katalog osiv podzim

Komentáře

Transkript

katalog osiv podzim
Zasejte úspěch
KATALOG OSIV
ha
přílo
IP
Z
E
M
Y
N
I
D
LO
www.agrokop.com
PODZIM
2016
ČSO Bobrová
Čistící stanice osiv Bobrová přináší profesionální
služby v oblasti čištění a úprav osiv i merkantilů.
Nedílnou součástí našich komplexních služeb je
také laboratorní rozbor osiv.
ZPRACUJEME PRO VÁS OSIVA:
■ obilnin
■ luskovin
■ olejnin
■ jetelovin
■ kmínu
■ máku
Veškeré úkony je možno provádět také v BIO
režimu. Více informací Vám poskytne vedoucí
ČSO pan Aleš Chocholáč, tel.: 603 895 522.
NABÍDKA MOŘIDEL
2
difenoconazole 25 g/l
fludioxonil 25 g/l
tebuconazole 10g/l
2 l/t
LAMARDOR FS 400
pšenice, ječmen,
tritikale, žito
prothioconazole 250g/l
tebuconazole 150g/l
0,2 l/t
MAXIM STAR 025 FS
ječmen
fludioxonil 18,75g/l
cyproconazole 6,25 g/l
REDIGO PRO
pšenice, ječmen, oves,
žito, tritikale
prothioconazole 150 g/l
tebuconazole 20 g/l
0,65 l/t
0,65 l/t
VIBRANCE GOLD
pšenice, ječmen, oves,
žito, tritikale
sedaxane 50g/l
difenoconazole 25g/l
fludioxonil 25g/l
2 l/t
2 l/t
SYSTIVA
pšenice, ječmen, oves,
žito, tritikale
fluxapyroxad 333 g/l
POLYVERSUM
pšenice, ječmen,
tritikale, žito, hrách
mikroorganismus Pythium
oligandrum
M – SUNAGREEN
pšenice, ječmen,
tritikale, žito
kyselina 2-aminobenzoová
a kyselina 2-hydroxybenzoová
2 l/t
2 l/t
0,2 l/t
2 l/t
2 l/t
0,2 l/t
1,5 l/t
1,5 l/t
0,65 l/t
2 l/t
0,75–1 l/t
2 l/t
0,75–1 l/t
2 l/t
0,2 l/t
0,2 l/t
2 l/t
1,5 l/t
0,65 l/t
0,65 l/t
2 l/t
0,75–1 l/t
0,5–1 kg/t
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
1,5 l/t
2 l/t
0,75–1 l/t
2 l/t
2 l/t
2 l/t
2 l/t
0,2 l/t
0,2 l/t
2 l/t
2 l/t
0,65 l/t
0,65 l/t
Stimulace vzcházení a tvorby
kořenové soustavy
pšenice, ječmen, oves,
žito, tritikale
2 l/t
Fusariózy klíčních rostlin
CELEST TRIO FORMULA M
2 l/t
Plíseň sněžná
2 l/t
Choroby pat stébel
(Fusarium culmorum,
Rhizoctonia cerealis)
difenoconazole 25 g/l
fludioxonil 25 g/l
Hnědá skvrnitost ječmene
pšenice, tritikale, žito
Pruhovitost ječná
CELEST EXTRA FORMULA M
Sněť ječná tvrdá
Účinná látka
Sněť prašná ječná
Plodina
Sněť zakrská
Přípravek
Sněť mazlavá hladká
Sněť prašná pšeničná
Sněť mazlavá pšeničná
Všechny dávky se vztahují na tunu osiva
2 l/t
0,75–1 l/t
0,5–1 kg/t
1,5 l/t
polní den
obilnin
23. 6. 2016
radostín
nad oslavou
Vážení přátelé a obchodní partneři,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční polní den obilnin,
který se koná ve čtvrtek 23. 6. 2016 na pozemcích společnosti ZERAS a.s.
v Radostíně nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou.
Čeká Vás komentovaná prohlídka demonstračních pokusů pšenice ozimé, odrůd
RAGT a SAATEN-UNION. V příjemné atmosféře se dozvíte mnoho aktuálních novinek
ze zemědělské praxe a setkáte se s kolegy z oboru. Zajištěno bude občerstvení,
oběd a pro každého účastníka praktický dárek.
Těšíme se na setkání s Vámi.
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy VP AGRO
RGT DOZZEN
NOVINKA
H
„Dovede Vás až na vrchol“
■
registrace UK 2013
■
MSL hybrid ze společného šlechtění firem RAGT a NPZ
■
nízký kompaktní hybrid, při správné agrotechnice
nasazuje větve již od země
■
mimořádná odolnost proti polehání, v interních
firemních pokusech společnosti RAGT je hodnocen
nejlépe ze všech zkoušených odrůd
PŘEDNOSTI:
■
supervýkonný
hybrid ve všech oblastech
pěstování, výborný zdravotní stav
■
mimořádná
Srovnání výnosu odrůdy RGT Dozzen s kontrolami
■
mrazuvzdornost je vysoká, stejně tak odolnost
počet
lokalit
chorobám, obzvlášť hlízence a fómové hnilobě
■
odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2016
Agronomické vlastnosti odrůdy RGT Dozzen a Sherpa
Zdroj: RAGT, výsledky pokusů ČR, SR, PL, SRN a AUT (2014–15)
podzimní vývoj
celkový zdravotní stav
4,0
Dozzen
Arsenal
RGT
Dozzen
Artoga
Dozzen
Avatar
obsah oleje
3,0
RGT
Dozzen
Sherpa
2,0
RGT
1,0
výška rostlin
RGT
RGT
5,0
rezistence
fómě
Dozzen
Visby
RGT
Dozzen
Astronom
RGT
mrazuvzdornost
RGT
DOZZEN
SHERPA
4
rezistence
černím
ranost
odolnost polehání
Dozzen
PR46W20
27
84
27
27
27
27
27
výnos
(t/ha)
výnos RGT Dozzen
(%)
5,18
5,17
5,46
5,36
5,35
5,25
5,59
5,46
5,38
5,23
5,14
5,13
5,53
5,21
Zdroj: RAGT, lokality ČR, SR, PL, SRN, AUT (2015)
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
100,1
102,0
102,2
102,5
103,1
100,2
106,1
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy VP AGRO
SILVER
NOVINKA
H
„Rodinné stříbro – tomu neodoláte!“
■
hybrid je vhodný jak do teplé, tak do chladné oblasti
■
registrace ČR 2016
a zároveň do oblastí přísuškových
■
středně raný hybrid s velmi vitálním podzimním
■
během zkoušek ÚKZÚZ hybrid dosáhl velmi vysokých
růstem, výborně zvládá stresové podmínky při
vzcházení
výnosů a je zařazen do pokusů SPZO 2016
■
středně dlouhé až dlouhé rostliny s velmi dobrou
odolností poléhání
■
rostliny velmi dobře a hodně větví, je třeba porosty
PŘEDNOSTI:
nepřehušťovat; počet nasazených šešulí je vysoký
■
nepřekonatelný
■
nadprůměrný zdravotní stav, obzvlášť vysoká
■
výrazná
odolnost fómovému černání a hlízence, výborná
mrazuvzdornost
výnos ve všech podmínkách
meziročníková stabilita
Výnos semen (ÚKZÚZ, 2013–2015, %)
120
115
Rumba*
WRH 426
(Clarus)
Horcal
RNX 3140
(SY Harnas)
DK Exstorm*
Nimbus
LE 11/223
(Alexander)
90
SILVER
95
Allison
100
Alvero KWE
105
DK Expression
110
PR46
W26*
* kontrolní odrůdy ÚKZÚZ
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
5
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy VP AGRO
Průměrný výnos u liniových odrůd pěstovaných v ČR na ploše 500–5 000 ha (SPZO, 2015, t/ha)
RESCATOR
Lohana
Adriana
Sidney
NK Grandia
Slaki CS
Sherlock
Ladoga
Ontario
NK Morse
ES Nectar
Cortes
3,6
3,54
3,54
3,54
3,49
3,47
3,44
3,4
3,27
3,24
3,23
3,2
3 849 ha
1 657 ha
506 ha
1 356 ha
564 ha
1 280 ha
4 017 ha
3 492 ha
863 ha
1 093 ha
508 ha
2 470 ha
L
RESCATOR
„Skvělý poměr cena × výkon“
■
registrace ČR 2013
■
české šlechtění
PŘEDNOSTI:
■
středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny
■
nejen
■
nízkonákladová řepka s výkonem hybridů, možnost
■
nízký
erukové a nízkým obsahem glukosinolátů
pozdních výsevů
■
jedna z nejranějších řepek v sortimentu, rychlá jarní
regenerace
■
výborný zdravotní stav (hlízenka 6,4 b., phoma 6,3 b.,
plíseň šedá 7,3 b.)
■
výborně zvládá stresové podmínky, včetně tvrdých
mrazů
v pokusech, ale i v praxi dokazuje, že je
schopný výnosem konkurovat hybridům
kompaktní vzrůst, nadprůměrná odolnost
poléhání
■
velmi
vysoký výnos semen a oleje ve všech
oblastech pěstování
■
velmi
plastická odrůda, která nesnižuje výkon
i během méně příznivých ročníků
■
vynikající
odolnost poléhání (8,1 b. ÚKZÚZ)
■
odrůdu můžete vidět v poloprovozních pokusech ČZU
2016 jako kontrolní odrůdu
RESCATOR JE PRAXÍ NEJLÉPE HODNOCENÁ LINIOVÁ ODRŮDA V ROCE 2015
Jiří Novák, ZS Horní Krupá, a.s.
„Odrůdu RESCATOR jsme pěstovali v roce 2014 na výměře 30 ha v nadmořské výšce 540 m n. m.
Byla vyseta 14.8.2013 s výsevkem 1,1 VJ. Jako liniovou odrůdu jsme ji přihnojili dusíkem na úrovni
do 180 kg. Sklizeň proběhla v červenci 2014 s výnosem 4,9 t/ha. V roce 2015 jsme na výměře 35
ha ve stejné nadmořské výšce a při stejné agrotechnice dosáhli výnosu 4,4 t/ha.
Doufáme, že i v letošním roce dosáhneme s odrůdou Rescator vynikajících výsledků.“
6
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy VP AGRO
L
DIEGO
„Mistr mezi řepkami“
■
registrace ČR 2015
■
■
tředně raná liniová odrůda s minimálním obsahem
s
kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů
ěhem tříletého zkoušení prokázala mimořádně
b
vysokou a stabilní výkonnost
■
ýborné agrotechnické vlastnosti a velmi dobrý
v
zdravotní stav
■
tředně vysoká odrůda s velmi vysokou odolností
s
poléhání (8,3 b. ÚKZÚZ), díky bujnému podzimnímu
růstu je nutné použití morforegulátorů
■
rámci sortimentu liniových odrůd je výnos semene
v
i oleje vysoký; výborné výsledky dosahuje jak v teplé, tak
i v chladné pěstitelské oblasti.
■
odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2016
PŘEDNOSTI:
■
Vynikající
■
výborná
■
vysoce
výsledky v pokusech SPZO 2015
odolnost poléhání
výkonná liniová řepka z německého
šlechtění
Výnos semen v základní a intenzivní agrotechnice kompletního
sortimentu liniových odrůd zkoušených v SPZO 2014/2015
(Uhřiněves, %)
110
107
105
100
90
80
70
60
DIEGO ES Alegria Sidney
ZA – základní agrotechnika
Arabella
Lohana Rescator
Witt
Buzz
IA – intenzivní agrotechnika
100 % = průměr všech odrůd v dané intenzitě
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
7
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy VP AGRO
H
BONANZA
„Zlatá horečka přichází!“
■
registrace ČR 2014
PŘEDNOSTI:
■
polopozdní, pylově fertilní hybrid
■
vysoce
■
rychlý počáteční vývoj, středně rychlá jarní
plastický hybrid s meziročníkovou
výnosovou stabilitou
regenerace
■
vysoký
■
vysoké rostliny, velmi dobře větví, současně
výnos semen a oleje
■
nadprůměrně
jsou odolné proti poléhání (7,8 b. ÚKZÚZ)
■
vysoká mrazuvzdornost, zdravotní stav na
■
výborná
střední až lepší úrovni
velký a silný kůlový kořen
mrazuvzdornost
■
velmi nízká citlivost k použití clomazone
■
velmi dobré výsledky v pokusech SDO ÚKZÚZ
v roce 2015, obzvláště v teplé oblasti
Výnos semen hybridních odrůd SDO (ÚKZÚZ, 2015, teplá oblast, %)
140
120
100
80
8
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
SY Saveo
SY Alissa
Marathon
Oriolus
Bonzzai
DK Impression CL
Factor KWS
Inspiration
DK Excellium
Bonanza
DK Sensei
Astronom
DK Explicit
DK Exssence
DK Exception
60
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy VP AGRO
H
RGT BONZZAI
POLOTRPASLÍK
„Polotrpasličí hybrid se silou Samuraje!“
■
na podzim nepřerůstá a lze jej využít i pro velmi časné
■
registrace ČR 2015
■
polopozdní polotrpasličí hybrid
■
během tříletého zkoušení výrazně překonával
kontrolní odrůdu DK Secure
■
nízký, nepoléhavý hybrid (8,3 b. ÚKZÚZ), s vynikající
odolností vyzimování a s mimořádně vysokou HTS, je
vhodný do všech výrobních oblastí
PŘEDNOSTI:
■
106 %
■
doporučený výsevek v optimálním časovém termínu je
50 semen/m2
■
zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý, odolnost
hlízence a černím je vysoká
Výsledky PTH pokusu v Uhříněvsi 2015 (%)
výnosu na kontrolní odrůdu v ÚKZÚZ
■
možnost
výsevy. Během podzimu vytváří subtilní přisedlou
listovou růžici s velmi silným kůlovým kořenem, který
je zárukou překonání stresových podmínek.
Zdroj: Výsledky pokusů SPZO, Hluk 2015
časných výsevů bez nebezpečí
ZA – základní agrotechnika
IA – intenzivní agrotechnika
přerůstání
100 % = průměr všech odrůd v dané intenzitě.
110
100
108
97
96
90
90
84
86
80
70
60
RGT Bonzzai
PX 104
Troy
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
9
