4 - TBi Industries

Komentáře

Transkript

4 - TBi Industries
TBi Industries
RoboMIG RM2 Robotové hořáky
Robot Welding Torch
IEC
60974-7
►
4 1 . 20
OBSAH / CONTENT
Robotové svařovací hořáky / Robot Welding Torch
4 ... 11
TBi RM 42 G, RM 42 W 4 ... 5
TBi RM 52 G, RM 52 W 6 ... 7
TBi RM 62 G, RM 62 W 8 ... 9
TBi RM 42-L, RM 52-L, RM 62-L 10
TBi RM 42 G NG, RM 42 W NG
11
Držáky hořáku / Torch Mounts
12 ... 15
pro TBi RM 42, RM 62 / for TBi RM 42, RM 62
12...13
pro TBi RM 42 NG / for TBi RM 42 NG
13
pro TBi RM 52 / for TBi RM 52
13
pro TBi RM 42-L, RM 52-L, RM 62-L / for TBi RM 42-L, RM 52-L, RM 62-L
14
Nastavitelné držáky / Adjustable Mounts
15
Soubory hadic / Cable Assemblies
16 ... 17
Ochrany proti kolizi / Safety-off Mechanism
18 ... 19
TBi KS-1 18
TBi FL-1 19
Systémy pro posuv drátu / Wire Feeding Systems
20 ... 23
TBi PPP-2 21
TBi PP4R 21
TBi Syntronic, TBi Syntronic Reverse 22
Držáky pro moduly Push-Pull / Mounting brackets for PP modules
22
Informace k objednání / Ordering informations
23
Systémy pro roboty (Hollow-Wrist) / Systems for Hollow-Wrist Robots
24 ... 27
Držáky hořáku TBi KSC-2, TBi FLC-2 / Torch mounts TBi KSC-2, TBi FLC-2 25
Soubory hadic TBi Infiniturn, TBi Helix / Cable assemblies TBi Infiniturn, TBi Helix 26
Informace k objednání / Ordering informations
27
Vodiče drátu / Wire Guides
28 ... 29
Čistící frézy / Reamers
30
Robotový svařovací hořák / Robot Welding Torch
■ TBi RM 42G, RM 42W
Obzvláště štíhlý a kompaktní svařovací hořák pro optimální přístup
do obráběných součástek.
Especially slim and compact welding torch for best accessibility to
the work piece.
Technická data
Technical data
Zatížitelnost / Doba sepnutí (10 min. cyklus)
Rating / Duty cycle (10 min. cycle)
- RM 42G směsný plyn 350 A / 60 % , 250 A / 100 % - RM 42G CO2
420 A / 60 % , 300 A / 100 % Mixed gas 350 A / 60 % , 250 A / 100 %
CO2 420 A / 60 % , 300 A / 100 %
- RM 42W směsný plyn 350 A / 100 %
CO2 420 A / 100 %
- RM 42W Mixed gas 350 A / 100 %
CO2 420 A / 100 %
Způsob chlazení
- RM 42G
- RM 42W
chlazení plynem
chlazení vodou
Cooling method
- RM 42G
- RM 42W
gas cooled
water cooled
Průměr drátu
0.8 - 1.6 mm
Wire diameter
0.8 - 1.6 mm
Hmotnost
ca. 0.66 kg
Weight
approx. 0.66 kg
Technické provedení
dle IEC 60974-7
Technical specification
according to IEC 60974-7
Připojení
vhodný pro soubory hadic TBi RM2
a Push-Pull pohony
Connection
compatible to TBi RM2 cable assemblies
and push-pull drives
Při použití pulsního proudového zdroje klesá zatížitelnost.
Torch rating will be reduced when using pulse-arc power sources.
► Standardní / Standard G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
Robotový svařovací hořák / Robot Welding Torch
40
10
30
20
TBi RM 42
50
56
54
20
11
31
51
12
61.5
56
54
52
56
54
53
56
54
54
55
Tryska proudová
Contact tips
►
Pozice
Označení / Description
Balení (ks) / PU Obj. č. / Part no.
10
Tryska proudová / Contact tip
M6x28 mm, ECu
50
340P__1069*
11
Tryska proudová / Contact tip
M6x28 mm, CuCrZr
50
343P__3069*
12
Tryska proudová / Contact tip
M6x28 mm, Alu
50
341P__1069*
M6, měděný / brass
10
342P006673
Držák trysky
Tip holder
►
20
Držák trysky / Tip holder
Ochrana proti
rozstřikům
Insulator
►
30
Rozdělovač keramický / Insulator ceramic
10
346P014663
31
Rozdělovač ze skelného vlákna / Insulator glas fiber
10
346P015663
Hubice
Gas nozzles
►
40
Hubice kónická / Gas nozzle con.
NW 14.0 mm
10
345P122672
50
Trubice hořáku / Torch neck
42G, 0°
1
663P001000
Trubice hořáku
Torch necks
Náhradní díly
Spare parts
Vodiče drátu
Wire guides
–
Trubice hořáku / Torch neck
42W, 0°
1
673P001000
51
Trubice hořáku / Torch neck
42G, 22°
1
663P001001
–
Trubice hořáku / Torch neck
42W, 22°
1
673P001001
52
Trubice hořáku / Torch neck
42G, 36°
1
663P001002
–
Trubice hořáku / Torch neck
42W, 36°
1
673P001002
53
Trubice hořáku / Torch neck
42G, 45°
1
663P001003
–
Trubice hořáku / Torch neck
42W, 45°
1
673P001003
54
Vodící očko včetně O-kroužku / Guide nipple incl. O-ring
2
673P101118
55
O-kroužek / O-ring
20
365P150070
56
O-kroužek / O-ring
20
365P120050
Prosím čtěte na straně 28 a 29. / Please see page 28 and 29.
* Na prázdné místo prosím doplňte odpovídající hodnoty pro průměr drátu, např. 08 pro 0.8mm.
* At the blank, please insert suitable information for wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm.
► Standardní / Standard G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
Robotový svařovací hořák / Robot Welding Torch
■ TBi RM 52G, RM 52W
Hořák s obzvláště krátkou hlavou při ztíženém přístupu
k obráběným součástkám.
Technická data
Welding torch with very short head for difficult to access welds.
Technical data
Zatížitelnost / Doba sepnutí (10 min. cyklus)
Rating / Duty cycle (10 min. cycle)
- RM 52G směsný plyn 350 A / 60 % , 250 A / 100 % - RM 52G CO2 420 A / 60 % , 300 A / 100 % Mixed gas 350 A / 60 % , 250 A / 100 %
CO2 420 A / 60 % , 300 A / 100 %
- RM 52W směsný plyn 400 A / 100 %
CO2 470 A / 100 %
- RM 52W Mixed gas 400 A / 100 %
CO2 470 A / 100 %
Způsob chlazení
- RM 52G
- RM 52W
chlazení plynem
chlazení vodou
Cooling method
- RM 52G
- RM 52W
gas cooled
water cooled
Průměr drátu
0.8 - 1.6 mm
Wire diameter
0.8 - 1.6 mm
Hmotnost
ca. 0.66 kg
Weight
approx. 0.66 kg
Technické provedení
dle IEC 60974-7
Technical specification according to IEC 60974-7
Připojení
vhodný pro soubory hadic TBi RM2
a Push-Pull pohony
Connection
Při použití pulsního proudového zdroje klesá zatížitelnost.
Torch rating will be reduced when using pulse-arc power sources.
► Standardní / Standard G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
compatible to TBi RM2 cable assemblies
and push-pull drives
Robotový svařovací hořák / Robot Welding Torch
40
10
30
20
TBi RM 52
56
50
41
27
26
54
47
11
56
51
12
54
56
52
2 mm
54
40
54
3 mm
55
41
Tryska proudová
Contact tips
►
Pozice
Označení / Description
Balení (ks) / PU Obj. č. / Part no.
10
Tryska proudová / Contact tip
M6x22 mm, ECu
50
340P__1092*
11
Tryska proudová / Contact tip
M6x22 mm, CuCrZr
50
343P__3092*
12
Tryska proudová / Contact tip
M6x22 mm, Alu
50
341P__1092*
M6, CuCrZr
10
671P102079
Držák trysky
Tip holder
►
20
Držák trysky / Tip holder
Ochrana proti
rozstřikům
Insulator
►
30
Rozdělovač keramický / Insulator ceramic
10
875P102010
Hubice
Gas nozzles
►
40
Hubice kónická / Gas nozzle con.
10
345P122163
41
Hubice kónická, krátká /
10
345P122663
Trubice hořáku
Torch necks
Náhradní díly
Spare parts
Vodiče drátu
Wire guides
NW 16.0 mm
Gas nozzle con., short
NW 14.0 mm
50
Trubice hořáku / Torch neck
52G, 0°
1
663P001005
–
Trubice hořáku / Torch neck
52W, 0°
1
673P001005
51
Trubice hořáku / Torch neck
52G, 36°
1
663P001007
