Česká republika byla dobrou volbou Česká republika byla dobrou

Komentáře

Transkript

Česká republika byla dobrou volbou Česká republika byla dobrou
Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele / 5–6 / 2011
Česká republika
byla dobrou volbou
PŘÍLOHY:
říká Satoši Tačihara,
prezident TPCA
Liberecký kraj
Rakousko
pvs
parlament
vláda
samospráva
Vydává:
Parol s.r.o.
se sídlem Na Truhlářce 25,
Praha 8, 180 00
IČO: 63990857
vedená u rejstříkového soudu
v Praze, oddíl C, vložka 38888
Šéfredaktor:
PhDr. Michal Korol
tel.: 284 683 346
e-mail: [email protected]
Redakce a spolupracovníci:
Ing. Alena Adámková
Mgr. Tomáš Vladislav Novák
Ing. Martin Zikmund
Bc. Vendula Hykšová
Bc. Věra Chaloupková
PhDr. Kristián Chalupa
Mgr. Rudolf Musil
Příjem inzerce:
Dan Albrecht
tel.: 733 120 215
e-mail: [email protected]
Obchodní oddělení:
REX Praha spol. s r.o.
Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3
Typografie:
Josef Karhan
Tisk:
GRAFOTECHNA print s.r.o.
Adresa redakce:
Parlament, vláda, samospráva
Na Truhlářce 25, 180 00 Praha 8
tel.: 266 311 450
fax: 266 311 451
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Vážení čtenáři,
právě jste se začetli do dalšího vydání měsíčníku Parlament, vláda, samospráva.
I tentokrát jsme pro vás připravili řadu (doufejme, že zajímavých) zpráv a rozhovorů. Tak třeba hned ten první: Pan Satoši Tačihara, prezident automobilky
Toyota Peugeot Citroen se nám svěřil, že je velmi spokojený s tím, že tato automobilka má své sídlo České republice, konkrétně v Kolíně. Interview s ním, které
začíná hned na následující straně, je pak i plné čísel a ekonomických ukazatelů
firmy. Co je ale zvlášť zajímavé, je skutečnost, že tato automobilka pravidelně vyhlašuje grantový program Partnerství pro Kolínsko, v čeho rámci již rozdělila desítky miliónů korun.
Zajímavý je i další rozhovor, a sice s Jeho Excelencí, Dr. Ferdinandem Trauttmansdorffem, mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Rakouské republiky v ČR. V rozhovoru pro náš časopis prozrazuje některé podrobnosti ze zákulisí
diplomatické mise a také připomíná zkušenosti svých předků se životem v Čechách. Rozhovor najdete v příloze „Rakousko“, která je na stranách 13–17 tohoto vydání PVS.
Přejeme vám příjemné čtení.
Michal Korol
Obsah
4
7
8
10
11
12
Ředitelé úspěšných firem: Satoši Tačihara, TPCA Kolín
Komentář
Dění v dolní a horní komoře Parlamentu ČR
Nejvyšší kontrolní úřad
Názory politických stran
Úřad na ochranu hospodářské soutěže
PŘÍLOHA RAKOUSKO
13 Rakouská republika
14 J.E. Dr. Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouské republiky v ČR
16 Česko-rakouské obchodní vztahy
18 Mýtné v Česku vynáší
20
22
23
24
25
26
27
28
30
Výstavba pozemních komunikací vázne
Vysokorychlostní kontrolní vážení vozidel
Vyžínače a mulčovače
Zateplení budov
Zprávy
Energetika potřebuje stabilní prostředí
Proč kupovat prémiové notebooky?
Přehled notebooků s prémiovou péčí
Změny rozpočtového určení daní
PŘÍLOHA LIBERECKÝ KRAJ
31 Představení kraje
32 Mgr. Stanislav Eichler, hejtman
34 Zajímavosti kraje
www.parlament-vlada.cz
vychází 10 × ročně
Roční předplatné:
990 Kč včetně DPH
Objednávky předplatného:
[email protected]
tel. 266 311 450
Toto číslo vyšlo: 30. 6. 2011
Evidenční číslo: MK ČR E 15962
ze dne 20. dubna 2005
ISSN 1801-240X
Titulní foto a ostatní: archiv redakce
5–6
4
35
36
38
40
42
44
47
48
50
52
54
56
57
58
60
62
Kontroly dotací z EU budou přísnější
Pojištění není zbytečná investice
Informace jsou hrozbou i příležitostí
Nový zákon o podporovaných zdrojích energie
Veřejné zakázky
Informační servis PVS
Detektivní služby a nestátní zpravodajství
Komunální technika pro státní správu
Soutěž PVS
Resort Svatá Kateřina: Ráj na zemi
Užitkový motocykl
IBM má sto let
Novinka LG Electronics
František Brabec, Převorství Siónské (XVI.)
Zprávy
Elektromobilita: jízda na plný proud
14
27
32
52
www.parlament-vlada.cz
3
interview
Satoši Tačihara, prezident
Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech:
Už víme, že Česká republika
byla dobrou volbou
4
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
interview
Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) v Kolíně je společným podnikem firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën postavený v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Výroba byla zahájena v únoru 2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity 300 000 vozů. Nedávno automobilka zveřejnila, že loni vyrobila 295 712 vozů a utržila 44 miliard korun. Časopis Parlament,
vláda, samospráva požádal při této příležitosti o rozhovor Satoši Tačiharu, prezidenta Toyota Peugeot
Citroën Automobile Czech.
V roce 2010 klesl počet vyrobených aut
v TPCA ve srovnání s předchozím rokem
o 11 procent. Přesto jste nedávno finanční výsledky roku 2010 označili jako
„dobré“. Jak tomu máme rozumět?
Mohli jsme si přát ještě lepší výsledky, ale
v současné turbulentní situaci automobilového průmyslu v loňském roce jde
o opravdu dobré výsledky. Zisk se nám podařilo díky kontrole nákladů udržet na
úrovni roku 2009. Uvědomme si, že výkyvy v objemu objednávek jsou běžné
i v ostatních oborech a automobilový průmysl není výjímkou. Nelze se domnívat,
že automobilový průmysl bude neustále
růst. Již v minulosti jsme několikrát prokázali, že jsme schopni vyrovnat se s výkyvy poptávky a nyní jsme připraveni opět
zvýšit výrobu v případě, že by došlo k nárůstu objednávek. A dlouhodobé předpovědi jsou pro nás optimistické.
TPCA je významný exportér. Jak velkou
část výroby exportujete a do jakých
zemí?
Vyvážíme vice jak 99 % naší produkce.
Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1
jsou velmi úspěšné ve Francii, Itálii, Velké Británii, Nizozemí i v Německu. Těchto pět zemí pro nás znamená více jak
80 % výroby.
Obě mateřské společnosti
Toyota Motor Corporation
i PSA Peugeot Citroën vidí
TPCA jako velmi úspěšný
projekt.
„
Podařilo se vám v loňském roce zvýšit
podíl na trhu malých aut v Evropě z 20
na 21 procent. Jak jste toho dosáhli?
Ano. Naproti tomu, že se na trhu objevilo
hned několik nových konkurentů. Možná
nejsou tyto nové modely tak dobře na trhu
uvedeny. Naše modely si již dlouhodobě
drží perfektní úroveň kvality. Auta z TPCA
již dlouhodobě vévodí žebříčkům spokojenosti zákazníků v průzkumech jako je JD
Power. Naše modely jsou stále velmi oblíbené na trzích západní Evropy, když jenom
ve Francii jsme loni prodali více než 74 tisíc vozů. Máme šestiletou tradici, takže
naše vozy už mají reference. Snažíme se
vyrábět vozy za příznivou cenu a s co nejpříznivější dobou dodání.
Jaký je podíl jednotlivých značek na celkové výrobě v Kolíně?
V zásadě je podíl modelů třetinový, i když
přesný poměr nemůže být 33,3 % v každém roce. Mix modelů se mírně mění v závislosti na zákaznických preferencích.
Jak spolupracujete s mateřskými koncerny?
Na začátek si dovolím řící, že obě mateřské
společnosti Toyota Motor Corporation
i PSA Peugeot Citroën vidí TPCA jako velmi úspěšný projekt. My cítíme od obou mateřských společností silný tlak na dodávky
v požadované kvalitě za co nejnižší cenu
a my v TPCA chceme od mateřských společností, aby prodávali více našich vozů.
Kolik dílů jednotlivých vozů se dováží
ze zahraničí a kolik se jich vyrábí přímo
v Kolíně?
Většina dílů pro naše vozy je vyráběna českými dodavateli. Od nich odebíráme přes
80 % dodávek. Motory a převodovky nám
dodávají polské továrny Toyoty.
Kolik zaměstnanců pracuje v automobilce, jak vedení firmy spolupracuje
s odbory?
V současnosti máme zhruba 3 000 zaměstnanců. Jsme spokojeni s tím, že již
máme stabilní lidské zdroje. Průměrná
doba zaměstnání nyní přesahuje pět let,
což je výborný výsledek pro výrobní podnik, který zahájil výrobu v roce 2005.
Podporujeme i lokalizaci zaměstnanců
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
a v současné době máme přes 74 % zaměstnanců z nejbližšího okolí. Stabilitu cítí
i naši zaměstnanci, díky tomu zakládají
v regionu rodiny a my se můžeme pochlubit více než 170 dětmi narozenými našim
zaměstnancům v uplynulém roce.
Pokud jde o spolupráci s odbory, hodnotím ji jako velmi doboru. Letos jsme opět
prodloužili kolektivní smlouvu, ve které
jsme se zavázali k růstu tarifních mezd
o 2,8 procenta a výplatu mimořádné odměny ve výši 1 200 korun. U dělnických
profesí díky tomu vzroste mzda celkem
o 3,16 procent. Průměrná mzda pracovníků ve výrobě se tím zvýší na 28 600 korun.
Smlouva rovněž obsahuje závazek nepropustit v případě snížení výroby žádného
zaměstnance TPCA pro nadbytečnost.
Vaše automobilka již sedmým rokem
vyhlašuje grantový program Partnerství
pro Kolínsko. Co je jeho cílem?
Cílem je posilování vztahu s regionem,
zlepšení životních podmínek na Kolínsku.
Chceme být dobrým sousedem a hrát důležitou roli v ekonomickém a společenském rozvoji Kolínska. Toho samozřejmě
nedosáhneme pouze sponzorováním sportovních a kulturních akcí v Kolíně a jeho
okolí. Náš grantový program vyžaduje i aktivní přístup místní komunity, neziskového
sektoru a vedení obcí. Neziskovky či školy
musí přicházet s nápady, se zajímavými
projekty, které region potřebuje. Realizaci
takových projektů jsme ochotni podpořit.
A takto jsme již prostřednictvím grantového programu zafinancovali 114 projektů
celkovou částkou 24 miliony korun. V květnu opět hodnotíme projekty žadatelů,
www.parlament-vlada.cz
5
interview
V TPCA mluvíme o firmě
tří kultur a čtyř jazyků.
Porozumění kulturním
rozdílům a respekt
k ostatním je zde
základním předpokladem.
„
kterých je letos více jak 100 a letos znovu
podpoříme projekty za 4 miliony korun.
Jak se projevily problémy se zemětřesením v Japonsku na výrobě v Kolíně? Neváznou dovozy některých dílů?
Naštěstí jsme nemuseli zastavit výrobu či
měnit výrobní plán kvůli situaci v Japonsku. Nicméně musíme i nadále každým
dnem sledovat situaci našich dodavatelů.
Narazili jste v České republice během
šesti let působení na něco, s čímž jste při
uvažování o Kolíně, jako novém místě
výroby vašich vozů, nepočítali?
Máme zkušenosti s otevíráním závodů
v různých koutech světa, ve Spojených státech, Rusku. Výstavba továrny v zahraničí
vždy znamená něco nového. Musíme se
učit místním kulturním zvyklostem, to je
přirozené. Po výstavbě továrny se již známe a přizpůsobíme se místnímu prostředí.
Nyní po šesti letech víme, že jsme udělali
dobré rozhodnutí.
Jak se snáší v Kolíně mentalita Evropanů a Japonců?
V TPCA mluvíme o firmě tří kultur a čtyř
jazyků. Porozumění kulturním rozdílům
a respekt k ostatním je zde základním
předpokladem. Velkou výzvou je možnost
využití synergií, toho nejlepšího z každé
mentality a budování jakési specifické
nové, TPCA kultury. Není to vždy lehké,
ale rozhodně neskutečně zajímavé a obohacující pro všechny zúčastněné.
Děkuji za rozhovor: Michal Korol
6
SATOŠI TAČIHARA
■ Prezidentem TPCA je od 1.1. 2010, kdy ve funkci nahradil Jasuhiro Takahašiho. Ten se po více než třech letech vrátil do mateřské Toyoty.
■ Satoši Tačihara se narodil v říjnu 1955 v prefektuře Čiba v Japonsku. Vystudoval ekonomii na Keio University v Tokyu a v roce
1979, krátce po promoci, nastoupil do společnosti Toyota Motor
Corporation.
■ Svou kariéru začínal v IT divizi, kde se věnoval systémům pro
prodejní síť Toyoty v Japonsku. Poté byl zodpovědný za přípravu a spuštění výrobních závodů ve Spojených státech ve státech Kentucky, Indiana a Západní Virginie. Posledních 12 let řídil join-venture projekty Toyoty včetně společného podniku s PSA
Peugeot Citroën, tedy TPCA, který díky tomu detailně zná. Satoši Tačihara je ženatý a má dvě děti.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
komentář
Nepřeháníme to už trochu?
Jako pravidelný čtenář českých novin,
časopisů i nejrůznějších zpravodajských
webů a pečlivý divák snad všech televizních zpravodajství jsem zvyklý na ledascos. Tahle zpráva mě však dokázala
probudit z letargie: „Městská policie vybírá od řidičů blokové pokuty za jízdu
na červenou nezákonně – říká veřejný
ochránce práv Pavel Varvařovský“ – čtu.
A zpráva pokračuje: „Ombudsman argumentuje, že městská policie má v zákoně jasně dané přestupky, za které smí
pokutovat řidiče a jízda na červenou
mezi nimi chybí.“
Nechci polemizovat s názorem, zda na jízdu na červenou lze aplikovat zákaz vjezdu, za jehož porušení městská policie dle
zákona pokutovat smí. Dle mého názoru
(i názoru ministerstva dopravy) to možné
je. Ale mě jde o něco jiného: Řidič/řidička zcela evidentně poruší zákon, přizná se
k tomu a – (městská) policie jen bezmocně přihlíží, protože dle zákona nemůže zasáhnout! Je to normální? Nezdá se vám,
že toho bláznovství je v téhle republice už
dost? To by dle té samé logiky městští policisté nesměli odebírat body za opilost za
volantem, protože i v tomto případě to
není přestupek, za který městská policie
pokutovat a odebírat body může!
Objevily se i první případy, kdy dříve potrestaní řidiči chtějí vrátit pokuty a body,
o které v důsledku jízdy na červenou přišli.
Teoreticky by se to mohlo týkat všech takto postižených řidičů, a to zpětně až do
roku 2006, od kdy platí nový silniční zákon. Pomáhají jim při tom právníci, kteří –
dle slov jednoho z nich – objevili díru v zákoně. A zákony se prý dodržovat musejí –
dodávají jedním dechem. Zdá se mi někdy,
že to s tou demokracií (či spíše v našem případě s hrou na ní) tak trochu přeháníme.
Pouštíme na svobodu vrahy, jen proto, že
soudce či policisté udělali někde formální
chybu, neřešíme daňové úniky či náhlé
zbohatnutí (bývalých) politiků, protože je
to již promlčené a nakonec tedy můžeme
jezdit beztrestně na červenou…
Patřím k lidem, kteří se před lety stavěli za
to, aby byl vybudován úřad veřejného
ochránce práv a byly mu uděleny dost velké kompetence. Naivně jsem si tehdy myslel, že ombudsman se bude zastávat lidí,
co zlovůlí někoho přišli o zaměstnání či
o bydlení, že bude bránit národnostní
menšiny či třeba postižené před šikanou
v povolání. Podle veřejného ochránce práv
je v této zemi patrně v těchto ohledech vše
v pořádku.
A tak nám vydal vzkaz: Pít před jízdou se
může, ale nenechte se chytit. A když tak –
tak městskou policií, ta je na vás krátká!
Michal Korol
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
w w w. par l ament-vlada.cz
7
dění v dolní a horní komoře Parlamentu ČR
Poslanecká sněmovna očima Rudolfa Chlada
Bylo to moc pěkné období v Poslanecké sněmovně, které jsem mohl sledovat. Jedna mimořádná schůze jednala o nedůvěře vládě (jak víme neúspěšně), další mimořádná schůze byla svolána kvůli ministru Vondrovi (který však onemocněl, takže se nekonala) a do toho zapadla bouřlivá 16. schůze s prvními návrhy reformních
zákonů. A mezitím masmédia masírovala voliče neuvěřitelnými hádkami mezi
vládní koalicí.
Vcelku chápu, že se nikomu z vedení sněmovny moc nechtělo dění komentovat.
Proto jsme se v redakci rozhodli jít obráceným směrem – dát na stránkách našeho
časopisu prostor také řadovým poslancům. Naše první cesta vedla za zástupcem
strany, jež se na hádkách nepodílela – TOP
09. Za poslancem Rudolfem Chladem.
Podle toho, co můžeme číst a slyšet ve
sdělovacích prostředcích, se vláda vlastně na ničem nemůže dohodnout. Vypadá to tak stejně i ve sněmovně?
Myslím, že ne. Valná většina poslanců se
domnívá, že je ještě čas udělat už připravené změny. Jsou připraveny, aby mohly
projít sněmovnou. Je to otázka dvou měsíců, kdy by měly tyto systémové návrhy
paragrafovaného znění zákonů ať od ministra zdravotnictví, od ministra práce a sociálních věcí či od ministra financí i od
ostatních být na pořadu jednání. Jsou na
stole. Musíme pracovat rychle, abychom
vrátili důvěru lidí v poslance, které si zvolili. Mediální přestřelky, které nedávno
proběhly, nás štvou také, zrovna tak jako
všechny lidi. Chápu, že to nikoho nebaví
a že od nás každý očekává něco jiného.
Myslím, že do konce června by se měly podařit zásadní věci. Nejen aby sněmovnou
prošly, ale aby se tím i prokázalo, že se na
nich dělalo. Změny se připravovaly dlouho, jen zatím nejsou viditelné. Věřím tomu,
že do konce června, pokud bude trošku
vůle i od opozice, by se to dalo nějakým
způsobem narovnat. Proto jsem také vládu podpořil při hlasování o nedůvěře.
Jenomže teď už jsme slyšeli vizi šestapadesáti hodinových projevů…
My jsme připravení tady sedět klidně do
noci a argumentovat, argumentovat, argumentovat, domlouvat se, najít nějaké řešení. Jsme schopní opravdu protáhnout zasedání, jak jen to půjde, aby se to všechno
projednalo. Protože aby se to zase o rok,
o dva roky odkládalo… Vždyť vidíme, jak
to vypadá všude v Evropě. Prostě to je potřeba udělat.
K tomu teprve diskuse proběhne, ale co
je zajímavého na 16. schůzi?
Právě návrhy ministra zdravotnictví Leoše
Hegera. Následovat bude ministr Drábek.
Co říkají vaši voliči, když se s nimi setkáváte na poslaneckých dnech?
Nadávají mi. Nadávají mi, kvůli tomu, co
tady děláme. Zrovna včera jsem objížděl
8
RUDOLF CHLAD
Narozen 1947, dlouholetý náčelník
Horské služby Krušné hory i republikový náčelník HS, zvolen roku 2010 v Karlovarském kraji za TOP 09.
Jeho motto je: „Udělat raději jednu věc
pořádně než deset jen napůl.“
region Karlovarského kraje – Cheb, Mariánské Lázně – a nechávám si nadávat. Od
toho jsem. Ale snažím se voličům říct právě to, o čem jsme mluvili před chvílí, že ještě pořád věřím, že změny jsou připravené,
že ministři jsou dobří a věřím, že to má
smysl. Snažím se vysvětlit věci, které je zajímají. Třeba o sociálních záležitostech,
kdy se zvláště postižení lidé bojí, že o něco
přijdou, že nebudou moct ani existovat.
Není to pravda, tak se to jenom píše v novinách, a proto mě to štve a snažím se mezi
lidi jít a vysvětlit jim, že to až takhle není,
že jsou to změny, které je potřeba vykomunikovat. Také jsme vyvinuli tlak na
naše ministry, aby udělali maximum pro
to, aby informace šly mezi lidi. Bohužel je
pravda, že někteří novináři pozitivní věci
ani moc nechtějí psát.
K věcem sociálním a zdravotnickým mám
hodně blízko, takže vím, že v navrhovaných zákonech má spousta věcí smysl. Jestliže někdo neoprávněně zneužívá sociální
dávky, nebo se někomu vyplácejí dávky pro
postižené a on není postižený, tak rozumím, že to tak nejde, že stát peníze nemá.
To samé se týká výloh za lázně u lidí, kteří
se nejezdí léčit po úrazovém stavu nebo po
operaci, ale nechají si napsat „křížkové“
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
lázně a jedou si tam za státní peníze odpočívat na procházky. Tomu taky rozumím,
ale je potřeba to lidem říct na rovinu. Líbil
se mi před nedávnem seminář pro zdravotně postižené. Ti lidé sem přišli už naštvaní. Seminář trval dost dlouho, velice seriozně, trpělivě se lidem vysvětlovaly
konkrétní otázky, které byly skutečně na
tělo. Myslím, že po třech, čtyřech hodinách
většina lidí odjela v pohodě, protože jim
bylo vysvětleno, že reforma není taková katastrofa, jak se dozvídají – ani ne snad přes
média, ale třeba i z poplašných zpráv na internetu, které nejsou pravdivé. Čímž nechci říct, že bych se zastával úplně všeho na
100 %. Ted zrovna jsem řešil záchrannou
službu, problém, který by nastal, pokud
bude schválen nový zákon tak, jak je navržený. A já teď musím za ministrem, protože i já musím mít jasno. Nemůžu všechno
obhajovat, jsou kompromisy, na které se
musí přistoupit. Je toho hodně a myslím,
že teď v těch dvou měsících budeme mít
hodně co do činění.
Záchranka vlastně patří do podvýboru
IZS, kterému předsedáte. Čím dalším se
zabývá?
Zúčastnil jsem se jednání na ministerstvu
zdravotnictví ohledně bývalého zákona
o zdraví lidu, který se dělá nový, protože je
starý padesát let. Podvýbor se tím také zabýval, stejně jako zákonem o záchranných
službách. Problém je s vodní záchrannou
službou, která není nikam začleněna
a nemá peníze. Hledáme s novým prezidentem Smejkalem nějakou systémovou
formu, aby nechodili klepat na dveře kvůli každé koruně. Další věcí, která je na stole a budeme o ní mluvit s novým ministrem
vnitra, je výcvikové středisko záchranářů
Hradec, případně jiné výcvikové středisko.
Určeno bylo převážně pro profesionální hasiče. Hradec byl připraven, jednali jsme
s primátorem i hejtmanem, všichni výcvikové středisko chtěli, ale bývalý ministr
John projekt označil za megalomanský
a zastavil ho. Jednali jsme o tom, jak dál,
zda třeba středisko nerozdělit na několik
menších. Vše bylo rozdiskutováno a došlo
ke změně ministra. A také připravujeme
povinné používání přilby pro mládež do
15, 18 let na lyžích a snowbordech a i pro
cyklisty mimo veřejnou komunikaci. Nyní
platí tato povinnost na veřejných komunikacích, ale většina cyklostezek je mimo ně.
A tam, kde je nejvíce úrazů – na cyklotrasách, tam to povinnost není.
Jak vypadá spolupráce Sněmovny a Senátu?
Proběhly nějaké spíš přátelské schůzky. Je
dobře, že nás zvou do Senátu na semináře a my zase je, ale jinak vidím spolupráci
jenom v tom, že nám vracejí mnohdy zbytečně zákony.
■
www.parlament-vlada.cz
dění v dolní a horní komoře Parlamentu ČR
Dění v Senátu očima Přemysla Sobotky
Pokud býval Senát označován za místo politicky kulturnější než Poslanecká sněmovna, poslední dobou se jí dosti přibližuje. Sice se nezvyšuje hlas nad obvyklou
úroveň, nepadají urážky, ale i horní parlamentní komora již zažila demonstrativní odchod opozice. S tím rozdílem, že v Senátu jsou opozicí strany vládní koalice. Co k tomu vedlo a co dalšího se za poslední měsíc v Senátu událo?Obrátili jsme
se na 1. místopředsedu Přemysla Sobotku (ODS).
V měsíci dubnu a na počátku května se
v Senátu konaly dvě schůze pléna. Za
zmínku stojí zpráva o životním prostředí
v roce 2009 a především vládní návrh novely o návykových látkách, kterou Senát
rovněž po obšírné diskusi na své sedmé
schůzi přijal. 27. dubna začala osmá schůze, na pořadu jsme měli celkem 33 bodů.
Mezi ty více sledované beze sporu patřila
novela zákona o ochraně ovzduší, který
Senát odmítl a vrátil tak do Poslanecké
sněmovny. Na pořadu jednání byly i tři senátní návrhy zákonů, které prošly do dalšího čtení, kromě senátního návrhu o daňovém poradenství, který byl vrácen
k dopracování Poslaneckou sněmovnou,
ale Senát ho v současném složení zamítl
a odmítl dále projednávat.
Asi mediálně nejsledovanějším bodem
byla zpráva „Národní program reforem“.
Nutno podotknout, že tuto zprávu dostali
senátoři díky dobré vůli předsedy vlády,
v tomto případě nebyla nutnost, aby bod
senátoři projednávali, ale koaliční vláda se
shodla, že by senátoři měli být seznámeni
s programem, který vláda předkládá do
Bruselu. Čtyři výbory, které se Národním
programem reforem zabývaly, přijaly
usnesení „vzít na vědomí“. Tedy postupovaly standardním způsobem při projednávání takových zpráv, do kterých není možné vstoupit a měnit je. Nutno podotknout,
že všech čtyřech výborech mají převahu
sociální demokraté. Také proto jsme při
projednávání tohoto bodu byli překvapeni, když předseda Senátu, Milan Štěch
z ČSSD, navrhl najednou úplně jiné usne-
buďte on-line...
sení. Vydal jsem k tomuto postupu tiskové
prohlášení, proto není nutné se k němu
nyní vracet. Nicméně vnímám tento postup jako pronikání direktiv stranických
sekretariátů do Senátu a jako politický
krok. Národní program reforem je materiálem vlády a předseda Senátu dobře ví,
že takový materiál nemůže ani měnit ani
nijak ovlivňovat. Senát jej dostal k informaci. Bylo však přijato usnesení, které překračuje rámec kompetencí Senátu a jeho
předsedy, navíc toto usnesení je v některých svých pasážích nekorektní. A pokud
se předseda M. Štěch rozhodl seznámit
s tímto usnesením Evropskou komisi, jde
o zásah do půdorysu české unijní politiky
a ve svém důsledku o opětovné poškozování jména ČR v evropských strukturách.
Věřím, že toto nebude nový styl práce Senátu v okamžiku, kdy zde získala převahu levice.
Pro pořádek upřesňuji, že na začátku osmé
schůze složil slib nově zvolený senátor za
zemřelého Jiřího Dienstbiera. Novým senátorem za Kladensko se stal jeho syn
a jmenovec Jiří Dienstbier mladší. Přeji mu
v jeho nové senátorské roli a práci hodně
úspěchů a věřím v korektnost, kterou byl
dosud Senát pověstný.
Na začátku května došlo v Senátu ještě
k jedné významné události. Ve čtvrtek 5.
května se tu konala mezinárodní konference pod názvem „Svobodně!“. Nad touto konferencí jsem převzal osobní záštitu
a konala se u příležitosti šedesáti let od zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa do
Československa. Že šlo o velmi významnou
událost svědčí to, že konferenci přijeli zahájit premiérka vlády Slovenské republiky
Iveta Radičová a premiér vlády České republiky Petr Nečas. Oba ve svých příspěvcích vzpomínali na své osobní zážitky s poslechem Svobodné Evropy, v tehdejším
komunistickém Československu zakázané
a dehonestované stanice. Oba předsedové
vlád se také shodli, že Svobodná Evropa sehrála významnou roli při udržení povědomí Čechů a Slováků o demokratických
hodnotách a svobodě. Tyto dva pilíře demokracie a svobody stály v roce 1989
u pádu komunistické totality.
Konference měla i svojí odbornou, historickou a mediální část. Velmi jsem ocenil,
že v Hlavní sále sedělo velké množství
mladých lidí. Jsem totiž přesvědčen, že posilování demokratických tradic, znalosti
vlastní historie a možnost přijít do styku
s kvalitní žurnalistikou jsou zárukou toho,
že na Svobodnou Evropu nezapomeneme.
Nejen z vděčnosti za její podíl na naší cestě ke svobodě, ale především pro její současnou roli, kdy přináší nezávislé a necenzurované myšlenky a zprávy do zemí,
kde dosud není zaručená svoboda médií.
Na konferenci zaznělo, že právě to, že Svobodná Evropa nyní sídlí v Praze je, kromě
jiného, výsledkem jejího vysílání pro nás.
Jsem rád, že jsme si tuto dosud nekončící
cestu svobody a demokracie mohli připomenout touto významnou konferencí.
Její součástí byla i slavnostní vernisáž výstavy dokumentů, které přibližují životní
i profesní osudy českých a slovenských novinářů Svobodné Evropy. Výstava je umístěna ve Valdštejnské zahradě a trvala až do
17. června.
Dvoustranu připravil
Tomáš Vladislav Novák
Foto:archiv
www.parlament-vlada.cz
9
Kontrola hospodaření státních archivů
Ministerstvo vnitra bývá velmi často spojováno s bezpečností a bojem proti kriminalitě. Do jeho působnosti však patří
mnohem více činností. Jednou z nich je
i postavení ústředního orgánu státní
správy pro archivnictví a spisovou službu. V jeho přímé řídicí působnosti jsou
Národní archiv a státní oblastní archivy.
kladny státních
archivů nedodrželo zákon o majetku ČR. V roce
2008 odsouhlasilo investiční záměr výkupu bývalého
augustiniánského
kláštera
v Třeboni a na realizaci akce uvolnilo prostředky státního rozpočtu ve výši více než
47 mil. Kč, neboť nákup tohoto majetku
od města Třeboň neslouží k výkonu činnosti SOA v Třeboni. Nakoupené nemovitosti, které jsou národní kulturní památkou nebo kulturní památkou, neřeší
vytvoření úložné kapacity a získání dalších prostor pro výkon archivní činnosti.
V nemovitostech je totiž umístěno 32 bytových jednotek, z nichž ke dni 30. listopadu 2010 bylo 25 bytů pronajímáno na
dobu neurčitou. Bez uvolnění bytů a následné rozsáhlé rekonstrukce nelze majetek využít k plnění funkcí stanovených archivům zákonem o archivnictví.
Celý text kontrolního závěru můžete najít na www.nku.cz .
František Dohnal
prezident NKÚ
inzerce
Na tuto oblast se zaměřila kontrolní akce
pod číslem 10/13 a jejím cílem bylo prověřit hospodaření s majetkem státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu zabývající se
archivnictvím. Kontrolovanými osobami
tedy byly vedle ministerstva vnitra i Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní
oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv
v Zámrsku, Moravský zemský archiv
v Brně a Zemský archiv v Opavě. Tyto archivy jsou organizačními složkami státu,
účetními jednotkami a správními úřady
přímo řízenými MV.
Pro většinu kontrolovaných osob to byla
první kontrola ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, proto se dala očekávat
celá řada kontrolních zjištění. Výsledky
kontrolní akce očekávání potvrdily. U jednotlivých archivů byla zjištěna pochybení
v oblasti účetnictví, ať už šlo o nezaúčtování majetku či jeho účtování na nesprávných položkách, podobná situace se
týkala i špatně prováděných či vůbec neprovedených inventur u tzv. dlouhodobého hmotného majetku. Závažnější problémy byly zjištěny v oblasti zadávání
veřejných zakázek ve Státním oblastním
archivu v Litoměřicích, Státním archivu
v Praze a v Moravském zemském archivu
v Brně, na které byl upozorněn Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
Ani v běžném hospodaření s majetkem nebyl vždy dodržován zákon o majetku ČR,
zejména šlo o pronájmy a výpůjčky státního majetku na dobu neurčitou, případně bez písemných smluv. Na druhé straně
bez písemného smluvního vztahu byl využíván i majetek jiných osob například
Státním oblastním archivem v Praze a přitom byly uhrazeny faktury za služby ve
výši přes 75 tis. Kč.
Kontrolou bylo také zjištěno, že ani ministerstvo vnitra jako správce programu
Rozvoj a obnova materiálně technické zá-
10
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
názory poli tických stran
Dostanou bratři Mašínové státní vyznamenání?
Poslanecká sněmovna jako každý rok připravuje v těchto dnech seznam osob, který předloží prezidentu republiky s návrhem na státní vyznamenání. V seznamu se objeví tradičně řada jmen. Časopis Parlament, vláda, samospráva se zeptal zástupců parlamentních stran (Věci veřejné nám svůj názor nesdělily):
Měli by být v seznamu vyznamenaných také bratří Mašínové?
MIROSLAVA
NĚMCOVÁ
předsedkyně Poslanecké
sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS
V legislativě České republiky platí zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Tento zákon jasně praví,
že komunistický režim panující v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 byl zločinný, nelegitimní
a zavrženíhodný a že KSČ byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou. Odpor občanů proti tomuto režimu byl legitimní,
spravedlivý a morálně oprávněný. V tomto smyslu chápu činy bratrů Mašínových.
Rozhodnutí o eventuálním udělení státního vyznamenání ponechávám na panu
prezidentovi.
parlament
vláda
samospráva
DOPORUČUJE
PAVEL KOVÁČIK
předseda poslaneckého klubu KSČM v PS PČR
let ignorovala – takové vyznamenání asi
odmítli.
FRANTIŠEK BUBLAN
předseda Výboru pro obranu a bezpečnost PS, ČSSD
V žádném případě. Česká
republika prostě nemůže
oceňovat hromadné vrahy.
DANIEL KORTE, TOP 09
Český národ si historicky
neumí vážit svých hrdinů.
Je to tím, že svým hrdinstvím nastavují nepříjemné zrcadlo oné většině nehrdinů. Zajisté, ne každý má na to, býti
hrdinou. Tím spíše bychom měli cenit
těch několik málo, kteří se postavili proti
komunistickému režimu dokonce se zbraní v ruce jako bratři Mašínové. Obávám se
však, že by dnes – poté, co je vlast dvacet
Ačkoliv si uvědomuji, že
tato otázka poměrně rozděluje naši společnosti, nemyslím si, že by bratři Mašínové měli obdržet státní vyznamenání. Nesouhlasím s tím
z prostého důvodu, a totiž, že útěk za svobodou za cenu lidských životů nepovažuji
za žádné hrdinství. Oni při útěku na Západ
neváhali zabít, přičemž posléze rozhodně
nepatřili mezi ty, kteří by podporovali domácí politickou opozici. V mých očích je
v tomto směru hrdinou spíše Jan Patočka,
který se neváhal postavit komunistickému
režimu čelem, a stálo ho to život.
TOMÁŠ KRIST VINAŘSTVÍ – MILOTICE
Vinařskou firmu založil vlastními prostředky
Tomáš Krist v roce 1996 a navázal tím na rodinnou tradici. Od začátku si stanovil jasný cíl:
stát se absolutní špičkou.
Sídlí v obci Milotice nedaleko Kyjova,kde hospodaří na 12 ha vlastních vinic. Z ročníku 2000 uvedl na trh prvních pět vín, z ročníku 2001 už jich
bylo patnáct. V současné době nabízí přes padesát druhů lahvových vín. Vinařství používá jak
hrozny z vlastní produkce, tak hrozny nakoupené
většinou od rodinných příslušníků. Zásadou je celoroční dohled nad vinohrady, ze kterých hrozny
nakupují.
Tomáš Krist letos zmodernizoval sklep a kompletně ho vybavil nejnovější technologií nerezových
tanků s řízeným kvašením. Od minulého roku má
také novou technologii na výrobu červených vín.
Kvalitní víno se podle něj bez dobré technologie
dělat nedá.
Svoji pozici malého moravského vinaře vnímá Tomáš Krist jako výzvu, je přesvědčen o tom, že speciální série vín jsou cestou, jak mohou malí vinaři
na trhu uspět. Jeho krédo – pouštět na trh v láhvích pouze ta vína, o kterých je přesvědčen, že pro
ně udělal maximum – přineslo nejenom v poslední době řadu úspěchů. Mezi nejčerstvější přírůstky do galerie úspěchů bezesporu patří jedna zlatá a dvě stříbrné medaile z jedné z největších
světových výstav Vinalies Internationales 2008 Paris, dále pak ohlas, který vína z vinařství Krist
sklidila na Monte Carlo Vine Festival a v neposlední řadě i zařazení šesti vín do publikace 1 000
Vins du Monde 2011 (1 000 nejlepších vín světa).
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
11
úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Praze hrozí zákaz plnění
smlouvy týkající se
metropolitní sítě
Pokuta ve výši 1 100 000 Kč byla Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže uložena hlavnímu městu Praze za nezákonný
postup ve veřejné zakázce „Smlouva
na zjištění provozu metropolitní sítě“.
„Poprvé v historii jsme rovněž uložili zákaz plnění části smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem. Nápravná opatření,
tedy pokuta a zákaz plnění smlouvy, budou ovšem účinná až po nabytí právní
moci rozhodnutí,“ uvedl k zatím nepravomocnému rozhodnutí předseda ÚOHS
Petr Rafaj.
Hlavní město Praha porušilo zákon o veřejných zakázkách, když uvedenou nadlimitní zakázku v objemu téměř 197 mil. Kč
