (1871)
Hugo Fessl (1876)
Constance Fesslová roz. Konrádová (1897)
Hermina Battistigová (1876)
Adrienna Ledererová (1876)
Valerie Ledererová (1876)
Gabriela Fesslová (1921)
Olga Pflanzerová roz. Fesslová (1926)
Alfred Pflanzer (1953)
F. J. Přerovský (1980)
Anna Pflanzerová (1963)
Věra Pflanzerová (1997)
Valentine Bischoff (1897)
Karl Bischoff (1909)
Bruno Bischoff (1911)
http://czech.stonepics.com/

Podobné dokumenty

Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy \olsansky\CZ00043\Olsansky

Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy \olsansky\CZ00043\Olsansky Františka Valentová roz. Lorenz (1936) Rodina Sochrova (xxxx) Rodina Mikešova (xxxx) Rodina Wilda?ova (xxxx) Jan Marek (1974)

Více

MIKROBIOLOGIE

MIKROBIOLOGIE different growth temperatures. Arch. Biochem. Biophys. 303 (2) : 246 - 254, 1993 Heřman P., Konopásek I., Plášek J., Svobodová J.: Time-resolved polarized fluorescence studies of the temperature ad...

Více

CONTENTS

CONTENTS Helena Kollarova, Lucie Machova, Dagmar Horakova, Gabriela Janoutova, Vladimir Janout....................................17

Více