–
Trubice hořáku / Torch neck
52W, 36°
1
673P001007
52
Trubice hořáku / Torch neck
52G, 45°
1
663P001008
–
Trubice hořáku / Torch neck
52W, 45°
1
673P001008
54
Vodící očko včetně O-kroužku / Guide nipple incl. O-ring
2
673P101118
55
O-kroužek / O-ring
20
365P150070
56
O-kroužek / O-ring
20
365P120050
Prosím čtěte na straně 28 a 29. / Please see page 28 and 29.
* Na prázdné místo prosím doplňte odpovídající hodnoty pro průměr drátu, např. 08 pro 0.8mm.
* At the blank, please insert suitable information for wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm.
► Standardní / Standard G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
Robotový svařovací hořák / Robot Welding Torch
■ TBi RM 62G, RM 62W
Výkonostně silný svařovací hořák pro náročné průmyslové použití.
Technická data
Powerful welding torch for demanding industrial use.
Technical data
Zatížitelnost / Doba sepnutí (10 min. cyklus)
Rating / Duty cycle (10 min. cycle)
- RM 62G směsný plyn 420 A / 60 % , 290 A / 100 % - RM 62G CO2 500 A / 60 % , 340 A / 100 % Mixed gas 420 A / 60 % , 290 A / 100 %
CO2 500 A / 60 % , 340 A / 100 %
- RM 62W směsný plyn 450 A / 100 %
CO2 530 A / 100 %
- RM 62W Mixed gas 450 A / 100 %
CO2 530 A / 100 %
Způsob chlazení
- RM 62G
- RM 62W
chlazení plynem
chlazení vodou
Cooling method
- RM 62G
- RM 62W
gas cooled
water cooled
Průměr drátu
0.8 - 2.4 mm
Wire diameter
0.8 - 2.4 mm
Hmotnost
ca. 0.66 kg
Weight
approx. 0.66 kg
Technické provedení
dle IEC 60974-7
Technical specification according to IEC 60974-7
Připojení
vhodný pro soubory hadic TBi RM2
a Push-Pull pohony
Connection
Při použití pulsního proudového zdroje klesá zatížitelnost.
Torch rating will be reduced when using pulse-arc power sources.
► Standardní / Standard G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
compatible to TBi RM2 cable assemblies
and push-pull drives
Robotový svařovací hořák / Robot Welding Torch
40
10
30
TBi RM 62
20
50
56
54
11
31
21
56
51
12
54
32
52
13
33
56
54
22
56
53
55
15
61.6
Pozice
Označení / Description
54
54
34
24
14
Balení (ks) / PU Obj. č. / Part no.
Tryska proudová
Contact tips
►
10
11
12
13
14
15
Tryska proudová / Contact tip
Tryska proudová / Contact tip
Tryska proudová / Contact tip
Tryska proudová / Contact tip
Tryska proudová / Contact tip
Tryska proudová / Contact tip
M8x30 mm, ECu
M8x30 mm, CuCrZr
M8x30 mm, Alu
M6x28 mm, ECu
M6x28 mm, CuCrZr
M6x28 mm, Alu
50
50
50
50
50
50
340P__1262*
343P__3262*
341P__1262*
340P__1069*
343P__3069*
341P__1069*
Držák trysky
Tip holder
►
20
21
22
Držák trysky / Tip holder
Držák trysky / Tip holder
Držák trysky / Tip holder
M8, Měděný
M8, CuCrZr
M6, Měděný
10
10
10
342P008663
342P008673
342P006663
Ochrana proti
rozstřikům
Insulator
►
30
31
32
33
34
Ochrana proti rozstřikům keramická / Insulator ceramic M8
Rozdělovač keramický / Gas diffusor ceramic M8
Rozdělovač černý / Gas diffusor black M8
Ochrana proti rozstřikům keramická / Insulator ceramic M6
Rozdělovač keramický / Gas diffusor ceramic M6
10
10
10
10
10
346P114663
663P102016
663P102023
346P214663
663P102017
40
Hubice kónická / Gas nozzle con.
NW 16.0 mm
10
345P122673
Trubice hořáku
Torch necks
50
–
51
–
52
–
53
–
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
62G, 0°
62W, 0°
62G, 22°
62W, 22°
62G, 36°
62W, 36°
62G, 45°
62W, 45°
1
1
1
1
1
1
1
1
663P001010
673P001010
663P001011
673P001011
663P001012
673P001012
663P001013
673P001013
Náhradní díly
Spare parts
54
55
56
Vodící očko včetně O-kroužku / Guide nipple incl. O-ring
O-kroužek / O-ring
O-kroužek / O-ring
2
20
20
673P101118
365P150070
365P120050
Vodiče drátu
Wire guides
Prosím čtěte na straně 28 a 29. / Please see page 28 and 29.
►
Hubice
Gas nozzles
►
* Na prázdné místo prosím doplňte odpovídající hodnoty pro průměr drátu, např. 08 pro 0.8mm.
* At the blank, please insert suitable information for wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm.
Robotový svařovací hořák / Robot Welding Torch
■ Prodloužené modely hořáků
Extended torch models
Tyto prodloužené hořáky se používají při zvláštních aplikacích.
For special applications, these torches that are longer than standard are available.
50
TBi RM 42G-L
51
TBi RM 52G-L
52
TBi RM 62G-L
Trubice hořáku
Torch necks
Pozice
Označení / Description
50
–
51
–
52
–
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Trubice hořáku / Torch neck
Balení (ks) / PU Obj. č. / Part no.
RM 42G-L, 45°
RM 42W-L, 45°
RM 52G-L, 45°
RM 52W-L, 45°
RM 62G-L, 45°
RM 62W-L, 45°
1
1
1
1
1
1
663P001004
673P001004
663P001009
673P001009
663P001014
673P001014
Technická data
Stupeň zatížitelnosti prodloužených hořáků odpovídá
standardním modelům.
Technical data
The rating of the extended torches is the same as for the standard
models.
Náhradní a spotřební díly
Prodloužené hořáky jsou vybaveny stejnými náhradními díly jako
standardní modely.
Spare parts and Consumables
The extended torches can be equipped with the same consumables as the standard types.
Další provedení
V případě potřeby Vám můžeme nabídnout také zvláštní provedení
hořáků pro speciální aplikace.
Pro více informací prosím kontaktujte naše prodejní oddělení.
Other versions available
If required, we can offer you special torches that are adapted
to your specific welding task. Please contact our sales team for
further information.
► Standardní / Standard G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
10
Robotový svařovací hořák / Robot Welding Torch
■ TBi RM 42G NG, RM 42W NG
Tento speciální svařovací hořák umožňuje práci ve velmi špatně
přístupných oblastech a je používán například pro svařování
v úzkých štěrbinách.
This special robot torch provides access to very hard to reach
areas and is used for narrow gap welding.
Technická data
Technical data
Zatížitelnost / Doba sepnutí (10 min. cyklus)
Rating / Duty cycle (10 min. cycle)
- RM 42 G NG směsný plyn 250 A / 60 % , 150 A / 100 % - RM 42G NG CO2 300 A / 60 % , 180 A / 100 % - RM 42W NG směsný plyn 250 A / 100 %
CO2 300 A / 100 %
Mixed gas 250 A / 60 % , 150 A / 100 %
CO2 300 A / 60 % , 180 A / 100 %
- RM 42W NG Mixed gas 250 A / 100 %
CO2 300 A / 100 %
Způsob chlazení
- RM 42G NG chlazení plynem
- RM 42W NG chlazení vodou
Cooling method
- RM 42G NG gas cooled
- RM 42W NG water cooled
Průměr drátu
0.8 - 1.2 mm
Wire diameter
0.8 - 1.2 mm
Váha
ca. 0.66 kg
Weight
approx. 0.66 kg
Technické provedení
dle IEC 60974-7
Technical specification
according to IEC 60974-7
Připojení
vhodný pro soubory hadic TBi RM2
a Push-Pull pohony
Connection
compatible to TBi RM2 cable assemblies
and Push-pull drives
Při použití pulsního proudového zdroje klesá zatížitelnost.