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy RAPOOL
MARATHON H
„Seje dobrý agronom“
■
registrace ČR 2013
■
středně raný až polopozdní pylově fertilní hybrid
■
unikátní kombinace velmi vysokého výnosu semen
a krátkého typu rostlin
■
nejvyšší výnos semen 6,49 t/ha v pokusech SDO IA
2014–2015 (ZA)
PŘEDNOSTI:
■
výjimečná
■
nejvyšší
výnos semen 115% = 7,19 t/ha (ÚKZÚZ,
SDO 2014)
■
velmi
■
velmi vysoká odolnost polehání (8,5)
stabilita vysokých výnosů
vysoká efektivita příjmu dusíku, vysoká
rentabilita pěstování
■
z hlediska zdravotního stavu vyniká odolností vůči
plísni šedé (8,4)
■
nadprůměrná olejnatost semen 48,91% (v sušině
semen, ÚKZÚZ 2015)
■
vhodný pro rané až středně pozdní výsevy, zejm. na
bonitně lepší půdy
7,5
VÝNOS SEMEN (t/ha) SDO ZA,IA 2014-15
7,0
6,5
6,9
6,5
6,0
SLAKI CZ
RESCATOR
SIDNEY
AROT
DK EXCELLIUM
DK EXPLICIT
DK EXSSENCE
DK EXQUISITE
4,0
DK SENSEI
4,5
MARATHON
5,0
INSPIRATION
5,5
Zdroj: SPZO 2014-15, pokusy pro SDO, výnos semen (t/ha), průměr 2014-2015
INSPIRATION H
„Inspirace pro
intenzivní pěstování“
■
registrace ČR 2011
■
polopozdní pylově fertilní hybrid
■
robustní
■
odrůda
habitus rostlin s mohutným kořenem
pro intenzivní způsob pěstování
■
nejvýnosnější
hybrid v praxi členů SPZO
2014/15 („velké odrůdy“)
■
prodloužená délka plodného patra a velmi dobrá
Výnos „velkých“ odrůd v praxi u členů Svazu v roce 2014/15
■
odrůda středně odolná až odolná proti napadení
3,95
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
Rohan
3,5
Zdroj: SPZO 2015, Výnos „velkých“ odrůd s osevní plochou nad 5.000 ha,
32. vyhodnocovací seminář, Hluk 25. – 26. 11. 2015, str. 16, tab. 6.
Sherpa
3,6
3,55
DK Excuisite
výrazného prodloužení šešulového patra
■
výnos semene a oleje vysoký
3,7
3,65
PX104
■
výborná reakce na intenzifikační opatření v podobě
3,8
3,75
Marathon
zimovzdornost
■
vhodný pro rané až středně pozdní termíny setí
3,9
3,85
Arsenal
■
vysoká plastičnost, vysoká olejnatost a HTS, výborná
3,95
DK Explicit
plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým
černáním stonku a černím řepky
4
Inspiration
odolnost polehání
10
PŘEDNOSTI:
Odrůdy RAPOOL
ŘEPKA OZIMÁ
MERCEDES H
„Skutečný offroad
od Rapool“
■
registrace EU 2013
■
polopozdní hybrid s velmi rovnoměrným dozráváním
šešulí i slámy
■
středně vysoké rostliny s robustním habitem pro
nejobtížnější pozemky
■
dobrá odolnost vůči všem významným chorobám řepky,
vysoká tolerance k chladu
■
velmi vysoký obsah oleje i výnos oleje z hektaru
■
velmi rychlý počáteční vývoj na podzim, na studených
a těžkých jílovitých půdách
PŘEDNOSTI:
■
velmi
■
■
nástup do jarní vegetace je pozvolný
■
hybrid vhodný pro střední, středně pozdní a pozdní
termíny setí
rychlý počáteční vývoj
vysoká zimovzdornost
■
hybrid
■
druhý
pro nejobtížnější podmínky pěstování
nejvýnosnější hybrid v praxi členů SPZO
2014/15 („střední odrůdy“)
ATORA H
„Všestranně dokonalá“
NOVINKA
■
registrace EU 2015
■
polopozdní robustní hybrid s kompaktním šešulovým
patrem
■
vzrůstnější rostliny (169 cm) s pevnými lodyhami,
které zajišťují dobrou odolnost proti poléhání (7,3 –
ÚKZÚZ 2014–15)
■
první výsledky v České republice: 110% (ÚKZÚZ 2014
– 2015), výnos oleje 112% s olejnatostí 50,6%
■
vynikající zdravotní stav a zimovzdornost; hodnocení
ÚKZÚZ 2014–15: fómové černání stonku (6,7),
hlízenka obecná (6,8), čerň řepková (6,7), plíseň šedá
(6,9 – 2014), verticiliové vadnutí (7,4)
■
vysoce plastický hybrid
■
rychlý vývoj a vysoká pokryvnost rostlin na podzim
■
nízký úbytek rostlin po zimě a nadprůměrná odolnost
vůči mrazu
Výnos semen (%) ÚKZÚZ 2014–2015
■
vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny
PŘEDNOSTI:
■
rekordní
výnosy semen a maximální stabilita
výnosu
■
neuvěřitelná
■
pevné
zdraví
olejnatost nad 50%
Výnos semen (%)
půdní typy
110
110 %
105
100
95
90
85
ATORA
Bonanza*
DK Exstorm*
PR46W26*
Zdroj: ÚKZÚZ 2014–15, Registrační řízení, vztaženo na průměr kontrol*, 100% = 6,02 t/ha
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
11
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy RAPOOL
SHREK H
NOVINKA
■
registrace EU 2013
■
středně raný hybrid s mohutnými rostlinami
■
silné rostliny s mohutným větvením i kořeny
■
nová robustní genetika přináší mimořádně vysoké
a stabilní výnosy i v suchých oblastech pěstování –
vhodný také pro písčité a kamenité půdy
■
v prvním roce zkoušení v ČR dosáhl nejvyššího
SHERPA H
■
registrace ČR 2011
■
hybrid odolávající extrémním podmínkám – rychle
vytváří mohutný kořenový systém
■
středně vysoký (143 cm) polopozdní pylově fertilní
hybrid s vysokou odolností proti poléhání (8,3)
■
středně odolný až odolný proti napadení plísní šedou,
středně odolný proti napadení fomovým černáním
stonku, sklerotiniovou hnilobou a černěmi řepky
výnosu semen v rámci pokusů SEK – 107% (6,2 t/ha)
■
výborný zdravotní stav, vysoká odolnost vůči poléhání
a vysoká HTS
■
rychlá jarní regenerace a rané kvetení zajišťují
vynikající odolnost vůči přísuškům na písčitých
a kamenitých půdách
■
vhodný především pro intenzivní agrotechniku
■
rychle rostoucí a časně zrající robustní hybrid vhodný
i pro pozdní termíny setí
■
velmi dobrá zimovzdornost a výnosová stabilita
dobře toleruje stresové situace
■
velmi
enotyp se silným kůlovým kořenem a regenerační
g
silou, vysoká efektivita využití dusíku
■
podle zkušeností z praxe umožňuje bezproblémovou
výmlatnost
■
vysoký a stabilní výnos semen a oleje z hektaru, velmi
vysoká HTS
VERITAS CL H
■
registrace EU 2013
■
polopozdní hybrid využívající Clearfield technologii
■
nejvýnosnější CL hybrid v pokusech SPZO v roce
2014 (121,8%) a 2015 (110,9%)
■
významný synergický efekt s herbicidem CLERAVIS
■
vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS
a s vysokým obsahem oleje
■
rostliny středního až vyššího vzrůstu s dobrou
EDIMAX CL H
■
registrace EU 2012
■
raný až středně raný hybrid ozimé řepky využívající
Clearfield technologii
■
velmi vysoké výnosy semen s vysokou olejnatostí
a střední HTS
■
rychlé vzcházení a výborná úroveň přezimování
Produkční systém v řepce
odolností proti polehání
■
robustní rostliny s mohutným kořenovým systémem
– bezproblémové pěstování i v suchých oblastech
■
velmi rychlý počáteční vývoj
odolný vůči fomovému
černání stonku a vynikající odolnost vůči praskání
šešulí
■
nedoporučuje se časný výsev – vhodné jsou střední
až pozdní termíny setí
Produkční systém v řepce
■
středně vysoké rostliny s dobrou odolností vůči
chorobám a polehání
■
rychlá pokryvnost pozemku – vhodný pro pozemky
zatížené těžko hubitelnými plevely
■
vhodný pro střední až středně pozdní termíny setí,
především pro intenzivní způsob pěstování
■
vysoce adaptabilní hybrid
12
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
H
ROHAN
ČR 2008
■středně raný restaurovaný hybrid – nejranější registrovaný
hybrid v ČR
■tvoří nízký až středně vysoký porost s vysokou odolností proti
polehání
■dobrý zdravotní stav, velmi vysoká zimovzdornost, tolerance
k přísuškům
■stabilně vysoký až velmi vysoký výnos semen a velmi vysoký
■registrace
TROY
■
registrace
H
EU 2011
■
polotrpasličí hybrid s geneticky podmíněným nízkým
vzrůstem (136 cm)
■
výnosem semen překonává řadu konvenčních vzrůstných
hybridů
■
vysoká odolnost proti polehání – snadnější ošetřování porostu,
snadnější a rychlejší sklizeň
ORIOLUS
ČR 2015
hybrid kratšího vzrůstu (148 cm) s velmi vysokou
odolností proti polehání (7,2)
■
středně odolný proti napadnení plísní šedou, fomovým
černáním stonku a hlízence
■
výjimečná odolnost k jarním přísuškům; rané kvetení vede ke
snížení rizika poškození hlavním náletem blýskáčků
■
raný
■
registrace
H
EU 2005
■
polopozdní robustní hybrid určený i pro suchá stanoviště
■
rostliny jsou středně vysoké, mohutné, se střední odolností
k polehání
■
specialista pro suché oblasti pěstování s mohutnou sací silou
kořenů
AVATAR
■
registrace
H
EU 2011
■
raný hybrid nízkého vzrůstu, rostliny s velmi bujným větvením
a vysokým počtem šešulí
■
unikátní kombinace vysokého výnosu a vysokého obsahu oleje
■
na jaře má velmi rychlý start a rané kvetení
MENTOR H
■
registrace
H
■
velmi
vysoký výnos semen 106% (SDO 2013–2015) a oleje
z hektaru, nadprůměrná olejnatost semen 47,72% (v sušině
semen) s nízkým obsahem glukosinolátů
■
hybrid vhodný pro rané až střední termíny setí
■
především pro intenzivní způsob pěstování; vhodný do všech
výrobních oblastí
■
velmi
vysoký výnos oleje z ha, vysoká HTS
pokusech ČZU hybrid dosáhl ze 30ti odrůd
nejdelšího plodného patra – 59,5 cm
■
výborná úroveň přezimování, výjimečná schopnost větvení
■
vysoce plastický hybrid, vhodný především pro intenzivní
agrotechniku a pro rané nebo střední termíny setí
■
v poloprovozních
■
díky
vyššímu podílu jemného kořenového vlášení (54%)
dokáže rostlině intenzivněji zajišťovat dostatek vody a živin
■
dobře reaguje na kvalitní přípravu půdy a střední termíny setí
■
určen pro bonitně lepší půdní podmínky
hybrid rezistentní vůči nádorovitosti košťálovin
EU 2013
hybrid s rasově specifickou rezistencí vůči
Plasmodiophora brassicae (nádorovitost košťálovin) určený
výhradně pro pozemky napadené touto chorobou!
Na plochách postižených plasmodiophorou se vyznačuje
vysokou výnosovou stabilitou srovnatelnou s tradičními
odrůdami pěstovanými v nezatížených podmínkách.
■
vysoká výnosová stabilita
■
speciální
zimovzdornost; doporučen do všech oblastí
pěstování, včetně mrazových kotlin, při základní až středně
intenzivní agrotechnice
■
vysoká adaptabilita odrůdy v širokém spektru půdních
a klimatických podmínek
■
vhodný pro rané a pozdní termíny setí
■
snadnější ošetřování porostu během vegetace; snadnější
a rychlejší sklizeň
■
vynikající
H
■
registrace
PULSAR
výnos oleje, vhodný do všech oblastní pěstování řepky, nízký
obsah glukosinolátů
■rychlý počáteční vývoj a rychlá jarní regenerace, vhodný pro
střední až středně pozdní termíny setí, při intenzivním až
středně extenzivním způsobu pěstování, výsevek: 400 000 –
600 000 klíčivých semen na ha
■vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy
■nenáročný a velmi vyvážený hybrid ve všech hospodářských
vlastnostech
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy RAPOOL
■
v průměru
dvouletého zkoušení 2013 – 2014 dosáhl ve
skleníkových testech nejnižšího indexu napadení ze všech
zkoušených hybridů. Nádobový test byl prováděn s 15ti vzorky
půdy ze silně napadených lokalit v ČR
■
robustní a plastický hybrid s vysokou výnosovou stabilitou,
dobrý zdravotní stav
■
velmi rychlý počáteční vývoj, velmi vhodný pro pozdní termíny
výsevu
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
13
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy LG
