ZDE.

Komentáře

Transkript

ZDE.
Kosmetika a e-shop s produkty etre belle:
EGOstudio | Květná 487/21 | 664 48 Moravany u Brna
Telefon: +420 605 851 109 12 | E-mail: [email protected]
http://www.egostudio.cz
Vyzkoušejte luxusní koncept hýčkání pleti řadou
GOLDEN SKIN CAVIAR
Řada splňuje nejnáročnější požadavky na
komfort a viditelný výsledek ošetření. Jedinečné složky, kterými jsou zlato a kaviár, dokáží
v kosmetické péči povzbudit a stimulovat pleť
a pomáhají při psychickém vyčerpání. Součástí
ošetření je mimořádně účinná masáž MERIDIAN
pravým 22 karátovým zlatem. Tato masáž má
skvělé detoxikační a uvolňující účinky, pomáhá
zdravému proudění energie v těle, odstraňuje
bloky a dodává novou svěží energii. Mimořádný
zážitek při ošetření GOLDEN SKIN CAVIAR přináší restart pro pleť a obnovení psychické pohody.
Vítejte ve světě être belle,
Úspěch. To jsme my.
être belle je německá firma s více než 30 letou tradicí, zastoupena v 60 zemích celého světa. Sídlo firmy je v Heilbronnu v úrodném vinařském kraji. Značka être belle je
po celém světě synonymem pro kvalitní produkty pleťové, dekorativní a tělové kosmetiky. Je kladen důraz na mimořádnou kvalitu produktů, výsledný ošetřující efekt
a snášenlivost i pro citlivou pokožku.
Záruka kvality. To je to, za čím si stojíme.
Vynikající kvalita produktů être belle je dána výsledkem mnoholetého systematického
výzkumu a vývoje ve vlastních laboratořích firmy. Zároveň probíhá i mezinárodní výměna názorů s uznávanými laboratořemi v Evropě a zámoří. Díky tomu může rychle
reagovat na požadavky trhu. être belle, to je záruka inovativních produktů vysoké
kvality z přírodních surovin.
Výrobky être belle splňují všechny farmaceutické a potravinářské požadavky a zároveň i mezinárodní normy pro vývoj a výrobu kosmetických přípravků.
Produkty nejsou testovány na zvířatech.
être belle znamená být krásná
kolektiv Revolution Hair,
výhradní distributor profesionální kosmetiky être belle
pro Českou a Slovenskou republiku.
Obsah
Systém péče o pleť
Dry & Sensitive Skin
Aloe Vera
Sensiplus +
Sun Care
Purity Intense
Ampoules
Hyaluronic3
Energy
Hydro Dimension
Pure White
Time Control
Golden Skin Caviar
Skinvision
Platinmen
4
6
12
16
20
22
25
28
32
38
40
43
49
54
58
stáhněte si elektronickou verzi tohoto i dalších
katalogů ze stránek revolutionhair.cz
33
Systém péèe o pleť
Již øadu let pøichází kosmetika être belle do Vašich salonù, aby Vám pomohla splnit
sen o krásné a dokonalé pleti.
Každá žena ví, jak stav a vzhled její pleti umí ovlivnit psychickou i fyzickou pohodu každého
dne. Pøitom øešení je jednoduché - základem pro získání zdravé a pìstìné pleti je správnì
nastavený systém péèe o pleť. Jeho souèástí je diagnostika pleti a konzultace s vyškolenou
kosmetièkou minimálnì pøi každé zmìnì roèního období, pravidelná ošetøení v salonu a nezbytnì také dobøe zvolená domácí péèe.
Systém péče o pleť être belle je jednoduchý a účinný systém o třech krocích :
1. krok - čištění
Dùkladné èištìní je nutným a zcela nezbytným krokem domácí péèe, který mnoho
žen podceòuje. Zbytky make-upu, neèistot a potu však pleť dráždí a zhoršují absorbci
úèinných látek potøebných pro pleť. Také bývají jedním z faktorù, které podporují tvorbu zánìtù na pleti. Doporuèujeme èistit pleť ráno a veèer pomocí mléka nebo gelu,
podle potøeby doèistíme tonikem.
2. krok - hydratace
Od 25.roku vìku naše pleť ztrácí vlhkost a snižuje se obsah kyseliny hyaluronové
v pleti. Její každodenní doplnìní do pleti je jedním z nejdùležitìjších krokù proti
stárnutí, pro zachování pevnosti pleti a jako prevence suchých vrásek.
3. krok – výživa
Každá pleť potøebuje zdravý a pøimìøený ochranný kožní film. Ten vytváøíme pomocí
vhodného krému nebo fluidu, který obsahuje úèinné látky blahodárné pro pleť, vyživuje ji a chrání. Dobøe zvolený krém pleti pomáhá, aby byla vláèná, hebká a mìla
pìstìný vzhled.
Tento systém o tøech krocích dùslednì aplikovaný každý den pøináší skvìlé
a viditelné výsledky už po nìkolika týdnech. Nìkdy ovšem pleť vyžaduje další péèi
– napø. v pøípadì pleti aknózní, pleti postižené žilkami nebo pouze a jednoduše pleti
stárnoucí. Pro tento pøípad mùžeme využít další úèinné pøípravky doplňkové péče:
Přípravky na oční okolí – krémy a gely pro péèi o oèní okolí se speciálními nároky, nanášíme lehce na pleť kolem oèí, nikoliv na pohyblivé víèko
Séra a gely - vypnutí, zpevnìní a zvlhèení pleti podle konkrétních požadavkù
Masky – koncentrovaná péèe pro okamžitý výsledek
Ampulky – výkonní specialisté na konkrétní lokální problémy pleti
4
Doporuèení vhodné domácí péèe by mìlo být samozøejmostí po každém kvalitním ošetøení v salonu.
Nìkdy ale potøebujeme svùj systém péèe nastavit sami, a potom je užiteènou pomùckou následující
zjednodušený přehled typů pleti:
Normální pleť – pleť zdravého stejnomìrného vzhledu, póry jen lehce viditelné, stejnomìrné na
tváøích i v T-zónì, normální stejnomìrné promaštìní.
Suchá pleť – jemné tenká pleť køehkého vzhledu, póry nejsou viditelné, má sklon k pnutí, kolem oèí
se brzy vytváøí suché vrásky, bez ošetøení matná bez lesku, slabé promaštìní, sklon k citlivosti.
Mastná pleť – pleť silnìjšího vzhledu s viditelnými póry i na tváøích, nìkdy až pomeranèový vzhled,
snadno se leskne, pevnìjší bez sklonu k vráskám, silnìjší promaštìní, které s vìkem klesá.
Smíšená pleť – kombinovaná pleť s výraznìji odlišnými zónami, v oblasti T-zóny viditelné póry, vìtší
promaštìní, mùže být sklon k zánìtùm, na tváøích pleť normální až suchá, bez viditelných pórù.
Nìkdy mùže být rozdíl v charakteru zón významný, na tváøích až suché pnutí, nos, èelo a brada
lesklé a mastné.
Aknózní nečistá pleť – pleť se sklonem k ucpávání pórù, zánìtùm a viditelným komedonùm. Vìtšinou pleť mladistvých, mùže být i v pozdìjším vìku. Vyžaduje komplexní pøístup, bývá i vnitøní (napø.
hormonální) pøíèina. Èasto je citlivá. Potøebuje dlouhodobou a systematickou péèi.
Citlivá pleť – citlivá mùže být každá pleť výše jmenovaného typu. Projevuje se zarudnutím, pnutím,
svìdìním, reaktivitou na mechanické podnìty a celkovým diskomfortem. Citlivost mùže mít øadu
pøíèin, èasto v rùzných kombinacích – stres, choroba, stav imunitního systému, životní prostøedí,
nevhodná nebo žádná péèe atd. Je tøeba peèlivì volit pøípravky a jejich použití, ideálnì po poradì
s odbornì vyškolenou kosmetièkou.
Vyjádření MUDr. Páskové:
Již øadu let spolupracujeme s vynikající dermatoložkou z Lékaøského Centra kùže
a kosmetiky s. r. o. MUDr. Páskovou, která kosmetièky être belle pravidelnì školí. Její
poznatky pomáhají salonùm être belle poskytovat a udržet vysokou odbornou úroveò.
Výrobky être belle jsou dobøe kombinovatelné s kožní terapií a vyhovují souèasným
nárokùm, aniž by docházelo k nepøedvídatelným podráždìním kùže.
MUDr. Renata Pásková
Lékaøské Centrum kùže a kosmetiky s.r.o.
5
Dry & Sensitive Skin
Řada pro suchou a citlivou pleť
BASIC – Řada pro citlivou
a suchou pleť
Klasická øada jemné péèe pro
normální a suchou pleť. Zvlhèuje,
podporuje pøirozené pH pokožky,
chrání ji pøed vnìjšími vlivy a brání
jejímu vysoušení bìhem dne.
Obsahuje úèinné pøírodní látky
a hydrataèní komplexy. Normální
až citlivé pleti pomáhá najít
pøirozenou cestu k zachování regeneraèních schopností, zvlhèuje
pleť a vyhlazuje první vrásky.
Jemná a šetrná péče pro
ochranu a regeneraci pleti
nad 25 let. Zlepšuje stav normální a suché pleti, vyhlazuje
a zvláčňuje.
6
Face Cleansing Milk
Moisturizing Lotion
Čisticí mléko Orange
Hydratační tonikum
Lehké a nemastné čisticí mléko
s výtažkem z pomerančových květů
a vitamínem E. Spolehlivě odstraňuje make-up a nečistoty z pleti,
vyrovnává pH pleti a tím ji ideálně
připravuje na další péči. Jemně
vyčistí a zklidní Vaši pleť.
Osvěžující a ošetřující pleťové
tonikum. Obsah tonizujícího vilínu,
zklidňujícího heřmánku a zvlhčující
aloe vera zabezpečuje komplexní
účinek na dočištění a zvlhčení pleti.
Hydratuje a čistí pleť, stabilizuje
přirozenou ochranu pokožky.
Obsah: 200 ml
Kód: 8/1101
Obsah: 200 ml
Kód: 8/1102
Lotion Bleuet
BI-PHASIC Make-up Mild Face Peeling
Remover
Roztok Bleuet
2-fázový odstraňovač make-upu
Jemný obličejový peeling
Nemastný odličovač dokonale
odstraňuje make-up, je speciálně
určený na pleť očního okolí. Jemně
odstraní make-up, zároveň hydratuje a tonizuje pleť. Je také vhodný
jako obklad na oči. Lze použít i na
velmi citlivou pleť.
Dvoufázový nemastný odličovací
fluid, který garantuje kompletní
a šetrné odlíčení obličeje, očí a rtů.
Velmi šetrně odstraní veškerý makeup (včetně voděodolného). Pleť
hydratuje a nezanechává mastné
stopy.
Peelingový pleťový krém na
zjemnění pleti a odstranění nečistot.
Šetrně uvolňuje póry a odstraňuje
šupinky z pleti. Svěží, vitalizující
peeling zelenkavé barvy s lehkou
vůní máty.
Obsah: 200 ml
Kód: 8/3137
Obsah: 200 ml
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3104
Kód: 8/3139
7
Dry & Sensitive Skin
Řada pro suchou a citlivou pleť
Moisturizing Day
Cream
Revitalizing Night
Cream
Agent Phytosome
Hydratační denní krém
Regenerační noční krém
Krém s kolagenem
Zvláčňující denní krém s přirozeným
hydratačním faktorem, stabilizuje
rovnováhu pleti a chrání ji před
nepříznivými účinky vnějšího
prostředí. Rozpustný kolagen
vyhlazuje pleť a vitamín E chrání
proti volným radikálům. Ideální krém
pro přechod z jiných kosmetických
značek na kosmetiku être belle.
Vynikající snášenlivost.
Bohatý výživný noční krém povzbuzuje a vyživuje normální a suchou
pleť. Krém obsahuje velmi cenné
aktivní složky z klíčků a rostlinných
olejů. Výtažek ze soji pomáhá
regenerovat pleť a výtažek z mrkve
s obsahem betakarotenu pleť vyhlazuje a zlepšuje její odolnost. Vhodný
jako noční a případně i denní krém,
hlavně v případě suché pleti nebo
v zimě.
Vynikající krém s obsahem rozpustného kolagenu, lecitinu a kyseliny
