Oseva PRO sro - ELITA semenářská, as

Komentáře

Transkript

Oseva PRO sro - ELITA semenářská, as
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Žito ozimé
Tritikale ozimé
Řepka ozimá
podzim
Brambory
Peluška ozimá
Meziplodiny
2015
nabídka
OSIV A SADBY
R
SP
O
Ing. Libor Kolomazník
ELITA semenářská, a.s.
Certifikace
Ý
PR
T O M B O LY
REPREZENTAČNÍ
POLNÍ DEN ELITY
V OŘECHOVĚ
U BRNA
DN
PS: Těším se na setkání s Vámi na 3. Reprezentačním polním
dnu ELITY v Ořechově 9. 6. 2015
VO
Dovolte mi, abych Vám závěrem poděkoval za důvěru
a spolupráci a popřál Vám bohatou sklizeň a úspěšnou
realizaci Vaší produkce.
3.
HA
TÉ
S potěšením mohu konstatovat, že si stále častěji získáváme
Vaši důvěru také v obchodování s merkantilním zbožím,
v dodávkách pesticidů, hnojiv a pomocných látek.
RO
Dlouhodobě se snažíme o množení a nabídku odrůd pro
všechny směry využití, pro intenzivní i extenzivní systémy
hospodaření. Nabízíme prověřené odrůdy i novinky, odrůdy,
které prošly zkouškami ÚKZÚZ i odrůdy z evropského katalogu
vhodné pro podmínky ČR. Naší prioritou je spolupráce s
množiteli a výroba nejkvalitnějšího certifikovaného osiva,
které je zárukou vysoké užitné hodnoty. Při výběru novinek,
Vámi neověřených odrůd, doporučuji využít služeb našich
obchodních zástupců. V katalogu uvádíme také širokou
nabídku mořidel. Využijte ji a objednejte si včas osivo
s mořidlem pro Vás nejvhodnějším.
V letošním roce vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 50
ze dne 16. 3. 2015 o podmínkách poskytování platby pro
zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima
a životní prostředí tzv. ozelenění. I pro tuto oblast Vám
nabízíme osivo vybraných druhů, odrůd a meziplodin.
P E S TR Ý D OP
Je mým přáním, aby Vám tento katalog posloužil jako průvodce
pro výběr vhodných odrůd pro Vaše půdně klimatické
podmínky a zároveň Vám nabídl širokou škálu našich služeb
a možností vzájemné spolupráce.
ŠE
BO
Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři.
LE
LÍME KRÁLOV
NU
P
C
NI
Slovo reditele
VO
ĚZ
N
Č
OG
RA M
LO S
O
N
VÁ
Í
Polní den
PŘEHLÍDKA ŠIROKÉHO SORTIMENTU OZIMÝCH PŠENIC
A NEJPĚSTOVANĚJŠÍCH ODRŮD A HYBRIDŮ ŘEPKY OZIMÉ
ÚTERÝ 9.6.2015
ZAČÁTEK V 9:00 HOD.
Nabídka hnojiv
•nabízíme průmyslová hnojiva prostřednictvím našich regionálních pracovníků dle aktuální nabídky, v nabídce je široká škála základních hnojiv i hnojiva pro doplňkovou výživu
•hnojiva mohou být volně ložená i balená
PLODINA
Pšenice ozimá
•čištění a moření farmářských osiv na technologicky moderních linkách ELITY
•poradenství při výběru odrůd, pesticidů, hnojiv a pomocných půdních látek, silážních aditiv
•laboratorní činnost – N-látky, tuk, vláknina, škrob, vlhkost, pádové číslo, objemová hmotnost, čistota
Žito ozimé
Ikonky - vysvětlivky
A
PRÁVNĚ
CHRÁNĚNÁ
ODRŮDA
PRAŠNÉ
ZAKRSLÁ
X
2
1
X
X
1
1
1
CELEST EXTRA FORMULA M
2
X
1
1
X
X
1
1
1
2,5-3
X
X
1
X
X
1
2
1
2
1
1
1
X
X
1
1
1
Obilniny ozimé
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
B
NOVINKA
OZNAČENÍ KVALITY
RANCONA 15 ME
LAMARDOR FS 400
Ječmen ozimý
SNĚTI
1,5
VITAVAX 2000
Dále ELITA nabízí
DÁVKA
l/t
CELEST EXTRA FORMULA M
VIBRANCE GOLD
Tritikale ozimé
ODRŮDA
ODRŮDA
REGISTROVANÁ
REGISTROVANÁ
V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM
KATALOGU
MOŘIDLO
POLYVERSUM
použití v systémech
ekologického zemědělství
VITAVAX 2000
RANCONA i-MIX
MAXIM STAR 025 FS
LAMARDOR FS 400
POLYVERSUM
použití v systémech
ekologického zemědělství
CELEST EXTRA FORMULA M
CELEST EXTRA FORMULA M
VITAVAX 2000
POLYVERSUM
použití v systémech
ekologického zemědělství
CELEST EXTRA FORMULA M
CELEST EXTRA FORMULA M
LAMARDOR FS 400
VITAVAX 2000
POLYVERSUM
použití v systémech
ekologického zemědělství
DETER
CRUISER 350 FS
MAZLAVÉ
FUZARIÓZY
•příznivé ceny a jistota plateb za odebrané zboží
•tzv. zelený úvěr na osiva, hnojiva, pesticidy, pomocné půdní látky uzavřením smluv na zboží ze sklizně
•smluvně podložený odběr Vašich komodit usnadní Vaše
rozhodování co pěstovat
•široký okruh obchodovaných komodit a rychlá realizace
•možná úprava zboží na čističkách ELITY, možnosti úpravy máku a ostatních drobnosemenných komodit
•zvýhodněné sazby za čištění pro smluvní partnery
•dodržování pravidel bezpečnosti potravin a krmiv dle HACCP
ÚČINNOST NA
BRANIČNATKY
•nabízíme kompletní sortiment registrovaných přípravků na ochranu rostlin
•dodávka do 24 hod
•odbornou poradenskou činnost zajišťují naši regionální pracovníci
•vytvoříme výhodné platební podmínky, slevy množstevní i za včasnou platbu, výhodné balíčky k osivům
•možnost čerpání chemických přípravků ve formě záloh z uzavřených smluv na nákup merkantilního zboží
PLÍSEŇ
SNĚŽNÁ
ELITA semenářská, a.s. Vám nabízí, podobně jako v minulých
sezónách, zobchodování Vašich zemědělských komodit
Nabídka výběru mořících přípravků při nákupu osiva ozimů
PRUHOVITOST JEČNÁ
Přípravky na ochranu rostlin
HNĚDÁ
SKVRNITOST JEČMENE
Obchod s komoditami
1
X
2
1
X
X
2
2
2
0,2
1
X
1
X
X
1
X
1
0,5-1kg/t
X
X
1
X
X
X
X
1
2,5-3
1
1,5
0,2
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
X
X
X
1
2
2
1
0,5-1kg/t
X
X
X
X
X
X
X
1
1,5
2
3
X
X
X
2
1
X
1
1
1
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0,5-1kg/t
X
X
1
X
X
X
X
1
1,5
2
0,2
3
X
X
X
X
2
1
X
X
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
X
2
1
1
1
1
0,5-1kg/t
X
X
1
X
X
X
X
1
2
PŘENAŠEČI VIRÓZ
1
MŠICE
Účinnost na choroby: 1- výborná, 2 - dobrá, 3 - nízká, 4 - bez účinku
SYSTÉM
STIMULACE
SFÉRA HUMUSU
FYLOSFÉRA
Pevné základy
Aktivátor vitálních funkcí půdy
Fyziologický stimulátor
vegetativních funkcí rostliny
Pro silné odnože
ZOOSFÉRA
Aktivátor biologické transformace
statkových hnojiv
...začíná
mořením
pšenice
Sucho a hygiena ve stájích
produKtY prp teCHnoloGies vÁm
usnadŇuJí život a zvYšuJí zisKY po CelÝ roK
www.zlatasklizen.cz
Elita semenářská, a.s.
IS Agape a
VT
•poloraná odrůda, vznikla vylepšením odrůdy Axis
•střední až vyšší rostliny se střední odolností proti poléhání
•vysoká odnožovací schopnost
•velmi dobrá zimovzdornost
•odolná rzi pšeničné
•odrůda vhodná pro pozdnější termíny setí v KVO a ŘVO
•výsevek: 4,0 – 4,5 MKS/ha
IS Carnea a
VT
IS Gordius X
VcT
IS Laudis a
•velmi raná až raná vysoce lepková odrůda
•vyšlechtěna křížením odrůd (Alacris x Axis) x Alacris
•vysoká zimovzdornost, nadprůměrná suchovzdornost
•dobrá odolnost proti poléhání
•odolnější než Alacris proti virovým chorobám
•středně odolná proti listovým chorobám
•výsevek: 4,3 – 4,8 MKS/ha
VT
•velmi raná suchovzdorná osinatá odrůda
•(Axis x MV Magvas) x Axis
•vysoká zimovzdornost a mrazuvzdornost
•odolnost vůči rzi pšeničné a travní
•dobrá odolnost vůči listovým chorobám
•vysoké a stabilní hodnoty všech rozhodujících parametrů pekařské jakosti
•lze pěstovat ve všech výrobních oblastech
•výsevek: 4,3 – 4,8 MKS/ha
•pozdní osinatá odrůda klasového typu
•původ: Capnor x SO 449
•výnos tvoří velkým produktivním klasem
•velmi dobrá suchovzdornost
•střední odolnost vůči vyzimování
•spolehlivá odolnost vůči kořenovým, listovým a klasovým chorobám
•výsevek: 4,3 – 4,8 MKS/ha
VcT
Výnos
Zimovzdornost
IS Agape
2009
středně vysoký
IS Escoria
2011
IS Conditor
IS Conditor Z
VT
•středně raná osinatá odrůda středního až vyššího vzrůstu
•původ: Capo x Barroko
•dobrá mrazuvzdornost i zimuvzdornost
•nadprůměrná odnoživost
•vynikající odolnost proti listovým skvrnitostem a rzi plevové
•vysoké hodnoty celého komplexu parametrů mlynářské a pekařské kvality
•vysoké a stabilní výnosy od kukuřičné
až po bramborářskou oblast
•výsevek: 4 – 4,5 MKS/ha
•středně raná osinatá odrůda středního vzrůstu
•zimovzdornost na úrovni odrůdy Rapsodia
•výborná odnožovací a regenerační schopnost
•vyniká odolností proti rzi pšeničné, listovým skvrnitostem a chorobám klasu
•dobrá odolnost proti poléhání
•velmi vysoký výnos, nadprůměrná stabilita výnosu
•produkce vhodná pro výrobu pečivárenských produktů a na krmné účely
•výsevek: 4,3 – 4,8 MKS/ha
IS Spirella a
IS Karmadur (tvrdá) V
VcT
•super raná suchovzdorná osinatá odrůda
•metá o den dříve než Košutka – na úrovni středně raných ozimých ječmenů
•středně vysoká odrůda – velmi dobrá odolnost poléhání
•dobrá odolnost listovým skvrnitostem
•středně citlivá na rez plevovou
•dobrá odolnost rzi pšeničné a travní
•extra vysoké a stabilní pádové číslo
•vysoká HTZ okolo 50 g
•výsevek: 4,5 – 5,5 MKS/ha
Agronomické vlastnosti
Rok registrace
na SK
Odrůda
IS Escoria a
cT
•středně raná intenzivní krátkostébelná odrůda
•původ: (Istrodur x Riveldur) x Riveldur
•dobrá mrazuvzdornost
•dobrá odnožovací schopnost
•velmi dobrá tolerance k virózám
•velké sklovité zrno
•vysoký obsah žlutých pigmentů v semolině (8,5 – 9 ppm)
•výsevek: 4,5 – 5,0 MKS/ha
Odolnost proti chorobám
Kvalitativní parametry
Ranost
Odnožovací
schopnost
Výška
rostliny
Odolnost proti
poléhání
Optimální
termín setí
Vhodnost
pro pozdní setí
HTZ
vg
Výsevek
MKS/ha
Virózy
tolerance
Padlí
travní
Rez
pšeničná
Listové
skvrnitosti
Fuzariózy
klasů
Obsah mokrého
lepku v %
Sedimentační
hodnota v ml
Objemová hmotnost v g/l
Pádové
číslo
Pekařská
jakost
velmi vysoká
středně raná
vysoká
100-110
střední
10.10.-25.10.
vhodná
40-42
4,0-4,5
vyšší
6-7
8
6
lepší
33-36
54-60
790-815
290-350
E 8-9
středně vysoký
vysoká
raná
střední
90-95
vysoká
1.10.-15.10.
středně vhodná
41-43
4,3-4,8
střední
7
7-8
6
průměrná
34-38
54-62
795-820
350-420
E 8-9
2012
velmi vysoký
střední
pozdní
vysoká
95-105
vysoká
1.10.-15.10.
středně vhodná
43-45
4,0-4,5
střední
8
7
7
průměrná
22-25
21-29
780-790
310-370
krm./oplat.
IS Carnea
2013
středně vysoký
velmi vysoká
velmi raná
střední
95-105
dobrá
1.10.-15.10.
středně vhodná
42-45
4,3-4,8
vyšší
7
7
6-7
průměrná
33-36
53-59
790-815
330-390
E/A 8-7
IS Gordius
2012
vysoký
střední
pozdní
nižší - střední
100-110
střední
1.10.-15.10.
průměrná
41-43
4,3-4,8
střední
8
7
8
lepší
31-34
52-60
790-8110
340-410
E/A 7
IS Spirella
2014
střední
střední
extra raná
střední
90-95
vysoká
25.9.-15.10.
průměrná
51-54
4,5-5,5
střední
7
8
7
průměrná
35-38
50-54
785-805
340-460
E 7-8
IS Karmadur
2013
vysoký
vysoká
raná
vysoká
90-95
vysoká
1.10.-15.10.
středně vhodná
47-51
4,5-5,5
střední-vyšší
6-7
6
6-7
průměrná
31-35
790-815
270-340
těstovin.
IS Laudis
2015
vysoký
vysoká
středně pozdní
vysoká
95-105
dobrá
1.10.-31.10.
vhodná
43-45
3,5-4,5
střední-vyšší
7
8
8
lepší
32-36
795-810
310-380
E8
55-60
Odolnost proti chorobám: 9 - vysoká, 5 - střední, 1 - nízká
1
2
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Evina a
V
•středně raná
•vhodnost do všech oblastí pěstování
•mimořádně vysoký výnos v neošetřené variantě pěstování
•vysoký výnos v ošetřené variantě pěstování
•vysoká zimovzdornost, dobrá odolnost vůči poléhání
•špičkový zdravotní stav
•výsevek: 3,5 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
Magister a
Frisky
 nejvýnosnější registrovaná odrůda v ČR s vysokou zimovzdorností
 lze pěstovat i po obilnině a kukuřici, vhodná i pro pozdní setí
V
•pozdní plastická odrůda registrovaná v ČR
•dobře odnožující se středně dlouhým stéblem
•vysoká odolnost vůči vyzimování, velmi dobrá odolnost k plísni sněžné
•odolnost vůči porůstání zrna
•doporučeno fungicidní ošetření proti padlí travnímu a rzím
•tolerantní k předplodině - možnost setí po kukuřici i pšenici
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
Dagmar X
Tilman
A
KVALITA
novinka
 nejzdravější odrůda v sortimentu s pekařskou kvalitou A
 odolná vůči poléhání, vhodná pro pěstování s nižšími vstupy
V
Nordika
•velmi raná
•vhodnost do všech oblastí pěstování
•velmi vysoký výnos (i v teplejších a sušších oblastech)
•vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase a běloklasosti
•velmi vysoká zimovzdornost
•velmi vysoká odolnost vůči poléhání
•výsevek: 3,3 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
Altigo Y
novinka
novinka
 vymrzání odolná krmná odrůda vyšlechtěná v Hrubčicích
 vysoký výnos a velké zrno s HTZ 52 g, vhodná i do sušších oblastí
V
•poloraná osinatá odrůda
•rostliny nízké, středně odolné až odolné proti poléhání
•velmi vysoký výnos zrna v ŘVO, OVO a BVO
•středně odolná až odolná proti napadení rzí travní, rzí plevovou
•náchylná k napadení fuzariózami klasů
•velmi dobrá odolnost vůči vyzimování
•výsevek: 3,5 – 4,2 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
Nejnovější odrůdy ozimé pšenice
Limagrain Central Europe Cereals
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Polygrafická 262/3, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: +420 212 244 339, fax. +420 272 701 262, e-mail: [email protected]
www.limagrain-cereals.cz
3
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Apache Y
V
•poloraná až raná pšenice původem z Francie
•vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase
•citlivější na padlí travní na listu
•krátké stéblo s vysokou odolností vůči poléhání
•vhodnost do kukuřičné, řepařské a teplejší obilnářské oblasti
•střední až nižší odolnost k vyzimování
V
Arkeos
•velmi raná odrůda
•odrůda s velmi vysokou odnoživostí
•krátké rostliny středně odolné vůči poléhání
•střední až velmi dobrá odolnost vůči vyzimování
•střední odolnost vůči padlí travnímu (6), rzi pšeničné (5) a braničnatkám na listu (5,5)
•vysoká odolnost vůči rzi plevové (8)
•citlivější vůči chorobám pat stébel a fuzariózám v klasu
•výsevek: 2,8 – 4,0 MKS, dle oblasti a termínu setí
Avenue Z
V
•extrémně raná – nejranější odrůda v sortimentu