ASTRONOM H
„Hvězdná řepka“
■
registrace ČR 2014
PŘEDNOSTI:
■
středně raný pylově fertilní hybrid nové generace pro
■
moderní
intenzivní agrotechniky
genetika – vysoký výnos semen
a nutričně kvalitního oleje
■
dvojí odolnost fomové hnilobě: kvalitativní (gen RML7)
■
plasticita,
a kvantitativní - pojistka vysokého výnosu
■
vysoká odolnost vymrzání
■
odolnost
■
robustní habitus – mnohočetné větvené rostliny
mimořádná podzimní vitalita
pukání šešulí
vysokého vzrůstu
■
velmi dlouhé kvetení – finální výnos zajišťuje vysokým
počtem šešulí a semen na m2, tedy nezávisle na HTS,
která bývá u řepky limitována dostatkem srážek
■
nutričně nejkvalitnější olej – Ocenění Zdravý kořínek za
mimořádnou skladbu oleje
POP SPZO sort. A, 2014/2015
4,9
4,78
4,7
4,6
4,476
4,5
PX104
Bonzzai
Rescator
Rohan
ES Alegria
Oriolus
Rumba
NK Linus
Sidney 1
Sidney 3
Průměr
Artoga
DK Exquisite
Sidney 2
4,1
Sherpa
4,2
DK Exssence
4,3
Astronom
4,4
DK Exception
Absolutní výnos t/ha
4,8
4,0
ARSENAL H
„Arsenal genetických výhod“
■
registrace EU 2011
PŘEDNOSTI:
■
raný hybrid do intenzivnější agrotechniky
■
raný
■
rostliny vyššího vzrůstu s dobrou odolností poléhání
hybrid s rekordním výnosem semen
■
komplexní
■
dynamický vývoj na podzim, vyžaduje regulaci, vhodný
■
výrazně
pro pozdní výsevy, uvítá nižší výsevek
odolnost vůči fomové hnilobě
nižší sklizňové ztráty, geneticky pod-
míněná odolnost vůči praskání šešulí
■
výborné přezimování; doporučujeme intenzivně hnojit
■
regulace na jaře je vhodná, využívá zimní a jarní vláhu
■
výnos tvořený vysokým počtem šešulí a semen, určen
do všech podmínek pěstování
ČZU POP 2015, 8 lokalit (výnos v t/ha)
5,3
5,1
5,054
4,9
4,7
4,5
3,5
14
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
Bonzzai
PX 104
Mazari CS
Cortes
Galia
Granat
Ladoga
Stepper
Rohan
Harry
ES Darko
SY Saveo
CS 107.15
Ivan 106
4,07
Průměr
DK Exquisite
Quartz
Mercedes
Marcopolos
Striker 21
Marathon
Sherpa
Inspiration
Graf
Faktor KWS
DK Explicit
DK Exstorm
3,7
DK Exprit
3,9
Arsenal
4,1
Astronom
4,3
ALICANTE H
NOVINKA
■
registrace ČR 2016
■
raný hybrid do intenzivních podmínek všech
pěstitelských oblastí
■
mimořádně vysoký výnos semen
■
odolnost pukání šešulí
■
kvalitativní a kvantitativní odolnost fómě
ARTOGA H
■
registrace ČR 2009
■
robustní habitus – mnohočetné větvené rostliny
středního vzrůstu, sejte raději řidší porosty
■
středně rychlý vývoj na podzim – nízká mezerovitost,
dobré zapojení porostů
■
rapidní vývoj na jaře – efektivní využití zimní a jarní
vláhy k tvorbě výnosů
■
vynikající spolehlivost a přizpůsobivost
■
mimořádná meziročníková spolehlivost
■
středně raný až polopozdní houževnatý hybrid do
■
středně rychlý vývoj na podzim, dobrá schopnost
■
výnosný hybrid v pokusech i praxi, velmi
■
geneticky podmíněná odolnost vůči praskání šešulí
všech typů půd a intenzit pěstování
vysoký obsah oleje v semenech, vysoký průměr
dosahovaných výnosů ve zkoušení ÚKZÚZ
■
střední až vyšší vzrůst s nízkou tendencí k poléhání,
bohatě větvící
přezimování
■
podmínkou pro dosažení vysokého výnosu je zasít
v agrotechnickém termínu
■
plasticita a tolerance
ARCHIMEDES H
■
registrace EU 2015
ŘEPKA OZIMÁ
Odrůdy LG
hybrid rezistentní vůči nádorovitosti košťálovin
■
středně rychlý vývoj na podzim – bezproblémové
■
raný hybrid odolný vůči nádorovitosti košťálovin
■
odolnost pukání šešulí, kvalitativní a kvantitativní
odolnost fómě
■
širokospektrální odolnost rasám Plasmodiophora
brassicae
ARABELLA L
■
registrace ČR 2014
■
středně raná liniová odrůda do všech podmínek
pěstování
založení porostů a pomalý vývoj na jaře – uniká jarním
mrazům
■
špičkový výnos semen, který je mezi hybridy
odolnými nádorovitosti košťálovin nejvyšší
■
nemá zvláštní požadavky na ochranu a výživu
ní odolnosti mrazu a zároveň nejvyššího absolutního
výnosu
■
rostliny nízké, středně odolné proti poléhání před
sklizní
■
vysoký výnos semen
■
vysoká odolnost fómě a verticiliovému vadnutí
■
vysoká odolnost vymrzání (93 %) – v rámci registra-
ce ÚKZÚZ (2012–2014) dosáhla nejlepšího hodnoce-
■
pomalý vývoj na podzim – nepřerůstá, pomalý vývoj
na jaře – uniká mrazíkům
■
technologicky nenáročná sklizeň
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
15
49 NPS
38 NP
„Startovací“ hnojiva
pro podpatovou či předseťovou
aplikaci v řepce ozimé
Euroferti Top 49 NPS
NP 3/22; 24 SO3; 0,15 B; Mescal 975 (29 CaO); Physio+
Eurofertil Top 38 NP
NP 8/30; 8 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,15 Zn; Mescal 975
(15 CaO); Physio+
Duofertil Top 38 NP
NP 8/30; 8 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,1 Zn; 15 CaO; MPPA Duo
• obsahují zcela novou formu fosforu TOP-PHOS pro
výrazně vyšší využití fosforu na všech typech půd!
• využití biologicky aktivních látek podporujících intenzivní
příjem živin a progresivní růst kořenového systému
• vhodný poměr jednotlivých makro i mikro prvků
pro podporu synergických vztahů
• neokyselující efekt
TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Znojemská 949/84, 586 01 Jihlava
tel.: 567 301 995, fax: 567 215 777
www.cz.timacagro.com
16
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
NOVINKA
Trojitá síla pro
všechny obilniny
• Unikátní spojení tří účinných látek pro maximální účinnost
proti širokému spektru houbových chorob
• Registrace do všech druhů obilnin
• Formula M - moderní technologie pro nejvyšší kvalitu moření
Katalog
osiv
podzim
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím
si vždy
přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
www.syngenta.cz
17
JEČMEN OZIMÝ
ANJA
„Bavorská formule!“
Komplex agrotechnických vlastností
(BSA, 2014, bodové hodnocení)
■
registrace DE 2013
■
udržovatel: Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG
60
1 bod ... minimální
9 bodů ... maximální
■
polopozdní šestiřadý ječmen, vhodný do všech
výrobních oblastí
50
■
střední výška stébla s vynikající odolností poléhání
■
kombinace vysokého výnosu, vysokého podílu
40
■
výnos je tvořen vysokou produktivitou klasu
30
■
velmi dobrý zdravotní stav, obzvlášt vysoká úroveň
20
předního zrna a skvělých pěstitelských vlastností
a středním počtem plodných stébel
odolnosti vůči padlí, Rhynchosporiu a rzi ječné
10
0
Zoom
Hobbit
Wootan
Galation
ANJA
Výnos intenzita II
Padlí (odolnost)
Výnos intenzita I
Lámání klasu (odolnost)
Rez ječná (odolnost)
Poléhání (odolnost)
Rhynchosporium (odolnost)
Zimovzdornost
PŘEDNOSTI:
■
vynikající
mrazuvzdornost a nepoléhavost
■
velmi vysoký výnos
■
vysoká odolnost vůči lámavosti stébla
HENRIETTE
„Specialista na těžké a studené půdy“
■
registrace ČR 2012
■
udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH,
Böhnshausen
■
raná až středně raná víceřadá odrůda
■
nižší vzrůst rostlin s velmi dobrou odolností vůči
polehání
■
zdravotní stav velmi dobrý, zvláště velmi dobrá
odolnost vůči plísni sněžné
■
výborná zimovzdornost
■
odrůda vhodnější i do vlhčích až zamokřených
studenějších půd
■
vhodná pro střední intenzitu pěstování až extenzitu,
nevhodná pro vysoké dávky dusíku
■
vysoký až velmi vysoký výnos zrna, s vysokou
až velmi vysokou HTZ a velmi vysokým podílem
předního zrna
PŘEDNOSTI:
■
vynikající
18
mrazuvzdornost a nepoléhavost
■
velmi vysoký výnos
■
vysoká odolnost vůči lámavosti stébla
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
JEČMEN OZIMÝ
JOHANNA
NOVINKA
„Ječmen s mimořádnou HTZ“
■
registrace ČR 2014
■
udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
■
polopozdní víceřadá odrůda
■
středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností vůči
poléhání (7,9)
■
zrno středně velké až velké s vysokou HTZ a velmi
PŘEDNOSTI:
■
vysoký
výnos zrna v obou variantách pěstování
(neošetřené i ošetřené)
■
mimořádná
■
velmi
HTZ nad 52 g
dobrá odolnost vůči poléhání
vysokým podílem předního zrna nad 95%
■
velmi odolný proti napadení Rhynchosporiovou
skvrnitostí (7,9), odolný proti rzi ječné (7,6), odolný proti
lámavosti stébla pod klasem (7,6), méně odolný proti
napadení komplexem hnědých skvrnitostí (5,5)
JOHANNA – Špičkový výnos zrna i vysoká HTZ
Zdroj: Podklady k registraci 2012–2014
106
■
střední odolnost proti vymrzání
104
■
plastická odrůda, která však výborně reaguje na
102
intenzifikační postupy; zejména rozdělené produkční
hnojení se výrazně projevuje na výrazném zvýšení
výnosu
104,6
104,3
100
98
96
94
JOHANNA
KWS Meridian
Semper
Neošetřená
Ošetřená
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
19
PŠENICE OZIMÁ
ATHLON
jakost E
registrace ČR 2013
■
udržovatel:
Saaten Union Recherche SAS
pšenice
■
nízké rostliny s vysokou odolností vůči polehání (8,4) a velmi
dobře odnožující, zrno velké, vysoký obsah dusíkatých látek
■
velmi dobře zvládá lehké půdy a sušší lokality – vysoká
tolerance k přísuškům
■
vysoká mrazuvzdornost a celkově velmi dobrý zdravotní stav
■
poloraná
BODYČEK
zrna v neošetřené variantě: KVO vysoký až velmi
vysoký, v ŘVO vysoký a v OVO a BVO středně vysoký
■
dosahuje hodnoty E pekařské kvality, avšak výrazně vyšších
výnosů zrna, než ostatní E pšenice
■
objemová hmotnost středně vysoká až vysoká
■
velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí
jakost A
registrace ČR 2010
RAGT
raná odrůda (nejranější v sortimentu) nižšího vzrůstu
(92 cm)
■
odolnost polehání je nižší, nutné použití morforegulátorů
■
extrémní ranost nesnížila výnosový potenciál
■
stabilní potravinářská kvalita ve všech výkupních
parametrech E až A
■
udržovatel:
■
výborná
■
velmi
■
doporučujeme
FABIUS
■
udržovatel:
Saatzucht Donau Ges. m.b.H.& CoKG, Rakousko
až pozdní odrůda elitní jakosti
■
střední výška rostlin (88 cm) se střední odolností proti poléhání
(7,0) a střední odnožovací schopností, zrno středně velké
■
zdravotní stav je celkově dobrý s vysokou odolností proti rzi
plevové (8,0)
■
vhodná zejména do kukuřičné, řepařské a lepší bramborářské
výrobní oblasti
■
odrůda určena k vysoké intenzitě pěstování
■
polopozdní
mrazuvzdornost
dvojí fungicidní ochranu
■
odrůda vykazuje dobrou plasticitu a její pěstování je možné
ve všech výrobních oblastech České republiky
■
je vhodná jako předplodina ozimé řepky
NOVINKA
jakost E
registrace ČR 2013
20
■
výnos
„Sázka na kvalitu“
PŘEDNOSTI:
■
výborné
■
vysoký
kvalitativní parametry
obsah bílkovin
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
PŠENICE OZIMÁ
BONANZA
jakost C
registrace ČR 2015
NOVINKA
„Nová krmná pšenice na obzoru“
■
udržovatel:
W. von Borries-Eckendorf GmbH a Co. KG
■
polopozdní
odrůda
■
střední
výška rostlin (90 cm) s dobrou až velmi dobrou
odolností proti poléhání (7,3) a střední odnožovací
schopností
■
velmi
dobrý zdravotní stav –dobrá odolnost proti
