Pokyny Sonda PHC301-01 nebo PHC301-03

Komentáře

Transkript

Pokyny Sonda PHC301-01 nebo PHC301-03
Pokyny
DOC302.85.00752Mai06
Sonda PHC301-01 nebo PHC301-03
Bezpečnost
Aby nedošlo k narušení úrovně bezpečnosti poskytované tímto zařízením, neinstalujte jej ani
jej nepoužívejte jiným způsobem, než je popsáno v tomto dokumentu.
Tento symbol na přístroji odkazuje na provozní nebo bezpečnostní informace v návodu k používání.
Elektrická zařízení označená tímto symbolem nesmějí být od 12. srpna 2005 ukládána na evropských veřejných
skládkách. V souladu s místními národními evropskými předpisy (Směrnice EU 2002/96/EC) musí nyní evropští
uživatelé elektrických zařízení vracet stará nebo nefunkční zařízení výrobci, který je zlikviduje bezplatně pro bývalé
uživatele.
Poznámka: Před navrácením k recyklaci kontaktujte výrobce zařízení nebo jeho dodavatele, který vám poskytne
informace o způsobu navrácení starého zařízení, elektronických doplňků a všech jiných součástí k řádné likvidaci.
Přehled
Obrázek 1 zobrazuje sondu PHC301-01 nebo PHC301-03, doplnitelnou, kombinovanou pH
elektrodu s vestavěným teplotním senzorem a vybavenou buď 1 nebo 3 metrovým kabelem.
Tyto sondy jsou určené k rychlému a přesnému měření pH v odpadních vodách, v pitné vodě
nebo v obecných provozních podmínkách.
Obrázek 1 Sonda PHC301-01 nebo PHC301-03
1
Měřící systém, včetně pH elektrody a teplotního senzoru
4
1 nebo 3 metrový kabel
2
Doplňovací otvor a obal
5
Víčko skladovacího obalu elektrody
3
Barevně označená místa svorek
6
Skladovací obal elektrody
Společně s elektrodou se dodává 30 militrová (ml) lahvička s plnícím roztokem referenčního
elektrolytu (roztok 3 M KCl nasycený AgCL, katalogové číslo 28417-00).
Každá elektroda se dodává s barevně označenými svorkami, které usnadňují identifikaci. V
balení jsou dvě sady pěti barev (černá, žlutá, světle zelená, světle modrá a purpurová), jedna
pro elektrody a druhá pro konektory kabelů.
1
Sestava
Důležitá poznámka: Při provádění měření je nutné otevřít plnící otvor.
1. Vyjměte elektrodu skladovacího obalu (Obrázek 1, položka 6).
2. Vypláchněte elektrodu deionizovanou vodou a osušte ji papírovým kapesníkem.
Skleněnú elektrodu nesmíte poškrábat.
3. Otevřete víčko plnícího otvoru (Obrázek 1, položka 2).
4. Odřízněte konec nádoby s plnícím roztokem.
Poznámka: Neodřezávejte příliš velký kus. Plnící trubice se zužuje, aby bylo možné řídit
rychlost toku plnícího roztoku.
5. Naplňte elektrodu plnícím roztokem referenčního elektrolytu.
6. Zapojte elektrody a kabelové konektory se stejným barevným označením
(Obrázek 1, položka 3).
7. Těsně před použitím připojte skladovací obal elektrody k víčku skladovacího obalu
elektrody (Obrázek 1, položka 5), aby se zabránilo rozlití zásobní kapaliny a/nebo
ztrátě obalu, pokud není používán.
Kalibrace
Postup kalibrace naleznete v Uživatelské příručce k přenosným přístrojům HQ. Sondy
IntelliCAL™ si ukládají aktuální kalibraci a historií kalibrací do paměti. Při přepojování
kalibrovaných elektrod z jednoho přístroje na druhý není nutné znovu kalibrovat.
Údržba
Důležitá poznámka: Nikdy neupoužívejte tuto elektrodu v organických rozpouštědlech.
Důležitá poznámka: Skleněnú elektrodu nesmíte poškrábat. Pokud dojde ke znečištění
Skleněné elektrody, ponořte ji na několik minut do teplého roztoku čistícího prostředku,
vypláchněte deionizovanou vodou a vysušte ji nebo ji nechte oschnout.
Všeobecná údržba
2
•
Před zahájením měření nového vzorku vypláchněte elektrodu deionizovanou vodou
a osušte ji papírovým kapesníkem.
•
Pokud nastanou kalibrační chyby, proveďte opakovanou kalibraci pomocí čerstvých,
kvalitních pufrů.
•
Pokud není povrch Skleněné elektrody řádně hydratovaná, namočte ji na 2 hodiny do
pufru s pH 4.
•
Pro minimalizaci posunu potenciálu referenčního rozhraní zajistěte, aby byla rychlost
míchání při kalibraci a měření vzorků konstantní.
•
Pokud dojde k ucpání referenčního rozhraní, mohou být měření nestabilní, sklon
elektrody nízký a/nebo při kalibraci nemusí dojít k automatickému rozeznání pufrů.
Namočte hlavu elektrody v 60 °C vodě po dobu 10 minut. Hladina referenčního
elektrolytu nesmí poklesnout niže než 2,54 cm pod plnící otvor.
Skladování
•
Mezi jednotlivými měřeními, v intervalu do dvou hodin, skladujte elektrodu ve vzorku
(pokud není pH vzorku nijak extrémní) nebo v neutrálním roztoku, jako je například
voda z vodovodu.
Při delším skladování vložte elektrodu do roztoku 3 M chloridu draselného a to v buď v
dodávaném skladovacím obalu nebo v kádince.
Technické údaje
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Rozsah pH
0,0 až 14,0 pH
Chyba sodíku (alkalinity)
-0,6 pH při pH 12,6 v 1 M NaOH
Rozsah teploty
0,0 až 80,0 °C
Přesnost teploty
± 0,3 °C
Záruka
Na tuto sondu se vztahuje záruka v délce trvání 1 rok.
3
FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:
In the U.S.A. – Call toll-free 800-227-4224
Outside the U.S.A. – Contact the HACH office or distributor serving you.
On the Worldwide Web – www.hach.com; E-mail – [email protected]
© Hach Company, 2005. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v USA
HACH COMPANY
WORLD HEADQUARTERS
Telephone: (970) 669-3050
FAX: (970) 669-2932
Leden 2006, Vydání 3

