Podmínky a postup k získání dotace

Komentáře

Transkript

Podmínky a postup k získání dotace
Program energetických úspor v bytových domech s 10% dotací
Česká spořitelna nabízí klientům z řad SVJ a bytových družstev nový produkt na
financování energetických úspor v bytových domech, a to s 10%-ní dotací.
V rámci programu, jsou podporovány projekty rekonstrukcí bytových domů, zaměřené
jak na úspory energie ve vytápění objektů, tak na přípravu teplé vody. Žadatelé, kteří
stejně jako jejich projekty, splňují požadovaná kritéria, mohou na realizaci projektů
čerpat u České spořitelny za výhodných podmínek úvěr.
Projekty, realizované v souladu s požadavky programu, jsou po dokončení zvýhodněny
výplatou dotace, stanovenou z výše poskytnutého úvěru a uznatelných nákladů.
Podmínky programu
Vhodnými projekty jsou projekty, zaměřující se na úsporu energie na vytápění bytových
domů, které dosáhnou 30% úspory energie na vytápění a projekty úspory energie na
přípravu teplé vody, které dosáhnou 30% úspory energie na přípravu teplé vody.
Kombinace projektů je možná za předpokladu dosažení 30%-ní úspory v obou
případech.
U projektů na vytápění, s úvěrem menším než 6mil Kč, lze postupovat zjednodušenou
metodou a k prokázání úspor vyplnit pouze vstupní formulář, který vyhodnotí, zda-li je
požadované úspory dosaženo.
Dosažení úspory u projektů na vytápění s úvěrem nad 6mil Kč se prokazuje
energetickým
posudkem,
resp.
průkazem
energetické
náročnosti,
vystaveným
energetickým specialistou oprávněným k vydávání průkazů.
U projektů na úsporu teplé vody, je dosažení 30% úspory ve spotřebě energie na
přípravu teplé vody rovněž prokázáno průkazem energetické náročnosti, vystaveným
oprávněným energetickým specialistou.
Energetický posudek, který je součástí průkazu, musí obsahovat vyčíslenou spotřebu
energie na vytápění nebo přípravu teplé vody v MWh nebo GJ před a po realizaci
projektu. Energetickým specialistou navržená opatření musí splňovat požadavky
legislativy na energetickou náročnost budov. Seznam energetických specialistů je
uveden na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
-1-
Postup k získání dotace
Klient se dostaví na pobočku České spořitelny a příslušný pracovník
banky mu po vyplnění souhlasu s poskytnutím údajů poskytne
přístupové údaje do aplikace programu, přístupné přes internet.
Žádost o podporu, v rámci programu, podává klient vyplněním
vstupního formuláře. Klient po získání přístupových údajů může zadat
údaje o sobě a svých projektech z domova nebo přímo na pobočce
České spořitelny. Vyplněný vstupní formulář se následně odesílá ke
kontrole. O správnosti a přijetí projektu do programu je žadatel
informován v průběhu několika dnů.
Po kontrole vstupního formuláře, je klient vyzván k podepsání
závazku k realizaci projektu dle podmínek uvedených ve vstupním
formuláři. Česká spořitelna, na základě podepsaného závazku,
poskytne žadateli úvěr.
Klient realizuje projekt.
Po realizaci projektu, se klient dostaví na pobočku České spořitelny,
kde požádá o ověření dokončeného projektu a následné vyplacení
dotace.
Po
úspěšném
ověření
projektu
Programovým
konzultantem,
společností ENVIROS, je klientovi vyplacena dotace ve výši 10%
z uznatelných nákladů úvěru.
-2-

Podobné dokumenty

ODPOČINKOVÁ ZÓNA KOMORA

ODPOČINKOVÁ ZÓNA KOMORA urbanistická studie. Samotná stavba probíhala od března do prosince roku 2009. Celkové náklady akce dosáhly výše 93 940 996,47 Kč včetně DPH, z toho uznatelné náklady projektu činí 82 688 574,48 Kč...

Více

Ročenka PLLH sezóna 2013/2014

Ročenka PLLH sezóna 2013/2014 1.skupina - výsledková listina 1.poloviny soutěže ......................................................................................... 7 1.skupina - výsledková listina 2.poloviny soutěže ........

Více

Sezóna 2009/2010

Sezóna 2009/2010 1.skupina ‐ výsledková listina 1.poloviny soutěže ...................................................................................... 7  1.skupina ‐ výsledková listina 2.poloviny soutěže ..........

Více

Ročenka PLLH sezóna 2012/2013

Ročenka PLLH sezóna 2012/2013 1.skupina ‐ výsledková listina 1.poloviny soutěže ................................................................................................. 7  1.skupina ‐ výsledková listina 2.poloviny sout...

Více

Ročenka 38. ročníku Pražské ligy ledního hokeje

Ročenka 38. ročníku Pražské ligy ledního hokeje 1.skupina – výsledková listina 1.poloviny soutěže ........................................................................................ 7 1.skupina – výsledková listina 2.poloviny soutěže .........

Více

Odborný životopis

Odborný životopis Metodika TRIZ (inovativní řešení problémů), v rámci projektu ESIL (European Innovation Licence), Enviros+CPC Austria, Praha Manažer udržitelné spotřeby a výroby Enviros, Enesa, Hospodářská komora h...

Více

Ročenka PLLH sezóna 2011/2012

Ročenka PLLH sezóna 2011/2012 1.skupina ‐ výsledková listina 1.poloviny soutěže .......................................................................................... 7  1.skupina ‐ výsledková listina 2.poloviny soutěže ......

Více

PORSENNA o.p.s., Energetické plánování a sledování dat o

PORSENNA o.p.s., Energetické plánování a sledování dat o Od roku 1993 motivační nástroj 50/50 ke snižování nákladů pomocí uživatelského chování – 470 škol

Více

1-EXPRES HYPOTEKA

1-EXPRES HYPOTEKA schopni přesně říct, kdy peníze zaplatíte. Žádný majitel už Vás tak neodmítne. Předtím, než se smluvně zavážete k zaplacení kupní ceny v určitém termínu, je dobré vědět, jak dlouho celý proces vyří...

Více