Torch rating will be reduced when using pulse-arc power sources.
Náhradní a spotřební díly
Tento hořák je vybaven speciálními náhradními díly.
Pro více informací prosím kontaktujte naše prodejní oddělení.
Spare parts and Consumables
This torch is equipped with special parts, more information will be
provided on request.
Další provedení
Na požádání Vám rádi nabídneme také speciální varianty tohoto
hořáku s jinou geometrií nebo vyšším výkonem.
Pro více informací prosím kontaktujte naše prodejní oddělení.
Other versions available
On request, we can offer you special design torches with a
different geometry or higher rating. Please contact our sales
team for further information.
► Standardní / Standard G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
11
Držáky hořáku / Torch Mounts
Držáky hořáku
Torch mounts
Držák hořáku RM2 je vysoce precizní konstrukční dílec. Montáž
probíhá na TBi KS-1 nebo FL-1, soubor hadic je držákem hořáku
přesně uchycen ve správné poloze. Prosím zvolte k používanému hořáku vhodné provedení.
The RM2 torch mount is a highly precise component. It is installed
on the TBi KS-1 or FL-1, while the cable assembly is clamped in a
defined position in the torch mount. Please choose the torch mount
suitable for your torch model.
.5
12
36°
22°
154
206
■ pro / for RM 42, RM 62
45°
45°
.5
12
220
221
350
350
pro trubici hořáku 22º / for torch neck 22°
Držák hořáku 23º zahnutý
Torch mount 23° bent
pro trubici hořáku 36º / for torch neck 36°
536P101600
Držák hořáku 9º zahnutý
Torch mount 9° bent
Všechny držáky jsou dodávány včetně montážního materiálu. / All mounts are supplied with installation material.
12
536P101602
Držáky hořáku / Torch Mounts
■ pro / for RM 42 NG
27
■ pro / for RM 42, RM 62
142
.5
111.3
94
.5
45°
12
14
255
211
397
350
pro trubici hořáku 45º / for torch neck 45°
Držák hořáku rovný
Torch mount 0°
pro trubici hořáku 0º / for torch neck 0°
536P101601
držák hořáku rovný
Torch mount 0°
536P101601
10
.0
8.2
45°
10
.0
129
105
45°
36°
■ pro / for TBi RM 52
310
439
207
350
pro trubici hořáku 45º / for torch neck 45°
Držák hořáku ve tvaru písmene Z
Torch mount z-shape
pro trubici hořáku 36º / for torch neck 36°
536P101906
Držák hořáku 9º zahnutý
Torch mount 9° bent
536P101604
Všechny držáky jsou dodávány včetně montážního materiálu. / All mounts are supplied with installation material.
13
Držáky hořáku / Torch Mounts
■ pro / for TBi RM 42-L / RM 62-L
12
.5
141.8
45°
400.5
540
pro trubici hořáku 45º / for torch neck 45°
Držák hořáku rovný
Torch mount 0°
536P101601
10
8.2
45°
105
■ pro / for TBi RM 52-L
411
540
pro trubici hořáku 45º / for torch neck 45°
Držák hořáku ve tvaru písmene Z
Torch mount z-shape
Všechny držáky jsou dodávány včetně montážního materiálu. / All mounts are supplied with installation material.
14
536P101906
Držáky hořáku / Torch Mounts
Nastavitelné držáky
Adjustable mounts
K dosažení požadované polohy hořáku, je možné použít nastavitelný držák. Tento držák je vhodný pro všechny modely hořáků.
To adopt a specific torch position, adjustable mounts may be used.
Suitable for all torch models.
0°
0-9
93.5
90°
0°-
2
153
1
1
2
Držák s kloubem / Mount with joint
Držák s kloubem, dlouhý / Mount with joint, long
1
Držák hořáku s kloubem
Torch mount with joint
536P101284
1
Držák hořáku s kloubem, dlouhý
Torch mount with joint
536P101289
2
Montážní příruba
Mounting flange
536P102540
2
Montážní příruba
Mounting flange
536P102540
Všechny držáky jsou dodávány včetně montážního materiálu. / All mounts are supplied with installation material.
15
Soubory hadic / Cable Assemblies
TBi RoboMIG soubory hadic
TBi RoboMIG cable assemblies
Tyto TBi RoboMIG soubory hadic byly optimalizovány speciálně
pro vysoké zatížení při robotových aplikacích. Zabudované
rozhraní TBi RM2 umožňuje mechanicky velmi stabilní upevnění
trubice hořáku. Vysoce kvalitní hadice, oddělené vedení výfukového vzduchu a zabudované zpětné ventily zaručují dlouhou
životnost a ty nejlepší vlastnosti při svařování.
The TBi RoboMIG cable assemblies have been optimized for the
specific requirements of robotic use. The integrated TBi RM2 interface guarantees a mechanically robust connection of the torches.
High-quality hoses, separate hose for the blow-out air and integrated check valves assure a long life and best welding properties.
Vybavení
■ Zvlášť hadice pro ochranný plyn a pro výfukový vzduch
■ Automatické venily v RM2-přírubě: žádný únik vody při výměně trubice (jen u provedení vodou chlazené)
■ Řídící vedení je připravené pro napojení na TBi KS-1 ochranu proti kolizi
Technická data
Features
■ Separate gas lines for protective gas and blow-out gas (air)
■ Automatic shut-off valves in the WH flange: no water leaks
when changing the neck (water cooled version only)
■ Control cable pre-configured for connection to the
TBi KS-1 safety-off mechanism
Technical data
Zatížitelnost / Doba sepnutí
Rating / Duty cycle
(směsný plyn, 10 min. cyklus)
-G
-W
Připojení ochranného plynu
(Mixed gas, 10 min. cycle)
500 A / 60 % , 350 A / 100 %
600 A / 100 %
Euro-koncovka
-G
-W
500 A / 60 % , 350 A / 100 %
600 A / 100 %
Protective gas connection
Euro-Central connector
Připojení výfukového vzduchu rychlospojka
Blow-out gas connection
quick connector
Max. tlak výfukového vzduchu 10 bar
Blow-out gas pressure
10 bar
Hmotnost (délka 1,20m)
-G
-W
ca. 2.35 kg
ca. 2.35 kg
Weight (1.20 m length)
-G
-W
approx. 2.35 kg
approx. 2.35 kg
Technické provedení
dle IEC 60974-7
Technical specification
according to IEC 60974-7
Připojení ze strany hořáku
spojka TBi RM2
Connection torch side
TBi WH flange
Připojení ze strany agregátu
centrální Euro-koncovka,
možno dodat i jiné typy připojení
Connection machine side
Euro-Central connector,
other connectors available
upon request.
G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
16
Soubory hadic / Cable Assemblies
(L)
E
F
(L)
(K)
B
Ø 37 mm
D
I
A
C
H
G
Délka / Length (L)
A
B
Příruba TBi RM2, vhodná
pro hořáky RoboMIG RM2
a moduly RM2-Push-Pull
Automatický vodní ventil
(pouze u vodou chlazených
verzí)
C
Úhlové pouzdro, vhodná pro
TBi ochranu proti kolizi
D
Flexibilní ochranná hadice
E
Řídící vedení se 4 žílami
(modrá/černá: ochrana proti
kolizi, hnědá/bílá:tlačítko)
F
Výfukové vedení
A
G / H Tok vody tam a zpět
I
Centrální Euro-koncovka
ESG/ESW
Varianty
(K)
(L)
Tlačítko pro náběh drátu
se musí nejdříve napojit
na centrální Euro-koncovku (konektorky na řídícím
vedení)
Řídící vedení pro Push-Pull
modul, na straně hořáku se
zástrčkou
TBi RM2 flange, compatible
with RoboMIG RM2 torch
necks and RM2 push-pull
modules
B
Automatic shut-off valves
(water cooled version only)
C
4-pole plug for TBi safety-off
