Chovatelské listy 1/2014

Komentáře

Transkript

Chovatelské listy 1/2014
PLEMO
ČÍSLO: 1/2014
• PLEMENNÉ HODNOTY 4/2014
POZVÁNKA
13. 6. 2014, středisko Sovětice
Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s.
Zemědělský den 2014
Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na Zemědělský den, který se koná v pátek 13. 6. 2014 v areálu ZAS Mžany, středisko Sovětice.
Program
9.00 hod. Zahájení: Dr. Ing. Jan Pešek a proslov hostů
10.00 hod. Předvedení a hodnocení zvířat
12.30 hod. Vyhlášení vítězů
Doprovodný program
• Program pro děti ZŠ „Zemědělství žije“
• Prezentace – Lesy ČR, s. p., myslivost
• Propagace regionálních potravin a ochutnávky
• Přehlídka zemědělské techniky
PREZENTACE KVALITNÍHO ČESKÉHO MASA A VÝROBKŮ.
Sdružení východočeských
chovatelů hospodářských zvířat

5
Červenostrakatá testace Léto 2014
6-9
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/14
10 - 11
TOP Fleckvieh dle GZW 4/14

12 - 13
DV Police nad Metují

14 - 15
Zemědělský den MŽANY

16 - 21
Další pohled na genotypizaci strakatých býků

20 - 23
AGRO DV PUKLICE

24, 29
Holštýnská genomická výběrová testace - jaro 2014
25 - 28
TOP ČR holštýn SIH 3/14
30 - 33
TOP Kanada LPI 4/2014
34 - 37
TOP USA TPI 4/2014
38 - 39
TOP Německo RZG 4/2014 - holštýn

40
Dubnové hodnocení býků v Německu
41
TOP Německo RZG 4/2014 - RED holštýn
n
42 - 43
TOP Francie ISU 4/2014

44 - 45
Podaří se uchovat Přeštické černostrakaté
té prase
pro příští generace ?

