16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR

Komentáře

Transkript

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
4
7
0
0
2
h
úvod
o
b
s
a
Den v Liberci
2
téma
16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
3
Ukázka vítězných posterů
6
Abstrakty přednášek uživatelů
na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
8
Workshop ArcGIS Desktop 9.2 – tipy, triky, novinky
17
Animace v ArcGIS Desktop
20
ArcSDE – administrace pro SQL Server
22
ArcGIS Server 9.2 – webové služby GIS
25
Vyhodnocení leteckých snímků
z oblasti postižené orkánem Kyrill
s využitím software Leica Geosystems
29
Družicová data
33
Studentská konference
Student GIS Projekt IV
zprávy
34
Součástí týmu ESRI se stal Nick Land
38
Nabídka školení na 1. pololetí roku 2008
38
Burza práce v oblasti GIS ESRI a Leica Geosystems
39
Den v Liberci
Konference uživatelů je úspěšně za námi. Letošní ročník byl se svým počtem téměř 700 návštěvníků, počtem přednášek,
posterů či zahraničních hostů rekordní. Vyhodnocujeme průběh konference, čteme Vaše hodnocení, názory a připomínky,
a tím se vlastně již pomalu připravujeme na další ročník. V pořadí 16. konference se stává rychle pouhou minulostí, před kolektivem
pracovníků je konec roku, který pro nás všechny znamená, že chvat a spěch, který začal ve firmě několik týdnů před konferencí,
skončí až s posledním dnem roku.
Na konferenci si účastníci určitě všimli posteru, který vystavovali
pracovníci Libereckého kraje a který velmi poutavým způsobem
informoval o aktivitách na Den GIS v Liberci a přímo lákal
k účasti. Den po konferenci jsem dostal dopis, ve kterém mě pan
Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje, pověřený vedením rezortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí
a informatiky, zve do krajského města na Den GIS v Libereckém
kraji. Taková pozvánka se nedá odmítnout. A to nejen proto,
že pozvání přišlo přímo od vysokého představitele kraje, kdy
považuji za výjimečnou událost, když politik nejen zaštítí akci
GIS, ale že se jí dokonce sám aktivně zúčastní.
Musím přiznat, že této cesty vůbec nelituji. 14. listopadu sice nebyly podmínky pro cestu ideální, meteorologové předpovídali
sněžení, v Liberci a zejména v jeho okolí vládla zima, kterou už
téměř nepamatuji. V prostorech Krajské vědecké knihovny však
bylo hezky teplo a vládla zde příjemná atmosféra. Hned po mém
příjezdu mě „zajala“ Dětská televize, kdy mladý redaktor se mnou
natočil hbitě rozhovor. O existenci Dětské televize jsem neměl tušení, o to víc mě však překvapil výsledek. Následovalo oficiální
zahájení a pak jsem se již mohl věnovat připraveným ukázkám.
Zaujaly mě především rozhovory se studenty a dětmi, které aktiv-
ně pracují s GIS. Nemohl jsem si odpustit otázku, co dítě ve věku
cca 12 let na GIS nejvíce baví. Dostalo se mi rychlé odpovědi, že
je to sběr dat v přírodě, zanesení do počítače a vytvoření vlastní
mapy. Tvůrčí duch se nezapřel a já v němém úžasu děkoval
organizátorům za celoroční práci s dětmi a také za uspořádání
Dne GIS. Vše bylo perfektně připraveno a nepochybuji o přínosu
pro širokou veřejnost, především pak nastupující generaci. Smysl
Dne GIS byl ukázkovým způsobem naplněn.
V době, kdy píši tyto řádky, uplynulo 18 let od „sametové“ revoluce. Vzpomínám si, jak jsme krátce po listopadu 1989 začali se
svými kolegy připravovat založení firmy. Od samého počátku
jsem si přál, aby se věnovala geografickým informačním systémům a aby jejím cílem bylo rozšíření této krásné technologie
do všech sfér lidské činnosti. Ve spolupráci s lidmi, jako jsou
v Libereckém kraji a i na dalších místech naší republiky, se to
docela daří.
Nejen těm, ale všem našim uživatelům a partnerům bych chtěl
v závěru roku poděkovat za přízeň a práci, které si velice vážím,
a popřát všem jménem svým i svých kolegů krásné Vánoce
a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2008.
Petr Seidl
2 ÚVODEM
ARCREVUE 4/2007
Jitka Jiravová
16. konference
GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
Na konferenci se sešlo téměř 700 uživatelů a zájemců o geografické informační systémy.
První den konference
V Kongresovém centru Praha proběhla 7. a 8. 11. 2007
v pořadí již 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems
v České republice. Pořádala ji firma ARCDATA PRAHA, s.r.o.,
sponzory se staly společnosti Hewlett-Packard s.r.o.
a AV MEDIA, a.s. Mediálními partnery konference byla vydavatelství Economia, a.s., exkluzivní mediální partner v oblasti
ekonomických titulů (Ekonom, Moderní obec), CCB, spol.
s r.o. (IT CAD s přílohou InGIS), Computer Press, a.s.
(Computer Design), Springwinter, s.r.o. (GeoBusiness) a Vesmír,
s.r.o. (Vesmír). Součástí konference byla doprovodná výstava, kde
nabízelo své služby 14 firem z oblasti GIS. Dvoudenní konference se zúčastnilo téměř 700 odborníků a uživatelů geografických
informačních systémů ESRI a Leica Geosystems.
Předkonferenční seminář
V letošním roce se stejně jako loni konal před samotnou
konferencí předkonferenční seminář, který proběhl 6. listopadu
odpoledne na téma „ArcGIS Desktop – efektivní tvorba
a editace prostorových dat“. Seminář navštívilo přes sedmdesát
uživatelů GIS.
ARCREVUE 4/2007
Dopolední program samotné konference zahájil Petr Seidl, ředitel
ARCDATA PRAHA, který ve svém vystoupení ukázal široké
aplikační spektrum technologie GIS, vyzdvihl výsledky uživatelů
GIS v České republice a také krátce promluvil o cílech společnosti ARCDATA PRAHA – maximálně podporovat uživatele GIS
v České republice. Základní blok konference se konal ve Společenském sále Kongresového centra, kde během dopoledne vystoupili hlavní hosté: Dean Angelides, manažer mezinárodního
obchodu ESRI, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (Český hydrometeorologický ústav) s přednáškou o mapové tvorbě v meteorologii
a klimatologii, poté měl slovo MUDr. Michael Vít, Ph.D., který
posluchačům přiblížil vliv makroklimatických změn na šíření
infekčních nemocí.
Odpolední program běžel zpočátku ve dvou, po přestávce ve třech
sekcích. Velkým lákadlem byl dvouapůlhodinový blok přednášek
specialistů ARCDATA PRAHA, s.r.o., o technologii ESRI, kde
byly předvedeny zajímavé možnosti systému ArcGIS. Úspěšný
byl i souběžně běžící blok určený zájemcům o správu inženýrských sítí, kde proběhlo šest přednášek zaměřených na toto téma.
Vystoupili zde i další zahraniční hosté konference: Chrystelle
16. KONFERENCE 3
Ourzik, projektová manažerka ESRI pro oblast distribučních společností, a Scott Higgins (Telvent Miner & Miner), který mluvil
o produktu ArcFM. V tomto bloku byly dále zařazeny přednášky
o implementaci Technického informačního systému ve Skupině
ČEZ (Ing. Milan Špatenka, ČEZ Distribuce, a.s., a Ing. Petr
Skála, INDRA Czech Republic, s.r.o.). Řeč byla rovněž o řešeních pro vodárenské společnosti a modelování vodovodních sítí.
Po přestávce program pokračoval ve třech paralelních sekcích.
Ve dvou z nich probíhaly zajímavé přednášky uživatelů software
ESRI zaměřené na správu a analýzu databází a na využití GIS
ve veřejné správě, ve třetí workshop na téma „ArcGIS Desktop –
Prof. Dr. Jörg Schaller (ESRI Geoinformatik GmbH)
a Ing. Petr Seidl, CSc.
Dean Angelides, ESRI
tipy a triky“, se kterým vystoupili pracovníci technické podpory
firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Druhý den konference
Druhý den pokračoval pestrý program ve třech sekcích. Proběhly
4 16. KONFERENCE
uživatelské přednášky zaměřené na územní plánování, životní
prostředí, kartografii a využití GIS na vysokých školách, dále
blok přednášek a workshopů Leica Geosystems, kde promluvili
zahraniční hosté z této firmy: Iryna Wetzel a Dirk Voets. Na programu byly i další workshopy připravené nejen specialisty
ARCDATA PRAHA, ale také firmami VARS BRNO a T-MAPY.
Několik přednášek se tematicky týkalo navigačních dat
a hardwaru pro GIS.
Doprovodný program
a soutěž posterů
Iryna Wetzel, Leica Geosystems GI (vpravo)
MUDr. Michael Vít, Ph.D.
Souběžně s hlavním programem probíhala v prostorách konference kromě výstavy firem z oblasti GIS a přehlídky internetových
a intranetových aplikací, které si návštěvníci mohli samostatně
vyzkoušet, i výstava uživatelských prací a zároveň soutěž
o nejlepší poster, které hodnotila odborná porota vedená
Prof. RNDr. Vítem Voženílkem, CSc., jež určila první tři místa
ARCREVUE 4/2007
zpracovala společnost ESRI.
a cenu za nejlepší výtvarné zpracování posteru. Cenu účastníků
konference, jak z názvu vyplývá, určili hlasující návštěvníci
– celkem bylo odevzdáno 172 hlasovacích lístků. Jak soutěž
posterů dopadla, vidíte v tabulce.
Na závěr patří krátké shrnutí: na konferenci proběhlo více než 13
hodin uživatelských přednášek, 10 hodin přednášek o technologii
a 9 tematických bloků.
Kromě soutěžních posterů stojí za zmínku velice působivá
nesoutěžní výstavka starých map (nejen) Ústecka, které poskytla
Laboratoř geoinformatiky a Katedra Informatiky a Geoinformatiky
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
17. konference GIS ESRI
a Leica Geosystems v ČR
Pro „pamětníky“ byla určena sada dvanácti posterů mapujících
25letou historii systému ArcInfo (dříve ARC/INFO), které
Již nyní Vás zveme na 17. konferenci
GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR,
která se bude konat 5.–6. listopadu 2008.
Cena publika: Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,
RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
1. místo v soutěži posterů: Ing. Vladimír Plšek, Ph.D.
Ocenění
Získal(i)
Za poster
1. místo
Ing. Vladimír Plšek, Ph.D.,
GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Analýza výškových poměrů města
2. místo
Ing. Peter Ivica, Ing. Petr Poláček, Vojenský
geografický a hydrometeorologický úřad
Správa a evidence geografických podkladů
v prostředí ArcIMS
3. místo
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., RNDr. Pavel Hanžl,
Ing. Jaroslav Aichler, CSc., Mgr. Lenka
Rukavičková, Mgr. Václav Metelka,
Česká geologická služba
Geologické a tematické mapy jako produkt informačního
systému projektu ZAMTYN NURUU 50
Cena za výtvarné
zpracování
Mgr. Adam Horálek, PhDr. Jiří Woitsch,
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794
Cena účastníků
konference
Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Doc. RNDr.
Jaromír Kolejka, CSc., Ing. Tomáš Mikita,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně
Analýza rizika lesních polomů na Šumavě
Tab. 1. Výsledky soutěže posterů
Ing. Jitka Jiravová, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 4/2007
16. KONFERENCE 5
1. místo v soutěži posterů
Cena účastníků konference v soutěži posterů (vpravo)
Abstrakty přednášek uživatelů
na 16. konferenci GIS ESRI
a Leica Geosystems v ČR
Na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems bylo předneseno celkem 34 uživatelských přednášek, dva firemní workshopy
společností T-MAPY a VARS BRNO a celkem 10 hodin přednášek o technologii. Náplň šesti tematických workshopů přednesených
specialisty ARCDATA PRAHA, s.r.o., najdete dále v čísle. Na tomto místě uvádíme pouze abstrakty uživatelských přednášek;
podrobnější články o nastíněné problematice si můžete přečíst ve sborníku konference.
Správa inženýrských sítí
Enterprise GIS pro evropskou energetiku
Na současném evropském trhu s energiemi, kde nejsou vzácné
akvizice či slučování a kde je kladen stále větší důraz na ochranu
životního prostředí, jsou energetické společnosti pod trvalým
tlakem. Potřebují nejen zabezpečit dodávky a plnit regulační nařízení, ale vzhledem k rostoucí konkurenci i neustále zlepšovat
své služby a zároveň modernizovat a automatizovat základní
pracovní procesy. Mezi tyto procesy patří například procesy připojování nových zákazníků, měření služeb zákazníkům a jejich
účtování, obnovy dodávek energie v případě výpadků, údržba majetku, nákupy materiálu a další. Pro efektivní řízení pracovních
procesů používají energetické společnosti řadu počítačových
systémů. Často jsou využívány systémy řízení spotřeby energie
(EMS), telefonní centra (tzv. „Call centra“), zákaznické informační systémy (CIS), systémy pro správu majetku, systémy
SCADA pro kontrolu a sběr dat, systémy řízení výpadků (OMS),
systémy pro plánování a řízení lidských zdrojů, geografické
informační systémy (GIS), systémy řízení pracovních procesů,
účetní a kontrolní systémy (FI/CO) a systémy řízení zatížení
(LMS). Každý z těchto systémů poskytuje specializované funkce
a aplikace pro plnění konkrétní role v organizaci.
Množství různých systémů s sebou však přináší úskalí.
Jednotlivé systémy obvykle nepocházejí od jednoho dodavatele,
používají různé slovníky, nejsou vzájemně kompatibilní a mohou
pracovat na zcela odlišných počítačových platformách. Využití
aplikace Enterprise Resource Planning (ERP) zahrnující mnoho
funkcí výše uvedených systémů v jednotné a vzájemně propojené
sadě sice snižuje nutnost vzájemné integrace různorodých
systémů, ale energetické společnosti potřebují víc. Aby mohly
pracovat efektivně, potřebují k datům přistupovat v šíři celé organizace. Umístění jednotlivých zařízení v prostoru je klíčovou
vlastností obchodních i pracovních procesů v energetice, a proto
se technologie GIS a geografické informace dostaly do popředí
strategických zájmů distribučních společností po celém světě.
Firma ESRI nabízí technologickou platformu pro celou
organizaci, základní softwarové produkty pro GIS. Zároveň
spolupracuje s mnoha partnery, kteří se zabývají vývojem
specializovaných aplikací pro energetiku, jež pomáhají
8 16. KONFERENCE
modernizovat a automatizovat pracovní procesy v této oblasti.
Celý článek týkající se celopodnikového GIS pro evropskou
energetiku najdete v ArcRevue 3/2007, s. 5–9.
Chrystelle Ourzik, ESRI, Inc.
ArcFM Solution Product Evolution:
9.2 and Beyond
Telvent Miner & Miner is a market leader in developing and
delivering value-adding GIS enterprise solutions that reduce cost
and improve customer service for energy and water/wastewater
utilities throughout the world. The ArcFM Solution product suite
operates in the areas of Asset, Work and Operations Management
at the utility. This presentation will review the new functionality
that has been added to the ArcFM Solution at release 9.2 and
the planned functionality for release at 9.3 through a mixture
of software demonstrations and other presentation materials.
Topics to be covered:
URD Design Optimization (9.2)
Supporting Auto-Layout and right-sizing equipment
Engineering Calculations
Underground Facility Management (9.2)
Diagramming and modeling underground structures and duct
banks
Enhancements to ArcFM Viewer (9.2)
Replication Process
Enhanced Tools
Enhancements to Feeder Manager to better support networks
with multiple voltage/source levels (9.3)
Circuit Navigation
Enhancements and Plans for ArcGIS/ArcFM Server based
tools (9.3)
ArcFM Viewer for ArcGIS Server
Using Process Framework to fit ArcFM Solution workflows
to your business workflows
Case Studies
Scott Higgins, Telvent Miner & Miner
Implementace Technického informačního
systému ve Skupině ČEZ
Začátkem září t. r. byl ve Skupině ČEZ zahájen produktivní
ARCREVUE 4/2007
provoz Technického informačního systému (TIS), který nahradil
pět původních systémů různých technologií používaných
v bývalých regionálních distribučních společnostech.
Technický informační systém podporuje procesy v oblasti
distribuce elektrické energie a zahrnuje dvě integračně propojené
části – Technická evidence/GIS a Provozně technický IS (PTIS).
Centralizace informačního systému a datových zdrojů umožnila
sjednotit klíčové procesy společnosti ČEZ Distribuce ve všech
lokalitách. TIS umožní evidovat, vyhodnocovat, optimalizovat
a řídit činnosti pro řešení zákaznických požadavků, výstavby,
rekonstrukcí a oprav distribuční sítě a dále plánování a realizaci
údržby zařízení, plánování odstávek a řízení poruch, což přinese
zjednodušení, zrychlení a zlevnění těchto činností.
Implementace geografického informačního systému byla provedena na platformě produktů ESRI a Telvent Miner & Miner, část
PTIS je postavena na systému SAP, zejména modulech PM a PS.
Pro efektivní využívání a sdílení informací je systém TIS
provázán s dalšími podnikovými IS – zákaznickým a finančním
systémem a se systémy SCADA (systémy řízení distribuční
soustavy v reálném čase).
Více než 300 uživatelů používá těžkého klienta GIS (ArcEditor)
pro editaci a analýzy dat a 1200 uživatelů lehkého (webového)
klienta zejména pro prohlížení dat, avšak díky implementovanému ArcGIS Serveru a ArcFM Serveru umožňuje provádět také
jednoduché editace dat. Požadovaná vysoká dostupnost GIS je
zajištěna zdvojením komponent systému a jejich vzájemným
provázáním. Vzhledem ke složitosti datového modelu GIS
a rozlehlosti datové sítě ČEZ byl pro dosažení požadované doby
odezvy těžkého klienta použit přístup přes citrixovou farmu
umístěnou v datovém centru v blízkosti databázových serverů.
Díky jednotnému zobrazení modelu distribuční sítě ve všech
obsluhovaných lokalitách je možné například rychle zjišovat
přesnou polohu poruch a na základě jejich parametrů předat
detailní informace poruchové službě a call centru, kde bude k dispozici on-line přehled o průběhu likvidace poruch. Tento projekt
je zejména v části GIS rozsahem implementace, velikostí
datového modelu a uložených dat ojedinělý nejen v ČR, ale
i v evropském měřítku.
Ing. Milan Špatenka, ČEZ Distribuce, a.s., Ing. Petr Skála,
INDRA Czech Republic s.r.o.
Zpracování specifických požadavků zákazníka
při implementaci utilitních řešení
Obsahem přednášky jsou postřehy a zkušenosti z řešení specifických požadavků v projektech u společností Pražská energetika,