padlí travnímu na listu (7,7), dobrá odolnost proti rzi
pšeničné (7,3), velmi odolná proti plísni sněžné (7,7),
dobrá odolnost k fuzariu v klase (6,8) po kukuřici
a velmi dobrá odolnost proti běloklasosti (8,3), což
umožňuje setí po obilovině i kukuřici
■
odrůda
s jednou z nejvyšších mrazuvzdorností ze
sortimentu krmných pšenic (8,3 – ÚKZÚZ 2011/2012)
■
vysoký
■
rychlý
až vyšší hustota porostu
(ideální počet 700 klasů/m2), střední HTZ (45 g)
■
termín
setí: dle výrobní oblasti od poloviny září do
konce října
■
výsevek:
rané setí 280 – 300 zrn/m2, optimální
podmínky 300 – 320 zrn/m2,
pozdní setí 320 – 380 zrn/m2
■
vhodná
k setí po obilnině
PŘEDNOSTI:
■
vynikající
výnos zrna (104,7%)
podzimní i jarní vývoj
■
odrůda
■
střední
je zařazena do krmných pokusů na kuřatech
■
vysoká
výnos zrna
mrazuvzdornost (8,3)
■
tolerance
k pozdním termínům setí
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
21
PŠENICE OZIMÁ
CIMRMANOVA RANÁ
■
udržovatel:
RAGT
odrůda se středním vzrůstem, středně odnožující
■
vynikající mrazuvzdornost, jedna z nejlepších v sortimentu
pšenic v ČR
■
výnos tvoří počtem klasů v kombinaci s vysokou objemovou
hmotností zrna
■
střední odolnost proti polehání
■
raná
NELSON
■
udržovatel:
Saatzucht Schweiger
E poloraná odrůda, vyniká zejména vysokým
a stabilním pádovým číslem a sedimentem
■
výnos tvoří počtem zrn v klase a velmi vysokou HTZ
■
německá
jakost E
registrace ČR 2012
■
vhodná
pro pěstování v KVO, ŘVO a na lepších půdách OVO
a BVO
■
je doporučena vyšší intenzita u pěstování
■
velmi vysoká objemová hmotnost
■
vysoký obsah dusíkatých látek
■
velmi dobrá odolnost fuzáriím v klase
jakost E
registrace DE 2011
■
vysoký
výnos i v méně úrodných oblastech, má bohatě
vyvinutý kořenový systém
■
velmi dobrá mrazuvzdornost a odolnost jarním přísuškům
■
možnost setí po obilnině, výborná odolnost stéblolamu
a padlí
GENIUS
„Odrůda v nejvyšší
pekařské kvalitě E+“
PŘEDNOSTI:
■
nejvyšší
pekařská kvalita E+
■
specialista
na pozdní setí
jakost E+
registrace ČR 2014
■
udržovatel:
NORDSAAT Saatzucht GmbH,
Böhnshausen
■
středně
raná až plolopozdní odrůda
■
střední
výška rostlin se střední odolností proti
polehání, střední odnožovací schopnost
■
zdravotní
stav lze komplexně hodnotit jako
velmi dobrý; dobrá odolnost k plísni sněžné,
velmi dobrá zimovzdornost a mrazuvzdornost
■
vysoká
tolerance na sucho
■
velmi
plastická odrůda dosahující vysokých
až velmi vysokých výnosů ve všech
lokalitách, klimatických regionech i v různých
technologiích pěstování. Ve srovnání
s ostatními odrůdami stejné pekařské kvality
dosahuje nadstandardních výnosů.
■
vhodná
pro zařazení do osevního postupu
v extenzivním i intenzivním systému pěstování
■
omezení
odrůdy: slabší odolnost k DTR,
nevhodná k setí po ječmeni
22
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
jakost A
registrace ČR 2011
PŘEDNOSTI:
■
udržovatel:
RAGT
■
polopozdní
odrůda klasového typu
■
výborná
■
vysoká
meziročníková stabilita jak ve
výnosu tak i v kvalitě, špičkový výnos zrna
odolnost plísni sněžné
■
střední
vzrůst, střední odolnost polehání, nutné použití
morforegulátoru
■
doporučená
PŠENICE OZIMÁ
GOLEM „Golem ve všech parametrech!“
vyšší intenzita pěstování
■
při
pěstování po kukuřici na zrno je doporučená vyšší úroveň
fungicidní ochrany
■
velmi
tolerantní k různým pěstitelským
podmínkám
■
odrůda
s dobrou mrazuvzdorností
a výbornou jarní regenerací
GRIZZLY „Krmná odrůda s medvědí silou!“
jakost C
registrace ČR 2013
PŘEDNOSTI:
■
udržovatel:
■
špičková
RAGT
výnosná krmná odrůda
■
vysoký obsah škrobu, nízký obsah NL a lepku
■
doporučená pro pěstování při vyšší intenzitě –
výborná výnosová reakce
■
středně odnoživá odrůda s vysokou HTZ (49g)
■
polopozdní, středně vysoká odrůda (90cm)
■
velmi dobrá odolnost plísni sněžné (8,2b.)
■
velmi
■
velmi
energetická hodnota zrna
vysoký výnos a velké zrno
GRIZZLY výsledky výnosů v % v pokusech – Morava 2014–15
115
110
112,8 %
113,6 %
110,2 %
105
100 % = průměr pokusů
100
95
90
85
OVO+BVO
ŘVO
KVO
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
23
PŠENICE OZIMÁ
RGT REBELL
„Specialista po obilnině!“
jakost A
registrace DE 2013
■
udržovatel:
■
kratší
■
při
NOVINKA
RAGT
PŘEDNOSTI:
(90 cm), méně odnoživá, klasová odrůda
■
velmi
špičkovém výnosu má vysoký obsah NL v zrnu
stéblolamu
■
z potravinářských
parametrů vyniká vysokým
a stabilním číslem poklesu
■
výborná
virům
dobrý zdravotní stav – vysoká odolnost
odolnost padlí a rzem, rezistence půdním
využití výnosového potenciálu odrůdy
doporučujeme pěstovat při vyšší intezitě
■
polopozdní
odrůda se špičkovým výnosem
■
specialista
po obilnině
■
pro
■
tolerantní
k termínu setí, vhodná i na pozdní
výsevy po kukuřici
2,5
■
optimální
■
doporučený
■
doporučená
počet 650 klasů/m
2
N výživa v kg/ha - regenerační: 50–70;
produkční: 60–80; kvalitativní: 50–70 kg N/ha
při méně intenzivní technologii pěstování je
možné snížit jednotlivé aplikace o cca 30 %.
3
RGT REBELL (A)
Stéblolam – projev choroby
doporučený výsevek v MKS/ha (nutno
zohlednit místní podmínky, předplodinu, stav půdy
a povětrnostní podmínky), raný výsevek: 3,2–3,5;
optimální výsevek: 3,5–4,0;
pozdní výsevek: 4,0–4,6 MKS/ha
RGT Rebell – kombinace stéblolamu a výnosu zrna
vysoký
3,5
4
Genius
(E)
4,5
JB Asano (A)
5
Magister
(E)
5,5
Mulan (A)
Cubus (A)
6
Akteur
(E)
6,5
nízký
3,0
3,5
4,0
4,5
nízký
Potenzial
(A)
5,0
Výnos zrna
Zdroj: Beschreibende Sortenliste, Bundessortenamt, 2014
24
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
5,5
6,0
Patras
(A)
6,5
7,0
7,5
vysoký
PŠENICE OZIMÁ
MATCHBALL
„Je důležité vyhrát!“
jakost A
registrace ČR 2013
■
udržovatel:
RAGT
až pozdní odrůda se špičkovým
výnosem, výnosový potenciál pro rekordní sklizně
■
krátká (80 cm), velmi dobře odnoživá odrůda,
dobrý zdravotní stav listové plochy
■
velmi dobré přezimování (6,7b.)
■
doporučujeme pěstovat při vyšší intenzitě
(výživa, morforegulace, fungicidní ochrana)
■
při pěstování po kukuřici na zrno je doporučená
vyšší úroveň fungicidní ochrany
■
polopozdní
Výsledky v pokusech Morava 2015
PŘEDNOSTI:
■
nejvýnosnější
■
jistota
110
pšenice jakosti A v registracích v ČR
111,6 %
105,0 %
100
přezimování
■
možnost
105
108,0 %
100 % = průměr pokusů
115
95
setí po obilnině
90
85
KVO
(5 lokalit)
PATRAS
jakost A
Deutsche Saatveredelung AG
polopozdní odrůda s registrací na pekařskou
■
rostliny
středně vysoké (88cm) se střední odolností proti
polehání, vysoká HTZ (nad 50 g)
■
zimovzdornost odrůdy PATRAS je velmi dobrá, vysoká
odolnost vůči plísni sněžné
YETTI
KVO
(5 lokalit)
jakost A
registrace ČR 2013
■
udržovatel:
■
pekařská
ŘVO
(15 lokalit)
■
jedná
se o velmi specifickou odrůdu odlišnou svým habitem
od většiny nabízených odrůd
■
odrůda poměrně tolerantní jak k lehčím a písčitějším, tak
i k těžkým jílovitým půdám
■
výnosová i kvalitativní jistota – vysoká stabilita pádového
čísla a objemové hmotnosti, vyrovnané výnosy napříč
ročníky a lokalitami
jakost C
registrace SK 2012
■
udržovatel:
■
odrůda
až raná
RAGT
velmi rychle dozrává v závěru vegetace – velmi raná
■
středně
vysoká (95 cm), středně odnoživá odrůda
s vysokou HTZ
■
dobrá odolnost polehání
■
doporučujeme pěstovat při vyšší úrovni N výživy
■
vzhledem k ranosti je vhodná jako předplodina řepky ozimé
■
velmi raná odrůda ve sklizňové zralosti
■
výborná odolnost plísni sněžné (8,1b)
■
velké zrno
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
25
PŠENICE OZIMÁ
RGT REFORM
jakost A
registrace DE 2014
„Suverénní výkon za každého počasí!“
■
udržovatel:
RAGT
■
polopozdní
až pozdní mimořádně výnosná odrůda
■
vhodná
vysoká
RGT Reform – kombinace mrazuvzdornosti a výnosu zrna
zdravotní stav
pro pěstování do všech výrobních oblastí
■
velmi
vhodná odrůda také do přísuškové oblasti, k setí
po kukuřici a na pozdní výsev
■
doporučený
počet klasů 700 ks/m2
Genius
(E)
mrazuvzdornost
■
vynikající
NOVINKA
Patras
(A)
RGT REFORM (A)
Cubus (A)
Akteur (E)
Mulan (A)
■
optimální
doporučený výsevek v MKS/ha - raný výsevek:
3,0-3,3; optimální výsevek: 3,3-3,8; pozdní výsevek: 3,84,5 MKS/ha
nízká
PŘEDNOSTI:
■
unikátní
kombinace rekordního výnosu
a potravinářské kvality A
■
výborná
■
velmi
26
3
4
nízký
5
Potenzial (A)
JB Asano (A)
6
7
výnos zrna
Zdroj: Beschreibende Sortenliste, Bundessortenamt, 2014
mrazuvzdornost
pevné, nepoléhavé stéblo
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
8
9
vysoký
PŠENICE OZIMÁ
RIVERO
jakost A/B
registrace ČR 2016
■
udržovatel:
NOVINKA
„Jednoduše rekordní“
Nordsaat Saatzucht GmbH
■
polopozdní
odrůda se stabilními parametry pekařské
kvality A či B
■
středně
vysoké rostliny (97 cm) s vysokou odolností
proti poléhání (7,1)
a odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu
(7,3)
■
mrazuvzdornost
je dobrá až velmi dobrá (6,7 ÚKZÚZ
2014 – mrazové boxy
■
velmi
■
výborný
zdravotní stav – velmi odolná odrůda proti
běloklasosti (8,1), odolná proti napadení padlím
travním na listu (7,5), padlím travním v klasu (7,9),
velmi odolná proti napadení rzí plevovou v klasu (8,6)
vysoký výnos zrna v ošetřené i neošetřené
variantě pěstování
■
plastická
odrůda pšenice ozimé – výborně toleruje
sušší podmínky a pozdní termín setí
PŘEDNOSTI:
■
výborná
■
vysoké
■
velmi
výnosy zdravého zrna
stabilita pekařské kvality
zdravá odrůda
RIVERO - zdravotní stav
Padlí listu
6,5
Padlí klasu
7,3
Braničnata listu
5,6
Braničnatka klasu
6,9
Rez pšeničná
6,3
Rez plevová listu
5,0
Rez plevová klasu
7,9
Běloklasost
7,8
Fusarium klasu
6,9
Zdroj: ÚKZÚZ Brno 2013–2015
7,5
1,0
7,9
0,6
6,8
1,2
7,3
0,4
7,3
1,0
6,5
1,5
0,7
0,3
Průměr kontrol
8,1
7,3
0,4
K-Elan, Vanessa, Seladon
8,6
RIVERO - přírůstek
RIVERO
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
27
PŠENICE OZIMÁ
TOBAK
jakost B
registrace ČR 2013
„Dosáhněte i Vy rekordního výnosu zrna!“
■
udržovatel:
■
odrůda
■
středně
W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co
raná vysoce výnosná odrůda se středním až
nižším vzrůstem (88 cm)
■
kombinace mimořádně pevného zdraví, plastičnosti
a tolerance k půdně-klimatickým podmínkám
■
rekordní výnosy zrna (až 120% na kontroly
v neošetřené variantě) – výnos má postaven na spojení
vyššího počtu klasů s vysokým počtem zrn v klase
a střední HTZ
■
vyšší odnožovací schopnost zaručuje výbornou
autokompatibilitu v průběhu špatných seťových
podmínek
■
při
překračující hranici 10ti tun zrna z hektaru
velmi vysokém infekčním tlaku fusarií neopomenout
ošetření klasu
■
vysoce intenzivní odrůda
PŘEDNOSTI:
■
mimořádně
■
velmi
vysoký výnos zrna
dobrý zdravotní stav
■
mrazuvzdornost
■
výjimečná
a zimovzdornost
plasticita
RGT VIRIATO
„Nejvýnosnější osinatka!“
jakost A
registrace EU 2011
■
udržovatel:
RAGT
