KBAktuálně č.11

Komentáře

Transkript

KBAktuálně č.11
KBAktuálně 7/2015
červenec/júl 2015 11. číslo
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
KBA Rapida 105 PRO
Šampion ve své třídě
Na červnový den otevřených dveří v německém
Radebeulu (více na str. 7–10) připravil Koenig &
Bauer AG světovou premiéru nového ofsetového tiskového stroje středního formátu Rapida
105 PRO. Novinka by měla zaujmout místo ve
vyšším výkonnostním segmentu mezi prověřenou technikou stroje Rapida 105 a špičkovou
High-end technologií řady Rapida 106. Oproti
své úspěšné sestře RA 105 má nový stroj Rapida
105 PRO o něco vyšší výkon díky maximální tiskové rychlosti 17 000 archů/h, větší formát archu
740 × 1050 mm, kratší časy přípravy zakázky díky
vyšší automatizaci a především nový, intuitivnější
způsob ovládání. Rozšířená opční výbava stroje
navíc umožňuje flexibilněji reagovat na individuální požadavky zákazníka. Protože nový stroj
Rapida 105 PRO konstrukčně vychází z aktuálně
nejvýkonnějšího archového ofsetového stroje
Rapida 106 (výkon až 20 000 archů/h), může jej
KBA neskromně pokládat za nejlepší ve své třídě
a díky atraktivnímu poměru cena/výkon mu přisuzuje dobré šance na světových trzích.
Rychlá a automatizovaná výměna zakázky
Zásadním znakem stroje Rapida 105 PRO je funkce kompletního přednastavení stroje od nakladače přes tiskové jednotky až po vykladač. To není
v této třídě strojů samozřejmostí. Výměna zakázky je tak mnohem jednodušší a rychlejší. Všechna
nastavení nakladače a vykladače lze uložit k zakázce. U opakovaných zakázek nebo zakázek se
stejným potiskovaným materiálem lze uložená
data použít pro bleskurychlé přednastavení celého stroje Rapida 105 PRO. Výrazně tak šetříte
čas a makulaturu.
Vysoký stupeň automatizace je viditelný i jinde
ve stroji. Pro výměnu tiskových desek jsou k dispozici výhradně vysoce automatizované systémy
SAPC (stisknutím tlačítka na jednotlivých věžích) a FAPC (plně automatická výměna desek
na celém stroji za 2,8 minuty). V kategorii mycích
zařízení boduje nová Rapida 105 PRO s mycím
zařízením CleanTronic pro ofsetové potahy, protitlakové cylindry a barevníkové válce. Individuálně
pokračování na str. 3
Požadavky polygrafické výroby na technologii
stroje Rapida 105 se v uplynulých letech neustále vyvíjely. Po celém světě stouply mzdové
náklady, trh s tištěnými produkty se zužoval
a konkurence rostla. Co bylo dříve běžným standardem, dnes již ani zdaleka nedostačuje. Proto
KBA svým strojem Rapida 105 PRO nastavuje
nový průmyslový standard ve středním formátu.
Nakladač stroje Rapida 105 PRO
www.kba.com/cs
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
1
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
KBA
Success
Story
Milí čtenáři,
Rok 2015 se přehoupl do své druhé poloviny a mnozí z nás si
již užívají na letní dovolené. Je za námi hodně práce, takže si trochu relaxace zasloužíme.
První dobrá zpráva, se kterou se s Vámi všemi
chci podělit, je razantní vzrůst ceny akcií Koenig &
Bauer AG na frankfurtské burze. V prvních měsících tohoto roku se hodnota akcie naší společnosti
v podstatě zdvojnásobila. Není to jen odezva na
dobré ekonomické a finanční výsledky skupiny Koenig & Bauer v roce 2014, ale především potvrzení,
že akciové trhy mají důvěru v KBA Success Story –
v rychle probíhající restrukturalizaci směřující k holdingovému uspořádání a zeštíhlení všech klíčových
výrobních divizí, v pokračující diverzifikaci produktového portfolia a nové akvizice provedené v letech
2013 a 2014, v neutuchající úsilí poznat a pochopit,
co uživatelé tiskových technologií potřebují a inovativní úsilí cílené na to, přivést na trh taková řešení,
která našim zákazníkům pomohou v naplnění jejich
strategických záměrů. Jsou zatím desítky milionů
eur investovaných do výrobních a informačních
technologií a další desítky milionů eur dedikovaných do dalšího vývoje tiskových technologií KBA
– v segmentu potisku obalů i v segmentu komerčního tisku, v ofsetu, flexotisku i digitálním tisku.
Před pár týdny jsme úspěšně realizovali „akci
roku“ – KBA Open House 2015, který se uskutečnil
23.–24. června v našem výrobním závodě v Radebeulu u Drážďan. Dlouho a pečlivě připravovaná
konference proběhla pod mottem „tradiční UV
technologie a LED UV technologie“ a návštěvníci na ní naživo viděli tisk vysokojakostních obalů,
inmould etiket, malých i větších nákladů akcidenčních zakázek s využitím standardní, HR-UV
i LED-UV technologie. Mimo hlavní téma UV sušení viděla tisícovka odborníků z polygrafického
průmyslu Evropskou premiéru nového tiskového
stroje KBA Rapida 105 PRO-6+LTTL a rotačního
výsekového stroje KBA Rapida RDC.
www.kba.com/cs
My v KBA CEE jsme měli v prvních měsících tohoto
roku plno práce, protože jsme v našem středoevropském regionu instalovali slušnou řádku nových
i použitých tiskových strojů ve všech formátových
řadách (podrobnější informace o těchto instalacích
Vám budeme pravidelně přinášet v našem Newsletteru). Nejvíce motivující pro nás nicméně bylo,
že jsme potvrdili pokračující dominanci Koenig &
Bauer ve velkém formátu – v tak krátkém časovém
období jsme úspěšně předali do užívání 3 tiskové
stroje velkého formátu – z toho dvě Rapidy 145
a jednu Rapidu 164.
V letních měsících tohoto roku připravujeme další
pořádnou porci tiskových zařízení k instalacím