•vhodnost do všech oblastí pěstování
•vysoký výnos (i v sušších a teplejších oblastech)
•vysoká odolnost vůči všem klasovým chorobám a padlí travnímu na listu
•zimovzdornost vysoká
•odolnost vůči poléhání
•výsevek: 3,2 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
Etela Z
Frisky Z
Saaten – Union cz, s.r.o.
Vc
•polopozdní pšenice pekařské kvality
•vysoký výnosový potenciál
•výborný zdravotní stav
•vysoká zimovzdornost
•vhodnost do všech výrobních oblastí
•ve třetím roce registračních zkoušek v ČR
Lear Z
V
Genius a
VT
•středně raná vysoce výnosná odrůda
•nízký vzrůst, vysoká odolnost proti poléhání
•vysoká zimovzdornost i mrazuvzdornost
•výborná tolerance k přísuškům
•vyšší hustota porostu
•velmi dobrý zdravotní stav
•výsevek: 230 – 350 zrn/m2
VT
•pozdní pšenice určená pro krmné účely
•krátké až středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností poléhání
•střední až vysoká odnožovací schopnost
•dobrá odolnost vůči vyzimování
•vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné
•možnost pěstování po obilovině
•výsevek: 3,5 – 4,7 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
Nordika Z
Athlon a
V
•středně raná odrůda určená pro krmné účely
•velmi vysoký výnos ve všech oblastech
•velké zrno s vysokou HTZ
•odolnost proti vymrzání
•střední odnoživost, středně vysoké rostliny
•vysoká odolnost vůči běloklasosti a fuzariózám v klase
•vysoká odolnost vůči rzi pšeničné
•středně raná až polopozdní plastická odrůda pšenice ozimé
•střední vzrůst se střední odnožovací schopností
•středně dobrá odolnost proti poléhání
•dobrá mrazuvzdornost a zimovzdornost
•velmi dobrá odolnost k běloklasosti, rzi pšeničné, padlí a braničnatkám klasu
•průměrná až mírně podprůměrná odolnost vůči DTR
•výsevek: 350 - 400 zrn/m2
Patras X
V
•polopozdní až pozdní nepekařská pšenice
•dosahuje stabilních velmi vysokých výnosů
•středně až méně odnožující odrůda s delším stéblem
•dobrý zdravotní stav
•velmi dobrá odolnost k vyzimování
•vhodná i do oblastí s přísušky
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha dle oblasti a termínu setí
5
V
•středně raná až polopozdní pšenice
•tvoří nezvykle řidší, nižší porost (88 cm)
•středně až méně odnožující rostliny
•dlouhý silný klas s vysokým počtem zrn (HTZ kolem 50 g)
•mimořádná výnosová stabilita
•velmi dobrá mrazuvzdornost i zimovzdornost
•výsevek: 350 – 400 zrn/m2
6
Brokat X
Vc
•středně raná pšenice s nadstandardními výnosy pro intenzivní pěstitele
•dobrá odolnost proti poléhání
•vysoká stabilita pekařské kvality
•mimořádná odolnost proti poléhání (8,4)
•mimořádná tolerance k těžkým a mokrým půdám
•výška rostlin - střední (86 cm)
•výsevek: 370 - 400 zrn/m2
Lavantus X
V
•polopozdní pšenice s nadstandardními výnosy
•vyšší rostliny s dobrou odolností proti poléhání
•střední až vyšší odnožovací schopnost
•vysoká stabilita pekařské kvality
•mimořádná tolerance k lehčím půdám, přísuškům a půdám s nízkou bonitou
•zdravotní stav je dobrý až velmi dobrý
•výsevek: 320 – 350 zrn/m2
Mulan X
V
•středně raná až polopozdní plastická pekařská odrůda
•střední odolnost proti poléhání •vyšší odnožovací schopnost
•velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
•vyvážená odolnost ke všem významným chorobám
•velmi dobrá odolnost proti plísni sněžné
•výsevek: 350 – 400 zrn/m2
P
TO
P
PR ŠEN
O IC
ZÁ E O
SE ZI
V M
20 Á
15
Sestavte si celé portfolio
z těch nejlepších pšenic!
TOBAK , RUMOR
(B)
(A)
PŠENICE OZIMÁ
• super výnos, dobré zdraví, mrazuvzdornost
GENIUS (E+)
• stabilně vysoký výnos, špičková kvalita, specialista na pozdní setí
ATHLON(E)
• vysoký výnos, mimořádné zdraví, nepoléhavost, specialista do sucha
PATRAS(A)
• mimořádná stabilita vysokého výnosu a výborné A kvality,
obrovská HTZ nad 50 g, mrazuvzdornost
LAVANTUS(A)
• nadstandardní výnos zrna, suchuvzdornost, střední až nízká intenzita,
střední až pozdní termíny setí
BROKAT (A)
• nadstandardní výnos zrna, vysoká až velmi vysoká intenzita,
rané a střední termíny setí, střední až velmi těžké i mokré půdy
POTENZIAL(A), MULAN(A)
• praxí dokonale prověřené, stabilní pekařské pšenice
DROMOS(Krm.), TIGUAN(Krm.)
• ty skutečně pravé krmné pšenice
Saaten – Union cz, s.r.o.
Potenzial X
V
•poloraná pšenice s dobrou pekařskou jakostí
•rostliny nižšího až středního vzrůstu
•vysoká odnožovací schopnost
•dobrá odolnost k poléhání
•plastická, nenáročná na půdně- klimatické podmínky
•možnost setí po obilovině
•výsevek: 350 – 400 zrn/m2
Rumor X
V
Tobak Y
V
•raná až středně raná pšenice
•vzrůstná odrůda s dobrou odolností proti poléhání
•špičkový výnos i bez ošetření
•vysoká odolnost přísuškům
•vyvážený dobrý zdravotní stav
•vysoká mrazuvzdornost
•středně raná až polopozdní mimořádně zdravá odrůda
•plastičnost, tolerance k půdně-klimatickým podmínkám
•velmi vysoký výnos, vyšší odnožovací schopnost
•střední až nižší výška rostlin
•velmi dobrá odolnost k přísuškům
•střední odolnost poléhání
•výsevek: 350 – 400 zrn/m2
Bonanza Z
Vc
•polopozdní krmná odrůda středního vzrůstu
•výborná mrazuvzdornost – 8,3
•velmi dobrá odolnost vůči poléhání
•tolerance k pozdnímu termínu setí
•pevné zdraví – běloklasost 8,3
•vynikající výnos zrna
•vhodnost po obilovině i kukuřici
•výsevek: 300 – 320 zrn/m2
SAATEN-UNION CZ s.r.o.
tel.: 541 22 11 75, fax: 541 22 11 13
www.saaten-union.cz
8
Dromos Z
V
•polopozdní nepekařská výnosná odrůda
•střední až vyšší vzrůst
•střední odnožovací schopnost
•dobrá odolnost proti poléhání
•dobrá odolnost proti fuzariózám klasu
•méně odolná proti napadení rzí travní
•výsevek: 350 – 370 zrn/m2
Tiguan Z
V
•středně raná až polopozdní krmná pšenice
•plastická odrůda vhodná do všech oblastí
•vysoký až velmi vysoký výnos
•lze pěstovat po pšenici
•střední odolnost poléhání
•výsevek: 350 – 380 zrn/m2
Selgen, a.s.
Annie a
Vc
•poloraná odrůda se střední délkou rostlin
•střední odolnost proti poléhání
•vysoká mrazuvzdornost
•tolerantní k obilní předplodině
•tolerantní k pozdnímu výsevu
•vysoká odolnost vůči fuzáriu v klase
•střední odolnost vůči braničnatce
•výsevek: 3,0 – 3,5 MKS/ha
Julie a
V
•raná odrůda s vysokou potravinářskou jakostí
•výborný výnos ve všech oblastech
•mimořádná mrazuvzdornost
•střední délka rostlin, dobrá odolnost poléhání
•výborný zdravotní stav
•vysoká odolnost k fuzarióze a braničnatce v klasu
•výsevek: 3,5 – 4 MKS/ha
Bohemia X
V
•raná až poloraná odrůda
•dobrá reakce na vyšší intenzitu pěstování
•dobrá odolnost proti listovým i klasovým chorobám
•vysoká odolnost vyzimování
•morforegulátor použít při vyšší intenzitě pěstování
•vhodnost pro časný i pozdní termín výsevu
•výsevek: 4 MKS/ha
Diadem X
V
•poloraná, vhodná do všech oblastí
•vysoká mrazuvzdornost a dobré přezimování
•dobrá odolnost k poléhání, setí po obilovině se testuje
•vysoká odolnost ke rzi plevové
•střední odolnost k padlí na listu a rzi pšeničné
•nižší odolnost k listovým skvrnitostem
•výsevek: 4 MKS/ha
10
Elly X
V
•velmi raná odrůda kompenzačního typu
•středně odnožující, vysoká mrazuvzdornost
•vysoký výnos zrna v KVO, ŘVO a OVO
•střední odolnost vůči padlí travnímu na listu i v klasu
•velmi dobré výsledky v sušších oblastech
•doporučena střední dávka morforegulátoru
•výsevek: 4 MKS/ha
Turandot X
V
Vanessa Z
V
•poloraná odrůda z úhřetického šlechtění
•střední výška rostlin, střední odolnost poléhání
•vyšší mrazuvzdornost
•tolerantní k pozdnímu výsevu i výsevu po kukuřici
•velmi dobrý zdravotní stav
•vhodnost do všech výrobních oblastí
•výsevek: 4 MKS/ha
•polopozdní nepotravinářská odrůda
•velmi vysoký výnos ve všech oblastech
•vynikající mrazuvzdornost
•odolnost poléhání, délka rostliny 83 cm
•výborný zdravotní stav
•HTZ 45 g
•výsevek: 4 MKS/ha
Nabídka pšenic 2015
Ragt Czech, s.r.o.
Bardotka a
VT
•poloraná odrůda registrovaná na Slovensku
•odolná stresu – sucho i mráz, výborná mrazuvzdornost
•dobré výsledky dává v teplejších a sušších oblastech
•vyšší rostliny, středně odolné vůči poléhání
•velmi dobrá odolnost chorobám klasu, fungicidní ochranu zaměřit na list. choroby
•možno set po obilovině, snáší pozdnější setí i po kukuřici na zrno
•výsevek: 4 – 5 MKS/ha
Cimrmanova raná a
V
•velmi raná až raná potravinářská odrůda
•dobrá až velmi dobrá odnožovací schopnost
•výborná mrazuvzdornost
•velmi dobrá odolnost fuzáriím v klase
•plastická odrůda do všech výrobních oblastí
•lze pěstovat i po obilovině
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Federer a
Matchball
RGT
Viriato
Důležité je zvítězit!
A prasata nemají šanci!
• nejvýnosnější registrovaná pšenice v ČR v r. 2013
• A potravinářská kvalita, vysoké
a stabilní číslo poklesu
• střední až kratší, velmi dobře odnoživá
• vysoce výkonná osinatá pšenice
• potravinářská kvalita A
• nepoléhavá, s dobrou mrazuvzdorností
RGT
Rebell
V
•polopozdní až pozdní intenzivní odrůda
•vznikla křížením odrůd (Hana x Alana) x Drifter
•vysoký výnos ve všech oblastech
•středně dlouhé až dlouhé stéblo se střední odolností k poléhání
•střední odnožovací schopnost
•fungicidní ochranu směřovat k pozdně listovým chorobám
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Grizzly
Specialista po obilnině!
Krmná odrůda s medvědí silou!
• klasová A pšenice se špičkovým výnosem
• specialista na setí po obilnině
• odolnost chorobám pat stébel
• vynikající krmná jakost C
• vysoký obsah škrobu, velké zrno
• velmi vysoký výnos
12
Forhand a
VT
•poloraná elitní pšenice
•vznikla křížením odrůd Banquet x Ludwig
•dobrá až velmi dobrá odnožovací schopnost
•velmi dobrá mrazuvzdornost
•vhodnost pro střední intenzitu pěstování
•plasticita k pěstitelským podmínkám
•výsevek: 3,5 – 5 MKS/ha
Bekend X
VT
•raná odrůda vznikla křížením odrůd Apache x Banquet
•vysoký výnos a odolnost fuzáriím
•mrazuvzdornost a suchovzdornost
•střední až nižší odolnost poléhání
•dobrá až velmi dobrá odnožovací schopnost
•dobrá odolnost k padlí, listovým skvrnitostem a rzi pšeničné
•výsevek: 4 – 5 MKS/ha
Bodyček X
V
•velmi raná odrůda
•stabilní výnos ve všech výrobních oblastech
•menší odolnost poléhání, střední odnoživost
•výborná mrazuvzdornost
•požadavek na morforegulátor v rané fázi
•požadavek na dvojí fungicidní ošetření na list
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Golem X
V
•polopozdní česká pšenice s německým původem
•vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
•vznikla křížením odrůd Tommi x Opus
•střední odnožovací schopnost – klasový typ
•dobrá mrazuvzdornost, výborná regenerační schopnost
•velmi dobrá odolnost plísni sněžné
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Matchball X
V
•polopozdní intenzivní odrůda
•tvoří výnos produktivním klasem, velmi dobrá odnoživost
•střední až menší sklovité zrno
•vhodnost do všech oblastí, především ŘVO a BVO
•velmi dobrá mrazuvzdornost, odolnost plísni sněžné
•lze pěstovat po obilovině
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Rebell X
Vc
•polopozdní pšenice na krátkém stéble s vynikající odolností poléhání
•kompenzační typ pšenice s vysokým počtem zrn v klase
•zdravá A pšenice pro velmi vysoké a stabilní výnosy
•nově registrovaná v Německu
•odolnost chorobám pat stébel (stéblolamu)
•specialista na setí po obilnině
•velmi dobře snáší pozdní setí
•dobře se vyrovnává s jarními a časně letními přísušky
Ragt Czech, s.r.o.
Ostatní firmy
Viriato X
Akteur a
Vc
•velmi krátká raná osinatá pšenice
•výška rostliny 81 cm – výborná odolnost vůči poléhání
•dobrá mrazuvzdornost
•dobrá odolnost proti braničnatkám
•střední odolnost vůči padlí a rzi pšeničné
•dobrá odolnost vůči běloklasosti
•odolnost proti fuzáriím v klase je střední
•výsevek: 3,0–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek
Baletka Y
V
•raná odrůda pekařské jakosti chlebové
Oseva PRO, s.r.o.
Estevan a
VT
•středně raná osinatá odrůda se středním až dlouhým stéblem
Pannonia NS X
VT
Oseva, a.s. Bzenec
•raná osinatá odrůda tolerantní vůči suchu
•rostliny nižšího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání
•nižší odnožovací schopnost
•dobrá odolnost k vyzimování
•vysoce odolná proti braničnatce a běloklasosti
•v horších podmínkách nutno zvýšit výsevek
•výsevek: 4,5 – 5 MKS/ha
Sonergy X
V
Caussade Osiva, s.r.o.
•velmi raná osinatá odrůda s dobrou mrazuvzdorností
•vysoká odolnost poléhání
•plastická odrůda, vhodná do všech oblastí pěstování
•velmi dobrý zdrav. stav s odolností vůči nemocem klasu
•odolnost poléhání je na střední úrovni
•rychlý počáteční růst a brzký nástup metání
•odrůda silně odnožující s dobrou odolností k vyzimování
•výnos tvoří počtem odnoží
•dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost vůči rzem
•dobře snáší pozdní výsev, není náročná na předplodinu
•vysoká odolnost vůči porůstání při špatných podmínkách •výsevek: 4,2 – 4,8 MKS/ha
v době sklizně
•výsevek: 3 – 4 MKS/ha
•nízké rostliny odolné proti poléhání
•velmi dobrá mrazuvzdornost
•velmi vysoký výnos zrna v KVO, ŘVO a OVO
•vysoce plastická a výnosově stabilní odrůda
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Grizzly Z
V
•polopozdní pekařská odrůda s vysokými výnosy v KVO a ŘVO
•středně až dobře odnoživá odrůda s dobrou odolností poléhání
•dobrá odolnost vůči vymrzání i vyzimování
•dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listech i v klase
•nižší odolnost vůči rzi plevové
•vhodná do intenzivních podmínek, snáší setí i v pozdnějších termínech
•výsevek: 3,5 – 4 MKS/ha
Vc