krátká (81 cm), velmi dobře odnoživá odrůda
■
z potravinářských parametrů vyniká vysokým a stabilním
číslem poklesu a vysokou objemovou hmotností zrna
■
dobré přezimování (5,9b.)
■
doporučujeme pěstovat při vyšší úrovni N výživy
■
při pěstování po kukuřici na zrno je doporučená vyšší
úroveň fungicidní ochrany
■
raná,
Výsledky v pokusech ČR 2015 (%)
112,0
115
PŘEDNOSTI:
■
vysoce
výkonná osinatá odrůda
■
vynikající
odolnost polehání (8,9b.)
110
105
106,4
106,8
100
100 % = průměr pokusů
95
90
85
28
OVO+BVO
(6 lokalit)
ŘVO
(24 lokalit)
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
KVO
(5 lokalit)
VZOREC PRO
STANOVENÍ VÝSEVKU:
Výsevek (kg/ha) =
MKS × HTZ (g) × 10 000
čistota (%) × klíčivost (%)
MKS – miliony klíčivých semen na 1 ha
– (doporučení výsevku na ha)
HTZ – hmotnost 1000 semen (g)
Doporučení pro stanovení výsevku
Odrůda
Odnoživost
Termín setí
Setí po obilnině
Doporučený výsevek MKS/ha při
optimálním termínu setí
ječmen ozimý
Anja
střední
agrotechnický termín + pozdní
ano
3,0 – 3,3
ječmen ozimý
Henriette
vysoká
15.9. - 30.9.
ano
3,4 – 4,0
ječmen ozimý
Johanna
střední
od poloviny září do začátku října
ano
rané, vyšší pol. vzcházivost 2,8 –
3,2; pozdní, nižší pol. vzcházivost
3,2 – 3,5
pšenice ozimá
Athlon
střední až vyšší
od poloviny září do konce října
ano
rané, vyšší pol. vzcházivost 3,0
– 3,2; opt. podmínky 3,2- 3,5,
pozdní, nižší pol. vzcházivost 3,8
pšenice ozimá
Bodyček
velmi dobrá
v 1.polovině agrotechnické lhůty
ano
3,5-4,5
pšenice ozimá
Bonanza
střední
dle výrobní oblasti od poloviny září do konce
října
ano
rané, vyšší pol. 2,8 – 3,0; opt.
podmínky 3,0- 3,2, pozdní, nižší
pol. vzcházivost 3,2- 3,8
pšenice ozimá
Cimrmanova
raná
velmi dobrá
v agrotechnické lhůtě
ano
3,5 – 4,5
pšenice ozimá
Fabius
střední
20.9. - 5.10.
ne
3,5 – 4,0
pšenice ozimá
Genius
střední
od poloviny září do začátku listopadu
ano po pšenici, ne po
ječmeni
3,0-4,5
pšenice ozimá
Golem
střední
raný + agrotechnický termín
ano
3,5 – 4,5
pšenice ozimá
Grizzly
vyšší
agrotechnický termín
ano
3,5 – 4,5
ano
3,5 – 4,5
ano
4,0 – 5,0
Druh
pšenice ozimá
Matchball
vysoká
tolerantní k termínu setí, lze i pozdní výsev,
ne po kukuřici na zrno
pšenice ozimá
Nelson
střední
agrotechnický termín
pšenice ozimá
Patras
střední
od poloviny září do poloviny října
ano
rané, vyšší pol. 3,5, opt.
podmínky 3,5- 4,0, pozdní, nižší
pol. 3,8-4,5
pšenice ozimá
RGT Rebell
střední
v agrotechnické lhůtě, lze i pozdní výsev
ano
3,5 – 4,5
pšenice ozimá
RGT Reform
vyšší
v agrotechnické lhůtě, lze i pozdní výsev
ano
3,0–4,5
pšenice ozimá
Rivero
střední
střední až pozdnější termíny dle oblasti
ano
rané setí 2,8 ;
optimální podmínky 2,8–3,5;
pozdní setí 3,5–4,2
pšenice ozimá
Tobak
vyšší
od poloviny září do druhé poloviny října
ano (omezeně –
fuzaria v klase),
neset po kukuřici
rané, vyšší pol. 3,5,
opt. podmínky 3,5 – 4,0,
pozdní, nižší pol. 4,0–4,2
pšenice ozimá
RGT Viriato
vyšší
raný + agrotechnický termín
ano
3,0 – 4,5
pšenice ozimá
Yetti
střední – vyšší
agrotechnický termín
ano
3,5 – 4,5
pšenice ozimá
Hybery
vysoká
od 5. září do 20. října
ano
1,2 – 2,2
pšenice ozimá
HYFI
střední
10.9. – 10.10.
omezeně
1,5 – 2,0
pšenice ozimá
HYGUARDO
velmi vysoká
10.9. – 15.10.
omezeně
1,1 – 1,6
pšenice ozimá
HYLAND
vysoká
10.9. – 15.10.
omezeně
1,1 – 2,0
pšenice ozimá
HYMACK
velmi vysoká
5.9. – 20.10.
ano
1,0 – 2,0
pšenice ozimá
HYWIN
velmi vysoká
(nejodnoživější)
10.9. – 15.10.
ano
1,2 – 2,0
triticale ozimé
ADVERDO
střední
polovina září – říjen
ano
2,8 – 3,8
triticale ozimé
BALU PZO
střední – vyšší
polovina září – říjen
ano
3,0 – 4,5
triticale ozimé
CLAUDIUS
střední
raný + agrotechnický termín
ano
3,0 – 4,0
triticale ozimé
TULUS
střední
10.9. – 10.10.
ano
3,5–3,7
BRANDIE
střední
polovina září – polovina října
ano
2,0 (2 VJ)
žito ozimé
žito ozimé
HELLTOP
střední
polovina září – polovina října
ano
2,0 (2 VJ)
žito ozimé
HELLVUS
střední
polovina září – polovina října
ano
2,0 (2 VJ)
žito ozimé
HERAKLES
střední
polovina září – polovina října
ano
2,2 – 2,8
žito ozimé
SU SANTINI
střední
10.9. – 15.10.
ano
1,7 – 2,5
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
29
SYSTÉM
STIMULACE
Pevné základy
Pro silné odnože
...začíná
mořením
pšenice
Partnerský program pro rostlinnou výrobu
30
www.zlatasklizen.cz
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
■
udržovatel:
Saaten Union Recherche, F
hybrid pšenice ozimé s pekařskou kvalitou A/B
■
středního až vyššího vzrůstu, velmi vysoká odolnost proti
polehání
■
stres-tolerance
■
polopozdní
■
vysoká
odolnost ke všem významným chorobám stébla, listu
i klasu po celou dobu vegetace
■
velmi vysoký výnos zrna i v méně příznivých podmínkách
■
zajištění dobré pekařské kvality
PŠENICE HYBRIDNÍ
jakost A
registrace FR 2010
HYBERY
jakost A/B
registrace FR 2012
HYFI
■
udržovatel:
■
dobrá
■
raná
Saaten Union Recherche, F vzrůstnější odrůda
■
výborný zdravotní stav
■
v rámci
HYGUARDO
NOVINKA
Saaten Union Recherche, F hybrid se střední až nižší výškou rostlin se střední
odolností proti poléhání; mohutný klas s vysokým počtem zrn
v klase, velmi dobrý zdravotní stav kořene a listu
mrazuvzdornost, špičková stres-tolerance
sortimentu hybridů nižší odnoživost vyrovnána velmi
dlouhým klasem
■
vysoký výnos zrna
jakost A/B
registrace FR 2015
■
udržovatel:
■
vysoký
■
polopozdní
■
plastický
jakost B/C
registrace DE 2009
HYLAND
■
udržovatel:
Saaten Union Recherche, F
raný hybrid pšenice ozimé se střední výškou rostliny
■
excelentní výnos zdravého zrna, HTZ střední
■
rychlý počáteční vývoj s vysokou odnožovací schopností,
odolnost polehání vysoká
■
středně
■
velmi
plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdněklimatickým podmínkám; lze jej tak pěstovat i na pozemcích
téměř nevhodných pro pšenici ozimou
■
HYLAND je velmi vhodný zejména pro krmné účely (B/C);
zdravé zrno zajišťuje vysoký obsah škrobu a tuku
jakost A
registrace FR 2007
HYMACK
■
udržovatel:
výnos zrna v neošetřené variantě
hybrid tolerující různé půdněklimatické podmínky
s vysokou odolností k přísuškům
■
určený pro nízkonákladové technologie
Saaten Union Recherche, F
■
středně raný až polopozdní hybrid s pekařskou jakostí A,
vyšším vzrůstem a dobrou odolností vůči polehání,
mimořádně výkonný kořenový systém
■
dobrá odolnost k hlavním chorobám pšenice jako je padlí,
stéblolam, skvrnitost listu a fusarium v klase
■
vhodný na všechna stanoviště a půdně klimatické podmínky
ČR vhodné pro pěstování pšenice ozimé, je zimovzdorný
vyhraněné nároky na půdní podmínky; mimořádně
tolerantní vůči stresu, zejména suchým podmínkám, lze
pěstovat jak na bonitně lepších pozemcích s cílem dosažení
co největšího výnosu, tak i na velmi špatných půdách s cílem
zvýšení ekonomické produktivity na méně nebo nevhodných
pozemcích pro pěstování pšenice ozimé
■
nemá
jakost B
registrace FR 2013
HYWIN
■
udržovatel:
■
střední
■
nejranější
Saaten Union Recherche, F
ze sortimentu hybridních pšenic
■
vysoká
vzrůst, vysoká odnožovací schopnost
mrazuvzdornost
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
31
TRITIKÁLE OZIMÉ
CLAUDIUS
NOVINKA
■
registrace
ČR 2015
■
udržovatel:
NORDSAAT Saatzuch GmbH, DE
■
raná
až středně raná odrůda tritikale pšeničného typu
pro krmné účely
■
se
středně vysokými rostlinami, středně odolnými
proti poléhání
■
výnos
zrna v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
vysoký
■
zrno
velké, vysoký podíl předního zrna 97% s vysokým
obsahem škrobu 69,9%
■
středně
odolná proti napadení padlím travním na listu
(7,3) a padlím travním v klasu (7,6), méně odolná proti
napadení komplexem listových skvrnitostí, středně
odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu
32
■
odrůda
není náročná na půdně-klimatické podmínky,
hodí se i do vyšších poloh
■
mimořádně
dobře reaguje na zvýšenou produkční
dávku dusíku vyšším počtem zrna v klase a tedy
i vyšším výnosem zrna
■
termín
setí: dle výrobní oblasti od 5. září do 5. října
■
výsevek:
rané setí 300 zrn/m2, optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2, pozdní setí 350 – 400 zrn/m2
PŘEDNOSTI:
■
velmi
vysoký výnos zrna (104,7%)
■
ranost
■
možnost raného setí
■
velmi
dobře reaguje na 2. přihnojení
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
TRITIKÁLE OZIMÉ
ADVERDO
■
registrace
DE 2012
Lantmännen SW Seed Hadmersleben,
■
udržovatel:
GmbH, DE
ozimé tritikale, pšeničný typ
■
středně raná odrůda s možností využití pěstování na
zrno i pro výrobu bioplynu
■
nejvýnosnější německé tritikale; výnos je tvořen
vysokým počtem zrn v klase, střední HTZ a středně
vysokou hustotou porostu
■
celkově výborný zdravotní stav
■
výsevek 2,8–3,8 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
„Výnosový trhák!“
■
německé
BALU PZO
Dr. Peter Franck Pflanzenzucht
Oberlimpurg, DE
■
německé ozimé tritikale žitného typu
■
v SRN 1. úředně registrovaná odrůda na GPS využití
■
specialista na rekordní GPS výnos – bioplynový gigant
■
udržovatel:
vysoký výnos v různých pěstitelských
podmínkách
■
vysoká
odolnost vyzimování a velmi dobrá
odolnost porůstání zrna
■
vynikající
přezimovaní
rychlá obnova vegetace na jaře
■
vzhledem k ranosti časná sklizeň na GPS, možnost
zasetí následné plodiny
■
v ČR výnosy kolem 36 t zelené hmoty/ha
■
velmi
registrace ČR 2009
Nordsaat Saatzucht GmbH, DE
raná odrůda tritikale pšeničného typu pro
krmné účely se středně vysokým stéblem. Středně
odolná až odolná proti polehání, velikost zrna středně
velká; středně odolná proti porůstání, podíl předního
zrna vysoký
■
střední odolnost ke komplexu listových skvrnitostí,
vysoká ke rzí žitné a pšeničné, střední ke rzi plevové,
■
středně
■
extra
registrace DE 2012
■
udržovatel:
TULUS
PŘEDNOSTI:
odolná k padlí travnímu
vysoký výnos zrna (109,8%)
■
mimořádně plastická odrůda, je vhodná pro extenzivní
technologie
■
velmi tolerantní k pozdním termínům setí
■
specialista na půdy s nižší bonitou
■
možnost raného setí
■
velmi
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
33
ŽITO OZIMÉ
HERAKLES
„Ušetříte na osivu“
■
registrace
EU 2007
Monsanto Saaten GmbH, DE
■
syntetická populační odrůda pro potravinářské využití
i pro výrobu bioplynu
■
vynikající přezimování
■
odolnost proti padlí a Rhynchosporiu, dobrá odolnost
vůči námelu
■
vysoké a stabilní pádové číslo
■
lepší výnos než u populačních odrůd díky
heteróznímu efektu (5–10 %)
■
díky heteróznímu efektu má robustnější rostliny, jež
lépe zvládají pěstování na lehčích půdách a poskytují
vyšší výnosy
■
syntetická populace vzniká opakujícím se společným
přemnožením určitých předem vybraných genotypů
s vysokou kombinační schopností na hospodářské