– opět ve všech formátových řadách – nicméně
tentokrát budou nejzajímavější hodně vybavené
konfigurace pro potisk obalů ve formátech B1 a B0
a také akcidenční konfigurace ve formátu B1.
Interně v KBA CEE dokončujeme proces personálního posílení našeho týmu, aby odpovídal objemu
prodeje a služeb, které ve středovýchodní Evropě
zajišťujeme. Máme nové kolegy nejen v servisním
a obchodním oddělení na varšavské centrále, ale
posílili jsme i tým v Praze.
Hledíme do budoucnosti s poučeným optimismem
a jsme přesvědčeni o tom, že i Vám se bude dobře
dařit.
Hezké léto všem!
S úctou,
Jan Korenc
Vydavatel:
KBA CEE Sp. z o.o.
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Telefon: + 420 222 319 555
E-mail: [email protected]
www.kba.com/cs
Tisk:
Profiprint Kolín, Pučery 33, 281 44 Zásmuky
www.profiprintkolin.cz
Registrace: MK ČR E 20857
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
2
pokračování ze str. 1
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
lze využít opce DriveTronic SRW (Simultaneous
Roller Wash – Simultánní mytí válců), CleanTronic
Multi (pro střídavé používání různých druhů barev) nebo CleanTronic UV. S funkcí „Fast Clean“
probíhá mytí barevníkových válců při vyšší rychlosti a čas mytí se sníží ze 4 na 2 minuty…
Ovrstvení barevnice EasyClean významně zkracuje čas čištění při výměně barvy. Barevnice
navíc neobsahují žádné spotřební díly, které by
bylo nutné často měnit. Přesné zónové rakle se
špičkami z tvrdokovu eliminují odchylky při nulování a zaručují vysokou reprodukovatelnost nastavení opakovaných zakázek. Z výkonné RA106
pochází i skvělé barevníky známé svou rychlou
reakcí a nízkou rozjezdovou makulaturou. Spolu
s nimi pak uživateli strojů Rapida obzvláště ceněné odpojení nepoužívaných barevníků. I na stroji
Rapida 105 PRO se tedy otáčejí jen ty barevníky,
které jsou opravdu potřeba. To šetří energii, mycí
roztok a zkracuje dobu mytí. Současně s tím se
také prodlužuje životnost válců.
Více flexibility v rámci vybavení stroje
Stroj Rapida 105 PRO může mít až deset tiskových jednotek, obracecí zařízení, jednu nebo
i více lakovacích jednotek a lze jej tak zcela individuálně konfigurovat podle výrobních požadavků
zákazníka. Disponuje totiž kromě akcidenční výbavy i spoustou funkcí pro tisk obalů. Samozřejmostí jsou veškeré myslitelné varianty lakování,
rychlá výměna lakovací desky, nastavení soutisku
lakovací jednotky z ovládacího pultu, automatické čištění lakovacího okruhu nebo hydropneumatické přistavování komorové rakle. V neposlední
řadě je možné stroj Rapida 105 PRO vybavit
systémem nonstop výměny palet v nakladači
a vykladači a případně jej integrovat do plně
automatického systému paletové logistiky.
Individuální výbava pro speciální aplikace
Pro speciální aplikace je k dispozici opční výbava
pro zpracování mikrovlnné lepenky, fólií, tenkého papíru nebo inmould materiálů. S rozsahem
tloušťky substrátu 0,04 mm až 1,6 mm pokrývá
Rapida 105 PRO kompletní spektrum potiskovaného materiálu. Nicméně ani při extrémních změnách tloušťky potiskovaného materiálu není třeba měnit nastavení chytačů, což je nedocenitelná
výhoda při dnešním vysokém tlaku na flexibilitu.
V kombinaci se specializovanými agregáty jako
inline archovací zařízení pro tisk z role, perforovací a číslovací jednotka, zařízení pro irisový tisk
www.kba.com/cs
Ovládací pult ErgoTronic
nebo KBA ColdFoiler tvoří Rapida 105 PRO vysloveně flexibilní a univerzální produkční systém.
Maximální formát archu zvětšený o 20 mm na
standardních 740 × 1050 mm vyhoví především
tiskárnám tisknoucím obaly a etikety. V rámci
opční výbavy jsou navíc k dispozici speciální
formáty 750 × 1050 mm, popř. 780 × 1050 mm,
na které se v mnoha případech vejde o jednu
řadu užitků více. V kombinaci s opcí „Malé měřicí proužky“ lze významně zvětšit prakticky využitelnou tiskovou plochu.
Nový, intuitivní způsob ovládání
Stroje Rapida jsou dlouhodobě známy pro své
ergonomické ovládání. Na stroji Rapida 105
PRO to má tiskař díky novému, intuitivnímu
způsobu ovládání ještě jednodušší. Všechny
funkce stroje lze ovládat pomocí dotykové obrazovky na dva „dotyky“, klávesnice pro zadávání údajů již není na novém ovládacím pultu
ErgoTronic potřeba. Snadno pochopitelné ikony ulehčují obsluze zaškolení.
Nový program JobAccess umožňuje až 50%
úsporu času při přípravě zakázky. Nové funkce vytvoření barevného profilu redukují rozjezdovou makulaturu. Seznam zakázek s náhledy
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
3
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
a funkcemi optimalizace pořadí zakázek urychluje změnu produkce. Mimoto je pro stroj Rapida 105 PRO k dispozici např. systém měření
a regulace barevnosti QualiTronic ColorControl.
Nejrychlejší regulační systém na trhu měří každý jednotlivý arch a reguluje každý desátý arch,
takže k regulaci dochází v době, kdy jiné systémy ještě měří.
Plně k dispozici s HR-UV a LED-UV
Vedle úspory makulatury díky již zmíněným automatizačním prvkům boduje Rapida 105 PRO
v oblasti úspory energie také se sušicím systémem VariDry BLUE. Opakovaným použitím cirkulujícího předehřátého vzduchu lze snížit spo-
třebu energie až o 50 % a zároveň i redukovat
objem vypouštěného vzduchu. Energie se tak
využije mnohem účelněji, což je zásadní příspěvek k ochraně životního prostředí. Úsporné sušicí systémy HR-UV a LED-UV, známé z ostatních