a.s. (dále PRE), ČEZ, a.s. (dále ČEZ) a Pražská plynárenská, a.s.
(dále PP).
Jedná se o projekty, které byly řešeny v období 2005–2007.
Svým rozsahem, mírou integrace, velikostí datového fondu
a jistě i dalšími specifiky byl však nejnáročnější projekt Technického informačního systému ve společnosti ČEZ, a.s., ze kterého
jsme získali nejvíce podnětů pro tuto prezentaci.
Příklad hlavních specifik projektu na ČEZ
(dodavatelé SAP ČR, spol. s r.o., INDRA Czech Republic s.r.o.,
HSI, spol. s r.o.)
ARCREVUE 4/2007
součást nasazení TIS – nutnost on-line integrace se SAP a respektování projektových postupů vyplývající ze SAP metodiky,
integrace 5 existujících řešení v bývalých REAS s různou
technologií, filozofií pojímání problematiky GIS i stavem
naplněnosti dat,
souběžně probíhající oddělený projekt migrace dat – s vlastní
analýzou skutečného stavu dat a péčí jiného dodavatele,
velmi složitý datový model a specifické procesy – definované
mimo projekt specialisty ČEZ jako součást zadání,
řešení řady požadavků zajišujících respektování specifických
potřeb (např. SJZ = Systém jednotného značení objektů,
původně v daleko menším rozsahu).
David Porostlý, Ing. David Grinč, Petr Jiskra, HSI, spol. s r. o.
Řešení GIS pro vodárenské společnosti
Technologie ESRI tvoří dostatečně robustní systém, jenž je
schopen pokrýt požadavky utilitních společností na komplexní
celopodnikové řešení GIS. Geografický informační systém
na bázi produktů ESRI se u správců sítí uplatňuje stále více
a výjimku netvoří ani vodárenské společnosti. Základní
komponenty systému tvoří:
Klientská část GIS je tvořena škálovatelnou řadou produktů
ArcGIS Desktop (poskytují funkcionalitu pro pořizování,
správu, editaci a analýzu dat a tvorbu výstupů).
Serverová část GIS (ArcGIS Server, ArcSDE) slouží pro
uložení prostorových dat v relační databázi, umožňuje s nimi
pracovat a také tato data a související služby GIS publikovat
prostřednictvím internetu nebo intranetu.
Standardní vývojová prostředí pro úpravy systému a vývoj
aplikací.
Nástroje pro práci s mobilním GIS (ArcPad, lze použít také
ArcGIS Desktop) umožňují pořizování a aktualizaci dat
v terénu na mobilních zařízeních (notebook, PDA apod.).
Je zde také zajištěna podpora práce se systémy GPS.
Objektový datový model je nedílnou a velmi důležitou
součástí řešení GIS.
Systém ArcGIS zpravidla splňuje větší část funkčních požadavků
na GIS již ve své základní sestavě a v některých ohledech je i překračuje. Tato skutečnost snižuje požadavky na uživatelské úpravy
a další vývoj. Přizpůsobení systému v rámci implementace pak
z velké části spočívá spíše v konfiguraci standardního řešení,
než v nutnosti programovat aplikace na míru.
GIS ve vodárenských společnostech neslouží jen pro úlohy typu
nalezení potrubí, ale umožňují poskytovat vyjádření k existenci
sítí, podklady pro zpracovávání projektové dokumentace, vytvářet
různé tematické mapy, vyhledávat polohu v mapě, lze provádět
prostorové analýzy (např. ochranná pásma), poskytovat data pro
potřeby územně analytických podkladů apod.
V současné době by již GIS neměl tvořit samostatný ostrov mezi
ostatními podnikovými informačními systémy, ale měl by být
plně integrován. V utilitních společnostech je integrovaný IS
tvořen těmito systémy:
TIS – technický informační systém – je tvořen z provozně
-technického IS (PTIS) a GIS:
GIS – tvoří základní datovou bázi zařízení správce sítí
včetně prostorové polohy,
16. KONFERENCE 9
PTIS – s využitím datové báze GIS poskytuje podporu
procesů rozvoje, výstavby, provozu a údržby sítí,
CIS – zákaznický informační systém,
FIS – finanční informační systém,
SCADA – systémy pro řízení sítí v reálném čase,
výpočení systémy pro modelování vodovodních a kanalizačních sítí.
Ing. Petr Skála, INDRA Czech Republic s.r.o.,
Dr. Ing. Jarmil Vyčítal, HYDROPROJEKT CZ a.s.
Belo Horizonte – modelování vodovodní sítě
v prostředí ArcGIS
Zpracování hydraulického modelu vodovodní sítě města Belo
Horizonte v Brazílii je součástí tzv. Projektu 3T (Proyecto 3T),
který je zaměřen na vybudování a vzájemné propojení tří hlavních
technologií: GIS, SCADA (telemetrického systému) a modelování. GIS je založen na platformě ArcGIS SDE, telemetrický
systém OaSyS je dodán firmou Telvent a hydraulický model
vodovodní sítě je vytvořen v modelu MIKE URBAN, DHI.
Hydraulický model je k dispozici ve dvou variantách; nejprve
se zpracoval tzv. strategický model, který obsahuje cca. 13 000
potrubí, 130 vodojemů, 150 čerpadel a 400 regulačních uzávěrů,
poté se tvořil detailní model vodovodní sítě s celkovým počtem
160 000 potrubí.
Součástí prováděných prací byla také revize datového modelu
ArcGIS a jeho rozšíření resp. úpravy pro snazší datovou komunikaci s hydraulickým modelem. Vzájemná datová komunikace
mezi modelem a systémem GIS umožňuje nejen přípravu vstupních dat pro hydraulické modelování, ale také zpětný přenos vybraných výsledků simulací a jejich následnou analýzu v prostředí
ArcGIS. Zajímavostí je způsob implementace hydraulického modelu; kromě standardních použití modelu jako samostatné aplikace je umožněno spouštět vybrané výpočetní úlohy z prostředí
ArcGIS, takže celý výpočetní systém funguje jako „služba“ GIS.
Tento příspěvek popisuje naši praktickou zkušenost s tvorbou
hydraulického modelu a jeho integrací do systémů GIS
a SCADA.
Ing. Petr Ingeduld, M.Sc, DHI a.s.
Správa a analýza databází
Propojení tabulek Excel na ArcReader
U Hasičského záchranného sboru se provádí statistické sledování
všech mimořádných událostí (počty událostí, požárů, dopravních
nehod, zásahů jednotlivých jednotek PO, …). Takto získaná data
se pravidelně vyhodnocují. Doposud se data z programu Statistické sledování událostí vyhodnocovala různými, ne zcela vizuálně
efektivními způsoby.
To, že ArcMap v ArcGIS verze 9.2 dokáže propojit prostorová data s tabulkou Excel, není nic nového. Proto nás pro vyhodnocení
statistiky událostí za rok 2006 zaujala možnost tohoto propojení
a navíc možnost dynamicky měnit mapový výstup pomocí
kontingenční tabulky.
Následujícím krokem pak bylo publikování takto získaných dat
prostřednictvím rozšíření ArcGIS Publisher a využití prohlížeče
ArcReader s uchováním možnosti dynamické změny mapy na
10 16. KONFERENCE
základě změněného výběru v připojené kontingenční tabulce Excel.
Dalším možným využitím propojení tabulek Excel je sledování
termínovaných opatření, v našem případě jsou to např. letní
dětské tábory. Zde je zjišováno, zda je termínované opatření
ve fázi realizace. Pokud je daný záznam ve fázi realizace, je
následně zobrazen v zobrazení ArcMap, resp. ArcReader.
Velmi významná je také možnost sběru bodových dat. V tomto
případě je tabulka Excel použita jako zdroj dat pro téma událostí
v aplikaci ArcMap, resp. pro ArcReader. Podrobněji si můžete
o způsobu propojení tabulek Excel na ArcReader přečíst
v ArcRevue 3/2007.
Ing. Adolf Šikola, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Systém geografické podpory směny Stálého
operačního centra Ministerstva obrany
Systém geografické podpory směny Stálého operačního centra
Ministerstva obrany (SOC MO) pracuje v prostředí intranetu
Celoarmádní datové sítě (CADS) v režimu práce „klient –
server“. Tento systém umožňuje snadné a rychlé plnění
základních úkolů geografického důstojníka – příslušníka
zpravodajského oddělení rozšířené směny SOC MO, které jsou
plněny jak na území ČR, tak i světa.
Základním podkladem řešení jsou tzv. typové úlohy, které byly
sestaveny na základě zkušeností při plnění úkolů geografické
podpory v rámci SOC MO.
Přehled typových úloh:
vytvoření obrazů výsledné geografické analýzy v rozlišení
1024 x 768 bodů a jejich přenos do prezentací;
zobrazení mapových a snímkových podkladů dle požadavku;
získání informací o ostatních dostupných geografických
podkladech ze zájmového prostoru;
lokalizace na mapě podle názvu sídla, adresy a ulice;
lokalizace na mapě podle základních geodetických referenčních systémů včetně hlásných systémů;
odečítání hodnot souřadnic v těchto systémech;
měření vzdálenosti mezi dvěma místy;
měření výšek, analýza viditelnosti, profily terénu mezi dvěma
místy;
zákres polohy bodu do mapy a přenesení do jiného geografického podkladu.
Přednáška pojednává o vyřešení uvedených typových úloh
a jejich začlenění do internetového prohlížeče v technologickém
prostředí ArcIMS. V závěru přednášky bude předvedena on-line
ukázka některých funkcí systému v prostředí CADS.
Ing. Petr Poláček,
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Soustava statistických registrů
Novelizace zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
byla zveřejněna dne 29. 5. 2006 pod číslem 230, s účinností
od 1. června 2006. Je zaměřena především na statistické registry
a vytváření jejich soustavy. Významná z hlediska soustavy
registrů byla loňská novelizace zákona o evidenci obyvatelstva,
která zpřístupňuje Českému statistickému úřadu data Ministerstva
vnitra – Informačního systému evidence obyvatel – pro
statistické účely.
ARCREVUE 4/2007
Veřejná správa
Do soustavy statistických registrů patří registr ekonomických
subjektů, registr sčítacích obvodů a budov, zemědělský registr
a připravuje se databáze fyzických osob. Datově budou komunikovat prostřednictvím identifikátorů adres IDADR, budov IDOB
a propojení na hierarchii všech nadřízených prvků bude podporovat identifikátor statistických obvodů IDSO. Přínosy budou
významné v oblasti neduplicitního zapisování do registrů
a v možnostech vzájemných vazeb.
Registr sčítacích obvodů a budov (dále RSO) průběžně udržuje
soustavu územních a evidenčních prvků od úrovně NUTS,
okresů, obcí, městských částí/obvodů, katastrálních území až po
gestorované prvky částí obce, základních sídelních jednotek,
statistických obvodů. Správa územních a adresních identifikací
představuje řešení v systému, který zabezpečí vstupy a výstupy
a také údržbu vlastností, jako je vazebnost, hierarchie a jednota
popisné a geografické složky. Po několika letech byla zahájena
aktualizace mapové vrstvy ulic a veřejných prostranství na základě perspektivní součinnosti se Zeměměřickým úřadem a obcemi.
Významné je nastartování procesu převedení agendy lokalizace
budov, probíhající na platformě RSO od roku 1999 dodnes,
do správy informačního systému katastru nemovitostí.
Dokončuje se realizace nového datového modelu, který nabídne
další rozměr registru, a tím je zapisování dat dle jejich zdroje
původu. Informace o registru, nahlížení do Registru sčítacích obvodů a budov, metadata o produktech registru, zveřejňování změn
v územních strukturách a jiné informace jsou uvedeny na
webových stránkách http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/registr_
scitacich_obvodu. Prohlížení Registr on-line verze 1.1.7 od srpna
nabízí rozšíření informací o technických vlastnostech budov
a adresách budov.
Registr sčítacích obvodů a budov je jedním ze zdrojů pro budoucí Registr územních identifikací, adres a nemovitostí, který
by měl mnohé procesy ve veřejné správě a vůči okolí zkvalitnit
a být jednotným garantovaným územním registrem pro další
registry veřejné správy. Probíhá sjednocování adres mezi čtyřmi
registry státní správy (MV, MPSV, ČÚZK a ČSÚ).
Ing. Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad
INSPIRE a vznik národní geoinformační
infrastruktury
V posledních letech dochází ze strany centrálních orgánů k posunu zájmu směrem k dalšímu využívání dat, společnému postupu
při jejich získávání i zpřístupňování. ČR tak disponuje kvalitními
daty i publikačními nástroji, chybí však ucelená organizační
struktura, která zajistí nalezení, popsání a řešení problému na
adekvátní úrovni – technické, strategické i politické.
Potřebujeme standardizovat oblast geodat? Potřebujeme jednotnou státní datovou politiku? Znamená data zdarma skutečně zdarma? Jaké prostředky vynakládá veřejná správa na pořizování dat?
A jaký z nich má užitek? Máme vůbec nástroje pro řízené pořizování dat? Kdo to má řídit? Jak se řešení těchto otázek promítne
do života geoinformatiků? A jakou roli hraje INSPIRE?
Na tyto a další otázky si zkusíme odpovědět v příspěvku
„INSPIRE a vznik národní geoinformační infrastruktury“.
Ing. Jiří Hradec,
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
ARCREVUE 4/2007
Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje
v návaznosti na Dolní Rakousko
V roce 2005 bylo Radou Jihomoravského kraje schváleno předložení projektu s názvem „Portál cykloturistiky Jihomoravského
Kraje v návaznosti na region Dolní Rakousko“ do Opatření 1.3,
Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas – Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Portál umožní souhrnně informovat návštěvníky a turisty o cyklotrasách a cyklostezkách včetně všech
souvisejících služeb na základě informačního systému vytvořeného s využitím GIS technologií. Záštitu nad projektem převzal
1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Ing. Milan
Venclík. Realizaci projektu na základě výběrového řízení zajišuje firma GiTy – Nettrade, spol. s r. o., se sídlem v Brně ve
spolupráci s firmou VARS BRNO a.s. a Klubem českých turistů.
Termín realizace 04/2007–10/2007.
Projekt „Portál cykloturistiky Jihomoravského Kraje v návaznosti na region Dolní Rakousko“ má tento obsah:
Vypracování technického řešení a popisu všech prvků
informačního systému v Katalogu uživatelských požadavků
do podrobností nezbytných pro realizaci a funkčnost celého
informačního systému.
Realizace webové části informačního systému bude vybudována
jako klasická třívrstvá architektura. Pro ukládání neprostorových
dat bude sloužit databázový server, který bude umístěn
v intranetu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, prostorová
data budou ukládána do stávávající geodatabáze postavené na
technologiích Oracle 9i Standard Edition a ArcSDE 9.x. Tato
geodatabáze bude zdrojem i současných geodat v ní se nacházejících. Aplikační část bude uložena na aplikačním serveru.
Aplikační část se bude dělit na dvě části. Na webovou prezentaci postavenou na bázi jednoduchého redakčního systému, která
bude prolinkována s druhou aplikační částí zastoupenou mapovým serverem, který bude sloužit pro publikaci prostorových dat.
Dodávka a instalace Aplikačního a Databázového serveru dle
technické specifikace. Dodávka a instalace 14 informačních
kiosků s tiskárnou pro obce při hranici s Dolním Rakouskem
s připojením do sítě internet.
Aktualizace stávajících dat cyklotras a sběr dat nových v nadefinovaném prostředí dle technické specifikace.
Vytvoření loga cykloturistiky na Jižní Moravě dle technické
specifikace a poskytnutí časově a místně neomezené licence
k jeho výhradnímu užití a dalšímu zpracování.
Zpracování a dodávka Cyklomap s cykloprůvodcem, Brožury
cykloturistiky na Jižní Moravě a Propagačního letáku dle technické specifikace včetně jejich grafických manuálů a poskytnutí časově a místně neomezené licence k jejich výhradnímu
užití a dalšímu zpracování.
Organizace a personální a technické zabezpečení dvou propagačních a informačních seminářů včetně tlumočnických služeb
dle technické specifikace.
Součástí projektu je webová aplikace pro publikování cyklotras
s možností plánování cyklistických výletů. Plánování výletů není
omezeno pouze na sí cyklotras, ale umožňuje využít také silnice
a polní cesty. Cykloturisté mají možnost ovlivnit výběr vhodné
trasy nastavením parametrů – jako je povrch komunikace,
obtížnost. Podél vybrané trasy jsou zobrazovány další zajímavosti
16. KONFERENCE 11
pro cykloturisty (turistické atraktivity regionu, ubytování,
cykloopravny, půjčovny kol, TIC [turistická informační centra],
železniční zastávky, sportovní areály, koupaliště) – data jsou
čerpána z portálu Jižní Morava.
Ing. Jaroslav Keprt, Jihomoravský kraj,
GiTy – Nettrade, spol. s r. o., VARS BRNO a.s.
Turistická mapa Prahy na webu
V současné době můžeme sledovat dynamický vývoj veřejných
webových mapových portálů – a už na světové nebo národní
úrovni. Vysoký výkon, optimalizace, interaktivita, jednoduchost,
intuitivita, přehlednost, množství funkcí, elegantní grafický
design – to jsou hlavní vlastnosti těchto webových mapových
klientů. V souvislosti s tímto vývojem začínají webové GIS
aplikace (s klasickými mapovými servery) v očích uživatelů z řad
veřejnosti zaostávat. Systém WebGIS Praha se neustále rozvíjí,
a proto cílem jedné z etap projektu Turistická mapa Prahy je přizpůsobit se těmto novým trendům publikace map na internetu.
Zároveň je ale důležité zachovat maximální kompatibilitu s dosavadními GIS technologiemi (např. společnosti ESRI) a umožnit
tím efektivní využití veškerých stávajících geodat z databází
Magistrátu hl. města Prahy, popř. dat z jiných zdrojů prostřednictvím distribuovaného GIS.
Ing. Jiří Černý, CSc., Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor informatiky, Ing. Milan Kollinger, T-MAPY spol. s r.o.
Zkušenosti z implementace GIS
na Magistrátu města Brna
Po více než deseti letech pokusů zahájil Magistrát města Brna
v průběhu roku 2005 systematické budování Geografického informačního systému města Brna (GISMB). Od této doby přestal
být GIS na Magistrátu města Brna považován za okrajovou záležitost několika specialistů, kteří si na drahém hardware a software „hrají“ s ještě dražšími daty. Agendy GISMB, z nichž některé
jsou v podmínkách ČR poměrně netradiční, se postupně se
stávají nástroji, které uživatelům poskytují hodnotné a užitečné
informace pro podporu rozhodování na všech úrovních.
Pozitivním výstupem z předchozích deseti let je především
kvalitní datová základna, na níž bylo možno začít nový GISMB