46 - 49
Africký mor prasat

50 - 51
Chov prasat v roce 2013

52
Plemenné hodnoty kanců mateřských plemen
emen

53
Plemenné hodnoty kanců otcovských plemen
en
Chovatelské listy
1/2014
Vydává:
PLEMO
Kontakt:
CHOVSERVIS a.s.
Ing. Tereza Švarcová
Zemědělská 897
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 404 111
[email protected]
www.chovservis.cz
1
Vážení přátelé a příznivci chovu hospodářských zvířat,
dostalo se Vám do rukou další číslo Chovatelských listů. Je mi potěšením Vám sdělit, že se jedná o první číslo v letošním roce, na podzim připravujeme číslo druhé, které vyjde během října.
Nejprve mi dovolte uvést pár informací ohledně stále se rozvíjející spolupráce Plema a.s. se společnostmi
SEMEX a Genes Diffusion z Francie. V oblasti plemenitby holštýnského skotu nabírá na obrátkách nabídka
genomických býků z edice obou společností. Firmě Genes Diffusion patří dík za umožnění testace genomických
býků z amerického programu. Společnost SEMEX uspořádala během dubna dva semináře nejen k tomuto
aktuálnímu tématu.
Co se týče šlechtění českého strakatého skotu je nasnadě zmínit dobrou spolupráci se společností Impuls.
Při výběru býčků na odchovnu, platí stále rostoucí důraz na genomiku. Bližší informace ohledně používání genomických informací u červeno-strakatého skotu, se můžete dočíst v obsáhlém článku v tomto časopise. Společnost PLEMO, a.s. plánuje také stanovení genomického scanu u matek býků.
Investice do kvalitní genetiky je zejména v této době vzhledem k dobré ceně za mléko ve všech dojných stádech více než přínosná a v budoucnu přinese jen samá pozitiva. Ani s ohledem na konec mléčných kvót by se
totiž chovatelé neměli obávat o budoucnost svého chovu, neboť poptávka po mléce ve světě poroste, stejně
jako počet obyvatelstva této planety.
Na závěr mi dovolte pozvání na výstavy a chovatelské dny, kde naleznete také stánek PLEMA, a.s.:
15. května Opařany
13. června Mžany
20. června Syřenov
5. září Chomutice
11. září Radešínská Svratka
9. - 11. října Lysá nad Labem
Těšíme se na Vaši účast a přejeme hodně úspěchů nejen v chovu skotu.
Ludvík Dodávka
Ředitel PLEMO,a.s.
Vedoucí ÚPSCHS AGRO Měřín, a.s.
Ing. Stanislava Ervová
Generální ředitelka CHOVSERVIS a.s.
Červenostrakatá testace Léto 2014
Rodištěm těchto tří býků, které Vám chceme představit je jeden z nejúspěšnějších chovů v České republice, který v roce 2013 vyhrál soutěž šlechtitelských chovů - ZD Nová Ves-Víska. V tomto chovu je široká základna matek býků a to umožňuje sestavit ty nejlepší rodičovské páry pro další genetický pokrok.
HG-389 MARLON
Narozen:
Chovatel:
Hodnocení:
18.2.2013
ZD Nová Ves - Víska
82-77-83-79-82
CZ 826421-061
O: WILLE HG-329
KDM: 4/14 PH kgM +1 029 PH %T
-0.13 PH kgT
M: 338047-961
ML: 1
9 635
4.4
421
3.6
350
Ø: 2
9 448
4.1
387
3.6
342
PH:
+915 +0.34
+65 +0.09
+37
př. od
v testu:
př.
narození 1258 g
plemeno:
PCA
+31 PH %B
-0.06 PH kgB
OM: IMPOSIUM RAD-277
MM: 39584-961
ML: 4
8 922
3.4
Ø: 4
7 719
3.7
C100
+40
SIC:
305
283
3.8
3.7
336
284
Marlon HG-389
(Wille HG-329 x Imposium RAD-277)
Otcem tohoto býka je hojně využívaný býk pro produkci synů v Německu, Rakousku i v České republice HG-329
Wille. Jeho dcery vynikají vysokou mléčnou užitkovostí s dobrým osvalením. Otcem matky je býk RAD-277 Imposium.
Matka býka na první laktaci nadojila bezmála 10 000 kg mléka při obsahu mléčných složek 4,4% tuku a 3,6 % bílkovin.
GEH-005 MUF
Narozen:
Chovatel:
Hodnocení:
28.2.2013
ZD Nová Ves - Víska
86-88-87-82-84
CZ 826431-061
O: GIRADELI GEH-003
KDM: 12/13 PH kgM +886 PH %T +0.06 PH kgT
M: 380079-961
ML: 2
9 030
3.6
323
3.6
325
Ø: 5
8 621
3.7
317
3.6
311
PH:
+935
-0.11
+36
-0.05
+30
narození 1293 g
př. od
v testu:
plemeno:
C100
PCA M
+40 PH %B
-0.04 PH kgB
OM: GS RAU RAD-276
MM: 255175961
ML: 5
9 801
3.8
Ø: 5
8 721
3.5
+27
SIC:
370
306
-
3.8
3.7
376
326
Muf GEH-005
(Giradeli Geh-003 x RauRAD-276)
Býk Muf je výrazného užitkového typu s velmi dobrým osvalením těla. Z tělesné stavby je zřejmá pevná konstituce
a dobrý pohlavní výraz. Býček byl při výběru do inseminace hodnocen za zevnějšek s výslednou známkou 86 VG a byl
zařazen do oddílu plemenné knihy M-tedy zlepšovatel masné užitkovosti.
HG-390 MOHYKAN
Narozen:
Chovatel:
Hodnocení:
13.3.2013
ZD Nová Ves - Víska
85-82-78-81-80
CZ 826444-061
O: WITZBOLD HG-327
KDM: 4/14 PH kgM +587 PH %T
-0.27 PH kgT
M: 337902-961
ML: 2 11 513
3.7
430
3.4
397
Ø: 3 10 797
3.7
400
3.5
374
PH:
+1 475 +0.03
+70
-0.03
+49
př.
narození 1380 g
př.od
v testu:
plemeno:
PCA M
+4 PH %B +0.05 PH kgB
OM: VANSTEIN RAD-214
MM: DE 34586-859
ML: 3
9 795
3.4
Ø: 5
9 250
3.8
C100
+24
333
349
SIC:
3.4
3.5
331
320
Mohykan HG-390
(Witzbold HG-327 x Vanstein RAD-214)
Matka Mohykana má mimo vysoké PH pro mléčnou produkci +1475 kg mléka i vynikající hodnocení exteriéru 83 80
82 85. I při takto vysoké mléčné užitkovosti za zmínku stojí i obsah mléčných složek +0,03 % tuku a -0,03% bílkoviny.
V původu matky je nepřehlédnutelný i její otec Vanstein RAD-214. V tělesné stavbě býka je především nápadná délka
těla a hloubka hrudi, znaky celkové ušlechtilosti a pevné konstituce. Po Mohykanovi lze předpokládat potomstvo
dobrého tělesného rámce, kapacity těla a mléčné produkce.
5
Ot
ec
RA
NIC-026
AMT-013
MOR-160
TAR-046
AMT-029
21 RAD-071
RAD-214
RAD-214
290-804
NIC-001
NIC-010
NIC-001
RAD-095
RAD-198
RAD-214
RAD-277
RAD-198
MOR-160
RAD-104
AMT-029
RAD-198
RAD-212
RAD-214
HEL-059
RAD-099
RAD-214
TAR-046
18 HG-218
MOR-160
RAD-277
HG-218
MOR-163
RAD-110
AMT-005
HG-218
BCH-090
HEL-026
HCH-004
TAR-046
HEL-052
TAR-046
MOR-160
M
Ot
ec
263-023
RAD-099
RAD-104
MOR-059
UF-036
REN-441
TAR-035
TAR-046
RAD-095
293-035
290-340
UF-006
MOR-036
JUN-654
BCH-069
RAD-156
RAD-099
UF-036
BCH-028
UF-074
MOR-059
BA-032
290-238
NIC-026
290-388
TAR-005
ZEL-047
JUN-618
TAR-005
UF-025
290-332
RAD-104
AMT-017
UF-006
MOR-059
HG-246
NIC-001
BCH-071
RAD-155
TAR-017
MKM-215
RAD-099
rg
a
niz
ace
604
202
654
101
101
202
202
604
510
903
604
503
510
654
101
654
654
101
401
101
202
201
604
401
604
202
101
604
654
202
101
654
101
503
202
510
503
654
604
101
101
604
O
na
r.
Ro
k
Jm
én
o
VALFIN JB
2004
GUITAR
2007
HURIKAN
2008
HERKULES
2008
GALILEO
2007
EROGEN
2005
GLORIE
2007
HERMELIN
2008
ZAXON
2006
NENNI JB
1997
UTACH JB
2003
ORLANDO
1998
VANSTEIN
2000
GUOTY
2007
VARIKO
2006
RS IMPULSE 2009
GELF
2007
HARLEY
2008
IMPOSIUM 2002
HORIZONT 2008
GENERIK
2007
GRAY ET
2007
VITAL
2007
HERON
2008
RUREIF
2002
HOMBRE
2008
HOMER
2008
EXCEL
2005
GENERALISIMUS 2007
INKVIZITOR 2009
WENZL
2007
RS HUNTER 2008
HOLLYWOOD 2008
MASOLINO 1996
GLADIS
2007
RICHELIEU
2008
RAPALLO
2000
GOLLI
2007
HORNET
2008
GYMNASTA 2007
IMPERIAL
2009
MUSICUS
2007
SIC
137.4
136.7
135.4
134.9
134.1
134.1
133.5
133.1
132.6
131.2
130.7
130.5
130.2
130.0
129.6
128.9
128.6
127.5
127.4
127.2
126.9
126.7
126.6
126.4
126.3
126.2
126.0
124.8
124.5
124.2
123.8
123.8
123.5
123.1
122.9
122.8
122.7
122.7
122.6
122.6
122.6
122.6
130
135
131
130
121
139
137
122
129
133
129
139
124
139
118
137
130
122
130
126
124
129
120
129
124
125
121
128
118
130
121
115
133
121
122
113
120
119
121
113
115
113
85
113
115
116
109
96
113
111
90
96
101
93
116
102
112
108
108
112
97
118
107
91
111
84
103
112
106
102
114
106
110
121
99
89
104
113
95
105
99
93
94
113
96
79
74
73
82
92
82
82
89
95
94
91
99
66
80
72
77
74
99
75
80
81
94
87
99
74
82
89
78
81
83
67
74
98
84
92
91
75
79
77
82
93
128
80
95
96
116
100
93
112
106
125
131
100
103
100
115
99
103
96
97
89
98
109
98
109
114
90
99
103
118
99
96
104
79
108
102
110
111
103
110
107
113
100
140
118
118
118
135
109
101
131
129
106
107
100
117
91
128
89
101
119
112
104
116
112
121
117
110
109
121
101
109
93
109
113
96
122
109
119
118
113
111
136
128
124
960
1159
917
1018
843
1234
1516
783
1021
1376
1067
1347
872
1439
529
1275
1338
557
696
1212
826
1219
686
1031
706
1026
782
817
551
1022
819
624
1269
956
1048
413
627
546
795
381
446
310
99
87
90
89
91
87
88
90
90
99
98
98
99
88
89
90
90
88
99
87
86
87
85
97
96
85
90
87
91
84
91
91
87
99
87
89
98
92
89
86
85
83
D
S
I -m
lk
IM
UFW
R
%
ma
s.
DS
I -r
ep
DS
I-d
lh
PH
-M
kg
R
%
pro
d
Po
řad
í
.
T
0.12
0.16
0.20
0.15
0.12
0.01
0.01
0.07
0.03
-0.33
-0.04
0.20
0.05
-0.11
0.29
0.24
-0.18
0.25
0.52
-0.08
0.10
-0.10
0.03
0.07
-0.08
-0.10
0.25
0.09
0.15
0.19
0.06
0.06
-0.17
-0.04
-0.28
0.28
0.06
0.12
0.15
0.25
0.26
0.29
%
T
49
60
52
53
43
54
66
38
46
37
44
71
40
55
39
70
46
39
61
47
42
46
32
49
26
39
49
41
32
56
39
31
44
39
28
33
31
31
43
30
34
30
Kg
ist
r
Re
g
NIC-015
AMT-050
MOR-184
TAR-062
AMT-048
RAD-253
RAD-318
RAD-335
ZEL-113
NIC-010
NIC-013
NIC-011
RAD-214
RAD-321
RAD-282
RAD-359
RAD-309
MOR-188
RAD-277
AMT-060
RAD-306
RAD-300
RAD-328
HEL-070
RAD-329
RAD-338
TAR-061
HG-275
MOR-169
RAD-364
HG-312
MOR-189
RAD-331
AMT-019
HG-317
BCH-101
HEL-060
HCH-005
TAR-067
HEL-068
TAR-076
MOR-173
136
143
138
139
132
139
147
129
134
128
132
150
130
140
130
150
134
129
144
135
131
134
124
136
120
129
136
131
125
140
129
124
133
129
122
126
124
124
132
124
126
123
RP
HTk
g
B
0.14
0.11
0.19
0.09
-0.02
0.19
-0.10
0.07
0.10
-0.02
0.06
0.05
0.05
0.05
0.13
0.04
-0.10
0.23
0.29
-0.14
0.07
-0.07
0.10
0.05
0.25
-0.01
-0.01
0.22
0.16
0.07
0.02
0.01
0.02
-0.09
-0.08
0.10
0.14
0.20
0.01
0.13
0.13
0.17
%
B
39
44
39
38
27
50
46
29
39
45
39
47
32
51
23
45
40
29
36
34
31
37
27
37
35
34
26
37
25
38
29
21
44
28
31
18
27
27
27
18
21
18
Kg
89
120
117
121
106
100
113
121
84
99
97
95
118
104
109
108
112
115
97
116
105
87
111
88
104
117
107
102
110
103
108
118
100
94
103
109
97
113
101
101
100
111
RP
H
B
N P kg
139
144
139
138
129
149
145
130
139
144
139
146
132
149
125
144
140
130
136
134
132
138
129
137
135
134
127
137
127
138
130
123
143
129
132
120
128
128
128
120
123
120
JP
79
96
98
112
105
91
107
95
102
94
99
89
103
103
107
110
109
100
104
111
107
101
105
80
106
101
106
96
101
106
110
123
95
78
106
111
93
98
101
88
94
106
JV
96
109
118
100
112
96
108
102
96
97
108
99
112
95
113
98
95
110
90
115
103
94
108
94
97
106
99
108
124
105
107
108
102
99
101
113
97
96
94
91
90
113
121
79
96
98
111
121
94
96
110
119
115
104
108
115
120
97
96
98
97
100
103
123
102
99
103
98
103
98
114
92
104
105
96
117
92
110
100
98
97
103
105
103
118
93
100
109
126
110
83
113
137
95
100
86
98
92
121
100
104
95
111
79
115
91
102
106
96
93
104
104
119
94
116
96
95
112
96
122
113
90
94
118
110
122
111
111
112
96
105
108
89
109
88
100
84
95
100
101
97
94
98
120
94
103
93
96
102
94
99
94
93
96
93
91
100
102
88
110
105
107
92
106
92
99
83
119
79
103
106
102
97
72
90
107
91
84
77
88
105
94
102
94
91
100
99
105
105
111
100
71
105
89
102
77
101
78
91
104
77
74
90
104
81
82
102
95
94
97
110
102
96
98
105
102
100
107
101
100
100
93
94
85
93
92
87
113
95
85
103
92
93
92
96
95
104
105
97
104
109
104
104
109
109
102
101
102
96
107
106
89
134
113
110
108
119
110
107
115
113
109
113
107
111
93
115
86
100
111
103
108
102
107
117
124
104
112
113
102
95
98
98
106
102
120
106
101
116
119
109
125
122
111
1685
64
89
76
93
68
74
90
88
1531
504
483
2129
69
78
93
90
70
1495
66
60
64
55
308
251
54
84
68
94
50
95
97
63
745
68
76
503
111
76
60
56
50
203 808
46
52
38
75
55
58
62
81
52
47
45
58
50
68
34 141
141 1036
117 197
49 191
220 7232
31
61
58
52
41
68
67
35
56
54
188 2735
48
57
39
54
45
59
79
40
72 154
41 460
38
49
58
65
45
55
35
78
34
31
57
71
45
87
48
52
56 819
44
55
43 113
46 435
42
90
40
52
45
55
38
31
33
79
RP
H
-vl
pl
R
P
Hpld
c
S
o
ma
tik
a
Rá
me
c
O
s
val
en
í
Ko
n
če t
iny
Ve
me
no
Dc
er
Stá
d
126
104
107
107
121
88
106
129
108
125
136
106
106
95
110
111
118
107
109
95
104
100
105
122
126
99
105
116
120
116
101
111
85
104
121
113
125
115
126
116
122
107
dc
er
Ex
t.
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/14
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
UF-131
RAD-337
MOR-117
RAD-345
MOR-198
RAD-324
HEL-062
MOR-163
RAD-336
BA-100
BCH-093
BCH-084
AMT-049
HG-302
HG-260
RAD-289
RAD-276
MOR-175
RAD-121
RAD-312
RAD-218
RAD-272
NIC-017
HG-309
UF-084
BCH-102
MOR-179
BCH-090
MOR-168
RAD-307
HG-259
BCH-103
UF-094
RAD-323
RAD-225
RAD-077
RAD-346
HG-297
RAD-302
HG-311
RAD-355
RAD-322
RAD-280
MOR-193
RAD-298
RHESUS
2000
HASAN
2008
BUSS
2002
HELCAT ET
2008
MANITOGEN 2008
GOURMET ET 2007
FORMAT
2006
MANITOBA 2002
HRABE
2008
DREAM ET
2004
HEBREJ
2008
ROMBA
2006
GOOGLE
2007
WIO
2006
EXPRES ET
2005
VULVUS
2006
GS RAU
2002
HONZA
2008
APOLO
2001
INDER
2002
INTERMEZZO 2004
VANEL
2006
EPOCHA ET 2005
GIGANT ET 2007
BAZANA
2002
RICKI
2004
HAVANA
2008
RUREX *TA
2002
GOTHIC
2007
GENESIS
2007
EPIGRAF ET 2005
INDIAN ET
2009
BONSAI
2002
VILLARZON 2007
DAGRIN
2004
RENTAR
1995
HULK
2008
FALKLAND
2006
GERLACH
2007
HEROIN
2006
HUBA
2008
VANT
2007
RAINFALL
2006
MASTRO
2008
GS RUMGO 2002
290-340
RAD-214
17 MOR-059
RAD-214
MOR-163
RAD-110
12 HEL-052
290-067
RAD-214
BA-097
BCH-081
BCH-076
AMT-013
HG-318
HG-218
RAD-214
16 RAD-099
MOR-160
RAD-095
RAD-104
RAD-104
RAD-214
NIC-010
HG-218
UF-054
290-248
MOR-160
BCH-071
MOR-160
RAD-214
HG-218
BCH-090
UF-036
RAD-214
RAD-104
RAD-047
RAD-265
HG-218
RAD-214
HG-246
RAD-277
RAD-214
RAD-198
MOR-163
RAD-099
NIC-001
101 122.2 130 94 76 94 97 1129
ZB-052
101 122.2 127 99 76 86 104 987
REZ-300
101 122.0 125 88 96 98 113 894
JUN-618
604 122.0 120 104 78 96 113 850
BCH-069 401 121.6 117 102 84 110 116 556
TAR-026
101 121.5 123 99 81 114 101 1093
SAL-025
401 121.5 120 99 73 131 103 840
HG-047
654 121.4 119 97 99 96 120 697
JUN-618
604 121.4 117 113 83 104 108 670
LC-278
401 121.2 113 100 91 117 123 744
TAR-053
201 121.2 119 112 76 109 102 874
RAD-099 510 121.1 114 96 87 104 129 590
MOR-059 101 120.7 117 100 82 115 113 615
RAD-104 510 120.5 109 114 89 97 126 763
LC-278
604 120.2 112 107 89 115 116 706
290-458
604 120.1 105 112 96 125 128 120
MOR-036 604 119.7 105 103 99 115 136 420
ZEL-071
654 119.6 107 104 72 97 138 31
REZ-300
101 119.5 120 96 92 103 109 851
BA-038
604 119.5 114 109 99 92 118 741
HG-168
604 119.5 113 110 99 104 114 678
BCH-070 510 119.5 117 112 99 90 108 651
UF-005
201 119.3 119 102 95 84 114 815
TAR-005
604 119.3 119 101 85 119 101 368
HEL-023
503 119.2 120 88 93 105 115 968
RAD-095 101 119.2 119 114 99 63 110 659
AMT-005 202 119.1 111 109 72 107 119 382
REX-001
604 119.0 107 105 99 115 127 277
RAD-115 654 118.9 117 110 66 110 103 539
SAL-025
201 118.8 121 103 83 96 102 918
LC-278
101 118.8 119 101 79 100 105 935
TAR-046
604 118.8 111 109 83 96 121 484
HEL-003
101 118.7 122 97 97 76 109 744
BCH-070 604 118.7 114 103 92 74 127 498
MOR-079 202 118.5 116 102 89 91 115 585
284-041
510 118.5 113 104 99 106 115 693
BCH-070 654 118.5 108 105 70 113 124 216
MKM-221 101 118.3 117 103 84 107 106 690
BO-837
101 118.1 114 106 82 122 106 509
262-420
604 118.1 121 87 94 87 116 949
BA-097
101 117.6 117 92 84 91 120 576
POL-007 604 117.5 111 105 93 95 122 436
290-018
101 117.4 123 90 88 120 95 1148
270-545
510 117.4 114 94 91 101 121 705
290-198
510 117.3 115 105 99 99 110 705
92
88
99
91
91
89
89
99
86
97
89
84
89
84
94
86
99
88
97
95
89
86
98
90
98
88
90
97
88
88
86
84
99
81
92
89
88
90
89
87
84
83
88
86
99
0.14
0.03
0.10
-0.11
0.06
0.00
-0.07
0.02
-0.01
-0.38
-0.09
0.01
0.00
-0.34
-0.29
0.29
-0.11
0.32
0.13
-0.17
-0.01
0.14
-0.10
0.42
-0.18
0.07
0.05
0.29
0.02
0.03
-0.23
-0.03
0.10
0.04
0.16
-0.10
0.27
-0.01
0.01
-0.28
0.21
-0.02
-0.22
-0.08
-0.08
57
45
45
30
27
47
32
31
29
10
33
26
27
13
13
20
12
18
44
22
28
36
29
39
31
32
19
28
24
42
26
19
38
24
35
24
24
29
23
24
37
18
36
26
26
141
133
133
124
122
134
125
124
123
110
125
121
121
112
112
117
112
116
133
118
122
127
123
129
124
125
116
122
120
131
121
116
129
119
126
119
119
123
119
119
128
115
127
121
121
0.00
0.04
0.05
-0.02
0.13
-0.15
0.00
0.07
0.03
-0.06
-0.06
0.01
0.10
-0.22
-0.08
0.10
-0.09
0.26
-0.07
-0.10
-0.09
0.02
-0.02
0.31
-0.11
0.09
0.09
0.03
0.14
-0.08
-0.07
0.02
0.12
0.08
0.05
-0.09
0.12
0.02
0.09
-0.03
0.06
0.05
-0.16
-0.09
-0.05
38
35
32
28
24
30
28
26
24
22
27
20
25
16
20
8
10
11
26
20
19
23
26
25
28
26
17
11
24
27
28
17
30
20
22
19
12
24
21
30
22
17
31
20
21
138
135
133
129
125
131
129
127
126
124
128
122
126
118
122
111
113
114
127
122
121
124
128
127
129
127
119
114
126
128
129
119
131
122
124
121
115
126
123
131
124
119
132
122
123
100
102
93
106
106
99
96
103
113
95
112
97
104
110
106
111
111
103
97
111
105
115
107
96
91
115
103
107
105
107
95
111
105
106
101
100
112
99
109
84
90
100
96
106
111
86
95
92
100
98
99
101
96
102
99
105
102
92
114
101
105
101
94
97
105
109
100
92
103
85
106
102
106
103
98
102
109
95
91
100
104
100
106
96
96
97
103
90
90
98
95
99
86
101
99
99
101
90
115
108
109
91
100
109
111
111
89
113
95
103
109
109
102
107
94
111
120
97
116
101
110
100
89
107
103
107
96
103
105
92
95
110
88
83
97
104
91
88
106
119
123
129
90
110
113
112
126
121
117
126
120
109
93
109
106
110
95
80
118
107
97
107
115
111
98
107
114
89
81
99
113
122
100
120
95
115
97
129
102
113
98
100
118
99
104
105
122
114
106
119
110
89
108
88
104
123
121
113
105
94
104
102
108
117
110
64
113
115
112
106
103
91
89
95
99
105
105
119
119
98
82
106
107
109
95
99
96
103
95
110
99
108
99
94
94
80
103
101
111
108
103
112
121
120
86
94
85
92
103
99
99
109
125
102
89
110
104
99
95
105
97
108
87
98
89
114
109
101
110
103
102
102
81
97
97
104
84
112
95
83
99
96
90
96
103
98
103
102
84
97
93
96
103
95
94
94
117
96
100
97
82
96
98
111
92
89
91
94
90
96
79
103
109
99
105
83
93
86
105
113
90
77
108
93
94
91
122
102
115
89
108
108
103
95
88
102
98
84
95
68
101
94
110
102
100
83
97
86
90
95
105
99
95
88
78
96
109
74
98
93
81
103
102
99
97
104
96
105
97
112
112
108
106
103
109
96
95
99
102
103
101
109
102
94
103
95
107
100
97
92
103
107
104
100
104
104
106
106
107
111
105
95
90
101
102
102 112 26
77
102
73 57
58
114 1303 186 526
108
97 52
50
101
98 26
84
98
79 56
60
106
80 30
64
109 873 65 2465
109
59 42
39
122 371 68 159
105
82 46
51
112
53 36 106
105
81 48
62
110
53 26 128
110 144 64
98
120
59 36 109
124 1824 155 2361
123
69 33
60
98 307 101 126
124 216 45 1127
111
78 57 166
108
60 27 127
118 446 141 121
97
91 50
67
124 511 98 278
106
76 28 172
109
86 52
66
107 305 67 2350
95
69 37
49
102
73 51
56
103
61 47
51
114
53 35
34
109 7387 534 2444
128
41 28
79
109 116 59
70
109
81 28 1304
116
73 34
52
107
85 56
66
105
83 54
53
123
64 41 124
111
52 38
39
110
48 33
71
100
72 52 115
112
65 27 148
105 882 98 1405
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/14
7
Jm
én
o
HEAVEN ET
WEINOLD
FLAMBO ET
EXPERT
FENIX ET
ARTAGO
RALMESBACH
DUSTIN ET
ISMAEL
HANACH
DELEGAT
FONTANA ET
GALINT
HOBBY
INSTINKT
HIGHLANDER
GOLET ET
UNISTAR
FREDERIK
RUPEG
IBITZ
ROMEL
EDHAR
RS FUNNY
FLINT
VOTUM
FICO
EQUIPA
FAUST
GOJA
GOBI
GIOM ET
HORICAK
ZAY
HORA
GRANT
MARGINAL
GERBERA
CACHOU
HUMULUS
RIGA
FREEMAN ET
RA
21
24
17
15
Ot
ec
AMT-029
264-802
AMT-029
HG-212
AMT-029
AMT-005
290-469
BA-097
MOR-119
MOR-161
MKM-229
BCH-070
MOR-160
UF-131
RAD-277
MOR-160
HG-218
UF-076
HG-212
BCH-090
RAD-104
BCH-028
UF-066
RAD-198
BA-078
RAD-214
UF-076
BD-063
HG-227
RAD-212
RAD-217
RAD-212
TAR-046
290-804
TAR-046
AMT-029
MOR-163
RAD-071
HEL-059
271-541
290-133
RAD-198
M
Ot
ec
HEL-023
RAD-047
TAR-017
MKM-221
UF-040
UF-006
MOR-036
TAR-005
NIC-010
RAD-095
HM-013
HEL-026
MKM-221
TAR-005
MOR-051
RAD-099
RAD-095
AMT-005
HG-109
HG-318
HG-048
EG-001
MOR-045
BA-080
MKM-221
290-341
SAL-025
REN-318
REZ-327
HEL-023
BD-063
LON-003
MKM-221
RAD-095
MKM-221
MKM-221
BCH-070
MKM-215
UF-066
EG-026
RAD-099
JUN-618
rg
a
niz
ace
101
510
202
654
101
201
401
654
101
654
101
101
201
101
101
101
654
503
202
510
401
654
201
654
201
604
401
101
604
101
654
202
604
510
604
101
510
101
503
510
401
654
O
na
r.
Ro
k
2008
1999
2006
2005
2006
2001
2001
2004
2009
2008
2004
2006
2007
2008
2009
2008
2007
2003
2006
2008
2003
1995
2005
2006
2006
2007
2006
2005
2006
2007
2007
2007
2008
2006
2008
2007
2008
2007
2007
2008
2003
2006
SIC
117.2
117.0
117.0
116.8
116.5
116.3
116.3
116.2
116.1
116.0
116.0
115.8
115.5
115.5
115.3
115.2
115.0
115.0
114.9
114.8
114.8
114.6
114.6
114.6
114.5
114.4
114.3
114.3
114.2
114.1
114.0
113.9
113.9
113.9
113.9
113.8
113.8
113.8
113.7
113.6
113.5
113.5
119
116
110
112
120
117
119
114
114
114
121
118
115
126
115
110
118
116
113
117
113
110
113
118
114
105
110
116
117
112
107
115
117
112
114
99
108
118
117
101
105
128
95
109
117
93
102
91
97
104
86
103
93
89
108
92
102
101
105
88
101
99
85
96
92
110
97
105
89
93
88
90
109
88
94
104
94
111
95
102
96
109
105
90
77
99
84
90
82
97
99
93
78
66
85
84
76
76
82
79
69
66
80
88
92
99
90
78
80
92
77
85
81
81
76
82
84
88
83
82
95
82
63
87
95
76
111
101
111
107
87
107
113
134
100
100
93
111
87
94
114
98
114
100
108
96
96
109
116
77
95
99
105
73
113
122
87
84
108
123
106
99
93
112
107
104
112
94
102
102
107
121
102
110
98
98
122
109
104
107
105
88
100
119
91
114
106
103
125
116
111
97
111
124
124
117
105
111
119
119
98
100
108
134
124
89
99
127
119
79
997
468
709
534
968
767
999
840
571
558
1001
837
438
1071
519
366
947
1149
666
1107
720
463
570
873
615
135
709
364
846
519
381
419
672
473
600
77
473
748
882
294
49
1370
91
99
88
97
89
99
98
98
81
91
88
89
87
81
87
82
92
88
86
91
90
99
94
88
89
88
91
88
89
90
92
89
89
87
84
89
88
87
87
84
96
90
D
S
I -m
lk
IM
UFW
R
%
ma
s.
DS
I -r
ep
DS
I-d
lh
PH
-M
kg
R
%
pro
d
Po
řad
í
.
T
-0.18
0.21
-0.15
-0.11
-0.13
0.02
-0.17
-0.37
-0.01
-0.16
-0.15
-0.18
0.11
-0.02
0.17
0.22
-0.28
-0.43
-0.08
-0.31
-0.23
0.01
0.05
-0.14
-0.06
0.34
-0.21
0.35
-0.18
0.16
0.11
0.33
0.03
0.06
-0.02
0.09
-0.17
-0.14
-0.17
-0.07
0.50
-0.25
%
T
32
32
22
17
34
34
33
14
24
15
34
26
25
45
32
28
24
22
24
28
18
21
28
29
23
24
18
35
26
32
22
37
31
24
25
8
11
24
28
9
28
43
Kg
ist
r
Re
g
AMT-059
HG-218
AMT-044
HG-255
AMT-043
AMT-017
RAD-158
BA-109
MOR-200
MOR-185
MKM-278
BCH-088
MOR-171
UF-151
RAD-354
MOR-191
HG-305
UF-120
HG-296
BCH-100
RAD-200
BCH-070
UF-125
RAD-268
BA-115
RAD-334
UF-132
BD-065
HG-290
RAD-325
RAD-320
RAD-290
TAR-065
ZEL-112
TAR-069
AMT-057
MOR-192
RAD-311
HEL-066
HUS-006
RAD-313
RAD-263
125
125
118
115
126
126
125
113
120
114
126
120
120
133
125
122
120
118
120
122
115
117
122
123
119
119
116
127
121
124
118
128
124
120
120
109
111
119
122
110
122
132
RP
HTk
g
B
-0.15
0.14
-0.19
0.03
-0.12
-0.06
-0.16
-0.14
0.04
0.07
-0.12
-0.06
0.18
-0.03
0.08
0.03
-0.13
-0.32
-0.07
-0.27
-0.10
0.01
-0.02
-0.08
0.01
0.09
-0.18
0.22
-0.10
-0.01
-0.03
0.12
0.04
0.03
0.00
-0.03
-0.02
0.03
-0.13
-0.13
0.13
-0.18
%
B
27
22
15
19
27
23
26
22
21
22
28
26
22
34
21
14
26
23
19
24
20
16
18
26
21
8
16
21
24
17
11
19
24
17
20
1
15
26
24
4
7
37
Kg
93
104
112
94
100
92
96
102
92
106
98
90
103
100
101
109
106
91
103
93
89
91
99
110
100
106
91
98
87
95
108
94
97
97
92
111
102
97
99
101
105
93
RP
H
B
N P kg
128
124
118
121
128
125
127
124
123
124
129
127
124
135
123
116
127
125
121
126
122
118
120
127
123
111
118
123
125
119
114
121
126
119
122
105
117
128
125
108
110
137
JP
97
107
111
90
98
86
97
101
85
103
94
96
102
81
105
90
103
82
97
109
92
103
86
108
93
104
87
83
91
89
103
91
93
110
102
109
96
102
88
113
98
91
JV
101
112
118
99
108
101
102
106
87
95
87
88
115
96
99
99
101
97
102
98
83
101
92
103
97
100
94
99
94
89
110
83
95
105
94
105
87
109
101
112
106
91
114
103
122
107
100
101
112
137
104
109
91
123
94
92
110
100
110
94
102
103
101
120
125
86
102
110
105
79
114
118
94
79
104
129
96
89
101
109
94
112
101
101
105
99
106
122
82
101
111
91
103
95
76
97
100
73
101
108
100
101
84
115
114
99
96
96
116
110
113
107
92
117
105
119
82
94
88
112
88
97
104
99
79
80
98
97
97
76
94
101
93
102
107
107
95
83
105
95
87
123
102
109
99
92
104
83
93
94
83
110
96
99
102
94
106
94
86
86
93
103
106
88
102
104
111
74
86
90
98
96
88
74
95
92
87
96
89
86
87
76
99
101
89
76
86
98
100
97
84
89
82
101
98
91
85
93
97
103
91
102
79
119
106
78
75
116
102
92
100
111
87
108
95
105
105
102
103
115
101
99
102
93
93
100
98
99
108
105
101
116
112
97
98
93
117
109
102
104
101
95
105
111
112
99
102
93
87
112
111
96
99
93 58 63
98 2352 263 7656
102
75 47 68
109 303 61 139
110
83 47 59
114 2203 229 598
88 692 100 755
98 695 65 266
120
43 37 20
103
95 39 82
113
69 46 57
110
76 53 60
103
64 43 46
105
41 31 33
96
65 53 46
43
36 36
107
88 113 36 76
118
73 28 66
111
60 45 46
90 101 49 129
113
89 43 108
110 998 132 4889
112 149 78 89
98
69 36 59
108
76 49 65
115
76 42 96
111 106 43 79
110
74 57 60
108
77 40 55
100
88 54 61
112 118 41 70
105
84 51 58
104
82 47 56
94
68 35 123
114
52 34 36
116
81 54 64
121
73 33 162
95
66 48 55
104
66 25 63
113
54 27 88
118 245 55 95
87
89 35 63
RP
H
-vl
pl
R
P
Hpld
c
S
o
ma
tik
a
Rá
me
c
O
s
val
en
í
Ko
n
če t
iny
Ve
me
no
Dc
er
Stá
d
111
109
103
113
93
117
115
118
107
101
110
102
99
110
119
107
119
115
119
101
103
102
106
94
101
99
111
95
112
120
98
110
117
111
121
119
99
117
125
104
124
101
dc
er
Ex
t.
8
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/14
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
RAD-273
HEL-043
RAD-349
RAD-344
RAD-308
RAD-317
UF-144
MOR-119
RAD-275
HG-307
RAD-278
RAD-319
RAD-294
HG-270
MOR-194
TAR-064
HG-298
HG-293
MOR-197
TAR-029
MOR-181
RAD-264
HEL-069
BD-066
MOR-059
HG-271
RAD-332
REZ-376
HG-284
UF-147
MKM-231
RAD-178
MOR-116
RAD-279
BD-078
RAD-281
TAR-066
ZEL-114
CSM-365
AMT-042
CSM-359
NIC-025
NIC-024
HG-313
RAD-269
CANSAR
BECKHAM
FRENK
FOTOGRAF
FOBOS ET
HORYMIR
ZERBERUS
HORAC
BONSAI
FONT
FOXTROT
FIAKR
GYPS
FAGGIO
FLAMA
HALALI
EMERITO
HOLBA ET
FER
ALON
HUCKLEBERRY
VANTO
RS GURU
GERALD
HAMR
BURAK
FRONTMEN
WEINBACH
FRANCIS ET
GAUDI
GINKO ET
FENOX
HOLDA
HAGRID ET
FOREST
FORMA
HUMBERTO
ZORO
HONEY
FAINER ET
GAZELA
SAFARI
2006
2001
2008
2007
2007
2007
2008
2002
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2008
2008
2006
2006
2008
2000
2008
2006
2007
2004
1995
2005
2008
1999
2006
2008
1996
2003
2002
2006
2006
2006
2008
2007
2008
2006
2006
2006
2006
2007
2006
19
25
41
22
15
RAD-198
HEL-026
RAD-106
RAD-214
RAD-217
RAD-214
UF-131
MOR-045
RAD-071
HG-218
RAD-212
RAD-214
290-252
HG-218
MOR-158
TAR-046
HG-218
HG-212
MOR-161
TAR-005
MOR-160
RAD-198
HEL-052
BD-063
MOR-021
HG-212
RAD-214
REZ-327
HG-212
UF-131
MKM-198
RAD-104
MOR-059
RAD-212
BD-063
RAD-212
TAR-046
290-804
CSM-345
290-764
CSM-345
NIC-010
NIC-010
HG-212
RAD-183
HG-183
UF-008
TAR-005
RAD-104
MKM-221
REN-452
REN-452
UF-005
MKM-215
265-466
HG-141
REZ-327
290-018
MOR-045
HG-176
BCH-069
REZ-376
UF-022
MKM-221
JUN-546
UF-025
JUN-618
AMT-004
RAD-105
REN-239
MOR-045
TAR-004
UF-006
RAD-095
AMT-009
EB-331
UF-006
REZ-327
RAD-104
ZEL-080
HG-141
SAL-025
290-232
TAR-005
UF-066
LC-278
UF-040
HEL-026
HG-074
JUN-618
401
201
201
604
654
101
201
202
202
101
654
201
401
654
401
604
101
101
101
604
201
401
101
401
602
654
101
101
654
101
601
101
101
654
101
401
202
510
101
503
101
604
101
201
654
113.5
113.4
113.4
113.4
113.4
113.3
113.3
113.2
113.1
113.1
113.1
113.1
113.0
112.9
112.9
112.9
112.9
112.7
112.7
112.6
112.6
112.5
112.5
112.4
112.3
112.1
112.1
112.0
112.0
112.0
111.9
111.9
111.8
111.8
111.8
111.8
111.7
111.7
111.5
111.5
111.4
111.4
111.3
111.3
111.3
119
118
111
106
103
104
119
107
117
114
118
122
110
119
109
99
113
108
108
114
112
123
121
115
111
106
106
115
109
116
111
112
106
101
111
110
104
110
111
119
119
110
117
118
109
104
93
104
112
114
104
90
88
94
103
89
85
98
94
96
102
99
118
106
95
93
100
83
98
93
97
105
85
109
88
83
103
93
95
103
93
98
89
100
94
97
96
98
100
112
79
96
76
93
68
80
77
97
82
80
72
77
73
77
67
80
79
81
78
90
72
77
76
98
99
76
77
98
75
76
98
96
95
77
86
75
81
90
79
71
88
85
82
79
72
95
97
100
96
72
109
90
96
107
94
103
72
88
97
92
100
94
87
105
108
76
83
98
87
115
114
103
121
103
92
118
87
126
106
81
116
114
98
101
100
115
124
107
92
109
89
100
106
114
130
122
103
132
98
102
100
104
117
95
119
136
107
107
108
102
119
86
97
102
106
116
115
102
103
106
115
106
115
131
111
110
121
118
105
92
82
102
88
91
97
1156
830
370
418
223
291
778
302
739
453
682
801
469
748
247
-112
167
326
195
650
452
969
953
815
456
413
178
454
566
854
429
635
144
-68
418
183
273
601
343
475
1063
247
623
542
585
86
99
90
88
86
85
82
99
91
90
90
83
90
90
89
88
84
90
88
96
82
90
87
93
99
92
88
99
89
86
99
99
98
93
88
87
89
88
89
87
91
91
88
88
88
-0.28
-0.08
0.40
-0.11
-0.08
-0.18
0.09
0.06
-0.10
0.25
-0.05
0.03
-0.09
-0.18
0.18
0.25
0.66
0.23
0.02
-0.01
0.12
0.04
-0.07
-0.26
0.01
-0.22
0.05
0.21
-0.02
-0.16
0.08
-0.11
0.27
0.42
-0.13
0.19
-0.11
-0.05
0.17
0.01
-0.24
-0.18
0.00
0.02
-0.06
32
31
38
12
5
3
39
17
26
34
27
36
15
22
20
8
43
27
10
28
26
44
36
20
20
5
11
32
24
27
23
21
21
18
11
18
6
23
24
21
31
1
27
25
22
125
124
129
112
107
106
129
115
121
126
121
128
114
118
117
109
132
121
110
122
121
133
128
116
117
107
111
124
119
122
119
118
117
116
111
115
108
119
120
118
124
104
121
120
118
-0.25
-0.06
0.04
-0.05
0.00
-0.01
-0.03
0.02
0.00
0.09
0.07
0.08
0.03
0.08
0.16
0.16
0.25
0.00
0.22
-0.04
0.06
-0.07
-0.07
-0.09
0.05
-0.02
0.13
0.12
-0.12
-0.12
0.04
-0.08
0.11
0.15
0.09
0.23
0.00
-0.12
0.11
0.27
-0.19
0.27
0.08
0.18
-0.14
27
25
14
12
8
10
25
11
25
19
26
30
17
29
15
2
16
11
15
20
18
29
29
24
17
13
11
20
14
23
16
18
9
4
18
15
9
15
16
28
27
19
24
26
13
128
126
117
115
111
113
126
114
126
121
127
131
119
130
117
106
118
114
118
122
120
130
130
125
120
116
114
122
116
125
118
120
112
107
120
118
112
117
118
129
128
121
126
127
116
106
95
107
115
123
109
98
94
104
101
91
89
104
101
95
96
99
103
103
96
85
102
91
97
96
96
101
87
111
95
85
99
98
99
98
95
102
87
99
102
90
102
95
98
119
101
88
97
107
98
92
85
85
84
100
91
80
94
87
98
103
95
118
110
88
95
101
81
100
98
95
103
80
106
79
86
102
89
97
103
94
93
98
97
81
98
97
98
101
99
100
100
104
103
105
105
90
91
92
106
91
93
93
93
97
110
104
128
101
105
108
95
86
101
90
101
109
98
100
93
89
107
95
90
108
93
97
91
106
97
111
89
106
102
105
96
102
110
97
83
107
100
101
129
106
104
72
107
101
105
120
93
91
116
110
80
94
110
96
132
113
119
108
111
107
109
112
133
111
95
108
123
90
96
106
131
132
114
94
122
107
104
100
107
89
115
96
103
90
96
110
101
86
104
94
91
110
102
101
110
98
92
98
96
98
115
94
130
103
92
125
81
112
107
90
122
105
117
115
104
98
109
105
106
100
74
84
104
85
106
102
95
112
96
105
103
87
108
124
107
103
126
106
98
123
99
99
85
88
107
86
93
100
109
91
96
107
107
112
94
99
97
118
94
89
75
91
69
71
86
102
101
97
111
113
112
89
101
112
103
90
107
113
102
90
96
105
84
94
97
96
82
99
99
85
96
99
85
102
98
78
93
98
98
102
96
106
89
93
104
81
98
91
105
116
94
82
79
109
93
116
77
89
67
93
90
81
101
89
101
99
78
89
96
76
99
106
71
107
103
98
102
62
104
102
90
96
84
108
108
108
106
94
87
77
65
88
83
94
96
100
97
99
101
102
98
109
108
99
94
100
108
100
103
107
108
99
102
103
88
96
97
105
99
102
106
101
96
89
97
113
97
99
96
104
104
106
98
106
90
104
99
99
103
100
95
109
108
109
124
108
108
125
106
97
98
109
106
81
110
130
98
104
105
99
116
78
108
98
97
117
111
115
93
104
115
100
114
119
103
100
112
109
106
101
101
105
103
97
96
58
1625
88
70
61
56
44
4635
96
90
89
48
86
88
79
75
52
91
72
242
44
92
67
145
12991
112
71
5110
81
60
3788
1505
652
138
74
65
83
72
76
64
103
102
74
71
70
33
203
56
40
37
45
32
402
54
58
36
37
34
32
26
39
41
56
43
81
33
40
51
45
781
47
47
379
31
42
425
175
128
36
56
30
50
34
43
27
72
51
55
50
31
50
542
61
116
58
47
37
1687
78
73
73
39
64
74
67
61
48
78
60
95
42
73
59
215
3236
73
54
1380
62
48
1019
471
231
62
65
60
67
91
52
55
73
62
57
66
56
TOP ČR ČESTR dle SIC 04/14
9
5
Jm
én
o
Po
řad
í
WILDSTERN
WAHRSAGER
HUMPHREY
WOHLTAT
WATT
VESTEL
WEISSBLAU
WILDFIRE
WILDNIS
WINDSTONE
MAP
VIANO
VAROMIR
WITAM PS
WENDLINGER
VANDIUM
VITAMIN
WAIDLER
WALPURGIS
IWINN
WALLIS
WIKINGER
WALFRIED
VINCENZO
WINNIPEG
VITTORIO
VANAGI
IROSH
WERFEL
WINSTON
WELTENBURG
WILDBOY
WIMM
WALTIG
WEB
VIGARO
WILDEREI
WORLDWIDE
MASSIMILIANO
WILDWEST x GEBALOT
WILDWEST x VANSTEIN
HUMPERT x WINNIPEG