strojů KBA, jsou pochopitelně k dispozici i pro
nový stroj Rapida 105 PRO a využívají se díky
možnosti rychlého knihařského zpracování primárně v akcidenčním tisku. Především technologie LED-UV je v současné době velmi diskutovaná kvůli extrémně dlouhé životnosti zářičů,
minimálnímu přenosu tepla do substrátu, extrémně nízké spotřebě energie a podstatně vyšší kvalitě tisku na přírodních papírech, nemluvě
o nulové emisi ozonu.
20 rokov na trhu,
10 rokov s KBA
V uplynulých dňoch oslavovala spoločnosť
Valeur s.r.o. svoje dvadsiate výročie na slovenskom trhu polygrafie. Začiatky s Romayormi či
Grafopressmi boli typické všade v Čechách a na
Slovensku, ale vývoj, ktorým Valeur prešiel,
je dobré spomenúť. Od olova k osemfarebke,
aj taký titulok by mohol mať tento článok. Aby
sme získali skutočný pohľad na minulosť a budúcnosť firmy, pomôžu nám majiteľ a zakladateľ pán Zdeno Kugler a Mgr. Marek Kmetík,
spolumajiteľ a motor najnovších investícií.
Pán Kugler, ako ste sa dostali k remeslu tlačiara?
K remeslu tlačiara a teda k polygrafii ako takej
ma vlastne nahovorila moja nebohá matka – nakoľko v tej dobe som už otca nemal (zomrel ešte
v roku 1969). Do Stredného odborného učilišťa
polygrafického som nastúpil po ukončení základnej deväťročenky v Dunajskej Strede na jej radu
a možno aj naliehanie. Pravda je taká, že v našej
rodine polygrafia nebola tradíciou a bolo to pre
nás vo vtedajšej dobe niečo nové, niečo mimoriadne a možno aj svojím spôsobom umelecké.
Vtedy vlastne ofset neexistoval v takej forme ako
dnes – dá sa povedať, že bol na Slovensku, ale aj
v bývalom Československu ešte iba v plienkach.
www.kba.com/cs
Zdeno Kugler (vľavo) – zakladateľ Valeur s.r.o. a Mgr.
Marek Kmetík – spolumajiteľ a motor rozvoja firmy
V tlačiarňach sa pracovalo klasickou kníhtlačou
– to znamená tlačou z výšky a ja som nastúpil
do učenia a praxe do svojej materskej fabriky –
kníhtlačiareň SVORNOSŤ v Bratislavě kde som
celkovo aj s učňovskými rokmi vrátane maturity
strávil krásnych 9 rokov. Neskôr som pracoval
až do roku 1992 v okresnej tlačiarni v Dunajskej
Strede, kde som od roku 1985 až po 1992 robil
vedúceho prevádzky. Od roku 1992 som začal samostatne podnikať.
Kedy a s akou technológiou ste začali podnikať?
Ako som spomenul, podnikať som začal v roku
1992. Klasické začiatky: garáž vlastného domu
a strojové vybavenie 1 ks Grafopress GPC, jedna
stará jednonožová rezačka a 2 ks blanových roz-
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
4
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
množovacích strojov ako náhrada za ofset a 1 zamestnanec. V roku 1995 zakladám spolu s 2 spoločníkmi firmu VALEUR s.r.o. so sídlom vo Veľkom
Mederi (celkom cca 6 – 7 zamestnancov!) a až do
roku 2000 tam aj podnikám (s menšími-väčšími
úspechmi) – ozajstný nárast začal presunutím firmy do Dunajskej Stredy a úprimne treba povedať,
že vlastne najväčší boom nastal vo firme po príchode Mareka Kmetíka v roku 2005. Ten rok bol
prelomový, nakoľko tento mladý muž vniesol do
Valeuru nový vietor, nové myslenie a nové chcenie.
Máte krédo, ktorého sa držíte?
Krédo? Mám. V živote nikdy nič nie je zadarmo –
za všetko treba poctivo pracovať!
Aký je vzťah rodiny k firme? Máte nasledovníka?
Rodinné zázemie vo firme je dané už veľa rokov.
Začnem manželkou, ktorá pri mne stála vždy. Aj
v časoch zlých, menej dobrých ale aj dobrých!
Starala sa a stará sa o moje zázemie, aby som
svojmu podnikaniu vedel dať maximum svojich síl
a schopností. Dcéra dala na moje slovo, ukončila
grafickú priemyslovku v Bratislave a vyštudovala v Trnave fakultu masmediálnej komunikácie.
A napokon je tu Marek Kmetík, ktorý je nielen
hnacím motorom našej firmy, ale je zároveň mojím zaťom a aj spolumajiteľom (tak isto ako moja
dcéra Rita). Môžem povedať, že svojim spôsobom som bol za svoju celoživotnú drinu odmenený tým, že sú okolo mňa presne takí ľudia, ktorých zmýšľanie je na rovnakej vlnovej dĺžke ako
moje. A ďakujem osudu, že to takto zariadil.
Pán Kmetík, pamätáte si na Váš prvý deň v tlačiarni svojho svokra?
Pamätám si veľmi jasne, bolo to 3. 5. 2005, od
rána svietilo slniečko a mali sme príjemný jarný
deň. Hneď ráno môj svokor, pán Kugler, zvolal
do knihárne všetkých zamestnancov, aby sme sa
zoznámili. Predstavil ma ako ambiciózneho a veľmi asertívneho mladého muža, ktorý prichádza
z mediálnej agentúry aby priniesol do našej tlačiarne nové nápady, inovácie a v neposlednom
rade klientov. Viete si predstaviť to nadšenie „starých polygrafov“ (-: Ale nie, teraz vážne, zamestnanci boli ku mne veľmi milí a ústretoví. V prvých
dňom som mal problém trafiť do strojárne (kto
pozná naše priestory, pochopí) a nie to ešte porozumieť ofsetovej tlači. V tomto smere som bol
úplný začiatočník a učil som sa všetko tak povediac od piky.
www.kba.com/cs
Hlavná výrobná hala s dvomi strojmi KBA Rapida 75
Ste motorom inovácií a rastu firmy za posledné
roky. Aké sú impulzy pre toto napredovanie?
Ja som veľmi ale veľmi súťaživý typ a ťažko znášam prehry, či už v športe alebo v práci. Keď
niečo robím, tak sa sústredím len na danú činnosť a chcem to robiť čo najlepšie. Jeden a pol
roka po mojom nástupe do tlačiarne VALEUR
sa na prelome rokov 2006/2007 začalo prvýkrát skloňovať slovo kríza. Ceny polygrafických