vlastnosti; řízeně syntetizovaná populace, která díky heteroznímu efektu vykazuje lepší vlastnosti než klasická
populační odrůda; nejedná se však o hybridní jedince
■udržovatel:
PŘEDNOSTI:
■
doporučený výsevek jen cca 80–100 kg/ha;
■
ve srovnání s populacemi o 5–10 % vyšší
VÝRAZNÁ FINANČNÍ ÚSPORA
výnos zrna
HELLTOP
„Vynikající výnos
a odolnost poléhání“
PŘEDNOSTI:
■
■
vysoký až velmi vysoký výnos zrna i hmoty
možnost pěstování na GPS i na erozně
ohrožených pozemcích
■
registrace
DE 2009
Monsanto Saaten GmbH, DE
■velmi vysoká odolnost vůči poléhání, nízká potřeba
morforegulace
■vynikající přezimování
■excelentní zdravotní stav listu, velmi vysoká HTZ
■střední hustota porostu, výnos tvoří produktivitou
klasu
■rostliny jsou vysoké s velmi pevným stéblem
■stéblo je zesílené, vyztužené ligninem, zároveň
obsahuje více cévních svazků a chlorofylu
■pěstování na zrno, senáž nebo siláž
■vynikající výnos a odolnost poléhání
■udržovatel:
34
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
ŽITO OZIMÉ
SU SANTINI
„Mimořádné výnosy
v suchých podmínkách“
■
registrace
ČR 2015
Hybro Saatzucht GmbH & Co.KG, De
■
nová generace hybridních žit „TURBOHYBRID“ –
vychází z myšlenky odlišné anatomie a stavby
klasu, kde je cílem více otevřený hranatý klas; tento
zajišťuje dokonalé opylení a ještě menší náchylnost
na výskyt námele
■
střední vzrůst, střední odnožovací schopnosti
a střední odolnosti proti polehání
■
hybrid určen pro pekařské účely
■
zejména pro střední až vysoko-intenzivní technologie
pěstování
■
specialista do lehkých, písčitých a kamenitých půd
a lokalit silně trpících suchem
■udržovatel:
PŘEDNOSTI:
■
■
výborné výsledky v suchých podmínkách
velmi dobrý zdravotní stav
HELLVUS
■
registrace
■bezproblémové
■udržovatel:
■velmi
DE 2007
Monsanto Saaten, GmbH, DE
■nejvyšší odolnost polehání mezi žity
■zvýšená tvorba cévních svazků, ligninu a chlorofylu ve
stéble
■vysoký až velmi vysoký výnos zrna i hmoty
BRANDIE
■
registrace
NOVINKA
EU 2014
Monsanto Saaten, GmbH, DE
■hybridní odrůda s excelentním výnosem zrna
■kompenzační typ, který se vyrovná se všemi stanovišti
■vynikající přezimování
■udržovatel:
přezimování
vysoká HTZ a vysoký počet zrn v klase
■odnožování střední
■rostliny jsou vysoké, ale nepoléhavé
■pěstování na zrno, senáž nebo siláž
■potravinářská kvalita zrna, nenáročnost
■velmi
dobrý zdravotní stav (zejména nízká náchylnost
k napadení padlím a rzí pšeničnou)
■vysoká odolnost vůči napadení námelem
■stabilní pádové číslo
■velmi vysoká HTZ
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
35
MOŘIDLO
ME,
(20 g/l
50 g/l
g/l thiram)
imazalil)
FS, (200
g/lipconazole
carboxin + +200
Fungicide
Treatment
FungicidníSeed
mořidlo
DODÁVÁ
PLODINÁM
ENERGII
PRO
VZCHÁZENÍ
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
■ Vitavax nechrání jen osivo a vzcházející rostliny, ale současně i podporuje růst.
■ Dvě účinné látky – karboxin a thiram – poskytují vysokou úroveň ochrany proti chorobám
přenosných osivem i půdou.
■ Na rozdíl od některých jiných mořidel SDHI mechanismus účinku Vitavaxu
aktivně podporuje vzcházení, což lze pozorovat při každém ošetření osiva.
Arysta LifeScience Czech s.r.o.
36
Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 – Braník, Czech Republic
Katalog
osiv
podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
Tel.: 239
044 410,
www.arysta.cz
Předurčeno
PRO úspěch
• specialista na Fusarium spp.
• vysoká koncentrace účinných látek
• do všech druhů obilnin
• bez výkyvu v účinnosti
• výrazná stimulace vitality a výkonnosti rostlin
100 let inovací v mořidlech
Bayer s.r.o.
Siemensova 2717/4, 155 80 Praha 5
tel.: 266 101 111, 846
cropscience.bayer.cz
Katalog
osiv podzim
2016
| Odrůdy
Používejte přípravky na ochranu rostlin
bezpečně.
Před použitím
si vždy
přečtěte
ěteuvedené na této stránce jsou právně chráněné.
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
37
PELUŠKA OZIMÁ
ARKTA
■
registrace
38
„Mrazu se nebojí“
ČR 1998
Nabízíme také
v BIO kvalitě
■
ideální pro zakládání ozimých směsek 75 kg oz.
tritikale + 75 kg pelušky Arkta
■
v
yšší výnosy než jarní peluška
■
u
držovatel: Selgen, a.s.
■
r ychlý jarní počáteční růst
■
d
élka rostlin 150 – 180 cm
■
v
ynikající mrazuvzdornost a přezimování i za
nepříznivých podmínek
PŘEDNOSTI:
■
n
ízká HTS – úspora nákladů na osivo
č
asná jarní sklizeň kvalitní píce
■
■
■
v
ysoký výnos zelené i suché hmoty a hrubých bílkovin
ve všech oblastech pěstování
vyšší výnosy než jarní peluška
výborná předplodinová hodnota
■ ideální pro směsky
■
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
Nejen pro dotační titul „Greening“ - dle novelizovaného Nařízení vlády č. 61/2016 Sb. nabízíme široké spektrum plodin
s výběrem nejkvalitnějších odrůd a pečlivě sestavených směsí.
DRUHOVÉ SMĚSI Pro Terra
Speciální směsi PROTERRA Vám vyřeší mnohé často
se vyskytující problémy zemědělské praxe, jako jsou
nedostatek humusu v půdě, špatné hospodaření s vodou,
utužování a eroze půdy, výskyt plevelů, nedostatek
dusíku, nízký výskyt včel a jiných opylovačů v krajině atd.
Ve směsech PROTERRA se snoubí vysoká profesionalita
přípravy s velkou druhovou pestrostí každé jednotlivé
směsi. K míchání používáme pouze velmi kvalitní odrůdy,
čímž se tyto směsi odlišují od běžného standardu nabídky
jiných firem.
Pro Terra
MEZIPLODINY
MEZIPLODINY
PROTERRA HUMUS je vyvážená meziplodinová silně
prokořeňující směs, která předchází obilí, kukuřici
a řepce. Speciálně vytvořená směs pro snížení populací
háďátka je určena pro rizikové oblasti jejich výskytu –
PROTERRA NEMATOCIDNÍ.
Pro zakládání biokoridorů, s cílem podpořit rozmanitost
živočišných a rostlinných druhů v krajině, je určena
PROTERRA KVETOUCÍ ROSTLINY jednoletá. Zakládání
kvetoucích ploch ve formě pásů přichází v úvahu
především na půdě ležící ladem, na okrajích polí,
případně jako přerušovačů půdních celků.
směs humus
Složení:
peluška
32 %
pohanka obecná
29 %
jetel nachový
15 %
svazenka vratičolistá
14 %
ředkev olejná
10 %
Pro Terra
•velmi vysoký nárůst nadzemní biomasy v relativně krátkém časovém období
možní vyšší zadržení dusíku v rostinách; silně prokořeňující směs plodin,
která napomáhá rozrušovat zhutnění půdy
•obohacuje půdu o snadno rozložitelnou organickou hmotu, a tím
stimuluje biologickou aktivitu půdy a chemické procesy
•ředkev olejná svým dlouhým vřetenovitým kořenem proniká do spodních
vrstev půdy a způsobuje tak průsak vody do hlubších partií, což pozitivně
ovlivní uzavření koloběhu vody a živin v systému
•peluška přispívá pomocí kořenového systému k fixaci vzušného dusíku a ke
zlepšení půdní struktury
•vyvážená meziplodinová směs předcházející obilí, kukuřici a řepce
•doporučený výsevek: 30–40 kg/ha
•doba výsevu: do poloviny srpna
•určeno pro dotační titul Greening dle Nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
směs nematocidní
Složení:
ředkev olejná
32 %
vikev panonská
30 %
hořčice bílá
20 %
svazenka vratičolistá
13 %
jetel alexandrijský
5 %
•speciálně vyvážená směs pro snížení háďátek v oblastech s vysokou
koncentrací pěstování cukrové řepy a zeleniny
•využívá vlivu tzv. nepřátelských rezistentních rostlin, do jejichž kořenů sice
háďátka pronikají, ale jejich vývojový cyklus je omezen, takže škůdce zahyne
•ředkev olejná v krátké době vytváří značné množství biomasy, která přispívá
k ozdravení půdy nejen u pěstitelů řepy, ale i v zahradnictví.
•vikev panonská má příznivý vliv na rozvoj půdních bakterií, hluboko kořenící
a bohatě větvící kořenový systém pomáhá k rozbití utužené struktury půdy
•umožňuje pěstování řepy v následujícím roce bez hluboké orby
•doporučený výsevek: 30 kg/ha
•doba výsevu: srpen až začátek září
•určeno pro dotační titul Greening dle Nařízení vlády č. 61/2016 Sb..
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
39
MEZIPLODINY
Pro Terra
směs kvetoucích rostlin jednoletá
•univerzální kvetoucí směs jednoletého charakteru
•bohaté a široké druhové zastoupení zajistí pastvu pro včely od časného
jara do pozdního léta
•nemá vyhraněné nároky na půdní stanoviště , vhodná do všech lokalit
•kvetoucí porosty s rozmanitostí druhů produkují ve zvýšené míře pyl a nektar
a podporují tak populace opylovačů včely medonosné i čmeláků. Jejich
rozmístění v agrosystému přispívá rychlejšímu rozvoji populací přirozených
nepřátel polních škůdců, např. slunéčka, pestřenky, dravé ploštice.
•kvetoucí pásy přispívají ke snížení úniků zbytků pesticidů a nitrátů do
povrchových vod, snižují půdní erozi, zlepšují úrodnost a strukturu půdy.
Poskytují živočichům potravu a ochranu i v zimních měsících, podporují
pestrost a rozmanitost krajiny.
•doporučený výsevek: 10-15kg/ha
•doba výsevu: duben – květen do hloubky 2 cm
Složení:
svazenka vratičolistá
15 %
pohanka obecná
15 %
jetel luční
8 %
jetel nachový
8 %
lupina úzkolistá
8 %
len setý
8 %
ředkev olejná
8 %
sléz krmný
8 %
řepka jarní
8 %
vičenec ligrus
7 %
hořčice bílá
7 %
SMĚSI MEZIPLODIN PRO
Směs
Směs
hořčice,
svazenka
GREENING
Složení plodin
Podíl semen
v%
Podíl rostlin
na 1 m 2 %
hořčice bílá
80
65
svazenka
vratičolistá
20
25
Směs
hořčice,
proso
hořčice bílá
80
75
proso seté
20
25
Směs
hořčice,
pohanka
hořčice bílá
70
70
pohanka
obecná
30
30
pohanka
obecná
80
62
Směs
pohanka,
svazenka
Směs
ředkev,
svazenka
svazenka
vratičolistá
20
38
ředkev olejná
80
67
svazenka
vratičolsitá
20
33
Doporučený
výsevek směsi
Popis
10 kg/ ha
Nenáročná, rychle rostoucí směs plodin
s intenzivní tvorbou biomasy. Dobře vymrzá
a umožňuje na jaře setí do vymrzlého mulče.
Vhodnější na pozemky s nižším zastoupením
brukvovitých plodin. V případně zájmu lze
použít odrůdy s nematocidním účinkem.
12 kg/ ha
Kombinace hořčice a prosa je levná
alternativní směs, která s jistotou splňuje
požadavky na ozelenění. Jedná se
o nenáročnou, dobře prokořeňující směs,
která během zimy dobře vymrzá.
22 kg/ ha
Dvojdruhová ekonomická směs, která splňuje
požadavky na ozelenění. Zastoupená hořčice
se postará o rychlé pokrytí půdy, potlačí
plevele a je nenáročná.
42 kg/ ha
Kombinace plodin s rychlým nárůstem zelené
hmoty, jistým vymrzáním a zejména výborným
fytosanitárním působením v osevním sledu.
Jedná se výhradně o plodiny nepříbuzné
s obvykle pěstovanými druhy. Ideální použití
na plochy s vyšším zastoupením brukvovitých.
14 kg/ ha
Ředkev svými velmi hlubokými kořeny
pozitivně ovlivňuje fyzikální půdní vlastnosti.
Silný nematocidní účinek výrazně omezuje
výskyt háďátek. Směs lze s úspěchem použít
ve všech osevních postupech, zejména před
řepu cukrovou.
Určeno pro dotační titul Greening dle Nařízení vlády č. 61/2016 Sb. Výrobce si vyhrazuje právo měnit druhové složení směsí.
40
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