WILLE x POLARI
WILLENBERG x RAU
VANADIN x WINNIPEG
WILLE x MERKUR
WALDBRAND x MAL
WILDWEST x MARTL-DE
WILLE x INDER
MANIGO x VANSTEIN
ROTGLUT x IMPOSIUM
VOGT x WINNIPEG
WITZBOLD x INDIGO
WILLE x GEBALOT
VANADIN x WATERBERG
VANADIN x WINNIPEG
WALDBRAND x RUMGO
WALDBRAND x WAL
RESOLUT x WINNIPEG
WALDBRAND x RUMGO
WILLE x RUMGO
WAL x MALEFIZ
REUMUT x HUMID
WESPE x ROMEN
VANADIN x RESOLUT
VANADIN x RAU
IWINN x ROSHUM
WALDBRAND x RORB TA
WILLE x RUAKANA
WYOMING x MANDELA
WILDWEST x MANDELA
WALDBRAND x RUMGO
WALDBRAND x WAL
WILLE x RUMGO
VIKERSUND x RUMBA
WILDWEST x RAUFBOLD
WILLE x RAU
HUASCARAN x RUSTICO
k
n
ar o
z.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
12
09
12
12
10
12
00
12
12
13
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
Ro
M
xO
O
145
143
142
142
142
142
141
141
141
140
140
140
140
140
140
140
140
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
I
R%
66
65
62
68
67
68
66
69
68
67
66
66
63
68
67
68
67
66
69
73
65
65
70
66
99
66
66
61
66
64
70
67
66
67
66
64
64
68
68
117
118
127
104
116
137
106
115
108
101
108
113
109
122
102
130
135
103
116
118
106
103
112
133
114
142
133
102
108
110
118
112
109
109
102
108
108
111
108
117
120
111
129
131
114
119
126
125
119
125
120
127
121
140
122
123
125
113
119
127
134
132
114
129
113
123
115
118
118
121
121
125
123
129
133
129
123
130
993
977
1033
977
1062
1066
1188
618
752
1148
1123
730
1093
910
871
952
737
941
951
1247
880
805
867
672
817
782
731
1098
974
1141
573
776
836
731
826
675
738
904
1018
MW
- I.
ml
k
FW
I
.
ma
s.
Fit
ne
ss
133
129
130
128
125
124
133
126
126
135
129
127
126
125
122
120
118
129
128
127
126
124
123
121
121
120
116
132
129
127
126
126
126
126
126
125
125
124
124
kg
M
0.13
-0.03
-0.03
-0.09
-0.13
-0.19
-0.13
0.11
0.06
-0.02
-0.16
0.18
-0.16
-0.15
-0.07
-0.13
-0.06
0.02
-0.01
-0.24
-0.08
-0.10
-0.06
0.07
-0.24
-0.11
-0.18
0.03
-0.05
-0.23
0.19
0.02
0.00
0.09
-0.02
0.13
0.08
-0.12
-0.18
T
51
38
41
33
33
28
38
34
36
46
33
44
32
26
31
28
25
41
39
32
30
25
31
33
15
24
16
48
37
28
39
34
35
38
33
38
37
28
27
Kg
-S
ZW
G
T
%
B
0.00
0.01
-0.04
0.01
-0.10
-0.07
0.01
0.15
0.07
0.02
-0.01
0.02
-0.08
0.03
-0.06
-0.12
-0.06
0.01
0.01
-0.10
0.02
0.05
-0.03
-0.01
0.02
-0.02
-0.03
-0.06
0.02
-0.05
0.12
0.06
0.01
0.06
0.03
0.03
0.03
0.00
-0.06
%
B
35
35
33
35
29
32
42
33
32
42
38
27
32
34
26
24
21
34
34
35
33
32
28
23
30
26
23
34
36
36
29
32
30
30
32
26
28
31
31
Kg
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
99
112
122
101
108
122
90
105
101
100
97
106
106
114
104
117
117
103
102
115
96
96
106
119
103
123
111
93
97
101
115
103
96
97
99
107
103
96
102
114
106
116
101
113
125
103
107
101
96
106
103
102
113
101
119
126
99
108
107
100
99
114
127
113
130
123
100
100
103
117
109
100
105
100
107
104
107
111
112
114
109
126
123
109
119
117
117
121
120
117
124
116
137
122
119
114
111
118
120
125
125
111
119
109
118
111
112
111
118
111
116
111
124
121
121
119
122
122
118
117
122
109
118
114
114
125
113
107
122
114
126
125
101
120
104
118
119
106
114
132
103
129
109
108
110
104
111
111
107
103
126
106
114
111
114
119
109
95
84
98
110
107
98
111
100
111
123
96
102
104
115
106
98
114
101
87
103
113
119
105
89
106
102
93
114
112
108
100
118
112
115
113
106
104
117
107
120
116
113
104
104
109
104
125
103
101
111
111
106
107
103
111
106
109
112
115
114
99
109
127
106
110
112
106
110
100
123
100
107
106
111
114
106
104
100
107
107
112
119
104
115
115
105
106
110
102
105
114
119
104
107
119
98
112
115
118
118
102
124
102
104
110
102
111
108
111
114
114
116
119
110
114
119
102
104
107
103
99
107
109
106
106
92
103
110
106
99
96
106
108
109
109
101
114
107
93
97
108
100
107
101
119
111
96
116
119
116
107
111
102
104
101
109
102
108
91
106
110
105
103
103
90
111
103
96
91
98
104
121
94
93
102
102
110
109
119
118
120
110
96
98
101
107
113
105
99
105
117
102
99
107
114
100
98
118
111
111
106
116
107
118
119
102
108
100
122
117
113
108
113
103
111
115
110
104
98
108
110
99
108
110
118
108
124
109
123
104
112
112
99
98
107
105
116
116
109
110
106
113
110
105
112
118
106
112
111
109
104
103
113
106
111
103
107
98
102
119
113
116
104
102
108
105
103
117
114
106
115
115
N
e
tto
př.
O.
m
.
čás
tí
Jat
. tř
ída
Dl
ou
h
ov
ěk
.
Pe
r
s
ist
en
ce
Te
l
.
po
bk
.
T
e
l. d
cer
S
o
ma
tik
a
Rá
me
c
O
s
val
en
í
K
o
nč
eti
ny
Ve
me
no
122
122
124
107
116
137
114
119
113
104
113
118
110
122
101
131
134
104
122
119
113
109
109
129
114
142
138
108
116
115
111
115
118
114
105
105
109
117
107
TOP Fleckvieh dle GZW 04/14
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
WALISER
WELTWEIT
WALDWIRT
WALCH
WILLKOMMEN
ROCKEFELLER
POLAROID
VOLTAIRE
WINNOR
MANOR
WIEWEIT
ZAHLMEISTE
WOLFZAHN
MERCI
WILDGEIST
ZUKUNFT
WILDECK
MAGIC
POLARSTERN
VILLEROY
VULCANO
SEHRGUT
ENDURIUM
OPER
WIESO
HEILIGGEIS
WESTERN
WIRBEL
WILLE
ZAPATERO
WILDROSE
INDIZ
HURRICAN
WISCONA
WABAN
WILDERER
VOLLWERT
VICTORY
WELTRUHM
MERIDIAN
WILDBAD
OKTAN
WALDBRAND x REGIO
WITZBOLD x RAU
WALDBRAND x RESOLUT
WALDBRAND x MANITOBA
WILLENBERG x IMPOSIUM
RICKI x WINNIPEG
POLARBAER x MANITOBA
REUMUT x ZAHNER
WINNIPEG x STROMOR
MANTON x WINNOR
WILLE x SAMUT
ZAUBER x MARTL-DE
WILDWEST x ZAHNER
MERCATOR x VANSTEIN
WILDWEST x VANSTEIN
ZAUBER x MANDELA
WYOMING x WINNIPEG
MANTON x HULOCK
POLARBAER x WINNIPEG
REUMUT x ETTAL
RUREIF x WINNIPEG
SERANO x WINNIPEG
ENDURO x IMPOSIUM
HUMPERT x REBELL
WILLE x RUREX
HUMPERT x ROUND UP
WILDWEST x VANSTEIN
WILDWEST x ZAHNER
WINNIPEG x HUMLANG
ZAUBER x MAL
WILDWEST x VANSTEIN
INDOSSAR x VANSTEIN
HULKOR x WINNIPEG
WILLE x RUAP
WILLE x ZAHNER
WILLE x GEBALOT
REUMUT x ILION
VINZENZ x MALHAXL
WILLE x ENDO
MERTIN x WEINOLD
WILDWEST x GEBALOT
HUMPERT x RAU
12
11
12
11
13
10
12
12
06
12
12
13
12
11
12
13
11
12
12
12
10
12
13
12
12
12
12
12
06
12
12
13
11
12
12
12
12
13
13
11
12
12
138
138
138
138
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
68
68
66
70
67
70
64
64
90
66
67
68
66
68
65
67
69
66
65
65
72
68
60
61
67
61
67
65
93
67
67
64
69
67
67
68
64
66
64
68
65
63
123
122
121
119
132
130
130
128
128
128
127
127
126
125
125
125
124
123
122
121
118
134
130
129
129
128
128
128
128
127
126
126
126
126
126
125
125
124
124
123
122
121
110
119
109
114
107
122
98
111
107
103
108
96
119
122
114
109
122
110
112
112
120
102
108
113
102
123
118
111
103
103
120
115
111
111
100
112
110
119
112
109
121
124
128
126
132
132
115
107
127
120
118
124
119
130
114
113
117
124
115
130
130
131
124
115
117
110
117
106
108
116
117
126
113
117
120
120
129
118
121
115
118
128
118
117
618
851
619
675
975
861
1094
723
1339
1023
1167
929
782
964
697
888
301
790
1104
765
809
1028
891
1110
1059
949
911
634
1040
959
787
996
1015
809
702
797
923
732
925
564
715
752
0.15
-0.19
0.02
-0.10
0.15
0.07
0.06
0.12
-0.27
-0.06
-0.17
0.08
0.01
-0.06
0.13
-0.04
0.41
-0.04
-0.23
-0.13
-0.22
0.01
0.05
-0.01
-0.08
0.01
0.00
0.25
-0.18
-0.02
0.02
-0.08
-0.10
0.00
0.04
-0.01
-0.04
0.02
-0.14
0.13
0.03
-0.07
37
20
27
20
53
41
50
39
32
38
34
45
33
35
39
34
43
30
27
22
16
43
41
45
37
40
38
46
28
38
34
35
34
33
32
32
35
32
27
34
32
26
0.03
0.03
0.04
0.04
-0.02
0.07
-0.12
0.09
-0.08
-0.04
-0.08
-0.05
0.06
-0.06
0.01
-0.02
0.16
0.00
-0.13
0.01
-0.01
0.07
0.01
-0.13
-0.02
-0.05
0.03
0.08
0.05
-0.04
0.06
-0.07
-0.05
0.04
0.10
0.03
-0.06
0.04
-0.01
0.08
-0.01
-0.01
24
33
25
27
33
36
28
32
40
33
34
29
32
29
25
29
22
28
28
28
27
42
32
28
36
30
34
28
40
30
32
29
32
32
32
30
28
29
31
26
24
26
115
121
114
116
105
122
92
112
110
103
109
96
122
132
122
110
121
107
111
112
121
104
104
114
106
125
124
111
108
106
125
114
112
114
101
113
112
119
113
109
124
128
100
108
100
99
104
114
108
113
95
94
100
97
112
103
101
102
118
104
112
102
110
97
104
111
93
117
106
108
93
100
104
114
98
102
97
103
105
110
104
104
110
115
104
112
102
114
108
114
99
99
110
110
108
99
107
108
104
106
111
113
106
113
113
101
113
105
104
109
105
105
101
98
113
105
112
106
102
111
104
114
110
108
111
107
122
117
121
129
112
105
119
111
114
115
118
123
109
112
108
119
110
126
128
123
121
113
113
112
109
106
98
111
115
120
108
119
120
117
122
116
114
118
118
117
113
115
122
109
115
103
117
108
113
96
116
109
117
123
109
104
115
108
117
107
123
104
118
111
114
100
115
97
108
111
117
116
112
114
112
116
122
123
105
109
121
117
123
96
108
104
123
98
98
118
105
105
100
111
111
107
82
104
103
114
84
116
107
111
93
105
92
109
107
98
107
89
101
103
106
102
95
103
99
103
104
98
98
121
94
89
99
114
99
114
110
108
111
107
114
111
107
107
117
105
117
107
120
106
106
108
120
95
113
107
112
113
119
116
113
103
109
102
110
101
111
111
112
106
109
98
114
118
114
117
115
115
104
97
110
116
109
107
100
114
114
98
104
98
106
110
113
108
104
116
105
99
110
96
100
104
114
108
107
97
117
117
117
108
103
94
113
119
110
108
117
110
110
105
106
99
108
108
108
107
105
102
108
97
108
102
116
100
101
99
107
92
106
95
112
116
112
102
110
108
100
95
114
108
110
109
108
106
106
101
99
105
107
103
104
115
100
109
111
91
94
104
111
86
94
97
106
105
113
113
97
98
109
101
107
80
105
103
104
96
102
101
113
89
120
102
104
110
98
108
119
101
109
100
104
97
112
108
114
95
108
106
96
101
111
111
103
99
102
113
104
111
114
105
99
104
112
106
105
102
98
108
117
110
98
96
112
110
109
114
105
115
117
104
110
100
125
112
120
110
101
115
107
118
86
109
104
102
105
101
114
107
115
117
112
118
116
116
100
109
103
105
105
104
110
107
98
117
116
115
115
104
118
110
106
109
103
120
TOP Fleckvieh dle GZW 04/14
11
DV Police nad Metují
Družstvo vlastníků hospodaří v podhůří
Krkonoš v Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko.
Z celkové výměry podniku připadá 500 hektarů na louky a pastviny a jen 350 hektarů
na půdu ornou. Na té se praktikuje jednoduchý osevní postup, v němž jsou zastoupeny
pšenice, tritikale, oves, řepka a kukuřice.
Letecký situační plánek farmy
Dojírna je řešena jako rybinová 2x12 DeLaval
s rychlým odchodem.
V boudičkách jsou telata 1,5měsíce, pak se
přesunují do skupinových boudiček po 6ks
4
Družstvo vlastníků v Polici nad Metují chová
aktuálně 360 krav s plánem ještě mírně navýšit stav.
Z osmdesáti procent se jedná o plemeno české
strakaté, dvacet procent stáda jsou holštýnky.
Všechny kategorie skotu přitom najdeme v jednom
středisku. Nová vzdušná stáj pro dojnice tu stojí
od roku 2008, mladý skot, krávy stojící na sucho
a před porodem se do nového nastěhovali vloni na
podzim. Celkové stádo má 800 kusů.
České strakaté plemenice dosahují přitom
velmi dobrých výsledků i v krajském hodnocení podle produkce tuku a bílkovin. Mohou se
pochlubit průměrnou užitkovostí 7907 kilogramů
mléka na krávu a rok s obsahem tuku na úrovni
3,93 % a bílkovin 3,61 %. Těchto výsledků dosahují při mezidobí 394 dní a servis periodě 111 dní.
Holštýnky pak vykazují dojivost na úrovni deseti
tisíc kilogramů za rok. Za kontrolní rok 2012/2013
se zdejší plemenice umístily na jedné z předních
příček v hodnocení T+B s počtem 617 kilogramů
tuku a bílkovin.
Dojnice jsou ustájené v kejdovém hospodářství
na separátu, s kejdovými lopatami s centrálním
kanálem. V každé sekci je automatické drbadlo,
dvě napáječky. Od začátku máme přihrnovací
robot se kterým jsme maximálně spokojeni, jezdí
skoro každou hodinu. Před dvěma roky jsme
umístili 4 velké vertikální ventilároty. Loni jsme
nad krmný stůl umístili nová světla- výbojky. Každá
dojnice má obojek s transponderem, přes který se
v dojírně načítají data, dojnice po otelení dostávají
na krk aktivometr, který sleduje aktivitu zvířete
a velmi nám usnadňuje vyhledávání říjí. Dojírna
je řešena jako rybinová 2x12 DeLaval s rychlým
odchodem. Dojení probíhá 2xdenně. Před dojírnou je prostorná čekárna, kterou jsme zaizolovali
PUR pěnou, abychom omezili tepelný stres.
Nové OMD a porodna je řešena na hluboké
podestýlce a zvířata jsou ve skupinových kotcích,
menší telata po 15kusech a větší jalovice po 30
kusech. Dva prostorné porodní kotce slouží
k telení, pojízdné dojení využíváme k prvnímu podo-
jení mleziva. Býčky prodáváme buď jako malé
z boudiček nebo jako zástav ve váze 200 kg.
Jedná se o velkou halu s dostatkem světla
i kapacity vzduchu. Ve stáji jsou dva krmné stoly.
Výživa telat je od prvních okamžiků jejich
života založena na včasném napojení mlezivem
od vlastní matky. Velmi se nám osvědčilo v zimním období použití vestiček pro novorozená telata. Do pátého dne věku pak dostávají směsné
kolostrum, které se v podniku také zamražuje,
především to od starších krav. Od desátého dne
života se telatům podává starter do věku zhruba
tří měsíců, pak přecházejí na vlastní směs
ČOT. Ke krmení kvalitní sušenou náhražkou
používáme samopojízdný, ohřívající a dávkující
vozík. V individuálních boudičkách jsou telata
1,5měsíce, po té se přesunují do skupinových
boudiček po 6ks a teprve po té na novou
odchovnu, kde je odstavujeme od mléka, minimalizujeme stres, který je spojen se stěhováním
a odstavem. I proto se můžeme pochlubit ztrátami úhynem na úrovni 3,8 %.
Krmení dojnic je v Polici nad Metují založeno
na využívání konceptu jednotné krmné
dávky pro krávy v laktaci. Aktuálně obsahuje
22 kilogramů travní senáže, 8 kg kukuřičné
siláže, 0,3 kg sena, 5,2 kg bílkovinného koncentrátu (sojový extrahovaný šrot, řepkový extrahovaný šrot, Mipro M 500) a 4,8 kg jadrného
krmiva z vlastních obilovin. Krmení je zakládáno
dvakrát denně, stejně tak na OMD, kde je základem krmné dávky kvalitní senáž, seno a u telat
do jednoho roku vlastní ČOT.
Družstvo vlastníků Police nad Metují má
chov dojnic jako svoji hlavní činnost od svého
vzniku v roce 1994. Navázalo na tradici chovu
skotu ve východních Čechách, která sahá sto
let dozadu. Vedení družstva nikdy nepodlehlo
,,moderním“ směrům v zemědělství, vždy vnímalo jako hlavní poslání zemědělství výrobu
kvalitních potravin v dostatečném množství. Věří
tomu, že tak bude i nadále.
Ing. Alžběta Plachtová, zootechnička
Na OMD je základem krmné dávky kvalitní senáž, seno a u telat do jednoho roku vlastní ČOT
13
5
Zemědělský den
MŽANY
V pátek 13.6.2014 se uskuteční na farmě Sovětice
Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s.
5. ročník ZEMĚDĚLSKÉHO DNE
Tuto významnou regionální akci pořádá naše
společnost se společností CHOVSERVIS, a.s.
Hradec Králové a Místní akční skupina Hradecký
venkov.
Složení hlavních pořadatelů naznačuje širší pojetí této akce. Cílem je nejen ukázat - v provozních
podmínkách střediska Sovětice - náročnost práce
zemědělců, ale i propojení na další odvětví, výrobu
regionálních potravin, ale i nezbytné spolupráce
všech subjektů, které hospodaří, podnikají nebo žijí
v krajině.
Jsem velmi rád, že za krátkou dobu Zemědělský
den řadí naši obchodní partneři k významným akcím, na kterých se chtějí prezentovat.
Je jen škoda, že naše prostory jsou omezené
a nemůžeme umožnit dalším partnerům se aktivně
zúčastnit.
Koncepce Zemědělského dne je zaměřena nejen
pro odbornou, ale i laickou veřejnost a především
pro mládež a děti ze škol.
Zemědělského dne se zúčastňují školy z širokého
okolí. Váží si naučného charakteru, který vhodnou
formou doplňuje výuku. Oceňují nejen možnost
podívat se za doprovodu s výkladem do provozních
objektů živočišné výroby, možnost zblízka si osahat zemědělskou techniku. Zajímavá je nejen pro
mládež, ale i dospělé expozice Zemědělského svazu ČR - „Zemědělství žije“ a expozice Lesů ČR.
Z důvodu, že naše společnost má uznaný
šlechtitelský chov pro plemeno skotu České
strakaté, je nosným bodem Zemědělského dne
přehlídka a hodnocení zvířat.
Z výše uvedeného je zřejmé, že každý návštěvník
si najde něco, co ho zajímá.
Naše
Zemědělská
akciová
společnost
Mžany, a.s. provozuje tradiční zemědělskou výrobu. Hospodaří cca na 2.000 ha z.p., v živočišné
výrobě se specializuje na chov skotu.
Živočišná výroba - a speciálně chov skotu - má
ve Mžanech dlouholetou tradici. Český strakatý
14
skot se choval v původních družstvech Mžany
a Mokrovousy, ale intenzivnější chovatelská práce
ve smyslu šlechtění, snahy o chov matek a odchov plemenných býčků začal až v polovině devadesátých let.
První výběry matek býků, první narození
býčci, práce s přenosy embryí –to vše znamenalo
značný posun v do té doby víceméně konvenčním
komerčním chovu. Genetický pokrok byl provázen
i snahou o optimalizaci podmínek pro chovaná
zvířata, a to jak na poli krmivové základny, tak
v ustájení. Souběžně s vývojem užitkovosti šel
i vývoj v typu, exteriéru. A porovnání jsme začali
hledat na výstavách. První, které jsme se zúčastnili,
byla Národní výstava v Přerově v roce 1997 - tehdy nás reprezentoval náš kolega Jiří Hlavatý,
skotařský nadšenec, pan zootechnik. Výstava nás
přivedla na myšlenku, že něco podobného, i když
v jiném měřítku, bychom měli zkusit také. Takže
v květnu 1998 proběhl první –tehdy ještě chovatelský-den v Sověticích. To také bylo na delší dobu
i naše poslední vystoupení. Ozdravovací program
IBR a všeobecné veterinární podmínky nám další
výjezdy na výstavy prakticky znemožnily.
Novější tradice se začala zakládat při příležitosti
uznávání šlechtitelského chovu ve Mžanech. Tento statut byl naším dlouhodobým cílem… Dospěli
jsme k němu po dlouhých přípravách a práci v roce
2004, při této příležitosti byl uspořádán Chovatelský den Mžany, spojený s dnem otevřených dveří.
Přehlídka v šapito byla po dlouhou dobu v paměti
účastníků. Zároveň nás stále táhla myšlenka
uspořádat soutěžní výstavu, s účastí více podniků.
K tomu jsme však museli dokončit ozdravovací program od IBR. V roce 2009 jsme obdrželi
statut chovu prostého IBR, v roce 2010 se konal
první ze Zemědělských dnů Mžany. První den byl
na poli ve Mžanech, pro další ročníky jsme již zvolili stálé místo ve středisku Sovětice - tam proběhly
Zemědělské dny 2011, 2012 a 2013. V letošním
Vážení zemědělci a chovatelé, velmi rádi vás na
Zemědělském dni přivítáme. Věříme, že návštěvu
u nás využijete k výměně zkušeností a strávíte zde
příjemný a užitečný den.
roce půjde tedy již o 5. Zemědělský den, a celkově
7. výstavu, kterou pořádáme. V průběhu ročníků se
měnil rozsah a celkové zaměření - od první, spíše
komornější akce k současnému vícestrannému pojetí
výstavy jako prezentace zemědělství, potravinářství
ve spojení s životem na vesnici. K tomu v nemalé
míře přispívá i výběr a spolupráce našich partnerů.
Chovatelské přehlídky se účastní zemědělské
podniky ze širokého okolí - z okolních krajů to je
Pardubický, Liberecký, Středočeský, Vysočina…
a konkurence zvířat je velmi solidní.
Mimo výstav „ doma“ se pravidelně účastníme
i regionálních výstav ve Staré Pace a Lomnici nad
Popelkou. Naše zvířata byla opakovaně šampiony
výstav, vítězi kategorie starších krav, prvotelek
i soutěže o nejlepší vemeno. Kolegové z Paky
a Lomnice nám účast pravidelně oplácejí.
Od roku 2009 se však účastníme i „ velkých
„výstav - národních šampionátů českého strakatého
skotu. K nejlepším výsledkům z těchto soutěží patří
druhé místo v kategorii prvotelek 2011 Opařany,
a především vítězství v soutěži o nejlepší vemeno
v Radešínské Svratce 2012, následně i v Opařanech
2013. Za zmínku stojí i to, že stejné zvíře vyhrálo
tuto kategorii v roce 2013 i u nás… a jeho dědeček
REZ-368 se u nás narodil. Pokud jsem již zmínil
tohoto býka, neměl bych opominout i některé další
- TAR-029 Zoro, TAR-064 Hagrid, HG-290 Faust,
MOR-116 Beckham…
Co se týká samotné živočišné produkce - jsme
chovateli českého strakatého skotu. Ve stavu máme
600 dojnic tohoto plemene, s průměrnou užitkovostí
kolem 7500kg mléka. Celkově máme „ve stavu“ 1750
kusů skotu. Kromě produkce mléka je pro nás nosným programem výkrm býků (telata neprodáváme,
veškeré býčky vykrmujeme), a dále „bonusový“
prodej plemenných zvířat. Vzhledem k tomu, že se
nám zatím daří v reprodukci, můžeme si dovolit roční
prodej přibližně 80 březích jalovic.
Skot máme ustájený ve třech střediscích. Dojené
krávy jsou ve Mžanech. Stáje jsou adaptovaný
čtyřřadý kravín, bývalá výkrmna býků a K96, nově
je postavena porodna. Dojírna je rybinová, 2x12,
s rychlým odchodem, Fullwood. Mléko je uchováváno ve vertikálním tanku Pacov, s kapacitou
30000lt, s obdenním svozem. Mladý skot, zapuštěné
jalovice a zasušené krávy jsou ustájeny v Sověticích
- OMD, upravená K96 a teletník (adaptovaná stáj).
Výkrmové kategorie jsou v Třesovicích. Všechny
provozy jsou stlané.
Přestože dosavadní dotační politika podporovala
především rostlinnou výrobu, případně nevýrobu
vedení společnosti je přesvědčeno, že musí dojít
k renesanci živočišné výroby, proto ji nejen podporuje, ale i propaguje.
Jsem velmi rád, že Zemědělského dne se
zúčastňují i někteří politici, se kterými můžeme diskutovat o problémech dalšího rozvoje tohoto odvětví.
V roce 2013 se zúčastnil Zemědělského dne
i Ing. Oldřich Vlasák - místopředseda Evropského
parlamentu, který ve svém dopise po návštěvě uvedl:
„Byl jsem velmi překvapen vysokou kvalitou organizátorské úrovně akce. Široký zájem návštěvníků
z řad seniorů, zemědělců, mládeže všech věkových
kategorií zcela předčil má očekávání. Pozitivně
vnímám zejména nápaditý a rozmanitý program pro
mladší generaci s cílem zaujmout a nenásilnou formou vytvářet pozitivní vztah k přírodě a zemědělství.
Přeji této významné regionální akci hodně
úspěchů.“
Dr. Ing. Pešek Jan - předseda představenstva
Ing. Šitler František - hlavní zootechnik
15
MARIE ONDRÁKOVÁ, JOSEF KUČERA, PAVEL KRÁL
PŘEVZATO Z: ZPRAVODAJ SVAZU CHOVATELŮ A PLEMENNÉ KNIHY ČERVENOSTRAKATÉHO SKOTU
Další pohled na genotypizaci
strakatých býků
Genomika je v současnosti jednou z nejdiskutovanější oblastí šlechtitelů a chovatelů
skotu. Její zavedení s sebou přineslo řadu změn v zaběhnutých šlechtitelských
programech a výběrech býků do plemenitby, ale i jeji
jejich matek.
Genomika je v současnosti jednou z nejdiskutovanější oblastí šlechtitelů a chovatelů skotu. Její zavedení
s sebou přineslo řadu změn v zaběhnutých šlechtitelských programem
a výběrech býků do plemenitby, ale
i jejich matek. Zároveň přineslo také
množství otázek, jakým směrem se
šlechtění skotu bude dále ubírat. Principem genomické selekce je analýza
DNA prověřených jedinců a statistické vyhodnocení, které části DNA jsou
zřejmě zodpovědné za určitý užitkový
znak nebo vlastnost. Tito jedinci tvoří
tzv. refereční populaci. Následně mladí genotypizovaní jedinci jsou k těmto
výsledkům porovnáváni a je jim stanovena přímá genomická PH. Se zvyšujícím se počtem zvířat v referenční
16
populaci získáváme další informace,
a tím se celý odhad zpřesňuje. Původní jen tisícové populace dnes dosahují
počtu i desetitisíců jedinců.
Největší genomickou populaci
v rámci simentálské populace vytvořilo společné německo-rakousko-česko-italské seskupení. První dvě země
měly oficiální optimalizované plemenné hodnoty publikované v srpnu 2011.
Druhé dvě země se do společného
výpočtu zapojily od prosince téhož
roku. Převážná většina genotypizovaných zvířat, kterých již je přes 30 000,
jsou býci. Genotypizované plemenice v současnosti tvoří asi 10 % z počtu
analyzovaných zvířat. Býků s vlastními výsledky z kontroly dědivosti, kteří
tvoří samotnou referenční bázi, je od
sedmi do jedenácti tisíc (menší počet
pro znaky fitness, které vyšší spolehlivosti dosahují později).
U genotypizovaných zvířat se oficiální plemennou hodnotou stává genomicky optimalizovaná PH. Ta
v sobě zahrnuje genomicky přímou
PH a podle stupně prověření jedince buď jenom původovou PH nebo
později výsledky zjištěné na potomstvu. Majitelům zvířat jsou k dispozici
všechny tyto plemenné hodnoty a to
třikrát do roka, zároveň s výpočty národními a interbullovými. Navíc jsou
nově přihlášení býci do genomiky pravidelně každý měsíc roku, kromě ledna, dopočítáváni. Proces genotypizace obecně trvá šest týdnů, ale může
se prodloužit vlivem problémů s kvalitou vzorku nebo v případě původových neshod. Genomika totiž kontroluje původ nejenom ze strany otce,
ale také otce matky, který se u nás dříve běžně neověřoval.
O prvních výsledcích genotypizace našich býků po dvanácti měsících
od prvního výpočtu jsme přinesli informace v loňském prvním čísle Zpravodaje. Se zhodnocením výsledků po
dvou letech používání genomické selekce jsme Vás seznámili v Našem
chovu 1/2014. Vzhledem k reakci na
tento článek i řadě dotazů z Vašich
řad se k tématu genomiky vracíme.
K začátku března 2014 mají české
plemenářské firmy již genotypizováno
přes 1 000 býků, ať již mladých nebo
244 prověřených, kteří se stali sou-
Graf 1 - Porovnání genomicky optimalizované PH hloubky vemene v čase
120
genomicky optimalizovaná PH - prosinec 2013
115
110
105
100
95
90
85
80
80
85
90
95
100
105
genomicky optimalizovaná PH - duben 2012
110
115
120
115
120
115
120
Graf 2 - Porovnání genomicky optimalizované PH hloubky vemene s PH na potomstvu
120
115
PH na potomstvu - prosinec 2013
110
105
100
95
90
85
80
80
85
90
95
100
105
genomicky optimalizovaná PH - duben 2012
110
Graf 3 - Porovnání genomicky přímé PH hloubky vemene s PH na potomstvu
120
115
110
PH na potomstvu - prosinec 2013
částí referenční báze. V černobílé části Zpravodaje jsou v grafu č. 4 zobrazeny počty genotypizovaných býků podle roku narození. Celkový počet býků ročníku narození 2013 ještě není konečný. Počty genotypizovaných býků podle jednotlivých plemenářských organizací jsou zobrazeny
v černobílé části v tabulce č. 19.
Mladí genotypizovaní býci byli po 129 otcích,
z nichž někteří měli jenom jednoho syna a naopak nejvyužívanější z nich, býk Wille, má 42 synů
a býk Erogen 30 synů. Třetina z použitých otců je
českého původu. V pozici otců matek je 181 plemeníků, z nichž více jak polovina je po otcích narozených v České republice. Největší počet genotypizovaných býků má v pozici otce matky
plemeníka Rainer. Nejlepší z našich mladých genotypizovaných býků dosahuje hodnoty celkového indexu GZW 137 bodů. V indexu masa je
nejlepší hodnota 131 a např. u souhrnné známky
za vemeno 129. Zajímavé údaje jsou např. z genotypizace tří masných simentálů jedné naší plemenářské organizace. Zde jejich GZW je na úrovni 45 až 64 bodů, mléko -1231 až -1613, ale překvapivě ani v indexu masa nedosáhli vysokých
hodnot 103 – 107.
Zvýšení spolehlivosti odhadovaných plemenných hodnot při využití genomiky dokumentuje tab. č. 1. Vybrali jsme jenom nejmladší ročník narození býků 2013, u kterých ještě nejsou
známé žádné informace z vlastního prověření.
U indexu masa má informace o přímé genomické PH spolehlivost o 17,64 % vyšší než pouhá rodokmenová PH. U genomicky optimalizované
PH, která kombinuje rodokmenovou PH a přímé
genomické PH, dochází k nárůstu o dalších 6 %
spolehlivosti. V případě dlouhověkosti, kde ještě původové informace nepocházejí ze společného výpočtu, přináší přímá genomická PH nárůst spolehlivosti o 28 % oproti plemenné hodnotě původové.
Spolehlivost je ale také ovlivněna koeficientem dědivosti jednotlivých znaků. Proto můžeme vidět třeba u znaků exteriéru - rámce a končetin, že průměrná rodokmenová spolehlivost pro končetiny je asi o 5 % nižší než u rámce. U genomicky přímé PH je rozdíl mezi těmito znaky již více jak 10 % a u genomicky optimalizované PH se blíží 11 %. Vidíme tedy, že ani
informace z genomiky nedosahují spolehlivosti doprověřených býků (99 %), ani spolehlivosti
býků s výsledky z prvního nasazení, kdy dosahují
spolehlivosti kolem 75 %. Informace z genomiky
tedy nemohou plně nahradit informace získané
z výsledků na potomstvu, jak bylo zpočátku někdy prezentováno.
Vývoj ukázal, že velkým přínosem je genomika při identifikaci genetických vad, jejichž vnější
projev není natolik výrazný nebo odlišný od ob-
105
100
95
90
85
80
80
85
90
95
100
105
genomicky přímá PH - duben 2012
110
Graf 4 - Porovnání rodokmenové PH hloubky vemene s PH na potomstvu
120
115
PH na potomstvu - prosinec 2013
110
105
100
95
90
85
80
80
85
90
95
100
PH rodokmenová - duben 2012
105
110
115
Graf 5 - Porovnání genomicky optimalizovaných PH délky těla v čase
120
115
genomicky optimalizovaná PH - prosinec 2013
110
105
100
95
90
85
80
75
70
70
75
80
85
90
95
100
genomicky optimalizovaná PH - duben 2012
105
110
115
120
Graf 6 - Porovnání genomicky optimalizované PH délky těla a plemenné hodnoty na potomstvu
130
PH na potomstvu - prosinec 2013
120
110
100
90
80
70
70
80
90
100
110
genomicky optimalizovaná PH - duben 2012
120
130
dobných onemocnění, případně následků způsobených vnějším prostředím (onemocnění, nedostatečné výživy apod.).
Velké naděje se do genomiky vkládají také
při výběru plných bratrů po přenosech embryí,
jejichž rodokmenová hodnota je stejná a rovná
se průměru PH rodičů. Dříve byla možnost vybírat mezi těmito býky jenom podle jejich vnějšího
vzhledu, případně vlastní užitkovosti na odchovnách. Dnes jsou k tomu ještě krátce po narození
k dispozici genomické plemenné hodnoty.
V článku v Našem chovu jsme si představili rozdíly mezi třemi plnými bratry z kombinace Waldbrand x Waterberg, jejichž celkový index GZW dosahoval hodnot 112, 120 a 129. Takže rozdíl mezi nejlepším a nejhorším z nich byl
17 bodů. Tentokrát můžeme porovnat pět plných bratrů z kombinace Expres x Imposium. Jejich celkový index má hodnoty 116, 115, 114,
108 a 101, takže rozdíl mezi nejlepším a nejhorším činí 15 bodů. Díky genomice máme ale také
informaci o nositelství genetických vad, které
byly stanoveny u tří ze zmíněných pěti synů. Majitelé genotypizovaných býků mají informaci, že
po tomto otci bylo genotypizováno celkem čtrnáct synů a znají pořadí svých býků podle GZW
ze všech genotypizovaných synů tohoto otce.
Bližší informace o rozdílech v jednotlivých znacích mezi těmito plnými bratry si můžete prohlédnout v tabulce č. 2.
Ne vždy však musí genomika plemenářských
organizacím úplně pomoci. Máme např. tři plné
bratry z kombinace Resolut x Weinold s hodnotou celkového indexu 127, 126 a 125, takže rozdíl mezi nejlepším a nejhorším jsou dva body.
A při jejich vysokých plemenných hodnotách
není překvapivé, že jsou všichni tři zařazení do
inseminace. Bude jistě zajímavé, jak se právě
v jejich případě potvrdí u nich v současnosti dostupné plemenné hodnoty. Velmi blízká hodnota celkového indexu však neznamená, že všichni
bratři jsou si ve všech znacích tak podobní. Naopak může to být i tím, že jeden z bratrů je lepší v
jednom znaku a druhý naopak v druhém. Některé z těchto rozdílů nám zobrazuje tabulka č. 3.
Jak můžeme vidět, tak i velice podobní bratři dle
celkového indexu se mohou v jednotlivých znacích lišit o 18 bodů, což je 1,5 směrodatné odchylky.
Pro chovatele je zajímavou informací, že
i když zde máme k dispozici plné bratry, u nichž
je rodokmenová hodnota stejná a všichni jsou
genotypizovaní, může se spolehlivost odhadu
některých plemenných hodnot mírně lišit, rozdíly bývají i 2 %.
To, co je ale pro chovatele a šlechtitele alfou
a omegou celé genomické selekce, je otázka, jak
se její výsledky potvrdí následně v praxi. V obou
Tab. č. 1: Průměr a rozpětí spolehlivosti jednotlivých plemenných hodnot genotypizovaných býků ročníku narození
2013 – 242 ks
Znak
index masné užitkovosti (FW)
rámec
končetiny
dlouhověkost
genomicky optimalizovaná
52,65 (25-66)
56,14 (34-69)
45,42 (26-59)
45,64 (29-59)
genomická přímá
46,60 (25-63)
54,45 (34-69)
44,33 (26-59)
45,36 (29-59)
rodokmenová
28,96 (7-36)
30,41 (23-32)
25,42 (17-31)
17,21 (1-27)
Tab. č. 2: Vybrané genomicky optimalizované plemenné hodnoty plných bratrů z kombinace Expres x Imposium
BMSH+BMSH+BMSH+-
předchozích článcích jsme se zaměřili jenom na porovnání změn genomicky optimalizované PH v čase. Tentokrát se podíváme, jak jsou na tom
i ostatní dostupné plemenné hodnoty. Byla použita data ze společného
výpočtu, kde máme dostupné i konvenční plemenné hodnoty získané