služieb začali prudko klesať a boj o klienta začal byť neúprosný. Vtedy som si uvedomil, že
ak chceme byť úspešní a konkurencieschopní
a chceme, aby naša firma rástla, musíme investovať do inovácií a nastaviť pracovné a výrobné
procesy viac efektívne. Takže odvtedy neustále
iba kupujeme a kupujeme vždy novšie a modernejšie technológie (-:
No a v neposlednom rade musím priznať, že som
si polygrafiu veľmi obľúbil a polygrafické technológie ma fascinujú, takže mám na tie stroje takú
menšiu úchylku, čo znamená, že tak ako niekto
potrebuje nový iPhone ja potrebujem mať ten
najlepší tlačový stroj…
Akými technológiami disponuje Valeur?
V podstate sa dá povedať, že sa Valeur svojim
strojovým vybavením zaraďuje medzi klasické
ofsetové hárkové tlačiarne. Máme svoje vlastné
prepress štúdio s osvitovou jednotkou Kodak
Magnus a všetko čo k tomu patrí. To znamená
nátlačkový systém od spoločnosti GMG ColorProof a tiež GMG InkOptimizer, čo je softvér na
optimalizáciu a redukciu nánosu farby. Ten posledný je pre nás veľmi dôležitý s ohľadom na
skutočnosť, že od minulého roku tlačíme na novej 8-farebke s obracacím zariadením.
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
5
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
našej tlačiarne. V minulosti sme sa pokúšali presadiť na maďarskom i rakúskom trhu, avšak priznám
sa, že sa nám nepodarilo uspieť, respektíve to, čo sa
nám podarilo, nespĺňalo naše očakávania a preto
som sa rozhodol to nesiliť. Tento nezdar som dosť
podrobne analyzoval a zistil som niekoľko zaujímavých skutočností, ktoré však momentálne nebudem rozvíjať. Pravdaže v budúcnosti nevylučujem
možnosť takéhoto rastu smerom do zahraničia. Až
príde správny čas, Valeur opäť udrie.
Riadiaci pult stroja KBA Rapida 75-8 SW4 s ovládacími prvkami pre systémy QualiTronic a LogoTronic
Na úrovni press má naša spoločnosť k dispozícii
3 ofsetové tlačové stroje. Vlajkovými loďami sú 5-farebný ofsetový stroj KBA Rapida 75E-5+L s in-line
lakovacou jednotkou na disperzné lakovanie a naša
najnovšia akvizícia 8-farebný ofsetový stroj KBA
Rapida 75-8 SW4 s možnosťou obojstrannej potlače hárku jedným prechodom. Oba tlačové stroje boli vyhotovené v najvyššej možnej dostupnej
konfigurácii. Ich výbava zahŕňa aktiváciu a optimalizáciu CIP3, spektrofotometer Techkon SpectroDrive s prepojením na pult ErgoTronic, temperovanie farebníkov vrátane agregátu Technotrans,
QualiTronic Color Control – inline meranie denzity,
ErgoTronic ACR – online meranie registrov, Job
Change program a mnoho ďalších systémov, ktoré
sú zárukou kvalitnej a rýchlej tlače. Stroje sú taktiež
vybavené systémom Logotronic, čiže špeciálnym
programom umožňujúcim detailné monitorovanie
výrobného procesu tlače krok po kroku s možnosťou generovania rôznych štatistík a analýz tohto
procesu.
Ako tretí využívame 2-farebný tlačový stroj Polly
266 s obracacím zariadením. V knihárni disponujeme takmer všetkými kľúčovými zariadeniami
potrebnými na plynulý chod tlačiarne, to znamená
dve falcovacie zariadenia, dve linky na väzbu V1,
4-kliešťovú lepičku s opciou na PUR lepenie, rezačky, dva výsekové stroje, Grafopress GPE, laminovací stroj a tak ďalej.
Darí sa vám zákazky aj exportovať mimo Slovenska?
Z času na čas sa nejaká zákazka do zahraničia zrealizuje, no export momentálne nepatrí medzi priority
www.kba.com/cs
Čo považujete za najväčší úspech a aké sú ďalšie
plány?
Za veľký úspech považujem to, ako naša tlačiareň dnes vyzerá a aké postavenie sa nám na
polygrafickom trhu podarilo vybudovať. Hlavne som však hrdý na to, ako, za akých okolností
a z akej pozície sa nám to podarilo krok po kroku
spolu s mojím svokrom uskutočniť. Keď som sem
v roku 2005 nastupoval, tlačiareň bola z pohľadu automatizácie administratívnych a výrobných
procesov v plienkach. Firma nevyužívala, okrem
fakturácie, takmer žiadny špeciálny softvér a väčšina vecí sa robila tak povediac od stola manuálne. Pravdaže, k tomu treba dodať, že dovtedy si
situácia a okolnosti zmenu veľmi nevyžadovali.
Postupne sme však rozširovali portfólio klientov
a strojové vybavenie a dostali sme sa do bodu,
kedy už takýto spôsob práce nebol postačujúci.
Rýchlo sme si uvedomili nutnosť implementácie
polygrafického MIS. Postupne sa nám podarilo zaviesť takýto komplexný MIS, ktorý je dnes
súčasťou každej operácie a úkonu uskutočneného v našej tlačiarni, od evidencie zákaziek až po
samotné plánovanie a organizovanie výroby. Ja
osobne považujem automatizáciu procesov a využívanie informačných technológií za kľúčové. Ak
chceme rásť, zdokonaliť služby a všetky procesy je dôležité aby sme neustále vyhľadávali nové
možnosti a investovali do tých najmodernejších
polygrafických i informačných technológií.
Koľko času venujete práci a čo na to rodina?
V podstate som v práci 24 hodín, nakoľko na
telefóne aj emailoch ma klienti zastihnú takmer
vždy. Samozrejme si uvedomujem, že toto nie je
úplne správne. Človek by mal vedieť a snažiť sa
oddeliť prácu od rodiny. Niekedy sa mi to podarí
viac a niekedy menej. Mám však úžasnú manželku, ktorá ma vo všetkom podporuje a pomáha
mi prekonávať situácie v práci i doma. Za toto
všetko jej patrí veľká vďaka!
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
6
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
Konference KBA
o LED-UV & tradičním
UV tisku
