informace o pojišťovně podle § 82 odst

Komentáře

Transkript

informace o pojišťovně podle § 82 odst
Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group
Sídlo . Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE § 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ
(ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM §§ 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č.
434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O POJIŠŤOVNICTVÍ
(VYHLÁŠKA).
Stav ke dni: 30. 06. 2015
(rozhodný den)
Základní údaje o pojišťovně
Obchodní firma:
Právní forma:
Adresa sídla:
Identifikační číslo:
Datum zápisu do obchodního
rejstříku:
Datum zápisu poslední změny
v obchodním rejstříku (vč.
účelu):
Výše základního kapitálu
zapsaného v obchodním
rejstříku:
Výše splaceného základního
kapitálu:
Druh, forma, podoba a počet
emitovaných akcií:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
akciová společnost
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
471 16 617
1. března 1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle
§ 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech – zapsáno dne 16. 4. 2015
3 mld. Kč
3 mld. Kč





Organizační struktura
společnosti
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/2
Praha 8, 186 00
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 94
100,- Kč v zaknihované podobě
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 29
500,- Kč v zaknihované podobě
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 76
400,- Kč v zaknihované podobě
14 998 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
15 000 ks prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Je přílohou č. 1 tohoto dokumentu
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897, zákl. kapitál: 3 mld. Kč
IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617
Infolinka
t 841 105 105
[email protected]
www.koop.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group
Sídlo . Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Údaje o členech dozorčího rady
Dr. Hans-Peter Hagen - předseda dozorčí rady
Dr. Hans-Peter Hagen je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem koncernu
VIENNA INSURANCE GROUP a předsedou dozorčí rady Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna
Insurance Group.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček/záruk: 0
Dkfm. Karl Fink – místopředseda dozorčí rady
Dkfm. Karl Fink byl do 30. 9. 2009 generálním ředitelem a členem představenstva VIENNA
INSURANCE GROUP, místopředsedou dozorčí rady Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance
Group a předsedou dozorčí rady VIG RE zajišťovny, a.s.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Jan Wiesner – člen dozorčí rady
Jan Wiesner je předsedou představenstva Svazu českých a moravských výrobních družstev a
viceprezident Hospodářské komory ČR. Další funkce: MVD - předseda představenstva, DA ČR předseda představenstva, SYBA – prezident, KZPS – předseda a CECOP Brusel - člen výkonného
výboru.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Ing. Vratislav Kulhánek - člen dozorčí rady
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a European Business School v Praze. Od roku 2002 je
členem světového výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory. Od 1. listopadu 2007 působí
jako předseda správní rady společnosti AAA Auto, dále jako prezident Czech Institute of Directors a
též působí jako člen výboru Asociace exportérů. V současné době dále působí ve Vědecké radě
Vysoké školy ekonomické v Praze.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Ing. Roman Brablec - člen dozorčí rady
Vzdělání: vysokoškolské v oboru zemědělství. V pojišťovnictví působí 16 let.
Ing. Brablec Roman je zároveň členem dozorčí rady Wiener Städtische Wechselseitiger
Versicherungsverein-Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group a členem dozorčí rady Wiener
Re a.d.o. Beograd, Vienna Insurance Group
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/2
Praha 8, 186 00
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897, zákl. kapitál: 3 mld. Kč
IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617
Infolinka
t 841 105 105