hyaluronové. Rostlinné phytoliposomy zvlhčují pleť a zajišťují transport
účinných látek do pleti. Phytosomy
pomáhají přirozeně regenerovat
vyčerpanou pleť a obnovit její přirozenou ochrannou funkci. Zvláčňuje,
vypíná a vyživuje pleť. Vhodný jako
denní i noční krém.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/1103
8
Obsah: 50 ml
Kód: 8/1104
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3134
Couperose Cream
Eye Contour Cream
Eye Gel Mask
Krém proti kuperóze
Jemný oční krém
Výživná maska na oční okolí
Jemný a dobře vstřebatelný krém
proti kuperóze pomáhá zlepšovat
vzhled zarudlé pleti s viditelnými
žilkami. Vybrané výtažky z bylin
podporují mikrocirkulaci a redukují
propustnost cévních stěn. Vhodný
pro pleť obličeje a dekoltu.
Lehký, zvláčňující a vyhlazující oční
krém pro citlivou pleť očního okolí.
Zklidňující a zvlhčující složky panthenolu, extrakt ze soji a mrkvového
oleje zaručují účinnou a šetrnou
pěstící péči. Glykoproteiny sehrávají
důležitou roli při podpoře regenerační schopnosti pleti, mají zvlhčující,
zjemňující a ochranné účinky, obnovují přirozené funkce pleti. Oblíbený
oční krém s vynikající snášenlivostí.
Omlazující, protivrásková, výživná
krémová maska. Výrazná pomoc
pro unavenou a suchou pleť.
Obsahuje mandlový a sojový olej
a výtažek z pšeničných klíčků
a mrkve. Vyhlazuje, vyživuje a
chrání zatěžovanou pleť očního
okolí. Vynikající v zimním období,
lze použít jako masku nebo noční
přípravek. Nadstandardní péče pro
okamžitou výživu.
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3101
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3102
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3110
9
Dry & Sensitive Skin
Řada pro suchou a citlivou pleť
Collagen Cream
Mask
Moisturizing Mask
Mild Nutrition Mask
Krémová kolagenová maska
Krémová hydratační maska
Jemná vyživná maska
Výživná bohatá krémová maska
s přírodním kolagenem. Vyživuje
pleť složkami, které jí udržují
hydratovanou a vláčnou. Má skvělý
vypínací účinek, lze použít jako
masku nebo občas jako noční krém
pro doplnění výživy suché pleti.
Je vhodná pro normální, suchou
a zralou pleť.
Hydratační pleťová maska dodá
každé pleti potřebnou hydrataci.
Kombinace minerálů a přírodních
hydratačních prvků pronikne
hluboko do buněk pleti. Pleť je
vitalizovaná, vláčná a svěží.
Jemná vyživující krémová
maska pro každý typ citlivé
a suché pleti. Pečlivě vybraná
kompozice přírodních složek uklidní
podrážděnou pokožku. Poskytuje jí základní výživu, aby byla pleť
pružná, jemná a hladká.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/1105
10
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3138
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3132
Krása je jako magnet - přitahuje. Můžeme definovat jednotlivé
aspekty krásy, ale co je vlastně opravdová krása, zůstane navždy
tajemstvím.
Vyzkoušejte hebkou texturu,
trvanlivost, lesk i barvy produktů
dekorativní kosmetiky être
belle. Přejeme Vám, abyste
každé ráno s jejich pomocí
vytvořila Váš vlastní a
jedinečný make-up.
Oslavte svou krásu
atraktivním a kvalitním
líčením être belle.
Aloe Vera
Řada pro smíšenou pleť a regeneraci s aloe vera a mořskými řasami
BASIC - Aloe vera
s mořskými řasami
Účinná regenerační řada pro
speciální vitalizační pleťovou
péči. Mimořádně podporuje
buněčnou regeneraci, aktivuje
buněčný metabolismus, redukuje drobné vrásky a obnovuje
pleťovou rovnováhu. Obsah
mořské řasy chaluhy bublinaté
z ní činí péči s mimořádnými
komplexními účinky pro regeneraci a revitalizaci pleti. Velmi
účinná řada pro smíšenou
až suchou pleť nad 25 let
s nároky na obnovu a regeneraci. Vhodná pro vyhlazení
a zjemnění kožního reliéfu.
Pleť je vypnutá a svěží.
12
Soft Cleansing Gel
Soft Cleansing Milk
Jemně čisticí gel
Jemně čisticí mléko
Hloubkově a velmi šetrně čistí póry.
Obsahuje výtažky z aloe a lípy, pleť
vyčistí, ale nevysušuje. Po aplikaci
a opláchnutí teplou vodou je pleť
vláčná a vlhká. Jemný a nemastný
gel pomáhá udržet přirozenou
hydrataci pleti.
Velmi jemné čisticí mléko na
každodenní použití s uklidňujícím
účinkem. Velmi pečlivě odstraní
i silný make-up. Obsah klidnících
složek jako panthenol, alantoin
a výtažek z chrpy pleť zvláční a
připraví pro další ošetření. Osvěží
a uklidní citlivou a unavenou pleť.
Obsah: 200 ml
Kód: 8/3115
Obsah: 200 ml
Kód: 8/3127
Soft Moisturizing
Lotion
Moisturizing Gel
Light Daycream
Jemné hydratační tonikum
Hydratační gel s liposomy
Jemný denní krém
Hydratační tonikum bez alkoholu
pro všechny typy pleti, speciálně
pro suchou, citlivou a zralou pleť.
Osvěžuje, zjemňuje a tonizuje.
Obsah chaluhy bublinaté a aloe
vera zaručuje maximální tonizační,
osvěžující a vypínací efekt.
Výjimečně zvlhčující, hydratační
gel s lipozomy a mořskými řasami,
účinně zpevňuje a obnovuje pleť.
Obsahuje zklidňující alantoin
a elastin, který podporuje pevnost
a pružnost pleti. Je mimořádným dárcem vlhkosti s přidaným
uklidňujícím a omlazujícím efektem.
Velmi oblíbená doplňková péče pod
krém nebo pro samostatné použití
např. v letním období. Vhodný pro
všechny typy pleti.
Velmi lehký denní krém s přírodními
biologicky aktivními složkami.
Chrání pleť před dehydratací
a zabraňuje tvorbě prvních vrásek.
Obsahem aloe vera a vitamínu E
je vhodným přípravkem pro letní
období. Pro mastnou a smíšenou
pleť jako celoroční péče.
Obsah: 200 ml
Kód: 8/3116
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3128
Obsah: 40 ml
Kód: 8/3122
13
Aloe Vera
Řada pro smíšenou pleť a regeneraci s aloe vera a mořskými řasami
Lifting Cream
Carotene Cream
Thymus Revitalizing
Cream
Liftingový krém
Karotenový krém
Revitalizační krém Thymus
Velmi účinný a oblíbený krém
s mořskými řasami. Výrazně
vyhlazuje vrásky a zmenšuje póry.
Pro intenzívní účinek aplikujte po
použití Aloe Vera zvlhčujícího gelu,
pleť bude vlhká a vypnutá. Vhodný
i jako péče o zralou smíšenou
pleť. Vyživuje pokožku a zlepšuje
elastičnost pleti.
Výživný krém vyrovnávající rovnováhu suché pleti. Regeneruje a normalizuje přirozenou kožní bariéru.
Zklidňuje a relaxuje pleť. Velmi
vhodný i po delší nemoci pro
nastartování a normalizování
fyziologických procesů kůže. Lze
doplnit do ostatních řad être belle
při potřebě dočasného zvýšení
výživy pleti.
Regenerační výživný krém pro
vyčerpanou a unavenou zralou pleť.
Kombinace kyselin a minerálů podporuje schopnost pokožky udržet
si vlhkost. Urychluje regeneraci
pokožky, vyhlazuje a má blahodárné
účinky na kondici pleti. Vynikající,
dostupná a účinná omlazující a vyživující péče.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3113
14
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3114
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3123
Víte že...
Neck- and Décolleté
Cream
Eye Gel with
Liposomes
Krém na krk a dekolt
Oční gel s liposomy
Lehký a velmi účinný krém
s mořskými řasami na krk a dekolt.
Vypíná, zklidňuje a zjemňuje pleť
citlivých partií krku a dekoltu.
Zlepšuje funkci buněk a tím pomáhá
jejich rychlejší regeneraci.
Vysoce účinný gel s rostlinnými
výtažky a liposomy pro péči
o citlivou pokožku kolem očí.
Hydratuje, vypíná a zvláčňuje okolí
očí. Velmi šetrný k očnímu okolí.
Vhodný pod make-up.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3126
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3106
Chaluha bublinatá je øasa zeleno-hnìdé barvy a vyskytuje se
podél skalisek Severního moøe.
Stélky se trhají a nechávají zrát
na slunci, poté se zpracovávají
ve farmaceutickém a kosmetickém prùmyslu. Výtažky
z chaluhy bublinaté jsou bohaté
na složené cukry, kyselinu alginovou, jód, vitamíny a minerály.
V kosmetice se extrakt z chaluhy
bublinaté používá pro svùj pozitivní vliv na kvalitu a elasticitu
epidermu. Zvyšuje hydrataci
pleti a má pozitivní úèinek na
metabolismus bunìk.
15
Sensiplus+
Hluboce zklidòující øada s vyrovnávajícími, peèujícími složkami pro citlivou a podráždìnou pleť. Obsahuje
bílý èaj, hedvábné proteiny a èisté rostlinné zvlhèující prvky. Redukuje citlivost a zabraòuje zèervenání
a podráždìní pleti. Odstraòuje nepøíjemné pocity svìdìní a napìtí, vyhlazuje jemné vrásky zpùsobené
suchostí pleti. Neobsahuje žádná barviva, konzervaèní látky èi minerální oleje.
Zklidňující a zvlhčující řada pro podrážděnou, suchou a citlivou pleť každého věku. Podporuje
vláčnost a pružnost pleti a zmírňuje problémy způsobené její netolerancí.
16
Sensiplus+
Řada pro citlivou až přecitlivělou reaktivní pleť
Hydrasilk Cleansing
Milk
Hydrasilk Gel Tonic
Hydrasilk Serum
Essential
Čisticí mléko Hydrasilk
Gelové tonikum Hydrasilk
Sérum Essential Hydrasilk - gelové
Velmi jemné čisticí mléko
s uklidňujícími, vyrovnávajícími
a pečujícími složkami pro citlivou
a podrážděnou pleť. Obsahuje
bílý čaj, hedvábné proteiny a čisté
rostlinné zvlhčující prvky. Redukuje
citlivost a zabraňuje zčervenání
a podráždění pleti. Neobsahuje
žádná barviva, konzervační látky či
minerální oleje. Odstraní makeup a všechny škodlivé prvky.
Zanechává pleť hebkou bez pocitu
napětí.
Uklidňující a hydratační gelové
tonikum s bílým čajem, hedvábnými proteiny a čistými rostlinnými
zvhlčujícími prvky. Toto velice jemné
gelové tonikum je ideální pro citlivou
a podrážděnou pleť. Neobsahuje
žádná barviva, konzervační látky či
minerální oleje. Pomáhá ochránit
citlivou pleť před nepříznivými
vnějšími vlivy.
Gelové sérum má dlouhotrvající
účinek na jemnou citlivou a podrážděnou pleť. Směs optimálních,
dobře snášenlivých přírodních
přísad, které velmi dobře hydratují.
Okamžitě se vstřebává, pleť je
oživena a celkově září. Odstraňuje
pocit napětí. Zjemňuje jemné
vrásky způsobené suchostí pleti.
Výrobek neobsahuje žádná barviva,
konzervační látky či minerální oleje.
Obsah: 140 ml
Kód: 8/1201
Obsah: 30 ml
Kód: 8/1205
Obsah: 140 ml
Kód: 8/1200
17
Sensiplus+