bez DPH zadalo v tzv. jednacím řízení bez
uveřejnění společnosti T-Systems Czech
Republic a.s. (dále jen T-Systems). Jednací řízení bez uveřejnění, při němž je osloven jen jediný dodavatel, a zcela tedy odpadá soutěž o zakázku, je přitom možno
použít jen za výjimečných okolností specifikovaných zákonem. Zadavatel v tomto
případě uváděl, že zakázku byl schopen
splnit pouze vybraný uchazeč, a to zejména z technických důvodů a z důvodů
ochrany výhradních práv společnosti TSystems Czech Republic a.s. K tomuto postupu je však možné přistoupit pouze tehdy, když existuje pouze jediný dodavatel
schopný splnit předmět plnění. Zadavatel
musí tuto skutečnost rovněž prokázat.
V daném případě byla zadavatelem v roce
1996 vytvořena společnost Pragonet a.s.
za účelem poskytování síťových a datových služeb pro zadavatele. Tuto společnost v roce 2003 převzal vybraný uchazeč,
přičemž při prodeji s ním zadavatel uzavřel dohodu, v níž se zavázal, že po dobu
nejméně deseti let nevypoví žádnou z devíti smluv uzavřených se společností Pragonet na dobu neurčitou a přislíbil také
prodloužení dalších 14 smluv uzavřených
na dobu určitou. V létě 2010 pak zadavatel přidělil posuzovanou veřejnou zakázku bez zadávacího řízení společnosti T-
12
Systems, přičemž nutnost výběru tohoto
konkrétního uchazeče byla zdůvodněna
právě existencí smluvních závazků.
Jednací řízení bez uveřejnění lze využít,
pokud jsou důvody pro jeho použití objektivní, tedy nezávislé na vůli zadavatele.
V šetřeném případě se však zadavatel svým
vlastním postupem dostal do situace, kdy
musel přidělit zakázku pouze společnosti TSystems, čímž porušil zákon o veřejných
zakázkách. V Praze přitom podle zjištění
Úřadu existují nejméně dva další operátoři, kteří disponují optickou sítí, již by bylo
možno pro plnění zakázky využít.
Úřad dále v tomto případě na návrh společnosti GTS Czech s.r.o. poprvé v historii
přistoupil k uložení zákazu plnění částí
smlouvy týkajících se telekomunikačních
a datových služeb. Toto opatření vstoupí
v účinnost 5 měsíců po nabytí právní moci
rozhodnutí. Uvedené části smlouvy se tak
stanou ze zákona neplatnými. (mšv)
Konference k 20 letům
ÚOHS se uskuteční
v závěru roku
Mezinárodní konference pořádaná u příležitosti 20. výročí založení Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže se nakonec
uskuteční ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2011 v hotelu Holiday Inn Brno. Konference bude spojena s pátým ročníkem
Svatomartinské konference, která se tak
kromě tradičního zaměření na poslední
trendy a vývoj v oblasti soutěžního práva
a politiky bude zabývat i novinkami z oblasti práva veřejných zakázek, významné
tržní síly a veřejné podpory.
Svatomartinská konference bude výbornou příležitostí k získání aktuálních informací o nejvýznamnějších událostech z oblasti českého, evropského a celosvětového
soutěžního práva a politiky, které se odehrály v uplynulém roce. Bude zároveň mís-
tem setkání českých i zahraničních expertů ze soutěžních úřadů a jiných státních
orgánů, Evropské komise, podnikatelské
sféry, advokátních kanceláří, soudů i akademické sféry.
Konference bude slavnostně zahájena
29. listopadu 2011 odpoledním vystoupením předsedy Úřadu Ing. Petra Rafaje
a dalších významných řečníků. Druhý den
bude věnován otázkám hospodářské soutěže a prosazování soutěžních pravidel
v ČR i v EU. Třetí den bude patřit tématům
veřejných zakázek, významné tržní síly
a veřejné podpory. (mšv)
Velvyslanec USA
Norman Eisen navštívil
antimonopolní úřad
Velvyslanec Spojených států amerických
v České republice Norman Eisen navštívil
v úterý 10. května 2011 v odpoledních hodinách Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže. Přivítal jej místopředseda ÚOHS
Kamil Rudolecký.
Americký velvyslanec, který do funkce nastoupil letos v lednu, na téměř hodinovém
setkání hovořil se zástupci Úřadu především o problematice zadávání veřejných
zakázek a o výkonu státní správy v ČR
obecně. „Pan velvyslanec se živě zajímal
o organizační strukturu ÚOHS a svěřené
kompetence. Největší část rozhovoru se týkala současného stavu zadávání veřejných
zakázek a chystané zásadní novelizace zákona o veřejných zakázkách, rovněž i personálního zajištění práce Úřadu,“ přiblížil
místopředseda Rudolecký obsah jednání,
z něhož si odnesl také nabídku spolupráce s americkou stranou. „Pan Eisen nám
poskytl kontakty na několik předních amerických odborníků na antitrust i veřejné zakázky, s nimiž bychom mohli v budoucnu
spolupracovat,“ vysvětlil místopředseda
ÚOHS.
(mšv)
Americký velvyslanec Norman Eisen (vpravo) se zdraví s místopředsedou ÚOHS
Kamilem Rudoleckým.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
Rakousko
Rakousko (oficiální název zní Republika Rakousko, německy Republik Österreich) je vnitrozemská federativní
republika ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí. Rakousko se rozprostírá v délce 575 km ve
směru západ-východ a 294 km sever-jih. Hraničí s Lichtenštejnskem (délka hranice 35 km) a Švýcarskem
(164 km) na západě, s Itálií (430 km) a Slovinskem (330 km) na jihu, s Maďarskem (366 km) a Slovenskem
(91 km) na východě a s Českem (466,1 km) a Německem (784 km) na severu. Rakousko je členskou zemí
Evropské unie. Největší města jsou Vídeň, Štýrský Hradec, Linec, Salzburg a Innsbruck. Oblíbenými turistickými
cíli jsou Vídeň, Salzburg a Innsbruck, a také Zell am See, Grossglocknerská vysokohorská silnice a Kitzbühel.
Ke konci roku 2004 žilo v Rakousku 8 175 000 obyvatel.
Österreich znamená v češtině „východní říše“. Pochází ze staroněmeckého Ostarrichi (doloženo v listině císaře Oty III.
z roku 996), což bylo označení pro tzv. Východní marku (Marchia orientalis), která byla v tehdejší době nejvýchodnějším
územím s německým obyvatelstvem. Latinizovaná podoba Austria nemá nic společného s Austrálií (terra australis incognita = neznámá jižní země). České pojmenování Rakousko (historicky Rakúsy, později Rakousy) pochází od pohraničního
hradu Ratgoz (dnes Raabs na soutoku moravské a německé
Dyje), jehož název čeští obchodníci zkomolili na Rakús (nebo
Rakuš). Podle něj pak pojmenovali okolní území a později celou zemi.
Největší obydlená oblast Rakouska je s odstupem metropole Vídeň s počtem obyvatel 2 067 652 (stav k roku 2005). Koncentruje v sobě celou čtvrtinu obyvatel země. Kolem 200 rakouských obcí má městské právo. Velký problém, především
v hospodářsky slabších oblastech, je velký odliv obyvatelstva
z venkova do městských aglomerací.
Rakousko bylo v roce 2010 v hodnocení podle HDP na obyva-
tele 10. nejbohatším státem světa a 3. nejbohatším státem v EU
– v tomto ukazateli dosahuje hodnoty 39 500 USD na obyvatele (dle MMF).
Vztahy s ČR
Rakousko má své státní zastupitelství (velvyslanectví) v České republice v Praze a Brně.
• Praha – Viktora Huga 10
• Brno – Botanická 56
Vztahy obou zemí se dají hodnotit jako pragmatické; jediným tématem, který čas od času vzbuzuje zvýšené emoce, je česká jaderná energetika (a to nikoli na úrovni hlavních představitelů
země, ale např. některých nevládních organizací a ekologických
hnutí). Rakousko, které nemá ani jednu jadernou elektrárnu, si
zakládá na energetických zdrojích s vyloučením atomu a někteří
rakouští ekologičtí aktivisté při některých příležitostech organizují demonstrace a protestní akce, ve kterých říkají, že české jaderné elektrárny nejsou bezpečné, představují riziko a jejich požadavky dosahují až k jejich zastavení.
Zdroj:Wikipedie
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
13
RAKOUSKO
J.E. pan Dr. Ferdinand Trauttmansdorff,
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Rakouské republiky v České republice:
Diplomacie, to znamená
chodit otevřenými dveřmi
Existují nějaké překážky k ještě užší
spolupráci obou zemí? Jsou v této souvislosti ještě vůbec aktuální témata „Benešovy dekrety“ či „Temelín“?
Vaše excelence, jak hodnotíte současné
rakousko-české vztahy? Jak se podle
Vás změnily za posledních 20 let?
Vztahy mezi Rakouskem a Českou republikou jsou vesměs velmi složité a mnohostranné, a to zejména z důvodu úzkého
propojení obou našich zemí v minulosti.
Obzvláště intenzivní hospodářské vztahy
a skutečnost, že obě naše země při vyrovnané bilanci obchodu patří navzájem
k nejvýznamnějším obchodním partnerům, to mluví samo za sebe. Rakousko je
momentálně dokonce největším zahraničním investorem v České republice, opačným směrem vidím stále velký potenciál.
Intenzivní a produktivní vztahy nejsou přirozeně vždy bezproblémové, ostatně tak
je tomu často mezi sousedními zeměmi.
Ale přece by naše vztahy mohly být i srdečnější a v tom vidíme velký úkol pro
sebe my, diplomaté. Společné dějiny nejsou jen dějinami konfliktů, jedná se o bohatou historii momentů a událostí, které
nás spojovaly nebo rozdělovaly.
Po pádu železné opony se mnohým lidem
naskytla poprvé příležitost vycestovat do
sousední země. Dřívější intenzivní kontakty se po 2. světové válce přerušily a samozřejmě to nějakou dobu trvá, než vymizí nedůvěra a předsudky, které také za
tak dlouhou dobu vznikly. Svoji hlavní úlohu přitom spatřuji právě v tom, abych stavěl společné zájmy a možnosti obou zemí
do popředí a podílel se tak na odbourávání předsudků.
Ani jedna z našich zemí nepatří mezi zakládající členy Evropské unie, vstoupili
jsme do EU tedy relativně nedávno a já
jsem přesvědčen, že výrazné zlepšení vzájemných vztahů a zintenzivnění kontaktů
lze také bezpochyby přičítat naší spolupráci v rámci jednotného vnitřního trhu.
Statistiky vzájemného obchodu jsou toho
jenom důkazem.
14
K tzv. Benešovým dekretům, tomuto často
velmi zjednodušeně podávanému tématu,
mediální zájem v Rakousku stále existuje. S velkým zájmem proto také u nás sledujeme diskuse o poválečné tématice
v České republice, se kterými se v posledním roce setkáváme stále častěji.
Atomová energie je většinou obyvatelstva
v Rakousku i nadále odmítána. Většinové
přesvědčení Rakušanů o využívání jádra
zůstává beze změny a nehoda v japonské jaderné elektrárně Fukušima tento postoj ještě zesílila. Rakousko se proto do budoucna
bude ještě silněji zasazovat o zřeknutí se jaderné energie. Samozřejmě však respektujeme právo každého státu samostatně si
rozhodnout o své energetické politice, pokud to nepovede k ohrožení rakouského
obyvatelstva. Zatím je ovšem v zájmu obou
zemí, aby byly při využívání jaderné energie dodržovány a průběžně přezkoumávány ty nejpřísnější standardy, čemuž slouží
i intenzivní vzájemný dialog.
Obzvláště aktuální téma, ve kterém se musíme potýkat s dlouholetým zanedbáváním na obou stranách, je podle mého názoru přeshraniční dopravní infrastruktura.
Na to se mezi jinak dominantními tématy
ve vzájemném kontextu často zapomíná.
Dopravní spojení mezi Českou republikou
a Rakouskem zůstává vzhledem k intenzitě hospodářských vztahů a centrální poloze obou zemí na tranzitních cestách i nadále nevyhovující. To platí jak pro silniční,
tak i pro železniční dopravu. Rakousko je
jediným sousedním státem České republiky, se kterým Česká republika nemá dálniční spojení.
V Rakousku přestávají platit od 1. května 2011 takzvaná přechodná období,
která omezovala přístup lidí z nových
členských zemí EU na pracovní trh. Neobávají se tamní úřady velkého přílivu
Čechů?
Masivního přílivu českých pracovních sil
se rakouské úřady neobávají. Kvóty, které
existovaly v určitých odvětvích v posledních letech pro pracovníky z České repub-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
liky, nebyly dosud ani plně využity. Kvalifikované pracovní síly hledá jak Rakousko, tak i Česká republika, takže zda nelze
očekávat žádné velké migrační pohyby.
Jsem přesvědčen, že se po 1. květnu obavy, alespoň co se týče českých občanů, nepotvrdí. Raději bych zaměřil pozornost
k tomu, jak bojovat s odlivem mozků z našich zemí do jiných evropských zemí nebo
i jiných světových regionů. Proto musíme
vytvořit podmínky, které u nás udrží mladé talenty.
Když se řekne „Česko“ – co si podle Vás
řekne průměrný Rakušan? Jaké je povědomí Rakušanů o ČR? Můžete ho srovnat s povědomím Čechů o Rakousku?
Pochopitelně na obou stranách narážíme
na potenciálně rozdělující stereotypy, které lze v průběhu času jen obtížně odbourávat. To je úkol na roky nebo i desetiletí.
V diplomacii nazýváme tyto aktivity jako
„Public Diplomacy“ neboli veřejná diplomacie. Na velvyslanectví se méně zabýváme choulostivými otázkami bilaterální
nebo evropské zahraniční politiky nebo
hospodářskou spoluprací za zavřenými
dveřmi, ale zaobíráme se intenzivně a otevřeně veškerými tématy, která hýbou místní veřejností. Práci diplomata chápu především jako zprostředkovatelskou práci
vůči veřejnosti hostitelské země, která nepodporuje pouze vzájemné porozumění,
ale otevírá srdce mezi oběma stranami.
Jinak každý Rakušan, který dnes navštíví
Českou republiku, musí být unesen krásou
měst. Nejen Prahy, ale i Českého Krumlova,
Telče, Lednice nebo Kutné Hory. Povzbuzuji vždy hosty k tomu, aby odhalili i méně
známá místa mimo klasické turistické trasy v České republice, neboť je toho zde ještě hodně k vidění, co v Rakousku není běžně známo. Kdo například v Rakousku zná
relativně neznámé nádherné příhraniční
městečko Slavonice?
Jako diplomat jste působil mj. v Ženevě, Bukurešti, Budapešti, ve Washingtonu, v Káhiře, v Lisabonu a nyní v Praze.
Mají tato města a lidé v nich něco společného?
Města jsou to samozřejmě velmi rozdílná
a v každém z těchto měst bylo prostředí
www.parlament-vlada.cz
RAKOUSKO
Hallstatt
i moje úloha odlišné. Ale co měla města
kromě multilaterální Ženevy a tehdy Ceausescovy Bukurešti společné, bylo široké
spektrum cílových skupin pro naši práci:
vláda, parlament, centrální a regionální
úřady, politické strany, obce, občanská
společnost, hospodářství, veřejnoprávní
i soukromé kulturní instituce, sport, akademická půda, církev, náboženské organizace a skupiny. A ano, to platí i pro Káhiru
a mubarakovský systém, který nabízel celou řadu otevřených přístupových cest.
Pouze už tehdy represivní systém vnitřní
bezpečnosti bylo často obtížné prohlédnout a už vůbec jej akceptovat. Ale ve
všech městech se mi dostalo potvrzení mé
zásady: „Diplomacie, to znamená chodit
otevřenými dveřmi.“ Je třeba pouze najít,
kde se ty často skryté otevřené dveře nacházejí.
budoucnosti této země a do svého vlastního původu. To je nesmírně vzrušující. Ta
největší výsada mojí služby v Praze je požitek z krásy. Z příslovečné krásy Prahy, ale
také z těch rozmanitých krás této nádherné staré kulturní země. Z půvabu dlouhé
významově složité historie této země
v srdci Evropy! V tomto mi pobyt v České
republice přinesl opravdu neuvěřitelně
mnoho a snad mi ještě i mnoho přinese, na
to se těším!
Děkuji za rozhovor: Michal Korol
Na závěr si dovolím jednu osobní otázku: Co Vám konkrétně dal pobyt v České republice?
Sám jsem léta žil nedaleko rakousko-českých hranic. Navíc ještě tři z mých prarodičů pocházejí z Čech, resp. zde strávili
velkou část svého života. Už jenom proto
se tak dobře cítím v České republice, i když
se bohužel musím učit česky od nuly, ale
snažím se o to. Přesto ale zjišťuji, jak málo
jsem zatím, snad kromě svých znalostí historie, něco z české literatury a své slabosti pro Dvořáka a Smetanu, o České republice věděl. Tím také zároveň pronikám do
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
15
RAKOUSKO
ELK a.s. Planá nad Lužnicí
Domy ze dřeva
Příkladem dobře fungující rakouskočeské firmy je a.s. ELK se sídlem v Plané
nad Lužnicí, která byla založena v roce
1989 a je dceřinou společností firmy
ELK Fertighaus AG, Rakousko. To je největší evropská firma vyrábějící montované a srubové domy, která byla založena v roce 1979. Mateřská firma se
nachází v Rakousku ve Schremsu, jen
10 km od hraničního přechodu Halámky-Neu Nagelberg. Má ještě další výrobní závody v Rakousku a v Německu.
V Rakousku patří domy od ELK mezi
nejuznávanější a nejznámější montované domy. Domy ELK jsou synonymem
pro dřevostavbu.
Domy se vyrábějí ve vlastních závodech
ve Schremsu a v Plané nad Lužnicí. V Plané nad Lužnicí se vyrábějí i okna a vchodové dveře do všech vlastních domů.
Společnost ELK a.s. je ve výrobních aktivitách řízena z Rakouska, většinu speciálních zakázek pro zahraniční zákazníky
se vyrábí právě zde. V Plané nad Lužnicí
působí ve funkci předsedy představenstva a ředitele společnosti pan Ing. Vratislav Blaha, zásadní rozhodovací pravo-
moci mají majitelé v Rakousku. Úzká
a každodenní spolupráce s kolegy z Rakouska předpokládá minimálně od klíčových zaměstnanců ELK a.s. perfektní
znalost německého jazyka. Veškeré výrobní plány na domy, popisy výkonů, ceníky apod. jsou převzaty z rakouských
originálů a zde překládány. Z Rakouska
bylo převzato know-how firmy.
Prodej na českém trhu probíhá samostatně a zde je vliv rakouského koncernu menší. Sice i nadále zásadní investiční rozhodnutí schvalují majitelé z Rakouska, ale
samotná marketingová a prodejní politika
jsou v kompetenci zaměstnanců ELK a.s.
v Plané nad Lužnicí za minimálního přispění rakouských kolegů. Domy na českém
trhu se prodávají od roku 2006. Do té doby
byla výroba plně vytížena pouze zakázkami pro zahraničí. V roce 2006 a 2007 byly
v ČR postaveny první vzorové domy a tak
se mohl prodej plně rozvinout i zde. Postupně stoupá povědomí o domech ELK
i v České republice. Čeští zákazníci mají
možnost prohlédnout si i vzorové domy
v Rakousku. Např. ve Vídni v Blaue Lagune, kde je centrum vzorových domů, je zákazníkům k dispozici i vzorovací centrum,
ve kterém probíhá při realizaci zakázky vyvzorování designu domu.
Česko-rakouské obchodní vztahy
Dkfm. Dr. Nikolaus Seiwald,
Obchodní rada Rakouského velvyslanectví
Rakousko-český zahraniční obchod v letech 1993 a 2008,
tedy po dobu 15 let, nepřetržitě v obou směrech dynamicky rostl. V roce 2008 poprvé přesáhl objem bilaterálního obchodu 8 mld. EUR.
Mezinárodní hospodářská krize ale také
těžce postihla výměnu zboží mezi Rakouskem a Českou republikou. Poprvé v historii byl zaznamenán pokles bilaterálního zahraničního obchodu: v krizovém roce 2009
poklesl objem zahraničního obchodu o 1,6
mld. EUR na 6,8 mld. EUR. Avšak tento pokles trval jen krátkou dobu. Zahraniční obchod se opět vyvíjí velmi dynamicky: roku
2010 stoupl rakouský export do ČR o cca
20 % na 4,1 mld. EUR a import z ČR o cca
23 % na 4,15 mld. EUR. Zahraniční obchod
mezi Rakouskem a ČR se tedy ve srovnání
s celosvětovým zahraničním obchodem
(export: +16,5 %, import +16,3 %) nadprůměrně dobře vyvinul a svým objemem
8,25 mld. EUR dosáhl téměř úrovně roku
2008. Struktura zboží vzájemného obchodu je poměrně vyrovnaná: vysoký podíl
strojů a dopravních prostředků, průmyslo-
16
vého zboží a hotových výrobků na dovozu
a vývozu, který tvoří více než 70 % celkové výměny zboží, potvrzuje, že se jedná
o výměnu mezi dvěma vysoce vyvinutými
průmyslovými státy.
Vloni se ČR podílela 3,8 % na celkovém rakouském vývozu a stála tím na 6. místě exportního žebříčku. V importu se ČR svými
3,7 % umístila dokonce na 5. místě. ČR
byla v roce 2010 pro Rakousko po Německu, Itálii, Švýcarsku a těsně před Čínou celosvětově čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem a třetím nejdůležitějším
obchodním partnerem v EU. Pro Rakousko je ČR také nejdůležitějším obchodním
partnerem a největším exportním trhem ve
střední a východní Evropě.
Ale naše hospodářské vztahy se neomezují pouze na zahraniční obchod, ČR je také
velice atraktivní pro rakouské investory:
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
2010 investovaly podle ČNB rakouské firmy v ČR 1,1 mld. EUR a překročily tím znovu už i v minulých letech značně vysoký objem investic. Podílem okolo 22 % bylo
Rakousko v roce 2010 opět největším investorem v ČR. Kumulovaným počtem rakouských přímých investic, který v současnosti činí téměř 11,7 mld. EUR je Rakousko
svým podílem 12,7 % po Holandsku
(29 %) a Německu (12,9 %) třetí největší
investor v ČR. Malé a střední rakouské
podniky přitom hrají v ČR obzvláště významnou roli. V posledních letech je u investic patrný nový trend: rakouské firmy
už neinvestují pouze proto, aby mohly vyrábět s levnými pracovními silami. Snížení
mzdových nákladů hraje při investici v ČR
čím dál tím menší roli, protože mzdy českých zaměstnanců nepřetržitě stoupají.
Motivace většiny investorů je založit pobočku přímo na místě v ČR a tím lépe využívat hospodářské možnosti. Rakouské firmy využívají tedy potenciál, který ČR
nabízí a zakládají tu také své prodejní
a servisní pobočky. Zavedením tzv. flattax
www.parlament-vlada.cz
RAKOUSKO
pro fyzické a právnické osoby v roce 2008
se ČR stala ještě atraktivnějším místem pro
investování. Podle odhadu existuje v Česku okolo 1 750 aktivních firem s rakouskou kapitálovou účastí.
Zatímco jsou české firmy svým exportem
v Rakousku velmi dobře zastoupené, jejich
angažmá co se týče zakládání poboček českých firem v Rakousku není ještě moc velké. V Rakousku by mělo existovat pouze
asi 200 poboček českých firem. Je třeba
ovšem podotknout, že se vstupem do EU
vzrostla také poptávka po založení poboček českých firem v Rakousku. Tento vývoj
jasně ukazuje, že české firmy se stávají kapitálově stále silnějšími a získávají stále
více mezinárodních zkušeností. U českých
investorů se jedná většinou o firmy, které
mají dobré výrobky a často už získaly první zahraniční zkušenosti na jiných východoevropských trzích jako např. na Slo-
Rok 2010
znovu rekord
pro Rakousko
Že se Rakousko těší v České republice
velké oblibě, dokazují také údaje Rakouského spolk. statistického úřadu za
rok 2010. Podle nich zaznamenala
v roce 2010 rakouská ubytovací zařízení opět rekordní rok v počtu českých
hostů.
S 569.000 příjezdy, což znamená meziroční nárůst o 2,4% a téměř 2 miliony
přenocování (1.972.000, +0,9%) se Česká republika zařadila na 7. místo v žebříčku
nejvýznamnějších zahraničních turistických trhů. Tyto výsledky jsou o to pozoruhodnější, že Rakousko zaznamenalo 10%
nárůst i v loňském krizovém roce a dokázalo si tak tuto vysokou úroveň udržet.
Kromě tradičně velkého zájmu o zimní
sportovní dovolenou je potěšitelná také
stále rostoucí poptávka po dovolené
v létě. To potvrzuje i velká analýza českého trhu, provedená v roce 2010 Österreich Werbung s 2.000 respondenty
z řad občanů ČR cestujících do zahraničí,
podle níž potenciál na léto ještě zdaleka
není vyčerpán. Protože pozitivní vnímání
Rakouska je dosud velmi silně spojeno
s představou zasněžených Alp a zimy, je
neobyčejně důležité zintenzivnit letní marketing a zvýšenou měrou prostřednictvím
aktivních motivů s tématikou pěší turistiky, cykloturistiky a koupání v teplých jezerech propagovat nabídky letní dovolené. Hosté, kteří již mají s letní dovolenou
v Rakousku zkušenosti, jsou též velmi spokojeni a hodnotí kladně zejména příznivý
poměr kvalita-cena.
vensku nebo v Polsku. Na jejich cestě na
trhy tzv. „starých EU-15“ je pro většinu českých firem krok do Rakouska pouze dalším logickým milníkem, je to takřka rozšířený domácí trh.
V posledních letech silně vzrostl zájem rakouských firem o přeshraniční činnost
v Česku. A přeshraniční aktivity mezi Rakouskem a ČR budou dále růst i v budoucnu: 1. května 2011 otevřelo Rakousko plně svůj pracovní trh občanům z těch
EU států, které v roce 2004 vstoupily do
EU. Čeští občané mohou nyní v Rakousku
neomezeně pracovat a české firmy při dodržení určiných formálních předpisů mohou se svými vlastními zaměstnanci nabízet a vykonávat služby v Rakousku. Toto
otevření nabízí nejen občanům ČR nové
možnosti, ale otevírá zároveň i prostor pro
novou přeshraniční spolupráci a podporuje konkurenci a inovace. Proto je důle-
ZEMĚ PŮVODU
1
Německo
2
žité dále rozvíjet výměnu informací a zkušeností mezi Rakouskem a ČR.
Těší mě, že již nyní silné propojení mezi
sousedními zeměmi Rakouskem a Českem, se v budoucnu bude ještě více prohlubovat.
„AußenwirtschaftsCenter der österreichischen Wirtschaft“ v cizině známý pod
jménem „advantageaustria“, je internationalizační agentura rakouských firem
a ekonomiky. Jejich síť obsahuje více nez
110 opěrných bodů v 70 zemích světa,
a proto mají jedinečnou možnost celosvětově podporovat rakouské firmy a poskytovat jim poradenské služby. www.advantageaustria.org/cz je oficiální portál
rakouské ekonomiky v ČR. Na této platformě se prezentují nejen rakouské firmy,
ale i české firmy zde naleznou obsáhlé
informace o rakouském trhu, zajímavých
akcích a obchodních šancích.
PŘENOCOVÁNÍ V RAKOUSKU
ZMĚNA V %
488 155 803
– 1,4
Nizozemsko
9 071 375
– 4,0
3
Švýcarsko
3 796 835
+ 4,3
4
Velká Británie
3 253 064
– 0,3
5
Itálie
3 020 992
+ 0,2
6
Belgie
2 464 985
– 2,6
7
Česká republika
1 972 431
+ 0,9
8
Francie
1 785 956
+ 2,7
9
Dánsko
1 514 879
+ 0,9
Maďarsko
1 510 377
+ 0,7
10
Nejvýznamější zahraniční turistické trhy:
Rakousko vítězí!
Pobočka Rakouské národní turistické
centrály v Praze byla v únoru znovu vyznamenána cenou TTG Travel Award
2011 jako nejlepší národní turistická organizace působící v České republice!
Předání ceny proběhlo v rámci pražského veletrhu cestovního ruchu Holiday
World za přítomnosti četných osobností
z oboru českého cestovního ruchu. Ocenění je založeno na výsledcích hlasování čtenářů nejdůležitějších českých odborných novin Travel Trade Gazette (TTG), které vycházejí jednou za dva týdny v nákladu 8 000 výtisků. Na 2. místě se letos umístila Dominikánská republika a na
3. Chorvatské turistické sdružení.
Ingrid Sieder, ředitelka Österreich Werbung Praha, vyjádřila své potěšení ze znovuzískání ocenění, které Österreich Werbung získalo již vícekrát, naposledy v loňském
roce, a to i přes intenzivní marketingové aktivity konkurentů: „Tento výsledek je skvělým uznáním našich mnohostranných aktivit, zejména pro české cestovní kanceláře,
ale navíc také oceněním za celkový přístup pražského týmu a turistického informačního servisu ve Vídni k PR aktivitám, E-marketingu a reklamním kampaním.“
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
17
RAKOUSKO
Mýtné v Česku vynáší, ale...
Proč vlastně vybíráme mýtné? Toto takzvané výkonové zpoplatnění silniční nákladní
dopravy znamená, že uživatelé silnic platí
jen za skutečně ujeté kilometry. Jde o spravedlivější princip, než jsou paušální časové platby. Kromě vyšších příjmů státu do
státního rozpočtu mýtné rovněž reguluje
růst kamionové dopravy, která nebyla oproti železniční dopravě tolik zatížena poplatky. Prudký nárůst silniční dopravy zaznamenala Česká republika po zavedení mýta
v sousedním Rakousku a Německu. Doslova kamionovou tsunami pak přinesl vstup
země do EU v letech 2004 s 2005. Největší
vlnu se po spuštění českého mýtného systému v roce 2007 podařilo utlumit, stát rovněž získal více peněz na údržbu a výstavby
silniční infrastruktury, když se doteď podařilo od kamionů na dálnicích vybrat přes
27 miliard korun. Když odečteme čtyři miliardy, které stála výstavba celého systému
a pravidelné provozní náklady, zůstává státu pořád slušná suma. Jen za letošek se očekává příjem až 8 miliard korun. Další zvýšení tarifů od ledna příštího roku zvedne
vybrané mýto až k deseti miliardám a neexistuje žádný důvod, proč by takto nemohl
elektronický mýtný systém státu vydělávat
dalších deset nebo dvacet let.
Pátrání po chybějících financích
Ministerstvo spolu se zákonodárci vyhlásili celostátní pátrání po dalších penězích,
které chybí pro pokračování výstavby dálniční sítě a kofinancování evropských dopravních projektů. Ministr dopravy Radek
Šmerda má situaci ještě zkomplikovanou
miliardovými kostlivci, kteří na něj v podobě zasmluvněných ale neprofinancovaných
staveb vypadli z ministerských skříní. Fungující mýtné se přímo nabízí. První kroky
spočívající v postupném zvýšení nízkých
mýtných tarifů od roku 2011 a 2012 zafungovaly rychle. Letos stoupl výběr mýta meziročně o 30 procent, miliardy navíc se vyberou i příští rok. Další úvahy se vedou
směrem k rozšíření mýta na regionální silnice mimo stávající síť dálnic a rychlostních silnic čítající dnes 1300 km. A stále častěji se
v kuloárech hovoří o znovuoživení myšlenky zpoplatnit dálnice podle ujetých kilometrů také pro osobní automobily, kde lze snadno využít stávající mýtnou infrastrukturu.
18
Regionální mýto má úskalí
Mýtné se prakticky na celé planetě soustředí výhradně na páteřní síť dálnic a rychlostních silnic. Výjimku tvoří specifické
uzavřené Švýcarsko a pak Slovensko, které zpoplatňuje větší množství silnic 1. třídy
z nedostatku dálnic. Česká republika tedy
bude průkopníkem celoplošného mýta. Zatímco technologicky je český mýtný systém
na rozšíření připraven, chybí zatím legislativní, právní a ekonomické kroky. Neví se,
jaké bude rozdělení kompetencí, příjmů,
ale zejména nákladů mezi stát, ministerstvo dopravy a kraje. Nejasnosti jsou kolem
majetkových vztahů k pozemkům pod silnicemi nižších tříd. Zásadní rozpory panují také v otázce nákladů na rozšíření a provoz satelitní části hybridního mýta
a hlavně, kolik vlastně mýtné v regionech
vydělá. Existují odhady, že mýtné má smysl na komunikaci, na níž za den projede 140
kamionů, což bude u většiny z „dvojek“ či
„trojek“ problém.
Peníze na silnici přece jen leží
Ve velké části kontinentu už motoristé platí
přesně podle ujetých kilometrů, známe to
z Francie, Španělska, Itálie či Skandinávie.
Je to spravedlivější forma placení, než paušální časové kupóny. Sváteční řidiči nedoplácí na ty, kteří brázdí silnice každý den. Navíc Česká republika není v situaci, kdy by
mohla odmítat výrazné zvýšení příjmů za
použití dálnic, které by mýtné pro osobní
auta přineslo. To vše za situace, kdy stávající kamionový systém elektronický mýtný
systém, jehož náklady na výstavbu se již dávno zaplatily, je prakticky připraven pro zpoplatnění osobních aut. Dokonce už platil zákon
nahrazující
papírový
kupón
elektronickým coby mezikrok na cestě k mýtnému pro osobáky. Hysterie poslední volební kampaně však záměr smetla a ty takzvané ekupóny byly novou sněmovnou
odsunuty na rok 2016, byť není jasné, co
bude za čtyři roky jinak. Najít politickou odvahu a zavést mýto pro všechny motoristy
ale bude nezbytné, pokud stát bude chtít financovat novou výstavbu použitím PPP
(Public Private Partnership). Nové takto financované dálnice na sebe musí vydělávat
a pouze kamionové mýtné to nezajistí. A dotovat PPP ze státního rozpočtu jen odložením plateb na budoucnost je nesystémové.
Podle expertů se není třeba obávat při zavedení mýta o pracovní mobilitu občanů. Dokonce podle existujících propočtů by až polovina stávajících motoristů, jezdících po
dálnici sporadicky, nezaplatila ročně víc, než
dá za stávající roční dálniční kupón. (red)
Kapsch není jen mýto, říká
jeho český ředitel Karel Feix
Přestože se při vyslovení Kapsch každému
vybaví dodávka a provozování českého mýtného systému, kde jinde se můžeme setkávat s Vašimi produkty?
Kapsch je rakouská rodinná firma s více
než stoletou tradicí, která se ale rozrostla v globální podnik. Soustřeďujeme se
na dodávku a provozování elektronických mýtných systému, dopravě-telematických řešení pro zvýšení bezpečnosti
a plynulosti provozu, jsme světovým lídrem v GSM řešeních pro železnice, poskytujeme podniková IT řešení a IP telefonii. Mimochodem v České republice
působíme již 20 let.
To znamená, že jste v Česku dávno
předtím, než se vůbec začaly zavádět
moderní elektronické mýtné systémy?
Ano, přesně 1. ledna 1991 jsme založili
kancelář, která začala reprezentovat firmu Kapsch v České republice. Naše první aktivity směřovaly do oblasti nabídky
IT řešení pro střední a velké podniky či
mezinárodní korporace, nabízeli jsme
telekomunikační a datové systémy.
Těchto implementací tady máme u různých zákazníků více než 400. Potom při-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
šla na řadu spolupráce s veřejnými operátory a třetí oblastí, která předcházela
elektronickému mýtu, byla železnice.
Konkrétně jsme dělali telematické aplikace pro železnici. Samozřejmě systém
výkonového zpoplatnění dálnic a rychlostních komunikací, který jsme zde vybudovali, je nejen svým rozsahem ale
i z pohledu vnímání veřejnosti naším
největším projektem na českém trhu.
V oblasti železnic nedávno skončil
projekt pokrytí další části druhého železničního koridoru signálem GSMR. Chcete na železnicích pokračovat?
My se samozřejmě dále zajímáme o rozšiřování systému GSM-R, který by se měl
postupně rozšířit na všechny mezinárodní koridory a možná i na některé další
hlavní železniční tratě. Teď se připravují výběrová řízení na pokrytí dalších částí druhého koridoru směrem na Ostravu.
Dnes je signálem GSM-R pokryto více než
800 kilometrů. Velkou důležitost tomuto
projektu dává skutečnost, že ho má Evropská komise ve svém programu interoperability a podílí se hrazením 70 procenty nákladů na jeho financování. Takže
to je velice významný projekt.
www.parlament-vlada.cz
doprava
Výstavba pozemních komunikací
Problém je v nedostatku peněz
Zdá se, že resort ministerstva dopravy se dostal do pěkné kaše: Třetí ministr za
pouhý rok, to je nad síly i daleko menší firmy, než jakou představuje ministerstvo.
Když k tomu připočteme, že každý z ministrů – ač nominování stejnou stranou (VV
– pozn. redakce) – má své vlastní řešení problémů v dopravě, je nasnadě, že se dají
očekávat problémy.
Ty se ostatně objevily již nyní – krátce po
nástupu nového ministra Pavla Dobeše.
Ten připouští, že do problematiky dopravy není nijak hluboce zasvěcen. Což mu jistě stíží dilema, které ho čeká: Jakou linii
rozvoje dopravní infrastruktury v České
republice podpořit – Bártovu, či Šmerdovu? Zatímco Bárta letos v lednu připravil
Strategii rozvoje dopravní infrastruktury