na potomstvu a stanovené na stejné bázi. Do vyhodnocení bylo zahrnuto 86 býků, kteří mají dnes již ohodnocené dcery na exteriér se spolehlivostí min. 75 %, ale v dubnu 2012 ještě neměli žádnou konvenční PH. Z exteriérových znaků jsme vybrali dva.
První znakem byla hloubka vemene, u které jsme zjistili nejvyšší korelaci mezi prvním odhadem genomicky optimalizované PH a současnými
PH na potomstvu. Druhý znak, kterým byla délka těla, má naopak mezi
těmito dvěma PH nejhorší korelaci. V grafech 1 – 8 je zobrazeno, jaká
je shoda mezi jednotlivými PH publikovanými v dubnu 2012 a současnými PH. Při stoprocentní shodě porovnávaných PH by tvořila data vynesená do grafu ideální úhlopříčku, která
je v grafu naznačena tenkou modrou
čárou. Ani v případě využití genomických plemenných hodnot nemůžeme
očekávat naprostou shodu. Skutečné
rozdíly jsou v grafu vyznačeny modrými tečkami. Lineární trend těchto
rozdílů představuje černě tečkovaná
Celkový
index
(GZW)
116
115
114
108
101
15
Osvalení
Výška
v kříži
81
76
93
81
81
17
101
107
102
102
116
15
Index
mléka
(MW)
108
112
106
104
98
14
čára. Jak i korelace naznačovaly, nejvyšší shoda je dosahována u hloubky
vemene. Při porovnávání obou genomicky optimalizovaných PH u hloubky
vemene (Graf 1) lineární trend u nižších hodnot plně navazuje na úhlo-
Kon.
109
102
105
111
114
12
Per.
Porody
pater.
Doj.
118
120
114
118
108
12
102
96
106
94
95
12
100
96
97
94
89
11
příčku a jenom nepatrně s vyššími PH
roste. Také porovnání genomicky optimalizované PH z dubna 2012 s plemennými hodnotami zjištěnými na
potomstvu (Graf 2) vykazuje v případě hloubky vemene velmi dobrou
Graf 7 - Porovnání genomicky přímé PH délky těla a plemenné hodnoty na potomstvu
130
120
PH na potomstvu - prosinec 2013
Gen.
vady
110
100
90
80
70
70
80
90
100
PH genomicky přímá - duben 2012
110
120
130
Graf 8 - Porovnání rodokmenové PH délky těla a plemenné hodnoty na potomstvu
130
120
PH na potomstvu - prosinec 2013
Pořadí v rámci
synů po býku
Expres (ze 14)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
9
Max. rozdíl:
Býk
110
100
90
80
70
70
80
90
100
PH rodokmenová - duben 2012
110
120
130
Tab. č. 3: Vybrané genomicky optimalizované plemenné hodnoty plných bratrů z kombinace Resolut x Weinold
Býk
1
2
3
Max. rozdíl
Celkový
index
(GZW)
127
126
125
2
Délka
zadního
upnutí
111
102
93
18
Rozmístění
struků
89
96
106
17
Délka
struků
96
91
82
14
Postoj
zadních
končetin
89
102
94
13
Fitness
101
109
113
12
SB
97
103
109
12
Hloubka
středotrupí
92
88
100
12
shodu. Hodnoty zjištěné na potomstvu vykazují na mírné
podhodnocení nízkých PH, resp. lehké nadhodnocení vysokých PH.
Nejhůře u znaku vemene vyšlo porovnání genomicky
přímých PH s PH na potomstvu. To potvrzuje, že jenom
samotná analýza DNA, bez zahrnutí původových informací získaných z prověření na potomstvu, není nejpřesněj-
ší. Podobně i graf 4 ukazuje, že samotné rodokmenové PH
měly tendenci výsledky nadhodnocovat. V tomto případě
však trend ukazuje, že v průměru byli všichni býci na základě rodokmenu nadhodnoceni stejně.
Porovnání PH dalšího vyhodnocovaného znaku délky
těla zobrazují grafy 5 - 8. V tomto případě již graf 5, který porovnává obě genomicky optimalizované PH, vykazu-
AGRO DV
PUKLICE
Novodobá historie puklického družstva začala před
dvaceti lety v dubnu 1994 po transformaci zemědělského družstva v Brtnici.
Geograficky se nachází na Českomoravské vrchovině
v blízkosti města Jihlavy, s dobrým dopravním napojením
na dálnici Praha - Brno.
Družstvo hospodaří na zhruba 1800 ha zemědělské
půdy. Obiloviny se pěstují na 800 ha, řepka ozimá na 200
ha, kukuřice na siláž na 240 ha, jetelotravní a luskoobilné
směsky 190 ha a zbytek tvoří trvalé travní porosty. Obhospodařované pozemky jsou ve vyšších středních polohách
(nadmořská výška 500 až 650 m). Průměrné srážky dosahují hodnot 630 mm. Průměrná roční teplota je 7 oC. Svažitostní poměry nejsou příznivé. U orné půdy je přes 20 %
Budova dojírny
Pohled do vzdušného teletníku
20
je vyšší rozdíl, než tomu bylo u hloubky vemene. Současné
genom. optimalizované PH vykazují nižší rozdíly mezi nejhoršími a nejlepšími zvířaty, než tomu bylo před 20 měsíci.
Při porovnání s hodnotami na potomstvu (graf 6) je velmi
podobný trend jako v předchozím grafu u horších jedinců,
ale mnohem větší pokles u jedinců s vyššími PH, což potvrzuje možné mírné nadhodnocení. Téměř shodný rozdíl
zobrazují i další dva grafy při porovnání s genomicky přímou nebo rodokmenovou PH.
Vyhodnocení změny genomicky optimalizovaných
i dalších plemenných hodnot v čase potvrzuje, že tyto plemenné hodnoty jsou odhadovány velmi přesně. V individuálních případech samozřejmě může docházet k výraznějším výkyvům.
Předložená analýza potvrzuje skutečnost, že genomika
nemůže nahradit prověření zvířat na potomstvu. I v případě použití býků s genomickou plemennou hodnotou platí stejné pravidlo jako u býků nasazovaných do testace:
chceme-li minimalizovat riziko poklesu plemenných hodnot konkrétního býka, je lepší použít ve stádě více býků
s menším počtem inseminačních dávek než využití jenom
několika nebo dokonce jednoho býka ve stádě plošně.
Také pro další odhad plemenných hodnot a výběr nejlepších jedinců do chovu je potřeba mladé genomické býky
použít co možná nejpodobněji systému běžnému pro testaci, to znamená jejich využití ve velkém počtu stád s různými podmínky a neselektivní připařování na plemenice.
S rozšiřující se referenční bází a s novými poznatky v genomické selekci bude stále docházet ke zpřesnění výsledků genomické selekce. Přesto se však stále jedná jenom
o upřesnění rodokmenových plemenných hodnot, které
je potřeba potvrdit na potomstvu. Genomika nám přináší v první řadě větší množství informací, jejichž kvalita je
však přímo závislá na správném prověření býků v kontrole užitkovosti.
pozemků se svažitostí vyšší než 8 % a trvalé travní porosty
jsou více svažité z 41 %.
Živočišná výroba je orientována na chov skotu (výroba
mléka) a chov prasat (výkrm).
VKK Příseka
V roce 2006 proběhla na farmě Příseka výstavba nové
haly pro dojnice a rekonstrukce stávající haly. Tím se výrazně zlepšily podmínky pro chov dojnic. V roce 2007 pak
ještě starý seník přebudovali na pěkný vzdušný teletník.
Tím samozřejmě investiční akce nekončí a pukličtí mají
další plány.
Na VKK je chováno celkem 530 dojnic holštýnského
plemene. O ně a další zvířata se starají kromě ošetřova-
telů dva zootechnici - Zdeněk Voda a Pavel Novotný. Starší z nich Zdeněk Voda nás seznámil s provozem farmy. Na
úvod řekl: „V žádném případě se nesnažíme za každou
cenu zvyšovat užitkovost dojnic. Naším cílem je ekonomická výroba mléka a zachování co nejlepšího zdravotního stavu zvířat“.
Na otázky s čím je spokojen a kde jsou ještě problémy, odpověděl: „Spokojeni můžeme být se stále vzrůstající užitkovostí dojnic, kvalitou mléka (% bílk. 3,45, SB
180-220) , nyní i se zpeněžením (přes 10 Kč za 1l). Ale za
náš největší úspěch považuji bezproblémový odchov telat. Problémy máme samozřejmě také - v poslední době
se zvýšil počet mrtvě narozených telat a zlepšit by se mohly i reprodukční ukazatele“.
Vyhřívané boxy na osušení čerstvě
narozených telat
Teletník - Individuální boxy - telata se mají
jako v bavlnce
21
Odchov telat
Kde jsou příčiny úspěchu v odchovu telat jsme
se dozvěděli při prohlídce farmy. Začíná to prostornou porodnou, kde má každé zvíře dostatek místa
a nedochází ke zbytečným přesunům těsně před porodem. Velký důraz je kladen na první napojení do
dvou hodin po porodu kvalitním mlezivem. Tady nepřipouští žádné kompromisy. Druhé napojení je pak
zhruba po dalších čtyřech hodinách. Tato první dvě
napojení telata absolují ve vyhřívaném boxu, kam
jsou přesunuta krátce po narození, po olízání matkou. Ve vyhřívaném boxu telata oschnou, zabrání se
podchlazení a má to pozitivní vliv na jejich další zdravotní stav. Dále jsou telata přesunuta do vzdušného
teletníku s kapacitou 120 individuálních boxů a dvou
skupinových kotců každý pro třicet telat. V tomto teletníku mají telata maximální pohodu.
Farma na nás působila dobrým dojmem, bylo vidět , že jak krávy , tak i telata mají dostatečný prostor
ke svému životu a že zde nedochází, jak je to občas
jinde vidět, k přeplňování daných stájových kapacit.
Služby
Výživu obstarává firma MIKROP Čebín. Inseminaci provádí dlouhodobě soukromý inseminační technik Jaromír Fišer, se kterým jsou velmi spokojeni.
Plemenářské
služby
obstarává
firma
AGRO-Měřín, a.s. Kontrolu užitkovosti vykonává
jeden z jejich nejzkušenějších pracovníků - Milan
Hájek.
V připařovacích plánech uplatňují býky jak z domácího šlechtění, tak i z dovozu. V posledních letech
se orientují hlavně na kanadskou genetiku, případně býky z Francie a USA - z nabídky firmy PLEMO,a.s.
Slovo ředitele
Na závěr jsme poprosili o pár vět ředitele podniku Ing. Martina Šímu.
„My jsme vcelku konzervativní a služby bez zbytečného důvodu neměníme. Inseminační dávky odebíráme víceméně od jedné firmy a výběr býků směřujeme tak, abychom zajistili dobré střednědobé
a dlouhodobé efekty (např. zdraví a dlouhověkost
dojnic).
Ekonomickou stabilizační složkou podniku je
bioplynová stanice HOCHREITER o výkonu 600 kW
(technologie kruh v kruhu). V současné době jsme
spokojeni s výkupními cenami mléka, daří se nám
odchov telat a mladého dobytka - výhledově plánujeme prodej vysokobřezích jalovic.
Pokud jde o investiční plány, máme v úmyslu výstavbu nové dojírny pro dojnice. V chovu prasat, kde
prodáváme cca 1000 t masa ročně, chceme vybudovat porodnu prasnic, v současné době 40 % selat nakupujeme“.
22
Graf nárůstu mléčné užitkovosti
10 000
9 844
9 750
9 500
9 250
9 200
9 000
8 821
8 750
8 969
8 585
8 500
8 576
8 250
8 180
8 000
7 751
7 750
7 685
7 500
7 250
7 348
7 000
mléko kg
Vývoj mléčné užitkovosti v AGRO DV Puklice za posledních deset roků. * do 31.3.2014
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
norm.
l.
422
433
396
398
mléko
kg
7 348
7 751
7 685
8 180
tuk
%
4.10
4.00
4.02
3.93
tuk
kg
301
310
309
321
bílk
%
3.26
3.31
3.27
3.30
bílk
kg
240
256
251
270
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14*
407
373
439
450
460
263
8 576
8 585
8 821
8 969
9 200
9 844
4.00
4.05
4.13
4.02
4.02
4.03
343
348
364
360
370
396
3.29
3.30
3.35
3.39
3.38
3.30
282
283
295
304
311
325
období
Frekvence využívaných býků v podniku v roce 2013 (nad 100 ID)
Regist
NEA-864
NEO-034
NGA-460
NXA-589
Býk
EIGHT
ACTION
FIDGERALD
KILOBYTE
NEA-797
LEXIKON EXTRA
počet ID
452
210
207
188
128
Závěr
Přejeme všem pracovníkům AGRO DV Puklice, aby se jim
dařilo minimálně stejně dobře jako dosud a podařilo se jim
všechny plánované záměry naplnit.
Ing. František Lysý , AGRO-Měřín, a.s.
Ing. Josef Holubář, AGRO-Měřín, a.s.
Maximální laktace žijících krav
Číslo
plemenice
Plemeno
Stáj
- název
Otec
Otec jméno
324115961
401807961
391274961
355408961
H100
H100
H100
H75 25
Příseka
Příseka
Příseka
Příseka
NEA-437
NXA-271
NXA-659
NXA-567
SANSKRIT
TERRAY
KORUND
FROSTY
332010961
324104961
401817961
391260961
331981961
364796961
324101961
324185961
412862961
364859961
H100
H100
H100
H100
H100
H100
H88 12
H100
H100
H75 25
Příseka
Příseka
Příseka
Příseka
Příseka
Příseka
Příseka
Příseka
Příseka
Příseka
NEA-541
PRP-782
NXA-728
NEA-659
NXA-567
NEA-111
NEA-493
NEB-921
NEA-796
NEA-256
JOTTER
HANAT
TANDEM
BRICK
FROSTY
LANCELOT
ALTAJOSHUA
ELDORADO
LASTMIN
HASTINGS
Poř.
max.
lakt.
4
1
2
3
Kg M
%T
Kg T
%B
Kg B
14 578
14 261
13 625
13 499
4.06
3.76
3.85
3.55
592
536
525
479
2.92
2.98
3.29
3.44
426
425
448
465
2
3
2
2
3
2
4
3
2
3
13 495
13 425
13 375
12 966
12 953
12 948
12 819
12 790
12 684
12 517
3.50
4.01
4.31
3.84
3.96
4.37
4.08
3.52
3.97
3.64
472
538
576
498
513
566
523
450
503
456
3.12
3.44
3.33
3.05
3.13
3.42
3.28
3.32
3.27
3.04
421
462
445
395
406
443
420
424
415
381
Maximální laktace
Dojnice v nové hale
23
24
=DEĜH]iYiQtNUDY
'ORXKRYČNRVW
6RPDWLFNpEXĖN\
2,41
3,34
2,54
2,19
+ORXENDYHPHQH
5R]PtVW6WUXNĤ3
5R]PtVW6WUXNĤ=
=DEĜH]iYiQtMDORYLF
Trait
=iYČVQêYD]
'3*5DWH
=DGQtãtĜYHPHQH
Score
Trait
Score
3RURG\SREêNX
3RURG\GFHU
0UWYČUR]HQiWHODWDSDW
0UWYČUR]HQiWHODWDPDW =1$.<0$1$*(0(178
4,31
Před. up. vemene
3,05
ÒKHOVSČQN\
4,69
Skóre končetin
3,05
3RVWRM]H]DGX
=DGQtYêãYHPHQH
Úhel spěnky
-0,79
3RVWRM]DGNRQþHWLQ
4,44
Postoj zezadu
1,29
âtĜND]iGČ
3,21
Postoj zad. končetin
-0,16
6NORQ]iGČ
6NyUHNRQþHWLQ
Šířka zádě
1,72
0OpþQêFKDUDNWHU
3ĜHGXSYHPHQH
Sklon zádě
0,95
+ORXENDWČOD
MM : '+(/,$9*
Mléčný charakter
1,13
.RQVWLWXFH
Délka struků
Rozmíst. Struků Z
Rozmíst. Struků P
Hloubka vemene
Závěsný vaz
Zadní šíř. vemene
Zadní výš. vemene
+0.39
- 0.03
+0.00
+1.27
+1.55
+1.78
+1.94
+1.44
+1.70
+2.04
+1.46
+0.52
+0.72
+1.36
+1.50
+1.24
+1.20
Hloubka těla
1,92
5iPHF
+2.38
Konstituce
+1.41
+1.89
Rámec
+2
+1.70
0
Narozen: 23/10/2012
Původ : Francie
COQUETTE VG 87
REVEUSE VG 85
GOLDWYN
D PG Rate
Somatické buňky
0.80
2.57
Mrtvě rozená telata maternální efekt
Mrtvě rozená telata paternální efekt
Zabřezávání jalovic
4.20
4.90
Porody dcer
Dlouhověkost
Znak
Zabřezávání krav
Index
7.20
Porody po býku
Znak
Fitnes znaky:
5.50
7.50
1.40
0.30
Index
¾V\Q(3,&DVYHOPL
NRPSOH[QtPSURILOHP
¾SRFKD]HMtFt]H]QiPp
PDWHĜVNpOLQLHNUDY
VY\QLNDMtFtPSURGXNþQtP
åLYRWHPSURGXþQtP
SRWHQFLiOHPDWDN\
VKRGQČY\VRNêP
SURWHLQHP
¾YKRGQêQDMDORYLFH
FANETTE VG 85
MAN-O-MAN
•9\QLNDMtFtUiPHF
•3URGXNþQtåLYRW
•9\VRNêSURWHLQ
GENERVATIONS
EPIC
Spolehlivost Produkce: 73%
Spolehlivost Typu 71%
Počet dcer: 0
Počet Chovů: 0
Databáze: USA, 04/2014
gTPI
2174
Vemena
2,96
-2
1592
-0,03
52
0.02
52
626
.RQþHWLQ\
Typ
Znak
Lineární znaky :
Mléko Lbs.
% Tuku
Tuk Lbs.
% Bílk.
Bílk. Lbs.
NM$
FM$
CM$
Produkční znaky :
3,41
Syn MO
GULa
TOP bý
ka pro b
ílkovinu
,
zdraví a
typ
%,(1(17(1'9*
*2/':<1
9HPHQR
6SROHKOLYRVWSURGXNFH 6SROHKOLYRVWW\SX 'FHU
6WiG
*HQ%DVH86$
'+(/,$9*
0$120$1
« TL - TV - TY »
FR5627977079
HIBERHEPIC
3,39
J73,
)5$1&(6&$9*
02817),(/'66,'&<
02*8/
[)UDQFHVFD9*0DQ20DQ
['KHOLD9**ROGZ\Q
[%LHQHQWHQG9*6KRWWOH
[2G\VVpH(;-HG
[0LVV7ULSOH(;-XURU
[-XOLDQD(;/LQG\
[+RFNHW\(;'RRFHW
[&DQDGD(;%HQ
[9LUJLQD(;0DLQH%DQN
Výjimečný původ zrozený
z 9 generací excelentních krav
Narozen: 21.1.2013
Původ: Francie/USA
37$7
0OpNR/EV
7XNX
7XN/EV
%tON
%tON/EV
10
)0
&0
352'8.ý1Ë=1$.<
+2)5$
« TL -TV -TY »
,&21(
Holštýnská genomická výběrová testace - jaro 2014
Re
gis
tr
NEO-001
NEA-844
NEA-763
NEA-782
NEA-847
NEA-927
NEA-717
NEA-912
NEA-909
NGA-655
NEA-815
NEA-907
NEA-788
NXA-759
NEA-837
NEA-795
NEA-739
NEA-671
NXA-816
RED-446
NEA-526
NEA-352
NXA-821
NEA-887
NEA-826
NEA-637
NXA-701
NXA-680
NEA-938
NEA-910
NEA-946
NXA-774
NEA-867
NEA-807
NXA-567
NEA-783
NEA-439
NEA-644
NGA-623
NEA-371
NEA-864
NEA-356
Po
řad
í
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
32
33
34
35
36
37
37
39
39
39
42
Jm
én
o
NOMARE
MASSEY
SIDNEY
LOSTEDEN
KRAMER
VOLADI MAN
OVIEDO
DAVIS
YOURI
BERTOLI
JAKE
DALIO
SPLENDID
ENGINE
DOTSON
LABYRINT
LAURIN
KETCUA
YANK
JERUDO
ROUMARE
IMOLA
ASTRO
SHOLTEN
MOHYKAN
SHULAN
ALFONS
GOLDFIRE
BOLAY
ABEL
GENERAL
TEMPO
ROLINK
JUNCTION
FROSTY
LENON
IMALOT
NAVARRO
WIZZARD
ICHANT
EIGHT
IMAN
Jm
én
oO
ROUMARE
MASCOL
JARDIN
JARDIN
O MAN
O MAN
MASCOL
ROUMARE
ROUMARE
BERTIL
O MAN
ROUMARE
ROUMARE
ENCINO
O MAN
ROUMARE
JARDIN
O MAN
BW MARSHALL
JEROM
BESN
O MAN
GOLDWYN
SHOTTLE
MASCOL
SHOTTLE
SINATRA
GOLDWYN
BOLTON
ALEXANDER
ROUMARE
GOLDWYN
ROUMARE
O MAN
BW MARSHALL
RAMOS
O MAN
MASCOL
WEBSTER
MERCHANT
O MAN
O MAN
J
Kó
d
701
701
101
401
901
903
101
101
101
101
901
604
101
201
901
604
401
201
101
401
604
701
101
170
201
202
101
604
510
101
101
101
201
170
906
401
401
101
803
101
906
401
30
33
40
34
69
37
46
54
44
30
77
30
46
36
64
34
30
47
197
123
41
205
44
52
32
58
235
42
43
40
54
54
38
50
154
48
87
41
166
162
76
46
49
210
49
68
588
207
60
89
61
37
339
56
56
54
356
67
52
64
852
384
264
1295
67
170
38
66
1514
70
109
52
67
73
57
229
1008
103
229
48
1169
451
824
87
26
30
33
28
56
25
42
51
36
27
66
27
39
33
48
31
26
41
132
80
37
166
39
40
29
48
163
36
37
34
48
45
37
38
115
38
51
37
120
104
56
38
dc
e
r
pro
d.
st
á
d
pr o
d.
dc
e
r
ex t
er.
st á
d
e
xte
r.
52
265
56
79
769
280
64
93
72
42
539
60
62
59
495
71
71
73
1499
894
278
2016
82
233
40
75
3057
86
123
62
80
86
57
322
1770
132
448
55
2452
1024
1026
135
0.07
0.08
-0.03
0.18
-0.31
-0.22
0.23
0.55
0.25
0.31
0.19
0.14
0.05
0.74
-0.25
-0.09
0.01
0.05
0.06
0.34
0.09
0.07
0.31
0.11
-0.20
0.21
0.37
0.05
0.00
0.01
0.16
0.40
0.17
0.35
0.07
0.39
-0.25
-0.01
0.52
-0.31
0.12
-0.08
1403
863
1562
893
1632
1263
558
19
421
409
767
1222
799
197
1624
1117
865
891
944
98
311
760
431
471
1358
818
858
720
1298
808
275
-11
264
313
1077
-334
1079
544
386
1093
355
1089
M
Kg
SB
RP
H
97
122
98
89
107
113
119
118
107
122
108
120
125
110
85
107
101
107
103
112
124
103
106
103
134
104
100
116
112
87
104
113
109
99
125
142
100
108
87
94
103
108
T
%
B
%
st á
dS
25
31
29
31
59
30
35
46
36
26
67
28
38
28
54
28
26
29
171
102
36
180
34
45
29
45
198
33
38
29
49
40
31
44
123
45
74
32
142
134
65
37
0.17
0.13
0.17
0.19
-0.16
-0.01
0.25
0.32
0.34
0.37
0.10
0.14
0.18
0.17
-0.04
0.07
0.10
0.15
0.03
0.22
0.21
0.13
0.14
0.18
-0.06
0.09
0.08
0.11
-0.13
0.14
0.23
0.20
0.11
0.22
-0.03
0.24
0.00
0.22
0.03
0.03
0.19
-0.02
68
45
66
56
41
34
46
45
40
45
51
67
40
71
47
41
39
44
47
32
22
40
46
31
40
56
72
37
57
37
26
32
26
44
55
15
25
23
62
19
26
41
63
40
69
46
42
43
38
24
40
42
35
54
42
20
53
44
38
43
35
19
27
37
26
30
42
36
36
33
34
39
26
14
17
27
35
4
37
35
16
40
26
36
T
Kg
.R
Pr o
d
84
96
85
89
99
96
87
91
88
81
98
86
87
86
98
88
88
88
99
99
96
99
89
96
81
89
99
90
93
86
89
90
85
97
99
93
98
85
99
99
99
93
B
%
na
r.
Ro
k
09
07
07
07
04
04
06
08
08
09
04
08
07
07
04
07
07
06
04
03
00
04
08
06
08
06
03
06
08
08
08
07
07
04
01
07
04
06
00
04
04
04
B
Kg
M
oO
mé
n
O MAN
BRET
DUSTIN
MORTY
HERSHEL
HERSHEL
O MAN
O MAN
O MAN
O MAN
BW MARSHALL
CHAMPION
SIMON
FREELANCE
DURHAM
O MAN
LAUDAN
BELLWOOD
MANFRED
RUDOLPH
GIBBON
TRENT
O MAN
O MAN
BESN
BESN
BRETT
O MAN
MTOTO
O MAN
O MAN
O MAN
RIVERLAND
CONVINCER
SAND
O MAN
MTOTO
MELCHIOR
CASH
ADDISON
MTOTO
LANTZ
101
110
60
111
99
110
83
110
105
87
107
106
93
77
112
102
105
102
107
105
100
92
102
103
76
101
121
118
91
81
107
111
102
105
113
106
110
95
120
99
115
107
119
110
90
99
114
114
105
104
103
99
116
103
113
106
112
110
105
130
102
127
108
119
116
101
125
99
97
107
99
104
107
113
117
107
108
114
111
108
118
102
124
118
0
143
115
136
150
152
123
137
121
0
141
142
104
120
145
132
124
102
154
137
127
132
138
151
130
96
147
101
148
124
141
121
132
141
109
137
142
118
143
142
153
118
102
104
104
111
132
115
110
106
109
114
105
102
112
124
122
105
112
107
102
109
109
113
98
106
116
118
96
115
115
114
112
105
112
96
106
101
114
105
98
112
85
108
102
116
100
113
115
114
107
116
107
97
109
92
104
99
93
113
125
87
116
99
122
86
109
116
90
119
95
120
106
107
103
127
122
98
99
119
99
102
108
113
97
94
I.
p
rod
uk
ce
plo
dn
o
st v
l.
p
l
o
d.
dc
er
dlo
u
ho
věk
.
Ko
n
če t
iny
Ve
me
no
143
127
145
133
117
121
130
126
132
135
125
138
127
127
127
125
123
128
122
118
118
124
122
120
120
126
130
121
119
124
119
115
112
124
122
108
116
122
118
117
118
119
SIH
140.9
138.2
137.3
135.9
135.8
7
135.7
135.3
3
135.1
8
134.8
134.2
2
134.2
2
134.2
2
133.6
6
133.1
132.9
9
132.7
7
131.2
2
130.8
8
130.5
5
130.4
4
130.1
7
129.7
5
129.5
2
129.2
129.1
0
129.0
9
128.9
5
128.5
3
128.3
0
127.0
127.0
126.9
126.5
125.9
125.8
125.1
124.8
124.8
124.6
124.6
124.6
124.5
TOP ČR holštýn SIH 03/14
25
Re
gis
tr
Po
řad
í
NEA-507
NXA-507
NEO-021
NEA-743
NEA-629
NEA-684
NEA-879
NEA-436
NEA-642
NEA-819
NEA-553
NEA-570
NEA-502
NXA-627
NEA-692
NEA-733
NGA-648
NEA-537
NXA-800
NXA-896
NEA-374
NEA-737
RED-481
NXA-821
NEA-439
NEA-743
NEA-835
NEA-887
NXA-458
NXA-481
NGA-622
NEB-914
NEA-775
NEA-797
NEA-879
RED-486
NEA-375
NEA-867
NEA-356
NEA-548
NGA-572
NEA-643
Jm
én
o
GO-AHEAD
ALTON
BOND
USONET FIN
LLOYD
TAURIN
COUM CRAC
OMEGA
MICA
TRINITY
JOMAN
JACKPOT
JEEP
KAI
OPTIMIST
POLKA
BETTER
JULIAN
YELLOW
MONTY
MANGO
LOBBY
FAUST
ASTRO
IMALOT
USONET FIN
MASS
SHOLTEN
JAMMER
SHARKY
PELICAN
ELASCO
LORDIN
LEXIKON
COUM CRAC
KIAN
BURT
ROLINK
IMAN
JOINT
TRAVOLTA
NACIDO
Jm
én
oO
O MAN
ADDISON
ALEXANDER
FINLEY
SHOTTLE
MASCOL
ROUMARE
O MAN
SHOTTLE
MASCOL
O MAN
MURPHY
MURPHY
REXONDI
LAUDAN
JARDIN
BERTIL
O MAN
SUPPORT
ALTABAXTER
AARON
JARDIN
TS GOGO
GOLDWYN
O MAN
FINLEY
MASCOL
SHOTTLE
EARL
BRETT
MIKE
MANFRED
JARDIN
JARDIN
ROUMARE
ANDRIES
AARON
ROUMARE
O MAN
SHOTTLE
MIKE
MASCOL
J
Kó
d
101
170
101
903
101
101
510
604
101
101
701
701
701
101
101
101
101
604
101
101
170
401
101
101
401
903
101
170
170
701
101
510
101
604
510
101
170
201
401
701
101
101
54
93
32
36
42
34
35
149
30
48
50
33
104
54
41
36
40
49
42
30
75
36
41
42
54
33
47
38
149
132
39
78
44
34
31
180
129
38
39
65
39
41
127
47
804
57
43
28
243
29
55
36
49
30
79
33
480 105
36
27
60
43
71
40
46
29
286
73
65
40
54
34
43
31
63
31
62
35
69
36
31
21
340
41
77
30
64
27
60
38
102
36
177
27
69
42
117
29
875
91
1215 107
58
36
139
44
55
44
58
27
61
30
449
79
952
91
56
36
65
32
91
56
62
35
61
39
dc
e
r
pro
d.
st
á
d
pr o
d.
dc
e
r
ex t
er.
st á
d
e
xte
r.
155
1279
52
300
64
56
84
959
40
66
87
53
602
84
62
51
73
88
79
44
670
97
99
74
147
223
83
152
1627
1782
64
319
59
70
64
2012
1578
57
78
106
71
66
0.45
-0.16
0.54
-0.39
0.41
0.58
0.05
0.16
0.12
0.32
-0.13
0.27
0.11
-0.12
0.24
0.39
0.30
0.11
0.39
0.26
-0.15
-0.06
1.06
0.21
-0.25
-0.35
0.04
0.08
0.28
-0.11
0.19
0.17
0.16
0.22
0.09
0.89
0.63
0.14
-0.02
-0.04
0.30
0.16
62
1370
-121
1933
312
-42
676
283
799
191
1049
696
733
1127
146
42
132
711
-360
639
257
1069
-1041
598
1012
1829
586
543
384
1038
585
516
467
278
726
-544
-372
173
881
610
-336
452
SB
RP
H
107
105
97
85
95
108
124
113
108
98
113
95
98
99
125
90
112
118
103
93
112
92
96
103
105
84
108
107
96
97
92
102
104
85
121
95
109
106
103
112
98
110
M
Kg
B
%
st á
dS
39
73
27
33
33
32
34
120
25
32
40
27
86
46
37
26
32
36
31
27
61
26
29
29
43
29
41
27
126
109
32
56
33
29
29
153
111
31
30
57
28
33
T
%
.R
Pr o
d
94
99
84
97
87
85
90
99
80
87
90
85
98
90
87
84
88
90
89
82
99
91
91
88
94
96
89
94
99
99
87
97
86
88
87
99
99
85
89
92
88
87
B
0.24
-0.04
0.33
-0.03
0.20
0.31
0.06
0.16
0.10
0.19
-0.01
0.04
0.02
0.14
0.21
0.38
0.30
0.04
0.35
-0.05
0.25
0.02
0.50
0.09
-0.02
-0.04
0.10
0.15
-0.02
0.02
0.28
0.26
0.17
0.26
0.07
0.48
0.37
0.14
0.01
0.01
0.46
0.25
%
na
r.
Ro
k
04
00
09
03
05
06
07
04
06
07
05
05
05
06
06
07
08
05
08
09
00
07
05
08
04
03
08
06
00
00
06
00
07
07
07
97
00
07
04
05
05
06
40
45
38
44
49
45
35
27
46
36
34
55
42
38
27
34
31
41
14
51
-1
42
26
45
22
45
29
31
42
36
43
38
35
31
41
42
32
20
37
23
9
34
109
107
97
117
98
101
113
108
97
112
76
101
112
85
113
90
104
106
99
96
110
108
107
102
110
117
117
104
114
115
112
111
108
116
109
116
107
102
108
108
92
97
106
101
124
96
99
97
93
118
99
115
115
99
111
88
104
81
92
107
107
116
108
105
124
116
111
94
110
104
115
99
86
112
98
96
92
99
62
117
111
111
117
111
123
126
0
130
109
114
133
148
110
127
102
120
137
104
108
102
137
112
130
0
127
127
113
0
129
139
135
0
131
121
121
115
135
134
138
127
123
143
115
122
108
110
108
95
101
87
105
103
99
90
101
110
107
113
106
111
111
118
97
100
105
117
114
89
112
98
116
82
98
102
109
110
85
83
109
111
101
95
132
111
111
109
96
84
100
110
97
100
111
100
117
97
105
92
104
103
97
91
99
108
93
106
111
119
100
115
95
108
98
102
98
117
120
105
104
84
113
95
121
89
111
123
96
117
105
89
I.
p
rod
uk
ce
plo
dn
o
st v
l.
p
l
o
d.
dc
er
dlo
u
ho
věk
.
Ko
n
če t
iny
Ve
me
no
120
122
123
131
124
125
117
116
124
118
117
121
117
129
117
127
122
118
114
113
113
122
116
120
113
129
117
119
110
120
131
128
120
122
120
126
120
111
117
110
1
35 125
19
44
19
64
26
21
28
22
35
20
35
27
27
50
21
29
26
28
11
18
27
39
-6
28
34
59
28
30
12
38
42
37
29
28
30
12
12
16
31
22
T
Kg
M
oO
mé
n
RUSSEL
MANFRED
O MAN
JANZE MOUN
TRENT
HARRY
TITANIC
BW MARSHALL
HARRY
O MAN
AARON
ADDISON
CHAMPION
O MAN
RUSSEL
WONDERBOY
O MAN
MONTU
O MAN
BOLTON
PRESCOTT
VELOX
LIGHTNING
O MAN
MTOTO
JANZE MOUN
BESN
O MAN
ZEBO
EMERY
O MAN
TONIC
MORTY
MORTY
TITANIC
SUNNY BOY
PRESCOTT
RIVERLAND
LANTZ
BESN
NOVALIS
GARTER
B
Kg
26
43
44
44
46
47
48
49
50
51
51
53
53
55
56
57
57
59
59
61
62
63
64
65
65
67
67
69
69
69
69
73
73
73
73
77
78
79
79
81
82
83
84
SIH
124.4
123.9
123.9
123.6
123.5
123.4
4
123.3
3
123.1
122.7
7
122.7
7
122.6
6
122.6
6
122.3
3
121.8
8
7
121.7
7
121.7
5
121.5
5
121.5
4
121.4
3
121.3
2
121.2
2
122.2
121.8
8
121.8
8
6
121.6
121.6
6
121.5
5
121.5
5
5
121.5
5
121.5
121.4
121.4
121.4
121.4
121.2
121.1
121.0
121.0
120.9
120.8
120.6
120.5
TOP ČR holštýn SIH 03/14
63
65
66
66
66
66
70
71
72
73
74
74
74
77
78
78
80
81
81
81
84
85
85
87
87
89
89
91
92
93
93
95
96
96
98
99
100
101
102
103
104
104
104
107
107
NEA-994
NEA-669
NEA-858
NEA-924
NXA-686
NXA-763
NEA-710
NEA-969
NEA-839
NEB-914
NEA-509
NEA-996
NXA-481
NXA-813
RED-495
NEA-918
NGA-649
RED-486
NEA-766
NEA-986
NEA-740
NGA-622
NEA-643
NEA-737
NEA-944
NBY-256
NEA-375
NEA-548
NGA-613
NEA-368
NXA-579
NEA-724
NEA-799
NEA-905
NEA-953
NEA-361
NEA-188
NXA-458
RED-475
NEA-703
NEA-800
NXA-315
NXA-577
NGA-537
NXA-179
ASTRE MAN
KOTTAWA
HADRAIN
WALTER
PLANET
LEMAR
MASERATI
BLITZ
JARRET
ELASCO
JARDIN
INCOME
SHARKY
MEFISTO
SPENCER
MARIAS
BENEDICT
KIAN
CEYMAN
ALTAIOTA
JEEVES
PELICAN
NACIDO
LOBBY
MINERAL
SOLUTION
BURT
JOINT
NOMAD
IBIS
ALTASPARTA
LOUVER
CASSIF
RADON
ALTAROSS
FICTION
HORTY
JAMMER
JOYALIST
KNAPP
THRILLER
GRENT
KENWEL
STARCROSS
GARTON
O MAN
OTTAWA
SHOTTLE
ROUMARE
TABOO
ALTAZESTY
MASCOL
PARAMOUNT
JARDIN
MANFRED
BESN
JANGO
BRETT
ALTABAXTER
LIGHTNING
BOLTON
RICKY
ANDRIES
BOLTON
O MAN
OUTSIDE
MIKE
MASCOL
JARDIN
O MAN
ORCIVAL
AARON
SHOTTLE
JORDAN
O MAN
BW MARSHALL
MASCOL
MASCOL
RAMOS
O MAN
O MAN
MORTY
EARL
ROYALIST
LUCKY STAR
BOLTON
TRENT
ECONOM
STORMY
MARSHALL
MORTY
O MAN
CHAMPION
SHOTTLE
AMEL
VELOX
O MAN
O MAN
LAMBADA
TONIC
TONIC
SHOTTLE
EMERY
O MAN
SPEK PIGEONW
TULIP
O MAN
SUNNY BOY
LANCELOT
BARBEE JUROR
DUSTER
O MAN
GARTER
VELOX
SHOTTLE
RONALD
PRESCOTT
BESN
BESN
MARSHALL
CONVINCER
O MAN
BESN
MANFRED
BOSS
RONALD
PATRON
ZEBO
TRIBUTE
TITANIC
SHOTTLE
MANFRED
GARTER
BW MARSHALL
PATRON
05
06
07
08
03
07
06
08
07
00
01
09
00
08
02
08
08
97
07
05
03
06
06
07
08
05
00
05
06
04
01
07
07
04
05
04
03
00
05
06
07
02
06
04
02
903
401
510
101
901
101
202
101
202
510
401
101
701
803
101
201
101
101
604
910
170
101
101
401
170
101
170
701
101
170
910
101
604
904
910
101
401
170
401
701
101
701
701
604
401
213
71
68
62
774
72
68
55
81
347
554
50
2259
259
640
79
71
2104
70
119
467
64
66
99
106
62
1878
195
56
716
927
84
63
625
236
266
2045
1953
158
73
47
664
60
69
1034
33 145
24
31
70
30
30
60
27
43
49
36
71 532
55
46
65
44
44
61
42
38
48
33
50
63
41
83 151
44
65 323
47
34
45
29
155 1528 121
69 225
66
54 329
32
54
67
44
45
63
39
181 473
80
31
60
25
32
73
22
51 327
38
39
58
36
41
61
39
36
77
30
30
78
24
47
53
41
133 1174
96
78 154
67
46
50
41
98 424
67
110 599
85
47
75
41
30
60
25
87 343
59
37 193
31
81 165
59
159 970 108
161 1106 100
46
84
31
40
71
37
37
44
32
95 461
74
43
53
35
32
60
28
151 543
95
95
88
87
86
99
88
88
85
89
97
98
84
99
96
98
89
88
99
88
92
98
87
87
91
91
87
99
95
85
99
99
90
87
98
96
96
99
99
94
88
83
98
86
88
99
29
27
26
40
65
35
34
31
41
58
55
25
135
58
39
46
40
153
24
32
42
32
33
26
26
38
118
67
37
85
99
37
29
71
34
70
132
135
39
33
25
79
34
27
118
103
127
114
109
92
115
126
119
73
102
85
106
96
104
111
96
108
95
99
101
101
94
110
91
121
93
108
112
101
101
76
119
115
107
107
115
100
96
104
81
131
105
107
128
108
1320
682
1281
714
1288
297
530
1382
246
468
546
598
1035
1637
-494
525
-171
-542
406
617
646
508
405
961
140
151
-333
551
1019
1320
621
-808
237
201
91
403
763
348
324
232
542
509
930
584
225
-0.02
0.09
-0.32
-0.17
-0.22
0.23
0.08
-0.29
0.19
0.16
0.01
-0.06
-0.12
-0.15
0.27
0.29
0.53
0.89
0.14
0.09
-0.07
0.23
0.18
-0.05
0.36
0.36
0.60
-0.06
-0.21
-0.28
-0.05
0.54
-0.07
0.09
0.06
-0.02
-0.02
0.26
0.01
0.29
0.16
0.20
-0.06
-0.06
0.09
-0.05
0.04
-0.13
0.03
-0.04
0.14
0.04
0.05
0.24
0.26
0.27
0.04
0.02
-0.23
0.44
0.11
0.23
0.48
0.13
0.05
-0.12
0.29
0.24
0.04
0.11
0.28
0.36
0.03
0.02
-0.10
-0.06
0.36
0.10
0.15
0.10
0.07
0.01
-0.02
0.19
0.12
0.00
0.15
-0.05
0.01
0.16
56
39
25
16
36
33
30
32
27
35
25
21
35
57
-1
49
35
42
30
36
22
43
34
38
36
37
32
19
25
31
23
3
5
16
9
17
32
38
16
35
38
40
35
21
18
41
27
33
27
41
21
21
52
26
36
39
24
38
36
12
26
10
12
24
25
13
39
32
37
13
25
13
21
36
37
17
-5
15
18
10
19
27
11
25
17
19
29
28
21
20
124
117
111
111
119
116
113
125
120
126
125
111
119
117
113
121
115
126
116
116
102
130
124
121
113
123
120
109
116
114
105
105
105
111
104
109
114
109
115
115
112
122
113
109
112
120
106
83
84
113
94
76
98
107
110
113
92
115
104
101
85
115
115
100
108
86
112
97
109
102
103
106
108
72
100
103
92
107
121
116
86
106
113
93
119
82
108
105
99
77
111
101
99
109
112
95
113
89
116
113
91
109
98
106
114
98
108
98
91
124
127
85
111
109
118
113
61
104
106
104
129
134
109
104
116
111
98
111
99
108
89
102
108
130
112
0
115
140
138
147
114
130
0
117
116
115
0
117
151
117
133
135
119
128
140
146
114
112
109
146
98
118
126
123
129
116
115
132
153
151
125
131
125
122
115
121
115
119
106
112
98
117
108
121
76
113
100
101
114
83
102
126
110
93
114
89
91
94
107
96
106
84
83
90
93
94
131
111
100
117
124
102
119
105
105
105
103
106
117
114
101
80
109
87
93
96
87
117
122
110
111
97
99
94
85
108
114
105
93
94
105
107
89
118
109
118
103
89
114
117
99
111
114
105
89
116
104
105
94
107
108
108
119
93
106
116
104
96
106
116
121.2
121.1
121.0
121.0
121.0
121.0
120.9
120.8
6
120.6
4
120.4
120.2
2
120.2
2
120.2
2
120.1
1
120.0
0
120.0
0
119.9
9
119.8
8
119.8
8
119.8
8
119.5
5
119.4
4
119.4
4
119.3
3
119.3
3
119.2
2
119.2
2
119.1
1
118.8
8
118.6
6
118.6
6
118.5
5
118.2
2
118.2
118.1
117.9
117.8
117.7
117.6
117.5
117.4
117.4
117.4
117.3
117.3
TOP ČR holštýn SIH 03/14
27
Re
gis
tr
Po
řad
í
NXA-805
NEA-654
NXA-750
NXA-691
NEA-987
NXA-591
NXA-827
NEA-878
NEA-945
NEA-058
NEA-983
NXA-598
NEA-410
NEA-778
NEA-869
NEA-871
NXA-703
NEA-757
NXA-801
NEA-720
NXA-420
NEA-827
NEA-991
NXA-741
NXA-589
NGA-586
NXA-501
NEA-700
NXA-676
NEA-813
NXA-439
NXA-588
NEA-628
NEA-797
NEA-854
NEA-882
NXA-748
NXA-859
NGA-652
NEA-522
NEA-775
NXA-595
Jm
én
o
MUFF
JOBESS
JEROEN
KREYSON
PREDESTINE
KONG
ASPEN
CRUZITO
DESOTO
SERMIONE
BURKE
KLENOT
LABES
ARBOR
MOVI
EXPLODE
STARLINE
LARRY
WILMAR
RADIUS
HODICAK
MILAN
MATON
LINCOLN
KILOBYTE
ROLEX
JOLIVER
ALINO
FLORYN
ROTARIUS
DIE-HARD
KIRIBATI
RORY
LEXIKON
PRINCE
MYSTIK
LEMAN
NORIS
BRANDO
JOBERT
LORDIN
LOTTO
Jm
én
oO
MAC
BESN
OLYMPIC
MARION
JET STREAM
GOLDWYN
SUPPORT
BOLTON
ROUMARE
LADIN
STYLIST
GOLDWYN
LANCELOT
SHOTTLE
MASCOL
BOLTON
TOYSTORY
MASCOL
JURUS
JARDIN
BW MARSHALL
SHOTTLE
BOLTON
ALTAZESTY
GOLDWYN
EMERSON
BOLIVER
BESN
GOLDWYN
ROUMARE
ROEBUCK
GOLDWYN
SHOTTLE
JARDIN
BRITT
GAVOR
WILDMAN
OZFEST
BERTIL
BESN
JARDIN
LYNCH
J
Kó
d
701
510
101
701
101
510
101
510
604
101
101
101
510
906
101
803
101
701
101
101
604
201
701
906
906
901
401
803
401
510
170
604
170
604
401
701
701
101
101
510
101
701
dc
e
r
pro
d.
st
á
d
pr o
d.
dc
e
r
ex t
er.
st á
d
e
xte
r.
94
51
84
47
368
63 239
48
76
50
64
45
178
49 132
42
67
42
61
38
73
32
64
25
60
39
56
35
73
31
67
29
58
32
53
26
4589 372 2117 247
58
42
50
35
145
68 113
57
160
43 121
31
289
50 217
39
55
42
53
42
321
51 273
46
67
42
56
34
68
34
67
35
86
53
71
44
68
44
62
41
191
72 107
49
50
37
43
31
51
31
44
29
74
31
56
24
308
73 181
48
366
57 235
46
93
37
72
28
1806 191 991 127
154
58 127
47
93
33
77
28
1244 105 666
63
79
46
62
37
108
33
81
26
75
36
63
29
258
31 198
24
62
35
59
33
57
34
53
33
50
36
38
31
63
41
55
37
499
57 275
42
62
45
57
44
386
30 206
22
T
M
Kg
SB
RP
H
%
.R
Pr o
d
B
st á
dS
91
41 125 -320 0.34 0.02
97