Podobné dokumenty

HQD Digitální elektrochemie

HQD Digitální elektrochemie vod, úpravě pitné vody a při zajištění kvality výroby. Také konduktivita a kyslík hrají klíčovou roli v mnoha aplikacích. V terénu či laboratoři musíte mít vždy přístroje k měření elektrochemických...

Více

Tisknout

Tisknout Error-free O2 results - without calibration or replacing the electrolyte Full GLP data management

Více

HQ11D Digital pH meter kit, pH Gel electrode, Std., 3m

HQ11D Digital pH meter kit, pH Gel electrode, Std., 3m several ORP standards predefined (e.g. Zoebell's)

Více

“YACHT”

“YACHT” „YACHT“ – odvodňovací čerpadla pro lodě jsou vyrobena ze speciálního nárazu-vzdorného polypropylenu odolávajícímu uhlovodíkům. Čerpadlo se snadno čistí a obsluhuje. Dodáváme společně s metrovým kab...

Více

HbA1C HEMOLYSIS

HbA1C HEMOLYSIS Stanovení provádíme z plné krve odebrané do EDTA nebo heparinu. Stabilita při 20 °C až 25 oC je 2 dny, při 4 oC až 8 oC 5 dnů. Stanovení lze také provést z hemolyzátu ______________________________...

Více