•polopozdní středně vysoká odrůda
•středně odnoživá a vysokou HTZ
•velmi vysoký výnos
•střední odolnost vymrzání
•výrazná výnosová reakce na vyšší intenzitu pěstování
•vysoká energetická hodnota zrna – vysoký obsah škrobu
•výsevek: 3,5 – 4,5 MKS/ha
Ludwig a
BOR, s.r.o.
Sosthene X
V
JB Asano X
V
Gordian Z
BOR, s.r.o.
•polopozdní německá odrůda
•dobrá odolnost vyzimování
•plastická s vysokou kompenzační schopností
•výnos tvořen nižším počtem vysoce produktivních klasů
•rostliny středně vysoké, střední až dobrá odolnost k poléhání
•střední až dobrá odolnost vůči většině významných chorob
•výsevek: 3 – 4 MKS/ha
13
Vc
Caussade Osiva, s.r.o.
•raná odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
Oseva PRO, s.r.o.
•krátké až velmi krátké rostliny
•rakouská polopozdní odrůda
•odolnost vůči mrazu a poléhání
•středně odolná až odolná proti vyzimování
•dobrý zdravotní stav
•vysoký výnos v ŘVO, OVO a BVO
•není potřeba aplikace morforegulátoru
•odolnost proti porůstání, odolnost proti poléhání, •tolerantní k výsevu po obilovině
střední odnoživost
•výsevek: 3,8 – 4,5 MKS/ha
•odolnost napadení padlím travním a braničnatkou na listu
•vyšší náchylnost k napadení rzí travní
14
V
BOR, s.r.o.
•středně raná nepotravinářská odrůda
•skvělé výnosy také u neošetřené varianty
•vynikající zdravotní stav, perfektní přezimování
•nižší rostliny s vysokou odolností poléhání
•odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
•lze set po obilovině a kukuřici
Papageno Z
V
Saatbau Linz, s.r.o.
•raná až poloraná krmná pšenice
•vynikající výnosový potenciál
•dobrá mrazuvzdornost
•dobrá odolnost poléhání, výška rostlin 80 cm
•vysoký obsah škrobu – vysoká výtěžnost ethanolu
•lze pěstovat po obilovině
•výsevek: 3,5 – 4,2 MKS/ha
VÍCEŘADÝ
Henriette V
SAATEN-UNION CZ
•raná šestiřadá odrůda nejen pro drsnou Vysočinu
•specialista na těžké, mokré a studené půdy, severní expozice
•nízký vzrůst s velmi dobrou odolností proti poléhání
•velmi dobré přezimování
•vysoká odolnost k plísni sněžné
•rychlý počáteční vývoj i nástup vegetace na jaře
•střední odnožovací schopnost
•výsevek: 350 – 400 zrn/m2, dle termínu setí
Jup V
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
•šestiřadá středně raná odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
•rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně odolná až odolná proti poléhání
•střední odolnost proti lámání stébla
•zrno velké, podíl předního zrna vysoký
•střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, rhynchosporiovou skvrnitostí
•střední odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, rzí ječnou
•výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých odrůd velmi vysoký
•výsevek: 4 – 4,5 MKS/ha
KWS Meridian V
SOUFFLET AGRO a.s.
•víceřadá středně raná odrůda
•rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání
•střední odolnost proti lámání stébla
•zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký
•odolnost proti napadení rzí ječnou
•střední odolnost proti padlí travnímu na listu, komplexu hnědých skvrnitostí
•výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých odrůd velmi vysoký
Paso V
c
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
•polopozdní šestiřadá odrůda s vysokou odnoživostí
•krátké až středně vysoké rostliny odolné vůči poléhání
•velmi dobrá odolnost vůči vyzimování potvrzená ročníkem 2012
•odrůda odolná proti rzi ječné
•vysoká odolnost k plísni sněžné
•vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu
•velmi dobrá odolnost proti komplexu hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti
•výsevek: 3,8–4,2 MKS/ha
Nero V
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Titus V
SAATEN-UNION CZ
•středně raná šestiřadá odrůda
•středně vysoké rostliny s dobrou odolností vůči poléhání
•velmi vysoký výnos v neošetřené i ošetřené variantě
•velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu, rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti
•velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám v klase, chorobám pat stébel
•menší odolnost vůči komplexu hnědých skvrnitostí
•odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
•velmi dobrá odolnost vůči vyzimování a plísni sněžné
•středně raná až polopozdní šestiřadá odrůda
•vysoký vzrůst (100 cm), velmi dobrá odolnost poléhání
•vysoký výnos slámy
•vysoká HTZ 49 g
•velmi dobrá mrazuvzdornost i zimuvdornost
•zdravý list i klas
•rychlý počáteční vývoj, střední odnožovací schopnost
•výsevek: 330 – 400 zrn/m2, dle termínu setí
Wendy V
SAATEN-UNION CZ
•víceřadá raná odrůda, rostliny středně vysoké
•odrůda méně odolná proti poléhání i proti lámání stébla
•vhodnost do všech oblastí i do přísuškových, na lehké písčité půdy
•zrno malé, podíl předního zrna středně vysoký
•výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých odrůd vysoký
•odolnost vůči padlí travnímu na listu, rzi ječné
•střední odolnost vůči komplexu hnědých skvrnitostí, rhynchosporiové skvrnitosti
•výsevek: 3,3 – 4 MKS/ha
DVOUŘADÝ
Casanova V
c
Travira V
Leopard V
15
Limagrain Central Europe Cereals
•raná dvouřadá odrůda – nejranější odrůda sortimentu
•vysoká odnoživost, počet produktivních stébel 968 ks/m2
•nízké rostliny s dobrou odolností vůči poléhání a lámání stébla
•odrůda odolná vůči rhynchosporiové skvrnitosti
SAATEN-UNION CZ
•vysoká odolnost vůči padlí travnímu
•středně raná víceřadá odrůda
•velmi dobrá odolnost vůči rzi ječné a komplexu hnědých •stabilní výnos středně velkého zrna
skvrnitostí
•dobrý zdravotní stav – 100%ní rezistence k virové •výsevek: 3,5–4,0 MKS/ha
zakrslosti ječmene
•100%ní rezistence k žluté virové mozaice ječmene
•dobrá zimovzdornost a výborná mrazuvzdornost
Limagrain Central Europe Cereals
•velmi dobrá tolerance k negativním půdně-klimatickým •polopozdní dvouřadá odrůda
podmínkám
•vysoká odnoživost a vysoký počet produktivních stébel
•rychlý start, střední odnožovací schopnost
•nízké rostliny s velmi dobrou odolností vůči poléhání
•výsevek dle termínu setí: 3,3 – 4,0 MKS/ha
•velmi dobrá odolnost vůči vyzimování potvrzená ročníkem 2012
•velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu, rzi ječné, rhynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klase
•velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné
•střední odolnost vůči hnědé skvrnitosti
•výsevek: 3,5–4,2 MKS/ha
16
c
Lesan V
Tritikale ozime
VÚP Troubsko
•středně raná odrůda
•rostliny vysoké, klas dlouhý, řídký až středně hustý
•hmotnost tisíce zrn nízká
•aleuronová vrstva zrna tmavá
•vývojový typ přesívkový
•odrůda nenáročná na půdní a klimatické podmínky
•využitelná pro podzimní výsevy ke sklizni zrna a časné jarní píce
•zrno pro potravinářské využití, krycí plodina, pastva pro lesní zvěř
Matador V
SAATEN-UNION CZ
Agostino V
•populační krátkostébelná středně raná odrůda s velmi vysokými výnosy
•vhodná na potravinářské využití
•vysoká odnožovací schopnost
•dobrá zimovzdornost
•střední až dobrá odolnost proti poléhání
•ošetření regulátory růstu vhodné pouze v případě intenzivního pěstování
•dobrý zdravotní stav s vyváženou rezistencí listovým chorobám
•vhodnost i pro velmi lehké půdy a pozdní setí
•výsevek: 3,3 - 3,5 MKS/ha
Claudius V
SU Stakkato V
IS Flavius V
SAATEN-UNION CZ
•nová generace hybridního žita
•odlišná anatomie a stavba klasu – dokonalé opylení a menší náchylnost na výskyt námele
•střední vzrůst, vyšší odnožovací schopnost
•dobrá odolnost proti poléhání
•určen především pro pekařské účely
•excelentní výnos, dobré pekařské parametry, dobrý zdrav. stav
•vhodnost pro střední až nízko-intenzivní technologie pěstování
•nenáročná a tolerantní k různým půdně-klimatickým podmínkám
•výsevek: 2,0 – 2,2 MKS/ha
T
OSEVA UNI, a.s. Choceň
•středně raná odrůda nízkého vzrůstu
•vysoká odolnost proti poléhání
•vysoká odolnost proti vyzimování
•plastičnost výborné výsledky i na horších stanovištích
•odolnost vůči padlí travnímu a rzi žitné
•při vysoké intenzitě pěstování použit morforegulátor
•při silnějším infekčním tlaku braničnatky plevové v klasu použít fungicid
•výsevek je možný do poloviny října
•výsevek: 3 – 4 MKS/ha
c
•raná až středně raná odrůda pšeničného typu
NABÍZÍME ODRŮDY A HYBRIDY SPOLEČNOSTÍ:
SAATEN-UNION CZ
•rostliny středního vzrůstu – dobrá odolnost proti poléhání
•vyšší HTZ – 48 g
•vhodnost na rané termíny setí
•vhodnost do vyšších poloh
•nenáročnost na půdně-klimatické podmínky
•reaguje na zvýšenou produkční dávku dusíku
•zdravotní stav je stabilně dobrý
•výsevek: 300 – 350 zrn/m2
T
ELITA semenářská, a.s.
•raná intenzivní suchovzdorná krátkostébelná odrůda
•velmi vysoký výnosový potenciál – výnosová stabilita
•v maloparcelkových pokusech dosahuje výnos zrna nad 12,5 t/ha
•odolnost vůči padlí travnímu, rzi pšeničné, rzi plevové
•vysoká odolnost vůči poléhání
•využití zrna na krmné účely, výrobu bioethanolu
•nižší nároky na stanoviště, předplodinu a intenzitu pěstování než pšenice ozimá
•tolerance ke kyselým půdám i nedostatku některých mikroprvků v půdě
•výsevek: 4 – 4,5 MKS/ha
17
Rapool CZ s.r.o. / Pioneer Česká republika
Limagrain Česká republika / Monsanto ČR s.r.o.
Syngenta Czech s.r.o. / Agrofinal spol s r.o.
Caussade Osiva / Ostatní
VÝNOSY
DĚLAJÍ
PŘÁTELE.
Řepka ozimá 2015
Rapool CZ s.r.o.
Avatar T
•raný hybrid nejnovějšího šlechtitelského přístupu pro bonitně lepší půdy
•nízký vrůst, vysoký výnos semen, vysoký obsah oleje, velmi
rané kvetení, velmi bujné větvení a vysoký počet šešulí
•pro střední termíny setí s velmi rychlým jarním startem a raným kvetením
•vysoký podíl jemného kořenového vlášení s výborným osvojováním vody a živin
•doporučený výsevek 400000 až 550000 klíčivých semen na ha
Marathon W
•polopozdní hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem, nižšího vzrůstu (cca 138 cm) s velmi vysokou odolností k poléhání a vysokou plasticitou
•velmi siný a hluboko vyvinutý kořenový systém, výborná regenerační schopnost
•velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností vůči plísni šedé (Botrytis cinerea) známka 8,4
•bezproblémové přezimování, velmi vysoký výnos semen, nadprůměrná olejnatost - 47,5 % v sušině semen
•vhodný do všech výrobních oblastí, zejména na bonitně lepší půdy
•vhodný je pro rané až střední termíny setí, pro intenzivní •polopozdní restaurovaný hybrid, registrovaný v ČR v roce 2007
i základní úroveň agrotechniky, hybrid bez jakýchkoliv •středně vysoký vzrůst s rychlým podzimním vývojem pěstitelských rizik
a výborným přezimováním
•doporučený výsevek je 400 až 600 tisíc klíčivých semen na •výnosově stabilní ve všech oblastech, vysoká olejnatost, ha v závislosti na termínu setí
vysoký výnos oleje
•velmi dobrý zdravotní stav, velmi dobrou odolnost proti Alternaria brassicae a proti Phoma lingam
rezistentní Plasmodiophoře
•vysoký výnos poskytuje při základní i intenzivní agrotechnice •speciální hybrid s rasově specifikovanou rezistencí vůči •vhodný pro střední, středně pozdní až pozdní termíny setí, Plasmodiophora brasicae (nádorovitosti košťálovin)
specialista pro pozdní výsevy
•určený výhradně pro plochy zamořené touto chorobou
•doporučený výsevek je 500000 klíčivých semen/ha
•robustní a plastický hybrid s vysokou výnosovou stabilitou, dobrý zdravotní stav
•velmi rychlý počáteční vývoj, velmi vhodný pro pozdní termíny výsevuVhodný je pro střední a těžké půdy. Hybrid je •středně raný robustní, vitální hybrid s prodlouženou délkou robustní, plastický s vysokou výnosovou stabilitou
plodného patra
•doporučený výsevek 450000 až 550000 klíčivých semen na ha
•vysoká plasticita, vysoká olejnatost, vysoká HTS
•vhodný především pro intenzivní systém pěstování s vysokou reakcí na intenzifikační opatření v podobě výrazného prodloužení šešulového patra
•polopozdní hybrid pro těžké podmínky pěstování, pro studené, •podzimní a jarní ošetření regulátory růstu (azolovými těžké jílovité půdy
přípravky) by mělo být standardním ošetřením, výrazně •velmi rychlý počáteční vývoj na podzim s výjimečnou podporuje bohaté větveníj
úrovní přezimování
•vhodný do všech oblastí pěstování řepky, má výbornou •pozvolný nástup do jarní vegetace vlivem delší regenerace
zimovzdornost i mrazuvzdornost. Dosahuje střední výšky •delší období dlouživého růstu rozšiřuje aplikační okno (cca 151 cm), má výbornou odolnost k poléhání a vyrovnaný růstových regulátorů
zdravotní stav
•středně vysoké rostliny, velmi vysoký obsah oleje i velmi •doporučený výsevek je do 400000 klíčivých semen/ha
vysoký výnos oleje z ha
•porosty nepřehušťovat
•vysoce homogenní hybrid s rovnoměrným dozráváním slámy a šešulí
•vhodný především pro střední, středně pozdní a pozdní
termíny setí, pro středně intenzivní a intenzivní agrotechniku
•doporučený výsevek 500000 klíčivých semen na ha
Hornet W
Mentor T
Vsaďte n a
n ejvýn osn ější
h ybrid roku 2014.
Inspiration W
MARATHONH
Mercedes T
Nový nosný hybrid s velmi vysokým výnosem a efektivitou pěstování.
INSPIRATIONH
Hybrid pro maximální výnos při intenzivní agrotechnice.
SHERPAH
Hybrid s výjimečnou výnosovou stabilitou a tolerancí vůči stresu.
ROHANH
Výnosově stabilní, nejranější a nenáročný hybrid.
*Zdroj: ÚKZÚZ, SDO 2014
www.rapool.cz
20
Rapool CZ s.r.o.
Oriolus c
W
•raný hybrid kratšího vzrůstu (cca 148 cm) s vysokou odolností k poléhání
•hybrid je vhodný do všech výrobních oblastí, i přísuškových, na všechny půdní typy