Na praxi orientované předání vědomostí týkajících se moderního UV tisku archovým ofsetem
Od 24. do 26. června se u KBA-Sheetfed Solutions v Radebeulu u Drážďan opět konala velká mezinárodní konference pro zákazníky KBA
o LED-UV & tradičním UV tisku. S počtem téměř
1000 odborníků z polygrafického průmyslu, kteří
přijeli z více než 30 zemí, to byla opět akce s mimořádně dobrou návštěvností. Tento velký zájem
demonstruje, jaký význam je UV tisku v uvedených variantách přikládán i jak je poskytování informací k tomuto tématu důležité. KBA se v mladém HR-UV tisku, ale obzvláště v LED-UV tisku
stává stále více předjezdcem a průkopníkem této
branže.
Tato akce se však neomezila pouze na toto jediné technologické téma. Po prvních prezentacích
v dubnu na veletrhu Print China, kde byly stroje
Rapida 105 PRO a inline rotační výsekový stroj
Rapida RDC (Rotary Die Cutter) představeny,
zažili odborní účastníci tyto dva zbrusu nové
produkty také naživo předvedené v takových
podmínkách, které se blíží běžné produkci.
Ve své úvodní řeči odkázal pan Ralf Sammeck
(člen vedení koncernu KBA, který je zároveň zodpovědný za novou obchodní jednotku KBA-Sheetfed Solutions) na komplexní aktivity firmy
v oblasti archového ofsetového tisku. Patří k nim
technologické a technické inovace, intenzivní
poradenství zákazníkům, kompetentní a rychle
reagující poprodejní servis na všech kontinentech, specifická řešení podle požadavků zákazníků, která jsou dlouhá léta silnou stránkou saského výrobce a konstruktéra tiskových strojů,
ale i srovnávací testy s jinými stroji Rapida používanými u těch nejlepších uživatelů. Ve výsledku jde však pouze o to, pomoci uživatelům, aby
oni byli na trhu těmi úspěšnými. Skupina KBA
má extrémně široký základ a pro tiskárny je také
z finančního hlediska spolehlivým partnerem.
www.kba.com/cs
Ralf Sammeck, člen vedení koncernu KBA zodpovědný za novou organizační jednotku KBA-Sheetfed Solutions, zdůraznil posun k podniku
ještě více orientovanému na zákazníka
Pod vedením Key Account Managera Jürgena
Veila probírali zástupci výrobců barev, laků a sušení s kolegy z FOGRA a profesních sdružení dotazy publika týkající se problematiky LED-UV
Praktici z dodavatelského průmyslu vysvětlují
HR-UV a LED-UV ze všech stran
Komplexní nasazení firmy KBA bylo vyjádřeno
také v pódiové diskusi o technologiích zušlechťování a sušení, moderované klíčovým manažerem, panem Jürgenem Veilem. Bezpočet uživatelských dotazů zodpověděli také technologičtí
partneři z oblasti tiskových barev (Flint, Epple,
Inx), laků (Actega, Weilburger) a sušáků (AMS).
V centru zájmu v oblasti tiskových barev a laků
byla jak disponibilita speciálních sérií (vč. krycí bílé,
metalických či perleťových barev), ale i vhodnost barev pro potisk potravinových i nepotravinových obaly, hračkářský či tabákový průmysl.
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
7
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
V rámci působivé show uprostřed montážní haly představil Jürgen Veil nový stroj Rapida 105 PRO
K tomu se přidaly dotazy na dosažitelné tiskové
výkony, vhodné mycí prostředky, ale i na technologické zvláštnosti. Také v případě sušáků
se jednalo o praktická témata: Jak se rozezná
výpadek diod, kdo je může vyměňovat, jak se
provádí údržba LED-UV sušáků, jak je možné
pomocí měřicí techniky stanovovat vytvrzení
LED-UV barev a mnoho dalších témat.
Nová Rapida 105 PRO s novým dotykovým
ovládáním TouchTronic
Nový tiskový stroj ve středním formátu, KBA
Rapida 105 PRO, byl prezentován teoreticky
i prakticky jako vyvýšený tiskový stroj, vybavený šesti tiskovými a dvěma lakovacími
jednotkami, pro tisk konvenčními tiskovými
barvami, disperzním lakem a UV lakem. Tato
novinka boduje větší pestrostí výbavy (např.
i obracecím zařízením) a splňuje hlavní požadavky akcidenčních a obalových tiskáren. Brzy bude
v předváděcím centru v Radebeulu předváděna i se zařízením ColdFoiler pro nanášení fólie
za studena, určeným pro výrobu těch nejkvalitnějších, fólií zušlechtěných tiskovin. V porovnání s původní Rapidou 105 disponuje výkonem až 17 000 archů/h, širšími možnostmi
přednastavení, lepším komfortem a výkonem
(k tomu viz informace pro tisk 15-023 z 13. 04.
2015). Cenou a výkonem je Rapida 105 PRO
v podstatě můstkem mezi strojem Rapida
www.kba.com/cs
LED-UV ve velkém formátu: Wolfgang Ley, vedoucí zákaznického centra předvedl rychlou výměnu zakázek na různých druzích materiálu vč.
rychlého otočení a tisku rubové strany
105 a strojem Rapida 106, který je díky svému výkonu 20 000 archů/h a těm nejkratším
přípravným časům světovou špičkou této formátové třídy.
Při výměně zakázek byla předvedena rychlá výměna lakovacích desek i druhů laku, ale
i změna potiskovaného materiálu z 250 g/m2
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
8
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
Dirk Winkler, vedoucí oddělení tiskových technologií, moderoval předvedení osmibarvového stroje
Rapida 106 s obracením, lakovací jednotkou a LED-UV sušením pro lícovou i rubovou stranu. Pozornost
odborníků do poslední chvíle poutalo devět různých zakázek vytištěných díky vysoké automatizaci
za zhruba 50 minut
na tloušťku 1,1 mm. Centrem dění při tom bylo
ovládání stroje typu TouchTronic z nového dotykového displeje 16:9. Veškeré relevantní informace je možné na dotykovém displeji zobrazit