■vzhledem
k vysoké produktivitě velká akumulace organické hmoty zlepší úrodnost půdy
■lze ji použít pro všechny produkční oblasti, více jí vyhovují
oblasti teplejší s hlinitými půdami a dostatkem srážek
■antinematodní odrůda, vhodná pro lokality požadující
Hořčice bílá MEGA
■rychlý
nárůst nadzemní biomasy ve vysokém objemu
rozvoj zajišťuje ochranu půdy před vodní
a větrnou erozí
■vyznačuje se antinematodními účinky, vhodná jako
■rychlý
ozdravení půdy od háďátek a dalších škodlivých organismů v půdě využití při pěstování na zelenou hmotu i na
semeno
■rychlý rozvoj zajišťuje ochranu půdy před vodní a větrnou erozí
■přes zimu dobře vymrzá, na jaře možný výsev přímo do
mulče
MEZIPLODINY
Hořčice bílá ANDROMEDA
přerušovač osevních postupů tam, kde se požaduje
ozdravení půdy od háďátek a dalších škodlivých
organismů v půdě
■přes zimu dobře vymrzá, na jaře možný výsev přímo do
mulče
■využitelná ve všech výrobních oblastech
hluboký kořenový bal výrazně zlepšuje strukturu
půdy, poutání živin a obohacuje zeminu o organickou
hmotu
■všestranná odrůda s rychlým počátečním růstem, tole■vyznačuje se dobrým zdravotním stavem, raností a odolruje i pozdnější výsev, odolná suchu
ností proti poléhání
■vysoký výnos organické hmoty chrání proti erozi, ideálně
■vzhledem k vysoké produktivitě velká akumulace orgazastiňuje povrch půdy
nické hmoty zlepší úrodnost půdy
■vhodná pro všechny oblasti pěstování, nenáročná odrů■přes zimu dobře vymrzá, na jaře možný výsev přímo do
da na prostředí i agrotechniku
mulče
Hořčice bílá SEVERKA
Jetel alexandrijský TABOR
■velmi
rychlý růst hmoty na zelené hnojení, velmi dobře
funguje ve směsích s ostatními plodinami
■bohatý
■má
výborný vliv na půdní vlastnosti díky dlouhému kůlovému kořenu, schopnosti fixovat vzdušný dusík
■velmi snadno vymrzá
odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost
vůči houbovým chorobám
■diploidní, středně raná odrůda, nejvyšších výnosů dosa- ■poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty v 1. užitkovém
roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu
huje v bramborářské obasti
■plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních
Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy
výrobních oblastech
Jetel luční VLTAVÍN
■středně
zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako
zelené hnojení, zvláště pod brambory. Zelenou hmotu
■jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně
lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat.
■podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé
vysokého vzrůstu.
■Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní
dekádě srpna.
■
v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých smě- na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře vyséváme 6
mil. klíč. semen/ha, tj. asi 25 kg.
sek v plynulém pásu zeleného krmení (Landsberská
■při zakládání semenářských porostů výsev 16 – 18 kg
směska – inkarnát + ozimá vikev + jílek italský).
■zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou
inkarnátu do hloubky 1 – 2 cm, dozrává do 10. 7.
organickými látkami a dusíkem
Jetel nachový KARDINÁL ■významně
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
41
MEZIPLODINY
hodnota píce je na úrovni jetele lučního, často
má vyšší produkci N-látek. Při samotném zkrmování
■dvouletá vytrvalá poléhavá bylina až 50 cm vysoká s bívšak způsobuje nadýmání. Nevýhodou je částečně
lou, později růžovějící hlávkou
nahořklá chuť čerstvé píce.
■uplatnění nachází v porostech s lučně-pastevním
■vytrvalost je 3 – 6 let, jedná se o zimovzdornou jetelovivyužíváním. Pěstovat jej lze také v monokulturách nebo
nu, v trvalých travních porostech významně zkvalitnňuje
jetelovinotravních směsích na orné půdě. Nahrazuje
výživnou hodnotu sena.
■výsevek 10 – 12 kg/ha
jetel luční v lučních porostech na vlhčích stanovištích.
■vzhledem k pomalému stárnutí ho můžeme sklízet až
do období plného květu. 1. seč je o 10 – 14 dnů pozdnější
než u jetele lučního.
Jetel zvrhlý AURORA
Jílek jednoletý LOLAN
■pozdní
až velmi pozdní tetraploidní odrůda, s hustým
svazčitým kořenovým systémem
■rychlý počáteční vývin a vysoká energie nárůstu hmoty
s vysokým a stabilním výnosem hmoty
■možnost využítí na výrobu vysoce kvalitního objemové-
■nutriční
ho krmiva ve více sečích, i jako meziplodinu pro zelenou
hmotu nebo zelené hnojení
■za vhodných vláhových podmínek lze vysévat od brzkého jara do konce léta
■kromě vysokého výnosu zelené a suché hmoty dává
i velké množství kořenové hmoty, která zlepšuje půdní
strukturu
rychlý vývin, mohutný kořenový systém
jak na píci s vysokou nutriční hodnotou, tak na
■středně raný tetraploidní italský jílek s vynikajícími výnosy
zelené hnojení
■alternativa k jílku jednoletému s možností pícninářského ■v případě zásevu na podzim získáme velmi produktivní
seč velmi brzy na jaře
využití i v dalším roce
Jílek mnohokvětý – italský FABIO
Len olejný LIBRA
■obsah
oleje v semenu 48,4 %
Peluška jarní ARVIKA
■nejrozšířenější
odrůda pelušky v Evropě
odrůda s vynikajícím zdravotním stavem
■střední rychlost počátečního růstu a dobrá odolnost
k poléhání
■pozdní
■velmi
■využití
■nejvýnosnější
registrovaná odrůda pro pěstování na
semeno
■barva semene hnědá
■velmi
vhodná do jarních a letních luskovinoobilních
směsek s využitím na zelené krmení, senáž i zelené
hnojení
■výsevek: semenářské porosty – 0,8 až 1 MKS/ha v čisté
kultuře; pícní využití v čisté kultuře – 1 až 1,2 MKS/ha;
luskovinoobilní směsky – výsevek 0,4 až 0,5 MKS/ha
pelušky a 2 – 2,5 MKS/ha obilí (oves, jarní pšenice)
vání, velmi vhodná do osevních sledů s vyšším zastoupením řepky ozimé
■rostliny dorůstající výšky výšky až 100 cm rychle pokrý- ■
přes zimu zmrzne a zbytky rostlin na povrchu půdy
zamezují erozi, na jaře lze vysévat jařiny přímo do mulče
vají půdu a potlačují růst plevelů
■zaorání pohankové slámy zvyšuje produkci následné
■výrazný fytosanitární účinek vzhledem k nepříbuznosti
plodiny o 20%, a to především díky účinnějšímu využití
k ostatním polním plodinám
■mohutný nárůst organické nadzemní hmoty ve velmi
minerálních hnojiv a redukci fytopatogenní půdní mykoflory, zejména rodu Fusarium
krátkém časovém období
■
nenáročná meziplodina vhodná do všech oblastí pěsto- ■plodem je hnědá trojboká nažka, vegetační období je 85
až 95 dní
Pohanka obecná KORA
42
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
■jeho
vegetační doba je velmi krátká (60-80 dní), proto
je možné ho využít jako meziplodinu na zelené krmení
nebo krycí plodinu pro jeteloviny
■proso je teplomilná plodina nenáročná na vodu, má
krátkou vegetační dobu. Mladé rostliny jsou velmi citlivé na chlad. Odumírají již při teplotě -2 až -3 o C a při
teplotě nižší než 5 o C zcela zastavují růst.
■má nižší schopnost získávat živiny z půdy, proto potřebuje půdy s dobrou zásobou živin
■Doporučená hloubka setí je 2 cm
MEZIPLODINY
Proso seté UNIKUM
do veliké hloubky, čímž uvolňuje zhutněnou půdu díky
velmi hluboce rostoucímu kořenovému systému
■přispívá ke zvýšení úrodnosti půdy, aktivuje půdní život
■velmi robustní rostlina s rychlým vývojem rychle pokryje
a obohacuje půdu o velké množství humusu
půdu a svým olistěním zabraňuje růstu plevelů
■nejhlubší prokořenění půdního profilu – až 200cm
■hlavní předností ředkve je optimální prokořenění půdy
Ředkev olejná IKARUS
Svazenka vratičolistá VEGA
■jednoletá
plodina s krátkou vegetační dobou a rychlým
vývojem, nenáročná, snáší pozdní výsev, odolná suchu
■zástupce čeledě stružkovcovitých není příbuzná s žádnou jinou kulturní plodinou, ideální meziplodina a přerušovač osevního postupu jak z hlediska fytosanitárního,
tak objemu zelené hmoty
■zvláště vhodná jako meziplodina po řepce a bramborách,
Vičenec ligrus AMBRA
■méně
známá vytrvalá trsnatá jetelovina vysokého
vzrůstu s růžovým hroznem květů
■vytváří mohutný kořenový systém až 2m, dokáže čerpat živiny z méně přístupných forem a narušovat podloží, je indikátorem zásaditých a mělčích vápenitých
půd, roste v teplých, vinorodých a stepních oblastech
■porosty vičence jsou zlepšujícící předplodinou s vysokou fixací dusíku (150 – 180 kg N/h), kterou lze ještě
není hostitelkou pro háďátka
také jako výborná medonosná plodina, kvetoucí pastva pro včely
■spolehlivě vymrzá, a proto je ideální meziplodinou pro
jařiny
■rychlý raný vývoj, dobré potlačení plevelů díky vegetačnímu krytu
■nematodoneutrální
■významná
zvýšit pravidelným hnojením fosforem. Vičenec způsobuje tzv. vičencovou únavu půdy – po sobě je nesnášenlivý a může se pěstovat v osevních postupech s odstupem 6 let.
■kvalita i výnosy píce vičence jsou výborné, píce vykazuje dobrou stravitelnost i velmi vysokou využitelnost
živin
■pěstuje se jako monokultura nebo v jednoduchých
směsích na orné půdě s vojtěškou, ovsíkem nebo
kostřavou, případně i s vikvemi. Výsevek: množství 120
– 140 kg/ha, hloubka do 3 cm
dobrou schopnost přijímat vodu a živiny ze všech
vrstev půdy
■vysoký výnos zelené hmoty, velmi rychlý počáteční růst ■růstový kořen nevětví a prorůstá poměrně hluboko
■bohatě olistěná lodyha, výška cca 140 cm
Vikev setá EBENA
■má
Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.
Katalog osiv podzim 2016 | Odrůdy uvedené na této stránce jsou právně chráněné.
43
TŘEBÍČ
Zasejte úspěch
ZNZ
Liberec
Ústí nad Labem
13
Hradec Králové
Karlovy Vary
Praha
Plzeň
2
14
4
3
Pardubice
Jihlava
5
1
7
Olomouc
10
Třebíč
11
Zlín
6
Brno
9
České Budějovice
Ostrava
8
Havlíčkův Brod
12
Odborní regionální zástupci:
1
Soňa Grézlová: 604 256 584
8
Ing. František Gregor: 605 717 160
2
Ladislav Čejka: 736 166 309
9
Ing. Jaroslava Sácká: 602 382 615
3
Ing. Bedřich Janáček: 739 722 160
10
Ing. Svatomír Kupčík: 602 738 835
Ing. Jiří Daněk: 702 210 323
4
Bc. Miloš Vlach: 736 184 584
Ing. Petr Němec: 604 229 747
Ing. Milan Strych: 725 454 826
11
Ing. Bohumil Popelka: 602 573 606
5
Marcela Perničková: 702 007 293
12
Emil Laurenčík: 702 007 294
Ing. Vítězslav Povolný: 606 062 003
6
Ing. Václav Hroch: 602 791 473
13
Ing. Vlastimil Brzica: 734 835 215
7
Ing. Miloslav Prášek: 736 751 121
14
Ing. Karel Kameník: 603 518 945
Objednávky osiv:
AGROKOP CZ a.s.
AGROKOP HB s.r.o
Ing. Irena Božková
e-mail: [email protected]
tel.: 736 751 120
Spojovací 1343, Střítež
674 01 Třebíč
tel./fax: 568 858 415
e-mail: [email protected]
www.agrokop.cz
Smetanovo nám. 279
580 01 Havlíčkův Brod
e-mail: [email protected]
www.agrokop.com
Kukuřice, řepky, pícniny
ZNZ Přeštice, a.s.
Ing. Milena Fendrichová
e-mail: [email protected]
tel.: 603 193 694
Husova 438
334 22 Přeštice
e-mail: [email protected]
www.znz.cz
Obilniny, luskoviny