•vhodný zejména pro intenzivní systém pěstování, nemá pěstitelská rizika
•velmi vysoký výnos semen a oleje, olejnatost cca 47,7 % v sušině semen
•mohutný kořenový systém a výjimečná odolnost k jarním přísuškům
•nadprůměrná odolnost vůči plísni šedé, černím a hlízence
•podzimní růst je pozvolnější, je vhodný pro rané až střední termíny setí
•nástup do jarní vegetace je brzký, raná tvorba poupat a rané kvetení, tomu je třeba přizpůsobit výživu a ochranu proti škůdcům
•doporučený výsevek 450000 až 500000 klíčivých semen na ha
Primus W
•tradiční středně raný až polopozdní hybrid s výrazně zkrácenou výškou porostu (149 cm, ÚKZÚZ 2008-2010) a vysokou odolností proti poléhání
•hybrid s velmi vyrovnanou výnosovou úrovní (106% rel.
výnosu semen a 107% rel. výnosu oleje, ÚKZÚZ 2010-2012) bez výrazných rozdílů mezi jednotlivými ročníky
•přináší zlepšení v odolnoti vůči všem významných chorobám řepky ozimé, nejvyššího hodnocení v rámci nově registrovaných odrůd dosáhl v odolnosti proti Phoma
lingam, známka 6,6 , Botrytis cinerea známka 8,4
a Alternaria brassicae známka 7,1
•nabízí vysokou jistotu také při pěstování v podmínkách vystavených vyššímu tlaku chorob (v úzkých osevních sledech s vysokým podílem řepky, v teplých oblastech pěstování, ve vlhkých a teplých ročnících, půdo ochranných technologiích zpracování půdy a ve výše uvedených kombinacích)
•vhodný je pro základní i intenzivní agrotechniku, pro střední a těžší půdy
•doporučený výsevek 500000 semen na ha
Pulsar T
•polopozdní, plastický, robustní hybrid s výbornou úrovní přezimování pro suchá stanoviště
•mohutná sací síla kořenů a výjimečná schopnost větvení
•vhodný je pro rané a střední termíny setí, zejména pro intenzivní agrotechniku
•zvýšenou pozornost na podzim věnovat výživě a správné regulaci porostu
•střední až vyšší odolnost poléhání
•vysoká HTS a velmi vysoký výnos oleje
•doporučený výsevek 450000 až 550000 klíčivých semen na ha
Rohan W
•středně raný restaurovaný hybrid určený pro kontinentální podmínky
•stabilně vysoký až velmi vysoký výnos semene a oleje
•rostliny tvoří nízký až středně vysoký kompaktní porost
s vysokou odolností k poléhání 8,5
•rychlý počáteční vývoj a rychlá jarní regenerace
•vysoká až velmi vysoká zimovzdornost, výjimečná tolerance k přísuškům
•dobrý zdravotní stav
•vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy, pro intenzivní až středně intenzivní způsob pěstování
•vhodný pro střední až středně pozdní termín setí
•doporučený výsevek 400 – 600 000 klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí
Rumba W
•středně raný až polopozdní vysoce výkonný hybrid
•velmi vysoká odolnost k poléhání (výška porostu cca 143 cm)
•vynikající zdravotní stav, zejména odolnost k plísni šedé, k ostatním chorobám řepky je odolnost průměrná až nadprůměrná
•k termínu setí je univerzální, i pro různé půdní podmínky
•vysoká odolnost k přerůstání s velmi dobrou zimovzdorností, jednotně dozrává
•vhodný pro intenzivní a středně intenzivní způsob pěstování, vysoká využitelnost hnojiv
•doporučený výsevek je 400 až 550 tisíc klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí
21
Sherpa W
•středně raný vysoce výkonný hybrid s mohutným kořenovým systémem
•rychlý počáteční vývoj, velmi vysoká zimovzdornost
•velmi vysoká regenerační schopnost a dobrá odolnost vůči všem významným chorobám řepky
•nízký až středně vysoký porost (cca 143 cm) s vysokou odolností k poléhání s vynikající homogenitou a raným dozráváním
•silný kulovitý kořen zajišťuje výbornou a rychlou regeneraci po zimě, adaptabilitu a stabilitu v jarním růstu, vysoká využitelnost hnojiv
•velmi dobře se vyrovnává se stresovými situacemi pozdní setí, poškození herbicidem, zamokření, poškození mrazem či přísušky
•doporučená je středně intenzivní až intenzivní agrotechnika
•doporučený výsevek je 400 až 600 tisíc klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí
Troy T
Arot W
•polopozdní liniová odrůda, vynikající ve všech významných hospodářských vlastnostech řepky ozimé
•nízká výška porostu 149 cm, vysoká odolnost proti poléhání
•zdravotní stav má velmi nadprůměrný, se zlepšenou odolností vůči sclerotinii a phomě
•rychlý počáteční vývoj s dobře usazenou listovou růžicí na podzim, čímž dokáže výrazně snížit rizika poškození mrazem
•vysoký výnos semen i vysoká olejnatost, pro intenzivní i extenzivní agrotechniku a pro střední termíny setí
•doporučený výsevek 600000 až 700000 klíčivých semen na ha
Edimax CL c
T
•raný až středně raný hybrid s technologií Clearfield
•plastický pro různé podmínky pěstování, vysoce adaptabilní hybrid
•rostliny jsou středně vysoké s vysokým počtem větví
•dobrá odolnost vůči chorobám a poléhání
•velmi vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí a střední HTS
•hybrid vykazuje rychlé vzcházení a výbornou úroveň přezimování
•rychlá pokryvnost pozemku – přirozená konkurenční schopnost vůči plevelům
•vhodný pro střední až středně pozdní termíny setí
•doporučený je především pro intenzivní systémy pěstování
•časný nástup do jarní vegetace, velmi rané kvetení a středně rané zrání
•doporučený výsevek 400000 až 500000 klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí
•polotrpasličí hybrid s vysokou adaptabilitou na široké spektrum půdních a klimatických podmínek
•snadnější ošetřování porostu během vegetace, snadnější a rychlejší sklizeň
•rychlý počáteční vývoj rostlin na podzim bez tendence k přerůstání
•vysoký výnos semen, vysoká zimovzdornost
•vhodný do všech oblastí pěstování, pro základní i intenzivní agrotechniku
•vhodný je pro rané i pozdní termíny setí (nepřerůstá)
•nevyžaduje jarní ošetření regulátory za účelem krácení
•použití regulátorů růstu na podzim se doporučuje
•polopozdní robustní hybrid i pro suchá stanoviště •doporučený výsevek 400000 až 550000 klíčivých semen na ha s technologií Clearfield
•významný synergický efekt s herbicidem Cleravis
•vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS a vysokým obsahem oleje
•středně raný hybrid s velmi vysokým výnosem v různých •velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst s nadprůměrnou půdně klimatických podmínkách
úrovní přezimování
•výborný zdravotní stav (nová rasově specifická odolnost •neset příliš brzy, vhodné jsou střední až pozdní termíny setí
proti Phoma lingam)
•podzimní ošetření regulátory růstu brát jako standard
•středně vysoký porost s výbornou odolností k poléhání
•nástup do jarní vegetace je pozvolnější
•krátké a intenzivní kvetení, homogenní dozrávání •rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou a jednoduchá sklizeň
odolností k poléhání
•netvoří enormně přerostlé porosty
•robustní charakter rostlin, mohutný kořenový systém •pro intenzivní až středně intenzivní agrotechniku
a mohutné větvení
•pro střední, středně pozdní a pozdní termíny setí, rychlý •vyniká odolností vůči fomovému černání stonku
počáteční vývoj
•vynikající odolnost praskání šešulí
•doporučený výsevek je 400000 až 550000 klíčivých semen •doporučený výsevek 400000 až 500000 klíčivých semen na ha v závislosti na termínu setí
Veritas CL c
Visby T
22
T
Nejvýkonnější hybridní odrůdy
řepky ozimé firmy Pioneer
Pioneer Česká republika
PX104 T
•vysoká vitalita v raném vývoji, dobře snáší pozdější výsevy
•výnosy poskytuje vysoké a stabilní
•středně raný polotrpasličí hybrid s výrazným větvením
•doporučený výsevek je dle termínu setí a stanoviště •výnosem semen a oleje překonává současné polotrpaslíky od 400000 do 500000 semen na ha
PR45D03 a PR44D06
•má mohutný kořenový systém, vynikající odolnost poléhání
•reakce na regulaci růstu jsou minimální až negativní, použití výjimečně na podzim
•polopozdní až pozdní hybrid tradičního vzrůstu s dobrou •snazší ošetřování a vstupy do porostu
odolností k poléhání
•velmi dobrá zimovzdornost, efektivnější hospodaření •vysoké výnosy semen se středně vysokou až vysokou olejnatostí
s vláhou a živinami
•vyznačuje se širokou základní odolností proti houbovým chorobám
•možné je ranější setí bez rizika přerůstání, podzimní vývoj •disponuje dobrou odolností vůči vyzimování
je rovnoměrný
•středně rychlý podzimní vývoj, vhodný pro střední až mírně •doporučený výsevek je dle termínu setí 400000 – 500000 pozdní termíny výsevu
semen na ha
•podzimní regulace růstu je vždy doporučena, jarní je doporučena
•optimální hustota rostlin je 30 až 45 na m2
•doporučený výsevek je dle termínu setí od 400000 do 500000 semen na ha
•středně raný polotrpasličí hybrid ve 3. roce SOZ ÚKZÚZ, předpoklad registrace v ČR v roce 2015, v EU již registrován
•ve výnosu semen a oleje překonává hybridy PR45D03 a PX104
•délka rostlin cca 136 cm, začátek květu cca 120 dnů
•středně raný polotrpasličí hybrid, vybavený herbicidní •vyšší odolnost vůči Phomě, dobrá zimovzdornost
technologií Clearfield
•pro rok 2015 je limitované množství osiva
•vysoký výnos semen, střední až vyšší obsah oleje, vhodný •doporučený výsevek je dle termínu setí 400000 – 500000 pro rané výsevy
semen na ha
•na podzim vytváří přisedlou listovou růžici, silný kořenový systém a kořenový krček
•dobrá zimovzdornost rostlin
•doporučený výsevek je 400000 až 500000 semen na ha
•středně raný polotrpasličí hybrid, poskytující vysoké a stabilní výnosy
•olejnatost je středně vysoká až vysoká, obsah glukosinolátů je nízký
•pozdní hybrid tradičního vzrůstu vybavený herbicidní •rostliny začínají větvit níž, mají výbornou odolnost vůči poléhání, technologií Clearfield
nižší nároky na regulaci růstu, jednodušší vstupy a sklizeň
•stabilní výnos semen, střední obsah oleje
•mohutný kořenový systém, možnost ranějšího výsevku bez •rychlý podzimní vývoj, vhodný k pozdnějšímu setí
rizika přerůstání
•doporučený výsevek 400000 až 500000 semen na ha
•doporučený výsevek je 400000 až 500000 semen na ha v závislosti na termínu setí
PT206 T
HYBRIDY ŘEPKY
c
PX117 T
PX111CL T
PR45D03 T
PT200CL T
Top hybrid
Novinka
- Maximální výkonnost
- Výborná odolnost vůči poléhání
- Nízké náklady pěstování
www.pioneer.com/cz
DuPont oválné logo je registrovanou ochrannou
známkou firmy DuPont. ®, TM, SM Ochranné
a servisní známky firmy Pioneer. © 2015 PHII.
PR44D06 T
PT229CL T
•pozdní hybrid tradičního vzrůstu vybavený herbicidní technologií Clearfield
•raný výkonný polotrpasličí hybrid MAXIMUS dosahuje •vysoký výnosový potenciál, vysoký až velmi vysoký obsah oleje
vysokých výnosů semen
•rychlý podzimní vývoj, vhodný k pozdnější výsevkům •vhodný do všech oblastí pěstování řepky, vyniká obsahem oleje na konci argotechnické lhůty
•omezená tendenci přecházet na podzim do dlouživého •dobrá zimovzdornost
růstu, pro rané trmíny setí
•doporučený výsevek 400000 až 500000 semen na ha
•velmi dobrá odolností k mrazům a také dobrá odolnost k Phoma lingam
•časně a rychle dozrává
rezistentní Plasmodiophoře
•doporučený výsevek 400000-500000 semen na ha
•pozdní hybrid tradičního vzrůstu odolný vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých
•vysoký výnos semen se středně vysokým obsahem oleje
•rychlý podzimní vývoj, vhodný i k pozdnějším výsevům
•Polopozdní až pozdní tradiční hybrid s velmi vysokou •rostliny vyššího vzrůstu s dobrou odolností k poléhání
•vysoká odolnost vůči Phoma lingam
olejnatostí nad 49%
•podzimní regulace růstu je vždy doporučena, jarní je doporučena
•velmi vysoký výnos oleje
•velmi dobrá základní odolnost proti houbovým chorobám, •optimální hustota je 30 až 45 rostlin na m2
odolnost proti Phoma lingam a Slerotinia je nadprůměrná
•doporučený výsevek je 400000 až 500000 semen na ha dle termínu setí
PT235 T
PR46W26 W
c
Arsenal
Ryychlá jjarní
regeneraace
D
P
Nep
šeš ukavé
ule
Vy
poč soký
et š
ešu
lí
VÝHO
H
C
Ý
K
C
I
T
E
N
GE
en
b
o ám rální
s
t
půmínki cen
z
ři od ní y
p ad op
p
zá Evr
Limagrain Česká republika
Arsenal T
•vysoká odolnost vymrzání a středně vysoká olejnatost
•odrůda nové generace s výnosem založeným na vysokém •raná hybridní odrůda s rekordním výnosem semen počtu šešulí a semen
do intenzivnější agrotechniky
•vynikající schopnost kompenzovat negativní vlivy •velmi rychlým vývojem na podzim, vhodný také pro pozdní přírodních podmínek
termín setí, velmi brzká sklizeň
•hybrid s velmi rychlým vývojem na podzim a velmi dlouhou •výborný zdravotní stav, dvojí odolnost fomové hnilobě – dobou kvetení
kvalitativní Rlm7 a kvantitativní
•registrace: CZ, F, H, SK
•geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
•doporučený výsevek 400000 semen na ha
•střední až vyšší vzrůst, velmi dobrá odolnost poléhání
•rychlý jarní vývoj, využití zimní a jarní vláhy
•vysoká odolnost vymrzání, vysoká až velmi vysoká olejnatost
•registrace v GB, D, PL, A, SK, H
•raná hybridní odrůda s vysokým výnosem
•doporučený výsevek je 450000 semen na ha
•velmi dobrý zdravotní stav, vynikající – kvantitativní,
odolnost vůči phomě
•geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
•vyšší vzrůst, vysoká odolnost vymrzání, střední olejnatost
•středně raná hybridní odrůda se špičkovým výnosem •hybrid s genetikou přizpůsobenou středoevropskému do všech pěstitelských podmínek (chladných i teplých), klimatu, odmění intenzivní agrotechniku
intenzivní i běžné agrotechniky
•středně rychlý vývoj na podzim, do všech termínů setí
•výborný zdravotní stav, vynikající odolnost vůči hlízence •registrace: ČR, PL
(sklerotinia)
•doporučený výsevek je 450000 semen na ha