Řada pro citlivou až přecitlivělou reaktivní pleť
18
Hydrasilk Serum
Intensive
Hydrasilk Day &
Night Cream SPF 10
Hydrasilk Rich Special
Care Cream SPF 10
Sérum Intensive Hydrasilk - olejové
Denní a noční krém Hydrasilk OF 10
Výživný krém Hydrasilk s obsahem
hedvábných proteinů OF 10
Olejové sérum pro suchou a citlivou
pleť se sklonem k červenání
s uklidňujícím účinkem. Olej
z rýžových klíčků a výtažky z oleje
stromu baobab okamžitě zmírní
svědění způsobené suchostí pleti.
Pleť získává znovu přirozenou
rovnováhu a je měkčí a pružnější.
Výrobek neobsahuje žádná barviva,
konzervační látky či minerální oleje.
Lehký a oblíbený 24-hodinový
zvlhčující krém s hedvábnými
proteiny, bílým čajem a čistými
rostlinnými výtažky. Chrání citlivou
pleť proti vlivům stresu a životního
prostředí, zmírňuje svědění
a pocit napětí v pleti. Vhodný pro
smíšenou až normální pleť. Tento
výrobek neobsahuje žádná barviva,
konzervační látky či minerální oleje.
Tento speciální krém je obohacen
o hedvábné proteiny, bambucké
máslo, bílý čaj a rostlinné zvlhčující
složky. Zjemňuje, zklidňuje
a vyživuje pleť a dodává jí příjemný
pocit. Vhodný pro normální, suchou nebo zralou pleť a také jako
zimní krém. Neobsahuje barviva,
konzervační prostředky a minerální
oleje.
Obsah: 30 ml
Kód: 8/1206
Obsah: 50 ml
Kód: 8/1202
Obsah: 50 ml
Kód: 8/1208
Víte že...
Hydrasilk Eye
Cream SPF 10
Hydrasilk Relax
Mask
Oční krém Hydrasilk OF 10
Relaxační maska Hydrasilk
Uklidňující, hydratační intenzivní
péče pro jemnou oční oblast.
Obsahuje bílý čaj, hedvábné proteiny a rostlinné výtažky. Revitalizuje, oživuje a zvláčňuje oční okolí.
Produkt neobsahuje žádná barviva,
konzervační látky či minerální oleje.
Výjimečná zklidňující a zvlhčující
maska obsahující ceramidy, hedvábné proteiny a rostlinné výtažky.
Maska je ideální pro každou pleť
včetně podrážděné, suché a citlivé.
Zjemňuje a zvláčňuje pleť a dává jí
pěstěný vzhled. Produkt neobsahuje žádná barviva, konzervační látky
či minerální oleje.
Obsah: 20 ml
Kód: 8/1204
Camellia sinensis neboli
èajovník èínský je subtropický
stálezelený keø dorùstající výšky
asi 3 m, pocházející z Èíny. Má
tmavì zelené kožovité listy, ze
kterých se extrahují významné
složky pro kosmetické pøípravky.
Tyto výtažky mají mnohostranný
úèinek na pleť – zklidòují, desinfikují, nièí volné radikály, zjemòují
póry a kompletnì zlepšují vzhled
pleti.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/1203
19
19
Sun Care
Nejnovější generace přípravků na ochranu před UV zářením
Opalovací krémy
Produkty nejnovìjší generace
ochrany proti sluneènímu záøení
obsahují ochranu proti UVA,
UVB a širokému spektru UV
záøení. Jsou vytvoøeny k ochranì
pleti pøed pøedèasným stárnutím
a hyperpigmentací a zajišťují, že
i lidé s extrémnì citlivou pletí se
nemusí obávat pohybu venku
v letním období. Tyto produkty
kombinují ochranné efekty
mikropigmentù a organických
filtrù sluneèního záøení. Produkty
neobsahují parafín, minerální
oleje ani parabeny.
Špičková řada pro ochranu
pleti před slunečním zářením.
Zvlhčující komplex perfektně
udržuje přirozenou vlhkost
pleti i při vystavení slunci.
Stimuluje proces přirozené
regenerace a optimálně
chrání i citlivou pleť.
20
Multi Protection Sun
Cream SPF 30 (50)
Opalovací krém s multifunkční
ochranou OF 30 nebo OF 50
Lehký a vysoce účinný ochranný
krém s fyzikálními filtry a komplexem
zvlhčujících látek, v létě lze použít
i jako denní krém. Obsahuje účinné
antioxidanty, které se aktivují teplotou
a jeho ochranný účinek se zvedá
spolu s rostoucí hladinou UV záření.
Příjemná konzistence krému zajišťuje
jeho rychlé vstřebání, dodává pocit
jemnosti a komfortu. Unikátní a hluboká ochrana před širokým spektrem
UV záření.
Obsah: 75 ml
Kód: 8/5110 - OF 30
Kód: 8/5111 - OF 50
Sun Spray SPF 20
Spray na opalování OF 20
Poslední generace ochrany před
sluncem pro obličej a tělo. Pokožka
velmi rychle absorbuje lehké
a nelepkavé složení a zároveň je
chráněná před UVA a UVB paprsky
a škodlivými volnými radikály.
Snadná aplikace díky rozprašování
zpříjemňuje pobyt na slunci.
Obsah: 200 ml
Kód: 8/1914
ONGKARA
FACE
S balinéským SPA konceptem Vás alespoò na chvíli mùžeme unést do smyslového ráje Bali, ostrova bohù a duchovna. Nad krajinou se vznáší aroma vonných tyèinek a vùnì èerstvì rozkvetlých rostlin. Nekoneènì dlouhé píseèné
pláže a køišťálovì èistá voda Vás pøiblíží ráji.
Høejivá, vzácná olejová péèe o oblièej z mandlového, sezamového a jojobového oleje se spojí s exotickou silou santalového døeva, rùžového døeva,
levandule nebo pomeranèe a tím vytvoøí magickou kompozici. S tìmito oleji
a høejivými vzácnými kameny (rùžový køemen a modrý kalcit) jemnì stimulujeme energii na tváøi, krku a v oblasti dekoltu. Tajná síla vzácných høejivých
kamenù uvolòuje pøípadnou disharmonii a vykouzlí tak nepopsatelnou krásu
vyrovnaného nitra na tváøi Vaší klientky.
21
Purity Intense
Multiaktivní vysoce účinná péče o nečistou pleť
Úèinná, inovativní a komfortní péèe Purity Intense na neèistou, mastnou a aknózní pleť. Pro efektivní a viditelné vylepšení pleti se záøivým výsledkem. Antibakteriální složení produktù Purity Intense pomáhá neèisté
a èasto podráždìné pokožce opìtovnì obnovit pøirozenou rovnováhu.
Inovativní komplex úèinných látek z kyseliny salicylové a zinku ve spojení s extrakty z akácie, levandule
a grapefruitu, spolu s ošetøujícími a vlhkostí zásobujícími komponenty jako olej z hroznových jadérek a panthenol zvyšují optimální úèinek øady Purity Intense. Efektivní a souèasnì zklidòující péèe pro trvale zdravou,
záøivou a èistou pleť.
22
Purity Intense
Multiaktivní vysoce účinná péče o nečistou pleť
Pure Cleansing Gel
Refreshing Toning
Gel
Purifying Gel
Čisticí gel
Osvěžující tonikum
Antibakteriální gel
Jemný čisticí gel Pure z řady Purity
Intense obsahuje zvlhčující glycerin
a panthenol, důkladně čistí pleť
bez jejího vysušení. Obsahuje
kyselinu salicylovou s antimikrobiálním a protizánětlivým účinkem
a pomáhá zklidnit podrážděná místa
problémové, mastné a smíšené
pleti. Čisticí gel Pure poskytuje pleti
perfektní základ pro další kroky
ošetření Purity Intense.
Osvěžující gelové tonikum obsahující
extrémně účinný komplex se zinkem
a velmi zvlhčující panthenol. Zároveň
obsahuje vilín viržinský, který stahuje
póry a alantoin, který zklidňuje začervenalou a podrážděnou pleť. Je
ideálním krokem po použití čisticího
gelu. Jeho chladící efekt kombinovaný s adstringentním účinkem
vilínu spolu s enzymatickou maskou
pomáhá získat pleti nový, čistý
a zářivý vzhled.
Gel s čisticím a rozjasňujícím účinkem. SOS – intenzivní účinek proti
nečisté a podrážděné
pleti – použití v obzvlášť akutních
případech při nečisté, poškozené,
aknózní pleti. Koncentrované účinné
látky normalizují produkci mazu bez
vysoušení pleti.
Obsah: 150 ml
Kód: 8/5073
Obsah: 75 ml
Kód: 8/5076
Obsah: 190 ml
Kód: 8/5075
23
Purity Intense
Multiaktivní vysoce účinná péče o nečistou pleť
Ultra-Effect Facial
Fluid
24-hour Facial Care
Cream
Gentle Enzyme
Scrub + Mask
Fluid Ultra-Effect
24 hodinový krém
Enzymatický peeling + maska
Lehký, dobře vstřebatelný fluid,
zklidňující podráždění a odstraňující
nečistoty mastnějšího typu pleti.
Efektivně podporuje regulaci mazu
a pomáhá znovu obnovit přirozenou
rovnováhu pleti. Má keratolytický
účinek a jeho účinné látky kombinující kyselinu salicylovou a zinek
pomáhají pleti nalézt ztracenou
rovnováhu.
Jemný, lehký a rychle se vstřebávající 24 hodinový krém má antibakteriální efekt a jeho účinné látky
kombinující kyselinu salicylovou
a zinek pomáhají pleti vrátit se do
normálního stavu. Obsahuje látky
regulující mazotok, s keratolytickým
účinkem pro redukci nečistot
a podráždění pleti. Spolehlivá
antibakteriální ochranná a pěstící
péče pro trvale zdravou, zářivou
a čistou pleť.
Obzvláště efektivní peelingové
ošetření s jemnými mechanickými
a proteolytickými účinnými faktory.
Obsahuje papain, enzym z papáji,
který má nejen antibakteriální účinek,
ale také pomáhá regulovat
mazotok a vyrovnává nerovnosti
pleti. Ponechává pleť skvěle
připravenou na další péči. Pro
důkladné čištění a svěží, zářivou pleť.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/5072
Obsah: 50 ml
Kód: 8/5071
24
Obsah: 75 ml
Kód: 8/5074
Ampoules
Vysoce účinný lifting a regenerace
Každá pleť se někdy nachází ve
stavu, kdy potřebuje mimořádnou pomoc a péči. Náročný
životní styl, hormonální změny,
životní prostředí a mnoho
dalších faktorů občas způsobí
problémové stavy, jako jsou
výrazná suchost, viditelnější
mimické vrásky, matný unavený
vzhled nebo třeba lokální záněty. V takové situaci potřebujeme
koncentrovanou účinnou péči
- a tou jsou ampule. Jsou to
vysoce výkonní specialisté, kteří
obsahují řadu účinných látek
ve vysokých koncentracích.
Používají se v rámci ošetření
na zvýšení jeho účinnosti nebo
jako domácí kúra pro dlouhodobý efekt. S jejich výběrem
by vždy měla poradit školená
kosmetička.
Collagen-Elastin
Ampoule
Moisture Ampoule
Ampule s kolagenem a elastinem
Hydratační ampule
Zpevnění kontur obličeje. Zlepšení
tonusu pleti a zpevnění kontur
obličeje. Kolagen a elastin jsou
látky pleti vlastní a zajišťují přirozené
vyplnění pleti. Po aplikaci ampule
okamžitě vyhladí a vypnou povrch
pleti. Pleť působí svěže a mladě.
Aktivní složka Triactigen stimuluje syntézu vlastního kolagenu s
elastinem a podporuje schopnost
pleti opravovat vnitřní vláknitou
strukturu.
Čistá hydratace. Tato ampule
poskytuje pleti intenzivní hydrataci a okamžitě zjemňuje vrásky
způsobené suchostí pleti. Kromě
kyseliny hyaluronové a hydrovitonu,
přírodního 24-hod zvlhčovacího
faktoru, aktivní složka Aquafill rychle
a dlouhodobě obnoví zásoby vlhkosti v pleti. Vrásky z vysušené pleti
jsou okamžitě odstraněny a póry
zjemněny.
Obsah: 1,5 ml
Kod: 8/4031
Obsah: 1,5 ml
Kod: 8/4032