[email protected]
www.koop.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group
Sídlo . Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Mag. Roland Gröll - člen dozorčí rady
Vzdělání: vysokoškolské v oboru Business Administration
Oblasti odpovědnosti: finance a účetnictví
nastoupil do společnosti Vienna Insurance Group v roce 1994 a v současné době je vedoucí financí
a účetnictví.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Mgr. Martin Laur – člen dozorčí rady
Vzdělání vysokoškolské v oboru právo. V pojišťovnictví působí 11 let, v současné době jako ředitel
právního úseku v Kooperativě.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Jan Růžička – člen dozorčí rady
Vzdělání středoškolské – absolvent Střední zemědělské technické školy v Mělníku a má dlouholeté
zkušenosti v oblasti pojišťovnictví a interní obchodní služby. Pan Jan Růžička je zároveň obchodním
disponentem Agentury Praha
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Mag. Erwin Hammerbacher – člen dozorčí rady
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. – členka dozorčí rady
Vzdělání vysokoškolské na vysoké škole ekonomické v Praze, obor finance. Vykonává jak
pedagogickou činnost, tak činnost vědeckou v oblasti financí. Nejprve na katedře financí a úvěru a
od roku 1990 na katedře bankovnictví a pojišťovnictví. Od roku 1997 současně působí na katedře
pojišťovnictví Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
JUDr. Rostislav Dvořák – člen dozorčí rady
Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pan Dvořák je členem statutárního
orgánu společností: Hospodářská komora České republiky, Okresní hospodářská komora Jihlava a
členem dozorčí rady společnosti REALCOOP s.r.o.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Ing. Jaroslav Kučera
Den vzniku členství v dozorčí radě: 7. dubna 2013
Souhrnná výše úvěrů /půjček /záruk: 0
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/2
Praha 8, 186 00
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897, zákl. kapitál: 3 mld. Kč
IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617
Infolinka
t 841 105 105
[email protected]
www.koop.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group
Sídlo . Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Údaje o členech představenstva společnosti
Ing. Martin Diviš, MBA - předseda představenstva
Vzdělání: vysokoškolské v oboru management a marketing. V pojišťovnictví působí 13 let.
Ing. Diviš Martin, MBA je zároveň generálním ředitelem a předsedou představenstva Kooperativy
pojišťovny, a.s., VIG, předsedou dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny, a.s., VIG, předsedou
dozorčí rady SBA ZASO Kupala, předsedou dozorčí rady SBA ZASO Viktoria, předsedou dozorčí rady
Pojišťovny České spořitelny, a.s., VIG, předsedou dozorčí rady Sanatorium Astoria, a.s., předsedou
dozorčí rady HOTELY SRNÍ, a.s, členem Prezidia České asociace pojišťoven, členem dozorčí rady
VIG Re zajišťovny, a.s. a předsedou Správní rady České kanceláře pojistitelů.
Den vzniku členství v představenstvu: 1. listopadu 2012
Souhrnná výše úvěrů /půjček/záruk: 0
JUDr. Hana Machačová - členka představenstva
Vzdělání: vysokoškolské v oboru právo. V pojišťovnictví působí 25 let.
JUDr. Hana Machačová je zároveň předsedkyní dozorčí rady KAPITOL pojišťovací a finanční
poradenství, a.s.
Den vzniku členství v představenstvu: 1. listopadu 2012
Souhrnná výše úvěrů /půjček/záruk: 0
Ing. Milan Nidl, MBA - člen představenstva
Vzdělání: vysokoškolské v oboru technická kybernetika. V pojišťovnictví působí 4 roky.
Ing. Nidl Milan, MBA je rovněž členem představenstva České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna
Insurance Group, předsedou dozorčí rady AIS Servis, s.r.o. a členem dozorčí rady KAPITOL
pojišťovací a finanční poradenství, a.s.
Den vzniku členství v představenstvu: 1. listopadu 2012
Souhrnná výše úvěrů /půjček/záruk: 0
Gary Wheatley Mazzotti, B. A. (Hons) A. C. A. – člen představenstva
Vzdělání: vysokoškolské v oboru ekonomie. V pojišťovnictví působí od roku 2012.
Den vzniku členství v představenstvu: 1. dubna 2014
Souhrnná výše úvěrů /půjček/záruk: 0
RNDr. Petr Zapletal, MBA - člen představenstva
