technická univerzita v liberci, fakulta strojní

Komentáře

Transkript

technická univerzita v liberci, fakulta strojní
Katedra výrobních systémů
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Bakalářský studijní program B2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Složení státní zkušební komise
Předseda
Místopředseda
:
:
prof. Ing. Jan Skalla, CSc.
prof. Ing. Petr Louda, CSc.
Členové
:
doc. Ing. Jan Jersák, CSc.
doc. Dr. Ing. František Manlig
doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc.
doc. Ing. Jan Bečka CSc.
Tajemník
:
Ing. František Koblasa, Ph.D.
Termín :
26. srpna 2015
Pořadí
1
2
3
4
5
Čas
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
5
6
13:00-13:45
13:45-14:30
Časový rozvrh
Místo :
Bakalář
Martin Hollandr
Jan Lacina
Martin Ševic
Zuzana Šolcová
Petr Čečák
12:15-13:00 polední pauza
Ondřej Hadač
Veronika Zolmanová
14:30 plánované ukončení
budova E, přízemí E6
Vedoucí BP
Ing. Martin Lachman, Ph.D.
Ing. Martin Lachman, Ph.D.
Ing. Petr Keller, Ph.D.
Ing. Petr Keller, Ph.D.
Ing. František Koblasa, Ph.D.
Ing. František Koblasa, Ph.D.
doc.Dr.Ing. František Manlig
Student se dostaví o 45 min. dříve než je uveden začátek jeho obhajoby.
Schválil:
Ing. Petr Zelený, Ph.D. v.r.