ČR do roku 2025 a v červnu ji měl předložit na jednání vlády, Šmerda, který na místo ministra dopravy nastoupil v dubnu, ji
po necelých třech týdnech poslal k ledu
jako nereálnou. Bártovu tzv. superkoncepci označil za příliš ambiciózní. Podle
jeho slov rozvoj dopravní infrastruktury
dnes nelze naplánovat až do roku 2025.
Místo superstrategie proto chtěl vypracovat společně se sněmovním hospodářským výborem výhled rozvoje dopravní infrastruktury ČR jen na tři roky dopředu.
Nyní je tedy na tahu Dobeš: vrátí se k Bártově superstrategii, anebo bude pokračovat v díle na skromnější variantě rozvoje
do roku 2013? Na přímou otázku, jak se
rozhodne, nejmladší ministr Nečasovy
vlády odpověděl: „„Pokusím se v nové
strategii propojit to dobré ze záměrů obou
mých předchůdců. Vzhledem k omezeným
finančním zdrojům budu ale při přípravě
materiálu pro vládu spíše vycházet ze
Šmerdovy koncepce rozvoje dopravy na
léta 2011 až 2013.“
20
Kostlivci za 23 miliard korun
Na jeho rozhodnutí přitom čeká řada silnic a dálnic, jejich výstavba či modernizace se zastavila. Kraje chtějí větší podporu,
ministerstvo však nemá peníze. Situace je
o to těžší, že se ještě za ministra Šmerdy
našla v ministerských kuolárech řada
„kostlivců“ v podobě 23 miliard korun.
Jde o nakumulované zakázky na výstavbu
dopravní infrastruktury nasmlouvané
dlouhodobě Ředitelstvím silnic a dálnic
(ŘSD) se stavebními firmami. V této chvíli na ně v rozpočtu resortu není ani koruna. A zdá se, že v dohledné době ani nebude. Přitom podle expertů se rýsuje další
problém: údajně se jedná o těžko vypověditelné smlouvy.
Avšak ministra Pavel Dobeš je podle všeho
optimista: Při svém uvedení do funkce
prohlásil, že jednou z jeho priorit bude vyjednat navýšení rozpočtu resortu ministerstva dopravy na rok 2012 o 14 miliard
korun. Bude se prý o to ve vládě prát. Premiér Nečas hned na místě konstatoval, že
se diskusím o navýšení rozpočtu nebrání,
ale… bude to prý těžké.
Ministr Dobeš hodlá - na rozdíl od svého
předchůdce – prosazovat rozšíření elektronického mýtného na silnice nižších tříd.
Konkrétní podoba zpoplatnění silnic druhé a třetí kategorie bude ale tématem dalších diskusí, uvedl Dobeš. Investiční prio-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
rity v resortu jsou podle něj závislé na rozpočtovém rámci pro rok 2012.
Když se naše redakce poptávala na ministerstvu dopravy, jaké další priority ministr Dobeš připravuje, byli jsme odkázáni na
tradiční 100 denní „hájení“ nového ministra. Jinými slovy: Dnes nikdo neví, jakým
směrem se nové vedení resortu dopravy
vydá. A to je fakt docela smutný.
Dálnice D1 má 40. narozeniny
Ale abychom nebyli jen pesimističtí, něco
se dnes přece jenom ví: Naše nejstarší dálnice D1, která v těchto dnech slaví 40. výročí zprovoznění prvního 21 kilometrového úseku mezi Prahou a Mirošovicemi, se
bude opravovat! Její životnost je totiž na
samé hranici, a to ne z důvodů nedostatečné kapacity, ale co se týče použitelnosti povrchu. Peníze na modernizaci tuzemské páteřní komunikace ministerstvo
dopravy nejspíš získá přesunutím evropských peněz původně určených pro dálnici D8. Jedná se o částku cca osm miliard
korun. Oprava zhruba 160 kilometrů bude
podle odborníků trvat deset let. Dálnice se
bude rekonstruovat po částech.
Nejvíce poškozené úseky by podle mluvčího ministerstva dopravy mohly být opraveny do tří let. Existuje pět úseků, u kterých
ministerstvo nepředpokládá komplikace se
získáním stavebního povolení. U tří z nich
se nyní pracuje na stavební dokumentaci,
která by na podzim měla být hotová. Se stavebními pracemi by se tak mohlo v ideálním případě začít napřesrok v průběhu
léta, doplnil mluvčí. Podle MF Dnes některé úseky nejvytíženější české dálnice si ne-
www.parlament-vlada.cz
doprava
vystačí s uzavřením jedné poloviny vozovky, proto budou muset řidiči sjet z dálnice
a použít objízdné trasy. Týká se to zejména
mostů, kde opravy budou vyžadovat uzavření celého úseku. Dopravci již nyní předpovídají, že se jim spíše vyplatí odklonit své
trasy na Moravu přes Hradec Králové, než
aby riskovali dlouhé čekání v kolonách.
Dálnici D1 čeká podle ČTK po čtyřiceti letech kromě nového povrchu také nový
systém odvodnění a modernizace bezpečnostních prvků, hlavně novější svodidla
a bezpečnější sjezdy. Rozšíření dálnice na
tři pruhy v každém směru po celé délce však zatím není možné. Podle profesora Dopravní fakulty ČVUT Petra Moose by
právě takové rozšíření v budoucnu umožnilo opravy dálnice bez většího omezení
provozu.
Čínská hrozba padla
Ještě jedna důležitá věc v resortu dopravy se v minulých dnech odehrála: Padla
tzv. čínská cesta, tolik prosazovaná ministrem Bártou. Ten – mj. i v našem časopise – uvažoval o angažování čínských firem na stavbu českých silnic a dálnic.
Podle Bárty se mělo brzy ukázat, že čínské
firmy jsou levnější a staví kvalitněji, než
ty tuzemské – na polském území totiž čínské firmy začaly stavět dálnici u příleži-
tosti pořádání fotbalového mistrovství Evropy v roce 2012. Jak se nyní ukázalo, tato
asijská hrozba padla. Čínská firma Covec,
která měla v Polsku postavit dva úseky
dálnice, jež v budoucnu spojí Varšavu
s Německem, o zakázku totiž přišla. Ačkoliv tendr vyhrála díky nejnižší ceně (dva
úseky v délce cca 50 kilometrů za osm miliard korun!), záhy přestala platit subdo-
davatelům a od polského státu žádala
další peníze.
Je nasnadě, že se tady vytvořila šance i pro
české firmy, které by nyní mohly napravit
čínskou blamáž a zmíněnou dálnici postavit. Možná je i toto cesta, jak se vymanit
z české (ne)koncepce dopravní infrastruktury.
Michal Korol
inzerce
doprava
Vysokorychlostní kontrolní vážení vozidel
– ochrana opotřebení silničního svršku
Poškozování a nadměrné opotřebení silničního svršku způsobené
provozem přetížených
nákladních vozidel a kamionů výraznou
měrou znehodnocuje dlouhodobě vynakládané prostředky na výstavbu, opravy
a údržbu silniční a dálniční infrastruktury.
Přetížená vozidla jsou navíc hůře ovladatelná a ovlivňují negativním způsobem
bezpečnost silničního provozu.
Proto se kontrola hmotnosti vozidel nad
3.5 t a následný restriktivní proces vůči
provozovateli přetíženého vozidla dostávají do střetu zájmu státní, regionální
i místní správy jako vlastníka a provozovatele silniční dopravní infrastruktury.
V souvislosti s požadavkem zachování stávající plynulosti dopravy a nulové interakce s řidiči vozidel, která splňují povolenou hmotnost, se stále častěji diskutuje
systém vysokorychlostního, dynamického
vážení vozidel. (WIM „weigh-in-motion“).
Vysokorychlostní neboli dynamické kontrolní váhy (dále též „vysokorychlostní
váhy“) je technické zařízená sloužící k zjištění okamžité hmotnosti silničního vozidla,
hmotnosti na jeho jednotlivých nápravách,
popř. dalších hmotnostních parametrů vozidla, a to přímo za jízdy vozidla a na trase
vozidla. Vysokorychlostní váhy jsou napevno zabudovány do pozemní komunikace,
takže řidiči vozidla zpravidla ani není známo, že je kontrolní vážení prováděno. Při
provádění kontrolního vážení vozidla vysokorychlostními vahami tak nedochází
k odklonu vozidla z původně zamýšlené trasy jako u nízkorychlostního kontrolního vážení prováděného podle dosavadní právní
úpravy kontrolního vážení na stojících vozidlech mobilními vahami.
Základní legislativní rámec
V roce 2010 došlo k novelizaci zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který zavádí vedle stacionárního měření i formu kontrolního vážení vozidla nepřenosnými vysokorychlostními vahami.
Dosavadní nemožnost rozsáhlejšího využití vysokorychlostních vah při realizaci kontrolního vážení vozidle souvisí se
skutečností, že zatím žádné z těchto zařízení uvedených na trh v České republice není dosud pracovním měřidlem stanoveným, jak je definuje § 3 odst. 3
zákona č. 505/1990 Sb.
Vysokorychlostní (dynamické) váhy bude
tedy možno plně podle právní úpravy vysokorychlostního kontrolního vážení obsažené v novele zákona č. 13/1997 Sb. (zákon č. 347/2009 Sb.) používat po
schválení některého z těchto zařízen Čes-
22
pravy.
Regionální – kontrola těžké dopravy vedoucí k ochraně silnic druhé a třetí třídy
v rámci kraje
Místní – kontrola a sankcionování přetížení vozidel těžké dopravy při průjezdu
obcemi.
Systém nabízí několik různých, vzájemně
se doplňujících funkcí:
kým metrologickým institutem za stanovené měřidlo. Ministerstvo dopravy již iniciovalo jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu směřující k zajištění tohoto
schválení.
V současné době (květen 2011) je v mezirezortním připomínkovém řízení rovněž
novelizace vyhlášky č. 104/1997, která
upravuje především proces a metodiku postihu provozovatelů přetížených vozidel
při vysokorychlostním i nízkorychlostním
vážení.
Integrace WIM do stávajícího
mýtného systému
Nasazení vlastního systému může splňovat i několik rolí při regulaci, restrikci, monitorování a vyhodnocování dopravního
zařízení.
V každém případě lze z hlediska snížení investičních nákladů na vybudování stanic
vysokorychlostního vážení v celostátním
měřítku s výhodou využít stávající technologickou infrastrukturu mýtného. (mýtné brány, napájení, konektivita, zpracování dat…)
Z hlediska provozních nákladů lze zase
velmi efektivně využít stávajících kontrolních a procesních mechanismů systému
výkonového zpoplatnění včetně rozšíření
činnosti vozidel mobilní kontroly provozovaných Celní správou.
Instalace a využití systému se tedy předpokládá především ve třech úrovních.
Celostátní – v rámci stávající infrastruktury systému výkonového zpoplatnění na
dálnicích, rychlostních komunikacích
a vybraných úsecích silnic první třídy se
zaměřením na postih a eliminaci přetížení především mezinárodní tranzitní do-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
– Základní využití systému dynamického vážení jako zařízení pro přímý postih provozovatele přetíženého vozidla (ve stávající
dočasně právní úpravě pouze identifikace
a selekce vozidla pro následné stacionární
převážení)
– Systém hospodaření s vozovkou (PMS
pavement management systém) – prostřednictvím vyhodnocení údajů z WIM lze
provádět podrobnou analýzu zatížení vozovek silničních komunikací v čase. Společně s údaji o stavu vozovek slouží tyto
údaje pro potřebu plánování servisu
a údržby. Tímto způsobem lze jednak stanovit nezbytnou výši prostředků na udržení stavu silničních komunikací a navrhnout výši investic potřebnou na zlepšení
jejich stavu.
– Monitorování zatížení na tranzitních komunikacích třídy E (mezinárodní tranzitní tahy) za účelem získání spolehlivých
a ověřitelných podkladů o tranzitní dopravě pro potřeby argumentace k získání
dotací z EU.
– Doplnění mýtného systému o WIM
s ohledem na možnost využití zpoplatnění za t/km nebo zpoplatnění podle tříd
a hmotnosti vozidel. Tato možnost bude
zřejmě zvažována až ve vzdálenější budoucnosti, v současné době se připravuje
ve Švýcarsku.
Z ekonomického hlediska systém plní dvě
základní funkce – v první fázi provozu přináší provozovateli příslušné dopravní infrastruktury především přímé platby
z udělených sankcí za přetěžování vozidel,
případně nevpuštění přetíženého vozidla
na komunikace České republiky (tzv. vynucený překlad). Po jisté době provozu
budou dopravci v mnohem vyšší míře respektovat povolené zatížení vozidla. Potom se větší část příjmové stránky projektu přenese do nepřímých úspor prostředků
vynakládaných na opravy a rekonstrukce
komunikací. Systém tak bude akcentovat
svoji hlavní roli – ochranu komunikací
před devastací způsobenou provozem přetížené nákladní dopravy a zachování hodnoty investic do výstavby vložených.
Petr Bratský
senátor PČR
www.parlament-vlada.cz
doprava
Vyžínače a mulčovače FERRI
údržba krajnic a příkopů v detailu
Chtěl bych vám představit stroje od
renomovaného výrobce komunální
techniky.
Je to Italská společnost FERRI se sídlem v městě Tamara, která se vyrábí
ucelený sortiment strojů pro údržbu
krajnic, příkopů a vegetace kolem cest.
Výrobní program společnosti se dělí
na základní tři větve a to mulčovače,
vyžínací ramena a lesní frézy a mulčovače s hydraulickým pohonem.
A. – Mulčovače mají možnost agregace do zadního tříbodového závěsu,
nebo jsou bočně nesené. Všechny typy
jsou osazeny velkým počtem nožů pro
dosažení vysoké kvality práce.
B. – Vyžínací ramena sortimentně
uspokojí jakékoli požadavky zákazníků, a to jak po stránce pracovních dosahů, tak po stránce technologických
řešení jednotlivých modelů.
Samostatnou „jednotkou“ je stroj SKI.
Jedná se o podsvodidlový vyžínač, který pracuje na obou stranách svodidel.
Je vybavený výkyvným vnějším ramenem, které ve spolupráci s elektronickým ovládáním celého stroje výrazně
zvyšuje výkon soupravy.
C. – Lesní frézy jsou konstruovány jak
na likvidaci větví a náletů tak i na odstraňování pařezů. Mulčovače s hydraulickým pohonem jsou určeny pro
agregaci se širokou škálou stavebních
a komunálních strojů
V posledních letech společnost FERRI
začala intenzivně rozvíjet program
adaptérů na vyžínací ramena a agregace mulčovacích hlav na další typy
strojů (bagry, smykové a kloubové nakladače atd.) a proto bych Vám rád některé z těchto přídavných zařízení
představil podrobněji.
Žací hlavy jsou konstruovány i pro nejmenší ramena na vysoké technické
úrovni. Osazení nožů na rotoru je ve
spirále, která zefektivňuje práci nožů
a optimálně přenáší pracovní výkon.
Všechny rotory jsou před montáží
elektronicky vyvažovány i s osazením
pracovních elementů, ať se již jedná
o volně zavěšené nože“Y“ nebo různé
provedení kladiv. Pracovní záběry žacích hlav jsou od 80 do 150 cm.
Fréza na prohlubování příkopů. Jedná
se o robustní adaptér osazený dvěma
noži a unikátním systémem vyhazovačů, který si poradí i s tzv. „cizími“ předměty na dně příkopů. Nastavitelná clona umožní obsluze optimálně usměrnit
proud frézovaného materiálu.
Konturovací nůžky(plotostřihy). Jsou
ve dvou provedení a to, žací lišta, která střihá větve do síly 10 mm, a velmi
robustní plotostřih, který si poradí
s větvemi do síly až 80 mm!
Tyto adaptéry zajišťují velmi precizní
práci s minimálním poškozením větví
porostu, protože pracují na bázi střihu
s protiostřím.
Ventilátor na ofukování krajnic. Průměr ventilátoru je 300 mm a je osazen
sedmi lopatkami, které vytváří dostatečně silný proud vzduchu. Tento
adaptér efektivně odstraní jak zbytky
porostu po vyžínání, tak i zimní posyp.
Poslední a nejnovější skupinou adaptérů, jsou hydraulicky hnané pracovní hlavy s osazením pracovními nástroji na likvidaci trávy a náletů, nebo
na odstraňování pařezů a silnějších
dřevin a jsou přizpůsobeny pro agregaci na jakoukoli techniku s pracovním ramenem.Tyto hlavy mají standardně paralerogram pro bezpečnější
práci ve členitém terénu.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Závěrem bych rád upozornil, že i letos
probíhá prodejní akce „AKČNÍ MODELY FERRI 2011“, ve které najdete
jak mulčovače tak vyžínací ramena za
velmi výhodné ceny.
Namátkou uvedu stranový mulčovač
ZMTE 1600 se záběrem 1,6m za
139 865,– Kč,
nebo vyžínací rameno TM 46 s hlavou
TIM 110cm a s dosahem 4,6m za
222 777,– Kč (ceny jsou bez DPH)
Ing. Petr Scherhaufer
CIME Pelhřimov
CIME, s. r. o., K Silu 1426, Pelhřimov
tel.: 565 323 148, fax: 565 323 134
CIME-M, s. r. o., Střelecká 116,
691 42 Valtice; tel.: 731 542 030;
731 489 333; 731 542 034
CIME-S, s. r. o., 411 12 Čížkovice
tel.: 731 542 033
e-mail: [email protected]
www.parlament-vlada.cz
23
energetika
Baumit open Premium
zateplení s budoucností
Nároky na energetický standard budov, ať už novostaveb nebo stávajících objektů, jsou rok od roku
větší. Týkají se nejen soukromých subjektů, ale i veřejné správy. Stále více a více zkušeností se zateplováním objektů má pozitivní dopad na informovanost a základní orientaci investorů v dané
problematice. Investoři mají konkrétnější představy o výhodách zateplení, mění se jejich
požadavky na typ a tloušťky izolantů a nezanedbávají ani dohled nad kvalitou
provedení.
Už zdaleka se nedá říci, že stavebnictví
ovládá zlaté pravidlo let devadesátých –
cena na úkor kvality. Investoři začali při
rozpočtování svých projektů počítat s důležitou proměnnou, jakou je životnost
systému nebo ekonomická návratnost.
Kvalitativně ale pozvedli celý segment zateplování budov i samotní výrobci. Díky
jejich inovačním technologiím je dnes
možné zateplovat i stavby, které to měly
v minulosti zapovězené. Aplikace dodatečného izolantu se nedoporučovala
u celé řady starších domů, v čele s objekty s vlhkým a zasoleným zdivem. Dnes je
tomu jinak i díky přispění společnosti
Baumit, lídra v oblasti inovací tepelných
izolací. Výrobce před dvěma lety představil certifikovanou systémovou skladbu nazvanou Baumit open Premium
fasáda. Tímto unikátním fasádním systémem výrobce vyřešil řadu záležitostí spjatých s problematikou mechanického
kotvení izolantů nebo „sesterským“ systémem Baumit open S i s problematikou
izolace již zmiňovaného vlhkého a zasoleného zdiva.
Bezhmoždinkové kotvení izolantu
Prvním inovačním prvkem zateplovacího
systému Baumit open Premium jsou lepicí
kotvy Baumit KlebeAnker. Na rozdíl od klasických hmoždinek, které jsou zapuštěny
do izolantu, se osazují v pravidelném rastru přímo do nosného zdiva, pokryjí se lepidlem a poté se na ně lepí tepelněizolační
desky. Umístění lepicích kotev pod izolantem jednak eliminuje nežádoucí tepelné
mosty, které vznikají kolem běžných hmoždinek, jednak odstraňuje riziko nevzhledného prokreslování hmoždinek na fasádě
za vlhkých a mrazivých dní. Speciální kotvy KlebeAnker mohou mít pozitivní dopad
i na celkové pořizovací náklady fasádního
zateplení. Díky tomu, že se kotevní prvky
upevňují k nosnému zdivu, jsou jejich parametry nezávislé na tloušťce fasádních desek a mají vždy stejnou délku. U klasických
hmoždinek se oproti tomu musejí pro izolační materiály větších tloušťek používat
adekvátně delší, pevnější a dražší hmoždinky či vrtáky. Lepicí kotvy KlebeAnker při-
Přestavba Vyšší odborné školy ve Volyni proběhla s přispěním prémiových materiálů společnosti Baumit.
Tepelněizolační desky Baumit open reflect
jsou srovnatelně prodyšné jako minerální
vlna, přitom si zachovávají hlavní výhody
klasického polystyrenu – snadné zpracování a celkově nižší pořizovací náklady.
Certifikovaný systém Baumit
open Premium mimo jiné úspěšně řeší
problematiku mechanického kotvení izolantů.
spívají k minimalizaci tepelných ztrát v tepelném izolantu a tepelněizolační vlastnosti celého systému zvyšují až o 15 %.
Prodyšný polystyrén
Další špičkovou součástí systému jsou tepelněizolační fasádní desky z perforovaného prodyšného polystyrénu Baumit open
reflect, u nichž se vývojářům podařilo
skloubit přednosti dvou hlavních fasádních
izolantů. Desky Baumit open reflect v sobě
spojují snadnou zpracovatelnost a finanční výhodnost klasického polystyrenu na
straně jedné a prodyšnost minerálních desek na straně druhé. Přiblížení difúzních
vlastností všech komponentů (µ = cca 10)
cihelnému zdivu jako nejrozšířenějšímu
podkladu, ale i sladění všech důležitých charakteristik jednotlivých vrstev navzájem
(paropropustnost, nasákavost, přídržnost)
výrazně omezují riziko kondenzace vodních
par v této systémové skladbě, umožňují
mnohem rychlejší vysychání stavby směrem
ven a vedou k dosažení příznivého a zdravého mikroklimatu v interiéru mnohem dříve. Na kvalitu provedení zateplení mají vliv
klimatické podmínky (teploty, déšť, slunce aj.). Ceněná je u něj proto antireflexní
povrchová úprava, která snižuje teplotně dilatační namáhání desek při osvitu sluncem.
Fasáda se samočisticím efektem
Pomyslnou třešničku na celé konstrukci
tvoří finální povrchová úprava – omítka
Baumit Nanopor. Ta byla vyvinuta podle
posledních poznatků nanotechnologie.
Mikroskopicky hladký povrch, snížený
elektrostatický náboj, nanoporézní struktura a vysoká prodyšnost omítky Baumit
NanoporTop znesnadňují zachytávání špíny na fasádě. Rovněž vytvářejí nepříznivé
podmínky pro růst mikroorganismů a posilují plynulé a samovolné čištění vlivem
přirozených okolností a přírodních sil (bez
nutnosti periodického omývání fasády
nebo preventivního natírání speciálními
nátěry).
■
24
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
energetika
AREVA dále podporuje vzdělávání
Po oznámení partnerství s Českým vysokým učením technickým
v Praze – Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou a Západočeskou univerzitou v Plzni se AREVA s potěšením stala hlavním
partnerem Evropského jaderného fóra mladé generace ENYGF
2011. Fórum se konalo v Praze od 18. do 20. května a skládalo se
z přednášek uznávaných expertů a odborných technických návštěv v jaderných zařízeních v České republice. Fórum bylo zaměřeno na mladé profesionály z oblasti jaderného strojírenství
z celého světa.
AREVA, lídr globálního jaderného průmyslu, věří v posilování vzdělávacích a výzkumných příležitostí v oblasti jaderného inženýrství
a pomáhá v jejich realizaci. Jako hlavní aktér v oblasti jaderné energie a spolehlivý partner České republiky je skupina ráda, že se mohla fóra účastnit. Zúčastnila se ho široká škála zaměstnanců společnosti, včetně Armanda Laferrerera, senior viceprezidenta divize
International & Marketing, Phillipeho Bretaulta, senior process expert a zástupce expertise & innovation v divizi Engineering & Projects, který přednášel o expertize společnosti AREVA v recyklaci
vyhořelého paliva, a nakonec Thomase Eprona, regionální ředitel
pro střední a východní Evropu, který zaštítil téma partnerství společnosti AREVA s Českou republikou.
Fórum se zaměřilo na společná setkání mladých jaderných odborníků z různých nukleárních oborů, rozvíjení vazeb mezi mladšími a staršími jadernými odborníky a přenosu znalostí z vyšších specialistů na nižší. Evropské jaderné fórum mladé generace 2011
pořádala Česká mladá generace jménem Evropské nukleární společnosti.
Thomas Epron, regionální ředitel pro střední a východní Evropu, uvedl: „Ve společnosti AREVA věříme, že budoucnost jaderné
energetiky spočívá v mladých profesionálech a jsme odhodláni jim
zajistit co největší možné vzdělání, rozvoj a networking. S tímto fórem zvyšujeme náš závazek k jadernému vzdělávání, jak v České republice, tak i po celé Evropě.“
Plány společnosti AREVA s českými univerzitami zahrnují rozvoj
vzdělávacích iniciativ zaměřených na studenty jaderného inženýrství v bakalářském i magisterském studiu. Programy budou zahrnovat stipendia a výcvikové expedice pro české studenty a profesory do jaderných zařízení AREVA. AREVA rovněž navrhne stáže
pro studenty, doktorandy a univerzitní profesory s cílem poskytovat informace o projektech EPRTM a dalšího know-how společnosti v oblasti designu, výstavby, bezpečnosti, provozu a údržby, nakládání s odpady, odstraňování odpadů a vyřazování z provozu.
Cílem je zvýšit spolupráci mezi společností AREVA a českými univerzitami, zachovat vynikající vyučující v České republice v dohledné budoucnosti a poskytovat studentům aktuální znalosti.
Spotřeba zemního plynu je stejná
Ačkoliv v prvním čtvrtletí 2011 spotřeba zemního plynu v ČR mírně poklesla, při přepočtu na normál zůstává meziročně téměř stejná. Při přepočtu na normál (DTN) je pokles zanedbatelný, spotřeba se snížila jen o 0,64 procenta. Tuzemská spotřeba zemního
plynu ale už v příštích pěti letech vzroste a to nejméně o zhruba
deset procent kvůli stavbám paroplynových elektráren, což odpovídá trendu. V EU patří 51 procent nově postavené kapacity
zemnímu plynu.
V loňském roce byl velmi chladný leden, kdy průměrná teplota
byla –4,7 stupně Celsia, zatímco letošní leden byl mnohem teplejší, průměrně jen –0,9 stupně Celsia a to způsobilo mírný pokles spotřeby zemního plynu. Po přepočtu na normál (DTN) lidé
a firmy odebrali přibližně 3,32 miliardy metrů krychlových plynu, loni ve stejném období to bylo zhruba 3,34 miliardy metrů
krychlových plynu.
Spotřeba zemního plynu v ČR v roce 2010 a 2011, leden až březen (přepočtena na normál):
2010: 3 346,0 mil. m3
2011: 3 324,5 mil. m3
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
„V příštích deseti letech určitě bude spotřeba jen narůstat, odpovídá to trendu, 51 procent nově postavené kapacity v EU patří zemnímu plynu. I u nás se otevřou nové paroplynové elektrárny, nové plynovody a pracuje se i na rozšíření podzemních
zásobníků plynu,“ říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie (ČPU). „Tuzemská spotřeba zemního plynu už
v příštích pěti letech vzroste a to nejméně o zhruba deset procent
kvůli stavbám paroplynových elektráren. Mezi roky 2013 a 2035
se očekává další pozvolný růst. Do roku 2016 se odhaduje růst ze
současných 87,4 terawatthodiny na 96,2 terawatthodiny. Do roku
2015 zahájí provoz dvě nebo tři velké paroplynové elektrárny
a podle studie Ministerstva průmyslu a obchodu vzroste podíl spotřeby plynu v Česku mezi lety 2009 a 2020 o zhruba 50 procent
na víc než 12 miliard metrů krychlových, vzroste i spotřeba stlačeného zemního plynu pro dopravu (CNG). V roce 2040 by ale
roční spotřeba v souvislosti s instalací tří bloků s kombinovaným
paroplynovým cyklem o výkonu 1290 MW měla narůst na zhruba 140 terawatthodin,“ dodává.
Jaderné palivo v České republice
už jen od Rusů
V jaderné elektrárně Temelín v květnu odstartovala poslední fáze
výměny paliva. Druhý z bloků prochází čtyřicetiosmidenní odstávkou, během které bude 163 palivových souborů americké firmy Westinghouse nahrazeno stejným množstvím od ruského dodavatele TVEL. Tím bude dokončen přechod na nové palivo, které
v reaktoru prvního bloku pracuje už od loňského podzimu. Ruská státní společnost TVEL se tak stává monopolním dodavatelem
jaderného paliva pro Českou republiku, jelikož jejím zákazníkem
je rovněž elektrárna Dukovany. Dodávky pro Temelín má TVEL
zajištěny do roku 2020.
■
inzerce
Tel.: +420 775 137 578
+420 840 777 888
[email protected]
www.plynule.cz
Nejlevnější zemní plyn pro vás
od PLYNULE.CZ vám zaručí:
■ Od 1. 6. 2011 nejlevnější plyn na trhu
■ Bezplatné poradenství
■ Příspěvky na revize plynových zařízení
■ Fixaci ceny na 2 a více let
■ Levnější plyn pro vaše zaměstnance
JE SPRÁVNÝ ČAS PRO ZMĚNU SVÉHO
DODAVATELE PLYNU!
S tímto kuponem navíc možnost slevy
4 měsíčních stálých platů
www.plynule.cz
setkání
Energetika potřebuje stabilní prostředí
Energetika a investice do energetiky byly společným tématem odborné konference Leading Minds Forum v pražském hotelu Don
Giovanni. Nad základní otázkou, jestli je Česká republika vhodným místem pro investice v oblasti energetiky, diskutovali zástupci
veřejné správy i soukromých firem. „Co může státní správa udělat pro investice v energetice? Aktivně nepřekážet,“ glosovala téma
v panelové diskusi Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka Asociace
energetických manažerů.
Na květnové konferenci nechyběli zástupci velkých hráčů z energetického průmyslu, společnosti ČEZ a skupiny RWE. Státní
správu
zastupovali
náměstek
Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš
Hünner a náměstek ministra životního
prostředí Ivo Hlaváč. Vystoupil i ekonom
a člen vládního NERVu Michal Mejstřík, do
jedné z panelových diskusí se aktivně zapojil europoslanec Jan Zahradil.
Zástupci státní správy i potenciálních soukromých investorů se shodli na tom, že nedůležitější pro rozvoj energetiky je stabilní
prostředí, kvalitní legislativa a aktualizovaná Státní energetická koncepce. „Investicím v energetice by nejvíce pomohlo nalezení jasných legislativních pravidel
a jejich dlouhodobé zachování,“uvedl v panelové diskusi Martin Chalupský, ředitel
komunikace skupiny RWE.
Investice brzdí zbytečné průtahy
Skupina RWE je největším investorem
v České republice: do plynárenství investovala 126 miliard korun. Při svých investicích často naráží na řadu překážek.
Například na problémy s udělováním povolení ze strany úřadů. „U výstavby podzemních zásobníků na zemní plyn deklarují premiér a další političtí představitelé
důležitost výstavby další skladovací kapacity, ale jiné státní instituce výstavbě de
facto brání,“ podivuje se Lubor Veleba, jednatel RWE Gas Storage.
Dochází tak k podivné situaci: RWE Gas
Storage rozšiřuje současně kapacitu dvou
zásobníků. A zatímco v severomoravských
Třanovcích jsou práce v plném proudu, v jihomoravských Tvrdonicích se s pracemi na
miliardové investici ještě nezačalo. „Už tři
roky tam čekáme stále bez výsledku na různá povolení,“ uvedl Lubor Veleba.
Navrhoval by proto zavedení tzv. one-stop
shopu. „Šlo by o jedno kontaktní místo státní správy, kde bychom mohli řešit všechny
relevantní požadavky a povolení najednou.
Je samozřejmě důležité, aby pak takové
místo mělo dostatečné pravomoci vůči
krajským a místním orgánům zapojených
do povolovacích řízení,“ nastiňuje řešení,
26
jež by zamezilo zbytečným průtahům při
získávání povolení ze strany státní správy.
Zkušenosti s dlouhou dobou potřebnou
k získání stavebního povolení mají všichni hráči v energetice. „Na projektu paroplynové elektrárny v Počeradech jsme začali pracovat v roce 2008, kontrakt jsme
uzavřeli až v roce 2011. Samotná výstavba zdroje přitom trvá jenom 28 měsíců. Na
Slovensku a v Maďarsku, kde realizujeme
podobné projekty, je doba potřebná k získání povolení poloviční,“ uvedl Peter Bodnár, člen představenstva a ředitel divize investice společnosti ČEZ.
Pomůže podpora státu. I nepřímá
Dalším důležitým problémem je odmítání investic ze strany obyvatel a komunálních politiků v dotčené lokalitě. Všichni
sice souhlasí s tím, že je dostatek energie
důležitý. Na druhé straně si ale nikdo nepřeje, aby například elektrárna vyrostla
v jejich sousedství. S tímto přístupem se
v současné době setkává například RWE
a společnost Alpiq, které se snaží prosadit
výstavbu paroplynové elektrárny v katastru středočeské obce Mochov za více než
patnáct miliard korun.
„Stát musí umět vysvětlit obcím přínosnost
investice a podpořit ji,“ hledá Lubor Veleba
oporu ve státních orgánech. S tím v principu souhlasí i náměstek ministra průmyslu
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Lubor Veleba,
jednatel RWE
Gas Storage
a obchodu Tomáš Hünner. „Stát sice nemůže obcházet obce a podporovat záměr
investorů, může ale říct, že tu investici chce
a také může garantovat, že ochrání lidi v té
oblasti,“ uvedl na konferenci.
Další možnou cestou je zvýhodnění obcí,
které podobnou investici ve své blízkosti
strpí. „Pomohla by například změna zákona o rozpočtovém určení daní, která by investorům umožnila odvádět část daní přímo v místě jejich podnikání,“ připomněl
v panelové diskusi na konferenci Jan Kanta, ředitel útvaru legislativy a trhu ČEZ.
Investicím v oblasti energetiky se Česká republika nevyhne. Už proto, že spotřeba
elektřiny podle všech prognóz poroste. Plánuje se dostavba jaderné elektrárny Temelín, rekonstruují se tepelné elektrárny, další dosluhující musí nahradit jiné zdroje.
Česká republika navíc elektřinu vyváží.
„A zůstane-li exportérem, vydělá na tom,“
upozorňuje europoslanec Jan Zahradil.
Co tedy česká energetika nejvíc potřebuje?
„Stabilitu, která musí být daná důvěryhodnou strategií,“ shrnul Ivo Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí. S tím
souhlasí i europoslanec Jan Zahradil. „Kontinuita umožní plánování. Potřebujeme jasné sdělení, jaký druh energetického mixu
bude Česká republika podporovat.“ Již na
podzim letošního roku by tyto otázky měla
ozřejmit aktualizovaná Státní energetická
koncepce.
www.parlament-vlada.cz
notebooky
Proč kupovat „prémiové“ notebooky
Staré dobré reklamní rčení, že nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné
věci, má v případě notebooků určitě něco do sebe. Zejména v případech, kdy řada
úřadů zejména u vyšších úředníků notebookem nahrazuje klasický stolní počítač
s tím, že úředník pak může na notebooku pracovat i na cestách, poradách či doma.
Proč má tedy smysl investovat do prémiových notebooků?
Velká část organizací dělá při nákupech výpočetní techniky jednu velkou a stále stejnou chybu – srovnává výlučně pořizovací
cenu. Ve skutečnosti je však třeba u IT produktů (a zejména tiskových řešení, ale i notebooků) třeba porovnávat tzv. celkové náklady vlastnictví – tedy TCO. Ty se v případě
tiskáren počítají relativně snadno, protože
do nich zahrnete také náklady na veškerý
spotřební materiál a výměnu opotřebovaných částí tiskárny. U notebooků to ale tak
snadné není. Vstupuje zde do hry totiž
pravděpodobnost, s jakou se notebook za
dobu své životnosti porouchá, rozbije např.
pádem na zem anebo bude odcizen. Ve větších organizacích se pak přidávají i náklady na jeho vzdálenou správu, škody vzniklé ztrátou dat na notebooku apod. Jak ale
všechny tyto potenciální náklady započítat?
Zkuste si spočítat, na kolik peněz by vás vyšel jeden jediný pracovní den bez daného
notebooku, kdy by jeho uživatel nemohl
s notebookem fakticky pracovat. Tento výpočet je přitom poměrně jednoduchý – při
průměrné mzdě v ČR 25 803 Kč (Q4 2010,
ČSÚ) tvoří měsíční náklady jen na mzdu
zaměstnance 34 577 Kč. Za jeden den práce mu tak úřad zaplatí přes 1 600 Kč. Tyto
peníze mu přitom vyplatí i tehdy, kdy daný
zaměstnanec nemůže pracovat, protože
mu jeho zaměstnavatel nezajistil pracovní
prostředky – tedy funkční notebook. Pokud
notebook bude v opravě třeba jen 5 pracovních dní, vystoupá tato částka, kterou je
nutné připočíst k TCO daného notebooku
už na 8 000 Kč. Právě rychlost reakce na libovolný problém je proto u notebooků velice důležitá a je zároveň tou největší devizou, kterou tzv. prémiové notebooky
nabízejí.
Kvalitní servis jako základ
Žádný notebook není bezporuchový.
V dnešní době se dokonce stává, že velká
část notebooků v záruční době nějaký ten
problém zaznamená – typicky s pevným
