F - RIHO

Komentáře

Transkript

F - RIHO
BALTIC B207 80x80 / 90x90 / 100x100
No. QTY.
Поз. Шт.
Article number No. QTY.
Артикул
Поз. Шт.
Sketch
Эскиз
A 2
Sketch
Эскиз
N 2
---
Article number
Артикул
80
GSMB978051
90
GSMB978051
100
GSMB973911
O 4
2
566155057
A1
566000124
P1 P4 P2 P3
St3,5x16
2
A2
566155052
8,4m
A3
562000300
10
A4
4
B 6
C 6
D 2
E 2
M6x25
130502241
566000156
Q 1
562020020
R 2
562000331
S 4
566000147
T 4
562000330
U 2
565155006
V 1
162550264
566155065
A5
St4.8x45
Ø6x35
80
90
100
80
90
100
130602044
130805058
GSMB968377
GSMB968378
GSMB968378
566150026
566150027
566150028
F 4
566000162
H 1
566150008
I
7
130502136
J
1
566150009
K 2
566015020
L 1
566000152
M 1
566000153
Z1200141.7
P 2
Ø6mm
M4x8
-1-
Baltic B207 80x80-90x90-100x100
!
-2-
Enjoy the RIHO life-style
X
80 765
90 865
100 965
A1
2
X
X
C
1
B
950
3
100
950
Ø6mm
2
1
50
A1
2
62
55
Z
80x80 ±327
90x90 ±427
100x100 ±427
!
A5
2x 5
55
A1
A2
A3
A4
3
Z1200141.7
50
2
D
Z
-3-
55
Baltic B207 80x80-90x90-100x100
E
F
4
F
5
H
I
4x
J
I
6
-4-
Enjoy the RIHO life-style
K
I
I
L
M
7
Z1200141.7
-5-
K
Baltic B207 80x80-90x90-100x100
F
O
4x
!
N
8
2x
P3
P2
P4
P1
F
P
P1
10
9
-6-
Enjoy the RIHO life-style
R
2x
1
45°
2
Q
Q
4
3
Q
R
5
6
R
11
12
2
O
4
5
3
1
0,5x
F
13
Z1200141.7
2
-7-
4
Baltic B207 80x80-90x90-100x100
F
4x
!
MIN / МИН.
S
3
2
1
1
14
10 cm
T
15
-8-
Enjoy the RIHO life-style
T
10 cm
1
4
2
1
3
4
16
1
2
U
3
4
U
17
Z1200141.7
-9-
V
U
5 cm
Baltic B207 80x80-90x90-100x100
24h
18
A5
A5
SHIELD
A5
19
20
-10-
Enjoy the RIHO life-style
NL
B
D
PL
CZ
H
RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
5047TS Tilburg
Netherlands
T: +31-(0)13 5728728
F: +31-(0)13 5720262
E: [email protected]
RIHO Belgium b.v.b.a
Nijverheidslaan 27
3290 Diest
Belgium
T: +32-(0)13 314780
F: +32-(0)13 336604
E: [email protected]
RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH
Kapellenstrasse 11
56235 Ransbach-Baumbach
Germany
T: +49-(0)2623 2071
F: +49-(0)2623 2632
E: [email protected]
RIHO Polska Sp. z o.o.
ul. Zgierska 250/252
91-364 Łódź
Poland
T: +48-(0)42 2506258
F: +48-(0)42 2506257
E: [email protected]
RIHO CZ, a.s.
Suchý 37
680 01 Boskovice
Czech Republic
T: +42-(0)516 468222
F: +42-(0)516 468216
E: [email protected]
RIHO Magyarország Kft.
Budafoki út 60
1117 Budapest
Hungary
T: +06 1 696 11 02
F: +06 1 696 11 03
E: [email protected]
Internet
WWW.RIHO.COM
WWW.RIHO.CZ
Aan foutief opgegeven
uitvoeringen/specificaties e.d. kunnen
geen rechten ontleend worden. Druk-en
zetfouten voorbehouden.
No rights can be granted in case of
erroneously entered models/specifications
etc. Printing and typesetting errors
reserved.
Aus falschen Angaben zu
Ausführungen/Spezifikationen u. dgl.
können keinerlei Rechte abgeleitet
werden. Druck- und Satzfehler
vorbehalten.
Aucune obligation légale ne peut découler
des éventuelles mentions erronées de
caractéristiques, spécifications, etc. Sous
réserve d'erreurs typographiques ou
d'impression.
V případě chybně uvedených modelů,
specifikací atd. nelze uplatňovat žádné
právní nároky. Chyby tisku a sazby
vyhrazeny.
Błędy w nazwie modelu/parametrach
technicznych, itp., nie upoważniają do
jakichkolwiek roszczeń. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za błędy w druku
i składzie tekstu.
A hibásan bevezetett modellek, műszaki
adatok stb. nem biztosítanak további
jogokat a vásárlónak. A nyomdai és
tördelési hibák jogát fenntartjuk.
В случае неправильно указанных
моделей, технических характеристик и
т.д., не могут быть предъявлены
никакие юридические претензии.
Опечатки и ошибки исключены.
11
EN 14428:2008+A1
Z1200141.7
Art. no.: 110104151

Podobné dokumenty

Z1200140.4 Manual Baltic B104

Z1200140.4 Manual Baltic B104 NL: Aan foutief opgegeven uitvoeringen/specificaties e.d. kunnen geen rechten ontleend worden. Druk-en zetfouten voorbehouden. GB: No rights can be granted in case of erroneously entered models/spe...

Více

I NAŘÍZENÍ

I NAŘÍZENÍ měly týkat koncentrace nabídky a uvádění produktů na trh. Organizacím producentů by však mělo být dovoleno zapojit se i do jiných činností, ať už obchodní nebo neobchodní povahy. Spolupráce mezi or...

Více

Prohlášení o vlastnostech - V

Prohlášení o vlastnostech - V V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zk...

Více