Vzdělání: vysokoškolské v oboru fyzika. V pojišťovnictví působí 5 let
Den vzniku členství v představenstvu: 1. listopadu 2012
Souhrnná výše úvěrů /půjček/záruk: 0
Jiří Sýkora - člen představenstva
V pojišťovnictví působí 19 let.
Den vzniku členství v představenstvu: 1. ledna 2012
Souhrnná výše úvěrů /půjček/záruk: 0
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/2
Praha 8, 186 00
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897, zákl. kapitál: 3 mld. Kč
IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617
Infolinka
t 841 105 105
[email protected]
www.koop.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group
Sídlo . Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Údaje o složení akcionářů pojišťovny, Údaje o akcionářích pojišťovny
Podíl na
základním
kapitálu
Podíl na
hlasovacích
právech
Schottenring 30
A-1010 Wien
96,32 %
92,64 %
Praha 5, Radlická 14, PSČ
150 00
2,07 %
4,13 %
Právní
Adresa sídla
forma
Obchodní firma
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
VLTAVA majetkovosprávní a
podílová spol. s r. o., Praha
a.s.
s.r.o.
Svaz českých a moravských
Praha 1, Václavské
1,61 %
3,23 %
výrobních družstev, Praha
náměstí 831, PSČ 110 00
Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svým akcionářům žádné závazky ani pohledávky. Rovněž
nemá zajišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované akcionáři a nemá z
těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za
akcionáře ani žádné záruky od akcionářů nepřijala.
Údaje o struktuře skupiny
Osoby tvořící holding
1. Ovládaná osoba
Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1897
Kooperativa je obchodní společnost zabývající se pojišťovnictvím podle zákona č. 277/2009 Sb., o
pojišťovnictví, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010 a který nahradil zákon č. 363/1999 Sb., o
pojišťovnictví, jímž bylo pojišťovnictví regulováno do 31. 12. 2009 včetně.
Předmět podnikání je specifikován ve stanovách společnosti a zapsán v obchodním rejstříku.
2. Ovládající osoba
Společnost VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
se sídlem na adrese Schottenring 30, Wien 1010, Republik Österreich, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném obchodním soudem ve Vídni, oddíl FN, vložka 75687 F.
Wiener Versicherung Gruppe je akciová společnost, která provozuje obchod smluvního pojištění.
Wiener Versicherung Gruppe vlastní akcie Kooperativy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí
96,32 % základního kapitálu a reprezentuje 92,64 % hlasovacích práv.
Předmět podnikání je specifikován ve stanovách společnosti zde
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/2
Praha 8, 186 00
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897, zákl. kapitál: 3 mld. Kč
IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617
Infolinka
t 841 105 105
[email protected]
www.koop.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group
Sídlo . Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
3. Propojené osoby
Seznam dceřiných společností VIENNA INSURANCE GROUP a Kooperativy pojišťovny dle podílu na
základním kapitálu jsou uvedeny ve výroční zprávě Kooperativy pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group.
Pro kompletní seznam klikněte: zde
Grafické znázornění majetkových struktur Kooperativy pojišťovny je přílohou č. 2 tohoto
dokumentu.
Údaje o činnosti pojišťovny:
•
1. Pojišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
v platném znění (dále jen "zákon o pojišťovnictví ")
- v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodech I, II, III, VI, VII
a IX přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, a dále
- v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1 až 18 přílohy č.
1 k zákonu o pojišťovnictví,
•
zajišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (l) zákona o pojišťovnictví pro všechny typy
zajišťovacích činností,
•
činnosti související s pojišťovací činností ve smyslu § 3, odst. 1, pím. (n) zákona
o pojišťovnictví
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona
o pojišťovnictví,
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona
o pojišťovnictví,
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona
o pojišťovnictví,
- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti
- stavebního spoření
- penzijního připojištění
- bankovních služeb
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných
událostí.
Uvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností
nebylo pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.
Rozvaha pojišťovny: Je přílohou číslo 3. tohoto dokumentu.
Výkaz zisků a ztrát: Je přílohou číslo 4. tohoto dokumentu.
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/2
Praha 8, 186 00
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897, zákl. kapitál: 3 mld. Kč
IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617
Infolinka
t 841 105 105
[email protected]
www.koop.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group
Sídlo . Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Aktuální poměrové ukazatele pojišťovny k 30. 06. 2015:
*Neživotní
pojištění
Ukazatele solventnosti
Disponibilní míra solventnosti
Požadovaná míra solventnosti
Výše garančního fondu
Poměr disponibilní a požadované míry solventnosti
Poměr výše GF a součtu položek dle § 18
*Životní pojištění
10 523,68
2 079,06
120,00
506%
1%
3 679,78
1 307,70
120,00
281%
3%
Upravená míra solventnosti (+ výpočet)
Přidružená pojišťovna
Disponibilní míra solventnosti holdingové pojišťovny
Poměrný podíl holdingové pojišťovny na základním kapitálu
přidružené pojišťovny
Disponibilní míra solventnosti přidružené pojišťovny
Účetní hodnota podílu přidružené pojišťovny
Požadovaná míra solventnosti holdingové pojišťovny
Požadovaná míra solventnosti přidružené pojišťovny
Upravená míra solventnosti
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
14 203,47
1
2 454,50
3 696,34
3 386,77
892,65
8 682,22
*v mil. Kč
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)
Combined ratio v neživotním pojištění
100% * Zisk nebo ztráta za
4,6%
účetní období / Aktiva celkem
100% * Zisk nebo ztráta za
účetní období / Vlastní
23,9%
kapitál
100% * (náklady na pojistná
plnění, včetně změny stavu
rezervy na pojistná plnění,
očištěných od zajištění + čistá 76,4%
výše provozních nákladů) /
zasloužené pojistné, očištěné
od zajištění
Přílohy:
Příloha č. 1 – Organizační struktura společnosti
Příloha č. 2 - Grafické znázornění majetkových struktur
Příloha č. 3 – Rozvaha pojišťovny
Příloha č. 4 – Výkaz zisků a ztrát
V Praze dne 10. srpna 2015
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/2
Praha 8, 186 00
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897, zákl. kapitál: 3 mld. Kč
IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617
Infolinka
t 841 105 105
[email protected]
www.koop.cz
ORGANIZAČNÍ SCHEMA KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP, PODLE PLÁNOVANÉHO POČTU ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍCH MÍST PRO ROK 2015
Příloha č. 1 – Organizační struktura společnosti
DOZORČÍ RADA
JUDr. Hana
Machačová
Ing. Martin
Diviš, MBA
PŘEDSTAVENSTVO
7
2
3+6+15
Odbor
projektová
kancelář
Bezpečnostní
odbor
Global Expert,
s.r.o.
Jiří Sýkora
3+11+11
2
Kapitol
finanční a
pojišťovací
poradenství, a.s.
Ing. Milan Nidl,
MBA
AIS Servis, s.r.o.
RNDr. Petr
Zapletal, MBA
Gary Mazzotti,
B.A. (Hons)
A.C.A.
3+7
0
Odbor rozvoje IS
SAP
Ing. Jana
Součková, MBA
Mgr. Filip Král
členka rozšířeného
představenstva
člen rozšířeného
představenstva
Odbor rozvoje
datové kvality
Odd. DWH
ÚSEK NÁKUPU
A SLUŽEB
ÚSEK
TREASURY
2
Odd. reportingu
a datové kvality
Odbor řízení rizik
2+207
ÚSEK
PLÁNOVÁNÍ A
CONTROLLINGU
1+7
ÚSEK
INTERNÍHO
AUDITU
1+15
ÚSEK POJISTNÉ
MATEMATIKY
1+26
GENERÁLNÍ
SEKRETARIÁT
1+14+1
PRÁVNÍ ÚSEK
1+22
ÚSEK
MARKETINGU
A VÝVOJE
PRODUKTŮ
1+15
PERSONÁLNÍ
ÚSEK
1+28+15
ÚSEK POJIŠTĚNÍ
MAJETKU A
ODPOVĚDNOSTI
1+22
CENTRUM
LIKVIDACE PU MOTOROVÁ
VOZIDLA
1+142
CENTRUM LPU
MAJETEK,
ODPOVĚDNOST
1+146
ÚSEK ŘÍZENÍ
VNITŘNÍHO
OBCHODU
1+20+30
ÚSEK ŘÍZENÍ
VNĚJŠÍHO
OBCHODU
1+26
ÚSEK PROVOZNÍ
PODPORY
OBCHODU
1+26
CENTRUM
SPRÁVY
POJISTNÝCH
SMLUV
1+175
ÚSEK POJIŠTĚNÍ
MOTOROVÝCH
VOZIDEL
1+34
ÚSEK POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH
RIZIK
1+62
ÚSEK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
1+238
1+133
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Odbor UW
Sekretariát