maximálně dvěma dotyky. Nová je mimo jiné
i komfortní výměna zakázek pomocí stisku jediného tlačítka (One Button Job Change), stejně
jako i přehledně zobrazovaný seznam zakázek.
Do začátku roku 2016 by mělo být ovládání
TouchTronic postupně zavedeno na všechny
stroje Rapida ve všech formátových třídách.
Ukázka silných stránek LED-UV ve všech formátových třídách
Tento blok předváděcích akcí byl věnován tématům UV a zušlechťování: Na šestibarevném stroji
Rapida 106 s lakovací věží a zařízením ColdFoil
Micro pro nanášení fólie za studena bylo předvedeno používání těchto fólií k zušlechťování
nesavých potiskovaných materiálů ve spojitosti
s technologií HR-UV. Při výměně zakázek byla
provedena přestavba ze samolepících etiket na
PP fólii. Navíc byla předvedena i automatizovaná
výměna rastrového válce pomocí zakladače AniloxLoader a automatická výměna lakovacích desek pomocí systému DriveTronic SFC. Na tiskovém
stroji Rapida 75 nejnovější generace s pěti tiskový-
www.kba.com/cs
mi jednotkami, lakovací věží a LED-UV sušákem
bylo vytištěno několik zakázek na dva průchody
strojem, realizované rychle po sobě. K hlavním
bodům této prezentace patřilo předvedení brilantní kvality tisku na ofsetovém papíru pomocí
LED-UV technologie.
Na tiskovém stroji Rapida 145 (šest barev s lakem) předvedla firma KBA zhotovení zakázky na
inmould fólii nízkomigračními LED-UV barvami.
Potom následovaly zakázky se dvěma průchody strojem rychle po sobě, realizované na různé druhy papírů (matně natíraný, lesklý natíraný
a ofsetový papír). Centrem těchto výměn zakázek byly automatizační konstrukční prvky stroje, jako DriveTronic SRW (souběžné mytí válců)
a lakovací věž DriveTronic SFC se systémem výměny návleků rastrových válců AniSleeve.
Rapida 106 zůstává i s LED-UV mistrem světa
v přípravných časech
Odpolední program začal ústřední prezentací
Davida Blanda ze společnosti Blackmore Ltd.
z Longmeadu ve Velké Británii. David Bland patří k uživatelům, kteří technologii sušení LED-UV
již používají, a tak se ochotně o své zkušenosti
s touto novou technologií podělil.
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
9
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
Na závěr další světová novinka: Rotační výsekový stroj Rapida RDC
Následně předvedla osmibarvová Rapida 106 (vybavená lakovací věží a obracecím zařízením pro
tisk 4/4 barvy), co v ní vězí: Působivé bylo nejen
to, že při použití LED-UV sušení byly okamžitě
suché i archy vytištěné s vysokým pokrytím tiskovými barvami, či vynikající kvalita tisku na ofsetových papírech, dosahovaná s LED-UV sušením,
ale i vytištění deseti různých zakázek (mimo jiné
i plakátů) pomocí systému letmé výměny zakázek
Flying JobChange v té nejkratší době. Rapida 106
zůstává také s technologií LED-UV mistrem světa
v přípravných časech. K technologickým lahůdkám patřilo i mytí a zapojování lakovací jednotky
s UV lakem do produkční sestavy stroje v průběhu
tisku nákladu.
První prezentace stroje KBA Rapida RDC
Svoji premiéru na dni otevřených dveří měla také
Rapida RDC, rotační výsekový stroj na bázi konstrukčních jednotek stroje Rapida. Funguje do
rychlosti vysekávání až 14 000 archů/h a disponuje různými konstrukčními automatizačními prvky, vedoucími k úspoře časů příprav (například
www.kba.com/cs
automatizovaná výměna výsekové formy). Jeho
intuitivní koncepce obsluhy a ovládání vychází
z koncepce strojů Rapida. Hodnoty nastavení zakázek je možné ukládat jako profily do paměti,
což při opakovaných zakázkách opět přispívá ke
zkrácení času přípravy. Tento stroj je také možné
flexibilně zapojovat do manažerských informačních systémů, které uživateli poskytují kompletní
přehledn o jeho firmě. Je možné využít i stávající
systémy (jako například systém KBA LogoTronic).
V první jednotce stroje Rapida RDC bylo předvedeno rilování a ražba, ve druhé pak samotný
výsek. Po rychlé výměně výsekových forem ve
druhé jednotce pak mohli odborníci shlédnout
vysekávání samolepících etiket.
V předvečer akce pozvala společnost KBA CEE
účastníky akce z Polska, Čech a Slovenska k posezení na společné večeři. Vytvořil se tak neformální prostor pro přátelské povídání, výměnu
názorů i „tiskařských drbů“ nad sklenkou dobrého vína.
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
10
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
Bratři Jiří (vlevo) a Zbyněk Šikutovi jsou čerstvými majiteli v pořadí již druhého stroje KBA Rapida formátu B2
Nová Rapida 75 v Kyjově
Přestože český polygrafický trh stále nemá na
růžích ustláno, začíná na něm přece jen pomalu převládat mírný optimismus. Nové investice do tiskových technologií to jen potvrzují.
Jednou z tiskáren, které se rozhodli jít cestou
investice do moderní technologie, byla i Tiskárna ŠIKI Kyjov, kde letos KBA instalovalo
stroj Rapida 75-5+L. Požádali jsme proto její
majitele o krátký rozhovor…
Mohli byste prosím krátce představit historii
Vaší tiskárny?
Jsme jednoznačně rodinná tiskárna. Historie našeho podnikání sahá do roku 1990, kdy jsme založili
grafické studio a následně o rok později rozšířili
naši nabídku o ofsetový tisk (Romayor v garáži
rodinného domu). Později, když se podnikání trochu rozjelo, jsme pořídili Adast dominant 516 – B3
formát, na kterém jsme začali s prvními slušnějšími „pokusy“ o barvotisky. Protože polygrafický