45 110 865 -0.05 -0.06
89
39 121 -25 0.46 0.28
95
38 110 735 0.01 -0.06
87
32
93 1831 -0.42 -0.16
88
27 101 218 0.27 0.11
86
33
92 634 0.15 0.11
88
29 101 557 0.05 -0.01
86
26 128 857 -0.20 -0.03
99 300 112 844 -0.07 0.09
2 0.19 0.29
86
31 105
65 0.32 0.13
94
52 124
94
35 110 442 -0.07 0.13
97
37 111 1028 -0.02 -0.23
85
36 103 404 0.07 0.11
97
46 117 1013 -0.31 -0.21
87
36 108 549 -0.05 0.00
88
24 122 322 0.30 0.01
25 0.31 0.16
90
40 113
87
34 117 931 -0.25 0.00
95
53 102 106 0.27 0.08
84
28 107 194 -0.28 0.08
84
26
87 897 -0.02 0.02
88
24 100 693 -0.21 0.00
97
58
93 395 -0.10 0.00
97
52 110 799 0.00 0.01
91
31 123 375 -0.17 0.03
99 158 105 1027 -0.08 -0.07
94
45 109 -376 0.15 0.09
90
30 123 -96 -0.02 0.12
99
85 102 735 -0.28 -0.13
89
33 108 -389 0.41 0.22
92
27 103 632 0.24 -0.05
89
31
83 198 0.25 0.24
96
29 117 -99 0.11 0.06
86
29 125 328 -0.16 0.06
86
25 123 518 -0.14 -0.03
84
30 113 839 0.09 -0.14
86
31 100 364 -0.08 0.11
98
49
85 516 0.02 0.12
86
34 105 293 0.14 0.14
97
26 114 510 0.03 -0.08
%
B
%
na
r.
Ro
k
08
02
07
06
08
06
08
07
08
01
09
06
04
06
08
07
07
07
08
07
03
08
08
07
06
01
05
01
07
07
95
06
06
07
03
08
07
09
08
00
07
01
13
33
36
34
37
33
41
29
19
31
16
30
14
43
24
16
20
41
27
18
27
-14
38
12
10
35
2
37
-4
-5
7
15
50
30
5
1
11
45
9
25
25
25
-9
25
19
21
48
16
31
18
27
36
21
11
25
16
22
18
19
12
13
32
10
13
33
24
14
29
15
30
-7
5
15
1
18
24
1
16
16
18
21
27
20
12
T
Kg
M
oO
mé
n
ZENITH
AIRLINER
O MAN
BLITZ
TOYSTORY
CORSARO
O MAN
O MAN
TITANIC
LUKAS
O MAN
MORTY
BESN
BW MARSHALL
SIGN
SHOTTLE
O MAN
TITANIC
BESN
O MAN
DOMBINATOR
AARON
JEFFERSON
MORTY
DURHAM
EMORY
ADDISON
STORM
DURHAM
TALENT
TESK
CORSARO
OUTSIDE
MORTY
MTOTO
STORMATIC
O MAN
SHOTTLE
O MAN
MATTIE
MORTY
TERRY
B
Kg
28
107
110
110
112
113
113
115
116
116
118
118
118
121
121
123
123
123
126
126
128
128
130
130
130
133
134
135
136
136
138
138
140
141
141
141
144
144
144
147
147
147
150
113
104
104
112
94
96
102
104
102
107
104
105
108
118
93
94
102
99
94
109
108
84
111
114
122
107
107
100
104
98
93
105
95
118
122
110
96
95
95
95
108
107
112
98
87
116
106
109
116
111
107
79
119
104
102
104
99
95
105
104
110
106
89
114
95
110
112
90
104
89
122
114
132
116
97
94
103
95
124
123
113
94
93
116
141
125
121
123
0
117
0
119
0
116
0
118
108
146
118
147
121
123
131
103
106
130
0
127
137
118
128
128
123
142
120
123
115
114
153
123
117
0
140
120
106
144
114
113
90
95
101
97
92
102
107
103
103
98
102
103
104
117
112
104
83
95
127
121
106
111
115
104
107
93
123
102
108
113
106
108
120
124
100
93
107
108
107
98
131
104
99
107
106
112
92
116
110
103
84
104
115
114
108
128
111
97
107
114
127
120
114
105
117
102
122
117
128
115
119
95
106
95
105
106
105
109
116
108
112
100
I.
p
rod
uk
ce
plo
dn
o
st v
l.
p
l
o
d.
dc
er
dlo
u
ho
věk
.
Ko
n
če t
iny
Ve
me
no
96
111
120
110
118
113
121
109
110
120
116
111
112
105
113
99
107
110
112
112
108
99
118
108
103
116
102
114
94
99
99
106
113
120
99
104
103
109
109
115
114
103
SIH
117.3
117.1
117.1
117.0
116.7
116.7
7
116.6
6
116.4
4
116.4
4
116.3
3
116.3
3
116.3
3
116.2
2
116.2
2
116.1
116.1
116.1
115.9
9
115.9
9
115.8
8
115.8
8
115.7
7
115.7
7
115.7
7
115.6
6
115.4
4
115.3
3
115.2
2
115.2
2
115.1
115.1
115.0
114.9
114.9
114.9
114.8
114.8
114.8
114.6
114.6
114.6
114.5
TOP ČR holštýn SIH 03/14
Syn slavné BETTY Broeks
- tato dcera SNOWMAN byla prodána
za $ 200,000
Syn Epic - který kombinuje
mléčný potenciál, zdravotní znaky
a velmi komplexní typ
MM:
MMM:
Holštýnská genomická výběrová testace - jaro 2014
29
Jm
én
o
Po
řad
í
FLEVO GENETICS SNOWMAN
DE-SU GILLESPY-ET
MEL-CREST ALTARAZOR
MORNINGVIEW ALTATOYOTA
REGANCREST ALTAIOTA-ET
MAINSTREAM MANIFOLD
END-ROAD O-MAN BRONCO-ET
LONG-LANGS OMAN OMAN-ET
UFM-DUBS ALTAESQUIRE-ET
SILDAHL JETT AIR-ET
BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
LIRR DREW DEMPSEY
AMMON-PEACHEY ALTACELEB-ET
BLONDIN CAREYPRICE
MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD
FREUREHAVEN NIAGARA
DE-SU OBSERVER-ET
SULLY ALTAMETEOR-ET
CRACKHOLM FEVER
STANTONS STANLEY CUP
OCONNORS JAY
WABASH-WAY EXCITE-ET
FLEURY GEN LE PLAN
FUSTEAD ALTASTONE-ET
HYLLTOP PRESLEY RED
SCHILLVIEW GARRETT-ET
BLUENOSE RISINGSTAR
O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET
DOMICOLE CHELIOS
DE-SU AUTHORITY-ET
DE-SU 541 BARTLETT-ET
MR COUGAR
SCHILLVIEW OMAN GERARD-ET
CLAYNOOK TENNESSEE
ENSENADA TABOO PLANET-ET
DE-SU 554 STRATTON-ET
VACHALE CLARION
BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET
GEPAQUETTE DG SHOTTBOLT
LARCREST CAESAR-ETS
LARCREST CHEECH-ETS
vod
Pů
O Man x Bw Marshall
Bolton x Shottle
Altabaxter x Goldwyn
Toystory x Altafinley
O Man x Ito
O Man x Bw Marshall
O Man x Bw Marshall
O Man x Altaaaron
O Man x Altasam
Altabaxter x Bw Marshall
O Man x Die-Hard
Goldwyn x Derry
Planet x Shottle
Goldwyn x Shottle
Goldwyn x Durham
Bolton x Goldwyn
Planet x O Man
Planet x Shottle
Goldwyn x Blitz
Shottle x Convincer
Bolton x Durham
Planet x Shottle
Planet x Shottle
Planet x Elegant
Mr Burns x Salto-Rdc
O Man x Mtoto
Stol Joc x Shottle
Manfred x Elton
O Man x Bw Marshall
Altabaxter x Goldwyn
Stol Joc x O Man
Planet x Shottle
Alexander x Goldwyn
O Man x Bw Marshall
Mr Burns x Goldwyn
Taboo x Amel
Planet x Shottle
Bolton x Goldwyn
O Man x Altahershel
Shottle x Bolton
Malicieux x Shottle
Malicieux x Shottle
Kó
d
0029HO14062
0011HO10392
0011HO10079
0011HO09647
0200HO00402
0007HO08747
0014HO04929
0011HO09624
0200HO00528
0001HO08784
0007HO09264
0011HO10802
0200HO06186
0007HO10506
0250HO00928
0007HO10606
0011HO10661
0200HO05592
0147HO02355
0200HO02399
0200HO76617
0250HO00954
0011HO10865
0094HO00877
0029HO13083
0200HO06050
0007HO06417
0014HO04916
0200HO03648
0200HO00577
0007HO10728
0200HO06206
0029HO13162
0200HO05979
0007HO08081
0007HO10731
0007HO10504
0014HO04924
0147HO02259
0200HO06158
0200HO06157
Dc
er
254
162
172
199
1274
5551
506
905
452
139
987
906
64
111
911
87
122
191
5427
48
146
113
44
71
202
963
112
2193
198
387
139
111
125
802
97
722
75
111
338
167
122
122
LPI
2996
2961
2945
2943
2925
2899
2891
2887
2876
2875
2872
2864
2861
2847
2843
2843
2823
2817
2799
2796
2791
2781
2771
2769
2768
2761
2761
2759
2756
2754
2753
2752
2752
2746
2738
2725
2721
2719
2718
2717
2709
2709
Stá
d
118
109
99
88
474
2009
246
405
150
78
240
512
46
86
480
64
79
90
2612
16
109
109
28
41
137
330
74
326
83
297
96
76
110
382
94
297
60
72
149
96
91
91
R%
96
96
95
96
99
99
98
98
98
95
99
98
90
92
98
94
94
95
99
90
96
91
87
90
96
99
94
99
97
97
95
92
91
98
94
99
89
94
97
94
93
93
M
Kg
69
66
102
55
78
92
61
57
105
73
60
38
71
76
62
78
44
49
54
101
63
64
70
61
86
64
51
74
72
81
59
79
68
42
46
63
61
36
56
67
58
58
T
Kg
2250
2455
861
2003
1303
1994
2524
836
916
1546
1652
121
1808
1222
522
1870
1396
1815
633
2103
1177
1398
2164
3086
842
1738
1252
1317
1363
749
1376
1153
476
2002
710
1981
1895
671
2271
1460
969
969
T
-0.04
-0.21
0.65
-0.16
0.27
0.16
-0.27
0.28
0.66
0.15
0.00
0.32
0.04
0.30
0.41
0.09
-0.03
-0.16
0.29
0.21
0.17
0.13
-0.09
-0.45
0.51
0.00
0.03
0.24
0.20
0.49
0.08
0.33
0.48
-0.28
0.20
-0.11
-0.09
0.10
-0.24
0.11
0.21
0.21
%
B
Kg
71
66
42
74
61
76
82
66
65
34
56
30
56
57
27
68
51
54
20
65
73
56
64
92
56
57
55
71
65
39
75
51
41
71
40
64
69
35
53
38
52
52
B
-0.02
-0.12
0.11
0.07
0.15
0.08
-0.01
0.32
0.29
-0.13
0.02
0.22
-0.03
0.15
0.09
0.05
0.05
-0.05
-0.01
-0.04
0.29
0.09
-0.07
-0.09
0.25
0.00
0.12
0.25
0.17
0.13
0.25
0.12
0.23
0.03
0.15
0.00
0.05
0.11
-0.17
-0.07
0.17
0.17
%
dc
er
173
78
144
95
140
78
176
80
886 380
4094 1708
381 199
734 316
389 131
124
71
648 186
493 300
38
33
78
58
773 403
67
51
91
60
142
71
3784 1976
44
14
119
85
57
54
20
13
37
24
161 110
702 260
94
63
1600 234
132
66
344 255
109
78
81
59
52
49
595 301
95
90
568 221
39
34
104
62
280 127
118
68
73
60
73
60
E x.
st á
d
E x.
R%
92
92
91
92
97
99
96
97
96
91
97
96
84
89
97
87
90
91
99
86
91
86
81
83
92
97
89
99
91
96
90
88
85
97
89
99
82
89
94
90
87
87
o
8
9
9
7
7
7
5
7
0
9
8
14
12
8
17
4
15
14
10
5
10
5
7
0
1
2
5
-2
2
12
4
8
4
11
7
7
8
13
5
5
8
8
Typ
Ve
me
n
12
12
12
7
8
2
4
8
3
10
5
18
14
12
17
7
11
8
13
6
9
5
10
1
6
3
8
-4
0
13
5
7
9
7
11
6
5
9
5
8
10
10
eti
ny
13
12
11
5
5
-6
1
10
5
10
6
14
4
11
19
7
5
3
15
1
4
2
5
2
10
3
7
-1
-1
13
0
4
12
1
12
3
-1
8
8
12
11
11
on
č
K
ní
-99
98
104
100
109
114
111
108
108
112
105
100
96
95
98
94
109
108
99
98
94
106
100
103
99
107
100
114
105
105
106
101
101
106
100
105
103
-99
101
95
92
92
Tel
e
a
ma
tik
2.77
2.69
2.74
3.12
2.85
2.83
2.72
3.12
2.86
2.58
2.82
2.59
2.75
2.75
2.93
2.97
2.80
2.90
2.61
3.12
3.16
2.83
3.24
3.12
2.88
2.70
2.88
2.74
2.90
2.77
2.91
2.82
2.97
2.96
2.76
2.91
2.85
2.87
2.77
3.04
3.01
3.01
So
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
TOP Kanada LPI 04/14
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
GEN-I-BEQ TOPSIDE
GEN-I-BEQ BRAWLER
DEWGOOD ADVANCE-ET
DEWGOOD BENEFIT
LA PRESENTATION KRISANTO
MISTY SPRINGS SUPERPOWER
ARRON DOON WEST PORT MAGNA P
DE RITH ALTASHARE
WEBB-VUE BAXTER LUCIANO-TW
DREAM-PRAIRIE MR B BRETT-ET
GILLETTE WINDBROOK
CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
STANTONS ALTARIC-RED
STE ODILE IRISH
REGANCREST-PJ MAXLIFE-ET
LAKE-EFFECT ALTACALIBER-ET
HENDEL BIGSTONE-ET
FARNEAR-TBR ALTAAVALON-ET
VALLEYVILLE MUSKETEER
DE-SU ALTAFOCUS-ET
CROCKETT-ACRES EIGHT-ET
GEN-I-BEQ ALTABUZZER
DE-SU JOCKEY-ET
COMESTAR LAUTREC
GENERVATIONS LEADING EDGE
VELTHUIS SOPHOMORE
BRAEDALE GOLDWYN
HFK HEAVY
R-E-W BONANZA-ET
REGAN-ALH PRIDE-ET
MONUMENT IMPRESSION-ET
CALBRETT EVERYDAY
COMESTAR LAUTHORITY
R-E-W SEAVER-ET
END-ROAD BEACON-ET
SANDY-VALLEY BOLTON-ET
ALLYNDALE-I ATTICUS
SKALSUMER JORRYN
EXPRESS BOLLY
WABASH-WAY EXPLODE-ET
DUDOC RADIUS
LA PRESENTATION ALFONSO
GINARY ALTABERNIE
CO-OP OMAN LOYDIE-ET
CLEROLI LM DERBY
Bolton x Storm
Altabaxter x Shottle
Alexander x Goldwyn
Lucky Star x O Man
Altabaxter x Buckeye
Bonair x Shottle
Bolton x September Storm
Shottle x Goldwyn
Altabaxter x Goldwyn
Mr Burns x Goldwyn
Fbi x Blitz
Boliver x O Man
Mr Burns x Jordan-Red
Alexander x Goldwyn
Goodluck x Bw Marshall
Goldwyn x Shottle
Bolton x O Man
Mac x Shottle
Bonair x Goldwyn
Bolton x O Man
O Man x Mtoto
Altabaxter x Shottle
Stol Joc x O Man
Bolton x Champion
Mleader x Goldwyn
Planet x Lou
James x Storm
Altabaxter x O Man
Shottle x Goldwyn
Socrates x Durham
Socrates x Potter
Planet x O Man
Goldwyn x Igniter
Goldwyn x Durham
Shottle x Bw Marshall
Altahershel x Convincer
Goldwyn x Durham
Jocko Besn x Celsius
Bolton x Talent
Bolton x Shottle
Shottle x Jolt
Planet x Goldwyn
Altabaxter x Stormatic
O Man x Bw Marshall
Altabaxter x Goldwyn
0200HO05843
0200HO05929
0200HO02618
0200HO02343
0200HO06086
0200HO03735
0151HO00562
0011HO10832
0007HO10632
0007HO10734
0200HO03501
0001HO08778
0011HO00552
0200HO06178
0011HO08983
0011HO10675
0200HO05908
0011HO10360
0200HO06053
0011HO10577
0200HO09804
0011HO10408
0200HO00578
0200HO05839
0250HO00941
0200HO03711
0200HO03205
0200HO07413
0094HO14691
0200HO00582
0200HO00560
0200HO06196
0200HO05588
0200HO05567
0029HO13366
0029HO11111
0200HO03606
0222HO00487
0200HO05927
0076HO00581
0200HO05660
0200HO06224
0011HO10528
0001HO08654
0147HO02234
2707
2706
2706
2705
2704
2704
2696
2690
2689
2688
2687
2685
2685
2682
2681
2663
2660
2660
2658
2650
2647
2647
2645
2637
2636
2631
2630
2630
2626
2622
2622
2622
2618
2617
2617
2615
2612
2608
2608
2605
2602
2602
2599
2596
2595
146
1566
117
116
133
96
141
59
106
95
2519
967
122
88
413
146
803
147
139
102
2146
121
271
119
84
127
34990
126
197
112
134
81
2594
1969
711
7896
282
219
113
163
563
101
107
73
67
99
1059
108
112
83
74
92
39
73
76
1463
359
79
86
173
84
607
70
128
65
1092
91
182
93
65
116
6219
121
136
76
131
79
1470
1296
342
2363
219
37
114
92
435
99
65
25
40
96
99
93
95
95
91
94
89
93
92
99
98
94
91
97
94
98
94
95
94
99
95
97
95
92
94
99
95
94
93
95
90
99
99
98
99
97
97
95
95
98
91
95
92
90
1074
770
855
820
1858
1112
1306
240
2766
1256
632
2029
863
775
653
1078
922
957
360
1770
1106
1337
443
960
652
1728
232
1103
1091
476
1216
1078
503
411
1412
1842
37
1758
952
1511
1586
955
1964
1033
1091
65
51
79
39
52
62
62
82
91
76
51
24
73
62
75
35
55
31
46
57
64
78
52
72
72
71
45
77
74
54
39
41
54
4
45
63
43
69
52
20
40
31
43
75
55
0.23
0.21
0.45
0.08
-0.14
0.19
0.13
0.70
-0.08
0.26
0.26
-0.43
0.39
0.31
0.48
-0.05
0.20
-0.04
0.31
-0.08
0.22
0.26
0.33
0.34
0.45
0.06
0.35
0.34
0.30
0.34
-0.04
0.02
0.33
-0.09
-0.06
-0.04
0.39
0.04
0.17
-0.32
-0.16
-0.04
-0.26
0.35
0.16
40
45
23
48
56
37
43
36
61
74
32
61
56
38
44
39
56
37
24
56
71
46
55
43
42
52
25
46
37
26
29
51
25
30
45
51
19
85
41
35
46
43
50
77
29
0.04
141
92
0.17 1397 948
-0.04
80
74
0.18
108
98
-0.04
96
65
0.00
54
44
0.01
104
70
0.24
36
23
-0.24
77
54
0.27
77
59
0.10 1297 810
-0.04
703 284
0.23
104
63
0.12
44
43
0.20
354 146
0.03
112
64
0.21
698 529
0.05
121
54
0.11
134 119
-0.02
90
54
0.30 1648 901
0.02
112
80
0.36
220 153
0.09
93
73
0.18
64
46
-0.05
96
86
0.16 32865 5609
0.09
118 110
0.00
117
91
0.10
80
57
-0.09
123 113
0.13
43
41
0.07 1695 1022
0.15 1328 924
-0.02
496 252
-0.08 6871 2028
0.15
256 181
0.23
147
26
0.08
104 101
-0.13
136
77
-0.05
487 374
0.10
47
46
-0.12
98
56
0.38
44
13
-0.05
55
35
92
98
88
89
90
86
90
84
87
88
98
97
89
85
96
89
97
90
91
89
98
91
94
90
87
89
99
90
90
88
90
84
98
98
96
99
95
90
89
91
96
85
90
85
86
11
9
14
6
3
13
9
8
5
2
17
7
6
11
8
11
6
12
12
4
-1
5
4
8
7
7
11
3
9
13
11
8
14
16
6
8
12
-9
6
13
5
10
4
-3
12
14
9
10
9
0
10
10
4
3
-1
11
9
4
9
9
11
7
12
9
7
-1
2
4
5
4
6
10
5
8
13
11
5
13
16
3
9
11
-10
8
11
4
8
2
-3
9
4
10
18
0
9
9
9
8
3
5
17
2
5
12
6
8
1
7
10
1
-3
7
2
4
10
5
11
2
3
5
6
4
9
9
9
7
16
5
5
8
6
9
5
1
11
97
100
100
106
103
103
96
98
102
97
102
101
96
98
100
106
102
96
98
102
107
102
104
99
102
106
103
109
103
98
101
101
94
98
102
92
101
-99
92
101
101
106
98
108
102
2.83
2.97
2.90
2.81
2.94
3.06
2.87
2.74
3.02
3.15
3.08
2.67
3.00
2.97
2.81
2.78
2.91
2.94
2.71
2.77
2.84
2.84
2.92
3.13
2.70
2.82
2.54
2.97
2.69
2.77
2.66
2.86
2.92
2.53
2.85
3.04
2.43
3.37
2.84
2.74
2.74
2.82
2.74
2.80
2.84
TOP Kanada LPI 04/14
31
Jm
én
o
Po
řad
í
WILLSBRO BLAKE ET
HFK HUMOROUS
CLEAR-ECHO ALTADECREE-ET
CO-OP AUDEN PARKER-ET
REGANCREST REGINALD-ET
PETHERTON ROX ITAK
ME-DO-CREST EXPLICITE-ET
UFM-DUBS OLEGANT-ET
CLAYNOOK SALFORD
REGAN-ALH DIPLOMAT-ET
WABASH-WAY EUREKA
GOLDEN-OAKS MEDFORD-ET
DINOMI ALTADETROIT-ET
SCHILLVIEW GLENROCK-ET
DE-SU BLAKE-ET
HARTLINE PLANT JULIUS-ET
NURRES SLUGGER-ET
SCOTTMORE SHOTGOLD-ET
MISTER SOCRATES MARIANO-ET
KILOBYTE
MR FROSTY SANTIAGO
AQUILA BURNSIDE ET
BROWNDALE DEXTER
HAH ALTAESPRIT
CLEAR-ECHO ALTAR2-ET
WABASH-WAY EXPEDITE-ET
DINOMI GOLDWYN DARIUS-ET
SEJANE LYDOLL
BUTOISE BAHAMAS
WA-DEL HAYDEN-ET
CRACKHOLM FOCUS
LA PRESENTATION ACHILLE
VELTHUIS SOLSTICE
CHARTROISE SATISFACTION-ET
GITOISE MURDUCK
BO-IRISH ALTON-ET
WESSELCREST AIRBORNE-ET
WESSELCREST GENERATE-ET
BOMAZ SHTL KAMPMAN 691-ET
TRUE-BLUE SHOWBOAT-ET
MR WELCOME LIONESS-ET
RA-MAR-LAND LEGEND-TW
vod
Pů
Altabaxter x Goldwyn
Altabaxter x Boliver
Altabaxter x Marion
Auden x O Man
Goldwyn x Durham
Goldwyn x Titanic
Pagewire x O Man
Elegant x O Man
Ashlar x Goodluck
Mr Burns x O Man
Bolton x O Man
Altabaxter x Goldwyn
Goldwyn x Shottle
Mr Burns x O Man
Earnit x Shottle
Planet x Duce
Mr Burns x O Man
Shottle x Goldwyn
Socrates x Shottle
Goldwyn x Durham
Frosty x Goldwyn
Mr Burns x O Man
Altabaxter x Sabre
Altabaxter x Shottle
Marion x Ramos
Planet x Shottle
Goldwyn x Shottle
Alexander x Shottle
Jefferson x Titanic
O Man x Mtoto
Roumare x Titanic
Ashlar x Goldwyn
Lou x Goldwyn
Mr Burns x Goldwyn
Baltimor x Goldwyn
Addison x Manfred
Airraid x Shottle
Sidney x Shottle
Shottle x Durham
Shottle x Titanic
Socrates x Shottle
Shottle x Goldwyn
Kó
d
0200HO07425
0200HO07412
0011HO10427
0001HO02848
0200HO05549
0007HO10298
0200HO06067
0007HO09501
0200HO02569
0200HO06003
0250HO00930
0029HO14319
0011HO10631
0200HO02520
0200HO06148
0007HO10658
0200HO06017
0200HO06235
0007HO10651
0200HO07147
0200HO03682
0200HO07608
0080HO00325
0011HO10758
0011HO10017
0200HO76615
0147HO01235
0200HO06226
0200HO05801
0029HO11909
0200HO05940
0200HO06172
0200HO03608
0200HO03695
0200HO06228
0029HO10681
0200HO05915
0200HO06121
0001HO09544
0200HO02519
0029HO14555
0001HO02700
LPI
2593
2592
2591
2588
2587
2587
2583
2581
2580
2579
2578
2576
2575
2571
2570
2568
2567
2567
2564
2563
2563
2562
2558
2555
2554
2553
2552
2552
2551
2549
2549
2548
2547
2546
2543
2542
2541
2539
2538
2538
2537
2533
Dc
er
80
130
221
89
844
98
132
63
126
156
77
172
158
114
90
68
137
90
104
136
101
90
75
63
191
101
166
89
108
374
110
80
166
218
104
266
156
89
178
130
182
120
Stá
d
63
100
89
33
640
73
84
53
65
141
58
118
76
108
85
54
114
88
68
110
97
78
38
39
68
75
100
86
101
115
104
56
155
204
98
98
121
87
93
123
119
53
R%
90
94
95
91
98
95
94
93
94
96
92
96
95
95
93
91
95
91
91
96
94
91
90
90
96
92
95
91
95
97
95
90
97
96
91
98
96
93
95
95
95
94
M
Kg
82
83
78
79
41
52
76
33
75
24
50
113
37
34
61
55
42
59
62
21
63
34
93
58
58
64
26
66
42
55
40
23
25
30
43
68
21
14
37
41
65
45
T
Kg
1233
1294
1782
896
342
857
27
1160
1131
908
1677
1420
628
968
1164
1534
1559
93
1250
868
201
1276
1636
314
2117
1717
515
843
1474
1494
1050
1579
58
1916
1290
2179
1232
891
697
860
703
1928
T
0.35
0.31
0.10
0.40
0.28
0.19
0.70
-0.09
0.31
-0.09
-0.10
0.54
0.13
-0.01
0.17
-0.03
-0.13
0.53
0.16
-0.10
0.52
-0.12
0.29
0.43
-0.17
0.02
0.07
0.32
-0.11
0.01
0.02
-0.32
0.22
-0.37
-0.04
-0.10
-0.22
-0.16
0.10
0.08
0.36
-0.22
%
B
Kg
43
47
51
60
28
53
39
38
38
53
67
33
31
61
26
54
65
17
31
36
29
67
53
19
47
47
26
33
64
43
57
45
29
55
44
75
36
45
22
48
21
62
B
0.02
0.04
-0.06
0.26
0.14
0.21
0.34
0.00
0.00
0.20
0.11
-0.11
0.08
0.26
-0.10
0.02
0.12
0.12
-0.09
0.06
0.20
0.21
-0.01
0.08
-0.18
-0.09
0.09
0.05
0.13
-0.04
0.20
-0.06
0.24
-0.07
0.01
0.02
-0.04
0.14
-0.01
0.17
-0.01
-0.01
%
dc
er
40
98
136
28
385
84
85
59
77
141
55
139
101
103
68
55
122
51
59
130
93
62
62
49
194
51
138
60
99
260
107
36
159
192
61
185
128
77
115
127
146
87
E x.
st á
d
33
76
64
12
295
60
54
48
44
121
40
96
54
97
67
45
102
48
42
101
86
51
28
30
56
42
80
58
90
88
99
23
140
172
56
62
100
76
68
118
99
38
E x.
R%
85
89
90
80
96
89
88
86
89
91
87
91
90
89
87
85
90
85
86
91
89
85
79
84
93
86
91
86
89
94
90
85
92
93
85
95
91
88
90
90
91
87
o
6
3
6
-1
15
2
9
7
9
4
4
4
6
-2
8
5
-1
6
6
11
5
2
1
9
-1
2
7
7
10
5
6
11
8
5
10
1
11
7
12
4
4
3
Typ
Ve
me
n
6
3
7
-2
13
4
9
6
8
6
3
7
8
3
9
7
6
9
8
11
3
5
2
10
1
4
10
9
5
4
4
9
7
7
12
-1
8
10
13
5
7
4
eti
ny
9
5
7
-2
5
9
0
5
4
6
2
2
10
7
12
5
13
9
5
11
10
2
-1
6
3
3
13
10
-4
5
2
8
10
8
8
-4
8
9
11
8
12
5
on
č
K
ní
100
101
107
101
101
101
104
107
105
98
100
104
106
107
93
100
104
91
-99
105
105
94
96
98
103
100
101
101
102
100
104
98
105
107
98
106
98
91
99
104
101
99
Tel
e
a
ma
tik
2.96
2.99
2.83
2.71
3.05
2.93
2.84
2.86
2.95
2.86
2.90
2.89
2.59
2.76
2.83
2.97
3.30
2.65
2.55
3.01
2.58
3.13
2.98
2.78
2.57
2.98
2.86
3.01
3.15
2.69
3.02
2.89
2.48
3.00
3.16
2.96
2.77
2.70
2.63
2.83
2.47
2.62
So
32
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
TOP Kanada LPI 04/14
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
BEAUCOISE RHAPSODY
COMESTAR BRIGADE
STANTONS GOULET
MORNINGVIEW SAILOR-ET
CLAYNOOK THRILL
BRYHILL LOYAL
MORSAN BORIS
BREEZE HILL CIRCUIT
GRAN-J OMAN MCCORMICK
CHASIN-RAINBOWS JADON-ET
GILLETTE STANLEYCUP
GILLETTE WINDHAMMER
VIORIS SLEEMAN
HENDEL ALTAMAGNETO
WESSELCREST ALTAAIRSHOW-ET
DUCKETT-BH STINGER-ET
LESPERRON LOVERBOY
MISTY SPRINGS HOMOGEN-ET
SILDAHL AIRRAID
ERNLO GOLD LYNN DICKEY
DREAM-PRAIRIE SHADOW BOXER
STANTONS WILLIAMSBURG
GEN-I-BEQ LOOK
GILLETTE JORDAN
WA-DEL JUNCTION-ET
CHARITY ALTAGRATIS-ET
REGAN-ALH DALOR-ET
GILLETTE WATCH OUT
LA PRESENTATION BARLEY
SMITHDEN AARON
JEWELED-ACRES SHARKY-ET
DE-SU BOWMAN-ET
MORNINGVIEW APOCALYPSE-ET
VELTHUIS SHACKLETON
DIAMOND-OAK FROSTY-ET
SMITHDEN ADMIRAL
BEAVER RAY MURAL
MR MORNINGVIEW ALGERIA-ET
DUDOC MR BURNS
REGAN-ALH EVADE-ET
UFM-DUBS SCOTTY-ET
COMESTAR LADNER
BEAVER RAY NBA
PINE-TREE MARTHA SHAMPOO-ET
UECKER JORODGERS-ET
Mr Burns x Shottle
Bolton x Titanic
Planet x Goldwyn
Mr Burns x Boliver
Altabaxter x Goodluck
Goldwyn x Aaron
Bolton x Durham
Goldwyn x Shottle
O Man x Durham
Goldwyn x Emerson
Bolton x Blitz
Bolton x Blitz
Marion x Freelance
Mac x Mascol
Airraid x Shottle
Goldwyn x Shottle
Altabaxter x Shottle
Bonair x Shottle
Bw Marshall x Manfred
Goldwyn x Shottle
Shottle x Goldwyn
Planet x Shottle
Onward x Goldwyn
Goldwyn x Durham
O Man x Convincer
Shottle x Best
Socrates x Buckeye
Goldwyn x Blitz
Toystory x Stormatic
Goldwyn x Allen
Brett x Emery
Altabaxter x O Man
Ashlar x Reggie
Alexander x Bolton
Bw Marshall x Sand
Goldwyn x Allen
Toystory x Titanic
Alexander x O Man
Thunder x Storm
Socrates x Durham
Malicieux x Goldwyn
Goldwyn x Champion
Altabaxter x Titanic
Shottle x O Man
Jango x O Man
0200HO05995
0250HO00931
0200HO02613
0200HO02509
0200HO02523
0147HO02218
0200HO00520
0250HO00924
0029HO13053
0200HO00474
0200HO03603
0250HO00914
0200HO03559
0011HO10579
0011HO10306
0200HO02599
0147HO02212
0200HO07423
0014HO04026
0007HO10309
0007HO10219
0200HO02614
0200HO06131
0200HO05575
0029HO11942
0011HO09799
0200HO00580
0200HO03523
0200HO05767
0080HO00323
0001HO07127
0200HO00546
0200HO06126
0200HO03736
0200HO01584
0200HO02235
0200HO03591
0200HO06201
0200HO05024
0200HO00583
0200HO03723
0200HO02197
0200HO03650
0001HO09208
0200HO02602
2532
2531
2531
2530
2529
2528
2528
2528
2527
2523
2520
2520
2518
2518
2515
2515
2513
2512
2508
2508
2507
2507
2505
2503
2499
2499
2497
2496
2496
2495
2494
2494
2490
2489
2488
2486
2485
2484
2483
2483
2483
2480
2480
2479
2479
224
82
125
108
107
102
146
173
168
125
1073
1073
121
84
97
93
58
127
1280
144
215
144
188
4137
154
267
108
257
81
99
318
434
84
119
10719
108
136
75
8734
109
82
711
119
784
105
190
72
79
100
101
50
99
118
70
121
721
721
94
49
66
88
35
99
520
102
137
113
141
2177
81
145
88
228
71
60
107
352
71
101
3373
76
136
74
3674
101
76
540
102
270
98
97
93
92
94
95
95
96
95
95
95
99
99
95
93
95
92
90
94
99
95
96
94
95
99
96
96
93
98
94
95
98
97
92
92
99
95
96
90
99
94
89
98
95
98
91
675
1714
659
1786
1520
773
111
-680
-359
1366
550
550
2255
1523
1418
1430
1779
-273
1596
83
381
1990
484
738
561
535
774
1105
623
953
2088
1204
881
411
1342
882
270
1398
1171
342
313
190
1495
576
1045
30
68
63
28
55
48
50
50
60
42
68
68
61
72
33
64
45
29
77
44
55
25
57
43
88
51
68
83
38
48
72
64
59
111
60
69
48
50
25
41
27
36
45
64
47
0.05
0.05
0.37
-0.34
-0.01
0.18
0.42
0.74
0.72
-0.07
0.44
0.44
-0.19
0.14
-0.17
0.11
-0.18
0.38
0.17
0.38
0.39
-0.43
0.37
0.14
0.62
0.29
0.37
0.39
0.15
0.12
-0.06
0.17
0.25
0.89
0.10
0.34
0.35
-0.02
-0.16
0.27
0.15
0.27
-0.09
0.40
0.08
43
55
39
58
48
31
21
10
29
48
26
26
83
42
39
46
44
14
37
32
36
53
34
24
48
40
34
39
44
39
79
37
36
35
50
40
17
52
61
22
29
9
27
37
48
0.18
-0.01
0.16
-0.01
-0.01
0.05
0.15
0.30
0.37
0.03
0.06
0.06
0.07
-0.07
-0.06
-0.01
-0.12
0.22
-0.13
0.26
0.20
-0.11
0.16
0.00
0.26
0.20
0.08
0.02
0.20
0.06
0.08
-0.02
0.05
0.19
0.05
0.09
0.07
0.05
0.20
0.10
0.16
0.03
-0.19
0.16
0.13
194 166
58
53
51
43
106
97
96
91
101
46
123
82
131
89
115
54
109
96
824 556
824 556
114
81
75
39
96
62
57
51
53
27
71
59
1073 434
119
82
157 110
92
77
117
86
2722 1570
125
58
174 102
80
63
224 187
69
59
88
54
206
74
385 317
55
48
67
59
9462 2978
103
71
126 118
34
33
7798 3284
97
89
34
31
288 245
100
82
571 212
55
51
93
88
86
89
89
90
91
91
90
89
97
97
90
88
90
87
86
88
99
90
91
89
90
99
91
93
88
95
88
89
96
96
85
87
99
90
91
83
99
89
82
95
90
96
84
6
7
9
4
6
10
10
12
1
9
11
11
3
2
5
4
6
10
5
12
6
7
10
8
-5
8
1
2
5
9
-5
8
5
2
-1
6
6
5
5
7
11
12
12
2
5
5
7
4
1
5
10
8
9
5
7
10
10
5
4
5
3
3
9
5
11
2
7
9
9
-5
8
-1
4
5
8
-5
11
8
-1
1
7
6
0
1
7
10
11
7
-1
6
6
8
6
6
5
7
9
13
0
6
9
9
-6
1
6
8
9
14
7
5
11
7
6
7
-1
4
10
-6
7
7
1
-6
0
11
3
3
8
7
8
8
10
12
15
1
3
99
92
101
98
98
105
95
107
108
101
96
96
105
110
101
102
102
108
103
95
96
103
97
104
109
96
104
104
104
101
100
104
100
97
100
104
99
93
95
101
101
107
99
99
106
2.72
3.25
2.99
2.73
3.08
2.95
2.98
2.43
2.76
2.74
3.17
3.17
2.92
2.88
2.66
2.96
2.98
3.20
3.01
2.76
2.70
2.92
3.12
2.63
3.00
3.27
2.70
2.95
3.09
2.65
3.02
2.84
3.06
3.04
2.66
2.99
2.77
3.11
3.13
2.84
2.97
3.03
2.82
2.56
3.27
TOP Kanada LPI 04/14
33
Jm
én
o
Po
řad
í
ROYLANE SOCRA ROBUST-ET
COYNE-FARMS DORCY-ET
DE-SU 521 BOOKEM-ET
CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET
DEN-K ALTAGREATEST
BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
REGANCREST ALTAIOTA-ET
SULLY ALTAMETEOR-ET
LOTTA-HILL SHOTTLE 41-ET
PINE-TREE PICARDUS-ET
ALTACEASAR
MAINSTREAM MANIFOLD
CO-OP UPD PLANET YANO-ET
LONG-LANGS OMAN OMAN 2-ETN
WA-DEL MYRLE-ET
CHARLESDALE SUPERSTITION-ET
CO-OP O-STYLE OMAN JUST-ET
SILDAHL JETT AIR-ET
RED-OAK-DB BAXTER BILL-ET
DE-SU OBSERVER-ET
DE-SU GULF-ET
HARTLINE JAREB CRI-ET
DE-SU GILLESPY-ET
END-ROAD O-MAN BRONCO-ET
COYNE-FARMS SHOTLE YANCE-ET
WALHOWDON RUSSELL COBRA
MORNINGVIEW ALTALEON-ET
MS POSIBILITY PERFORMER-ET
DE-SU 538 HOORAY-ET
KINGS-RANSOM ERDMAN CRI-ET
BAKOMBRE-ET
CEDAR-HAVEN-NR KID-ET
UFM-DUBS SHERAC-ET
SPRINGHILL-OH IRON HUSKY-ET
ENSENADA JEEVES PAUL-ET
LARCREST CANCUN-ET
WELCOME BOL LATHAM-ET
VATLAND MAUSER-ET
CLEAR-ECHO JETTIE-ET
PINE-TREE JEEVES GALLON-ET
HARTLINE PLANT JARVIS-ET
SCHILLVIEW OMAN GERARD-ET
vod
Pů
Socrates x O Man
Bolton x Bret
Planet x Ramos
Mascol x Bret
Planet x Bolton
O Man x Die-Hard
O Man x Ito
Planet x Shottle
Shottle x Bw Marshall
Planet x O Man
Planet x Shottle
O Man x Bw Marshall
Planet x Bret
O Man x Altaaaron
Leif x Encino
Boliver x O Man
O Man x Teamster
Altabaxter x Bw Marshall
Altabaxter x O Man
Planet x O Man
Bolton x Shottle
Planet x Duce
Bolton x Shottle
O Man x Bw Marshall
Shottle x Manfred
Russell x O Man
Altabaxter x Shottle
Goldwyn x Titanic
Planet x Shottle
Planet x Ramos
Altabaxter x Goldwyn
Planet x Shottle
Active x Shottle
Planet x Boss Iron
Jeeves x Shottle
Planet x Shottle
Boliver x O Man
Planet x O Man
Jeeves x Shottle
Jeeves x Goldwyn
Planet x Duce
O Man x Bw Marshall
lbs
B
64
51
61
57
68
40
52
44
37
78
53
65
44
65
44
42
53
17
44
45
34
41
56
66
56
30
44
23
58
43
48
51
51
49
22
52
62
46
26
46
68
64
B
0.05
-0.01
0.05
0.07
0.00
0.01
0.07
-0.02
-0.06
0.00
0.08
0.04
0.02
0.12
0.03
-0.01
-0.03
-0.07
0.03
0.00
0.00
0.03
-0.03
0.02
-0.01
0.09
-0.09
0.03
0.02
0.01
0.06
0.02
0.07
0.05
0.05
0.02
0.07
0.02
-0.02
-0.04
0.02
0.05
%
lbs
T
102
51
49
68
74
51
83
47
60
85
62
92
40
74
77
6
42
61
86
50
67
65
66
54
80
87
82
44
74
82
85
43
40
82
18
61
67
74
28
49
99
42
T
0.15
-0.06
-0.04
0.08
-0.04
0.02
0.16
-0.05
-0.02
-0.03
0.08
0.09
-0.02
0.12
0.13
-0.17
-0.12
0.07
0.15
-0.02
0.09
0.09
-0.05
-0.07
0.03
0.30
0.00
0.10
0.04
0.13
0.17
-0.04
0.00
0.15
0.02
0.02
0.05
0.09
-0.04
-0.07
0.08
-0.07
%
bý
ka
Čís
lo
7HO10524
29HO14142
7HO10721
1HO09527
11HO10928
1HO08784
11HO09647
11HO10661
1HO09192
29HO14825
11HO10837
200HO00402
1HO10085
14HO06429
29HO14828
1HO08778
1HO09167
200HO00528
1HO10069
7HO10606
7HO10228
1HO09828
29HO14062
7HO08747
7HO09925
7HO10853
11HO10361
536HO00355
7HO10725
1HO09800
202HO00742
7HO10679
29HO14733
7HO10709
7HO10582
29HO14615
1HO02655
7HO10700
29HO14802
29HO14684
7HO10707
29HO13162
lbs
B
1638
1801
1585
1243
2333
1223
1100
1630
1806
2568
1120
1823
1221
1102
1148
1486
2067
1179
1240
1476
1207
1095
2161
1983
1936
185
2220
433
1707
1295
1064
1456
1077
1203
307
1542
1429
1349
1026
1833
2060
1663
T%
98
99
99
99
92
99
99
98
99
91
92
99
94
99
93
99
99
97
98
99
94
93
94
99
94
92
93
94
93
98
89
96
97
93
98
95
98
95
93
98
96
99
5.2
4.7
5.7
3.7
5.7
6.6
2.5
5.1
4.1
2.4
5.9
4.3
7.7
1.6
3.9
7.3
5.4
5.4
4.5
6.2
3.0
5.2
2.8
3.1
2.7
4.2
4.7
3.8
3.5
7.5
3.1
6.2
3.7
3.8
7.7
3.2
2.8
5.0
5.9
5.5
5.0
1.7
Typ
1.88
2.99
2.62
1.87
2.08
1.51
2.26
2.97
2.42
1.92
1.63
1.18
1.32
2.08
1.50
2.05
1.47
2.74
1.96
2.70
2.81
2.46
2.88
1.98
1.78
1.14
1.88
2.71
2.40
0.67
2.16
1.88
1.74
2.18
1.88
2.79
2.03
1.60
1.98
1.27
0.80
2.49
o
1.69 2.04
3.24 2.96
2.14 1.64
2.21 1.47
2.00 0.81
1.53 2.54
1.92 1.75
3.00 1.27
2.95 1.94
1.32 0.61
1.33 1.18
0.92 0.09
1.49 0.71
1.78 1.63
1.17 1.56
1.98 1.06
1.22 1.91
2.24 2.99
1.66 1.53
3.02 0.41
3.35 1.79
2.29 0.77
2.31 2.52
1.70 2.07
2.10 1.06
1.14 0.92
1.67 2.10
2.16 2.53
2.11 1.46
1.05 -0.27
1.50 2.23
1.83 0.74
1.42 1.18
1.41 0.80
1.65 2.17
2.22 1.24
1.46 2.60
1.37 0.64
2.37 1.80
1.10 0.06
0.24 -0.22
2.76 1.72
Ve
me
n
a
So
ma
tik
2.97
2.67
2.89
2.52
2.97
2.79
2.90
2.88
2.64
2.86
2.84
2.95
2.61
2.90
2.59
2.63
2.73
2.62
2.73
2.84
2.60
2.82
2.64
2.94
3.14
2.67
2.83
2.52
2.99
2.75
2.95
2.65
2.84
2.78
2.61
2.88
2.92
2.80
2.77
2.75
2.90
3.15
lo
u
ho
věk
.
D
eti
ny
on
č
K
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
TP
I
2324G
2318G
2279G
2270G
2255G
2239G
2236G
2219G
2215G
2208G
2200G
2188G
2185G
2185G
2185G
2182G
2179G
2176G
2172G
2168G
2165G
2158G
2155G
2155G
2154G
2152G
2151G
2151G
2148G
2147G
2139G
2139G
2139G
2135G
2131G
2131G
2129G
2128G
2127G
2127G
2125G
2125G
TOP USA TPI 04/14
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
WELCOME GERWYN-ET
LADYS-MANOR PL SHAMROCK-ET
B-HIDDENHILLS PLAN 1023-ET
BOMAZ ALTAMARAUDER-ET
CROCKETT-ACRES BOL BEVIN-ET
FOXBERRY BAX MCNUGGETS-ET
JUNIPER PLANET DIESEL-ET
COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET
GEPAQUETTE DG SHOTTBOLT-ET
REGANCREST-PJ TABBER-ET
CLEAR-ECHO NIFTY TWIST-ET
BRANDT-VIEW PERCY-ET
GARLOMAR PLANET THORNE-ET
DE-SU 527 SPUR-ET
DE-SU HISTORY-ET
FUSTEAD JETSTREAM SOTO-ET
DE-SU ORVILLE-ET
SPRINGWAY BLVR CHASE-ET
SCHILLVIEW GARRETT-ET
END-ROAD BEACON-ET
LARCREST CALIBRATE-ETS
MORNINGVIEW LEVI
PINE-TREE OMAN ABC-ET
RICH-BANKS HE-MAN-ET
RICHMOND-FD O PRESIDIUM-ET
MONUMENT IMPRESSION-ET
VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI-ET
MEL-CREST ALTARAZOR
KINGS-RANSOM B RUBLE
DE-SU ALTAGOALMAN-ET
FURNACE-VIEW JEEVES ZAZU-ET
NEU-WAY ALDON
FARNEAR P HEAVEN HANDY-ET
FUSTEAD ALTASTONE-ET
DE-SU WATSON
BOMAZ ALTAENRICHED
WILLOW-MARSH-CC GABOR-ET
RI-VAL-RE 2338 NIAGRA-ET
BEERY-VAL BOLTON ABRAM
RALMA PLANET TEMPO
DE-SU GAVIN-ET
KE-HOLTZ PLANET FOREST-ET
BRIGEEN RUSSELL
GILLETTE STOKES-ET
EASTVIEW PASSION-ET
29HO14872
7HO10849
7HO10690
11HO10519
54HO00458
7HO10297
7HO10852
14HO05936
147HO02259
29HO14258
29HO14335
29HO14789
7HO10543
7HO10723
29HO14450
29HO14627
29HO14311
29HO14344
29HO13083
29HO13366
7HO10818
29HO13664
29HO14427
14HO06494
14HO06434
200HO00560
1HO09321
11HO10392
29HO13991
11HO10365
29HO14843
7HO10837
29HO14698
11HO10865
7HO10356
11HO10766
7HO08477
7HO08856
7HO09900
7HO10624
29HO14080
14HO06449
7HO10072
200HO03747
7HO10751
Freddie x Goldwyn
Planet x Shottle
Planet x O Man
Mac x Laudan
Bolton x Shottle
Altabaxter x Outside
Planet x O Man
Bolton x Bret
Shottle x Bolton
O Man x Boliver
Nifty x Shottle
Planet x Mac
Planet x Britt
Planet x Shottle
Jardin x Shottle
Jet Stream x Shottle
Boliver x O Man
Boliver x O Man
O Man x Mtoto
Shottle x Bw Marshall
Planet x Ramos
Buckeye x O Man
O Man x Boliver
Man-O-Man x Goldwyn
Prentice x O Man
Socrates x Potter
Jammer x Sailor
Altabaxter x Goldwyn
Bolton x Boliver
Bolton x O Man
Jeeves x Shottle
Planet x Bolton
Planet x Ramos
Planet x Elegant
Boliver x Shottle
Boliver x O Man
Altafinley x Convincer
Boliver x Jesther
Bolton x O Man
Planet x Shottle
Bolton x Shottle
Planet x O Man
Mac x Shottle
Bogart x Zenith
Planet x Boss Iron
34
29
45
20
51
18
51
46
39
45
46
36
49
37
58
52
42
48
43
52
45
51
42
47
20
25
53
27
76
62
35
57
38
81
37
56
43
64
44
38
24
41
15
36
47
0.04
-0.05
0.04
0.05
0.01
-0.06
0.06
0.01
-0.02
0.06
0.05
0.03
0.06
-0.04
0.04
0.02
0.07
0.01
0.00
0.00
0.04
0.10
0.06
0.05
0.05
-0.01
0.05
0.02
-0.01
-0.01
-0.01
0.00
-0.01
0.00
0.08
0.08
-0.10
0.02
0.02
-0.02
-0.01
-0.01
0.08
0.07
-0.01
73
61
25
35
75
76
62
81
82
43
60
34
72
28
84
68
43
60
47
60
76
71