25
Ampoules
ampule
Caviar Gold
Ampoule
Argan Stem Cell
Ampoule
Detox Anti-Stress
Ampoule
Zlatokaviárová ampule
Ampule arganových kmenových
buněk
Antistresová detox ampule
Oživující regenerace. Exluzivní kombinace aktivních složek získaných
z regeneračních ingrediencí kaviáru,
zlata a medu. Kaviár, bohatý na minerály a stopové prvky, zlato a med
stimulují metabolismus, dodávají
pleti blahodárnou vlhkost a regulují
přirozené funkce. Aktivní složka
Matrixyl navíc stimuluje produkci
kolagenu a kyseliny hyaluronové.
Ampule s kaviárem GOLD nabízí
maximální péči pro pleť, která potřebuje hýčkat.
Obsah: 1,5 ml
Kod: 8/4033
26
Oživující obnova pleti. Arganové
kmenové buňky, vytvořené špičkovým vědeckým výzkumem, mají
potenciál oživit a podpořit tvorbu
nových a vitálnějších kožních buněk.
Umožňují hloubkovou regeneraci
pleti a její návrat k přirozeným funkcím. Výsledkem je pevná a zářivá
pleť s redukovaným množstvím linií
a vrásek.
Obsah: 1,5 ml
Kód: 8/4034
Detox a ochrana buněk. Ochrana
buněk s dvojitým efektem proti
vnějším stresům. Fytokomplex
PurisoftTM, s výjimečným olejem
Moringy olejodárné, má díky
obsahu vitamínů, minerálů a bílkovin
mimořádný detoxikační a protizánětlivý efekt na pleť. Vyčistí pleť od
znečištění jak na povrchu, tak i na
buněčné úrovni. Je to přírodní štít
proti znečištění v každodenním boji
proti stárnutí pleti.
Obsah: 1,5 ml
Kod: 8/4035
Botosyn Lift
Ampoule
SK-10 Ampoule
Cell Protect
Ampoule
Botosynová liftingová ampule
SK-10 ampule
Cell Protect ampule
Vyhlazení mimických vrásek.
Efektivní zjemnění vrásek vysoce
koncentrovaným koktejlem látek.
Syn-Ake z hadího jedu, Argireline
podobný botoxu a buňky stimulující
Q10 mají mimořádný efekt na vyhlazení mimických vrásek. Kombinace
těchto látek výrazně redukuje linie
a vrásky a má celkově viditelný
liftingový efekt.
Vysoce účinná ampule se sírou a
bylinným komplexem pro efektivní
péči o nečistou, aknózní pleť.
Pomáhá obnovit narušenou ochrannou kyselou bariéru pleti a zlepšit
její obranné schopnosti. Výtažek
z vilínu tonizuje pleť a stahuje
póry, alantoin zvláčňuje a zklidňuje
podrážděnou a zarudlou pleť. Neobsahuje parabeny a alergeny.
Aktivní ochrana buněk pleti a DNA
pomocí inovativní aktivní substance
CELLIGENT® ze sójových klíčků.
Efektivní ochrana pleti proti volným
radikálům vznikajícím při kontaktu
pleti s UV zářením. Ampule zároveň
podporuje vlastní regenerační
mechanismy pleti a dopřává jí
blahodárnou vlhkost. Neobsahuje
parabeny a alergeny. Vhodné pro
pleť zatěžovanou UV zářením.
Obsah: 1,5 ml
Kod: 8/4036
Obsah: 1,5 ml
Kod: 8/4071
Obsah: 1,5 ml
Kod: 8/4041
27
Hyaluronic3
Exkluzivní øada pro doplnìní vlhkosti v pleti vyrobená nejnovìjší technologií. Mladá pleť je pevná, svìží
a je schopna udržet dostatek vlhkosti díky vysokému obsahu kyseliny hyaluronové, která udržuje tonus
a elastiènost její tkánì. Po 25. roce vlastní produkce kyseliny hyaluronové v tìle klesá a pro zachování
svìžesti pleti je zapotøebí jí dodat zvenèí. Produkty této øady propùjèují pleti sametovou jemnost, elastiènost
a pocit pružnosti.
Inovativní, vysoce účinná řada pro všechny typy pleti od 25 let s vyššími nároky na doplnění
vlhkosti. Pro jemnou pleť, pevnější kontury a pocit svěžesti po celý den.
28
Hyaluronic3
Exkluzivní řada s kyselinou hyaluronovou pro doplnění vlhkosti v pleti
Quicklift
Day & Night Serum
Hya Pearls
Day & Night Gel
Day & Night Cream
Quicklifit denní a noční sérum
Denní a noční gel
Denní a noční krém
Trojitě účinné sérum s obsahem
kyseliny hyaluronové a QuickliftTM
s vyplňujícím a vyrovnávacím efektem. Kyselina hyaluronová opětovně
doplňuje zásoby vody v pleti.
QuickliftTM má face-liftingový vyhlazující efekt, pleť zpevňuje a chrání
před další ztrátou vlhkosti. Používáme velmi malé množství, které do
pleti vpravujeme vtiskáváním, nikoli
roztíráním. Výrobek neobsahuje
žádné minerální oleje, parfemované
alergeny a PEG deriváty.
Ultra hydratační gel nové generace
s okamžitým účinkem na zvýšení
obsahu vlhkosti v pleti. Díky výtažku
z ječmene obsahuje bohatý koktejl
vitamínů, minerálů a stopových prvků, který urychluje regeneraci buněk
a poskytuje antioxidační ochranu.
Stimuluje kolagenová a elastinová
vlákna a při pravidelném používání
zjemňuje póry. Ideální je použití pod
Váš běžný krém être belle.
Intenzivně hydratační denní
a noční krém. Trojnásobně účinné
hyaluronové komplexy účinkují
v několika vrstvách epidermu.
Vzácný olej ze semínek hroznového
vína, který je bohatý na obsah
antioxidantů, jojobový olej a skvalen
zvyšují účinek složení. Pleť je hladší,
pevnější a vyplněná. Vaše mladistvá
krása je obnovena. Výrobek neobsahuje žádné minerální oleje, parfémované alergeny a PEG deriváty.
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3802
Obsah: 30 ml
Kod: 8/3810
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3801
29
Hyaluronic3
řada s kyselinou hyaluronovou
Hydra-flash
24h Moisture Fluid
Quicklift Roll-on Eye
Serum
Eye Cream
24 hodinový hydratační fluid
Quicklift Roll-On oční sérum
Oční krém
Lehký a osvěžující hydratační fluid/
krém s mimořádným hydratačním
efektem 3D kyseliny hyaluronové.
Olej z hroznových jadérek, skvalen
a panthenol výjimečně zjemňují
a vyhlazují pleť. Po aplikaci je
patrné okamžité rozjasnění a
oživení vzhledu pleti. Vhodný jako
denní/noční krém pro mastnou až
normální pleť, v létě pro všechny
typy pleti.
Intenzivně zpevňující roll-on oční
sérum s obsahem kyseliny hyaluronové, QuickliftTM a EyeserylTM.
Reguluje rovnováhu hydratace
pokožky, redukuje otok očního okolí
a tmavé kruhy pod očima. Aplikátor
má účinky podobné masáži, což
zvyšuje celkový účinek tohoto séra.
Výrobek neobsahuje žádné minerální oleje, parfémované alergeny
a PEG deriváty.
Obsah: 30 ml
Kod: 8/3811
Obsah: 6,5 ml
Kód: 8/3804
Tento luxusní oční krém obsahuje
kyselinu hyaluronovou, polysacharid
Quicklift™, bílkovinový komplex
Eyeseryl™ a pěstící olej z hroznových jadérek. Poskytuje očnímu
okolí intenzivní hydrataci a jemné
zpevnění. Komplexy účinných látek
vytvářejí inteligentní multifázový
systém na zjemnění, zvláčnění
a vyhlazení delikátní pleti očního
okolí. Odstraňuje známky únavy
a vyčerpání, drobné linky a vrásky,
otoky a tmavé kruhy pod očima.
Neobsahuje minerální oleje, parabeny a alergeny z parfemace.
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3807
30
1 MONTH EYE PERFECTION
Hyaluronic3 DUO oční set
za 1 měsíc perfektní oční okolí
Hyaluronic3 DUO oční set obsahuje
2 samostatná vysoce účinná séra,
která mají společný synergický
účinek. Pro zvýšení efektivity
zapracování účinných látek jsou
doplněny o speciální stimulaci
buněk očního okolí pomocí světelné
terapie a mikro vibrací. Ty efektivně
zlepšují účinek obou sér a urychlují
pronikání účinných látek, vyplnění
vrásek a regeneraci očního okolí.
Nástup viditelného výsledku je tak
maximálně urychlen. Pravidelná
péče minimalizuje drobné linky
a vrásky očního okolí, zlepšuje
vzhled tmavých kruhů a otoků pod
očima. Tento inovativní systém péče
je rozdělený do dvou etap po 14
dnech. Do 1 měsíce je pleť očního
okolí viditelně vypnutá, vyhlazená a
má perfektní vzhled.
Obsah: 2 x 12 ml
Kód: 8/3809
Re-fill
Re-structure
Zvlhčující sérum
Regenerační sérum
Zvýšení obsahu vlhkosti v pleti
a vyplnění vrásek. Výjimečné oční
sérum s luxusními kosmetickými
ingrediencemi, jako je výtažek z albízie, extrémně čistý atelokolagen
s výbornou snášenlivostí a výtažek
z planktonu v kombinaci s 3D
kyselinou hyaluronovou, zajišťuje
špičkovou hydrataci a tonizaci
očního okolí. Pleť je vlhká vypnutá
a drobné vrásky jsou vyplněné
zevnitř.
Regenerace, obnova a vyhlazení
pleti. Špičkový regenerační oční
fluid s obsahem arganového oleje,
albízie, bílého čaje a 3D kyseliny
hyaluronové. Výjimečnou ingrediencí je výtažek z cibulky šafránu
zlatého, který podporuje mezibuněčnou komunikaci a tím i zpevnění
kolagenových a elastinových vláken.
Výraznou stimulací fibroplastů
dochází ke zpevnění a regeneraci
tkáně očního okolí.
Obsah: 12 ml
Kód: 8/3809-0001
Obsah: 12 ml
Kód: 8/3809-0002
+ aplikátory: červené stimulační světlo a vibrace
31
31
Energy
Svìží a revitalizaèní øada pro unavenou a dehydrovanou pleť, zatíženou nepøíznivými vlivy vnìjšího
prostøedí. Vysoký obsah stabilních vitamínù C, A, B a E pomáhá zlepšit mikrocirkulaci v pokožce a dává
pleti jemný a záøivý vzhled. Odstraòuje unavený šedý tón pleti a vitalizuje v obdobích únavy. Podporuje
tvorbu kolagenu, má lehký depigmentaèní efekt a dodává pleti svìžest a vitalitu.
Revitalizační řada pro unavenou pleť každého věku. Chrání pleť před nepříznivými vlivy
vnějšího okolí a zanechává pleť pevnou, vlhkou, svěží a růžovou.
Energy
Revitalizační
vitamínová řada pro unavenou pleť
energizující řada
Cleansing Milk
Gel Tonic
Vitamin Cleansing
Foam
Čisticí mléko
Gelové tonikum
Čisticí pěna s vitamínem A
Lehké osvěžující pleťové mléko,
zvláště vhodné pro jarní a letní
období. Obsah přírodního vitamínu
C pomáhá vyrovnávat zatěžující
vlivy životního prostředí. Zvlhčuje,
osvěžuje a rozjasňuje pleť. Vhodné
pro všechny typy pleti.
Lehké osvěžující tonikum s ovocnou
vůní pomáhá dočistit a tonizovat pleť. Připravuje pleť na další
pronikání účinných látek. Zjemňuje
a rozjasňuje pleť.
Jemná, šetrná čisticí pěna s vitamínovým komplexem A a E pro účinné
každodenní čištění pleti s vyššími
nároky na regeneraci. Obsažené pečující substance doplňují
potřebnou hladinu lipidů a vlhkosti
v pleti a zaručují zdravou, hebkou
a svěží pleť.
Obsah: 140 ml
Kód: 8/3268
Obsah: 140 ml
Kód: 8/3269
Obsah: 100 ml
Kód: 8/3277
33
Energy
Revitalizační vitamínová řada pro unavenou pleť
Face Foam Tonic
Energy C Ampoules
Energy Vitavel
Serum SPF 10
Pěnové tonikum s vitamínem A
Ampulky s vitamínem C
Sérum Vitavel OF 10
Jemné osvěžující pěnové tonikum
k rozjasnění pleti. Obsažený vitamínový koktejl má blahodárný efekt na