stavět. Dalším podstatným aspektem úspěšného budování nového
systému byl dlouhotrvající hlad pracovníků MMB po možnosti
práce s geografickými daty. Díky tomu vznikla „parta fandů“ –
tzv. Pracovní skupina GIS, která s neutuchajícím elánem již třetí
rok tlačí tvorbu GISMB kupředu.
Pokud k tomu přičteme nezbytnou podporu vedení, a to jak města, tak i Odboru městské informatiky a dalších zainteresovaných
odborů, kvalitní softwarové vybavení a práci a nasazení pracovníků dodavatelské firmy T-MAPY spol. s r.o., máme velmi dobré
podmínky pro budování kvalitního GIS pro pracovníky MMB,
úřady městských částí, externí subjekty i veřejnost.
RNDr. Dana Glosová, Magistrát města Brna,
Ing. Marek Lesák, T-MAPY spol. s r.o.
GIS bez hranic
Cílem projektu bylo především vytvořit jednotný referenční
mapový podklad středního měřítka pro přeshraniční oblast
12 16. KONFERENCE
Plzeňského kraje a dvou vládních krajů v Bavorsku – Horní
Falcko a Dolní Bavorsko. Tato mapa má následně sloužit pro
podporu rozhodování v otázkách napříč státní hranicí.
Byla užita ojedinělá technologie, kdy data ZABAGED a ATKIS
byla transformována na idealizovanou státní hranici tak, aby nevznikaly žádné mezery a překryvy a zároveň na sebe navazovaly
přeshraniční liniové prvky (např. silnice a vodní toky). Samozřejmostí bylo rovněž aplikování jednotné symboliky.
Dále měl projekt prozkoumat možnosti propojení tematických
dat. Pilotní tematickou oblastí byla vybrána ochrana přírody.
Výstupem projektu je studie členěná do 3 částí (analýza, návrh,
realizace) a webová mapová aplikace INTERMAP. Obojí je
dostupné na adrese http://intermap.plzensky-kraj.cz.
Na projektu se podíleli: Regionální rozvojová agentura Plzeňského
kraje o.p.s., Krajský úřad Plzeňského kraje, T-MAPY spol. s r.o.
Významná byla rovněž spolupráce se Západočeskou univerzitou
v Plzni. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie
INTEREG IIIA. Dvoudílný článek týkající se tohoto projektu
si můžete přečíst v ArcRevue 2 a 3/2007.
Mgr. Michal Souček, Plzeňský kraj,
Ing. Milan Kollinger, T-MAPY spol. s r.o.
Územní plánování
ArcGIS – ModelBuilder Applications for Regional
and Development Planning in the Region of
Munich (Bavaria)
Based on the experiences of environmental model development
combined with GIS technology, a new concept of GIS database
design has been created. Final versions of environmental and
planning models for the City and Region of Munich (Bavaria) had
been developed in the past years. The existing large Geo-database of the Region had been restructured for environmental modeling and scenario applications to describe actual developments by
monitoring of land use and predictions of future developments
and their impact on the natural resources.
The modeling technology offers the possibility of combined
applications such as the creation of high quality graphical map
displays on the status of natural resources as well as the combination of the databases with planning – and assessment models.
The Environmental Model applications had been carried out to
deliver results for political planning decisions. The presentations
of the results to regional governmental bodies and to the involved
public had been very successful, as the workflow diagrams had
been excellent for easy explanation of the complex planning and
assessment steps which had been carried out. The new GIS based
planning and modeling technology supports therefore strongly the
acceptance of model and planning results.
Prof. Dr. Jörg Schaller, ESRI Geoinformatik GmbH., Munich
Účelová katastrální mapa a skutečný stav území
Účelová katastrální mapa je jednotný referenční, plně
vektorový a bezešvý podklad, který dodnes hlavně veřejná
správa velmi postrádá a bez něhož není možné některé
projekty a úkoly realizovat. Ve Zlínském kraji se v rámci
tohoto projektu podařilo nejen data pořídit, ale také nastavit
funkční systém průběžných aktualizací společně s Českým
ARCREVUE 4/2007
úřadem zeměměřickým a katastrálním. Užití těchto dat není
omezeno jen Krajským úřadem, ale účelové katastrální mapy
jsou poskytovány zdarma všem obcím a to rovnou ve dvou
formátech (v DGN a SHP), aby byla zajištěna pokud možno
největší využitelnost zejména při zpracování různých
dokumentací, územně plánovacích podkladů, pasportů apod.
Skutečný stav území je jen další možností, jak v praxi využívat
jednotný vektorový podklad účelové katastrální mapy.
Mgr. Jaroslav Pospíšil, Zlínský kraj, Odbor územního plánování
a stavebního řádu, Drahomíra Zedníčková,
GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Informační systém o území
hlavního města Prahy
Systém tvorby a správy prostorových dat popisujících území
hl. m. Prahy, který je zajišován v rámci veřejné správy, prošel
v posledním roce významnou proměnou. V souladu s celkovým
trendem hl. m. Prahy došlo k centralizaci správy základních děl
Jednotné digitální mapy Prahy a výstupů územně plánovacích
podkladů a dokumentací včetně souvisejících datových a informačních systémů a služeb. Touto fúzí došlo k vytvoření podmínek
pro optimalizaci správy geodat z hlediska jednotného zajištění
garantovaných vstupů a výstupů, zkvalitnění datového obsahu
a zejména k prioritní orientaci na podstatné zlepšení a posílení
nformačních a datových služeb.
V oblasti správy dat znamená zásadní změnu outsourcing
aktualizace Digitální mapy Prahy (DMP), jakožto pokračovatele
Jednotné digitální mapy Prahy a Digitální referenční mapy.
Jádrem nového díla je datový model nad technologií ESRI
ArcSDE a databází Oracle. Datový model DMP se skládá z dvou
samostatných a obsahově nepřekrývajících se částí: Digitální
obraz katastrální mapy a Digitální technické mapy.
Z hlediska poskytovaných služeb byly zahájeny přípravné kroky
k definici nové strategie informačních technologií a služeb, která
upřesní základní cíle stanovené pro nejbližší období:
vytvoření Web Services jako základu pro komunikaci
s informačním systémem o území na bázi OGC standardů
a XML komunikace,
změny v rozvoji webových mapových aplikací tak, aby jejich
aplikační rozhraní lépe odpovídalo požadavkům na přístup
k informacím pro různé druhy klientů,
posílení on-line služeb pro zajištění datových vstupů a výstupů,
zejména příjmu dat geodetické dokumentace, komunikace s poskytovateli dat o dopravní a technické infrastruktuře a e-shop,
posílení mapové a lokalizační podpory pro aplikace a projekty
třetích stran provozovaných v rámci odborů Magistrátu hl. m.
Prahy, městských částí a organizací města a zejména orientovaných na komunikaci s veřejností,
rozšíření volně přístupné aplikační škály o nové typy produktů
(prezentace 3D modelu zástavby a zeleně, základní analyticky
orientované aplikace, atd.).
Mgr. Jiří Čtyroký, Útvar rozvoje hlavního města Prahy
GIS a územně analytické podklady
– vzdělávání úředníků
Platný stavební zákon zavedl do praxe pojem územně analytické
ARCREVUE 4/2007
podklady (ve zkratce ÚAP). K jejich sběru, uložení a využití je
nezbytné použít digitální technologie, především pak geografické
informační systémy. Technická univerzita v Liberci, Katedra
geografie Fakulty pedagogické ve spolupráci s Libereckým
krajem realizují již druhým rokem projekt profesního vzdělávání
pracovníků pro zavádění, správu a aktualizaci ÚAP. Aktivity
projektu jsou finančně pokryty Evropským sociálním fondem,
proškoleny byly již dvě desítky účastníků kurzů. Příspěvek
představí cíle projektu i další plány, především však dosavadní
zkušenosti realizátorů se specifiky vzdělávání uživatelů v oblasti
aplikace GIS pro územní plánování.
Mgr. Jiří Šmída, Tomáš Vaško, Technická univerzita v Liberci,
Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Analýza výškových poměrů města
Může být GIS užitečný architektovi? Stále častěji se přesvědčujeme, že ano. A nejen jemu, také zástupcům obcí a měst,
všem, kteří jsou odpovědni, nebo se zajímají o budoucí vzhled
svého města. Chaotická a nekoordinovaná výstavba se zásadně
podepsala na podobě mnoha historických měst, typickým
příkladem je Londýn, a každý turista je toho nedobrovolným
svědkem. Využití vizualizačních programů při projektování je
již celkem běžnou záležitostí, ale využití analytických nástrojů
geografických informačních systémů ještě tak zcela ne. Na
příkladu spolupráce architektonické kanceláře a magistrátu
města Brna jsou v přednášce ukázány možnosti využití dat
modelu terénu a modelu budov pořízených stereofotogrammetrickými metodami, jejich přetvoření do výškového (povrchového) modelu města a použití analytických nástrojů ArcGIS
k vytvoření podkladových materiálů pro studium výškových
poměrů města a přijetí zásadních rozhodnutí o budoucí podobě
jihomoravské metropole.
Ing. Vladimír Plšek, Ph.D., GEODIS BRNO, spol. s r.o.
Leica Geosystems
a dálkový průzkum Země
Multinational Geospatial Co-production Program
Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP) je celosvětový projekt, jehož hlavním cílem je sběr vektorových dat
v hustotě odpovídající mapě 1 : 50 000 (popřípadě 1 : 100 000)
z krizových oblastí světa. Jako hlavní datový zdroj je zde
definován satelitní snímek s velikostí pixelu menší než 5 m.
Geografická služba Armády České republiky se v roce 2006
podepsáním přístupové smlouvy MOU (Memorandum of
Understanding) zavázala k vytvoření datové sady 13 buněk (jedna buňka = 1x1 zeměpisný stupeň), později rozšířila svůj závazek
na 28 buněk. Celý projekt je plánován na období 2007–2011,
tj. na 5 let. V současné době podepsalo MOU 23 států, dalších
5 států přistoupí v nejbližší době a několik dalších států
(8) uvažuje o přistoupení.
Přednáška vysvětluje hlavní technologické kroky (zpracování satelitního snímku, vektorizaci, kontrolu dat, tvorbu metadat, revizi
a kompletaci dat), principy datového úložiště, pravidla vedoucí
k zachování integrity dat (Quality Assurance) a pravidla pro
čerpání již vytvořených dat. Převážná část technologie je založe-
16. KONFERENCE 13
na na produktech firmy ESRI (ArcGIS 9.2, PLTS 9.2, ArcSDE
9.2) a Leica Geosystems (ERDAS IMAGINE).
Ing. Luboš Kárník, Ing. Vladimír Kotlář,
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Mapa náchylnosti ke svahovým pohybům
– kombinovaná úloha pro GIS a DPZ
Příspěvek se zabývá novým metodickým přístupem ke
konstrukci map sesuvných jevů. Svahové pohyby jsou vždy
důsledkem působení několika faktorů, jakými je např. geologická a tektonická predispozice, vysoká erozní energie reliéfu,
vzdálenost k vodním tokům, hustota vegetace apod. Právě toto
současné působení několika faktorů lze dobře řešit pomocí
nástrojů GIS. V rámci studie byla připravena modelová mapa
náchylnosti ke svahovým pohybům pro oblast severního Salvadoru, kde k četným svahovým pohybům dochází na predisponovaných územích hlavně v období dešů nebo při katastrofických hurikánech. Pro konstrukci modelové mapy byl použit
software ERDAS Imagine jako analytický nástroj, pomocí
něhož byly vytvořeny nové vrstvy charakterizující fyzikální
vlastnosti zemského povrchu, a extenze ArcGIS Spatial
Analyst jako geostatistický nástroj umožňující vážení jednotlivých faktorů a následnou multivariační analýzu. Výsledná
modelová mapa je pak klasifikována do 5 zón s velmi nízkou,
nízkou, střední, vysokou a velmi vysokou predispozicí ke svahovým pohybům a byla validována se sesuvy, způsobenými
v roce 1998 hurikánem Mitch. Ve výsledku pak třída klasifikována jako velmi vysoké riziko postihla 63 % plochy těchto
sesuvů a dvě nejrizikovější třídy dohromady až 90 % sesuvů
z roku 1998.
Mgr. Veronika Kopačková, Česká geologická služba
understanding. A recent focus for us has been on understanding
the actual business case for the integration of navigation with
enterprise solutions. It was always felt that by integrating navigation based telematics with Enterprise systems for tracking,
resource optimisation or dispatch that an organisation would
realise some considerable business benefits but these had never
been quantified.
This presentation will provide a summary update of
NAVTEQ’s current database offerings and will introduce the
market research that we have carried out looking into the business
case and return on investment for integrated navigation in both the
service and delivery industries.
Martin Desrosiers, NAVTEQ Europe BV
Vysoké školy
Site license na Masarykově univerzitě
Masarykova univerzita v Brně používá ESRI produkty pro podporu výuky, výzkumu a provozu školy. Za 15 let nasazení ESRI
produktů byly zakoupeny desítky licencí programového vybavení ESRI pro různá pracoviště univerzity. Přirozeným krokem
bylo uzavření smlouvy o pořízení „site licence“ pro celou univerzitu, což významně snížilo náklady na systémovou podporu
a umožnilo rozumnou správu licencí. Příspěvek se zabývá
nasazením a využitím ESRI produktů na Masarykově univerzitě především z hlediska počítačové a síové infrastruktury
a přístupu studentů a zaměstnanců školy k licencím dostupným
v rámci „site licence“.
RNDr. Petr Glos, Masarykova univerzita,
Ústav výpočetní techniky
3D budovy Masarykovy univerzity
Využití ERDAS IMAGINE na Plzeňském kraji
Plzeňský kraj má k dispozici licenci ERDAS Imagine díky delimitaci z Okresního úřadu Plzeň-sever. V současnosti je ERDAS
Imagine nejvíce využíván pro práci s modelem terénu, tj. zejména řešení viditelnosti (komunikační stožáry GSM, větrné elektrárny, sluneční elektrárny). Využívá se i funkce Anaglyph pro zajímavou prezentaci modelu terénu pomocí 3D brýlí.
Dále je pak používán k vyhodnocování modelu terénu – statistické informace o území – sklonitost, orientace ke světovým
stranám, průměrná nadmořská výška a přenos těchto informací
například do polygonové vrstvy katastrálních území atd. Tyto
informace slouží k detekci potencionálních rizikových oblastí
z pohledu eroze a následně k možnosti financování protierozních
opatření.
ERDAS Imagine je využíván i k dávkovému zpracování rastrů –
exporty, importy, změna formátů, změna rozlišení, spojování
a ořezávání rastrů.
Mgr. Michal Souček, Krajský úřad Plzeňského kraje
Navigační data
The Business Case for Integrated Navigation
NAVTEQ regularly undertakes market research to provide
our partners with tools to help them developing their market
14 16. KONFERENCE
Masarykova univerzita pořídila a spravuje geodatabázi
stavebního pasportu svých cca 200 budov. Pro potřeby vizulizace
a kontroly dat jsou postupně vytvářeny 3D modely jednotlivých
budov školy a to včetně místností a jednotlivých stavebních prvků budov. 3D modely umožňují virtuální procházky jednotlivými
budovami a také lepší vizuální kontrolu dat.
V příspěvku jsou vysvětleny automatizované postupy tvorby modelů a diskutovány požadavky na kvalitu dat stavebního pasportu.
Mgr. Jitka Hanušová, RNDr. Petr Glos,
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Využití interpolačních metod
pro odhad srážek v ArcGIS
Meteorologické srážky jsou zjišovány bodově na srážkoměrných
stanicích. Interpolační metody mají velký význam pro stanovení
plošných úhrnů naměřených srážek. Jelikož interpolačních metod
existuje celá řada, je nutné zvažovat vhodnost jejich použití
pro konkrétní případ. Cílem příspěvku je srovnat a ukázat rozdíly
mezi jednotlivými interpolačními metodami pro odhad srážek
v programovém produktu ArcGIS (extenze Geostatistical
Analyst) a zároveň doporučit vhodný interpolační postup pro
pilotní území, kterým je povodí Olše. Tento postup by měl
dovolovat lepší hodnocení srážkové situace v území a zároveň
zlepšovat vstupy pro srážko-odtokový model, který je v této
ARCREVUE 4/2007
oblasti připravován. Doporučené postupy pak při vhodném
zobecnění mohou být použity i v jiných územích.
Ing. Lucie Juřikovská, Ing. Monika Šeděnková,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky
Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko
pro fyzickogeografické hodnocení
rozvojových aktivit
Cílem diplomové práce bylo sestavení bezešvého územního plánu Mikroregionu Hranicko v digitálním prostředí a jeho využití
pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit v mikroregionu. Prvním krokem práce byl sběr dat, tedy územních plánů
jednotlivých obcí a dat nutných pro fyzickogeografické hodnocení. Jednotlivé územní plány byly zdigitalizovány a zkonvertovány
do jednotného formátu shp. Výsledkem této části práce je datová
sada 60 vrstev bezešvého územního plánu Mikroregionu
Hranicko ve formátu SHP a v měřítku 1 : 5 000.
Jako fyzickogeografické hodnocení byla aplikována metoda
„analýzy konfliktů“. S konflikty bylo pracováno jako se střety
fyzickogeografických předpokladů území s lidskými aktivitami
(navrhovanými i stávajícími). Analýza byla prováděna
v programovém prostředí ArcGIS 9.2 způsobem zjišování překryvů jednotlivých fyzickogeografických jevů (povodně, sesuvy,
ochranná pásma, ...) s lidskou činností nevhodnou pro dané jevy
(plochy bydlení, výrobních aktivit, průmyslu, ...).
Některé ze zjištěných střetů lze klasifikovat jako „závažné“,
zatímco některé z nich je možné označit jako méně závažné. Jako
hlavní vizualizační nástroj výsledků byla zvolena forma 10 tištěných map, které zobrazují vybrané nejvýznamnější konflikty.
Pro vizualizaci bezešvého územního plánu a všech konfliktů byl
dále vytvořen GIS projekt na DVD.
Mgr. Jaroslav Burian, Univerzita Palackého v Olomouci,
Fakulta přírodovědecká, Katedra geoinformatiky,
Aplikovaná geoinformatika
Hardware
Uplatnění 3D tiskáren v GIS
3D tiskárny představují nový a vysoce efektivní způsob tvorby
GIS modelů vytvořených běžným 3D softwarem v počítači.
V současné době úspěšně konkurují tradičním postupům, jako
jsou ruční výroba či tvorba modelů prostřednictvím CNC strojů.
Tyto dnes zastaralé, nepružné a velmi pomalé technologie