Odbor technické
podpory uživatelů
Odbor auditu
Odbor pojistné
matematiky neživot. poj.
Odbor podpory
vedení
společnosti
Odbor firemního
práva
Odbor
produktového
marketingu
Odbor
zaměstnan.
záležitostí
Odbor
standard.poj.
podnikatelů
Odbor likvidace
PU
Odbor likvidace
maj. a odp. PU
Odbor řízení
KAM agentur
Odbor přímého
prodeje
Odbor provizní
metodiky
Odbor PTO
neživot.
Odbor vývoje
produktů a
metodické
podpory
Odbor
produktového
controllingu
Odd. pojištění
odpovědnosti
Odbor
infrastruktury a
podpory IS
Odbor šetření
stížností
Odbor
dataminingu
Oddělení admin.
a servisní
podpory
Odbor sporové
agendy
Odbor
marketingové
komunikace
Odbor
vzdělávání
Odbor pojištění
občanů
Odbor likvidace
zahraničních PU
Odbor likvidace
majetkových a
odpovědnostních
PU v regionech
Odbor strategie
a metodické
podpory AG
Odbor metodiky
externí distribuce
Odd. individuální
pojištění vozidel
Odbor
klientského
servisu MV
Odbor risk
managementu
Odd.
zahraničního
pojištění a
zajištění
Odd. datových
sítí a
telekomunkací
Oddělení Praha
Odbor Public
Relations
Odbor
cestovního
pojištění
Odbor kontroly a
metodiky
Odbor metodicko
kontrolní a
regresivní
Odbor řízení
interního
obchodu agentur
Odbor MLM sítí
Odbor
administrace
Odd. majtetku a
technických rizik
Odd. IT
infrastruktury
Oddělení mzdové
účtárny
Oddělení
kontroly
Odd. regresů
Odbor UW
flotilového
pojištění
Odbor vývoje
produktů a
podpory prodeje
Odd. HelpDesku
IT
Trainee
Odbor regionální
a speciální
likvidace
Referát regresů a
postihů
Odbor pojistné
matematiky život. poj.
Expatriants
Oddělení
závazků
Oddělení Brno
Oddělení
personálního
controllingu a
benefitních
programů
Oddělení aktiv a
dat
Odbor provozní
podpory
Odbor
spolupráce s
finanční
skupinou ČS
Odd. flotilového
pojištění vozidel
Oddělení
Podnikatelské
vize
Odbor
controllingu
obchodu
Odd. stand.
pojištění
podnikatelů
Odd. kontroly
Oddělení Trenérů
Odbor rozvoje
obchodní služby
Odd. pojištění
majetku a odp.
občanů
Odd. metodiky
Odbor
alternativní
distribuce
Oddělení
metodiky
Odbor metodiky
a controllingu
Odbor LPU
Praha
Oddělení
telefonního
prodeje
Odbor péče o
klienta
Odbor PTO-život.
Odd. pořízení PS
Odd. správy PS
Odd ekonomickosprávní
Odd. správy
nestandardního
pojištění MV
Odd. podpory
obchodu MV
Odbor
leasingových
společností a
poj. souborů
vozidel
Odd. správy
informačních
systémů
Odd. správy
tisků
Odd.
bezpečnostích
systémů
CENTRUM
ZÁKAZNICKÉ
PODPORY
CENTRUM
POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI
ZA PRACOVNÍ
ÚRAZY
1+60
1+47
1+8
ÚSEK POJIŠTĚNÍ
ÚSEK ZAJIŠTĚNÍ
OSOB
1+61
1+12
EKONOMICKÝ ÚSEK
1+112
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Sekretariát
Odbor správy
pohledávek
Odd. technické
podpory jih
Odd
ekonomickosprávní
Odbor inkasa
Odbor služeb a
správy
nemovitostí
Odbor investic a
majetkových
účastí
Odbor vývoje
produktů
Odbor účetnictví
Sekretariát
Odd. technické
podpory sever
Odbor
metodiky a
kontroly
Odbor likvidace
Oddělení správy
nemovitostí
Odbor řízení
portfolia a
likvidity
Odbor metodiky
a provozní
podpory
Oddělení
metodiky a
závěrek
Oddělení
upomínání
Odbor centr.
spisovny a
podatelny
Odd. likvidace
prvotního
odškodnění
Oddělení
autoprovozu
Odd. výplaty
rent
Oddělení služeb
Odbor informační
podpory obchodu
Odd. rozvoje a
správy aplikací
pro podporu
obchodu
Odd. technické
podpory aplikací
pro podporu
obchodu
Odbor rozvoje
info. systémů
Odd. centrální
podatelny
Odd. centrální
spisovny
Odbor
kontaktního
centra
Odd. rozvoje
centrálního IS
Odd.
klientského
servisu I.
Odd. rozvoje
integrovaných
aplikací
Odd.
klientského
servisu II.
Odd.
klientského
servisu III.
Oddělení
spisovny a
podatelny
Odbor nákupu
Oddělení
zásobování
Oddělení
strategického
nákupu
Odbor likvidace
poj. událostí
Plzeň
Oddělení správy
faktur
Odd. vymáhání
Odbor
zdravotního
pojištění
Oddělení správy
bank
Odbor provizí
Oddělení správy
majetku
Oddělení
účetnictví a
controllingu
dceřiných
společností
Odbor daní
Odbor
controllingu
režijních nákladů
a reportingu
Odbor plateb
Oddělení
přeplatků
Odd. exkasa
Odd. nestálců
Odd. správy
plateb Golem
Odd. správy
plateb SAP
AGENTURY
8+649
PRAHA
společný back office ČPP
VIG ČR
1+84
STŘEDNÍ ČECHY
1+72
JIŽNÍ ČEHY
1+73
ZÁPADNÍ ČECHY
1+83
SEVERNÍ ČECHY
1+80
VÝCHODNÍ
ČECHY
1+73
SEVERNÍ