trh neustále rostl a s ním rostly i požadavky našich
zákazníků, následovala stavba nové provozovny
a pořízení tiskového stroje A2 formátu. Tlak na
dodací lhůty a flexibilitu výroby následně vyústil
v roce 2010 v další rozšíření výrobních prostor.
www.kba.com/cs
V rámci našeho úspěšného boje s „ekonomickou
krizí“ jsme se o rok později rozhodli pořídit čtyřbarevku KBA Rapida 75 E a tím zásadně zvýšili
produktivitu a efektivitu tisku. Přes určité obavy
se nakonec ukázalo, že to byla správná cesta a tak
jsme mohli v letošním roce vyměnit čtyřbarevný
stroj za pětibarevku s lakovací jednotkou, abychom mohli naši nabídku produktů opět rozšířit.
Co je Vaší hlavní zakázkovou náplní a jak se během let proměňovala?
V začátcích naší činnosti jsme tiskli hlavně letáky, tiskopisy, zpravodaje apod. Tomu i odpovídalo naše technické a technologické vybavení.
Postupným rozvojem tiskárny jsme se podobně
jako většina podobných polygrafických provozů přesunuli k náročnějším tiskovinám, které
nevyžadují jen kvalitní tisk, ale i sofistikovanější
knihařské zpracování. Nyní s využitím moderních technologií tiskneme široký sortiment tiskařských produktů od vizitek, přes „schránkové
letáky“, luxusní výroční zprávy, katalogy, časopisy, knihy až po obalovou produkci. Jsme tak
schopni nabídnout takřka kompletní polygrafický servis v rámci malých a středních nákladů.
Dotkla se Vás tzv. „hospodářská krize“ a jak jste
jí případně čelili?
Hospodářská krize se pravděpodobně dotkla každého. U nás se projevila především zastavením
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
11
2/editorial 3/NOVINKY 4–6/ROZHOVOR 7–10/AKCE 11–12/ROZHOVOR
růstu obratu v roce 2009. Abychom opětovně nastartovali růst obratu a kompenzovali klesající marže na tištěných produktech, rozhodli jsme se ještě
v rámci téhož roku investovat do knihařských strojů
- šicí linky na vazbu V1 a lepičky pro vazbu V2. Tato
trochu odvážná investice se nám v následujících
letech vrátila v podobě opětovného finančního
růstu, stejně jako následné investice do tiskové
technologie. Přestože je to občas jako každé podnikání velmi náročné a vyčerpávající, daří se nám
postupně zvyšovat ekonomický výkon firmy.
Proč se tiskárna rozhodla pro investici do nového tiskového stroje a co rozhodlo pro nákup
stroje KBA Rapida 75?
Jak se neustále zvyšovaly nároky na tiskoviny, musela jít i naše tiskárna „s dobou“. Postupně jsme
rozšiřovali kapacity, učili se nové technologie, investovali do vybavení. Celkem zásadním posunem
vpřed byla již investice do prvního stroje KBA Rapida 75E ve formátu B2. Tahle moderní čtyřbarevka v B2 formátu měla ideální poměr cena / výkon
a posunula nás dopředu v mnoha parametrech.
Protože se ale polygrafický trh neustále mění
a s klesajícími náklady a maržemi zároveň roste
konkurence, museli jsme i my reagovat na nové
podmínky. Protože jsme nechtěli jít cestou úspor
a šetření, vsadili jsme jako již tolikrát v minulosti
na investice do technologií. Pořízení nového stroje s pátou věží a lakovací jednotkou by nám mělo
umožnit rozšíření palety produktů, které budeme
schopni nabídnout našim současným zákazníkům
a pomocí komplexní nabídky služeb také oslovit
novou klientelu. Naše spokojenost a pozitivní zkušenosti se strojem Rapida 75 pak rozhodly o nákupu dalšího stroje KBA. V rámci výbavy jsme vsadili
na vyšší automatizaci, která se nám vyplatila již
u minulé Rapidy. CX paket pro potisk kartonu do
tloušťky 0,8 mm, automatické nastavení formátu
papíru, ionizace, kompletní mycí zařízení, diferenční pohon navalovacího válce vlhčení, denzitometr
www.kba.com/cs
SpectroDrive nebo rozhraní CIP3 výrazně zrychlí
přípravu i tisk zakázky, k moderním standardům
patří i tisk se sníženým množstvím alkoholu a temperování barevníkových válců.
Poměrně často slýcháme, že není snadné získat
do tiskárny kvalifikovaný personál. Potýkáte se
s podobným nedostatkem i Vy?
To je asi problém všech oborů nejen tiskařských. Úroveň učňovského školství se zrovna
dvakrát nezvyšuje a všeobecně zájem mladých
lidí o technické profese spíše klesá. Snažíme se
dlouhodobě se zaměstnanci pracovat a šikovné
lidi dostatečně motivovat a zaučovat.
Co plánujete do budoucna a jak vůbec vidíte
budoucnost ofsetu v konkurenci ostatních tiskových technik, především digitálního tisku?
Ofsetu bude digitál určitě neustále ujídat zakázek, protože digitál se neustále zdokonaluje.
Proto jsme do digitální technologie také investovali a rozšířili tak rozsah služeb, které našim
zákazníkům nabízíme. Přesto si myslím, že ofsetový tisk zůstane pro většinu našich zakázek
na prvním místě. I na příkladu KBA je vidět, že
ofsetová technologie na sobě intenzivně pracuje a neustálým zvyšováním produktivity se snaží
svůj podíl na trhu udržet.
Kyjovsko je velmi tradiční folklorní region. Angažuje se Tiskárna ŠIKI Kyjov nebo Vy osobně
v rámci místní spolkové činnosti?
Folklór v našem regionu je pochopitelně zásadní
fenomén, díky kterému se náš nádherný kraj dostává do širokého povědomí. Tuto činnost proto
finančně nebo našimi službami podporujeme.
Upřímně řečeno mě však trochu mrzí, že se veškerá okolní spolková činnost redukovala pouze
na folklorní přehlídky a festivaly. Určitě bych
ocenil větší rozmanitost akcí, ať už sportovních,
turistických či kulturních.
KBAktuálně 7/2015 11. číslo
12