ustupují do pozadí a jsou tak nahrazovány 3D tiskem. Uvedená
technologie byla vyvinuta na Institutu technologie v Massachusetts v roce 1993. Dnes představuje nejrychlejší způsob výroby
modelů či prototypů na světě a zároveň jako jediná umožňuje tisk
modelů v plné škále barev.
Ing. Libor Štefek, DIGIS, spol. s r.o.
Trimble H-Star technologie – hlubší pohled,
dvouleté zkušenosti, přínos sběru dat
Pohled za základy H-Star technologie s dvouletými zkušenostmi
od jejího uvedení. Rozdíl oproti jiným technologiím je zpřesnění
GPS dat, její hlavní přínos. Bude vysvětleno, jak H-Star funguje
ARCREVUE 4/2007
a jak eliminuje závažné zdroje chyb, význam fázové složky dat
a jak chápat schopnost terénní predikce přesnosti kancelářského
zpracování. Další probíraná témata: Typické využití H-Star.
Jak získat spolehlivé a přesné výsledky. Parametry a význam
kvalitních referenčních stanic a současné možnosti získávání
referenčních dat. Význam korekcí v reálném čase.
Ing. David Jindra, CSc., GEOTRONICS Praha, s.r.o.
Životní prostředí a kartografie
Strategické hlukové mapy z provozu železnic
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se
stala pro naši zemi závazná celá řada legislativních dokumentů
EU. V oblasti hlukové problematiky se jedná především o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, která vymezuje
základní principy hlukového mapování. Strategické hlukové mapování železnic v ČR (SHMŽ) bylo řešeno v období 2005–2006
za finanční podpory MZ ČR a spolufinancováno Evropským
společenstvím z Operačního programu Infrastruktura.
Pracovní skupina Evropské komise pro hodnocení expozice
hluku (WG-AEN) doporučuje mimo jiné při zpracování strategických hlukových map používat GIS. SHMŽ byla zpracována NRL
pro GIS na Zdravotním ústavu v Ostravě za použití výpočtového
software, který je kompatibilní s GIS formáty.
Prezentace je zaměřena na uplatnění GIS, které ulehčilo
zpracování vstupních dat do výpočtových modelů.
MUDr. Michael Vít, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví,
Ing. Jiří Michalík, Ph.D., Mgr. Hana Šlachtová,
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Analýza starých map, topologické chyby
a návrh jejich odstranění
Autoři se ve svém příspěvku zabývají analýzou změn využití
půdy na podkladě starých map a problémy, které vyplývají
z digitálního zpracování těchto map. Mezi staré mapy, které jsou
analyzovány, patří mapy druhého a třetího rakouského vojenského mapování, vojenské topografické mapy z let padesátých
a devadesátých dvacátého století a základní topografické mapy
z let 2002–2006. Pro potřeby analýzy změn land use byly tyto
mapy georeferencovány a vektorizovány v prostředí ArcGIS, konkrétně v programu ArcView. Analýza samotná byla provedena
v programu ArcInfo. Při analýze vyplynuly na povrch problémy
týkající se topologie jednotlivých polygonů, spočívající
především v jejich vzájemném nepřesném překryvu. Autoři se
pokusili tyto problémy odstranit pomocí různých nástrojů
nabízených v programu ArcInfo a pomocí dalších algoritmů.
Mgr. Hana Skokanová, Ph.D., Mgr. Marek Havlíček,
Mgr. Petr Slavík, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v.v.i.,
Oddělení ekologie krajiny, Oddělení aplikací GIS
Projekt geologického mapování Mongolského
Altaje – informační systém,
kartografické zpracování
Projekt „Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska
v měřítku 1 : 50 000, Zamtyn Nuruu – 50“ proběhl v letech
16. KONFERENCE
15
Typ mapy
Geologická mapa
Mapa strukturních pater
Mapa geologických dokumentačních bodů
Hydrogeologická mapa
Hydrogeochemická mapa
Mapa geochemické a prospekční dokumentace
Mapa těžkých minerálů 1, 2
Mapa geochemie říčních sedimentů
Synoptická mapa prospekčních dat
Geoekologická mapa oblasti
Měřítko
1 : 50 000
1 : 100 000
1 : 50 000
1 : 100 000
1 : 100 000
1 : 50 000
1 : 50 000
1 : 50 000
1 : 50 000
1 : 200 000
2003–2007 v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce
ČR (nositelem projektu byla Česká geologická služba). Cílem
projektu bylo sestavení základní geologické mapy v měřítku
1 : 50 000 doplněné o vyhledávací průzkum nerostných surovin
a hydrogeologické mapy oblasti Mongolského Altaje na
11 mapových listech v jz. Mongolsku, včetně informačního systému (IS) sledovaného území. V rámci projektu byl shromážděn
velký objem dat unikátní nejen svým rozsahem, ale i šířkou
zaměření. Data obsahují primární geologickou dokumentaci, terénní měření a laboratorní analýzy pro geologické, geochemické
a prospekční, hydrogeologické, sedimentologické, mineralogické,
petrologické i geofyzikální účely. Tato data byla soustředěna v IS,
který byl nejenom jedním ze závěrečných výstupů projektu, ale
v průběhu sběru a zpracování dat sloužil jako pracovní nástroj pro
tvorbu a aktualizaci účelových terénních podkladů (např. terénní
mapy s topografickými podklady, satelitními snímky a již zdokumentovanými body) a kontrolní i analytickou činnost (tvorba odvozených dat, analýza satelitních snímků atd.). Dlouhodobá spolupráce GIS specialistů a geologů na budování datového modelu
a celého IS včetně postupů a nástrojů, které umožnily geologům
samostatné využití informačního systému přímo v terénu a při
konečném zpracování dat, ve svém důsledku dovolila v krátkém
termínu čtyř měsíců závěrečných prací vytvořit 87 geologických,
prospekčních a aplikovaných mapových výstupů (viz tabulka).
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., RNDr. Pavel Hanžl,
Česká geologická služba
Tato spolupráce je založena na dodávkách konkrétních řešení
s vysokou přidanou hodnotou pro koncové zákazníky. Od roku
2000 je společnost T-MAPY obchodním partnerem a oficiálním
vývojářem se statutem ESRI developer (ArcObjects, ArcIMS,
ArcSDE, ArcGIS Server).
V pracovním workshopu vám budou prezentovány praktické
zkušenosti s ESRI technologiemi včetně ukázek konkrétních
řešení a aplikací. Namátkou uvádíme:
praktické zkušenosti s ArcGIS Serverem,
budování datových skladů (datové modely, topologie, migrace
dat apod.),
technologická linka pro zpracování geografických dat,
ukázky webový klientů,
řešení bezpečnosti GIS (přístupy k datům, komunikační
a datová rozhraní ke GIS apod.),
GISel IZS AE – příklad aplikace v prostředí ArcObjects,
naše plány dalšího využití serverových (ArcGIS Server,
ArcIMS, ArcSDE) i desktopových (ArcGIS Desktop) technologií.
Workshop je určen pro začínající i pokročilé uživatele ESRI
technologií z řad veřejné správy (městské a krajské úřady,
magistrátní města, velké veřejné instituce) i soukromého sektoru
(distribuční společnosti, doprava, apod.)
T-MAPY spol. s r.o.
Firemní workshopy
ESRI technologie v praxi
společnosti T-MAPY
Společnost T-MAPY je dlouholetým partnerem společnosti ESRI.
16 16. KONFERENCE
Počet listů
11
3
11
3
3
11
22
11
11
1
Technologie ESRI a informační systémy v dopravě
Mezi hlavní probíraná témata workshopu patří:
podpora publikování dopravních informací v prostředí ESRI
(WebPortál, Portál dopravních informací),
datový model zastávek, tras autobusových linek a spojů
v Systému pro podporu dopravní obslužnosti,
využití ESRI technologií pro cykloportály Karlovarského,
Jihomoravského a Plzeňského kraje.
VARS BRNO a.s.
ARCREVUE 4/2007
Petr Urban
Workshop ArcGIS Desktop 9.2
– tipy, triky, novinky
Tento článek velmi stručně shrnuje ty nejdůležitější informace z workshopu Tipy, triky, novinky. Většina informací
je rovněž uvedena v sekci Tipy a triky na internetové stránce www.arcdata.cz/podpora.
Co se tedy v tomto článku dozvíte? Dozvíte se mimo jiné:
jak pracovat s kontextovou nápovědou,
jak získat informace o chybách software,
jak (ne)pojmenovávat atributová pole,
o několika zajímavých nástrojích,
jak zpracovávat data ISKN,
co umí rozšíření Map Book a Grid Manager,
jak efektivně exportovat mapy do PDF.
Kontextová nápověda
Názvy atributových polí
Tlačítko „Co to je?“ je k dispozici v každé aplikaci ArcGIS
Desktop (nebo jej lze vyvolat zkratkou Shift + F1) a při použití na
jiné tlačítko v rozhraní poradí, co daná funkce přesně dělá.
Máte-li už nějakou funkci spuštěnou, pak Vám zkratka Shift + F1
poradí, co se od vás v dané části funkce očekává. Zároveň můžete tuto zkratku použít na funkce z jakýchkoli kontextových menu.
Nevhodně zadané názvy atributových polí mohou zapříčinit
nekorektní chování software. Většinu nevhodných názvů ArcGIS
„odchytí“, ale pro jistotu pro názvy polí nepoužívejte:
speciální znaky, pomlčky, uvozovky, háčky, čárky, tečky,
mezery, $, %, #, ...,
číslo nebo podtržítko na začátku názvu,
vyhrazená slova, např. „date“, „insert“, „create“, ….
Klávesové zkratky
V ArcGIS 9.2 je k dispozici opravdu velké množství klávesových
zkratek. Jejich přehled je ke stažení na naší internetové stránce.
Mezi ty méně známé, přesto velmi užitečné, patří:
Ctrl + dvojklik na vrstvu v tabulce obsahu otevře její
atributovou tabulku,
Ctrl + dvojklik na záhlaví záznamu (řádku) v atributové
tabulce posune mapu na daný prvek,
Ctrl + = kdekoli v tabulce přiblíží mapu na daný prvek,
Ctrl + á na určitém záznamu v atributové tabulce zabliká
daným prvkem v mapě,
Z dočasně změní funkci kurzoru na přiblížení,
B dočasně změní funkci kurzoru na plynulé přiblížení/oddálení.
Pomocí mezerníku můžete postupně vybírat záznamy v atributové tabulce bez toho, abyste museli držet Ctrl pro vícenásobný výběr (jako při použití myši). Kolečkem myši ovládáte přiblížení
nebo oddálení mapy, jeho stisknutím pak můžete mapu posouvat.
Počítejte s omezením pro délku názvů polí:
Shapefile = 10 znaků,
Geodatabáze = 31 znaků (63 znaků).
Výše zmíněná omezení můžete obejít používáním aliasů. Zároveň
nedoporučujeme používat diakritiku v názvech adresářů.
SHP Repair
SHP Repair je nástroj na opravu poškozených souborů Shapefile.
Dokáže opravit nekonzistentnost mezi počtem záznamů
Chyby v software ESRI
Chcete-li se dozvědět, není-li náhodou v software ESRI evidováno
pro danou funkcionalitu nějaké omezení nebo chyba, můžete se podívat na stránku support.esri.com a po zadání klíčových slov do vyhledávání prohlédnout výsledky v sekci „Bugs on line“. Dozvíte se,
kdy bude chyba opravena a jaké jsou její projevy. Pro dostupnost
těchto informací musíte být přihlášeni pomocí Global Account.
ARCREVUE 4/2007
v geometrii a atributové tabulce, což je nejčastější případ
poškození tohoto formátu nevhodným zacházením.
16. KONFERENCE
17
Legend Limiter
ISKN
Pracujete-li s rozsáhlejšími třídami prvků rozdělenými podle
atributů do typů nebo s členitým obsahem mapy, můžete využít
nástroj Legend Limiter, který vám při tvorbě legendy mapy
naplní tuto legendu jen těmi prvky, resp. typy prvků, které se
v aktuálním výřezu mapy zobrazují.
Pro import dat ISKN jsme pro vás připravili nástroje ISKN Studio
a Import ISKN. Pro práci s daty v prostředí ArcMap je k dispozici
nástroj ISKN View. ISKN Studio ve srovnání s Import ISKN nabízí:
větší možnosti nastavení,
podporu ArcSDE,
kompletní podporu aktuálního VFK,
možnost zpracování již v ArcView.
Naproti tomu Import ISKN:
je rychlejší při vektorizaci SGI,
je stabilnější (lépe se vypořádá s problémovými VFK soubory),
vyžaduje licenci alespoň ArcEditor pro import dat ISKN
(pro vektorizaci stačí ArcView).
Import textových souborů souřadnic
Máte-li za úkol naimportovat do ArcGIS textový soubor se
souřadnicemi a tento soubor není uložen ve zcela jednoduchém
tvaru, ale např. takto:
CIS B L H1
1 50˚55'43.21" 12˚34'56.78" C
2 49˚52'29.99" 14˚25'34.32" Q
3 49˚59'38.27" 15˚35'16.19" S,
pak můžete použít nástroj, který jsme pro vás připravili. Tento
nástroj, stejně jako předcházející dva, si můžete opět stáhnout
z našich internetových stránek.
Výhodou nástroje ISKN Studio je
možnost velmi pružně reagovat na změnu
datového modelu ISKN. Přibude-li např.
nový blok dat nebo se změní atributy
u existujícího bloku dat ve VFK souboru,
je tato změna jednoduše reflektovatelná
v šabloně template.vfk. Tato textová
šablona není nic jiného, než seznam definičních záznamů jednotlivých bloků dat,
takže ji může jednoduše kdokoli editovat
a připravit tak ISKN Studio na nový
formát importovaných dat. ARCDATA
PRAHA tuto šablonu aktualizuje a nabízí ji opět na internetu ke stažení.
V ISKN Studio můžete vytvořit kompletní datový model ISKN
v Geodatabázi včetně relačních vazeb (ArcEditor nebo ArcInfo).
Tyto relační vazby pak můžete využít pro jednodušší vyhledávání veškerých propojených informací v SPI. I bez vytvoření těchto
relací vám nejdůležitější informace z SPI pomůže zobrazit ISKN
View – zásuvný modul do aplikace ArcMap.
Map Book
Rozšíření DS Map Book umožňuje dávkově vytvořit a spravovat
sadu mapových listů definovaných polygonovou vrstvou kladu.
V DS Map Book můžete nastavit:
natáčení mapových listů (podle atributu),
pojmenování (i sousedních) mapových listů,
ořezávání dat,
hromadný tisk či export dat a další.
18 16. KONFERENCE
ARCREVUE 4/2007
Grid Manager
Export do PDF
Pořebujete-li opravdu profesionálně nastavit vzhled rámových
údajů (souřadnicové sítě) mapového listu, nebude vám zřejmě
stačit standardní nástroj ArcGIS, ale budete si muset stáhnout
rozšíření Grid Manager.
Při exportování mapy do formátu PDF můžete využít záložku
„Formát“ k nastavení vlastností exportovaného PDF. Asi nejdůležitější je možnost „Přičlenit všechny fonty dokumentu“, která
zajistí, že se v PDF nepokazí čeština.
Od verze ArcGIS 9.2 podporují exportovaná PDF vrstvy, takže
čtenář takového PDF si může vypínat a zapínat jednotlivé třídy
Oproti standardním nástrojům jsou souřadnicové sítě v rámových
údajích mapy vytvořené pomocí nástroje Grid Manager uloženy
jako třídy prvků v geodatabázi a generují se na základě XML
předpisů. Pro tvorbu těchto předpisů je k dispozici lišta nástrojů,
která umožňuje i hromadnou tvorbu rámových údajů pro celé
mapové dílo. Výhodou takto vytvořených rámových údajů je především nezávislost na souřadnicovém systému mapy (můžete
kombinovat více souřadnicových systémů dohromady) a možnost
tvorby pro jakýkoli tvar mapového rámu.
prvků jako v tabulce obsahu v aplikaci ArcMap. Je proto ovšem
nutné, aby takovéto třídy prvků nebyly seskupeny do skupin vrstev, resp. možnost vypínat a zapínat vrstvy je limitována na první
úroveň skupin vrstev v tabulce obsahu aplikace ArcMap. Zároveň
platí, že jakmile se někde v tabulce obsahu vyskytne rastrová vrstva, poloprůhledná vrstva nebo vrstva s Bitmap Marker symbolem,
pak se všechny vrstvy „pod“ takovou vrstvou v tabulce obsahu
spojí v PDF do jedné rastrové vrstvy. Máte-li tabulku obsahu složitou, můžete takové vrstvy vyhledat pomocí skriptu „Detect
Complex Output“. Kdyby se vám stalo, že ve výsledném PDF
je výplň nějaké polygonové vrstvy „vylitá“ do proužku přes celé
PDF, pak na tuto vrstvu použijte funkci „Oprava geometrie
(Repair Geometry)“ z ArcToolbox.
Další tipy a triky pro vás tým technické podpory ARCDATA
PRAHA připravuje na stránce www.arcdata.cz/podpora.
Ing. Petr Urban, Ph.D., ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 4/2007
16. KONFERENCE
19
Josef Dufek
Animace v ArcGIS Desktop
Animace nám dovolují zobrazit změny v chování jednoho nebo více objektů v prostoru a během času. Objektem může být
např. kamera; lze ji posunout z jednoho místa na mapě na druhé a zobrazit tak změny z perspektivy. Dále můžeme zobrazit změny
ve vlastnostech dokumentu či změny v čase. Animace nám pomohou oživit náš dokument.
Animace se skládají z jedné nebo více stop, přičemž podobné nebo
rozdílné typy stop mohou být přehrány dohromady. Stopa je soubor
klíčových snímků stejného typu. Každá stopa se váže k jednomu
nebo více objektům a popisuje jejich chování v čase. Klíčový
snímek je záběr vlastností objektu v určitém čase. Objektem může
být kamera, vrstva, scéna, zobrazení mapy nebo časová vrstva.
Typy animací
Rozlišujeme 2 základní typy animací, a to animace ve 2D a 3D
prostoru. Animace ve 2D (rovině) lze tvořit v prostředí aplikace
ArcMap. Animace ve 3D lze tvořit v aplikaci ArcScene či
ArcGlobe. K tvorbě animací v aplikaci ArcMap není potřeba žádná
nadstavba, stačí licence ArcView. Pro tvorbu animací v ArcScene,
respektive ArcGlobe, je potřeba nadstavba ArcGIS 3D Analyst.
V aplikaci ArcMap můžeme animovat:
1. zobrazení mapy, kde můžeme nastavit:
viditelnost,
průhlednost;
2. mapové vrstvy, kde můžeme nastavit:
rozsah zobrazení;
3. časové vrstvy, kde můžeme nastavit:
čas,
interval,
jednotky.
úhel pohledu,
pravoúhlý rozsah;
2. vrstvy, kde můžeme nastavit:
viditelnost,
průhlednost,
posun,
měřítko,
rotaci,
odsazení středu;
3. scénu, kde můžeme nastavit:
převýšení,
azimut Slunce,
sklon Slunce,
kontrast Slunce,
barvu pozadí,
4. časové vrstvy, kde můžeme nastavit:
čas,
interval,
jednotky.
Obr. 2. Příklad animace v aplikaci ArcScene – animace scény
Obr. 1. Příklad animace v aplikaci ArcMap – animace mapových vrstev
V aplikaci ArcScene můžeme animovat:
1. kameru, kde můžeme nastavit:
typ projekce,
pozorovatele,
cíl,
azimut,
sklon,
sklon pohybu kamery,
vzdálenost,
20 16. KONFERENCE
V aplikaci ArcGlobe můžeme animovat:
1. kameru, kde můžeme nastavit:
režim pohybu v mapě,
cíl,
pozorovatele,
úhel pohledu,
sklon pohybu kamery;
2. vrstvy, kde můžeme nastavit:
viditelnost,
průhlednost;
3. časové vrstvy, kde můžeme nastavit:
čas,
Obr. 3. Příklad animace
interval,
v aplikaci ArcGlobe – animace kamery
jednotky.
Tvorba animací
Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit animaci, je vytvoření
animace z klíčových snímků. Toho můžeme docílit:
zachycením současného zobrazení mapy,
nahráním obletů,
vytvořením animací časových vrstev.
ARCREVUE 4/2007
Tvorba animací je stejná pro všechny typy dat. V aplikaci
ArcMap mohou být data animována také v grafech.