69
50
66
42
87
90
77
83
48
86
26
54
62
75
24
53
74
51
74
61
78
63
53
0.17
0.04
-0.05
0.11
0.06
0.13
0.07
0.10
0.10
0.03
0.08
0.00
0.11
-0.11
0.10
0.04
0.05
0.02
-0.02
-0.01
0.13
0.16
0.14
0.04
0.21
0.03
0.14
0.25
-0.07
0.02
0.01
0.06
-0.09
-0.16
0.16
0.12
-0.22
-0.07
0.11
0.00
0.14
0.04
0.32
0.17
-0.02
752
1399
1074
201
1631
1162
1182
1506
1469
937
1068
951
1154
1615
1535
1570
806
1528
1430
1713
1110
793
833
1058
244
983
1308
691
2651
2137
1247
1930
1405
2705
533
1181
2333
1944
1238
1405
953
1424
-145
548
1585
91
99
96
97
91
97
94
96
93
94
97
91
94
94
95
97
94
97
99
99
93
97
94
91
92
96
93
98
94
92
91
92
95
95
95
93
99
99
93
97
94
92
99
94
91
2.90
2.82
2.73
2.68
2.89
2.53
2.61
3.06
2.89
2.84
2.56
2.64
2.94
2.80
2.81
2.89
2.51
2.70
2.70
2.87
2.83
2.72
2.61
2.78
2.71
2.65
2.85
2.63
2.94
2.80
2.78
2.90
2.60
3.05
2.61
2.97
2.69
2.87
2.76
2.57
2.71
2.84
2.71
2.65
2.83
2.5 2.17 1.89
6.6 2.35 2.13
7.0 1.63 2.02
5.0 2.06 2.46
2.7 2.35 2.39
6.0 1.90 1.92
6.8 0.84 0.64
1.1 2.69 2.45
1.9 2.67 1.65
3.9 1.93 1.82
7.2 -0.37 -0.28
6.3 1.99 2.58
5.1 1.36 1.15
4.4 2.88 3.20
1.4 2.29 1.90
2.9 1.66 1.95
5.5 0.90 1.39
2.0 2.14 2.29
3.8 1.69 0.76
2.5 1.98 1.36
3.9 2.58 1.97
3.5 1.27 0.41
5.2 0.85 1.00
1.7 2.53 2.39
4.8 1.89 2.28
4.4 3.06 2.68
2.5 1.78 1.15
3.3 2.55 2.10
0.5 1.83 2.07
3.3 1.33 0.85
4.1 2.17 1.66
4.4 1.83 1.26
6.9 2.30 1.94
3.5 1.68 0.35
4.3 2.14 1.72
4.0 1.19 1.04
5.2 2.50 1.87
2.0 2.16 2.22
3.6 1.76 1.54
5.7 2.08 2.17
3.9 2.27 2.15
5.8 1.61 1.58
4.4 1.15 1.33
3.2 1.65 2.02
5.2 1.81 1.86
2.63
0.76
0.88
1.80
1.22
2.03
0.56
2.83
2.50
2.32
1.22
1.22
0.69
2.26
1.94
0.99
1.48
1.35
2.27
1.54
1.34
1.91
1.29
1.42
1.96
1.56
2.47
1.96
1.46
1.12
1.75
0.64
0.45
1.05
1.37
0.70
1.21
0.34
1.08
1.08
1.69
0.33
0.80
1.52
0.67
2124G
2123G
2122G
2121G
2119G
2117G
2117G
2116G
2116G
2116G
2115G
2113G
2111G
2110G
2110G
2110G
2109G
2107G
2104G
2103G
2102G
2098G
2098G
2098G
2098G
2097G
2095G
2094G
2091G
2090G
2090G
2090G
2089G
2089G
2085G
2084G
2084G
2082G
2081G
2081G
2079G
2079G
2078G
2078G
2077G
TOP USA TPI 04/14
35
Jm
én
o
Po
řad
í
MACOMBER O-MAN BOGART
MR BOLIVER ENID-ET
ROYLANE SHOT GUN 2092-ET
LAKE-EFFECT ALTACALIBER-ET
CO-OP JET STREAM ARMY-ET
BREMER ALLEGRO MAXUM-ET
DE-SU 546 DEATON-ET
ENSENADA TABOO PLANET-ET
DE-SU 541 BARTLETT-ET
WELCOME GENOMICS-ET
FLY-HIGHER MANCHILD-ET
KOEBELE P-S SANTA-FE-ET
WELCOME GLENTON-ET
FUSTEAD JETSTREAM SETH-ET
PINE-TREE PLANET BRENT-ET
SEAGULL-BAY MANO-ET
COYNE-FARMS ALTADOM-ET
MR WELCOME SAN LYNX-ET
PINE-TREE BRET MINOS-ET
REGANCREST TYRON
ELECTORAT
LOCKER-LANE RW BANNING
APPEALING JEEVS HAYES-ET
MOUNTFIELD ALTAEXACTER
VISSTEIN ALTADISCUS
BOMAZ ALTASOLAR-ET
HAMMER-CREEK O MAN KODY
WINNING-WAY CANADA-ET
COOKIECUTTER HENRY-ET
FOXBERRY BAX MIZZOU-ET
WA-DEL SUREFIRE-ET
ZANI BOLTON MASCALESE-ET
PINE-TREE STOWE-ET
RONELEE BOLIVER DASHAWN-ET
CLEAR-ECHO ALTARAMOB-ET
FARNEAR HADDY-ET
SPRINGHILL-OH IRON J PIRATE
BRANDT-VIEW EZRA-ET
DE-SU GWEEDO-ET
FOXBERRY JS MCFLY-ET
DEWGOOD O-BENNET-ET
KEVREL OMAN MEMPHIS
vod
Pů
O Man x Louie
Boliver x O Man
Shottle x O Man
Goldwyn x Shottle
Jet Stream x Bw Marshall
Altaallegro x Blitz
Planet x Shottle
Taboo x Amel
Planet x Shottle
Altabaxter x Alton
Jeeves x Bolton
Shottle x Detroit
Planet x Goldwyn
Jet Stream x Shottle
Planet x Bret
O Man x Manat
Planet x Bret
Sandy x Shottle
Bret x O Man
Planet x Toystory
Planet x Bolton
Nifty x Shottle
Jeeves x Shottle
Altabaxter x Shottle
Planet x O Man
Planet x Shottle
O Man x Goldwyn
Altabaxter x Shottle
Man-O-Man x Goldwyn
Altabaxter x Outside
Ramos x O Man
Bolton x O Man
O Man x Boliver
Boliver x Outside
Altabaxter x Ramos
Mac x Ramos
Planet x Boss Iron
Stol Joc x Potter
Planet x O Man
Jet Stream x Outside
Boliver x O Man
O Man x Morty
lbs
B
33
32
39
40
33
38
66
62
50
54
24
29
37
37
59
45
52
28
28
66
62
30
39
31
57
58
48
33
39
32
50
51
34
37
33
26
28
42
55
21
52
42
B
0.08
0.07
0.07
0.03
0.10
0.00
0.03
0.00
0.03
-0.01
0.01
0.07
0.08
-0.02
-0.01
0.03
-0.01
0.02
0.06
-0.04
0.02
0.10
-0.02
0.01
0.05
0.00
0.06
0.02
0.04
-0.02
0.04
0.02
0.02
0.04
-0.01
0.03
0.03
0.01
0.04
0.05
0.01
0.04
%
lbs
T
63
75
37
18
45
52
53
63
86
97
51
68
58
55
74
64
24
61
44
58
72
72
59
37
69
63
36
24
53
82
29
58
75
47
18
30
63
44
48
49
74
50
T
0.19
0.22
0.05
-0.08
0.15
0.01
-0.07
-0.05
0.13
0.10
0.09
0.20
0.15
0.01
0.00
0.07
-0.16
0.13
0.11
-0.13
0.01
0.25
0.01
0.01
0.06
-0.02
-0.01
-0.04
0.07
0.13
-0.07
0.02
0.15
0.06
-0.10
0.03
0.14
-0.02
-0.02
0.15
0.05
0.04
%
bý
ka
Čís
lo
7HO08559
7HO10412
7HO10804
11HO10675
1HO09659
7HO09357
7HO10729
7HO08081
7HO10728
29HO14422
200HO03730
29HO13548
1HO10200
29HO14626
7HO10752
7HO08699
11HO10666
7HO10866
7HO10599
200HO06152
180HO77350
1HO10061
7HO10771
11HO10469
11HO10831
11HO10844
14HO06263
29HO14488
14HO06498
7HO10233
1HO02682
199HO00178
29HO14511
7HO10406
11HO10377
29HO14288
14HO06344
29HO14552
29HO14563
7HO09918
7HO10640
536HO00353
lbs
B
399
431
643
1087
196
1332
1936
2105
1408
1902
762
361
505
1408
2045
1248
1815
713
413
2617
1887
156
1558
921
1449
1944
1070
986
959
1268
1323
1469
954
851
1202
586
701
1324
1492
248
1637
1048
T%
99
94
93
97
99
97
93
99
89
94
93
96
95
93
92
94
96
92
94
92
89
97
89
98
93
96
92
94
91
94
98
89
94
96
92
94
91
95
94
96
93
87
2.7
2.5
3.9
1.7
2.9
4.7
3.7
5.9
2.6
2.3
5.4
4.1
4.5
4.7
4.7
4.8
6.3
2.8
4.0
3.5
4.3
5.1
5.0
3.5
5.1
4.2
3.6
3.2
2.1
3.4
2.5
-0.3
5.5
3.8
4.9
4.6
2.4
4.5
5.2
3.8
2.9
3.5
Typ
1.51
2.49
1.92
3.27
2.04
1.54
1.95
1.73
2.01
1.66
1.97
1.71
2.21
1.67
1.01
0.46
1.64
2.04
1.52
1.86
1.28
0.71
1.89
2.87
0.86
1.47
1.73
2.67
2.39
2.68
1.82
2.70
0.70
2.62
2.75
1.75
3.26
1.63
1.27
2.38
1.51
1.47
o
TP
I
1.06 2.14 2077G
2.15 2.05 2076G
1.96 1.78 2076G
2.59 3.23 2075G
2.02 2.07 2074G
1.62 0.97 2073G
1.33 -0.17 2073G
1.27 -0.56 2073G
1.63 0.95 2069G
1.34 1.27 2069G
2.05 1.23 2068G
1.65 1.14 2068G
1.71 1.03 2068G
1.60 0.25 2067G
0.21 0.76 2067G
0.30 1.82 2067G
0.88 1.25 2066G
1.61 2.90 2066G
1.95 1.06 2065G
0.83 0.91 2064G
1.49 0.39 2063G
0.21 2.28 2061G
1.64 0.99 2060G
2.37 2.50 2059G
0.51 0.49 2058G
0.75 0.52 2057G
1.80 0.42 2057G
2.44 2.24 2057G
2.22 1.64 2056G
1.92 2.01 2055G
1.42 2.56 2053G
2.31 2.16 2053G
0.67 0.28 2052G
1.89 1.64 2051G
2.42 2.29 2049G
1.99 0.53 2049G
3.15 1.31 2049G
1.82 1.77 2048G
1.10 -0.25 2048G
1.43 2.57 2048G
1.05 0.36 2047G
1.11 1.36 2046G
Ve
me
n
a
So
ma
tik
2.72
2.72
2.72
2.76
3.00
2.73
2.76
2.96
2.79
2.94
2.87
2.70
2.79
2.98
2.95
2.94
2.61
2.68
2.48
2.89
2.70
2.82
2.90
2.64
2.65
3.08
2.83
2.70
2.88
3.00
2.72
2.74
2.79
2.78
2.90
2.68
2.82
2.83
2.67
2.84
2.92
2.59
lo
u
ho
věk
.
D
eti
ny
on
č
K
36
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
TOP USA TPI 04/14
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
MR BC DANA PRONTO DWAYNE-ET
COPPERTOP DOBERMAN-ET
KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET
CO-OP OMAN LOGAN-ET
PINE-TREE LEIF SHAQ-ET
JK EDER ALTACONCERT-ET
GREEN-MEADOW DYNAMIC-ET
LINCOLN-HILL SHOT LASER-ET
AMMON-PEACHEY ALTACELEB-ET
REGANCREST-SRD TROYER-ET
DE-SU 530 CAVIAR-ET
SILDAHL MR MUDD-ET
BERTAIOLA MINCIO-ET
RONELEE GOLD DIGGER-ET
BOMAZ SHTL KAMPMAN 691-ET
GLEN-TOCTIN LISTEN-ET
SANDY-VALLEY ALTAMARS-ET
DEWGOOD BENEFIT
WINNING-WAY MO-WYNNER-ET
END-ROAD JET MACHINE-ET
LARS-ACRES SHOT TRIGGER-ET
BERRYRIDGE JEEVES JIVES-ET
STRAUSSDALE B SHOT LOBO-ET
GEN-I-BEQ HALAK-ET
NOVA-TMJ EXCEL
VELTHUIS SECURITY-ET
COYNE-FARMS PLANET DOLCE-ET
MR C-HAVEN PARTY-ET
DYECREST PLANET TRISTAN-ET
LARCREST CAMELOT-ETS
UFM-DUBS MILO-ET
BOMAZ CACTUS-ET
DE-SU 553 NOBLELAND-ET
DE-SU OSMOND-ET
MR REGELCREEK SHOT AL-ET
CABERNET BOLTON SUNTAN-ET
CON-RIVER DOTSON-ET
NO-FLA RECAP-ET
WELCOME PENNYMAKER-ET
FARNEAR-TBR ALTAAVALON-ET
SUGAR-C ALTAMYSPACE-ET
RA-MAR-LAND O PHANTOM-ET
WABASH-WAY EXPLODE-ET
APPEALING PLANET HELIX-ET
DE-SU ALTAGATOR-ET
7HO10643
29HO13363
7HO08361
1HO08658
29HO14755
11HO10741
7HO10761
7HO09222
11HO10802
29HO14410
7HO10724
7HO10375
210HO00183
14HO06132
1HO09544
7HO10595
11HO10653
200HO02343
1HO10098
29HO14196
29HO13846
29HO14768
14HO06393
200HO06198
7HO10702
200HO03712
7HO10575
29HO14902
14HO06348
7HO10819
1HO10067
29HO14470
7HO10730
7HO10604
7HO10176
506HO00223
29HO14811
29HO14486
29HO13070
11HO10360
11HO10076
14HO05177
76HO00581
7HO10585
11HO10500
Pronto x Matches
Shottle x Granger
Teamster x Mtoto
O Man x Bw Marshall
Leif x Shottle
Altabaxter x O Man
Michael x O Man
Shottle x Ito
Planet x Shottle
Jet Stream x Boliver
Planet x Shottle
Boliver x O Man
Bolton x Boss Iron
Goldwyn x Outside
Shottle x Durham
Planet x O Man
Planet x O Man
Lucky Star x O Man
Goldwyn x O Man
Jet Stream x Shottle
Shottle x Boliver
Jeeves x Shottle
Shottle x Ramos
Planet x Goldwyn
Roumare x Elegant
Planet x Lou
Planet x Bret
Jeeves x Mac
Planet x O Man
Planet x Ramos
Socrates x O Man
Bret x Laudan
Planet x Shottle
Planet x O Man
Shottle x Goldwyn
Bolton x Louie
Ramos x Shottle
Michael x O Man
Lancelot x Altaaaron
Mac x Shottle
Toystory x Ramos
O Man x Addison
Bolton x Shottle
Planet x Shottle
Altabaxter x O Man
26
42
37
45
39
50
39
31
40
38
61
40
32
17
20
79
61
37
39
47
26
37
40
42
48
51
32
19
63
28
16
44
77
27
26
55
15
37
33
21
27
55
38
58
40
0.04
0.10
0.00
0.05
-0.01
-0.03
0.06
-0.01
-0.02
0.04
0.01
0.06
0.01
0.03
0.00
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.03
0.03
0.04
0.07
0.07
0.01
-0.02
0.02
0.06
0.04
0.04
0.02
-0.05
0.01
0.07
-0.02
0.05
0.04
0.08
-0.01
-0.04
0.02
-0.04
-0.01
0.00
44
65
61
58
54
83
89
71
65
40
60
52
51
6
31
54
63
37
45
69
28
29
60
69
69
35
30
59
56
48
64
30
99
30
49
59
43
68
38
32
24
52
29
46
66
0.10
0.17
0.05
0.07
0.01
0.05
0.23
0.11
0.04
0.02
-0.04
0.08
0.07
-0.03
0.03
-0.07
0.05
0.06
0.06
0.11
0.03
-0.02
0.09
0.16
0.12
-0.08
-0.05
0.16
0.00
0.10
0.22
-0.06
-0.04
0.00
0.16
-0.05
0.15
0.14
0.09
0.02
-0.08
-0.03
-0.11
-0.10
0.07
511
550
1277
1100
1383
1917
713
1175
1510
912
1965
826
919
343
633
2022
1413
612
808
1076
581
950
945
773
1001
1555
1211
484
1519
611
182
1312
2999
838
228
1989
93
872
379
729
1241
1643
1590
2037
1342
91
98
99
99
93
93
94
99
96
94
93
97
89
99
99
93
97
90
92
93
99
97
93
94
93
91
97
91
92
97
95
93
93
99
99
94
92
94
99
98
94
98
98
93
93
3.00
2.66
2.70
2.67
2.69
2.90
2.77
3.09
2.79
3.00
2.89
2.81
3.05
2.55
2.70
3.16
3.00
2.89
2.80
3.07
2.65
2.65
2.68
2.72
2.88
2.92
2.75
2.94
3.04
2.62
2.50
2.69
3.00
2.49
2.68
2.90
2.76
2.92
2.67
2.78
2.63
2.98
2.71
2.94
2.88
5.3
1.9
4.6
4.1
3.2
4.0
2.5
1.9
2.6
3.7
3.6
3.1
2.3
5.4
3.4
2.3
3.0
3.7
2.3
1.9
4.9
5.9
4.2
3.2
2.2
2.6
5.1
4.2
4.1
5.0
4.5
4.4
2.9
5.7
4.4
-1.0
4.4
3.1
4.3
1.5
4.4
1.8
1.5
4.8
3.2
2.24
1.88
1.67
1.16
1.74
0.73
1.17
2.69
2.53
1.89
1.90
1.57
2.95
2.11
2.99
1.67
1.40
1.83
2.25
1.56
1.95
1.39
1.52
1.86
1.41
2.66
2.30
1.72
1.13
2.36
2.00
1.27
0.59
2.07
2.20
3.43
1.55
1.04
1.26
3.22
1.75
0.89
3.03
1.41
2.11
1.81 1.68
1.64 1.45
1.26 0.44
0.48 1.80
1.36 1.50
0.39 1.04
0.70 1.28
1.77 1.80
2.00 0.83
1.82 1.57
1.58 -0.18
1.68 1.41
3.49 2.68
2.59 1.74
2.74 1.96
1.03 1.27
0.44 1.00
1.91 1.93
2.01 2.09
1.11 2.62
1.94 2.18
1.08 1.45
0.62 1.22
1.13 1.08
1.26 1.76
1.76 1.78
2.20 1.67
2.12 1.27
1.25 0.39
1.94 1.37
1.21 1.91
0.94 1.54
0.28 -0.60
2.52 0.97
1.94 1.36
2.70 3.10
1.49 2.36
0.30 1.04
1.59 1.33
3.08 2.54
1.80 2.71
0.76 2.08
2.62 1.90
1.11 0.47
1.66 1.27
2046G
2045G
2045G
2044G
2044G
2043G
2042G
2042G
2041G
2041G
2040G
2040G
2039G
2037G
2036G
2036G
2036G
2033G
2031G
2030G
2030G
2028G
2028G
2027G
2027G
2027G
2026G
2025G
2023G
2023G
2023G
2022G
2022G
2022G
2021G
2020G
2019G
2019G
2019G
2018G
2018G
2017G
2017G
2016G
2016G
TOP USA TPI 04/14
37
38
iny
Vem
e no
če t
E)
(R Z
M
B
Kg
78
56
53
69
62
43
87
50
60
68
55
52
62
42
38
54
39
63
48
58
56
54
39
42
49
57
56
58
28
54
48
74
42
55
54
65
39
57
45
51
57
54
58
44
65
55
45
55
43
69
42
34
39
45
62
55
Kon
0.11
0.19
0.08
-0.03
-0.01
0.08
0.07
0.02
0.34
0.02
0.08
0.23
-0.08
0.21
-0.03
0.04
0.00
-0.20
0.05
-0.15
0.35
-0.04
-0.13
0.04
0.02
0.06
0.24
0.05
-0.17
0.16
-0.03
0.01
-0.16
-0.09
-0.07
-0.05
0.14
-0.08
-0.11
-0.06
-0.07
0.14
-0.06
-0.01
0.00
0.26
0.13
0.15
0.09
-0.11
-0.10
-0.10
0.10
0.01
0.15
0.16
Typ
82
37
74
69
60
24
46
55
59
38
37
68
53
61
58
68
42
58
35
77
49
27
42
97
55
78
28
65
51
60
66
30
20
49
54
37
61
25
41
49
64
39
54
33
62
40
25
58
49
72
27
32
26
41
36
41
%B
T
Kg
M
Kg
r
R%
%T
0.03
-0.07
0.20
-0.17
-0.16
-0.18
-0.44
-0.02
0.26
-0.37
-0.18
0.33
-0.30
0.36
0.09
0.07
-0.05
-0.40
-0.16
-0.12
0.22
-0.40
-0.21
0.50
-0.01
0.16
-0.11
0.01
-0.04
0.15
0.04
-0.53
-0.48
-0.27
-0.18
-0.42
0.32
-0.50
-0.25
-0.19
-0.12
-0.08
-0.22
-0.21
-0.15
0.04
-0.13
0.10
0.08
-0.23
-0.35
-0.21
-0.09
-0.11
-0.20
-0.05
RZ
08
09
08
09
09
08
05
02
06
08
06
09
09
06
08
05
07
02
07
09
07
05
09
09
09
07
08
08
O-Man
165 95 1916
O-Man
534 98 1068
Goldwin
785 98 1322
O-Man
100 91 2141
O-Man
162 95 1878
O-Man
1101 99 1027
Finley
79 92 2331
Goldwin
158 93 1400
Eminenz
264 97 802
O-Man
260 96 1930
Goldwin
248 96 1370
Manat
1511 99 864
Shottle
64 87 2113
O-Man
50 87 639
Goldwin
145 93 1207
Bolton
96 89 1475
O-Man
82 89 1145
Laudan
179 95 2553
Ford
193 96 1269
O-Man
346 97 2201
Blauer
140 95 673
Lou
111 91 1716
Shottle
91 89 1559
Cash
13028 99 1114
Shottle
63 88 1353
Shottle
142 94 1506
Aaron
287 96 952
O-Man
53 86 1560
O-Man
164 95 1331
Goldwin
94 89 1098
Shottle
103 90 1526
Ramos
71 85 2153
Goldwin
576 98 1769
O-Man
525 98 1921
Jocko Besn
130 85 1799
Novalis
4028 99 2062
Ramos
115 95 730
O-Man
161 95 1935
Adam II
136 96 1664
Olympic
126 93 1696
Titanic
109 89 1893
Titanic
161 96 1162
Ramos
112 91 1906
Jocko Besn 1567 99 1330
Best
85 93 1908
Gibbon
44134 99 875
Laudan
91 93 930
Goldwin
47 83 1168
Manager
172 96 987
Brett
261 96 2397
Jose
101 89 1556
Shottle
357 95 1308
Shottle
90 88 859
Laudan
78 93 1286
Jefferson
70 90 1370
O-Man
144 95 1122
R ZG
09
Dce
Mascol ET
Goldwin
Baxter 2
Planet
Billion 3
Goldwin
Jardin
Planet
Mascol ET
Mr.Burns
Planet
O-Man
Planet
Planet
Jeeves
Lightning
Jeeves
Juwel
Goldwin
Bolton
Mascol ET
Eleve
Planet
Webster
Goldwin
Frosty
O-Man
Planet
Mac
Bobas
Baxter 2
Stol Joc
Moscow
Bolton
Shottle
Dutch Boy
O-Man
Juwel
Shottle
Gibor
Planet
Encino
Jango
Laudan
Bolton
Steven
Mascol ET
Bertil
Encino
Shottle
Roppa
Planet
Planet
Encino
Stylist
Billion 3
cM
832144
811141
832378
822391
676026
635357
811214
822384
674596
636446
822383
802670
840995
148562
822385
841000
811320
490920
804049
832250
799966
840991
840990
255575
148554
840929
673730
765624
811244
840986
840976
332530
472462
811243
889033
840609
259065
332041
567451
148546
822400
145546
840977
811087
490777
632644
490734
148544
832228
258420
260949
832464
822393
832176
490915
331590
Ote
07
06
08
09
08
06
07
09
06
08
09
04
09
09
09
09
09
08
06
08
06
09
09
00
09
08
05
c
Ote
nar
.
Čís
lo
1 Magorian
2 Guarini
3 Bakombre
4 Pinolo
5 Billard
6 Goldday
7 Jugador
8 Pazzini
9 Mavid
10 Elburn
11 Paston
12 Omega
13 Piexon
14 Pinto
15 Jentin
16 Lennox
17 Jerado
18 NOG Jeto
19 Gunnar
20 Bjork
21 Master
22 Easyjet
23 Capriano
24 Wizzard
25 Golo
26 Frosko
27 Omatido
28 Planman
29 Manzini
30 Bobwin
31 Baxbody
32 Scanner
33 Mowambo
34 Borsati
35 BG E.T.
36 Bobas
37 Orson
38 Docker
39 Sesterz
40 Gitan
41 Plazer
42 Elsass
43 Jagnet
44 Leko
45 NOG Bero
46 Stylist
47 Mato
48 Biron
49 Emidio
50 Shandar
51 Royal
52 Plan Z
53 Petit
54 Escart
55 Stolos
56 Bokko
Rok
Jmé
no
Poř
adí
TOP Německo RZG 04/14 H
145
143
140
138
138
138
138
137
137
137
136
136
136
135
135
135
135
134
134
134
133
133
133
133
132
132
132
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
130
130
130
130
130
130
130
130
130
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
145
127
130
138
133
117
145
125
133
133
126
129
131
122
119
129
117
132
122
132
130
123
117
127
124
133
126
132
111
129
126
135
115
127
127
131
121
125
120
124
130
126
129
119
135
128
119
129
121
138
116
113
116
120
130
127
96
121
122
110
115
137
115
108
105
119
107
87
107
113
115
122
108
110
128
111
104
116
116
99
112
104
110
95
124
90
128
108
110
121
113
89
93
113
111
91
102
115
104
111
119
101
112
103
123
103
113
101
113
116
105
111
114
106
116
100
105
123
109
107
123
117
108
101
106
110
111
110
114
130
111
101
111
109
109
111
114
102
116
100
113
100
112
108
100
98
108
100
98
125
98
107
102
113
100
124
119
111
122
91
112
106
123
95
105
123
108
116
79
123
111
111
111
125
109
107
96
108
113
89
107
117
116
122
109
101
128
108
101
121
115
104
100
104
107
94
127
97
124
96
119
126
113
85
90
102
110
94
97
112
102
101
111
100
102
111
123
83
117
115
120
112
108
101
iny
Vem
e no
če t
E)
Kon
(R Z
M
B
43
52
23
30
60
41
55
21
33
33
41
56
53
31
51
41
58
31
50
43
42
49
51
41
37
36
52
31
65
38
50
35
42
47
47
42
52
37
26
62
27
50
38
46
41
42
33
43
44
44
41
24
36
37
49
22
Typ
-0.05
0.03
-0.20
-0.05
-0.11
-0.10
0.08
0.03
-0.22
0.05
0.18
0.11
-0.08
-0.04
0.07
0.01
-0.03
-0.12
0.08
-0.08
-0.04
-0.26
0.23
-0.03
-0.01
-0.02
-0.08
0.05
-0.06
0.26
0.00
0.19
0.19
-0.08
0.18
-0.08
-0.04
0.06
-0.10
0.00
0.06
-0.02
0.00
-0.11
-0.19
0.07
-0.09
0.04
-0.15
0.14
0.18
-0.08
0.02
0.00
0.07
0.05
Kg
%B
T
Kg
55
42
27
12
54
52
8
22
66
33
29
31
36
16
36
60
26
28
60
24
41
25
27
55
43
35
18
31
18
49
13
57
69
58
38
23
32
49
28
31
14
44
61
49
35
32
17
46
30
30
33
31
14
51
41
27
RZ
-0.03
-0.17
-0.24
-0.30
-0.29
-0.09
-0.46
0.00
-0.02
-0.01
0.01
-0.22
-0.35
-0.26
-0.17
0.10
-0.45
-0.23
0.09
-0.37
-0.14
-0.62
-0.08
0.02
-0.03
-0.12
-0.52
0.00
-0.61
0.35
-0.46
0.39
0.41
-0.08
0.02
-0.35
-0.34
0.12
-0.15
-0.39
-0.12
-0.19
0.15
-0.20
-0.37
-0.11
-0.33
-0.01
-0.40
-0.06
0.05
-0.08
-0.27
0.06
-0.09
0.06
R ZG
Zecher
99 94 1428
Marshall
250 97 1440
Shottle
105 91 1264
Shottle
468 98 1025
Convincer
97 94 2123
Lambada
121 95 1501
Alves
200 94 1379
Ambition
89200 99 543
Shottle
175 94 1667
Shottle
58 87 834
Maloy
7922 99 679
Laibert
127 95 1324
Jesther
112 95 1823
O-Man
285 97 1028
Design
95 94 1310
O-Man
73 89 1193
O-Man
438 97 1803
Manager
118 92 1265
Lentini RF
129 95 1225
Marshall
484 98 1533
Marmax RF
92 94 1366
Stormatic
86 93 2314
Mascol ET
62 88 843
Jesther
134 95 1280
Shottle
406 97 1120
Laudan
160 94 1136
Goldwin
100 91 1811
September
90 90 775
Jefferson
97 92 2105
O-Man
248 96 409
O-Man
101 93 1484
Spy
116 95 484
O-Man
109 93 699
Airliner
9453 99 1631
O-Man
212 96 869
Reclass
94 89 1476
O-Man
167 96 1660
Jurmel ET
131 95 909
Marshall
106 94 1058
Goldwin
52 86 1800
Lightning
78 87 613
Durham
1861 99 1558
Manat
2546 99 1116
Shottle
102 93 1707
O-Man
118 93 1837
Aaron
156 94 1051
Shottle
191 95 1254
Ramos
151 95 1145
Titanic
87 93 1779
Ready
103 93 873
Goldwin
222 96 684
O-Man
112 94 957
Eminenz
95 94 991
O-Man
116 93 1096
Riverland
87 93 1235
Goldwin
195 96 516
%T
M
Kg
R%
r
Dce
Shottle
Goldwin
Jeeves
Stol Joc
Titanic
Shottle
Stylist
Rudolph
Bolton
Gibor
Eminenz
Roumare
Mascol ET
Buckeye
Mascol ET
Socrates
Juwel
Juwel
Goldwin
O-Man
Britt ET
Baxter 2
Mickey
Shottle
Mr.Burns
Goldwin
Bobas
Jeeves
Mr.Burns
Roumare
Watha
Roumare
Roumare
Jocko Besn
Jurus
Jelder
Bolton
Zesty
Mascol ET
Jango
Jeeves
O-Man
Goldwin
Alino
Juwel
O-Man
Mr.Burns
Stol Joc
Encino
Juwel
Bolton
Jose
Jefferson
Baxter 2
Encino
Baxter 2
cM
804054
674940
677191
676534
505726
675260
832284
253642
676321
677194
810944
145582
811139
794990
840833
148545
568563
840983
567455
831688
832044
832222
840993
674370
832221
260499
840992
811321
490925
676401
811265
145528
832316
463395
472563
832374
832231
675534
674933
832453
472876
634394
144494
260446
636002
673458
832432
822329
506052
490887
331655
840911
811138
822347
567486
471416
Ote
06
06
09
08
04
07
08
97
08
09
02
07
06
07
06
09
09
09
06
04
06
08
09
06
08
09
09
09
08
08
08
08
08
02
08
09
08
07
06
08
09
05
06
08
08
05
08
08
07
08
08
07
06
08
07
08
c
Ote
nar
.
Čís
lo
57 Santis
58 Gorch Fock
59 Jerondo
60 Sterngold
61 Tunderbolt
62 Short Cut
63 Spanky
64 Ramos
65 Bodrum
66 Gismo
67 Eminem
68 Ronin
69 Mendez
70 Basalt
71 Margon
72 Soldo
73 Juman
74 Juwager
75 Gloy
76 Mainau
77 Brownie
78 Battunga
79 Morini
80 Sheffield
81 Barnaby
82 Goldan
83 Bobgear
84 Jemar
85 Barkee
86 Roskilde
87 Widar
88 Reuter
89 Romko
90 Jobess
91 Jufinn
92 Jeclas
93 Bowers
94 Zestful
95 Mace
96 Jenetor
97 Jeepers
98 ALH Duke
99 Gandolf
100 Alvaro
101 Jengo
102 Omgen
103 Bolas
104 Jaguar
105 Lusion
106 NOG Juro
107 Lavish
108 Joschua
109 Jelbas
110 Bann
111 Elenus
112 Baxtino
Rok
Jmé
no
Poř
adí
TOP Německo RZG 04/14 H
128
128
128
128
128
128
128
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
121
125
105
108
130
119
122
105
116
113
117
126
124
109
124
121
126
110
126
117
119
119
123
120
116
114
121
111
128
119
120
118
124
123
122
116
123
117
107
128
107
124
119
122
117
118
110
120
118
119
118
107
112
117
123
106
106
115
119
121
105
118
101
108
133
107
108
104
107
109
99
107
97
123
118
95
107
112
113
112
121
112
98
115
109
115
113
120
102
102
113
110
117
108
107
117
110
115
119
112
99
112
118
110
116
100
119
103
114
101
102
130
91
102
120
130
111
112
113
116
104
108
109
102
118
96
102
113
103
128
118
112
101
110
106
114
113
113
97
115
108
112
107
114
98
109
111
104
105
116
121
106
112
118
108
97
108
113
117
120
116
111
101
118
116
98
106
123
114
122
116
117
98
116
101
108
137
111
113
116
100
121
97
100
96
118
105
89
96
107
115
105
112
104
102
116
104
115
106
120
108
100
110
115
114
106
105
114
109
107
119
112
98
110
117
103
118
96
129
107
111
98
108
125
39
DUBNOVÉ HODNOCENÍ BÝKŮ V NĚMECKU
Vážení chovatelé,
dovolte nám představit nabídku býků, hlavně
novinek, která vzešla z prvního letošního hodnocení v Německu. Naše společnost HANÁ GENETIK,
spol. s r.o. dlouhodobě spolupracuje s firmou PLEMO
a.s. v oblasti šlechtění holštýnského skotu. Všichni
níže představení býci Vám jsou k dispozici, nebo v
nejbližší době budou.
Začneme červenými býky, především proto,
že máme nejširší nabídku red holštýnských býků
v republice. Druhým, a pro vás jistě zajímavějším
a důležitějším, důvodem je jejich kvalita a outcrossový
původ, který můžete s úspěchem využít i ve svých
černých stádech.
Vybrali jsme pro vás dva redy - genomické horké
novinky. Tito býci obsadili v německé red genomické
TOP 1. místo - LABEL P RED-626 (Ladd P x Sunrise
RZG 152) a 2. místo - DRAKE (Dakker x Fidelity RZG
151). Dále máme nově zaregistrovaného plemeníka
MAINSTREET RED-629 (Maicon x Fidelity RZG 142)
a nezapomínáme ani na FAGENA RED-613, který je
už široce využíván především dík svému výrazně outcrossovému původu a vynikající, již ověřené, plodnosti.
Všichni výše uvedení býci mají velmi solidní mléčnou
užitkovost a výbornou bílkovinu, Drake a Fageno
se vyznačují i skvělými hodnotami mléčného tuku;
Label P je heterozygot pro bezrohost. Žádný z nich se
nemusí stydět ani za svůj exteriér.
V nabídce máme i genomického homozygota pro
bezrohost (jeho potomstvo je 100 % bezrohé) jménem
PARMA PP RED-596. Tento býk má velmi zajímavý
původ, exteriér i plodnost.
I mezi prověřenými redy máme svého „koně“. Je
to RED TOP 1 MALDEN RED-627 (Malvoy x Mascol
RZG 140), který po svém otci zdědil vysokou mléčnou
užitkovost, má i dobrou plodnost a je vhodný na jalovice. Nemůžeme nezmínit ani býka JERUDO RED-446
RZG 129, který se prosadil v konkurenci černých
holštýnských býků v české TOP a drží se dlouhodobě
na předních pozicích německého žebříčku. I on
má výbornou plodnost, dále pak skvělou produkci
mléčných složek. O jeho kvalitách svědčí i přes 10 000
hodnocených dcer.
Rovněž mezi prověřenými redy vám můžeme
nabídnout býka s genem bezrohosti (heterozygota)
SUNDANCE
40
jménem LARON P RED-594 (Lawn Boy x Shottle RZG
130).
Samozřejmě, že nabízíme i holštýnské býky. Našim
„lídrem“ v kategorii prověřených se po náhlé smrti býka
GUARINI NXA-972 stal TOP 5. BILLARD NXB-103
(Billion 3 x O-Man RZG 138), býk s výbornou mléčnou
užitkovostí, velmi dobrým exteriérem, vhodný i na
jalovice. Především z hlediska původu jsou zajímaví
i starší býci, k nimž jsme se rozhodli vrátit – STYLIST
NEA-641 a LEKO NEO-353. O jejich kvalitě svědčí
i množství dcer (Stylist jich má přes 44 000, Leko
téměř 1 600) a to, že se dlouhodobě drží v německé
TOP 50. Velmi zajímavým býkem je i BODRUM
NEA-936 (Bolton x Shottle RZG 127), kterého testovalo PLEMO a.s. i ve Vašich chovech. Je exteriérovým
býkem s výbornou plodností. Jsme velmi rádi, že se
umístil na 49. místě v TOP mezinárodních býků v USA
(4/ 2014, TPI 2120). Dále mohu zmínit i Shottlova
syna SHULANA NEA-637, který je mezi chovateli stále oblíbený, především dík mléčným složkám
a exteriérovým znakům.
Z nabídky „černých“ genomických býků vybíráme to
nejlepší. Velká poptávka je po synech Sudana, býcích
SUNDANCE NXB-090 RZG 153 a SUNKISS NXB-091
RZG 149. Jedná se o komplexní býky s velice dobrým
exteriérem a výbornou mléčnou produkcí. Složky
jsou také na vynikající úrovni, stejně jako plodnost.
Freddieho syn FERRARI NEO-380 RZG 143 se může
rovněž chlubit velmi slušným exteriérem, výbornou
produkcí mléčných složek a skvělou plodností. Nově
zaregistrovaným genomákem je pak syn Numera Una
z USA, NEPTUNE NEO-406 RZG 144, který osloví
nejen vynikajícím původem, exteriérem a plodností,
zajímavé je i jeho TPI 2243. Absolutní novinkou v této
skupině býků je LOBACH (Lexor x Time RZG 152).
Zajímavý původ v kombinaci se skvělým exteriérem,
plodností a vhodností na jalovice je předpokladem
širokého využití tohoto býčka.
Chcete-li se sami přesvědčit o kvalitách našich
býků a využít jejich genetický potenciál, použijte tyto
plemeníky ve svých stádech.
Na spolupráci s vámi se těšíme a slibujeme další
novinky v nabídce.
Ing. Petra Puklová Ph.D.
HANÁ GENETIK, spol. s r.o. 
MALDEN
iny
Vem
e no
če t
E)
Kon
(R Z
M
B
66
66
68
73
51
42
48
31
57
69
44
59
44
61
48
45
66
56
49
52
51
46
62
31
48
46
46
15
22
25
19
44
54
33
22
36
40
24
49
25
33
30
27
30
39
23
32
48
40
54
29
40
22
35
21
49
Typ
0.02
0.06
-0.14
0.18
0.14
-0.09
0.11
0.05
-0.09
-0.04
0.15
-0.14
0.17
0.04
-0.07
-0.03
0.09
-0.09
0.25
-0.19
0.04
0.04
-0.04
0.04
0.08
-0.02
0.18
-0.02
0.00
0.18
0.02
-0.08
0.29
-0.03
-0.07
-0.06
-0.02
-0.06
0.17
-0.14
-0.05
-0.07
0.09
-0.09
-0.01
0.17
-0.06
0.01
-0.15
0.05
-0.02
-0.27
-0.05
0.01
0.23
-0.17
Kg
%B
T
Kg
47
62
39
55
9
58
49
41
46
67
54
35
30
27
17
19
33
21
48
17
65
53
19
22
24
45
49
15
30
33
39
63
13
21
43
17
40
29
39
9
18
22
23
21
26
14
34
30
2
51
21
29
22
56
36
39
RZ
-0.34
-0.12
-0.60
-0.14
-0.42
-0.04
0.03
0.08
-0.36
-0.23
0.18
-0.54
-0.07
-0.46
-0.53
-0.44
-0.40
-0.60
0.17
-0.70
0.07
0.01
-0.64
-0.15
-0.29
-0.16
0.14
-0.06
0.04
0.25
0.21
0.00
-0.25
-0.24
0.11
-0.38
-0.12
-0.07
-0.03
-0.42
-0.31
-0.25
0.00
-0.29
-0.25
0.02
-0.12
-0.30
-0.69
-0.11
-0.20
-0.54
-0.13
0.16
0.42
-0.42
R ZG
Mascol ET
102 90 1895
September
175 96 1770
Morty
44 81 2412
Stadel
110 90 1631
Faber
3562 99 1131
September
201 94 1472
Classic PS
121 93 1104
Shottle
380 97 797
September
79 88 1937
Marshal ET
107 93 2136
Rudolph
10090 99 908
Classic PS
117 94 2122
Ronald
83 91 855
Faber
77 91 1686
Marmax RF
43 84 1612
Classic PS
45 85 1405
Dutch Boy
77 93 1673
Lichtblick
108 91 1896
Lentini RF
912 99 808
Talent2
102 93 2059
Rubens
138 94 1400
Ludox
40 85 1240
Talent2
126 94 1935
Advent
190 94 824
Classic PS
155 92 1184
September
118 90 1413
Talent2
131 91 882
Lay Out
25096 99 469
Reno 2
154 92 645
Durham
3612 99 319
Talent2
103 94 506
Marmax RF
56 86 1513
Clifhanger
1423 99 826
Talent2
91 90 1022
Canvas
185 95 805
Major
79 90 1214
Classic PS
72 86 1216
Reno 2
103 94 841
Lightning
58 86 997
Faber
79 93 1109
Shottle
95 91 1102
Colby-Red
88 92 1048
September
138 95 570
Talent2
253 96 1128
Lightning
2240 99 1168
Koerier
302 96 294
Kasimir
23 76 1084
Talent2
190 96 1378
Modest
92 93 1579
Duplex
98 91 1467
Talent2
78 92 912
Ludox
83 88 1950
September
143 91 782
Rubens RF
113 94 1005
Andries
69
1969 99
Cadon
193 95 1902
%T
M
Kg
R%
r
Dce
Malvoy
Elayo
Malvoy
Mr.Burns
Talent2
Carmano
Lawn Boy
Lawn Boy
Malvoy
Marmax
Jerom
Lawn Boy
Lightning
Lawn Boy
Zabing
Malvoy
Colby-Red
Mr.Burns
Kian
Malvoy
Elayo
Elayo
Elayo
Mr.Burns
Lawn Boy
Woody
Mr.Burns
Cadon
Carmano
Jordan-Red
Laurel
Ralstorm
Talent2
Malvoy
Fiction
Lawn Boy
Lawn Boy
Carmano
Caribic
Carmano
Lawn Boy
Carmano
Elayo
Mr.Burns
Rubens
Talent2
Lypoll P
Elayo
Carmano
Tocar
Lawn Boy
Lawn Boy
Lawn Boy
September
Tribute
Lichtblick
cM
917298
832198
599461
927018
916966
599452
923156
923151
917194
258115
922393
926884
923004
917180
599481
917327
297829
917287
922475
917250
927041
599462
597783
832494
996492
917320
996587
915758
917279
831644
926819
599451
802687
917305
917270
917280
599458
917237
599444
917160
917196
917223
597775
996499
916920
144444
599600
471418
917174
917176
599406
917312
298040
144462
916886
917114
Ote
09
07
09
09
04
08
08
08
08
05
03
08
07
08
09
09
04
08
03
07
08
09
07
08
08
09
08
01
08
04
06
08
05
09
08
08
08
07
08
07
08
08
07
08
03
04
09
08
08
08
08
09
09
05
03
06
c
Ote
nar
.
Čís
lo
1 Malden
2 Elwood
3 Madorty
4 Burton TQ
5 Tableau
6 Carie
7 Lasse P
8 Laron P
9 Madeira
10 Maximo
11 Jerudo
12 Levant
13 Lightway
14 Lake P
15 Zubelino
16 Matip
17 La Crosse
18 Deedle
19 Kairo
20 Mallow
21 Elabell
22 Eliadi
23 Emdaru
24 Runi
25 Lawnclass
26 Wolfsblut
27 Butal
28 Carmano
29 Casting
30 Jotan
31 Lucatoni
32 Ranno
33 Taurus
34 Maydream
35 Fidji
36 Nesta
37 Leuron P
38 Calvados
39 Caraning
40 Cando
41 Shine P
42 Carem
43 Edway
44 Burlent
45 Ruleto
46 Tammo
47 Lunz P
48 Einklang
49 Caramel
50 Torex
51 Lamus
52 Large PP
53 Jackel P
54 Seedorf
55 Trigema
56 Lieberman
Rok
Jmé
no
Poř
adí
TOP Německo RZG 04/14 RED H
140
136
134
134
133
132
130
130
130
130
129
128
127
127
125
125
125
125
124
124
124
124
123
123
123
123
123
122
121
121
121
120
120
120
120
120
120
120
119
119
119
119
119
119
118
118
118
118
118
117
117
117
117
116
116
115
132
134
131
137
118
119
122
111
126
135
121
125
117
126
117
115
130
122
123
118
126
121
125
109
118
120
121
98
105
107
104
121
121
109
105
110
116
105
122
102
109
107
107
107
113
104
110
119
109
126
107
113
103
115
106
120
112
116
114
106
117
118
105
124
119
104
100
114
110
106
113
102
104
116
105
111
113
113
111
118
111
115
111
121
110
122
113
106
115
111
110
106
104
110
101
105
108
119
125
119
112
105
111
111
115
109
109
120
116
112
109
105
129
129
116
109
118
124
111
118
121
97
106
101
120
103
120
114
102
115
103
117
109
106
98
114
98
117
110
126
115
119
125
103
116
112
118
116
103
117
118
101
109
119
118
122
109
101
109
104
111
109
108
104
121
115
112
102
108
104
106
93
122
104
104
122
105
105
94
120
105
105
107
99
101
106
112
101
111
118
118
121
117
111
101
115
110
121
101
102
107
104
109
104
110
105
95
110
111
108
122
109
108
119
108
117
105
100
112
118
111
108
111
102
41
1 DT BENITO
2 BRIDGEPORT
3 VIA THELO
4 DYONNE
5 VOLADI MAN
6 CYPRIPEDE
7 AFRAN GER
8 COSINUS
9 DAYEL ISY
10 EDELWEISS
11 CABARET
12 DEMION
13 VAUCLUSE
14 DRANCE ISY
15 CARCAN
16 EFEB ISY
17 DAYTIME
18 ROUMARE
19 AVIC SHO
20 CAMARY ISY
21 CARTHE ISY
22 NIAGARA
23 CREOL TOY
24 ANNEX
25 EVEIL
26 DUNHILL
27 DIDOT
28 GAVEL
29 CRESCENDO
30 APHELI
31 DJIBY
32 CAESAR
33 DIETIL ISY
34 VEXEL MAN
35 BOZ MCOL
36 DOYAL ISY
37 VOSAC MAN
38 BARRACUDA
39 EWOK
40 MARCOS
41 DIESTER
42 RANDVIEW
43 DRUSUS
44 BOOKMAKER
45 AFFIX GER
46 DORDOGNE
47 DUGA ISY
48 CANIAL
49 ETOLON
50 DROSTY
42
SHOTTLE
JOCKO BESN
MASCOL
TRENT
O-MAN JUST
LORAK
BOLTON
O-MAN JUST
O-MAN JUST
HERSHEL
BOLTON
SHOTTLE
MANAGER MT DUTCH BOY
MAXWELL
STOL JOC
PLANET
O-MAN JUST
RAUL VALEN
ROUMARE
ROUMARE
STORMATIC
STOL JOC
FBI
O-MAN JUST
HERSHEL
FROSTY
O-MAN JUST
ROUMARE
FINLEY
STOL JOC
SHOTTLE
FROSTY
SHOTTLE
JOCKO BESN
GIBBON
SHOTTLE
NEGUNDO
ROUMARE
MANAGER MT
TOYSTORY
LANCELOT
BOLTON
GOLDWYN
TOYSTORY
FORD
O-MAN JUST
MTOTO
PLANET
O-MAN JUST
BOLTON
O-MAN JUST
TARTARE
SHOTTLE
TOYSTORY
O-MAN JUST
FROSTY
RAMOS
O-MAN JUST
SATURN
BOLTON
SHOTTLE
SHOTTLE
O-MAN JUST
GIBOR
SHOTTLE
O-MAN JUST
DANE
MASCOL