Podobné dokumenty

KBAktuálně č.12

KBAktuálně č.12 Ivanickým, uživatelem tiskového stroje KBA Rapida 145-7+L a zároveň technologicky orientovaný článek, ve kterém představujeme naše špičkové vlajkové lodě ve formátu 145 a 164. Poptávka po tiskových...

Více

NEJSME TAK BOHATÍ, ABYCHOM SI MOHLI KUPOVAT LEVNÉ VĚCI,

NEJSME TAK BOHATÍ, ABYCHOM SI MOHLI KUPOVAT LEVNÉ VĚCI, Lakovací jednotka s komorovou raklí může být ovládána jak z řídicího pultu, tak ovládacím modulem přímo na lakovací věži. Tzv. Multi Loader System umožňuje automatickou výměnu až čtyř aniloxových v...

Více

Přehled výrobků (CZ) - Micro

Přehled výrobků (CZ)  - Micro ƒƒvysoká frekvence měření ƒƒsynchronizace více senzorů

Více

GMG ColorProof o5

GMG ColorProof o5 kvalitní nátisky pouhými několika stisky tlačítka. Snižuje

Více

červenec-srpen - Český Krumlov

červenec-srpen - Český Krumlov Český Krumlov má jako jediné město v ČR právo účasti na hrách díky tomu, že v roce 1999 pořádal stejné hry, jichž se zúčastnily děti z Rakouska, Německa, Slovenska, Slovinska a Chorvatska. Ve všech...

Více