Posuzování zákroků - rozhodci

Komentáře

Transkript

Posuzování zákroků - rozhodci
Posuzování zákroků
Napadení
Vražení na hrazení
Naražení zezadu
Zásah do oblasti hlavy a krku
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
1
Zákroky NAP, VRAZ, NARZ, ZHK
→ ochrana zdraví hráčů
→ emoce
→ rozdílné názory (média – „experti“)
• některé se těžko posuzují
• tenká hranice: čistý zákrok X hrubý faul
• zdůraznění podstatných faktorů pro posuzování
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
2
520 – VRAŽENÍ NA HRAZENÍ
a) Hráči, který bodyčekuje, zasáhne loktem, napadne či podrazí
soupeře tak, že ten je prudce vržen na hrazení se dle uvážení
hlavního rozhodčího uloží:
• menší trest
(2‘)
nebo
• větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘+OK)
nebo
• trest ve hře
(TH).
b) Hráči, který vražením na hrazení soupeře zraní, se dle uvážení
hlavního rozhodčího uloží:
• větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘+OK)
nebo
• trest ve hře
(TH).
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
3
522 – NAPADENÍ
a) Hráči, který najede či naskočí do soupeře nebo ho napadne, nebo
který v brankovišti najede či naskočí do soupeřova brankáře nebo
ho napadne, se dle uvážení hlavního rozhodčího uloží:
• menší trest
(2‘)
nebo
• větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘+OK)
nebo
• trest ve hře
(TH).
b) Hráči, který soupeře napadením zraní, se dle uvážení hlavního
rozhodčího uloží:
• větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘+OK)
nebo
• trest ve hře
(TH).
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
4
522 – NAPADENÍ
1. Napadení znamená zákrok hráče, který s nájezdem násilně srazí
soupeře. K napadení může dojít naražením na hrazení, na
brankovou konstrukci nebo na volné ploše.
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
5
523 – NARAŽENÍ ZEZADU
a) Hráči, který zezadu najede či naskočí do soupeře nebo ho napadne
či zasáhne jakýmkoliv způsobem, se dle uvážení hlavního
rozhodčího uloží:
• menší trest + automaticky osobní trest
(2‘+10‘)
nebo
• větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘+OK)
nebo
• trest ve hře
(TH).
b) Hráči, který následkem naražení zezadu soupeře zraní, se uloží:
• trest ve hře
(TH).
1. Naražení zezadu je zákrok vedený na zadní část těla soupeře, který
hrozící zásah neočekává a nemůže se proto chránit.
2. Jestliže však hráč svým obratem vyvolá tělem kontakt se soupeřem
úmyslně, nepovažuje se to za naražení zezadu.
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
6
540 – ZÁSAH DO OBLASTI HLAVY A KRKU
a) Hráči, který jakoukoliv částí svého těla nebo výstroje směruje úder či
ránu do oblasti hlavy a krku soupeře nebo „narazí“ či „natlačí“
soupeřovu hlavu na ochranné sklo nebo na hrazení, se dle uvážení
hlavního rozhodčího uloží:
• menší trest + automaticky osobní trest
(2‘+10‘)
nebo
• větší trest + automaticky osobní trest do konce utkání (5‘+OK)
nebo
• trest ve hře
(TH).
b) Hráči, který soupeře zásahem do oblasti hlavy a krku zraní, se uloží:
• trest ve hře
(TH).
c) Toto pravidlo je nadřazeno Pravidlům 520, 522, 525, 526 a 537
pokud jde o všechny zákroky, popsané v odstavcích a) a b).
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
7
Hlavní kritéria pravidel NAP, VRAZ, NARZ
•
•
•
•
stupeň (intenzita) nárazu, agrese
vzdálenost rozjezdu
protihráč byl naražen na hrazení
možnost faulovaného hráče být na náraz připraven
Povinnost hráče je vést zákrok tak, aby protihráč nebyl
ve zranitelné pozici.
V případě, že je, musí se vyhnout kontaktu.
Nicméně je současně zodpovědností hráče s pukem
nevystavovat se nebezpečným a zranitelným pozicím.
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
8
Co považujeme za úmysl?
Problém:
• pravidla dávají návod, co se může stát
...ale...
• nikdo neví, co je úmyslem napadajícího
hráče (do hlavy hráčům nevidíme)
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
9
Body ke zvážení důležité pro
správné posouzení
hráč atakující:
• je si vědom zákroku (hitu)
• zvyšuje rychlost k napadnutí protihráče
• použije nadměrnou energii k zákroku
• kontakt byl pokusem ztrestat protihráče
• bojuje o puk
• pokouší se oddělit protihráče od puku
• byl v zákroku patrný respekt k protihráči
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
10
Body ke zvážení důležité pro
správné posouzení
hráč atakovaný:
• je ve zranitelné pozici
•
•
•
•
•
je schopen se na náraz připravit
je hnaný (natlačovaný) na hrazení
otočí se zády k přijetí zásahu
je připraven na zákrok
měl možnost se správně nasměrovat proti
zákroku
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
11
Co můžeme vidět...
Vystavuje hráč kontrolující puk podél hrazení sám sebe do nebezpečné
pozice?
V jaké pozici je hráč vržený proti hrazení? Je ve vzpřímené pozici nebo je