MORAVA
JIŽNÍ MORAVA
1+100
1+85
Příloha č. 2 - Grafické znázornění majetkových struktur
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – grafické znázornění majetkových struktur k 30.06.2015
Svaz českých a moravských
výrobních družstev, Praha
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
100%
3,39%
1,61%
VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.
(Srbsko)
96,32%
2,07%
17,09%
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
100%
70%
100%
S – budovy, a.s.
S - správa nemovitostí, a.s.
100%
KIP, a.s.
100%
100%
KAPITOL pojišťovací a
finanční poradenství, a.s.
60%
40%
GLOBAL ASSISTANCE, a.s.
100%
100%
SURPMO, a.s.
90%
79,034%
Pojišťovna České spořitelny,
100%
a.s., Vienna Insurance Group
30%
VLTAVA majetkovosprávní a
podílová spol. s.r.o., Praha
10%
Wiener RE
100 %
70%
VIG RE zajišťovna, a.s.
99,3%
LVP Holding GmbH
5%
100%
HOTELY
SRNÍ, a.s.
Benefita, a.s.
Sanatorium
Astoria a.s.
100%
Global Expert, s.r.o.
10,483%
70%
AIS Servis, s.r.o.
Česká podnikatelská pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group
VIG ND, a.s.
10,483%
100%
ČPP Servis, s.r.o.
Pozn. Kooperativa v roce 2013 založila Nadaci ,,Nadace pojišťovny Kooperativa“. Nadace zřídila Obecně prospěšnou společnost pod názvem ,,Obecně prospěšná
společnost Kooperativy“.
Příloha č. 3 – Rozvaha pojišťovny
POJ (ČNB) 10-04
Rozvaha pojišťovny
30.6.2015
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
< 1 > Rozvahová aktiva ~ ROPO10_11
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Goodwill
Finanční umístění (investice)
Pozemky a stavby (nemovitosti)
Provozní nemovitosti
Finanční umístění v podnikatelských seskupeních
Podíly v ovládaných osobách
Dluhové CP vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobá
Podíly s podstatným vlivem
Dluhové CP vydané os., ve kterých má úč. jedn. podst. vliv
Jiná finanční umístění
Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
Dluhové cenné papíry
Cenné papíry oceň. reál. hodn. proti účtům nákladů a výnosů
Dluhopisy "OECD" držené do splatnosti
Ostatní cenné papíry držené do splatnosti
Finanční umístění v investičních sdruženích
Ostatní půjčky
Depozita u finančních institucí
Ostatní finanční umístění
Depozita při aktivním zajištění
Finanční umístění ŽP, je-li nositelem inv. rizika pojistník
Dlužníci
Pohledávky z operací přímého pojištění
Pojistníci
Zprostředkovatelé
Pohledávky z operací zajištění
Ostatní pohledávky
Ostatní aktiva
Dlouhodobý hm. majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby
Hotovost na účtech u fin. institucí a hotovost v pokladně
Jiná aktiva
Přechodné účty aktiv
Naběhlé úroky a nájemné
Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Odložené pořizovací nákl. na poj. smlouvy v živ. poj.
Odložené pořizovací nákl. na poj. smlouvy v neživ. poj.
Ostatní přechodné účty aktiv
Dohadné položky aktivní
ROPOS10 - Rozvaha_30062015_pro WEB KOOP
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Údaj
Údaj kompenzovaný
nekompenzovaný o Opravné položky a
o opravné položky a
opravné položky a
oprávky
oprávky
oprávky
1
2
3
73 896 848
5 272 953
68 623 895
0
4 061 965
3 971 803
90 163
0
3 068 798
3 068 798
0
55 230 924
0
55 230 924
1 797 435
1 797 435
1 709 758
1 709 758
6 578 924
0
6 578 924
6 504 662
6 504 662
0
0
74 262
74 262
0
0
46 854 565
0
46 854 565
6 568 077
6 568 077
39 249 974
39 249 974
3 093 851
3 093 851
32 245 057
32 245 057
3 911 066
3 911 066
0
0
7 200
7 200
772 600
772 600
256 714
256 714
0
0
3 790 735
3 790 735
3 315 276
822 754
2 492 522
2 667 875
819 536
1 848 339
2 554 667
720 113
1 834 553
113 209
99 423
13 786
12 105
0
12 105
635 296
3 218
632 078
1 678 970
478 396
1 200 574
759 820
478 396
281 424
919 150
0
919 150
0
0
0
5 818 977
0
5 818 977
0
0
3 513 895
0
3 513 895
2 627 744
2 627 744
886 151
886 151
2 305 082
2 305 082
78 520
78 520
část < 1 >
strana 1 z 2
Příloha č. 3 – Rozvaha pojišťovny
POJ (ČNB) 10-04
Rozvaha pojišťovny
30.6.2015
< 2 > Rozvahová pasiva ~ ROPO10_21
Hrubá hodnota
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Změny základního kapitálu
Vlastní akcie nebo vl. zatímní listy, vl. obch. podíly
Emisní ážio
Rezervní fond na nové ocenění
Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých úč. období