diskem nebo akumulátorem, což je o důvod
více, proč se zajímat o to, na kolik nás vyjde
jeden den výpadku. Levné notebooky pro
domácnosti nabízejí dvouletou záruční lhůtu s řešením reklamací dle standardní legislativy – tedy zahájit vyřizování reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího podání.
V krajním případě tak můžete být bez notebooku i 30 a více dní. V takovém případě
by však náklady spojené s nefunkčností notebooku pravděpodobně převýšily pořizovací cenu nového kusu. Notebook určený
pro domácnosti navíc k prodejci musíte dopravit sami, ať už osobně anebo poštou (což
si u notebooku riskne asi málokdo). V případě prémiových notebooků je to ale jinak.
Záruční lhůta je obvykle tříletá (a za příplatek i delší) a vše se řeší v režimu NBD neboli do následujícího pracovního dne od nahlášení závady. V krajním případě, kdy
závadu ohlásíte v pátek, tak bude notebook
opraven v pondělí. V ideálním případě, kdy
se notebook porouchá na konci pracovní
doby v pondělí, může být už v úterý dopoledne opravený. Velká část výrobců přitom
k tomu dodává ještě záruku NBD „onsite“
tedy přímo u vás, kdy servisní technik přijede za vámi do kanceláře anebo třeba
i domů a vše opraví na místě.
Proč nepoužívat notebooky
pro domácnosti
Notebooky pro domácnosti zaujmou na
první pohled hlavně pořizovací cenou,
která může být i o polovinu nižší, než
u prémiových notebooků. Na druhý pohled je však třeba pečlivě prostudovat
všechny rozdíly. Ty se kromě výše uvedených záručních podmínek a servisu týkají
také služeb (viz dále) a hned několika oblastí. Tou první jsou použité materiály.
Prémiové notebooky využívají dražší materiály, a to u všech konstrukčních dílů.
Tělo notebooku bývá obvykle vyrobeno ze
slitiny hořčíku, díky čemuž je fyzicky odolnější jak proti nárazu, tak třeba proti oděru. Kvalitnější je však také uchycení jednotlivých komponent a hlavně klávesnice
a polohovací zařízení, které jsou konstruovány na časté používání. Prémiový notebook má i po 3 letech klávesnici i polohovací zařízení plně funkční. Notebook
pro domácnosti už na tom často tak dobře
nebývá, nemluvě o tom, že je primárně
konstruován na kratší životnost reflektující také kratší záruční dobu, kterou tvoří
zákonem daných 24 měsíců. Dalším rozdílem je nižší hmotnost a rozměry. Těch
prémiové notebooky dosahují jednak díky
využití kvalitnějších a dražších materiálů
a jednak díky tomu, že využívají důmyslně navrženého rozmístění komponent,
které vyúsťuje často ve využití na míru připravených základních desek a chladičů,
které jsou samozřejmě dražší. Díky tomu
je však celkově lépe vyřešeno chlazení notebooku a notebook může být menší.
Rozdíly mezi prémiovými notebooky a notebooky pro domácnosti však najdeme
i v komponentách. Nejsou totiž 4 GB pa-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
měti jako 4 GB paměti. Mezi výrobci komponent jsou velké rozdíly (zejména ve spolehlivosti) a lišit se mohou i taktovací frekvence (rychlost) pamětí. Totéž se týká
i některých dalších komponent, typicky
pevných disků. Díky využití dražších komponent se také liší výsledná spotřeba
a tedy i výdrž notebooku při chodu na akumulátor, která je u prémiových notebooků
někdy i násobně vyšší než u jejich levných
protějšků pro domácnosti. Největší rozdíly však najdete u displejů, které do velké
míry determinují praktickou využitelnost
notebooku. Prémiové notebooky využívají displeje s vyšším rozlišením (při stejné
úhlopříčce), díky čemuž se na nich dá lépe
pracovat. Čím menší je totiž rozlišení displeje, tím méně toho na něm v praxi uvidíte. Prémiové notebooky navíc často využívají i displeje s LED podsvícením, které
mají menší spotřebu, menší tloušťku a delší životnost. Navíc se v kategorii prémiových notebooků často setkáte také s matnou úpravou displeje, která sice není tak
líbivá, ale za to vám umožňuje pracovat za
libovolných světelných podmínek, včetně
práce na přímém slunci. Ve vylepšeních,
která oceníte doslova každý den, naleznete i další věci. Velice vhod přijde zejména
existence obvykle dvou polohovacích zařízení – tradičního touchpadu, který ale ne
každému vyhovuje, a trackpointu – tedy
miniaturního joysticku umístěného mezi
čtyřmi klávesami v klávesnici, který umožňuje relativně hladký a přesný pohyb kurzoru po obrazovce. Klávesnice u prémiových notebooků navíc může být i osvětlená
nebo podsvícená, což výrazně zlepšuje
užitnou hodnotu notebooku za zhoršených světelných podmínek.
Šifrování disku musí být standard
Poměrně podstatný rozdíl je u prémiových
notebooků také v tom, že jsou maximálně
zaměřeny na bezpečnost vašich dat. Naprostým základem je přítomnost speciálního šifrovacího čipu TPM, který se ve spojení s odpovídající softwarovou výbavou
stará o ukládání hesel. V oblasti autentizace uživatelů přitom prémiové notebooky
nezřídka nabídnou také čtečky otisků prstů a čtečky kontaktních i bezkontaktních čipových karet. Díky tomu je možné pak využívat k přihlášení k notebooku například
čipovou kartu, kterou používáte ke vstupu
do budovy. Vestavěný čip TPM však řeší
i naprosto klíčovou a základní funkci v oblasti bezpečnosti notebooků – hardwarové
šifrování pevného disku. To by měl využívat úplně každý notebook, zejména pokud
obsahuje osobní či citlivé údaje občanů
nebo dokonce utajované skutečnosti. Tato
funkce totiž zajistí, že nikdo nepovolaný se
(Pokračování na str. 29)
www.parlament-vlada.cz
27
notebooky
Přehled notebooků s prémiovou péčí
Fujitsu LIFEBOOK P771
■
30,7 cm (12,1 “), TFT, (WXGA), antireflexní displej, LED, 1280 × 800 pixelů
Procesor Intel® Core™ i7-2617M (1,5 GHz), 4 MB, 800 MHz
1. SSD SATA, 128 GB, 2,5 “
2. SATA, 7 200 ot./min, 500 GB, 2,5 “, S.M.A.R.T.
Paměti:
2 × 2 GB (1 mod, 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, SO DIMM (Možných až 8 GB)
Grafická karta:
Grafická karta Intel® HD
(Sdílená paměť závisí na velikosti operační paměti a operačním systému)
Prémiové služby: • Typ servisu: NBD On-Site 3 roky, ukončení opravy násl. Prac den
• Možnost prodloužit servis: ano, o 2 roky
• Pojištění proti náhodnému zničení – 6 měsíců zdarma, poté volitelně až 4 roky
• Pojištění proti krádeži – volitelně až 4 roky
• Přímá podpora od výrobce: ano, telefonická
• Vzdálená správa: iAMT 7.0, technologie Intel® vPro™
• Ochrana proti krádeži: ano, funkce ATP (možnost vyhledat notebook, možnost
vzdáleně vymazat data,možnost notebook zablokovat)
Displej:
Procesor:
HDD:
■
Displej:
Procesory:
HDD:
Paměti:
Grafická karta:
Prémiové služby:
HP EliteBook 8460p
14.0” matný, rozlišení HD (1366x768) nebo HD+ (1600 × 900)
Intel i5, i7 druhé generace, 3-8MB L2 cache
1. 250/320/500/750 GB 7200 rpm SMART SATA II
2. 320 GB 7200 rpm SMART SATA II Self Encrypting Drive
3. 128GB nebo 160GB SSD
4GB DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz), 2 paměťové sloty, max. 16GB
Intel HD Graphics 3000 nebo AMD Radeon™ HD 6470M vč.
1 GB samostatné DDR3 video paměti
• Typ servisu: 3 roky, oprava v servisním středisku
• Možnost prodloužit servis: ano, až na 5 let on site
• Pojištění proti náhodnému zničení: volitelně, až na 5 let
• Pojištění proti krádeži: volitelně, až na 5 let
• Přímá podpora od výrobce: ano, telefonická
• Vzdálená správa: ano, vPro
• Ochrana proti krádeži: ano
• Podpora pro Asset Management: ano (asset tagging)
Lenovo ThinkPad T420s
■
14“ TFT LCD s LED podsvícením s rozlišením 1600 × 900, matný
Intel Core i5 2520M Sandy Brigde s frekvencí 2,5 GHz,
3MB L3 Cache
HDD:
320 GB 7200 otáček
Paměti:
RAM 4 GB 1333 MHz
Grafická karta:
Intel HD Graphics 3000
Prémiové služby: • Možnost prodloužit servis: ano (až na 5 let onsite)
• Pojištění proti náhodnému zničení: ano (4 roky onsite)
• Pojištění proti krádeži: ne
• Přímá podpora od výrobce: ano
• Vzdálená správa: ano
• Ochrana proti krádeži: ano
• Podpora pro Asset Management: ano
Displej:
Procesor:
■
Panasonic Toughbook CF-19
Displej:
Extrémně jasný 10,4” matný LCD displej Dual Touch nebo Touchscreen
(až 1000 cd/m2), 1024 × 768 bodů (XGA), 16 millionů barev
Procesor:
Intel® Core™ i5-540UM vPro™
HDD:
160GB HDD (SATA, snadno přístupný a vyměnitelný, odolný proti nárazu – z)
Paměti:
RAM 2 GB, DDR3 SDRAM (max. 4 GB)
Grafická karta:
Intel® HD, UMA (Windows 7 max. 763 MB, Windows XP max. 1024 MB)
Prémiové služby: • Typ servisu: standardně 3 roky, oprava do 5 prac. dni, vyzvednutí
a doručení na místo
• Možnost prodloužit servis: možnost prodloužení na 4 nebo 5 let
• Pojištění proti náhodnému zničení: ano, volitelné
• Pojištění proti krádeži: ano, volitelné
• Přímá podpora od výrobce: ano, telefonická hotline linka, zdarma, jazyk CZ a SK
• Vzdálená správa: ano, volitelně, vPro také
• Ochrana proti krádeži: ano, možnost vyhledat, zablokovat přístup
a vzdáleně vymazat data
• Podpora pro Asset Management: ano, rozsah definován v rámci řešení, navíc
možnost instalace a úpravy vlastího image přímo v továrně v rámci projektu.
28
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
notebooky
■
Displej:
Procesory:
HDD:
Paměti:
Grafická karta:
Prémiové služby:
Dell Latitude E6320
13,3“ HD (1366 × 768) matný (Anti Glare)
1. Intel core i5 2520M 2,5GHz, 3M cache, sběrnice 1333 MHz
2. Intel core i5 2540M 2,6GHz, 3M cache, sběrnice 1333 MHz
3. Intel core i7 2620M 2,7GHz, 4M cache, sběrnice 1333 MHz
Podpora Turbo Boost technologie (krátkodobé přetaktování na vyšší výkon)
1. 250 GB SATA (5400 rpm)
2. až 500 GB SATA (7200 rpm)
3. až 256GB SSD
až 8GB DDR3 SDRAM 1333 MHz – 2 × DIMMS
Intel HD Graphics 3000 integrovaná
• 3 letá NBD záruka (servis lze prodloužit na 5 let)
• Dell Pro Support (24/7 hot line podpora),
• How-to podpora u nejpoužívanějších aplikací
(Office, Norton Anti-virus, Adobe Photoshop…), vPro vzdálená správa,
• Až 5 leté pojištění proti náhodnému poškození nebo krádeži
• Až 5 let Data Recovery servis – obnova dat z poškozeného disku,
• Zabezpečení – RFID smart card reader, biometrická čtečka otisku prstů, Samostatné zaheslování HDD,
antitheft – možnost dohledání notebooku a vzdálené zničení dat na disku
(Dokončení ze str. 27)
k vašim datům nedostane ani přímo ve vašem notebooku ani, když z něj vymontuje
pevný disk a dá jej do jiného notebooku.
Data budou vždy chráněná, aniž by to nějakým způsobem zpomalovalo chod počítače. V ochraně vašich dat přitom lze jít ještě dál a pořídit si obvykle příplatkovou
službu ochrany notebooku proti krádeži.
Ta může spočívat jak v možnosti vzdáleně
vyhledat ukradený notebook v okamžiku,
kdy se připojí k internetu, tak v možnosti
jej vzdáleně zablokovat a smazat data
z jeho pevného disku.
Výbavu prémiových notebooků také často
doplňují pokročilé technologie pro vzdálenou správu jako je například Intel vPro.
Ty usnadňují pracovníkům IT oddělení
vzdálenou administraci notebooků zejména na úrovni hardware a nastavení
v BIOSu. Podporováno je dokonce i vzdálené zapnutí notebooku. Pokud tak úředníci nechávají notebooky v kanceláři na
stole, může je IT oddělení jednoduše vzdáleně zapnout a přes noc na ně například
nainstalovat novou verzi operačního
systému, a to i tehdy, jsou-li umístěny třeba v jiné budově v jiném městě.
Rozdíl je hlavně ve službách
Prozatím jsme se věnovali spíše rozdílům
v konstrukci a použitých komponentách.
Prémiové notebooky však mají jednu obrovskou výhodu, která nezřídka už sama
o sobě bohatě vyváží jejich vyšší cenu –
jsou to prémiové služby zahrnuté buď přímo v ceně notebooku anebo dostupné
jako příplatková výbava. Všechny tyto
služby mají přitom společného jmenovatele – ušetřit vám vaše vlastní peníze. Zaměřují se totiž na maximální zkrácení
času, který budete potřebovat k vyřešení
libovolného problému, který s notebookem nastane.
Další službou, která vám šetří čas i peníze
je pojištění notebooku. U prémiových no-
tebooků se setkáte obvykle s pojištěním
proti náhodnému zničení (když vám třeba notebook náhodou upadne na zem)
a/nebo pojištěním proti krádeži. V prvním
případě dojde v případě pojistné události
ke stejné bezplatné opravě, jako kdyby se
jednalo o závadu. V druhém případě vám
bude zdarma dodán stejný model notebooku se srovnatelnými či lepšími technickými parametry. Délka pojištění je přitom
obvykle stejná jako délka záruční lhůty. Po
jejím uplynutí se totiž předpokládá, že si
pořídíte notebook nový, a to právě z toho
důvodu, že případnou poruchu byste si
museli řešit sami, což by vás vyšlo nejen
draho v nákladech za opravu, ale také
draho v nákladech na čas. Pozáruční opravy na počkání totiž dělá málokdo.
Nechybí ani přímá
podpora uživatelům
Příplatková výbava prémiových notebooků
může zahrnovat i přímou rozšířenou technickou podporu od výrobce, který tak dokáže poradit nejen s obvyklými věcmi jako
je stažení ovladačů, výměna pevného disku
apod., ale také s otázkami pokročilejší konfigurace či třeba s obnovením dat. Navíc je
technická podpora schopná pomoci i s nastavením samotného operačního systému
a obvyklými aplikacemi jako jsou třeba aplikace Microsoft Office. Výhodou přitom je,
že příplatková podpora je obvykle k dispozici v režimu 24/7 – tedy nonstop.
Vybírejte podle parametrů,
zkušeností a ceny
Výběr prémiového notebooku by se měl řídit třemi základními pravidly. Na prvním
místě jsou určitě technické parametry.
Mezi ty nejzákladnější v dnešní době patří
zejména velikost displeje a jeho rozlišení,
které předurčují možnosti a způsob využití notebooku. Menší úhlopříčky jsou zejména pro vysoce mobilní notebooky (a tudíž pracovníky), ty větší naopak ocení ti,
kteří budou mít notebook jako jediný pra-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
covní počítač. Rozlišení je pak často otázkou kompromisu – stejný displej s vyšším
rozlišením je totiž drahý. Na druhou stranu je však třeba se u notebooků určený pro
práci vyvarovat rozlišení nižších než
1366×768 bodů, protože tam už je výška
pracovní plochy tak malá, že vás bude
omezovat v práci jak při ovládání programů Microsoft Office, tak třeba při surfování po webu. Na druhém místě by měly být
praktické zkušenosti s fyzickou odolností
a reálnou životností notebooků i podporou
a prémiovými službami toho či onoho výrobce. Pokud takové předchozí zkušenosti nemáte anebo je nemůžete získat od svého okolí, pak vám nezbude, než vyzkoušet
některého z výrobců sami. Na druhou stranu ovšem platí, že časy se mění, a co platilo před pár lety, už teď platit nemusí.
Zkušenosti přitom hrají roli zejména v tom,
jaké prémiové služby má smysl k notebooku přikupovat (jestli prodloužit záruku
o rok, jestli koupit pojištění, jestli si zaplatit lepší podporu, atd.).
Stavějí totiž na tom, co jste u daného typu
notebooku nakonec reálně využili a jestli
se vám investice do dodatkových služeb
vyplatila. Teprve posledním rozhodujícím
faktorem je cena, která je do značné míry
předurčena předchozími dvěma parametry. Začínat pořizovací cenou jako takovou
je totiž u notebooků určených pro reálnou
práci naprostý nesmysl – nevhodnou volbou pořizovací ceny totiž můžete pořídit
nevhodný notebook, který v práci spíše
zdržuje, než aby v ní pomáhal, a u kterého
naskakují celkové náklady vlastnictví díky
tomu, že tráví každý rok několik dní v servisu. Ve finále pak může notebook za 10 tisíc přijít úřad klidně i na pětinásobek.
A konečně na závěr platí ještě jedna důležitá pravda – u notebooků pro domácnosti bývá udávaná cena konečná, u prémiových notebooků je cena na stránkách
výrobce spíše cenou „k jednání“ a při výběrovém řízení vám každý z výrobců mile
rád nabídne cenu nižší.
Martin Zikmund, IT specialista
www.parlament-vlada.cz
29
zprávy
Změny rozpočtového určení daní
Ministerstvo financí připravuje jako jednu z klíčových reforem nové přerozdělení daňových příjmů obcí, tzv. změnu rozpočtového určení daní. Dosavadní návrh
se nelíbí koalici ODS a ČSSD ve velkých městech, především v Praze, Plzni, Brně
a Ostravě, která by měla o část peněz přijít na úkor menších sídel.
Chystané změny v rozpočtovém určení
daní jasně odmítl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Podle něj by to pro Prahu
znamenalo snížení rozpočtu o 1,1 miliardy korun. Města jako Brno či Plzeň, jejichž
primátoři rovněž vystupují ostře proti chystanému Kalouskovu návrhu, by prý přišla
ročně o půl miliardy korun.
Cílem nové koncepce je, aby se snížily rozdíly v příjmech, což by však ubralo velkým
městům, ke kterým je současný systém,
platný od roku 2008, štědřejší. „Součástí
nové koncepce rozpočtového určení daní
bude i nový systém daně z nemovitostí,
která je 100% příjmem obcí. V komplexu
všech návrhů je vyloučeno, že by v Praze
mělo dojít k propadu daňových příjmů,“
uvedl Kalousek.
Podle ministra financí v tuto chvíli na stole žádný konkrétní návrh nového zákona
o rozpočtovém určení daní není. Ministerstvo na něm však pracuje a zároveň jedná se svazem měst a obcí, sdružením místních samospráv, asociací krajů a dalšími
zainteresovanými skupinami. K novému
přerozdělení by mělo dojít od roku 2012.
„V současnosti vedeme diskusi se všemi zainteresovanými partnery (Svaz měst a obcí
ČR, Sdružení místních samospráv ČR,
Spolek pro obnovu venkova, Asociace krajů ČR) o jednotlivých parametrech rozpočtového určení daní. Na stole je pouze pracovní verze, ke které se naši partneři mají
možnost vyjádřit,“ uzavřel Kalousek.
Mluvčí ministerstva financí Jakub Haas
doplnil, že nicméně v programovém prohlášení se vláda zavázala snížit rozdíl mezi
daňovými výhodami nejbohatších měst
a nejchudších obcí.
Podle současného modelu mají nejnižší
daňové příjmy na obyvatele obce mezi
1 500 až 5 000 obyvateli. Systém je nastaven tak, že vyšší příjmy mají buď úplně
malé obce, nebo velká města.
Ministerstvo financí opět obnovilo činnost
pracovní skupiny, která se zabývá návrhem
nového zákona o rozpočtovém určení daní.
Tato právní norma je určující pro každoroční výši daňových příjmů všech obcí. Stanoví totiž každé obci podíl, který získá na
celostátním výnosu sdílených daní.
Zejména proto je rozdělování celostátního výnosu sdílených daní předmětem trvalé diskuze. Zákon o rozpočtovém určení daní totiž rozdělení výnosu mezi
jednotlivé obce řeší ve dvou krocích. V prvním kroku je stanoven podíl obcí na celostátním výnosu. Ten dnes v zásadě činí
u obcí 21,4 %, u krajů 8,92 % a zbytek je
příjmem státního rozpočtu. Druhým krokem je rozdělování obecního podílu jed-
30
notlivým obcím tedy dělení na 6 245 částí. K tomu slouží zákonem stanovený postup, který vychází z kritérií, mezi nimiž
má rozhodující váhu velikost obce a počet
obyvatel (97 %) a její rozloha (3 %). Část
výnosu daně z příjmů fyzických osob
(30 %) je alokována obcím podle místa
bydliště plátců a část výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
(1,5 %) přísluší obcím podle sídla plátce
(zaměstnavatele).
Představitelé obcí vedou dlouholetou diskuzi o tom, jak stanovit objektivní pravidla, aby daňové příjmy spravedlivě pokrývaly jejich potřeby. Při celkovém počtu
6 245 obcí, z nichž každá má rozdílné podmínky, je to téměř neřešitelný úkol. Musí
se proto přistoupit k určitému zjednodušení a nastavení pokud možno optimálních pravidel. Z tohoto pohledu zmíněnou
pracovní skupinu čeká nelehký úkol.
Nutná je inventura dotačních titulů
Hlavní myšlenkou vedoucí k posílení objemu prostředků pro rozdělování výnosu
daní v prvním kroku je převod části dotačních zdrojů, které jsou dosud směřovány obcím z různých národních dotačních
programů.
Zrušení vybraných dotací by představovalo možnost získání dalších prostředků
pro případné navýšení podílu (procenta
účasti) obcí na sdílených daních. Znamenalo by to ukončit poskytování některých
dotačních titulů, které jsou uvolňovány ze
státního rozpočtu (bez náhrady), a převod
příslušného objemu prostředků do systému rozpočtového určení daní.
Nezbytným krokem je dokončení inventury všech dotačních titulů a prověření možnosti jejich zrušení včetně důsledků pro
státní rozpočet i územní rozpočty.
Další možností pro řešení objemu prostředků, které se rozdělují v prvním kroku
je vymezení spektra sdílených daní. Návrhy představitelů samosprávných orgánů
volají po rozšíření sdílených daní o daně
spotřební a ekologické. Je třeba konstatovat, že jakékoliv zvýšení objemu sdílených
daní by zároveň znamenalo přehodnocení procentních podílů jednotlivých rozpočtů (obcí, krajů, státu).
Ministerstvo financí se nepřiklání k rozšíření spektra sílených daní o daně spotřební, spíše preferuje vázat systém na inkaso
jedné daně, a to daně z příjmů fyzických
osob. Pokud by nedošlo na budoucích jednáních v tomto bodě ke shodě, bude zachován stávající stav z hlediska skladby
spektra sdílených daní.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Bude přitom definována záklopka v systému rozpočtového určení daní. To znamená, že obce a kraje budou automaticky
participovat na kladných i záporných efektech spojených s ekonomickým vývojem,
ovšem participace na efektech vyplývajících z legislativních změn bude podléhat
politickému rozhodnutí.
Kritéria rozdělování
V rámci jednoduchosti a přehlednosti není
žádoucí příliš zvyšovat počet kritérií rozdělování daňového podílu v druhém kroku. Je
třeba dodržet limitovaný počet kritérií
(v počtu max. 4 až 5) pro přerozdělování
prostředků obcím.
Zásadní podmínkou je existence relevantních dat a možnost jejich získání po celou
dobu platnosti zákona. Kritéria by měla být
měřitelná, nezpochybnitelná a logická.
Nezpochybnitelným ukazatelem i nadále
bude velikost obce a počet obyvatel. Stávající kritérium rozlohy by se mělo modifikovat na tzv. „rezidenční rozlohu“, tj. nezahrnout do kritéria zemědělskou půdu,
lesní pozemky a vodní plochy. Za úvahu
stojí, v návaznosti na rozlohu, posoudit
možnou roli ukazatele délky místních komunikací. Ta možná více ukazuje na finanční nároky než někdy navrhovaný ukazatel nadmořské výšky obce.
V souvislosti s nároky na obecní rozpočet
při zajišťování provozu školních budov jistě bude podpořen ukazatel na žáka, který by měl podpořit ty obce, které jsou zřizovateli mateřských a základních škol.
Na největší města, Brno, Ostravu a Plzeň,
která mají v současné době v systému rozpočtového určení daní zvláštní postavení,
bude pohlíženo jako na ostatní statutární
města.
Bude však respektováno postavení Prahy,
jako hlavního města a zároveň vyššího
územního samosprávného celku. Zároveň
bude hlavnímu městu Praze zachován
zvláštní koeficient v rámci rozpočtového
určení daní a nedojde k poklesu objemu
sdílených daní, připadajících hlavnímu
městu.
Daňový příjem, připadající v průměru na
jednoho obyvatele v jednotlivých velikostních skupinách by měl respektovat skutečnost, že s rostoucí velikostí obce roste
i průměrný daňový příjem na jednoho
obyvatele. Měl by se tedy odstranit propad
průměrného daňového příjmu na hlavu
u obcí velikosti 5000 obyvatel, které mají
tento příjem nižší než nejmenší obce. Rozdíl daňových příjmů na obyvatele mezi
největšími a nejmenšími obcemi by měl do
budoucna dosahovat zhruba trojnásobku.
Po vyjasnění stanovisek bude zahájen legislativní proces na novele zákona, což se
očekává v druhé polovině roku 2011 s tím,
že zákon by měl být vyhlášen v roce 2012
s účinností nejpozději od ledna 2013.
(aa)
www.parlament-vlada.cz
REGIONY
I N F O R M A Č N Í M Ě S Í Č N Í K P R O K R A J S K É Ú Ř A D Y, M Ě S T A A O B C E
Liberecký kraj
Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské
hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní
část Lužických hor. Svým severním
okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje
130 km dlouhá hranice s Polskem.
Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu
přiléhá ke Středočeskému kraji
a na západě ke kraji Ústeckému.
Patří ke krajům s vyšším podílem
dětí a nižším podílem starších lidí.
Kraj má převážně průmyslový charakter.
Rozvinut je především průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu
s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku
útlumu v posledních letech svoje dominantní postavení.
Do území Libereckého kraje zasahuje i Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Tvoří ho tři
hraniční oblasti nacházející se na území,
kde se stýkají hranice České republiky,
Spolkové republiky Německo a Polské republiky. Území Libereckého kraje je tak nedílnou součástí Euroregionu Neisse-NisaNysa, který byl ustaven v roce 1991.
Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní
i kulturní podmínky pro cestovní ruch, a to
jak zimní (sjezdové i klasické lyžování –
Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský hřbet,
ale i Lužické hory), tak letní. V případě letního cestovního ruchu si lze zvolit téměř
jakoukoli aktivitu – pěší a cykloturistiku
(jak na horách, tak v níže položených oblastech – např. bývalý vojenský výcvikový
prostor Ralsko), horolezectví (skalní města v Českém ráji), koupání (Máchovo
jezero, vodní toky), městskou turistiku (Li-
berec, Turnov, Frýdlant v Čechách, Jilemnice aj.), památkovou turistiku (hrady,
zámky, městské památkové zóny, vesnické památkové rezervace a zóny). K nejnavštěvovanějším hradům a zámkům patří Bezděz, Zákupy, Lemberk, Frýdlant,
Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn. Důležitou roli sehrávají i lázeňská místa, tolik
vyhledávaná právě návštěvníky ze sousedních zemí. Svou bohatou kulturně historickou tradicí, která se odráží ve velkém
množství stavebních a historických památek i kulturních zařízení, naláká každoročně do regionu statisíce návštěvníků.
Symbolem pro široké okolí se stala jedinečná stavba horského hotelu Ještěd, která obdržela Perretovu cenu.
Bohatá kulturně historická tradice kraje
se odráží nejen ve velkém množství stavebních a historických památek, ale
i v kulturních zařízeních. K institucím nadregionálního významu patří především
Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní
galerie v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Významnými kulturními
institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy
se scénou Malého divadla a Naivní divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahrada v Liberci. Mezi kulturní zařízení regionálního významu patří řada muzeí
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
a galerií v různých částech kraje. V návaznosti na tradici skla a bižuterie této oblasti se návštěvníkům nabízí např. Sklářská muzea v Novém Boru, Kamenickém
Šenově a Železném Brodu, Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum
Českého ráje v Turnově vlastní sbírky
z oblasti geologie, mineralogie a dokumentace zlatnictví a šperkařství, které
jsou jedinečné nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Neméně důležitými
zařízeními jsou knihovny a jejich pobočky
v nižších územních celcích.
Liberecký kraj je krajem s velkými možnostmi v oblasti studia. Nutné je tedy zmínit existenci vysoké školy na území Libereckého kraje. Jedná se o Technickou
univerzitu v Liberci s fakultou strojní, textilní, hospodářskou, pedagogickou, architektury, mechatroniky a mezioborových
inženýrských studií. Dále má mládež možnost studovat na mnoha středních školách
(gymnázia, střední odborné školy, střední
odborná učiliště, integrované střední školy, speciální školy).
(red)
www.parlament-vlada.cz
31
REGIONY
Liberecký kraj? Ideální místo
pro rodinnou dovolenou!
Liberecký kraj leží na severu České republiky, na hranici s Německem a Polskem.
Svou rozlohou je sice nejmenším krajem
ČR (pokud tedy nepočítáme Prahu), ale co
se nabídky na možnosti trávení dovolené
týče, řadí se na přední místa. Na celém území se rozprostírají 4 významné turistické
regiony – Český ráj, Krkonoše, Jizerské
hory a Českolipsko. Jedná se totiž o oblast
s bohatou historií a velkým množstvím přírodních, kulturních i historických památek, která je právem označována jako ráj
turistů, lyžařů, milovníků přírody i obdivovatelů historie a vyznavače regionálních
produktů. Samozřejmě, takovýhle popis
by seděl na všechny kraje České republiky,
ten náš je ale přeci jen v něčem výjimečný.
Putujte s námi po NEJ… Libereckého kraje a zjistíte to také…
Historická tradice aneb
Putování za ojedinělostí…
„Vážení návštěvníci Libereckého kraje,
ačkoliv je náš kraj rozlohou druhým nejmenším v České republice, lze směle říci, že
prvenství si zaslouží zejména díky přírodním krásám a zajímavým turistickým cílům.
Malebné vrcholky Jizerských hor nebo výstup na symbol Libereckého kraje, Horský hotel a televizní vysílač Ještěd, již dlouho láká tuzemské i zahraniční návštěvníky. Liberecký kraj je rájem sportovců, neboť zde naleznou širokou škálu letních i zimních sportovních příležitostí. Sjezdové a běžecké lyžování, skoky na lyžích, jízda na kole či koni
nebo klasická horská turistika jsou příjemným aktivním odpočinkem. Zdolání Jizerské magistrály na lyžích či na kole je tradicí v mnoha rodinách v celé České republice.
Milovníkům památek učarují historické skvosty rozeseté po celém našem kraji. Liberecký region láká také návštěvníky hudebních a jiných festivalů, kterých se zde během
roku koná nespočet. Doufám, že si Liberecký kraj zamilujete, stejně jako já a najdete
zde spoustu příležitostí, proč stojí za to se do něj vracet.
Pokud se stále rozhodujete, kde strávit dovolenou, Liberecký kraj je pro vás ta pravá
volba. Vaše dovolená tu totiž bude barevná. Nevěříte? Přijeďte se přesvědčit a uvidíte.
A pokud potřebujete alespoň pár základních informací, které Vám rozhodování ulehčí, je tady následující pozvánka…“
Mgr. Stanislav Eichler
hejtman Libereckého kraje
32
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Liberecký kraj ležel ve středověku na významných obchodních stezkách, které určily ráz jeho budoucího rozvoje. V celém
kraji najdete na 2 200 nemovitých kulturních památek. Zdejší hrady a zámky jsou
dokladem vysoké úrovně tehdejšího stavitelství a jsou vybaveny bohatými uměleckými sbírkami. Za všechny jmenujme alespoň Zámek Sychrov – v jeho interiérech
překvapí nádherné řezbářské práce Petra
Buška a tzv. „rohanská galerie“ – NEJrozsáhlejší středoevropská sbírka francouzského portrétního umění, nebo hrad a zámek Frýdlant, který se stal v roce 1801
prvním hradním muzeem ve střední Evropě. Dalšími hojně navštěvovanými bývá
zámek Zákupy, hrady Houska a Bezděz,
které byly založeny Přemyslem Otarakem
II. a představují jedny z NEJvýznamnějších
gotických hradů v Čechách, či hrad a zámek Grabštejn, který se může pyšnit renesanční kaplí sv. Barbory. Neméně početné
jsou i zříceny hradů či sakrální památky –
např. Chrám Navštívení panny Marie
v Hejnicích či Johanitská komenda sv. Zdislavy a Havla z Lemberka nebo symbol
Českého ráje – hradní zřícenina Trosky.
Liberecký kraj netrpí ani nouzí na unikátní
roubená stavení, Vísecká rychta v Kravařích
je dokonce jednou z NEJvětších roubených
staveb v České republice. Najdeme zde
i NEJhustší síť kamenných a kovových rozhleden, která nemá nikde na světě obdoby.
Mezi nejnavštěvovanější patří Štěpánka,
Královka, Bramberk, Smrk, Vrátenská hora,
Kozákov, Tábor a mnoho dalších. Liberecký kraj si drží prvenství i v oblasti technických památek. Televizní vysílač a hotel Ještěd, který je pro mnohé symbolem tohoto
regionu díky svému unikátnímu tvaru – tzv.
rotačnímu hyperboloidu, získal v roce 1969
Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů. Navíc na vrchol vede i NEJstarší kabinová lanovka v Čechách. Ještěd ale není jedinou ojedinělou technickou památkou –
stejně tak vyniká i ozubnicová železnice
www.parlament-vlada.cz
REGIONY
Tanvald – Harrachov – Kořenov, která je
NEJstrmější železnicí v České republice. Na
sedmi kilometrech překonává výškový rozdíl 235m a NEJvětší sklon je dokonce 58
promile. Na trati je i NEJdelší jednokolejný
tunel (940 m) v České republice.
Liberecký kraj je ideálním místem
pro rodinnou dovolenou…
Liberecký kraj je nejen oblastí bohatou na
architektonické památky či na hustou síť
pěších tras a cyklotras, ale také ideálním
místem, kde můžete strávit dovolenou
s dětmi. Pokud se vydáte směrem do Českého ráje, nenechejte si ujít Přírodní areál
Šťastná země v Radvánovicích, který nabízí netradiční vyžití volného času jak pro
malé tak i velké návštěvníky. Mezi NEJoriginálnější akce patří Slamák, Rajčatová
bitva anebo Bramborák a konají se během
letních prázdnin.
Pokud byste chtěli zjistit, jak se vyrábí tradiční skleněné perle, ochutnat kozí sýr
a projet se vyhlídkovým vláčkem, vydejte se
do výletního areálu Pěnčín na Jablonecku,
kde vám tohle všechno nabídnou. Zároveň
vám tu poví i pověst o jednom z NEJlegendárnějších léčitelů České republiky – doktoru Kittelovi, který byl údajně spolčen
s ďáblem.
Anebo se vydejte do Liberce a navštivte
NEJstarší zoologickou zahradu v České republice, která se může pyšnit chovem bílých tygrů a takinů čínských, které se chovají pouze ve třech zoo na světě. Zároveň
se můžete zastavit i v Botanické zahradě,
která disponuje expozicí masožravých rostlin. Navíc určitě oceníte i komplex Centrum
Babylon, který v sobě ukrývá aquapark, lunapark, iQpark a řadu dalších atrakcí.
Jestli dáváte přednost pobytům v přírodě,
zamiřte do NEJnavštěvovanějšího skalního města Českého ráje– Hruboskalska. Zlatá stezka Českého ráje vás provede přes
NEJzajímavější místa jako je Mariánská
vyhlídka, Myší díra či hrad Valdštejn.
Pokud dáváte přednost cykloturistice, určitě si u nás vyberete. Liberecký kraj má totiž na 2 229 km proznačených cyklotras.
Můžete se dát cyklotrasou po „stopách pašeráků“ či sledovat putování NEJvětšího
myslitele České republiky – Járy Cimrmana anebo si užít dlouhé sjezdy Krkonoš.
S přesuny do jednotlivých míst vám navíc
pomohou i cyklobusy a turistické autobusy, které jezdí během letní sezóny.
K létu patří ale neodmyslitelně i vodní dobrodružství. Ani o to v Libereckém kraji nepřijdete – nabízí se řada venkovních koupališť a rybníků, sjíždění Jizery na raftu