Pokročilejším způsobem je vytvoření animací z tras:
vytvoření obletů pomocí letových tras,
posun vrstev podél trasy.
Dalšími způsoby je tvorba animací skupin vrstev či úprava
vlastností objektů pomocí Manažeru animací. Nejsložitějším,
ale zároveň také nejrobustnějším nástrojem je možnost tvorby
a úpravy animací pomocí ArcObjects.
Formát dat
Pro tvorbu animací v čase je velmi důležité mít data ve správném
formátu. Animace v čase se tvoří pomocí záznamů (řádků), ne
sloupců, což znamená, že pro každý časový údaj existuje vlastní
prvek. Pokud máme údaje o čase ve sloupcích, můžeme použít
nástroj „Transpose Time Fields“ pro přepočet těchto hodnot
do řádků, abychom dostali data ve správném formátu.
Zachycení
současného
zobrazení
mapy
Obr. 4. Ovládací prvky animací, žlutě vyznačená volba je
přístupná pouze v aplikaci ArcScene, respektive ArcGlobe.
K tvorbě, úpravě a práci s animacemi slouží nástrojová lišta animací.
Obr. 6. Správný formát atributové tabulky pro tvorbu animací v čase
Ukládání a export animací
Tvorba animace v čase
Animace lze ukládat do animačních souborů a sdílet mezi
jednotlivými dokumenty či mezi uživateli. Animační soubory
jsou rozdílné mezi jednotlivými aplikacemi ArcGIS. Animace
také můžeme exportovat do videa (do .avi či .mov), lze je tak
distribuovat zákazníkům, kteří nemají ArcGIS, protože
vyexportovaná videa lze přehrávat standardními přehrávači.
Při exportu lze nastavit rozlišení, kvalitu a také kodek.
Ve verzi ArcGIS 9.2 lze tvořit animace v čase pomocí Manažeru
animací. Tvorba takových animací vyžaduje zkušenosti s Manažerem animací, proto ESRI do ArcGIS 9.3 připravuje nástroj
„Create Time Layer Animation“, který umožní snadnou tvorbu
animací v čase. Tento nástroj si lze pro ArcGIS 9.2 doinstalovat,
stáhnout si jej můžete zde:
http://arcscripts.esri.com/ details.asp?dbid=15052.
Animace v čase
Animace v čase představují postupné zobrazování dat s časovými údaji.
Obr. 5. Příklad animace v čase
Při použití tohoto nástroje je třeba dát si pozor na následující
doporučení:
pole s časem startu je povinné,
možnost zvolit pole s časem konce, pokud jsou v animaci
nepravidelné časové údaje,
pole s časem konce lze spočítat pomocí nástroje „Calculate End Time“.
Obr. 7. Nástroj „Create Time Layer Animation“ pro snadnou tvorbu animací v čase
Můžeme animovat následující typy dat:
vrstvy prvků (shapefile, třídy prvků),
vrstvy katalogu rastrů,
tabulky,
Feature Layer, rastrové vrstvy, nebo tabulky vytvořené z netCDF,
historické archivní vrstvy a vrstvy Tracking Analyst.
Další zdroje informací o animacích:
nápověda,
technická podpora ARCDATA PRAHA: [email protected],
tutorial „Animation in ArcGIS“,
webový kurz „Learning 3D Analyst“ na adrese
training.esri.com.
Mgr. Josef Dufek, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 4/2007
16. KONFERENCE
21
Marek Ošlejšek
ArcSDE – administrace pro SQL Server
Hlavním tématem tohoto workshopu byla správa uživatelů geodatabáze. Probírala se instalace a konfigurace ArcSDE při použití
autentizace pomocí operačního systému, přístup ke službě, nastavení práv, atp. Zmíněna byla i pravidla, doporučení a zásady
konfigurace ArcSDE pro Microsoft® SQL ServerTM. Předpokládaná konfigurace je ArcSDE 9.2, Microsoft SQL Server 2005.
Instalace ArcSDE
Základním předpokladem pro instalaci technologie ArcSDE
(produkt ArcGIS Server Basic Enterprise) je přítomnost RDBMS.
V našem případě se jedná o SQL Server 2005 Standard Edition.
Následná instalace ArcSDE má dvě fáze – instalace ArcSDE
programového vybavení a post-instalační setup.
do databáze, uživatel nezadává žádné heslo, práva jsou detekována na základě přihlášení do operačního systému:
V první fázi, která se zahajuje spuštěním instalace z distribučního
DVD, se nahraje serverový software, nastaví se systémová
proměnná %SDEHOME% a aktualizuje se %PATH%. Post-instalační průvodce poté vytvoří prostorovou databázi, ArcSDE
administrátorský účet, ArcSDE systémové tabulky (repository),
autorizuje software a volitelně vytvoří a spustí ArcSDE službu.
OS uživatelské jméno a heslo je ovšem nutno zadat při vytváření
ArcSDE služby, pokud tento krok zvolíme:
Administrátorem ArcSDE může být DBO, nebo uživatel SDE.
V průběhu post-instalace si toto lze zvolit:
Správa uživatelů (přístup, práva, …)
Většina uživatelů pracuje s účtem SDE a Mixed-mode autentizací SQL Serveru. Z toho důvodu a pro názornou ukázku čistě
Windows autentizace byl v ukázce použit DBO. Při vytváření
prostorové databáze se v takovém případě nevytváří nový login
22 16. KONFERENCE
Možnost připojit se k SQL Serveru (autentizace) zajišuje tzv.
Login. K loginu se pro přístup k jednotlivým databázím
(autorizace) váže Uživatel (User). Má-li tedy uživatel mít
možnost např. vytvářet v dané databázi data (objekty), je nutné
mu k ní přiřadit odpovídající práva (Statement permissions
– na databázové úrovni je přiřazuje sysadmin nebo DBO).
ARCREVUE 4/2007
Práva k přístupu či editaci takto již vzniklých objektů (Object permissions) následně můžete pomocí aplikace ArcCatalog přidělit
dalším uživatelům. Tuto operaci provádí vlastník dat a jelikož vrstvy v geodatabázi obvykle sestávají z více objektů, je ArcCatalog
pro ni tím správným nástrojem, který rozumí ArcSDE datové struktuře.
ARCREVUE 4/2007
16. KONFERENCE
23
ArcSDE 9.2 přineslo několik podstatných vylepšení týkajících
se přístupu či práce s daty. Byl upraven přihlašovací dialog
umožňující snadné připojení pomocí Windows autentizace.
Větší množství uživatelů, z nichž mnozí mají stejná či obdobná
práva, je vhodné spravovat pomocí rolí. V některých případech
může být výhodné též použití SQL Server nativních rolí. Má-li
mít uživatel právo číst veškeré současné i budoucí vrstvy
v geodatabázi, stačí přiřadit mu roli Db_datareader. Pokud má mít
možnost všechna data editovat, lze toho dosáhnout přiřazením
rolí Db_datareader, Db_datawriter a Execute.
Tipy pro administraci
SQL Server alokuje pamě dynamicky, ve výchozím nastavení
může vyčerpat veškerou dostupnou pamě. Doporučuje se tedy
nastavit limit ručně (Server Properties > Memory).
Byla zavedena podpora tzv. Delimited identifiers, uživatelské
jméno vlastníků dat může obsahovat i nestandardní znaky. Jako
vlastníka dat lze tedy jednoduše použít i např. Active Directory
Výchozím způsobem připojení do ArcSDE se postupně stává DC
(direct connect) připojení. Zatím je DC zpětně nekompatibilní
– možnost tohoto připojení je pouze tam, kde je klient shodné
verze (včetně Service Pack) jako ArcSDE server. Na začlenění
zpětné kompatibility (klient vyšší verze se připojí do ArcSDE
nižší verze) i pro DC připojení ESRI již pracuje. Výhoda
přímého přístupu do RDBMS nabývá na velkém významu
v konfiguracích, kdy je ArcSDE nainstalováno jinde než samotná
databáze (hlavní způsob konfigurace od verze 9.2).
Konfigurační parametry ArcSDE jsou uloženy v repository tabulce
SDE_SERVER_CONFIG. Jedná se o dynamické parametry, které
může měnit ArcSDE administrátor. Manipulovat s nimi lze příkazem
sdeconfig. Jejich podrobný popis obsahuje nápověda ArcGIS Server.
či lokální skupiny. Schéma jednotlivých členů těchto skupin
je generováno automaticky při jejich prvním vytvoření vrstvy.
Příkazy ArcSDE jsou umístěny v %SDEHOME%\bin. Umožňují
vytvořit, spravovat a monitorovat ArcSDE službu. Lze je nahrát
i na jiný počítač v síti (typicky administrátorův) a používat
vzdáleně (volba -s <nazev_serveru>).
Mgr. Marek Ošlejšek, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
24 16. KONFERENCE
ARCREVUE 4/2007
Matej Vrtich
ArcGIS Server 9.2 – webové služby GIS
ArcGIS Server ve verzi 9.2 nabízí komplexní serverové řešení integrace GIS formou webových služeb určených pro správu dat,
vizualizaci a prostorovou analýzu. Spolu se službami nabízí ArcGIS Server i aplikace pro koncové uživatele, které služeb GIS
využívají. Otevřené API webových služeb GIS umožňuje navíc vytvářet vlastní aplikace a integrovat tak GIS do prostředí
desktopových, webových a mobilních klientů.
V tomto workshopu se podíváme na specifika webových
služeb ArcGIS Server, jakými jsou mapová cache mapových
služeb, využití geodatových služeb pro poskytování
geografických dat v prostředí webu, či služby poskytující
geoprocessing.
ArcGIS Server využívá zdrojů GIS jako definičních souborů
služeb GIS. Zdroje GIS lze pohodlně vytvořit v aplikacích
ArcGIS Desktop. Publikací zdroje GIS na server vzniká služba
GIS, ke které lze přistupovat vzdáleně po síti a využívat tak vlastnosti a obsah původního zdroje GIS. Vzdálená práce se zdrojem
GIS přes službu GIS odlehčuje klienta od hardwarových nároků
a taky od licence.
Na serveru lze vytvořit 5 základních typů služeb. Každá služba
vyžaduje specifický zdroj a poskytuje i specifické funkce. Tato
skupina služeb pokrývá komplexní serverové řešení GIS přes vizualizaci dat, prostorovou analýzu a správu dat. Každá ze služeb
má tedy svou skupinu funkčnosti, ke které lze přistupovat
různými způsoby (SOAP, WMS, KML, atd.).
Služby GIS využívají COM komponent ArcObjects na serveru.
Aby bylo možné služby využít i v prostředí internetu, každá
ARCREVUE 4/2007
služba GIS má webové rozhraní, které umožňuje se službou
komunikovat přes protokol HTTP.
Vytvoření služby GIS je přímočarý postup, který umožňuje
aplikace ArcCatalog, případně webová aplikace Manager. Při
vytváření služby se vytvoří i její webové rozhraní, ke kterému lze
přistupovat přes specifickou URL:
http://<web_server_hostname>/<arcgis_instance>/services/
<folder>/<servicename>/<servicetype>.
Příkladem může být adresa webového rozhraní mapové služby
s názvem ArcCR, poskytována serverem www.arcdata.cz,
umístěna v adresáři Map:
http://www.arcdata.cz/arcgis/services/ Map/ArcCR/MapServer.
Každý ArcGIS Server si po instalaci vytvoří katalog webových
služeb, který slouží klientům k vyhledání konkrétní služby, resp.
její URL adresy. Katalog webových služeb je vlastně také jenom
webová služba, jejíž URL má tvar:
http://<web_server_hostname> /<arcgis_instance>/services.
Když se tedy jako uživatel chci připojit k webovým službám ArcGIS
16. KONFERENCE
25
Server, použiji například aplikaci ArcCatalog a připojím se ke katalogu webových služeb, např. http://www.arcdata.cz/arcgis/services.
Klientem služby GIS může být kterákoliv aplikace (webová,
desktop, mobilní). ESRI nabízí několik „out-of-the-box“ (připravených) aplikací, které umí služby ArcGIS Serveru využít. Jedná
se o aplikace ArcGIS Desktop, ArcGIS Explorer a webovou
mapovou aplikaci. ArcGIS Server nabízí kromě služeb i robustní
vývojové prostředí (Web ADF a Mobile ADF), které umožňuje
efektivní vývoj vlastních aplikací. SOAP rozhraní webových
služeb GIS umožňuje integraci těchto služeb i do aplikací, které
nepocházejí z dílny společnosti ESRI.
Update Map Server Cache – aktualizace stávající mapové
cache (uplatňuje se po aktualizaci zdrojových dat),
Generate Map Server Cache Tiling Scheme – vytvoření konfigurace mapové cache, kterou lze při vytváření cache opakovaně použít.
Mapová cache má několik vlastností. Některé z těchto vlastností
jsou důležité z hlediska optimálního využití mapové cache
v prostředí webových aplikací. Mezi tyto vlastnosti patří:
Počátek (Tiling Origin) – souřadnice XY (v mapových jednotkách) levého horního rohu mapové služby, od kterých se začne
cache vytvářet,
Měřítkové úrovně (Scales) – seznam měřítek, pro které
se mapová cache vytvoří,
DPI – rozlišení,
Rozměr dlaždice (Tile Width / Height) – velikost jedné
dlaždice mapové cache (v pixelech),
Souřadnicový systém – mapová cache se vytváří v souřadnicovém systému datového rámce definovaného v dokumentu MXD.
Aby byla dosažena co nejvyšší rychlost zobrazení mapové cache
z více služeb najednou ve webové aplikaci, měla by mít mapová
Mapová služba
Vizualizaci dat nabízí služba mapová. Tato služba vyžaduje jako
zdroj GIS dokument MXD (projekt aplikace ArcMap). V dokumentu MXD jsou uloženy reference na data, způsob reprezentace
dat atd. ArcGIS Server těchto vlastností využije a poskytuje
je uživatelům v podobě mapové služby.
cache těchto služeb stejné (výše zmíněné) vlastnosti. Je důležité
si uvědomit, že každá měřítková úroveň mapové cache reprezentuje novou mapovou kompozici. Při návrhu kartografické reprezentace v aplikaci ArcMap je proto vhodné použít měřítkové
úrovně mapové cache pro měřítkové omezení symboliky.
Pro mapovou službu lze vytvořit tzv. mapovou cache, která výrazně snižuje čas odezev mapové služby. Mapová cache je sada
předem připravených mapových výstupů (dlaždic) pro konkrétní
mapovou službu. Zdrojová data publikovaná mapovou službou
jsou ale pořád přístupná (identifikace, výběry).
Vytvoření mapové cache se realizuje nástroji aplikace ArcCatalog
(ArcToolbox > Server Tools > Caching). Lze k nim přistupovat i přes
vlastnosti mapové služby (ArcCatalog >Service Properties > Caching).
Mezi tyto nástroje patří:
Generate Map Server Cache – vytvoření nové mapové cache,
26 16. KONFERENCE
V případě, že se pro mapovou službu nemůže použít mapová
ARCREVUE 4/2007
cache (např. zdrojová data se příliš často aktualizují), je důležité
myslet na optimalizaci na úrovni dokumentu MXD.
modely zpracování prostorových dat (vytvořeny v aplikaci
ModelBuilder). Funkčnost, která je přes tuto službu poskytována,
odpovídá funkčnosti, která je navržena v rámci modelu.
Každá mapová služba má několik schopností, které definují pro mapovou službu specifickou funkčnost, případně způsob, jakým bude
možné se službou komunikovat. Kromě toho, že je mapová služba
přístupná přes SOAP (výchozí nastavení), je možné ke službě přistupovat i přes rozhraní WMS a KML. Rozhraní Mobile Data
Access navíc umožňuje mapovou službu využít v mobilních zařízeních přes aplikace Mobile ADF. Přes rozhraní Network Analysis je
v mapové službě zpřístupněná funkčnost síových analýz (dokument
MXD musí obsahovat referenci na datovou sadu sítě).
Globe služba
Aplikace ModelBuilder a rozmanitost nástrojů ArcToolbox
umožňují efektivně navrhnout funkční proces; model zpracování
prostorových dat. Tento bude po umístnění na ArcGIS Server
reprezentován webovou službou. Funkčnost modelu lze v podobě
webové služby integrovat do jakékoliv aplikace.
Globe služby umožňují vizualizaci 3D dat přes internet. Konfiguračním souborem pro službu je dokument 3DD (projekt aplikace
ArcGlobe). Na rozdíl od mapových služeb vyžadují služby globe
specifického klienta. ESRI nabízí klienty ArcGlobe, ArcReader
a ArcGIS Explorer (klient volně ke stažení). Kromě těchto
připravených klientů lze využít prostředky ArcGIS Engine
k vytvoření klienta vlastního.
K vytvoření služby zpracování prostorových dat lze kromě dokumentu TBX použít i dokument MXD, ve kterém je v seznamu
vrstev reference na geoprocessing model (tzv. Tool layer).
V tomto případě se vytvoří dvě služby (jedna mapová a jedna pro
geoprocessing) se stejným názvem. Mapová služba může (ale nemusí) být použita k vizualizaci výsledků druhé služby. Výhodou
je minimalizace přenosu výstupních dat po síti a taky možnost
Služba zpracování prostorových dat
(poskytující geoprocessing)
použití komplexní symboliky nabízené aplikací ArcMap. Navíc
lze v rámci geoprocessing modelu použít pro vstupní data
jednotlivé vrstvy dokumentu MXD.
Geoprocessing (GP) službu (službu zpracování prostorových dat)
lze využít k poskytování funkcí analýz GIS ve formě webových
služeb. Zdrojem služby je soubor TBX (toolbox vytvořen
v aplikaci ArcCatalog), ve kterém jsou uloženy jednotlivé
ARCREVUE 4/2007
Geoprocessing modely pro služby zpracování prostorových dat
mají na rozdíl od modelů v prostředí ArcGIS Desktop některá
omezení, která jsou ale nezbytná proto, aby bylo možné integrovat tyto služby i do prostředí lehkých klientů (webových aplikací). Jedno z těchto omezení se týká datových typů vstupních a výstupních parametrů. V rámci modelu pro geoprocessing službu lze
použít jenom část datových typů dostupných v prostředí ArcGIS
Desktop. Pro vstupní parametry nelze použít datový typ Feature
Class a Table. Tyto datové typy (důležité z hlediska interakce
uživatele s geoproccessing službou) jsou nahrazeny datovými typy
16. KONFERENCE
27
Feature Set a Record Set. Pomocí nich může uživatel zadávat geometrické i atributové vstupy do služeb zpracování prostorových dat.
Zajímavou vlastnost přináší datový typ File, který umožňuje pro
vstup a výstup geoprocessing služby použít jakýkoliv soubor.
Např. použitím ZIP souboru lze tímto způsobem na vstupu služby zpřístupnit i nepodporované datové typy (Feature Class a Table). Na straně modelu zpracování dat musí být ovšem postaráno
o příslušné zpracování ZIP souboru. Lze využít např. Python
skript, který je součástí webové dokumentace http://webhelp.
esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Python_
scripts_to_zip_and_unzip_data.
služby integrovat i do webové mapové aplikace ze šablony,
a to pouhou konfigurací. Slouží k tomu komponenta zvaná „Geoprocessing task“, která se postará o zpřístupnění geoprocessing
služby klientovi, o vytvoření uživatelského rozhraní pro zadávání
vstupů a o vizualizaci výstupů.
Z pohledu vývoje vlastních aplikací lze uchopit služby zpracování dat několika způsoby. Lze uplatnit vývojové prostředky ESRI
(ArcObjects API, SOAP API, Web ADF) a jelikož tyto služby
mají rozhraní SOAP, lze k nim přistupovat i bez potřeby ESRI
komponent na straně klienta.
Geodatová služba
Geodatová služba zpřístupňuje data a funkce geodatabáze
Při vytváření modelu pro službu zpracování prostorových dat je
důležité si uvědomit, že k tomuto modelu bude simultánně přistupovat více uživatelů. Klíčová je tady otázka umístnění výstupů
služby. ArcGIS Server se postará o ukládání výstupů, musíme mu