mechanism
D
Flexible protective cover
E
Control cable, 5 poles
(green/yellow: safety-off;
brown/white: push-button;
grey: not connected)
F
Blow-out gas
G / H Water in- / return
I
Euro-Central connector
ESG / ESW
Options
(K)
Push-button for wire run in,
connected to control cable
pins on Euro-connector
(L)
Control cable for push-pull
module, pre-configured
with plug on torch side
Informace k objednání pro standardní soubory hadic
Ordering information for cable assemblies
Provedení
Version
Chlazení
Cooling method
Standard
Euro-koncovka
Euro-Connection
G
663P3R0C12
663P3R0C15
663P3R0C20
663P3R0C25
663P3R0C30
W
673P4R0C12
673P4R0C15
673P4R0C20
673P4R0C25
673P4R0C30
G
663P3R2C12
663P3R2C15
663P3R2C20
663P3R2C25
663P3R2C30
W
673P4R2C12
673P4R2C15
673P4R2C20
673P4R2C25
673P4R2C30
G - bez tlačítka
w/o button
663P3R1C12
663P3R1C15
663P3R1C20
663P3R1C25
663P3R1C30
- s tlačítkem
with button
663P3R3C12
663P3R3C15
663P3R3C20
663P3R3C25
663P3R3C30
W - bez tlačítka
w/o button
673P4R1C12
673P4R1C15
673P4R1C20
673P4R1C25
673P4R1C30
- s tlačítkem
with button
673P4R3C12
673P4R3C15
673P4R3C20
673P4R3C25
673P4R3C30
Varianta
Dodatečné tlačítko
na souboru hadic
Push-button on
cable assembly
Varianta
Řídící vedení pro
Push-Pull pohon
Control cable for
push-pull module
  1.20 m          1.50 m          2.00 m          2.50 m          3.00 m
Ostatní délky a provedení na vyžádání. / Other lengths and specifications are produced on request.
G: Chlazený plynem / Gas cooled W: Chlazený vodou / Water cooled
17
Ochrana proti kolizi / Safety-off Mechanism
TBi KS-1 Ochrana proti kolizi
TBi KS-1 safety-off mechanism
Konstrukční dílec TBi ochrana proti kolizi byl vyvinut
s cílem zodpovědně chránit roboty a hořákové systémy před
poškozeními při kolizích. Ukázalo se, že procesy vypínání
hořáků jsou příliš dlouhé a kolize se opakují. Proto ze zásady
doporučujeme používání tohoto dílce.
The TBi safety-off mechanism has been developed to reliably
protect the robot and the torch system in case of a collision. It is
outstanding in regard to its large elastic deflection combined with
very good repeatability. We generally recommend using this device.
Vybavení
■ Přesné automatické vracení do původní polohy
■ Robustní konstrukce, dlouhá životnost
■ Velmi jednoduchá montáž
Technická data
Features
■ High precision automatic reset
■ Robust design, long life
■ Very simple installation
Technical data
Princip funkce
mechanicky pružinovou silou
Function
fully mechanical, spring supported
Spouštěcí mech. osový
960 N
Release force axial
960 N
Spouštěcí moment kolem příčné osy (Mx,My)
32.2 Nm
Release torque on
transverse axis (Mx , My)
32.2 Nm
Přesnost návratu
do původní polohy
± 0.05 mm, při vzdálenosti 300mm
od příruby
Repeatability
± 0.05 mm, at 300 mm
distance to the flange
Vybavení
- 1 volné tlačítko k obsazení
(náběh drátu)
- integrovaná izolační příruba
Features
- 1 push-button for individual use
(wire run-in)
- insulation flange integrated
Hmotnost
ca. 1.96 kg
Connection torch side
approx. 1.96 kg
TBi KS-1 vhodná pro
TBi KS-1 is directly compatible with
ABB
IRB 1400, IRB 1410, IRB 1500, IRB 1600, IRB 2000, IRB 2165, IRB 2400 L
Comau
Smart SiX
Fanuc
Arc Mate 100iB, Arc Mate 120iB, Arc Mate 120iB/10L, Arc Mate 120iL, M-6iB, M16iB/10L, M-16iB/20, M-710iC/20L
Kawasaki
FA06E, FA06L, FA06N, FC06L, FC06N, FS06L, FS06N, FA10C, FA10N, FC10C, FC10N, FS10C, FS10N, FS10X
Kuka
KR 5 arc, KR 6 arc, KR 16 L6-2
Motoman
MH6, UP6, UP20, UP20-6, HP6, HP20, SK6, SK16
OTC Daihen
AX83, V01, MV6, MV6L, MV16, Almega AX-V6, All-V6 (A2-V6)
Adaptační přírubu je možno dodat i pro všechny ostatní typy robotů. / Adapter flanges for all other robots available.
18
Ochrana proti kolizi / Safety-off Mechanism
Technický výkres / Dimensions
Elektropřípojka / Electrical connection
3
M6
Bezpečnostní
kontakt
Sicherheitskontakt
/ /
Safety Safety
switch switch
24/V1A
/ 1A
max.max.
24V
Ø 111.8
Ø 6H7
4x
Ø 25h7
Ø 40
3
4
1
2
Tlačítko / Taster /
Push Button
Push button
max.48V
48 V/ /0.1A
0.1 A
max.
114
■ TBi FL-1
Pevná neohebná mezipříruba pro roboty s elektronickým rozpoznáváním kolize, která se může namontovat v prostoru TBi KS-1.
Rigid intermediate flange for robots with electronic collision detection system, can be used instead of the TBi KS-1.
■ Připojovací rozměry a kompatibilita s roboty jsou stejné jako
u TBi KS-1
■ Další provedení vhodná pro jiné typy robotů je možno dodat
na vyžádání
■ Flange dimensions as TBi KS-1
■ Connection flange and compatibility with robots are the same
as for TBi KS-1
Informace k objednávce
Ordering information
TBi KS-1
Ochrana proti kolizi komplet / Safety-off mechanism complete
536P101001
TBi FL-1
Mezipříruba / Intermediate flange
536P101100
19
Systémy pro posuv drátu / Wire Feeding Systems
Systémy Push-Pull
Push-pull systems
Za účelem docílit absolutně spolehlivého a přesného posouvání
drátu se používá dodatečný pohon, který je umístěn přímo za
hořák. Firma TBi Vám nabízí volbu mezi kompaktním 4-cívkovým
pohonem pro standardní používání a planetárním pohonem TBi
PowerPull pro náročné aplikace.
To achieve most reliable and precise wire feeding, an additional
drive module is placed directly at the welding torch. TBi offers
you the choice between the compact 4-roll drive for common applications and the planetary drive system TBi PowerPull for very
demanding processes.
Celý systém je konstruován modulově a může být optimálně
přizpůsoben na jednotlivé svařovací úlohy. Při volbě vhodných
komponentů Vás samozřejmě podpoří naši specialisté.
The modular system can optimally be adapted to every welding
task. Our specialists will gladly assist you in choosing the best
components for your project.
Systémové komponenty / System components
G
TBi Syntronic Reverse
Status
Reverse
P1
Overload
P2
+
1.6 1.2 1.0 0.8
OK
B2
H
PPP-2
B1
E
A
PP4R
F
G
C
Varianta /
Option
D
A Hořák
Torch
B1
TBi PP4R modul Push-Pull
TBi PP4R Push Pull module
B2
TBi PPP-2 modul Push-Pull
TBi PPP-2 Push Pull module
C Držák
Mounting bracket
E Soubor hadic
Cable assembly
TBi Syntronic Reverse
Status
Reverse
P1
Overload
P2
+
1.6 1.2 1.0 0.8
OK
F
PCB deska plošných spojů
pro PP4R
PC Board for PP4R
G TBi Syntronic
TBi Syntronic
H Podavač drátu
Wire feeder
D TBi KS-1 Ochrana proti kolizi
TBi KS-1 Safety-off mechanism
Elektrické připojení modulu Push-Pull
Electrical connection of the Push-Pull module
TBi PP-2 s technologií PowerPull
Modul TBi PPP-2 Push-Pull smí být zapojen výhradně na zdroj TBi
Syntronic. TBi Syntronic se postará o perfektní synchronizaci hlavního pohonu a Push-Pull pohonu. Systém je kompatibilní se všemi
proudovými zdroji.