•geneticky podmíněná odolnost praskání šešulí
•střední až vyšší vzrůst, vysoká odolnost poléhání, vysoká odolnost vymrzání
•vysoká až velmi vysoká olejnatost
•středně raná liniová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem •houževnatý a spolehlivý hybrid na všechny druhy pozemků, a vysokou zimovzdorností do všech podmínek pěstování
do vysoké i střední úrovně intenzity pěstování
•velmi dobrý zdravotní stav
•středně rychlý vývoj na podzim, do všech termínů setí
•pomalý podzimní i jarní vývoj, vhodná pro časné výsevní termíny
•registrace v CZ, D, F, PL, SR, H, A
•středně vzrůstná odrůda s dobrou odolností proti poléhání
•doporučený výsevek je 450000 semen na ha
•vhodná pro standardní až intenzivní úroveň agrotechniky
doporučený výsevek je 600000 až 650000 semen na ha
Dobrava W
Artoga W
Arabella W
Raný
hybrid
Odo
O
do
ollává
o
suc
s
uc
u
ch
c
hu
Vyys
V
so
ok
kýý
vvýýno
os
www.lgseeds.cz
.cz
Výborná
e
í kondic
n
t
o
v
a
r
d
z
Rezis
tentní f
ómě
Andromeda T
rezistentní Plasmodiophoře
•středně raná hybridní odrůda odolná nádorovitosti košťálovin s vysokým výnosem semen na úrovni moderních hybridních odrůd bez odolnosti
•výborný zdravotní stav, dobrá odolnost vůči hlízence a fomové hnilobě
•geneticky podmíněná odolnost vůči praskání šešulí
•středně vysoká až vyšší, vysoká odolnost poléhání
•vysoká odolnost vymrzání, velmi vysoká olejnatost
•hybrid do podmínek s napadením nebo podezřením na výskyt patogenu nádorovitosti, odolává všem známým rasám
•registrace v D
•doporučený výsevek je 450000 až 500000 semen na ha
Astronom W
7,12 t/ha = historicky nejvyšší dosažený výnos v POP SPZO,
Lúčnica na Žitavou, Slovensko 2014
•středně raná hybridní odrůda nové generace pro intenzivní agrotechniku se špičkovým výnosem a vynikající kompenzační schopností
•dvojí odolnost fomové hnilobě – kvalitativní Rlm7 a kvantitativní
•geneticky podmíněná odolnost vůči praskání šešulí
•vysoká odrůda s vysokou odolností k poléhání
•doporučujeme podzimní i jarní aplikaci regulátorů růstu
26
c
Lohana W
•středně raná výnosná a plastická liniová odrůda
•špičkový zdravotní stav - nejvyšší odolnost vůči phomě a hlízence (sklerocinia) ze zkoušeného sortimentu 2009-2011, kvantitativní odolnost vůči phomě
•střední vzrůst, vysoká odolnost vůči poléhání
•dobrá odolnost vymrzání, nízký obsah glukosinolátů
•pro intenzivní agrotechniku, do všech oblastí pěstování
•razantní růst na podzim, vhodná i pro setí v pozdnějším termínu
•registrace: ČR, PL
•doporučený výsevek je 600000 semen na ha
Ladoga W
•středně raná výnosná plastická liniová odrůda s jistotou přezimování
•vynikající zdravotní stav, vysoká – kvantitativní, odolnost vůči phomě vysoká odolnost vůči hlízence (sklerocinia)
•střední vzrůst s velmi vysokou odolností k poléhání
•nejvyšší odolnost vymrzání, vysoká olejnatost a nízký obsah glukosinolátů
•charakteristické větvení a výnos založený převážně na šešulích z větví
•pro intenzivní agrotechniku a dobré pozemky na podzim nepřerůstá, pro setí časné a setí v termínu
•registrace ČR, D, doporučený výsevek 650000 semen na ha
Monsanto ČR s.r.o.
DK Exception W
DK EXPLICIT
• Registrován již po dvou letech
zkoušení (2014) s výnosem 6,32 t/ha
• Vítěz POP SPZO 2013/14 (sortiment A)
s výnosem 5,61 t/ha
…VÝNOSOVÝ VÍTĚZ VÍTĚZŮ
• Vítěz „velkých“ odrůd SPZO 2014
s výnosem 4,53 t/ha
c
•středně raný restaurovaný hybrid, silně větvící s vysokým počtem šešulí na rostlině
•vyniká vysokým výnosem i výnosovou stabilitou jak v chladné, tak i v teplé oblasti
•robustnější středně vysoký hybrid cca 175 cm
•snese i nižší intenzitu, ale zároveň s výbornou reakcí na vyšší intenzitu pěstování
•doporučujeme aplikaci regulátorů růstu na podzim i v jarním období
•výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti phomě RLM7
•podzimní i jarní růst je rychlý, kvetení na úrovni středně raných odrůd
•vhodný pro střední až mírně pozdní termíny seti pro danou oblast
•odolný proti samovolnému pukání šešulí
•doporučený výsevek je 450 000 semen/ha
DK Exstorm W
•středně raný hybrid s vysokým výnosem v základní genetické výbavě
•abnormální výnosová stabilita, mimořádná přizpůsobivost na lokalitu
•vhodný do všech oblastí pro pěstování řepky, vysoký obsah i výnos oleje
•špičková zimovzdornost a chladuvzdornost, výborná suchovzdornost
•vhodný pro velmi časné až střední termíny setí, středně vysoká rostlina
•nižší až střední reakce na intenzitu pěstování, vhodný i na horší pozemky
•doporučený regulátor růstu na podzim, v jarním období dle vlhkostních podmínek
•výborný zdravotní stav - gen odolnosti vůči phomě RLM 7
•podzimní i jarní růst je pozvolný s nižším rizikem přerůstání na podzim
•zvýšená elasticita pletiv šešulí, vyšší odolnost proti jejich •středně raný robustnější středně vysoký hybrid s vysokým nežádoucímu pukání
•tolerantní k vyšším výsevkům
obsahem oleje cca (49%)
•vysoké stabilní výnosy ve všech oblastech, v různých •doporučený výsevek 500 000 semen/ha
ročnících a podmínkách
•vysoká reakce na intenzitu, vhodný pro intenzivní podmínky
pěstování
•výborně využívá vysoké dávky N
•raný hybrid s nízkou biomasou polotrpasličího vzrůstu •mohutný kořenový systém s výbornou absorpční schopností s kratší vegetační dobou
•výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti phomě RLM7 •extrémně vysoká zimovzdornost, jedena z nejlepších v zimě 2011
•podzimní i jarní růst je středně rychlý, kvetení na úrovni •vhodný do všech podmínek ČR
středně raných odrůd
•přizpůsobivý hybrid, velmi dobře překonává stresové •doporučujeme podzimní i jarní aplikaci růstových regulátorů podmínky – sucho, nízké teploty
•nejlépe vyhovují střední termíny setí pro danou oblast
•absolutní jistota nepoléhání, mohutný a hluboký kořenový systém
•doporučený výsevek 450 tis. semen/ha porosty
•nižší reakce na intenzitu pěstování, vhodný pro střední intenzitu
•nepřehušťovat – maximálně využije prostor
•podzimní i jarní růst je velmi pozvolný, regulace růstu na podzim je doporučená
•méně hmoty (cca o 25% vs. tradiční hybridy), rychlá, efektivní sklizeň s menšími ztrátami a nižšími náklady snadná •středně raný, nejpěstovanější hybrid v ČR
prostupnost porostu, jednodušší ošetření
•nejvyšší reakce na intenzitu ve srovnání s jinými hybridy •výborný zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti vůči phomě RLM 7
(ÚKZÚZ SDO 2010-2012)
•doporučujeme fungicidní ošetření proti hlízence v době květu
•potvrzená výnosová stabilita v různých ročnících podmínkách •termín kvetení je na úrovni pozdních odrůd
(ÚKZÚZ 2009-11: TO 5,35 t/ha = 109%, CHO 5,33 t/ha = 107%)
•velmi rychlé dozrávání, jedna z nejnižších vlhkostí v sortimentu
•odolnost proti pukání šešulí
•odolnost vůči pukání šešulí
•garance přezimování potvrzená letošní zimou i v oblastech •doporučený výsevek 500 000 semen/ha
bez sněhové pokrývky
•vysoký obsah oleje a výnos oleje z hektaru
•zvýšená odolnost vůči poléhání a chorobám
•doporučujeme porosty nepřehušťovat
•optimální výsevek 450 tis. semen/ha
DK Explicit W
VAŠE VÝNOSY NAD 5 t/ha Z PROVOZNÍCH PLOCH 2014.
DK Sensei W
TOUŠICE
5.21 t/ha
OPOLANY
BRNIŠTĚ
5.50 t/ha
90 ha
5.65 t/ha
36 ha
45 ha
BUKOVNO
5.30 t/ha
5.40 t/ha
16 ha
5.20 t/ha
MŠENÉ LÁZNĚ
VYSOKÉ MÝTO
VELIM
5.38 t/ha
DUBENEC
5.45 t/ha
30 ha
4 ha
80 ha
POPLZE
STARÝ BYDŽOV
60 ha
35 ha
5 ha
5.13 t/ha
STAŘECHOVICE
5.47 t/ha
LÍBEZNICE
5.28 t/ha
33 ha
6.00 t/ha
90 ha
5.40 t/ha
VYŠETICE
ŠVÁBENICE
5.40 t/ha
3 ha
44 ha
200 ha
KOKORY
5.51 t/ha
KARLOV
POTĚHY
20 ha
BOŘITOV
114 ha
ROSOVICE
MÍŠKOVICE
5.00 t/ha
25 ha
5.39 t/ha
45 ha
DK Exquisite W
146 ha
KORNICE 1
5.40 t/ha
5.13 t/ha
5.20 t/ha
22 ha
BŘEŽANY II.
12 ha
HUSTOPEČE NAD BEČVOU
94 ha
LÁNY
5.80 t/ha
KORNICE 1
5.50 t/ha
DUBENEC
5.70 t/ha
6.00 t/ha
49 ha
5.81 t/ha
5.10 t/ha
MOŠTĚNICE 1
22 ha
11 ha
5.90 t/ha
20 ha
BOHUŇOVICE
STRUHAŘOV
6.00 t/ha
5.20 t/ha
MOŠTĚNICE 2
35 ha
120 ha
5.70 t/ha
SLATINY
DOLNÍ HOŘICE
42 ha
5.40 t/ha
20 ha
BŘILICE
5.10 t/ha
DOLNÍ BUKOVSKO
5.30 t/ha
48 ha
30 ha
5.62 t/ha
115 ha
MISTŘICE
6.00 t/ha
BRANKOVICE
5 ha
5.18 t/ha
48 ha
VLČNOV
ŽIMUTICE
HROZNOVÁ LHOTA
73 ha
80 ha
5.30 t/ha
5.50 t/ha
5.30 t/ha
59 ha
28
Monsanto ČR s.r.o.
DK Exssence W
c
•raný až středně raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, pro časnou sklizeň
•velmi dobrý zdravotní stav, obsahuje gen odolnosti phomě RLM7
•vyrovnané výnosy v chladných i teplých oblastech
•vhodný i pro méně úrodné pozemky, nižší až střední reakce na intenzitu pěstování
•nižší až středně vysoká rostlina, vysoký obsah oleje
•doporučený je regulátor růstu na podzim i v jarním období v plné dávce
•podzimní i jarní růst je velmi rychlý, výborně využívá brzkou jarní aplikaci N
•brzké kvetení a tvorba poupat, potřeba včasné aplikace fungicidu proti hlízence
•vhodný je střední až pozdní termín setí pro danou oblast
•doporučený výsevek 450000 semen/ha, porost nepřehustit
DK Imminent CL T
•středně raný hybrid vhodný do technologie Clearfield
•kombinace vysokého výnosu a jednoduchého flexibilního ošetření proti plevelům
•robustnější středně vysoký až vyšší hybrid s velmi dobrou zimovzdorností
•vyrovnané výnosy v chladné i teplé oblasti, mimořádná přizpůsobivost na lokalitu
•střední reakce na intenzitu pěstování, vhodný i na méně výnosné stanoviště
•podzimní i jarní růst je velmi rychlý, rychlá reakce na brzké dávky N na jaře
•doporučená aplikace regulátorů růstu na podzim i na jaře v plné dávce
•kvetení je na úrovni středně raných odrůd
•výborný zdravotní stav - gen odolnosti vůči phomě RLM 7
•výborná odolnost vůči reziduím sulfonylmočovin v půdě
•doporučený termín setí je střední až pozdnější pro danou oblast
•doporučený výsevek 450 000 semen/ha
DK Impression CL W
c
•středně raný hybrid s technologií Clearfield vhodný do všech oblastí pěstování
•středně vysoký s vynikajícím prostorovým větvením už od spodních pater
•výborně využívá vysoké dávky N, reakce na intenzitu pěstování je vysoká
•výborná odolnost proti poléhání, velmi dobrá zimovzdornost
•velmi dobrý zdravotní stav a odolnost šešulí proti pukání
•rovnoměrný podzimní vývoj s dobrou odolností k přerůstání
•doporučujeme použití regulátorů růstu na podzim i na jaře
•vhodný pro ranější a střední termíny setí, nedoporučujeme pozdní termíny setí
•středně rychlý start na jaře
•kvetení je na úrovni středně raných až pozdnějších odrůd
•doporučený výsevek 450 000 semen/ha
V 316 OL T
c
•hybrid vyšlechtěný v programu „Vistive“, který je zaměřen především na kvalitu oleje
•obsah oleje je na úrovni 49%, nízký obsah kyseliny linolenové (pod 3%)
•vysoká hladina omega 9 nenasycených kyselin, obsah kys. olejové (80%)
•výtěžností oleje z jednotky plochy je na úrovni konvenčních hybridů
•vyšší hybrid, dobře reaguje na regulátory růstu
•dobrá odolnost proti houbovým chorobám, zejména vůči Phomě a Sclerotinii
•středně rychlý podzimní vývoj, vhodný pro střední termíny setí
•rychlá jarní regenerace se středně raným kvetením a středně ranou zralostí
•doporučený výsevek 500 tis. semen/ha
29
Komplexnost a jistota
pro Váš úspěch!
Portfolio - řepka pro rok 2015
SY Harnas
NOVINKA
Zabojuje o váš výnos
SY Cassidy
Zamiřte na výnosy
SY Saveo
Správná volba pro vaše pole
SY Alister
Úspěšný proti nádorovitosti košťálovin
Syngenta Czech s.r.o.
SY Harnas T
c
•nový středně raný nadstandardně výkonný hybrid s výnosovou stabilitou
•hybrid vyšlechtěný metodou SafecrossTM do různých půdně klimatických podmínek
•hybrid registrovaný v Anglii, v České republice třetím rokem v registračním řízení
•vynikající výkonnost a flexibilitu potvrzuje v pokusech na mnoha místech
•v roce 2014 dosáhl výnosu ve státních zkouškách v teplé oblasti 110 % a v chladné oblasti 106 %, celkový průměr za 2 roky zkoušení činil 106 % s olejnatostí přes 104 %,
HTS je cca 5,75 g
•rostliny jsou středně vysoké, boční větve dlouhé s velmi dobrým nasazením šešulí
•dostupné pokusy potvrzují velmi dobrou odolnost přezimování
•dozrává rovnoměrně a plné zralosti dosáhne za cca 203 dní
•vysoká odolnost vůči suchu, vhodný i do lehčích půd a teplejších oblastí
•hybrid velmi dobře reaguje na intenzitu pěstování
•velmi dobrý zdravotní stav a nenáročnost na prostředí, nepoléhavost
•balení: 1,5 mil. semen
•doporučená hustota 40–50 rostlin/m2
•doporučený výsevek je 500 000 klíčivých semen/ha
SY Cassidy W
•středně raný hybrid, který dosáhl v SOP ÚKZÚZ 5,6 t/ha - 104 % na kontroly
•obsah oleje v roce 2009 byl na úrovni 46,06 % a výnos oleje 114 % s HTS 5,54 g
•rostliny jsou v průměru vysoké 151 cm s mohutnou kořenovou soustavou
•doba plné zralosti za cca 204 dní s velmi dobrým přezimováním, na úrovni 94%.
•tolerance k chorobám na úrovni průměru ostatních hybridů
•dobrá pokryvnost a rovnoměrné dozrávání, větví od spodní třetiny rostliny
•na clomazone není citlivý, vyžaduje běžnou agrotechniku
•balení 1,5 mil. semen
•doporučená hustota 40–50 rostlin/m2
•doporučený výsevek je 500 000 klíčivých semen/ha
NK Morse W
•středně pozdní osvědčená, výkonná a plastická liniová odrůda
•patří k nejvýkonnějším liniovým odrůdám, plné zralosti dosahuje za cca 206 dní
•obsah oleje 47,34 % a výnos oleje 114 %, HTS 5,8 g
•více než nadstandardní tolerance k běžným chorobám
•odolná proti poléhání
•pomalejší vývoj na podzim s rychlým startem na jaře
•pozvolný počáteční růst na podzim, vysévat v první polovině termínu
•středně raný hybrid nové generace s nadstandardním •nepřehušťovat porosity, větví ve spodní třetině rostliny