dát ale předem vědět. Výstupy modelu proto musí být referencovány použitím proměnné prostředí „%ScratchWorkspace%“,
případně označeny atributem „Managed“.
Důležité je také zpřístupnit pro ArcGIS Server veškerá vstupní
data a skripty použité v modelu zpracování prostorových dat. Podrobný popis této problematiky je součástí webové dokumentace
na adrese http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?
TopicName=Giving_ArcGIS_Server_access_to_folders.
prostřednictvím webové služby. Zdrojem pro tuto službu je geodatabáze, která může být kromě ArcSDE i souborová (GDB)
a personální (MDB). Od typu použité geodatabáze se odvíjí
i funkčnost, kterou bude možné přes geodatovou službu využít.
Ze všech 3 formátů geodatabáze lze vytvořit službu, která bude
poskytovat funkce atributových dotazů a export dat.
V případě geodatabáze ArcSDE lze využít funkcí replikací. Přes
geodatovou webovou službu je pak možné vytvářet repliky
(Checkout / Checkin, One-way, Two-way) a synchronizovat
změny. Zpřístupnění geodatabáze přes web umožňuje udržovat
aktuální data ve vzdálených databázích, případně distribuci dat
přes datový portál.
A co nás čeká v nové verzi ArcGIS Server 9.3?
Geoprocessing služby lze využít v několika „out-of-the-box“
aplikacích. Mezi desktop aplikace patří aplikace ArcMap
a ArcGIS Explorer. Pomocí webové aplikace Manager lze tyto
ArcGIS 9.3 bude k dispozici v polovině příštího roku.
Mgr. Matej Vrtich, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
28 16. KONFERENCE
ARCREVUE 4/2007
Inka Tesařová, Karolína Macháčková
Vyhodnocení leteckých snímků
z oblasti postižené orkánem Kyrill
s využitím software Leica Geosystems
Na následujících stránkách si můžete prohlédnout komentované obrázky z workshopu, který se na letošní konferenci věnoval
možnostem přípravy leteckých snímků v software LPS (Leica Photogrammetry Suite). Ukázka mimo jiné přibližuje postup
zpracování od dodaného snímku k potřebnému ortofotu, což zahrnuje například nastavení vnitřní a vnější orientace,
zaměření vlícovacích a spojovacích bodů, triangulaci, blokové vyrovnání či ortorektifikaci. Po ortorektifikaci a blokovém vyrovnání
snímků můžeme z prostředí LPS snadno přejít k vytvoření jednotné mozaiky a pochlubit se výstupem v podobě bezešvého ortofota
celého požadovaného území. Vytvořené výstupy pak lze snadno použít s ostatními daty ve vašem GIS, k nejrůznějším analýzám
i 3D vizualizaci – například v prostředí ERDAS IMAGINE a jeho nadstavby VirtualGIS.
Druhý propojený workshop využije zpracovaná data pro vyhodnocení změn a nalezení vykácených ploch po letošním orkánu ve
vybraném území. Ukazuje klasické nástroje pro práci se snímky
v ERDAS IMAGINE a také jeho novou nadstavbu DeltaCue,
která se právě na analýzy změn specializuje. K hodnocení změn
využívá informace nejen spektrální, ale operuje i s charakteristikami prostorovými a dokáže klasifikovat typy jednotlivých
nalezených změn. Po promítnutí změn do 3D vizualizace získá
každý reálnou představu o rozsahu katastrofy.
UTM – toto ortofoto pak vidíte i na obr. 2 vedle jednoho ze
surových snímků.
Fotogrammetrické zpracování
snímků v LPS
Pro ukázku byla zvolena data z oblasti Boletic, konkrétně
skenované letecké snímky z jara 2007, na kterých jsou dobře
vidět následky orkánu Kyrill (odborníci snad prominou
používání neoficiálního názvu orkánu z 18.–19. 1. 2007). Tyto
snímky a další podkladová data poskytl Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad. Poskytnuté snímky nejsou
v žádných geografických souřadnicích, a proto je nutné je před
použitím s ostatními daty georeferencovat. Cílem workshopu
je ukázat přesné zpracování, které umožňuje produkt LPS,
neboli Leica Photogrammetry Suite.
Obr. 2
Protože je oblast poměrně hornatá, budeme chtít snímky ortorektifikovat, neboli ortogonálně překreslit, abychom odstranili vliv
středového promítání při snímání snímku (nastínění důvodu
naleznete na obr. 7). Jako další podkladová data tak budeme
potřebovat informace o reliéfu.
Obr. 3
Obr. 1
Nejprve je dobré si prohlédnout a připravit všechna dostupná
a potřebná data pro další zpracování. ERDAS IMAGINE GLT
Viewer umožňuje prohlížení dat nejen přes sebe, ale v rozdělených oknech také vedle sebe. Na obr. 1 tedy můžete vidět první
podkladová data: mapu RETM (rastrový ekvivalent topografické
mapy s poloprůhlednými vybranými barvami, jelikož jde o skenované tiskové podklady) na ortofotu z roku 2005 v souřadnicích
ARCREVUE 4/2007
K dispozici máme 3D shapefile bodů a zlomových hran modelujících terén v dané oblasti, ze kterých můžeme pomocí funkce
„Create Surface“ vytvořit rastrový model reliéfu, kde hodnota
pixelu odpovídá dané nadmořské výšce (viz obr. 3). Po přípravě
potřebných dat můžeme přejít do zpracování snímků v LPS.
Založíme nový blok, nastavíme, že budeme chtít snímky do
souřadnicového systému UTM/WGS 84 a že budeme používat
snímky z letecké měřické kamery, která letěla ve výšce 2 500 m,
a doplníme její další známé parametry. Následně do založeného
bloku vložíme zpracovávané snímky a na přehledném seznamu
u nich můžeme sledovat postup zpracování.
16. KONFERENCE
29
Prvním krokem zpracování je určení vnitřní orientace, neboli
zjištění, jak přesně byly snímky (film) založeny v kameře. Na
každém měřickém snímku jsou vyznačeny tzv. rámové značky,
u kterých známe jejich polohu v kameře a po jejich zaměření na
snímku dostaneme patřičné informace o vnitřní orientaci. Křížky
rámových značek můžeme naklikat ručně, ale samozřejmě lze
také využít automatiku softwaru, která dokáže určené značky
zaměřit sama (obr. 4).
Nyní můžeme začít s triangulací, neboli určením orientace snímků s blokovým vyrovnáním. Software se snaží najít matematický
vztah mezi zákresem na snímku a polohou na zemském povrchu.
Po aplikaci matematického vztahu zpětně na zaměřované body
zjistíme možnou chybu v poloze (tzv. RMSE – root mean square
error). Pokud je tato chyba příliš velká, nalezneme body, které
mají chybu největší a vyjmeme je z výpočtů (obr. 8). Další výsledek pak může být mnohem lepší. Náhledy na tabulky výpočtů
a výsledků nám tak usnadňují práci.
Obr. 4
Dalším krokem je pak výpočet vnější orientace, která určuje
polohu letadla vůči terénu při snímání (pokud obdržíte tyto
parametry již se snímky, pouze je vyplníte do určených míst). Ke
zjištění vnější orientace využijeme tzv. vlícovacích bodů, které
definujeme v prostředí „Point Measurement“. Jedná se o body,
které nalezneme na zpracovávaných snímcích a současně známe
jejich polohové souřadnice. Určení jejich polohy může být dáno
například zaměřením přístrojem GPS nebo také nalezením stejného bodu na referenčních datech. V našem případě jsme použili jako referenční zdroj ortofoto z roku 2005, na kterém bylo možné
při současném zobrazení vedle aktuálních snímků hledat shodné
body a tím získávat informace o jejich souřadnicích (viz obr. 5).
Obr. 6
Obr. 7
Když jsme s výsledkem spokojeni a přijmeme aktuální výpočet,
snímky získají informace o správné orientaci a po návratu do hlavního okna LPS vidíme snímky v jejich vzájemné poloze (obr. 9).
Zde můžeme se snímky dále zpracovat, tak jak nám napovídá nástrojová lišta – ortorektifikovat jednotlivé snímky nebo přímo jejich
Obr. 5
Jako zdroj výšek byl načten vytvořený model reliéfu, z nějž se
automaticky odečítá informace o výšce pro každý zaměřený bod.
Dříve zaměřené body lze také snadno importovat z předchozích
projektů. Po zaměření dostatečného množství vlícovacích bodů
můžeme přejít k dalšímu zpracování. Práci nám však může ještě
usnadnit automatické nalezení tzv. spojovacích bodů („tie
points“). To jsou body stejné na sousedních zaměřovaných snímcích, které nemají referenci vůči terénu, jen určují, jak snímky
vedle sebe „sedí“. Program tyto body hledá na základě již změřených vlícovacích bodů a korelace obrazu s využitím funkce APM
(„Automatic Point Measurement“). Vyhledání těchto spojovacích
bodů nám šetří práci, protože nemusíme hledat tolik vlícovacích
bodů (příklady jejich určování naleznete na obr. 6 či 7).
30 16. KONFERENCE
Obr. 8
mozaiku do bezešvého ortofota, v LPS ATE automaticky vytvářet
model reliéfu na vhodných překrytech snímků, nebo například
v prostředí Stereo Analyst vyhodnocovat prostorové objekty.
ARCREVUE 4/2007
K mozaikování snímků lze využít klasický nástroj ERDAS
IMAGINE Mosaic Tool, ale také novou nadstavbu Mosaic Pro.
Zde lze snadno zobrazovat vektorové obrysy snímků, ale také přímo náhledy na snímky (obr. 10). Na zmíněném obrázku vidíte
červeně tzv. řezací čáry (seamlines), které určují oříznutí a spoje-
Před spuštěním konečného procesu mozaikování je také vhodné
zkontrolovat, jak bude vypadat výstup na zvolených výřezech, pomocí snadného náhledu (obr. 11). Vybereme například požadovaný
rozsah výstupu nebo rozlišení pixelu a výstup pak obdržíme v podobě bezešvého ortofota, jehož ukázku vidíte na obr. 12. Můžeme
Obr. 12
Obr. 9
ní snímků do mozaiky. Tyto čáry je možné nechat automaticky
spočítat různými způsoby tak, aby spoje nenarušily výsledný obraz. Samozřejmostí je snadná interaktivní úprava těchto automa-
tak nyní porovnávat aktuální stav se stavem v roce 2005. Na závěr
se ještě podíváme na dané území trojrozměrně například
v nadstavbě ERDAS IMAGINE Virtual GIS, kde na modelu
reliéfu zobrazíme nejen ortofoto z roku 2005, ale také aktuálně
vytvořenou ortomozaiku z letošního jara. Porovnáním scén
můžeme odhalit rozsah škod nebo například jejich větší výskyt
na určitých svazích (podívejte se na obrázky na zadní straně
ArcRevue). Dokreslit situaci mohou i 3D modely stromů
(obr. 13), ale k dalšímu vyhodnocení změn je vhodné použít
specializované nástroje, které ukáže následující workshop.
Obr. 13
Obr. 10
ticky vytvořených spojů. Nastavit lze také různé barevné korekce,
vyrovnání histogramů snímků či interpolaci hodnot na překrytech
Analýza změn v DeltaCue
Po orkánu Kyrill změnilo mnoho českých lesů svoji podobu.
Byla to změna velmi výrazná a cílem tohoto workshopu bylo
jejich vyhodnocení v nové nadstavbě DeltaCue. Vstupem byly
výřezy ze snímků z oblasti Boletic zpracovaných během předcházejícího workshopu zaměřeného na přípravu dat v LPS.
Úvodem vlastní ukázky byl pro orientaci na mozaice snímků
z r. 2005 otevřen výřez nově vytvořené mozaiky z r. 2007. Tento
malý výřez byl po celou dobu tohoto workshopu zpracovávaným
územím.
Obr. 11
kolem řezacích čar s cílem opravdu „bezešvé“ výsledné mozaiky.
ARCREVUE 4/2007
Pro analýzu změn byla využita nadstavba DeltaCue, kde jsme založili
nový projekt. Prvním krokem byl výběr obou analyzovaných snímků
(jeden z r. 2005 a druhý z r. 2007) a určení typu senzoru, který je snímal.
16. KONFERENCE
31
Zvolili jsme „OTHER“, jelikož se jedná o letecké snímky a před
-definovány jsou jen parametry družic Landsat, Ikonos a Quickbird.
V dalším kroku byla potvrzena možnost oříznutí snímků na stejnou
velikost a dále také jejich normalizace.
iterace byl již mnohem přehlednější a bylo tak možné ověřovat
relevantnost vyhledaných změn. Plochy změn nezpůsobené
odlesněním, ale např. stíny apod., byly označeny a z náhledu
vymazány (obr. 17). Ve snímku samotném ale zůstaly, o čemž
jsme se přesvědčili v jeho atributové tabulce, kterou jsme také
editovali. Nový popisný sloupec byl naplněn označením „polom“
pouze u položek ponechaných jako změny správné, tj. polomy.
Obr. 14
Normalizace znamená sjednocení statistik obou snímků. Pokud by
snímky obsahovaly nějakou oblačnost, lze její vliv z procesu
analýzy změn odstranit. Ve čtvrtém okně tohoto průvodce je volen
algoritmus hledání změn a jeho práh. Práh byl stanoven na 80 %
a algoritmus zvolen „Magnitude diference“, ten se zaměřuje na
změny DN hodnoty pixelu. Následovala volba filtru změn. Prostorové filtry byly prozatím vynechány a vybrána byla pouze metoda
Spektrální segmentace, která zahrnuje neřízenou klasifikaci obou
snímků a umožňuje tak rozlišení různých typů změn (obr. 14). Poslední okno průvodce obsahuje materiálové filtry, které byly neaktivní, protože jsme pracovali se senzorem pro DeltaCue neznámým.
Obr. 17
Mimo tematický rastr byl výstupem také vektor – shapefile. Jeho
atributová tabulka, kterou jsme si prohlédli v okně Viewer, obsahovala informace o ploše i jiných prostorových charakteristikách.
Nad mozaikou, mapou RETM a novými vrstvami z DeltaCue
Obr. 15
Během výpočtu byla pro srovnání ukázána klasická analýza změn
na totožných datech, ale pouze v prvním kanálu (nelze ji provést
ve všech naráz) a s prahem 20 %, což je analogie k 80 %
v DeltaCue. Výsledek vidíte na obr. 15. V porovnání s výsledkem
mezitím vypočteným v DeltaCue (obr. 16) bylo množství vyhledaných ploch shodné, ale plochy v DeltaCue byly navíc i barevně
odlišené podle výsledku neřízené klasifikace počítané v rámci
zvoleného algoritmu Spektrální segmentace.
Obr. 18
byla v okně Viewer vytvořena anotační vrstva. Menší plochy
byly opatřeny tzv. Geopointy, tj. označeny přesnou souřadnicí.
Největší nalezená plocha byla označena textem a kružnicí,
což bylo v mapě RETM velmi názorné (obr. 18).
Obr. 19
Obr. 16
Nalezených ploch změn bylo příliš mnoho, takže bylo vhodné
aplikovat prostorový filtr. Zadali jsme výpočet nové iterace
a jediná změna nastavených parametrů se týkala plochy hledané
oblasti změn, která nesměla být menší než 100 m2. Výsledek této
Ovšem nejnázornější prezentace výsledků byla v nadstavbě
VirtualGIS, kde ukázka navázala na předchozí workshop a modely stromů na výřezu území byly nahrazeny kombinací modelů
stromů a pařezů umístěných dle výsledků z DeltaCue (obr. 19).
Mezi jednotlivými pohledy nad takto aktualizovaným terénem
bylo poté provedeno několik přeletů a každý si mohl utvořit
jasnou představu o sledovaném území.
RNDr. Inka Tesařová, Mgr. Karolína Macháčková, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected], [email protected]
32 16. KONFERENCE
ARCREVUE 4/2007
Karolína Macháčková
Družicová data
Firma ARCDATA PRAHA, s.r.o., nabízí celou řadu družicových dat. Od snímků s prostorovým rozlišením několik desítek metrů
až po data z nejnovějších satelitních systémů s prostorovým rozlišením půl metru. Hlavními dodavateli jsou společnosti Spot Image,
Eurimage S.p.A. a GeoEye.
Data můžeme dělit dle různých typů rozlišení, z nichž nejčastěji
sledovaným je prostorové, i když neméně důležitým je také jejich
spektrální rozlišení, tj. zda se jedná o data panchromatická (snímaná
pouze černobíle ve viditelném pásmu spektra) nebo multispektrální
či dokonce hyperspektrální (snímají v různých částech spektra).
Kromě tradičních rozsáhlých archivů družic Landsat a SPOT
jsme také distributory na našem trhu již dobře známých družic
s vysokým prostorovým rozlišením Ikonos (1 m) a Quickbird
(0,6 m) a méně známých OrbView-3, Kompsat-2 a Formosat-2.
OrbView-3 a Kompsat-2
Družice OrbView-3 je na oběžné dráze od roku 2003 a má
prostorové rozlišení 1 m v panchromatickém módu (Pan) a 4 m
v multispektrálním (MS). Kompsat-2 snímá pouhý rok a jeho
parametry jsou prakticky totožné s OrbView-3. Obě tyto družice
můžeme považovat za plnohodnotnou konkurenci Ikonosu,
kdy je chudší archiv vynahrazen nižšími cenami.
pásmu s prostorovým rozlišením 0,5 m a umožňuje tvorbu
stereoskopických párů snímků.
GeoEye-1
Staronovou novinkou je družice GeoEye-1, u které byl opět
odložen start, a to na první polovinu roku 2008. Měla by snímat
s prostorovým rozlišením pouhých 0,4 m (Pan) a 1,6 m (MS).
Touto podrobností by v prostorovém rozlišení komerčních družic
zaujala jednoznačné prvenství.
U všech výše zmíněných družic (vyjma družice Landsat)
je možné si snímkování zvoleného území objednat dopředu. Toho
se často využívá, když v archivu vhodná data nenaleznete nebo
potřebujete data aktuální. Jedná se o dražší variantu, ale
u některých družic jsou ceny standardního snímání na objednávku (snímání zahájeno do 7 dnů od objednávky) srovnatelné
s cenami čerstvých dat z archivu (max. 2 měsíce stará).
ASTER
Formosat-2
Formosat-2 má velmi specifickou oběžnou dráhu, díky které
je schopen snímat totéž místo na zemském povrchu každý den ve
stejný čas a za stejných podmínek oslunění. To je velmi dobré pro
sledování různých dynamických jevů, např. přírodních katastrof.
Prostorové rozlišení má 2 m (Pan) a 8 m (MS).
WorldView-1
Data ze senzoru ASTER (družice Terra) jsou jakýmsi přechodem
mezi multispektrálními (snímají v několika částech spektra)
a hyperspektrálními (snímají v mnoha částech spektra) daty.
Snímá ve 14 pásmech, přičemž prvních pět se svým spektrálním
rozsahem shoduje s družicemi Landsat TM. Někdy se o ní mluví
jako o jakémsi pokračovateli dlouholeté řady dat Landsat, a to
obzvláš dnes, kdy snímky z družice Landsat 7 jsou poškozené
vlivem trvalé poruchy skenovacího zrcátka (už od r. 2003)
a družice Landsat 5 je od letošního října dočasně mimo provoz
kvůli problémům s palubními bateriemi.
Hyperion
Jedinou opravdu hyperspektrální komerční družicí, resp. senzorem,
je Hyperion (družice EO-1). Snímá ve více než 200 spektrálních
pásmech. Tato pásma jsou velmi úzká a přímo na sebe navazují,
což je velmi vhodné pro kvalitativní nebo materiálové analýzy.
Radarová data
Pro úplnost by zde měla zaznít i zmínka o radarech. Nabízíme
data ze dvou z nich, a to z družice ERS a její následovnice
Envisat. Výhodou radarových dat je možnost snímání v noci nebo za vysoké oblačnosti či kouře. Jsou tak dobrým nástrojem pro
monitorování různých katastrofických událostí, jako jsou záplavy,
požáry apod.
Obr. 1. Jeden z prvních snímků pořízených družicí WorldView-1.
Letošní novinkou je družice WorldView-1, která byla vypuštěna
na oběžnou dráhu 18. 9. 2007. Snímá pouze v panchromatickém
To byl stručný přehled nabízených družicových dat. Případné