nebo Ploučnice na kánoi či vodní lyžování
nebo windsurfing na Horeckém rybníku či
koupání v Máchově jezeře, které představuje NEJvětší vodní plochu Severu.
Pokud chcete skloubit sport s noblesou,
vydejte se za tajemstvím „greenů“ do Liberce, na Fojtku, Harrachova, Heřmani či
Benešova u Semil. Golfová hřiště zde dosahují mistrovských parametrů, začátečníci mohou využít služeb instruktorů. Golfové hřiště v Hrachově je navíc NEJvýše
položeným hřištěm v České republice.
Liberecký kraj – ideální místo
pro Váš kongres!
Kromě pestré nabídky turistických cílů nabízí Liberecký kraj i řadu možností pro
uspořádání kongresových aktivit, firemních
a společenských akcí. Díky snadné dopravní dostupnosti a reprezentativním prostorům se Liberecký kraj řadí k vyhledávaným
cílům kongresových a incentivních aktivit.
Mezi NEJvětší kongresové a jednací kapacity patří bezesporu Centrum Babylon, kde
pod jednou střechou naleznete ubytování,
kongresové, společenské a zábavní prostory. Možnost kongresových akcí se nabízí
i v Jablonci nad Nisou, na Sychrově, v Čes-
ké Lípě nebo v Heřmanicích v Lužických
Horách. Všechny objekty disponují kvalitní
prezentační technikou a zázemím.
Liberecký kraj je zároveň i ideálním místem i pro incentivní turistiku a různé teambuildingové aktivity. Oblast disponuje
širokou nabídkou outdoorových a indoorových sportů, adrenalinových zážitků
a sportovních aktivit. Pro klienty se tak
nabízí řada lanových center, bobových
drah, lyžařských středisek, cyklostezek,
turistických tras, golfových hřišť, hipoturistiky, jízdy na čtyřkolkách, paintball
a další. Vedle sportovních aktivit je návštěvníkům k dispozici i možnost relaxace a zábavy.
Chcete si svoji dovolenou nebo kongres v Libereckém kraji zpestřit návštěvou nějaké kulturní či sportovní
akce? Přijeďte se podívat:
• Koncerty vážné hudby v Bazilice
v Hejnicích (květen – říjen 2011)
• Malevil Cup (18. 6. 2011)
• Jizerská 50´ na kolech (červen 2011)
• Kámen a šperk (červenec 2011)
• Anenská sklářská pouť (červenec 2011)
• Dokská pouť (srpen 2011)
Aby vaše dovolená v Libereckém kraji byla
co nejpříjemnější, kupte si slevovou kartu
OPUScard, se kterou můžete výrazně ušetřit na ubytování či různých poskytovaných
službách jako je např. sportovní nebo adrenalinová zábava, vstup do muzeí a galerií, kulturní akce, atd. OPUScard můžete
využít i během cestování veřejnou hromadnou dopravou.
Zaujala vás naše NEJ? Přijeďte se o nich
přesvědčit na vlastní oči. Více informací
o tipech na výlety, kulturních akcích či slevách najdete na našem turistickém portále www.liberecky-kraj.cz.
V Libereckém kraji aktivně?
Žádný problém!
Liberecký kraj se může chlubit jednou
z NEJhustších sítí pěších tras (2 596 km),
které protkávají celé území a své návštěvníky vodí i do těch NEJvzdálenějších koutů Libereckého kraje. Mezi NEJdelší patří
Jizerská magistrála pro pěší turistiku, která měří úctyhodných 155km a provede vás
od Polska až po německé hranice. Ale nebojte se, je zde celá řada tras, které zvládnete i během jednodenního výletu. Nabídka je široká, záleží jen na vás, který směr
si vyberete. Můžete se vydat třeba na Českolipsko k jednomu z NEJpozoruhodnějších geologických úkazů – Panské skále
nebo-li ke Kamenným varhanům, jak se jí
také říká, či do Bozkovských dolomitových
jeskyň, kde se nachází NEJvětší podzemní
jezero v Čechách.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
33
REGIONY
Slavnostní otevření úpravny
pitné vody v Jilemnici
Hejtman LK Stanislav Eichler se koncem
května v Jilemnici – Hrabačově zúčastnil
slavnostního ukončení investiční akce „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“. Ve svém krátkém proslovu připomněl,
že tato stavba byla financována vícezdrojově, mimo jiné se na ní podílel i Liberecký kraj
částkou přes 2,6 miliónu Kč. „Liberecký kraj
pokryl povinnou desetiprocentní spoluúčast,“
řekl hejtman a ocenil, že stavba byla realizována velmi rychle, za necelý rok a půl.
Ukončená stavba „Zajištění kvality pitné
vody pro město Jilemnice“ spočívala v rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody
Hrabačov, Jilemnice. Tato úpravna je hlavním zdrojem pitné vody pro město Jilemnice, pochází však z roku 1975, kdy byla
realizována jako provizorní. Původní technologie úpravny byla navržena na úpravu
surové vody se stabilní kvalitou a nebyla
schopna čelit skokovým změnám v kvalitě
surové vody z důvodu dešťů nebo jarního
tání ani zvýšenému mikrobiologickému
znečištění ze splaškových vod z rekreačních
objektů zaústěných přímo do vodního toku
nad odběrným místem bez jejich čištění
nebo s čištěním pouze nedokonalým (Benecko, Horní Mísečky). Tyto jevy se nega-
pvs
parlament
vláda
samospráva
tivně promítaly do kvality dodávané vody.
Z důvodu nevhodné konstrukce budovy
byla technologie silně zasažena korozí
a prostor úpravny nebylo prakticky možné
ekonomicky vytápět, což urychlovalo negativní vliv vlhkosti a nízkých teplot. Strojní
vybavení bylo na konci životnosti, samotná
stavba úpravny byla ze stavebně technického pohledu ve špatném stavu a vyžadovala
kompletní rekonstrukci. Prakticky neexistovalo kalové hospodářství a trvalo stálé riziko ohrožení kvality povrchové vody odpadními vodami z technologie úpravny.
Prvořadým úkolem této akce bylo tedy zajistit bezpečné a spolehlivé pokrytí potřeby
vody pro město. Intenzifikace a zkapacitnění s dostavbou akumulace spočívala zejména v kompletní výměně technologie. Původní kapacita 15 l/s byla zdvojnásobena na
30 l/s, což plně pokrývá veškeré potřeby
města Jilemnice na dodávku pitné vody.
Generálním dodavatelem stavby byla firma STRABAG a.s., pozemní a inženýrské
stavitelství Praha. Firma uspěla ve veřejné
obchodní soutěži, kde podalo nabídku 17
uchazečů.
Přípravka „Čercheňa“
Více než dvě stě tisíc korun šlo z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v loň-
DOPORUČUJE
KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ GRADA
Stát ve třetím tisíciletí
Zakázané přesvědčovací techniky
J. J. Hans – Adam II. vládnoucí kníže
z Liechtensteinu
Rintu Basu
Úspěšný monarcha a podnikatel, hlava státu
s nejvyšší životní úrovní na světě, se v této
velmi inspirující knize dělí o své názory
a zkušenosti se správou věcí veřejných. Autor stručně seznamuje čtenáře s historií a problémy současného státu a přináší návrhy, co by měl stát udělat, aby byl schopen plnit úkoly i v novém tisíciletí. Stát musí podle názoru
autora především sloužit svým občanům. Měl by si ponechat
jen ty činnosti, které pro svůj chod skutečně potřebuje a ostatní by měl předat regionům a obcím nebo je delegovat do komerční sféry, pokud to bude výhodnější. Všechny činnosti musí
být kontrolovány, musí být pro občany transparentní a musí
být prováděny efektivně.
208 stran, 298 Kč, pevná vazba
Teorie a praxe řešení
politických konfliktů
Vladimír Prorok, Aleš Lisa
Konflikty jsou součástí života jedinců i společnosti po tisíciletí. Lidé jsou nuceni do konfliktů vstupovat, nebo jsou do nich vtahováni, ne vždy si však uvědomují jejich podstatu
a následky. Specifickou skupinu pak představují konflikty politické, kterým se věnuje tato kniha. Řada pasáží je použitelná
i při řešení každodenních problémů.
160 stran, 239 Kč obálka 730271
34
ském roce na podporu liberecké přípravné třídy „Čercheňa“. Projekt financován
z Dotačního Programu MŠMT na podporu
integrace romské komunity v roce 2010
má za cíl pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Přípravná třída „Čercheňa“ neboli Hvězdička funguje od roku 2004 a do letošního
roku připravila ke vstupu na základní školy 29 dětí. Určena je především pro žáky ze
sociálně znevýhodněného prostředí, přičemž se nejedná jen o děti romské. „Otevřením této třídy jsme chtěli reagovat na
alarmující počet dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí téměř automaticky
zařazovaných do speciálních či praktických
škol. Na Liberecku tam bylo zařazováno
průběžně například až 60 procent žáků.
Teď se to už naštěstí zlepšuje. Přípravná třída Hvězdička má za cíl pomáhat takovým
dětem překonávat počáteční překážky a úspěšně se zařadit do běžných základních
škol, mimo jiné s nimi mluvíme spisovně
česky, “ vysvětluje ředitel Libereckého romského sdružení Miroslav Kotlár, který vznik
přípravky inicioval.
Na podporu přípravné třídy posílá ministerstvo školství v rámci dotačního Programu
na podporu integrace romské komunity finance již sedmým rokem, zatím naposledy
v roce 2010 částku 234 tisíc korun.
■
Jak snadno přesvědčit ostatní, aby v různých
situacích udělali to, co chcete? Dozvíte se
v této neocenitelné příručce! Naučíte se, jak
pomocí metod vycházejících z neurolingvistického programování dosáhnout svých cílů
téměř nepozorovaně, aniž by se druhá strana cítila být manipulována. Autor na mnoha konkrétních příkladech ze soukromého i pracovního života ukazuje, jak vypadají přesvědčovací vzorce v praxi a jak si je procvičovat.
160 stran, 198 Kč
10 smrtelných
marketingových hříchů
Jak je rozpoznat a nespáchat
Philip Kotler
Světoznámý autor a úspěšný konzultant přibližuje nejzávažnější a nejobvyklejší chyby
a omyly, které se v marketingové praxi běžně vyskytují. Od popisu nepříznivé situace postupuje k takovým doporučením, aby mohl být firemní marketing skutečným
motorem úspěšného podnikání. Jako marketingový profesionál budete úspěšnější, budete-li sestavovat účinnější marketingové plány, odkrývat nové tržní příležitosti a vytvářet ziskové vztahy se zákazníky.
140 stran, 229 Kč, pevná vazba
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz
www.parlament-vlada.cz
zprávy
Kontroly příjemců dotací z EU budou větší
Poté, co Evropská komise pozastavila tok peněz už do šesti českých operačních
programů,musí se příjemci dotací z evropských fondů připravit na důslednější
kontroly ze strany státu. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si chce totiž přibrat na pomoc také experty od stavebnictví až po životní prostředí. Úřad kvůli
tomu vypsal zakázku v předběžné hodnotě 78 milionů korun.
z evropských prostředků zpět poskytovateli dotace (danému řídícímu orgánu).
U OP Podnikání a inovace (OPPI) je ale zastaveno i proplácení průběžných plateb,
o něž ČR Evropskou komisi požádala.
Odborníci budou po ruce úředníkům z jednotlivých operačních programů, přes které
do Česka tečou peníze z Evropské unie.
„Naším cílem je mít v kontrolních týmech
lidi, kteří například v případě kontroly silnice postavené za peníze EU dokážou určit,
že materiálové složení a pracovní postupy
odpovídají nejen projektu, ale zejména nárokované částce,“ uvedl Jan Dvořák z tiskového oddělení ministerstva.
Předběžná hodnota zakázky je bez daně
z přidané hodnoty 78 milionů korun. Cena
se týká smluv na rok 2012. „Fakturace však
bude probíhat pouze na základě reálně
odvedené práce a dá se očekávat, že výsledná částka tak bude výrazně nižší než
naše předběžné odhady. Zároveň je hranice 78 milionů korun nastavena jako nepřekročitelná a nemůže dojít k jejímu dalšímu navyšování,“ poznamenal Dvořák.
Náklady spojené se zakázkou uhradí z velké
části operační program Technická pomoc,
který čerpá dotace z evropských fondů.
Konkrétní situace jednotlivých pozastavených operačních programů
• ROP Severozápad – vyčkává se na vyjádření orgánů činných v trestním řízení
a vývoj policejního vyšetřování.
• ROP Jihozápad - je řešena korekce a probíhá komunikace mezi Výborem Regionální rady a MF.
• OPPI – probíhá komunikace s EK ohledně zjištění, která byla důvodem pro zastavení proplácení. Rozhodnutí EK se
očekává v průběhu příštích týdnů.
• OPŽP – ze strany MŽP je připravován
komplexní audit.
Proč jsou zastaveny platby
Momentálně je pozastaveno čerpání z operačních programů Doprava (částečně, netýká se například železnice), Životní prostředí (OPŽP), Podnikání a inovace (OPPI),
Severozápad, Jihozápad a Střední Čechy,
a to vesměs kvůli neprůhlednému financování jednotlivých projektů.
Například Ministerstvo dopravy přestalo
dočasně žádat o peníze, které do Česka posílá na nové silnice či vodní cesty Evropská
unie přes Operační program Doprava, což
je program, do něhož proudí vůbec největší prostředky z evropských fondů.
„Musíme zajistit, aby Evropská unie nebyla žádána o úhradu výdajů, které i jen potenciálně nejsou v souladu s českou a evropskou legislativou,“ vysvětlil náměstek
ministra dopravy Lukáš Hampl. Jde zejména o pochybení v oblasti veřejných zakázek v době minulých vlád. K zastavení
došlo těsně před jednáním v Bruselu, kde
mají být některá pochybení řešena.
Zatím není jasné, na jak dlouho bude stopka na evropské projekty trvat, stavby zatím
běží dál. Nehrozí ale okamžité zastavení
staveb: nejprve se platí z národních peněz
či úvěrů Evropské investiční banky, evropské dotace přichází až po schválení výdajů Evropskou komisí. Ministerstvo zatím
nemá v ruce jasné stanovisko, zda se někde
utrácelo v rozporu se zákony, výsledky ministerských kontrol i předběžných auditů
ale naznačují možné problémy a podezření ve dvou oblastech: zadávání veřejných
zakázek a objemu víceprací.
buďte on-line...
Kvůli chybám v projektech a především
zadávání zakázek financovaných z evropských peněz už skončil šéf Ředitelství vodních cest Miroslav Šefara. Toho „proslavila“
především miliardová zakázka na zvednutí mostu přes Labe v Kolíně, kde nakonec vybírali z jediné nabídky. Případ už prověřuje antimonopolní úřad právě na podnět
ministerstva dopravy. Chyby v této zakázce našel i Evropský účetní dvůr.
Zastavení části programu se nicméně dotýká i projektů, které má na starosti Ředitelství silnic a dálnic. Auditory údajně zarazil především vysoký objem víceprací
nebo dodatečných pracích na projektech.
Ministerstvo přerušilo čerpání evropských
prostředků, aby provedlo zpětnou kontrolu oprávněnosti těchto dodatečných
prací a nastavilo přísnější kontrolní systém
i do budoucnosti.Náměstek věří, že i přes
problémy, které může zastavení čerpání
dotací krátkodobě přinést, bude celkový
dopad na zvýšení transparentnosti a efektivity pozitivní.
Ministerstvo navíc tvrdí, že peníze lze převést na jiné stavby. „České dopravní stavitelství nepřijde o peníze, jejichž čerpání z evropských fondů zpochybnil Evropský účetní
dvůr i prověrky samotného ministerstva. Pokud by se ukázalo, že peníze na některé projekty chtějí Češi neoprávněně, ministerstvo
pro ně najde využití na jiných stavbách,“
uvedl první náměstek ministra Lukáš Hampl. Těžit by z toho mohla například zatížená
slezská tepna I/11 u Mokrých Lazců. Potíže
s čerpáním evropských peněz na dopravní
stavby vznikly na Ředitelství silnic a dálnic
a Ředitelství vodních cest. Podle ministerstva
evropští auditoři zpochybnili zatím české nároky ve výši 5,1 miliardy korun, z toho na Ředitelství vodních cest připadá 2,6 miliardy
korun. To jsou de facto všechny peníze, které mohlo ŘVC z Bruselu dostat.
Podle tiskové mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Jany Jabůrkové nemají tato opatření žádné dopady pro příjemce dotací, jde
jen o tzv. zastavení certifikace: „Zastavení
proplácení je možné na evropské (ze strany Evropské komise) i národní úrovni (ze
strany Ministerstva financí – tzv. zastavení
certifikace), žádné toto opatření však
nemá dopady na příjemce, jedná se pouze
o opatření ve vztahu Evropská komise – Ministerstvo financí nebo vztah Ministerstvo
financí – řídící orgán daného programu,“
uvedla Jabůrková. U výše zmíněných operačních programů je podlení nyní z úrovně ministerstva financí zastavena certifikace, tzn. prostředky vyplacené řídícím
orgánem příjemci nejsou refundovány
Podle europoslance Jiřího Havla (ČSSD) je
však česká vláda první v korupci evropských peněz. Některé členské státy totiž už
přistoupily ke zpracování dobrovolných
prohlášení o hospodaření s prostředky rozpočtu EU. V Česku však zatím zpracování
národního prohlášení nikdo nepřipravuje.
Aktuální stav čerpání z evropských fondů k 3. 3. 2011
ČR se rozhodla vyjít vstříc potřebám příjemců a proplácí výdaje schválených projektů dříve, než by jim je reálně poskytla EU.
Předfinancování se děje zjednodušeně řečeno půjčkou ze státního rozpočtu, která je
posléze uhrazena prostředky uvolněnými
z Bruselu. Českému státu tento postup poskytuje další stupeň v rámci kontrolních
mechanismů, které mohou odhalit případné nedostatky. Bohužel určitou nevýhodou
je fakt, že EK při svém posuzování úspěšnosti čerpání v tuto chvíli vychází z čísel,
která úplně nereflektují realitu.
Podané žádosti
• 60 474 žádostí v celkové hodnotě
1 024,0 mld. Kč,
• to představuje 134,5 % celkové alokace
na programové období 2007–2013, která je 761,4 mld. Kč
Schválené projekty
• 25 542 schválených projektů v celkové
hodnotě 438,9 mld. Kč,
• to představuje 57,6 % celkové alokace
Proplacené prostředky příjemcům
• na účty příjemců proplaceny prostředky
v celkové výši 211,3 mld. Kč,
• to představuje 27,8 % celkové alokace
Certifikované výdaje předložené Evropské komisi
• tyto výdaje považuje EK za prostředky
vyčerpané,
• zatím bylo certifikováno 92,6 mld. Kč,
• to představuje 12,2 % celkové alokace
Alena Adámková
www.parlament-vlada.cz
35
zprávy
Pojištění není rozhodně
zbytečná investice
I když na tuzemském trhu stále existuje prostor přicházet
s netradičními produkty, pojišťovny stále řeší, jak se vyrovnat
s neustále klesajícími cenami pojistného, které srazily zejména
nedávná ekonomická krize a rostoucí konkurence na trhu. Šéfové
pojišťoven ale potvrzují, že ceny půjdou postupně nahoru.
Zákazníci totiž zjistili, že i v době krize je právě pojištění velmi
výhodnou investicí. I proto, že se pojišťovnám za poslední roky
podařilo lépe poznat své zákazníky a posunout se od pouhé nabídky produktů ke skutečné obsluze, takže jim šijí produkty přímo na míru. To se týká jak klasického pojištění domácností a majetku a vozidel, tak cestovního pojištění nebo pojištění měst a obcí
či speciálních produktů pro podnikatele.
„Například každý klient dnes dostává při vyřizování škody z autopojištění svého osobního likvidátora, který ho kontaktuje po registraci škody, nasměruje do příslušné opravny nebo poradí, kde
nakoupit patřičné náhradní díly, zodpoví jeho dotazy a v podstatě
ho provede likvidací až do momentu výplaty peněz,“ říká Pavel
Řehák, výkonný ředitel České pojišťovny. „Pojišťovny se snaží
zlepšit „zákaznickou zkušenost“ třeba zrychlením likvidace pojistných událostí a celkově lepší komunikací v průběhu kontaktu se zákazníkem,“ uvádí Roger Gascoigne, partner tuzemské pobočky poradenské společnosti KMPG.
S jeho názorem souhlasí i generální ředitel ČSOB Pojišťovny Jeroen van Leeuwen, podle něhož je firma schopna zlikvidovat běžnou automobilovou škodu tak, že klient má do tří dnů peníze na
účtu. Před několika lety přitom stejný proces trval týdny. „Servis zákazníkům výrazně zlepšilo i rozdělení našich lidí na mobilní
techniky a ,sedící likvidátory‘,“ podotýká Jeroen van Leeuwen.
Během posledních let se však také podle názoru lidí z pojišťoven změnili i samotní zákazníci. „Vyžadují více informací, jsou
asertivnější, mají větší právní povědomí a vyžadují vyšší standardy a rychlejší služby,“ podotýká Leeuwen.
Novinky na pojistném trhu
A jaké novinky nabízejí pojišťovny svým zákazníkům? Pojišťovna Aegon například přišla s novým produktem investičního životního pojištění, AEGON Via, čímž zareagovala na změnu legislativy u invalidních důchodů. „Pojišťujeme celý rozsah
invalidity a tím chráníme klienty, kteří by se v důsledku státních
změn dostali po stejném úrazu do jiného stupně invalidity, a pobírali by menší důchod,“ vysvětluje manažer AEGON pojišťovny
Michal Korejs. V rámci AEGON Via se může na jedné smlouvě pojistit až pět osob, které si mohou vybrat ze široké nabídky investičních strategií odkonzervativního investování do dluhopisů po
dynamičtější investice do akcií. Pojištění nabízí 19 investičních
fondů a pět investičních programů (asistencí ve formě řízeného
přesunování aktiv).
Allianz pojišťovna nabízí zase investiční životní pojištění Nový Rytmus, které nabízí klientům revoluční změnu - poprvé totiž mohou
při pojistné události čerpat kombinaci jednorázové částky a pravidelné důchodové výplaty. „V současnosti vyplácí pojišťovny po
závažné události pouze jednorázovou částku. Klient ale zpravidla
potřebuje kombinaci jednorázové i stálé důchodové výplaty. V případě invalidity jde totiž především o nutnost dorovnat příjem. A to
lidem zabezpečí pouze pravidelně vyplácená renta,“ vysvětluje Libor Novák, ředitel úseku pojištění osob Allianz pojišťovny.
Podnikatelům vychází vstříc pojišťovna Amcico, která je součás-
36
tí společnosti Met Life. Od letošního března nabízí Pojištění pro
případ pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu,
které doplnilo její dosavadní portfolio životních a úrazových pojistek. „S poptávkou po tomto produktu se na nás obraceli klienti, kteří mají více finančních závazků a absence jejich standardního příjmu by výrazně narušila chod jejich domácnosti v podobě
neschopnosti splácet,“ říká Eva Drábová, marketingová manažerka pojišťovny Amcico. Výše pojistného se přitom plně odvíjí
od výše sjednané pojistné částky, která musí být přímo úměrná
prokazatelnému příjmu klienta.
Česká pojišťovna se rozhodla usnadnit situaci po nohodě vozu
majitelům chytrých telefonů. Od letošního března si mohou lidé
zdarma stáhnout z internetového App Store nebo Android Marketu mobilní aplikaci „Pojišťovna“. Ta slouží zejména jako pomocník při nehodě. „Aplikace obsahuje průvodce jak postupovat
při dopravní nehodě. Připomene klientům, aby nezapomněli zabezpečit místo nehody, poučí je o první pomoci a poradí jim, za
jakých podmínek musí zavolat policii či jak mají zaznamenat informace o nehodě,“ říká Hana Kovářová, vrchní ředitelka úseku
marketingu České pojišťovny.
ČSOB Pojišťovna nabízí zase cestovní pojištění přes mobil. „Chtěli
jsme, aby se člověk mohl pojistit kdykoliv a kdekoliv a aby při tom
nemusel nikam telefonovat nebo si nemusel stahovat nějakou
speciální aplikaci. Výsledkem je pohodlný způsob sjednání cestovního pojištění doslova na poslední chvíli,“ vysvětluje Petr Kleiner, ředitel marketingu ČSOB Pojišťovny.
Pro města a obce:
Specializované poradenství i jednoduché produkty
Také nabídka finančních produktů pro města a obce je poměrně
široká, od jednoduchých účtů až po specializované finanční poradenství, finanční deriváty k zajištění úrokového rizika nebo
komplexní majetkové a odpovědnostní pojištění.
Státní správa a samospráva představuje v době krize slibnou skupinu pro banky. Vládní instituce měly totiž v červnu minulého
roku u komerčních bank uloženo dokonce nejvíc peněz v české
historii, celkově více než 463 miliard korun. Za tím stojí zejména
lepší čerpání peněz z fondů Evropské unie a také snaha vlády podporovat skomírající trhy, díky které stát aktivně operuje s více
prostředky.
Podle slov Jana Parýzka, ředitele odboru projekty a produkty veřejných financí České spořitelny, nevydal se tento peněžní ústav
cestou balíčků pro municipální sféru. »Domnívám se, že ty jsou
vhodné spíše pro retailové segmenty a masový trh. „U nás platí,
že každé město či obec mají nárok na individuální poradenství
prostřednictvím našeho bankéře - specialisty na veřejný sektor.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
zprávy
Snažíme se veškeré podmínky přizpůsobit individuálním přáním
klienta,“ zdůraznil Jan Parýzek.
Pokud jde o nové produkty, chce Česká spořitelna společně s municipalitami rozvíjet elektronické systémy vypořádání plateb ve
veřejném sektoru (Faktura 24, POS terminály, Platba 24, platby
různých poplatků a služeb přímo z webového portálu města a podobně). „V tom vidíme budoucnost. Mladší generace totiž tyto
platby preferuje před složenkami a hotovostními platbami,“ konstatoval Parýzek.
Poslední dobou také roste zájem měst a obcí o finanční deriváty
k zajištění úrokového rizika. Také municipální klienti totiž chtěli
využít historicky nízkých úrokových sazeb pro své dlouhodobé úvěry úročené plovoucí sazbou a typickým řešením je úrokový swap.
Naopak jen jednoduché produkty městům a obcím nabízí Poštovní spořitelna. Adam Kusý z tohoto peněžního domu k tomu vysvětlil: „Municipalitám nabízíme cenově výhodný program Postkonto Obec. Jde o jednoduchý transparentní účet, který pokrývá
všechny základní potřeby moderní obce. Prvních šest měsíců je
účet veden bezplatně a v rámci účtu se vydávají tři platební karty zdarma. Program dále obsahuje všechny formy elektronického bankovnictví,
Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB, uvedla, že v rámci ČSOB Municipálního programu je přímo pro obce, města, kraje i jimi zřízené organizace připravena široká škála produktů a služeb. Jejich podmínky jsou pravidelně aktualizovány a přizpůsobovány
požadavkům trhu. Již před koncem loňského roku v ČSOB například uvedli nové možnosti úročení netermínovaných depozit.
„V úvěrové oblasti stále převažuje zájem municipalit o předfinancování dotací a spolufinancování projektů podporovaných
z fondů Evropské unie a státu. Registrujeme však také požadavky na provozní financování,“ upřesnila Pavla Hávová.
Jak uvedl Radek Starosta, vedoucí odboru pojištění podnikatelů
Pojišťovny Kooperativa, VIG, tento pojišťovací ústav již delší dobu
nabízí svůj úspěšný program pro pojištění měst a obcí. Balíček
mimo jiné definuje, které subjekty mohou do tohoto programu
vstoupit. Týká se obcí, dále neziskových organizací, které obec zřídila, a také obchodních společností, které zřídila obec a kde je její
podíl vyšší než 50 %. Tyto subjekty si mohou sjednat komplexní
majetkové a odpovědnostní pojištění ve zvýhodněném režimu.
„V roce 2010 jsme zaznamenali zvýšený zájem o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Vztahuje se na škody,
které se stanou na prostranstvích patřících pojištěnému subjektu, jako například úrazy na chodnících, ale i úrazy, které způsobí například pád sněhu z obecní budovy. Takto pojištěno je u Kooperativy přibližně 600 měst a obcí,“ upřesnil Radek Starosta.
Komerční banka podle Lucie Kudrnové, vedoucí marketingu pro
podniky amunicipality KB, letos připravila nový typ municipálního revolvingového úvěru, který umožňuje v rámci jedné úvěrové
smlouvy předfinancovat dotaci do doby její konečné výplaty a současně pokrýt vlastní podíl na projektu v případě nedostatečných
vlastních zdrojů. „V souvislosti s alokací prostředků v jednotlivých
operačních programech v letech 2007–2013 mají města o obce největší zájem o municipální revolvingové a investiční úvěry či speciální úvěrový program Ponte II. V depozitní oblasti využívají nejvíce Balíček Municipalit, který poskytuje kromě vysokého zhodnocení
financí také služby přímého bankovnictví, zvýhodněné transakce
a další produkty a služby na míru šité municipálním potřebám. Nejvíce ceněná je jeho variabilita,“ řekla Kudrnová.
Česká pojišťovna připravila pro municipality komplexní program
pojistné ochrany, zahrnující pojištění majetku a odpovědnosti za
škodu. Je přizpůsobený jejich specifickým nárokům a zahrnuje
i pojištění finančních a zemědělských rizik, možnost bezpečného investování do konzervativních fondů a poradenství pro oblast čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Jak uvedl Václav
Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny, největší zájem přitahovalo odpovědnostní pojištění majitelů chodníků. Nový zákon
v kombinaci s letošním velkým množstvím sněhu udělaly z tohoto tématu doslova bestseller. Odpovědnost majitelů chodníků
a komunikací kryje pojištění v základním rozsahu produktu pro
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
města a obce, takže není nutno ji zvlášť připojišťovat. Pro radnice to bylo příjemným překvapením.
Rovněž Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
má ucelený program, který komplexně postihuje problematiku
klientů z komunální oblasti. Kromě zvýhodněného pojištění majetku lze sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu včetně škody
způsobené obecní policií a při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem. Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy pojišťovny, VIG, uvádí, že zásadní změny v nabídce
zatím pojišťovna nechystá. Oblíbené jsou odpovědnostní pojistky a pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě, které využívá
téměř 85 % všech samospráv, které jsou u Kooperativy pojištěny.
Vyhledávané je pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci porušením právní povinnosti vyplývající z výkonu
funkce člena zastupitelstva.
GE Money Bank nabízí nový program pro města a obce, jenž zahrnuje Municipální konto a také úvěry na financování investičních potřeb. Municipální konto je speciální typ běžného účtu, který je určen pro obce, města, kraje a jimi zřizované subjekty. Tento
balíček služeb od GE Money Bank řeší veškeré finanční potřeby
municipalit a nabízí například zvýhodněný platební styk, vysoké
úročení, internetové bankovnictví, sdružené úročení a sdružené
poplatkování.
„GE Money Bank se dlouhodobě specializuje na potřeby jednotlivých skupin podnikatelů a nabízí produkty šité na míru například
podnikatelům v průmyslu, zemědělství a nyní také státní správě.
Od září letošního roku jsme na trh uvedli produkty a služby určené
speciálně pro obce aměsta a již nyní máme velmi pozitivní odezvu“
říká Jiří Patera, vedoucí oddělení individuálních úvěrových produktů pro firemní klienty GE Money Bank, a dodává: „Municipální konto je souhrnná a na trhu nejvýhodnější nabídka depozitních
služeb pro obce, města, kraje a jimi zřizované subjekty. Na straně
úvěrů je nabídka zaměřena zejména na financování investičních
potřeb obcí aměst, které jsou z velké části podpořeny dotacemi
strukturálních fondů EU.“
(aa)
inzerce
Informace
jsou hrozbou
i příležitostí
Informace hrají čím dál
důležitější roli. Potřebujeme je
mít rychle, mít ty správné,
důvěryhodné a dostat je do
správných rukou. Zatímco
v minulosti jsme byli rádi za
téměř jakékoliv informace, dnes
jich máme mnohdy nadbytek
a pak řešíme, jak z hromady
informací vydolovat ty správné.
Aby informace nebyly hrozbou,
ale naopak příležitostí, je třeba
s nimi umět pracovat.
Obrovské množství dat ovšem samo o sobě
neznamená přidanou hodnotu, teprve roztříděné informace, které jsou inteligentně
využívány a prezentovány v kontextu, mohou přinést konkurenční výhodu, dát příležitost k růstu nebo pomohou odhalit
nový potenciál na trhu..
Firemní amnézie
Každé tři dny dnes vzniká zhruba stejné
množství dat, jako bylo vytvořeno od počátku lidstva do roku 2003. A zatímco
množství dat strmě roste, naše schopnost
těm datům porozumnět vzrůstá jen hodně
pomalu. Takže když se dnes dokážeme vyznat v sedmi procentech, za rok to budou
jen čtyři procenta.
V záplavě různých dat je potřeba umět najít souvislosti, které nemusí být na první
pohled zřejmé. Z jednoho samotného pi-
38
Nejvýkonnější mainframe IBM zEnterprise má 50 000 krát větší výpočetní výkon než
jeho 52 let starý předchůdce. Jde tak o názorný příklad, jak může IT pomoci vypořádat se s rostoucím objemem dat.
xelu nic moc nevyčtete. Když ale dáte dohromady několik pixelů, které spolu souvisejí, najednou máte obrázek.
Pokud nebudeme umět data přetvořit do
využitelných informací, dostaneme se do
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
stavu amnézie napříč organizacemi
všech druhů. Zatímco amnézii slovník
definuje jako poruchu paměti způsobenou poškozením mozku, firemní amnézii si můžeme představit jako chybu v paměti, která vede k mrhání se zdroji,
špatným rozhodnutím, nižším příjmům,
zbytečným ztrátám a dalším negativním
událostem.
S typickými příklady takové amnézie se
bohužel můžeme setkat i v každodenním
životě. Například velký americký obchodní řetězec zjistil, že dva z tisíce najatých zaměstnanců už byli v minulosti vyhozeni kvůli krádežím – v tom samém
obchodě, kam je později opět přijali. Banky, které nabízejí možnost refinancování
hypotéky klientům, kteří nedávno s tou
samou bankou refinancování uzavřeli.
Amnézií trpí samozřejmě i státní instituce – například dva z teroristů odpovědných za útoky z 9. září 2001 neměli být
do USA vůbec vpuštěni. A podobnými příklady by se dalo pokračovat.
www.parlament-vlada.cz
Data potřebují kontext
Informacím je také třeba dát patřičný kontext, protože bez něj mnohdy nedávají
smysl. Je potřeba umět vyhledávat drobné dílky informací a umět je správně skládat k sobě. Máte-li před sebou hromadu
dílků puzzle, nikdy nevíte, jestli je každý
dílek z jiné skládačky, nebo jestli je to několik skládaček smíchaných dohromady či
zda nějaké dílky nechybí. Dokud se puzzle nepokusíte složit, máte prostě jen hromadu dílků.
Umění poradit si se skládáním puzzle přitom může přinést skvělé výsledky. Například v jednom kasínu v Las Vegas se analýzou dat podařilo zjistit, že 24 hráčů je na
seznamu známých podvodníků, 23 hráčů
už mělo nějaké předchozí potíže v některé
z heren, 12 zaměstnanců bylo současně
hráči, 192 zaměstnanců mělo nějaký vztah
s někým z dodavatelů a sedm zaměstnanců bylo současně dodavateli.
Díky stále rostoucímu výpočetnímu výkonu
je přitom možné analyzovat poměrně rychle velké množství dat. Čím více dat, tím přesnější výsledky lze získat. Skvělým dokladem
je také počítač Watson, který si poradil s nejlepšími hráči soutěže Jeopardy!
Jeff Jonas
Entity Analytics,
IBM Distinguished Engineer
Watson porazil
ty nejlepší
Počítačový systém Watson společnosti
IBM se utkal se dvěma nejúspěšnějšími
účastníky vědomostní soutěže Jeopardy! (její obdobou je české Riskuj). Počítač pojmenovaný po zakladateli společnosti IBM Thomasu J. Watsonovi
vznikl, aby se dokázal vyrovnat lidským