výnosem semen i oleje
•balení 2 mil. semen
•doporučená hustota 45–60 rostlin/m2
•rostliny dosahují průměrnou výšku 150 cm
•mohutná kořenová soustava, předsklizňové poléhání •doporučený výsevek je 550–600 000 klíčivých semen/ha
hodnoceno 8,0 (max. 9,0).
•dozrávání je rovnoměrné a plné zralosti dosáhne za 203 dní
•HTS je 5,73 g, obsah oleje dosahuje 47,25 %
•velmi dobrá odolnost proti širokému spektru chorob •středně raná liniová odrůda s vyšším obsahem oleje (48 %)
a vysoká plasticita
•rostliny jsou nižšího vzrůstu, cca 137 cm s mohutnou •dobrá odolnost vyzimování
kořenovou soustavou
•rychlejší počáteční růst na podzim, doporučujeme vysévat •plná zralost za cca 204 dní s velmi dobrým přezimováním v druhé polovině agrotechnického termínu
na úrovni 97 %
•vhodný zejména pro vyšší intenzitu pěstování
•mohutná kořenová soustava s vysokou sací silou
•balení 1,5 mil. semen
•odolnost proti chorobám na úrovni control
•doporučená hustota 40–50 rostlin/m2
•vhodná do všech pěstitelských oblastí, nemá speciální •doporučený výsevek je 500 000 klíčivých semen/ha
požadavky na půdu ani na prostředí
•balení 2 mil. semen
•doporučená hustota 45–60 rostlin/m2
rezistence k Plasmodiophora brassicae
•doporučený výsevek je 550–600 000 klíčivých semen/ha
•středně raný hybrid, nižšího vzrůstu pro pozemky napadené nádorovitostí košťálovin
•vysoký výnos a výnosová stabilita na infikovaných pozemcích
•vysoká odolnost proti Phoma lingam
•dobré přezimování
•balení 1,5 mil. semen
•doporučená hustota 40–50 rostlin/m2
•doporučený výsevek je 500 000 klíčivých semen/ha
SY Saveo T
NK Grandia
Grandiózní profit bez kompromisu
NK Morse
Jednoduše výkon a kvalita
NK Grandia W
SY Alister T
• Zaručená šlechtitelská kvalita u všech odrůd
• Velmi výnosné odrůdy pro každého pěstitele
• SY Alister - vynikající řešení proti nádorovitosti košťálovin
www.syngenta.cz
32
Agrofinal spol s r.o.
ES Anisse T
c
•středně raný hybrid pro vysokou intenzitu pěstování do všech výrobních oblastí
•středně vysoké rostliny s bohatým větvením tvoří kompaktní porost
•velmi dobré přezimování, dobrá střední odolnost k poléhání
•podzimní i jarní vývoj je velmi rychlý, vhodný pro střední a pozdní termíny setí
•velmi dobrá odolnost k Phomě, odolnost k ostatním chorobám na střední úrovni
•doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 semen na ha dle termínu setí
ES Darko T
c
•raný až středně raný hybrid vhodný do všech oblastí pěstování řepky
•velmi vysoký výnosový potenciál s dobrou olejnatostí
•velmi dobrá odolnost k houbovým chorobám, zejména Sclerotinii
•robustní rostliny, bohatě větvící, středního až vyššího vzrůstu
•velmi dobrá odolnost k poléhání a velmi dobré přezimování
•rychlý růst na podzim, rychlá jarní regenerace, rané až středně rané kvetení
•vynikající rovnoměrnost dozrávání porostu, velmi dobrá odolnost k pukání šešulí
•vhodný pro střední až mírně pozdní termíny setí
•doporučujeme podzimní i jarní aplikaci regulátoru růstu
•doporučujeme pěstovat při vyšší intenzitě
•doporučený výsevek je 400 000 až 500 000 semen na ha dle termínu setí
ES Neptune T
•středně raný až raný hybrid s vynikající výkonností do chladnějších i teplejších oblastí
•velmi vysoký výnos, a relativně dobrá odolnost proti houbovým chorobám
•vyšší vzrůst, rychlý počáteční růst, velmi dobrá odolnost poléhání
•dobře snáší setí na konci agrotechnického termínu
•výborné přezimování, na jaře má rychlý start, velmi dobrá rovnoměrnost dozrávání
•obsah oleje v semeni je střední až vyšší
•doporučený výsev je 450 000 semen/ha v agrotechnickém termínu
ES Astrid T
•středně raná odrůda s vynikající výkonností ve všech oblastech pěstování řepky
•středně rychlý počáteční růst, vhodná je i pro časné setí
•výborné přezimování s odolností k jarním mrazíkům
•výborná odolnost proti všem houbovým chorobám
•rostlina je velmi nízkého typu, vynikající odolnost poléhání
•obsah oleje v semeni je střední až vyšší
•doporučujeme pěstovat při vyšší intenzitě
•doporučený výsevek je 650 000 semen na ha
ES Nectar T
•středně raná odrůda s vynikající výkonností v teplé i chladné oblasti pěstování řepky
•nenáročná na stanoviště, stabilita vysokých výnosů odráží mimořádnou plasticitu
•velmi dobrá odolnost k houbovým chorobám
•středně raný hybrid dosahující rekordní výnosy ve všech oblastech •rostlina je nižšího typu, má rychlý počáteční růst, vynikající •robustní, kompaktní porost s bohatě větvenými rostlinami
odolnost poléhání
•podzimní i jarní vývoj je velmi rychlý, přezimování je velmi dobré •výborné přezimování a odolnost jarním mrazům
•mohutný kořenový systém, hybrid se velmi dobře •olejnatost je střední až vyšší
vyrovnává s přísušky
•doporučený výsevek je 650 000 klíčivých semen na ha
•dozrávání je středně rané a rovnoměrné
•vhodný pro opožděné výsevy do 5.9.
•doporučený výsevek je 450 000 klíčivých semen na ha
ES Lauren T
34
ŘEPKA
OZIMÁ
www.caussade-osiva.cz
Caussade Osiva
Basalti CS T
Sirtaki CS T
CS 107.15 T
Slaki CS W
•polopozdní hybrid pro nejvyšší intenzitu pěstování
•středního až vyššího vzrůstu, vhodný do všech oblastí pěstování
•velmi vysoký výnosový potenciál a současně vysoká olejnatost, vysoká HTS
•odolnost proti houbovým chorobám je na vysoké úrovni, mrazuvzdornost velmi dobrá
•rostliny dobře větví a tvoří robustní a kompaktní porost
•podzimní vývoj je rychlý, , jarní regenerace pozvolnější, kvetení polopozdní a zrání je středně rané, vyžaduje časné přihnojení dusíkatými hnojivy
•doporučuje se použití růstových regulátorů na podzim i na jaře
•doporučený výsevek je 450000 až 500000 semen na ha
•polopozdní hybrid nenáročný na výběr stanoviště pro vyšší intenzitu pěstování
•seje se v agrotechnickém termínu, jarní regenerace je středně pozdní
•velmi pozdní je nástup do kvetení, díky kterému odolává pozdním jarním mrazům
•délka kvetení je krátká vyrovnaná a velmi intenzivní, dozrává velmi stejnoměrně
•vysoké rostliny (cca 160 cm) s vysokou odolností k poléhání
•vysoký výnosový potenciál semene i oleje s vysokou olejnatostí semen
•doporučený výsevek je 450000– 550000 semen na ha
Mazari CS T
c
•polopozdní hybrid pro vysokou intenzitu pěstování, středního až vyššího vzrůstu
•vhodný do všech oblastí pěstování s velmi vysokým výnosovým potenciálem
•velmi dobrá mrazuvzdornost i odolnost proti houbovým chorobám
•rostliny dobře větví a vytváří robustní a kompaktní porost
•výborná odolnost k poléhání
•podzimní vývoj je rychlý, jarní regenerace je pozvolnější, vyžaduje časné přihnojení N
•regulátory růstu doporučujeme jak na podzim, tak i na jaře
•kvetení a zrání je polopozdní, velmi vysoká HTS
•doporučený výsevek je 450000 až 500000 semen na ha
36
c
•raný až středně raný hybrid nové generace pro střední až intenzivní agrotechniku
•středně vzrůstný hybrid, výborná mrazuvzdornost, pro všechny oblasti pěstování
•podzimní růst je rychlý, na jaře rychle regeneruje, brzy kvete, rychle a bohatě větví
•rostliny tvoří kompaktní porost, doporučujeme podzimní i jarní regulaci růstu
•odolnost proti houbovým chorobám je na dobré střední úrovni
•střední až vysoká HTS
•doporučený výsevek je 450000 až 500000 semen na ha dle termínu setí
•středně raná až polopozdní liniová odrůda s nadprůměrným výnosem semen ve všech oblastech pěstování
•výborná zimovzdornost, vysoká HTS a velmi vysoký obsah oleje cca 48%
•jarní regenerace je středně pozdní, nakvétání pozdní, zrání středně rané
•proti phomě je středně odolná, cilindrosporioze velmi odolná a hlízence odolná
•průměrná výška rostlin cca 143 cm s velmi dobrou odolností k poléhání
•doporučena střední až vyšší intenzita pěstování
•doporučený výsevek je 700000 klíčivých semen na ha
Ostatní firmy
Harry W
Oseva PRO s.r.o.
•velmi raná liniová odrůda s nejranějšími termíny sklizně
•vhodná do všech pěstitelských oblastí pro základní i intenzivní agrotechniku
•po dobu zkoušení byla stabilně jednou z nejvýnosnějších liniových odrůd a rovněž překonávala i mnoho hybridů
•rostliny jsou nízkého vzrůstu, středně odolné k poléhání
•vysoká je odolnost proti vyzimování, bezproblémový zdravotní stav, vysoká olejnatost semen a velmi vysoká HTS (cca 6,2 g)
•doporučený výsevek je 650 000 až 700 000 semen na ha
Oceania T
Oseva PRO s.r.o.
•středně raná liniová odrůda, vhodná do všech pěstitelských oblastí, především však do teplejších
•rostliny jsou středně vysoké s velmi dobrou odolností k poléhání
•vysoký výnosový potenciál s vynikající schopností přezimování i v případech nepříznivého průběhu zimy
•odrůda vykazuje dobrou odolnost všem běžně se vyskytujícím chorobám
•HTS má střední až vysokou
•doporučený výsevek je 650 000 až 700 000 semen na ha
Orion T
Oseva PRO s.r.o.
•středně raná liniová odrůda, vhodná do všech pěstitelských oblastí
•rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností k poléhání s velmi dobrou zimo i mrazuvzdorností
•vyniká velmi vysokým obsahem oleje v sušině semene
•výnos semen je vysoký a výnos oleje je velmi vysoký
•má mírně zvýšený obsah kyseliny olejové, HTS je středně vysoká
•doporučený výsevek je 650 000 až 700 000 semen na ha
Graf T
Saatbau Česká republika
•registrace po sklizni 2013 Rakousko, v ÚKZÚZ 1. rok
•středně raná až raná hybridní odrůda
•velmi rychlé vzcházení a počáteční růst
•velmi dobré přezimování, dobrý zdravotní stav
•vysoká nepoléhavá lodyha s mohutným patrem šešulí
•vhodná i do sušších oblastí
•doporučený výsevek 400 000 až 500 000 semen na ha
Sidney W
Saatbau Česká republika
•polopozdní liniová odrůda
•registrace ÚKZÚZ 2014, registrace Slovensko 2013 již po 2. roce díky výnosu
•podobně velmi dobré výnosy v Polsku a Rakousku
•velmi dobré přezimování, vynikající zdravotní stav (hlízenka, foma, botrytida, verticilium)
•velmi nízký obsah glukosinolátů
•velmi vysoká HTS
•vysoký obsah kyseliny olejové – typ HO
•doporučený výsevek je 600 000 až 700 000 semen na ha
Buzz W
Saatbau Česká republika
Goya W
Saatbau Česká republika
•raná velmi nízká liniová odrůda
•nízká HTS, velká tolerance k letním přísuškům
•registrována ÚKZÚZ 2011
•velmi brzké nakvítání a dlouhá doba květu
•vysoký obsah oleje
•dobrá odolnost k chorobám, zvlášť k Phomě
•doporučený výsevek 600 000 až 700 000 semenna ha
•polopozdní liniová odrůda, registrovaná v ČR po sklizni 2009
•nejvýnosnější liniová odrůda podniků SPZO 2010 a 2011, průměr 2010-2012
•rostliny středního vzrůstu, odolné proti poléhání, velmi dobrý zdravotní stav
•plastická odrůda, vhodná i na lehčí a sušší stanoviště
•velmi vysoká HTS 5,23g
•rychlý počáteční vývoj umožňuje setí ke konci agrotechnického termínu
•vzhledem k rychlému růstu je nutné včasné ošetření regulátorem růstu
•doporučený výsevek 500 000 až 650 000 semen na ha
Cortes W
Selgen
•raná liniová odrůda velmi nízkého vzrůstu cca 138 cm, vysoká odolnost k poléhání
•podzimní vývoj je rychlý, přezimování je bezproblémové
•velmi rané kvetení, zralost raná cca 202 dní, vysoká HTS cca 5,8 – 6,3 g
•dobrá odolnost plísni šedé – 7,4, středně odolná fomovému černání stonku a černím řepky, odolnost sklerotiniové hnilobě je hodnocena známkou 6, obsah oleje je 46,7%
•odrůda je vhodná do všech oblastí pěstování řepky ozimé
•doporučený výsevek je 650 000 až 700 000 semen na ha
37
38
Jumper W
Bayer CropScience
•středně raný vzrůstný hybrid s vynikajícím větvením a silným kořenovým systémem
•vhodný do všech půdně klimatických podmínek
•regenerace v jarním období je vynikající
•výborná odolnost poléhání, velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
•odolnost proti chorobám je nadprůměrná
•plné zralosti dosahuje cca za 202 dní
•doporučený výsevek je 450 000 až 500 000 klíčivých semen na ha
Safer T
c
Bayer CropScience
•raný až středně raný hybrid vyššího vzrůstu se stabilním
výnosovým potenciálem
•výborná adaptabilita ve všech oblastech ČR, vysoký obsah oleje
•velmi rychlý počáteční růst, vhodný i pro pozdnější termíny setí
•velmi dobře snáší chladnější oblasti s lehčími až středně těžkými půdami
•bohatý, hluboký a výkonný kořenový systém
•doporučujeme podzimní i jarní aplikaci růstových regulátorů
•doporučujeme intenzivní agrotechniku
•doporučený výsevek je 450000 - 500000 klíčivých semen na ha
Stepper T
Bayer CropScience
•polopozdní hybrid registrovaný v roce 2012 ve Slovenské republice
•vyšší vzrůst, vysokou odolnost poléhání
•není náchylný k vyzimování a je vhodný do oblastí s pozdějšími mrazíky
•výbornou odolnost má proti plísni šedé, k ostatním chorobám má odolnost na střední až lepší úrovni jako většina sortimentu
•doporučený výsevek je 450000 - 500000 klíčivých semen na ha
Ostatní firmy
Vectra W
Bayer CropScience
•raný až středně raný, praxí osvědčený hybrid
•výnosově stabilní, pro oblasti s přísuškem, díky mohutnému
kořenovému systému s vysokou osvojovací schopností pro vodu
•rychlý počáteční vývoj na podzim, velmi dobrá zimovzdornost
•rychlý jarní start do vegetace a jedno z nejranějších kvetení
•vyžaduje velmi brzké přihnojení dusíkem na jaře, odolnost k poléhání je dobrá
•vhodný pro rané až středně rané termíny setí
•zdravotní stav, hlízenka dobrý, phoma velmi dobrý
•doporučený výsevek je 450000 - 500000 klíčivých semen na ha
ES Alpha T
Sumi Agro Czech
•polopozdní vysoce výnosný hybrid s olejnatostí cca 46-47%
•vhodný je do všech oblastí pěstování
•snáší výsev na konci agrotechnického termínu