TBi PPP-2 – with PowerPull technology
The PowerPull module may only be connected to the TBi Syntronic
controller. The TBi Syntronic guarantees the perfect synchronization of main and Push-Pull drive. The system is compatible with all
power sources.
TBi PP4R 4-cívkový pohon
Modul TBi PP4R Push-Pull se obvykle zapojuje přes TBi desku
plošných spojů paralelně k motoru hlavního pohonu. V případě
zvláštních požadavků je možno provést zapojení také přes TBi Syntronic. Speciální Push-Pull základní deska v proudovém zdroji není
potřebná. Naši aplikační technici Vám rádi poskytnou poradenství.
TBi PP4R – 4-roll drive
The TBi PP4R Push-Pull module is normally connected in parallel to
the main drive motor via the TBi PC board. To meet special
requirements, the Syntronic may also be used. A specific Push-Pull
board in the power source is usually not required. Our technicians will
gladly assist you in choosing the best components for your project.
20
Systémy pro posuv drátu / Wire Feeding Systems
■ TBi PPP-2
Výhody
■ Optimální přenos síly planetární hlavou
■ Obzvláště šetrný transport měkkých drátů
■ Možno transportovat i velké délky
Advantages
■ Optimal power transmission via the planetary head
■ Particularly gentle handling of soft wires
■ Very long feeding distances are possible
Technická data
Technical data
Průměr drátu
0.8 – 1.6 mm
Wire diameter
0.8 – 1.6 mm
Rychlost posuvu
max. 16 m/min
Feeding speed
max. 16 m/min
Transportovaná vzdálenost
až do 20 m
Feeding distance
bis zu 20 m
Elektrické připojení
jen na TBi Syntronic
Eletrical connection
only to TBi Syntronic
Hmotnost
1.30 kg
Weight
1.30 kg
Rozměry (mm)
235 x 100 x 64 (LxBxH)
Dimensions (mm)
235 x 100 x 64 (LxWxH)
■ TBi PP4R
Výhody
■ Velmi dobrý přenos síly díky 4-cívkovému systému
■ Vhodný pro všechny typy drátů
■ Drát se při zastavení pohonu zablokuje
Advantages
■ Excellent power transmission via the 4-roll system
■ Suitable for all wire types
■ Self-blocking drive mechanism, defined wire position
Technická data
Technical data
Průměr drátu
0.8 – 1.6 mm
Wire diameter
0.8 – 1.6 mm
Rychlost posuvu
18 m /min
Feeding speed
18 m/min
Transportovaná vzdálenost
až do 12 m
Feeding distance
bis zu 12 m
Elektrické napětí motoru
0 V - 26 V DC
Motor voltage
0 V - 26 V DC
Jmenovitý proud
1A
Nominal current
1A
Příkon
max. 17.5 W
Input power
max. 17.5 W
Hmotnost
2.0 kg
Weight
2.0 kg
Rozměry (mm)
235 x 100 x 64 (LxBxH)
Dimensions (mm)
235 x 100 x 64 (LxWxH)
21
Systémy pro posuv drátu / Wire Feeding Systems
■ TBi Syntronic, TBi Syntronic Reverse
TBi Syntronic je zdrojem pro TBi pohony PowerPull a stará se
o perfektní synchronizaci Push-Pull pohonu a hlavního pohonu.
Syntronic je kompatibilní se všemi proudovými zdroji. Verze
Syntronicu zvaná Reverse umožňuje rovněž zpětný pohyb drátu.
The TBi Syntronic is a power supply unit for all TBi PowerPull drives
and guarantees the perfect synchronization of main and push-pull
drive. The Syntronic is compatible with all power sources. In addition, the Syntronic Reverse also supports wire pull back.
Držáky pro moduly Push-Pull
Mounting brackets for Push-pull modules
B
22°
190
36°
288.5
A
12
.5
50°
12
.5
45°
214
216
350
350
26.3
50°
12
2
36°
233
C
203.4
339.4
Informace k objednání
Ordering information
Držáky pro TBi PP4R, PPP-2
Mounting bracket for
TBi PP4R, PPP-2
22
Obrázek /
Drawing
Vhodné pro /
suitable for
Zakřivení hořáku /
Torch angle
A
RM 42, RM 62
22°
580P101092
B
RM 42, RM 62
36°
580P101093
C
RM 52
36°
580P101093
Systémy pro posuv drátu / Wire Feeding Systems
Informace k objednání
Ordering information
Modul Push-Pull
Push-Pull module
Typ
Model
G/W
PPP-2
580P010901
PP4R
580P010850
Držák prosím objednávat zvlášť viz strana 22. / Please order the mounting bracket separately, see page 22.
Koncovky - špičky vodičů
drátu
Wire guide tips
(prosíme na každý posuvný
systém objednat vždy 2 kusy / please order 2 pcs. per
drive system)
Vhodné pro
Suitable
Průměr vložky
Liner diameter
Ø drátu
Wire diameter
0.8 - 1.2
1.2 - 1.6
PPP-2
Kompletní sada pro první montáž je přiložená. / Complete kit for initial operation included.
PP4R
≤ 4.0
580P102046
-
PP4R
≤ 4.7
580P102041
580P102042
Pohonné cívky PP4R
Drive rolls PP4R
Materiál drátu
Wire material
(prosíme na každý posuvný
systém objednat vždy 2 kusy / please order 2 pcs. per
drive system)
Hliník / Alu
Ø drátu
Wire diameter
0.8
1.0
1.2
1.6
181P101001
181P101002
181P101003
181P101005
Ocel, Ušlechtilá ocel /
Steel, Stainless steel
181P101009
181P101011
181P101013
181P101015
Výplňový drát (ozubená cívka) /
Flux cored (knurled roll)
–
Soubor hadic
Cable assembly
Prosím čtěte na straně 17. / Please see page 17.
Elektrické připojení
Electrical connection
Varianta
Version
181P002122
Zdrojové napětí (50 / 60 Hz)
Supply voltage (50 / 60 Hz)
24 V AC
42 V AC
115 V AC
230 V AC
(Standard)
TBi Syntronic Standard
590P101005
590P101010
590P101004
590P101011
TBi Syntronic Reverse
590P101165
590P101160
590P101155
590P101150
PCB deska plošných spojů pro
PP4R /
PC board for PP4R
181P001016
Pro napojení na posuvné přístoje s jmenovitým elektrickým napětím motoru
24V. / For connection to wire feeders with nominal motor voltage of 24 V.
TBi Syntronic je dodáván včetně přípojného vedení. / The TBi Syntronic is shipped included connection cables.
Vodič drátu
Wire guides
Prosím čtěte na stranách 28 a 29. / Please see page 28 and 29.
23
Systémy pro roboty (Hollow-Wrist) / Systems for Hollow-Wrist Robots
Přehled systémů
System overview
U hořákových systémů pro moderní roboty s dutou hřídelí je
soubor hadic veden úsporně středem ramene a kloubem robota.
Modulární TBi systém je možno díky různým typům trubic
hořáků, držáků a souborů hadic přesně přizpůsobit požadavkům
svařování.
When using specialized welding equipment for modern hollow-wrist
robots, the cable assembly runs inside the robot arm and wrist, allowing for smaller outer dimensions of the equipped
robot arm. The modular system from TBi can be perfectly adapted to
the requirements of each welding task by choosing from a variety of
torches, torch mounts and cable assemblies.
Držák hořáků je k dostání jak pro pevnou neohebnou verzi FLC
tak pro elastickou verzi KSC s již zabudovanou ochranou proti
kolizi. Pro optimální ochranu hořákových systémů doporučuje firma TBi používání typů KSC. Neohebná verze FLC se smí použít
pouze pro roboty s elektronickým rozpoznáváním kolizí.
The torch mount is available in a rigid version FLC and the elastic
version KSC, which also has an integrated safety-off switch.
For best protection of your equipment, TBi recommends using the
KSC model. The rigid version FLC may only be used for robots