Podobné dokumenty

katalog osiv - ACHP Vysočina

katalog osiv - ACHP Vysočina zoospory napadají kořenové vlášení a zde vznikají primární plasmodia. Z nich se vyvíjí gamety a sekundární zoospory, čímž je zakončen primární cyklus, který probíhá u všech, i rezistentních hostite...

Více

VÝSLEDKY MONITORINGU NÁLETU KRYTONOSCŮ NA OPAVSKU

VÝSLEDKY MONITORINGU NÁLETU KRYTONOSCŮ NA OPAVSKU výsledky z roku 2008, tato metoda signalizace nemusí dát spolehlivé výsledky, protože nesignalizovala potřebu ošetření ani u extrémního případu pěstování řepky po řepce, kde ve skutečnosti bylo nap...

Více

Katalog - ozimá řepka VP AGRO 2016

Katalog - ozimá řepka VP AGRO 2016 BONZZAI je polopozdní polotrpasličí hybrid, který úspěšně dokončil registrační řízení v ČR. Během tříletého zkoušení výrazně překonával kontrolní odrůdu DK Secure. Jedná se o nízký, nepoléhavý hybr...

Více

32 NAŠE POLE NAŠE POLE 33

32 NAŠE POLE NAŠE POLE 33 o. pšenice ozimá pšenice

Více

Elektromobilita v MHD - Proelektrotechniky.cz

Elektromobilita v MHD - Proelektrotechniky.cz Pozvánka na konferenci „Elektrické autobusy pro město V“ Také naši tradiční konferenci Elektrické autobusy pro město V již čile připravujeme, a to opět jako doprovodný program veletrhu Czechbus. P...

Více

4. číslo roku 2009 - Česká mykologická společnost

4. číslo roku 2009 - Česká mykologická společnost poměrně dobře byl tento znak patrný na cystidách uvolněných do prostoru. Právě jím se totiž sekce Petiginosae odlišuje od blízké sekce Marginatae Kühner, která je v naší přírodě zastoupena mnohem ...

Více