•pozdní jarní vývoj, polopozdní kvetení a polopozdní dozrávání
•výška rostlin je střední s výbornou odolností k poléhání
•výborný zdravotní stav
•doporučený výsevek je 500000 semen na ha
•optimální hustota je 40 rostlin na m2
ES Betty T
Sumi Agro Czech
•raný až středně raný plastický hybrid s vysokým
výnosovým potenciálem
•vysoký obsah oleje a velmi dobrý zdravotní stav
•vhodný pro vyšší intenzitu pěstování
•doporučený výsevek je 500000 semen na ha
•optimální hustota je 40 rostlin na m2
ES Mercure T
Sumi Agro Czech
•polopozdní hybrid s obsahem oleje cca 45 – 46%
•velmi rychlý podzimní růst, pozdní jarní vývoj, polopozdní
kvetení a polopozdní dozrávání, velmi dobré přezimování
•odolnost proti poléhání je velmi dobrá, výška rostlin střední
•doporučený výsevek je 500000 semen
•optimální hustota je 40 rostlin na m2
Gamin T
Sumi Agro Czech
ES Bourbon T
Sumi Agro Czech
•polopozdní až pozdní plastická liniová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem
•výborné přezimování
•jarní regenerace je středně rychlá, kvetení středně rané a dozrávání pozdní
•doporučený výsevek je 700000 klíčivých semen na ha
Sumi
Mazari CS T
c
Sumi Agro Czech
•středně raný trpasličí hybrid s velmi dobrým přezimováním
•podzimní růst je rychlý, jarní pozvolnější a kvetení pozdní
•odolnost poléhání je velmi dobrá, zdravotní stav je dobrý
•obsah oleje se pohybuje kolem 47%
•vhodný pro pěstování ve všech oblastech, možno i do horších půdních podmínek
•snáší i pozdnější výsevy
•doporučený výsevek je 500000 semen na ha
•optimální hustota je 40 rostlin na m2
•polopozdní vysoce výnosný hybrid s vysokou olejnatostí
•vhodný do všech oblastí pěstování
•pro výsev v agrotechnickém termínu, snáší i pozdnější výsevy
•rychlý počáteční start, dobré přezimování
•pomalejší jarní vývoj, pozdnější kvetení a dozrávání
•výška rostlin je střední až vysoká s dobrou odolností k poléhání
•výborný zdravotní stav, odolný k Phomě a středně odolný ke Sclerotinii
•doporučená hustota porostu je 25 až 30 rostlin na m2
Granát T
Bonanza W
Sumi Agro Czech
•polopozdní vysoce výnosný restaurovaný hybrid s olejnatostí cca 46 až 47%
•vhodný do všech oblastí pěstování, snáší i sušší podmínky
•vhodný výsev v agrotechnickém termínu, dobře přezimuje
•rychlý jarní vývoj, středně rané kvetení
•střední výška rostlin s výbornou odolností k poléhání
•výborný zdravotní stav, odolný k Phomě a Cylindrosporiu
•doporučená hustota porostu je 25 až 30 rostlin na m2
VP AGRO spol. s r.o.
•polopozdní, středně vysoký až vysoký hybrid s výbornou odolností k poléhání
•vhodný do všech výrobních oblastí, velmi pozitivně reaguje na lepší stanoviště
•podzimní vývoj je rychlý a kompaktní, možné jsou i pozdnější výsevy
•velmi dobrá odolnost mrazům
•velmi dobrá a rychlá jarní regenerace
•nadprůměrně velký a silný kořenový systém, tolerance ke stresovým podmínkám
•odolnost k chorobám, hlízenka – střední, phoma – střední až vyšší, plíseň šedá – vysoká, čerň - střední
•vysoký obsah oleje
•doporučený výsevek 350000 až 450000 semen na ha
Bonzzai W
c
VP AGRO spol. s r.o.
•polopozdní hybrid polotrpasličího vzrůstu vhodný do všech oblastí pěstování
•vynikající odolnost proti vyzimování a poléhání, mimořádně vysoká HTS
•na podzim nepřerůstá a lze jej využít i pro časné výsevy
•tvoří silný kulový kořen důležitý pro překonávání stresových podmínek
•velmi dobrý zdravotní stav, zejména vysoká odolnost k hlízence a černím
•doporučený výsevek je 500000 semen na ha
39
40
Diego W
c
VP AGRO spol. s r.o.
•středně raná až polopozdní liniová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem
•dosahuje výborných výsledků jak v teplé, tak v chladné oblasti
•středně vysoké rostliny s vysokou odolností k poléhání a výbornou mrazuvzdorností
•velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost k hlízence a Phomě
•doporučený je střední termín setí s možností i časného výsevu
•doporučený výsevek je 550000 až 650000 semen na ha
Dozzen T
c
VP AGRO spol. s r.o.
•středně raný nízký kompaktní hybrid s vysokým a stabilním výnosovým potenciálem
•výborné agronomické vlastnosti, nepoléhavost, mrazuvzdornost, zdravotní stav
•nízké nasazení větví již od země, vysoká odolnost vůči Phomě a hlízence
•vysoký obsah oleje
•velmi dobře snáší časné i pozdnější termíny setí
•doporučený výsevek je 400000 až 500000 semen na ha dle termínu setí
Rescator W
VP AGRO spol. s r.o.
•raná až středně raná liniová odrůda, v českých registračních zkouškách prokázala vynikající výnos, přezimování a zdravotní stav
•nízký vzrůst s raným kvetením a kratší vegetační dobou
•dobrá podzimní pokryvnost a rychlá jarní regenerace
•výborná odolnost k poléhání při průměrné výšce rostlin pouhých 133 cm
•obsah oleje je velmi vysoký
•odrůda je vhodná do všech oblastí, extra výnosná v chladnější oblasti
•nejsou vhodné příliš časné výsevy vzhledem k bujnému růstu na podzim
•doporučený výsevek je 500 až 600 tisíc semen na ha
VELMI RANÉ
Carrera T
V
MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod
•velmi raná konzumní odrůda, varný typ B, pro nejranější sklizně
•hlízy oválné, pravidelné, velmi vzhledné, velikostně vyrovnané, vhodné k mytí
•vysoký výnos s velmi vysokým podílem tržního zboží
•odolná mechanickému poškození hlíz
•odolná háďátku a rakovině
•odolná strupovitosti
•odolná plísni bramborové
•méně odolná virovým chorobám
Impala T
V
•velmi raná odrůda s velmi rychlým nárůstem dlouze oválných hlíz
AGRICO BOHEMIA s.r.o.
•při rané sklizni je výnos hlíz velmi vysoký, v plné zralosti vysoký
•varný typ B, škrobnatost nízká, kypré až středně pevné konzistence, po uvaření netmavne, je vhodná i na loupání
•odrůda je méně odolná virovým chorobám, méně je odolná i plísni bramborové v nati
•je rezistentní k napadení rakovinou brambor biotyp 1 i háďátku bramborovému biotypu Ro 1
Monika W
V
Vesa Velhartice
•velmi raná odrůda varného typu B
•odrůda má vysoký až velmi vysoký výnos v prvních termínech sklizně
•je vhodná pro přímý konzum, po oloupání netmavne
•slupka je žlutá, jemná a hladká, hlízy jsou velmi vzhledné, dlouze oválné
•odrůda je odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému patotypu Ro1 je rezistentní
POLORANÉ
Rosara W
V
MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod
•velmi raná, červenoslupkatá odrůda se středně rychlým nárůstem vzhledných hlíz
•při rané sklizni je výnos nízký, v plné zralosti středně vysoký
•varný typ BA, středně pevné až pevné konzistence, slabě tmavne
•odrůda je odolná proti napadení virovými chorobami, méně odolná plísni bramborové v nati, vůči rakovině i háďátku je rezistentní
RANÉ
Adéla W
V
V
V
SELEKTA Pacov
MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod
•raná, konzumní odrůda varného typu BA, hlízy jsou středně pevné až pevné konzistence, oválné až dlouze oválné, netmavnoucí
•odrůda je odolná háďátku i rakovině, vyšší odolnost vykazuje vůči viru Y, středně odolná je vůči houbovým chorobám
•vhodná je pro dlouhodobé skladování
NORIKA CZ s.r.o., Havlíčkův Brod
•raná odrůda s kulovitě oválními hlízami, s mělkými očky a sytě žlutou dužinou
•vysoké nasazení hlíz pod trsem, vysoký výnos velikostně vyrovnaných hlíz
•výborné chuti, varný typ B, po uvaření netmavne
•odolná vůči strupovitosti, vůči rakovině bramborové typu D1 a háďátku bramborovému typu Ro 1, 4
•přizpůsobena různým pěstitelským podmínkám a označena
jako nenáročná na pěstování
Mariska T
•raná konzumní odrůda varného typu B, po uvaření netmavne, má pomalejší počáteční růst
•je odolná virovým chorobám, plísni bramborové v nati i obecné strupovitosti, na rakovinu brambor je náchylná a háďátku je rezistentní
•odrůda má vysoký výnos oválných hlíz se sytě žlutou dužninou, která po uvaření netmavne
Dali W
Gala T
V
AGRICO BOHEMIA s.r.o.
•raná odrůda s velmi dobrou konzumní kvalitou, varný typ BA
•středně odolná až odolná k virovým chorobám a plísni bramborové
•středně odolná k obecné strupovitosti
•rezistentní k háďátku brambor patotypu Ro 1 a 4
•náchylná k rakovině brambor patotypu 1
V
MEDIPO AGRAS Havl. Brod
•poloraná konzumní odrůda, varný typ A, s využitím do jarních měsíců
•hlízy jsou oválné, pravidelné, pro tradiční konzum
•vysoký výnos
•odolnost háďátku bramborovému
•odolnost virovým chorobám
•odolnost strupovitosti střední až vyšší
•velmi vhodná do vyšších poloh
•vynikající kvalita dužniny, velmi vhodná na loupání
Red Anna W
V
VESA Velhartice
•poloraná, k přímému konzumu, vhodná na loupání, varný typ B/A, netmavne po oloupání ani po uvaření
•výnos vysoký
•vyžaduje půdy humózní, s rovnoměrným zásobením živinami včetně hořčíku, dobře reaguje na listová hnojiva
•odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému patotypu Ro1 rezistentní, rakovině brambor patotypu 1 rezistentní, odolná MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod
proti plísni bramborové v nati i na hlízách
•raná vysoce kvalitní, konzumní odrůda, vhodná pro přípravu •barva slupky červená, barva dužniny sytě žlutá, tvar hlíz salátů, s velmi vysokým výnosem tržního zboží
krátce oválný, pravidelný
•hlízy jsou vysoce odolné obecné strupovitosti, stejnoměrně velké
•odrůda je výrazně odolná virovým chorobám, kořenomorce, plísni v nati i na hlízách a hnilobám, je rezistentní háďátku bramborovému Ro 1, 2, 3, 4, 5
•je vhodná pro eko-produkci, mytí a balení i loupání
Princess T
V
Peluska ozima
Arkta V
Selgen, a.s.
•dobrá přezimovací schopnost
•rychlý jarní počáteční růst
•časná jarní sklizeň kvalitní píce
•vysoký výnos zelené i suché hmoty a hrubých bílkovin
•nízká hmotnost tisíce semen = úspora nákladů na osivo
•velmi dobrá předplodinová hodnota
•možnost výsevu množitelských porostů na jaře
•využití v ozimých luskovinoobilních směskách i v čisté kultuře a to na zelené krmení či senáž
41
Rafaela W
42
Doporučený výsevek: Podmínkou dobrého přezimování je
výsev ve druhé polovině září a dostatečná hloubka setí (5 až
6 cm). Při pícním využití v čisté kultuře vyséváme 1,2 milionu
klíčivých zrn na hektar, což je 120 až 150 kg/ha pelušky.
V ozimých luskovinoobilních směskách doporučujeme výsev
1,5 až 2 mil. klíč. zrn/ha obilniny (tj. 75 až 100 kg/ha obilí) a 0,6
až 0,8 mil. klíč. zrn/ha Arkty (tj. 75 až 100 kg/ha pelušky).
PRO "GREENING"
Podle nařízení vlády č. 50 ze dne 16.3.2015 o podmínkách
poskytování platby pro zemědělce dodržující zemědělské
postupy příznivé pro klima a životní prostředí tzv. ozelenění,
nabízí ELITA semenářská a.s. tyto vybrané druhy meziplodin.
Svazenka vratičolistá
Pohanka obecná
Větrovská W
Pyra W
OSEVA UNI, a.s.
•rychlý růst, zejména v KVO a ŘVO bohatá tvorba kořenového systému i nadzemní hmoty
•vhodná především do osevních postupů s vyšším zastoupením řepky ozimé
•pro půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožené stanoviště jako vymrzající meziplodina a následný výsev kukuřice do mulče
•na zelené hnojení
Hořčice bílá
Zlata W
BOR, s.r.o.
•velmi rychlé klíčení a růst se silnou konkurenční schopností
•tvorba velkého množství nadzemní hmoty i bohatého kořenového systému
•fytosanitární účinky
•vhodná zejména na zelené hnojení a to i do výše položených oblastí
ELITA semenářská, a.s.
•velmi dobrá letní meziplodina s rychlým růstem a tvorbou velkého množství nadzemní hmoty i bohatého kořenového systému
•velmi dobrý přerušovač v obilním sledu a také v osevním postupu s vyšším zastoupením řepky ozimé
•velmi vhodná na zelené hnojení i jako vymrzající
Proso seté
Hanácké mana W
ELITA semenářská, a.s.
•rychlý růst, krátká vegetační doba
•vhodný komponent pro doplnění směsi
Žito trsnaté
Lesan W
•vhodný komponent pro doplnění směsi k hořčici, svazence, pohance
•pozor nevymrzá, vhodné pouze pro směsi na podzim zaorávané
43
www.elita.cz
ŘEDITELSTVÍ: Cupákova 4a, Brno 621 00, tel.: +420 549 522 641, fax: +420 549 522 659, [email protected]
Ing. Antonín Pokorný
Bc. Petr Bartůněk
Ing. Eduard Bielko
manažer osiv
+420 602 516 300
manažer komodit
+420 602 513 457
marketing a poradenství
+420 602 503 344
referent oddělení osiv
Ing. Kateřina Kubátová
Ing. Martina Kubíčková
obiloviny, luskoviny
referentka oddělení osiv
referentka prodeje
+420 606 704 293
- kukuřice, olejniny a drobná semena - chemické přípravky a hnojiva
tel.: +420 549 522 648
mob: +420 602 513 466
tel.: +420 549 522 645
fax: +420 549 522 659
mob.: +420 724 224 190
PROVOZY
ČSO Moravské Budějovice
ČSO Morkovice
ČSO Šlapanice
Centrální laboratoř Šlapanice
Logistické centrum Ořechov
Silo Blansko
Jaroměřická 1120
Jaroslava Marková
+420 606 656 265
Komenského 62
Martin Oplt
+420 601 570 574
K. Čapka 21
Vojtěch Dudek
+420 724 224 189
K. Čapka 21
Ing. Jana Martinková
+420 724 973 631
Ing. Aleš Gajda
+420 724 734 944
Na Lukách
Petr Letfus
+420 725 468 217
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI
1 Ing. Josef Krejčí +420 602 513 483
7 Ing. František Lupač +420 728 253 852
11 Jindřiška Doležalová +420 606 657 879
2 Ing. Jiří Hýža +420 602 323 126
8 Ing. Josef Bartůněk +420 602 513 455
12 Marian Daňhel +420 602 513 459
3 Jaroslav Judásek +420 724 598 317
8 Ing. Josef Řezanina +420 606 657 878
13 Ing. Zoja Fialová +420 602 323 719
4 Ing. Josef Staněk +420 602 513 475
9 Ing. Leoš Chytka +420 724 973 652
14 Ing. Leoš Tejkl +420 602 513 484
5 Ing. Tereza Machálková +420 606 704 627
10 Jaroslav Gryč +420 602 513 465
6 Ing. Pavel Böhm +420 723 012 689
15 Ing. Jan Jaroš +420 602 513 468
16 Iva Fauová +420 602 576 753

