Koledy znějí o Vánocích, mantry po celý rok

Komentáře

Transkript

Koledy znějí o Vánocích, mantry po celý rok
Koledy znějí o Vánocích, mantry po celý rok
Dan a Jana Čadovi,
muzikoterapeuté
zvukových lázní
Dajána
Pro někoho se Vánoce staly obdobím
zvýšeného stresu, uklízení, shánění
a nakupování a ono „šťastné a veselé"
zůstává jen ve slovech při pozdravu či
zbožným přáním. Většině z nás se však
v souvislosti s Vánocemi vybaví také
ozdobený stromeček a pod ním dárky,
vůně františků a purpury, pohádky, cukroví a určitě i vánoční koledy. Ty jsou totiž
jejich neodmyslitelnou součástí, a přestože jsme si už zvykli, že je z obchodů
a všudypřítomných reklam slýcháme už
na podzim, navozují v nás pocit pohody,
klidu, radosti a sounáležitosti. Obchodníci se nám je sice snaží nemožnými
úpravami a nekonečným opakováním
zprotivit, ale zatím snad marně. Koledy
mají silného ducha a sváteční atmosféru,
kterou jim nikdo nevezme. Nejvíce to cítíme, když si je zazpíváme v kruhu rodiny
nebo blízkých přátel.
Koledníci u nás
V Čechách (stejně jako jinde) je zpívání
koled doloženo již v předhusitských dobách, kdy se koledovalo a zpívaly se vánoční písně od začátku adventu do
Hromnic. První koledníci se objevovali již
o svátku sv. Mikuláše a zpravidla si oblékali bohatě zdobené šaty a jezdili na
koních a vozech. Novou podobu dostala
česká koleda v 18. a 19. století, kdy mezi
koledami nechyběly ani kramářské a pís-
Jana Čadová u rezonančního lehátka.
mácké písně. Zpěv koledníků nejčastěji
doprovázely housle, klarinet nebo flétna.
Koledníci zpívali o narození Ježíška, cestě
do Betléma a o královských darech, vinšovali, děkovali (případně hrozili) za koledu. Zpívání koled a lidových písní bylo a je
časem pro zklidnění, zastavení a zjištění,
o co vše se dnes člověk věčným spěchem
ochuzuje. Příznivá je pro to i doba zimního slunovratu a nejdelších nocí v roce,
kdy tma vyzývá lidskou duši ke ztišení
a probouzí v člověku větší vnímavost pro
jednoduchou hloubku krásy.
Aby v sobě člověk zažíval klid a mír, ztišení a uvnitřnění, nemusí čekat na
Vánoce a na koledy. Po celý rok si může
zpívat např. mantry či bhadžany, které
mu udělají stejnou službu. Jsou to
posvátné a oslavné písně, pocházející
z Indie, Tibetu a dalších zemí a je jich
mnoho druhů. Většinou mají krátký text
(mnohdy pouze pár slabik), který se opakuje neustále dokola. Čím déle, tím lépe.
To „nekonečné" opakování postupně
vypíná naše běžné myšlení, přepíná
mozek do frekvenční hladiny alfa a umožňuje nám sestoupit do nitra a nacházet
sama sebe. Mantry nesou vždy nějaký
význam daný konkrétním náboženstvím,
ale zároveň jde o jejich zvukovou hodnotu. Jejich magický zvuk pomáhá léčit psychickou nerovnováhu, rozpouští stres,
uvolňuje mysl, propojuje mozkové hemisféry, zklidňuje emoce a otevírá srdce.
Mantry mohou být pomalé i rychlé, smutné i veselé a my u nich můžeme meditovat i tančit, smát se nebo plakat, být
uvnitř sebe či celým vesmírem.
Síla lidových písní a nástrojů
Kromě původních indických manter si
můžete se stejným účinkem zpívat různé
posvátné písně ze všech koutů světa
(indiánské, sibiřské, africké, havajské,
české...) anebo si klidně vymyslet svoje
mantry a modlitby. Důležitý je pozitivní
záměr a vibrace, kterou při zpívání vytváříme. Mozek se postupně odpojuje, tělo
se uvolňuje a všechny buňky se přeskupují do harmonických tvarů a radují se
z proudící energie. A když budete chtít
pokročit ještě o stupínek výš, naučíte se
alikvótní či hrdelní zpěv, který vám přinese další, nečekaně hluboké prožitky.
K navození vnitřního klidu a harmonie
můžeme kromě zpěvu použít i další pomocníky. Skvěle se k tomu hodí například
prastaré etnické hudební nástroje. Původně sloužily k různým obřadům a rituálům, ale v současnosti zjišťujeme, že mají
úžasné relaxační, harmonizační a léčebné
účinky. Tělo má totiž přirozenou snahu
naladit se na okolní frekvence (vibrace)
a ideální ladičkou je přirozený (vícehlasý alikvótní) zvuk těchto nástrojů. Tohoto
jevu využívá i muzikoterapie, kterou se
zabýváme. Hudba totiž nemusí být jen
zvukovou kulisou nebo pro zábavu. Může
harmonizovat, čistit, uvolňovat a léčit.
Pomocí zvukových vibrací se můžeme
zbavovat stresu a napětí, řešit různé problémy na fyzické i psychické úrovni, relaxovat a čerpat energii. Tyto postupy jsou
známy už tisíce let, ale až poslední dobou
dochází k jejich znovuobjevování a častějšímu využívání. Na západ od našich hranic je již muzikoterapie regulerním léčebným oborem (stejně jako např. homeopatie), který akceptují i zdravotní pojišťovny.