ohnutý a jako první je na hrazení vražena hlava?
Jak dlouhý je rozjezd hráče, který zamýšlí udělat zákrok? Je s
nepřiměřenou nebo stupňující se rychlostí proti protihráči?
Měl soupeř šanci zachytit (vidět) náraz?
Jedná se o souboj o puk mezi dvěma hráči?
Má napadený hráč kontrolu nad pukem, je v pozici kdy právě střílí nebo je
mimo puk?
Je zákrok dokončením akce?
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
12
Co vidět nemůžeme...nejsme
schopni exaktně určit
Byl hráč připraven na náraz?
Byl hráč se schopen sám chránit?
Co udělal hráč, aby se zákroku vyhnul?
Byl zákrok záměrný (úmyslný)?
Jaký byl záměr napadajícího hráče?
Pokoušel se oddělit soupeře od puku?
Byl více zaměřen na napadení protihráče než na puk?
Uvědomoval si, že soupeř je ve zranitelné pozici?
Uvědomoval si, že soupeř není schopen se bránit?
Byl patrný respekt k protihráči?
Zkoušel být napadající hráč v předstihu před soupeřem?
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
13
Zásah do oblasti hlavy a krku
• srovnání s vysokou holí:
hráč je odpovědný za svoji hůl
hraje holí puk nebo protihráče
včetně „dotažení střely“ a kontaktu hole s obličejem
nebo hlavou protihráče
• obdobnou odpovědnost má hráč, který hraje
tělem na protihráče:
zda hraje do těla protihráče nebo do hlavy
včetně „sklouznutí“ zásahu z hrudi do hlavy
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
14
Zásah do oblasti hlavy a krku
• zákrok „rameno na rameno“ je dovolený
• nesmí být veden „nadměrnou silou“, aby se posunul do
oblasti brady a obličeje
• obdoba s vysokou holí:
hráč se snaží legálně nadzvednout soupeři hůl, ale mine nebo
použije nadměrnou sílu a hůl zasáhne obličej protihráče
• zákrok loktem nebo předloktím zvednutým na úroveň
hlavy protihráče není přirozenou pozicí rukou hráče
zákrok se hodnotí jako ZHK
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
15
Zásah do oblasti hlavy a krku
• další formy ZHK:
vystrčení lokte nebo předloktí
nadlehčení svého těla, úmyslná ztráta kontaktu bruslí
s ledem, aby zasáhl protihráče do horní části těla a
hlavy
• zásahy rukavicí
otázka: „Proč se rukavice dostává do kontaktu s
hlavou protihráče, když puk je na ledě?“
zásah brankařskou rukavicí - TH
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
16
Zásah do oblasti hlavy a krku
• pro rozhodčího důležité:
pozice a úhel pohledu na situaci
sledování prvotního kontaktu
sledování rychlosti obou hráčů
sledování vertikálního pohybu
rozlišení částí těla, kterými dojde ke kontaktu
pohyb hlavy napadeného hráče
odpovědnost obou hráčů
faulující je odpovědný za to, jak je zákrok veden
současně napadený hráč
- je odpovědný za sledování situace
- držení hlavy vzhůru
- musí vnímat možnost fyzického kontaktu jako běžnou součást hry
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
17
Blind side hits
• „blind siding“ – nepřipravený a nic netušící hráč je
napaden tělem protihráče
• atakující hráč – není v oblasti periferního vidění
napadeného hráče
• atakovaný hráč – nevidí bezprostředně se blížící zásah a
není připraven se chránit
• musíme analyzovat a učit se předvídat kde se „blind
side“ může přihodit a být v takové pozici, abychom dobře
a jasně viděli celou akci (dobrý úhel a vzdálenost)
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
18
Jak rozpoznat „blind siding“
• lze ho očekávat:
– v okamžiku, kdy je puk přihrán nebo vyhozen
– v okamžiku, kdy je puk vystřelen na branku
→hráč je v pozici s hlavou skloněnou, na chvíli ztratí koncentraci
(relaxuje) a pravděpodobně není připraven na zásah
• pravděpodobně k němu nedojde:
– když se hráči pokoušejí získat ztracený puk a oba jsou pravděpodobně
připraveni na kontakt a jsou nachystáni chránit sami sebe
• Ačkoliv zákrok může, ale také nemusí způsobit zranění hráče, který
není na náraz připraven a nechrání se, jsou tyto akce v rozporu s
pravidly LH a mají být trestány.
• klasifikace jako „Napadení“ (nemá-li přednost jiné pravidlo)
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
19
Závěry
• Někteří hráči vědí jak napadat a také jak chránit sami sebe, někteří
to neumějí.
• Máme jako rozhodčí chránit ty hráče, kteří to neumějí?
ANO – vyjma ELH
• Jako rozhodčí se musíme snažit především najít si co nejvýhodnější
pozici pro výhled na celou akci a využít „citu“ pro situace – zda
zákrok patří do hry nebo nikoliv...jestli hráč má relevantní důvod k
jeho provedení.
• To, že hráč ohrožuje svou hrou sám sebe ještě neznamená, že
protihráč má právo ho „sestřelit“.
• Hra tělem je v LH prostředkem, nesmí se stát primárním cílem.
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
20
Děkuji za pozornost.
Zpracováno na základě materiálů poskytnutých KR ČSLH.
1.10.2012
Tomáš BATTĚK
21