udržení vlhkosti v pleti, podporuje
mikrocirkulaci a dává pleti svěží
a zdravou barvu s dlouhotrvajícím
efektem. Vhodné pro všechny typy
pleti.
Vitamínové ampulky s práškovým
vitamínem C, který je aktivován
těsně před použitím. Vitamín C
proniká hluboko do pleti, kde má
široké spektrum účinků – pleť
pomáhá rozjasnit, depigmentovat,
zjemňuje póry a drobné vrásky.
Produkt obsahuje derivát vitaminu
C, který podporuje mikrocirkulaci
a chrání pleť před volnými radikály.
Pleť zvláčňuje, dává jí zdravý
vzhled a svěžest. Aktivní složky
pleť hydratují, dodávají jí pružnost
a zanechávají ji hedvábně hladkou.
Obsah: 2x8 ml
Kód: 8/3272
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3274
Obsah: 100 ml
Kod: 8/3280
34
Víte že...
Energy C Cream
SPF 6
Energy A Cream
SPF 10
Krém Energy C OF 6
Krém Energy A OF 10
Vynikající, velmi oblíbený, lehký
hedvábný krém se svěžestí
citrusových plodů. 24-hodinový
krém s kapsulkami s obsahem
vitamínu C pro bledou, unavenou
pleť s nedostatečnou cirkulací krve.
Vitamín C působí jako přírodní
antioxidant, který stimuluje tvorbu
kolagenu a mikrocirkulaci. Vyhlazuje
póry a jemné vrásky. Pleť je viditelně
hladší, zjemněná a svěží.
Hedvábně svěží 24-hodinová
péče s čistým, stabilizovaným
retinolem. Zjemňuje a vyhlazuje
povrch pleti, má blahodárný vliv
na zpevnění kontur. Kombinace
vitamínu B5 a E účinně působí
proti volným radikálům, zvyšuje
úroveň vlhkosti pleti a zabraňuje
jejímu předčasnému stárnutí.
Vhodný pro všechny typy a stavy
pleti s požadavkem na vyhlazení
a zpevnění její struktury. Obsahuje
ochranný faktor 10.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3270
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3210
Vìtšina zvíøat a rostlin si syntetizuje vitamín C sama a nepotøebuje žádné jeho pøídavky? Na
celém svìtì se tak nedokážou
pøirozenou cestou zásobovat
vitamínem C pouze èlovìk
a nìkolik málo dalších živoèichù.
Jeho zásoba vydrží v organismu
prùmìrnì 2-6 týdnù, proto ho
musíme celoživotnì doplòovat.
Vitamín C je rozpustný ve vodì
a je citlivý na teplo, svìtlo a oxidaci, proto musí být jeho použití
v kosmetice peèlivì ošetøeno.
V pøípravcích être belle je vitamín
C uchováván v drobných sacharidových kulièkách, které se rozpouští pøímo na pleti pùsobením
tepla. Èerstvý vitamín C je ihned
absorbován kùží a využit v èisté
podobì. Proto mají výrobky øady
Energy tak vynikající snášenlivost a spolehlivý úèinek.
35
Energy
Revitalizační vitamínová řada pro unavenou pleť
Green Energy SPF 6
Energy Plus Cream
SPF 10
Energy A Eye Cream
SPF 10
Krém Energy Green OF 6
Krém Energy Plus OF 10
Oční krém Energy A OF 10
Bohatý, jemný ovocný krém
lehké konzistence s kapsulkami
s vitamíny. Green Energy je
24-hod restrukturalizační krém
pro smíšenou pleť nebo pro pleť
vyžadující intenzivní hydrataci.
Jedinečná kombinace aktivních
ingrediencí 9 druhů ovoce zaručuje
intenzívní revitalizaci a zanechává
pleť pevnou, vlhkou, svěží a růžovou.
Poskytuje pleti vitamíny B1, B2, B5,
B8 a minerální soli, redukuje vznik
vrásek a zjemňuje vrásky již vzniklé.
Luxusní, bohatý, vitamínový krém
pro suchou, unavenou pleť, která
potřebuje regeneraci. Energy Plus
chrání pleť od nepříznivých vlivů
z okolí a nabízí dokonalou ochranu
před předčasným stárnutím. Energy
Plus je obohacený o vitamíny A, E,
C a obsahuje ochranný faktor 10.
Pleť vyhlazuje, vyživuje a rozjasňuje.
Intenzivní, výživný a vyhlazující
oční krém s čistým, stabilizovaným
retinolem. Vyhlazuje drobné vrásky
a nerovnosti pleti. Mikrokapsle
plněné kyselinou hyaluronovou
efektivně vyplňují vrásky zevnitř.
Špičkové kosmetické oleje vyživují
a zvláčňují jemnou citlivou pleť
očního okolí. Zářivé pigmenty
projasňují unavenou pleť a navracejí
mladý a svěží vzhled. Obsahuje
ochranný faktor 10.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3276
36
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3275
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3215
Víte že...
Eye Serum SPF 6
Eye Foam Mask
Oční energetické sérum OF 6
Oční pěnová maska s vitamínem A
Revitalizující, hydratační sérum na
jemnou pokožku kolem očí. Pleť je
odolnější vůči známkám vyčerpání, sérum má rozjasňující efekt
a zjemňuje jemné vrásky okolo očí.
Aplikujte na vějířky vrásek v širším
očním okolí.
Regenerační, osvěžující a vyhlazující
maska na oční okolí. Obsažený vitamín A a lipozomy zaručují hloubkové
pronikání a viditelný efekt masky.
Citlivou pleť očního okolí je zapotřebí na hloubkové působení zvykat
pomalu, doporučujeme postupně
zvyšovat délku její aplikace, až do
deseti minut. Poté odstraňte teplou
vodou. Hloubkové působení vitamínu A může být příčinou lehkého
pocitu lechtání či pocitu tepla. Při
pravidelném používání se dočkáme
výrazného vyhlazení vrásek očního
okolí.
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3281
Z rostlinných zdrojù je na vitamín
C velmi bohatý šípek, rakytník,
acerola nebo rajèata? Nedostatek vitaminu C se projevuje
menší pevností cévní stìny, pøedevším vláseènic. Dále je vitamín
C dùležitý pro tkáòové dýchání
a ovlivòuje mikrocirkulaci kyslíku
v buòkách. Proto je pøi jeho
nedostatku pleť unavená a matná. Pøi používání kosmetických
pøípravkù s vitamínem C dochází k výraznému projasnìní
a oživení pleti. Jeho pøítomnost
v pleti podporuje depigmantaèní
procesy, zlepšuje kondici pleti
i její celkový vzhled. Významný
je i jeho vliv na stimulaci tvorby
vlastního kolagenu, což spolu
s úèinkem proti volným radikálùm èiní krémy s jeho obsahem
velmi vhodnými pro péèi v jarním
a letním období.
Obssah: 50 ml
Kod: 8/3279
37
Hydro Dimension
Řada pro hydrataci a tonizaci pro všechny typy pleti
Výjimeèná doplòková øada pro
hydrataci, ochranu a zpevnìní
pleti. Mikroperly obnovují a pomáhají udržet zdravý kožní film
pomocí nejmodernìjších ingrediencí a transportních systémù.
Výsledkem je hluboká hydratace
pleti, podpora kolagenových
vláken a výroba vlastní kyseliny
hyaluronové v kùži. Hydrataèní
mikroperly dávají pleti krásnìjší,
mladší a pìstìný vzhled.
Doplňková řada pro suchou
a dehydrovanou pleť nad 30
let. Pleť je zvlhčená, vypnutá
a svěží.
38
Hydro Pearl Normal / Hydro Pearl Hyper
Dry Skin
Dry Skin
Mikroaktivní perly pro
normální /suchou pleť
Mikroaktivní perly pro velmi suchou
a zralou pleť
Mikroaktivní perly s intenzivní
hydratační péčí. Liposomy obsahují
hydratační faktory a regenerační
složky. Obsahují UVA a UVB
sluneční filtry s vitamínem E.
Mikroaktivní perly pro velmi
suchou a zralou pleť s liposomy
a regeneračním komplexem.
Hydratují a regenerují pleť. Obsahují UVA a UVB sluneční filtry
s vitamínem E.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3223
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3224
Bi-Phasic Ceramide
Complex
Cristalle Eye
Contour Gel
Bi-Phase ceramidový komplex
Oční gel - tekuté krystaly
Aktivní komplex složek je obsažený
v mikrokapslích. Jeho jedinečná
jemnost a absorpční schopnost
garantuje efektivní péči a regeneraci
tkání pokožky. Zpevňuje kontury
obličeje, pleť tonizuje a vypíná.
Luxusní oční přípravek na suché
oční okolí postižené známkami
stárnutí, s jemnými vráskami a kruhy
pod očima. Tekuté krystaly zajišťují
hloubkový a rovnoměrný transport
hluboko do pleti očního okolí.
Vhodný pro samostatné použití
nebo pod oční krém.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3221
Víte že...
Genotyp pleti máme vrozený
po svých rodièích. Díky tomu
je i nemìnný. I když se povrch
kùže neustále vyvíjí a mìní, i tak
se jedná o nezmìnitelný povrch,
který je pro každého z nás
jedineèný. Jeho vzhled mùžeme
èásteènì ovlivnit celoživotní
dùslednou péèí, èištìním, pravidelným doplòování vlhkosti do
pleti a vhodnì zvolenou výživou.
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3105
39
PureWhite
Vysoce intenzivní øada k omlazení, depigmentaci a regeneraci pleti. Péèe s výjimeènì intenzivními
složkami, které dodávají pleti pìstìný vzhled bez nežádoucích nepravidelností. Navrací pleti elasticitu
a zvìtšuje její kapacitu na zadržení vody, což v dùsledku nese redukci a vyhlazení vrásek a drobných linií.
Tato øada je také velmi vhodná pro mastnou pleť se sklony k akné, protože napomáhá èištìní rohové vrstvy
a regulaci mazotoku.
Intenzivní péče pro vyrovnání pigmentových skvrn, zánětů a drobných nerovností pleti každého
věku. Pleť získává zdravou růžovou barvu a jemnou texturu.
40
Pure
Energy
White
Intenzivní
energizujícířada
řadapro depigmentaci, vyhlazení a redukci zánětů
Pearl Cleansing
Mousse
Pearl Refreshing
Tonic
Pearl Concentrate
Perlová čisticí pěna
Perlové osvěžující tonikum
Perlový koncentrát
Krémová čisticí pěna Cleansing
Mousse pleť jemně čistí, zanechává
jí čistou a vyživenou. Voděrozpustné
složení jemně a důkladně odstraňuje
každý typ make-upu, částečky
nečistot a kožní maz. Následně je
pokožka lépe připravená absorbovat účinky ostatních výrobků
k ošetření pleti z řady PureWhite.
Osvěžující tonikum Refreshing
tonic na obličej obsahuje hodnotné
složky pro zesvětlení pigmentace
pleti. Revitalizuje pokožku, dodává
jí optimální rovnováhu a pocit
svěžesti. Následně je pokožka
lépe připravená absorbovat účinky
jiných výrobků k ošetření pleti z řady
PureWhite.
Vysoce intenzivní koncentrát Pearl
Concentrate napomáhá k zesvětlení
pigmentace pleti. Péče s výjimečně
intenzivními složkami, které dodávají
pleti jemný vzhled. Vrásky se opticky
zredukují a pleť vypadá napnutě
a jemně.
Upozornění: Vyhněte se okolí očí.
Pro tento účel doporučujeme Lotion
Bleuet.
Upozornění: Vyhněte se okolí očí!
Obsah: 60 ml
Kód: 8/4083
Upozornění: Vyhněte se okolí očí!
Obsah: 120 ml
Kód: 8/4081
Obsah: 120 ml
Kód: 8/4080
41
Pure White
Intenzivní řada pro depigmentaci, vyhlazení a redukci zánětů
Pearl Day Cream
SPF 10
Pearl Night Cream
Pearl Hand Cream
SPF 10
