pRACOVNÍ LISTY

Komentáře

Transkript

pRACOVNÍ LISTY
Pracovní listy k řemeslným dílnám pro školy
Jméno ……………………………….
Škola …………………………….
třída…….
Pozn.: Nápovědu k některým úkolům najdeš na panelech ve výstavě v Muzeionu.
♣ Barvířství je velmi staré řemeslo, už několik století před naším letopočtem se
používaly barevné textilie. Cca od roku 1500 se barvíři specializovali
na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (doplň)
kteří barvili na černo,
na modro a na hnědo
a na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (doplň)
kteří barvili na žluto, na červeno a
na zeleno
♣ Tyto tři skvrny spoj se správným popisem a poté je vybarvi pastelkami odpovídajících barev.
„královský
purpur“
• bezbarvá šťáva z tropického keře (indigovníku) z Indie,
která se ve styku s kyslíkem zbarvuje na modro
• červené barvivo, které se získávalo z mořského plže
ostranky
indigo
henna
• žlutooranžová až hnědá barva z rostliny, kterou lze
barvit i nehty, vlasy či kůži
♣ Najdi ve skrývačce alespoň 10 z 13 rostlin barvících NA ŽLUTO.
blatouch
bříza
cibule
celík
dřišťál
habr
jalovec
kakost
rezeda
rmen
šťovík
vratič
vřes
♣ Pojmenuj vyobrazené rostliny a dřeviny barvící NA HNĚDO.
♣ Spoj rodová a druhová jména rostlin barvících NA ZELENO.
BEZ
CIBULE
ŠŤOVÍK
PODBĚL
VŘES
KOPŘIVA
TŘEZALKA
LÉKAŘSKÝ
TEČKOVANÁ
OBECNÝ
KADEŘAVÝ
ČERNÝ
SETÁ
DVOUDOMÁ
♣ Obarvováním pomocí rostlin nedosáhneme tak výrazných a stálých odstínů jako
z průmyslově vyráběných barev, které koncem 19. století nahradily barvy přírodní.
Na druhou stranu barvení rostlinami nepostrádá napětí a překvapení z výsledku.
Odstín krásně jemných barev závisí na kvalitě barvící lázně i obarvovaného
materiálu. Důležitou roli pro stabilizaci barev hrají mořidla.
Spoj mořidlo s tím, na co bývá používáno.
kamenec
modrá skalice
zelená skalice
ocet, kyselina citrónová
žluté a světlé tóny
barviva z plodů
zelené tóny
tmavé odstíny
♣ Jak probíhá proces barvení pomocí rostlin? Ke každému obrázku, který ilustruje jednotlivé
fáze barvení, doplň odpovídající sloveso.
♣ Od okamžiku, kdy oděv přestal být pouze účelový, začali výrobci textilu krášlit
látky například potiskováním. Vzorování tkanin barvou se dělí na
a) pozitivní potisk
Barva se rovnoměrně nanese na raznici ( lze využít razítek ze dřeva, kovu či pálené
hlíny) a tuto formu je poté zapotřebí otiskovat v pravidelném „raportu“.
Vyzkoušej si vytvořit například lem šátku či ubrusu pomocí jednoduchých razítek a jejich
přesného usazování na plochu.
b) rezervování vzoru
Nejznámější technikou rezervování vzoru je modrotisk.
Jde o negativní tisk na bílé plátno pomocí dřevěných
forem a tiskařské rezervy neboli papu. V místech vzoru
se pak tkanina modrým indigem neobarví. Místo forem
lze použít i razítka či štětec, popřípadě šablony. Je
vhodné vyhýbat se velkým plochám a tvořit slabou
vrstvou „papu“ spíše jemné vzory z linek a teček.
Vymysli si jednoduchý vzorek na modrotisk. Inspiruj se
u vystavených štočků a vzorníků. Na návrh použij zmizík.
♣ Vyprat a "vypiglovat" prádlo nebylo pro vaše prapraprababičky nijak lehká věc.
Jak se jmenuje tato pomůcka z naší výstavy? K čemu konkrétně sloužila? Nápovědu hledej
ve stálé expozici.
_______________________________________
♣ Ve stálé expozici najdi předmět, který vidíš na obrázku. Víš, k čemu sloužila část označená
šipkou? Na výstavě v Muzeionu najdi reklamu na celý tento stroj. Jak se jmenoval?
___________________________________________
♣ Poté co se prádlo upravilo nejrůznějšími hladítky a později mandly, přišli
na řadu i dodnes používané žehličky. Dříve však fungovaly na trochu jiném
principu. Co bylo zapotřebí k zahřátí následujících žehliček?
Nápověda: líh, dřevěné uhlí, elektřina, kamna k nahřátí želízka
Něco navíc: Pohraj si i s vývojovými řadami v muzejní herně (vpravo od dveří). Pokud karty
s vyobrazenými žehličkami správně seřadíš od nejstarší po nejmladší, ozve se zvuk napařovací žehličky.
♣ Zde si přepiš reklamní slogan z výstavy týkající se velkého prádla, který tě nejvíce zaujal.