Zobrazit - Občanské sdružení KOSTEL SÝČINA

Komentáře

Transkript

Zobrazit - Občanské sdružení KOSTEL SÝČINA
Obèanské sdružení
KOSTEL SÝÈINA
uvádí koncert duchovní hudby
za finanèní podpory MÚ Dobrovice, OÚ Nìmèice, OÚ Vinaøice,
OÚ Nepøevázka, OÚ Bradlec a TEREOS TTD a.s. Dobrovice
sobota 13.10.2012 v 18:00 hod
kostel sv.Václava v Sýèinì
Hudba žen, skladatelek nejranìjších hudebních období:
..
Sv.Hildegarda von Bingen
O virtus sapientie
Francesca Caccini
Per la piú vaga e bella
Marianne von Martinez
Allegro E dur (harfa sólo)
Barbara Strozzi
Spesso per entro al petto
Skladby královen a šlechtièen:
Maria Teresia von Paradis
Královna Marie Antoinette
Queen Liliuokalani (královna hawaiská)
Sicilliano
Petit Piece
Aloha Oe
Èlenky známých hudebních rodù:
Fanny Mendelssohn - Hensel
Clara Schumann
Alma Mahler
Suleika
Toccatina (harfa sólo)
Bei dir ist es traut
Èeské soudobé skladatelky:
Sylvie Bodorová
Zbyòka Šolcová
Laethé (flétna sólo)
Láska v dešti (harfa sólo)
Francouzské impresionistky:
Cecile Chaminade
Pauline Viardot
Écrin
Concertino
La Barque de L´amour
MUSICA DOLCE VITA
Žofie Vokálková flétna
Daniela Demuthová mezzosoprán
Zbyòka Šolcová harfa

Podobné dokumenty

Latina ve studijních materiálech

Latina ve studijních materiálech Ještě chci čtenářům připomenout osobnost prof. B. Ticháčka, k jehož 70. narozeninám jsem v SMD napsal: „Netroufám si hodnotit jeho dílo: Facta probant homines ( O lidech svědčí jejich činy). Ale to...

Více

Nabídka repertoáru

Nabídka repertoáru Koncert g moll pro flétnu a smyčc. orchestr Suita a moll pro flétnu a smyčc. orchestr Suita h moll BWV 1067 pro flétnu a smyčc. orchestr Braniborský koncert č. 5 BWV 1050 Koncert D dur pro flétnu a...

Více

Anežka Vargová - flétna

Anežka Vargová - flétna Francie, Německo, Portugalsko, Polsko a Norsko. Od roku 2001 spolupracoval jako korepetitor na Letních houslových kurzech Václava Hudečka v Luhačovicích a od roku 2002 na Mistrovských interpretační...

Více

Prohlášení o vlastnostech_Laufen vany Alessi - Laufen

Prohlášení o vlastnostech_Laufen vany Alessi - Laufen DECLARATION OF PERFORMANCE DoP No 14428 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Číslo produktu viz příloha 2. Typ výrobku, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifi...

Více