Perlový denní krém OF 10
Perlový noční krém
Perlový krém na ruce OF 10
Ochranný denní krém s obsahem
vysoce aktivního proteinového
komplexu zesvětluje pigmentaci
pokožky a zároveň dodává pleti
důležité prvky k hydrataci.
Ochranný faktor 10 chrání před
zvýrazněním pigmentace pleti
slunečním zářením. Vybrané složky
napomáhají předcházet tvorbě
melaninu a dodávají pocit hedvábně
jemné pokožky a zaručují její bezchybný vzhled.
Noční krém pro zesvětlení pigmentace pokožky. Perlový proteinový
komplex hydratuje pleť a zároveň jí
dodává důležité prvky, díky čemuž
pleť získá bezchybný vzhled jemné
pokožky. Pokud se krém aplikuje
v hrubší vrstvě, může posloužit jako
maska na obličej pro domácí péči.
Díky této vlastnosti má výrobek
dvojí využití.
Krém na ruce s aktivním perlovým
proteinovým komplexem v mléku
zesvětluje pleťové pigmenty a hydratuje pokožku rukou. Ochranný
faktor 10 chrání pokožku rukou před
zvýrazněním pigmentace slunečním
zářením. Perlové proteiny dodávají
rukám jemný a hedvábný vzhled.
Upozornění: Vyhněte se okolí očí!
Obsah: 50 ml
Kód: 8/4085
Obsah: 50 ml
Kód: 8/4084
42
Upozornění: Způsobuje podráždění
očí!
Upozornění: Vyhněte se okolí očí!
Obsah: 50 ml
Kód: 8/4086
Time Control
Luxusní øada pro stárnoucí pleť s vysokou úèinností a luxusními pøírodními složkami. Smìs vzácných
kosmetických olejù, úèinných pøírodních ingrediencí a patentovaných komplexù vysoce regeneruje
a vyživuje pleť postiženou hormonálním stárnutím. Stimuluje metabolické procesy, podporuje prokyslièení
pleti a pomáhá obnovit ochrannou bariéru kùže. Vyhlazuje jemné linky a vrásky a navrací pleti pružnost,
vláènost a èistý svìží vzhled.
Regenerační řada s bohatou texturou pro zralou, unavenou a dehydrovanou pleť nad 40 let.
Navrací pružnost a elasticitu, pleť má pevnější kontury a svěží mladší vzhled.
Time Control
Výjimečně účinný lifting pro zralou pleť
Q10 Phytocomplex
Serum
Q10 Vital Serum
Lifting Capsules
Q10 Phytomplex sérum
Sérum Q10 Vital
Liftingové kapsle
Vysoce účinné sérum pro zralou pleť
s potřebou regenerace. Má významný efekt na zvýšení obsahu vlhkosti
v pleti a dodání energie buňkám
v hlubších vrstvách pleti. Koenzym
Q10, přírodní zdroj energie ATP z
mořského planktonu, fytokomplexy
a vitamín E výrazným způsobem
regenerují a zvlhčují zralou pleť.
Při pravidelném používání je pleť
viditelně zpevněná a rozjasněná.
Ideální k použití v kombinaci s Q10
Phytocomplex krémem.
Výživný, regenerační a oživující komplex s koenzymem Q10 a vitamíny
A a E pro suchou, náročnou pleť.
Vysoce hodnotné rostlinné oleje
pečují o pleť a chrání ji. Ceramidy
a účinné složky zpevňují buněčnou
strukturu. Optimalizuje schopnost
pleti získávat vlhkost. Ceramidy
a panthenol stimulují proces
regenerace.
Vysoce účinné a viditelně vyhlazující intenzivní liftingové kapsle.
Anti-age aktivní složka, která má
účinky podobné botoxu, působí
proti strukturálním procesům
během stárnutí. Kapsle mají účinek
podobný mini faceliftingu. Vrásky
způsobené napětím jsou viditelně
minimalizovány a tvorba mimických
vrásek je pozastavena. Již brzy
po začátku kúry tímto exkluzivním
produktem se sametovým složením
pokožka září mládím a její elasticita
se postupně zlepšuje. Pokožka je
optimálně hydratovaná.
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3510
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3513
Obsah: 30 ks
Kód: 8/3528
44
Q10 Phytocomplex
Cream SPF 6
Q10 Vital Cream
SPF 6
Eye Contour Gel
Q10 Phytocomplex krém OF 6
Q10 Vital krém OF 6
Gel na oční partie
Bohatý a jemný krém pro zralou pleť
s potřebou regenerace. Obsahuje
vzácné kosmetické oleje a bambucké máslo. Výtažky z pšeničných
a sójových klíčků, z měsíčku zahradního a dalších rostlin tvoří Phytocomplex, který intenzivně podporuje
buněčnou regeneraci. Účinné látky
podporují metabolismus buněk a
syntézu kolagenu a tím zpevňují
strukturu pleti a kontury obličeje.
Pleť vypadá celkově omlazená,
zpevněná, zářivá a vyhlazená.
Luxusní, výjimečně bohatý krém na
velmi suchou zralou pleť s potřebou
regenerace. Obsahuje velmi účinný
vitalizační komplex složený z koenzymu Q10, ceramidů, vzácných
kosmetických olejů a rostlinných
výtažků, především zelené řasy
Enteromorpha Compressa. Zajišťuje a optimalizuje schopnost pleti
zadržet vlhkost, aktivuje metabilismus a stimuluje produkci kolagenu
a elastinu. Redukuje viditelné
drobné linie a vrásky. Obsahuje
ochranný faktor 6.
Posilující, uklidňující gel
s regenerační technologií – pro
náročné oční okolí. Pleť okamžitě
vypíná, zvlhčuje a pěstí. Obsahuje
bílkovinu podobnou botoxu. Bioaktivní látky znásobují účinek očního
krému, který bude použit následně.
Obsah: 50 ml
Kod: 8/3530
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3520
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3513
45
Time Control
Výjimečně účinný lifting pro zralou pleť
Víte že...
Mimické svaly v oblièeji mají
jednu anatomickou zvláštnost,
a sice že jsou upevnìny pøímo
ke kùži. S pøibývajícím vìkem
vzniká na kùži stopa ve formì
vrásek a záhybù na nejvíce
namáhaných místech. Rèení
“po ètyøicítce má každý takový
oblièej, jaký si zaslouží“ je dostateènì pravdivé. Mimika úsmìvu,
stejnì jako mimika hnìvu, zanechávají na tváøi nejrùznìjší stopy,
které se s plynoucím èasem
projevují stále zøetelnìji. Øešením
je øetìzec šesti aminokyselin
zvaných hexapeptid v kosmetických pøípravcích, který blokuje
nervosvalový pøenos impulsù
v oblièejových svalech s témìø
stejnou úèinností jako molekuly
botulotoxinu.
46
Eye Contour Cream
Eye Contour Mask
Oční krém
Oční maska
Oční krém vyrobený
nejmodernějšími technologiemi.
Výrazně zvlhčuje oční okolí, podporuje elasticitu pleti a redukuje
viditelné známky stárnutí. Účinné
kosmetické ingredience jako mangové máslo, makadamový olej, panthenol a vitamín A zajišťují účinnou
a přitom šetrnou regeneraci pleti
očního okolí. Proteinový komplex
podobný botoxu podporuje vyhlazující účinek a výrazně redukuje
mimické vrásky. Pleť očního okolí je
vypnutá, projasněná a zpevněná.
Oční maska vyrobená
nejmodernějšími technologiemi s okamžitým intenzivním a
revitalizačním účinkem. Obsahuje
koktejl vzácných kosmetických
olejů, zvlhčujících látek a vitamínu A, který zajišťuje spolehlivý
regenerační efekt. Proteinový
komplex podobný botoxu podporuje vyhlazující účinek a výrazně
redukuje mimické vrásky. Již po
prvním použití je vidět vyhlazující
efekt, pleť očního okolí je zpevněná,
svěží a viditelně mladší.
Obsah: 15 ml
Kod: 8/3532
Obsah: 15 ml
Kod: 8/3533
Liplift Peel
Liplift Cream SPF 6
Aloe Vera Moisture
Mask
Jemný liftingový peeling na rty
Hyaluronový liftingový krém na rty
SPF 6
Maska s obsahem Aloe Vera
– zvlhčující
Jemný a hydratující peeling pro okolí
rtů. Jemně odstraňuje odumřelé
buňky pokožky a čistí povrch
pokožky. Perfektně připravuje okolí
rtů pro maxinální účinky aplikace
Hyaluronového liftingového krému.
Péče o rty s protistárnoucími účinky
s hyaluronovým komplexem, který
dodává rtům plnější objem, minimalizuje začínající vrásky a zlepšuje
vzhled a kontury kolem rtů. Hyaluronový komplex mění strukturu
objemu rtů a modeluje jejich tvar.
Výživné složky dodávají hydrataci
a dlouhotrvající ochranu.
Přírodní rostlinné složky pleť zvlhčují
a zvláčňují. Dodává pleti svěžest
a pocit zdraví a optimalizuje její
hydrataci a elasticitu.
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3524
Obsah: 5 ks
Kód: 8/3561
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3525
47
Time Control
Výjimečně účinný lifting pro zralou pleť
Collagen Elastin
Hydro Mask
Vitamin C Hydro
Mask
Red Wine Hydro
Mask
Regenerující maska s obsahem
kolagenu
Maska s vitamínem C – energizující
Maska s obsahem červeného hroznového vína – protivrásková
Pleti vlastní látky kolagen a elastin
významně zlepšují pružnost a pevnost pleti. Hloubkově aktivní složky
napomáhají zlepšit strukturu pleti
poznamenané vráskami. Vhodná
pro zralou pleť, která díky regeneraci získá mladý a vláčný vzhled.
Obsah: 5 ks
Kód: 8/3563
48
Tato maska okamžitě dodá energii
unavené pleti a zásobuje ji novými
silami. Stimuluje přirozenou obranyschopnost pleti, která vyzařuje
novou svěžest a vitalitu.
Obsah: 5 ks
Kód: 8/3564
Hlavní složkou je výtažek
z červeného hroznového vína
a anti-oxidační složky, které mají
dlouhotrvající a viditelný efekt na
redukci vrásek a zvyšují elasticitu
a hydrataci pleti. Vysoce účinná na
vypnutí a regeneraci pleti.
Obsah: 5 ks
Kód: 8/3566
Golden Skin Caviar
Luxusní a pleť hýèkající øada je dokonalou kombinací nejexkluzivnìjších složek používaných v boji proti
stárnutí pleti. Vypíná a rozjasòuje unavenou pokožku, okamžitì odstraòuje známky stárnutí. Hlavními
složkami jsou kaviár, med a glycoproteiny obohacené 22 karátovým zlatem. Kaviárový extrakt pleť ihned
zpevòuje, tonizuje a rozjasòuje. Dramaticky zlepšuje vzhled pleti a dává jí pocit dokonalejší struktury. Pleti
je dodávána energie a hluboká hydratace a regenerace. Neobsahuje žádná barviva, konzervaèní látky èi
minerální oleje.
Luxusní řada pro suchou a unavenou pleť s vyššími nároky nad 30 let. Zpevňuje kontury
obličeje, vyhlazuje a zajišťuje regeneraci a liftingový efekt pleti.
Golden Skin Caviar
Luxusní liftingová řada se zlatem a kaviárem
Caviar Cleansing
Cream
Caviar Face Lotion
Caviar 24-hour Care
Gel
Kaviárový pleťový odličovací krém
Kaviárové pleťové tonikum
Kaviárový pleťový 24-hodinový gel
Jemný a delikátní čisticí krém.
Obsahuje čistý kaviár a 14-ti
karátové zlato. Je rozpustný ve
vodě a dokonale odstraňuje makeup. Pokožka je jemně odlíčená
a zrelaxovaná.
Díky osvěžující a revitalizující funkci
kaviáru a zlata obnovuje přirozenou
rovnováhu pokožky a zlepšuje efekt
následně aplikovaných produktů.
Unikátní regenerační, vysoce
zvlhčující pleťový gel. Kyselina hyaluronová a komplex kaviáru a zlata
napomáhají zvlhčovat, dokonale