Zisk nebo ztráta běžného účetního období
Podřízená pasiva
Technické rezervy
Rezerva na nezasloužené pojistné
Rezerva na nezasl. pojistné vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na nezasl. pojistné vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva pojistného životních pojištění
Rezerva na pojistná plnění
Rezerva na pojistná plnění vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na pojistná plnění vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva na prémie a slevy
Rezerva na prémie a slevy vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva na prémie a slevy vztahující se k poj. odv. NP
Vyrovnávací rezerva
Rezerva na splnění záv. z použité TÚM a ost.početních param.
Rezerva pojistného neživotních pojištění
Rezerva pojistného neživ. poj. vztahující se k poj. odv. ŽP
Rezerva pojistného neživ. poj. vztahující se k poj. odv. NP
Rezerva na splnění závazků z ručení za závazky ČKP
Jiné rezervy
Jiná rezerva vztahující se k poj. odv. ŽP
Jiná rezerva vztahující se k poj. odv. NP
Technická rezerva ŽP, je-li nositelem inv. rizika pojistník
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daně
Ostatní rezervy
Depozita při pasivním zajištění
Věřitelé
Závazky z operací přímého pojištění
Závazky z operací zajištění
Výpůjčky zaručené dluhopisem
Směnitelné (konvertibilní) výpůjčky
Závazky vůči finančním institucím
Ostatní závazky
Daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
Garanční fond Kanceláře
Fond zábrany škod Kanceláře
Přechodné účty pasiv
Výdaje příštích období a výnosy příštích období
Ostatní přechodné účty pasiv
Dohadné položky pasivní
ROPOS10 - Rozvaha_30062015_pro WEB KOOP
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
část < 2 >
1
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
52 000 905
5 887 490
202 910
5 684 580
27 256 235
15 628 210
1 300 396
14 327 815
446 317
187 845
258 472
0
2 099 930
2 314
0
2 314
680 409
0
0
0
3 790 735
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Podíl zajišťovatelů
na TR
2
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
8 083 582
1 311 116
5 422
1 305 694
0
6 761 160
392 571
6 368 588
11 307
0
11 307
0
0
0
0
0
0
0
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Čistá hodnota
3
68 623 895
12 423 067
3 000 000
37 875
968 749
76 576
6 564 855
1 775 012
556 925
43 917 322
4 576 374
197 488
4 378 886
27 256 235
8 867 051
907 824
7 959 226
435 010
187 845
247 165
0
2 099 930
2 314
0
2 314
680 409
0
3 790 735
84 983
0
84 983
3 538 957
2 067 936
1 585 790
15 003
132
435 140
97 426
31 870
2 243 970
511 052
1 732 918
1 732 918
strana 2 z 2
Příloha č. 4 – Výkaz zisků a ztrát
POJ (ČNB) 20-04
Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
30.6.2015
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
< 1 > Technický účet k neživotnímu pojištění ~ VYPO20_11
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané hrubé pojistné
Pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na nezasloužené poj., očištěné od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťo.
Převedené výnosy z finan. umístění z netechnického účtu
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Náklady na poj. pl. včetně změny TR, očištěné od zajištění
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu rezervy na poj. pl., očištěné od zajištění
Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změny stavu ostatních tech. rezerv, očištěné od zajištění
Prémie a slevy, očištěné od zajištění
Čistá výše provozních nákladů
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Změna stavu vyrovnávací rezervy
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
VYPOS20 - Výkaz zisku a ztráty_30062015_ pro WEB KOOP část < 1 >
1
1 518 910
8 612 755
9 112 711
11 928 936
-2 816 225
-499 956
-884 489
384 533
788 685
28 977
-4 842 285
-5 055 626
-6 083 432
1 027 806
213 341
290 929
-77 588
174
-227 120
-1 810 029
-1 578 971
193 078
-1 053 762
629 627
-1 032 248
0
strana 1 z 3
Příloha č. 4 – Výkaz zisků a ztrát
POJ (ČNB) 20-04
Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
30.6.2015
< 2 > Technický účet k životnímu pojištění ~ VYPO20_12
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
Předepsané hrubé pojistné