NEGUNDO
SAVER
MARION
O-MAN JUST
JOCKO BESN
FBI
O-MAN JUST
TENNYSON
ENCINO
MURPHY
MARSH MARA
ROUMARE
O-MAN JUST
ADDISON
MANFRED
TARTARE
SHOTTLE
SHOTTLE
ADDISON
MANAGER MT MELKIOR BW
BOLTON
O-MAN JUST
STOL JOC
SHOTTLE
BOLTON
LANCELOT
TARTARE
GIVENCHY
FROSTY
O-MAN JUST
177
176
172
168
168
167
166
166
166
166
165
163
163
162
161
161
161
160
160
160
160
160
160
160
160
159
159
159
159
159
158
158
158
158
158
158
157
157
157
157
157
157
156
156
156
156
156
156
156
156
86
92
95
95
95
95
95
92
95
86
87
88
95
95
95
88
95
95
95
95
94
87
91
95
91
95
95
85
92
93
91
95
93
95
95
86
95
95
85
95
89
95
95
94
94
95
95
91
88
83
52
44
67
39
28
42
25
58
73
67
33
47
48
44
48
46
43
40
25
22
42
49
39
21
47
40
52
26
43
51
40
12
33
24
24
41
22
55
45
46
33
48
14
21
5
27
34
41
25
52
-0.07
0.27
0.11
-0.13
-0.04
0.17
-0.06
0.10
0.18
0.15
0.37
-0.01
0.20
0.03
-0.01
0.17
0.15
0.23
0.06
0.04
0.00
-0.03
0.01
0.01
0.07
0.25
0.14
-0.07
0.20
0.06
-0.32
-0.12
-0.04
0.06
0.36
0.11
0.17
0.02
-0.21
0.05
0.30
0.23
-0.06
-0.16
0.18
0.14
-0.05
-0.14
0.11
-0.10
-0.03
0.57
-0.02
-0.23
-0.14
0.28
-0.16
-0.18
-0.19
0.22
0.26
-0.40
0.37
-0.02
-0.04
-0.08
0.45
0.19
0.06
0.01
-0.24
0.04
0.06
0.11
-0.07
0.44
0.57
-0.06
0.16
-0.09
-0.48
-0.24
-0.23
0.12
0.64
-0.04
0.02
0.10
-0.40
-0.01
0.24
-0.22
0.04
-0.46
0.56
0.41
-0.13
-0.45
0.18
-0.39
M
Kg
%T
%B
L
INE
R%
ISU
cM
Ote
Ote
c
Jmé
no
Poř
adí
TOP Francie ISU 4/2014 H
1456
223
1460
1455
896
494
863
1370
1508
1249
-350
1422
518
1049
1288
883
492
355
434
458
1259
1292
960
444
1104
150
701
642
466
1109
2095
728
995
388
-556
833
124
1369
1940
1048
107
814
450
1225
-652
131
1057
1682
179
1566
51 DOLERO ISY
52 ETUI
53 BITANSHO
54 COLDY MAX
55 DARTY
56 CENMIL ISY
57 TEMPEURO
58 DAMAN
59 CLASSY
60 COMEDIEN
61 BLACK GLD
62 STOL JOC
63 CITROEN
64 ANGELO
65 AKSEL MAN
66 VONOUDOU
67 VILVORD
68 CEDILLE
69 DAUDEN ISY
70 DUENDE
71 ESCOBAR
72 VISITEUR
73 ELECTORAT
74 BURSUL CAN
75 ENBUT ISY
76 RYDALO AD
77 DEXEL
78 CREATE ISY
79 COLTAN ISY
80 CIESKE
81 CHAMBOU 2C
82 DELPHE
83 DERVEIX
84 EPONIN
85 COCONUT
86 CRATER ISY
87 BRAVEST
88 CAISAR TGR
89 BOYJO
90 DURANGO
91 DESPIC
92 DONOVAN
93 ECRU
94 VIJUST
95 CAGATH ISY
96 ATEND PEG
97 DESOTO
98 DRYLANDER
99 CIMARS ISY
100 DERRIK ISY
STOL JOC
MARION
GOLDWYN
O-MAN JUST
SHOTTLE
FORD
MAXWELL
O-MAN JUST
BOLTON
O-MAN JUST
MAXWELL
O-MAN JUST
JESTHER
LORD LILY
FROSTY
BOLTON
GOLDWYN
SHOTTLE
O-MAN JUST
O-MAN JUST
GOLDWYN
CHAMPION
JOCKO BESN
MANFRED
BOLTON
ROLEX LAT
O-MAN JUST
MARSH MARA
O-MAN JUST
SIMON
O-MAN JUST
JOCKO BESN
O-MAN JUST
JOCKO BESN
BOLTON
SHOTTLE
AUDEN
TEAMSTER
BURNS
O-MAN JUST
TARTARE
MARION
O-MAN JUST
JOCKO BESN
PLANET
BOLTON
CANVAS
FORD
PLANET
BOLTON
ADDISON
MANFRED
SURVIVOR
TITANIC HT
ROUMARE
TITANIC HT
BOLTON
SHOTTLE
BOLTON
CHAMPION
SATIRE
SHOTTLE
STOL JOC
FBI
BOLTON
FREELANCE
PLANET
O-MAN JUST
ROSEO JOC
SHOTTLE
SURPLUS
O-MAN JUST
GOLDWYN
LYSTER
MASCOL
LHEROS
SHOTTLE
JOCKO BESN
STOL JOC
RAUL VALEN
TARTARE
SHOTTLE
RANDVIEW
SHOTTLE
GIBOR
ENCINO
O-MAN JUST
LANTZ
BOLTON
SHOTTLE
PEGASE
JOCKO BESN
ROUMARE
TITANIC HT
BOLTON
O-MAN JUST
BUCKEYE
GARTER
BAXTER
O-MAN JUST
155
155
155
155
155
155
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
153
153
153
153
153
153
153
153
153
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
151
151
151
151
151
151
151
151
150
150
150
150
150
150
87
92
93
92
92
95
95
90
95
95
94
95
92
95
94
93
92
83
86
86
90
94
95
94
88
95
89
93
95
91
90
86
83
88
92
95
74
93
95
94
95
95
91
95
90
93
82
94
93
87
35
22
12
56
65
81
20
37
26
21
-8
53
44
39
34
46
50
13
31
39
41
49
49
68
49
50
23
21
16
31
39
45
28
46
35
53
-4
22
26
63
36
32
33
49
41
39
27
41
40
53
0.04
0.12
-0.01
0.31
0.08
0.18
0.01
-0.02
-0.05
0.03
-0.14
0.13
-0.03
0.02
-0.04
-0.01
0.23
-0.20
-0.14
-0.02
0.02
0.15
-0.01
0.30
0.19
0.07
0.05
0.20
-0.01
-0.01
-0.01
0.09
-0.09
0.00
0.12
0.09
-0.14
0.15
-0.04
0.06
0.17
0.22
0.10
0.04
-0.17
-0.21
-0.03
0.12
-0.07
0.20
-0.39
-0.08
0.01
0.33
0.20
-0.15
-0.07
-0.02
-0.34
0.02
-0.20
-0.26
0.25
0.32
-0.32
-0.13
0.31
-0.41
-0.40
0.02
0.22
0.06
0.03
0.21
0.50
-0.09
-0.09
0.50
-0.01
-0.01
-0.41
0.14
0.52
-0.36
0.24
-0.30
-0.32
0.14
-0.09
-0.30
0.48
0.27
0.18
-0.30
-0.02
-0.53
-0.16
0.04
0.02
0.34
M
Kg
%T
%B
L
INE
R%
ISU
cM
Ote
c
Ote
Jmé
no
Poř
adí
TOP Francie ISU 4/2014 H
1027
416
338
425
1315
1640
514
926
1008
461
206
1190
1075
663
1167
1217
464
975
1256
867
822
856
1214
853
370
1189
556
-192
447
824
1305
761
472
1168
528
1264
416
77
838
1596
259
119
426
1332
1441
1804
705
749
1225
763
43
PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ
PODAŘÍ SE UCHOVAT
PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE
PRO PŘÍŠTÍ GENERACE ?
ING. HOMOLÁČ ŠTĚPÁN, ŠLECHTITEL CHOVU PRASAT, CHOVSERVIS A.S.
Něco o historii vzniku…
Přeštické černostrakaté prase je původním plemenem,
vzniklým v západních Čechách, zejména v podhorské oblasti Přešticka, Domažlicka a Klatovska. Na Plzeňsko byla
po roce 1850 dovážena anglická plemena prasat (yorkshire, sussex, linkolnshire, cornwall, sufffolk). Jsou také
doklady o křížení s prasetem německým, švábsko - hallským. Pravděpodobně se používalo i páření kříženců mezi
sebou a příbuzenská plemenitba, čímž došlo ke značnému sjednocení typu zvířat. Vytvořily se tak dvě větší místní skupiny – prase přeštické a kralovické. Pro regeneraci
přeštického plemene bylo v roce 1952 vybráno přes dvě
stě prasnic a šest kanců a využita řada dovezených plemen (mirgorodské, livenské, comwal, berkshire, wessex
saddleback a essex). Regenerace byla ukončena v roce
1964 uznáním přeštického prasete za samostatné plemeno. Následně bylo započato se zušlechťováním - křížením
s plemenem pietrain (poslední import plemeníků pietrain
se uskutečnil v roce 1972). V dalším období se těžištěm
44
šlechtění stala především cílevědomá selekce v uzavřené
populaci, doplněná v letech 1980 – 1983 imigrací kanců
německého sedlovitého plemene a jednoho kance plemene saddleback z Anglie.
V roce 1992 bylo přeštické černostrakaté plemeno prasat uznáno jako genetický zdroj a od roku 1996 se chová
jako uzavřená populace.
Přeštické černostrakaté prase na prahu zániku…
Krizová ekonomická situace v chovu prasat, která nastala v posledních desetiletích, se bohužel negativně promítla především v chovech s tradiční technologií, do kterých je koncipována naprostá většina chovů přeštických
prasat. To vedlo (spolu s nižší úrovní jatečné hodnoty, kterou se toto plemeno prezentuje) k dramatickému propadu stavů prasnic tohoto plemene. Situace se začala obracet k lepšímu teprve v loňském roce, kdy se stav prasnic
dostal po dlouhé době nad hranici 200 ks. Ve spolupráci se SCHPČM, Jihočeskou universitou a VÚŽV, v.v.i., Praha
- Uhříněves vznikl „Modernizovaný šlechtitelský
program pro přeštické černostrakaté prase - genetický živočišný zdroj“ s cílem vytvořit šlechtitelský
program, který sjednotil šlechtitelskou základnu
této malé populace, zpřesnil metodiku a hodnocení kontroly užitkovosti, selekci a plemenitbu a doporučil strategii chovu genetického zdroje.
V současné době jsou významnější chovy
přeštického prasete situovány do tradiční oblasti
západních Čech (ZD Mladotice - 75 ks prasnic,
Žihelský statek a.s. – 45 ks prasnic), dále do
oblasti východních Čech (VÚŽV Kostelec n.
Orlicí - 15 ks prasnic, Radostov u Hradce Králové CHOVSERVIS a.s. - 25 ks prasnic) a oblibu si získává
i v malých chovech na jihu Moravy.
Šlechtitelský chov přeštického prasete v Radostově
V rámci akciové společnosti CHOVSERVIS a.s.
jsme před rokem ve snaze podpořit původní české plemeno prasat –přeštické černostrakaté prase – založili šlechtitelský chov tohoto plemene zařazeného do genetických zdrojů ČR. Po roce snažení se naše původně 12 ks stádo (prasničky byly
nakoupeny z VÚŽV Kostelec nad Orlicí s důrazem
na zdravotní stav a status chovu - prostý PRRS) rozrostlo na 25 kusů. Zvířata jsou ustájena v tradiční
technologii s částečně s travnatými výběhy, což tomuto plemeni optimálně vyhovuje. Přeštické černostrakaté prase lze specifikovat jako sádelnomasný typ s optimální porážkovou hmotností kolem 105 – 110 kg. Lze ho výborně využít do chovů
s tradiční technologií, ale i jako pastevní typ prasete do extenzivních chovů, ekofarem, rančů a pod.
Pokud u něho chceme docílit standartní výkrmové
vlastností, tj. přírůstek od narození 0,60 – 0,70 kg,
Prasnice se selaty
Kanec linie PC Mason
s adekvátní výškou kvalitního hřbetního sádla, je nutné počítat s energeticky vyváženou výživou. V současné době krmíme do cca. 35 kg standartní krmnou
směs A1, pak postupně přecházíme na A3 a ve váze
kolem 80 kg na A4 s vyšším podílem vlákniny. Chovná prasata krmíme od hmotnosti cca. 70 kg krmnou
směsí KPB s vyšším podílem stopových prvků, vitamínů a minerálních látek. Kvalita masa je díky vyššímu
podílu intramuskulárního tuku na vysoké úrovni. Z tohoto důvodu si přeštické prase našlo v současné době
uplatnění jako delikatesa.
Přeštické černostrakaté prase ještě „vyhráno“ zdaleka nemá. V současné době se v rámci populace potýkáme především s problémem omezeného počtu
nepříbuzných linií kanců, ale i tento problém se díky
Modernizovanému šlechtitelskému programu daří řešit.
V případě zájmu o plemenná nebo chovná přeštická prasata je možné kontaktovat: Ing. Homoláče
na mob.: 60317170 nebo e-mail: [email protected]
45
MVDr. Blanka Karešová, MVDr. Alena Hekrlová
Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj
Africký mor prasat
Africký mor prasat (dále jen AMP) je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat
s potenciálem rychlého šíření. Specifická léčba ani vakcína proti AMP není vyvinuta. Zavlečení nákazy na území státu má vážný socioekonomický dopad, proto je
důležité zajistit, aby oblasti bez výskytu AMP zůstaly i nadále nezasaženy.
AMP se vyskytuje v perakutní, akutní, subakutní i chronické
formě. Mortalita kolísá dle kmene
viru od 0 do 100 %. Inkubační doba
dosahuje 3 až 21 dní. Virémie nastává 2 – 8 dní po infekci a může
přetrvávat až několik měsíců. Virus
je vylučován všemi sekrety a exkrety. Klinické příznaky mohou být
rozmanité a jsou nerozlišitelné od
klasického moru prasat. Pozorovat
můžeme ztrátu chuti k příjmu
potravy, depresi, vysokou horečku
(40–42 °C), petechiální i rozsáhlejší
krváceniny na kůži uší, břicha
a končetin. Další příznaky zahrnují
dýchací potíže, zvracení, krvácení
z rypáku nebo konečníku, průjem,
zmetání. Patomorfologický nález
může být následující: krváceniny
v mízních uzlinách, srdci, ledvinách,
ale i v ostatních orgánech, slámově
zbarvená nebo krví zbarvená tekutina v pleurální, perikardiální a peritoneální dutině, plíce jsou edematózní a překrvené. Některé izoláty viru vyvolávají zvětšení sleziny.
Předpokládané šíření AMP 2013 - 2014 (zdroj: Rossielchodznadzor)
ohniska 2013
46
ohniska 2014
Nákaza se vyskytuje pouze
u prasat. Evropská domestikovaná prasata a prasata divoká (Sus scrofa) jsou
vysoce vnímavá. Virus infikuje
africké prase bradavičnaté
(Phacochoerus aethiopicus),
štětkouna afrického a jihoafrického (Potamochoerus porcus, P. larvatus) a některé místní
africké druhy domácích prasat
bez vyvolání klinických příznaků
nákazy.
Onemocnění se šíří především oronasální cestou - přímým kontaktem s infikovaným zvířetem.
Další cestou přenosu mohou být kontaminovaná krmiva. Velice rizikové jsou kuchyňské zbytky obsahující nepovařené vepřové maso a kontaminované předměty. Mechanický přenos je
možný mouchami, bodalkou stájovou apod. V Africe se uplatňuje i přenos některými klíšťaty
(Ornithodoros moubata), přenos klíšťaty byl prokázán i v oblastech jižní Evropy.
Uzdravená prasata zůstávají nosiči
viru až jeden rok, někdy i doživotně. Virus
odolává širokému rozmezí pH (4-10),
zmrazování a rozmrazování. V trusu
přežívá 11 dní, zůstává životaschopný
po několik týdnů v nezpracovaném
vepřovém mase. V chlazeném nebo
mraženém mase virus přežívá více než
15 týdnů, v uzeninách uzených při nízkých teplotách 3-6 měsíců. K inaktivaci
dochází při teplotě 60 °C udržované po
30 minut (70 °C pro zpracování masa).
V roce 2007 byl potvrzen výskyt AMP v Gruzii,
následně byla v evropské části
Ruska hlášena četná ohnis
ka této nákazy u domácích
a divokých prasat. V červnu
2013 byl výskyt AMP potvrzen
v Bělorusku v domácím chovu
v regionu Grodno, v blízkosti
hranic s Litvou a Polskem. Na
základě zhoršující se situace
vydala Evropská komise dne
5. srpna 2013 „Prováděcí rozhodnutí Komise o opatřeních proti
zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo
částí území třetích zemí“. Koncem
ledna 2014 byly zjištěny dva případy
u divokých prasat v Litvě. Poslední
výskyt byl zaznamenán koncem
února u divokých prasat v Polsku,
v těsné blízkosti hranic s Běloruskem.
Dlouhodobě se AMP vyskytuje
v rámci EU pouze na Sardinii, kde je
však izolován a dále se nešíří. V České
republice se africký mor prasat nikdy
nevyskytoval, a v současné době se
ani nevyskytuje.
Dle zákona č. 166/1999 Sb.
o veterinární péči se jedná o „nákazu považovanou za nebezpečnou“,
v případě potvrzení výskytu nákazy se postupuje dle mimořádných
veterinárních opatření vyhlášených
krajskou veterinární správou v souladu s vyhláškou č. 202/2004 Sb.,
o opatřeních pro předcházení
a zdolávání afrického moru prasat
a v souladu s rozhodnutím Komise
2003/422/ES, kterým se schvaluje
příručka pro diagnostiku afrického
moru prasat. Při podezření na tuto
nákazu je chovatel povinen hlásit své
podezření krajské veterinární správě,
popř. ošetřujícímu soukromému veterinárnímu lékaři.
Při potvrzení výskytu AMP v chovu prasat domácích je na hospodářství vyhlášeno ohnisko, kde jsou nařízena
zejména následující opatření:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zákaz přemísťování veškerých prasat, spermatu z/do ohniska
Utracení všech prasat z ohniska
Pohyb dopravních prostředků je povolen pouze na základě písemnému souhlasu KVS
Zřízení dezinfekční zóny u vjezdu/výjezdu pro dopravní prostředky, u vchodu/východu do hospodářství
a u vchodů/východů do všech hal
Desinfekce dopravních prostředků
Oplocení hospodářství musí být udržováno ve funkčním stavu
Odpady, kontaminované materiály, krmivo, předměty – likvidace/dezinfekce
Mechanická očista ustájení prasat, dopravních prostředků
DDD, kontrola účinnosti desinfekce
Opětovné ustájení prasat do hospodářství může nastat nejdříve 40 dní po dokončení čištění a DDD, tato indikátorová prasata musí být po 45 dnech vyšetřena
Kolem ohniska je následně vymezeno ochranné pásmo o poloměru nejméně tří kilometrů. Ochranné pásmo je
součástí pásma dozoru o poloměru nejméně deseti kilometrů. V těchto pásmech se uplatňují zejména následující
opatření:
•
•
•
•
•
•
Vyhotovení soupisu všech chovů prasat (zodpovídají obce)
KVS provede klinické vyšetření prasat a kontrolu označování a evidence
Přemístění a přeprava prasat je možná pouze s povolením KVS
Povinnost laboratorního vyšetření uhynulých prasat
Přesun prasat je umožněn pouze na jatky určené KVS nebo do zpracovatelského závodu
Nařízení v pásmech je ukončeno po klinickém a laboratorním vyšetření v souladu s diagnostickou příručkou.
Vyšetření se provádí nejdříve 45(40) dní po dokončení předběžného čištění, dezinfekce, a dezinsekce
v zamořených hospodářstvích.
47
Při potvrzení AMP u volně žijících
prasat divokých KVS zajistí vyšetření
všech uhynulých divokých prasat.
Následně je vypracován plán eradikace
nákazy v zamořené oblasti. Prasata
divoká nesmějí mít přístup k prasatům
domácím ani k materiálům, se kterými
mohou následně přijít do styku prasata
v hospodářství. Přeprava prasat domácích
v zamořené oblasti je umožněna jen se
souhlasem KVS, je zakázáno přemisťování
prasat za účelem obchodování uvnitř EU.
V současnosti jsou vyšetřováni uhynulí
divočáci s podezřením na nákazu AMP.
Vzorky odesílá vždy úřední veterinární
lékař, který zajistí vyšetření ve státním
veterinárním ústavu.
V souvislosti s tím, že proti uvedenému
onemocnění není možná vakcinace, je
jedinou ochrannou proti zavlečení AMP
do chovu prasat důsledné dodržování
zoohygienických opatření.
K základním protinákazovým preventivním opatřením patří aktivní ochrana
chovu prasat, kterou nařizuje chovatel
a všichni, kteří v chovu zajišťují další
činnosti a služby, musí požadavky chovatele bez výhrad respektovat. V chovu
by měly být zpracovány zásady správné
chovatelské praxe a zásady zooveterinárních opatření, tzn. dokumenty, které
zahrnují komplex činnosti zootechniků,
ošetřovatelů a pracovníků služeb –
veterinární, plemenářské, DDD apod.
Při sestavování těchto dokumentů je
nutné přihlížet k charakteru výstavby,
členění areálu, použitým technologiím,
které mají rozhodující vliv na organizaci
práce v chovu. Postup při sestavování
těchto dokumentů je nutné zaměřit
v prvé řadě na aktivní ochranu chovu
před zavlečením nákaz a stanovení
povinností pro jednotlivé pracovníky.
Základní podmínky by měly být formulovány stručně a jasně, aby bylo nesporné
jejich dodržování a kontrola. Jedním
z účinných opatření je vytvoření vnějšího
a vnitřního okruhu areálu chovu (černobílý provoz). Základním předpokladem
je funkční oplocení, možnost využití
dvou plotů ve vzdálenosti cca 2 - 3 m,
2007
2009
2011
2013
všechny vjezdy by měly být opatřeny
dezinfekční zónou, která je udržována v
aktivním stavu. Vytvoření funkční bariéry
mezi černým (vnějším) a bílým (vnitřním)
provozem. Samozřejmostí by měla být
důsledná evidence osob a vozidel, která
musí vstoupit do hospodářství. Snahou
dobrého chovatele by mělo být omezení
těchto „návštěv“ na nezbytné minimum.
V chovu prasat je nutné dodržovat zakáz
konzumování potravin mimo prostory
zaměstnancům k tomu určeným.
Další informace naleznete v prezentacích
MVDr. Blanky Karešové a MVDr Aleny Hekrlové
na webové adrese plemo.cz/ASF.pdf a plemo.
cz/ASF1.pdf nebo na adrese www.chovservis.cz
Mapové podklady jsou převzaty z webových stránek OIE:
www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseaseoutbreakmaps
Obrazový ilustrační materiál je převzat z informačních
stránek Center for Food Security and Public Health:
www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/clinical-signs-photos.
php?name=african-swine-fever
BILANCE 2013
Chov
prasat
v roce 2013
Ačkoliv produkce vepřového masa je v naší republice pořád ještě významným odvětvím živočišné výroby
a podílí se na celkové výrobě a spotřebě masa více než
40%, na celkové výrobě vepřového masa v EU se Česká republika podílí pouze jedním procentem a v pořadí
zemí jí patří čtrnácté místo hned za Rumunskem. Z pohledu EU je tedy naše produkce v podstatě bezvýznamná. I když spotřebitelská poptávka po vepřovém mase
byla v předcházejících letech poměrně stabilní - klesala pouze mírně, docházelo od roku 2007 pravidelně každoročně k celkovému snižování výroby a tím také k výraznému poklesu míry soběstačnosti ze 78% až na 55%
v roce 2012.
Počátkem roku Český statistický úřad zveřejnil výsledky chovu prasat za rok 2013. Po dlouhé době lze říci, že
tyto informace mohou být důvodem k lehkému optimismu. Stavy prasat i hrubá produkce se meziročně mírně
zvýšily. Vyjádřeno čísly následovně:
• celkové stavy prasat byly k 31.12.2013 na úrovni
1548 tis. ks, což představuje oproti stejnému období roku 2012 nárůst o 1% (cca + 13900 ks)
• stavy prasnic se zvedly o 4% na 102 400 ks
• poražených prasat bylo v roce 2013 299 tis tun
živé hmotnosti oproti 290 tis t v roce 2012 – to je
o 3% více
Na tomto místě je třeba říci, že tento vývoj byl (konečně!) rozdílný od vývoje v EU 28, kde naopak výroba vep50
řového masa v porovnání s rokem 2012 podle předběžných údajů klesla a mírné snížení se předpokládá i u exportu.
Jedním z důvodů zastavení úbytku stavů prasat byly
podpory z národních zdrojů, které byly cíleny na ozdravení chovů. V roce 2011 bylo zemědělským podnikům takto vyplaceno 325,6 mil Kč, v roce 2012 pak 320,7 mil Kč a
v roce 2013 dokonce 360,5 mil Kč. Celkově za tyto tři roky
dosáhla podpora chovatelům 1007 mil Kč, což představuje cca 1,04 Kč na 1 kg živé hmotnosti každého poraženého jatečného prasete.
Také nová směrnice o ustájení prasnic, platící pro chovatele EU od 1. ledna 2013, nevedla v českých chovech,
na rozdíl od jiných členských zemí, k omezování počtu
chovaných zvířat, protože naše zemědělské podniky už
její podmínky splňovaly.
Z pohledu soběstačnosti došlo v České republice k jejímu mírnému zvýšení a to na 58%. Podílí se na tom však
nejen zvýšení produkce, ale také omezení spotřeby i když mírné (od roku 2011 každoročně o cca 3%). Pro
srovnání - soběstačnost celé EU se dlouhodobě pohybuje okolo 110%. Například v Rakousku je to 107%, Německu 108%, Polsku 112% a v Dánsku dokonce 665%.
Bilance zahraničního obchodu s živými prasaty za období od prosince 2012 do listopadu 2013 se vzhledem
k předchozímu období změnila na kladnou (+ 3720 tun).
Dovezeno bylo 19 802 tun (-36,4%), vyvezeno 23 521 tun
(+8,9%) živých prasat. V dovozu se projevil propad obou
významných kategorií: selat (-30,7%, - 159 tis. ks) i jatečných prasat (-43,8%, -69 tis. ks). Zvýšený export ovlivnilo množství vyvezených jatečných prasat (+9,6%, +20 tis.
ks), ale také čistokrevných plemenných (+65,5%, + 5 tis.
ks). Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska, Holandska, vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa.
Záporná bilance zahraničního obchodu s vepřovým
masem (-182 527 tun) byla tvořena 224 767 tun (-1,6%)
dovezeného a 42 241 tun (-1,1%) vyvezeného vepřového
masa. Záporná obchodní bilance se přestala prohlubovat. Vepřové maso pocházelo hlavně z Německa, Španělska a Polska. Vyváželo se především na Slovensko.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce
2013 vzrostly o 2,6%. Jatečná prasata se prodávala za
průměrnou cenu 33,43 Kč za 1 kg živé hmotnosti a 42,96
Kč za 1 kg jatečně upraveného těla. Minimální cena 40,41
Kč/kg byla v březnu, maximální 46,68 Kč/kg v říjnu.
Potěšitelný je dlouhodobý trend zlepšování reprodukčních ukazatelů. Počty selat narozených i odchovaných na
jednu prasnici stoupají nepřetržitě prakticky od roku 1998.
Dá se říci, že jsme se z tohoto pohledu dostali mezi konkurenceschopné evropské producenty. Na jednu prasnici se
loni narodilo 27,9 selete (v roce 2012 to bylo 26,8) a z toho
bylo dochováno 25 selat. To představuje nárůst téměř 5%
(v roce 2012 bylo dochováno 23,9 selete na prasnici).
Z pohledu východočeských chovatelů stojí za zmínku,
že počet prasnic poklesl oproti roku 2012 o cca 330 ks
a je na úrovni 15 330 ks ( kraj Královéhradecký 5310 ks,
kraj Pardubický 10 020 ks). To je pouze 14% počtu prasnic v ČR. Nejlépe je na tom kraj Středočeský s více než
20 tisíci prasnic a kraj Vysočina s přibližně 18 600 prasnic. Nejnižší stavy jsou pak v kraji Moravskoslezském (asi
3600 prasnic), Libereckém (necelých 1800 prasnic) a Karlovarském (okolo 100 prasnic). Co se týká reprodukční
užitkovosti, patří kraj Pardubický s 26 odchovanými selaty na prasnici a rok na špičku České republiky, lepší je
pouze kraj Zlínský (26,4 odchovaných selat) a kraj středočeský (26,9 odchovaných selat). Kraj Královéhradecký
naopak s 23,4 odchovanými selaty na prasnici a rok patří
do podprůměru. Horší je pouze kraj Olomoucký (23,3 odchovaných selat) a Jihočeský (20,9 odchovaných selat).
Pozitivní v kraji Královéhradeckém je meziroční nárůst
o 1,3 odchovaného selete na prasnici a rok.
Nezbývá než si přát, aby tento pozitivní trend přetrval
nejen ve Východních Čechách, ale v celém českém chovu prasat.
Zpracoval: Ing. Miroslav Kolář, CHOVSERVIS a.s.
Zdroj: ČSÚ a Ústav zemědělské ekonomiky a informací
51
Plemenné hodnoty kanců mateřských plemen k 5.5.2014
PLEMENO ČESKÉ BÍLÉ UŠLECHTILÉ
Registr
kance
Datum
narození
StruMHS
ky
ESR
Vlastní užitkovost
přír.
Plemenná hodnota
test
špek
% LS
přír.
%
HMČ
%
repr.
%
CPH
so
%
CPH TOP
ISK
BBY 46
22.8.2013 7/7
R
CD
771
1338
0.64
64.0
62.1
1
1.77
5
2.21 45
2321
2.4
1 Brná
BBR 23
20.8.2012 7/8
R
CD
805
1361
0.68
64.6
65.6
1
1.39
15
2.13 50
2311
2.3
1 Brná
BLX 25
8.8.2013 7/7
R
DD
849
1157
0.62
65.7
55.7
5
1.45
10
2.32 35
2271
2.2
5 Brná
FMB 38
13.10.2012 8/8
R
CD
815
1431
0.63
65.8
54.4
5
1.41
15
2.26 40
2213
1.9
5 Kout na Š.
BIK 23
30.5.2013 7/8
R
DD
796
1324
0.47
67.5
51.4
10
2.25
1
2.13 50
2131
1.6
5 V. Meziříčí
ALI 25
8.11.2012 8/7
R
CD
779
1164
0.52
66.0
33.7
40
0.99
45
2.57 15
2059
1.3
10 V. Meziříčí
803
1296
0.59
66.0
53.8
*
1.54
*
2.27
2218
2.0
Průměr za plemeno ČBU
*
*
PLEMENO ČESKÁ LANDRASE
Registr
kance
Datum
narození
StruMHS
ky
ESR
Vlastní užitkovost
přír.
Plemenná hodnota
test
špek
% LS
přír.
%
HMČ
%
repr.
CPH
%
so
%
CPH TOP
ISK
LBB 43
28.8.2013 8/8
R
789
1188
0.74
64.1
61.1
10
1.08
20
2.75
10
2191
2.2
1 Kout na Š.
FLB 30
20.8.2009 7/7
R
738
1161
0.68
63.6
45.7
45
0.28 100
3.21
1
2181
2.1
5 V. Meziříčí
LBB 37
30.5.2013 8/8
R
861
1534
0.78
62.6
69.5
5
0.76
65
2.48
25
2158
2.0
5 V. Meziříčí
LBB 38
1.7.2013 8/7
R
812
1275
0.68
64.2
61.7
10
1.13
15
2.66
10
2156
2.0
5 V. Meziříčí
LBB 26
15.5.2012 7/8
R
886
1297
0.61
64.9
67.1
5
0.93
35
2.48
25
2133
1.9
5 Brná
FLB 43
10.5.2012 7/8
R
818
1333
0.61
64.4
42.3
55
0.86
45
2.89
5
2005
1.4
10 Kout na Š.
FMZ 34
7.6.2012 7/8
R
836
1319
0.67
64.1
56.1
15
1.06
20
2.49
20
1997
1.4
10 Kout na Š.
FMZ 27
15.2.2011 8/8
R
837
1413
0.58
64.5
55.7
15
0.58
90
2.46
25
1956
1.2
15 Brná
FLB 42
10.5.2012 7/7
R
781
1263
0.63
64.5
37.4
75
0.94
35
2.91
5
1949
1.2
15 V. Meziříčí
LAM 50
6.9.2013 7/8
R
797
1254
0.66
63.9
73.9
1
0.80
55
1.92
75
1942
1.1
15 V. Meziříčí
R
748
1161
0.73
63.4
45.0
45
0.92
35
2.65
15
1921
1.1
15 V. Meziříčí
809
1291
0.67
64.0
56.0
*
0.85
*
2.63
*
2054
1.6
FLB 34
13.11.2010
Průměr za plemeno ČL
8/8
Plemenný kanec plemene Pietrain
52
*
Plemenné hodnoty kanců otcovských plemen k 5.5.2014
PLEMENO DUROC
Registr
kance
Datum
narození
Vlastní užitkovost
StruMHS
ky
přír.
test
špek
Plemen. hodnota
% LS
přír.
%
HMČ
CPH
%
so
%
CPH TOP
ISK
AMG 32
2.1.2013
7/6
R
815
1242
0.57
66.8
120.8
1
2.05
20
2049
2.1
1 Brná
AMG 33
6.1.2013
6/7
R
829
1219
0.58
66.8
118.2
1
2.05
20
2016
2.0
1 Brná
CPT 33
24.8.2012
7/6
R
837
1387
0.50
69.3
102.3
5
2.73
15
1969
1.9
1 Brná
FRZ 28
9.5.2011
6/6
R
806
1286
0.54
66.4
86.4
30
3.05
10
1837
1.6
5 Brná
COW 49
13.3.2013
6/6
R
782
1357
0.68
66.0
88.1
25
2.57
15
1746
1.4
10 Kout na Š.
COW 43
28.5.2011
7/7
R
831
1277
0.50
67.3
97.0
15
1.97
25
1721
1.3
10 V. Meziříčí
DPL 40
16.2.2013
7/7
R
725
1152
0.53
67.3
67.1
50
3.16
5
1611
1.0
20 Kout na Š.
ORG 22
24.8.2013
6/7
R
732
1143
0.52
66.8
68.1
50
3.01
10
1590
1.0
25 V. Meziříčí
786
1267
0.55
67.2
84.8
*
2.75
*
1746
1.4
Průměr za plemeno D
PLEMENO BÍLÉ
Registr
kance
Datum
narození
X-FDY 2312
AAL 59
StruMHS
ky
OTCOVSKÉ
Vlastní užitkovost
přír.
test
špek
*
Plemen. hodnota
% LS
přír.
%
HMČ
so
%
CPH TOP
CPH
%
ISK
3.6.2013
8/8
R
824
1300
0.58
66.3
110.7
1
1.61
70
1815
2.0
5 Brná
24.6.2011
8/7
R
965
1610
0.44
66.3
77.5
25
1.85
60
1440
0.6
30 Brná
895
1455
0.51
66.3
94.1
*
1.73
*
1628
1.3
Průměr za plemeno BO
*
PLEMENO PIETRAIN
Registr
kance
Datum
narození
Vlastní užitkovost
StruMHS
ky
přír.
test
špek
Plemen. hodnota
% LS
přír.
%
HMČ
%
CPH
so
%
CPH TOP
ISK
MLD 33
13.7.2013
7/7
R
787
1300
0.47
68.5
103.6
1
2.36
1
1899
4.2
1 Brná
MLD 31
13.7.2013
7/7
R
755
1171
0.49
68.3
94.7
5
2.28
1
1764
3.6
1 Kout na Š.
MLD 32
13.7.2013
6/7
R
710
1086
0.46
68.5
77.0
5
2.50
1
1585
2.8
5 Kout na Š.
MLD 29
12.1.2013
7/7
R
715
1159
0.57
67.4
75.1
5
1.85
10
1409
2.0
5 Kout na Š.
MLD 28
21.8.2012
7/7
R
757
1279
0.61
67.3
77.0
5
1.71
20
1400
2.0
5 Kout na Š.
NIO 31
12.7.2013
7/7
R
796
1314
0.51
67.6
68.6
10
1.89
10
1333
1.7
5 Brná
753
1218
0.52
67.9
82.7
*
2.10
*
1565
2.7
*
Otcovské linie
Linie 38
Linie 48
Dánský Duroc
PIC 337
ISK
Prům. přírůstek
od naroz. (g)
ks
prům.
% LM
Brná
11
751
66.8
Kout n. Š.
12
759
66.8
V. Meziříčí
3
745
65.7
10
755
66.8
V. Meziříčí
3
824
66.1
Brná
5
Brná
V. Meziříčí
Brná
Linie
Program TOPIGS
Průměr za plemeno PN
ISK
ks
Brná
9
Kout n. Š.
6
Linie TEMPO
Kout n. Š.
5
B Linie
V. Meziříčí
3
Linie
TALENT
28
3
Ing. Iva Šimáčková Pracovnice plemenné knihy
CHOVSERVIS a.s [email protected] 
53
do stájí s novou znaþkou Profarm®
pĜipravili jsme pro chovatele mléþného skotu ucelenou Ĝadu
PROFARM výrobkĤ urþenou pro mytí a dezinfekci
mlékárenských technologií a péþi o vemeno pĜed a po dojení
PROFARM A
alkalický tekutý pĜípravek na bázi aktivního chlóru urþený pro
ošetĜení mlékárenské technologie v zemČdČlství a potravináĜství
složení: chlornan sodný 5%, hydroxid sodný 10 - 20%
balení: 15, 50, 220, 1000 kg
PROFARM KS
PROFARM KD
kyselý tekutý mycí a þistící prostĜedek
urþený k odstraĖování anorganických
usazenin v mlékárenských technologií
v zemČdČlství a potravináĜství
složení: kyselina fosforeþná 15-25%
kyselina sírová 10-15%
balení: 15, 50, 220, 1000 kg
kyselý tekutý mycí a þistící prostĜedek
urþený k odstraĖování anorganických
usazenin v mlékárenských technologií
v zemČdČlství a potravináĜství
složení: kyselina fosforeþná 2%
kyselina dusiþná 30-40%
balení: 15, 50, 220, 1000 kg
PROFARM PċNA
- kapalný pĜípravek k mytí a dezinfekci strukĤ pĜed dojením
- PROFARM PċNA je schválena
jako veterinární pĜípravek
složení: kyselina mléþná
neionogenní tenzidy
anionaktivní tenzidy
balení: 15, 25, 50 kg
PROFARM JOD
- kapalný bariérový pĜípravek
k dezinfekci strukĤ po dojení
- neĜedí se
- volný jód zajišĢuje širokospektrální
dezinfekþní úþinnost
- barva oranžovohnČdá
složení: jód-polyvinylpyrrolidon
zvláþĖující látky
balení: 15, 50, 200, 1000 kg
PROFARM AKTIV
- kapalný bariérový pĜípravek
k dezinfekci strukĤ po dojení
- neĜedí se
- vysoce úþinný proti bakteriím,
plísním a virĤm
- barva modrá
složení: chlorhexidin diglukonát
zvláþĖující látky
balení: 15, 50, 200, 1000 kg
PROFARM FILM
- kapalný bariérový pĜípravek
k dezinfekci strukĤ po dojení
- neĜedí se
- vytváĜí ochranný ¿lm
- barva modrá
složení: kyselina mléþná
zvláþĖující látky
balení: 15, 50, 200, 1000 kg
Všechny výrobky jsou schválené a zaregistrované dle platné legislativy
a jsou souþástí vČrnostního programu bonus PROFARM®.
telefon 495 404 110, [email protected]
www.profarm.eu
2014
Termíny akcí:
13.6.
20.6.
5.9.
9.9.
19.9. - 20.9.
25.9. - 2.10.
2.10
9.10.
14.10.
21.10.
12.11.
13.11.
14.11.
19.11.
20.11.
21.11.
21.11.
Zemědělský den Mžany
Chovatelský den Syřenov
Chovatelský den PRIM Chomutice
Národní výstava českého strakatého skotu v Radešínské Svratce
Královéhradecké krajské dožínky
Tematický zájezd do Jižního Španělska
Netín, setkání chovatelů prasat s nabídkou plemenných kanců, oblast Morava
Bouchalka, setkání chovatelů prasat s nabídkou plemenných kanců,
oblast západní a severní Čechy
Smiřice, setkání chovatelů prasat s nabídkou plemenných kanců,
oblast východní a střední Čechy
Setkání s chovateli skotu v Mlázovicích - vyhodnocení plemenářského roku
a nabídka nové genetiky do připařovacích plánů 2015
Setkání s chovateli skotu oblastní středisko Jihlava - vyhodnocení plemenářského
roku a nabídka nové genetiky do připařovacích plánů 2015
Setkání s chovateli skotu oblastní středisko Třebíč – vyhodnocení plemenářského
roku a nabídka nové genetiky do připařovacích plánů 2015
Setkání s chovateli skotu ve Hvozdnici – vyhodnocení plemenářského roku a nabídka
nové genetiky do připařovacích plánů 2015
Setkání s chovateli skotu v Jilemnici – vyhodnocení plemenářského roku a nabídka
nové genetiky do připařovacích plánů 2015
Setkání s chovateli skotu v Náchodě – vyhodnocení plemenářského roku a nabídka
nové genetiky do připařovacích plánů 2015
Setkání s chovateli skotu oblastní středisko Žďár nad Sázavou - vyhodnocení
plemenářského roku a nabídka nové genetiky do připařovacích plánů 2015