with electronic collision detection.
U souborů hadic je možný výběr mezi vysoce kvalitním systémem
TBi Infiniturn a cenově příznivým systémem TBi Helix. Systém
Infiniturn dovolí nekonečné otáčení hořáku a tím i využití všech
schopností robota. Pokud nevyužíváte možnost nekonečného
otáčení, použijte soubory hadic systému Helix.
For the cable assembly, you can choose between the high-end TBi
Infiniturn and the economically priced TBi Helix cable. The Infiniturn
system allows for unlimited rotation of the torch, taking full advantage of the capabilities of your robot. If unlimited rotation of the torch is
not required, you may use the Helix cable assembly.
Systémové komponenty / System components
B2
C
E
TBi FLC-2
B1
C
D1
A
TBi KSC-2
TBi Infiniturn
D2
F
± 30 mm
Nastavitelná oblast /
Adjustment range
TBi Helix
A TBi RM2 Hořák
TBi RM2 torch
B1 TBi KSC-2 Ochrana proti kolizi
TBi KSC-2 Safety-off mechanism
D1 TBi Infiniturn, nekonečně otáčivý
TBi Infiniturn, unlimited rotation
E Posuvné zařízení
Wire feeder
B2 TBi FLC-2, Pevný držák
TBi FLC-2, rigid torch mount
D2 TBi Helix, ± 240 ° otočný
TBi Helix, ± 240 ° rotatable
F Montážní úhelník
pro posuvné zařízení
Mounting plate for
wire feeder
C Adaptační příruba
Adapter flange
24
Systémy pro roboty (Hollow-Wrist) / Systems for Hollow-Wrist Robots
Držák hořáku
Torch mounts
■ TBi KSC-2
Držák hořáku s ochranou proti kolizi
■ Spolehlivé bezpečnostní vypínání při kolizi
■ Vysoká přesnost při vrácení do původní polohy
■ Automatické vodní ventily (W-verze)
■ Jednoduchá montáž během několika minut
Torch mount without safety-off function
■ Reliable shut-off function in case of a collision
■ Very high repeatability
■ Automatic water shut-off valves (W-version)
■ Very simple installation, takes only a few minutes
■ TBi FLC-2
Držák hořáku bez ochrany proti kolizi
■ Pevné neohebné spojení mezi robotem a hořákem, určené
pouze pro roboty s elektronickým rozpoznáváním kolize
■ Automatické vodní ventily (W-verze)
■ Jednoduchá montáž během několika minut
Torch mount without safety-off function
■ Rigid connection between torch and robot, only for robots
with electronic collision detection
■ Automatic water shut-off valves (W-version)
■ Very simple installation, takes only a few minutes
■ Adaptační příruba / Adapter flange
■ K montáži držáku hořáku na robot
■ Elektrická izolace mezi držákem a robotem
■ Interface between the torch mount and the robot
■ Electrical insulation between the torch mount and robot
Adaptér je nutno objednat k držáku hořáku vždy zvlášť. / The adapter
must always be ordered in addition to the torch mount.
y
Rozměry / Dimensions
z
RM 42 / RM 62
RM 52
y [mm]
z [mm]
y [mm]
z [mm]
0°
0 375.0
0 351.6
22°
44.0 366.8
–
–
36°
75.6 352.3
52.6 335.6
45°
111.3 332.6
66.5 326.2
25
Systémy pro roboty (Hollow-Wrist) / Systems for Hollow-Wrist Robots
Soubory hadic pro TBi KSC / TBi FLC
Cable assemblies for TBi KSC / TBi FLC
■ TBi Infiniturn
Ø 47 mm
Ø 37 mm
A B
C
G
H
I
D
E
Features
■ Integrated media coupling
■ Endless rotation
■ Robust and reliable
■ The media coupling is maintenance free
F
Vzdálenost A (viz strana 21)
Distance A (see page 21)
87.5 mm
Výhody
■ Zabudovaná mediální spojka
■ Nekonečně otáčivé
■ Robustní a spolehlivé
■ Mediální spojka je bezúdržbová
■ TBi Helix
A
F
Ø 36 mm Ø 46 mm
B
G
H
I
C
E
87.5 mm
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vzdálenost A (viz strana 21)
Distance A (see page 21)
Spojka k držáku hořáku
Konektor řídícího vedení
Žáruvzdorná ochranná hadice
Infiniturn mediální spojka
Centrální Euro-koncovka
Řídící vedení
Výfukové vedení
Tok vody vpřed (pouze pro verze vodou chlazené)
Zpětný tok vody (pouze pro verze vodou chlazené)
Technická data
Features
■ Simple system
■ Rotational range +/- 240°
■ Robust and reliable
■ Only one article for gas and water cooled torches
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Interface to torch mount
Control cable plug
Heat resistant outer cover
Infiniturn media coupling
Euro central connector
Control cable
Blow out hose
Water in (water cooled version only)
Water return (water cooled version only)
Technical data
Zatížitelnost / Doba sepnutí
Rating / Duty cycle
(směsný plyn, cyklus 10 min.)
- plynem chlazené
- vodou chlazené
Výhody
■ Jednoduchý systém
■ Oblast otáčení +/- 240º
■ Robustní a spolehlivé
■ Stejné provedení pro plynem i vodou chlazené hořáky
(Mixed gas, 10 min. cycle)
400 A / 60 %, 330 A / 100 %
550 A / 100 %
- gas cooled
- water cooled
400 A / 60 %, 330 A / 100 %
550 A / 100 %
Oblast otáčení
- Infiniturn
- Helix
bez omezení
+/- 240 °
Rotational range
- Infiniturn
- Helix
unlimited
+/- 240 °
Max. tlak výfukového plynu
10 bar
Max. blow out pressure
10 bar
Hmotnost (délka 1,00m)
- plynem chlazené
- vodou chlazené
ca. 2.0 kg
ca. 2.0 kg
Weight (1.00 m length)
- gas cooled
- water cooled
approx. 2.0 kg
approx. 2.0 kg
Technické provedení
dle IEC 60974-7
Technical specification
according to IEC 60974-7
Připojení ze strany hořáku
vhodné k TBi KSC / FLC
Connection torch side
compatible to TBi KSC / FLC
Připojení ze strany agregátu
centrální Euro-koncovka, možno
dodat i jiné koncovky
Connection machine side
Euro central connector, other
types available
G: Chlazené plynem / Gas cooled W: Chlazené vodou / Water cooled
26
Systémy pro roboty (Hollow-Wrist) / Systems for Hollow-Wrist Robots
Informace
k objednání
Ordering informations
TBi RM2 Hořák
TBi RM2 torches
viz. strana 4 až 11 / Please see pages 4 to 11.
Držáky
Mounts
Adaptační přírubu prosím
objednávejte zvlášť /
Please order the adapter
flange separately
Adaptační příruba je
vhodná pro
Adapter flange
suitable for
Obj. č. / Part no.
KSC-2G
pro plynem chlazené hořáky / for gas cooled torches
536P101401
KSC-2W pro vodou chlazené hořáky / for water cooled torches
536P101403
FLC-2G pro plynem chlazené hořáky / for gas cooled torches
536P101411
FLC-2W
pro vodou chlazené hořáky / for water cooled torches
536P101413
ABB
ABB IRB1600iD
536P101124
Fanuc
ArcMate 100iC, ArcMate 120iC, M10 iA, M20 iA
536P101117
Kuka
KR 5 arc HW, KR 16 L8 arc HW
536P101123
KR 16 arc HW
536P101132
Motoman
EA 1400N, EA 1900N, SSA 2000, MA 1400, MA 1800, MA 1900, VA 1400
536P101116
Reis
RV20-xxHW
536P101127
vhodné pro /
suitable
Soubory hadic
Cable assemblies
TBi Infiniturn, připojení Euro-koncovkou /
TBi Infiniturn, Euro-Connection
TBi Helix, připojení Euro-koncovkou /
TBi Helix, Euro-Connection
G
W
TBi KSC
662P200 _ _ _*
672P100 _ _ _*
TBi FLC
662P290 _ _ _*
672P190 _ _ _*
TBi KSC
672P500 _ _ _*
TBi FLC
(vhodné pro všechny verze /
suitable for all versions)
* Na prázdné místo prosím doplňte vzdálenost A (viz náčrt dole), např. 085 pro A=85cm. Pouze ve verzi Helix je možno zaokrouhlovat směrem