schopnostem odpovídat na otázky kladené přirozeným jazykem. Musel se
tedy naučit analyzovat rafinované významy, ironii, řešit hádanky a další úkoly, v nichž lidé excelují, zatímco počítačům se tradičně příliš nedaří.
Jeff Jonas
Jeff Jonas je vedoucím analytické skupiny IBM, která se zabývá ochranou dat.
IBM Entity Analytics Group staví na technologiích vyvinutých společností Systems Research & Development (SRD),
kterou Jonas založil v roce 1984 a kterou firma IBM získala v lednu 2005.
Před akvizicí IBM společnost Jeffa Jonase navrhla a vyvinula celou řadu pozoruhodných systémů včetně bezpečnostních technologií, které využívá
herní průmysl.
Jeff Jonas je spolupracovníkem Centra
pro strategická a mezinárodní studia.
V otázkách ochrany soukromí a boje
s terorismem pravidelně spolupracuje
s Bílým domem, Ministerstvem vnitřní
bezpečnosti Spojených států a dalšími
federálními institucemi.
dolarů. Druhým pak byl Brad Rutter, který dosáhl vůbec nejvyšší celkové výhry
v dějinách soutěže, když na svůj účet připsal 3 255 102 dolarů. Watson oba porazil a první cenu – milión dolarů – tak mohla společnost IBM věnovat na
charitativní účely.
„S počítačovým systémem Watson přichází éra ‚velkých dat‘, tedy analytického
uchopení nestrukturovaných dat a s tím
spojených nových postřehů,“ doplňuje Pavel Šiška. Technologii používanou počítačem Watson lze využít k řešení problémů v nejrůznějších oblastech. Počítač
dokáže procházet velké datové objemy
a poskytovat přesné odpovědi, přičemž
dokáže zároveň stanovit míru své důvěry
v předkládanou odpověď. Technologii by
bylo možné použít v oblastech jako je na-
příklad zdravotnictví, kde by mohla přispívat ke stanovení diagnózy. Uplatnění
najde také v samoobslužných aplikacích,
může například poskytovat informace občanům. Zajišťovat by také mohla zákaznickou podporu po telefonu a podobně.
„Watson přitom není superpočítač, nýbrž
komerčně dostupný systém postavený na
platformě IBM Power7, který lze snadno
upravit podle potřeb uživatelů,“ doplňuje Pavel Šiška. Systém postavený na
serverovém řešení Power7 je vybaven řadou technologií IBM pro zpracování informací, souběžné řešení enormního
množství úkolů a analýzu informací v reálném čase.
Více informací získáte na:
www.ibmwatson.com
„Počítačové systémy se dosud nedokázaly
dynamicky ‚učit‘ vztahy existující v obrovském ‚moři‘ dat. Watson umí najít korelace mezi informacemi. Počítače budoucnosti budou podobně jako Watson stavěny
tak, aby se učily zacházet s informacemi
stejně jako lidé – budou schopné je zpracovávat opakovaně,“ vysvětluje Pavel Šiška, obchodní ředitel IBM.
Protivníky pro systém Watson byli dva nejslavnější hráči, kteří se kdy ve hře Jeopardy! objevili. Ken Jennings, který vytvořil
rekord hry, když v sezóně 2004/2005 vyhrál 74 her v řadě a celkově nastřádal na
prémiích více než 2,5 milionu amerických
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
39
zprávy
Nový zákon o podporovaných zdrojích energie
Vláda v současné době přichází se zbrusu novým návrhem zákona o podporovaných zdrojích energie, který by měl nahradit šest let starou právní úpravu zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie („OZE“).
K samotné novele je vhodné poznamenat,
že kromě toho, že je povinnou, tj. implementační novelou, zavádějící do našeho
právního řádu novou evropskou legislativu,
je rovněž opožděným splacením legislativních dluhů minulosti. Nová právní úprava si
za cíl klade především tolik potřebné přenastavení legislativního rámce pro novou situaci v české energetice, kdy energie z OZE
již není jen drobným doplňkem – kuriozitou
– v energetickém mixu, ale významným
způsobem energetický mix spoluvytváří.
Nový zákon není pro odbornou veřejnost
žádným velkým překvapením, byť by se tak
mohlo zdát z reakcí některých organizací,
hájících především nereprezentativní a ekonomicky podmíněné zájmy vybraných výrobců OZE. Práce na zákonné předloze byly
zahájeny téměř před dvěma lety tak, aby
nová právní úprava v sobě v první řadě poctivě zahrnula nové principy přikazované evropským klimaticko-energetickým balíčkem, ale i třetím liberalizačním balíčkem.
O konkrétní podobě Evropou diktovaného
zákona se vedla řada vyčerpávajících diskuzí, konalo se i několik odborných seminářů, do zákona bylo v mnohých směrech
výrazně zasaženo i v průběhu mezirezortního připomínkového řízení tak, aby bylo
dosaženo co nejširšího společenského konsenzu. Přes veškeré úsilí o dosažení harmonického textu však předloha evidentně
neuspokojila všechny. Je přitom běžné a obvyklé, že konsenzus na úrovni odborné
bývá nezbytným předpokladem následného schválení příslušné právní úpravy v rámci normotvorného procesu. Nikoliv ovšem
v české kotlině, kam již také z bruselských
a jiných západoevropských politických kruhů zavál dusící nešvar vlády partikulárního, menšinového a mnohdy laického nad
obecně prospěšným.
A nikoliv nepodstatná evropská dimenze
nového zákona, stejně jako v případě již odsouhlasené „evropské“ novely energetického zákona, stojí ve středobodu vládou předložené verze nového zákona. Právě
evropská klimaticko-energetická směrnice
členským státům včetně České republiky
předepisuje závazné prahové hodnoty mj.
podílu výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě energie. A stát si, jakožto
zastoupení každého obyvatele České republiky v pozici spotřebitele elektřiny,
i vzhledem k nepříliš utěšenému stavu veřejných rozpočtů volí prostřednictvím předloženého zákona řešení, které podle jeho
nejlepšího vědomí nejlépe odpovídá jeho
ekonomickým možnostem. A svobodně volí
na spodní hranici této prahové hodnoty, tudíž v souladu s jinak velmi malou disponibilitou, již nabízejí stále svázanější a po-
40
drobnější texty evropských směrnic. A dlužno dodat, že nevolí jen v ekonomický prospěch všeho občanstva, ale i samotné ochrany přírody, tedy toho, kam – alespoň
teoreticky – míří i bruselské unijní kormidlo. Příroda a její zdroje mají být udržovány
a ze strany člověka využívány v zásadě šetrně. Přibývající „lesy větrných farem“ ani
pole fotovoltaických panelů tomuto normativu zcela určitě nemohou vyhovět…
Ve vztahu k nucené, leč v tomto případě zákonem rozumně transponované evropeizaci domácího právního řádu, se však od
nejhlasitějších zástupců neprůhledných
a vzájemně rozhádaných zájmových skupin
nyní dozvídáme, že zavedení nového zákona povede téměř ke konci využívání OZE při
výrobě elektřiny v České republice. Takové
emotivní a křečovité interpretace nového
zákona mají svůj vcelku pochopitelný původ v loňském ukvapeném hašení problému s neřízeným růstem fotovoltaických
elektráren a bohužel postrádají hlubší zamyšlení nad textem, ale i pozadím zákona.
Jejich doprovázení živelně pojatými peticemi působí v řadách laické veřejnosti bohužel vcelku účinně a budí negativní pozornost tam, kde jinak není na místě. Opak
je pravdou. Nový zákon o podporovaných
zdrojích energie totiž přináší dvě naprosto
zásadní věci, po kterých se v energetice
(a nejen v ní) už dlouho volá – koncepční
a umírněný (tj. rozumný) pohled na využití přírodních zdrojů. A to jako produkt české cesty, tedy cesty vykoupené hořce nabytými zkušenostmi po prozření ze slepé
implementace evropských směrnic a doprovázené všudypřítomným evropským harašením zbraněmi ze strany zatvrzelé
a úporné unijní byrokracie v zádech.
Nový zákon shromažďuje v jednom předpise všechny zdroje výroby elektřiny, které
v českém právním řádu požívají finančního
zvýhodnění oproti zdrojům konvenčním,
které se musejí o své ekonomické prosazení
snažit prostředky běžnými v hospodářské
soutěži. Ekonomická preference některých
zdrojů (OZE, KVET – kombinované výroby
elektřiny a tepla či druhotných zdrojů) při
výrobě elektřiny je právem každého státu
a představuje jeden ze základních projevů
koncepčního přístupu.
Koncepčnost návrhu nového zákona je však
třeba vnímat i ve vztahu k jinak evropskému institutu národního akčního plánu produkce energie z OZE, jenž vedle výroby elektřiny z OZE postihuje i oblast preferovaného
vytápění a chlazení z OZE, resp. oblast využití OZE v dopravě. I to je třeba vidět: nejen samotná produkce elektřiny z OZE, ale
i další způsoby využívání obnovitelných
zdrojů energie se započítávají do Evropou
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
stanoveného minimálního limitu národního akčního plánu. Co se týče samotné produkce elektřiny z OZE, národní akční plán
pouze nastoluje potřebnou koncepci a přináší tak trhu nutnou míru předvídatelnosti.
Dělí z jinak pestrobarevného koláče zdrojů
typu OZE ty, které si v dané situaci zaslouží
více pozornosti nežli jiné, za daných okolností méně vhodné, a to i s pohledem na reliéf České republiky a její klimatické, geologické a biosférické podmínky. Konečně
národní akční plán stanoví i limit pro regulaci hospodářské soutěže na straně nabídky.
A ten je zárukou, že alespoň v určité části
trhu zůstanou ve prospěch spotřebitelů zachovány nižší ceny silové elektřiny.
Zapojení hlediska hospodářské soutěže
i do regulované nabídkové části trhu
s elektřinou produkovanou z OZE, KVET
či druhotných zdrojů energie je z nového
zákona velmi silně patrný i v jiné souvislosti. Jedná se o novum, projev umírněnosti a rozumu v duchu přísloví, že co je
ekonomické, je i ekologické. Elektřina
z podporovaných zdrojů tak bude do určité míry podléhat tržním principům, nastavená výše zelených bonusů bude korespondovat s aktuálním stavem nabídky
a poptávky na trhu s elektřinou. Tento přirozený korektiv je naprosto nezbytným
předpokladem pro to, aby podpora byla
ekonomicky a ekologicky rozumná a udržitelná, nepřetěžující sítě a ve svém důsledku chránící spotřebitele před výpadky dodávky či nežádoucími turbulencemi
v ceně elektřiny.
Zákonem se narovnává i přežitý model výkupu elektřiny především ze strany provozovatelů distribučních soustav. Původně
dobrá myšlenka použití takto vyrobené
elektřiny na krytí ztrát jimi provozovaných
sítí se beznadějně přežila. Provozovatelé
transportní energetické infrastruktury jsou
tak zavaleni zcela neúměrnými přebytky
elektřiny, se kterými ze zákona a především
z vůle Bruselu nesmí obchodovat, to znamená účelně se „zbavit“ přebytků. Nový zákon tuto diskrepanci odstraňuje a problematiku výkupu přesměrovává přímo na trh,
obchodníkům s elektřinou, kteří jsou schopni jí efektivně zahrnout do svých nákupů
a včas místo toho snížit objednávky od konvenčních zdrojů. Pro ty nejméně predikovatelné zdroje pak nový zákon zavádí institut „odběratele poslední instance“ čili
povinně vykupujícího obchodníka.
Přijetí nového zákona o podporovaných
zdrojích energie je dobrou zprávou pro
každého občana jakožto spotřebitele energie v době všeobecného zdražování a nevalných ekonomických vyhlídek ústících
do nemilosrdné spirály veřejného zadlužování, ale i pro ryzího ochránce přírody.
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál
vedoucí odboru Právní služby
ČEPS, a.s.
www.parlament-vlada.cz
INZERCE
Konference M&M 2011
Ať žije značka!
Přes 150 účastníků z 92 předních firem
z pěti zemí se 11. května sešlo v pražském
hotelu Grand Majestic Plaza na konferenci Marketing Management 2011 s mottem
„Konec výprodeje – ať žije značka!“. Jejich
motivem bylo přání inspirovat se, jak prodávat kvalitu a hodnotu značky bez zbytečného cenového podbízení.
„Samozřejmě existují i jiné cesty, než donekonečna zlevňovat a vyprodávat. Ale jsou
pracné. Sleva je jednoduchý prostředek,
snadno se aplikuje. A mnozí si dodnes myslí, že bezpečně funguje. Jenže ona už fungovat přestává – zákazníci a spotřebitelé
rozlišují i jiné atributy toho, co nakupují, než
je cena. A proto jsme s tématem konference letos vyrazili opačným směrem – směrem
budování hodnoty značky, získávání loajálních klientů a hledání inovací.“, vysvětlil záměr konference její organizátor, Antonín
Parma ze společnosti Blue Events.
Konferenci zahájil blok „Dobré značky se
prodávají i bez slevy“. Petr Božoň z K Brewery Trade se podělil o to, jak jeho společnost dokázala v roce 2010 zaznamenat 13%
nárůst prodeje pomocí aktivit zaměřených
na aktuální tržní příležitosti. Za všechny
zmíněné aktivity jmenujme přilákání konzumentů zpět od „lahváče na gauči“ do restaurací – z toho měl prospěch nejen sám pivovar, ale i zúčastnění restauratéři, čímž
marketingové úsilí přineslo prospěch více
účastníkům. Josef Vojta, známý marketingový expert, potom účastníky konference
seznámil s problematikou neuromarketingu. Hlavní tezí tohoto marketingového odvětví je nutnost vyvážení práce s rozumem
a emocemi příjemců sdělení. 80 % nových
značek, uvedených na trh, nepřežije první
půlrok, protože zákazníkům nedávají smysl. Michal Vodák ze společnosti Seznam.cz
ve svém příspěvku vysvětlil, proč online
značky usilují o vstup do offline světa a naopak. Miroslava Škrabalová ze společnosti
Chiquita rekapitulovala cestu stejnojmenné
značky od devadesátých let do současnosti
– od budování povědomí o hodnotách produktu, přes budování povědomí o značce,
až po současné budování preference přes
funkční i emocionální benefity. Jiří Svoboda ze společnosti GfK na úvod dalšího bloku přinesl deset úspěšných středoevropských příběhů. Že je kolem nás stále řada
prostoru k neotřelým inovacím dokladuje
například úspěch polské PKN Orlen, která
se mezi ostrou konkurencí prodejců paliv
dokázala diferencovat mimo jiné díky zkvalitnění stravování na čerpacích stanicích.
Po obědě se konference rozdělila do dvou
paralelních diskusních sekcí – Best practices
na trhu FMCG a na trhu Non-FMCG.
V FMCG panelu často zněly pojmy jako leadership, udržitelnost, emoční benefity, ale
na řadu přišla i nutnost skutečné spolupráce řetězu výrobce-distributor-prodejce, či
komunikace jak mezi obchodními partnery,
tak i se zákazníky. „Nejlepší zbraní proti slevám je“, jak po skončení shrnul moderátor
Jaroslav Vojta, „mít smysluplnou značku
s takovou hodnotou, které si zákazníci váží“.
I v NON-FMCG panelu přišlo na přetřes
téma komunikace, a to především mezi
značkou a zákazníkem.
■
Konference Datové schránky
Fungují a přinášejí úspory
Dne 18. 5. 2011 se za tradičně značného
zájmu široké odborné veřejnosti uskutečnila konference o datových schránkách
– dnes již osvědčeném nástroji elektronické komunikace, tentokrát pod názvem
„Datové schránky – rok druhý“.
Dvouletý provoz ukázal, že systém datových schránek je plně funkční a přináší státu značné úspory. Jen v resortu spravedlnosti činí tato úspora za loňský rok okolo
120 mil. Kč. Podle aktuálních informací
bylo již přeneseno víc než 42 milionů datových zpráv a počet zřízených datových
schránek se blíží k půl milionu.
Problémy přetrvávají pouze v oblasti následného nakládání s dokumenty, které byly
doručeny prostřednictvím datových schránek, jejich archivací a správou, autorizované i neautorizované konverze, a především
doposud neřešené dlouhodobé archivace a
ověřování pravosti digitálních dokumentů.
Kromě toho je třeba odstranit nevhodnou
úpravu zákona, nepodporující dostatečně
používání datových schránek pro komunikaci mezi soukromoprávními osobami, aby
mohly firmy a občané efektivně používat datové schránky mezi sebou, bez nutnosti ručního potvrzování přijetí zprávy, což právě
řeší Poslanecká sněmovna.
V úvodu se odborníci shodli, že i když zavedení datových schránek proběhlo úspěšně, další projekty v oblasti eGovernmentu
ale stagnují. To se týká základních registrů,
jakož i elektronických občanských průkazů, jako důležitých předpokladů mj. i pro
elektronické volby. Mgr. Zdeněk Zajíček,
náměstek ministra financí ČR a předseda
podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy PSP ČR Ing. Jaroslav Krupka zhodnotili současný stav a seznámili přítomné s konkrétními kroky, které jsou
připravovány za účelem pokračování budování eGovernmentu.
Dopolední blok byl věnován koncepčním
a legislativním otázkám a vystoupili zde
ti, kdo se na vzniku datových schránek podíleli. Účastníci konference, jíž se zúčastnilo takřka 400 zástupců orgánů veřejné
moci i komerční sféry, právníků i technologů, se shodli, že systém datových schránek se osvědčil, je funkční, spolehlivý a
bezpečný a že se podstatně zvýšila pravděpodobnost doručení zásilky oproti klasické poště, což je nutný předpoklad pro
vymahatelnost práva v ČR.
Michaela Renčínová, MBA
Výkonná ředitelka konference
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
veřejné zakázky
doprava
Cisternová automobilová stříkačka CAS
20–3 kusy
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 18.07.2011
Region: Moravskoslezský kraj
I.D.: 7417291
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Popis: Dodání tří kusů cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro převážně
městský provoz po zpevněných komunikacích v provedení speciálním-technickém
Letecká aplikace hnojiva nad lesními
porosty ve vymezených částech České
republiky v roce 2011
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 09.08.2011
Region: ČESKÁ REPUBLIKA
I.D.: 7679550
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství –
Úsek lesního hospodářství
Popis: Letecká aplikace hnojiva nad lesními porosty ve vymezených částech České
republiky v roce 2011
Logistické manipulační jednotky
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 08.08.2011
Region: CZ: Středočeský kraj
I.D.: 7672679
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: LINET spol. s r.o.
Popis: Předmětem zakázky je dodání následujících logistických jednotek: I.) logistická manipulační jednotka pro skladování dílů a II.) manipulační podvozky pro
přepravu materiálu.
Zimní údržba 2011
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 11.08.2011
Region: CZ: ČESKÁ REPUBLIKA
I.D.: 7652679
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Popis: Jedná se o obměnu mechanizace
pro zimní údržbu ve složení - podvozek,
sypací nástavba, radlice - celkem 18 souprav.
Inovace pneumatického systému sedaček motorových vozidel - CELL 4
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 01. 08. 2011
Region: CZ: Moravskoslezský kraj
I.D.: 7672546
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.
Popis: Inovace pneumatického systému
sedaček motorových vozidel - CELL 4T
spočívající v dodávce testovacího pracoviště AMKS modulu.
42
Dodávka jednoúčelového výrobního zařízení – svařovacího přípravku EB_4721683 pro díly MS autobusu C1
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 15. 07. 2011
Region: CZ: Hlavní město Praha
I.D.: 7396339
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: EvoBus Bohemia s.r.o.
Popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoúčelového výrobního zařízení - svařovacího přípravku EB_472-1683
pro díly MS autobusu C1
energetika
Dodávka 2 ks tlakových, duplikovaných
nádob o objemu 0,4 m3 pro skladování
zkapalněného plynu
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 19.09.2011
Region: CZ: Středočeský kraj
I.D.: 7672270
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Lučební závody Draslovka a.s.
Kolín
Popis: Předmětem zakázky je dodávka
2 ks tlakových, duplikovaných nádob o objemu 0,4 m3 pro skladování zkapalněného
plynu při teplotě - 26 o.C, 1 ks refluxní nádrže o objemu 1 m3, 1 ks zásobníku odpadní vody o objemu 10 m3, 2 ks ležatých
odlučovačů kapek z odplynu o objemu
1,5 m3 a 2 ks kapalinových uzávěrů. Materiálové provedení AISI 316 a AISI 316L.
EWS 32. Snížení energetické spotřeby
a výroba biopaliva při odpařování černého louhu – DCS
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2011
Region: CZ: Ústecký kraj
I.D.: 7672276
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Mondi Štětí a.s.
Popis: EWS 32. Snížení energetické spotřeby a výroba biopaliva při odpařování
černého louhu – DCS.
Dodávka kotelny ústředního vytápění
administrativní budovy
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 05.08.2011
Místo plnění: CZ: Zlínský kraj
I.D.: 7679729
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: PILANA Knives s. r. o.
Popis: dodávka kotelny ústředního vytápění administrativní budovy
EWS 32. Snížení energetické spotřeby
a výroba biopaliva při odpařování černého louhu - DCS
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2011
Region: CZ: Ústecký kraj
I.D.: 7672276
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Mondi Štětí a.s.
Popis: EWS 32. Snížení energetické spotřeby a výroba biopaliva při odpařování
černého louhu - DCS.
Energeticky úsporná opatření dvou objektů společnosti Montex, spol. s r.o. ve
výrobním areálu Radovesnice II
Druh zakázky: Stavební práce
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2011
Region: CZ: Středočeský kraj
I.D.: 7672612
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Montex, spol. s r.o.
Popis: Energeticky úsporná opatření dvou
objektů společnosti Montex, spol. s r.o. ve
výrobním areálu Radovesnice II.
Energetické úspory objektů závodu Holice Erwin Junker Grinding Technology
a.s. – zateplení výrobních hal
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2011
Region: CZ: Středočeský kraj
I.D.: 7672684
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Erwin Junker Grinding Technology a.s.
Popis: Zadavatel požaduje provedení činností spojených se snížením energetické
náročnosti výrobních objektů závodu. Jedná se zejména o zateplení a opravu
střech objektů, zateplení obvodových plášťů objektů, výměnu stávajících
střešních světlíků a jejich současnou redukci a výměnu výplní otvorů
v obvodovém plášti objektů.
finance
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 25.07.2011
Region: CZ: Moravskoslezský kraj
I.D.: 7679801
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Město Nový Jičín
Popis: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel Města Nový Jičín.
Realizace výzvy IOP č. 06 - Technologické centrum pro ORP Hlinsko a pořízení elektronické spisové služby pro
ORP Hlinsko, Vnitřní integrovaný úřad
ORP Hlinsko
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 17.08.2011
Region: CZ: Pardubický kraj
I.D.: 7668089
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Město Hlinsko
Popis: Předmětem realizace projektu jsou
dvě zakázky: a) Technologické centrum
www.parlament-vlada.cz
veřejné zakázky
pro ORP Hlinsko a pořízení elektronické
spisové služby pro ORP Hlinsko b) Vnitřní
integrovaný úřad ORP Hlinsko Plnění
obou zakázek spolu místně, věcně i časově souvisí, společně tvoří jeden funkční celek. V nabídce budou jednotlivé zakázky
jasně a srozumitelně odděleny v souladu
se zadávací dokumentací. Technologické
centrum je prostředek pro provozování
eGON centra města Hlinsko a společně
s elektronickou spisovou službou je základem projektu Smart Administration
strategie města Hlinsko. Cílem projektu je
zefektivnění činnosti úřadu veřejné správy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy a s tím spojené snížení finančních nároků na chod úřadu. Vnitřní
integrovaný úřad rozvíjí procesní, administrativní a provozní složku úřadu s cílem
zefektivnění správy města a jeho přípravy na komunikaci s Informačním systémem základních registrů. Podkladem pro
vypracování nabídky je zadávací dokumentace včetně krycího listu nabídky a příloh. Tato zakázka je financovaná ze strukturálních fondů EU.
informační technologie
Poskytnutí pozáručního servisu HW,
podpory OS MS Windows a dalších služeb
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 25.08.2011
Region: CZ: ČESKÁ REPUBLIKA
I.D.: 7679631
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Český úřad zeměměřický a katastrální
Popis: Poskytnutí pozáručního servisu
HW, podpory OS MS Windows a dalších
služeb
Implementace komplexního nástroje
pro podporu řízení vnitropodnikových
procesů a vztahů se zákazníky
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2011
Region: CZ: Plzeňský kraj
I.D.: 7672135
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: INGEM inženýrská a.s.
Popis: Předmětem plnění je zavedení a využití IS při zvyšování vnitřní
efektivity podniku v rozsahu dle Zadávací
dokumentace.
Dodávka hardwaru (8 ks notebooků
včetně příslušenství a 8 ks LCD monitorů)
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2011
Region: CZ: Královéhradecký kraj
I.D.: 7672253
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: GIST, s.r.o.
Popis: Společnost vyhlašuje výběrové řízení na dodávku hardwaru (8 ks noteboo-
ků včetně příslušenství a 8 ks LCD monitorů) dle zadávací dokumentace
Modelovací software pro návrh, simulaci
a analýzu designu plastifikačních šneků
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2011
Region: CZ: Pardubický kraj
I.D.: 7679746
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: BOCO PARDUBICE machines,
s.r.o.
Popis: Modelovací software pro návrh, simulaci a analýzu designu plastifikačních
šneků.
Region: CZ: Olomoucký kraj
I.D.: 7417290
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Popis: Předmětem zakázky je rekonstrukce výtahů č. 50 v budově J2, č. 53 a 54
v budově S. Součástí zakázky je realizace
elektrického přívodu od rozvodny do strojovny výtahů. Specifikace zakázky dle zadávací dokumentace.
Dodávka softwaru
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 29.07.2011
Region: CZ: Plzeňský kraj
I.D.: 7417295
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: G - Team a.s.
Popis: Předmětem zakázky je kompletní
dodávka technologie parního okruhu pro
budované experimentální a vývojové středisko G-Team do projektu Experimentální
a vývojové středisko.
Mobilní telefonie Ústeckého kraje
Druh zakázky: služby
Lhůta pro podání nabídek: 08.08.2011
Region: CZ: Ústecký kraj
I.D.: 7652700
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Ústecký kraj
Popis: Předmětem zakázky je poskytování
služeb mobilních elektronických komunikací pro zadavatele, kteří s centrálním zadavatelem uzavřeli smlouvu o centralizovaném zadávání, i pro samotného centrálního
zadavatele. Smlouvy budou uzavírány na
dobu určitou 48 měsíců, to je od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2015 s tím, že smlouvy se zadavateli, kterým dosavadní účastnické smlouvy skončí později než 31. 12. 2011, budou
uzavírány postupně s platností do 31. 12.
2015. Seznam organizací včetně detašovaných pracovišť, které uzavřely smlouvu centralizovaném zadávání, je uveden v příloze
č. 1 zadávací dokumentace
stavebnictví
Realizace úspor energie v areálu budov
MD Logistika, a.s. Dašice, objekt na
p. č. st. 287-1 a 909 (automatizace chladicího systému, výměna oken, zateplení pláště a střechy, rekonstrukce osvětlení mrazírenských komor, osvětlení
areálu společnosti)
Druh zakázky: Stavební práce
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2011
Region: CZ: Pardubický kraj
I.D.: 7679666
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: MD logistika, a.s.
Popis: Realizace úspor energie v areálu
budov MD Logistika, a.s. Dašice, objekt na
p. č. st. 287-1 a 909 (automatizace chladicího systému, výměna oken, zateplení
pláště a střechy, rekonstrukce osvětlení
mrazírenských komor, osvětlení areálu
společnosti)
Veřejná zakázka na zateplení budovy –
BABOD KLADNO pro laboratoř BABOD
KLADNO
Druh zakázky: Služby
Lhůta pro podání nabídek: 18.08.2011
Region: CZ: Hlavní město Praha
I.D.: 7679738
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Starmans electronics s.r.o.
Popis: Veřejná zakázka nazateplení budovy BABOD Kladno pro Laboratoř BABOD
Kladno.
Rekonstrukce výtahů
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 12.07.2011
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
telekomunikace
Rentgenový difraktometr
Druh zakázky: Dodávky
Lhůta pro podání nabídek: 10.10.2011
Region: CZ: Moravskoslezský kraj
I.D.: 7652690
Typ: Nabídky (všechny typy)
Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Rentgenového difraktometru.
Jedná se o flexibilní difraktometr s plně
automatickým justování, který bude použit k hodnocení práškových, kusových
a vysoce krystalických materiálů a to
z hlediska fázového a strukturního. Naměřená data a výsledky výpočtu získané
pomocí softwarového vybavení přístroje,
jsou přímá zdrojová data pro molekulární modelování a další simulace v oblasti
materiálového výzkumu. Základní funkce přístroje budou rozšířeny o mody - metoda paralelního svazku (umožňující získat velmi přesný záznam z hrubých
a nerovných vzorků), metoda malých
úhlů (měření vzorků pevných i v suspenzích s vyhodnocením distribuce nanočástic a jejich morfologie a orientace v nanokompozitech), metoda mikrodifrakce
(pomocí přesného zaměření s CCD kamery měření z velmi malých ploch) a měření při vysokých teplotách.
■
www.parlament-vlada.cz
43
i nformační servis
doprava
České dráhy mají již přes 400 bezbariérových vozů a ucelených souprav
Počet bezbariérových vozů a ucelených
vlakových souprav Českých drah dosáhl
ke konci roku 2010 celkem 410 kusů. Na
rozšíření bezbariérových vozidel se
v loňském roce největší měrou podílely
dvoudílné motorové jednotky Regionova a elektrické soupravy CityElefant.
V letošním roce je rozšíří nové typy nízkopodlažních vozů RegioShuttle RS1
z německé společnosti Stadler Pankow
a nové řídicí vozy z české společnosti
Pars nova Šumperk.
Sedm kilometrů krajských silnic se dočká nového povrchu
Více než 7 kilometrů silnic II. a III. třídy
ve Zlínském kraji získá v průběhu jara
energetika
Temelín není Fukušima
Jihočeský kraj podporuje rozvoj jaderné
energetiky a dostavbu JE Temelín. Hejtman Jihočeského kraje chápe obavy lidí,
které mohla vyvolat havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima. Chce proto,
aby čeští odborníci na jadernou energetiku vedli odbornou diskusi a rozptýlili obavy z jaderné energetiky. Předpokládá, že
společně s ČEZ se aktivně postaví k připravovaným zátěžovým testům evropských jaderných elektráren.
Podle ředitele elektrárny Temelín Miloše
Štěpanovského patří Temelín k nejsledovanějším elektrárnám světa. S Rakouskem
funguje výměna informací o elektrárně Temelín na nejvyšší mezivládní úrovni. Provozovatel Temelína, společnost ČEZ, nejenom že zasílá každý den do Rakouska
aktuální informaci o provozu, ale fungu-
44
nový živičný koberec díky celoplošné obnově povrchu vozovky. Obnova se bude
týkat vozovek v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, u kterých by nebyly
efektivní pouhé opravy dílčích výtluků.
Krajem zřizovaná organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje na to vynaloží 23,5
milionu korun.
Celý takovýto proces obnovy zpravidla
spočívá v odfrézování poškozených vrstev
vozovky v celé její šíři, aplikaci spojovacího postřiku, položení nové vrstvy živičné
obalované směsi a její dohutnění silničními válci.
Nejrychlejšími a nejpřesnějšími spoji
Česka zůstávají vlaky SC Pendolino
Spoje SC Pendolino mezi Prahou a Ostravou zůstávají i v jízdním řádu 2011 nejrychlejšími vlaky Česka s maximální rychlostí 160 km/h a s průměrnou rychlostí
(včetně zastávek) 120 km/h mezi pražským
hlavním nádražím a ostravským Svinovem.
V loňském roce byly také nejpřesnějšími vlaky Česka – jízdní řád splnily na 91,8 %.
Mezi další velmi rychlé vlaky Česka patří
spoje EuroCity, InterCity a Expresy na modernizovaných koridorech. Jejich maximální rychlost může být až 160 km/h.
Mezi nejrychlejší trasy patří spojení Ostravy- Svinova a Břeclavi s průměrnou
rychlostí (včetně zastávek) 101 km/h, Prahy a Ostravy-Svinova s průměrnou rych-
je i vysoce nadstandardní komunikační linka o nestandardních stavech mezi Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost a Federal Alarm Centrem ve Vídni.
Česká plynárenská unie oslaví 17. narozeniny
27. dubna 2011 tomu bylo přesně 17 let, kdy
byla v souvislosti se zahájením privatizace
českého plynárenství založena Česká plynárenská unie. Zakládajícími členy tehdy bylo
8 krajských distribučních společností a státní Český plynárenský podnik, o. z. Transgas.
Vzniklo nezávislé a dobrovolné profesní
sdružení právnických osob, jehož cílem bylo
sjednocovat stanoviska plynárenského odvětví ČR. Česká plynárenská unie v současné době zastupuje zájmy 16-ti členů, držitelů licencí na obchod, přepravu, distribuci
nebo uskladňování zemního plynu.
Společný projekt Skupiny ČEZ a města
Bohumín získal ocenění
Představitelé Teplárenského sdružení
19.4.2011 předali zástupcům města Bohumína a Skupiny ČEZ plakety za projekt
dálkového tepla do Bohumína.
Celý projekt je založen na koncesionářské
smlouvě mezi městem Bohumín a Skupinou
ČEZ. Smlouva je uzavřena na dobu dvaceti
let a je možné její prodloužení. Zahrnuje
úpravy v elektrárně v Dětmarovicích, vyvedení tepla z elektrárny na okraj Bohumína
(8 km), kde se dělí na další větve pro cent-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
lostí 97 km/h, Prahy a Břeclavi přes Brno
s průměrem 96 km/h a pražských Holešovic s Děčínem s průměrnou rychlostí
93 km/h. S nasazením nových výkonných
lokomotiv a modernizovaných vozů se
bude postupně zvyšovat průměrná rychlost těchto spojů a dále poroste počet vlaků s maximální rychlostí 160 km/h.
Zimní údržba Královéhradeckého kraje
vyšla levněji než vloni, škody na silnicích jsou však rekordních 300 milionů
Zimní údržba silnic Královéhradeckého
kraje během právě skončené zimy vyšla na
necelých 189 milionů korun, což je méně
než vloni či předloni. Výjimečné jsou však
škody, které na silnicích či kolem nich zima
napáchala: silničáři je odhadují na 300 milionů korun, o 200 milionů více než vloni.
Na rozdíl od loňského roku však museli
správci silnic vyhlásit kalamitu jen na několik hodin v části Orlických hor.
rum města (10 km) a větev pro BohumínZáblatí (4,3 km). Na místo původních kotelen jsou nainstalovány předávací stanice
(centrálních a objektových stanic je dosud