Pojistné postoupené zajišťovatelům
Změna stavu rezervy na nezasloužené poj., očištěné od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťo.
Výnosy z finančního umístění
Výnosy z podílů
Výnosy z ostatního finančního umístění
Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
Změny hodnoty finančního umístění - výnosy
Výnosy z realizace finančního umístění
Přírůstky hodnoty finančního umístění
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Náklady na poj. pl. včetně změny TR, očištěné od zajištění
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu rezervy na poj. pl., očištěné od zajištění
Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
Změny stavu ostatních tech. rezerv, očištěné od zajištění
Změna stavu rezervy pojistného živ. poj., očištěná od zajiš.
Změna stavu hrubé výše rezervy pojistného životních pojišt.
Změna stavu rezervy poj. živ. pojištění, podíl zajišťovatelů
Změna stavu ostat. TR (mimo rez. živ. poj.), očiš. od zajiš.
Prémie a slevy, očištěné od zajištění
Čistá výše provozních nákladů
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
Správní režie
Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
Náklady na finanční umístění
Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků
Změna hodnoty finančního umístění - náklady
Náklady spojené s realizací finančního umístění
Úbytky hodnoty finančního umístění
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Převod výnosů z finančního umístění na netechnický účet
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
VYPOS20 - Výkaz zisku a ztráty_30062015_ pro WEB KOOP část < 2 >
1
540 687
4 318 917
4 275 946
4 681 037
-405 091
42 971
37 549
5 422
985 861
37 559
635 053
1 474
633 579
126 305
186 943
215 673
198 634
-2 885 013
-2 895 308
-3 077 874
182 567
10 295
-2 714
13 009
-880 010
-645 561
-645 561
0
-234 449
56 915
-1 088 113
-1 101 297
-43 864
-132 360
189 408
-347 041
-33 606
-23 473
-289 961
-19 014
-16 123
0
strana 2 z 3
Příloha č. 4 – Výkaz zisků a ztrát
POJ (ČNB) 20-04
Výkaz zisku a ztráty pojišťovny
30.6.2015
< 3 > Netechnický účet ~ VYPO20_21
Zisk nebo ztráta za účetní období
Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění
Výnosy z finančního umístění
Výnosy z podílů
Výnosy z ostatního finančního umístění
Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
Změny hodnoty finančního umístění - výnosy
Výnosy z realizace finančního umístění
Převedené výnosy fin. umístění z technického účtu k živ.poj.
Náklady na finanční umístění
Náklady na správu finančního umístění, včetně úroků
Změna hodnoty finančního umístění - náklady
Náklady spojené s realizací finančního umístění
Převod výnosů z fin. umístění na tech. účet k neživ. poj.
Ostatní výnosy
Ostatní náklady
Daň z příjmů z běžné činnosti
Mimořádný zisk nebo ztráta
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
VYPOS20 - Výkaz zisku a ztráty_30062015_ pro WEB KOOP část < 3 >
1
1 775 012
1 775 912
1 518 910
540 687
3 444 636
691 150
267 866
40 981
226 885
172 984
2 312 636
0
-2 655 950
-80 374
-165 381
-2 410 194
-788 685
6 759
-47 917
-242 529
0
0
0
0
-900
strana 3 z 3

Podobné dokumenty

k 30.6.2014 - ERGO pojišťovna, as

k 30.6.2014 - ERGO pojišťovna, as výši 312 tis.Kč. Pojišťovna nemá k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované ovládající osobou a nemá z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna nevydala žádné zá...

Více

Základní údaje o zajišťovně Údaje o členech dozorčího rady

Základní údaje o zajišťovně Údaje o členech dozorčího rady INFORMACE O ZAJIŠŤOVNĚ PODLE § 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM §§ 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKT...

Více

informace o pojišťovně podle § 82 odst

informace o pojišťovně podle § 82 odst INFORMACE O ZAJIŠŤOVNĚ PODLE § 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM §§ 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKT...

Více

k 30.9.2013 - ERGO pojišťovna, as

k 30.9.2013 - ERGO pojišťovna, as 780 tis. Kč. Pojišťovna nemá k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované ovládající osobou a nemá z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna nevydala žádné záruky...

Více