nahoru na délku, která je jako další k dispozici: 68, 80, 85, 87,5, 90cm a dále vždy po 5-ti cm. / Please insert `Distance A´ (see drawing below) into
the blank, e.g. 085 für A= 85 cm. Only for version `Helix’ it may be rounded up to the next available length: 68, 80, 85, 87.5, 90, cm and continuing
in 5 cm steps.
Stanovení délky souboru hadic / Determination of cable length
Position
justierbar /
Position
adjustable
± 30 mm
Vzdálenost A / Distance A
Feeder
Upozornění:
Pro nezávadnou funkci systému musí být správně stanovena
potřebná délka souboru hadic.Pro objednávku potřebujete znát
vzdálenost A viz náčrt vedle. Poloha mezinástavby pro posun drátu
by měla být pro drobné úpravy nastavitelná.
Please note:
For optimum performance of the system, the correct length of the
cable assembly must be exactly determined. When ordering, we
need you to indicate the distance A according to the adjoining drawing. The position of the wire feeder should be adjustable for final
fitting.
G: Chlazené plynem / Gas cooled W: Chlazené vodou / Water cooled
27
Vodiče drátu / Wire Guides
■ Vodiče drátu / Wire guides
A
B
C
Standardní systém /
Standard system
Infiniturn: systém Helix /
Infiniturn; Helix system
A
Pro ocelový drát /
For steel wire
Bowdeny /
Wire guide liners
B
Pro hliníkový
a ocelový drát /
For aluminium and
stainless steel wire
PTEE-vložky /
PTFE liners
Uhlíkové PTEE-vložky /
Carbon PTFE liners
PA-vložky /
PA liners
C
Pro hliníkový drát /
For aluminium wire
PTEE s bronzovým bowdenem /
PTFE liner with bronze
liner
PA vložka s bronzovým
bowdenem / PA liner with
bronze liner
Ø drátu
for wire
rozměry
dimension
barva
colour
komplet, 3.40 m
cpl., 3.40 m
0.8 - 1.0
1.5 x 4.5
modrá
blue
324P154534*
1.0 - 1.2
2.0 x 4.5
červená
red
324P204534*
1.2 - 1.6
2.5 x 4.5
žlutá
yellow
324P254534*
2.0 - 2.4
3.0 x 5.0
zelená
green
324P305034*
Ø drátu
for wire
rozměry
dimension
barva
colour
komplet, 3.50 m
cpl., 3.50 m
0.8 - 1.0
1.5 x 4.0
modrá
blue
326P154035*
1.0 - 1.2
2.0 x 4.0
červená
red
326P204035*
1.2 - 1.6
2.7 x 4.7
žlutá
yellow
326P274735*
0.8 - 1.0
1.5 x 4.0
černá
black
327P154035*
1.0 - 1.2
2.0 x 4.0
černá
black
327P204035*
1.2 - 1.6
2.7 x 4.7
schwarz
black
327P274735*
1.0 - 1.2
2.0 x 4.0
antracitová
anthracite
328P204035*
1.2 - 1.6
2.3 x 4.7
antracitová
anthracite
328P234735*
Ø drátu
for wire
rozměry
dimension
barva
colour
komplet, 3.50 m
cpl., 3.50 m
0.8 - 1.0
1.5 x 4.0
modrá
blue
326P15403A*
1.0 - 1.2
2.0 x 4.0
červená
red
326P20403A*
1.2 - 1.6
2.7 x 4.7
žlutá
yellow
326P27473A*
1.0 - 1.2
2.0 x 4.0
antracitová
anthracite
328P20403A*
1.2 - 1.6
2.3 x 4.7
antracitová
anthracite
328P23473A*
* Vodiče drátu mohou být zkráceny na požadovanou délku. U izolovaných bowdenů musí být plastový plášť na přední straně vzdálen 18 cm od zkráceného bowdenu. /
* The wire guide can be cut to the required length. For insulated steel liners, the plastic cover must be removed from the foremost 18 cm of the correctly shortened liner.
28
Vodiče drátu / Wire Guides
■ Sady příslušenství pro trubici hořáku / Neck liners
D
E
A/B
Standardní systém /
Standard system
Infiniturn: systém Helix /
Infiniturn; Helix system
D
Ø drátu
for wire
rozměry
dimension
Pro hliníkový a ocelový drát / for alu and
stainless steel wire
Bronzový bowden s náustkem, 211mm / Bronze liner
with fitting, 211 mm
0.8 - 1.0
1.6 x 4.0
673P101119
1.2 - 1.6
2.2 x 4.4
673P101111
Pro ocelový drát /
for steel wire
Bowden s náustkem,
211mm / Steel liner with
fitting, 211 mm
0.8 - 1.2
2.0 x 4.5
673P101116
1.2 - 1.6
2.5 x 4.5
673P101117
E
pro průměr vodiče drátu
for wire guide diameter
Vodící očko s dorazem /
Fitting with stop
4.0 - 4.7
673P102020
■ Sady příslušenství pro trubici hořáku na Push-Pull pohon / Neck liners for Push-Pull module
F
G
H
A/B
Push Pull
F
Ø drátu
for wire
rozměry
dimension
Pro ocelový drát / For steel wire
0.8 - 1.0
2.0 x 4.5
181P001142
1.2 - 1.6
2.5 x 4.5
181P001143
Ø drátu
for wire
rozměry
dimension
0.8 x 1.0
1.6 x 4.0
181P001141
1.2 x 1.6
2.2 x 4.4
181P001139
G
Pro hliníkový a ocelový
drát / For alu and
stainless steel wire
PA-vložka s bronzovým
bowdenem /
PA liner with bronze liner
H
Hroty vodiče drátu für PP4R /
Wire guide tips for PP4R
Pro objednání vhodného vodiče drátu čtěte stranu 23. / Order as needed for specific
wire, please see page 23.
29
Čistící frézy / Reamers
Čistící frézy pro RM2-hořáky
Reamers for RM2-torches
Naše čistící frézy z tvrzené oceli mají přípojkovou závrtnici 3/8”24UNF. Jsou vhodné pro TBi BRG-2000 a pro mnohé další čistící
přístroje.
Our reamers are made of hardened steel and have a
3/8“- 24 UNF connection thread. They will fit the TBi BRG-2000 and
many other cleaning stations.
■ RM42
Hubice
Gas nozzle
Proudová
tryska
Contact tip
Fréza (vnější), Ø
Reamer (outside), Ø
Fréza (vnitřní), Ø
Reamer (inside), Ø
Objednací
číslo
Part no.
NW 14
M6
13 mm
9 mm
531P102007
Hubice
Gas nozzle
Proudová
tryska
Contact tip
Fréza (vnější), Ø
Reamer (outside), Ø
Fréza (vnitřní), Ø
Reamer (inside), Ø
Objednací
číslo
Part no.
NW 16
M6
15 mm
9 mm
531P102014
NW 14
M6
13 mm
9 mm
531P102007
■ RM52
■ RM62
Proudová tryska M6 s rozdělovačem / Contact tip M6 with gas diffusor
Hubice
Gas nozzle
Proudová
tryska
Contact tip
Fréza (vnější), Ø
Reamer (outside), Ø
Fréza (vnitřní), Ø
Reamer (inside), Ø
Objednací
číslo
Part no.
NW 16
M6
15 mm
9 mm
531P102014
Proudová tryska M6 s ochranou proti rozstřikům / Contact tip M6 with insulator
Hubice
Gas nozzle
Proudová
tryska
Contact tip
Fréza (vnější), Ø
Reamer (outside), Ø
Fréza (vnitřní), Ø
Reamer (inside), Ø
Objednací
číslo
Part no.
NW 16
M6
15 mm
11 mm
531P102015
Proudová tryska M8 s rozdělovačem / Contact tip M8 with gas diffusor
Hubice
Gas nozzle
Proudová
tryska
Contact tip
Fréza (vnější), Ø
Reamer (outside), Ø
Fréza (vnitřní), Ø
Reamer (inside), Ø
Objednací
číslo
Part no.
NW 16
M8
15 mm
11 mm
531P102015
Proudová tryska M8 s ochranou proti rozstřikům / Contact tip M8 with insulator
Hubice
Gas nozzle
Proudová
tryska
Contact tip
Fréza (vnější), Ø
Reamer (outside), Ø
Fréza (vnitřní), Ø
Reamer (inside), Ø
Objednací
číslo
Part no.
NW 16
M8
15 mm
11 mm
531P102008
30
Ready for Tomorrow.
© 2011 TBi Industries s.r.o.Všechna práva vyhrazena. Technické změny vyhrazeny. Záruka pouze při používání originálních TBi náhradních dílů a opotřebitelných součástek. Kopie nebo dotisk nejsou
ani částečně dovoleny. Č. DOKP14141208, 09/ 2011
TBi Industries s.r.o.
Grohova 979
769 01 Holešov
Česká Republika
Tel.: + 420 573 334 850
Fax: + 420 573 334 858
Internet: www.tbi-cz.com
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Průvodce nabídkou produktů