Podobné dokumenty

Chovatelské listy 2/2013

Chovatelské listy 2/2013 RAD-214 RAD-198 RAD-198 RAD-198 RAD-104 MOR-160 NIC-010 RAD-212 HEL-059

Více

Kompletní přehled uzávěrek KU 2014/2015 ve formátu pdf

Kompletní přehled uzávěrek KU 2014/2015 ve formátu pdf CELOREPUBLIKOVÉ PRŮMĚRY UŽITKOVOSTI KRAV 2014/2015 Pořadí laktace

Více

čtvrtletník BŘEZEN 2004

čtvrtletník BŘEZEN 2004 Býk pochází z vynikající produkční farmy BENNER FARMS (Steinbach, Manitoba, Kanada). Otcem je REGANCREST CELSIUS BRANT, špičkový zlepšovatel – především exteriéru. Potomci BRANTa jsou o to cennější...

Více

celý článek v PDF formátu

celý článek v PDF formátu Show“. Tato mimořádná akce se organizuje každé dva roky. První den výstavy (ostatně jako obvykle) také letos končil aukcí elitních zvířat z celého světa – a právě k ní se váže obrovský úspěch Wabas...

Více

Výroba mléka

Výroba mléka a snadno přenesena na potřebné místo ve stáji. Plošina váhy vyrobena z pozinkované oceli, nebo z nerezu a nášlapnou plochu tvoří vyjímatelná protiskluzová gumová rohož o síle 8 mm. Přesné vážení za...

Více

2011_01_Zpravodaj i vysledky slechtitelskeho programu

2011_01_Zpravodaj i vysledky slechtitelskeho programu vydává: Svaz chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu, U Topíren 2, 170 41 Praha, IČ: 005 71 750, náklad: 1.650 výtisků ISSN 1214-8016, MK ČR E 15390, vychází 3x ročně, neprodejné, redak...

Více

Chovatelské listy 1/2010

Chovatelské listy 1/2010 Určitě byste neměli přijít o rubriky, které Vás v obou časopisech nejvíce zajímaly. Nebudou zde chybět zejména nové a zajímavé informace z oblasti šlechtění skotu, šlechtění prasat včetně nabídky n...

Více

Current Relationship Interview

Current Relationship Interview přiblížil prostřednictvím pěti adjektiv nebo slovních spojení, frází (podobně jako jsou žádáni respondenti v rámci AAI o adjektiva vystihující matku a otce). Jakmile respondent tyto deskripce vztah...

Více

Chovatelské listy 2/2010

Chovatelské listy 2/2010 Nabídka Divize PROFARM®

Více