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Vacenovice

zde ke stažení - Obec Vacenovice Rádi bychom do tohoto projektu zapojili Vás, občany Vacenovic. Je nám jasné, že kolik lidí, tolik názo-

Více

Příloha č. 1 Příkladový popis přestupků při udělení ŽK.

Příloha č. 1 Příkladový popis přestupků při udělení ŽK. sedmi přestupků uvedených v pravidle 12 části A vůči soupeři za použití nepřiměřené síly, brutality, úmyslně, násilně nebo se záměrem ho zranit. Jedná se mimo jiné i o skluz, při němž hráč ohrozí z...

Více

metodický pokyn pro popis přestupků

metodický pokyn pro popis přestupků hráč použil vůči soupeři nebo jiné osobě výhružná nebo provokativní gesta (pokud není posouzeno jako hrubé nesportovní chování), popsat vždy jaká gesta hráč použil pokus o docílení branky rukou úmy...

Více

pokyny k popisu přestupků

pokyny k popisu přestupků pokud hráč byl vyloučen za přestupek, jímž zmařil zjevnou brankovou možnost či zabránil dosažení branky soupeře, tak je nutno uvést, za jakého stavu se tak stalo a kde na hrací ploše, případně jaký...

Více

IRB průvodce Experimentálními pravidly

IRB průvodce Experimentálními pravidly Asistenti rozhodčího jsou schopni asistovat rozhodčímu v jakémkoliv směru podle požadavku rozhodčího. Pravidlo 17 – Maul

Více

Pravidla BloodBowl 4 v češtině

Pravidla BloodBowl 4 v češtině Koule na řetězu (Ball & Chain) ................................................................................................................................................... 35 Smrtící válec (...

Více

pdf text - Barbora Balkova

pdf text - Barbora Balkova Kolotoč zde kromě jakési lidové atrakce symbolizuje i to, že dějiny se stále opakují. V současnosti jsou na světě autoritativní režimy nerespektující základní lidská práva jako je Bělorusko, Eritre...

Více

Zápis z jednání DK

Zápis z jednání DK Projednávání výše trestů za udělené ČK, projednávání mimořádných situací, projednávání žádostí o prominutí trestů a udělení pokut v hracím víkendu 6. 12. – 7. 12. 2014 Udělené tresty: Rozmara Filip...

Více

Rittium návod cz

Rittium návod cz tah je přiblížit do blízkosti otvoru ve zdi, vedoucímu ke komínovému duktu hořící zapalovač nebo svíčku. Pokud plamen hoří vertikálně i samé blízkosti otvoru do zdi, potom je nutno zjistit, zda kom...

Více