Podobné dokumenty

Katalog podzim 2016 - ELITA semenářská, as

Katalog podzim 2016 - ELITA semenářská, as V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KATALOGU

Více

Počítačová prezentace naučné stezky Základní školy

Počítačová prezentace naučné stezky Základní školy • Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 98 520,- Kč • z rozpočtu čt Základní Zákl d í školy šk l Bl Blovice i • městem Blovice • nadací ČEZ Její vznik podpořily také firmy EXPO B...

Více

Ročenka českého internetu 2006

Ročenka českého internetu 2006 pozornost na splnění podmínek pro tento vstup v oblasti fiskální politiky (deficit ne vyšší než 3 %

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) kou  dobu  potrvá.  Proto  budou  ceny  pšenice  podobné  kukuřici  a  pšenici  je  potřeba  prodá‐ vat  –  s  cenou  nespekulovat.  Pro  lepší  cenu  je  potřeba  vysévat  potravinářské  odrůdy  a...

Více

Rukověť pěstitele jarní pšenice

Rukověť pěstitele jarní pšenice 23–31) na bázi CCC v dávce 0,7–2,0 l/ha, případně později (DC 37 lze až do 45) na bázi Etephonu v dávce 0,5–1,0 l/ha. Záleží zejména na odrůdě, průběhu počasí, intenzitě pěstování a stavu porostu. ...

Více

katalog osiv - ACHP Vysočina

katalog osiv - ACHP Vysočina nízké až středně vysoké rostliny, velmi odolné proti poléhání • výborná zimovzdornost • tolerance proti stresu i přísuškům • rychlý počáteční i jarní vývoj odolnost vůči poléhání zdravotní stav ...

Více

Federer - RAGT Semences

Federer - RAGT Semences /Hana x Alana/ x Drifter; odrůda je právně chráněná

Více

Federer - VP Agro

Federer - VP Agro OZIMÁ PŠENICE

Více