52), které zásobují koncové uživatele. Soustav centrálního zásobování teplem je úplně
nová, takzvaně je postavena na zelené louce. Počet zásobovaných bytů v současnosti
je 4 500, mezi dalšími vytápěnými objekty
jsou školy, kulturní a jiné městské budovy,
výrobní i nevýrobní objekty. Celková investice, která jde za Skupinou ČEZ, je plánována na 500 milionů korun. Soustava se bude
dále rozšiřovat, v následující topné sezóně
už bude vytápěno přes 5 300 domácností.
Město Bohumín je po Orlové druhým městem, které zásobuje teplem elektrárna Dětmarovice. Ekologický přínos projektu spočívá ve zlepšení ovzduší přímo v Bohumíně.
Náhrada několika desítek místních kotelen
sníží produkci CO2 o 13 500 tun a emise NOx
klesnou o 11,5 tun ročně. Horkovodní síť se
bude rozšiřovat i v následujících letech.
www.parlament-vlada.cz
i nformační servis
finance
Pokladní plnění státního rozpočtu ČR
za leden až březen 2011
Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
zákonem č. 433/2010 Sb. ze dne 15. prosince 2010, který stanovil příjmy ve výši
1 044,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 179,0
mld. Kč a schodek ve výši 135,0 mld. Kč.
Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. březnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 253,4 mld. Kč,
celkové výdaje 278,6 mld. Kč a schodek
25,2 mld. Kč (v březnu 2010 vykázán schodek 45,9 mld. Kč).
Na obnovu staletých varhan kraj rozdělí více než milion korun
Osmery cenné historické varhany se v letošním roce dočkají oprav. Královéhradecký kraj na jejich renovaci rozdělí
v rámci svého grantového programu 1,2
milionu korun, rozhodli krajští radní.
Krajská finanční podpora pomůže zajistit rekonstrukci hudebních chrámových
skvostů například v Žirči, Probluzi či ve
Veliši.
Jednou z podmínek udělení krajské dotace na obnovu je stáří nástroje nejméně 80 let. Vůbec nejstarším nástrojem,
který letos obdržel dotaci z tohoto programu, jsou varhany na Probluzi z roku
1686. Pokračovat letos budou také opravy varhan v kostele svatého Václava ve
Veliši u Jičína, které byly vyrobeny v roce
1753 varhanářem Františkem Pavlem
Horákem a jsou kulturní památkou.
Aquasoft úspešně zvládl další rok
Aquasoft, přední domácí dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací na míru,
hlásí za loňský rok pozitivní výsledky navzdory stále trvající ekonomické recesi.
Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl 15,5 miliónů Kč. I přes stále přetrvávající nepříznivou situaci na trhu IT za
rok 2010 zisk firmy před zdaněním dosáhl 15,5 miliónů Kč, meziročně se tak zvýšil o 8,5 %. Obrat firmy přesáhl 235 miliónů Kč.
informační technologie
Radomír Sabela výkonným ředitelem
OKIN OUTSOURCING
Výkonným ředitelem
OKIN OUTSOURCING,
divize společnosti OKIN
GROUP, se stal Radomír
Sabela. Ve své funkci
bude vést rozvoj outsourcingu v České republice a ve střední a východní Evropě, řídit
implementaci nových produktů a procesů
a zajišťovat dodávku služeb klientům.
Radomír Sabela přichází ze společnosti
Accenture, kde budoval a vedl dodavatelská centra outsourcingových služeb ve
střední a východní Evropě (Praha, Bratislava, Varšava, Bukurešť). V minulosti rovněž působil jako CEO ve Philips Česká
republika, za jehož vedení byla firma oceněna titulem Investor roku 2001 a také
jako Vice President a ředitel pro CEE u Philips Medical Systems v Hamburgu.
warové produkty a nabídku integrace
a služeb pro zdravotnictví společnosti CSC
a zároveň posílí i oblast výzkumu a vývoje zdravotnických řešení. Tento krok též
urychlí strategický plán růstu společnosti
CSC v oblasti farmaceutického trhu a posune dále společnost do pozice velmi silného hráče v oblasti informačních technologií pro zdravotní péči.
V Bohumíně navýšili rozpočet o 45 milionů
Bohumín bude mít letos o 45 milionů korun vyšší rozpočet. O jeho navýšení rozhodli bohumínští zastupitelé. V Bohumíně
tak budou hospodařit s rozpočtem o objemu 683,3 milionu korun.
Na investiční akce letos v Bohumíně půjde
116 milionů korun, což je 17 procent z celkového rozpočtu. Přes 32 milionů půjde
do bydlení, dalších 15 milionů do chodníků a komunikací. Rekonstruovat se budou
hned dva věžové domy v centru města a to
v ulici Osvoboditelů 1019 a Svatopluka Čecha 1093. Opravovat se budou také fasády domů v ulici Masarykova 1233 a ve Studentské ulici 355, 406 a 418. Zateplení
a výměna oken čeká také na dům v ulici
Nerudova 1156.
dělá ideální stroje pro produkční tisk fotografií, plakátů a POS grafiky.
Adastra podporuje špičkového paracyklistu Michala Starka
Canon představuje dvě velkoformátové
tiskárny pro produkční tisk fotografií,
plakátů, digitální nátisk a POS grafiku
Canon Europe, lídr v oblasti digitálního
zpracování obrazu, představil dvě nové
produkční velkoformátové tiskárny - imagePROGRAF iPF6300S (A1– 24“) a imagePROGRAF iPF8300S (B0 – 44“). Novinky využívají 8-mi barevný pigmentový
inkoust LUCIA EX, který zaručuje vynikající kvalitu obrazu. Oba nové modely poskytují vynikající poměr mezi kvalitou, výkonem a celkovými náklady, což z nich
CSC uzavřela dohodu o akvizici společnosti iSOFT
Společnost CSC, vedoucí globální poskytovatel technologických řešení a služeb,
oznámila, že podepsala dohodu o získání
veškerých aktiv společnosti iSOFT Group
jednoho z největších světových poskytovatelů pokročilých IT řešení pro zdravotní péči. Tato akvizice doplní a posílí soft-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Mezinárodní konzultační a softwarová
společnost Adastra se stala sponzorem jednoho z nejúspěšnějších českých handicapovaných sportovců, paralympijského reprezentanta v silniční a dráhové cyklistice
Michala Starka.
Michal Stark je držitelem 21 medailí z významných mezinárodních i domácích závodů, může se chlubit titulem mistr světa
a Evropy. Je účastníkem pěti paralympiád.
V roce 2000 získal na letní paralympiádě
v Sydney bronzovou medaili.
www.parlament-vlada.cz
45
i nformační servis
stavebnictví
Budovu hradeckého ústavu hluchoněmých čeká rekonstrukce
Historická budova bývalého Ústavu hluchoněmých v Hradci Králové na Pospíšilově třídě se dočká v příštích letech rozsáhlé rekonstrukce. V první fázi dělníci
vybudují zázemí pro studenty Gymnázia
J. K. Tyla, jejichž školu rovněž čekají nákladné stavební úpravy. V dalších letech
bude postupně rekonstruována celá budova takzvaného hlucháku. Celkové náklady budou činit téměř sto milionů korun.
Kraj bude v letošním roce investovat do
rekonstrukce „hlucháku“ až 16 milionů
korun, aby provedl takové úpravy objektu, které by umožnily jeho využití stu-
denty gymnázia v příštím školním roce.
Po ukončení stavebních prací v Gymnáziu J. K. Tyla se studenti opět přestěhují
zpět a začne druhá etapa přestavby za 40
až 50 milionů korun, která skončí v roce
2013. Třetí etapa rekonstrukce bude
moci být již provedena za provozu obchodní akademie a jazykové školy, která
bude v objektu sídlit. V areálu bývalého
ústavu hluchoněmých by v budoucnu
mohly najít zázemí i další příspěvkové organizace kraje.
V Roztokách vzniká vědeckotechnický
park
V Roztokách u Prahy vzniká nákladem téměř půlmiliardy korun nový vědeckotechnický park. Stavbu navštívili představitelé Českého vysokého učení technického,
hlavního partnera projektu, v čele s děkanem Fakulty strojní prof. Ing. Václavem
Hrdličkou, CSc., dále zástupci agentury
Czechinvest, Komerční banky, která projekt spolufinancuje, místní samosprávy
a další hosté.
Iniciátorem vzniku Vědeckotechnického
parku Roztoky je společnost Trigema.
Vědeckotechnický park bude mít celkovou
užitnou plochu 4200 metrů čtverečních.
Ve spolupráci s ČVUT a s podnikatelským
sektorem se bude zabývat výzkumem
a vývojem spalovacích motorů pro auto-
Vodafone popáté hlavním partnerem
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
Vodafone pokračuje v pětileté tradici a stal
se hlavním partnerem 46. Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary. Zároveň
s klubem Aeroport poprvé do Karlových
46
Patologie Vsetínské nemocnice dostala
nové moderní prostory
Za přítomnosti hejtmana Stanislava Mišáka a dalších nejvyšších představitelů Zlínského kraje byl dne 7. dubna 2011 v areálu
Vsetínské nemocnice, a.s., slavnostně zahájen provoz nového pavilonu patologie
a centralizovaných laboratorních provozů.
Investorem stavby za 103 milionů korun byl
Zlínský kraj, který ze svého rozpočtu uvolnil 64 milionů, 40 milionů pak činila dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Vnitřní vybavení v hodnotě
19 milionů korun uhradila z vlastních prostředků Vsetínská nemocnice. Stavební práce byly zahájeny 1. března 2010 a ukončeny v lednu letošního roku.
vé volání, SMS nebo instant messaging
jsou integrovány do ICQ 7.5.
Díky zpětné vazbě od uživatelů ICQ zlepšila živé video chatování. Účastníci chatu jsou
nyní viditelní v režimu celé obrazovky a živý
video chat může být spuštěn snadno a rychle z ICQ klienta. Tímto způsobem je možné
také nahradit telefonní hovory, protože uživatelé mohou být ve spojení kdykoliv, kdekoliv a zůstat v kontaktu se svými přáteli,
příbuznými nebo obchodními partnery.
telekomunikace
O2 má nejlepší mobilní internet, potvrdil
průzkum
Nejlepší mobilní datové služby a nejkvalitnější pokrytí mobilním internetem poskytuje Telefónica O2 Czech Republic.
Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos
Tambor, který mapoval právě tuto oblast.
Sami uživatelé potvrdili, že v porovnání
s konkurencí je O2 nejsilnějším operátorem na poli mobilního internetu.
Služby mobilního internetového připojení
od O2 označuje za nejlepší více než třetina respondentů (34 %). Operátor dominuje i v otázce spokojenosti s celkovým pokrytím. Jeho síť v tomto ohledu považuje
za nejkvalitnější 38 % respondentů. Do
průzkumu se zapojili uživatelé z celé České republiky. Výsledky se nelišily v závislosti na věkové kategorii ani na velikosti
místa bydliště respondentů.
Mobilní datové služby využívá celkem 1,2
milionu zákazníků O2, z toho internet
v mobilu 820 000 zákazníků a internet
v notebooku 380 000.
mobily, motorů s alternativními pohony
i konstrukcí vozidlových převodovek.
Varů zákazníkům přinese koncept Cinema
Royal. V rámci MFF KV Vodafone také
uspořádá jednodenní golfový turnaj, tradičně připraví pro všechny návštěvníky
festivalu SMS rezervační systém vstupenek a u hotelu Thermal otevře Star Club,
v němž se budou všichni festivaloví fanoušci moci zdarma vyfotit jako filmové
hvězdy.
Nová verze ICQ je zde!
ICQ dne 19. dubna 2011 uvádí novou verzi ICQ 7.5 nabízející vylepšené možnosti
komunikace a osobní přizpůsobení ICQ klienta. Nově aktualizovaná služba audio
a video chatování ve vysoké kvalitě je nyní
doplněna o plné zobrazení přímo z ICQ klienta. Paleta více než 80 nálad s galerií barev, pokročilé možnosti pro vyhledávání
přátel a rychlejší přístup k on-line hrám pro
zábavu bez hranic. Všechny důležité komunikační nástroje jako video chat, hlaso-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Vodafone od června zařazuje vyšší rychlost - nabídne rychlejší VDSL
Vodafone svým firemním zákazníkům nabídne od 1. června rychlejší variantu pevného internetu a to díky inovativní technologii VDSL, která dosahuje rychlosti
připojení až 25 Mbps.
Zákazníci Vodafonu z řad podnikatelů si
tak budou moci v pilotním provozu vyzkoušet pevný internet s rychlostí downloadu až 25 Mbps a to bez jakéhokoli datového omezení.
Služba s názvem Vodafone Internet VDSL
25 Mbps se od předchozích typů pevného připojení liší hlavně rychlostí. Zatímco klasické typy ADSL připojení dosahují rychlosti 3, 8, nebo 16 Mbps, nová
technologie dosahuje rychlosti mnohem
vyšší. Tato služba bude u Vodafonu dostupná od 1. června 2011 se speciálním
duálním modemem. Službu je možné aktivovat na lince Vodafone firemní péče
na čísle 800 77 22 77.
www.parlament-vlada.cz
zprávy
Detektivní služby a nestátní zpravodajství
Detektivní činnost, i když ze strany ODS a TOP 09, ale i některých politiků ČSSD, je považována za špehování a jakousi nežádoucí a snad i protizákonnou činnost, jde v demokratických společnostech o zcela normální
a váženou záležitost. Existuje světová asociace detektivů WAD - WORLD
ASSOCIATION OF DETEKTIVES. Kromě toho existuje Evropské sdružení
detektivů, jehož jsme členové a to IKD – INTERNATIONAL KOMMISSION
DER DETEKTIV VERBAND.
Politici by si měli uvědomit, že politik není
nadčlověk a že je třeba, aby jako každý řadovým občanem, byť je v politické funkci,
podléhal veřejné kontrole. Měl by akceptovat důležitý princip demokracie - veřejnou
kontrolu. Detektivní činnost je výrazem plurality bezpečnostního systému, konkrétně
plurality ke „Službě kriminální policie a vyšetřování“. Pluralita je základním a neopomenutelným prvkem každé demokracie
v občanské společnosti s tržní ekonomikou.
Současné tvrdé ataky na sektor soukromé
bezpečnosti, které se objevují a nediferencuje dobré a špatné, je výrazem přežívajícího totalitního myšlení a antidemokracie.
Detektivní činnost v této souvislosti je nedílnou součásti veřejné kontroly, posilování právních jistot občanů a organizací a nedílnou součástí posilování zákonnosti.
Detektivní služby odstraňují z činnosti advokacie formální přístup - přístup pouze
procesní a dávají do rukou advokátů a jejich mandantů podklad pro jejich postup
v oblasti práva hmotného, tedy informace,
informace o důkazech a důkazy pro správní řízení a soudní kauzy. Zejména v oblasti
trestního práva v souvislosti s obhajobou,
ale zvláště pak v oblasti práva občanské, obchodního, rodinného a pod., mají nezastupitelné místo. Kromě trestního práva Policie ČR v těchto právních oblastech nemají
kompetence. Potlačení detektivní činnosti
by znamenalo potlačení demokracie v občané společnosti s tržní ekonomikou a ve
svém důsledku potlačení právních jistot ob-
pvs
parlament
vláda
samospráva
čanů a organizací a potlačení zákonnosti.
Jestliže se některá detektivní služba dopustí
excesu (objektivně je jich nesrovnatelně
méně než u Policie ČR), pak je třeba případ
řádně vyšetřit a vyvodit příslušnou odpovědnost. Nelze ale sahat k nedemokratickému principu „kolektivní viny“ a vztahovat dopady na celý resort soukromých
detektivních služeb a ve svém důsledku celý
sektor soukromé detektivní činnosti.
Jestliže se někteří páni politici bojí, že soukromé detektivní služby odhalí jejich protiprávní jednání, pak jim lze jen poradit,
aby se takového jednání nedopouštěli, aby
jednali v zájmu občanů a nikoliv k nahrabání si svých kapes. Samozřejmě služby
soukromých detektivů nesporně vadí
„kmotrům mafiánské politiky“. Proboha,
to snad ale nejsou všichni politici! Postoje,
které politici předvádějí vůči sektoru soukromé bezpečnosti jako celku, a nikoliv
proti té službě, které něco poruší, jsou pro-
DOPORUČUJE
tiústavní. Ústava zajišťuje všem občanům
práva na informace. Je zcela jedno, zda jde
o informace v rámci veřejné kontroly či informace, informace o důkazech a důkazy
pro správní řízení či soudní kauzy nebo informace k podpoře ekonomických zájmů
podnikatelských subjektů.
Jinak ještě k nestátnímu – komerčnímu či
konkurenčnímu zpravodajství. Je to součást
detektivní činnosti jako jedna z forem detektivní činnosti – detektivní zpravodajství.
Je velmi významným aspektem ekonomické efektivnosti a konkurence schopnosti. Je
významným prvkem občanské společnosti
a tržní ekonomiky. Jestliže v ČR j de o poměrně novou záležitost, ve světě existuje již
téměř 50 let a cca 30- 40 let existuje i mezinárodní organizace SCIP - Society of Competitive Intelligence Profesionals.
JUDr. František BRABEC
Autor je čestný prezident
České komory detektivních služeb
KNIHU NAKLADATELSTVÍ FRAGMENT
Václavu Klausovi
Tato kniha, tzv. Festschrift, je sborníkem příspěvků, které zahraniční i čeští autoři napsali u příležitosti 70. narozenin prezidenta České republiky Václava Klause. Obsahuje odborné a nadčasové texty více než padesáti autorů z patnácti zemí světa.
Jsou mezi nimi významní politici, ekonomové, filozofové, představitelé úspěšných think tanků
a firem, a další osobnosti veřejného života a vědy. Píší nejen o Václavu Klausovi, ale především
o tématech a myšlenkách, které s ním sdílejí. Každý z autorů zná Václava Klause osobně a každý z nich napsal svůj příspěvek pouze pro tuto knihu a pro její čtenáře.
Vznikl tak jedinečný sborník textů o evropské integraci, o jednotné evropské měně, o politickém
a ekonomickém vývoji v České republice, o problematice klimatických změn, o potřebě obhajoby svobody a kapitalismu, ale i o dalších tématech naší současnosti a budoucnosti.
165 x 235 mm, 336 stran, váz., 399 Kč
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
47
komunální technika
Komunální technika pro státní správu
Péče o veřejnou zeleň i o veřejná prostranství – chodníky i komunikace –
je dosti náročná záležitost. Roty zahradníků, mužů s lopatami a metařů
ale už dávno nahradila moderní komunální technika. Jak si ale vybrat tu
nejvhodnější?
Obecně je potřeba, aby odpovědní lidé vybrali takovou techniku, která je vhodná
pro příslušné město nebo obec. Rozhoduje rozloha, členitost a obtížnost terénu,
osázení ploch a řada dalších faktorů.
Traktory, sekačky, křovinořezy
Asi nejvíc zabrat dává trávník, který je potřeba pravidelně sekat. Dost často se jedná o poměrně rozsáhlé plochy, a tak je
údržba nákladná a časově náročná. Proto
je vhodné v těchto případech na technice
příliš nešetřit a pořídit pokud možno to
nejlepší. Do této kategorie určitě patří zahradní traktory, které si našly místo i mezi
profesionálními traktory, se kterými již
pracují mnohé technické služby a obecní
úřady. Primárně jsou určeny k sečení a sběru trávy, ale stejně úspěšně je lze využít
i při sbírání listí, mulčování a dalších činnostech. Bohaté příslušenství z nich ale
dělá univerzální pomocníky do každého
ročního období.
Kromě vozíku, válce, rozmetadla, provzdušňovače lze připojit i zametací kartáče, sněžnou frézu nebo sněhovou radlici, což samozřejmě magistráty a obecní
úřady ocení v zimě při úklidu cest, chodníků, parkovišť a dalších veřejných a obecních ploch.
Neméně důležitým pomocníkem při údržbě obecní zeleně jsou křovinořezy, vhodné do méně přístupných terénů. I tady platí, že je lepší vsadit na kvalitu. Proto je
lepší pořídit křovinořezy s kvalitními motory, například Kawasaki nebo Subaru.
Důležitá je také nízká váha, vysoký výkon,
spolehlivost a nízké emise. Novinkou na
trhu je zádový křovinořez, který je ideální pro práci ve svahu a těžko dostupných
místech. Vyniká dobrou manévrovatelností při obsekání. Díky umístění motoro-
48
vé jednotky za zádový nosič je práce s tímto strojem fyzicky méně náročná i při
dlouhodobém použití.
Dobrým tipem je také tzv. multifunkční
systém AMA, který je užitečný v případě,
musí-li se obec či město starat nejen o trávu, ale také o živé ploty nebo prořezávání
stromů a keřů. Díky adaptérům nasadíte
na základní zařízení pilu, plotostřih, vyžínací hlavu a prodlužovací nástavec. Je to
nejen praktické, splehlivé a výkonné, ale
také výrazně levnější, než kdyby obec pořizovala jednotlivé stroje zvlášť.
Sekačky bez lidské obsluhy
Pokud jde o sekačky, mají města i obce velký výběr a jak už bylo řečeno, záleží na
řadě okolností podle kterých je nutné vybírat. Novinkou je automatická sekačka
Belrobotics. Je maximálně užitečná pro
udržování velkých travnatých ploch, jako
jsou parky, sportovní hřiště, fotbalové stadiony, hotelové areály a řada dalších. Tyto
sekačky pracují plně automaticky, udržují celou plochu bez lidské obsluhy označenou jednoduchým nízkonapěťovým obvodem. Vybaveny sonarem a bezpečnostním
nárazníkem jednoduše zpomalí a vyhnou
se překážkám. Vše kontroluje počítačová
jednotka, která zajišťuje bezpečnost. Model je poháněn dobíjecími bateriemi, sekačka je tudíž tichá, bez emisí, pracuje
ekologicky.
Pro obce a města je speciálně určena také
komunální technika Barbieri. Jedná se
o bezkonkurenční pomocníky v této sféře.
Obce mohou využít například rotační mulčovací sekačky nebo cepové sekačky pro
sekání nepřístupných ploch. A díky příslušenství je možné s touto technikou také zametat nečistoty nebo odklízet sníh radlicí
či kartáčem.
Jak na úklid chodníků?
V moderních městech vyspělých zemí
úklid komunikací probíhá soustavně
a komplexně. V České republice však zatím spíše přežívá blokové čištění chodní-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
ků v časových intervalech, zpravidla
s odstupem několika týdnů, kdy se na
úklid obvykle nasadí pouze sběrače nečistot či jednoduché vysávací stroje, které seberou jen jednotlivé nedopalky, papírky apod.
Po určité době od blokového čištění se však
u paty domů objeví vrstva nečistot, především prachu a – pro někoho možná i překvapivě - cigaretového popele. Je to důsledek skutečnosti, že čištění nebývá plošné
a místo toho, aby se celý povrch chodníku
důkladně mechanicky očistil kartáči, zůstává jen u nasávání lokálních nečistot.
Podobné problémy s čistotou chodníků
trápí i historické centrum české metropole. V historickém centru se nároky na zametací techniku zvyšují. Mnohé chodníky
jsou užší, čemuž je nutno přizpůsobit pracovní záběr stroje. Čištění vyžaduje od
stroje jeho snadnou ovladatelnost při vyhýbání se překážkám, nasazená technika
by neměla být hlučná apod.
„Čištění chodníků zaplněných chodci má
svá specifika. Kompaktní kabinové zametací stroje do některých míst příliš vhodné nejsou a na mnohé obyvatele a návštěvníky města působí spíše rušivě. Proto
pro každodenní čištění chodníků, pěších
zón, parkovišť či areálů, a to nejen ve velkých městech, nýbrž také v menších sídlech, se více hodí relativně malé a nízké
stroje, za nimiž obsluha chodí. Chodci
jsou vnímány nikoliv jako rušivý prvek,
ale coby běžná součást pěší zóny,“ uvádí
Tomáš Chytka z firmy Profigrass, která nabízí stroje Green Machines. K přednostem
této techniky vedle vysoké produktivity
patří rovněž to, že pohltí téměř vše: plechovky, skleněné či plastové lahve, listí
nebo nečistoty a drtí je na třetinu jejich
původního objemu.
Motorové zametací kartáče
Poměrně novým, ještě ne tolik rozšířeným
pomocníkem, jsou také motorové zametací kartáče. Opět jde o univerzální stroj
vhodný do každé obce i většího města.
Díky svým vlastnostem je určen především
na úklid chodníků, parkových cest, parkovišť přístupových cest i větších veřejných
prostranství. Dobrým tipem jsou například
motorové kartáče od renomovaného německého výrobce Limpar, které jsou určeny pro celoroční provoz. Tudíž s nimi můžete uklízet nejen nečistoty nebo listí, ale
i sníh nebo posypový materiál. Díky své
lehké ovladatelnosti a snadnému přizpůsobení stroje potřebám obsluhy si získává
stále větší oblibu u pracovníků veřejných
služeb.
Motorové kartáče jsou vybaveny mnohostranným příslušenstvím. Výrobci nabízejí kromě různých druhů kartáčů také sněžnou radlici nebo sběrný box.
(aa)
www.parlament-vlada.cz
profil
Elektrokolo
elegantní
dopravní řešení
Elektrokolo má překvapivě široké využití jako dopravní prostředek pro obecní a státní zaměstnance – úředníky,
správce komunikací, městské strážníky,
pracovníky odborů životního prostředí
nebo jako alternativa k použití služebního vozu na kratší vzdálenosti.
Jak si můžete sami vyzkoušet, elektrokolo je plnohodnotný dopravní prostředek, který je ve městském prostředí většinou výrazně rychlejší než automobil
nebo hromadná doprava. S výhodou lze
kombinovat jízdu na elektrokole s dopravou v příměstských vlacích, metru,
přívozech a pro jeho řízení není nutný
řidičský průkaz.
Osm luxusně vybavených elektrokol pořídíte za cenu jednoho malého automobilu
se spalovacím motorem. Provozní náklady elektrokol (včetně pojištění a případných oprav) jsou vůči automobilu 50 x nižší (1 km = 0,09 Kč). Neplatíte povinné
ručení, silniční daň, přezouvání pneumatik, parkovací místa, školení řidičů – referentů a další povinné a poplatky, které
s sebou provoz služebního vozu přináší.
Dojezd elektrokola při asistovaném šlapání je více než 50 kilometrů. Většina cest
automobilem, které se denně uskuteční ve
městě, obnáší v průměru pouze 37 kilometrů.
Začleněním elektrokol do vozového parku
motivujete zaměstnance ke zdravějšímu
stylu života a nenásilnou formou se aktivně podílíte na ochraně čistého vzduchu,
eliminaci hluku a úspoře životního prostoru ve vaší obci.
Elektrokolo, jakožto dopravní prostředek,
lze bez problémů uplatnit v daňových
nákladech. Pro nákup více elektrokol (fleetové zákazníky) má firma Ekolo.cz speciální nabídku služeb - cenová zvýhodnění,
kola v alternativních barvách, servis přímo
u zákazníka nebo finanční zajištění nákupu elektrokol formou leasingu. A to již od
pěti kusů pro jednu instituci!
Pražská firma Ekolo.cz dodává vše potřebné pro bezproblémové začlenění elektrokol do provozu. Zajistí instalaci cyklostojanů včetně nabíjení, všechna kola pojistí
proti poškození i proti krádeži, vybaví je
zámky a bezpečnostními prvky. Dodá
vybavení pro uživatele (rukavice, helmy)
a vaší instituci navrhne znění již existující
interní směrnice pro využívání elektrokol.
Bližší informace na:
Fleekolo program/Mgr. Jakub Ditrich
/[email protected]/
www.ekolo.cz
SOUTĚŽ – Půjčte si na týden zdarma elektrokolo!
Vážení čtenáři, časopis Parlament, vláda, samospráva ve spolupráci s firmou
Ekolo.cz nabízí soukromým i státním firmám pronájem elektrokola na celý
týden, a to zcela zdarma!
Stačí jen správně odpovědět na naši soutěžní otázku:
Kdo byl na titulní
straně našeho časopisu
v loňském devátém čísle?
Ze správných odpovědí, doručených do redakce do 20. června 2011 na
adresu redakce ([email protected]) vylosujeme čtyři výherce,
jejichž jméno uveřejníme v následujícím vydání našeho měsíčníku. Prosíme
účastníky, aby uvedli celé své jméno, zaměstnání a kontaktní telefon.
50
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Organizátorem soutěže je Parol, s.r.o. Soutěže se může účastnit fyzická osoba s trvalým
pobytem na území EU starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Z účasti v soutěži
jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. Organizátor soutěže si
vyhrazuje právo zkrátit, přerušit, nebo zrušit soutěž, či změnit její pravidla. Odpovědí
na soutěžní otázku se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.
Každá osoba, která odpoví organizátorovi soutěže, výslovně souhlasí s tím, aby
organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení
soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob
o titulech vydávaných organizátorem soutěže.
www.parlament-vlada.cz
E F E KT I V N Í Ú D R Ž B Ě
K
A
T
S
S I LN
CE
E
Š
IC
VA
Chcete ušetřit
na údržbě
silnic 40% ?
Nová česká
technologie
vám pomůže!
Současná metoda s montážní spárou
N
BĚŽ
Á
OD
T
E
M
A
Naše metoda ITHR
ASFALT SERVIS s.r.o.
Na Žertvách 44, 180 00 Praha 8
tel. 739 333 680, 266 311 450
fax: 266 311 451, [email protected]
www.asfaltservis.cz
LT
A
F
AS
IS
V
R
SE
zdraví
Resort Svatá Kateřina
Ráj na rozhraní Čech a Moravy
Pokud jste ještě nikdy neslyšeli
o wellnes Resortu Svatá
Kateřina, pak vězte, že nejste
jediní. Autor těchto řádek o něm
ještě před pár dny neměl ani
potuchy. Pak však stačil
víkendový pobyt a… všechno
je jinak! Ostatně, posuďte sami.
sáti letech, bez jediné větší opravy, když se
v roce 2005 kraj Vysočina rozhodl, že rozpadající budovy lázní zprivatizuje. „Na 140
ubytovaných dětí, které spaly v ložnicích
po čtyřech až deseti, připadaly jen tři koupelny“ – přibližuje nám dobu před šesti
lety paní Krížová.
Akciová společnost Šém, která lázně koupila, celkovým nákladem 177 miliónů korun
budovy zrekonstruovala, uvedla do provozu čistírnu odpadních vod, spojila okolní
pozemky a vybudovala rozsáhlá sportoviště. Rekonstrukce šla až do takových detailů, jakými byly úprava okrasných jezírek či
výsadba nových stromů v aleji u driving
range. Za něco více, než dva roky zde vznikl Resort Svatá Kateřina, jedinečné sportovně relaxační zařízení, orientující se na
pobyty ve zdravém životním stylu.
Resort disponuje 170 lůžky v luxusních
dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
Hosté mohou být ubytováni v hotelu Svatá Kateřina s 45 pokoji, z toho 3 apartmá,
v Garnisonu, kde je pro hosty připraveno
14 opravdu velkých dvoulůžkových pokojů nebo v Gymnasionu, který nabízí dalších
24 moderních dvoulůžkových pokojů. Velmi chutné a součastně zdravé pokrmy jsou
podávány v restauraci Voda (60 míst),
v café Orangerie (60 míst), na prosklené
Verandě (20 míst) a na letní terase u jezírka (65 míst), v café Pavillion (100 míst)
s letní terasou (120 míst).
Resort Svatá Kateřina je umístěn uprostřed majestátních lesů v jednom z nejkrásnějších koutů Vysočiny, na historické
hranici Čech a Moravy – mezi Pelhřimovem a Telčí, 130 kilometrů od Prahy i od
Brna, pouhé tři kilometry od městečka
Počátky. A – i když se to na první pohled
nezdá – jste na horách, ve výšce až 750
metrů nad mořem. Mimochodem – to je
stejná nadmořská výška, ve které leží horské středisko Pec pod Sněžkou!
Na rozdíl od Pece však do Svaté Kateřiny
autem nedojedete. V Počátkách ho totiž
musíte nechat na hlídaném parkovišti, kde
vás naloží shuttle bus: auta mají do resortu
vjezd zakázán. „Resort je umístěn v chráněném vodním pásmu“ – vysvětluje Eva Krížová, marketingová ředitelka resortu. Když
se díváme na plné parkoviště, kde je možná stovka aut – mimochodem s nejrůznějšími poznávacími značkami, slovenskými
nevyjímaje – musíme jí dát za pravdu. Hote-
52
lový shuttle bus nás spolu s posádkami dalších dvou aut doveze do resortu za pět
minut. A pak už to šlo ráz na ráz: rychlé
ubytování, večeře a seznámení s resortem.
Dozvídáme se, že právě v těchto dnech slaví Resort Svatá Kateřina výročí. Pouhé tři
roky totiž uplynulo ode dne, kdy byl v květnu 2008 slavnostně otevřen. Ovšem lázně zde byly vybudovány již na přelomu 18.
a 19. století. Své jméno dostaly podle léčivého pramene zasvěceného sv. Kateřině.
Svého času byly vyhledávaným střediskem
vysoké vídeňské společnosti; léčili se zde
nervové choroby, choroby ledvin, srdce,
žlučníku, dna a zdejší koupele dokonce
zmírňovaly i revmatické bolesti a kožní
problémy.
Na počátku 50. let minulého století byly
lázně přestavěny a v roce 1953 se změnily na dětskou ozdravovnu. Jistě bohulibý
nápad, jenže… Umíte si jistě sami představit, jak lázně vypadaly po více než pade-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
zdraví
Wellness nabízí finskou saunu a aromaterapeutickou saunu (6 a 12 osob), bylinnou
parní lázeň a solnou parní lázeň a (6 a 12
osob), whirlpool (5 osob), Rassulbath
(5 osob) a 3 relaxační místnosti. Součástí
wellness je také 7 masážních kabin (včetně
thajských masáží – ve spolupráci s firmou
Sabai). Na Vánoce byl v r. 2010 otevřen na
terase hotelu Svatá Kateřina hydromasážní ráj: Agua Euforica se čtyřmi venkovními
vanami – jacuzzy. Pro cvičení jógy, Pilates
a další sportovní aktivity bylo v resortu
vybudováno 7 specializovaných tělocvičen
včetně posilovny. Pod širým nebem lze hrát
fotbal, volejbal, na nádherném driving range trénovat golf. Tenis si zahrajete na třech
nově postavených antukových dvorcích.
Lze si zajezdit na trekingovém kole, které
vám v resortu rádi zapůjčí, zahrát kulečník,
stolní tenis nebo si půjčit sportovní vybavení na další letní i zimní sportovní aktivity. Nedaleko kurtů stojí stáje a dispozici klientům k projížďkám po nádherných
okolních loukách je 5 koní. Vyhledávanou
atrakcí jsou celoročně projížďky aljašským
psím spřežením, v zimě Skij?ring – tažení
lyžaře koněm s jezdcem, bruslení na jezírku a během léta patří k oblíbeným aktivitám cykloturistika a na koupání do nedalekého zatopeného lomu u Horní Cerkve.
Resort nabízí několik druhů pobytů, které jsou vázány na speciálně vypsané termíny: Body & Mind – jóga, Body & Mind Pilates Beauty & Lifestyle – buďte ještě
úžasnější, Beauty & Lifestyle II. – škola
líčení, Dny štíhlé linie – zhubněte ve Svaté Kateřině, AntiAge – omládněte ve Svaté
Kateřině, Zumba ve Svaté Kateřině – více
viz www.katerinaresort.cz. U těchto balíčků je např. navíc asistence odborných trenérů, vizážistů, dermatologa, dietologa
a odborníka na zdravý životní styl a dalších specialistů.
Pro konferenční a kongresové potřeby
jsou pokoje osazeny televizními a internetovými přípojkami. Resort disponuje
moderní kongresovou A/V technikou a je
stále více využíván firmami pro školení,
odborné semináře, workshopy a odpočinek jejich zaměstnanců. Pro tyto zájemce je připravena speciální nabídka kongresových balíčků.
Jestliže jsem na počátku napsal, že o Resortu Svatá Kateřina jsem až donedávna neměl
ani ponětí, je to pravda. Po víkendovém
pobytu ale vím, že Resort Svatá Kateřina
je… ráj na zemi. Přesněji: Ráj na rozhraní
Čech a Moravy.
Michal Korol
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Náš časopis položil
Petrovi Zemplinerovi,
předsedovi představenstva a.s. Šém, která Resort Svatá Kateřina vlastní, tři otázky:
Kdo jsou nejčastější hosté v Resortu Svatá Kateřina?
Nejčastějšími hosty Svaté Kateřiny
jsou ženy s nadprůměrnými příjmy,
obvykle bydlící ve velkých městech, ve
věku 30–50 let. Jsou to většinou lidé
samostatně podnikající nebo pracující v různých řídících funkcích, kteří žijí
aktivně, sportují, cestují a dbají na svůj
zevnějšek a své zdraví.
Čím se tento resort odlišuje od
konkurence?
Ve Svaté Kateřině nabízíme jedinečný
a velmi úspěšný program, který je orientován na snížení nadváhy. Vede je
Ing. I. Mach, CSc, známý dietologický
specialista. Oblíbené jsou také programy Antiage a Beauty&Lifestile.
Proslavené a většinou vyprodané jsou
programy cvičení jógy se Zuzkou Klingrovou. Zcela jedinečná a neopakovatelná je krása okolní přírody a klid,
ve kterém doslova ticho uslyšíte.
Co by jste vašim hostům u vás