další informace naleznete na našich stránkách www.arcdata.cz
nebo nás můžete kontaktovat, rádi vám odpovíme.
Mgr. Karolína Macháčková, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 4/2007
16. KONFERENCE
33
Student GIS Projekt IV
V únoru roku 2007 vyhlásila společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o., pro studenty vysokých škol 4. ročník soutěže
„STUDENT GIS PROJEKT“. Studenti měli možnost přihlásit do soutěže své seminární, bakalářské, diplomové nebo disertační
práce zpracovávané v prostředí GIS. Soutěž byla určena všem studentům vysokých škol v České republice, kteří byli alespoň
v jednom semestru akademického roku 2005–2007 studenty bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studia v interní,
externí či kombinované formě a kteří pro zpracování svých studentských prací využili geografické informační systémy společností
ESRI nebo Leica Geosystems.
Finále soutěže bylo veřejné a proběhlo
15. 10. 2007 v rámci 4. studentské konference.
Akce se konala v prostorách Masarykovy koleje v Praze 6,
Dejvicích. Na organizaci konference se podílela Katedra geo-
Seminární a bakalářské práce
1. místo – Šárka Krčílková, Návrh geografického informačního
systému Arboreta Kostelec, Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny;
Konferenci zahájil Petr Seidl.
informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, mediálním partnerem byl časopis GeoBusiness.
Studenti na konferenci představili výsledky svých projektů
formou přednášky a posteru. Odborná porota ve složení
Ing. Otakar Čerba, Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.,
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc., Doc. Dr. Ing. Jiří Horák
a Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., vybrala nejlepší z nich
(ve dvou kategoriích):
34 STUDENT GIS PROJEKT
2. místo – Jiří Pánek, Virtuální projekt Mikroregionu Hranicko,
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta,
Katedra geoinformatiky;
3. místo – Anton Mráz, Geodata pro 3D model porubského
areálu VŠB-TU, VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta,
Institut geoinformatiky.
Magisterské a disertační práce
1. místo – Jaroslav Burian, Sloučení územních plánů Mikroregionu
ARCREVUE 4/2007
Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit,
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta,
katedra geoinformatiky;
2. místo – Kateřina Gdulová, Vyhodnocení vybraných technik
měření fragmentace a heterogenity krajiny, Česká zemědělská
univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra biotechnických úprav krajiny;
3. místo – Lukáš Krejčí, Ocenění krajinných segmentů metodou
CN křivek v prostředí GIS, Univerzita Palackého v Olomouci,
katedra geoinformatiky.
Účastníci konference určili mezi postery „cenu publika“, kterou
získala Šárka Krčílková se svým návrhem GIS Arboreta Kostelec.
Jiří Horák gratuluje absolutnímu vítězi.
Vítězný poster mohli shlédnout i návštěvníci 16. konference GIS
ESRI a Leica Geosystems v ČR.
Nejúspěšnější projekt (absolutní vítěz konference) „Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit“ prezentoval autor Mgr. Jaroslav Burian
rovněž na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR.
Na následujících stránkách najdete abstrakty vítězných prací
ARCREVUE 4/2007
(mimo absolutního vítěze konference, jehož abstrakt je uveden
mezi abstrakty příspěvků uživatelů na str. 15).
Abstrakty vítězných prací
Návrh geografického informačního systému
Arboreta Kostelec
Geografické informační systémy (GIS) nachází stále větší
uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Zejména
v oblastech ochrany životního prostředí, ekologie a krajinného
inženýrství je využití GIS již tradiční. Ukazuje se, že GIS lze
aplikovat i v rámci menších zájmových lokalit. Předmětem
této práce je ukázat možnost využití GIS na příkladu konkrétní
Petr Seidl předává ArcView vítězce v kategorii seminárních a bakalářských prací.
aplikace v Arboretu Kostelec. Arboretum budované ve stylu
přírodního parku, které bylo založeno v roce 1954, je součástí
České zemědělské univerzity v Praze (ČZU v Praze) a je
významnou sbírkou dřevin pro experimentální, vědecko
-výzkumné a vzdělávací účely. Dnes slouží zejména
odborníkům, studentům, ale i široké veřejnosti.
Šárka Krčílková, Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta lesnická a environmentální,
Katedra biotechnických úprav krajiny, Aplikovaná ekologie
STUDENT GIS PROJEKT
35
Virtuální projekt Mikroregionu Hranicko
Cílem bakalářské práce bylo sestavení „Projektu virtuální reality
(VR) pro území Mikroregionu Hranicko“, provedení analýzy
programových prostředků VR a vytvoření desktopového VR
projektu v produktu zvoleném autorem práce. Pro vytvoření projektu je využito dat shromážděných v rámci projektu
STRA.S.S.E. se zaměřením na data tematická (data týkající se
rozvoje cestovního ruchu). Součástí práce je také jasné vymezení
budoucího uživatele projektu VR a přizpůsobení se mu funkcionalitou aplikace. Jedním z výstupů práce byl také stručný návod
obsluhy projektu VR v aplikaci Leica Virtual Explorer. Úkolem
této práce je poukázat na silný potenciál VR v oblasti cestovního
ruchu a nástroje pro tvorbu virtuálních scén, který lze využít nejen pro propagaci regionu, ale i pro tvorbu analýz. Protože na českém území zatím nebylo provedeno příliš projektů, které by komplexněji využívaly 3D vizualizace a VR pro tvorbu tematických
map, může tato práce sloužit jako ukázka možností, které tato
a postup prací spojených s úpravou a vytvořením geodat pro 3D
model budov porubského areálu VŠB-TU. Projekt poskytuje
řešení vzniklých problémů během jednotlivých etap tvorby
a přípravy dat. Cílem projektu byla inventarizace vstupních dat,
následný import do prostředí ArcGIS a časově náročná úprava
geoprvků tak, aby bylo možné vytvořit trojrozměrný model
objektu. Během práce se stavebními prvky v digitální podobě byl
vytvořen datový slovník, který je univerzální svým obsahem
a formou zpracování pro všechny budovy porubského areálu.
Vytvoření tematických dat, definice atributů a naplnění atributové tabulky patřilo k nejdůležitějším částem projektu. Součástí
práce byla transformace dat do souřadnicového systému S-JTSK.
Výsledkem je připravený podklad pro tvorbu trojrozměrného
modelu budov a experimentální vytvoření modelu budovy.
Bc. Anton Mráz, Bc. Pavlína Kiszová, VŠB-TU Ostrava, Hornickogeologická fakulta, Katedra Geoinformatiky, Geoinformatika
Konferenci podpořila řada organizací, které poskytly ceny.
Komise kladla všetečné otázky...
velice mladá, ale zároveň velice slibná oblast kartografie skrývá.
Jiří Pánek, Univerzita Palackého v Olomouci,
Fakulta přírodovědecká, Katedra geoinformatiky,
Geografie – geoinformatika
Sloučení územních plánů Mikroregionu
Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení
rozvojových aktivit
Geodata pro 3D model porubského areálu VŠB-TU
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vhodné metodiky
36 STUDENT GIS PROJEKT
Abstrakt najdete na str. 15 tohoto čísla.
Mgr. Jaroslav Burian, Univerzita Palackého v Olomouci,
Fakulta přírodovědecká, Katedra geoinformatiky,
Aplikovaná geoinformatika
ARCREVUE 4/2007
Vyhodnocení vybraných technik měření
fragmentace a heterogenity krajiny
Ocenění krajinných segmentů metodou
CN křivek v prostředí GIS
Diplomová práce se zabývá technikami výpočtů charakteristik
struktury krajiny. Vybrané strukturální indexy jsou rozděleny
do skupin představujících fragmentaci krajiny, heterogenitu
krajiny a shlukovitost krajinných složek. Analýzy jsou testovány na území České republiky s využitím geografických
databází nestejně tematicky zaměřených a s různou vstupní
podrobností (Corine Land Cover, ArcČR 500 a DMÚ 200).
Zkoumané plochy pokrývají území 57 500 km2 (přes 70 %
území České republiky), jsou testovány v 6 různých
měřítkách. K výpočtům indexů struktury krajiny je využito
analytických funkcí programu ArcGIS a programovacího
jazyka Python. Cílem práce je zjistit možné závislosti mezi
počítanými strukturálními charakteristikami, zachytit jejich
chování v rámci různých měřítek a vstupních dat a zhodnotit
vhodnost využití tematicky různých geodat pro hodnocení
struktury krajiny.
Cílem diplomové práce byla plná integrace metody CN křivek včetně rozšíření o hodnoty Manningova a Pecletova čísla do prostředí
GIS. V první části práce byla získána a podle potřeby upravena podkladová data. V následujícím kroku byla navržena optimalizovaná
datová struktura popisující vlastnosti vrstev vstupujících do ocenění
systémem EMDS (nadstavba nad ArcView). Třetí a čtvrtá část zahrnovala stěžejní části práce – návrh a tvorbu realizace oceňovací sítě
v prostředí NetWeaver a ocenění krajinných segmentů pomocí
systému Assesment. V posledním kroku byl výpočet rozšířen o hodnoty Manningova a Pecletova čísla. Postup výpočtů obou vrstev byl
zdokumentován a výsledné vrstvy poté vstupovaly do metody prostorově distribuovaných terénních parametrů, která sloužila k určení
přímého odtoku. V závěru práce byly porovnány hodnoty potencionální retence s výsledky přímého odtoku vypočítané metodou prostorově distribuovaných terénních parametrů a byly lokalizovány
plochy s vysokou, nebo naopak nízkou retencí.
Kateřina Gdulová, Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny,
Aplikovaná a krajinná ekologie
Lukáš Krejčí, Univerzita Palackého v Olomouci,
Přírodovědecká fakulta, Katedra Geoinformatiky,
Aplikovaná Geoinformatika se zaměřením na životní prostředí
ARCREVUE 4/2007
STUDENT GIS PROJEKT
37
Součástí týmu ESRI
se stal Nick Land
Společnost ESRI oznamuje, že její tým posílil v oblasti evropského obchodu Nick Land. Na pozici manažera pro rozvoj obchodu
v oblasti katastru a národních geodetických a zeměměřických úřadů bude posilovat vztahy ESRI s těmito organizacemi a podporovat tvorbu evropských národních infrastruktur prostorových dat.
„Jsme velmi potěšeni, že se Nick Land stal součástí týmu ESRI.
Jeho zkušenosti v asociaci EuroGeographics a v Evropské
komisi a parlamentu pomohou společnosti ESRI lépe podporovat
evropské katastrální a zeměměřické organizace,“ říká Jack
Dangermond, prezident ESRI.
Předtím, než nastoupil do ESRI, pracoval Nick Land jako výkonný
ředitel EuroGeographics, Evropské asociace národních geodetických a katastrálních společností a podílel se na řadě celoevropských
iniciativ v rámci Evropské komise a parlamentu, mezi které patří například INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
a GMES (Global Monitoring for Environment and Security).
Pracoval i na vývoji řady evropských mapovacích produktů.
Bohaté zkušenosti v oblasti katastru získal Nick Land na své
předchozí pozici, kdy pracoval pro Ordnance Survey (Státní
geodetický a zeměměřický úřad ve Velké Británii).
Nabídka školení na 1. pololetí roku 2008
Již nyní přicházíme s nabídkou vypsaných školení na 1. pololetí roku 2008. Aktuální nabídku však hledejte na našich webových
stránkách (www.arcdata.cz).
ArcGIS Desktop
Úvod do ArcGIS I
7.–8. 1.,
7.–8. 4.,
Úvod do ArcGIS II
9.–11. 1.,
9.–11. 4.,
Analýza dat v ArcGIS
15.–17. 1.,
Tvorba, editace a produkce dat
ArcGIS Server
11.–12. 2.,
12.–13. 5.,
13.–15. 2.,
14.–16. 5.,
21.–23. 4.
21.–23. 1.,
28.–30. 4.
10.–11. 3.,
9.–10. 6.
12.–14. 3.,
11.–13. 6.
19.–21. 2.,
ArcGIS Server – úvodní školení
23.–24. 1.
Vývoj aplikací pro ArcGIS Server (.NET) 18.–20. 2.
ArcIMS
ArcIMS – úvodní školení 5.–7. 2.
ArcIMS – administrace
26.–27. 3.
Leica Geosystems
ArcGIS Desktop – nadstavby
ArcGIS Spatial Analyst
Image Analysis pro ArcGIS
ERDAS IMAGINE I
ERDAS IMAGINE II
11.–13. 3.
29.–30. 1.
ArcGIS Desktop – programování
Úvod do tvorby skriptů v jazyku Python 4.–5. 2.,
Pokročilá tvorba skriptů v jazyku Python 25.–27. 3.,
20.–21. 5.
2.–4. 6.
Geodatabáze
Práce s geodatabází
9.–11. 1.,
11.–13. 2., 9.–11. 4.
Návrh geodatabáze
22.–23. 4.
Úvod do víceuživatelské geodatabáze 3.–4. 6.
Řízení procesu editace ve víceuživatelské geodatabázi 10.–12. 6.
ArcGIS Server Enterprise
– konfigurace a ladění pro SQL Server 18.–19. 3.
ArcGIS Server Enterprise
– konfigurace a ladění pro Oracle
19.–20. 5.
38 ZPRÁVY
25.–27. 2.
28.–29. 2.
Podrobné popisy všech školení najdete na našich webových
stránkách (viz výše), stejně jako některá další školení, na která
prozatím nejsou vypsány pevné termíny. Tyto termíny budou
určeny na základě vašeho zájmu. Máte-li jakékoli dotazy
ke školení, kontaktujte nás prosím, rádi se vám budeme
věnovat.
Všechna nabízená školení probíhají od září 2007 v novém
školicím středisku, které se nachází na stejné adrese jako
ARCDATA PRAHA, s.r.o., jen v prvním patře budovy. Na místo se dostanete přes schodiště B, plánek a podrobné informace
opět najdete na internetových stránkách.
Těšíme se s vámi na viděnou na školení!
ARCREVUE 4/2007
Burza práce
v oblasti GIS ESRI a Leica Geosystems
ARCDATA PRAHA, s.r.o. přijme do svého kolektivu pracovníky na tyto pozice:
Specialista internetových a serverových technologií
Úkolem specialisty internetových a serverových technologií bude
technická podpora prodeje a implementace technologií GIS pro
internet. Ve své pozici bude zodpovídat za úpravu technologií GIS
pro internet s využitím programovacích nástrojů .NET, JAVA,
HTML apod. pro koncové uživatele, dále bude zodpovídat
za instalaci u zákazníků včetně jejich zaškolení.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání,
znalost jazyků C# či VisualBasic v .NET nebo JAVA, XML,
XHTML, SQL,
znalost RDBMS,
znalost práce v operačním systému Microsoft Windows NT
i UNIX (Linux).
Zájemci o výše uvedené pozice by měli mít vedle odborných
znalostí schopnost:
pracovat samostatně i v týmu,
číst a psát odborný text v anglickém jazyce,
prezentovat řešení a nové produkty,
dobré komunikace,
pracovat samostatně a spolehlivě,
samostatně se vzdělávat.
Nabízíme zajímavou práci v dobrém kolektivu s nejmodernějšími
informačními technologiemi, dlouhodobou pracovní perspektivu,
zvyšování odbornosti a profesní růst, nekuřácké pracoviště.
Písemné nabídky s pracovním životopisem zašlete e-mailem
na adresu [email protected]
Programátor-konzultant
Úkolem programátora-konzultanta GIS bude především technická
podpora prodeje vývojových nástrojů GIS ESRI. Ve své pozici bude
zároveň zodpovídat za vývoj a implementaci aplikací vytvářených
na míru zákazníkům s využitím programovacích nástrojů .NET.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání,
znalost jazyků C# či VisualBasic v .NET,
znalost RDBMS,
schopnost analýzy a definice datových struktur.
ARCREVUE 4/2007
Hledáte ve své organizaci pracovníka, který má zkušenosti
se softwarovými nástroji GIS firmy ESRI či Leica Geosystems?
Jste sám odborník a hledáte práci v tomto oboru? V této rubrice
rádi zveřejníme nabídku i poptávku po práci v oboru GIS.
Inzerce bude vysázena z textových podkladů.
Řádkové inzeráty (do 600 znaků) zasílejte prosím elektronicky na
adresu [email protected] Máte-li zájem o nestandardní formu
inzerátu, kontaktujte nás prosím. Rádi Vám sdělíme podmínky
pro tento druh inzerce.
ZPRÁVY
39
informace pro uživatele sofware ESRI a Leica Geosystems
nepravidelně vydává
redakce:
Ing. Jitka Jiravová
Markéta Jaklová
redakční rada:
Ing. Petr Seidl, CSc.
Ing. Eva Melounová
Ing. Iva Hamerská
Ing. Radek Kuttelwascher
Ing. Jan Novotný
RNDr. Inka Tesařová
Ing. Petr Urban, Ph.D.
Ing. Vladimír Zenkl
adresa redakce:
ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 190 511
fax: +420 224 190 567
e-mail: [email protected]
http://www.arcdata.cz
náklad 1700 výtisků, 16. ročník, číslo 4/2007 © ARCDATA PRAHA, s.r.o.
graf. úprava, tech. redakce, ilustrace
©
Autoři fotografií: S. Bartoš, J. Borovanský, J. Jiravová, D. Ondřich, L. Seidl, M. Šíp, V. Zenkl
sazba P. Komárek
tisk BROUČEK
Všechna práva vyhrazena.
Název a logo ARCDATA PRAHA, ArcČR jsou registrované obchodní značky firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.
@esri.com, 3D Analyst, AML, ARC/INFO, ArcCAD, ArcCatalog, ArcData, ArcEditor, ArcExplorer, ArcGIS, ArcIMS, ArcInfo,
ArcLocation, ArcLogistics, ArcMap, ArcNews, ArcObjects, ArcOpen, ArcPad, ArcReader, ArcSDE, ArcToolbox, ArcTools,
ArcUser, ArcView, ArcWeb, BusinessMAP, ESRI, Geography Network, GIS by ESRI, GIS Day, MapCafé, MapObjects,
PC ARC/INFO, RouteMAP, SDE, StreetMap, ESRI globe logo, Geography Network logo, www.esri.com,
www.geographynetwork.com a www.gisday.com jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky firmy ESRI, Inc.
ERDAS IMAGINE, IMAGINE Advantage, IMAGINE Essentials, Stereo Analyst a Image Analysis jsou registrované obchodní
značky firmy Leica Geosystems AG; CellArray, IMAGINE Developers´ Toolkit, IMAGINE OrthoBASE Pro, LPS Core, LPS ATE
a IMAGINE Vector jsou obchodní značky firmy Leica Geosystems AG.
Ostatní názvy firem a výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků.
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 6211/97 ze dne 10. 4. 1997
Registrace: ISSN 1211-2135, MK ČR E 13394
neprodejné
Dirk Voets, Leica Geosystems Geospatial Imaging
Mgr. Karolína Macháčková, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Chrystelle Ourzik, ESRI Europe
Ing. Jiří Paleta, HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Havel
elezná
Eva
Adam.
ˇ
Pracovníci ARCDATA PRAHA Vám prejí
pokojné Vánoce
U Radnice
ˇ
ˇ
Staromestské
námestí
Josef
Marie
ˇ
a úspešný
nový rok 2008
velký pes
Rok 2005
Jaro 2007
Ukázka leteckých snímků z oblasti Boletic (Šumava) postižené letošním orkánem Kyrill. Více se dočtete uvnitř čísla.
© Ministerstvo obrany ČR, data poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Snímek družice Ikonos pořízený 29. 9. 2006 v Coloradu, USA © 2006 GeoEye, all rights reserved