vypnout a zpevnit pleť.
Obsah: 140 ml
Kód: 8/3290
50
Obsah: 140 ml
Kód: 8/3291
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3292
Caviar Lifting
Serum
Caviar Ampoules
Caviar Day Cream
Kaviárové liftingové sérum
Kaviárové ampulové sérum
Kaviárový denní krém
Luxusní vypínací sérum
s okamžitým efektem. Pleť vypne,
zvlhčí a rozzáří. Je ideálním podkladem pod denní krém a pod
make-up.
Exkluzivní koncentrát, který
zásobuje pokožku unikátním
zpevňujícím komplexem kaviáru
a zlata. Regenerační substance
a hydratační faktory v jedinečné
kombinaci představují tu
nejdokonalejší péči o pleť. Pleť je
pevná a dokonale elastická, podporuje zpevnění kontur obličeje.
Denní krém s obsahem komplexu
kaviáru a zlata, který dokonale
chrání pokožku před předčasnou
ztrátou vlhkosti. Hydratační faktory
pleť hloubkově regenerují, zjemňují
a dodávají vzhled mladé a svěží pleti.
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3296
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3293
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3297
51
Golden Skin Caviar
Luxusní liftingová řada se zlatem a kaviárem
Caviar Night Cream
Caviar Face, Neck
& Décolleté Cream
Caviar Eye Cream
Kaviárový noční krém
Kaviárový krém na obličej, krk
a dekolt
Kaviárový oční krém
Kvalitní výživný krém jemné textury,
který přes noc regeneruje a vyživuje
pleť, vyhlazuje vrásky a zjemňuje její
vzhled. Zároveň má významný účinek proti volným radikálům. Obsah
špičkových rostlinných olejů zajišťuje i vysoký podíl přírodních vitamínů
a zvláčňujících složek. Viditelně
zjemní pleť a zpevní její kontury.
S hedvábnou strukturou a kombinací unikátního komplexu složek
zlata a kaviáru má tento krém
všechny obohacující vlastnosti
luxusních krémů určených pro péči
o pleť. Výrobek je schopen dodat
hladký vzhled na všech partiích
obličeje, krku a dekoltu.
Špičkový oční krém jemné konzistence. Složení s kaviárovými výtažky
zaručuje okamžitý a dlouhotrvající
efekt. Obsahuje výrazně zvlhčující
a vypínací složky pro vyhlazení
jemných rýh a linií. Díky obsahu
zlata výrazně rozjasňuje tmavé
kruhy pod očima a dává unavenému
očnímu okolí energii. Po aplikaci se
krém rychle vstřebává, díky tomu je
možné se následně ihned nalíčit.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3294
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3289
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3295
52
Víte že...
Caviar Eye Gel
Chitosan Hydro
Mask
Kaviárový oční gel
Chitosanová hydratační maska pro
zralou pleť
Gold Caviar komplex v kombinaci
s účinnými aktivními složkami,
okamžitě vyhlazuje, uvolňuje
a osvěžuje unavenou pokožku
očního okolí. Chladivá, revitalizující
gelová textura dodává maximální
hydrataci, uvolňuje a zklidňuje oteklá
oční víčka. Oční okolí je viditelně
vypnuté, svěží a omlazené.
Hydratační a liftingová maska
s obsahem zlata a chitosanu.
Kombinace rostlinných extraktů
a esenciálních zvlhčujících složek
přispívá ke vzhledu dokonalé pleti.
Pleť zjemňuje, zpevňuje a redukuje
drobné vrásky na pleti. Tato vysoce
účinná maska je vhodná pro
normální, suchou a zralou pleť.
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3287
Obsah: 3 ks
Kód: 8/3298
Zlato je odjakživa symbolem
bohatství a vìèného mládí a právì
pro svou schopnost zpomalovat
procesy stárnutí se zaèalo používat
v kosmetice. Ve støedovìku se
v jeho omlazující úèinky vìøilo tak
silnì, že bylo používáno i jako nápoj
pro získání síly a energie. Zlato má
pozitivní vliv na energii našeho tìla
(údajnì díky své vysoké vodivosti),
na jeho harmonii, je schopno zvýšit
naši obranyschopnost a vyvolává
vnitøní klid. Èásteèky ryzího zlata
v kosmetických pøípravcích pleť
neobyèejnì rozzáøí a oživí. Blahodárnì pùsobí jako pøirozený UV filtr,
neboť záøení, které dopadne na zlatìnku, je odraženo zpìt a není absorbováno pletí. Zároveò zlatìnky
zabraòují ztrátám vody z pleti a tím
podporují její vlhkost a vláènost.
Vzhled pleti pøi péèi pøípravky se
zlatem je naprosto jedineèný.
53
Skinvision
Intenzivní luxusní korekèní péèe s omlazujícími komplexy kmenových bunìk, do hloubky pùsobícími liftingovými peptidy a platinou – nejušlechtilejším drahým kovem na svìtì. Zapomeòte na Váš skuteèný vìk a
objevte vysoce úèinné výrobky péèe o pleť, které komplexnì a ve všech smìrech bojují proti stárnutí pleti.
Skinvision
Technologie kmenových buněk: 4-rozměrná redukce vrásek
Day & Night Serum
Marine Firmining
Elixir
Day Cream
Denní & noční sérum
Zpevňující elixír s mořskou vodou
Denní krém
Intenzivní liftingové sérum pro
korekci vrásek s komplexem kmenových buněk budoucnosti z jablka,
hroznů a rododendronu. Hloubkově
účinné, vysoce technologické
peptidy a luxusní platina nepřetržitě
obnovují objem a plnost pleti, která
je intenzivně restrukturalizovaná
a získává zpět mladistvost ve všech
rozměrech.
Dvoufázová formule poskytuje
optimální koncentraci omlazujících kmenových buněk jablka a
restrukturační čiré mořské vody z
přírodní nádrže u pobřeží Côte de
Granit Rose (růžové žuly) v Bretani .
Tyto dvě fáze účinných látek se
krátce před ošetřením nejdříve
smíchají, aby byla poskytnuta
optimálně vysoká účinnost.
Životní síla komplexu kmenových
buněk budoucnosti z jablka, hroznů
a rododendronu je základem této
vyhlazující denní péče, která působí
jako omlazovací lifting obličeje.
Luxusní spojení vypínacích peptidů,
platiny a drahokamů hydratuje účinně do hloubky a struktura obličeje
působí jako nově vymodelovaná.
Známky stárnutí pleti se ve všech
směrech zmírňují.
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3400
Obsah: 15 ml
Kód: 8/3404
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3401
55
Skinvision
Technologie kmenových buněk: 4-rozměrná redukce vrásek
Víte že...
Kdysi dávno v jedné ztracené
èásti Švýcarska rostla jabloò
s plody odrùdy Uttwiler Spätlauber. Tato jablka nechtìl nikdo jíst,
protože byla kyselá a ošklivá. Ale
jednou se stal zázrak - nìkdo si
všiml, že se i po nìkolika mìsících po odtržení od vìtve plody
nekazily. Dnes jsou tato jablka
svìtovì známá, protože látky
v nich obsažené jsou schopny
zvrátit stárnutí kùže a zvýšit
životnost lidských bunìk.
Night Cream
Eye Cream
Noční krém
Oční krém
Každou noc zásobuje pleť komplexem kmenových buněk budoucnosti
z jablka, hroznů a rododendronu,
inteligentními účinnými látkami
pro obnovu DNA a remodelačními
a vypínacími peptidy. Krém vyplňuje
vrásky zevnitř a efektivně podporuje
obnovu buněk během noci. Známky
stárnutí mizí a po probuzení působí
pleť jako přirozeně vyhlazená.
Intenzivní korekční oční péče
s komplexem kmenových buněk
budoucnosti z jablka, hroznů
a rododendronu. Hloubkově účinná
liftingová formule komplexně bojuje
proti hlavním znakům stárnutí pleti.
Pleť působí pevnějším a zdravějším
dojmem. Horní víčka jsou vypnutá
a jako vyhlazená. Vrásky a rýhy jsou
vyhlazeny, otoky zmenšeny a temné
kruhy kolem očí zesvětleny. Jemná
textura obklopí oční partie a rozvíjí
blahodárný účinek krému.
Obsah: 50 ml
Kód: 8/3402-0000
Obsah: 30 ml
Kód: 8/3403-0000
56
RAJAWATU ONGKARA
královský masážní rituál z Bali
Rajawatu je odvozeno z domorodých slov „Raja“
– král a „Watu“ – kámen. Tak vznikl rituál královského obřadu, který je prováděný teplými aromatickými kameny vytvořenými zvlášť pro každého
klienta.
Rajawatu je celistvý koncept, který kombinuje
elementální síly kamenů, tepla a aromaterapie.
Masáže s hřejivými aroma masážními kameny
mají nejen fyzický, ale i emoční efekt. Jemně
aktivují zablokované energie a čakry, aby životní
energie mohla znovu proudit v dokonalé rovnováze. Rajawatu se zaměřuje hlavně na oblast zad,
ramen a krku.
V průběhu masáže s hřejivými aroma masážními kameny si klient užije efekt střídání zkušených masážních hmatů rukou a doteků kamenů,
hřejivou relaxaci navozenou masážními kameny
a příjemný efekt aroma esencí.
Uklidňující tóny ONGKARA hudby mistrně zahrané na originální asijské nástroje hluboce relaxují a připraví vás na svět plný příjemných vůní
a hýčkání. Vaše smysly budou zahlceny vůní
balinéských květin a nebeskou hudbou a otevřou
se vám dveře k pocitům relaxace daleko za obyčejným fyzičnem.
Platinmen
Mužská pleť je specifická a jedineèná. Rozdíly mezi ženskou a mužskou pletí se týkají její tloušťky, schopnosti vázat vodu a v produkce kožního tuku. Mužské hormony omezují a redukují funkci epidermu jako
ochranné kožní bariéry a pleť chlapcù se stává odolnou a imunní pomaleji než kùže dívek. Mužská pleť je
navíc zatìžována a dráždìna každodenním holením, což se projevuje sklonem k suchosti a pocitùm pnutí.
Jedinečná řada pro muže je vytvořena v souladu se specifickými potřebami mužské pleti. Je
vhodná pro péči o pleť pro každého muže.
Platinmen
Luxusní pánská řada s whisky a platinou
All Over Wash
All Day & Night Intensive Face Balm
All Day & Night Intensive Eye Balm SPF 12
Čisticí gel
Intenzivní denní a noční pleťový
balzám
Intenzivní denní a noční oční balzám
OF 12
Gel na obličej, tělo a vlasy má
příjemnou, povzbuzující mužskou
vůni a čistí šetrně bez vysušování.
Každodenní svěží závan energie pro
každého muže.
Pleť revitalizuje, zklidňuje a relaxuje
zároveň. Zpevňuje a zklidňuje přirozenou kožní bariéru, zvláště po holení. Anti-aging omlazující komplex
redukuje drobné vrásky. Má svěží,
dlouhotrvající mužskou vůni.
Oční balzám poskytuje maximum
vlhkosti pro unavenou pleť očního
okolí. Obsahuje vysoce účinné
anti-aging omlazující složky. Má
významný vliv na redukci otoků,
tmavých kruhů a drobných vrásek.
Příjemná, svěží mužská vůně.
Hypoalergenní.
Obsah: 100 ml
Kód: 8/6260
Obsah: 50 ml
Kód: 8/6262
Obsah: 30 ml
Kód: 8/6261
59
Kosmetika a e-shop s produkty etre belle:
EGOstudio | Květná 487/21 | 664 48 Moravany u Brna
Telefon: +420 605 851 109 12 | E-mail: [email protected]
http://www.egostudio.cz