Zasloužily se o to různé vědecké výzkumy, které pomocí magnetické rezonance,
CT vyšetření a dalších metod potvrzují
fantastické výsledky muzikoterapie v mnoha oblastech lidského zdraví.
Působením „živé hudby" na organismus dochází k celostní harmonizaci
neboli k celkovému uvolnění a relaxaci.
Je to vlastně taková zvuková masáž těla.
Díky fyzickému i psychickému uvolnění
se postupně rozproudí životodárná energie v celém těle, která pak vyživuje
všechny orgány. Zjednodušeně se dá říct,
že se těmito vibracemi v těle rozpouštějí
nemoci. Samozřejmě přitom nelze zapomínat na denní režim, stravu, pohyb, psychohygienu a další oblasti zdravého
životního stylu.
Muzikoterapeutické
nástroje
Jedním z výjimečných muzikoterapeutických nástrojů, který používáme v našich zvukových lázních, je rezonanční
lehátko. V podstatě jde o dřevěný stůl,
pod jehož deskou je napnuto 49 strun,
a jejich rozezníváním vznikají jemné vibrace, které se přenášejí přes desku stolu do
těla člověka, který na něm leží. Postupným hraním se uvolňuje napětí ve svalech, kloubech, páteři a také v mysli. Podobným nástrojem (tzv. monochordem)
léčil již před 2500 lety Pythagoras. Tato
terapie je překvapivě rychlá a účinná
a lidé, kteří ji zažili, popisují své pocity
jako plavbu na létajícím koberci, na mořských vinách atd. Zvuková relaxace na
rezonančním lehátku je vhodná pro lidi
všech věkových kategorií a je velmi šetrná i pro ty, kteří nemají rádi klasickou
masáž, neboť terapie probíhá v oblečení.
Mezi další muzikoterapeutické nástroje
patří různé bubny, tibetské mísy, gongy,
hangdrumy a sundrumy, australská didgeridoo, indiánská i africká chřestidla,
xylofony, metalofony a tubalofony, ústní
harfy, brumle, okaríny, flétny a píšťaly,
kalimby či libozvučné zvonkohry. Každý
nástroj je jedinečný a má svou vlastní vibraci, která na člověka působí. Tyto nástroje se používají každý zvlášť, anebo se
kombinují, jak je v dané chvíli pro klienta
potřeba. Je to taková zvuková koupel, do
které se ponoříte a necháte v ní rozpustit
vše, co už nepotřebujete. Na všechny
nástroje se hraje intuitivně, bez předem
daného konceptu. Jde o společné naladění mezi klientem, nástrojem a terapeutem. Hlavním terapeutem je ale samotný
zvuk a jeho vibrace.
Při používání různých nástrojů během
terapie se občas stane, že je někomu
nějaký zvuk nepříjemný. Může to znamenat, že tato vibrace narazila na nějaký
blok, že je někde něco ucpané a neprůchodné. Když je v těle zablokovaný tok
energie dlouhodobě, vznikají nemoci.
Používáním nástrojů s odlišnými frekvencemi se postupně tyto bloky rozpouštějí,
napětí povoluje a energie se znovu rozproudí.
Deštný sloup a sférická píšťala
Za zmínku stojí také nástroj zvaný deštný sloup, což je vlastně větší bratr všeobecně známé deštné hole. Je to skoro
dvoumetrový dřevěný sloup (z rezonančního smrku), ve kterém se po jeho otočení přesypávají semínka a vytvářejí tak
dojem příjemného deště. Je to dokonalý
relaxační a meditační nástroj obsahující
všechny frekvence. Když si přitom představíte, že stojíte pod vlahým vodopádem, který z vás smývá všechny starosti,
smutky a bolesti, máte skvělou psychosprchu, po níž jste jako znovuzrození.
Sférická píšťala má předobraz v peruánské píšťale, kterou indiáni používali
k přeladění mozku na jiné (vesmírné) frekvence. Má čtyři komory (oproti dvěma
u peruánské předchůdkyně), které jsou
mezi sebou vyladěné jen o několik hertzů
a při foukání do píšťaly se ozývají tóny,
které mozek nedokáže vyhodnotit a zařadit (tzv. interference). Po chvíli marného
boje mozek rezignuje, vypíná a nechává
foukajícího „hráče" putovat kamsi do
neznámých končin vesmíru. Můžeme
tomu říkat změněný stav vědomí nebo
transpersonální meditace.
To vše si u nás můžete vyzkoušet
a nástroje i koupit. Hra na ně je velmi jednoduchá a intuitivní, nevyžaduje dlouhé
učení. V Dajáně také můžete navštívit
hudebně meditační večery, přednášky,
kurzy a workshopy, na kterých se vše
velmi rychle naučíte. Stejně tak samozřejmě můžete vyrazit do přírody a tam splynout se zvuky lesa, vody a větru a harmonizovat se úpině nejpřirozeněji, jak to jde.
Zmiňované nástroje a postupy jsou jen
civilizační náhražkou našeho původního
propojení s přírodou, ale zároveň i zážitkem a krásným tvůrčím procesem, který
stojí za to si vyzkoušet.
Mějte pokojné a požehnané Vánoce bez
spěchu a stresu a ať jsou letos skutečně
„šťastné a veselé'`, piné harmonických
zvuků, vibrací, rezonancí, klidu a lásky.