Podobné dokumenty

Hydrologické analýzy v distribuovaném prostředí

Hydrologické analýzy v distribuovaném prostředí metodické vedení a věcné připomínky při zpracování diplomové práce. Velké poděkování patří také celé mojí rodině za podporu nejen při zpracování této práce, ale i během celého studia.

Více

Prvni seznámeni

Prvni seznámeni tiskárny pomocí internetového prohlížeče vestavěného internetového prohlížeče uživatelského rozhraní pro vzdálený přístup (Remote UI), který umožňuje specifikaci nastavení a správu tiskárny z počít...

Více

Text diplomové práce

Text diplomové práce viditelnosti, ale také kvalita uživatelského rozhraní nebo rychlost výpoþtu. NejvČtším problémem všech volnČ dostupných aplikací byla nemožnost výpoþtu pro území rozsahu ORP Olomouc. Komerþní aplik...

Více

Sborník abstraktů a příspěvku z 20. kartografické konference

Sborník abstraktů a příspěvku z 20. kartografické konference Do Plzně se jednání kartografické konference vrací po dvanácti letech, kdy zde proběhla již 14. kartografická konference v roce 2001. Spolupořadatelem konference je vedle obou národních kartografic...

Více

Odkaz na text - Katedra geoinformatiky

Odkaz na text - Katedra geoinformatiky Aplikací využívajících publikování rastrových dat na podklad Google Maps (tedy principielně podobných aplikaci zadané v bakalářské práci) je možné na internetu najít hned několik. Nejvíce informací...

Více

tomto článku - ARCDATA PRAHA

tomto článku - ARCDATA PRAHA ArcGIS Jim McKinney, měl hlavní slovo při představování letošních i chystaných novinek a hlouběji se do nových

Více

sezona 2014 - Clarion Congress Hotel Olomouc

sezona 2014 - Clarion Congress Hotel Olomouc děti platí poloviční cena. Obsahově dosti podobná, ale hravou  formou vedená prohlídka OlomoucskočičkouOlouje určená dětem od 4 do 7 let. Kočička Olaakocoureda, kteří bydlí  za radniční věž...

Více

Metody a nástroje zpracování hydrologických dat

Metody a nástroje zpracování hydrologických dat • na ose x kumulativní úhrn srážek, na ose y kumulativní průtoky • využití při hledání změn odtokového režimu vlivem změn v povodí (krajinný pokryv, meliorace, napřímení toků, atd.)

Více