Průvodce nabídkou produktů RotaSet® – ovládací prvky a snímače s vinutím a s jednou i více otáčkami Ovládací prvky a snímače RotaSet® s vinutím a s jednou i více otáčkami lze použít k nastavování nebo měření úhlových hodnot...

Více

Binzel - Autogenní a svařovací technika Rulík

Binzel - Autogenní a svařovací technika Rulík EUR, je nutné vzniklý kurzovní rozdíl k cenám připočítat. Ceník obsahuje pozice sortimentu, které již byly na trhu České republiky prodávány. U ostaních pozic sortimentu ABICOR BINZEL je nutno si v...

Více

MIG/MAG - horák „ABIMIG A T LW“ plynem chlazené Výkon od 180

MIG/MAG - horák „ABIMIG A T LW“ plynem chlazené Výkon od 180 ■ Nová konstrukce hořáku a lehký kabelový svazek „BIKOX LW“ – snížení váhy hořáku až o 50% ■ Nově řešená ergonomická rukojet´, kterou lze na přání vybavit UP/DOWN-modulem – zvýšení pracovního ...

Více

tisková zpráva - Thomayerova nemocnice

tisková zpráva - Thomayerova nemocnice Celý komplex je tvořen přístrojem magnetické rezonance Signa 1,5T (GE, USA) a zařízením MR navigovaného fokusovaného ultrazvuku ExAblate 2000 (InSightec, Israel). Systém navigovaného fokusovaného u...

Více

ceník dětských židlí a stolů

ceník dětských židlí a stolů ocelový korpus stříbrný, 2 zásuvky + 1 variabilní přepážka + 1 organizér + 2 klíče sedací plocha čalouněná, nebo lamino vzhled javor (AH) Nadstavec čtvercový 30x30 cm pro stoly PROFI3 kostra stříbr...

Více

15 mm Carbon Potentiometer

15 mm Carbon Potentiometer Magazines (35 pcs/mag): available for VA (12.5), V (12.5), V (12.5P), V (15), V15 (P) and H models. For more information please contact your nearest Piher supplier. NOTE: The information contained ...

Více

Barevný ceník - formát PDF

Barevný ceník - formát PDF Kuttenkeuler - Galaxis Extra 2 10W40 - 5 litrù Kuttenkeuler - S-Tronic Plus 5W30 - 1 litr Kuttenkeuler - S-Tronic Plus 5W30 - 5 litrù Kuttenkeuler - G-Tec 1000 10W60 - 1 litr Kuttenkeuler - G-Tec 1...

Více

rukavice normy / gloves standards vysvětlivky / explanations

rukavice normy / gloves standards vysvětlivky / explanations Šitá rukavice, dlaň ze speciálního syntetického materiálu s vlastnostmi jemné štípané usně, protiskluzový potisk na prstech, vynikající úchopová schopnost, zesílené úchopové plochy na dlani, vysoce...

Více