Podobné dokumenty

Operační rukavice

Operační rukavice rukou výrazně nižší, minimální sevření, dobře padnoucí rukavice. ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST snížené riziko defektu rukavic, 100% elektronicky testováno, eliminováno riziko roztržení rukavice při použití př...

Více

Anona ostrnita_ZABIJAK RAKOVINY

Anona ostrnita_ZABIJAK RAKOVINY se o syntézu těchto látek s novými chemoterapeutiky. Navíc výzkumníci podali zprávu o tom, že inhibitory NADH dehydrogenázy mohou potlačit infekci HIV. Toto je dobře známá vlastnost annonacenových ...

Více

Pražský kurýr – Praha 1 – květen 2014

Pražský kurýr – Praha 1 – květen 2014 Ten náš jazyk, safraporte... Ještěže je tady Korte! Co vlastně znamená slovo „trdlo“, které označuje hlupáka, a co s tím má společného „trdelník“? A odkud se vzalo „motovidlo“? A už vůbec nevím, co...

Více

Přírodní památka JABLOŇKA

Přírodní památka JABLOŇKA vrstvy vyzdvižené variským vrásnìním postupnì obrušovány a erodovány až do té doby, než je opìt zalilo moøe v období druhohor, ve svrchní køídì. V nìm se ukládaly nejprve hrubozrnné usazeniny, kter...

Více

Nature Arôme Beauté

Nature Arôme Beauté Pro všechny typy pleti Pleťový olej proti vráskám s magnolií obsahuje čistě přírodní esenciální oleje. Má extrémně jemnou texturu a velmi rychle se vstřebává. Olej působí proti volným radikálům a j...

Více

Schwarzkopf Professional představil novou kolekci Essential Looks

Schwarzkopf Professional představil novou kolekci Essential Looks jemný peeling solí odstraňující odumřelé buňky a posledním krokem je péče, která pomáhá pokožku vyživovat a chrání ji před nepříznivými vlivy zvenčí. Crabtree & Evelyn Hand Recovery je zcela bez vo...

Více