obzvláště doporučil?
Doporučil bych ranní projížďku na koni
po okolních loukách, pak lehký rukolový salát s červenou řepou a zakysanou
smetanou. Po polední siestě bych si
dopřál úžasnou detoxikační medovou
masáž a pak jaccuzi pod širým nebem
s láhví dobrého sektu. Den bych zakončil v restauraci Voda s tuňákem v sezamové krustě s grilovanou polentou
a pomerančovou solí. Tuňáka bych
zapíjel rakouským zeleným veltlínským, Heiligenstein 2010.
www.parlament-vlada.cz
53
představujeme novinku
Užitkový motocykl
Největší výrobce přívěsů v ČR, firma Agados spol. s.r.o., uvádí na trh novinku –
užitkový motocykl. Rahier je čistě pracovní motocykl, dá se říct, že vytváří zcela
nový segment trhu, který Agados nazývá UTM - Utility Motorbike.
Záměrem firmy bylo postavit motocykl, který bude maximálně spolehlivý, nenáročný
na údržbu, úsporný, obratný, skladný a s velkou nosností. Vlastní vysoký útlum pneumatik a odpružené sedlo umožnili použít na
motocyklu neodpružený stabilní rám. Vysoká světlost motocyklu dovoluje zdolávat
i těžké terény. Poloměr otáčení je pouhých
1,6 m. Skladnost je zajištěna sklopnými stupačkami a otočnými řidítky. Bez problémů
lze Rahier naložit do pick-upu, dodávky
i většího kufru osobního auta.
Motocykl pohání čtyřtaktní stacionární
jednoválec Subaru o objemu 170 cm3 . Přenos síly je zajištěn převodovkou s redukcí
1:2 a odstředivou spojkou. Použité 10“
pneumatiky 120/90 mají nosnost 300kg
a spolu se silným motorem dovolují maximální zátěž motocyklu 257kg. Jako příslušenství se nabízí například přívěsný
vozík s nosností 120kg, přepravní drátěné
koše, brašny, osvětlení a jiné příslušenství
na přání zákazníka. Kola lze vybrat s terénním nebo silničním vzorkem
PRO KOHO JE URČEN
Motocykl je určený na neveřejné komunikace, může nalézt uplatnění např. na velkých staveništích, jako je výstavba dálnic
nebo jiné velké investiční projekty, kde je třeba zdolávat vzdálenosti i několika kilometrů. Velkou úsporu přináší Rahier například
i v lomech, kde ho lze využít k dopravě řidičů a dalších pracovníků a minimalizovat tak
pohyb těžkých nakladačů a bagrů.
Uplatnění najde i v rozsáhlých areálech
průmyslových či logistických firem, kde
zajistí jak rychlou přepravu osob, tak
dovoz materiálu na přípojném přívěsu.
Přeprava menšího objemu zboží je s jeho
54
Díky kompaktním rozměrům lze
motocykl naložit i do menší dodávky
pomocí ekonomičtější než např. vysokozdvižným vozíkem.
Výhodný ale je i např. pro organizátory
velkých sportovních a kulturních akcí, jako
jsou například koncerty, festivaly a závody, či rozsáhlé zemědělské farmy, lesnické
podniky a nejrůznější firmy zajišťující venkovní montáže.
Rahier ocení i pracovníci v terénu, díky
jeho obratnosti a prostupnosti. Nosiče nad
předním a zadním kolem lze využít pro
uchycení kanystru s benzínem, motorové
pily, nářadí pro geodety a jiných zařízení.
Na motocyklu se pracovníci dostanou do
míst v lese či jiném neprostupném terénu,
kam by se jinak dostali pouze pěšky.
Rahier je sice určen pouze na neveřejné
komunikace, ale možnosti jeho využití
jsou i přesto díky jeho vlastnostem obrovské v širokém spektru oborů.
Více informací o užitkovém motocyklu
najdete na www.agados.cz/rahier
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
TECNICKÉ ÚDAJE
•
•
•
•
šířka přes řidítka: 690mm
šířka přes rám: 285mm
šířka přes stupačky: 385mm
vzduchem chlazený průmyslový
čtyřdobý jednoválec Subaru
Robin EX 17
• objem: 170 cm3
• výkon: 4,5kW/5,7k při 4000 ot.
• točivý moment: 11,3Nm při 2500 ot.
• vrtání × zdvih: 97 × 48mm
• karburátor, ruční startér
• primární a sekundární
převod řetězem
• odstředivá spojka v olejové lázni
• neodpružený ocelový rám a vidlice
• zadní mechanická kotoučová brzda
• pneumatiky: 120/91–10
• poloměr otáčení: 1580mm
(i se zapojeným přívěsem)
• hmot. motocyklu: 78kg vč. náplní
• celková max. hmotnost
s nákladem: 257kg
• maximální rychlost: 30km/hod
• palivová nádrž: 3,8l
(spotřeba cca 1l/hod)
• varianty kol: terénní nebo
silniční vzorek
Výroba a prodej přívěsů do
celkové hmotnosti 3500 kg
www.parlament-vlada.cz
zvlášť dodáme
inz. SWIETELSKY
str.55
informační technologie
Sto let inovací pro
chytřejší planetu
– od rovných příležitostí přes diverzitu
(různorodost pracovních týmů) až po
vzdělávání zaměstnanců.
Dnes IBM vytyčuje nový standard vzdělávání a rozvoje manažerů pro 21. století. Do
rozvoje svých 400 tisíc zaměstnanců po
celém světě investuje každoročně nemalé
prostředky, a to včetně speciálních programů pro rozvoj budoucích manažerů
a lídrů společnosti. Zaměřuje se také na
rozvoj a implementaci nových nástrojů
a projektů podporujících vzdělávání a plánování kariérního růstu.
Jak zlepšit fungování světa
Technologie samotná nemůže přinést změnu systému. Změna způsobu fungování světa vyžaduje širší, dlouhodobější přístup. Právě proto vznikl koncept „Chytřejší planety“,
který ukazuje možnosti, jak co nejefektivněji
využívat prostředky, které máme k dispozici. IBM jím vyzývá k „chytrému“ využívání
technologií, přetváření pouhých dat v hodnotné informace a obecně ke kreativitě.
Ve čtvrtek 16. června 2011 uplyne přesně sto let od založení spoIBM dnes
lečnosti IBM. Ta je dnes v oblasti technologií jednou z nejstarších
Společnost IBM je dnes největším výrobfirem na světě. Během své existence prošla IBM celou řadou proměn, cem a poskytovatelem služeb informačních
ale jedno jí zůstalo vlastní po celou dobu existence: výzkum a vývoj technologií na světě s dlouhou tradicí inos důrazem na inovace. Za sto let své existence zapsala firma více vací. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby systémového integrátora
než 76 tisíc patentů. Bez řady z nich bychom si náš život dnes doká- a ukazuje jim výhody a přínosy využití
nejmodernějších technologií v každodenzali jen těžko představit.
Prvního patent získala IBM v roce 1911 za
vynález týkající se děrných štítků. V roce
2010 si jich zapsala celou řadu v oblasti
analytiky a softwarových technologií. I to
ilustruje cestu, kterou technologie a spolu s nimi IBM za uplynulé století ušly. Pracovníci IBM pracovali desetiletí na transformaci a vývoji počítačových systémů: od
přístroje RAMAC, což byl vůbec první magnetický pevný disk, přes nejrychlejší superpočítač Blue Gene až po System 360.
Letos společnost představila počítačový
systém Watson, který měl svoji premiéru na
televizních obrazovkách v rámci populární americké soutěže Jeopardy!, obdobě českého Riskuj. Systém postavený na komerčně dostupné platformě Power7 dokáže
odpovídat na dotazy položené v přirozeném jazyce. Najde tak uplatnění tam, kde
je potřeba rychlých a přesných analýz
obrovského množství dat. Vedle pomoci
a podpoře odborníků ve zdravotnictví by
tak mohl pomáhat třeba turistům v cizím
městě nebo právníkům při analýze textů.
Zakladatel IBM Thomas Watson starší
zastával ten názor, že nejhodnotnějším
majetkem společnosti jsou mozky jejích
zaměstnanců, tedy intelektuální kapitál,
a nikoli peníze, hrubá síla nebo suroviny.
IBM byla průkopníkem řady postupů, které se během 20. století staly standardem
ním životě. Nedílnou součástí strategie IBM
jsou také programy firemní společenské
odpovědnosti, jimiž IBM přispívá k řešení
ekologických a sociálních problémů společnosti. Stoletá historie tak znamená pro
IBM především závazek přicházet s chytřejšími řešeními pro všechny své zákazníky a obchodní partnery i v budoucnu. ■
Moderní organizace
Pokud si kladete otázku, jak může nějaká
společnost vzkvétat a prosperovat i sto
letech od založení, pak jednou z odpovědí
je schopnost se neustále nově definuje.
IBM to dokázala mimo jiné i díky své dlouhodobé vizi rozvoje a řízení talentů.
56
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
informační technologie
LG představila
nové televizory
s technologií
CINEMA 3D™
Společnost LG Electronics (LG), která je
světovým lídrem a inovátorem ve
spotřební elektronice, domácích
spotřebičích a mobilních komunikacích,
představuje nové televizory, které
používají nejmodernější technologii pro
zobrazení 3D, označovanou jako
LG CINEMA 3D™.
Výrobci televizorů dlouho hledali technologii u 3D televizorů, která bude fungovat
bez kompromisů. Ukázalo se, že tou nejlepší
volbou je LG CINEMA 3D™. Pro zobrazení
CINEMA 3D™ obrazu se používá princip
polarizace. 3D brýle tak zajišťují, že do
levého i pravého oka se dostává správný
obraz. To je metoda, která je používána iu
nejmodernějších digitálních 3D kin. Tento
postup vytváření 3D obrazu přináší řadu
výhod: žádné blikání, dokonale ostrý a jasný obraz, žádná bolest hlavy ani pálení očí.
Brýle se navíc nemusí nikde dobíjet, prostě
mají jen polarizovaná skla. Díky tomu jsou
také velmi lehké, váží pouze 16g. 3D obraz
je viditelný ze širokého úhlu pohledu, na
obraz je možné se dívat i ze stran.
“Technologie LG CINEMA 3D™ má u zákazníků obrovský úspěch. První televizor s touto pokrokovou technologií se objevil již
v minulém roce a okamžitě se stal bestsellerem. Zákazníkům přináší přirozený trojrozměrný obraz, který je ostrý, nebliká a je příjemný i při dlouhém sledování. Navíc
televizory s technologií LG CINEMA 3D™
obdržely několik certifikátů, které označují,
že LG 3D televizory neblikají a mají dokonale ostrý obraz. Certifikaci provedlo mnoho
významných společností, mezi nimi i například německý TÜV,” uvedl Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ.
Dalším prvkem, který vylepšuje kvalitu
obrazu je LG 3D Light Boost. Jde o tenký
film pokrývající povrch Cinema 3D™
obrazovky, který zajišťuje, aby zobrazený
3D obraz byl plně jasný. Neutralizuje
všechna šedá místa, která mohou někdy
nastat při zobrazení 3D obsahu. S 3D
Light Boost je obraz jasnější a čistší
a dotváří tak vynikající 3D zážitek. Nejvyšší modely s touto technologií nesou
označení LW650S a LW570S a disponují
dokonce satelitním tunerem.
Televizory LG s modelovým označením
LW650S, LW570S, LW5500 a LW4500
jsou na českém a slovenském trhu dostup-
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
né od druhé poloviny dubna za doporučenou maloobchodní cenu od 24 750 Kč
v závislosti na úhlopříčce a vybavenosti
modelu dalšími technickými specifikacemi.
Navíc nejvyšší modely mají i satelitní tuner,
který u LG televizí v minulosti chyběl.
Kromě vynikající kvality obrazu v 2D
a 3D, CINEMA 3D™ televizory se mohou
pochlubit všemi výhodami Smart TV technologie. Díky své jednoduché domácí ploše Home Dashboard a intuitivnímu dálkovému ovládači Magic Motion, Smart TV
technologie™ usnadňuje přístup k řadě
prémiového obsahu od světových poskytovatelů až po lokální stanice. Uživatelský
komfort zaručuje i neustále rostoucí počet
aplikací LG Apps, které jsou speciálně
navrženy pro použití v Smart TV přijímačích. Uživatel si takto může spustit lekce
cizího jazyka, podívat se na horoskop, hrát
hry a mnoho dalších aplikací.
■
www.parlament-vlada.cz
57
JUDr. František BRABEC
XVI. PRAMENY ZNALOSTI FIBONACCIHO SPIRÁLY
Významnou osobnost – zasvěcencem
navazujícím na znalosti dávných civilizací
a „dávná mystérie“ patřil v raném středověku Leonardo Fibonacci. K jakému tajnému bratrstvu Leonardo Fibonacci patřil, není ale známo. Rozhodně i on
navazoval na tajné znalosti dávné minulosti. Žil pravděpodobně kolem roku 1180
až 1250 (také známý jako Leonardo
z Pisy, Leonardo Pisano, Leonardo
Bigollo, Leonardo Bonacci či jen Fibonacci). Jedná se o středověkého italského
matematika.
Leonardo
Fibonacci
Fibonacci pracoval s tzv. posvátnou
matematikou a geometrií včetně „Phi“
– (tzv. Zlatá střední cest) představující
tzv. Klíč k fyzice vesmíru. „…Phi je konstantní hodnota, která je ještě tajemnější
a hluboká ve svých důsledcích než „pi“.
Stejně jako „pi“, „phi“ je číslo, bez aritmetického řešení…” Číslice za desetinou čárkou pokračují dál do nekonečna. Toto číslo je jedinečné a lze nalézt jeho začlenění
do všech známých organických struktur.
Od lidské kostní struktury, přeuspořádání semen slunečnice, přes skořápku mořských živočichů dále. Podíl „Phi“ je všude
tam kde jsou biologické struktury. Představuje geometrický plán pro samotný
život. Představuje jakýsi Klíč k fyzice vesmíru. Phi = 1.61803339. Dá se předpokládat, že toto neobjevil Fibonacci sám,
ale že to převzal z dávných mystérií.
Kde se, ale na konci dvanáctého a počátkem třináctého století vzaly jeho vědomosti? Na to se pokusíme v další části
tohoto pojednání odpovědět.
VYTVOŘENÍ SÍTĚ POSVÁTNÝCH
MÍST NA ZEMI
V souvislosti s katastrofálním zánikem
Atlantidy došlo také ke zborcení tehdejší
58
energetické sítě, kolem Země. V předchozí kapitole jsme si ukázali, že po katastrofě Atlantidy se Thovt, Ra a Araragat
s vybranou skupinou pokročilých zasvěcenců – mistrů staré „Naakalské mysterijní školy“ přesunuli na předem připravenou
základnu v deštném pralese na území
dnešního Egypta. A odtud zašla být obnovována stará zborcená energetická síť.
„…Poté co se začalo s budováním nové sítě
přes starou zborcenou síť a s výstavou pyramidy na linii spirály, Thovt, Ra a Araragat
načrtli přes 83 000 míst na Povrchu Země
v bodech, kde tyto dvě energetické spirály
probíhaly a křížily se… Ve čtvrté dimenzi,
v dimenzi o jeden stupeň vyšší než naše,
zkonstruovali celou síť staveb a struktur,
nacházející se nad celou planetou a v místech uzlů této energetické matrice…. Všechny tyto struktury byly vytvořeny v proporcích „Zlatého řezu“… A všechny byly
matematicky odvozeny od jednoho bodu
v Egyptě, nyní nazývaného „Sluneční
kříž“….“ Není bez zajímavosti, že koncem
dvanáctého a počátkem třináctého století
se spirálou, Zlatým řezem a dalšími souvislosti zabývá Fibonacci a dnes hovoříme
o Fibonacciho spirále, která však prakticky byla vytvořena Thovtem, Ra a Aragatem o mnoho tisíc let před Fibonacim.
Sluneční kříž v Egyptě je bodem z něhož
byla naplánována ostatní všechna posvátná místa. „…Toto Egyptské místo je severním pólem sítě jednoty vědomí. Na druhé
straně planety v jižním Pacifiku na Tahiti
existuje malý ostrov nazvaný Moorem, kde
se nachází jižní pól sítě…Mužským pólem
sítě se stal Egypt…celkový energetický tok
byl mužský. Jižní Amerika, zvláště Peru,
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Střední Amerika a také část Mexika se staly
ženským pólem sítě…“
Stojíme před otázkou. Proč vlastně se touto záležitostí zabýváme, jaký to má smyslu co to pro nás přináší? Samozřejmě mnoho, je to velice významné pro pochopení
dimenzionálních úrovní, pro pochopení
a případný přístup do Všeobecného vesmírného informačního pole – Kosmické
informační databáze. Informace z fyzikálního pohledu jsou energetické magnetické
vlnění. Vyjdeme li ze základního fyzikálního zákona, že energie nezaniká, pak také
informace jako energetické vlnění nezaniká a nachází se ve vesmírném poli. Katastrofou Atlantidy a pádem lidstva ze čtvrté dimenzionální úrovně do třetí, jsme
ztratili přístup k Všeobecnému vesmírnému informačnímu poli, tedy Kosmické
informační databázi. Ukazuje se, ale že
vyvolení zasvěcenci nejvyšších stupňů
zasvěcení tento přístup zřejmě mají. Na
tom jsou také založena mystéria Rozenskruciánských vědců, a vysoce postavených
zasvěcenců některých tajných bratrstev.
Spirála, později označovaná jako Fibonacciho spirála, začíná „…V Uxmalu a na ní
leží sedm chrámů… sedm základních chrámů ženského prvku sítě. Jsou to čakrální
centra, podobně jako je tomu u chámů po
Egyptě celém po celé délce Nilu… Od Palengue se linie ženského aspektu štěpí na severní a jižní. Zde nastává další polarizace energie. Ženský prvek ženské spirály směřuje na
jih a překročí Tikal v Guatemale a linie začíná na nové oktávě… přesune se přes místa
jako Macho Picchu a Sacsahuaman blízko
Cuzca v Peru. Spirála končí v Peru v místě
nazývaném Chagán, což je původní náboženské středisko Incké říše…Pak udělá devadesátistupňovou obrátku a směřuje směrem
k Velikonočním ostrovům a konečně k ostrovu Moorem, kde se ukotvuje v Zemi…. Spirála od Palengue na sever je mužským prvkem ženského aspektu sítě. Pokračuje přes
aztécké ruiny přes indiánské pyramidy… spirála pokračuje k Modrému jezeru blízko Taosu v Novém Mexiku, což je protějšek jezera
Titicaca…. Spirále udělá devadesátistupňovou obrátku v Modrém jezeře…. Pokračuje
směrem k horám, přes pohoří Ute… prochází pod vodou až k Havajským ostrovům a po
tisících mílí se vrací na ostrov Moorem…“ Na
spirále leží Pyramidy v Himalájích. Leží zde
i největší pyramida v západních horách
v Tibetu.
To nejsou žádná fantastická vyprávění, ale
vědci naměřené fyzikální veličiny naměřené na energetické magnetické síti kolem
Země. Všechna posvátná místa na Zemi
leží na spirále energeticko magnetické spirále. „…Všechny dohromady tvoří tři aspek-
www.parlament-vlada.cz
ty sítě, která obklopuje zemi – Matka, otec,
dítě. Otec je v Egyptě, Matka v Peru –Jukatánu – v jižním Pacifiku a Dítě v Tibetu…“
Hlavní tři body prastarých civilizací je
možno vyznačit trojúhelníkem : Egypt –
Tibet – Incká říše. Z hlediska vývoje tajných
bratrstev nás v této souvislosti zajímá především Egypt.
Fibonacciho TEORIE –
VÝCHODISKO ROSEBKRUCIÁNSKÉ
VĚDY
Není sporu o tom, že vědomosti Fibonacciho na danou dobu dvanáctého a počátků třináctého století byly neobvyklé a výjimečné. Na jeho teoretické závěry a vývody
v pozdější době nesporně navázali Rosenkruciánští vědci Leonardem da Vinci, přes
Alberta Einsteina, Izáka Newtona, Nikolaje Teslu až po současné fyziky, matematiky a další vědní obory.
Princip Fibonacciho spirály nacházíme
v každodenním životě, je vyjádřen ve flóře i fauně:
Problém je v tom, že rouškou tajemství stále zůstává využití principu Fibonacciho spirály v lidském vědomí, možnostech přechodu z jedné dimenze do druhé apod.
Kdo byl vlastně Fibonacci? Prameny uvádějí, že Fibonacci byl řeholník a často meditoval. I když to není naprosto jednoznačné,
s velkou pravděpodobností patřil rovněž
k tajnému bratrstvu – zcela jistě k ještě staršímu bratrstvu než jsou Rosenkruciáni.
Mohlo se jednat o následovníky Egyptské
mysterijní školy, čímž Leonardo Fibonacci
měl znalosti tajemství přinejmenším Egyptských mystérií a znalosti posvátné geometrie a matematiky, ne-li mystérií dávnějších
civilizací. Přinejmenším znalosti posvátné
geometrie platónských těles a od nich odvozených dalších posvátných forem Leonardo
Fibonacci rozhodně měl a také je ve svém
díle využil. Fibonacci vyšel z toho, že některá čísla se v přírodě stále opakují. Zda to
vymyslel nebo převzal z tajemství dávných
civilizací a jejich mystérií je těžké odhadnout, ale je to pravděpodobné. Není to ani
zcela podstatné. Zajímavé je, že při svých
výzkumech a postupech využil, jak bychom
řekli dnes, počítačovou grafiku s náhodnými kombinacemi, jako když se míchají karty. Zjistil, že se opakují často posloupnosti
3,5,8,13, nebo 1, 1,2,3,5, 8,13,21,34, 55, 89
až XY. Tyto posloupnosti vešly ve známost
jako Fibonacciho posloupnosti nebo Fibo-
nacciho řada. Ze tří čísel posloupnosti čísel
této sekvence dokážeme jednoduše určit
vzorec. „…sečtete dva členy posloupnosti a
dostanete číslo třetí… je to velmi specifická
sekvence. Je klíčová pro život… Řešení života po nekonečné spirále zlatého řezu,
nemá začátek ani konec… Příroda, ale aby
se vyhnula problémům vytvořila Fibonacciho řadu…“ Ta je pak východiskem Fibonacciho spirály. Fibonacciho řadu je nutno
chápat jako přírodní zákon. Protože
zatím neumíme tvořit podle Spirály zlatého řezu, vytvořili jsme proto něco co
není spirálou zlatého řezu, ale spirálou,
která se spirále zlatého řezu přibližuje
a podobá, takže rozdíl je na první pohled
jen stěží poznatelný. Například „…poměr
fí spojený se zlatým řezem je zaokrouhlený na 1,6180339… vydělíme-li každým číslem z Fibonacciho řady další vyšší číslo… co
se stane? Vydělíme-li 1:1 dostaneme 1…
menší než poměr fi… 2:1 dostaneme 2, což je
více než poměr fi…. 3:2 dostaneme 1,5, což
je zase o něco blíže k fí….5:3 je 1,66666 což
je mnohem blíže…. 8:5 je 1,60 což je mnohem
blíže, ale je menší… 21:13 je 1,615 a je menší…. 34:21 je 1,629 a je vyšší… 55:34 je
1,617 a je menší…. 89:55 je 1,6181 a je vyšší… Další číslo je menší, pak větší a pokaždé
se více blíží ke skutečné hodnotě poměru
fí…“13 Nazývá se to „Asympfommí dosažení limitu“. Nikdy nedosáhneme ale vlastní hodnoty fí. Grafické znázornění nám
dává „…čtyři středové čtverce lidského těla
v okolí místa, kde se nachází osm původních
buněk… v osmi čtvercích okolo nich mají
začátek spirály… použijeme úhlopříčku
přes základní čtverec… nazveme ji diagonálou… Pak se posuneme podle Fibonacciho
řady o devadesátistupňovou obrátku po
každém čísle… Mezi každým krokem udělám devadesátistupňovou obrátku…“
a získáme řadu 3,5,8 atd. a spirála se rozvíjí a stále více se blíží fí –spirále zlatého řezu až se jí přiblíží natolik, že nelze
rozeznat na první pohled rozdíl. Ale její
hodnotu nedosáhne.
Ukázali jsme si, že Fibonacci přišel
s významnou teorií tzv. „Fibonacciho
posloupností“, na níž je založena i teorie
bodu nula. Fibonacciho teorie se stala
základem i současné metody a dalších
nástrojů technické analýzy. „…Nejpoužívanější Fibonacciho metoda se nazývá Fibonacci retracement (Fibonacciho úrovně
zpětných pohybů). Tento nástroj se odvozuje z podílových ukazatelů. Odvozují se
následujícím způsobem. Vezměme 4 po sobě
jdoucí Fibonacciho čísla jako např. 13, 21,
34, 55 a vydělením jednoho čísla druhým
dostaneme podílové ukazatele….“
Z Fibonacciho posloupností vychází i tzv.
Fibonacciho mřížka, která vytváří jakousi výchozí pozici pro Fibonacciho spirálu.
Od této Fibonacciho matematiky a geometrie se také odvíjí tzv. teorie bodu nula.
Pojem tzv. Zlatý řez představuje proporční vztah založený na poměru dvou
jakýchkoliv částí celku.
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
Fibonacciho
posloupností
Jedná se o proporci částí A - a - B takových,
že menší část A se má k větší B právě tak,
jako se má větší část B k souhrnnému celku
Fibonacciho mřížka
A - a - B. Zlatý řez je další proporční vztah,
který si nárokuje statut všeobecného harmonického zákona s polem působnosti
zahrnujícím výtvarné umění, hudbu, architekturu, ale i biologii či plastickou chirurgii.
Tento poměr byl použit již u pyramid.
ZÁVĚREM:
K osobnosti Fibonacciho a k jeho vědě se
ještě vrátíme v další kapitole v souvislosti
s Rosenkruciány a jejich vědou.
(Pokračování příště)
V článku byly použity prameny:
Drunvalo Melchizedek
PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA
Vydavatelství PRAGMA 2009
www.parlament-vlada.cz
59
zprávy
Startuje třetí ročník soutěže
Starosta roku
Po necelém roce se 1. června rozbíhá další
ročník atraktivní soutěže Era Starosta roku.
Obyvatelé malých obcí budou moci až do 5.
září nominovat svou starostku či starostu,
kteří se dle jejich názoru výrazně zasazují
o rozvoj spravované obce. Vítěz získá 250
000 korun do obecního rozpočtu a navíc
tradiční Rychtářské právo, symbol dobrého
vedení obce. Soutěž společně organizují
Poštovní spořitelna a Nadace VIA, mediálním partnerem je již tradičně Deník.
„Za dva roky fungování soutěže jsme obdrželi celkem 432 nominací, což svědčí o velkém zájmu lidí ocenit své starosty a poděkovat jim tak za dobře odváděnou práci.
Být ve funkci starosty je určitě složitá
a velice náročná práce, která bývá navíc
často nedoceněná. Touto soutěží se snažíme vyslovit veřejné uznání za kvalitní práci starostek a starostů malých obcí,“ říká
Lenka Machovcová, manažerka SME Poštovní spořitelny.
Soutěž je určená starostům obcí do 2 000
obyvatel. Nominaci musí podepsat nejméně 20 lidí trvale nebo přechodně žijících
v dané obci. Kromě základních údajů
o obci (jméno, velikost) a o starostovi, je
potřeba v přihlášce popsat, jak se po dobu
starostování přihlášeného změnil život
v obci a čím konkrétně k tomu nominovaný přispěl.
Podmínky nominace kandidátů do soutěže budou vycházet z dobrých zkušeností
z minulých ročníků, podrobné informace
budou k dispozici od 1. června na internetových stránkách www.nadacevia.cz
a www.postovnisporitelna.cz.
„Dobře fungující samosprávy menších obcí
jsou pro rozvoj občanské společnosti stejně důležité jako neziskové organizace
a aktivní občané. Proto máme v Nadaci
VIA velkou radost, že naše spolupráce
s Poštovní spořitelnou pokračuje i v letošním roce,“ uvedla Markéta Krausová, projektová manažerka Nadace VIA.
Soutěž „Era Starosta roku“ probíhá v rámci programu podpory projektů zaměřených
na komunitní rozvoj, který vyhlašují ČSOB
a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA. Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a. s.
Opožděné platby trápí
české firmy
Čeští podnikatelé splácí své faktury průměrně za 47 dní, tj. o 17 dní později než
bylo sjednáno. To je v evropském průměru (56 dní) vcelku slušné číslo. Platební
morálka se však vloni v ČR zhoršila. Současně také narostl počet splacených faktur
v období 31 až 60 dnů, a to z 22 na 28 %.
Snížil se tak objem splácených faktur
během 30 dnů (z 60 na 55 %). Problémem
v ČR jsou ale především odepsané pohle-
60
dávky, která ČR spolu s dalšími 20 měřícími hodnotami řadí až na 23. místo z celkem 26 zemí hodnocených v Platebním
indexu 2011.
Studii European Payment Index každoročně zpracovává švédská společnost Intrum Justitia. Letošní šetření provedla v lednu až březnu 2011 u 6 tisíc firem z 26 zemí
Evropy. Podíl odepsaných pohledávek na
souhrnném obratu evropských firem se
letos podle studie zvedl na 2,7 % (312 mld.
Eur). V Česku činí hodnota tohoto indikátoru 3,1 %, bez změny vůči předchozímu
roku. Jednou z hlavních příčin rostoucího objemu navždy ztracených pohledávek
jsou bankroty. Do insolvence se loni podle
studie dostalo v Evropě na 220 tisíc firem,
což je zhruba 600 firem denně.
Situace v ČR
Platby od spotřebitelů i firem v České
republice se loni zpomalily, počet nezaplacených faktur podstatně vzrostl a zhoršila se jejich struktura. Průměrné zpoždění plateb firmám od spotřebitelů (B2C) se
v Česku zvýšilo z 12 na 13 dní. V obchodních vztazích mezi podnikateli (B2B) se
průměrné zdržení oproti dohodnutému
termínu zvýšilo z 15 na 17 a ve vztazích
mezi podnikateli a veřejnou správou
(B2PA) se platby zvýšily z 10 na 13 dní.
Průměrná doba platby (B2PA) u nás činí 43
dní, kdežto vloni to bylo 35 dní. Mezi podnikateli pak průměrná platba činila v roce
2011 téměř 47 dní oproti 45 v roce 2010.
V tomto ukazateli jsme na tom o něco lépe,
než například Belgie (50 dní). Ve Španělsku platí podnikatelé v průměru během 99
dní a veřejný sektor pak v průměru 153 dní.
Zato v severském Finsku, kde je platební
kultura vzorová, činí průměr plateb mezi
podnikateli 27 dní.
„Výsledky průzkumu ukazují, že špatná
platební morálka českým podnikům stále
způsobuje značné problémy, omezuje
jejich likviditu a snižuje možnosti pro jejich
další rozvoj. Proto Hospodářská komora
ČR prosazuje brzkou implementaci Směrnice o opožděných platbách ze dne 16.
února 2011, která by měla přispět k ome-
zení problému zpožďování plateb. Směrnice mj. zavádí pravidlo, že orgány veřejné moci hradí faktury do 30 kalendářních
dní,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR.
Mezinárodní srovnání
V žebříčku rizikovosti plateb (Payment
Index) se Česko z 26 hodnocených zemí
ocitlo letos s hodnotou 174 (loni 173) až
na 23. místě, například za 17. Slovenskem
(161), 18. Polskem (161), 22. Španělskem
(168). Horší jsou už jen Kypr (175), Portugalsko (186) a Řecko (188). Nejmenším
rizikem se může pochlubit kvarteto severských zemí: Finsko (126), Švédsko (130),
Norsko (133) a Island (137).
Není tajemstvím, že platební kultura se
napříč EU značně liší. Jižní země, na rozdíl od severských zemí, se potýkají s nadprůměrnou délkou splátek. Například
v Řecku je jen polovina faktur splacena
během 90 dní.
Index je složitě konstruován na základě
desítek dalších indikátorů. Stručně se dá
ale říci, že hodnota 100 znamená „žádné
riziko", od 150 výše už jsou "ozdravné"
zásahy nevyhnutelné a překročení hranice 170 v podstatě znamená vyhlášení stavu nouze.
SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ
V minulém vydání časopisu Parlament, vláda, samospráva jsme vyhlásili soutěž
o multifunkční tiskárnu Lexmark S815. Dostat jí mohl jen ten, kdo správně odpověděl na soutěžní otázku:
Jaká je rychlost skenování jedné strany A4 u nové multifunkční tiskárny Lexmark S815 s technologií flashscan?
Správná odpověď je: a) 3 sekundy
Ze správných odpovědí jsme vylosovali pana Jana Novotného z Brna.
Lístky na koncert Heleny Vondráčkové dne 9. června získali:
Kateřina Čermáková z Českých Budějovic
Jana Starzyczova z Karviné
Pavel Ventura z Prahy.
Správně odpověděli na otázku, od kterého vydání používá časopisu Parlament,
vláda, samospráva nové logo?
Správná odpověď je: c) květen 2010.
BLAHOPŘEJEME!
P A R L A M E N T • V L Á D A • S A M O S P R Á V A
www.parlament-vlada.cz
zprávy
AdCamp
Zlín plný odborníků
Každý rok před turistickou sezónou se regiony, města či poskytovatelé služeb v cestovním ruchu potýkají s myšlenkou, jak nalákat nové návštěvníky. O tom, že jsou i jiné,
efektivnější cesty než propagace prostřednictvím tištěných materiálů, prezentací na
veletrzích či webových stránkách se snažila ukázat oborovým odborníkům mezinárodní konference AdCamp 2011, jejíž druhý
ročník se 12. a 13. dubna konal ve Zlíně.
Marketingová konference se zaměřením
na cestovní ruch ve dvou dnech nabídla
účastníkům komplexní přehled o nových
trendech a to prostřednictvím přednášek
doplněných o workshopy. Celkem akce do
Zlína přilákala přes tři sta účastníků ze 150
institucí. „Jsme rádi, že ve Zlíně díky této
konferenci vznikla platforma pro diskusi
skutečných specialistů na turistiku. Bylo
vidět, že konference vzbudila velký zájem
a proto již nyní začínáme připravovat třetí ročník,“ uvedla manažerka AdCampu
Jaroslava Němcová.
Hlavním tématem letošního ročníku bylo
„Místo jako značka.“ Konference nabídla
poznatky nezávislých odborníků ze všech
oblastí, které s cestovním ruchem souvisí,
včetně gastroturistiky. Celkem na AdCampu
vystoupilo či vedlo workshopy 16 lektorů.
AdCamp 2011 již podruhé pořádalo občan-
ské sdružení Centrum podpory marketingového vzdělávání (CPMV) založené za
účelem výměny zkušeností v oboru marketingu a marketingových komunikací v různých segmentech trhu v oblasti komerční,
ale i veřejné sféry a neziskového sektoru.
CPMV sdružuje odborníky z praxe, kteří
mají bohaté profesní zkušenosti. Díky těmto osobnostem zprostředkovává komplexní vzdělávací programy a akce v oblasti
marketingových komunikací s důrazem na
předávání zkušeností přednášených formou případových studií.
Konference
Fleet Management 2011
Účastníci konference Fleet Management
2011, která se konala 28. dubna v kongresovém sále TOP Hotelu Praha, se shodli, že
nákladovost vozového parku již ve většině
firem a institucí není považována za zanedbatelnou položku, ale dostává se stále více
do pozornosti finančních ředitelů. Nejzajímavější částí konference se proto stal závěrečný kulatý stůl, ve kterém jeho panelisté,
finanční ředitelé společností různé velikosti
a charakteru, diskutovali nad příležitostmi
úspor, které jim promyšlenější správa vozového parku či řízení mobility zaměstnanců
skýtá a poskytli přítomným fleet managerům
příležitost podívat se na svoji práci z jiného
zorného úhlu. Evidentní je i změna v přístupu k užití elektromobilů či vozů s CNG poho-
nem, které začínají být nazírány nejen jako
ekologická alternativa, ale i jako zásadní
možnost, jak ušetřit prostředky, a to jak
v komerční sféře, tak v oblasti místní správy
a samosprávy.
9. ročník konference Fleet Management přilákal více než stovku účastníků a potvrdil,
že tato akce je významnou platformou, kde
mohou správci vozových parků sdílet své
pozitivní zkušenosti, inspirovat se navzájem nebo se naopak varovat před cenově
podbízivými, ale v praxi nefunkčními postupy a službami.
V plenárním programu vystoupilo celkem
9 řečníků ve dvou blocích. S velkou pozorností se setkala i část programu, která se
zabývala novými trendy v oblasti elektromobility a alternativních paliv budoucnosti. Ty začínají být vnímány nejen jako
ekologická alternativa, ale i jako zásadní
možnost, jak ušetřit prostředky, a to jak
v komerční sféře, tak v oblasti místní správy a samosprávy. Nejpřesvědčivěji vystupoval pan Lubomír Kolman z RWE, který
poskytl porovnání nákladovosti provozu
vozu s pohonem CNG a diesel/nafta.
Jde o několika desetitisícový rozdíl v provozních nákladech na jedno vozidlo ročně
s návratností investice do vyšší ceny vozu
s CNG pohonem kratší než 1 rok. Je opravdu legitimní otázkou, proč finanční ředitelé hledající úspory v různých oblastech
cestu CNG pohonů dosud využívají v tak
nízké míře.
■

Podobné dokumenty

Malé a střední podnikání a jeho institucionální podpora ze stran

Malé a střední podnikání a jeho institucionální podpora ze stran v segmentu malého a středního podnikání nemá v Evropě dlouhou tradici. Do začátku 70. let ve většině ekonomik rostly jen velké podniky s centralizovaným řízením. Existovaly názory, že vědeckotechni...

Více

unionjobs

unionjobs Historický most z roku 1878, který spojuje Brandýs nad Labem a Starou Boleslav se zastupitelé Středočeského kraje rozhodli 4. dubna 2011 zbourat. Most je jedním z posledních tří svého druhu v ČR. H...

Více

3/2014

3/2014 Soutěž Zahrada roku byla natolik vyrovnaná, že se porota dokonce rozhodla udělit dvě druhá místa. Potěšující je, že oceněné zahrady svou velikostí a pořizovací cenou patří mezi takové, kterých se r...

Více

informační systémy a obce

informační systémy a obce obzvláště zřetelné nyní, kdy na běžné zaměstnance ve státním sektoru dopadají nutná úsporná opatření, aby bylo možné pokrýt ztráty ze stamilionových kauz, které snad ani není třeba jmenovat. Na otá...

Více